XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Zer pasatu zan orduan ez det esan nai; Conde de Colomerak guri ematen zigun kulpa francesak Erresuma oyetan sartu ziralako, esanik, 1794-garren urteko Abustuko Gaceta de Madrid zeritza albistarian irakurtzen dan bezela Gipuzkoako Alkate eta Diputazioak zutela kulpa, franzesak sartuba: Asegurándoseme dio Colmera-k Gobernuari han nfluído en estos sucesos los Alcaldes y vecinos de dichas plazas (San Sebastián y Fuenterrabía) y aun tengo fundados recelos para creer lo mismo de la Diputación de Guipúzcoa la que tiene contra sí lo indicios de haber retirado sus habitantes armados y no suministrarme la menor noticia.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Debozione huni eratchikitzen dituen ontasun handiak ichuri nahiz, galdegin du ere harren imayak non nahi ezarriak izan zitezen, elizetan eta etchetan; eta bai bakotcha, ba-familiak, bai erresumak kontsekratuak izan zakizkion.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Orhoit gaitezen ba Jesus dela bihotzen, familien, zozietateen eta erresumen Erregea.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Jesukristok erran du: Bi aldetara dagon erresumak lurra joko du laster.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Handik erakutsi ziozkan lurreko erresuma guziak eta erran zion: Horiek oro emanen dauzkitzut, ahuspez adoratzen banuzu.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zeruetako erresumako gakhoak emanen dauzkitzut: lurraren gainean lotuko ditutzunak oro zeruan ere lotuak izanen dira, eta lurraren gainean deslotuko ditutzunak, zeruan ere deslotuak ditezke.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Zeruko erresumak iduri izanen ditu hamar birjina, beren lanpak harturik, ezkont-berrien biderat joan zirenak.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Jada baziren han hamarbat untzi erresuma guzietakoak: español, angles, alaman eta amerikano, batzuk kargatuak, bertzeak kargatzekoak.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Ditake mundduan erresuma chumeagorik; ez bide bakekariagorik.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Gauzak laster ziren, orotan, chuchendu, erresumako aitzindari berriaren biphiltasunari esker.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Iduritzen zauku ara horrek kalte baino on gehiago emanen dakola, bai erresumari, bai Elizari.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Nola lagozke bertzela chutik erresumak?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beiratu du alde orotarat, ikhusteko eia Europako erresumetan ez zen bat bederen higituren edo oihuka hasiren, gure ausartzia gaitziturik.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Irakurtu ditu orduan eskualde gehienetako kazetak, jakin nahiz zer iduritzen zitzaion erresumetako populueri, Frantsesen egitate hortaz.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erresuma hortako moltsa hustuchea omen da, hainbertzetaraino non, egun hautan, emperadorearen kuzinerek utzi baitute beren lana, ez zetzaketelakotz aspaldian beren soldatak izan.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz ez da errech izanen bere zorren erresuma horri paga-araztea.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bizkitartean, huna zer lege berri egin duten, eskoleri buruz, erresuma hortako deputatuek eta zenaturrek, erregeren baimenarekin.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badire erresuma hortan, Frantzian bezala, eskola erlisione gabekoak, eta eskola erlisione danak.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erresuma hortako ministro-nausia arras eri da.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erresuma hortako hiri-nausian, Constantinople delakoan, sua lotu da Español judu andana handia zagoden tokian eta erre ditu hiru ehun eta hiruetan hogoi-ta-hamar etche.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Europako erresuma zenbeitek beren gerlako untziak egorriak dituzte ondo hartarat, beldurrez eta kampotiarreri ere jazar dadien.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai duela hogoi-ta-hamazazpi urthe, Bismarck, Alamaniako ministro handi aiphatua, hola lotu zitzaioten erresuma hortako aphezpikueri; bainan ukho egin behar izan zuen, ikhusi baizuen ez zezakela deusik ardiets, eta bere kaltetan zabilala.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez nuen uste aldi huntan mintzatu beharko nitzaizuela, ez bertze erresumetako lur-ikharez, bainan Frantziako berekoez.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aberats okituek, hala nola juduek eta gure deputatu zozialistetarik hainitzek, beren aberastasunak dirutan eta paperetan dituzte, arras gorde errechak, errechki Frantziatik bertze erresuma batetarat gordetzeko ereman ditezkenak.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bainan zoazte, etcheko-jaun eta andre onak, zuen lurren eta etchaldeen Frantziatik bertze erresuma batean gordetzerat.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizue erresuma berri bat badugula orai, Autrichia eta Rusiaren artean; deitzen da Polonia.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Erresuma hortan bada, tokiko jendeaz kampo, judu parrasta bat.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure Clemenceau zaharrak, bakezko artikulu hortaz, Poloniako ministro nausiari gaztiatzen zion, erresuma ontsa gidatuetan lege berak zirela eskolatzearen gainean, eta etzela ezin eginezko gauza bat gobernamendu batentzat, ezagutzea errelijionea erakusten duen eskola bat.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ez gero erresumatik kampo abia sakelak diruz betheak.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Urhe eta zilhar erresumatik kampo erremaitea ez da haizu, urhe eta zilhar horiek frantsesak ez izanik ere.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orobat ministroaren baia gabe, erresumatik kampo bakhotchak paperetan mila libera baino gehiago ez dezake ereman, gehiagoren beharra balu ere.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Halarik ere ez dea ahalgegarri erresuma giristinoetako aintzindariak hoin tatalak errelijionearen gainean?.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Kampoko erresumetan hemezortzi miliarren gauza erosirik gaude urthatsez geroz, juanden urthean baino lau miliarrena gehiago.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta erresumatik kampo zonbatena saldu dugula? Lau miliarrena.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Horietarik eskastearekin lothu ginen; tourteau de coprah delakoari: harekin aitse egina da alabainan bazka pochi bat; zahia baino puskaz bazka gei hobea da; hartakotz laster hedatu zen gure erresuman; denak hari lothu ziren; nehor ere etzen ohartzen bazkarik hoberenak Frantziaz kamporat zoatzila.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Politikan, berriz, Imperium Romanum, Karolus Aundiaren Erresuma eta Germanicum Imperium Sacrum Romanum: Gurutze bat eta Ezpata bat.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Orainarte ontako eginkizun batean bere erresumatik oste norbaitek ekin nai ba'zuan eragozpide luzeak arkitu ere arkitzen zituan.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Badakizie, lupiak bizi dira zokoetan: ganerretako haize eta herrautsen erresumetan eta sotoetako zoko ilhunetan.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 Gure Aita BATEK.- Gure Aita, zeruetan zarena,
DENEK.- Erabil bedi sainduki zure izena;
BATEK.- Ethor bedi zure erresuma;
DENEK.- Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 GURE AITA,
zeruetan zarena,
erabil bedi sainduki zure izena,
etor bedi zure erresuma,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere;

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Erresumako Buruzagiak igortzen du berehala armada oso bat.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Erresuma hainitzetan dire hedatuak, maitatuak Euskualdun dantza eta kantuak.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 Bere bazkarirat deitzen ditu Erresuman.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Izpiritua gidari hartzen duten guziak Jainkoaren Erresumarako bidean dira.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Jauna, otoizten zaitut Zu ezagutzen etzaituzten gizonentzat, Zutarik urrun direnentzat, hek ere egun batez iakin dezaten Erresumarat gomitatuak direla.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Eta har-azue Erresuma Matiu 25.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Aita Sainduarekilako solaseri berriz lotzen da erresuma.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Luis hamahirugarrenak erregeak, hari zion konsekratu erresuma.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lehenbiziko lana: othoitz-kantuez eta fraide-bizitzeaz eskual-anaien eta mundu guzikoen salbatzea, mundu zabaleko herritar guzien eta Jainkoaren ararteko egoitea eta hil-anai guzi-guzien zeruraraztea, zeruetan eraikitzeko Jainkoaren Erresumarekin... bethiereko Eskual-Herria.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Frantses buruzagiek uste ukan dute behar zela erresumaren batasunaren osoki finkatzeko mintzairaren batasuna finkatu, eta bertze hizkuntzek (bretoi, okzitan, eskuarak) behar zutela hil.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Behar dute jakin bi erresumetako buruzagiek edo zuzendariek, beren gain hartu behar dutela eskuararen geroa eta izanen direla hobendun bai Jainkoaren bai gizonen aintzinean uzten balimbadute galtzerat.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mila bederatzi ehun eta batean, buruilaren hamaseian, Hendaya hautaturik, dudarik gabe ororen helmenean zelakotz, bi erresumen artean jarria, bildu ziren zazpi probintzietarik jinik jaun andanachka bat: goizetik herriak gain-gainetik ohoreak egin ziozkaten, herriko soinuak zazkien aire ederrenak eman zituen, eta orduko auzaphezak, Vic jaunak, eskualzaleak errezebitu eta agurtu zituen, herriko etchea zabalik biltzarkiden eskuko ezartzen zuela.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Jean de Witt-ek elizak nahi zituen bere meneratu, bera erresumako nagusi eta buru bakhar gelditzekotan Hortakotz, Holandaren laikatzea zitzaion bide egokiena.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Bere Semean gizon guziak deitzen ditu bere betiereko Erresuman parte hartzerat.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Bidezko da Euskal Errian edozein kultura gal euskeraz ematea beste Europa'ko eta munduko edozein erresumetan bezela. Bai, egiazki. Bidezko ta bear bearrezko, esango nuke nik.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Nahi du Frantzia on izan dadin bertze erresumen artean agertzeko. Hortako indar pochi bat behar du; bereziki armada eder bat on luke, eta soldadoen altchatzeari lotuko dira, arropak, bizitzekoak eta harmak prest direneko.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gobernu zonbaitek uste dute oro eskutan hartuz, nehor bere gain ez utziz, gauzak hobeki loazkela erresumetan, lantegietan bezala. Bainan kasu! Erresuma gizonaren onetan izan behar da, eta ez gizona erresumaren. Fededun guziek onhartzen dutena da, eta beren egin ahalak oro egin behar dituzte egia horren hedatzeko, izan diten katoliko edo bertze.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez egin lege bat, jada bertze zonbait erresumetan ezagutua eta hainitzek Frantzian galdatzen dutena. Lege horren arabera, ezkontzerat dohanak suma bat hunki lezake eta, sortu haur bakotcharentzat, suma hartarik hunenbesteko bat kito luke. Lau, bortz haur sortzen badira, suma guzia beretako.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erresumen arteko bakeari buruz

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolpeka hasi orde, zertako hasi dira zentzutzen? Gerlaren beldurrak egin duke mirakulu hori. Bainan aithortu behar dute denek Bidault izan dela erresuma handien baketzalea. Ijarek pentsatu ditu hautsi-mautsi guziak, eta gisa hortan erakutsi du Frantziak baduela oraino zerbait erraiteko populuen artean; ez duela bere kalipu guzia galdua eta egin dezakela laguntza ederrik bera baino erresuma handiagoeri.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Halere ez baitira erresuma handiak elgarri gibelaz itzuli, probetchu ederra da. Bainan esperantza gehiena huntan da: lauen artean egoiteko orde, lau muslari bezala, akordioak 21 erresumen artean eginen dira. Gure iduriko bere ongaitzak baditu manera horrek ez othe da handien urguda gogortuko eta zonbat zorokeria ez du egin arazten urguluak?

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Agian bakearen onetan izanen dira hogoi-ta bat erresumen biltzar berriak.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Lehenik gerla madarikatu hunek egin dituen zauriak sendo arazi: ez bakarrik gure etchetako edo lurretako zauriak, bainan ere gure arimetakoak. Berriz frantses guzieri eman beren erresumaren baithan konfiantcha.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Dembora berean, erresuma handietako buruzagiak sekulan baino gibela, bakea ezin finkatuz. Gerla bat doi-doia akhabatua eta mundu guzia bertze baten beldur!

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan egungo egunean erresuma bakhar batek ere ez du berenaz deus onik egiten ahal.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erresuma batek eskas duenak bertze batek soberakin. Ontsalaz erresuma guziak beharko dira bakhar batean urthu, eta horra zergatik ez den batere on Frantsesek beren frantses urgulua atchik dezaten, ez eta bertze arrotzek era beren herritar urgulua. Denek ahantz dezatela beren odola, utz armak eta armadak eta bakean bizi gobernu bakhar baten meneko.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez othe dira Rusiako emazteak bertze erresumetako emazteak bezala? Bichtan da. Aurkhitzen balin badira han hemenka, bertzeak ez bezalako naturaleza batzu, ez gira estonatu behar: badakigu eskualdun emaztea ez dela Nord'eko emaztearen lehen kusi.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Politika horrek izena zuen erdaraz: politique de l'équilibre européen. Horren arabera, Europako erresumek hein bertsua atchiki behar, denen kukuluan egon zadin Angleterra. Orduan, Angleterra Frantziarekin eman-eta, denek beharko zuten heien aintzinean belhaunikatu: ez zuen Nasser batek balentria haundirik eginen, edo ongi gostako zitzaion denbora hetan.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ahanzten dute orduan Angleterrak bazituela munduko erresuma gehienek baino untzi gehiago.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ahanzten Frantziak bazuela munduko erresuma gehienek bezain nasaiko armada.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bai Amerikano, bai Angles, bai bertze, denak ari zaizkote iso-ka, emeki-ka, nahiz buru bero horiek hoztu edo bederen epheldu, eta hasarre bulta horiek jabaldu. Nahi ba, bainan Israel ala Jordania, bi erresumak ulitchetan baitaude, elgarri ezin barkatuz.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 LURDEN, 60 ERRESUMETAKO laborari katoliko gazten beilak bildu ditu 25.000 beilari

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Beraz bertze erresumek badute zeren erne eta atzarrik egon.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hortan barne dira hogoi erresuma, elgar lagundu nahi dutenak.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Frantzia berriz ere desohoratuko dute bertze erresumen aintzinean eta gerla hedatuko beharrik gabe.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure libertatia eta Nafarrako euskaldun erresuma galdu zutien gure arbasoek, gure aiten aitek, beren artian gudukan hasiz.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Rusiak ez oment du sartugogo bertze erresumen egitekoetan.

79. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Erresumea erregeren lur-jaubetzea da, eta hori dala-ta, zergak ezarri leiz edota baita bere seme-alaben artean banandu be.

80. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0053 Ukan ditugu nahigabeak
halaber ziurki hilak,
Laminek nahi balituzte bezala
gorde beren erresumak.

81. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0053 Alkatea.
Zeren erresuma hauk
ugari apainduak bait dira
edergailurik haundienez,
palazio eta errekez.

82. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Santagarazira gara sartzen:
Basaburuako bazterrik
politenetako bat
dugu miretsirik gozatzen.
Fama bait du aspaldian
eginik erresumetan.

83. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0010 Halaber, 18garren Atalean erabakitzen denez, euskal herri-agintaritzari dagokio bere mugartean Erresumako osasunaren alorreko oinarri-legeak egiteratu eta legebidez osatzea, osasunketa-lan hoiek herri-osasunketarekiko eta osasunketa-sorozpidetzarekiko ihardunak berebaitan biltzen dituztenez ikusi behar direla.

84. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bainan bakarreango agintepeko gaiak direla eta Legebiltzarraren legepekoak ez diren aginte alorrak egote horrek ez du Legezko Erresuma izatearen ondorio den erakundegorenmailako arta egiteko ahalmena baztertzen.

85. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0056 4. Kondaira-Lurralde bakoitzari dagozkion eta Autonomia-Estatutoaren 41.2.d) Atalean adimugatzen den Erresumarentzako orotariko Kupoa osatzen duten Erresumarentzako Kupoak indarrean dagoen Ekonomia-Itunean jarritako arau eta bideen ariora izendatu eta hainbatu ondoren, Foru-Diputazioek dagozkien ordainketa-manuak egin eta Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak orotariko Kupo hori Erresumari ohartemandako epetan ordaintzea egingo da, Jaurlaritzaren arioz nahiz Foru-Diputaziotako batek eskatuta egin daitezen atzerapenen-eskea kaltetan gabe.

86. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Erresumak, beste Autonomia-Elkarte batzuk, agizko lurraldeetako Erakundeek eta hoien Arduralaritza Nagusi edo lurraldetakoek ateratako herri-agiriei dagozkienak Erresumak lakatuko ditu nahiz eta euskal mugartean ordaindu eta hoiek eskuratzen dituztenak legez euskaldun izan.

87. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Atzerriko zor-agiri eta horrelako agiriei dagozkien dirusari eta gainontzeko ordainen eskea ere Erresumak egingo du artez.

88. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Erresumako Lehendakaria LEOPOLDO CALVO SOTELO Y BUSTELO.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Aragoako Erresuman: Kataluniak, Aragoak eta Valentziak osatzen zuten Erreinuak, urtean zerbitzu bat ematen zioten erregeari; baina ez zuten beste zergarik ordaintzen.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Autonomi Elkarteen jatorria Erdi Aroan zenbait erresuma eta jaurerri zegoen Espainian.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Konbertsio masibo honen bitartez gotuen monarkek Elizaren laguntza estimagarria bereganatu zuten, erabaki horrekin Hispaniako erresumaren batasuna sendotuz.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Gaztela-Leon Erresumako erregea izan zen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Beraz, hil ala biziko jokoan ezin gehiagoraino sarturik gertatzen da, eta are, ahaleginetan nahi luke egoera hori gainditu frankoen eta bisigodoen erresumak, bakoitza bere aldetik, indartzen ari diren memento honetan, eta berdin geroago, arabeak erasotzen eta asturiar monarkia eraikitzen denean.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Dena den, ez daiteke pentsa Baskonia menperatzera heldu zenik, zeren, izenez Aiginok gobernatzen bazuen ere, 635an erasotzen bait diote euskaldunek akitaniar erresumari.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Ekialdean, aintzinako erresumetan nabari dira desarroilo guttiko forma esklabistak.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Erromak, K.a. VIII. mendetik hasita I. menderarte konkista handiak (italiar penintsula, Kartago barne, iparralde guztia, eta Mediterraneo ekialde eta Greziako erresumak, Hispania eta Galia......) burutu zituen eta zernahi ondasun (lurralde, meategi, oihan eta gizakiak) metatu.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 a) 16. Hori dela eta libre deklaratzen ditugu Aragoako Erresuma, eta bide batez, errege horren beste lurrak; Pedro (III.a) delakoari haren erresuma, lurrak eta errege ohorea kentzen dizkiogu.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Antso Handiaren Erresuma semeen artean zatitu.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Iruineako Erresumaren tradizio juridikoaren arauera, seme guztietarik, bakarrik lehensemeak zuen eskubidea tronura eta beste ukantza guztietara, hau da, aita hiltzerakoan geratzen zen denetara.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 e) Alonso de Lanzones Endrike IV erregearengana joan zen; eta hornigaiak ekarri zituen Galiziako erresuma osoan anaiarteak laborari anaiarte nahiz aitonenseme anaiarte laborari anaiarte nahiz Galiziako zaldun eta jaunen kontra egin zuten, eta barauekin ez zen zerbitza zitzan morroirik bat ere gelditu.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Zera izan zen Lege Pakzionatu honen ondorioa, Nafar Erresuma soilki probintzi bilakaturik gelditu zela.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 - Mugimendu honetan garbiro ageri zaiguna alde batetik beste erresumei dien amorrua da eta bertako langileriari bestetik.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Frankoen erresuma / Poitiers / Inperio bizantziarra / Bizerta / Bagdad / Alexandria / Damas / Ormuz / Arabia / Itsaso gorria.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Granada / Almohade-en inperioa / Fez / Rum-go Salyuqtarrak / Ghazna / Gaznaviak / Seldyucida-en Inperioa / El Kairo / Ayybtarren erresuma / Medina / Meka.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Erresumako Gorteetan leku emango zaie, frankoekin batera Unibertsitateen Estamentua osatuz.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Erregek, orduan, bere erresuma osoan jakin arazi zuen, erensugearengandik bere alaba bizirik aterako zuena, harekin ezkondu eta erregegai egingo zuela.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Larrosa eskuan harturik, Ching-Furi so egin eta esan zion, bere Erresumako pintatzailerik onena zenez, gortean lan eginen zuela, inork ez dituen gauzak ere Enperadorearentzat sortzeko.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Inork ez zuen sekula Erresumako Nagusia horrenbeste mesprezatu, inor ez zen egundo Ching-Fu bezain axolagabea izan Enperadorearekiko.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Jadanik zimeltzen ari ziren kuadroko loreei begira, gogoetan, une batez pentsatu zuen pintatzaileak nahi duena sor zezakeela eta, alderantziz, enperadoreek jadanik egina besterik ezin dutela gobernatu eta gobernatzen dutena ere maiz eskuartean zimeltzen zaiela eta, beraz, Ching-Fuk berak baino botere gehiago zuela eta, hori, erresumarentzat arrisku bat zela alegia.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 4.4. Taifa erresumak. Kalifazgoaren barne-istiluak ixilerazten zituena militarismoa eta autoritarismoa zen.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0025 - Gure erresuma bihar bertan erasotzea nahi dutela entzun dugu.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Eta mutilak erantzun zionarekin Lurrek istorio hau ikasi zuen: Huitzilopochtli, gerraren jainkoak, egun batez bere arreba Malinalxochtli abandonatu zuen, honek erresuma bat eraikitzera urrutira joan nahi zuelako.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Alabaina, oso kementsua zen eta Malinalco-ko erresuma fundatzea lortu zuen.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0021 - Hain adoretsua baldin ba zara, kapaz izango zara erresuma ikaratuta dauzkaguten ogro ikaragarrietatik libratzeko.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0024 Erregeak, printze titulua eman zion Jostuntxo Ausartari, berari esker erresuma etsai gogorrenetatik aske gelditu zelako, baita ere bere alaba eskaini zion ezkontzeko, jendeak oiu egiten zuen: - Gora erresumako ausartena!.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Erresuma hura alderik alde begiratu zuen hamaika jendek. Alferrik ordea.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0108 Soineko bakunagorik eta apalagorik ezin erabil zezakeen erresuma baten lehenburu zenak.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Neure tamainako emakume bat aurkitu nahi zidan Erregeak, espeziea zabaldu ahal izan nezan; baina uste dut nahiago izango nuela hiltzea, neuk utzitako ondorengoak kanari domestikatuak bezala kaiolatan gordeak izan eta agian geroago erresuman zehar bitxikeria gisa handikiei salduak izateko zoritxarra jasan baino lehen.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Ordurako bi urte neramatzan herrialde hartan; eta hirugarrenaren hasiera aldera, Glumdalclitch eta biok Errege-Erreginarekin batera joan ginen bidaia ofizialean erresumaren hegoaldeko itsasertzera.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Aita, Errepublica batek bota zuen errege-jauregitik (1849) ta, azkenik beste Errege batek Vittorio Emmanuele-k, kendu zion erresuma (1859-60).

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0059 Mendeku usainez,
zaldi zuria
irrintzika hasi da
euskal mendien
kontra,
bibotedunei
zigorra eskatuz,
lotsagarrikeria hori
garbi dezaten
eguzkia desagertzen ez den
erresumatik
.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Egun berean, Hegan Zabaleko printzea, bere andrearekin, Baso Beltzeko erresuman sartzen da.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Erresumak, alabaina, Beltz izena galdu du, sorginak aldegin ezkero.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 10) ez eta ere Euskal Herri osoan, Baionatik Tuteraraino eta Barkoxetik Zierbanaraino, zabalduko den bere erresuman.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 - Salbatu duzuen printzesarekin ezkonduko zarete, eta zuetako bakoitzak erresumaren heren bana izango du.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Errotik behar dituzte kanbiatu oraiko gizonek beren gogo-bihotzak: aintzindariek, politika-gizonek, jende eskolatuek, eta oroz gainetik erresuma edozointan sosa derabilatenek eta ekonomia gidatzen dutenek.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Ba, denek badute kanbiatzearen beharra: eskualde miserable hetako buruzagiek, bixtan dena, bainan heiek baino hobendunagoak ez ote dira erresuma aberatsak?

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Zer etsenplu emaiten dute aberatsek? Beren buruaren zaintzeko, urte bakotx, mila miliar (diru berri) xahutzen dute gobernuek, soldado eta arma gastuetan: erresuma pobren laguntzeko xahutzen den baino hamabietan gehiago.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Eta gero, erresuma pobrek armak erosten dituztela?

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Saltzaileak, gu; erran nahi dut, erresuma aberatsak.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Batera jalgi ziren denak, gainera (usu hauek), hortarakoxeak diraka (gurutzeak alegia) indartuz zure elurra Lur duk elurraren jabe, ez ni urtzera, zure sua amata ezin zezakeen zuritasuna biguntzera eta gero erresuma berezia bezain ezberdin bat trinkotzera.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Han zen Philip Herbert, Francis Osborne-k, bere Ingelesez. Errege James eta Elizabeth erreginaren erresumen gaineko memoriak honela deskribatzen zuen hura: bere aurpegi ederraren kausaz, Gorteak laztandu egin zuen, ez zion ordea, edertasun horrek luze iraun.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Mikelek ez zuen maite ihizia: zer dretxoz hil punpeka belarrean ibilki den erbi eder hura, bere erresuman da; eta xorien kantu xaramelak gabe, zer liteke zerua?.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Hola ikustean, Schahriar erregeak pentsatu zuen bere erresumatik eta bere herritik aldendua zelako egoera horretan aurkitzen zela, eta lasai utzi zuen, bat ere galdetu gabe.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Gau osoa, behin sikiera esnatu gabe, segidan iragan dugu amets luze batean, baina goizean goiz, espantuz beterik, burdin-hots zakar bat ailegatu zaigu lainoak ezkutatzen zituen erresuma urrun haietatik.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Zazpi probintziak elgarretara dezazken euskal Estatu bat, Nazione Batuetan partzuer dauden erresuma zenbaitzu baino gehiagokoa laite, bai hedaduraz, bai bizipidez.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Gainera kontuan hartu behar dugu etsedente honen zati batekin burgesiaren interesak ordaintzeko aparato bat osatzen dela, erresumaren makina.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Orain, kapitalistek, herririk gabeko elite honek, beste erresuma edo herri batetan inbertituko ditu bere kapitalak, irabazi handiagoen bila joanaz eta hemengo herrikideen bizietaz abstraituz Kapital hauen bitartez, kapital hartzailea den erresumako langileria benefiziatuko da, lantokiak eta alokairuak igotzeko posibilitateak sortzen bait dizkie, bainan hobekuntza hauk beste langileriaren bizkar gainean eginak dira eta joko honek, objetiboki bi langileri talde hauk zatitzen ditu, beren interesak aurka ipiniaz.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Herri edo Erresuma batetatik emigratzen diren langileak, objetiboki, langile hauk hartzen dituen erresumako langileriaren aurka daude, zeren delako ejército industrial de reserva hori handitu egiten delako eta alokairuak, era hontan, ttipiagoak egiten direlako.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Beste aldetik, emigratzen diren erresumako langileriak bere alokairuak hobetuak ikusten ditu, lan tokien bilako konpetentzia amaitzen joaten bait da langileak atzerrira dihoazen bezala.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Askotan beldurra ematen digu ari garen bezala mintzatzeak bainan esaten duen bezala egiari beldurrik ez diogu eduki behar eta orduan erresuma batzuetako langileria, beste erresumetakoen gainbalioaren zatietaz jabetzen da Emmanuelek esaten duen bezala, hau egia eta orduan esateko beldurrik ez dugu eduki behar.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Nahiz ta kontradikzioak, langileria eta burgesiarenak egon, erresuma bakoitzean eta bai ta ere herri bakoitzean, egun, erresuma ezberdinetako goimailako burgeseriaren kontradizioak langileriaren artekoak baino ttipiagoak dira.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Hots, erresuma diferenteetako langileriaren kontradikzioak, beren burgesiarenak baino handiagoak dira.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Erresuma aberatsek, prinzipioz, industrializatuak bait dira eta behartsuak, berriz, nekazaritzatik bizi direnak.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Hor daude zenbait erresuma aberatsak direnak Zelanda Berria, Australia edo Dinamarka bezala nekazaritzako produktoak nagusi direnak baina aberatsak direnak.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Erresuma bat aberatsa izateko berdin da nekazaritzako produktoetan edo industriako produktoetan espezializatzea.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Lehen aipatu ditudan erresumetan nekazaritzaren produkto osoa %19 ez zen iristen 1.950-ean eta bere ondoan industria aurreratu bat sortu da.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Dirudienez, bi erresumatako arazotzat harturik, balegoke Frantzian Euskal Herriko atal edo zati bezala legeztatzeko biderik.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Herrialde horiek, elkarturik edo bakarka, beren baitarik edo bestek beharturik, erresuma izeneko batasunak eratzen dituzte; baina ohar gaitezen, batasun hauek antolamendu edo konbeniozkoak direla eta ez sagaratuak askok dioen bezala; horra zergatik erresumaren gidari den gobernuak behar duen herria zerbitzatu eta gerizatu;.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Arrotz erresumetako laborarien emaitzeri mugak hetsi zituen gobernuak.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Hots, batu egiten dira teknikarien erresuma produkzioan, eta teknikarien eginbidea gizarte-kontrolean: Mendebaldean, 200 edo 600 Multinazionaletako agintarien eta nagusien pean egiten da; Ekialdean, berriz, Alderdiko burokrata eta nagusien pean.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Beste aldakuntza asko bezela hau ere Mosku-k ez badu debekatzen, Urrila huntantxe Txekoslobakia Federazio bihurtu da; eta bi erresuma federatu eta bi gobernu izango ditu aurrerakoan: Praga-n bat, Bratislaba-n bestea.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Txekerazko Unibertsidade huntan maisuetatik bat Thomas Masaryk, hain zuzen, 1918-an Txekoslobakia-ko erresumaren sortzaile eta lehen presidentea.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Hortarako behar dira gazteak preparatu, jende ikasiak baitira jokolariak edozoin erresumatan.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Baina erakunde abangoardista hauek, klase borrokan erroturik, Ekialde Erdian munduko inperialismoaren agerkai den gaurko Erresuma desegiten lehiatuko diren beldurrik ez dagoela esan dezakegu.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Dena dela, 1935az geroztik ez du erresumak sei une larri besterik ezagutu; azkenekoa, iparraldean Kirmako mehatzarien (finlandiarrak gehienak) huelga aldi gogorra.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Monopolioen kontrako borroka gogor eta egikorra eskatzen du Erromako Itunak; baina, erresuma desberdinen artean harremanak herstuagotuala, monopolioak gero eta sendoago ageri dira, baita trust eta cartel elkargoak ere.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0066 Erresuma kapitalistetako langile mugimendua aukera gogor baten aurrez aurre jarri zuen: SESE-ko langileriak nozitzen zituen alienazioak bortizki salatu, eta orduan partiduak, erreboluzioaren kontrako zirela aitortuaz, kapitalismoari jokoa egin; edo, bestela, SESE-ri kritikarik ez egin, eta orduan sozialismoa eta sobietarren marxismoa gauza bat bezala agertuko ziren Europako langileriaren begitan, eta honek ez zuen aintzakotzat hartuko.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Anarkista joerako ezkertiar berriek, bi sailetan banatzen dituzte kapitalismoaren menpeko erresumak: desarroilopekoak eta aurreratuak.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Erresuma bakoitza sozialismorako bere bide bereziari jarraitu behar zaiolako ustekoak dira.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Industrialki arras aurreraturiko erresumetarako hiri gerrilla proposatzen dute borroka eredutzat: lan uzte orokarrak, lantegi eta irakastetxeak hartzea, eta langileria tentsioan edukitzeko, despolitizatu ta sistiman integra ez dadin, etangabeko borroka ekintzak burutzea.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Gainera, mendebaldeko Erresumetan eta Hirugarren Munduan, praxian, behintzat, oraindik biziki inportantea izan arren, eta teoria aldetik ere problemarik aski jarri arren, komunisten eta kristauen arteko elkarrizketak ez dirudi inola ere gaurko problema teorikorik larriena, gaurko munduari buruz-buru.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Herrian erakutsi zuen aberzaletasunari esker bakarrik salbatu ahal izan zuen erresuma.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Nantesko Ediktoa . Enrike IV.ak Frantziako erregetzara igo zenean hartu zuen lehen erabakia erlijio arazoa betirako konpondu eta erresumari lehengo pakea eskaintzea izan zen.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Fundatzailea, Jesukristo, xumetasuna, apaltasuna, pobrezia eta urkoarekiko maitasunean oinarritzen den Erresuma bat aldarrikatu zuelako, eta ez garaipena, menderakuntza, ahalmen eta ospea helburu duen Erresuma bat, heriotzara galdua izan zen.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0020 Nafarroako erresuma pasoko lurraldea zen.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0045 Frantziako erresuman ez ziren atzerritar edo arrotz bezala joak izan behar.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Egungo erresumetako indarrak ikusi ondoan, oso zaila egiten zaigu Europa sozialismora biratuko ote den denbora asko barru pentsatzea, bertan dauden langileriaren indar guztiak sistiman integraturik aurkitzen baitira; gainera, proletalgoa lozorroan sartuta daukate beren terminologi iraultzaleen bidez eta beren parlamentukeriarekin; nahiz jakinik egon kapitalismoaren legepetik sozialismora itzultzea utopia bat besterik ez dela; ikus bestela Txile eta Espainiako etsenpluak.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Gauzak horrela daudelarik, oso zaila iruditzen zaigu egungo Europako egoera barruan, Erresumetako Europan, Euskal Herria sozialista altxatzea (berdin Espainia sozialista altxatzea); sozialismoaren uharterik ez baita posible eta gutxiago une hontan, Kubaren experientzia ikusi ondoan.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Baina Alfonso VI.ak (Gaztelerrikoa) eta Santxo Ramirez-ek (Aragoakoa) Nafarroako erresuma banatzerakoan, 1076.etik 1134.erako parentesia sortuz, euskal elizbarruti hau desagertu egingo zen Kalagorrikoari eransteko.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Erresuma hauen oinordetza jasotzera dator, bera bezala diren eta pentsatzen duten jendeez lagunduta.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Horrek guzti horrek erresumako telefono-sarea birrantolatzea eskatzen du.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Printze eta mandatari hauek erresuma autonomo baten antzera eratuak dituzte euren lurraldeak.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 1. NAFARROAKO ERRESUMA.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Jaurerri honetan Nafarroako erresuma sortuko zen.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0018 Nafar burujabetasunaren defendatzaile zintzoak izan ziren erresumaren funtsezko denboraldietan.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0031 Hurrengo urtean Venegas de Figueroa gotzaiak Eukaristiaren omenez olerki lehiaketa erresumako hizkuntza jatorrian, deialdian esaten zenez, antolatu zuen.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Arakatu zituzten bere bizitza osoaren xehetasunak, esate baterako, Espainiako erregek eskubiderik gabe Nafarroako erresumaz jabetu zela, bere liburuetan idatzi zuela.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0023 Gaztela edo Espainiako Erresumaren beherakada hasten denean, euskal burjeseriak behea jotzen du, euskal langile herriaren Ameriketarako emigrazioa hasiaz.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Klaseak ez dira erresuma bezala nahi ta nahi ezkoak, ez dute legeek behartzen gizona klase batetakoa edo beste batetakoa izatera.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Horrela, barnean sobera den produktoa eta kapitala beste nazioetara sartuz, jarrai dezake aberasten munduan den erresumarik aberatsenak.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0063 Merkaturik ez dagoen tokietan, eros-ahala falta delako izaten da; BN-k biok egin beharra zeduzkan atzerriko zenbait erresumetan: infraestrukturarako inbersioak bultzatu eta, gainera, inbersio horiek egiteko dirukapitala aurreratu.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 Hiru atal horiek osatzen dute Erresuma baten dirugordailua.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 Beraz, Erresuma batek beste Erresumekiko salerosketak eta kapital mugimenduak zuzen eta beldurrik gabe aurrera ateratzeko, diru-gordailua beharrezkoa du, eta gordailua, gaurregun, honako hauetan datza: dadukan dolar multzoan, urre-metan eta F.M.I.-ri ken dizaiokeen kredituetan.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 1. Erresuma bateko Pagamenduen Balantzak, denbora zehar, pausorik gabe, defizita ematen baldin badu, hau da, zorrak urtetik urtera hartzekoak baino handiagoak gertatzen bazaizkio, Gobernua erabaki irmoak hartzera beharturik aurki daiteke.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Erresuma honek, aldi hartan ere, soberago handia zuen bere K.P.B.-n, eta inflazioari ihes egitearren (kontutan eduki alemanek beldur izugarria diotela inflazioari) azken neurria hartzera makurtu zen Gobernua, gehibaliaraztera, alegia.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Eta hauek antzinako teknika zaharrak ordainduko dituzten teknika berriak zeharo findurik eta gerturik izan arte, eta Erresumak berak onartu arte, ez dira inoiz gaindituko.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 Egia esan, oso nekeza da bertakotasunaren indarra monumentu handietan arkitzea, garaiko estilo modaren korrenta eliza handiak eginaz sartzen zelako, bai hemen eta bai beste erresumetan.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Klase-banakuntzak gainditzea ta Erresuma ezabatzea gizarte sozialistaren ezaugarri negatibu edo ukabidezko hutsak dira.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Izan ere, Estatu agintariak, nor beraren erresumako guztien onaren eta, denbora berean, on orokorraren eragile direnak, arras daude gizartearen irizpidearen eta sentikeraren baitan.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Hasiera, Michelet-en lanetan aurkitu behar zaio (1) Historia erromantikoa da, frantses populuaren epopeia idatzi nahi duena: herria da protagonista, herri frantsesa, bere nortasun nazionalarekin; eta herri honek sortzen ditu, Iraultzaren bidez, libertate eta justiziaren erresuma erdiesteko baldintzak.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Errepublikak, soziala zen heinean, jabego pribatua eta jabego honen erabilpen librea onartzen zituen: azken funtsean, burgesiaren erresuma antolatzen zuen.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Nafarroa Behereko Erresuma aldiz bateratu zuten Frantziakoarekin.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Are gehiago, Hirugarren Munduko nazionalismoek rol askatzailea jokatzen zuten, ez soilki hango erresumak libratzeko, baita inperialismoa ahultzeko eta metropolietan borroka pizteko ere.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 KENTZEKOAK / GIZARTE-SEGURANTZA / LANGABEZIA ETA LANBIDE-HEZKUNTZA / OHIZ BESTEKO LANORDUAK (G. S.) / NUIZ / MUFACE / GOZAMEN-ESKUBIDEAK / AINTZIN ORDAINKETAK / MUFACE MAILEGUAK / EPAIBIDEZKO EUSPENA / OSASUNKETA-SOROZPIDETZA / MAILEGUAGATIKAKO KENTZEKOA / BESTELAKO EUSPENAK / LAN-AROA / ELKARKIDETZA / ERRESUMAKO MAISUTZA-TARAMA / AMIK KENTZEKOA / MUNPAL TARAMA / LANBIDE-AROA / ISFASS TARAMA / OSASUN-ELKARTEA / E. M.ko KATEDRADUNEN TARAMA / BAZKARI GASTUAK / GIZARTE EMENDIUTARAKO / SENDAGILE SEGUROA / TALDEJANTZI KENTZEKOA / UMEZURTZ-IKASTETXEA / FORU TARAMA / LAN TARAMA / OSAGARRIZKO AURRIKUSTE-BALTZA / SEME-ALABENGATIKO SARIA / ETXEBIZITZA EROSTEKO / HERIOTZA-ASEGURUA / KUOTA SINDIKALA / GARBI EZEZKOAREN AMORTIZAZIOA / ITZULERA.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Mala de Francia (Espainia eta Europaren arteko posta biderik nagusiena) izeneko ibilbidean zehar dabiltzan atzerriko kazetak biltzen diren erresumako postaburu.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Behe mailetan, halaber, organismo autotrofoen (beren elikadura prestatzen dutenak) eta heterotrofoen (elikadura kanpotik hartzen dutenak) arteko ezberdintasuna desagertu egiten da, eta hori dela eta, autore askok onddoen talde haundia, dituen ezaugarri bereziengatik, landareen eta animaliena ez bezalako erresumatzat jotzen dute.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Erresumako Hiri Onetako bat zenez, jezarlekua eta errepresentazioa eduki zuen Gorteetan, eta bertze gauzen artean zortzi egunez Trinitate egunaren ondoko igandetik hasita kontatuak, feria nagusien kontzesioaz gozatu zuen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Nafarroan garatzen den estilo gotikoa ulertzeko, XIII. mendetik XV.era arte abarkatzen duen garai luze honetan erresumak nozitzen duen egoera historikoa kontutan hartzea ezinbertzekoa da.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Elkarren segidan Nafarroako erresumaren aginteburu izan ziren dinastia frantsesak honako hauek izan ziren: Champaigne Etxea (1234-1274), Francia Etxea (1274-1328), Evreux-tarrak (1328-1479) eta Foix Etxea (1479-1519).

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Baiona, Nafar-erresumako portu gisa aritzen zen.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Honetan ere azken boladako legislazio linguistikoa nolabait osatu beharra dago, Euskal komunitate Autonomoan, dokumentu publikoaren errejimena zehazteko eta Nafarroan eskubide linguistikoak erresuma zahar horren lurralde osora zabaltzeko.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Geografiko-estrategikoki, bestalde, oso toki aproposa zen Gipuzkoar ekialdeko kostaldea, garaiko erresuma eta manupe inportanteen mugakide zen eta.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Gaztelako erresumari itsatsia izan eta geroko urteetan ere, Nafarroaren eta Aragoako zati baten portu izaten segitu zuen.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Eskala txikiko mapek (erresuma historiko, herrialde eta abarren errepresentazioak) modu bikainean isladatzen dute Europako kartografiaren sorrera eta edizioaren eboluzioa XVI. mendetik aurrera.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XVIII. mende honen bigarren aldian, gertatzen da lehendabiziko aldiz XVI. mendetik aurrera, eta nolabaiteko indarrez, Espainiako Erresuman inprimatu eta burututako kartografiaren iritsiera. Parisen, gobernuaren eskutik D`AN=vLl=LE-ren ikaslea izan den Tomás LOPEZen (1760) lanak dira.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XIX. mendetik aurrera Europako kartografia banandu egiten da eta erresuma edo estatu bakoitzak bere gorputz espezializatu eta instituzionalizatuak ditu, honen buruketa, grabaketa eta salmenta aurrera eramateko (Cuerpos de Ingenieros Militares, Dépot de Guerre...).

208. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0253 Gamon-ek dionez, 1526-n. Frantzisko I Frantziako errege zelarik asi zen herejia erresuma hartan zabaltzen; Pausu barrena sartu ta Gipuzkoako herrietaraino eldu zen.

209. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Izan leike Iruña`ko erresumaren aurretik.

210. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Jainkoak elkartasun edo igoala bat egin zuen erri onekin, eta erresuma ospetsu bat emango ziolako agintzak egin zizkion.

211. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Ximunen gorputza zangoetarik harturik, ulien erresumaraino ereman zuen, bere antzekoen artean bizi zadin.

212. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Zorigaitzez, gaia badute nasai, gerla ari baita nun-nahi: auzoen eta herritarren artean kalapita, mendekio, tzarkeria, eta batzutan odol ixurtzeraino; erresumen artean, zoinek zoin enganatuko, larrutuko; zoinek zoin sekulakotz errautsiko.

213. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0003 Eskerrak Jainko-Aitari: ilunben menetik atera gaitu eta igan-arazi bere seme maitearen erresumara (Kol. 1,12-13).

214. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0141 JEAN - Bai... paradeigmaz... geu gure paradosiaren araura Scotiako Erresuma osoan orain bakharrik gure uharteetan hizkuntza galaikoa gure artean orain mintzatzen ledin arren, hau da, gure hizkuntza politika nazionalistazaleen hizkuntza nazionala den mintzoara galaikoa izanarren, guk geuk paradosiaren bidez dakigu, ezen geu, borzkarren mendean Eiralandatik Dalriadan apobasia egin zituzten klanen ondorengoak ez garela.

215. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0021 Etzanik zagolarik oraino, Doña Juana urte hoitan Espainiako erresuman buru zagonak mezulari bat igorri zion: lehen bai lehen Valladolid-erat etortzeko, Santiago Konpostelakoan apezpiku izendatua zela.

216. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Antolatzen ohi zituzten jai batzuetan bethi beren bômoen gainean gizon batzu sphagiotzen zituzten, zeren-eta hauietariko asko eduki nahi ez bait zuten, Heien kopuru handiegia anassentzat bilhakatzen zirelakotz, eta erraiten zutenez, Erresuma on bat bethi erlauntza ona bai lizen gubernatu behar zutela.

217. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Turxa hiri huntan, ormakoek ikasiko zutenez, behin batean Thalats handian egon zen Erresuma baten enoikoak katapheugatu ziren.

218. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Erresuma hori Thalats handiko uhainen azpian menderik asko zuela desageria zen.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Gerratea asi ondoren, On J. M. Barandiaran Ipar Euzkadira joan bear gorrian aurkitu zan, Baionan, Biarritz`en eta Saran, urte bete, iru eta amairu egiñaz urrenez urren, Erresumen Bazkuneko Nazio arteko Arte eta Oituretako Batzordearen jakite-arazoetako arduraduna izanez.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Horretarako, beharrezkoak dira herrien eta erresumen arteko akordioak, langile, ugazaba eta gobernuen arteko itunak, geroago eta gehiago bazter guztietako gizonak eta jendaldeak elkarri josiak baitira, eta elkarrekin behar baidute mundu zuzenago bat eraiki.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Europako Kontseiluaren Europako Kirolarekiko Agirian, UNESCO-ren Soin-Hezkuntza eta Kirolarekiko Nazioarteko Agirian eta Konstituzio askotan, hona nola, Erresumako 1978garreneko Konstituzioaren 43. atalean, herri-agintaritzek, herritarrek iadanik inork zalantzan jartzen duen eskubide bat, hots, guztiek duten soin-kulturarako eta kirolerako eskubidea egiteratu ahal dezaten komenigarri gerta daitezen guztiak agindu behar dituztela jotzea ez da, beraz, zori hutsez gertatzen.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 a) Jaurlaritzaren zientzia eta teknikabideen alorreko antolakidetze-bideak sortarazteko eta jarraitzeko saloak egitea, ikerketa eta teknikabide-garapenerako egitarauak gertatzea, ikerketa-egitarauak balio-neurtzeko, aukeratzeko eta jarraitzeko irizpideak finkatzea, ikerketa-egitarauetarako eskuarteen saloak egitea, I.D. xehapen-biltegia eratu eta horren eraentza egitea, ikerlari-gaikuntzarako egitarauak egitea, ikasketa-saridunen lanak gertatuz eta ikuskatuz, eta Ikerketa eta Garapen-alorreko Erresumaren politika erabakitze-erakundeetan esku hartzea Sailaren izenean; halaber, aldez-aurreko iritzia eman beharko du ikerketa-tegi eta institutoak sortarazteari, teknolojia-ikerketarako babespeko erakundeek beste erakundeekin egin ditzaten elkarlan-ituneei eta ikerketa eta garapen-alorreko Erresumarekingo elkarlan-ituneei buruz, eta ikerketarako laguntza eta diru-laguntzetarako deiak finkatu eta zehaztuko ditu.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Atal bakarra.- Gipuzkoako Bergarako Espolon kaleko 1ean (Compañía de María Ikastetxea) dagoen " Bergarako Musika Eskola " izeneko Ikastegia, hastapen-mailako Musika-Ikaskuntzarako Erresumarenez besteko onartutako ikastegi gisa sailkatzen da, indarreango manuek horrelako ikastegientzat jartzen dituzten helmen eta ondorioekin, Solfeoa, Pianoa Biola-Bibolina, Biolontxelo-Kontrabaxua, Oboe-Korno inglesa, Abesbatza eta Klarinetea-Sasofoia berarizkotasunak bertan irakas daitezkelarik.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Posta-idazguek ere arduralaritza-Erakunde edo idazguentzako eske-idazki edo bestelako idazkiak onartuko dituzte, itxi gabeko estalkiaren barruan aurkeztu daitezenaren baldintzapean, Posta-Lanariak posta-egiaztapena egin baino lehen eguna eta ikurratza jarri diezaien, eta halaber Espainiako erresumaren ordaritza ere konsul-etxeek ere, atzerrian bizi direnentzat.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erresumarenaz besteko ikastegien uzteetarako baimenak araupetzen dituen Ekainaren 7ko 1855/1974 Dekretoa (Uztailaren 10eko Boletín Oficial del Estado), eta 1958garreneko Uztailaren 17ko Arduralaritzabide-Legearen 73garren Atala ikusita.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu honen Eraskinean aipatzen diren Erresumaz besteko Ikastetxeetako Artezkariek aldaketa eta sailkaketa-esketan hasiarazitako zehaztapidetzak ikusi ondoren.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Konstituzio-Auzitegiak, gaudeneko Abenduaren 14ko adierazpenaz, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari dagokionetan, Erresumako Lehentasun-mailen Orotariko Araudia onartzezko Abuztuaren 4ko Errege-Dekretoa dela eta, Erresuma-Jaurlaritzaren aurrean sartutako 816/83 agintepidea izan nahiezko auzia onartu du bere bideak egiteko.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Maiatzaren 8ko 117/1984 DEKRETOA, Gipuzkoako Bergarako Bergarako Musika Eskola izeneko hastapen-mailako Musika-Irakaskuntzarako Erresumarenez besteko onartutako Ikastegi gisa sailkatuz.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 1970.eko Abuztuaren 4ko Guztizko Hezkuntza-Legeko larogeita hamazazpigarren Atalak eta laugarren azken erabakiak, Arte-Irakaskuntzarako Erresumarenez besteko Ikastegien Araupeketari buruzko 1964.eko Ekainaren 18ko 1987. Dekretoak, eta Erresumak Euskal Herriko Autonomia Elkarteari irakaskuntza-alorreko agintepideak eskuratzeari buruzko Abenduaren 30eko 3.195/1980 Errege-Dekretoak agintzen dutenaren arauera, Hezkuntza, Unibersitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz eta Eusko Jaurlaritzak 1984.eko Maiatzaren 8an egindako Bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Ustiaketa egiteko orotariko baldintzak, Bizkaiko Probintziako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Ekainaren 12ko 133garren alean eta Erresumako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Abuztuaren 200garren alean agertzen direnak dira.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Berarizko baldintzak, Probintziako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Ekainaren 12ko 133garren eta 1975.eko Urtarrilaren 28ko 22garren aleetan eta bai Erresumako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Abuztuaren 20ko 199garren alean ere argitaratutakoak izango dira.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Eta hori, berez, aski da zuen gameluen zorroetan sartu eta berriz Iluntasuneko Erresumetara eraman dezazuen.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Ez ditut hemen aipatuko zein erresumatan egin dituzun mintzaldiak, zein kongresu zientifikotan ibili zaren.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Mendebaleko erresumek ez dakite xuxen zer egin.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Yugoslaviako Demokrazia Erritarrak, hainbeste nazinotasunez egindakoa izanik, ez dauka Erresuma edo Estadu guztiarentzat balio dauan batasun-izkuntza natural bat, lau baino: serbiera, kroaziera, eslobakera ta, mazedonioa.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Gehienik lehenengoa erabili izan ohi da, hau da, zentralismo politiko baten bidez erresuma guztian estaduaren izkuntza ofiziala artu erazotea.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bera frantses-kulturan altxatua da, eta nahi dio segur frantsesari leku gehiago eman erresuman gaindi.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bainan Nixon-ek jakin-arazi du Liban erresuma behar dela oso-osoa utzi.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Jakin behar da Frantziak biziki gerlako tresna saltzen duela erresuma pobrer, gobernuari jazartzen direnen zapatzeko.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bainan politika horrek ez dia ote gordetzen beldur bat, Rusiak eta herri horrek Europaren mugetan indar gaitzak Frantziari, bertze frango erresumeri bezala, egiten dakon beldurra? Ez da dudarik pundu hortan errexki elgar adituko dutela Frantziak eta Xinak.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Angles gobernuak jakin arazi du Merkatu Komuneko bertze bederatzi erresumeri juntatzen zela, onartzen zituela hek Hego-ko Afrikaren kontra ezarri gaztiguak.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hauxe du nobelak gaia: berriki bere gain jarria, erresuma ttipia da Zubernoa, bere bi nagusi ohien artean kokatua.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Erresuma gisa, Baxenabarrak bazituen Parisen bere mandatari eta gizonak eta Parisek Baxenabarran bere ordezkari eta kargudunak, bereziki zindik delako bat. (segida gero).

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bainan bertzek bazterrerat utzia senditzen baitu bere burua, ari da adixkide zonbait bildu beharrez araba erresumen artean.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Espainiak ere badu bere Apezpikuen Biltzarra, Frantzian eta erresuma guzietan baden bezala.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez baitaude haatik besteak ere geldirik: hala nola erresuma haundiak, Xina, Japonia, Tunizia, Venezuela, Madagascar eta guziak ohartuak dira hazkuntza horri.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Arabe erresumek petroleo-merkatuan hartu duten bidea eta jokoa, monopolioari zuzenzuzen dohakion bidea eta jokoa da.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Arabe erresumek hartu duten bideak helburu bat baino gehiago du, noski: Ekonomia aldetik, urteroko petroleoaren irabaziak handiagotzea eta petroleoaren iturburuak ahalik denbora luzeenean agortzea.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Politika aldetik, berriz, bistan dago, Israel erresumarekin duten hauzia eta borroka irabazpidetan eta garaitzapen bidetan aurreratzeko dabilkiten izkilua dela petroleoaren harma ikaragarria.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Agintariek badukete arabe-herriaren aurrerapena oinarri onetan finkatzeko aski medio eta indar. Bestalde, Europako erresumak ere Israeli bizkar ematera behartu ditu petroleo-eskasiaren mehatxuak eta langabeziaren beldur beltzak.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Beraz, alde batetatik garaitzaile atera dira Arabe Erresumetako Gobernariak.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Sailka dezagun mundua hiru sailetan: 1) Erresuma nagusienak. U.S.A., U.R.S.S. eta Txina; 2) Europa eta Japon, bigarren sailean; 3) eta hirugarren, zerbaitegatik, hain zuzen, Hirugarren Mundu deritzana osatzen duten erresuma multzo zabala.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Paradoxaz beterik dagoen mundu honetan, inperialismoaren mendeko erresuma talde batek, hots, arabe-nazioa osatzen duten erresumek, nori egin diote kalterik handiena eta nori mesederik ederrena? Esku-liburuetan eta dotrinaliburuetan zera irakurriko genuke, noski, herri zanpatu oro biziro elkarri lotua eta atxikia dagoela beren etsai nagusi eta bakarra den inperialismoaren aurka.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Hirugarren munduan erresuma gehienek, nahiz Afrikan, nahiz Hego-Ameriketan, nahiz Asian petroleo mehatzik ez dute.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Herri-askatasunaren eraginak, herri eta erresumen arteko borrokak, hots, palestindarren arazoak eta arabe-isrraeldarren arteko etsaigoak, nazioen goinetik dagoen Klase anaietasuna non utzi du beste behin ere?

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Erresumen arteko borrokak eta etsaigoak, halabaina, ez daitezke sar ez uler ahal, leninismoaren eskema astraktu eta konzeptu hertsietan.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Loturik daude bata besteari munduko erresumak.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ez dago bakarka baliatzen den erresumarik.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Burdina eskaini ohi zien beste erresuma batzuei janarien truke.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Europan bizi gara, baina ez beste erresumak bezala nortasun osoaz.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0001 EEBB 744
Austalia 681
Kanada 635
Norvegia 474
Herbehereak 449
Danimarka 423
Suitza 383
Erresuma Batua 355
Japonia 344
Frantzia 327
Alemania 318
Suedia 317
Espainia 275
Italia 263
Austria 228
Portugal 211
Hirugarren munduko herriak / 100
.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Liluratu zaituen Jesusen antzera bizi nahi duzu, Erresuma eraikiz.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Erresumaren eraikuntzan Lasalletar Anaidian leial izateko uneoro gauzatzen den egitasmo berriari jaramon egin behar zaio, aldioro erantzun berriak sortuz, aldez aurretiko aurrikuspenei uko eginez.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Chominen Frantziako bi Erresumen Historia Iraultza aurrean (Kakumei-zen-Furansu-Nisei-Kiji, 1886ko Abendua) Konstituzio Inperiala aldarrikatu baino hiru urte lehenago argitaratu zen, haren erredakzioa bukaerara iristen ari zenean.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Baina Aljerko gobernu berriak Islamismoa hartu zuen erresuma berriaren habe nagusitzat; eta, honekin, eta ehun urtez kutsatutako frantses keriekin batera, elizkeria eta arabikeria sortu ziren.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Fraintziak Aljeriatik aldegitean (kolonialdian ukatuak izan diren herrialde guztietatik aldegitean bezalaxe), erresuma bat sortu da, estatu bat, hau bai; baina naziorik ez da sortu.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Hots, Aljer-ko gobernuak, Parisekoaren bide beretik jotzen duela, ukatu egiten ditu orain berberetarrak; eta frantses naziokeriaz hezurretaraino kutsaturik, ukatu egiten ditu orain berberetarrak; eta arabikuntza osoa abiarazi du erresuma guztian; Kabilia barne, noski.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Nazioarteko ekonomiaren etorkizuna, 1980-rainokoa ilun ageri da hiru arrazoi hauengatik: - Krisis ondoan, mendebaleko erresumetan, sakonagoa egin da ekonomia ahulen eta indartsuen arteko liferentzia.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 - Erresuma aurreratuenek, petrolioaren garestitzeak ekarri duen zama, besteen gainera jaurti ahal izan dute, hots, hirugarren mundura eta herrialde sozialistetara; haatik, politika hau boomerang bihur daiteke mendebalarentzat.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 OCDE osatzen duten erresumek, 1973-an, oraino egon diren gorena arkitzen ziren.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Iragan urte honetan, Europako zenbait erresumetan, esaterako, Italian, Frantzian, Bretaina Handian, nazional diruen, hots, liraren, frankoaren eta libra esterlinaren ahuleria guziz nabarmen agertu da.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Erresuma hauek, kausa ekonomiko nahiz politikoegatik, diru ihesiaren erasoak jasan behar izan dituzte.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Ez, behintzat Europako zenbait erresumetan, batipat hegoaldean, dela Frantzian, dela Italian.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Baina, lansarien irabazien erlazioa nola mugitzen den lehen mailako arazoa baldin bada erresuma baten barnerako, are garrantzi handiagoa du erlazio horrek nazioarteko ekonomiarentzat.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Lehen aipatu diran bi erresumetan, inflazioa baratua eta eztitua gelditu da.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Europako beste erresumetan, aldiz, prezio-lansarien lasterketak, alde batetik, eta produzioa gutitzeak, bestetik, zera ekarri du: lansari kostuak altxatzea eta enpresen finantzak funditzea.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Ez ote da, gero, erresuma bakoitza bere nazional merkatua babestera eta sostengatzera etorriko?

278. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Bistan da, erresuma industriadunen artean Bortitzek, hots, USA, RFA eta Japonek, nagusigo handiagoa hartuko lutekeela erresuma ahulen gainera, hau da, Hego Europaren gainera.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 LAUGARREN MUNDUAREN ETA ERRESUMA SOZIALISTEN ZORRAK

280. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Lau eskualdetan partitu ohi da gaurregun mundua: 1) OCDE-ko erresumak; 2) OPEP, petrolioa duten herrialdeak; 3) Petroliorik ez duten herrialde industriatu gabeak; 4) Erresuma sozialistak.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Garbiro ageri da, laugarren munduaren eta erresuma sozialisten zorrak ere handiak direla, OPEP hartzekodun bortitza agertzen delarik.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 OCDE-ko erresuma aurreratuek zorrak iraungi ahal izateko, mundu zabalera esportazioak egitera premiaturik arkitzen dira.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Ez litzateke batere harritzekoa izango, erresuma txiroenek bankarrot egitea ere.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Erresuma bortitz eta ahulen partiketa egin dugu, baina haietan ere, hau da USA-n eta RFA beretan ere, badago odei ilunik mendiartetan.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Mundua gaurregun dagoenean harturik eta, epe laburrean, aldaketa handiak gertatuko direla pentsatzea ameskeria izanik, esan daiteke, beldurrik gabe, munduko ekonomiaren etorkizuna, 1977-rako, hiru erresuma nagusieri katigaturik dagoela.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 SAL-EROSKETA BALANTZAK (miliarda dolaretan): OPEP / OCEDE / Laugarren Mundua / Erresuma Sozialistak.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Jadanik 337. urtean, kristautasuna Kartliko georgiar erresumaren erlijio ofiziala bilakatu zen, eta harez gero Elizak izugarrizko eragina ukan du Georgiako politikan eta kulturan.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hasieran Biblia eta kondaira hagiografikoak idazteko erabili zen mintzaira hura, laster, erresumaren hizkuntza zibil ofiziala bilakatu zen, kronika poesia eta salerosketak ere horrela azalduz.

289. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Italianoak gisala
horra zaizkû indartûrik
erresumaz jabetzea
xede zintako hartûrik.

290. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0015 Ordian Karles Handia
Frankuen bûrûzagia
Nahian zen erresuma
izan ledin hedatia.

291. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 Aspaldi danik Nabarra eta Kastilla
Aizo dira, bena hozkûra bateki;
Nabarr'aberats Kastill'aldiz praubia;
Hartakoz bekhatx da Nabarroaz handizki.
Zunbat aldiz ez zaikû izan
Gaxki giten armadareki!
Birjina Maria begira gitzatzû
Kastillako erregen eskû petik,
Gure erresuma hola egon badin
Euskaldûn orai eta bethi.

292. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Zingira usain hezea nabari zan basamortua amaitzen zan hegalean, goibeltasun hutsezko erresuma isilari behelainozko hesia estu ezarten eutsola.

293. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00078 Nik txikitan irakurritako ipuin batean holako istoriotxoa agertzen zen eta Erregeak erresumako zaldun guztiei deia egiten zien Herensugea hiltzera gonbidatuz.

294. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 4.- 1985garren ekonomia-urterako, Autonomia-Ertzainak Erresumaren xahupenei dagokienetan 6.411,60 miloe pesetaren balioa izango duela jotzen da, bertako kide-zenbatekoa aurreko ekonomia-urtekoa bera denetik abiatuz.

295. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 5.- Erresumarentzako Behin-behingo Kupoak 87.885,74 miloe pesetakoa izan, eta Ekonomia-Itunean ohartemandako Arabako Kondaira-Lurraldearentzako ordainak behin-behingorakoan 1690 miloe peseta jotzen dutela adieraztea.

296. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 1.- Aurreko 18garren Atalaren lehenengo zatiaren a) txatalaren gai diren Ekonomia-Itunearen eraentzatikako dirueskuraketak, Erresumari ordaindu beharreko kupoa kendu ondoren, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren eta Koodaira-Lurraldeetako Foru-Ogasuntzen artean banatuko dira, azken hauek lehenengoari egin beharreko ekarketak Lege honetan jarritako arauen ariora zehazten direla.

297. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 B.- Jaurlaritzak, arduralaritzazko akurapenak egiteko erak birrantolatzeko eman zaizkion eta Erresumaren Akurapen-Legearen Bigarren Erabaki Gehigarrian abenduaren 20ko 30/1983 Legez egindako aldaketaren arauera, eta Euskadiko Autonomia Elkarteen mila bederatzirehun eta larogeita laugarrenerako Guztizko Diruegitamuen Legearen indarraldia mila bederatzirehun eta larogeita bosgarrenerako luzatzeari datxezkon gai batzuk araupetzeko abenduaren 28ko 5/1984 Legearen Bigarren Erabaki Gehigarrian ohartemandako baimenaz, Lege hau indarrean jarri dedinetik hasi eta 8 hilabeteko epearen barruan baliatu beharko du.

298. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Europako Elkarteetan sartzeak, Europako lege-erapidetza eratxikitze-Ituneak dion era eta modutan bete beharra dakarkie Espainiako Erresumaren barruko herri-agintaritza guztiei.

299. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Bestalde, Espainiako Erresuma sartzerakoan Europako legepideak lehengo beste batzutan baino askoz ere ugariagoak izateak, eta sartze-Itunea izenpetzearen eta indarrean jartzearen arteko aldiaren laburrak are beharrezkoagoa egiten du, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari gagozkiola, Jaurlaritzari lege-mailako manuak eman ahal izateko eskua ematea.

300. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Hori behar dezaten elkarte-arauak erabiltzeko barne-arauak ematerakoan, Erresuma elkartekideek eta, beraz, hoien barruko herri-agintaritzek, agiz oso zehatza izan ohi den haien edukiari hertsiki atxiki beharko zaizkio.

301. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Horrek, 2 zenbakipean, Erresumak edo Toki-mailako Agintaritzek Autonomi Elkarteei eurek egiteratu edo erabili ditzaten arielpeko zerbitzuak edo ekintzapideak eskuratu diezaizkietenean, ariel horiek dagokien Elkarteen berenezko zergapidetzat joko direla agintzen du.

302. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0054 a) Ehuneko 15ekoa gutxienez, Erresumak, Autonomia-Elkarteek, Foru edo Probintzia-Diputazioek eta Udal-Erakundeek jaulkitako edo bermatutako herri-dirubaltzetan.

303. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 1.- Itun hau Belgikako Erresumari, Danimarkako Erresumari, Alemaniako Errepublika Federalari, Heleniar Errepublikari, Espainiako Erresumari, Frantziako Errepublikari, Irlandari, Italiako Errepublikari, Luxemburgeko Dukerri Gorenari, Herbehereetako Erresumari, Austriako Errepublikari, Portugalgo Errepublikari, Finlandiako Errepublikari, Suediako Erresumari eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuari aplikatuko zaie.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Eneko Aritzaren Erresuma Iruñea inguruko lurraldeek osatzen zuten.

305. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Baina, urteetan zehar handituz joan zen eta bere ondorengoen lanari esker, euskal lurralde guztiak batu ziren Nafarroako Erresuman 1004. urtean.

306. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00049 Aduanen leku-aldatzearen inguruan sortu zen eztabaidari dagokionez, erresumako Erregeordetzak baliogabe utzi zituen barneko aduanak eta zuzeneko kontribuzioa ezarri zuen 1813ko irailaren 13an.

307. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0014 - Nongoa zara? galdetu zion erresumako buruak.

308. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0022 Baina benetan nahi al duzu zure erresuma hau hilerri ez bihurtzea?

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 (...) pertsonarik maitatuena, erresuma guztia salbatzeko sakrifikatu egin beharko zuten.

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 Bando baten bitartez eman zieten erabaki horren berri erresumako menpeko guztiei, eta denak lur jota geratu ziren.

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Europarrek bisitatutako lur berriak kontrolatzeko eskubidea zein erresumarena ote zen eztabaidatzen zuten.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0009 Herritar guztiak eta erresumako zazpi amandreak gonbidatu zituzten bertara.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0021 Alaba madarikaziotik babesteko, erresumako ardatz eta goru guztiak erretzeko agindu zuten eta berriz halakorik erabiltzea debekatu.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0027 Erresumako bazter urrunenean bizi zenez, zazpi legoatako botak zeuzkan iratxoari eskatu zion, lasterka joateko amandrearengana, lagunduko zien esperantzan.

315. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Erresuma osoan ahoz aho zebilen Basoko Loti Ederraren kondaira, halaxe deitzen baitzioten printzesari.

316. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 Leiren bila nabil, nire erresumako damarik ederrena.

317. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0072 GORTEGIZONA: Bere erresuma oso handia da.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0072 1. DAMA: Erresuma honetakoak oso senar atseginak omen dira.

319. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 10 Haurrideak, Jainkoak deitu eta hautatu zaituzte: zaudezte hortan, tinko; hola eginez, ez zirezte sekula gaizkian eroriko, 11 eta zabal-zabala idekiko zaizkitzue Jesu Kristo gure Jaun eta Salbatzailearen betiereko erresumako ateak.

320. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 beste bat, Juan zeritzana, Espainiako Gortera joan omen zen, nobleziako dama guztien aitor-entzule bide zen osaba fraide dominiko batek deiturik, baita, itxura denez, karrera argitsua burutu ere, Erresumako Eskribau eta, beranduago, hilhurren zegoelarik, Koroari eginiko zerbitzu ugari bezain ongarrien saritzat, bere leinuarentzat Villanueva-ko Konde titulua erdiesteraino iritsiz;

321. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0030 - Bere erresumako hondartza bateko kobazulora joan eta bata bestearen ondoan etzanda egoten ziren, goxo-goxo.

322. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0064 Axular parafraseatuz, finean bat bederak bere gisara, antzura eta moldera deitzen dizugu, ez baititugu guztiok legeak eta azturak bat, eta ez mintzatzea bera ere, zeren erresumak baititugu diferent.

323. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0064 Baina zuen erresuma horretako postariak ezagutzen ote du Barranka aldetik kanpo euskaldunok ere apenas ezagutzen dugun buhamea, bularrean eskua jarriz gure pentsamendu eta sentimenduak irakurtzen zituen lapur bihotz zabala?

324. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Paradoxen mundu honetan, gure hizkuntzak ere baditu bereak, ume jendearentzat dibertigarri izateaz gain hizkerarekiko plazergai ere liratekeenak; batzuk azaldu nahi dizkizut, zure erresuma horretan balia zaitezen zure sema-alabekin hitz goxo iharduten zarenetarako:

325. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0062 ERRESUMA IZUGARRIEN BILA BIDEAN AURRERA EGINAZ ETENGABE.

326. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0051 - Baina nolatan sartu hintzen hemen, tusurien erresuman, gizagaixo halakoa?

327. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0069 Tusurien erresuma zeharkatu ondoren, han bizi ziren biga galtxagorrirekin itsumustu egin genian.

328. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0010 Bidaian zebilen bitartean, bere bisirraren eskuetan jarri zuen erresumako agintea eta, besterik gabe, anaiaren lurretara egin asmo zuen bidaiari ekin zion.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 6. Indarkeriaren erasoen aurka egin beharrekoa den Legezko Erresumaren aldezpena legeei eta orohar giza-eskubideei begirunerik hertsiena izanezkoa izan dadineko ardura izateko hitza ematen dugu, era guztietako indarkeria gaitzesten dugun sendotasun beraz, sortarau horiek zapaldu daitezkeeneko jazoerak ere salatzeko eskubidearen jabetzat bait dauzkagu gure buruak.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00126 Azken berroita hamar urte hauetan, hizkuntza guzien baliozko iritziak 180?-ko jira egin dute. Horregatik, ahoa beteko arrazoia Txillardegik, esaten duenean: Erresumaren lehenengo instituzioa gaur hizkuntza da.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Barbaroen inbasioa, itxurak bestelakoa adierazi arren, urrats bat gehiago izan zen bide honetan. Barbaroen erresumen arteko mugapenek ez dute kutsu etnografikorik; inbaditzaileen indarrean edo nahikerian oinarritzen dira. Menperatzen zituzten herrien arraza ez zitzaien batere axola.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00057 Lanerako ahalmen izugarriak eta emaitzen kalitateak ospetsu eta modako bilakatu zuten margolaria. Jeinu handi hura komunista konbentzitua zen ordea, eta bere pentsaera irudiz azaltzen zuen artista. Kapitalismoaren erresuman bere ideologia ez zegoen ondo ikusia, lanen inguruan sortzen ziren iskanbilak etengabeak ziren.

333. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00130 1938ko martxoak 13: Alemaniako armadak Austria menpe hartu ondoren, Hitler-ek Austria Alemaniako erresumari erantsi zion.

334. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Oraindik apartheid horrek hor jarraitzen du, gure erresuma zaharreko herri guztietan eskubide berdinik eskaintzen ez duena.

335. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Argi ikus daiteke, gaur egungo agintariek, garai batean erresumari saldukeria egin zioten Beaumont taldearen jokabide beraren jarraitzaile direla eta ez nafar erresumari hain leial jarraitu zion Agramont taldearena.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00149 Hemen, gauaren erresuman, bakar-bakarrik, metraileta kaskar bat hanka tartean, pinutzar bati bizkar emanez, oinak gure mundu petralean eta burua izarretan barrena doakidalarik, desagertutako otsoak ilargiari uluka entzuten ditut, eta haien ibilkera isila, arina eta nekaezina antzematen dut mendiz mendi, Urkiola-tik Otxandioraino, eta handik Gorbearaino.

337. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 Konkistatzaileak heldu zirenerako jendea erresuma txikietan banaturik bizi zen elkarrekin borrokan.

338. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0289 Zorabioak hartuta bezala XVIgarren mendeko gizartea, izan ere, barrunbe itxian sartuta urruneko erresumak amesteari emana bizi zen.

339. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 S E. Hintonen mundua kale horietan dago sustraiturik, auzo bazterretan, gazteen erresumetan, non nagusiek enbarazo baino ez bait dute egiten.

340. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Alegia, modernismoak literatur tradizioa, bere hasieratik Europan eta beste herritan (Japon, Txina, herri arabiarrak...) egun arte, literaturaren erresuma bakartzat onartzen du.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Bonbila xume haizeak jotako hura zen azkena, hura zen mugarri apala Amara Berrira, ibaiari lapurtutako orubearen erresumara, pasa baino lehen.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Horretarako, 1860. hamarkadan erresuma zaharreko Aldundiak Unibertsitate Nafar-Euskaldun bat sortzeko proiektua diseinatu zuen aurrerabiderik ez bazuen izan ere.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0162 Ehunka gizon hil dira aurreko asteetan, munduko erresuma haundienetakoan: Txinan.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 IX. mendean gure lurretara ere ailegatu ziren, Baiona (L) konkistatuz 844 eta 892 urteetan, bai eta sortu berria zen Nafarroako erresuma oldartuz ere.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Horrek egonezina eta haserrea sortzen dio barruan, eta bere-berea izango den eremu baten beharra somatzen du barne horretan: fantasiaren erresuma izango da eremu hori.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Eremu horretan edozer gauza egiteko gai da haurra, heldua izatera iristearen zain egon gabe; erresuma horretan bere nortasuna eta independentzia bete-betean ezartzen ditu, (...)

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Ia 700 urtetan zehar, Nafarroa erresuma independentea izan zen (beharbada Erdi Aroko Europako txikiena).

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Nafarroako erresuma Iruñeko gotorlekuaren inguruan eratu zen.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Nafarroako erresuma sortu zeneko giza eta gizarte-ingurugiroa nahikoa konplexua zen aurreko kapituluan adierazi denez.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Frankoek, musulmanek, asturiar eta leondarrek, eta azkenean gaztelau eta aragoarrek, baskoien erresuma hasieran eta ondorengo garapenean inguratu egin zuten.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Beraz, ez da harritzekoa kanpoko etsaien (karolinjioen eta musulmanen) aurrean beharrezkoa zen autodefentsak Iru;ntilde;eko noblezia buruzagi militarren menpean (gero erresumako errege izango zirenen) elkartu izana.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0022 Agustín Bethancourt-ek Erresumako Bide eta Ubideetako Ingeniari Taldea sortu baino urte batzuk lehenago, XVIII. mendearen bigarren erdialdeko ilustratu euskaldunek eraikuntza-alderdi honen aurreko kezka bizia agertu zuten:

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Historia. Trebiño bezala Nafarroako erresumako parte izan zen eta 1194an Antso VI.a Jakitunak forua eman zion.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0012 EUROPATIK ETXEORRATZEN ERRESUMARANTZ

355. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Gure ustez, frogaturik dagoenez etxearen garrantzia Euskal Herriko gizartean, Espainia eta Europako erresuma gehienetan, baiezta daiteke familiaren eta kulturaren munduarekin lotura bat dela, bai eta ekonomia eta politikarekin ere (bestela, inoiz ez genuke ulertuko merkatari eta noble etxeen estrategia, Euskal Herrian bertan edo munduko beste esparru askotan finkaturik dauden euskaldunen kolonietan).

356. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00018 Ez legoke esan beharrik bi gertakizun historiko horiek (Nafarroaren inbasioa eta Juana Albetrekoaren Erresuma, batetik; Ilustrazioa eta Konbentzio gerra, bestetik) erromantizismoa baino lehenagokoak direla, baina gogoratzea ondo datorrelakoan nago argibide gorabehera ilun eta eztabaida guztiak bihozkada erromantikoaren sutan urtu ez daitezen.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Erresuman 1825.ean, meategietarako lege bat indarrean jarri zen eta Bizkaiko Batzarre Nagusiek antzeko beste bat jarri zuten indarrean 1827.ean.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Lege hark erresumako funtzionaririk ez zuen onartzen Bizkaian, baina azken finean konpainiak egiteko aukera zabaltzen zuen.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Erresumako zerga-sistema gero eta zabalagoa bazen ere, zerga zuzenak estamentuzko ikuspegiaren arabera ezartzen ziren, hau da, hirugarren estamentukoek bakarrik ordaindu behar zituzten, zaldunak eta elizjendea exentu ziren bitartean.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 On-bidea-n agertzen denez, errege bat gerran ari da bere erresuma barruan; gerra-zelaietan menperatua izanez gero, bere gaztelura itzultzen da eta hor indartsu bilakatzen da gerlari hautatu batzu bereganatuz.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Erresuma frankoaren propaganda organo bortitzena.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0080 AUTO ETA AUTOBIDEEN ERRESUMA

363. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 18. Espainiako erresumako probintzia eta autonomia erkidegoen izenak (32. araua)

364. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 b) Espainiako Erresumako probintzia eta elkarte autonomoen izenak atalean bidea erreztu: Kordoba, Eivissa...

365. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0023 Tartean dira, erresuma batetik besterako bidearen margenetan.

366. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Eta Arabar ala Bizkaitarrak aitzinean joan zirela erresumaren menperatzera.

367. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00012 Azkeneko bete da bi Abadiatarren ametsa bat eta beregain dago berriz Afrikako erresuma kristau zaharra!

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Baita erresumaz kanpoko herriei ere:

369. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horra zertan garen Frantzian, Libertatearen, Berdintasunaren eta Anaitasunaren erresuma xoragarrian... EAJren eskas izateak agian ez du hautetsi abertzale baten Bordaleraino heltzea eragotziko.

370. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Eta, maiz gertatzen den bezala, beren erresumaren murriztea iragarri dezaketen berriak datozenean, gobernariek zokoratzen dituzte beren legeak eta Estatuaren osotasuna salbatu beharrez zernahitarako gai bilakatzen dira.

371. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 - Minsk hirian bildu dira CEI delako batasunean barne diren hameka erresumak, lehen URSSa osatzen zutenak.

372. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Laguntza horietarat heltzeko erresuma bakotxak behar du xutik ezarri oihan edo xararen politika bat, hautua bere gain duela; erresioneka edo eskualde handika, hori lur komunendako edo departamenduka eta eskualde ttipika asoziazione eta laborari multxoendako.

373. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Frank Kane, Pariseko Marani elkarteko lehendakariak dion bezala: Behiala, Georgian, ez zen ezer pasatzen kanturik gabe. Hitzetan, biziaren eta mendez mendeko erresumaren aldaketak ikus daitezke. Kantua, Georgiako kulturaren miraila da.

374. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Eta haizeak, haize handiak, luzaz eraman zituen, han-hara, maiteminduen erresumara.

375. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Nekazal gizarteari buruz, beronen espazioa hierarkizatua dagoela esaten zaigu, graduzko banaketa hauxe delarik: etxea, herria, harana, probintzia eta erregearen erresuma edo dukerria.

375 emaitza

Datu-estatistikoak: