XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ganera etxaguntza onek eukazan sei solo lurlantzarako, ta basotxo bat, bedar, orbel, ota, ira, egur ta beste baso-etxean bear zirean gauzak zuzentzeko.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Lau bedar eta gatzik baga? Eune! Eta, zelan jan zeinkez?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 6. Irugarren egunean, beko urak leku baten batu; itxaso ta legorra banandu, ta legorrari bedar ta zugatzak sortu eragin.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Baña pilistindarrok orroaka etorkiozala, suak bedar igerra legez, lokarriak austu, ta astoaren matrail-azurragaz mille gizon garbitu ebazan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Maixu jauna, au atsekabea! Oraintxe bai belarra jan bearrean gaudela.

7. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Lau gauzek osatzen dute lur ereingaia: ondarki (1) Silika: ondarkia: Si O2, kare (2) Karea CO3CO, buztin (3) Buztiña: Si O2K. Fe eta Mn eta landakutsuak (4) Landakutsua = orrbel, belar eta abar... uzteldu eta txetuak.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @- Zuk agindu zidazunez, larunbat gabeko batzarrerako belarrak eta sapuak biltzen baso aldean izan naiz.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Mirele-k burua makurtu ta aldameneko belarrak esku txikiarekin tiraka moztu.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Belar aundiaren artetik basakatua bezala narraz etorri zen nexkaren oñetaraño.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Ale ta igaliak goiko kamara edo oñan gordetzen dira; belar, lasto ta garoa ikullu gañaldeko kamaretan.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Eizlari aiek basurde kontuetan ari ta ari ziala aietako bat belarra erretzen jarri zan; eta lagunak aurreraxeago zijoalarik oju egin zion Kontxo, begira, begira.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Lurra ez baita larrutua nehon, belharrak estaltzen baitu eremu guzian, gaineraino helducheak ere baikira, gerendari beha egoiteak ez gitu orai hanbat lazten.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Bertze frango belarkiekin saldak moldatzen dituzte eskualdunek bainan belar horiek ezagutucheak dira jadanik leku gehienetan.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Belar hau, larria eta oliotsua, guti aurkitzen da bazterretan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Alkarri belar eske
maiz egoten dire,
edan eta pipatu alditik aldire.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek diño aitetutako geijan, Giputzen belar ta gure bedar datozela berar itzetik.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bara-k diño, baratzan egozan bedar ta zugatz txikijenetik andijena giñoko guztien sustrai ta oiña lez izango zala, nundik atera leikian bara-k (vegetal) adierazoten ebala, ta ortik datozela barazuri...

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orok dakigun gauza da aldiz, negua iragan artean, ez duela ogiak alde joan dadien belharretan; hobe duela anhitzez erro onak eginek.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erroez behar baitako ihardoki neguari eta ez belharraz.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Belhar luzea erro charren gainean galgarri baizik ez da; erroek behar baitute belharra hazi hau aldiz luzeago eta goseago baitoa.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Superphosphates deithuen indarra aldiz erroetarat ari da, ez belharrerat: gero, lastoa azkartuz, ariko da bururat.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez duelarik neguaz handira artean ogiak belharretan joaiterik, halere jan behar du bethi bizitzeko eta hotzari ihardokitzeko.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ogia (80 kil.)...... 16 fr. 50
Artoa (75 kil.)...... 12
Oloa (50 kil.)...... 10
Belharra (100 kil.)...... 6
Lastoa (100 kil.)...... 4
Lur sagarra (50 kil.)...... 8
Ilharra (80 kil.)...... 31
Gaztaina (100 kil.)...... 13
Arroltzeak (dotzena)...... 1... 35
.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez dute pazote baten geirik; ez itzalik, ez belharrik, ez urik.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Belharrak korkoietan edo chutik gorrituak daude; ur-gaindiek etzanak eta zikinduak ez direnak.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Goizeak bat menturatzen bada jorra pochi baten entseatzera, euriak arratsaldeko berriz lurrari loth-arazten ditu langile gaizoak erroz gora ezarri belhar tzar guziak.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 - Nekez sorrthu, eta ja belharra nausitu nahiz ari eta ezin khen.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Uzta gehienak fundituak omen dira, belharra orgataraka ongarrirat artikia.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Bedarra jaten basora...

33. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

34. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Euri-tantak bedarrean...
Odeiez zerua arre...
Esna, biotzak, eta, buru-uts
agurtu Iparragirre
.

35. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Lokarri samintsua! Onetan diñotso Koldok Asierreri: Gure ardiak edo lapurtuak izan dira edo bitzabalaz beste aldeko mendietara iges egin dabe bedar obearen billa.

36. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 2. Guztiok dira,- elbitza legez,- arin galtzen, soloetako - bedarra legez - dira igartzen.

37. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nai txuriek, lili-margul ta urdamutur garaiak bildurik, unanu ta mirubelar usaitsuz naasirik, edota bitxika ta nolanaiko belar biguiñez txortaturik, illeri-lili xamurrak ta ahabi orailak elkartzen ditute.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Palemon'ek.- Emazute: nonbait ere, belar gurian exerita gaude.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Txapela erantzi zuan eta Etxe onetatik erten duen ildakoen animen aldez; Aitagurea... erresatu zuanean, etxekoandreak:
- Zartu zaitez barrura, esan zion; sutondoan berotzera, aparia emango dizugu, eta gero belar legorren gañean lo egingo dezu.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 7. Belar bezela
dena lore
zabaltzen dira
gaiztok ere.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Bei gazte bi euki arren, ez du izaten udaburuan negurako belarra ondu bearrik.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Alea ta zai orea sarriago izan oi dute askaondoetan Dorronsoro'ko beiak belarra ta arbia baño.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Baztanen soro gutxigo, belar geixeago... utsa.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Joan bearra zeukaten, baiña biotza Urbiara bidean dagon Erroitegi inguruko arizpean zeukaten, noski, antxe baigeunden gu, elkartasunik xamurrenean, belar biguñaren gaiñean eta pago mardulen itzalpean.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Donibane goizean eguzkia dantzan ieikitzen dala diñoe; goiz artako bustialdi ta garbiketak onak omen dira urte osoan eritzeke irauteko; elorritxuri, lizar abar, ira-loratua t.a. leio ta ateetan ezarri ezkero, tximistarekiko babesgarririk ziurrenak omen, baita Donibanez atarian iraurtzen dituten belar eta loreak ere.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Nik belar-borda itzuli dut, henoren bigarren esangurari jarraiki, ots, abereentzako belar ebaki eta idortua.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belarrak loretan edo loratzera dijoaztenean sartzea onena.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Beste belarrak, alpalpa eta kidekoakin nastuta ere, oso onak izaten dira; sartzerakoan ondo zanpatu bear, ori bai.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-tokia nola bete?- Belar-toki ondo edo azpian, ur eta zumuak iges egiteko daukan zuloa itxi eztedin, adar batzuek edo bi ladrillo gurutzetuta jarri; gero belarra sartu.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Gain-gañean belarra zanpatuta edukitzeko, metro-kuadro bakoitzeko 200 kilo arri edo zerbait jartzea ona da: arta-berdea izan ezkero, 1.000 kilo neurri berean.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Iruzkia mendi haundien gibelean
Gorde orduko
belarrak bildu zireztean.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bi mando bazoatzin
Bidean elgarrekin,
Batek zeramala olho eta belhar,
Bigarrenak aldiz urhe eta zilhar.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0003 Ta belar gaiztoak sorturik indarrez,
ito urren dute Jaunaren garia,
asuinez iosi da, karduz ta laarrez .

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Oi Manechak, oraikoan
Altcha kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belharrez girela bizi?
Etche bazter alhorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, artho-jorran,
Manech anitz, alfer guti!...

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Eta sekulan, zorigaitzez, uzten bagintu gure trinketak itoiz-ur-pean, errekatzeko lanjerean litake gure gazteria; eta gure pilota-plazak belharrez estaltzen diren ber, larre joain da eskualdun gazteria, ez da hor dudarik.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Iphar aldeko belarrak bezain ferde, arbola pizkor, eta belhar gordailez beztitua.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Sobera zalhu dabiltza, ba eta ez aski kasu egiten bidetan eta bihurgune eta patarretan; bainan, bide itzuli batzuetan, hesi eta bidehegietako belhar eta hostoilak moztuak balire, biziki elgar joite gutiago litake.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan zortzi mila kilometretarik zoazi zu ikusterat belhar edo holakorik badenetz izarbel batean.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ibar landak bedar guriz, zugatzak orri loraz jantzita dakusguz.

63. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 MAR. - Ez, Tellus'eri Lurra da Tellus dalakoan, eta Erromarrak yainkotzat eben Lurra be ostuko dautsadaz landara batzuk, zure bedar-ganean lorak zabaltzeko: lora bellegi, urdin, bioleta amusko, ta lili orizko estalgia egingo dautzut zure ilobi-ganean, udeak dirauen artean.

64. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Adituko dot artzai jatorra adarra joaz
santzo-txistuka mendian,
t'ardi apalak zelan dabiltzen alai be-beka
bedarra jaten larrean
.

65. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Antxiñako bidez noa,
bide ostro ta bedarrez,
betea, zapalbako, gauz
zar ezbaikoen usaiñez
.

66. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Lurrarekiko artu-emonean ta lurrinpean
bizitzen ikasia oi dan gazigezatasunez
burdiñaraz, labortzez itaurren edo onenean
astoaz egur, bedar billa egungo beartasunez
.

67. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Udabarriko garaian,
bedar ta landa orlegiz,
lora-usaindurapian
intzezko ur-tanta bitxiz
euzkia datorrenian
zelaietako zabaldiz
.

68. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 (...): belarra ebatekoak, jasotekoak, kamioe aundi ugarrez erdi janak, zaldi nar, burdi, burdiñare, goldak, zer ezegoan an!.

69. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Sarea bera, belarrez estalpetzen da, ardi ta bildots, neguko aizeagandik gordeteko.

70. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Beste egun bat jaio zan, eta adore barrituaz Mikel'ek bedar-ebateari emon eutsan.

71. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Urretxindorrak bere txorotxiorik gozoenagaz, illobi urruneko bakartasun ixilla abestu eban, bere larrosa zurien usaiñ eta erri-miña abestu, baita be, saretz orlegieena, bizidunaren negar-tantalkaz azitzen dan bedar eze-guriñena, illargia illobe otsak laztantzen....

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Leenago bedar bat besterik ez zenduana ortuari biurtua daukazu gaur; dala bedarra, dala ortuaria, beti aintzakotzat artua izan dala aurtortu bear: euskal soloetan be, XVI'garren gizaldian asita, piz-eragille ta lizun-irrits bizkortzaille lez euki eben bedarki au; gerora, XX'garren mende onen leenengoetan, ospe aundia jadetsi euskun, frantses osalari batzuk beronen onura, garrantzi ta on-gaitasunak zabal-azo zituezanean.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Belarretan zehar, zilar-argizko bola bat hurreratzen jakon.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardiek belar gozoagoa aurkitzen dute mendian landan baino.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Baina udan landetako belarra lehorra dago.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Eta mendi gailurretako giroa hezeagoa da, eta belarra ugari eta gozoagoa.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 AURRERAPIDE ETA KEXUAK Nekazariek, beren lana egiteko, badituzte tresna hoberenak: Traktoreak belar ebakitzekoarekin, goldearekin; belar itzultzekoa eta biltzekoa, artoa ereitekoa eta biltzekoa, ahate eta antzara kalkatzekoa, etab.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Hortz zorrotz horien bidez ebakitzen dute belarra eta hagin zabalen bidez mamurtzen eta xahutzen.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Alegia belarra, zainak, fruituak eta haragia jan dezakete.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Oreinak, hostoa eta belarra jaten duenez, hosto galkorrezko oihanetan bizi dira.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Oraindik baratze txikietan belarra segaz ebakitzen dute eta gero eskuareaz biltzen dute, lurra haitzurraz eta laiaz iraultzen dute, haizkora erabiltzen dute.......

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 d) Zera dio papertxo hark: Hemendik berrogei metrotara belarrez betetako zaku bat aurkituko duzue eta begiratu ongi belar artean.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 e) Belar artean seilu bat aurkitzen dute haurrek eta seiluaren atzean idatzirik dago hurrengo proba.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Zelaiak elurrez estalirik daudenean, ardiak txabola barruan egoten dira, baina udaberrian kanpoan igarotzen dute egun osoa han eta hemen belarra jaten.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Gero barrengo aldetik ilea eta belarrak jartzen dizkio gozatzeko.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Barrengo aldea belarrez eta ilez estaltzen dute eta kanpotik goroldioa jartzen diote.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 Atzo gauean belarretan argi txiki bat ikusi nuen.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 Milaka argi txiki belar tartean han eta hemen.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Habia sasi artean egin ohi dute, lurretik hurbil, belar lehor eta goroldioz kanpotik, eta artilez barrutik.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Ugaztuna da, eta belarra janaz bizi dena.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Beste batzutan behiak ukuilutan sartuta egoten dira, orduan bere elikadura nagusia pentsua eta ortu-belarra, alfalfa eta hirusta izaten da eta baserritarrak moztutako belarra ere.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Eskasa izan arren oraindik ere erabiltzen dira idiak trakzio-indarrerako, batez ere mekanizazio gaitzeko belardi aldapatsuetatik belarra eramateko.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: beee, beee belarra jaten ari gara); zertan ari zarete, artzainak?.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Baserritarrek zelaiak zaintzen dituzte, belarra bait da azienden bazka nagusia; batik bat, behi-aziendarena.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Halako batean, belarra zapaltzen entzun da; hots tiki bat, entzungaitza, baina Joxeren belarri zoliek hartu dutena.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Zu ere gizenduko zinateke, arrainak bakarrik jan gabe, belarra ere jango bazenu.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Esnea, harri berotuen bidez egosten zuten; bazekiten belarrez midizinak eta pozoinak egiten.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Belarrezko oihalez eginiko jantziak erabiltzen zituzten.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 - mendi-lanak: mendiko lanak; izan daitezke egurra moztea, oteak garbitzea, belarra edo garoa moztea etabar.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Zurtoin zurtsu ala belarrezkoa duen.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Taiua / zuhaitza / belarrezkoa / sasia / zuhaixka / sasia / belarrezkoa.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Hauetan belarra, lastoa, simaurra, lanabesak edo gurdiak gordetzen dira.

104. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Aziendak sendatzeko, bizkortzeko eta pozointzeko, sukarra, loa, odola, zentzua eta maitasuna kendu eta emateko, ehun birtute baino gehiago zituzten belarrak.

105. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Euskal hiztegigileen artean ere belar, zuhaitz, landare, hazi, perretxikuen izenak leku berezirik izan ohi dute, baina esan dezakegu, oso adituak gai honetan ez izan arren, ezta gutxiagorik ere, hiru lanek dutela goraipamen baten beharra, aipu ongi merezia.

106. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Testigu zaharren araura (aidilis edilis ordez, CIL1,7) ai, astiro, ae-ra pasatzen da, ae talde belare diptongala emanaz.

107. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Euskarak, bestalde, halako arkaismo kontserbatzaile bat isladatzen du latinarekiko bokalearteko oklusiba gorretan eta aurretiko e/i belareen kasuan (ke/ki tipokoak).

108. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Bestalde, sardoaren gisako isolamenduak euskaran ere belare zaharraren (ke/ki) iraupena suposatu zuen MENDEBALEKO ERROMANIAN.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Eta halako batean, jauzi bat harantzago, mugimendu lasai bat nabaritu zuen belar artean.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Belarrak murritzagoak egin dira, zuhaitzak bakanagoak.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Eguzkia agertzen hasi da dagoeneko eta belarra finagoa ikus daiteke orain, txikiagoa....

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Kanpoan zuhaitz-mokor baten gainean eseri eta ibaiari begira jarri zen, urak, belarra, gladioloak, kalak eta kainaberak nola mugitzen zituen ikusteko.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Lu, nirekin egon nahi baduzu, geldi zaitez mendian, maita itzazu belarrak, eta udaberria etortzen delarik, zatoz amiltegiaren ertz honetaraino, eta haizearen izpirituak ura gardentzen duelarik, ikusi ahalko nauzu... eta beti nirekin egongo zara....

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 - Belarrekin egongo naiz eta udaberriarekin etorriko naiz.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Gero biak palaziorantz abiatu ziren, bidean Luk zenbait belar estraino biltzen zituela.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Baina belar batzuk ebakitzea egin du eta....

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 Proxpero, urrutitik belar-garraio hasteko gogorik ez eta, metaziri ondotik hasi zen tirri-tarra bere sarde okerraz belarra metaratzen.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 - Ni meta-gainean jarriko nauk eta hik niri belarra bota! Eta gure mutilzaharra, denak utzi eta Proxperorengana, txintik atera gabe bere esana betetzera.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Proxperok udan metatutako belarrak laster jan zituzten behiek, eta orain edozer gauza jaten zuen hango aziendak: lasto eta ote, iratze eta lahar... harrapatzen zutena.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 - Ez da hori nolanahiko belarra, ez erabaki zuen maisuak.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Haien artean bazegoen ere belarrean esertzen eta laute bat zarrastaka jotzen zuen dama eder bat.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Belarrean etzanda eta solas egiten zuten gizonen aurrean zamau zuri bat zegoen zabalduta eta bere gainean era guztietako janari eta edariak.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Hausnarlaria denez, denbora luzean ikusiko dugu belarra jaten.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Iresten duen belarra tripa-zorrora joaten da lehenik eta hemendik xarera igaroko da.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Asto bat hypodromoan Lasartevich-eko herrian belar berde berdeko hypodromo bat zegoen, eta munduko zaldi karrera politenak egiten ziren bertan.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Hain urduri eta aspertuta zeudenez, zaldiak Maurizio astoarekin deskargatzen ziren: - Demonio babua! Nazkante zikina! Non da nire belarra?!.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0008 Salto batez hiru arroka gainditzen ditu; gero, belarriak tente-tente eta begiak diz-diz belar luzeetarantz jotzen du alaiki.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Elurra zuria da, belarra, berriz orlegia.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 11- Nere gonatxo Mendian belarra eta zuhaitzak daude.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbia han geratu zen, beraz, lasai: tartetan belarrari kirriski-marraska, tartetan patxadan apatx...

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hirugarren aldiz ere ekin zion eskean, baina bai zera!, astoak lehenean jarraitzen zuen, belar gozo hartarik jan gabe unetxo bat ere utzi nahi ez eta.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Poxpoloak
Egunkariak
Belar lehorra
Ardaskak
Sua!
Suaren inguruan dantza...
Kea goruntz doa
Gau sakonean ilargia ageri da
Urtearen gau laburrena
San Juan gaua!.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Bazeuden han, belarrak, animalia hezurrak eta era askotako ontziak.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Baina guztiak gainetik belar berde batek, estaltzen ditu.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Ordu laurden batean aise heldu ere, baina han ez zegoen zuhaitzak eta belarra besterik.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0062 Aurten mondejuak egiteko porrurik ez dugu izango,
lehorteak aurrera jarraitzekotan;
ganadu janetako belarrik ere ez;
Txala ere gaixo jarri da eta albaitariak ziuraski ez du asmatuko zer duen;
uraren depositua zulatua dago eta lehenbaitlehen
hain garestia den berun berezi horrekin konpontzen
ez badugu egarriz hilko gara;
gaztainarik ere ez dugu izango gaizkilen batek heldu
gabeak arbolatik amiltzen bait ditu gu gosez akabatzeko asmoz edo; (...)
.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 Belarra altua zen eta ez zen ezer ikusten. Nabari bai ordea.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 - Gorago eta goxoago esaten zigun belarrak, erantzun zioten ardiek.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 - Jainkoaren izenean! Ez diozue jaramonik * egin behar belarraren esanari. Jateko da belarra.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Baina honek ihi * ihi: leku zingiratsuetan izaten den belar luze eta punta-zorrotza puska bat hartu eta eskuak eta hankak saltxitxoi baten gisa lotu ondoren, kaiku barnera bota zuen panpina beste arrainekin batera.

141. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0065 Maiteago dut
belar tolesgarriaren negarra
sukarri tinkoaren txingarra baino...

142. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Ilunak sendatu du izarra
ta iturrira zihoan bidea;
baratza belar zakar egin da,
basoa bakardade tristea.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Belarretan etzan nintzen, belar motz eta goxotan, eta bizitzan inoiz gogoratzen dudan baino sakonago lo egin nuen orduan, bederatzi ordu inguruz gutxi gorabehera; zeren eta, esnatu nintzenean, egun-argia bait zen.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Gainerako ganadua onik eta osorik ekarri nuen eta Greenwich-eko bolatokiko zelaian larrean utzi, hango belarra hain goxoa zenez gogotik jan zutelarik, nahiz eta ni kontrakoaren beldur izan.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Berehala korrika hasi zen oinek lurra ia ikutu orduko altxatuz, belar txarrek arrastadak egiten zizkioten bitartean beren loretzar heze eta kiratsez.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Indaleziok zioenez, Atlantidako inguruetan bizi ziren animaliak oro bai itsastarrak, bai airetarrak, baita lurtarrak ere, gizonak barne landarejaleak ziren, lurrak eskaintzen zizkien fruitu, hazi eta belarrez elikatzen bait ziren.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Urrundik begiratuz dorrez koroaturiko gaztelu zahar bat zirudien; bazuen ondoan urtegi bat, errekako uren biltoki; ola tzar bat, harrizko zutabe erraldoi batzu belar artean erdi itoak; (...).

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 Sorgin zuhurrok, sorginkeriazko ihardueran ihartu zeraten atsook, erauzi iezaiezue belarrei beren usain gozoena eta urrintsuena, zeinaren ondoan greziarren nepenthesa deusere ez bait da; emaiguzue edalontzietan alaitasuna, Birgiliren soloetan zehar dantza zoroan biribilka gaitezen denok, eta piztu gure bihotzetan gaztetasuna andreteri guzti hau besoetan suharrez maita dezagun, eta zorroztu azkenik gure adimena gogorakizun gorenenak asma ahal ditzagun haien ohoretan...

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 SORHOETAKO BELHARRA BEZALA Asunek, asto zaharra aldatz beherean gidatzen, ez zuen Lukuko atari ilunean utziriko belargile ezezaguna gehiago gogoan, ez zuen gogoan karroan isilik zegoen ama arrenguratu hura, ez Harregiko etxaguntzaren gainbehera gorpuzturik erakusten zuen neba gaisoa, ezerezaz zuen lausoturik gogoa.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Belarra horizta zegoen landetan, egunak lehenago ebaki eta lehortzen utzia, baina bezperako euriak busti eta endregatua.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Usteldu orduko haizatzen ari ziren belarra mutiko eta andere batzu, sardetan altzatu eta aidean erortzen utziaz.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0097 Esate baterako belardian belar luze leuna zanpatu gabe aideari atxikirik bezala eroria den oihal estanpatu lijeroa.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Autoak ez zuen hotsik egiten eta haren ibileraren ezagugarri bakarra kamino hegaletako zuhaitz abarren eta belarren eragin emea besterik ez zen.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Pilarrek hartxintxarren zirkuluan belarra pilatu ondoren keinu bat egin zion arren, Hilariok ez zuen belarretara txiskerorik aurreratu.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Galeperrak, berriz, ekialdetik mendebaldera eraman zituen begi biziak, belar artean harro, lumaia urduritasunez eder, gorputza difuminaturik haizeak astindutako belar artean.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 (...); bestetan, alderantziz, lurra nagusituz doa; hondarra duna bilakatzen da; dunak, bere belar eta aloketan bilatzen du eustindarra; itsasoaren erasoari bular egiten dio, trinkatzen eta sendotzen da lur gogorraren tankeran.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Hauek, iduriz bertze herrixkako jende guziak bezala ziren: beti gogorki lanean, beti dirurik gabe, bainan zorionez beleak, hain ziren hango bazterrak ederrak eta goxoak: mendi urdin, belar berde, zilarrezko iturri, oihan ospetsu, itsaso paregabeko....

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Mikelek ez zuen maite ihizia: zer dretxoz hil punpeka belarrean ibilki den erbi eder hura, bere erresuman da; eta xorien kantu xaramelak gabe, zer liteke zerua?.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Joño! Oraintxe gure ganbaran belar idorrarena baino Brasileñaren usai handiagoa zegok... Badik hustu premia ederra!.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Nahiago zuen abereez, belarraz eta baserriko kontuez hitzegitea.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0025 Armathan haizeak, bere aldetik, batzutan behar baino lehen jotzen du; beste batzutan hain da temati, belarra ere agortzen duela, ixtinak eta itur txikiak siketu, abereak bazka eta ur gabe utzirik; orduan beste herri batzutan baino eritsuago suertatzen dira abereok.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Gabuluku belar luzea zegoen zelai batera joan zen zakur batekin eta bertan lotu zuen.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Tanbueren (lehoiaren) bila joan eta esan zion: - Tanbue, zakur bat lotu dut belar luzeetan.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Joan zen gero Kastxiamaren (lehoinabarraren) herrira eta esan zion: - Kastxiama, belar luzeetan zakur bat lotu dut.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Laugarren etxetxoan ez dut begiratu beharrik izan, tiranteak eta kapela daramatzan gizon bat belarra ebakitzen ari delako, eta Nathalie-ren etxean ikasleak bakarrik bizi baitira!....

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Somatu dut bere lorategiko belarra mozten ari den gizonak ez nauela bistaz galtzen....

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Etxakideek eragozpenik jarri ez zutenez, etxea handikiro itxia eta katigatua izan zen (izurriari giltzadura eta zerrailuak axola ziotelakoan!); leihoak trankatuak izan ziren eta egitekoak baztertuak; eta han giro tamalgarri, bitxi eta ilun bat sortu zen, nonahi banatutako boskoitza, aramenta eta beste zenbait belar desinfektatzailek arintzerik ez zutena.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Joxe haren atzetik jaitsi zen, gehixeago kostata, belarrak eta lur hezeak irrist eragiten ziolako.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Ortozik eseri zen belar mukuruaren gainean, oinak belarrez estali eta hatsa bota zien.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Zapatak belarrez bete eta zoko batean laga zituen.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Etxe inguruan hazitako belarren ondotik pasatu behar izan zuten beste aldera iristeko.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0078 Hauek honela, sendatu ondoren, bakarrik utzi zuten mutila, belar iharrezko etzan-leku baten gainean; une hartan ez zioten ezer galdegin nahi izan zeraman norabideaz eta beste ezertaz.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Ikuilu garbietan badira txerriak, zaldiak, behiak eta ardiak eta aletegietan abereei jaten emateko belar eta ale ugari.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Abere guztiak oso ongi zainduta daude eta nahi beste belar eta ale jaten dute.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Handik egun gutxitara leku horretan belar luze gozoa hazten da zaldi zaharraren gorpuari esker.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Beraz, saltoka itzuli eta esan nien: - Tira, hiritarrok, tira gora! Gure zekorrak belarrari usaina hartu dio, eta haren gogoz mihia luze ateratzen hasi da.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Murruaren beste aldean zegoen luze belarrean, lau hankak zabal-zabal eginda, eta zirkinik egiten ez zuela.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0141 KLASKAFONOAK
Intxaur azalak MUSIKA BERDEA deritzan Fonogriña arloan sartzen dira.
Belarrak eta muxilken hezurrak bezalaxe.
Berdin artoen enborraz eginiko turutak.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Belar on eta iturri mutur guztien berri badaki.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Belar luzeska artean erori zen.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Hauen artean sukalderako belar xumetik hasirik, perejila, adibidez, landare sail handietaraino ere bada, eta hauetako batzu iragan denboretan sendagintzarako erabiliak izan bait dira.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Hemengo eredu hau (behean, eskubian), Salvia superba, belar apaingarri sendoa da baina ez sukalde belarra.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0073 Hainbertzenarekin zaldiak burua oldarrean altxatu; kaska bat eman dio zaldiak gainekoari belarrean.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Bai, Belarragatik ez balitz, harekin batera aurkituko nintzateke kartzelan, komisartegiko infernutik pasa ondoren.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Burrundara bizian etorri da erasoa, baina zaparrada atertu ondoan lehen bezain lasai ari dira ardiak belarretan.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Hona hemen haserako istoria: Bazen halako batez basoan gaztelu bat, belarrez eta murru arrez inguratua.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Itsaso eta lurraren artean
Erdi arrain, erdi musker, erdi igerilari, erdi narrasti, baldar eta ezkatadun animaliak atera ohi dira idoi edo putzu bazterretara, zingira ertzetara: mamutxak harrapatzeko, belarra jateko, hats hartzera, larru busti eta labainez, urgelditako kolorez.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Hipopotamoak eguneko 200 kilo belar jaten du; ez da halere tripontziena; bere pisuaren hamarretik bat bait da hori.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Uda eta udazkena heldu zirenean dirua ez, baina garia, artoa, belarra, patata, babarruna... asko jaso zuten.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0015 Idiak edo zaldia lerari lotu eta edozer gauza eramaten zuten lera gainean, batez ere belarra.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 Nola egin:
Animatzaileak kateari hasiera ematen dio (adib. aldia... belarra dakarkit burura).

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jendea belar gainean eser erazi ondoren, hartu zituen bost ogiak eta bi arraiak; eta, begiak zerura jasorik, bedeinkapen-otoitza egin zuen, zatitu zituen ogiak, eta ikasleei eman zizkien; eta ikasleek jendeari.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Nonahi haz eta luza daitezen belar eta landareak, han dute animaliek egon lekua.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ahuntz umeak abiadan atera dira belarren artetik... aita-amak aztalen atzetik dituzte, hauk ere abiada guztian.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Prestaldi baten buruan, xehatu egiten da belarra, eta aurrez aurre bi lerrotan eseritako emakume-talde batek zapatzen, kondarrak eta abarrak arras lekuarazi arte.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Belar hauek gutxienez 50 cm.tako goratasuna lortzen dute; eta larrezabaletako belarki batzuk bi metrotatik lau metrotaraino heltzen dira.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Dena zegoen garbiki hesiz inguraturik eta, noski, jendea ezin zitekean belarrean aurrera joan.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Aldapa handiko lekutan basotik etxera belarra, garoa edo egurra garraiatzeko erabiltzen da.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Hiru hauek belarra edo garoa eusteko dira.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 -%64,75-tik %91,12, segadoraz ebakitzen da belarra; eta makinari zarpak erantsita, baita beste %7-an ere.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 26 baserrietako kontuak aztertu eta, bataz beste jota, ematen duen ondorioa hau da: Emaitza / Zenbat kintal denera / Zenbat kosta peztatan / Kostu guztiaren % zenbat / Belarra (belazekoa)/ Sorobelar / Alpapa / Harbia / Erremolatxa / Artaberdea / Negubelarra / Barazkiak / Danera.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Artikulagune guztietan (ezpainkariak, horzkariak, sabaikariak, belareak) aurki daiteke kontsonante sudurkariren bat, baina usuenak [m] sudurkari ezpainkaria eta [n] horzkaria dira.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Eta ur gardena edatea komeni zen Iparragirreren idazlanetan edo sasiak kentzea euskararen belar berdea garbi ager zedin.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Lanabesak zorroztu, gari, babarrun, belar, etabarren truke.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Belar-onak. Honekin bakarrik ez dut gauza haundirik adierazten nere Lexikorako.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ikusgarria da nola edozein aldetatik erromes guztiek, San Martzial inguratuz eta nolabait babestuz dagoen gaztainadira jotzen duten, ez da gutxiagorako nola elkartzen diren gizonak, emakumeak eta umeak familiaka edo lagunarteka belar berdearen gainean korroan eserita, gero etxekoandreek kontu osoz prestatu eta saskietan sartu dituzten janari gozoak jateko.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Merienda ordua iragan da, ez da zamaurik ageri belar gainean, dantza hasi da ostera.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Garai hartan azaldu ziren lehen aldiz gaurkoen hurbilekoak diren zuhaitz, lore eta belarrak.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Beste muturrean fanerogamoak aurkitzen ditugu, hor landare ikusgarria (zuhaitza, belarra, zuhaixka) gametofitoa izanez, polen eta obuluak esporofitoa direlarik.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Horrelako horzdurak elikagaiak hausteko erabilgarriagoak ziratekeen, lakuetako belarrak jateko baino.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Frantziako nekazariek alargunaren belarra deitzen diote, malkoak eragiten bait ditu.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 GERANIAZEOAK Geraniazeoak 750 bat belar eta zenbait zuhaiska espezie batzen ditu, gehienak bi hemisferioetako lurralde epel eta subtropikaletakoak, zenbait espezie lurralde polaretan ere aurkitu izan diren arren.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Beste talde haundi bat bai belar bai animalia jatorrizko hondakinez elikatzen da, adibidez Bittium, Peringia, Cingula, Barleeia, etabar.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Ekologia Goiztiarra, abuztu erditik eta azaroaren hasiera edo erdi bitartean fruktifikatzen du, esklerofito eta hostogalkorrezko oihanetan, pagadi eta harizti horbel artean edo ameztien belar artean, basiko eta azido lurtzoruetan.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Ekologia Espezie urria belar artean eta pinadien bideetan erdi lurperatua azaltzen dena, nahiz udaberrian, nahiz udazkenean.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Jatekoak ere eraman behar dira, batez ere, zaldientzat, belar eta bihi pila handiak jaten bait dituzte.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Lehorreratu, eta ez dute inon belarrik ikusten.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Harrizko laba ere egin neban eta bedar batzuk errotik erauzi beraren inguruan ipintzeko.

221. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Zugaitzak loretan, larreko belarra, eguzkia eta mendiak, ibaiak eta iturriak ikusten dituzte.

222. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

223. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bai atsegingarri izan bear zaiola, neguko lenengo otzak datozenean, belar idorrez betetako etzategian lokartzea!.

224. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Eta belarraren usai gozoa...?.

225. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Beste aizpa biak - Anjelatxo ta Kontxexi - bespera illuntzean ekarri ezinda, zelaian gelditu zan belarra ekartzera juanak.

226. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 Antziñako Atila`ren antzeko zera zu, Samantha: belarrik ere ez omen zan ernetzen, ark oñak ipintzen zituen lekuan.

227. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Bai. Berak esan zidan Donibane eguneko apari artan, betidanik erabilli duala belar-mota ori; Zakary Thonthon bere laguna ere oitura ortara eraman zuala, eta orain, ez bata ta ez bestea, belar ori gabe ezin bizi zirala.

228. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Lekutan gelditu ziran, udaberriro, belarra ebateko garaiean, barruti-baztarretan egiten zituzten gosari aberatsak!.

229. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Gerorago, berak bakarrik ezagutzen zituen belaregosi opilduekin loturak jartzen ziotzen miñak elduriko alderdietan.

230. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Belardietan, San Jose loreak bete-betian altxatzen ziran, bañan agiri ziran beste lora batzuez naasirik, pinportatuaz belar gizenaren margoa, puluntpatzen ziradenian aizearen bultzada eme goxoaz.

231. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Laguntzen zidaten gero belarra ebakitzen eta abar.

232. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Kaleko saltsa-perretxikoak eta salda muturrak txoritan utzirik, goiz-goizeko ibil-aldian, ametsetan, lora-artean, erriko parke nagusian nintzala, beti ere polliki-polliki, beti ere ene ametsari jarraituz nintzala, orduan lorak ez zapaltzearren ximeleta izan nai nuan aske-aske loren gainean egan ibilteko, alako batean, belar berdean exerita, Fagus Selbatikus arro baten kerizpean, pagoaren itzaila sorginkeriz puzkatuz, neskatil bat ikusi aal izan nuan.

233. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Neskatilla joan zenean, arbolapean, belar artean, neskatillaren ipur-aldeak gozatutako lurrean, ene otarra gibel urdiñez bete nuan.

234. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Ez dugu pentsatu behar kristautasuna belar logarri bat dugunik.

235. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Emen sail txikiak egiten dira, eta oietan eskuz ateratzen zaio belarra, bakantzeko garaian eta bigarren aldiz amonitroa botatzerakoan.

236. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Egutera aldeko mendi bazterretan, usai gozodun belar asko; ezki (tomillo), azaia (cantueso) explika-belar (espliego), loragino (orègano), aientzuri (madreselva).

237. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Au ere belarrez estalia, Austigarbin`dik Egoaldera, bertatik gaillurrera zuzenean igotzea lortu liteke, edo bestela Ipergorta`ko mendi-lepotik igo bearko dugu.

238. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Beraz, belar guria aukeran duen ardia, ez doa iñoren landara.

239. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Gero esaten digu nola jendea kuadrillatan partitu zen, eunka ta berrogeitamarka, eta belar berdearen gaiñean eseri zirela.

240. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Belar onen ospea ere etzan izango nolanaikoa, aldiren baten.

241. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Beraz gaur egungo jakitunek ere ezin ukatuko dute, sendakuntza arloan, zerbait ona egiña izango dala belar au, orrenbeste gizaldiren buruan, orrelako izen onaz jabetu eta berari oraindik ere eusteko.

242. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Sendabelarreri buruzko antziñako liburu baten, bada ipui bat, belar ontaz erriak zeukan iritzi ona agertzen duana.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Onela dio: Ba omen zijoan Andre Maria, bere Seme Jesus eta senarrarekin Egipto'ra iesi, eta ikusirik Herodes'en borreroak alderatzen zijoazkiela, bidean arkitzen zituan lore ta belarreri babes eskatzen asi omen zan, euren azpian gordetzeko alegia; baiñan iñork ez omen zion gordelekurik eman.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Bai egiñ ere belar onek.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Arriskua igaro ta gero, Pamili Santuak aurrera bidea artu zuanean, Ama Birjiñak, eskerrak emanez, onela itz egin omen zion belarrari: Gaurtik aurrera, zu izango zera gizonen lorerik maiteena, bada eritasun guztiak sendatzeko indarra ematen dizut.

246. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Arrazkero, or jarraitzen omen du belar onek, bere lan bikaiña egiten.

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Baratzetan erein edo landatu daiteken belarra degu au.

248. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Belarretan gibela ziren: nun zuten gemenik sistan artzeko?.

249. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Pentzeak ttipi, belarra txarra, artoak pintturak.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mugan arinago Herri Urrats-ek bi parte nabarmen izaten ditu Hegoaldetik doazenentzat: goizean autopistako asfalto gainean egiten diren orduak, batetik eta arratsaldean Senpereko belar gainean egiten direnak bestaldetik.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Oraintxe jan duzue belar piska bat eta digestioa egin behar da.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Olarra, zirintzeko belarra.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Abelzaintzari dagokionez, belar eta bazka eskastu egin da eta neguko lasto eta belarrak agortu zaizkio baserritar askori.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Pikoak eta maastiak ez ainbeste, artoak eta abelazkuntzan bearrezko dan belarrak berriz, ur asko.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Gaua mendiska horietan egiten dute eta egunez leporaino uretan sarturik ur gainera ateratzen den belarra jaten dute.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Ez jakun autorik geratzen eta, gaueko ordu batak inguruan bide ertzeko orma zulo batean etzan ginan, azpitik bedar sikua ipini ondoren han lo egiteko asmoarekin.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Zera... euskaldunak alfabetatzeko, euskaldunen artean azi ona ereiteko ta ereindakoak frutua ekarri daian, sustar alferreko ta bedar txarrak kendu beharra dagoala.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Atmosferatik edo lurretik landare eta belarretara iragaten dira.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Belarretatik behietara, eta behietatik bai okelan eta bai esnean guregana pasatzen dira.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Oraingo honetan Lesaka inguruko herrietan nola erabiltzen diren belarrak aztertzen da.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Zer da ikuspegi farmakologiko hori? Hauxe alegia: liburuak ez du esaten bakarrik belar horiek zer nolako erabilkera duten Nafarroan.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Hasteko, belar diuretikorik erabiliena dela esaten digu Fernándezek.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 BELAR EGOKIAK ETA DESEGOKIAK

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Izan ere, hemen, Euskal Herrian, belarrak beren tokian jartzeko garaia da.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Belarrei parre egitea tontoarena egitea da, baina sendabelarzale amorratu bihurtu baino lehen pare bat gauza eduki behar dira buruan.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Orain diente de léon izeneko belarra nahiko indarrean dago, geroz eta gehiago erabiltzen da.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Belar honi dagokionez, farmakologo honek nahiko garbi uzten du diuretiko ona dela eta giltzurrinetako gaitz horretarako ez duela balio.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Kasu honetan ere, liburuaren egileak bi taldetan banatzen ditu belarrak: alde batetik benetako laguntza ematen dutenak eta bestetik lana eta endredoa besterik ematen ez dutenak.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Hona hemen zenbait belar lagungarri: gorostia, altza, erramua, osina (asuna, tomatea, sahatsa).

270. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Ondoren ustegabeko belar bat dator: cola de caballo delakoa.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Euskaldunak eta Katalanak elkarren aurka, edo ta ez dugu zuzenegi itz egin, euskaldunak bai, an zanpatu zuten zelaiko belarra, baiña katalanak oso gutxi zeuden Menotti`ren taldean.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Olan jarraitzekotan, Euskal-Buruzagiak, bedarra ankapetik ebagiten, igitauten daragoie Euskalerrian, zenbatu ezin beste kalte berari damotsela.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Belarrik gozoena dagoen tokia; gaztairik ederrenak sortzen dauzan lekua.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Landare txuriak ikusten ditut,
zeru beltz artean ikusi,
belar gardena,
hautsezko sustar,
enbor argi,
bizitz kolore.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Orretzaz gañera, arboletako frutu ta igaliak, lurreko bedar ta sustraiak be, jaten zituen... Baña, eizatik bizi ziran batez be....

276. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Bere soloa ikusi ta konorte barik gelditu, bat-batera izan zan: artoa besteko bedarra danean ta auntzkumearen adarra lakoxe artaburutxoak bakarrik.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Artoai bedar txarrak kendu, mieztu ta jorratu egin bear da, artaburu onak artzeko.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ejerzizioetan ariman erain dan azi onak frutua emoteko, illero-illero bedar txarrak kendu ta jorratu egin bear da.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ¡¡Bedar txarrai azi ona itoten ez itxi!!

280. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Baserrietan egur zarra, bedar igerra, lastoa edonun dago, batez be korta ta zabaietan.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Asmatu eitekezan kolore eta kolore nahasketa guztietako zuhaitz bedarrek inguratzen ninduen.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Txitatxoak arrautsatik urten eta ordu batzugarrenean amaren atzetik doaz belar gozoak eta maazki pikorrak mokokatzen.

283. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 -bai, partikie, da emen, idetan ta faten gintzenien, idie edo bedarra edo, kartolak ifiñi barik, kartolarik es, paluek emetik, palutxuek, altuek, ta emen idie ta bedarra ta, kartolak ifinten sien satzetarako, patatie ekarte sanien solotik, patata sakuek edo

284. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Bedarrezko alfonbratik begiratzen deutsat uri urduri, kubiko, nahasgarri eta nekagarriari; asfaltoko labirintotik sirenak uluka, autoen aiuma etenbakoa, oihuak, ahots erlats eta urratuak, durundi gogaikarriak...

285. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Goian zanean konturatu zan Lapurketako mutila zala, tranpazale fama eukan familia batekoa. Eskuak ondo lotu eta herrira eroan eban. Ardiak, barriz, larrean itxi ebazan bedarra jaten.

286. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Soixa, ba, lurra ta berarra ... bai, selai bat, esta? au selai bat da, ba, atxurra artzen da ta, ba, onen maixan sendoera inguru ero meiau ero, sean, meia sea etaatzen da, da berarra serraua bada ... sean, samur-samurra bada ba, apurtu eitten da sabal etaa eskero ta ba, txikitxuuak, da arekin ba, bata bestian segidan, segidan, ba, tapau, da geo, geo lurrakin, e, gaiña tapau; da ola enborrakiñ ero buruakin eindako aundixa sanian, ba, eitte, itteben ola tamaño ontaako soi aundixakin paeta eiñ, ta geo a egosixas mermau eitten dau, mermau, ba, bajau eitten da, da masuekin ba, maso aundixak, da masuekin juas uekua bete ero erretiratzen, bajatzen, bajatzen, bestela berris, e, barruan, senbat ueko geixau eta ba orduan, e, suak, e, geixau erre eitten dau, senbat ueko gutxiao ta obe (...).

287. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 Lau belarrekin sendatzen ditugu gure gaitz eta minak.

288. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0106 Zure esku utziko banu etxearen zaintzea, hau dena (zolua seinalatuz) belarrez eta sasiz beterik egongo litzateke, eta hori guztia (orma seinalatuz) kukaratxaz beteta.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00034 Pagoa; Belarra, zuhaixka ala zuhaitza; Enborraren ezaugarriak; Hostoen kolorea; Hostoen itxura; Fruituaren izena; Fruitu idorra ala mamitsua; Pagoaren beharrizanak; Pagoaren erabilera

290. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Hona hemen, adibide gisa, nekazari batek ordaindu beharreko bezala jotzen zena: Bazkotan arkume bat, belarra moztean bazkaria eta olo neurri bat, mahatsa biltzean hamabi denario, hiru ogi eta ardoa, garizuma iristean kapoi bat, garizuma erdian sei txanpon

291. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Hiztegia: Lurralde: probintzia. Hiriburu: hiririk inportanteena; Jarduera: aktibitatea. Eremu: espazioa, lekua. Ugari: asko. Berdegune: hirian belarra, zuhaitzak etab. dauden lekua.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 lehoia / tigrea / elefantea / dortoka / ostruka / errinozeroa / krokodiloa / tximinoa / foka / hartza / belarra / oihana / adarra / luma / afrikarra / txinatarra / bilbotarra / mexikarra / baketsua / azkar / astiro / txaloka / zaindu / falta

293. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0127 Hiru zebrek 27 kilo belar jaten dituzte egunean zehar.

294. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0022 Gorria da, baina ez da gerezia;
gozoa da, baina ez da eztia;
lurrean bizi da, belar artean, zer da?

295. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073
elur zuria
ikatz ...
ilargi ...
gazta ...
mendi ...
lokatz ...
belar ...
begi ...

296. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Behia belarjalea da, hau da, belarra eta antzekoak jaten ditu.

297. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Behiaren masail-hezurrak belarra erraz mozteko eginak daude.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Belarra txikitzeko hagin indartsu batzuk ere baditu.

299. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Goiko ebakortzak eta behekoak elkar jotzen dutenean pintza bezala jokatzen dute belarra ebakiz.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Harrapakariengandik ihes egiteko eta leku harritsuetan belarra aurkitzeko, apatxak dituzte.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Beste kirol batzuk baserritarren lanetik datoz: segatzea (segalariek belarra mozten dute segaz), txinga-eroatea (pisu astunak bi eskuetan hartuta joan-etorri asko egiten dituzte plazan zehar), artaburu biltzea,...

302. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0092 Fitoterapia: Belarrak erabiltzen dira gaixotasunak osatzeko.

303. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 landarea: zuhaitzak, belarra edo babarrunak landareak dira.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Zein gozo zegoen Txispa belar berdean!

305. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Landareak: kaktusa, algak, hostoa, sagarra, belarra, hirusta

306. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00264 Eskolan zegoela, bi orratz sartu zizkioten begiak egiteko, azenario bat sudur moduan, plastikozko belarra ilea jartzeko eta banana bat ahotarako.

307. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Egunak eta asteak igaro ahala, amaren inguruak uzten hasi nintzen, natura-legez noski, eta kostata izan arren, esnea hartzeari utzi nion, behi eta zezen helduen antzera eguzkiak eta euriak hazitako larreetako belar orlegia jatera igarotzeko.

308. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 - Tira, tira!! Utz diezaiogun hitz egiteari eta joan gaitezen ihintzak gozotutako belar orlegia jatera, sabelak eztanda egin arteraino... -Estefanik agintari bezala.

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 Xabik oso ondo ezagutzen ditu animalien kontuak eta soroetako belarren izenak eta horrelako gauzak... Baserri handi batean bizi da eta...

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00029 -Joan zaitez zelaira, Patxigana, eta esaiozu belarretan jezartzeko, besoak gurutzatuta. Horrela ikusiko dugu ea benetan mezu bat emateko gai zaren!

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00060 Ezinezkoak, denak, guretako: belarrez deus ez genekien eta animaliei min ematea sekulako astakeria iduritu zait beti.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Zaldiak oso azkarrak ziren, ez ziren ia-ia nekatzen, Glinka sorginak bazuen zaldunen artean lagun bat eta laguntzearren belar magikoz prestatutako pentsu bat egin zuen zaldientzat eta baita indarrak berritzeko jaki berezi bat zaldunentzat ere; beraz, egun gutxitan lur misteriotsuak gurutzatu eta Virish lakura ailegatu ziren.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00038 Eguzkia irten berri zela, gizontxoa, nekaturik, belar gainean etzan zen.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0006 Belar eta sastrakak horituta zeuden.

315. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0027 Eskerrak perretxikuez eta beste mendiko belarrez asko dakien, zeren hasieran beldurrez akabatzen egon ohi nintzen, kras-kras, perretxiku arraro batzuk nola jaten zituen ikustean, akaso halako batean Antton hilko zitzaidala pentsatuz...

316. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Eneko izeneko azti bat, belarren eta landareen esentziak eta sustantziak mila likidotan nahasten ibiltzen zena, betikotasunerako edabea halaxe eskuratuko zuelakoan.

317. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Belarrekin eta landareekin batera bazituen animalitxo batzuk ere txoriak, saguak eta untxiak, beren kaioletan sartuta, eta noizean behin berak sortutako produktuak ematen zizkien, bere esperimentuak zertan ziren jakiteko.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0087 - Noiz edo noiz, inoiz gutxitan, ametsetako behorra belarretan etzanda geldituko zait eta orduan ez naiz esnatzen.

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0033 Hasteko, zoaz eta ekarridazu soilguneko bazter urrun hartako eskukada bat belar luze goxo.

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Gizona eserita zegoen, eta bi animaliak belar bigun gozoan etzanda, pago handi baten azpian, zeinaren hostoen artean txoriek soinu alaietako kantuak kantatzen ari baitziren.

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0087 Arthur aurreraturik, bere sudur fina adar edo hosto ikaztuen, edo belar errearen bila, eta Lantzaburu atzetik, zalduna gainean.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0085 (...) barrenean, futbol-baloiaren itxurako mantxa marroi izugarria paparrean, margo tantak gonaren aldean, urratu handiak albo bakoitzean (poltsikoen bila ibili zenean egindakoak), Jonen ostikadaren marka eta belarraren mantxak bizkarrean, inoiz kentzen ez diren horietakoak.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0027 Ardi eta behiek harriak jaten zituzten belar berdea ikusten ez zutelako.

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Urre puxka bat (ez nahi beste, ziur aski), bertako hegazti eta animalia batzu, kotoia, belarrak, anbarea eta bahituriko hango bizilagun batzu ere zeramatzan.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0005 Paul belarretan etzanda zegoen azterketa-gelaren aurrean.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0032 Bidea libre zegoenez, azkar aritu nintzen: hesitik bestaldera jauzi, belar gorrizko eremu txiki bat zeharkatu eta burdinbidearen (...)

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0053 Burua belarretan ezkutaturik ari zen pentsatzen Joanes.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Gau hartan Isaac-en aitak sukaldean belarra erre (...)

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0155 Jainkoa dugu artzain,
ez zaigu deus faltako,
belar freskoa dagoen lekura garamatza ...

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Eta soroak etxera beha daude, belarra nork ebakiko.

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Jaisten hasi baino lehen, han goian, pinuak amaitu eta belarra oraindik horia zen tokian etzan ginen.

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Lotan eta ametsetan: momentu horretan Afrikako sabana zabalean zebilen, belarra jaten; eguzkiak goxo-goxo (...)

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Izan ere, errinozeronteak eguneko hogei kilo belar behar zituen, eta Afrikatik Parisko zoora ekarri zutenean beste horrenbeste ematen zioten, belar ebakia bazen ere.

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Nondik atera belarra ordea Parisko tren batean?

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0081 Gaudeok oihaneko belartzara eraman zuen behia: han jan zezakeen belar berria, eta egarri bazen, errekastotik edan zezakeen.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Baina orain ile zuri apur hura urre koloreko bilakatzen ari zitzaion, buru osoan zehar, belarra balitz bezala, haziz.

337. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00055 zuek sorturiko sugarretan
ene mihia goritu zen
sugar gorrietan
zuek eginiko eremuetan
ene tua da lehortu
hemen zuen eskuak harren sehaska
hemen zuen buruak hondakin
hemen zuen sabelak igitai
belar berdea ez da urdin
ez da itsasoa berritsu
oraindik
gizaki askoren arnasa
ez dut maite ez dut aski

338. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 sorginak
ihiak sutan
haurtzarobako belarrak nahasten apo bihotzetan
ta grina ezpalak gizakumeenetan

339. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0030 HIROXIMA LOREZ ESTALI ZEN
MARINA kanpora so dago. Zerua iluntzen ari. Haizea.
Igande arratsaldea. Etzaizkio batere gustatzen igande
arratsaldeak. Erraten elakike nundik datorkion alergia
hori. Marrats-lore kolkoak ari polliki polliki idekitzen.
Hemendik hamabortz egunetara lore ubel pikor usaintsu
guziak zabalduko. Haize grisak inarrosten ditu. Martxoa.
...Martxoaren lehendabiziko egunean zendu zen. Hor
hil zen. Geltokian. Burdinbideen laberintoa. Sarea. Sare
metalikoa. Ez. Enuen ezagutzen. Biloak kizkurrak omen
zituen. Beltzak. Nik argazkia nuen bakarrik ikusi. Etzana
zagon luze luzea. Profesionalak. Lan errexa. Mugan ziren
erraiteko moduan. Metro andana bat. Bertzerik ez...
Ximixta batek ebakitzen du zeru goibela
Ortotsaren burrunbak mitrak daldarazten. Ezagun zen
goizetik denbora hunek etzuela gauza onik ekarriko.
Marinak airearen sapa, elektrizitatez haunpatua, abantxu
hazta lezake. Lehen euri tantak erortzen hasten. Ttitta
ilunak zimenta idorrean. Leihoa idekitzen du, euriak
idetzartzen dituen usainetaz mozkortzeko. Errauts bustia,
belar pikatu berriaren usain goxoa, marrats-loreen
perfume zoratzailea.

340. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

341. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Zeru aldetik berrehun-hirurehun metrotako mendiskak ageri ziren bistara, belar esmeraldaz tapizatuak.

342. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Dorrearen buelta guztian ez zen belarrik sortzen zapaltzearen zapaltzez.

343. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Doluminez, soilik zuhaiska okerrek, putzu zikinek, mazusta sasi, gardalatz eta beste belar ziztrinen batzuk zirauten gaubelan balneario ohiaren hezurdurari konpainia egiten, era orotako plastiko pusketa eta hondakinekin batera.

344. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00017 Zatoz hona, mutil ederrori: hara, ninfek liliak dakartzate zuretzat otarre beteka; naiade zuriak bioleta zurpailak eta lo-belar garaiak biltzen ditu, lilipa eta usain oneko miluaren lorea zuretzat gehitzen ditu; orduan, izpiliku eta beste belar gozo batzuekin ehunez, aingeru-lore oriaz nabarmentzen ditu basaran biguinak.

345. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Egun haietan, Daphnis, inork ez zituen abelgorri bazkatuak ibai hotzetara eraman; lauoinekok ez zuen errekarik dastatu, ez zelaiko belarrik ukitu.

346. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 - Zuk bedarrak behar esan zuen Eborak, gau hartakoa gogora ekarri zidaten hitzak errepikatuz.

347. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00141 Horrek eta Ayakoren esanak, muinoa, belarra eta bihotza zirela eta.

348. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00082 Aitonari laguntzen aritzen zen askotan mutila, nola baratzean, hala zuhaitzak inausten, edo belarra mozten. ..

349. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Kaz-kaz, kaz, belarrak... Auskeneko osaba eta izeba zendu zireneko egunak oroitu zituen Patxik.

350. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Auskene betirako itzali al zen? Bai, itzali egin huen , kaz-kaz, kaz, belarrak...

351. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0050 Belar eta goroldiozko ohean etzan ziren eta berehala hartu zituen loak bata bestearen alboan, amesgaiztoen munduan sartzear zeuden errugabetasunaren haurrak.

352. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0054 zenbaitetan, autobusaren mugimendu baldarren batek esnatzeko zorian jarritakoan eta, atal horiei pentsamendu izpiak edo oroitzapenak erantsi zitzaizkien, hala nola oinez dabilenaren zapatei lurra eta belarrak eransten zaizkien,

353. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0134 Palochico andrearengana bidali zuen Jesus Maria, ahuntz esnearen bila; Big Joe eta Pablo, sagar kutxa bat hartu, paretak belar lehorrez estali eta ardi larruz janztera.

354. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0194 Belarren artean ezkutatzen zen neska pasatzen ikusteko.

355. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Belarrezko segizio haren barruetan zeozeren aztarnarik ote zegoen ibili ziren gure eskifaiako batzuk.

356. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Alde izan zuten adurra, hango belarren artean karramarro garau bat aurkitu bait zuten.

357. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0016 BELAR XUMEETATIK ABIATUZ ARTOA LANDU GENUEN... AUKERTUZ, GURUTZATUZ ETA HEZIZ...

358. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0041 Orduan, egokiena ur mota hura sortzen zen lekura joatea izango litzatekela pentsatu nian etzanik zeuden belar samurrezko zelaian marrubi ugari zegoen, eta bat hartu zuen ahogozatzeko.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Gauzak diren bezala ikustea bere eskuak zirkulu bat egiten du, hodeiak eta kometak eta belarra eta Queenie hezurraren gainera lurra botatzen biltzen dituena, beti ikusi izan dituen bezala ikustea, Bera ikustea zela.

360. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Belarra besterik ez dago.

361. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 - Agian belar hobea egongo da bestean -erantsi zuen alferrik izebak.

362. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 - Zergatik da hobea beste zelaiko belarra? -errepikatu zuen Cyrilek.

363. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Eta guztiz ezina gertatu zitzaion beste zelaiko belarrari buruz azalpen egokirik ematea.

364. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Mundu honetan belar ederrak badira
na bihotzak dio zoaz Balantzategira
.

365. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Gauza berria ezezik, bixia ere bazen pentsua, ohizko belarra baino askozaz biziagoa, eta gustora jaten genuen.

366. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Balantzategin dagoen belar fin, goxo eta elikagarriarekin, zer dela eta kamioietan ekarri behar den elikadura hori?

367. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Zergatik erosi pentsua belarra nahi adina edukita?

368. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Hosto, belar eta sustrai pila zekarren.

369. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Hosto, belar eta sustrai onenak hartu eta xehe-xehe *xehe (egin): desmenuzar egin zituen.

370. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0109 Gau batez ikustera joan nintzaion oharkabean; belar gainean etzanda aurkitu nuen, mozkorraldiaren lozorropean.

371. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0036 Belarra altu zegoen hantxe, koltxoi neumatiko bat bezain bigun.

372. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Eta ahora eroatean bermuta berau ere bedarrez egiten dela eta, ozta irentsi du basoari ipurdia agerira ekarri barik, atzamar baten hondalearekin uzteraino.

373. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Krokusak zimeltzen ari ziren parterre apaingarrietan, belarra berde ilun zegoen segatutako lekuan, erramuek zertxobait argiago ziruditen.

374. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Atzean gelditu da bihurgunea eta malkarreko soroaren ederra, eguzkiak behar lukeen alderantz etzanda dagoen belar beltza.

375. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0039 - Belarra eta artua bereizten ba al dakik?

376. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0039 Belarra zea dek, behiek-eta jaten duen gauza berde hori, eta artuakin palomitak eiten dituk.

377. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0039 - Bueno, izenak ez dakizkit, baina zertarako diren baietz uste dut; belarra ekarri behar dugu, orduan...

378. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0039 Uztaileko arratsalde sargoritsu hartan hartu behar nuen belarrezko bataioa.

379. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 - Ez, belarrari alerjia diot eta etxean geratu behar nuen.

380. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 - Belarrari alerjia!

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00077 Gero haren gainera elur pila bat bota eta palaz eta mailuz prentsatu. Guztia orbel eta iratxez estali eta berriro elur gehiago bota, oraingoan kantitate txikiagoan, eta berriro ere prentsatu eta iratxe eta orbelez estali. Behin eta berriz egiten zuten gauza bera elurtegia guztiz estali arte, azkenean belar sikuz tapatzen zutelarik.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Inork ez du pottoka txiki baina gogorren beharrik, nahiz eta belar eta lasto apurraren eta burduntzali bete pentsuren truke hamaika ordutan eta abasberuan lan egin milaka tona mineral azaleratzen. Pottokak saldu ere egin ziren Frantziako, Ingalaterrako eta Italiako meatzeetarako.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00005 Apostoluaren bizilekua txabola txiki bat zen, eskola, eta 20 bat jesuita eta indiarren bizilekua zena aldi berean. Suaren berotasunez, ehiza edo belarrak janez bizi ziren. Jesuitek indiar hauei lanbide ezberdinak irakasten zizkieten: artzantza, igeltzaritza, arotzlana, Antxietak alpargatagintza ere irakasten zuen. Medikuntza naturista ere praktikatzen zuen Antxietak, indiar gaixoei sendagaiak eta jatorduak ipiniaz.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Azitraia berez mendi hegietan eta eskualde idor eta harritsuetan sortzen da, gehienetan eguraldi epeletan. Oso belar aromatikoa da, udan eta udazkenean loratzen dena. Bere loreak eta hostoak erabiltzen dira, itzaleko tokietan, aire zabalean, lehortuta. Bere bereiztasun askoren artean sabel laxoaren kontrako eraginkortasuna nabarmentzen da, oso astringentea delako.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta agindu zien jendea eserrarazteko saldotan, belar hezearen gainean. Eta eseri ziren ehunka eta berrogeita hamarkadatan.

386. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00075 Bidea ireki orduko berriro belarra hazten zen.

387. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Inor askok aintzat hartzen ez duen
zenbait xehetasuntxo izan dut
neure jostagarri
eta lorkizun urri:
galdutako bide zahar bat,
zenbait trikuharri,
iturri goroldioz estali
ahantzi bat eta gizon-aztarna erdi
galdutakoen antsi,
ilusio edo neke basoetako isiltasunean
galduago baten dindirri
hunkigarri baten hitzerdi
erdi ulertezin eta misteriotan nahasi.
Zuhaitzek eta belarrek eta harriek eta
lurrak dakite nire begion
gutizia luze eta jakinnahi eta ikusgura
biziaren beroa
zenbateraino aritu den sumakari".

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Bestalde, oihanaren mugetan hartzak aukera handiak ditu, izan ere larreetan ahabiak, belarra, konopodio-zelaiak hartzak eta bai basurdeak ere unbelifero honen tuberkuluak jaten ditu eta beste makina bat elikagai lor bait ditzake, arriskua somatuz gero berehala oihanean izkutatzeko aukera izanez gainera.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 4.1.3. Arestian ohartu legez, erronkarieraz [x] igurzkari belarea bi motatako hitzetan 25 Cf. Y así como en Bizkaya los que pronunciamos esos vocablos con dx-dxan, dxo, dxokatu hacemos, por lo general, una excepción con las palabras jaun, jaungoikoa y nombres propios como Juan y José así les [sic] roncaleses dicen jeina por señor y Jangeikoa, con dos o tres variantes, por Xaungoikoa, además de Juan, José etc. (Part, 220); cf, halaber, Aparte de préstamos recientes como justo (A Sal. justo), j (= esp. j) aparece en jein, jin. señor, Jangeikua, etc. Dios, A Sal. jaun Jaungoikoa, S jaun, Jínko. El mismo hecho se da en condiciones análogas en las mismas palabras por lo menos en vizc. (Pos, 286). Ohar bedi bi autoreok aipatzen dutela ezaugarri hau bizkaieraz ere gertatzen dela (cf. FHV, 170-173). ager daiteke: mailegu berrietan izen propioak barne eta liturgiarekin zerikusirik duten hitzetan.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Orientatzeko erreferentzia gisa, eta Jaungoikomendi hegala inguratzen amaitu dugunean, aurrez aurre bi baserrirekin egingo dugu topo Imintxola eta Damakorta belarrez ongi hornituriko zelai batean.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Belarrez jositako zelai batean barrena jarraituko dugu, Txojas Viejas eta Mentazpi izeneko parajeetatik Saiturri edo Orbeko lepora iristeko: hementxe dago Orbeko istila edo lupetza (1.073).

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 a) Jaitsiera oso gogor bat belarretatik, erreka gainditzeko;

393. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Adibidez gure mendi, ibarretan eta ez dendetan aurkitzen ditugun belarrak edo erostekotan erabiltzen jakingo ez ditugunak, euskarazko idazkietan irakur genetzazke, holako bat aurkitu dugu, harri-preziosen erabileraz medikuntzan (ik. Alberto Magno euskaraz, in Bulletin du Musée Basque, Baiona, 1974) (Izenburuaren fotokopia).

394. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Erabilgarritasunari muga bat ipintzen diona da, ere, moda: garai batean belarrena galdu egin zen, berriro dator, berdin desagertu zaizkigu, erabat landare nahasketa zaharrak: Elektuariu, Teriaka, Orbietan eta Konstantinopolitana, drogaki ospetsuak.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Aralar mendiaren inguruko Nafarroako Larraungo bailarako herrietakoek, mendian, komunalak ziren belar lurretan eduki izan dituzte libre, artaldeak, ahuntzak, zaldi-behorrak eta bestelako aziendako abereak. Abere hauek, gaueko iluntasun eta bakardadearen babesean, mendiko belarretatik herri inguruetako soroetara jeisteko joera dute eta hauetara etortzen badira, kalte handiak egiten dituzte, bertan aurkitzen dutena jan eta zapalduz.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 - BERROA.- Berroa erreka bazterretako uretan sortzen den belarra da berez, gaur egunean haztegietan egiten badute ere.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Hortik aurrera, entsaladan edota zenbait plateren lagungarri gisa, aparteko belarra dugu berroa, nola zaporez hala mesedez: gatzak ugari (potasioa, kaltzioa, burnia, sufrea eta sodioa); fibra askoduna eta A eta C bitaminaduna; odola garbitzeko aparta da bere baitan daukan iodo eta burniari esker eta txiza eragile bikaina da.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0072 Hygrocybe gehienak bezala berankorra da, Azarotik aurrera ernetzen da neguko lehenengo hotzaldira arte, kare-lurretan eta mendiko larreetako belar artean.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0024 Tenpluok aurri eginda idoro nituen dio faraoiak, toki sakratuak endakaturik eta atrioak belar gaiztoek irentsirik.

400. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 6.ik Herri-jakintza horrek, gutxienik, bi adar ditu biak ikertuko ditudanak, etxeko-sendagintza gehienbat, etxekandereek ezagutzen dutena, ta jinko txipien herri-sendagintza (ezur zuzenketa, larrumin, sendaketa, belarren erabilera).

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0065 Laborantzaren hedapenak abelazkuntzaren beherakada eragin zuen; herri-lurretan elikatzen zen ganaduak belarra nekezago aurkitzen baitzuen.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 infusio Belar eta ur beroz prestatzen den edaria:

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0102 Bestalde, frantsesak ez dauka sudurkari belarrik, baina badu sudurkari sabaikaria, zeinetan mihiaren erdialdea sabaiaren alderik gorenaren kontra altxatuz egiten baita hersketa, adibidez signe zeinu.

404. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0089 Bertan ez da arbolarik, ez belarrik ikusten; errautsez egina dirudi.

405. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0094 Naiz eduki zeru-antza,
badezu arazo latza,
mingarria ta garratza:
belar txar batek ia ito du
gaztediaren baratza;
agintari Jaunak, altza,
atera orren arantza,
galdu gabe esperantza.

406. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0073 Bildurrik geiena izaten genduan galtza eta gona argiak mantxatzeko belarrarekin.

407. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ainbeste jenderentzat oirik ez, ta sapaian-eta, mandioan-eta etzaten ziran, belarraren gañean.

408. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Ango basoetan zenbat animali mantentzen ote zan belarrez eta ezkurrez, nola ardi ta beor, ala txerri ta bei, iñori ezeren gasturik eragin gabe?

409. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Zelaiak ere belarrez ondo jantziak agiri dira.

410. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0135 Gure etxekoa ere, belarrez zerbait osatua zegoenez, artu zuten lo egiteko.

411. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Aizatzen bazen beia, geixko yan edo belar txarrik yanta, amoniako ematten zion urakin nastua.

412. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Oihalaren gibelean ampsup13; Debruak gorderik daude ate gibeletan. Asma daiteke zein gogotik harrotzen ziren han hiru nobizia gazteak. Hamabost egun berantago ageri dira beren sardeekin belarretako argazkian hartuak (VTL, 35. zk.). aditzen da tiro zenbait, kadena harrabots eta debruen oihu-garrasiak.

413. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0064 Astoaren aldia noizbait jin zen:
- Jaun onak, orai zait gogoratzen,
auzoko pentzean
behin pasatzean,
belar perde poxi bat nuela jan,
ahotara erdiño bat nonbeit han!

414. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0064 Erran bazuen erran... Hango kriolaminak!
Entzun zituen bereak eta beltzarenak.
Jaun Otso, guti edo aski abokata,
mintzazu zen, denak ixildu-eta,
deplauki erranez holako heldeketa
zela, dena, dena bai, astoaren falta!
Abre beharri luze zakartsu zorridun
usaindu hura zela orotaz hobendun!
Auzoko belarra jatea,
zer bekatu paregabea!

415. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0091 Kalamua jalgi zenean ba lurretik:
- Belar hori atera zazue errotik! -
zioten erran ainarak - Edo bertzela,
jakizue laster galduak zireztela!
- Ziren bezalako kalakari sorgina,
gure manatzale nork, noiz, zitu egina?

416. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00067 Soldadoz bezti egiten zituen belarrak ere, eta arraintza sasoina izan ala ez, pistola gerrian sartuko zen epizerian pasta paketa baten erosteko.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Bera azitzen dan ingurua oso ezea da or nekez sortzen dira belarrak, goroldioa ezekiz tamañan datorkiolako ezetasuna.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Belarra etxera ekartzeko 197 kable zeuden garai batean Ataunen

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Kablea Ataunen izeneko liburua atera du Ataungo Udalak, non ematen baita belarra menditik etxera ekartzeko izaten zen kablearen sistemaren berri.

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Ataunek duen orografia menditsuaren ondorioz baserrira belarra ekartzeko garatutako teknika bat izan zen kablea.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Baserri askotan edota gehienetan mendiko soroetatik baserrira belarra, garoa eta egurra ekartzeko garraio oso garrantzitsua bihurtu zen.

422. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Zuk baserriari buruzko irakurgai bat ekartzen bazenuen, nik belarretan eta kamisetarik gabe irudikatzen zintudan, eta bihotza zoro baten moduan saltoka nabaritzen nuen.

423. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Zuk denbora eta espazioaren nozioak adierazten zenizkigun bitartean, nik nozio horiei bide berriak irekitzen nizkien, belarretan, baserrian, atzo, gaur, bihar, etengabe...!

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Esan nahi dut, orduan ez nuela sinesten ez hori, ez eta belar haien eragina horrenbesterainokoa izan zitekeenik ere.

425. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Denborarekin, bihotzeko gaitzak sendatzen dituzten melisa-orriak, barrea eragiten duten polen-hautsak, eta ezin ibilirik dagoena trikitixa dantzatzeko moduan jartzen zuten belar misteriotsu haien sekretuak ere, magiaren xarmaz sartu ziren nire bizitzan, Einstein, Pasteur eta Darwin-en teoriak, eta Pitagoraren teorema aspergarria atera ziren aldi berean.

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Izugarrizko aurkikuntza izan zen; izan ere, haur txikienei nahi beste baliabide eskaintzeko aukera ematen bait zigun, besteak beste: jolaslekuak aldatu; belarretan, harri artean edo hareetan jolastera eraman; aldapan, lauan, belarretan. . . katuka ibili.

426 emaitza

Datu-estatistikoak: