XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, guardak, nontipaitik doi heltu dira Askoz-en ardien atzamaiteko; eta Ochagavia-ko bidia har-eraziren zeren, jabia huillañian ez balitz khausitu.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egun bardin aberats ezar balite zuhurra eta erhoa, pherestia eta aoherra, sosen doian igorlia eta sabelkorra, ourthe bat gabe handi lizateke haien arteko desbardingoa.

3. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Don Teodosio Goñico Zalduna edo caballeroa, vici zan Goñiko errian, Doña Constanza de Butron andra emacume on eta doi ederracquico arequin ezconduric.

4. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Ti kainon legetai? - Makedoniako eskualdean gerla handia egin zuten Eskualdun chahar batzuek badakite oraino zer erran nahi duten mintzaira grekazko hirur hitz bitchi hauk: ti kainon legetai? Zer berri den... han gaindi? Berri hau; lehenik Frantzian, gero Holandian, azkenik Eslavian bezala, airez dabiltzan tropak, erdaraz parachutistes, pausatu direla orobat Grezian. Emeki-emeki hegal guziak mozten ari diozkate hola Alamaneri. Ez da gehiago urrun joaiten ahal. Egia erran, den bezalakoak badu bere doia eginik: ordu da paga dezan...

5. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Etche eta lur eder bat utziak izan dira Donapaleun berean, eliza ondoan, de Castelbaiac, gure ongi egile maitatuez eta gure Doyenak nahi izan du emaitza hori balia dadien kantonamenduko gazte guzien onetan.

6. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gero prosesionea elizaratu da: Jaun aphezpikuaren lagun ezagutu ditugu Narbaitz jaun kalonjea, Hazparneko jaun doiena, Armendaritzeko, Donestebeko eta gure parropiako jaun erretorak.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Franzisko Santuagan diztiatu zuten beste onbide edo birtuteen gañetik jaunmaitetasun edo karidadak diztiatu zuan, egaztien gisara lurra doian ukitu ta zeruko gauzak biotz guziz maite izan bai zituan (XII Pok 1951''ko martxoaren 23''an ).

8. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Bi. Errege Dekreto bi mila bederatzirehun ta berrogetazortzi / mila bederatzirehun ta hirurogetamaseiko azaroaren hogetaseikoak onarturiko Arabagazko Itunben Ekonomikoaren testu arautzaileko 11 garren artikuluan dagoan garatzen zifra besteketzekoa mugatzeko eduak indarbage lotuko dira mila bederatzirehun ta larogeiko urtarrilaren lehenengo egunetik, baldin bazkunearen urtealdia berezko urteagaz doi etorriko balitz, edo mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko abenduaren hogetamaikagarren egunaren ostean hertsiriko lehenengo kontuburuaren itegunaren biharamonetik, berezko urteagaz doi etorriak ez diran ekonomi urtealdiak dituen bazkunak izatean.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Ondorenguak leku bat aurreratuko daue, B-3kua B-2ra pasatuz, B-4kua B-3ra, etab; San Migel San Simonen lekura doia, Banderaduna San Migel izango da eta Apostolugai zaharrenak, 1tek, Banderadunaren titulua hartuko dau, bigarren Apostolugaixa lehenenguaren lekura doiala, etab..

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Horrek eman dezakeen informazio-bolumena tresna egoki eta doi bat gertatzen da geografi eremu hauetako errealitate ekonomiko eta sozialaren ezagupen eta segimendurako eta, ondorioz, politika ekonomiko eta sozialak definitzeko, eta gero horien emaitzak kontrastatu ahal izateko.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0017 Esate baterako, ikasketak egiten ari den eta gainera iharduera laboral normal bat duen pertsona, biztanleria iharduera laboraldun okupatu doia errubrikapean kokatuko da, eta ez iharduera ez-laboraletan okupatua bezala, nahiz eta titulu hau ere badagokion bere gaur egungo egoerari.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Biztanleria iharduera laboralduna, langabe iharduera ez-laboraldunak eta langabe doiak besarkatzen dituen multzoaren parekoa da, jadanik definituak ditugun bezala.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Bat dator gorago deskribatutako gainokupatu, okupatu doi, azpiokupatu eta okupatu marjinalen taldeekin.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Bat dator ia-langabeen langabe iharduera ez-laboraldunen eta langabe doien baturarekin.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Enplegu bila dabiltzan eta iharduera ez-laboral bat duten pertsonek iharduera ez-laboraletan okupatuek eta jubilatu doiek eta bestelakoek osatzen dute kategoria hau.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0018 - Okupatu doia: gehienbatean enplegu jarraitu bat izanik astean 15 eta 44 ordu artean lan egiten duten pertsonak.
- Azpiokupatua: enplegu jarraitu bat izanik astean ohiki 15 ordu baino gutxiago lan egiten duten pertsonak.
- Okupatu marjinala: funtsean pertsona iharduera ez-laboralduna izanik hiruhilekoan zehar iharduera marjinaletan, hala nola, famili laguntza, urtesasoiko enplegu edo inoizkako enpleguan, partaidetza guztiz txikia duten pertsonak barne-hartzen ditu.
- Ia-langabea: okupatu marjinalen antzeko lan-egoeran aurkitzen diren pertsonak dira, baina lan bila dabiltzala deklaratzean, horiengandik bereizten direnak.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0018 Honako kolektibo hauetan sailkatzen da:
- Langabe doia: lan bila dabiltzan eta lanpostu bat berehala okupatzeko prest dauden pertsonak.
- Jubilatu doia eta bestelakoak: beren adinaren edo egoera fisikoarengatik inolako iharduerarik egiten ez duten pertsonak dira.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 4. Artikulua 1. Transmitituriko ondasun eta eskubideak, edozein delarik ere beren edukitzailea, transmisio hoiek kargatzen dituzten zergen ordainketaren erantzukizunari atxekiko zaizkio, hura errejistrozko fede publikoak babestutako hirugarren bat dela gertatzen denean edo, ondasun higikor ez inskribagarrien kasuan, ondasunen eskuratzea asmo zuzenez eta titulu doiz merkatal edo industria ezarpenetan egin dela zuritzen denean salbu.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 Marmolez egindako kontrola, erregelaz egindakoa baino doiagoa da.

20. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Supitoki, zoargi doi batek sigi saga basoan zehar gurutzatu zuen handik hemenka dardar eginez gelditu, hegada altxatu, abar batean ezarri eta jarraitzen arindu zen.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Gure auzoari, berriz, itzali egin zitzaion bizitza, hori esaten zuen behintzat gure amak, eta horregatik aldegin omen zuen Antonio gure anai zaharrenak hamazazpi urte doi zituela, esaten omen zuen hemen zer eginik ez zegoela, etsita zegoela bere jaioterriarekin, eta ea Jainkoak mixeria hura nahi al zuen berarentzako, ea zein Jainko klase zen hura.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ez, utikan! Eta doi erdikusitako irudi mingarria ezabatzen du borondate kolpe batez.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Lagun haietarik laguntzaile zerbitzuan sartutakoak debekatua zuan oiñez ibiltzea, eta ez zekian tiratzen: egun hartan harek dik lanik ederrena egin, granada aurtikitzea doi ikasirik.

24. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Baina, horra, baitegitik ateratzea lortu zuen interpretatzeko doiari esker.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Madamek doi-doi gainditu ahal izan zuen telefonoa esegitzeko gogoa: - Adixkidea, afaltzeko ordua da!.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Baldintzapen guzti horiek ezaguturik ere, gezurra dirudi Washington-go National Gallery hori horren gazte izatea, gizamende erdia doi doi bete bait du.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Honoko hau guzia ez da Unamunorena, Arana Goirik esana baizik: Euskarak doi-doi balio du nekazaritzako gora beherak erabiltzeko besterik....

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0114 Elkarrekiko ezertxo ere berdinik ez zeukaten banakotzat hartzen zituen eriak kolore-doiak....

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0074 Holografiazko argi-izpiak elkargaintzezko neurketa, lekedatuak elkarregandik askatutako uneak eta geruzazkotan elkarri itsatsi gabeko aldeak aurkitzeko, hodien zarteadurak, turtuki-hegaltxoen lanarekiko xehapen doiak lortzeko, eta metalen nekearen zaingorako erabiltzen da.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 - Ezkontzako umesail lortua iraupen doi batera (EULn).

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Ezkontza batek iraupen horren aurretik izandako ume legitimoen batezbesteko kopurua da eta iraupen horretararteko EUTi-en baturaren balioberdina da, zeren eta EUTi-ak iraupen doien artean kalkulatu bait ziren, hain zuzen.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Molde hortan euskal kultura suntsituko da, bixtan dena turisten ausatzeko folklore doia beiratuz.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0019 Doi begiratu batek, mugimendu batek, ustekabean esandako zerbaitek, ahots tonu batek edo egoerako zerbaitek, eragina izan dezakete pertsona batez ditugun lehen inpresioetan, eta eragin berdina izan dezakete hitzetaz dugun pertzepzioaren kasuan ere, adibidez:.

34. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Negua pasatu zaukuk hotzan partetik ainitz sofritu gabe; haatik izan ditiuk aspaldian egin ditien hormaik handienak; elurra doidoia, erraiteko doia egin du bakarrik; bazuza ainitz eta uri.

35. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Ama galdua, aita egun guzia Donamarian, haurrak handitu doi etxetik airatu ziren: batzu sehi-hirirat, besteak auzo herrietarat.

36. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Baratzeak, ene idurikoz, badu doi zenbait.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Zergatik ez dituste dotzena erdino bat libratu, Pasqua-ren erreinuak egina zuela erakusteko doia!.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hortik heldu ziren ondorioak, bai familian, bai herrian, aipatu ditu, ikus-molde berria jasta-arazteko doia.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Armistegi`ko Igor belauneko operaziñoa egin ondoren, geroago ta obetuago doia.

40. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0091 Bixente, txapela tente, popan doia almirante.

41. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0018 Itzalean egonen zinezten biak bultta bat, bakearen emateko doia.

42. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 era horretan, Gipuzkoako herrialde historikoko udalen ekonomi eta finantza-errealitatearen azterketa egiterakoan eskuartean lan doi eta egokiagoa izango dugu.

43. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0007 Emaitza baten zorizko errorea zenbat eta txikiago izan, hainbat eta emaitza doiagoa dela esango dugu.

44. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 - Bambulsson bezalako zakurrik ez zeukatelako, ziurrenik -gaineratu zuen Bambulok. Doi hitzeginez orduan ere.

45. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 - Zakurrok berriz ez gara hainbeste aldatu -esan zuen Bambulok oso-oso doi. Hain doi non inork ez zion aditu.

46. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0100 Bi urte doi ziren Martin Ameriketara heldu zela.

47. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Irakurritako hainbat eta hainbat liburuk ez du zugan utzi zantzu arrastorik; gehienez egilearen izenaz doi gogoratzeko gai zara, eta liburuaren mamia, dagoeneko, oroimen lauso bat baino ez da, eta xehetasunek oro aspaldi aldegin dute.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00083 Esate baterako, ikasketak egiten ari den eta gainera jarduera laboral normal bat duen pertsona, biztanleria jarduera laboraldun landun doia errubrikapean kokatuko da, eta ez jarduera ez-laboraletan landuna bezala, nahiz eta titulu hau ere badagokion bere gaur egungo egoerari.

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00083 - Landun doia: gehienbatean enplegu jarraitu bat izanik astean 15 eta 44 ordu artean lan egiten duten pertsonak

50. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 halatan ere gazteak lanik gabe izan arren nahiago dira herrian egon eta askok familiako etxe haundia daukaten ezkero ez dute egoitza eta alkilatze arazorik, batzutan ere oilategi eta baratzeaz doi jatekoarena biltzen dute.

51. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0273 Haiek eta guk hartu bideetan diferentzia bat nabaria azpimarratu nahi genuke: borroka harmatua jastatu dute horretarako doia han ere, bainan berehala baztertu, bake bideetan gelditzeko.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Pentsamenduaren ehun hori hasieratik aztertzerik bageneuka, lehen unean laukitxo zuri-beltzak antzemango genituzke, ideia izun eta egiazkoen adabakiz osatuta, erlijioaren hari gorriaz doi tindatuta.

53. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0187
bihi
bikain
bikario
bike
bikor
biku, piko
bil-, ik. bildu
bilatu
bilau(n)
bildots
bildu, bil-
bildur, beldur
bili-, ik. birigarro
bilo
biloba
bilur
biluzi
bihortz/tresna
bihotz
biper
bipi
bira
birao
biribil
birigarro, bili-
birika, biriki
biritxi
birjina
birla
birtute, bertute
biru
bista
bitarte
bitika, pitika, pitina
bixika
bitxi
bihur
bihurri
bihurtu
bizar
bizi
bizio
bizkar
bizkor
bizpahiru
biztu, piztu
bola
bolada
boltsa
bonbil(a)
borda
borla
borondate
borrero
borrai(n)a, borroina
borroka, burruka
bort
bortitz
bortxa
bortu
bost, bortz
bostehun
bota
botoi(n)
bo(t)z, poz
boz(a)
branka
breska, beraska
brida
buha
buhame
buhatu
bular
bulkatu, bultzatu
burasoak, gurasoak
burdina, burdin-
burla
burruka, borroka
burrunba
burrunzali
buru
bururdi
buruzagi
busti
butz, putz
butzu, putzu
buztan
(b)uztarri
buztin
damu
danba
dantza
daraturu
dardai
dardara
dardo
dastatu
deabru
debeku
dei
deiadar
deitura
denbora
denda
desegin
desiratu
desohore
deus
dilindaka, dilindan
dina
diru
distira
diti, titi
doha-/baina doan, doarik, dohainik/
dohain, doe
doe, dohain
dobera
doi
doilor
dolare
dolu
done
dorpe
dorre
dotore
duda
dupa
dupina

54. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00115 Lana uzten zuen autoa garaiatik ateratzeko doia, inkas bere emazteak behar baldin bazuen eta bereziki beste batek, tokiko edo estranjer, ez ziezaion etxearen aitzineko parkina ebats.

55. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hartako doia ezagutu ere dugun apezari aitortu zion ortziralekari gizen eman zuela jatera bere haurñoei. Konfesorrak brauki bota zion: zakur batek ere ez zuen bertzerik eginen.

56. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Bere kolore gorraila eman zeion,
behar zen bezain bat
gorotz barnean ehortzirik ûztez.
Lûzentarzûn osoan, adar hanpûlotsez beterik da.
Zolako mûtûrrak
egiten deio bûrû bat bezala.
Gainekotik, eskûak,
bi adarxkoren artean doi gahatzen dû.
Hots, makila ejerra eta haûtûa, baldegabekoa.

57. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Egûnko paradaz baliatzen da.
- Kafe txorta bat hartûko dûzû.
- Ez, ez, eskerrik hanitx.
Elestan ari diren artean,
Ailandek hobeki ikusten dûtû barneko xokoak.
So bat berreiatzen dû orotarat.
Gibelean, atzea,
taulen gainean lastozko ohe bat, estalki zonbait.
Bere aitzinean, untziak oro,
ez hanitx, doi behar dena.

57 emaitza

Datu-estatistikoak: