XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Egun abarrak.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

4. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 Bizartegi aurrean, esku-amugintzako aulkia, ate inguruan, bizartegietan izaten diran ezaugarriak zintzilik. Sagardotegiko orman, kurpita abarra, kupeleko sagardoa saltzen dala adierazten. Onen beko aldean, arutz-onuntz ibiltzeko sutegi txikia ta aulki luzea.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 abarrak
biba gu! garraxiak, olerki soziala, kaleko egia, gogortasunetik libra gaitzazu. Amen.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Esan dalako gertariok, barrutikiago aztertzeko irasi zuten London'en, 1882-an, S.P.R. izeneko bazkun bat, lan gaitza eraman bear zuena arlo ortan, bere Amerika'ko abarrarekin batean.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Eskualdun mendichkak, daukan etche andanarekin, iduri magnolia, erramu basaren abarra, ainhitz lore chuhail ageri, hosto zabalen erdian.

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Mendatako Profeta ori baserritar zintzo ta tolesgabeko gizon zan, guztiekaz adiskide ta lagun abarreko zana; bere emazte ta seme-alaba bigaz etxean pozik bizi zana, ta iñori kalte egin baga, danai ondo esan eta ondo egiten eutsena.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Abarrak batu eta kargea lotu ebanean, beti legez, bere jatordua jaten jarri zan.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Abarrak ekartzea.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Taldeka banaturik eta zuzendari bat izendatu ondoren, honek mendiko gauzen zerrenda bat emango dio talde bakoitzari; ahal den arinen berengana eta ekar dezan: kolore honetako lore bat, neurri hartako abarra, moeta horietako harri edo intsektu....

12. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Supitoki, zoargi doi batek sigi saga basoan zehar gurutzatu zuen handik hemenka dardar eginez gelditu, hegada altxatu, abar batean ezarri eta jarraitzen arindu zen.

13. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0011 Zorionez, ordea, salto egitean abar batetan gatibatu da, eta amorru bizitan, ez du asmatzen bere burua askatzen.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Etxeko ganbara zabalean, alde bietara ipinitako upel lerroak hestuago bihurtua, pasaizo melar bat besterik ez zuen uzten erdian; denda bat ere bazuen, taberna ez ezen, xokolategi, papertegi eta beste abarren gordeleku.

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 Artzaiaren laguntzaz erantzi zen Niko, arropak sagarrondo baten abarretan lehortzen uzteko.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Horrela enbor koronarioetako lesioak, abar txikienetakoak baino grabeagoak izanen dira, eta edozein kasutan iskemiak bihotzaren kondukzio sistema hel baleza, lesioak beti grabeak eta askotan heriotza lekarketenak izango lirateke.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 B) Miokardioaren infartoa: Hipoxia iraunkor batek ekoizten duen angor-a ez bezala, infartoa abar koronario baten butxapen oso baten ondorio da.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Besteak beste, Amaia Lasa, Arantza Urretavizcaya, (...) eta, orain ere, abar luzea.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Eta Naturaz dioguna, hemen historiazko aurreramendu-prozeso bat-tzat harturikoaz, era berean aplika dakioke gizartearen historiari haren abar guztietan, eta jeneralean, giza (eta jainkozko) gauzez arduratzen diren zientzia multzo guztiei ere.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0035 Industriako abar bakoitzak badu bere sindikatu-multzoa.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Urdailetan pinu hostoak, abar txikiak eta lehorreko landareen haziak eta fruituak aurkituak izan dira.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Ernaltze hau burutu ondoren, mihuraren oin emeak, txorientzako, batez ere zozar eta zozoentzako, oso erakargarriak diren fruitutxo zuri eta likinekin estaltzen dira, eta txori hauek jan edo piku eta hanketan eramaten dituzte, horrela haziak utziz geratzen diren abarretan.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Mihuraren abarrak, ikusgarriak fruituz estaltzen direnean, etxe askotan gabonetako apaingarri bezala erabiltzen dira.

24. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Aitak botatzen zitue bagoak eta gero ekentzen gindeko abar eta egur me guziak, eta zerra aundi batekin zerratzen gindue dena.

25. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0034 Zerua galernak inarrosi eta, proosione baten pasaian erramu batzuek bezala, abar hautsiek bidea trabatzen zuten.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bira haundia emana diot
beti oinez munduari,
eta hor gaindi ikusia dut
nik mirari ugari.
Goizean ere etxetik egon
naiz begira arbolari:
amar arraintxo haren abarrean
eni zaudezin kantari.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Ikus Odolaren Mintzoan abar tzar batek begian jorik ukan zuen ixtripuaren ondotik egin bertsuak: . Eta sendi azken bertsu hau dabilan bizi oldarra: .

28. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 ... lenengo osteko eitte ako ba, lurra, gaiñian daukan lurra dana kendu da konponduta ipiñi, da geo an lur-sikua dana bota gaiñian danea, danian, da geo abar batekin igurtzi, eskoba batekin igurtzia moruan, igurtzi tta gero sulo dana beteta geatzen da, da sela arnasaik estaben artzen, sua dana ametau eitten da, da geo etaatzerakuan ba, txingar batzuk urtetzen dabe, esta?, da geo aek, e, nobera, nobera espadabill e, begira ero serian, iketzian ba, aguro sabaltzen da a, txingarra seiruan artzen dau indarra, da noberak ibili biar argi (...).

29. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Da sua eitteko lenengo botatze san ba, egur sendua brasia eiñ ero eitteko be, egur sendua, da orduan ba, gure denporan gastain sarrak be beren, da a arruau geatu be eitten da, da lengo brasia eiñ arte a, da geo abarrakin, pao-abarra.

30. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Ba, txendorrak ero ba, iketza eitxeko ero pagadixak botatze sianian ba, an artu da geo abarra ba, konpondu, eskuakin konpondu ta txortak bere tamaiñokuak eiñ, da lotu (...).

31. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Sua eiñ. Bata(k) pa pillatik abarra, sea, ataka aurrera bota.

32. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Ba, guk jeneral, abarra eunken, pagadixa geunken da pago-adarra lotu, adarrak apartauta ta abarmetak ( ... ).

33. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Oin, garai ontan, e, aura ya udaskena igual, da uda, ya, noiznai eitte zan, adar ori preparatzia, ya sasoi onena, e, aarrak jo ta, jirak eitxeko agostua, se gausa dare, e? agostuko egurra isugarri izeten da ekonomikarako da daneako, e? Agostuko egurra, ura, ura artuta esta eoten, ura botata eoten da orduan, da arboli(ak) dana(k) dauka ori, e? eta agostuan, agostuan iñausi tta ya pauai adarra kendu, preparau abarrok, ta lotu da etxea ekarri ... da guk paua eunkan aukeran, da pauakin eitxen giñun ... kanpuan metia eitxe zan, sugatza, metia eitxe zan.

34. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 E, egurra sartzeko, abarra sartzeko ... egurreskuak, e, orri, abar orri bultza eitxeko, barrura bultza eitxeko; Zelakuak zien ba? Urkillak? Zenbat puntakuak? Bikua, irukua ero, bikua beintzat jeneral bikua, e, bikua, e? ... klase asko eitxe zian baiña onena-onena zaatza zan, geixen aguantatze ebana.

35. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Abarrek atzaparrak balira bezala harrapatzen zuten eta arrosen arantzak arropetan katigatu; gizarajoa hantxe gelditzen zen mugitu ezinik, goseak eta hotzak hil arte.

36. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0009 Etxe barrenean isiltasuna eta bakardadea nagusitu ziren arren, lehentxoago beren ohizko eztabaida ttikietan jardun zuten: Laster komun berri bat beharko duzu zeuretzat bakarrik, Larunbata izanik, ez duzu pentsatuko alkondara horrekin irtetea, ala?, Gasa itxi al duzu?, eta abarren abarra.

37. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Ortzemuga. Abar iharra. Uhala izan liteke. Edozer. Dena.

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0245 Era berean, Kaledonia Berrian, gizon batek abar batez joko ditu emeki bere taro landareak, hori egitean hauxe esaten duelarik: Taro hau haz dadin jotzen dut, eta horren ondoren abarra aldatuko du soroaren bazterrean.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0245 Gainera, batez ere pikondoak ernaltzeko zela iradokitzen digute bai indarrez biktimen lepo inguruan zintzilikatzen ziren piku beltz eta zurien sortek, bai haien sexu-organoei astapikondo baten abarrez ematen zitzaizkien kolpeek ere;

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 abar 1. Zuhaitz-adarra mehea denean:

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Abar batzuk bilduko ditugu sua egiteko.Adaxka

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0489 plater 1. Jateko erabiltzen den portzelana, keramika edo abarrezko ontzi zirkularra:

43. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Inguben zaillen jendiek abar batzuk hartu eta suba hiltzen seyetu zien, bonberuei de otsein zakiyuen beya asko gostatu zakiyuen berta eillatzia. Hala de, lur dena busti zubien, bidian bestaldia ez pasatzeko.

44. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Zuhaitzetako abarrak mugitzen zituen eta batzuk bidexka hunkitzen zuten.

45. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Marraskiloa abar gainera iritsi zelarik, orduantxe hostoa erori zen.

45 emaitza

Datu-estatistikoak: