XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Arkudantziaren signifikantzia Korpusetako Bula Santuaren agiñdduan dator, egun honetan poza eta alaitasuna agertu bihar dogula gomendaitten doskunian.

2. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0342 Ohar bat egin behar zaio irakurleari: bai Hondarribian, bai areago Orereta-Errenderian, oso nabarmen agertzen direla gipuzkeraren azentu-interferentziak; Holmer-en beraren corpus-eko bikote hauetan ikus daitekeenez: óbe, Hond./ obé, Aran.; jénde, Hond./ yendé, Aran.; íru, Hond./ irú, Aran..

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Corpus-tzat, berriz, Tartas idazle zuberotarraren Onsa hilceco bidia aukeratu dut.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Corpus hau zerbait mugatuz, bertako kapituluren batzuk har nitzakeen aztergai, baina azkenean liburu osoa arakatzea pentsatu dut.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Ene helburua ez da izan fenomeno horiek azaltzea, beste hizkuntzetakoekin gonbaratzea edota beren etorkiak bilatzea; xedeok guztiz interesgarriak eta are premiazkoak ere izanik, xinpleago eta errazagoetarantz zuzendu naiz oraingo honetan, fenomeno horien corpus ahalik eta osoena atontzera eta beren kronologia bilatzera, alegia; beste haietarako lagungarri izan ledin esperoaz.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Kardaberatz, Mendiburu, Ubillos eta Lizarraga kanpo uzteko, eskola jakin batetako partaide izateaz gainera beren corpusen tamaina izan dut kontutan.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Honela, gure corpusean gai bakoitzak dituen aldaeretarik, intriga garapen handiena aurkezten dutenak honek ez du beti luzeena izatea eskatzen hobetsi ditugu.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0418 2. Sailkapenaren aurkezpena Corpus-a honela idatzi dut: 1.ik) Zubererazko hitza Euskaltzaindiko ortografian dago baina ahalik kontsonante aspiratuak idatziz eta azentua markatuz.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 5.8. Hitz arraroak Okzitanzaleentzat bada zer bildu hitz gutxi erabili, edo hizkuntza hartan hil direnekin, baina ez gara horretan sartu, non ez zen corpus-ean trenkatu beharrik.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Horrela gertatu izanaren zergatikoa bera ez da asmatzen hain zaila: iruzkin-gai dudan txostenean bertan (8. orrialdeko 4. pasartean) argi asko esaten denez, eskuartean dugun eginbeharrak corpus-aren lantzea (...) eta status-arena elkarlotzea eskatzen du.

11. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Badago corpus teoriko bat, beharbada hobeto aztertu beharko litzatekeena.

12. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00015 Horien ondorio dira hildakoa beste mundura errazago hel dadin, hildakoaren loturak aska daitezen edo bizirik dirautenek hildakoekiko beldurra baretzeko heriotzaren inguruan burutzen diren laguntza-ekintzak. Garaiaren eta lurraldearen arabera errito horiek desberdinak izan badira ere, heriotzari buruz egin beharreko edozein gogoetaren oinarrizko corpusa dira.

13. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Corpus-plangintza eta hizkuntzaren industriak: Euskaltzaindiarekin sinatutako hitzarmena euskararen corpusa bildu, landu eta gizarteratzeko herri-aginteek izan duten kezkaren erakusle egokia da.

14. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0065 Horregatik, euskararen berreskurapenaz dihardugularik, erbesteratua dagoen hizkuntza herriratzeaz hitz egin ohi da, aditzera emanez, batetik, alfabetatzea eta euskalduntzea osoki hizkuntz normalkuntzaren plangintzan sartzen direla eta, bestetik, hizkuntz plangintza horrek corpusarenak nahiz status-arenak, osoa izan dadin, proiektu nazionala eskatzen duela.

15. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Aipatu azpiegiturak bi zutabe ditu: oinarrizko datu-base lexikala eta testuz nahiz hiztegiz osatutako korpusa.

16. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Testu errealak helburu dituenez, korpusetatik abiatuta eraikitzen dira erregelak.

17. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1586 8.4. Korpusaren estandarizazioa eta aberastea (Alegria, I., Ezeiza, N.): Europa mailan erabiltzen ari diren estandarrak eredutzat hartuta, biltegituta dauzkagunak haietara egokitu eta testu gehiago gorde nahi dugu.

18. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0038 Jakina, corpus honekin ez dugu erlatiboen itzulpenaren gaia agortuko ez da hori gainera gure asmoa, baina bai aurrez aurre jarriko erdararen eta euskararen sistemak, bakoitzaren joerak argitzeko.

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0517 Toki-genitiboa, beraz, genitiboa baino beranduago agertzen zaigu haur honi grabaturiko korpusean.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Hala eta guztiz ere, jokabide honekin nahiko ondo egituratutako korpus lexiko batetik abiatu ginen: Fabra hiztegiaren lexikoa.

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0111 Hizkuntzaren korpusaren egoera ere kontutan edukitzekoa da.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0111 Korpusaren estandarizazio maila nahiko mugatua da oraindik ere.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0042 Hezkuntzan, komunikabideetan eta administrazioan egin beharreko lanak adierazi ondoren, Euskaltzaindiaren corpusaren gizarteratzeaz eta Jagon Sailaren bestelako eginkizunez eta osaeraz mintzatuz bukatu du Azkarate andreak bere txostena.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0203 Kontutan izan behar dugu adibide apur batzuk badira ere, zaila dela hain korpus mugatuan adibide ugari biltzea.

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Lanarekin hasteko, UZEIri eman zitzaion corpus egokia eta zabala osatzeko eta lantzeko ardura.

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Corpusa aukeratzeko, tradizioaren ondarea jasotzen duten obra klasikoak izan ziren gogoan alde batetik, eta, bestetik, gaur egunean gai honen inguruan sortu den materiala, gehien bat administrazioaren arlokoa.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Corpusa bildu ondoren, lexiko atalen aukeraketa eta terminoen hustuketa egin zen, terminoa eta bere iturria datu base batean gordez.

28. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Oso azpimarragarria ere, askotan ilunpean utzi ohi delako, euskararen corpusaren jabetzaren garrantzia nabarmen jartzea.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Corpusa eta adibidetegia osatu

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Horretarako, egitasmoan esaten zen bezala, berariazko corpus bat aztertu eta adibidetegi zabal samarra lortzen saiatu dira batzordekideak.

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Hauxe izan da hain zuzen, 1993ko lehen lau hilabeteetako lana: corpusa hautatu, irakurri eta hustuketa-lanak egitea.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Corpus hau osatzeko, egoki iruditu zaio batzordeari lehendik eginak zeuden hustuketez ere baliatzea, nahiz hauek ez duten testuingurua jasotzen:

33. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 bat, ikasleak aukeratu;
bi, ikaste prozesuan eragina eduki dezakeen ikasleei buruzko informazioa jaso;
hiru, astero ikasle horien idazlanak bildu eta ordenadorean transkribatu, pixkanaka ikasleen corpusa antolatzen ari garelarik;
lau, irakasleek egitura linguistiko konkretu batzuen adibideak atera eta erabilera horien arrazoi hipotesiak landu;
eta, azkeneko aldi batean urtean zehar egindako lanari buruzko hausnarketa egin eta ondorioak ateratzeko asmoa dugu
.

34. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 Honetaz gain, ikasleen testuez osatutako corpusa biltzen ari gara.

35. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 Corpusaren bidez, maila bakoitzean ikasleek erabiltzen dituzten egitura linguistikoak aztertu eta portzentaiak automatikoki kasu batzuetan, eta semi-automatikoki besteetan, ateratzeko tresna informatikoak lantzen ari gara.

36. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Korpusaren aldetik, hau da, justizia horren tresna izateko euskara bera gai izan dadin, aurrerapide handiak izan dira.

36 emaitza

Datu-estatistikoak: