XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0187 Bilbao'ko Euzko-Idazkaltza-Buruba'n, Ibañez de Bilbao, 16'garrenan, barriz, pillotxuba erosten daunari euneko amarreko irabazija emongo yako.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkadi-ren arpidiak eta irakurlak euneko eun inguru geltuko al-dira.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Españi'ko aberaztasun guztia jotzen dute gora-bera denera, 260.000 milloi laurleko-peseta, onen euneko bost dira.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gobiernuak jarriko ditu ziur, ondotzat edo aprobatuko da ta noski, eta ara nun, biztanle bakoitzak eman biarko dituan beste lau laurleko ta berrogei euneko edo zentimo, len baño geyago oraindik.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zuzena duenak tribunalari oihu egin dezake, pentsione baten hunkitzekoa, ehuneko hamar baino gehiagoko indarrak edo ahalak galdu dituelakotz, bai eta ere duen baino handigoko pentsione baten hunkitzeko eritasuna edo kolpea duela frogatuz.

6. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Baiña ortik euskerak euneko ainbat lateratik artuta daukala esatera, arlo lar edatua dogu.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Agertuta be, legez euneko amarr, edo zerbait gitxiago, oso aldintsua danean, aurrkitzalleari yagoko.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 - Iñori epetan emondako diru ordez, zillegi dan baño euneko mozkiñ (erreitu) geyago kentzea da dollorrkeria.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Neurrietara jo ezkero onek esan nai du Amerika Latiñeko jendetzak 1900'garren urtean euneko 4'10 ba'zan munduko jendetzari begira, 2000'garren urtean euneko 9'40 izango dala.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 1950'garren urtean munduko errialde atzeratuak deituen artean munduko jendetzari buruz euneko 65'50 egiten zuten.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Lurralde auek, 2000'garrenean euneko 76'30 egingo dute.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ona dala esateko, litro batek 1.030 gramo pisatu bear ditu, 3% grasa izango ditu eta soliduak, eneko 11.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Langille guziak, akzioak saldu nai dituztenean, ALFA alkartasunaren bidez saldu bear dituzte, erostunak alkartasuneko beste langilleak izaten dira; akzio bakoitza euneko 166'66 bere izeneko balioari begiratuz euneko 166'66 ordaintzen da.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Ortaz Frantzian egindako azterketa baten, eritzia eskatutako euneko berrogei ta seik (% 46) erantzun eben berberak eroan edo jazan ebela bakartade ori.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Errien artean ere, euneko ainbestetakoetan, ezbardintasuna igarten da.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Ordez, Suiza'n, %11,4 eta Ameriketako Laterri Batuetan ez dira euneko amarrera elduten, nai ta ertzean ibilli, au da, % 9,9.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Denpora gitxi dala Unesko'k iragarri euskunez, munduak gerra tramankuluetan, umeak eta nagusiak eskolatzeko baiño euneko berrogei bat geiago gastatzen dau.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Aunditu ta ugaritu bidean dagozan lurraldeak, munduko gizon eta emakume guztien artean, euneko irurogetamabi bat osotzen dabe; baiña oneik euren jentea eskolatzen gastatzen dabena, besteak gastatzen dabenaren ondoan % 11 baiño ezta.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Da errotan, ba pixkat kentzejuan errotarixek sorruan alde se a` pe biarra debalde esin leixean eiñ de... estok aizen ori? Diru` etxuan da, ba, sorruen mendi esatejakona kentzejakuan, apurtxu bat, euneko onenbeste... errotarixe fiñe basan; basan tranposotxu, ba, pixkat ostu.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Eta uren gana 800 metroraino goratuko balitz, lehorra ehuneko hiru murritz izango, eta orduan atxik goitienak soilik ikusgarri, zuhaizti apurrak eta tontorreko basetxeren bat edo beste.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 P. Lafitte'ek eta K. Mitxelena'k lez, gure izkuntzak euneko ainbat itz latiñetik arturik daukazala esatea.

23. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Azpimarratzekoa da euskalduntze prozesuaren aurrerakada inportantea: B eta D Ereduak ehuneko puntu bat igotzen dira, A Eredua %70,3tik %82ra pasatzen da eta X Eredua era nabarian jaisten da (%26,6tik %13ra).

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 3.- Eskailerak edo mailak egon ez egon, aldapa guztiak irrila-bidez gaindituko dira, ehuneko 6tik beherako aldaroaren gomendioa egiten dela, eta 12garren Atalean esandako zernolakoak beteaz.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Herri atzeratu batetan, ehuneko larogei-larogeita hamarrek nekazaritzan egiten dute lan.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Herririk aurreratuenetan, ehuneko zortzi aski dira nekazaritzarako.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 1OOeraino 10 karratu daude, hau da, hamarren bat bakarrik dira karratuak; hamar miletan ehuneko bat bakarrik dira karratuak, milioi batetan mileko batera jaisten garen artean.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Bestelako industri produktuak
Elikadura, edariak eta tabakoa
kimika
Burdingintza eta metalgintza
Tresneria eta bestelako metal-industriak

Petrolio, meatze, eraikuntza eta elektrizitate-industriak, grafiko honetan sartu ez badira ere, guztien artean industri produkzioaren ia ehuneko hogeia dira
.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Hirugarren zirikoak ehunekoak dira, beheko bakoitza goiko bosten bezainbat izanik (500).

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 Lehenengo lerroan: 1 ken 2. Ezin. Hamarrekoetako bat aletu, eta 11 bateko ditut /11 ken 2 = 9/ Bigarren lerroan: 8 ken 9 dago idatzirik, baina nik batekoen kenketa egiteko 1 dakart; beraz 7 ken 9 egin behar nuke. Ezin da. Hortaz, ehuneko bat aletuko dut, eta hau egingo .

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 Hirugarren lerroan: 3 ken 1 zegoen idatzirik; baina hamarrekoen kenketa egin ahal izateko, ehuneko bat irakurri dut hamarrekotan; hortaz 2 ken 1 = 1. Eta hortaz, 189.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0100 Hamarrekoak segidan: 6 ehuneko + 3 hamarreko.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0100 ehuneko hamarreko bateko.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 60ko 17ren ehuneko baliokidea kalkula ezazu.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Bertan, argi ikus daiteke nola populazio txiroenaren ehuneko 20ak urte osoko nazio-errentaren ehuneko 4-5`5 jasotzen duen, eta bitartean, sarrera gorenak dituztenek, adibidez, populazioaren ehuneko, 5a hartuz, nazio-errentaren ehuneko 16-17 eskuratzen dute.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Asma ezazu zein zenbakiz ari garen. Lau zifra desberdin ditu. Lau zifra desberdin ditu. Bi mila baino txikiagoa da. Bederatzi mila baino handiagoa da. Ehunekoen zifra txikiena da. Hamarraren multiploa da.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Lau zifra ditu. Kapikua da. Bostaren multiploa da. Hamarrekoen zifra 3 da. Zein da? Ehunekoen zifra ez da 2. Zein da?....

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Lau zifra ditu binaka berdinak eta ez da kapikua. Zifra guztien batura 6 da eta ez dago zerorik. Bi mila baino handiagoa da. Milako eta ehunekoen zifrak ez dira berdinak. Zein da?.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Kalkulatu denez, Lurrera iristen den eguzki-energiaren ehuneko 2 haize moduan manifestatzen da.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Hori dela eta, gehienetan biztanle kopuruak adierazi beharrean, biztanlego osoaren ehuneko < zenbat den adierazten da atal bakoitzean, 108. or.aren behekaldeko horietan bezala.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Non agertzen dira ehuneko altuenak? Eta batata?.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 - Non agertzen dira ehuneko handienak?.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Eta den tenorean, zorigaitzez zenbat ehuneko ez da zakurrentzat ere on ez diren presondegietan.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Diru aldetik erdiko mailara heltzen ez diren familiek, besteek baino ehuneko 87 gaisotasun kroniko gehiago dute eta ehuneko 57 inkapazitate gehiago.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 c) Bizilagunek ehuneko 33k, batipat behe klaseetakoek, ez dute inolako babesik: poliziak, merkatal interesak gordetzeko, neurririk gabekoak jarri bait dituzte.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Honek jartzen bait du ehuneko 85a.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Udal agintariek, ehuneko 10a ematen dute, eta gaisoak gainerakoa: ehuneko 5a.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Hasieran pentsatu bazen ere N. H. S.ren administrazio on batek gastuak ttipitu egingo zituela, presupostua gero eta gorago igo da, nazio produktu osoaren ehuneko 5,5era iritsi arte.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Eta halaz guztiz, bere lurretako ehuneko bost bakarrik landuak dira oraindik.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Ia txino guztiak, ehuneko 60 edo, sortaldean, kostaldean bizi dira.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Eman dezagun gizaki batek eman dezakeen errendimendu absolutua ehuneko 100 dela; ba guzti horretatik ehuneko zati txiki samar bat besterik ez da gizonak bere gogara erabil dezakeena.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Jeneralean, bere errendimendu-ahalmenari ehuneko 70eko bat emanerazteko, egundoko ahaleginak egin behar izaten ditu.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 LKEren datuen arabera kontsumokoak dira gehien funtzionatzen dutenak, ehuneko 80k aurrera egiten dutelarik momentu honetan.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0104 Ura, gasa eta elektrizitatearen subsektoreko atzerriko portzentaia ehuneko 23,5era iristen da.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0104 Iberduero-k, General Electric-ena], ehuneko 25en bat du; horretatik aparte, Export-Import bankuarena, Babcock Wilcox eta Kellogen patenteak ere bai.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0104 Subsektore berean, General Eléctrica Españolan Ipar Ameriketako General Electric-en kapitala ehuneko 71,4era iristen da; horretatik aparte produkzioko patenteak dauzka.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0128 Kantitate hau ordaintzeko, 1971n, Nafarroako Diputazioak 907 milioi pezeta bildu zituen, hemendik 360 milioi pezeta eman zituelarik, hau da, ehuneko 42,2.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Garunaren atzeko eskualde ttiki bat dugu garuntxoa eta haren pisu totalaren ehuneko 10 osatzen du.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Hauxe izan zen erresultaturik nabarmenena: ehuneko larogeita hamarrek denda tradizionalak nahiago ditu.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 1993garrenerartekoan lantoki-eskaintza urtean ehuneko 0,4 gehitu, eta oraingoak baino 900.000 lan-toki gehiago osatuko direla pentsa daiteke.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Hauteskundeetan, pertsona aberats eta eskolatuek bakarrik zuten botoa emateko eskubidea, ehuneko bik alegia!.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Zenbaturiko lurraren ondoan lur landuak ematen duen ehunekoa kontsideratuz gero, Probintziako bataz bestekoa baino beherago gelditzen da Goiherriko ehunekoa, bailaran hainbat mendi delako, hain zuzen.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Ikusten dugunez, Goiherrin sektore horrek, erlatiboki % 85,6 ematen zuen; C.E.E.n, berriz, ehuneko hori erdira jaisten zen.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 1980an egindako inkesta baten bitartez jakin ahal izan zen herrialde industrializatuetan, batezbeste, Nazio-Produktu Gordina delakoaren ehuneko 4era igotzen zela lan-istripuen kostua, garai batean baino gehiago, dudarik gabe.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Ikastaro horrek argi eta garbi jakin arazten duenez, 1970-1980 hamarkada horretan 75 urtez azpitik hildako guztien artetik, ehuneko 26,09 lan-istripuz hil ziren, ehuneko 24,94 motorrezko ibilgailuekiko istripuetan eta, hirugarren, ehuneko 13,76 biriketako minbiziaz....

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Emakumezkoari dagokionez, gauza bat bakarra esango dut: orain dela gutxi plazaratu zen datu batek zioenez, etxekoandreen artean ehuneko 87-k gaisotasun bat sufritzen dute beren lanaren ondorioz.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Eta hori Urola aldean eta Kostaldean eta Tolosaldean batazbesteko baxuagoak zirela, eta Donostia edo Irun aldera joz gero, ia 20, 25, 30, 35eraino jaisten ziren ehunekoak.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Hamar hamarrekok ehuneko bat osotzen dute.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 hamar hamarreko / ehuneko bat

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Ehunekoak adierazteko, zenbakiak hirugarren posizioan idatziko ditugu.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Ikurra / ehunekoak

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Ehunekotan ematen da materialaren deformatu aurreko eta deformatu ondorengo luzerak erlazionatuz.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Bigarrenik eta bi, D ereduaren aldeko bultzada osoa eta salbuespenik gabea, ehuneko ehunera heldu arte, nahiz eta hizkuntza eta literatura gaztelaniako orduak mantendu D eta B ereduetan, nahiz ikasle-talde homogeneoagoak egin lehen izandako hizkuntz-ereduen arabera.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Potentzia horietako bakoitzak izen bat hartzen du, unitateak (10ampsup0;), hamarrekoak (10ampsup1;), ehunekoak (10ampsup2;), milakoak (10ampsup3;), etabar.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Errestaurazioaren lehenengo 5 urtetan, adibidez, biztanleriaren ehuneko bostak soilik zeukan botu-eskubidea.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0094 Eremu-kapazitatea Lurzoruaren hezetasuna, lurzoru lehorraren masaren ehunekotan adierazia, aurrez uraseturiko lurzoruan drenajea bukatzen denean kalkulatuta.

78. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Amar eunekok laugarren tokiko batekoa egiten dute, izenez millakoa (1.000).

79. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Zenbatu eunekoak milla arte ta gero beeraka.

80. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Gora ta beeraka zenbatu eunekoak, 200`naka artuz.

81. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Irugarren zenbakiak, eunekoak adierazten ditu.

82. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0039 1.- Bizkaia`k zenbat kilometro lauko (Km2) ditu? Eta Euzkadi osoari buruz, euneko zenbat da?.

83. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0039 2.- Bizkaia`k zenbat bizilagun ditu? Eta Euzkadi osoari buruz, euneko zenbat?.

84. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 1.- Bizkaia`k 2.217 Km2 ditu, eta Euzkadi osoari buruz, euneko 12, 5 da.

85. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 2.- Bizkaia`k 1.200.0000 bizilagun ditu, ta Euzkadi osoari buruz, euneko 45 da.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Hori, Baltzu horrek eta aipatutako dirubide-erakundeek itundutako eta antolapidetzen haundiagotze-lanen ondorioz Bilboko Nazioarteko Erakustazokaren aurka emondako lan-egiaztagirien ordainketa egiteko dan 8.000 milioi pezeta gehi ehunekoei joaken zenbatekozko eta urte birarteko epedun itundutako maileguaren berme legez egiten da.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Nik, Enrique Hermosilla Saiz jauna, Bilbo-Herrietako 4gn. Aldeko Tributu Biltzailea naizenonek, hauxe Jakin erazten dut: Behean aipatuko diren kontzeptuen ziozko ordainagirien ziozko espedienteetan, zerrendatuko diren zenbateko, gainkargu eta kontzeptuen zioz 1986an kargututa, Foru Ogasuneko Diruzain jaunak hurrengo hau epaiztu zuela: Probidentzia. - Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 95 eta 101. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (%20) gainkargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka beterazpidez jotzea xedatzen dut, Araudi horretako manuen arabera.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Lau: A moetako etxebizitza, behekoaren gaineko lehenengo solairuan kokatua, I. Multzoko 1. zenbakidun etxearen ezkaratzaren ezkerraldean, gaur egun Sestaoko Marqués de la Fidelidad Multzoko 1. zenbakiaz seinalatua; hirurogeitamalau metro eta hogeitabat dezimetro karratuko azalera dauka eta aipatutako etxearen elementu komunen ehuneko hamarreko partaidetza.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Konpromisari bat bakarra lortzeko boto guztietatik ehuneko hamabost kontsegitu behar dira primarioetan.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Oraindik ere produkzioaren ehuneko 50a kanpotik ekarri beharrean aurkitzen gara, Asturias eta Galiziatik batez ere, baina urtetik urtera portzentaia hau gutxituz doa eta noizbait lortuko dugu erabilitako sagar guztiak geureak izatea.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 B) Aurreko atalean zehaztutako laguntza-ehunekoaz gain, enpresa txiki eta ertainek %2`5era arteko laguntza-gehigarria jaso ahal izango dute, horrela guztira %15ko laguntzaren hartzaile izan daitekeelarik, ondorengo baldintzok betez gero: - Sortu-berriak izanda gutxienez 15 miliotako diru-ezarketa lagungarria eginda izatea.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ehuneko hogeitamar edo gorakogo ezintasuna duten langilez betetzeko gordetzen da ehuneko hirua.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 5.- Behin betiko bermea.- Esleipenaren aurrekontuaren gainean ezarritako legezko ehunekoaz aterako da behin betiko bermea eta hamar (10) eguneko epean utzi behar izango da, behin betiko esleipenaren jakinarazpena egin dadin egunetik hasita kontatuz eta aurreko atalean aipatutako bideetatik edozein erabiliz.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Orduko ohiturari jarraituz ehuneko 20 Federazioarentzat izan ohi da eta beste ehuneko 80 antolatu duen ikastolarentzat.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Baliabideen erakarpenak eta kreditoen ezarpena erlatiboki ehuneko hogeitamarrean ugaritu da (%30a), aurrerapen garrantzitsukoa, Euskadiko finantza erakunde guztietatik lorketa aktiboena izan dena.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Kooperatibek ere egoera hau nabari izan dute, etekinak izugarri guttituz, Irabazpen Garbiak eta amortizaketa, salmenten ehuneko zortzi t`erdi (%8'5a) izan direlarik, denera hiru mila eta laurehun miloi pezeta sortaraziz, egindako inbertsioen antzerako zifra berau, nahiz eta ihaz egindako inbertsioa baino txikiagoa izan.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Atzo, ostirala, Ipar Amerikak dei egin zien mundu osoko petrolio kontsumitzaileei, petrolioaren kontsumoa ehuneko bost urritu dezaten.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Horretaz baliatuz Katar, Kuwait, Oman, Libia eta Abu Dhabi herrialde arabeek, ehuneko bost edo hamar igo dute petrolioaren balioa.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ehuneko bost urrituko litzateke kontsumoa.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sistema honen bidez ari da Donostiako Udaletxea, Ministeritzak ehuneko 80 ordainduz, EGBko 24 unidadedun zentro bat Bidebietan eta Grosen Viteri izeneko eskolaurrekoa eraikitzen.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Garai hartatik gure egunak arte, Estatu guztien interbentzioa, ekonomia arazoetan, sendotuz joan da eta egun, Nazional Produkto Osoaren zati handi bat, toki askotan ehuneko 30etik gora.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Eraman NPO-ren ehuneko 22,9 egiten badu, inbertitzen duena berriz, ehuneko 17,6 besterik ez da, beste ehuneko 5,3 galtzen zaiolarik Euskal Herriari.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Bizkaiaren kasurako zifra horiek ehuneko 23,9 eta 15,8 dira.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Gainera zertan inbertitu produkzioko kapazitatea gero erabiltzen dena baino ehuneko 20-25 handiagoa bada eta inbertipen horiek kapazitate hori gehiago haziko baitute.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskola frantsesa eta ikastolaren arteko diferentziak.
Eskola frantsesa
Ikastola
Estatuak
Departamenduak
Udalek
.
Ikastolen presupostuak eta laguntzak
Seaskaren presupostuak
Laguntza
Ehuneko hainbestekoa
.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Beraz, urtearen hasieratik amaiera arte ehuneko 24 guttitu da autoen produkzioa.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Autoen industriarekin lotuta altzairu eta burdinarena dago, industria hauen produkzioaren ehuneko 20, automobilak egiteko erabiltzen delarik.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Oraingo inkestan gauza bat dago guztiz nabarmen: ehuneko hogeita zortzi euskaldun legearekin konforme ez daudenean legeak ez betetzearen alde daude, pase foral antzeko zerbaiten alde (baietz esan baina ez bete), hots, gaur egun esaten den bezala desobedientzia zibilaren alde. 21.55.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Domu eta ekoizpenen kitatze-sariak: urteko ehuneko hiruko gorapenaz.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 2. Atala.- Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusien pentzutan, Dirubide-Erakundeek emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza eman ahal izango du, horren zenbatekoa, hartzailearentzako ateratzen den dirusaria honako arau hauei egokitzeko beharrezko dena izango delarik:
1. Bere kitapen-aldia 13 urte edo gehiagokoa deneko maileguetan:
A. Osoango Bereoneratze-Eremuen barruan sartzen diren ekintzetarako:
1. Suztatzaileari emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza, ateratzen den dirusaria itxaron-aldian ehuneko hamaikakoa eta kitapen-aldian ehuneko hamalaukoa izan dadin behar den zenbatekoz.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 2. Suztatzailea ez den norbanakoari emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza, ateratzen diren dirusariak honako hauek izan daitezen behar den zenbatekoz:
a) Itxaron-aldian ehuneko bederatzia.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 b) Lehenengo lau kitapen-urteetan ehuneko bosta.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 c) Gainontzeko kitapen-aldia ehuneko bederatzia.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Bigarrena: Gutxienezko sari-taula gehienezko taula 0,80 ehunekoz biderkatuz ateratakoa izango da.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Behin-betiko bermea: Adjudikazio-zenbatekoaren ehuneko 4a (% 4).

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Baiña... Esaterako, arpidetueri, euneko 30 laurlekoz merkeago eman nai zien.