XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

2. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Edergailua artu ta soinean iantz dezaneko, galgarri ilko dira emazte gaztea ta hura uki lezaken edonor, esku-erakutsiok alako edenez gantzutuko baititut.

3. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Ezpaititu niregandiko aurrok aurrerantzean egundo bizirik ikusiko, ezta emazte uztartu-berriaren aurrik ere eztu sortuko, nere edenez eraginda erio gaiztoz il bearra duen ezkero.

4. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Sat[ur] - Ia, ia!... Arseniko, estriknina...! Baiña au edenik txarrena, benenorik biziena da!

5. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Baiezkoa esango digutenak nun-nai arkitu genezazkike bide-ertzetan ere: eden edo pozoia eran-da, edo pistolaz edo beste nolabait beren buruak ildakoai galdetu bestela.

6. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Edena ere edanarazi zioten, bañan ez zan gaizkitu.

7. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Onela, bi nai-ukaite gaizto autatzekoan, adibidez, gizona edenez ala burdiñez il, olakoren ala alakoren landa ebatsi, biak al ukan ezkero; atsegiñez lizunkeria erosi ala dirugosez dirua gorde; zirkura ioan ala ikustegira, biak egun berean gertatuz; oraiño, besteren etxean ebastea, al ba ledi; urrena, ezkon legea austea, aukera dalarik; azkenik, nai-ukaite oriek oro une berean gerta ba lediz ez baititezke batean egin zatitzen dute anima lau edo geiagoko nai-ukaite oriek, ainbeste gauza ukan nai baitugu.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Sokarteren azken-aldi illunean, aburu bakanok kuzkuzka zeuzkan bere gogoan, atsekabearen pozgarri: edenak ta ilkizun suak ez diote gaitzik egingo, ta gero, Mina'kin ausaz ta beste gogo zindoekin, bereonelako elkar-izketak ta are obeak izango ditu.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Alderdikeria eta talde-keria (erligiokeriaz nahaztuz) izan bait dira, eta oraindikan ere dira, gutartean, euskarari buruz, egia-eztiaren garraztu eta mingortzeko edenik galgarriena eta gaiztoena.

10. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0008 Zure edanak galduko al`au arek, ba`zuan, gero, edenik asko.

11. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ba-dakizu, noski, Londres`ko alkateak eskeñi zion bazkarian edenez (benenoz) ia-ia erailla izan zala Frantzi`ko Errepublikaren Lendakari Jauna.

12. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 V- Arma bat badû Kasi berririk segûrki bi Kanutako
Eta txakûr bat mila hezirik Kolpatien ekharteko
Mûseta ere heñbat nasari hanitxeren edeiteko
Ez dû Kaxketa baizik falta gradian Kunplet izateko.

13. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 Ba-daragoio ak; idigi dira ateak, eta otsein mozkorrak irri dagioe euren eginbearrari; zitala edena sartu dautsat nik euren edabeari, ta bizia ta eriotzea or dabiltz alkarri ekiten bietatik zeñek irabaziko.

14. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Bekaitza, estriknina lako eden edo satarria da.

14 emaitza

Datu-estatistikoak: