XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Nortzuei esaten yake alperrak? Nor da gizon zintsoa? Zein da zintsoari Yaungoikoa'k damotson saria?.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 Bañan utzi zion, alperra dalako.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Lurrean ezta batere gudarik biar; guda-gizonak alper-gizonak dira.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 16 Aitorrez, bai, Yainkoa ezagun dute; egitez, ordea, uko egiten diote; nazkagarri, biurri, ta egite on guzirako alperrak diralako.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Alper. - Erratilloak suburuan jartzeko laratzatik esegitzen dan burnia.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Alper gutxi zan gure artean; ez gudaririk, ez itz-jariorik.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Baño etxean etxekoekin eta atean kideko eta lagunekin baldin ari ezpagera, beldurtzeko da alper izan ez daizten bertzeak.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Ez da egungoa atsotitz hau: Irunez oihaldun da gure andrea, ez alfer egonez.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Nausiak ihardetsi zion: Sehi gaichto eta alferra, bazinakien erain ez dutan lekuan uzta egiten dutala eta berdin biltzen dutala barreatu ez dutan lekuan; behar zinuen bada nere dirua banketche batean ezarri, eta nik, etcherat-eta, neurea atherako nuen bere irabaziarekin.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Muthil alfer hau, aurdik-azue kanpoko ilhunbetarat.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Utzi behar ditzunak orduan, hek dire, hitz alferrak eta menturaz gero ere egin daiteken lan phichka zerbait.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 268.- Lan lasterra, lan alferra, (C) (Objective), (Edo zein lan da, artatuki egitekoa. Gure Saindu handi, san Inaziok ere zioen: Age quod agis. Egizu, egiten duzuna, gure ahalak eta gogoa, guziz hari eta txikiz).

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 (Nindagon alfer erran behar nuenetz: bego halere minbera!).

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 V Eder ahuer (alper).

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 ALPERRA

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperra euki ezazu, galdu eta fitezak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Otiosus Esau amisit primatus benedictionem, diyo Anbrosio doneak: Esau alperrak lenengotasuna galdu zuen, nayago izan zuelako artu, billa ta saya baño.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Beste anbat egitea dute alperrak ere: nayago izaten dute besteren ondasunak utzian artu, edo berenak saldu ta aixa eman, lan egin baño.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperra xofia da, iztun ederra, berritsu galanta. Alperraren aldean bazaude, ez da zure txandik beñere izango: entxunagoa, izango da, zu baño; ateak obego irikitzen dizkiyote zuri baño.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrari begira dago mundu guziya: oneri abua zabalik, entzun-entzunka.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez diyote oraindik alperrari buruko mototzik ebaki, ta urteak urte ta aroak aro, beti geon artean liteke euli-mando aundiya.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Begiyak erne, gogua su ta gar, gure aldamenetik uxia dezagun alper dan edozein, edobestela, al balitz, langille biurrarazi.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrak gañera ez du gaurkorik: dena biyar.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Biyar, beste biyar, urrengoan, beste bat; eta orrela ez da alperra egun edo gaur bizi.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez da alperra goizean-goiz jaikiko.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hiruetarik bia alfer dagode barne hartan.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lan lasterra lan alferra, dio erran zahar batek.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Guztia guztientzat ba'da, ludia alper eta moskortientzat da.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Ta, argi barik gelditu zanian, ukalondua dornu gañian arrimau-ta, ikubilla okotzian ebala, buruari eusten, geldi; kiñara eitxeko baño alperrago gelditu zan.

31. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Egongo ez aiz ba i argi barik? Noiz izan aiz ba i argia? Pentsatzeko baño be alperraua aiz ta....

32. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Zer dok, orixe? - Ba, pentsatzeko baño alperragua naizela.

33. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Gure alperren erregiak, banku gañetik uezaban bizkarrera igo eban.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Gibel aundiko gizona ta ateraldi parregarrik zitun; baña alperra, gizarajoa.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Mikel, beti bezela, eskribitzeko ailper xamarra dabil, eta orregatik neuk aurrea artu diot.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Bitartean, beude lotsagarri, alper oiek!.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zu artu bear zaitute eredu, lanean, alper itzontzi oiek.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Sarritan, lendik eginda dagona eskuetan artzeko alperrez.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Dagoneko, beste amets alper bat pizturik nuan nere kaskarreko tuturrean.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Oin alperrotan ez dugu asperkundearen bide betikoetatik irtetzeko adorerik.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Betiko lan alferra egin, desegin eta berregiten asi... Jainkoak alde egin du mundutik.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Mariun.- Alferra, hi! nagi hutsa! (beharria tiratzen dio).

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 MERA Lanerat hemendik, alfer tzarra! Ez duka deus egitekorik?.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0003 Ni berriz ero au lo egon nai alfer,
ez landu ta zaindu nere lur gizena;
etsaiak soildu dit artean den-dena,
bere azi txarra iraurriz or leher.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Oi Manechak, oraikoan
Altcha kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belharrez girela bizi?
Etche bazter alhorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, artho-jorran,
Manech anitz, alfer guti!...

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 3.) Alferraren bizitze hutsa (III)

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Bertze behin, ostatu batean, bere iduriko Prontchio izena zuen hargin batekin, parioa egin zuen zoin alferrago....

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Azkenean, Prontchio altchatu zen, erranez: - Parioa irabazi diat... Hi baino alferrago nauk, ez baitiat izan chutik egoteko kalapiorik ere....

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Ez da ikastegi hortan alfer egoitekoa.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bildu zaizko HERRIARI, bere ohakoaren ondorat, Eskual-Herriak dituen langile trebatuenak, adin guzietakoak, zuhurtzia eta kharra biak uztarri bati josiak nausi baitira sailaren ederki lantzeko: orok gogoa aberats, itsusi baitzaio, egungo zalaparten erdian, bihotzdun gizonari uzkur egoitea, besoak alfer.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Beldurtzeko da oraikoa ere Gemelintiarra dugun: bertzenaz Joffrek bezala eginen zuen: ordrea ezarriko ravitaillement hortan: lana ongi egiten duena aintzin-araz; alfer eta ezacholak, ohoin eta baliatzaileak, gaztiga; gibel, fuera edo preso altcha!

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Urthean behin ideia guzietako Eskualdunen biltzea eskuararen ohoratzeko, ez bada ere aski gure mintzaiaren salbatzeko, daukat gauza ederra dela, eta ez zuek diozuen bezain lan alferra!

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Orotarat ezin helduz ez bagira zerbaiterat bederen entseatzen, orduan ez dugu bakarrik lan alferra egiten, bainan lan tzarra.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Berpizte gabe utsa ta alperra izango zan gure siñismena.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Alperrak langileak ainbat urre bildu al ' balezakete, nork landuko luke lurra, nork asia zabaldu, nork igali ta barazkiak bildu?

57. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Adibidez: fede, alfer, afari t.a..

58. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 - Alperrena joten dau lehenen.

59. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0071 Ekin ta ekin laster,
gelditutea alper.
Olan dago esana
.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 IRU ESTUDIANTE
Gure ipuiñetako estudianteak oker, alper, buru zorrozdunak izan oi dira guztiak.

61. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Ez zan neska alperra ezta gaiztoa ere: baina baeukan nik desestaldu ezin neikean zer bultzakor bat, gordina baina mugikorra.

62. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Eta harrezkero alper-nagiak kirkilak ehizatu eta azoketan prezio ikaragarrietan saltzera emon ziran.

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Berak egiten ebazan Alfer, S.A. lantokiko lan guztiak: ateak ireki, kalderak martxan jarri, postaetxetik gutunak, inpresoak eta paketeak ekarri, abisuak emon, nagusien altak eta bajak emon, makina handi, izugarriek automatikoki egiten ebezan orratzei lupa baten laguntzaz made in Alfer diñoen etiketa mikroskopikoak ipini, inspektoreak etozenean, honelakoetan esan behar izaten ziren guzur txikiak esan eta hileroko soldatak prestatu.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Alfer, S.A. lantokian beste honeek ere egiten eben lana: Zuzendari Orokorrak leihotik begiratzen eban ea ehizarako eguraldi ona noiz etorkion jakiteko, Zuzendari Teknikoak egunkari guztietako gurutzegramak betetzen ebazan komunean eserita.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Niagara Jauzietan atxilo artua izan zan alper-arlotetzat eta ogetamar eguneko espetxez zigortua.

66. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 ADIMENDUA-ZUHURTZIA
- Oro bertzeentzat kontseilari on
- Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak
- Baginaki, baginuke; baginu, baginakike
- Alferra hizlari eder, mihi luzeak eskua labur.

67. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Feria: alfer askoren aitzakia
- Ago, nexkatxa ago; ukanen dun haritz edo pago.
- Eskuminak eta goraintziak hitz huts, ekarleentzat bi putz.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 1. IPUI ASMAKETA a/ mutil alferrarena: b/ mutil saiatuarena:.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 ALPER / LANGILE.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Alper / langilearen plantak egin: zuek, kotxe hau konpondu.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Zu alperra zara eta zu langilea.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 txikia polita gizena luzea merkea okerra gaztea hestua gazia gogorra hiztuna baldarra motela aberatsa alferra lehorra beroa egizalea.

73. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0471 Lehenbiziko bien eginkizuna, hau da, -TZEA + ukan, eduki perifrasi multzo hauena, agindu-nahikunde edo erregua adieraztea da, baina halako testuinguru berezietan, hala nola:
(100) a. autoen prezioak gora egin omen du: lehenago erostea zuen
b. oraindaino alferra izan dela? Orain lan egitea du
c. (Josetxo, 236.orr.)
d. (Diego de Alzo, Estudio sobre el euskera hablado, 60.orr.)
.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Gibelandi hori! Alfer hori!.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 ERANTZUNA.- Egia esan, ez nintzen hain alferra, baina gogo galduxerik egon nintzen, neure iskribuak, antikonformistegiz, argitaratzen ez zirela ikusirik.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Kamarero lanetan eta antzekoetan ibili zen bolada batez, baina berehala uzten zituen lantokiak, egunero goiz jaikitzeko alferregia zelako eta bere esku trebea poltsikoetan sartzeko tentaldi bortitzak berehala astintzen zuelako.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Gure herrian ere bene-benetako mogida sortu zen, eta era guztietako jendetza bildu zen udaletxeko areto zaharrean; esamin guztietan hitzik egin gabe irauten duten ikasle alferrak, telebistazale babotuak, arkakusoen domatzaileak, euli harrapatzaileak...

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0045 Beltz Alferra gaitzizena ezarri zioten horrexegatik.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0045 Ekinaldia modu horretara bukaturik Beltz Alferra izan zen txapelduna.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0045 Beltz Alferra halere, ez zen inondik agertu.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Kukua alferra da. Zazpi urtez ibili omen zen eskolan eta kuku abesten bakarrik ikasi.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Hasian ase! esan zuen alferrak.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta, amorrazioz beterik eztarria estutzen zion koilarean sartu eskuak noizean behin eta honela zioen negarrez: - Ondo merezia dut! Oso ondo merezia gainera! Alfer arlote bat izan nahi nuen... Lagun gaiztoen kontseiluak jarraitu izan ditudalako, orain zorigaiztokoa naiz.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Vania alferra soilik zegoen erletxetegian eguzkitan etzanda.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Stop. Apar lehertuak plai ertzeko hondarrean lagatako itsasbelar, konpresa, plastiko eta lata hutsak, Neptunoren opari; berotasunak arintzearren zihoazenen eta freskatu zirelakoan zikinago zetozenen harat hunat aspergarri eta funtsgabea; salda goritan kiskaltzen ari zirenen izerdi, neke eta hitz alferrak; ezer egin gabe ari nintzen galtzen denbora, ea berriro heltzen nion: .

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Helbururik gabeko egunerokotasun alfer arreak betetzen du bizitzaren erreka grisetik atera nahi ez duen jende xume pobrea.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Kontutan izan iheslaria zarela eta arrisku alferretatik ihes egin behar duzula.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Sasiak mastekatuz, Dromedaria hurreratu zitzaien, inoiz baino alferrago, eta aurpegira farre eginez begiratu zien.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 Horrela ateratzen da iluntze alferra elizdorretik, herri gainera zabaltzen da ezarian, pauso bakoitza nabarmentzeko moduan, eta hori da Belandiako biztanleok tabernetara ateratzen garen orena, (...).

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Azterketak egiten dituztenak, nahiz datoak biltzen nahiz gero haietatik ondorioak ateratzen, gizonak izaten dira eta nekeagatik, alferrez, bere iritzi pertsonalagatik edo beste mila arrazoirengatik, errealitatearekin ados ez dagozen ondorioak atera ditzakete.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Orai artean ihes egin dut lanari, alfer bat izan naiz; zure erraner batere ez dut behatu; otoi barka diezadazu.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Zer kalapitak! Batetik Mitxelenaren tristura zela eta ez zela, bestetik Joseba Arregiren erbiak eta katuak, harago Amatiñoren kontrako lau kaleak, eta nik ahal dakit zer gehiago, euskal kulturari buruzko aho kritikoa hitz alferrez eta sarritan polemika maltzurrez puntaraino beterik zegoen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Aizinaxka preparaturik, aise dira haren bertsuak hain bildu, tinko eta beteak; hitz alfer guti, luzagai gutiago; eta ateraldia tiroa bezala heltzen bere jo-bururat.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Gaur bizi balitz zer egingo lukeen argitu nahia, nahi alferra da eta.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0015 Gogora ezazu, anai! Berekoiak eta alferrak, aurrerapenarako etsairik gaiztoenak direla!! Munduari dagozkionak, hauetxek dira: Gure eguneroko birtute dunak, lantzaleak, ausartak, maitekorrak, zuzentasunaren gose-egarrituak, eskuzabalak, bihotz onekoak, jatorrak, dakitenak, zintzoak eta ameslariak.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Beste marimutiko, gizonkari, edale, pipatzale, buhame, zarpail, alfer (auher, nagi) haiek sor arazi literatura polita badugu.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Eta nahi duguna soluzioa bada, bila dezagun soluzioa, kasuistika alferrak utzita.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Axularren ustez, alferrek badute dohain aparteko bat: hiztun ederrak izatea.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Alfer hoietako bat mintzo denean denak daude ahoa zabaldurik eta beharriak ernaturik beha (Ax. 27).

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Inork jende alferrei prestatzen zienean, sententzia prestatzailearen kontra ematen omen zuten Lukanoek.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dira tabernariak, alferrak, pagatzaile gaiztoak, beren onak ardo truke bahitzen dituztenak....

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Bi seme zituen baina biak oso alferrak ziren.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Zorriak baino alferragoak ziren.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Bere semeak alferrak ziren baina dirua aurkitu nahi zuten.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0092 Honetara, lanbideen ekonomiák, lehen mementotik, lanerako indarraren gasto alferrik urrikigabeena dakar aldean, bai eta lanaren funtzioaren kondizio normalen kontrako kentze bat.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Alproja bat da gizona, erkina, petral, zimur, lukur, bekaizti, alfer, doilor, zirtzil, larderikoi, liskarti, narratsa.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0099 Edo-ta alferra eta maltzurra batera.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Ez daki bere egiazko nortasuna non zegoen, ez zer nahi zuen haren bihotzak, ametsez eta nostalgiaz bizi da - ESTETA BATEN SOLAS ALFERRA.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 - Arrak edo alperrak - Emeak edo langileak - Erregina.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Are okerrago, itzulpen-errota bilakatu da, euskalduntzeko eta alfabetatzeko ahaleginik egiten ez duten agintari, politikari, sindikalista, kirolari, artista, irakasle eta abarren jokabide alferra eta zabarra zuritzen eta zarpeatzen duen norbait.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 X printzipioak: Pertsonak izatez alferrak dira. Beren statusagatik eta beharrizan ekonomikoengatik egiten dute lan.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Ez al da alferra Sistiaga pintore bezala aurkezten hastea? Aldiz, esan behar da desafio moduan hartu zuela enkargua, zeren, erraz asko ikus daitekeenez, artista eta pertsona bezala ez bait dago beste jarrerarik norberaren herriko arbasoengandiko siniskerak bezalako gai nagusi bati aurre egitean.

113. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 - Alperrarena egite ori amaitu da.

114. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Ai! haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzake noski, edozer gertaturik ere, ezen hark ere siñesten zuen obe dala seaskan dagoen iñut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren biotzeko naikari bakar bat itotzea baino, oraindik ez zekien ordea zer nai zuen haren biotzak, bildur latz bat zeukan haren irriki zoroa, arimaren egarria kentzalle izan bear zitzaion ur garden ozpilla, itur-buruan agortuko zitzaiola, aistheta baten solas alperra baizik izan ez zelako asieran.

115. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Lanari maitasun gutxi diolako zer egiñik gabe asti luzeen jabe dan alperren bat, noski.

116. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Zuek alper utsak zeratela, ederki ikusi dezute oraintxe... Ezta ala?.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 - Bai zera! Alper izena du; izana, ordea, ez dakit nolakoa, itxurak maiz, eta izenak ere bai, ziria sartzen.

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Ortik datorkie gero " alper " izen ori.

119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Etzuen zarata aundirik ateratzen, apal eraginkorra zanez; zaratea, izan ere, ezta gauzak eramateko giltza: ez dugu itz utsik bear, itz utsak ebakitzean keiñulari alper baiño ez gara, ta keiñuka ez dugu ezertxo ere lortzen.

120. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Guri dagokigun iduri multzoa
Bertzeri buruzko lan gorri alferra.

121. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Alfer egonaldiak alferrik ote?
Nork erran lezake?
Nihor ez daite izan orduen jabe
Ez eta behin ere.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Enbeita.
Alperrak zoritxarrez
dijoaz ugaltzen,
ta inbernaderoa ni
izerdiz zabaltzen,
zertan saiatuko naiz
honenbeste lantzen,
hamarretik bat ere
ez baduzu saltzen.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Aspirina gehiegiz gorputza ondoezik geratzen denean, gehienetan urdaileko mina sentitzen da, oka egiteko gogoa, ahoan hemorragiak, bai betilean ere, pulsoa bizkortzen da, gorputza izertzen, aurpegia moretzen, amets alfer asko egiten.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Eskaleak, alferrak eta gaiztaginak, bere horretantxe pilatu eta, lanera, Qinghai eta Xinjiang, mendebaleko probintzia urrutietara.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Baina alfer da Maria makilatu berez ez bada zentzatu.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Eta gero, jakin behar da sei mila eta bortz xinaurri mota badirela, ainitz koloretakoak, ainitz negurritakoak; ez dira denak lan beretan ari; badituzte xinaurriek ere beren alferrak bertze xinaurriez baliatzen direnak, bainan jakin behar da ere xinaurri mota batzu beti bertzen meneko izanen direla, ez baitira on bere-ber bizitzeko.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 I Vitelloni egin zuen Fellini-n orduan negu partean jauntxo alferrak itsas ertzean zeramaten bizimodua gaitzat harturik.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 2. (Euskitzek)
Kanpotarrentzat Andres Hiberno
baina Beizaman Patxiko,
gure bizitza ez zendun pasa
alper eta belauniko,
oraintxe hogei urte pasatxo
igoa zinen betiko,
baina Beizaman zure izenik
inoiz ere ez da hilko.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0031 102. Alper langille, galeraingille
103. Alperra, beti nekatua; mozkorra, beti egarriak
104. Alperraren atxurra erdoiak jan
105. Alperraren indarrak, aularen enpeñoak eta pobrearen arrazoiak, bearreneko garaian kale.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0031 106. Alperraren pekatua, lan egin gabe nekatua
107. Alperrik Marija makillatu; berez biar dauz bere kondiziñuak Antzeko: Azkue 125, Inza
108. Alper, sekula ez alber
109. Altxatzen den gauza, urre biurtzen da

131. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0099 Tusuri
Zer diozû, ene nausia,
ez dûta lan hun plantatû?
Arauz hunetsiren dûzû
enizala auher phûrû.

132. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Eûskarak etsai sobera,
Lehena hi hai, auherra!
Ikasi, zaintû, adelatû, erakatsi behar dûgû,
Eskolan eta lankietan, Herriko bizian sartû.

133. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0020 - Eun dolar - mutil alperrak erantzun.

134. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0040 Gutienik gustatzen zaitana, sudur pollit hori, auzoko ixtudiant alfer horiek baratzeko burdin-sareari kolaturik ukaiteko, ta hau bilkuretan usatua mintzo legunekoa izan behar.

135. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Dena izorratzen nuela eta alfer bat nintzela oihukatu hidan beste zenbait irainen artean.

136. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 Horretarako, nekazaritzatik hartutako irudi polit bat erabiltzen du: Alperren soluak beti egongo dira bedar txaarrez betiak.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Alfer samarra egongo zara hil honetan.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 - Esaiozue gizon horri alferrentzat ez dagoela dirurik.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Txomin-ipurdi haserre jarri zen alferrentzat dirurik ez zeukatela esan ziotenean.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Bera ez zela alferra esaten zuen, diru pixka bat besterik ez zuela behar.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 1. 1 norengana - 2 Jainkoa(ren)gan - 3 manifestarienganantz, haienganaino - 4 Roberto(ren)gana - 5 horrengana - 6 ni(re)gandik - 7 gurasoengan - 8 aurrelaria(ren)ganaino - 9 harengana - 10 horiengandik - 11 ni(re)ganantz - 12 zuenganaino - 13 gu(re)gana - 14 nagusia(ren)gana - 15 zuengan - 16 horiengana - 17 elkarrengandik - 18 seme-alabengandik - 19 aurrena(ren)ganaino - 20 batengana - 21 horiengandik - 22 horiengana - 23 lagunengan, norengan - 24 horiengana - 25 alferrengandik.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 alferra - lanik egin nahi ez

143. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016
B Oso denbora handiko lapur
E egiteko eta eskale ibiltzeari.
T Katilukada bat salda askoz hobeto sentitzen
E hartu ondoren du bere burua.
T Izan ere, Txohik aspaldian
R Zaharregia zen lan uko egiten zion
S gaztaroa utzia zen.
U Hori besterik eskuratu,
O gutxian itzal bihurtu zen Txohi.
A ez duzu alfer horrek!

144. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 C. -Hori besterik ez duzu eskuratu, alfer horrek!

145. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 a) Inoiz alfer batek ez du galdetu ezer gauez.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 d) Alferren artean batek ere ez du eskatu aterperik hemen.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Geroa, alferraren leloa.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Lan lasterra, lan alferra.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00081 Ofiziorik ez zekiten eta lanerako alfer samarrak ziren; aberatsak ere ez zirenez, handik eta hemendik egiten zituzten lapurreta ttikiei esker bizi ziren: gaur arrautzak lapurtuko zituzten baserri batetik, bihar artaburuak sorotik, hurrena esnea jezten zieten larrean zebiltzan ahuntzei, eta horrela beti.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Behi alferrak!!!!! Zuen zuzendari den narratzailea ari zaizue hitz egiten! Irakurleari istorio interesgarri bat kontatzeko kontratatu zintuztedan, ezzzz!! Ba utzi marmarka iharduteari eta ekin lanari behingozzz! Zaldiak aukeratu behar nituen, zaldiak!!!

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0008 Uste du inork ez diola kopiatzen bere azterketetan eta hor ibiltzen da atzera eta aurrera zortzi begi balitu bezala, baina nola alfer bat den, gela batean jartzen duen azterketa batzuetan beste gelan ere jartzen du, eta jakina, ba guk, E gelakoek pasatzen digutenean, badakigu zer galdetuko duen eta nire taldekoek beti Bikain eta Oso ongi eta horrela ateratzen dugu.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Har txiki alfer desobedientea, eta azkarregi hazten ari haiz.

154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Tximeleten aitona egunez zooa ikusten aritua zen, jubilatu aspertu, haur zalapartari, japoniar argazkilari eta bestelako bisitari alferren artean, eta beraz bazekien nondik nora jo behar zuen errinozerontearen kaiolara heltzeko.

155. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0025 ALFERREN ESKOLA -bat-
ESKOLAKO maistra zen
doña Irene:
zenbat arazo zeuzkan, ai ene!

156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0028 Ez utzi ariketak biharko:
geroa,
alferraren leloa.

157. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 36 Nik diozuet: bakotxak erran dituen alferretako hitz guzien kondu eman beharko du Jujamendu-egunean.

158. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00068 orri bustiak lurrean
Valencian dudan izebaz mintzo dira
kolorerik gabe letra larriek ildo nekeek
Tibidaboa asmatu nahi dute
eta senideen masailak gorri sendo ikusi
papera lehortzen ari
paper zuria horiska bihurtzen
urdin guztia zulotik gainezka
zirriborroa izatera iritsi da
eta Tibidaboa Valencia esku alferra
kale bazterrean geratu
gerizpe ozen hartan
esnagai ta lotan

159. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0123
GAU lehenak alargun lez zabaldu ditu
bere erropa arrailduak.
Gauarekin iluna, eta olatu zakarrak
barraren kontra,
eta baforak katean, eta ahalegin alferren
gasoil usaina kaialde guzian,
eta amoranteak hor logela merke horretan
amodiorako elkartuak.

160. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Alper hutsak.

161. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0248 Elizako Santa Teresaren aurpegi ber-ber-ber-bera zeukan lotan; ez da enteratu ere egin, alperraren harria baino lo-zurrunago zegoen, aitak esango lukeenez...

162. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Sekulakoak esaten zizkidak; jendea galbideetatik eramaten ari naizela, alfer hutsa naizela, zikina, bekataria eta beste hamaika lore.

163. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Oso gizon alferra izan zen Unoka eta lanetik ihesi pasatu zuen bere bizitza osoa.

164. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Izan ere, gizon alferrak ez zituen batere maite.

165. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0061 Jean Asquithek, aurreko jarlekuan burua atzera botaiaz, Billi esku alfer bat luzatu zion.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 - Suizidioa agertzen zaigu horrela hemen egintza alfer eta beraz ergel gisa: baldin eta geure kontsiderazioan aurrerago egiten badugu, hori oraindik argi desfaboragarriagoan agertuko zaigu.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Gogoan hartzekoak direlakoan, neronek nabarmendu ditut, kolore gorriari suaren bitartez ematen zaion bizitasun sinbolo hori, eta baita idi zuria haragitako gizentzeko on izate, baina, laneko alfer izate hori ere.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Esan nahi dut, azienda kolore gorrikoak bizienak eta langileenak, eta kolore zurikoak alferrenak eta motelenak bide zirela orohar euskal sinbologia zaharrean, eta beste herritako usantzan ere bai, segurunera.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Glosarioak irakurleari laguntzeko dira, ez ordea, idazle alferren alferkeria areagotzeko.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0037 Zeren eta Historia ez baita hildako iragan baten berreraikitze alferra, baizik eta giza bilakabide baten azterketa jarraikia, aspaldieneko mendeetatik gure garaietaraino berarekin etengabe eramaten gaituena.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0048 iragandul. Lehen alfer hutsa zena.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Beren diru guziak xahutzen dituzte alferretako afitxa batzu pagatzen:

173. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00136 Kantua ona da bai,
alperra lanean,
besteen kabi bila
dabil gehienean,
han arraultza uzteko
datorkionean,
bestek mantendu dezan
jaiotzen denean,
bestek mantendu dezan
jaiotzen denean,
kuku, kuku, kuku, kuku.

174. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Bera paketsu eta txiroari gerra,
orra nola dabillen turista alperra:
besteari ipiñi lan asko ta lerra,
zitalak prestutzeko ejenplo ederra.

175. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00072 Makiñatxo bat neke eta lan alper egiñak gera euskaldunok. Guk gizendutako kapoiak beste batzuek jaten zituzten denbora aiek gainditu ditugu, eta geure buruz edo bizibearrak eraginda, bizikera obe bat eskuratu degu. Bizikera onek ermotzen eta obeagotzen joan bear luke, baiña eziñ.

176. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 KAXKOPEL: Bai, mutil alferrak.

177. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 Egia da lege hek aitor zutela jitez alferrak eta ondotik sustatu beharrak direla.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 00003 Daewook itzuli behar duen dirua urtetan hor miseriazko soldata baten truke jardun dutenentzat eskatzea alfer samarrekoa da.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 0003 Alfer drogazale alaena gurasoak sesioan hasten zaizkionean beldur handia ematen dit.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 Tripazakuen eta alferren elkarteak osatuz gero, zu lehendakari.

181. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Iragana aztatu eta igaitekoa aztertu, buruberokeririk gabe, zure ixiltasunean alderdi on eta txarrak aintzinetik ausnartuz, gero urrats alfer edo dudakorik ez emaiteko gisan. Osoki gizona zinen.

182. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Erretretan jarriz geroz ere ez dago segurki alfer !

183. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0007 Barregarria da, baina nagikeria eta alferkeria hitzak jende langileak bakarrik aipatzen ditu, alferrak ez du sekula horrelakorik aitortuko.

184. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Ez ditut entzun erreferenduma ondotik egin diren komentarioak, ele alferrak direla gehienetan, ele ahulak.

184 emaitza

Datu-estatistikoak: