XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ARATEGIKO GORA-BERAK.- Lengo illean, Dagonillean, emengo arategijan il dira Abelgorrijak 200, pixua 24.472,50 kilo Txarijak 17, pixua 1.386,50 kilo.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

4. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Lenengo, korta egokitu eban, etorteko zan abelgorriak leku egokia izan egian.

5. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Egun aretan bertan, urrengo egunean abelgorria-ta, etorriko litzakezalaren mezua igorri eutsan Pruden'ek.

6. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Murrizte eta gainbehera aldi guztiz luzearen ostean, Neolitico heldu zan arte izan be,(Kristo baino 3.000 urte lehenago) bizimodua nabarmen hobatu da, batez be, ehizan eta arrantzuan soilik jarduteke, abereak bezatuten ditue eta abelgorriak zainduten hasi dira.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Euskal Herrian gaurdaino ezagutu ditugun abelgorriak, bertan Neolitos Garaian gure mendietan ibili ziren betizuen ondorengoak dira.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Herri ttiki menditsu honek, nekazaritza indartsurik gabeak, eta itsasora irtenbiderik ez duen honek, ekonomia mardula kreatu ahal izan du ganadutzari esker, abelgorriari batipat.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Kobrea da hemen aberastasunik handiena, baina indioek nekazalgoa pratikatzen dute bereziki, nahiz eta metodu primitibuz izan, eta ganadutza, abelgorria bereziki, alpaka tipikoa ahaztu gabe.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Hortaz gainera, abereei bizitzan eusten die jangarrien bidez eta, bein edo beste, abelgorrien oparien bidez.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Ba-ditugu betizuak ere oraindik abelgorri txiki ezigabeak Goizueta`ko mendietan.

12. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - Egaztizaiñak etxe-egaztiak zaintzen ditu; abeldunak, berriz, abelgorriak, zaldiak e.a.

13. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Egun-sentian begiztatu zituzten abelgorriak eta euren zaitzailleak eta aurre-artu zieten, beraiekin zer-ikusirik izan ez ba`zuten bezela.

14. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Bi Zerokoak dire abelgorri oiek guztiak.

15. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - =mCl=aglen`ek esan zuenez, ordea, lareun abelgorri lapurtu zizkioten eta milla ere ba-dire, emen - erantzun zion Roger`ek.

16. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Bi Zeroko ikurra dute abelgorri oroek, baiñan... zerbait nabarmena ba-dute askok eta askok - esan zuen Roger`ek.

17. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Abelgorriak eta euren zaindariak atzean utzi eta ordu erdiko bidea zegoen errira joan ziren, ango ertzaiñarekin itzegitera.

18. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Milla abelgorrien lapurketari buruz Clifford`ko ertzaiñak bidali zizun albistea iritzi al zaizu?.

19. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Orain abelgorrien zaindari diren oiek, ba-diteke errugabeak izatea...

20. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Artzai girotik irten gabe, Zaraitzun eta Erronkarin, eguzkitan dauden harri zabal batzutan abel gorriei gatza ematen zaie.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Gose handia danean, artaldeei ere ekiten deutse, bai eta beste abelgorriei ere: zaldiei, basabehiei, eta abar.

22. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Egun haietan, Daphnis, inork ez zituen abelgorri bazkatuak ibai hotzetara eraman; lauoinekok ez zuen errekarik dastatu, ez zelaiko belarrik ukitu.

22 emaitza

Datu-estatistikoak: