XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizon bakotxak zerbaiten jaun ta jabe izateko ta bere ondasunak jarauntsiz ondorengoai izteko daukan eskubidea, bere erroetan beintzat, osorik eta ikutu barik jagon bear da - diño XI Pi Aita Santuak.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Zuzenbide utsak be gizarteko lazka ta burruka onen erro ta sustraya ayenatu dagikez; baña zeatzen bete arren be ezin daikez biotzak batu ta gogoak alkartu.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Ni naiz Dabid'en erro ta yatorrikoa, goizeko izarr argitsua.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gizaki horren mintzaian ez du nihola ere nahi eskualdun kutsurik ezagutu; hitz batzu baitira, Baigorri, Iliberri eta bertze, eskualdun begitartea daukatenak, dio Philippon-ek ez direla den gutienik ere eskualdun; ez dute beraz deus ikustekorik elgarrekin eskuarak eta iberotarrak; ez dira bat bertzearen seme, ez haurride, ez ahide; erro berezietarik sortuak, bide berezitan dabiltza.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Bainan bere erranaren eta ustearen erroa mintzaian baitzuen osoki, mintzaia gurearen berri ahal daki gain gainetik?.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bertze batzuek eskuararen erroak ligurotarrean dauzkate, edo osoki, edo hein batean.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Han-hemenka landare hunen erroak odolaren mehatzeko on bazaizkote, guk ez gintuzke nahi miriku bat mintzatu gabe.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Huna zombait etsemplu: 1ampdeg; Gizon batek bere orgekin zor ditu, 13 libera eta erdi; 2ampdeg; Zaldi batek eta 2 errotako karrosak: 6 libera eta 5 sos.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 3ampdeg; 2 gizonek bere behi orgekin, 18 libera; 4ampdeg; 2 gizonek, behi orgek, 2 karrosek bi errotakoek: 31 libera eta erdi.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Urak hartzen ditu eta baderamatza berekin gain behera; bidea baldin halako hatzemaiten badu, jauts arazten ditu ogiaren erroen hel mena baino beherago.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hunek ez duke bere erroen hazteko gozorik gabeko edo gozo gutirekilako lur bat baizik.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Holako alhagian nola dezakete erroek indarrik eman landareari?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz achala baino aphur bat beherago ereman balitza ere lur hetan uriak landareak nahi dituen gozoak, laster hatzemanak lituzkete hunen erroek; ez bailukete heien beherachago jaustetik halako kalterik.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ogiaren erroek, luzatzen hastearekin, hatzemaiten dute ur hura eta hartan hotzak, aire eskasak laster gal arazten ditu, edo bederen khentzen deie beren indarra.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halakotan landarea ez diteke ahul baizik izan; achaleko hazkurria ez du aski amatzeko, beheragoko erroak ez zazko alha.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Gauza horiek hurbilik eta cheheki ikhetzen ohi dituztenek ezagutu dute hauche: nitrate deithu ongailuak lastorat emaiten duela bere indarra eta ez erroetarat.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orok dakigun gauza da aldiz, negua iragan artean, ez duela ogiak alde joan dadien belharretan; hobe duela anhitzez erro onak eginek.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erroez behar baitako ihardoki neguari eta ez belharraz.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Belhar luzea erro charren gainean galgarri baizik ez da; erroek behar baitute belharra hazi hau aldiz luzeago eta goseago baitoa.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Superphosphates deithuen indarra aldiz erroetarat ari da, ez belharrerat: gero, lastoa azkartuz, ariko da bururat.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huni esker, ez da galduko neguan ogia, ez da ahulduko, bainan bai azkar egonen bereziki erroz.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erroz azkar delakotz, joanen da azkar lastoz; ez baita buru onera heltzeko bide hoberik.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Beraz baderama egia burutik buru; lehen erroetarik hasirik bihiradino.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Baia ba! Laborariek errotik ereman zituzten ondarrak oro.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Ourthe bat, biga igaran orduko, zuhañen erroetarik zuhañ berri elibat abiatu eta altchatu ziren, emeki emeki handitu eta lehenekoak bazañ gora heltu.

28. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Aien on izateak erro sakonagoak bide zitun.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Euskeraz ditugunak beti erabilli; ezin bada euskeraren errotik artu, ezin bestean kanpokoak.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 2) Bi erroko itzetan, aien erro-tartean. Adibidez: iai-alai.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Guzien erroa adi-izen ori da bada, ta ori bere mailletan ezarri ezkero, iru sail oriek batera detzakegu.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Nork ezagutu yarduera onen erro sakona?.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 ahoz ebakitzen dute; gainera, euskara idatziak duen tradizinorik hoberenean (litteratur-euskararen oinharritzako hautatu dugun tradizinoan) usantza horrek erro handiak eginak ditu.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eta 1904-ean, bere fraidekin frantseslegek Beloketik ohildua, hil zenean, bazoaken bihotza lasai: piztua zuen Ametsa etzen hilen, erro azkarrak eginak zituen eskual-lur eta eskual-Ariman.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Mila eta mila urthez, haitzaren erroak buztinean baino barnago, Eskualdun bihotz zolari harrapaka lothurik egon diren ohidura bizi-bideak.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Horra beraz, laburzki, orduko kazetak eta idazkiak lekuko, gure batasunaren hastapen eta erroa.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Chabierren San Frantses, Iruñan San Fermin Oi Nabarra, gudarien eta sainduen eta gure erroen lur borthitza! zertako bada Gaztelako haize erre, gorriak ditu khosatzen Erriberako zure mahasti eta oliondo baratzeak.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Erroaren lana ontasun hostoentzat, hostoen lana aberats erroendako.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Irakurtzearekin zilatzen dautzute buru-munen erroetaraino.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Minaren erroak nahi ditu kausitu eta jo.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunismoaren erroak

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 - Zer diozu pezetaren beheititzeaz? Zer gertakari harritzekoa! Beha nago, etcherat-eta, gauzak ez ditutanetz aurkituko nahas-mahas itzulipurdikatuak... Espainia beldur lur-ikara batek erroraino inharrosia... Zertaratu behar ginen Espainian!

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Euskalerria eta euskeraren batasuna, bere erri guzien emaitzekin jaso bear da; bere jatorrizko izatearen erroetatik zutinduko bada.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Ez da ukatzekoa, aberri-izkuntza dela enda bakoitzaren errorik sendoena, barru-barruko mamia, asabengandik artutako gauzarik ederrena eta beste enda guzietatik bereisten duen zeingirik argiena.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Foru zapaltze etenbekoek halako babes aroa sortu eben, eta ostikoperatu ohi ebezan Bizkaiaren eskubideek euren histori ta zuzenaren erroak sendo jarteko asmoz, liburu mordoa ernamindu zan.

47. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 ROSA - Oraintxe esan duzu. Nahikoa izan zen aipamen lauso bat, eta ikusi al zenuen nolako iskanbila sortu zen? Gutxiz ez zuen leher egin hirugarren mundu-gerrak! Amerikarrek Ekialde osoa salatzen dute, terrorismoaren erroak Errusian daudela zin egiten dute, errusiarrek aitortzen dute CIA-k hil zuela Aldo Moro, frantsesek ba omen dituzte frogak Ghadafiren libiarrak mokordoan sarturik dabiltzanekoak, alemaniarrek palestindarrei leporatzen diete errua...

48. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Barneko kezkak, xut!, diostate,
amona, jaso gogoak!,
ez zaitezke hil azaldu gabe
malura hoien erroak,
egi gardena jakin dezaten
heda itzazu bertsoak!

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 a) eman bere laugarren erroak, forma binomikoan eta modu-argumentalean idatzita.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 b) froga ezazu lau erro horiek osatzen duten multzoak konplexuen biderkaketarekiko talde abeldarreko egitura duela.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 x = 0 lehenengo erroa

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 x+1 = 0; x = 1 bigarren erroa

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 x+1 = 0; x = 1 hirugarren erroa

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 x+3 = 0; x = 3 laugarren erroa

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Ez ditugu nahastu behar desberdinak diren ondorengo bi gauza hauek: ekuazioaren erroak eta problemaren soluzioak; gerta bait daiteke erroren batek ez betetzea problemak jarritako baldintza bat; eta, ekuazioaren erroa izan arren, ezin da problemaren soluzio bezela onartu.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Adibidez: Problema batetan pertsona baten adina galdetzen bada, eta ekuazioaren erro bat 7 bada, erro hori ezin da egokitzat onartu, ezinezkoa bait da pertsona baten adina 7 urte izatea.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 metodoa arriskugarria da: izan ere, erroa ezabatzeko karratura jasotzean, jatorrizko ekuazioan kunplitzen ez diren soluzio berriak sortuko dira; arrisku hori baztertzeko, soluzio horiek banan bana egiaztatuko ditugu eta jatorrizko ekuazioa kunplitzen ez dutenak baztertuko.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 Gauzak honela, esan beharko da zenbaki beste karratu dagoela, erroak beste bait dira eta zenbaki guztiak erroak bait dira.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 Sagredo: Zer ondorioztatu behar da guzti honetatik? Salviati: Nik ez dut besterik ikusten zera ez bada: zenbakiak orotara infinituak dira, infinituak karratuak, infinituak hauen erroak; karratuen kopurua ez da zenbakiena baino txikiagoa, ez eta hau hura baino handiagoa; eta, azkenik, berdin, handiago, txikiago atributoak kantitate finituei aplikatzen zaizkie soilik eta ez kantitate infinituei.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Ekuazio hau sinplifikatzeko erro bat atal batetik bestera pasatuko dugu eta berbira jaso ondoren, ondoko hau izango dugu: .

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0344 Bi gauza dira subjuntiboa formalki indikatibotik bereizten dutenak: a) erroa.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0344 Baina erroa, sustraia, desberdina da.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0344 Adibidez: erroa.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Aldi berean, esan daiteke erakunde feudal batzuren erroak (basailutza, benefizioa, joputza) aurreko sistema horietan murgiltzen direla.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0163 Datu-multzo baten desbidazio standarda, desbidazioen karratuaren batezbesteko aritmetikoaren, bigarren erroa da.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Aski dugu adibide bezala, Andaluzia: indar internazionalistek nekazal giroan erro sakonak finkatu zituzten, baina iraultza burgesaren ondorioz desjabetuen kopurua, jornalariena, gehitu zen garai batetan, hain zuzen ere.

68. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Ohart gaitezen, bidenabar, apodosian ekialdeko gaurko euskaldunek poztuko ginateke bezalako formak èdin / ezan erroko formez ordezkatzen dituztela: alegera gintezke (poztuko ginateke-ren ordez); joan ninteke joango nintzateke-ren ordez); erran nezake esango nuke-ren ordez).

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Eta hain bortitza, non ilar landarea errotik erauzi eta itsasoan barna eraman bait zuen.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Euskalerrian lur artuta dauden eta erro sakonak dituzten itzei laguntzea, oiei eltzea eta lotzea.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Haizeak nola laztantzen zaituen sumatu soilki, oinaze orotarik garbituko zaituen haizexka masailetan, ileen erroetan, eta kadentziari eutsi, joan zoazela sentitu....

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Berriz arnasa lasaiki hartu eta hantzuko erroetatik oratuz jaikitzen hasi nintzen.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0036 Gutarrak dittuk horiek erroetaraño.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Ate erdi itxiaren erroen artetik gizon ihar eta altu bat bereizi ahal izan zuen.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 Historiak, jakintza aldetik eta estatuko demografiak, eta batipat Gipuzkoakoak liburu honetan soro oparo eta zabal bat aurkituko dute non beren erroak aurkitu, eta era berean non beren ahalmen ikertzaileak aberastu.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Mahometano bilakatu familia baten izena: urruntxago ikusiko dugu nun zituen bere erroak.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Bi familiek, bestenaz ere, ez ote zuten erro bera?...

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Delako erro hori, Ximeno edo beste, ez dut uste oraino garbiki ageri den.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Hirrugarrenik sal-erospena Laborariak komerzioaren errotan sartu behar du eta haren arabera lurra baliatu.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Bainan konkurantziari ihardokitzeko, berari egin behartu zaio heien jokoa, eta orain bera dago sisteman erroraino sartua, laborarier begira bera zigante bilakatua.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Minaren erroari ez bagatzaizkio lotzen, orai den abertzaletasun abstraktoa hutsetik hauts bihurtuko da.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Langabezia, lurraren saltzea eta galtzea, nekazaritzaren egoera, jauntxoen zapalkuntza, fenomeno horietan dugu geure gaitzaren erro nagusia.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Baina, guztiz ere, bere muga eta arkaikotasunaren erroak zerbait agertzen entseiatu nahi genduke.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Aitzitik, jakintsu bat, errealitatea osoki erdiesteko isilean, ezkutuan edo azpijanean, gizon, gizarte edo belaunaldi bat mugatzen eta zehazten duten erro horiek ikusten eta agertzen entseiatu behar baita.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Horrelakoak bere jokabide eta sinismenarekin jakintzaren egitekoa ukatuz gero, hots, kontzientziaz atikako erroak eskuratzea, kontzientziaren baitako errealitate bilakatzearen determinukeria jakintza bakartzat onartzen baitu.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Orixek hogei urtez eguneroko bizitzan errealitate bakartzat bizi eta pratikatu izan zuen euskara eta euskal kultura (nahiz erreusa izan) orain erroetatik galtzea eta txetzea eskatzen zitzaiolako, alegia.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Etzen jabetu Euskal Herri sistimako eskualde diren ekonomia, politika eta ideolojia elkartzean, bakarrik euskal kulturaren arazoa erroetatik konpon zitekeela.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Garai huni bohemi-zale deitu diote gero txekotarrek, ez baitzuen egiazko txekotar sendimendurik erroetan, politikazko separatismo hutsa baitzan, geografiko lurralde batean erantsia.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Harek bere kontrako eritzia adierazi zionean Euler-ek argitu zuen erro konplexuak binaka konjokatuak direla beti (koefiziente errealetako polinomioez ari zen, jakina) eta bi erro konjokatuei dagozkien gaiak bilduta bigarren mailako biderkagaia lortzen zela.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Honela, zertan zetzan problemaren muina: polinomio batek beti erro bat duela (C-n) ikustean.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Beste alor batean, aspaldiko razional/irrazional sailkapenaz gain, zenbaki algebraiko eta transzendenteak desberdindu zituen Euler-ek, lehenengoak koefiziente osodun polinomioen erro direnak izanik.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Hauen muinetan ikusten ditugu gaurkoaren erroak.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Ikusia dago, beraz eta beste behin esan dezagun, askatasun sindikala errejimen demokratikoen erro erroan dago.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 XV. gizalditik aurrera, jadanik erraz zirudien euskal arrantz-untziaren erroan aztertu eta bere eboluzioa ikasten.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0080 Horrela, -RA- faktitiboa hartuz gero -RAU- erroa osotuko litzateke.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0080 d) Gipuzkerazko datibodun formetan, eta lapurteraz nori hirugarrena denean -i- erroa agertzen da: eman dio, esan zion, eman diozka, eta abar.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0207 Orain, ikusi daigun, egun izenetan zer dugun edo zer izan daiteken erdi izkutaturik; eta konparaketa bat egin dezagun, EGU errotikoak (lehen adierazi ditugunak) beste erroetakoekin erkatuz.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Efektorea (giharre zuntzak adibidez)
Neurona eragilea
Txandakako neurona
Sinapsia
Ornomuinaren zeharkako sekzioa
Bizarreko erroa
Zentzumen hargailua
Zentzumen neurona
Zelul gorputza
Materia grisa
.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Erdi Haroa arras interesgarria da. Europan XVII. mendetik gerora sortuko diren mugimendu eta erreboluzio askoren erroa, haro horretan aurkitzen da.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Haren erroa erlijio estrukturen aldaketan dago; baina beste protesta sozial anitz egiteko ere erabilia izan da, segurki.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Liburuaren jatorria
Hizkuntza arrotzen irakaskuntzan 1970. urteen hamarkadaren hasieratik eragina izan duen komunikatiboa delako mugimenduan ditu bere erro nagusiak liburuak.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Beharrei eta publiko motei buruz ikerketa egiteko burutazioa ez da ikaskuntza bakoiztu nahitik bakarrik etorri; ikaskuntz sistemaren koherentzia berria aurkitu nahian ere baditu erroak.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Gauza
Zolako zurak
Atearen erroak
Katilu hautsia
Jantziak
Aulkia

Elkarbidea
Iltzeak
Torlojuak
Kola
Haria
Torlojuak

Erabilitako tresna
Mailua
Destorlojailua
Gure hatzak
Josteko makina
Destorlojailua
.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0054 Ba dirudi hitz honen erroaren esanahia jakiteko irizpide zuzena ondoko hau dela: dakigunez olagizonak ingurutako menditan hornitzen ziren burdinaz eta batipat Lekanburun (gaur Oilargain; Zerain eta Mutiloako mugen artean).

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0052 Erroak duten gaitza sendatuz gero, zuhaitzaren emaitzak ere sanoak lirake.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Premiak psikologian ditu bere erroak eta gauza aldakorra da; nolabait neurtzeko, konsumitzaile bezala gizonak dituen jokabidetan oinharritzen da.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Hain zuzen, liburuaren burua eta ardatza, hobeki esan, Dolarraren krisiaren erroa, USA-ko ekonomian eta politikan dagoelako.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Eta, aldi berean, pentsaera eraberritze sakon eta erro-errotikakoak eragiten dio euskal bizikerari jomuga edo xede berrietatik, teknika bera ere aintzinako eta heldutasun gabeko moldeetatik ateraz.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Azken hauek, inausketatik eta arrama mozketatik ateratakoa bakarrik gozatu zezaketen; jabearen baimenik gabe ez zeukaten errotik mozterik edo zuhaitza botatzerik.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Nik uste dut Euskal Herriak bere nortasuna baiezteko daukan hil ala biziko premia horrengatik dela, bere herri-nortasuna kulturaren errorik sakonenetan bilatuz.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0123 Hauetan denetan aditz laguntzaileak taju bera du: erro desberdina izatean dago diferentzia.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Lan honen helbururik nagusiena, tradizio juridikoaren bilduma ordenatu eta sistematiko baten bidez zein zuzenbide hispaniarren ezaguera, zehaztapen eta komunikazioaren bitartez, Kode Zibil orokor baten azterketa eta idazkuntzara heltzea da, bertan bilduko direlarik herri espainiarrean eta bertako eskualde desberdinetan bizirik dirauten erakunde bizi eta indarrekoak, erro nazionala duten errealitate natural, sozial eta juridikoen erakusleak eta berebiziko interes moral zein materialei dagozkienak.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Adibidez, liburu zaharrean honela: Apaindura(-garri, -gailu)... Baina ongi alfabetatua ez den irakurlearentzat bada hor zailtasunik aski, erroa eta atzizkia egoki bereizi ezik ez bait luke asmatuko kako bitarteko atzizki trukagarriak lexemari behar bezala eransten.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Lehengo adibideari atxekiz, apain erroa (lexema) dela eta dura atzizkia (morfema) dela jakin ezik, apaingarri eta apaingailu egin beharrean, apainduragarri eta apainduragailu egiteko arriskua luke.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Beraz, Sinonimoen Hiztegi berri honetan erro bereko baina atzizki ezberdineko hitzak sarrera bakarrean sartu gabe, bikoiztu eta hirukoiztu egin ditugu.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Harrizko laba ere egin neban eta bedar batzuk errotik erauzi beraren inguruan ipintzeko.

117. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 - Leno Maite deitzen zidaten; baina ezbear bat izan nuen duela ogei urte; hor bean, itxasbaztarrean igeri nenbillela, mamu haundi batek erro eskergaz atxiki ta ondatu nahi izan ninduen.

118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Eta erro ontatik egingo zituen asmakeri guziak, eta satorraren antzo lur azpian ibilli zen mutilla orretxek eraman zuen Saluita-ko aitzera.

119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Aldatzerakoan, landareari erroaren muturra, ez baitu doblatuta gelditu bear, moztu egiten zaio, eta ostoen puntak ere bai, irutatik bat edo.

120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Batzuetan RHIZOCTONIA, ESCLEROTINIA, edo olakoren bat duelako ere usteltzen zaizkio erroak.

121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 2) APIO-ARBIA: Erroa edo burua egiten du zabal-zabala.

122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Errotan lau langille dabiltz.

123. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Gure erroak ez ditugu moztu behar, errorik gabeko arbola lurrerat baitoa.

124. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Baizik eta, satorrek, laborantzan makur haundiak egiten dituztela: lurra xehatzen, landareak errotik jaten, eta kasu, lapina bezain fite bizia eman eta hedatzen zirela!.

125. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 Nahiago ditugu bildu hitzerroak edo hitz-gakoak, erran nahi baita hitz familia batean bakarrik aipatuko dugula hitz laburrena, hitz familiaren erroa edo sustraia.

126. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Bat gaudela hiru etxeetakoak eta indartsu izanen gare: hiru errozko zuhaitza ezin aurtikia.

127. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Itz bitan nolabait ere adierazteko, gehien bat aglutinante deritzan tankerakoa dela erran daiteke, bai eta berezitasun nabarmen bat atzizkiaren edo sufijoaren aberastasuna dela ere; hor du euskerak erro nagusienetarik bat.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Partit Socialista d`Alliberament Nacional del Paisos Catalans alderdiari buruzko ikerketa egin du eta nazionalismo katalana bere erroetatik ondo ezagutzen du.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 An daude errota ta errotan erabiltzen diren tresnak.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 ABERRI-Egunaren erroak sentikorrak dira; eta bide batez, Aberri-Eguna erantzun politiko baten oihartzuna da.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Izenburua: Zezenak Euskal Herrian (Gure baitan dituzten erro luze-ezkutuak).

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Alainan, arbola bat ere, lurrez aldatzean, doi bat zimeltzen da, erroek untsa hartu arte.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 USAren helburu imperialistak erro erroan sartu ziren bigarren Mundugerrateko Europaren eraikitasunean.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Baita, inguru-minguru ibili gabe, gaiaren erroetara jotzen dakialako ere.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Geien baten baserriak orregaitik errotan dira: alanbreak zarrak diralako edo txarto ipiñita dagozalako.

136. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0066 Hitz barriok sortzeko eta eratzeko legeak Astarloagandik hartu eta ustezko lehen erro + lege fonetikoen bidez osatzen ditu: aba ampgt; abenda, aberri, ain ampgt; aintza, e(g)uzki ampgt; euzko, Euzkadi, euzkera, e.a.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0055 EDIN aditzaren erroa -di- da eta EZAN aditzarena -(e)za-.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Errutoki hauen itxurarik ohizkoena, sarrerarako zulo bat eta erroak dituen kutxatxo laukizuzena izaten da.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Tapa edo estalkia atzeko parteari lotzeko, erroak edo zinta eransgarria erabili.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 -u- (èdun aditzaren erroa)

141. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 -tz- (izan aditzaren erroa)

142. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 c) Polinomio baten erroak

143. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Definizioz a P (x)-en erro bat dela esango dugu, bada.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Teorema: a erro bat bada, gaiaz zatigarria da.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 . Beraz . a erroa bada,

146. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Teorema: Polinomio batek, bere mailak adierazten duen adina erro ditu.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Teorema: Polinomio baten erroak, errealak edo irudikariak izan daitezke.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Teorema: Erroa sinplea edo anikoitza izan daiteke.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Erroak irudikariak baldin badira, bigarren mailako eta koefiziente errealeko polinomio bihurtzen dira.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 Trinomioak bi erro erreal ditu () eta honela ipin daiteke:

151. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 Bere erroak dira.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 Izan bedi , f funtzioaren erroen multzoa.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 Erro hauek garrantzi handia dute, eta aurrez determinatu behar dira.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 baldin bada, hau da, f funtzioak errorik ez badu, f funtzioak zeinu finkoa du eta soluzio multzoa definizio-eremu guztia edo da.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 baldin bada, funtzioaren erroak txikienetik handienera ordena ditzakegu eta (adibidez) elkarren ondoan dauden bi erro badira, jarriko dugu.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0003 Honetaz gain erro txikienari r deituz, eta erro handienari r - deituz, jarriko dugu.

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Eta zuhaitzik gabeko eremu hartan aldatutako zuhaitzak erroak bota eta hazi egin ziren, baso trinkoa osatu arte. Erro sendoak gainera.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0014 Berrehun urtetik gora zeramatzan han, bere erro sendoak uretan hondoratu eta bere orri luzeak zintzilik zituela.

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0081 Alferrontzi enbor baten gainean eseri zen; behia estu eta larri zebilen batera eta bestera, buztanaz belarrietan jo zuen, esne-ontzia hankaz jo zuen eta erroak azkenik hustu zizkionean isildu zituen bere marruak.

160. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 16 Gainera, lehen opilak Jainkoari sagaratuak badira, ore osoa ere bai, eta erroa sagaratua bada, adarrak ere bai.

161. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 17 Jainkoak adar batzu moztu diozka Israeli, eta moztu gabe utzien artean xertatu zaitu, zu, olibondo basa zirena; hola, heiekin batean, olibondoaren errotik datorren izerdian parte hartzen duzu.

162. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 18 Bainan ez duzu adar moztuen gutiesterik. Nola gutiets zinezazke? Ez duzu erroa zuk ekartzen, erroak zaitu zu ekartzen.

163. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 horregatik beragatik zalantzan aurkitzen ahal dugu besteak ez bezalakoa izatearen erroa, zalantzan, gertaera bat ondoren berrantolatzeko gaitasunean, arrazoiak zeharka ikertu nahi izatean, gutariko bakoitzak, batere jakin gabe, eta ekintzen egile osoa dela uste duena nahita mesprezatuz, besteren ekintzetan duen eraginari buruzko galdera inozoa egite horretan.

164. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Eta erro kristauak dituen Europaren eta mundu musulmanaren arteko harremanak, betidanik izan dira mesfidantzaz beteak.

165. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Eta are hau da aipatzekoa: gizonaren erroa eta oinarria ametsa da.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Asko dira armadarako aingurak hornitzeko eskaria bereganatzeko lehian sartzen diren burdinolak, baina Hernani da urak bere errotara biltzea lortzen duena: 1750ean Hernaniko Udalak, Josefa Gregoria de Beroiz eta Jose Ignacio Duque de Estrada, Fagollaga, Pikoaga eta Ereñozu burdinoletako jabeak hurrenez hurren, elkartu eta kontratu bat sinatu zuten Gortearekin; beran, urtean 20.000 tona aingura lau urtez zerbitzeko konpromezua hartzen dute, eta ordainetan, mendietako lehengaiaz baliatzeko kreditu eta pribilegioak jasoko dituzte.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Eta horiek direla eta, ez-zientifikotzat eta ez-historikotzat jotzen dela eta, filosofia politikoa hil zorian dagoela beldur da gure pentsalaria. Ez soilik filosofia, mendebaldeko baloreen krisialdi larriak ere erro berberak bailituzke, Straussek beste hainbat testutan agertzen duenez.

168. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Nahi den tokitik entzuten da, etengabe, tradizioari, erroei eta historiari begiratu gabe ezin dugula herri izan, ohartu gabe aurrera begiratzen duena antzinatzen dela, herria garatzen eta sortzen.

169. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. zatarain 0060 xi puntuak n mailako polinomio baten erroak dira, baina nample;7 edo n=9 ez direnean neurketa-mugetatik kanpora gertatzen dira.

170. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0008 Lexikoak erroen eta afixuen errepresentazio morfofonologikoak dauzka.

171. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0009 Azpilexikoen multzoa eta erroen eta afixuen sekuentzia posibleak erregulatzen dituzten jarraitze-klaseek sistema hau osatzen dute.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 Dena den, euskararen kasuan unitate lexiko bakoitzak erro bakarra duenez sinpleagoa da.

173. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Gramatikazko bitxikeria zenbait ere: luzequi aditz-ondo ohi gabea (luzaz, luzez), vayecila (ikus bizkitartean Oihenarten XXI-garrena), gaycetsi erro ordaina (ezan laguntzaileak behar luke gaitzets, onhets lehenean den bezala; berdin ebaxi, eduqui).

174. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Gero Industri Iraultza dator, eta gainerakoak, baina Euskal Herriaren ohizko ondare sozio-instituzionalaren erroak lehen erro hurbilak han zeuden, Lehen Ertaroan.

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Naziotasun guztien esentziak Historian bilatu eta egonkorki zaindu nahi izan dituen historiografiaren bidezidorretan galdu gabe (52), Bestelako testuinguru batean eta geroko prozesu eta lorpen oso desberdinekin, baina garai beretsuko esperientzia bat jasoz, historilari zenbaitek bisigotismoan ikusi zituen Espainiaren lehen erro bereizgarri iraunkorrak (nazionalak esaten zuten): Histori filosofiaren saiakeretan, ik. ORTEGA Y GASSET, J. (1922): España invertebrada. Madrid. Historilarietan: MENENDEZ PIDAL, R. (l947): Los españoles en la Historia, in: Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe. SANCHEZ ALBORNOZ, C. (1956): España, un enigma histórico. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Honen kontrako bere ikuspide propiotik, A. Castro-k hainbat ideia zabaldu zuen: CASTRO, A. (1954): La realidad histórica de España. México: Ed. Porrua. Ik., gainera, En qué consiste la unidad y la identidad históricas de un pueblo eta El nosotros de las historiables colectividades humanas. in: CASTRO, A. (1973): Sobre el nombre y el quién de los españoles. Madrid: Tamus. 168-178 eta 188-208. Honetaz A. Castro-ren pentsamendua laburtuz: ARAYA, G. (1983): El pensamiento de Américo Castro. Madrid: Alianza Editorial. 90-98. Unibertsitate espianoleko eskuliburu ezagun batean: G. DE VALDEAVELLANO, L. (1963): Hacia un primer Estado nacional: La España visigoda, in: G. de VALDEAVELLANO, L.(l963): Historia de España. Madrid: Revista de Occidente. I, 271-365. Euskal Herria unitate historiko ulergarri bezala hartzen badugu, gerokoaren argibide bila V-X. mendeetara ere hurbildu beharra dago, eta horretarako eztenkada bezala ere ikusiko nuke, ba, liburu honen argitalpena.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0007 - Hitza onartzeaz gain hitzaren erroa hiztegi pertsonalean sartu (...).

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0030 - Hitz-erroa eman behar da eta ez hitzaren forma; beraz, izenetan eta adjektiboetan bukaerako a letra a organikoa denean soilik jarri behar da, eta aditzetan erroa besterik ez, hau da, tu, du edo i bukaera jarri gabe.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Gramatika konparatuaren aitatzat jo izan den F. Boppek oraino sinesten zuen sanskritoaren bidez jatorrizko hizkuntzara (Ursprache-ra) iritsi ahal zela, gizahizkuntzaren lehen hitzak, lehen erro monosilabikoak bila zitezkeela.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Orobat, jatorrizko hizkuntzan erroen eta esanahiaren arteko erlazioa ez zela arbitrarioa, hots, erroek berezko esanahia zutela (cf. Mounin, 1983: 181).

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0442 Azkenik, esanahidun erroen (racines significatives) artean ere, parekotasun franko bildu behar da.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 root n erreboil, sustrai. erro.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Adizkera trinkoetarako erakusten duen joera gehiegizkoa ere garaiari zor dio: daror, daskeingu, digoan, digart... euskal tradizioan errorik ez duten erabilerak dira, Loramendiren garaiko tradiziotik kanpo, jakina.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0127 Horrez gain, hitz hauetatik eta erro bereko beste batzuetatik eratorritako pilo bat dute erori berria den elurra, elur gogorra, igluak egiteko elurra, etab. izendatzeko.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Beste ezer baino lehen, Oteiza artista da, eskultorea, eta bere erro horietatik abiatzen da poeta, hizkuntzalari edo matxino bihurtzeko.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0245 Batzuk zioten lana sarkor eta sakon bat egin behar zela mugimenduaren erroak azkartzeko.

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0245 Bozkak ziren hain zuzen 7 kantonamendutan urrian, kantonamendu bakotxean hautagai bat izan zuen ENBATAk, nahiz beste tendentziak zioen ez zela bozketara sistimatikoki joan behar; erroak azkar zituzten tokietan baizik ez zela agertu behar 4. Elections cantonales. Ekin, 5. 1967.V. 9 or.
Marcel Bilbao, Electoralisme. Ekin, 1967.VI (?), 6-7 or.
Enbata et les cantonales. Ekin, 21.1967.?, 1-5 or
.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 (...) barneko fenomenoen ikerketan, eta baina urruntasuna hartze ezaugarri hori bera azaltzen dutenen ikerketan: nahiz taldearen sekzio batean bakarrik, eta ez talde osoan, eragina dutelako; nahiz osotasun izaera eskaini arren, beren erroak bizitza inkontzientearen sakoneneraino hondoratzen dituztelako.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Aurrizkien bitartez eratorritako hitzek ez dute arazo apartekorik sortzen, hitzaren laburdura aurretik hasten delako beti, eta aurrizkiaren forma osoa + erroaren partea agertzen delako laburduran.

189. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta zer ikusten du Jean Louis Etchecopar jaunak? Jendeak oro, holakoak eta halakoak direla, aberats edo pobreak, gaiztoak edo onak, buru bero edo tontoak, beldurti edo harro, denetarik nahastekatuz berdin, baina oroz gainetik geroz eta gehiago beren etxeko, auzoko, herriko edo herrialdeko erroetarik mozten ari, basa jakintza baten dirdira arin bat baizik ez dutela berdin berekin biltzar tokietan lehen aulkiak harturik ere.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0119 Eta, bestalde, ez dirudi absurdutasun txikiagokoa pentsatzea erro positibo erreal baten karratua, kuboa edo beste potentzia positibo bat ez dela ezer berez, hauxe delarik lehen mailako infinitesimalak onartzen dituztenek sostengatu beharra dutena, hurrengo azpimailak ukatzean.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0216 Mendebaldeko atetik sartzen ziren eta kantuz salmea, salmea, salmea esaten zuten eta horrek, zaharrek diotenez, salgai esan nahi zuen (sal erroak salmenta adierazten du).

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Aitzolen 1934eko etsipenak ere, dirudienez, arrazoi linguistikoan du bere erroa.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0145 Orokorki, goiko ekuazioak bi erro ditu, eta , eta ondorioz, partikularen higidura eskualdera mugaturik dago.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0440 Ekuazio hau w2-rekiko n ordenakoa da eta n erroak, w2r errealak dira.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0051 Irekidura kritiko berri hau zenbait elementu lagungarriek ahalbidetu dute, italiar egoera politikoaren aldaketak, berrogeitamar eta hirurogeiko hamarkaden arabera; nagusiak deritzatenei buruzko ikerketen agortzeak eta honen ondorioz azterketa-perspektiba berriak irekitzeko beharrak; kritikaren erroetan gertatutako belaunaldi-aldaketak, eta horregatik gerra-ondoko hasieratik gertakizun estetikoen irakurketa geldia eragotzi zuten aurreritzi ideologikoen aldentzeak; azkenik, abangoardia historikoen inguruan ikuslego orokorrak geroz eta gehiago agertu duen interesak, munduko museorik nagusienek duela hamarkada bat aldizka antolatzen dituzten erakusketa-ikuskizunez erakarria.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 erreni, reni. Latinetiko erroa (renes: giltzurrunak).

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 erreo, rrea. Grekotiko erroa (rheos: jarioa, korrontea).

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 2 kalko. Grekotiko erroa (khalkhos: kobrea edota brontzea).

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kalo, kali. Grekotiko erroa (kalos: ederra).

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 piret(o). Grekotiko erroa (pyretos: sukarra).

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 2 pir(o). Grekotiko erroa (pyr, pyros: sua).

202. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Zain edo erro berberetik datozela guztiak somatzen da, nahiz eta gero bakoitzaren bilakaera ezberdina izan eta batetik bestera ezberdintasunak sortzen joan.

203. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 erruduntasun-sentimendu gaizki sendatu baten mamua ote?, jaso (eta jasan) dudan hezkuntza erlijioso larderiatsuaren itzala, agian?, erro sakonagoak dituzkeen fantasma pamerial baten errainua?...

204. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0017 Italia osoan zear bere erroak luzatu zitun Mediterraneko itxaso-ertzetik aurrera.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Barrokoan dituen erroak erabat ahanztea ia ezinezkoa zaidan arren, irakurketa modernoagoa egin nahi diot gaurko kontzertuan, esan zuen atzo ematekoa zen kontzertuaren atarian. Horretarako, Bachen 1. eta 3. suiteak sartu zituen bere kontzertu egitarauan.

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Euskaldunek, elkarren artean, familia haundi bat egiten dugu eta, familia guzietan bezala, erroak azkar atxikitzeko, zer da hobeago unean behin elkarretaratzea baino?

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Nolanahi ere, arazoaren errora jotzea da irtenbide bakarra, eta, horretarako, beharrezkoa da zaratari buruzko araudi berri eta berezitua egitea.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Txertatu egiten da bai elorria, eta udarea, sagarra, mertxika, edo beste zernahi fruiten ematen dizkigu, baina bere erro zaharrak sekulan galdu barik.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Biak erro beretik datozen taldeak dira, musika tradizionaletik hein batean.

210. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Huna zer gatik dutan ene haur ttipia ohakoan ezarri: haurtzaindegitik hurbil bizi gira. Gisa hortako hezkuntza gustatzen zait. Gure haurrak, bizi den tokiko mintzaira ikasiko du, zorigaitzez guk ez baitiogu erakasten ahalko. Elebidun izaiteak bertze hizkuntzen ikasteko errextasun bat emanen dio. Nihaurek hizkuntza batzu badazkit eta iduri zaut Euskarak baitezpada behar duela bizi, turisten ausagailu axalezko bat ez bilakatzeko. Zuzen da Euskaldunek beren erroak zain ditzaten: ez ditzagun akusa, erranez beren gisako errabiatu batzu baizik ez direla

211. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ikus dezakegu hor erro bakarreko ihardukitzaren nagusigo bortitza.

212. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Gaita musika tresna Nafarroan da ezagutuenik bainan beste probintzietan ere erroak azkartu zaizkio emeki emeki.

213. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0018 Eta jatorri edo erro horiei bizirik eusteko taldeak sortu dira Arrasaten, Al Andalus eta Corazon de Encina horren lekuko.

214. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0008 Ileek, buru-azalean daukate erroa.

214 emaitza

Datu-estatistikoak: