XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eta okiñak igurdi eutsazanean, yoan zan errotara ta esan eutsan errotariari: Zabal egistazu galurun zuria oñon ganera.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Errotako Antonio gizon ona zan, baña itzetik ortzera parragarrikeri asko botatzen zituan.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 I. - EIHERA edo ERROTETAKO.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ez da hechurrezko edo ivoirezko errotaren itchura dutenetarik hartu behar, ez baititazke errechki hazi gaichtoetarik garbi eta bertzalde ez baita holakoen beharrik batere.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bolu edo errotak, zer-esanik bez, geldirik uraren utzez.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Oraiñ ostera (betikua: larr edo bapez) egun bi edo irun ingerubak ondatu dira; errotak be ur larrez itota dagoz.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Erti-Zuriak, bere saillak diran Galleta eta Zuku-oreaz; Idazkertiak, bere saillak diran Irarkola ta Lantegiak eta Izparringi Irarkola ta Lantegiak; Gurdi-gintza: Erriarendako Ikuskizunak; Iringintza eta Errotak; Kimia-gintzak, bere sallak diran Kimikiñ Usaitegi eta Sendakintza Laguntzalleak; Okintzak; Bizartegiak, gizasemeendakoak eta emakumezkoendakoak bereizturik; Atezaiak; Irarriak (periodistak); Landari dagozkionak; eta Robla, Vascongados, Santander-Bilbao, Bilbao-Portugalete, Triano, Burnibideak, Epailletza onen barrunean Bilbao-Lezama, Luchana-Munguía eta Funicular de Artxanda diralarik.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Amerikein urhez josirik den batek, nahi du, zer nahi khostarik, mekanika horri ezar dadin emendio bat, eta, emendio haren indarrez, cherria ezpada jabiaren goustiala antolaturik jelkhi, tripot, lukhainka eta bestiak ez badira behar den gatzian, mekanikaren errota gibelialat utzul eta, kampoualat dadin bizirik sarthu zen zilotik.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lenen bolu edo errota baten bizi izan ziran, baña jarauntsia ordaindu ezin ebelako, antxiña gaztelu izandako etxe zarrera aldatu eben euren bizitzia.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Garai artan, orraitiño, etzan gaitz; errotia barriztuten ebiltzalako, ura me joyan.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gaurko arratsaldean bertan olloentzat zaperoa egiñ, aste osorako baba leka igarrak jaulki, biarr goizean billobak errotara eraman-aña artaburu aletu..., ta etxezai txintxo-txintxo dago gañera.

16. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak andik aurrera eguen Errota esaten deutsen lekuen bera etorri biar eben.

17. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Ura andaparan,
eta, errota zarrak klik eta klak;
eta, errota zarrak klik eta klak
.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Ta errotara eroaniko arta-garauna?.

19. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Enbor-gerri-mutur, buru-pillota,
lur-gose-ordez, egurats-billa,
(amets ta burutapen-maratilla)
ire azi-gordallu ta errota.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1903'an moldatu zan, berriz, Errota-izeneko baserrian, elektriku-indarrola.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Orain ogei ta bost urte Errotan gabero zai galditzen zanak egiñak dira.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Baso onetatik ikusten joat
Ballerako arboladia
Errekaldean karrankan doan
Errota zoragarria
Arrokapean txoriak legez
Kantetan dauan erria
Baña alan bere eztok egiten
Biotzean inbidia.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Neska etzegon ordea etxean, errotara lakariarekin etxekoak bidali baitzuen.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Harriak jauzika ari dira erroten azpian.

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chirritaren pertsulari lagun ezagutu bat zen: Pello Errota.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Urthe hartan, Chirrita ete Pello Errota asarretu ziren, pertsutan lotu-eta eta gachtakeriak elgarri erran ziuzten....

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Huna bi pertsu, elgarri eman ziuztenak: lehena, Chirritak; bigarrena, Pello Errotak.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Euren etxea Olazarra eben, baña gero etxebarri edo errotea egitean Errota izenagaz geratu zan, eta gero Estanco, Bar, Almazen, Carnicería be izan ziran.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Gero siketijuen ondo, se bustixe erutebaban errota` esuan arto gosue eitxen da... talue arrotu es da... a ondo siketute gero errota`.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Da errotan, ba pixkat kentzejuan errotarixek sorruan alde se a` pe biarra debalde esin leixean eiñ de... estok aizen ori? Diru` etxuan da, ba, sorruen mendi esatejakona kentzejakuan, apurtxu bat, euneko onenbeste... errotarixe fiñe basan; basan tranposotxu, ba, pixkat ostu.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1824 urtean errota zan, eta jaubea V. Larramendi.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1863'n be errota lez ordaintzen eban eta Franzisko Arana zan jaubea.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1895'n etxe eta errota Xabier Landaguren-en izenean egozan.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Errota lez 1950 urte inguruan galdu zan.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Nire errotan ez da hainbeste gari igotzen.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Beste energi iturri batzu Haizea da beste energi iturrietako bat, eta gizonak aintzinatik erabili izan du, untziak eta errotak higierazteko.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Ura ere aintzinatik erabili izan da errotei eragiteko.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Mantxako errotak, Herbeherekoak, Greziakoak etab.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Buruzagi hauen boterea errotak eraikitzeko edo beste produkzio tresna edo nekazal teknika aurreratuak erabiltzeko aukera zutelako, ziur aski haundiagoa egingo zen.

40. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Egun batez, Much bere gurasoen errotara joan zen; Robinek hain beharrezkoak zituen berriak ekarri zituen eta umerzurtza nola zegoen ere jakin zuen.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Itzuli ziren berriz errotara deus erdietsi gabe.

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Bizkitartean Jose Mari errotazaina errotako lan pizerrak egin ondoren goizik goatzera, arront logaletua baitzagon.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Eta zerga zamatsuak, eta ziega itsuak, eta agindu iraunkorrak eta marroak oro atertezinak jazo goikoentzat: gari bila ertenak zirela Zakurripurdirantz, errotako ardatzaren aieneri bedeinkapen elikagarriago batzu eskeintzearren.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ez ditek gaur bottia errota onduan hustuko.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Han, sastraka eta sasien artean leku garbia dago, errotako urak jaurtitzen diren tokian, belartza apur batez estalirik.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Feliperen tabernan hartu zuten ostatu eta galdetu zioten zer zen deabruaren asunto hura eta Feliperi beti bat, aurpegiera aldatu gabe, hauxe besterik ez zitzaion isuri normalean hitzez beterik zuen aho hartatik: - Ur joana, errotara ez.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Errota martxan jarri zuen nagusiak konporta irekiz, potzu gainean gertatzen ari zenaren ezjakin.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han da errota eta bai errementaldegia ere.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Pixkana, mugimendu eta kritika guzti hauen errota urdurituz joanen da, renazimenduko krisialdi nagusirako bideak gertuturik.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Marxek zion errotak sortu zuela feudo-gizartea ().

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 - Ba dira ola bakar batzuek ere, arotz ermenteri eta eihera (errota), gehienak komentu eta jauntxoenak, noski.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Bere aintzinako jatorriaz bere bidegurutzetasun eta Santiagorako erromesen bide-izaeraz mintzo zaizkigun perfil historikoak dira denak; bere dorretxeak (Azelain, Bazkardo, Berrospe, Isturizaga, Lizaur, Sagarmendi) eta bere errota eta olak (hor daukagu oraindik ere oroipen gisa bere kaleetako baten izena: Ankora kalea), bere San Esteban eta San Roke ermitak eta beste hainbeste eta hainbeste gauza.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0040 Jakin badakigu hainbat errotek elektrizitatea ekoizten zutela, haien inguruko auzo eta herri txikientzat, gaurregun ere baditugu zenbait adibide.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0491 2 hera iz. (1777). Ipar. 1. G. er. Gibela. 2. Errota, hegaztien urdail gihartsua.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Errekatik hur nengoan, errotako presaren ur murmurioa neuganaino heltzen zan eta.

57. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0019 Pihipitaki, phapataki, nik ba dakit gauza bat: Illargi betean errota Errota gaiñean bi zulo Bi zuloen gaiñean bi leio Bi leioen gaiñean basoa (Erantzuna 139 orrialdean).

58. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Nik nere agoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli ditezen.

59. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Nik nere aoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli daitezen.

60. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0052 Guadalupe'ko azpian, itxasoaren ondo-ondoan, Artzu errota dago, Ondarrabi'ko partean.

61. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0036 Errotaren moduko etxe bat zan.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0079 Joandako urak, ez du errota erabiltzen, esan oi da.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 2. Atxio, Matxio, komio pan...
Nere semea errotan.

64. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 Errotara ninjoala
topatu nuan erbi bat;
kendu nion begi bat;
para nion berri bat...
Errota-pio, klak, klak...

65. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Errota ez baita nehoiz gelditzen, eta bizia, zen bezala baitzohan, belarrak egin behar ziren, artoak eskustatu, ardien ikusterat johan....

66. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0173 Xamar urdin bat haizeak hantzen ziola, errota handi bat zangoaz itxulikaraziz, ura eta pindarra nahasiz, begiak lanetik baztertu gabe ari zen.

67. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0173 Holako ikusgarri bat bakan gertatzen zitzaikun, bainan eskola bidean ez nuen abusagai eskasik: eskola ondoan Elixabehereko aroztegia, eta hango hiru aita-semeak ari behi ferratzen edo errota ferratu bati ur botaka.

68. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Behiak zaintzean, belar epaiteko mekanika lamaren xorrotx errota itzulikatzean, aratsetan supazterrean, ikas eta ikas arizan nintzan.

69. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Haizea' orduan phutz egiten hasi zen, eta naoa itsasoko uhainen gainean laisterka errotatik urruntzen zen, geroago ta urrunago Aztoren-Uharteetara errotaria eraman zuen.

70. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Errotaren aintzinean zegozenean, seirenak erran zeraukon: - Lehorrera joan zaitez.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 An daude errota ta errotan erabiltzen diren tresnak.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Kontutan hartu behar da mende honen hasieran errota bihurtu zela eta denbora zaharretatik ezer gutxi geratzen zela.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Aldaketa asko izan diralako, orain Errota eta Argietetxeak ezeztatu edo ondatu dira.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0059 451. Barritan, galbaian be ura; zarretan, barriz, galdaran b'ez
452. Barrutiko zaldiek zintzarri ixilla, gero eta lodiago elurraren mailla
453. Barur egonez norbait noiz zaitzu arraildu?
454. Basa-porruak loratzera, artantzuak larratzera
455. Basarri txarrak, errota urruti
456. Basa-txitoak basora larra-bide.

75. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 c) Matalazek bûria mustûrik ûkhen zian Lextarre peko ordokian. Gero, errota baten gaiñen, khorpitza oro desegin zeioien. Hiltzeko ordian, Matalazek, denen aitzinian, pharkamentû galthatû zian eta saintûki hil zen.

76. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0042 MAJIZIENA
Utzi nezazu zure bihotzaren hunkitzera
gero eranen deizut bertan haren izena,
Jenebieba deitzen duzu Frederiken alaba,
goaxka eztuzia egin benturaz beantxka,
bena etzitila deskuaja unguratuko da errota
Sipoi kondenatuko du nula Abrahamek bere seme Isak.

77. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0042 GOLLO
Otoi, egin izadazut errota horen unguratzia,
amorekatik eta ikus dizogun beste aldia,
nahi deizut eman arunt eta ederrik pakia,
abertituko zutut nuiz eta ere beitate puntia.

78. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00143 Orduko usadioan, arto ta galgaraua ioteko eroaten zan errotara, eta ekarri be bai, astoetan. Errotarien saria edo mendea izaten zan euneko zortzi edo amarra.

79. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00143 Makilea eskuetan dauela, astoak zurretako ta kantaziñoan errotarantza datorrela, topetan dau beste auzune bateko gizon bat.

80. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Hariari jarraituaz bada, barritze lanik zaharrena Sarrikolea errotan burutu zan 1767an.

81. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Erlijino ikurrak ere sarritan ezartzen ziran, ate edo leihoburuetan agertzen diran gurutzeak nagusi dirala: Errotabarri Errotea eta Garai baserria dira adibideetako batzuk.

82. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Baina beste toki batzutan, batez ere uriguneetan, zelanbaiteko garapen aurreindustriala ikusi daitekean arren, Amoroto, Gizaburuaga eta Mendexan oso urria da industriagintza; herriotako errentetara oso diru gitxi ekarren errota eta ola bakan batzuk baino ez egozan.

83. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Hasiera aldaeratsu honen ostean, gure/nire/zure semea errotan dagoala esaten jaku.

84. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Ermuan ostera, errotan barik errekan esaten da.

85. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Hurrengo pasartea errotarako bideaz betetzen da, errotarako bidean animali bat topetan da: astoa edo erbia dira beti agertzen diran animaliak; kasu baten eulia topetan da.

86. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Aitatutako Dimako aldaera horretan ez da animaliarik agertzen eta zuzenean agertzen da errotearen pasartea.

87. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Inoiz errotara barik basora joan eta han aurkitzen da animalia edo bide baten.

88. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Honez ganera, aldaera batzutan, errotea dala eta informazio bat emoten da:

89. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146
- Errota txikia dabillinian klin klan.
- Errota txikijen urunik ez, nagosijen bai.
- Errotarie sillollan kaldaron da kaldaron, begik erre eta gatz emon.

90. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Honek erroteagaz batera alokatu eban, baina, 1855.eko urtarrilaren 29an, behera etorri zan eta zureria eta teileria Salvador de Otamendiri 4.000 errealetan saldu jakon.

91. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00012 - Rotterdam: Dirudienez, hitz hau bertan errota asko zegoelako sortu zen. Jendeak errota ondoan ordu asko ematen zituenez, hortik sortuko zen erroterdan eta azken honetatik Rotterdam.

92. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Horrela, eguneroko janaria ziurtaturik zuten, leku batetik bestera bila ibili beharrik gabe. Ondorioz, beste behar eta premia batzuk sortu zitzaizkien: lurra lantzeko tresnak (aitzurra...) ehotzeko errotak, haziak gordetzeko ontziak....

93. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Jaunak, gainera, lurraren jabetzaz gain, bertan bizi ziren gizakiengan agintea zuen, eta horrek eskubide batzuk ematen zizkion jaunari: adibidez, nekazariek bere errota eta labea erabili behar zituzten derrigorrez, eta errota horren erabilpena ordaindu.

94. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 XI. mendetik aurrera, Behe Erdi Aroan, pixkanaka aldaketa eta teknika berri batzuk agertzen joan ziren: lugorriak (barbetxoak), lurrari atsedena emanez abereak bazkatzeko erabiltzen ziren lurrak; uzta-txandaketa; animalien lepokoak eta ferrak, errazago eta azkarrago lan egin zezaten; errotak, lehenik zerealak ehotzeko eta gero beste hainbat ekintzatarako, uraren eta airearen indarra erabiliz; golde handiagoak eta hobeak.

95. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Garaua ehotzeko, jaunaren errotara joan behar izaten zuten. Nekazariek uztaren zati bat eman behar zioten jaunari eta beste zati bat Elizari, hau da, hamarrena.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Ingalaterran XI. mendean 5.624 errota zeuden, bat 50 etxeko.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Hauen artean, zaldiz mugitzen ziren antzinako noriak, mareen bidez mugitzen ziren errotak eta, batez ere, haize-errotak.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 Errota behar bezala egin nahi baduzue, pausoz pauso jarraitu beheko puntu horiek.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 Arretaz ibili eta kontu izan bi gantxo horien artean joan behar duela prestatu duzun tramankulu edo errotak.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 - Bukatzeko, errota arropa-gantxoen zuloetan ipini.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 - Oinari ondo heldu eta eraiki duzun errota hori txorrota baten azpian jarri.

102. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 - Aztertu ur txorrotaren azpian ipinita, zer gertatzen zaion errotari, zertarako erabil daitekeen sortutako mugimendua etab.

103. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Hemen, zubia zeharkatu ordez, Urduñako errotara daraman bidea har daiteke.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Ibaitik hurbil egon behar nuen, errotako presako uraren murmurioa nigana iristen bait zen.

105. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 c) Errota baten hotsa ateratzen du.

106. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 d) Errota bati mugierazteko adinako indarra du.

107. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00095 Errota geratu barik ibili zitzaidan hurrengo egunetan.

108. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 Horregatik nengoen aldapa gaikaldean errota zaintzen eta han esaten ari zirenak entzuten.

109. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0051 Errotaren ardatza behin eta berriz erre egiten zitzaien, ez baitzekiten nolako ardatza egin behar zen.

110. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Mantal zahar bat zen, errota urdinez apaindua, eta Eileenena izana zen.

111. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Gogo guztia izurritearen gorabeheretan, ahantzita eduki nuen aste osoan Errege, eta dagoeneko, harrituta egon behar zuen, noski, nire destenoreaz, Mikaleten errotako gorabeheren txostenaren zain.

112. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00103 - Maitasuna eta borroka errota bakarrean ehotzea: Sexua eta argitarazioa kantu beraren irakurketak dira, maitasunaren eta iraultzaren idazlanak biltzen ditu.

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Era berean, tokian tokiko ogasunek ere sumatuko dute galera hori, murriztu egingo baitziren aldiroaldiro lur eta ondasun (errotak, eta abar) haien errentetatik sortzen ziren dirusarrerak eta, gainera, ezin abalatuko zituzten etorkizuneko mailegu berriak eta, horrenbestez, berriro jo beharko zuten zergetara.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Garai honetan baserriaren garapenak erroten premia sortu zuen eta lehen zeudenez gain berri asko sortu ziren.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Errota hauek uraren indarra behar zutenez mugitu eta lanean jartzeko, erreka bazterretan kokatu zituzten.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Desira, hizkuntzaren errota infinituan prozesatuta ezagutza edo egia bihurtu zen.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Andene Halabeharrak Stefan Zweig idazle austriarrari patu hobea eta mundualdi luzeagoa eskaini izan balio, eta ez balio ezin itzurizko zita jarri Petropolisen, Rio de Janeirotik hurbil, gerraren herrak zoratutako Europatik ihesi; emango ziokeen, beharbada, Bizkaiko golkoaren urertzean dagoen hiri txiki honi eta bere historiari buruzko ezagutza egiteko aukerarik; eta balizko errotari eragiten hasita, akaso emango ziokeen Zweig-i harako giza historianen distira une (Sternstunden der menschheit) haiei jarraipena emateko adorea eta aldartea.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 Eta eremu honetan dauden mendi, ur eta tokiekin eman... landu, landatu, hedatu eta irabaziak nahiz hobakuntza guztiak, nola errota eta eihara, hala beste gauzez, egin ditzazuen eran.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Emakumeek artalea ur-jauziko errotara eramaten dute eta irinarekin asko betetzen duen pastetxa izeneko opila egiten dute.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Herriko ia etxe guztiek dute ibarrean sakabanatuta dauden errota edo eihera ugarietan partea.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Errota bakoitzak sei edo zortzi etxe akziodun zituen.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Errota errotazio (ûngûrû) edo txandaka erabiltzen zen.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Errota jakin batean jarraipen-ordena ez zen inolako ereduren baten araberakoa; orientazioaren, etxeen kokalekuen edo lehen auzoen arabera, esaterako.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Baina errota bakoitzean urte batetik bestera txandakatzeko ordena mantendu egiten zen.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0022 1832. urtean Joaquín de Plaza de Elorregi eta Elorregi Errotaren jabea, Legazpin ondasun gehiagoren jabe ere badelarik, hala nola: Brinkola, Gibelola Garakoa, Gibelola Azpikoa, Joiategi, Olazar, Barrundiola, Igeralde Errota, Etxetxo eta Kristobalenea.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0032 1832. urtean Ubitarte eta Ubitarte Errotaren jabea Andrés Porcell da.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 42. Markastegi Errota

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 Urtea / Deitura / Ferrería de Mirandaola / Herrería y molino de Mirandaola / Mirandaola del medio / Ferrería de Mirandaola / Ferrería germada de Mirandaola / Marcastegui molino / Gaur egun (ahoz) / "Markastei Errota"

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 Mirandaola Burdinola dagoen lekuan Markastegi Errota zegoen lehen.

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 1648. urtean Juan López de Plazaola (Lorenzo de Plazaola eta Doña Magdalena de Arrue-ren semea), Ubitarteko Luisa de Plazaola-rekin ezkondu zen, ondasun hauen jabe egingo zelarik, besteak beste: Mirandaola Garakoa; Mirandaola Burdinolaren eta Errotaren %62,5; Brinkolako Ugarkalde eta Errementari; Brinkolako Arabaolazaren olabasoa; kaleko Etxezuri; Elbarrenako Barrenolearen (Bengolea) etxea eta errotak; Oñatiko Labeaga korta; Gabiriko Zuazola Garakoa, Zuazola Azpikoa eta Zuazola Txiki; eta abar.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 Markastegi Errotaren aurrean: Bilboko lehengusu bat, Dolores Zangitu Iñurritegi, Isidro Olabide Zangitu (1924)

132. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00041 Egunsenti berri batekin
aurkitzen geranean,
tiki-taka errota zaharra
ari da lanean.
Leihoa irikitakoan
gora begiratzean,
zeru urdin zoragarri bat
ikusten da denean.
Errekatxoa badijoa
beti bere bidean,
txoriak dira abeslari,
dena dago pakean.

133. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00041 Bai bizileku atsegina
errota zahar batean,
egunsenti berri batekin
aurkitzen geranean.

134. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00041 Txiki-takaren oihartzuna
entzuten degunean,
errota lanean ari da
beti konpasean;
urak erabiliazten du
goitik behera jotzean,
aleak irina egin
bi harriren tartean.
Errekatxoa badijoa
beti bere bidean,
txoriak dira abeslari,
dena dago pakean.

135. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0182 Etxerako garirik
ez urte guziko,
zuten pixka egotzen
etzien utziko,
bestela errotarik
etzuten itxiko.

136. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0089 Espero genduan, Sarasola baserrian errota dago ta an izango ote zan.

137. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Goizetik gauera antxe bere errotarekin.

138. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Gu gelditzen giñan errotaren gaiñean, urrengo goizera arte lotan.

139. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Gu altxatu baiño len, askotan errotan asten zan, zaku arto asko bazeukan behintzat.

140. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Orretarako, asi Julimasene baserri paretik eta Ategorrieta'raiño egin zuten lubakia egiteko kendutako lurrez baliatuko ziran, ziur aski, eta, ain zuzen, egintza onek argitzen digu, Peruenezaar baserria, ipar aldetik, eta, bestaldetik, Txingurri sagardotegiaren atzeko aldean zegoan, aspaldi lurreratutako, Errota-zaar izeneko errota zergatik zeuden aipatutako bete-lanetik ain urbil.

141. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Konporta zan bere errotaren izena; bertan gurdia irin-zakuz kargatu, gurdiari idi bakarra lotu, ari atoia edo puntakoa egiteko asto aundi bat jartzen omen zion, eta Asteasutik Aiara.

142. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0075 Ondoren, Pello Errotarekin zuen beste tratua, gari ori bere errotan egotzeko.

143. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0075 Beraz, bertako baserrietako garia Pelloren errotan egorik egiten zuen Baltasar Mendizabalek benetako ogi gozoa.

144. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Hor beti freskatzen zen doi bat, behin R5aren gibeleko errota arroilara sartu baizitzaion. Lohia zitekeen.

145. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Errotek gorputza lohian sartua zuten, gizonak eskapatzean ohartu gabe patinatu zukeen haren tripan, zaria eta larrua urratuak zituen eta hertzeak aho harritutik ateratzen zizkion buru sahetseko aizkora ukaldia estaliz.

146. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 - Butroi edo Plentzia ibaia: Haizena errotako uharkatik uhobiraino.

147. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Arakil, Altzania eta Udarbe ibaietan habitata berreskuratzeko aurreikusitako jardueren garapenari buruz egindako gainerako galderei dagokienez, Altsasuko udalerrian, Arakil ibaian dagoen Altsasuko Errotan eskala egiteko neurriak ezarri direla adierazten dut.

148. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 Gu hil eta gero ere, zakuak errotara joango dittuk ZAKUAK ERROTARA JOANGO DITUK.- (Esamolde berezia). Gauzak lehen bezala jarraituko dute.

149. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Sopela eta Urdulizko errotak

150. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Inbestigazino mailako gaietan, uruna ihotzeko errotak erakarri naure gehien.

151. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Europa osoan Jesukristo baino 500 urte arterago sano ezuna zan buelta bueltaka eskuz eragiten akon errota sortu aurretik eta hebraitarrek orain dala 4.000 urte sortu euden tartean ikerlari batzuen eretzian harrizko morteroa erabili izan ei zan.

152. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Honartekoa izan daitela abiakera, hurrengo numeroetan goaz-ta Sopela Urdulizko erroten gaiari oso osoan oratzera.

152 emaitza

Datu-estatistikoak: