XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Estadu bakotxetik langille-alkargo bat baño ezin sartu daiteke Amsterdan'go bazpatz orretan eta España'tik Langillen Batz-Orokarra da ango bazkide.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Sozialisten estaduan, erle nagien ideko diran agintari ta onein ordeko enpleauak ¿nok jaurti al izango leukez?.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Oneik eztendunak diralako, nagiok errez zapuztu daroez eta bizirik edo illik erlauntzetik kanpora jaurtiten dabez; baña sozialistak ekarri nai dauskuen estadu bitxi orretan, errizain eta gudariak, iskillu edo armen indarra, agintari ta enpleauen alde legokez eta negu gorria nai gosetea etorri arren be, eurak beti nagusi.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Sozialisten estaduan agintari ta enpleauak erlauntzean erle nagiak baño obeto: gizon beargiñak, ostera, erle langilleak baño askoz be txarrago.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi lur zabal andien jabe da-ta, estaduak guztiak beretu zituan; baña baltsan erabilteko eran erdiak baño asko geyago ezin ipiñi izan ditu, orretarako alak egin arren.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Bacoitzac bere estaduari dagoquin eran, garbitasuna gordetzeco erremedio egoquia, Sales-co Francisco sainduac ematen digu, dagoana castidadeco bildurrean, edo garbitasunen bildurtia izatea.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. Eta ¿zer gueiago? È. Lapurreta donausle edo sacrilegiozco bat dala Aita Santuari bere Estaduac quentzea.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer estadu edo bizimodutan gordetzen dira conseju oiec? È. Erlijiocoan; eta orregatic da estaduric birtutetsuena, seguruena eta merituric gueien duana.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 1. Emanen diozkatet beren estatuan nesesario zaizkoten laguntza guziak.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Dohatsu aita familiakoa! dohatsu etcheko nausia, bilhatzen dutenean lehenik Jainkoaren zerbitzatzea eta gero beren alderako zerbitzua! sinesten dutenak, etcheko jendentzat hala nola berentzat, othoitza dela estatuko eginbide lehena.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Ebanjelioco Contseiluac bereciki segitcen dituen estaturic bada?.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Bai, comentuetan bici direnen estatua.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain indarra geyena dakarten Sozialismo ta Komunismoak nai dabe: Gizabatza edo Estaduarentzat, laterriko aberaztasun guztiyak.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Bigarrenak barriz, yabetasuna laterriak (estaduek) bakarrik izan leyela diño.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Erroma'tik Ordo publikoa, zuzentasuna Ius, estaduaren konzienzia eta ziudadania.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gizon xoilla sarritan Estaduaren edo Gizartearen esklavo biurtu oi dala eztugu egiztatu bearrik.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Estaduaren tituloetan, eta beste batzuetan, enplega bear dute diru bilduen zati ondraua.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Elkartasuneko bi estaduetan dira indartsu: Frantzi ta Itali'an.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Erreboluzio bat edo Estaduko kolpe bat zala ere ematen zuen bein edo beiñetan....

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Betoz ba, Crédito agrícola deritzan estaduaren laguntzak; baña ez, traktoreak eta segadorak erosteko; baserritarrai beren lurretan nola lan egin erakusteko baizik.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Erregeak jainko ziren Estadu absolutu haien tartean (Luis =xLv=-gnaren Ni naiz Estadoa), politiku-mirari gertatzen dira Fueroak.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Ez da geiago graziazko estatuan.

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 II.- Gure bekatuzko estatuak zeru-lurrak trichtatzen ditu:.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Irlandara. Haren historia eta egungo estatua

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Gehiago dena, herriko mintzara nazionala zen egiaz, erran nahi baitu, ez bakharrik gizarte-mail guztiek zerabiltela egun orozko beharki bakhunen adieraztekotz, bainan Estatuak, Jakintzak, Irakaskintzak, hots, gizalantzaren sail orok hura zuela usatzen.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Minichtroen biltzarrean Gérard Jacquet-ek eman ditu Lacoste jaunaren partez zonbait berri on Algeriaz: 1ampdeg; Armadak biziki estatu hobean dira ondar denbora hotan: azkarki jarriak daude beren tokietan; soldado moltchoen arteko bideak segurtatucheak dira; hazkurri eta letra, arma eta tresnak, denak chuchen heldu zaizkote bana bertze; etsaien arak ere orai ezagutzen dituzte eta badakite nola ihardok.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Frantzisko Donearen garaian izugarrizko jantzi ta jostaketa naikeria zan; artuemanen zebiltzenak zikoizkeriz al zutena irabaztera egiten zuten; lizunkeri nabarmena ain zabaldua zegon, etzan iñor arritzen ta onak berak eraman bearra bezela artzen zuten; alkar eziñ-ikusiak, erriertak, gerra etengabeak zituzten pamiliak pamiliakin, erriak erriekin, laterri edo estaduak estaduakin.

30. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Estadu Españolak sinatu ta sendetsiriko Itunben edo Hitzarmen Laterriartekoei menpetasuna, edo bera erizkidetzen jakenei.

31. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Landako Lurralde-Zerga ta Abereen eta Urikoari buruz, egikune ezargarriaren adiera berbera eta halango izaerako ondasunei buruz Estaduak ipiniriko erizpide balio-susmogarri bardinak hartuko dira.

32. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Boskarren. Estaduko zerga-arau bardinak ezarriko jakez banka egiketei ta diru-merkatuetakoei, eta baltzuen beste diruztatze-moduei be bai.

33. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Hamargarren. Estaduak jeite ohi ez lango ta abaguneko arau fiskalak lurralde arruntean ezartea erabagi dagiana Lurralde Historikoetan ezarteko ebazpen egokiak hartuko dira eta iraupen aldia haentzat izentau dan berbera mugatuko da.

34. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Idaho'ko estadu guztian, euskaldunak ona etorri ziranetik, bat egin ei da mormoi.

35. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Zoritxarrez ainbat aldiz zapaldu izan dau Estaduak Elizaren askatasun au.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Tente geratu zan Milosi begira, harrizko estatua bat balitz legez, arpegiko jestu izugarria aldatu gabe.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Munduko laterriak (estaduak) euren barru-bizitzan egin daroezan gastuak, ez dira makalak, ez dira txikiak.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Estatu españarraren barruan Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak Eusko Alkarte autonomoa eratzen dabe orain, bere jaurlaritzea Gasteizen dauka, eta Nafarroa ez dago alkarte horretan.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Guzti hori horrela, zera gogoratu behar da, zentsatze-lana, Euskal Herriko Komunitate Autonomoan, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) erakundearen, bera da eta aipatu Zentsuaren arduraduna Estatu-mailan, eta Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritzaren artean sinaturiko Akordio Tekniko batean oinarrituz egin zela, erantzunkizun berberarekin bakoitzak bere ihardun-eremurako, zeinak aurretiaz estudiatu eta zehaztu bait zituen kontutan hartu beharreko aspektuak hiru Foru-Diputazioekiko eta Baracaldo eta Bilbaoko Udalekiko Akordioan.

40. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Informazioaren bilketa-lana, I.N.E.k Estatu osorako aurrikusita zeukan iharduketa-planaren arabera egin zen, 1981eko Martxo, Apiril eta Maiatzeko hilabeteetan zehar, autoerroldako metodoaren bidez, hots, euskal udalerri batzuetan izan ezik, zentsu-agenteek ez zituen beraiek betetzen galdeketa-orriak, hauek etxez etxe banatzera eta jasotzera eta gero berrikustera bakarrik mugatzen ziren, betetzen zituztenak indibiduoak berak izaten zirelarik.

41. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 Funtzio orokorrak: Estatuaren gizarte ekintzaren bultzapen eta garapenerako egitarauen formulazioa eta aurrera eramatea, asistentzia sozial eta gizarte zerbitzu gaian.

42. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Asistentzi erakunde publiko bat da itsuen osozko sorospenerako, beren iharduerak autogobernuko erregimenez garatuz, Estatuaren tutoretzapean eta tutoretza hau Gizarte Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez burutuz.

43. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Erakunde partikular honek, Estatuaren tutoretzapean egonik eta balio-urrituentzako zerbitzuei dagokionez, erakunde nagusiek egiten dituzten ihardueren iharduera osogarrien garapenari ekin dio batez ere, hau da, balio-urritu garraioa, etxeango laguntza zerbitzua, aisi eta asti libreko iharduerak, etab.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 ZIOEN AZALPENA Euskadirako Autonomia Estatutuaren 41.2.a) artikuluarekin bat, Lurralde Historikoetako erakunde eskudunek, beren lurralde barruan, zerga errejimena ezarri, arautu eta eduki ahal izango dute Estatua eta Euskal Herriaren arteko Kontzertu Ekonomikoko arauei atxikiz.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 d) Espaniako Gurutze Gorriak. B) Exenzioa izango dute: 1. Españiako Estatuak berretsitako Nazioarteko Hitzarmen edo Konbenioz exentzioa emana gertatzen den transmisio eta gainerantzeko ekitaldi eta kontratuetan.

46. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 5. Estatuak eta Lurralde eta Erakunde Administrazio Publikoek interesik gabe emandako aurrerakinek.

47. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Hirugarrena (21) 1985.eko Irailaren 27ko Estatua-Euskal Herria Bitariko Batzordearen erabakiaren bidez sartutako Azken Erabakia (ikusi 2. oharpena, orrialdea...).

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 b) Mugak jartzekoa. Estatuko Ondarearen Legedian eta, hala balegokio, mendien legeetan ezarritakora lotuko da.

49. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 3. Estatuari ordaindu beharreko Kupoaren behin-betiko likidapenetik letozkeen zenbatekoak, 4. artikuluan aipatzen diren behin-betiko kenketei dagozkienak alegia, ihardunean dagoen ekintzarako aurrikusitako emanketen kalkuluan konputatuko dira.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Estatuaren eskutan gelditzen diren gasolinaren gaineko luxu-zergatik eta petrolio eta bere eratorrien gaineko zerga berezitik Estatuak bilduriko diruak ere, Nafarroaren aportapen bezala jotzen dira (22)

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 B) Arabako aportapen osoa Estatuari:

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Kupo honetaz ari nintzela, honela nioen nik, arestian idatziriko artikulu batetan: Kupoaren neurketa honoko eran egiten da: a) Zergen bilketa (bururatuena alegia) zenbateko izango den kalkulatzen da eta horri deitu ohi zaio kupo orokorra edo gordina; b) era berean, Arabako Diputazioak Estatuaren partez egiten dituen gastuak estimatzen dira (gastu hauei konpentsagarriak deitzen zaie);

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Horregatik Arabako zerga bururatuetan partzialak bateratuz kupo gordina emango dutenak Estatuaren eta Diputazioaren arteko zuzeneko negoziaketaz finkatzen dira eta beraz kupo gordina, Diputazioaren sarreren bidez finkatzen dela esan daiteke.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Eta horregatik ere, gastu konpentsagarriak Diputazioak Estatuaren partez hornitzen dituen zerbitzu publikoen konpentsazioak dira, eta kupo gordinari kenduko zaizkio.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Estatutuaren textuan berriz, Diputazioei ez zaie konpentsatzen gopuru batez haien eskutan gelditzen diren zerbitzu publikoen hornikuntz gastuengatik, baizik eta Euskal Herria da Estatuari konpentsatuko diona, Komunitate Autonomoaren eskutan gelditzen ez direnengatik.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Gastu deserdirapen formula soil batetik Estatu federalista huts baten formula batetara igaro da.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 Horretarako, Kontzertu berriaren negoziaketarako burututako istudioari jarraituz, sarbideak bi sailetan bereiztuko ditugu: a) Sarbide deserdiragarriak: EHko erakundeen eskutan geldituko direnak; b) Sarbide ez deserdiragarriak; Estatutuaren arabera, Estatuaren eskutan geldituko direnak.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Horregatik saiatzen ziren ahalik eta urre gehien sar zedin beren estatuetan eta gutien irten.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 - Estatu kideen arteko hurbiltze bat lortu, bateratze ekonomikotik hasi eta apurka-apurka integrazio politikoan amaitzeko.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 @- Prozesu horri ekiteko, ekonomia bat edo merkatu komun bat sortu zen, bakarra eta hedadura handikoa 1, Estatuen banakako ekonomiak ordezteko.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 - Urteotan, EKak, hedatu egin ditu bere iharduketako arloak beste berri batzutara: Gizarte-politikara: Beren jatorrizko Estatutik kanpo beste Estatu batean bizitzen jartzen direnentzat laneko baldintzak hobetu eta eskubide-berdintasuna bermatu beharretik sortu zen.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Adibidez, Estatu bateko gobernuak enpresa batzuri laguntzak ematea eragozten du, horrela, beste Estatu kide batzutako lehiakariek laguntzarik hartzeke beren produktuak saltzeko dutena baino aukera hobea izan ez dezaten.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Estatu kide bateko produktuak EKko kide diren beste edozein Estatutan sal daitezke, Estatu horretako produktuen baldintza berberetan.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 b) Esan nahi du baita, hirugarren Estatuetarako inportazioei arantzel komuna ezartzen zaiela ere.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Era honetan eragotzi egiten da Estatu batek beste batek baino arantzel baxuagoak edukitzea aprobetxatuz Merkatu Komunaren barnean produktuak sartzea.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 c) Espainiarentzako ondorioak:
Apurka-apurka Komunitateko kide diren Estatuekiko arantzelak kentzea
Portugalekiko arantzelak kentzea
EKaz kanpoko Estatuetatik etortzen diren inportazioentzat arantzel komunitario bat erabakitzea.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Gizarte-arazoei buruzko benetako ahalmena Estatuetan dago beti ere.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Egoera hau aldatzeak suposatuko luke, Estatuen ekonomi politikak aldatzea eta bateratu nahi izatea; hau berriz, izugarrizko pauso erabakiorra izango litzateke Europa batzeko.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Neurri handi batean, inoren nazionalitatea dela eta, Estatu kideetako langileen artean diskriminaziorik ez egitea lortu da, oinarrizko eskubideak garantizatuz, hala nola, zirkulazio-eskubidea, egoitza-eskubidea, prestazio sozialak jasotzeko eskubidea...

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 EUREKA Karta, 1985eko azaroaren 6an 18 Estatu europarrek sinatua, Miterrand frantziar lehendakariaren iniziatiba da.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Espainiar Estatua monarkia da; beronen burua don Juan Carlos I de Borbón erregea da.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatuaren legeak Parlamentuak egiten ditu, eta berau bi ganbarak osatzen dute: Senatuak eta Kongresuak.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Euskal Herriko Autonomi Elkartea Espainiako Estatuan gehien industrializaturik dauden hiru eskualdeetako bat da.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Gaur egungo Autonomi Elkarteak Konstituzioak dioenaren arauera, Espainiako Estatua Autonomi Elkartetan antola daiteke, lurraldeei dagokienez.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Gaur egun 17 Autonomi Elkartek osatzen dute Espainiako Estatua.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Ezin daiteke egin ez elkarte horretako ez Estatuko legerik ere, lege horren kontrakorik.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 QUIPUA: ESTATISTIKA ETA HISTORIA KULTURA Inken Inperioan Estatuko estatistiken informazioa jasotzeko erabiltzen zen tresna berezi batez dihardu pasarte historiografiko honek: tresna hori, lokarri korapilotsu bat zen, quipua.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Handik, berandu-beranduenik ere 1000. urtean, Vinland aurkitu zuten (hau da, oraingo Massachusetts Estatuaren hegoaldetik San Lorentzoren bokalera doan lur amerikarraren zirrinda bat).

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Subiranoak, edo despota argiztatuak, beren Estatuen lehenen zerbitzariak dira; arrazoimenaren izenean, osorik zahar-berritu nahi dituzte.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Estatuok arrazoizko erreformak ezarri nahi dizkiete menpekoei: sarrerak gehitzeko herri-zamen bidezko banaketa; esanekoagoak izan daitezen, probintzia eta hiriei administrazio geroz eta berdinago bat eman nahi diete; aristokrazia apalagotuko duen oreka politiko-soziala; menpeko guztien gaitasun ezberdinez baliatu ahal izateko erlijio-tolerantzia; ekonomia gidatu bat, merkantilismoa, beti ere produkziorako beharrezkoak diruditen libertateez leundua.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Kristautasuna, erlijio estatal bihurtu zen orduan: eliz ministrariek, soldata fondo ofizialetatik jasotzen zuten, eta Gotzainak Estatuaren funtzionari bilakatu ziren.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Honela Eliza estatal egin zen kristautasuna eliz ministrariek fondo ofizialetatik jasotzen bait zuten beren soldata; Gotzainak Estatuaren garrantzizko funtzionari izango dira eta Erromako Gotzainaren autoritatea geroz eta handiagoa egingo da...

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Hirugarren Munduan, Estatu batzu eguzkitiko energiari zuzenki lotu zaizkio.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 1978. urtean Delhi Berriaren konferentzian, 52 estatu bildu ziren, eta han Hirugarren Munduko ordezkariek beren bildurra azaldu zuten, eguzkitiko energia ere multinazionalena bihurtzen ari zelako.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Kontabilitate Nazionalaren helburua zera da: Estatu baten ekonomian gertatzen diren sarrera, gastu, ondasun eta zerbitzu-korronte guztien balioen zenbakizko eraketa egitea; korronte horiek magnitude makroekonomikoetan elkartzen dira.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Kontabilitate Nazionala, beraz, egiturazko analisirako eta politika ekonomikorako oinarrizko tresna da, alde batetik estatuaren edo nazioaren iharduera ekonomikoan egiaz gertatzen denaren izakera kuantitatiboaren ikuspegi orokorra ematen baitu, eta bestetik oinarri nahiko egokia azaltzen errealitate ekonomikoaren egoera eta berezitasunak, politika ekonomikoaren neurriekin bat etor daitezen.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Estatuak elkartruke komertzialetan eskuhartzea aspaldidaniko kontua da; arantzela atzerritar lehiaketa gutxitzeko eta iharduera produktiboaren bideratzeko tresna egokitzat hartua izan da, produktuen prezioen gainean ezarritako zeharkako ekintzaren bidez.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Aduana-eskubideak edo arantzelak kanpotik datozten merkantziei Estatuak ezartzen dizkien zergak dira; zerga horiek ekonomia babesteko edo helburu fiskal batekin ezar daitezke.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Beste estatuak 1985 erako gai izango direla dirudi.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Estatuen egoera ekonomikoarekin banaketa sistema hau erabil dezakegu, mailarik altuena dutenak azpikaldean jarriz.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Zenbait estatutan (SESB eta Hegoafrikan, adibidez) energi kontsumo handi bat dute, beren PNOrekin gonbaratzen badugu.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Diferentzia hauek estatuetako industri mota adierazten digute: industria pisatua, energi-kontsumo handi batekin, edota industria arina, zerbitzuei zuzendua.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Badago oraindik beste puntu bat ere ukitzeko, eta hau errendimenduarena da: Oraindik beren energi-kontsumoa ikatzaren bidez produzitzen dituzten estatuek energi gastu handiagoak dituzte, petrolio eta gasa erabiltzen dituztenek baino.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Hala, 1929-ko krisialdiaren ondoren, estatua hasten da ekonomia erregulatzen.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Hemendik aurrera kapitalismoa estatuaren erabakien menpean egongo da bai New Deal politikan, nola Frantziako Fronte Popularrean hala Faszista estatuetan.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Azal-hedapenerako posibilitaterik eskaintzen ez badu ere, oso eginkizun garrantzitsua du probintziaren merkatal harremanetan, Estatuko gainerakoekin zein atzerriarekin.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0011 Bertako hegaldiak Estatu barrukoak dira, Madrid eta Bartzelonarekin.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Bistan da, esklabutzarik gabe ez zela ahal izango Estatuaren, artegintzaren nahiz zientziaren halako desarrolorik Grezian; eta ez zen posible izanen Erromako inperio handia bera ere.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Frantses estatuak zerga biltzea nola burutzen zuen marrazkia. Merkatariek estatuaz baliaturik, kontrolatzen zuten ekonomiaren ekintza.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hona zertan nabari izan zen bereziki liberalismoaren eragina: - Estatu kontzeptu berria.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Arazo honetan, Estatua bera ere ez daiteke sar.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauen helbururik nagusiena Estatu indartsu bat sortzea izango da, langileria menperatuko duena eta Estatuaren bizitzeko espazioa (espacio vital) zabalduko duena aurka dituen inperialismoaren bizkar.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Estatuaren aparatua bereganatzea.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Kapital monopolistaren organoak Estatuko aparatuak bereganatzen ditu: komertzioko ganbaren ekintzak, patronal elkarteenak, trustenak, boterearen mailarik gorenetara iristen diren komisioak koordinatuko dituzte.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Iraultza faxista batetaz mintza daiteke: ez noski, Estatuaren izatea aldatzen duenaren aldetik, lehen bezala, burgesiaren izanaz jarraitzen baitu, baizik-eta bere konposaketa eta funtzionamendua aldatzen diren neurrian, kapital monopolistaren koto hertsi bat bihurtuz indartuko baitu bere botere ekonomiko-politikoa inorekin parte hartu gabe.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Denboraldi batetan behintzat faxist estatuak lortzen du estankamendu eta depresioak gainditzea; erdi mailako jende asko pozteko bide bat izango da noski.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Honela, kapital monopolistak kolonien banaketarako gerra bat prestatzetik at, ordurarte independiente izan ziren Europako estatuak kolonia bihurtuko ditu.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Ez dago inolako zalantzarik Estatu faxistak nazio bakar bat osatzen duela eta berarentzat batasun nazionala sakratua da.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Faxismoari beharrezkoa zaio nazionalismoa, berak sortutako estatuaren karakterrarekin zerikusi handia baitu.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Era honetako nazionalismo mota bat bultzatzen duten taldeak ez datoz bat finantzetako kapitalarekin eta Estatu faxista batetan, berriz, finantzetako kapitalak du politik adierazpenaren esklusiba.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Estatua.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Marx-entzat, beti ere, Estatua klase baten esku dago eta halaber zapaltzaile da.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Baina botere politikoaz jabeturik ere, ez Estatua ezabatzen, baizik-eta aldi iragankor batetan jarraituko Proletalgoaren Diktadura delakoak.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Marx-ek klase gabeko gizarte bezala ikusten du geroko gizartea eta klaserik ez izanik, ez dago Estatu baten beharrik ere, zeren hau beti ere klase jakin baten zapalkuntza aparatoa bait da.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Komunismora heltzeko, behar da Estatuaren ezkutatzea.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Sozialismotik, ideia politikoak zirela medio aldendu zen, zeren-eta ideia berberak bait dituzte ekonomia, gizarte, historiaren ikuspegia, geroko gizarteaz eta Estatuaren teoriaz.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Ideia honen logikari jarraikiz, ez dute proletalgoaren diktadurarik onartzen ez-eta Estatuaren gainetik klaserik ezagutzen.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Anarkistak ez dira Estatuarekin erlazionatzen diren ekintzetan sartzen, Estatua, jakina organo politiko bezala harturik. Beren ekintza zuzeneko ekintzak izenez (sindikatu, kooperatiba, komuna, etab.) ezagutzen dira.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Erromatar Estatuak orduantxe ezagutu zuen bere hedakuntza militar zabalena ere.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 II-III. mendeetako krisi-urteetan, Eliza hierarkizatzen hasi zen, Estatuaren kideko antolamendu bat egokituz: eliz probintziak, diozesiak.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 3. Eliza eta Estatua elkarrekin.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Honela iristen gara IV. mendera: Elizak badu orain Estatuaren beraren lehiakide ere izateko lain indar, eta Diokleziano enperadorea beldur da kristau-herriarengandik etor lekiokeenaz: Hark eman zion su kristauen kontrako azken pertsegizioari.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Elizak eta Estatuak, elkartuta, kristandade-mundua moldatzen dute, zenbait aldakuntza eta gorabehera ezberdinekin Aro Garaikideraino luzatuko den botere-banaketa.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Erroma-ko Estatu esklabistaren herentzia da, berriz, goi-botere baten ideia.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Banku-bileteak, aldiz, diru zeinua dira, eta estatuak balio konbentzionala eman ohi die.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Antzinako Erregimenaren ikusbide aristokratikoaren aurrn, Estatuaren ikusbide burgesa zen.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Bere baikortasun filosofikoak bultzaturik, Elizen bilkura ta europar batasuna lortzeko estatuen arteko konkordia proposatu zituen.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Handizkako eta xehekako prezioen arteko kendura (banaketa-kostuak kenduz gero) negozio-zifraren gaineko zerga da, eta beraz, estatuaren sarrera netoa da, bi prezio horiek harremanetan jartzen direlarik.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 1917ko Urriko Iraultza gertatu eta berehala, munduko lehenbiziko estatu kolektibistak ez zituen bosturteko planak ezarri, gaur ezagutzen ditugun eran, baizik eta plan sektorial batzuk ipini zituen martxan.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Estatuak sortu ahal izango du gura duen hainbat moneta-paper, baina moneta-paperak, aipatutako lege horren arabera beharrezko den urre-kantitatearen balioa bakarrik ordeztuko du.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Gizabanakoa eta beronen hobespen pertsonalak Estatuaren eta sistemaren komenientzia eta antolamenduaren mendean jarriko dira.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Estatuaren eta sistema ekonomikoaren interesak moldatuko ditu gure beharrak eta beraren garapenak eskatzen dituen baloreak eta disziplina, gizataldearenak izango dira.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Historiak erakusten du nola zenbait Estatutan botere exekutiboa, legislatiboa eta judiziala administrazio erdiratu batetik erregimen absolutu batetara pasatzeko lehenengo pausoetako bat organo erabakitzaileen murriztea izaten den.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 b) Estatu baterakoiaren krisialdia.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Bilakabide politikoak eta erregimen absolutuen gutxitzeak experimentu deserdiratzaileen ateak ireki dituzte Estatu baterakoietan.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Montesquieu-ren botere exekutiboaren barruan bi motatako zuzenbideok zeuden: zuzenbide zibila (Estatuko hiritarren artean legeak gorde arazten duena: Zuzenbide zibilaren Exekutiboa), eta jendeen zuzenbidea (gerra-deklarazioak, bakegintzak, soldaduska, aduanak etab.: Jendeen Zuzenbidearen Exekutiboa).

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 b) Subiranotasuna eta Estatua.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Hona hemen aipatuenak: Aintzinate klasikoaren birpiztea (humanistek horrela proposatzen zuten); ideia eta sinesmenen krisia: erreforma, kontraerreforma edo, hitz batez esateko, erlijio-burrukak; aurkikuntza berriak geografian, merkatal eta zientzi arloetan; munduari eta gizakiari buruzko ikusmolde berriak: gizakiaren aurkikuntza, berau izaki autonomo eta aske gisa gogoematen den aldetik; estatuaren ikusmolde berria, estatua artelantzat hartuz; orduan ematen da, baita ere, herexeen erretzea eta filosofo zein zientzilarien zapalkuntza etab.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Iraultza-aurreko teknikari edo dirudun trebatuk ere parte hartu ahal izan zuen esperientziaren lehen aldian, 1956rako Estatuaren kontrola erabatekoa izan bazen ere.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Marshall Planaren barnean sartu ziren Estatuak biltzen zituen.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 - OCDE/ OECD (1960): Kooperazio eta Garapen Ekonomikorako Erakunde bilakatu zen aurreko erakunde hura: Europako Mendebaldeko Estatuak, EE.BB.ek, Kanada, Japonia eta Australiak osatzen zuten berau.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 EIAE/ CECA osatzen zuten sei Estatuek sortu zuten hau indar nuklearra bultzatzeko.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Gaur egun hamabi Estatuk osatzen dute eta, ekonomi mailan eragin handia izan badu ere, ez du Europaren batasun politikoa lortu.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Hauteskunde libreen gain eratu nahi izan dira E.E.E.ko erakunde politiko berriak, Parlamentuari oinarri herritar hori emanez; baina E.E.E.aren antolamendua gaur eguneko Estatuei lehentasun osoa eman zaie, eta, aitzitik, Estatu gabeko herri jokorako leku oso hertsia.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0595 Joera guzti hauek, herri edo Estatu bakoitzeko egokiera sozio-politiko eta artistikoen arabera, gisa eta testuinguru desberdinetan mamitu izan dira Europan eta Mendebaldean.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Honoko hau izenpetu zuten estatuek: erregeaulkia eta aldarea defendatzea; beraz, absolutismoa eta tradizionalismoa defendatzea.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Zaingo Publikoaren Batzordearekin batera (Polizia politikoa), Estatuaren diru eta bonuen jaulkipena, Oñatiko Unibertsitatearen sorkundea, posta zerbitzua Vasco-navarro Justizia hauzitegia, etab... etab... administralgoak erabakitakoaren ororen berri jasotzen zuen boletin ofizial baten publikapena, Estatuaren kanpoko aparatua osatzen duten osagai oinarrizkoenetakoa da.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Euskal herri arazoaz, ez dakigu oraindik zer pentsatzen zuten; estatu mailako erakundetzean guztiz giharturik zeuden euskal federazioak.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Horretarako Estatuak zerga batzu biltzen ditu eta gero denon onerako gastatzen eta enplegatzen dituzke.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Jauntxoen ezaugarriekiko eraso honek, beroiek indarturik utzi izan zituela da hemen irribidea; eta independentzia hartu zuten Estatuetan lehen baino gogorrago jarraitu zutela, ondorena.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Esate baterako, Estatu liberalean askoz ere gutxiago esku hartzen zuen Administrazioak, arbitratzeko eta joko-erregelak (liberalenak) bete erazteko besterik ez.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari kontzeptu zabal batek * Estatuaren zerbitzuan dagoen jendea hartzen du, hots, ez bakarrik * Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonak, baizik eta karrera judizialean eta Justizi Administrazioaren zerbitzuko gorputzetan iharduten dutenak ere bai, berebat legegintzako boterearen zerbitzuan aurkitzen direnak ere kopuruz besteak baino askoz garrantzi gutxiagokoak badira ere, iraunkorki eta ordaindurik lan egiten duten guztiak, alegia.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gogora dezagun, baita ere, funtzionariak Estatuaren Administrazioko, komunitate autonomoko, administrazio lokal eta erakundezko izan daitezkeela, bakoitza bere eraentza desberdinarekin.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Fin. Zuz.) Estatuaren (edo beste zenbait erakunde publikoren) urteroko finantz egitaraua da; honen bidez bere urteko iharduketa finantzarioa planifikatzen bait du.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Ik. Estatua; Administrazioa.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) 1. Partikularren arteko erlazioak arautzen dituena, hots, partaideetako inork Estatuaren boterez jantzirik jokatzen ez duenean.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 2. Estatuaren boterearekin loturarik ez duen edozein eratako erlazio edo egoera juridiko (kontratu pribatuak).

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Espainia. Iberiar Penintsulan kokatzen den Europar Estatu bat da.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Elkarte Autonomoa. Espainiako Estatua eratzen duten herrialde edo Nazionalitate bakoitza.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Probintzia. Estatu batzuen Administrazio zatiketa.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Gaur Vietnam izena daraman estatuaren eremuetan hedatu zuen apaiz misiolari lana.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ba al dago nabarmentzen den estatu edo kontinenterik?.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Ekonomia eta politikari begiratuz hiru ataletan banatu ohi dira munduko estatuak: estatu kapitalistak, estatu sozialistak eta hirugarren mundua.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Denon artean, eta irakaslearen laguntzarekin behar izanez gero, banatuko al zenituzkete taulan agertzen diren estatuak hiru talde horietan?.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Ekonomiari begiratuz eta horretan garrantzi handia izango du estatu horretako industria aurreraturik dagoen ala ez erraldoiak ez dira nahitanahiez hedadura edo populazio handikoak.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 - Zuen ustez zeintzu dira, ekonomikoki, estatu erraldoiak?.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Estatu kapitalisten barnekoak direla jakinez eta goiko taulan begiratuz, asmatuko al zenuteke zeintzu diren?.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Bloke sozialistaren barruan dagoen beste estatu bat topatuko al zenuke alboko taula horretan?.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 - Hirugarren mundua bezala ezagutzen den taldeko estaturik bilatuko al zenuke taula bertan?.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Eta hala, Estatu osoan aukeratua suertatu zen alderdi honetako lehen zinegotzia Bilbon izan zen, 1891an (Manuel Orte).

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Espainiaren inbasioaren aurrean har zitekeen jarrerarik onena Estatuarekiko lotura guztiak haustea eta independentzia politikoa aldarrikatzea zela adierazi zuen.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 ETA-ren sorrera ulertzeko zenbait gauza kontutan hartu behar dugu: - Euskal Herrian dagoen kontzientzi nazionala. Horrexegatik Espainiako estatua ez dago hemen onartua.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Estatuaren sendotzea eta estatu modernoaren sorrerak fedearen batasuna eskatzen duela esan daiteke.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Erregeen sentimenduaz gain estatuaren arrazoia dela esan daiteke.

176. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Eta kanpoan, Estatu Espainoleko unibertsitatean ez da euskal linguistikarik explikatu izan.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0017 Gerora, legebiltzarrek beren aginpidea indartu zuten... eta erregeek agintean jarraitu ahal izateko behar zituzten zergak biltzeko, haien baimena behar izaten... zuten diruen kontrola izanez... laister lortu zuten... estaduko legeak aurkeztu eta egiteko eskubidea.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Honek 2. atalean aitortzen eta garantizatzen du... estatua osatzen duten nazionalitate eta herrialdeek autonomia izateko duten eskubidea eta guztien arteko elkarlaguntza.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Hago isilik! esan zion Cootjek. Estatuak ordaintzen dik hori.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Estatuak! Estatuak! esan zuen Keesek haserre. Ba al dakin zertaz ari haizen?.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Edozertaz hik baino gehiago zekiat nik -erantzun zion Cootjek destainaz. Estatuak ordainduko ez balu, gutako asko ez gintuzkek eskolan egongo!.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Hm! esan zuen Keesek marmarka. Nik ez dut Estatuarengandik ezer jasoko.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Hara? Jaun hau finegia ote dugu Estatuarengandik ezer hartzeko? esan zuen Cootjek zirikalari.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0028 Orduan San Kristobalen harrizko estatua ikusi zuen.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Estatua hamaikatxo puskatan apurtu zen eta barrutik txanpon mordo bat irten zen.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Jeneralak hain estrainioa eritzi zion mezuari, eta hain irregularra moduari, non garrantzi handieneko estatu nagusiko arazo bezala ulertu baitzuen.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Norbaitek nahi izango balu Libiatik irten eta Estatu demokratikoren baten bizi, Estatu Batuak barne, gurekin eramango genuke.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Athenas estatuaren luze-zabalak oso urriak ziren: ez zegoen giza-bizitokirik hiriburutik oinezko egun bateko bidea baino urrutiago aurkitzen zenik.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Athenasen meteci asko ere bizi ziren hau da, Athenas estatuan jaio ez zirenak, edo kanpotarren semeak.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0043 Han, desertuaren mendebaldean, historian zehar estatu propiorik ezagutu ez arren herri berezi legez moldatu den jendea bizi da, saharauiak.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Une honetan atera zituen boltsikotik EGUNKARIAren bi aleak, eta galdetu ea Estatuak horrela esan zuen berak ezer egin zezakeen zikinkeria honen kontra bera babesteko eta bere ohore galdua leheneratzeko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estaduak lurralde baten barnean agintzen du, bestalde harmada bat du eta horrezaz gainera espetxeak eta behartzeko, ordurarte ezagutzen ez ziren medioak.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estadua klaseen arteko burruka biguintzeko sortu zen ezkero eta burruka horren erdian sortu ere, klaserik indartsuenaren estadua izaten da gehienetan eta horrela politika aldetik ere, indartsuena bihurtzen da eta klase zanpatua bere mendean eukitzeko medio berriak bereganatzen ditu.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Aurrera begiratuaz, Estaduaren beharrik egonen ez den egun bat etorriko dela dio.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Marxisten artean Lenin-en lanak Estaduari buruz, interesgarriak dira.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estadua eta iraultza izeneko liburu bat idatzi zuen, batez ere marxismoaren interpretazio okerrak nabarmentzeko asmoz.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Engelsek bezala eta bera aipatuaz Estadua klaseen arteko konpondu ezinetik sortzen dela dio eta ez batzuk esaten zuten bezala, konpontzeko medio bezala.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Beraz, klasea aska dedin, iraultza bortitz bat aurrera eraman ezezik beste klasearen Estadua bera deuseztu ere behar dela esaten du, lehen Engels-ek bere Anti-Duhring-en esan zuen bezala.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estadua deuseztu ondoren, zer ipiniko da bere ordez? Marx-ek ez zion erantzun zehatz bat eman (...)

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 Historiak, jakintza aldetik eta estatuko demografiak, eta batipat Gipuzkoakoak liburu honetan soro oparo eta zabal bat aurkituko dute non beren erroak aurkitu, eta era berean non beren ahalmen ikertzaileak aberastu.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua gizartearen oinarri bihurtu duen estadu batetan, beltzak piztien mailara dekretoz degradatu dituen estaduaren zerupean idazle izatea ez da erraza.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Sutan dagoen estadua.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 1936-eko gerlaz geroztik bereziki, espanol estadoko poliziaren eta burgesiaren pean Herri eta Gizarte bezala zapaldurik dagoen hego Euskal-Herrian milaka dira Francoren sistema diktatoriak altxatu dituen presondegietan iragan diren gazteak eta adinetako gizon emazteak.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Zifre ofizialen arabera (frantses estadokorik ez dugu), Espainiako presondegietan orotara 14.681 presuna ba omen da, hauetarik 782 emaztekiak.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 4) Nazione huni zor zaizkigun eskubide horiek, historian barna ukatu ditu frantses eta espainol Estatuen haundi-maundikeriak.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Euskal herriari bere kultura bortxaz eta apailatuki kentzen diote beraz frantses eta espainol Estatuek, beren kultura ofizialaren abantailetan.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Hego Euskal-Herria harrapaka xurgatzen du kapitalisma basa batek, espainol Estatuaren esku-makila fazistari bermatuz.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Bizpahirur ihardespen mota asma daitezke: a) Euskal Estatu bat osoki bere gain, frantses eta espainol Estatuetarik bereizia.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Estatu mailan oso talde onak aurki daitezke, adibidez, Els Joglars edo Dagoll Dagonn.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 APETI da Estatu Espainolean dagoen itzultzaile eta interpretari erakunde nagusia.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Kolejio hau ez litzateke bakarra izango Estatuan.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Esan beharrik ez dago Estatu Espainolean diharduen itzultzailearentzat interes handikoa dela aldizkari hau.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Bi argitalpen auek, XI Pio-ren Aita santuaren oniritzi eta goralmen sutsuena irabazi zuten, 1925-ko urtarrillaren 17-an, Estadu-ko Idazkaritzak, Gasparri kardinalak izenpetutako kartaz, adierazi zuenez.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 Odontologoena, guztiz apartekoa da; zeren odontologoei eta beste sailetan oso ospetsuak direnei pribatuki lan egitea baimentzen bait zaie: Osasuna Estatuaren menpe dagoeneko nazio gehienetan gertatzen den bezala, mediku ogibidea pribatuko egiten denean.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Horietarik batek, E. Kennedy-renak, sindikatuen laguntza duenak, sistema mediko bakarra finkatzen du guztientzat, Estatuak, ugazabek eta langileek ordaindua.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Ordainketa, Estatuan oinarritzen da batez ere.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Hain arazo estrainoa da, euskaldunentzat, Praga urrutikoan, poliziaren bijilantziak, Estatuaren guziahalmenak, beldurrak, mixeriak, bakardadeak, lan piska bat erregutzen leihatilaz leihatila eskale ibili beharrak, humilatu eta hautsi eta barrutik hustu duen gizonaren kasua, idealik gabe eta adiskide gabe, normaltasun anonimoenaren espazio txiki batetan errefuxiatu dena bere emaztearekin, bizi egin nahita?.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Denborarekin Estatuak aldatu egiten dira.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Baina zenbat jende, gure lagunak, ilusioz beterik eta sakrifizioz kargaturik ibili ondoren makina bat urte, etsi eta ez dauka sentidorik Estatuaren eta situazioaren adarren batetan kokatzen ari dena!.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Eta behinola borrokatzen zuen Estatuaren barruan, bake berriaren epelean, bere bizitza egiten du isil-isilik.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Eskema honen kontraposturan, osasuna gizonaren eta honen ingurunearen prozesu integratzaile bezala ulertuko lukeena, Estatuak indibiduoari eta komunitateari garantizatu beharreko eskubide bilakatzen da.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Estadu burges hau aldatu egin zitekeela pentsatzen zuen Marxek Manifestua idatzi zuenean; baina, Parisko Komunatik ateratako esperientziak kontuan harturik, laster konturatu zen Estadu burgesa desegina, deuseztua behar zuela izan, eta proletargoaren diktaduraz errenplazatua.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Baina, Marx eta Engelsen pasarte bat besterik ez dugu jarriko: Komunak, hain zuzen, argi erakutsi du ez dela aski langile klasea Estaduaren makinaz jabetzea, bere helburu propioetara erabiltzeko (Manifestu Komunistaren 1872ko hitzaurrea).

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Geroago, Leninek bere Estadua eta Iraultzako kapitulu gehienetan aipatzen du Manifestuaren zuzenketa ezin garrantzitsuago hau.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Baina, Estadu hau transiziozko Estadu bat baizik ez da.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Marxen eritziz, erreboluzio baten ondorengo Estaduaren estruktura probisionalak diktadura gogor bat eskatzen du.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Periodo honi transizioaldi politiko bat dagokio eta beronen Estadua ez daiteke proletargoaren diktadura erreboluziogilea baizik izan.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Estadu demokratikoetan azken errekurtsua izan ohi da aparatu errepresibua.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Orain arteko kondizionamendu historiko-zozial osoari ezezkoa eman behar zaionean, eta erabateko ezezkoa, M.-k nahi duen bezala (baina hemen ezberdintasun aunitz agiri da autoreen artean), indar arkaiko guztieri (alegia erlijioari, moralari, gizarte-erakundeeri, sexual-errepresioari, Estaduari eta edozein arau aurrez-emani) bota behar zaio ezezkoa ta ukazioa.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Bainan lehen Pakistarren eskuetan ziren fabrikak nazionalizatze neurriarekin, Estaduaren Kapitalisma sortu da, eta erregimen moderatu honek, sozialista dela errateko aukera ematen dio.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Bengalako Estaduaren lau pilaretako bat, sozialismoa omen da.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Orain askatasuna, gure Estadu bat eta gero ikusiko dugu herriak sozialisma nahi duenentz.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Estatu batentzat, irakaskintza eskutan atxikitzea, zaldunak bere zaldia kordatik atxikitzea bezalatsu da.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Gero, gorabehera frangoren ondotik, Estatuak irakaskintza osoki eskuratu nahiko du, iraultza aitzin ere airean zebiltzan ideia nagusi batzu baliatuz: urritasuna laikotasuna eta beharrezkotasuna.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Napoleonen denboran, honek gerlaz axola gehiago baitzuen eskolaz baino, herritako irakasleak apezen eskuko geldituko dira, Estatuko gizonen meneko baino gehiago.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bigarren errege-aroan edo Restauration delakoan, Estatuak Elizari uzten dio irakaskintzaren esku osoa.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Lehena, Estatuak herritar guztien eskolatzea zor zuela.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bigarrena. Estatua eta Eliza zirela boteredun bakarrak irakaskintza mailan, eta beraz elkarrekin lan egin behar zutela.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bestalde, lege harek erabaki zuen, irakasle guztiak Estatuak izendatuko zituela, parte bederen diruz ordainduko eta apezpikuaren ordez gobernuko inspekturrek kontrolatuko.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Titok Estatua hastetik ahuldu nahi luke, autogestioari buruz abiatuz: gure herri aurreratuetan, ez da erantzunik ez eta arriskurik gabekoa xede hori...

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 GAURKO MUNDUAN Garaipenaren erdiesteko, bai eta beste herri zapaldueri gure laguntzaren luzatzea eginbide baitzait eta egiazko sozialismarik ez baitago herriartegoan baizik, beharrezkoa zait Estatu zapaltzailetako langilerian adiskidantza, eta guztiz herri zapaltzailetako langileriaren adiskidantza, eta guztiz herri zapalduetakoena.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Firmen arteko zein-gehiagoka, Estatuen artean eman laite.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Bestalde, sozialisma mundu osokotzat antolatuko ez deno, arriskutan egonen da Estatu bakoitzean, inperialismak atzerritik eta barrenetik hertsatuko baitu, Xilen berriki gertatu den bezala.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Beren bizitzaren baldintza oroz langileek kontrola bat lortuko badute, lehen lehenik, Estatu zaharreko aparato osoa desegitea da lehen urratsa, gero zeharo bestelako den berri bat jasotzeko.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Proletal Estatu eta burges Estatu baten artean datzan alderik nagusiena, herritar populuarekiko proletal Estatuaren etendurarik ezean eta horrekiko makurtasun leialean aurkitzen da.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Beraz; Leninek dioen hitzez esanik, berari dagokion zentzu zehatzean, Estatuaren eskutatze baten aurrean gaude, eta bere ordez, klase nagusi gisa proletalgoaren eraketaren finkapenean.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Herritar populuaren baitarik at, eta bere gain dagoen Estatuko aparatoa sortzen denean, iraultza ezaguturik duten zenbait herrialdetan bezala, bertako alderdi politiko haundienak horren aurka deusik egin gabe, lehengo harreman mota zapaltzaileak berloratzen dira berriro ere.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Esan denaren laburpen moduan, beraz, Estatuko aparatoa herritar populuaren baitarik at egonik, eta produzio bideen jabe bera denean (berauk nazionalizatu ondoren), eta horrez gainera, Estatuko aparato hori alderdi politiko nagusiaren esanera ez baldin badago eta azken honek herritar populuari produzio bideen jabetasuna lor dezan zinez laguntzarik ematen ez badio, langileen eta produzio bideen artean sortuko den etenduraren aurrez aurre gaude.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Egoera honetan, lan indarren eta produzio bideen elkar batasuna alokairuaren bidez atxikiturik badago, gauza jakina da, produzio harreman horik kapitalist harreman batzuk besterik ez direla, eta Estatuko aparatoaren barne barnean dauden eta honi nolazpait atxikiturik dauden aparatoetan daudenak, Estatuko burgesia osatzen dutela.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Aldiz, gizarte bat iraultza ezagutu ondoren berriz ere kapitalismaren bidean abiatu dela aitortzea, beste hauxe litzateke: produzioaren bilakabidean herritar langileak beren kontrola oro galduz dihardutela, eta hori horrela izanik, Estatu barneko guttiengo baten nagusigoa sendotu dadin, honen esanera bere zerbitzuan ari dela produzioaren antolamendua.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Zorionez, gaur arte ezagutzen ditugun iraultzen esperientziez baliaturik; alderdi politiko baten ezaugarri horik non datzaten ikusi ahal izango dugu: politik eta ideologik ekintzaren klase mailako ezaugarria alderdiak masekiko duen erlazioan islatzen da, orobat alderdiko barne-harreman berezietan ere bai, eta azkenik, boterea hartuz gero, Estatuko aparatuarekin daukan atxikimenduetan.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Langile klaseak agintea hartzean, Estatuaren aparatua hautsi behar du.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Karitaterik eskubidetara: Estatu Ongilea

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Lehenbizi aipatu nahi nuen mugimendu sozialen etengabeko bizitza, zerbitzu publiko sistemak oso garatuak dauden Estatuetan.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Egoera horretan gizartea mugitzen da Estatuak egiten ez duena egiteko.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Sistemaren nagusigo honekin batera, gizakia sozializatuago agertzen da (Ez dihardugu sozialismoaz), estatuak, interesak, gustoak, gogoak... elkarren artekoa den guztiaren menpean, alegia; taldea gizabakanari erabat nagusitu bidean gabiltzake, antza.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Egia da, bai, aldaketa handia izan dena: estatuaren erasoen aurrean bere jabegoa zen mundu tradizionala defendatzeari lotu zitzaion apezgoa (Mende honen hasieran, aurrekoaren amaieran), nolabait, lehenengo aldiz euskaltasuna , Euskal Herria eta honelakoen arazoen defentsa, gai abertzaleak Larzabalek deritzenak hitz batez, agertuz.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Bertze arrazoi bat: bihar edo etzi (jainkoak horrela nahi izanki) Euskadik izanen du, Españiako Estatuaren barne, bere Gobernu bat, Foruak edo Autonomia.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Estatu zentralistek, eginahalak egin arren, ezin izan dituzte desagertu.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Gainera, hemen ezin konpara daiteke euskaldunok euskara batua egiterakoan daramagun prozesua eta zenbait estatu zentralistek hizkuntza bakarra ezartzean eraman izan dutena.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Gure artean inolazko inposaketarik gabe, Euskaltzaindiaren gidaritzapean eginaz doan bitartean, halako estatutan indar zentralistek, gehienetan, goitik behera, indarrez ezarri izan dute estatuko hizkuntza standarra.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Hori dela eta zenbait estatutan dialektoa, zentralismoaren kontrako zerbait bezala begiratua izan ohi da.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Nahiz eta oraindik judeguek Estaturik izan ez, zenbait pausu emanak hizkuntza berbizteko.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 1948. urtean, Israeleko Estatua sortu zenean seirehun mila pertsona mintzatzen dira ebraieraz.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Estatuak, hizkuntzaren balio nazionala eta integratzailea kontutan harturik ahalegin handiak eta inbertsio ikaragarriak egin ditu kanpotik etorri izan diren judeguei ebraiera irakasteko.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Gero, aukera izan duten neurrian, arazoa bideratuz joan omen da eta gaur egun pertsona nagusien irakaskintza lanean ari diren gehienak irakasle titulatuak eta Estatuak ordainduak omen dira eta lan horretarako aurretiaz apropos gertatuak.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Lege-baldintza hauetan, gaur egun sare bakarra izatekotan, estatal-eskualdatuetan urtu eta desegin beharko genuke, Espainiako Parlamentuak Estatuko eskola publiko guztientzat dituen baldintza berdinetan.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Gauzonerako beranduegi aritu ziren, eta gainera Estaduaren parterik gehiena frantsesen menpean zegoen garaian, ezinbestean, eta ondorioak laster ikusiko ziren aski abandonaturik aurkitzen zen Amerikak independentziaren alderako jarrera hartuz eta Penintsulan bertan gerra zibilak pizteaz.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Beste urrats bat aitzina egiten du Lafittek, estatua-ren mitoa desegiten duelarik: Zenbat herritar ez ziren ikusten burua apaldurik estatuaren ordena sagaratuaren aitzinean.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0412 (...) autore honek, tenperatura eta estatu egokien arteko menpekotasuna Sinha-ren teoria (26), alde batetik Doolitle-ren ekuaziorekin biskositate eta bolumen askearen arteko erlazioa (24) eta bestetik Willian, Landel eta Ferryrenarekin (25) konbinatu zuen eta ekuazio berri hauek lortu zituen: Doolitle-renarekin / WEF-renarekin / Non: .

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Problema da, Estatua ez dela automatikoki gure aberria; Estatuak, ordea, automatikoki bere burua guztion aberri deklaratzen duela, oraingo, atzoko nahiz biharko instituzioekin.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Eta, utziko balio ere (Estatua, biolentzia historikoa, dexente inplantaturik dago hemen berton buru-bihotzetan), eginkizun luze eta nekagarri honetan, ez al litzateke faktore dinamizatzaile izango borroka harmatua?...

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Lehenaz baliatu zen Bismarck, Alemaniako estadoan elgarri lotzeko eta populuen bat egiteko.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 - Estatuko aparatoak ez du garbiketarik izan, eta horrengatik, burokrazia horrengatik, prolemak metatzen ari dira.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Erran behar da Frantzia-ko Estatuan, PC eta PS-ren sindikatak, langileriaren zati haundi batzuek, lo-arazi dituztela, bozken bide lilluragarria irentsiaraziaz...

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Portugal-eko kasua, Espainia-ko Estatuarekin (Euskadi eta Katalunia salbu) konparatu daiteke.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Kontesto honen barruan errazki konpreni daiteke, PC-koak, militante maoistak arrestatzen ibiltzea; iraultzaren defentsako komiteen kontra joatea; SUV-eko zelulak errepresentatibitaterik ez dutela erranez boikotatzea; fabrikako, han zoko ta herriko komiteak ez onartzea... zeren-eta, hauek guztiak, ezin kontrola ditzazkete, eta beren estatuko-sozialisman aginte bakarra ukaiteko, traba egiten die.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Marxistek ordea, klase burrukaz ari direnean, aginte-hartzea proletargoaren harmen bidez eginen dela diote, hala estatuko makina zaharra hautsi eta proletargoaren diktadura ezarriaz.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ondorio lazgarria da, askoren ustez, kapitalismoa eta sozialismoa ez direla erakunde sozial posible bakarrak; teknofaxismo zentralizatu bat, non Estatuak hurbildik kontrolatzen bait du gizartea, hirugarren posibilitate bat bezala agertzen zaigu.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Hemendik ikusita, Ekialdeko eta Mendebaldeko Estatuen arteko liskarra ez da soilki edo nagusiki kapitalismoaren eta sozialismoaren arteko gatazka, bi teknofaxismo militar eta industrialen arteko esperantzarik gabeko borroka baino.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Trantsizio-aldia Trantsizio aldiari buruz, eta hona beste puntu nagusi bat, ikaragarriak dira kontradikzioak Estatu proletari eta proletalgoaren diktaduraz.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Proletalgoak botere politikoa hartu egin behar duela dio, eta Estatua erabili behar duela etsaiak suntsitzeko; era berean, indartuz doan Estatu honetan, bere suntsitze propioa umotzen ari dela dio.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Diodan, halere, ahulezia batzu dituela Marxengan estatuaren teoriak.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Oso eskasa da harentzat burokrata eta politikarien eginkizuna: Klase zapaltzailea burgesia da; Estatua bere tresna du, eta estatuaren zerbitzariak (edo azalezko buruzagiak, burgesiaren morroi baizik ez dira.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Bonapartismoari, Bismarck edo Pariseko Komunari buruzko idazkiak arretaz irakurtzen badira, ordea, noizbehinka badirudi Marxek onartuko zukeela Estatua gizarte osotik aparte jar daitekeela, (...).

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Lehentasunen zibilizazioa Horregatik, guri gelditzen zaigun bide bakarra da, Estatu erraldoi bakarrari lotuak egon ordez, geure dependentzia askoren artean zatikatzea, batez ere gure gaitz bera jasaten duten herriekin elkartuz eta harremanak sortuz.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0023 Estaduak inkautatu zien komentua Bilboko Aduana bertan jartzearren, monja bakoitzarentzat biziarteko pentsiotzat pezeta bat ordainduz (17) .

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Filosofo berrien artean, Lévy-k bezalako zalapartarik atera gabe, Estatuaren boterea sakonkien aztertu eta salatu duena da beharbada André Glucksmann 68ko maiatzean punta puntan ibili zen.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Giza jale asegaitza den Estatuak, ordea, ez du horretarako erraztasunik eskaintzen.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Nahikunde partikularren oparia herriak gustora egitea da Estatu guztiz jakintsuaren helburua.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Hau horrela delarik Nagusi-Pentsalarien anarkismo eskatologikoak (Estaturik gabeko gizartearen ametsa) itxurazkoa dirudi.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Estatua desagertuko da bistatik, baina, okerragoa dena, haren begia denen burutan landatua egongo da.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Garun lisiba burutu duen Estatua perfektoa izango da.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 f) Estatuaren desagerketa

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0045 Adibidez indibiduorik ez dagoela Estatutik kanpora, Estatuaren sareetan dagoela baieztu ondoren, aitorpen hau egiten dizu, lehen ikusi dugunez: Estatua, gizabanakorik gabe, biolentzia hutsa eta zelaia da.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Egitura zabala duten horiekin, sarea Estadu osora hedaturik dutenekin.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Arrakasta diogu, estatuan filme hauetako batzuk takilla gaitzak eduki dituztelako, Berlingo, Errusiako nahiz Txikagoko zinemazaleak La muerte de Mikel, Erreporteroak, Tasio edo La conquista de Albania bezalakoez arront interesaturik agertu direnez.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Euskararen aldeko borrokak, beraz, bereiziezinezko bi aurpegi eskeintzen dizkigu: gurea den herria, hizkuntza, kultura eta historia osoarekin bat egiteko afektibitatez guztiz aberatsa den parada bat da; eta sistema kapitalista, estatuaren indarra eta produkzioaren logika lazgarria ulertzeko eta salatzeko estakurua dugu, ezin bestez.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Alderantziz, izpiritu praktikoak, arrantzako industria gorantz joatea ekarri du eta goi-mailaraino joan ere, baina E.E.E.ko Estatuen aldetik eskumeneko uren mugak berrehun milietan ezartzeak, pikutara bidaliko du euskaldunen arrantzagintza, izan ere historikoki ur horietan egin ohi izan bait du euskal arrantza-flotak bere arranketa nagusia.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Aipa dezagun xehekiago Estatuak Euskal Herriarekiko daraman jokabidea.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horra nola, esate baterako lantegi bat eraikitzeko, Akitaniak edo Estatuak nahi adinako primak ematen dituen: 150.000 frankotara bitarteko diru-kopuruak lantegiaren hastapenetan; 40.000 franko, sortzen den lanpostu berri bakoitzeko; tresneria erosteko primak eta beste.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Eta Gizartearen erantzun-eramailea Estadua edo Agintea da.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Gizarteko gizon guzientzat heziketa bat iristea eta agindu-erreglamendu batzuen bidez hori lortzea, izanen da Estaduaren lana, bera bait da Guziekiko Ontasunaren (Bien Común) gordetzaile.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Eskubide honetantxe finkatzen da Estaduari heziketarako behar diren bideak eskaini ditzala eskatzeko dretxoa.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Estaduaren helburu propioa da Guzien Ontasuna.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Estaduak, Gizartearen eta, bide batez, Guzion Ontasunaren zaintzaile denez, heziketa hirigizon guziengana irits dadin arduratu behar du.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Eta bienbitartean edukazio lanean ari diren gizarte bitarteko guziei lagunduko die Estaduak, eta hori, jakina, hauziaz kargudun diren organismoek ezarri dituzten baldintza eta helburuak gordearaziaz.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Guzien Ontasuna Gizarte osoak seinalatu eta izendatu behar du, eta pozik onartzen da horrelaxe izatea; baina zenbait taldek nahiz Estaduak berak, ideologiaren izenean, Guzien Ontasun hori beretzat nahi duenean hasten da liskarra eta eztabaida.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 XVIII. mendean Europa-k bake erlatibo bat eta egonkortasun politiko dexente gozartu ahal izan ditu eta harreman komertzialak Estatuen artean azkartu, bide batez komunikazio- eta informazio-trukaketa ugarituz.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Nola ez! Guztiz ezaguna da Suediako Estatuaren eta Suediako idazleen Batasuna delako Elkartearen arteko akordiak eta harremanak.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Aldaketa perspektiba hauen aurrean, Hezibide Elkarteak, eskualdeko hamar Ikastegirekin harremanetan, urtean zehar Estatu berriak eta Barne Erregimenerako Arautegia landu du, zeinek izango bait du indarra kooperatiben Lege Nagusiaren aplikapenerako Arautegia onartzen denean.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Antola- eta asma-lanez jaiotako Estadu hontan, desarroilo bidetan dauden lurraldeetan erakarmen itzal handia sortarazi duten koperatiba esperimendu batzuk nekazaritza mailan jeneralki egiztatu dira.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Baina Israel, Estadu kapitalista aurreratu bat da.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Lehen aipatu ahalmen efektibo hori Estatuaren burokrazia osatzen dutenen eskuetan badago, eta ez langile guztienetan, gisa horretako jabego batetan ezin daiteke sozialismoa eraikitzeko oinharririk aurki.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Prozesu honetan, alderdi bakarra, zentralizatua eta estatuaren aparatoarekin bat bera, langileriari botere ekonomiko eta politikoa hurrupatzeko erabiderik funtsezkoenetako bat gertatu izan da: burokraziaren boterearen oinharria egiten bait du, estatal aparatoaren kontrolarekin, ekoizpen mozkinak bereganaturik.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0166 Nabarmena da, errejio horiek frantses estatu jakobino eta zentralistaren administralgopean jasaten duten abandonu eta pobretasuna, behin ekonomiaz, kulturaz, etniaz, geografiaz, historiaz izaera bat bera osatzen zuten Hegoaldeko anaiengandik muga zentzugabe batez uxatuak izan zirenez gero.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Pirineoan estatu guztien arteko hizkuntza ofizial eta diplomatikoa izan zena.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren mailatik irtendakoan, nolako egoerarekin topatzen dira haurrak? Irakaskuntza programaketa berdintsuak dira estatu diferenteetan.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0081 Munduko Herri, Aginte eta Estatuak, beti, elkar gerraketan ibili dira.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 1952an, stalinisten Ungarian Jozsef Révai Kultura ministroak hau esan zuen: Ez dira Herria edo Estadua, idazlearen gustora edo iritzira egokitu behar dutenak; baizik eta, idazleak dira sozialismogintzaren interesekin bat egin behar dutenak.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Lurralde hauek zatitu zirelarik Manitobako Probintzia eratu zen, Ontariotik mendebalderantz, eta 1870ean kanadiar Estaduko bostgarren probintzia eraturik geratu zen nahiz eta gaurko mugak 1912ra arte finkatuak ez izan.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Colbert, Luis XIV. ministro ahaltsua, frakaso horren jabe egin zen, eta mendearen erdi aldera, Estaduak berriro esku sartu behar izan zuen arazo horretan.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Bestalde, gizarte batetan ideologia asko edo sozial eta politikazko ikuspegi asko direlako, Europako egoaldeko Estatuetan sindikato asko dire: zentrale sindikal asko direla, alegia.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Zer dakar askatasun sindikalak? Esan dugu: askatasun sindikala Estatuaren Konstituzioak onharturik, herritar bakoitzaren, eta batikpat soldata baten mende dagoen langile baten askatasuna da, berak nahi duen sindikatoan kidetzeko edo ez kidetzeko.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Gizarte ekonomikoak beste bi alderdi ere baditu: entrepresariak eta Estatua.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Noski, ez dezagun ahaztu, hiru Estatu hauek demokratiko ez ziren sindikatoen eskarmentua daukatela;(...).

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 BERAZ, errejimen demokratikoetan, sindikatoen, entrepresarien eta Estatuaren arteko jokua hautsi ez dadin alde batetara, eta langileen interesak erabat gal ez daitezen, sindikatoak autonomoki dihardute, bai Estatuari buruz eta bai Alderdi politikoeri buruz.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Estatu Batuetako irteera Estatu Batuetan, osasun publikoa Estatuaren funtzio da, baina nahiz eta baldintza guztiak eduki medizina sozializatua sortzeko, medizina honen kontra korronte garrantzizkoa sortu da.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Eritasun hauk, aseguru pribatuak hartzen ez zituen moduan, Estatuak xurgatu behar zituen, talde zokoratuentzako dohako zerbitzu antzera.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Bi baldintza hauk betetzeko bi posibilitate daude: 1.- Estatuaren subentzioa.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Estatuaren eskusartzea. Derrigorrezko aseguru sistema. Alemania

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Baina, osasun publikoa betik uzten zen Estatuaren menpean.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Geroago, familiak atentzio medikoa hartzeko, diruaren ordainketa gehitu egin zen baina 3 zergadunei: langilea, entrepresa eta Estatuari.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Lurralde komunistetako kristauek ere, oposizio hutsean jarraitu nahi ez zutenean, bide hau hartu dute gehienbat, Estadu komunistarekin konziliatzeko (14) .

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Batzu maltzurkeriz bereganatu zituen eta beste batzu beldurrez, baina ez zuen amor eman harik eta helendar estatu guztiak ere agintepean menderaturik ikusi zituen arte.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Suiza. Ez da Europan beste herririk Suizak bezainbat berezitasun eta kontraste eskaintzen duenik, desberdintasun morfologikoei begiratzen badiegu, hala nola hizkuntza, erlijio eta estatuak kontutan hartzen baditugu.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Batxilerra ere bertako lizeoan estudiatu zuen, 1830etik 1835era (3) Behiala jesuiten ikastetxea izan bazen ere, Estatuaren eskola bilakatua zen 1815az gero. 400 ikasleetatik gehienak katolikoak ziren. J. H. Wyttenbach, bertako zuzendaria, pentsamolde liberalekoa zen, eta pentsa daitekeenez, Karl gazteak hartu zuen irakaskuntza ere aurrerazalea eta ilustrazioko ideiez kutsaturikoa izan bide zen. Marxen pentsaeraren sorburuetan XVIII mendeko materialismoak eta ateismoak izan zuten eragina eta pisua ikusteko: .

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Feuerbachengandik garbiki bereizten duen puntu bakarra erlijiozko alienazioari egiten dion lekua da: Feuerbachengan erabakiorra dena, Marxengan ez da Estatuaren eta diruaren mailako alienazioaren ondorena baizik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Egun Israel estatuko bizilagunetik 85% judeotarrak dira, besteak musulmanak, eta gutxi batzu kristauak eta drusiarrak.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 1973tik aurrera petrolioa industrializatutako estatuen aurkako arma bihurtuko zen, hauek Israelen aurkako borrokan laguntzeko modua.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 1945. urte inguruan soilik lau estatu ziren independiente: EGIPTO, ETIOPIA, LIBERIA eta HEGO AFRIKA.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Beste zenbait herri ere alderdi bakarreko estatu bilakatu dira, hala nola TANZANIA eta ZANBIA, (...).

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 Teoria sinple bat egin zuen, fenomeno txit sinple bat konstatatu behar zuelako: arrazaz, hizkuntzaz, ohituraz, tradizioz, psikologiaz, euskaldunok euskaldun garela; euskaldunok herri bezala suntsitzeko zorian gaudela eta itotzen gaituena Estatu espainola dela.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 Jakina, nazio zapalduen edo nazionalismoaren eta Estatuaren eta desarroilo historikoaren teoria orokar haundiak borobil zitzakeen... Teoria del desarrollo histórico de las Naciones, eta hola.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Beraz, ez dugu onartzen Estatuaren eta Alderdiaren berezkuntza leninista: Estatua neutral erlijioari buruz; Alderdia deliberatuki erlijioaren etsai.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0244 1982.ean espainol estatuko harrapaketak guztira ez ziren 1.000 tonatik gorakoak izan.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Zernahi esku-sartze (estatuarena, akademikoena, kritiko-estetikoena) egun oroko ogia den haro honetan, argiro frogatzen ari da, artegintzarako pertsona batek, nor izateko, funtzionarioen munduko ez den norbait behar duela izan.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Kensington lorategiko adar trinkotasunean, Peter Pan-en estatua nabari da; haur guztiek ezagutzen duten menturatako personaia hori.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Ez da ulertzen Euskal Herria poliziaz eta goardia zibilez beteta egotea eta hein berean estatu espainoleko paradisurik handiena izatea drogarentzat, heroinarentzat bereziki.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Gipuzkoan, proportzioan, New Yorkeko estatuan beste zaletu ageri da.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Estatu guztiko 3.000 nekazal kooperatiba horietatik gehienak Andaluzian dira, batzutan lur elkartuen bidez, besteetan prezio edo ongarri mailan bakarrik.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Botereak hipostasiatzeko, mitikotzeko eta gizakiaren eta gizartearen kontrolpetik ihes egiteko duen joeraren kontra, estatu demokratiko eta legepekoak errazionaldu egin nahi du boterea, hori banatuz eta mugatuz, eskuz aldatzeko sistemak eratuz, eta menpekoen aldetiko kontrol-moduak jarriz.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Leninentzat, estatu bat, politika inperialista egin nahi badu, zenbait baldintza objetibo kunplitu beharrean aurkitzen da.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Kapitalak ttipiak diren bitartean entrepresek ez dute interes handirik edukiko atzerriko merkatuak konkistatzeko, nahikoa baitute estatuaren barruan daukatenarekin.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Alemaniaren kasua bezala, Hilferdinek dioen bezala, monopolio hauek estatu barruan indartuz eta sustraiak botaz joango dira, estatua laguntzaile jatorrena dutelarik (39) El capital financiero. Rudolf Hilferdinen liburuan aurki daiteke explikazio koherentea teoria honi buruz. Argitaldaria: Tecnos.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Baina, entrepresa monopolista hauek oztopo asko aurkituko dituzte beren produktuak beren estatuko merkatuetatik kanpo saltzeko, zeren beste estatuetan mugetako zergak ordaindu beharko baitituzte.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Bere produktuak beste estatuetako produktuen prezioak baino merkeagoak eta konpetitiboagoak izanez, Alemanekin gonparaturik, ez zeukan Ingalaterrak atzerrian kapital handirik inbertitu beharrik.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Horrelako zerbait gertatzen da, orain bertan, Hego Afrikan eta arrazistak diren estatuetan.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Zuriek osatzen dute indar errepresiboen parterik handiena; zuriak dira estatuko administrazioan daudenak.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Honek ez du esan nahi beste estatuetan eta herrietan horrela ez denik.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0104 (...); horretatik aparte, estatu bereko patente askorekin lan egiten du.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Bi estatuotan, bestalde, tolesturen egokiera hori eta gorputz mugimendua, erromaniko garatu batez mintzatzen zaizkigu dagoenekoz.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Futboleko Mundu-Txapelketa dela bide antolatu eta hedatuko litzateke honen sarea, eta honetaz balia daitezke Estatua eta Komunitate Autonomoak akordio baten bidez.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuko Gobernuaren arteko harremanak urratsez-urrats ikustean konturatzen da bat, J. J. Azurzak esan bezala, negoziaketa barik, indarketa edo sokatira izan dela bien artekoa.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Arrazoizko Estatu bat, arrazoiari zegokion gizarte bat, eraiki nahi zen, eta betiereko arrazoiari kontraesaten zion guztia, aldiz, erruki gabe egotzi behar zen.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Eta ikusi dugu, halaber, betiereko arrazoi hori, funtsean, hauxe besterik ez zela, alegia, orduan burjes bihurtzen ari zèn estatu lau hartako gizonaren zentzu komun ideializatua.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Horregatik, frantses iraultzák arrazoizko gizarte hau eta Arrazoiaren Estatu hau egia bihurtu zituenean, instituzio berriok, zaharrak baino arrazoizkoagoak baziren ere, Arrazoi absolututik nahiko urrun gelditu ziren.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Arrazoiaren Estatua porrot eginik gelditua zen guztiz.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 Egintza- eta garraio-erakunde haundiez jabetzea, lehen elkarte anonimoen aldetik, gero trusten aldetik eta askenez Estatuaren partetik.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Anglikar Estatu-Elizá berrezarria izan zen berriro ere, baina ez bere aurreko egoeraz, katolizismo baten gisa, erregea Aita Saindutzat, baizik eta bortizki kalbinizatua.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Baina, azkenean Udalak, bere auteketarako, funtzionamendu, gorajotze, ordezkaritza eta botereentzako Estatutik etortzen ziren legeak betetzen zituen....

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Jauntxo horiek estatuaren aginte zentralizatuarentzat berealdiko arrisku ziren, eta enperadoreak ez zuen begi onez ikusten ekonomiaren dezentralizazio hura.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Gizarte politiko berriaren zimentarri zirudien zenbait libertade ere bai: erlijioen libertade politikoa, Estadu eta Elizaren arteko apartazioa, prentsa libertadea eta batez ere ate guziak hersten zituen azken proposamendu kondenatu hura:
Aita Sainduak bakeak egin eta amor eman dezake eta behar du progresuarekin, liberalismo eta gizarte modernuarekin.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Gobernamendu honek bi ekinalditan burutuko du Elizaren kontrako langintza: 1879-1886ko erasoaldia ikastolen aurkakoa izango da bereziki, 1895-1905ekoan Kongregazioneen kontra joan eta Eliza-Estaduen apartaketaraino helduko da.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Pertsegizio hauk ez dira Estadua eta gizartea osoaren krisi batetik sortzen, 1792-99an bezala, Frantziak XIX mendean ezagutuko duen bakealdirik luzeena oraingoa (1870-1914) baita.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Ez, orain, aintzina egin nahi duen Estadu batek erasotzen dio Elizari.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Elizari ez zaio atsegin Estaduak beretzat gorde duen Unibertsidade-monopolioa; hor ere Estaduaren lehiakide izan nahi du: elizgizonek printzipioen izenean eskatzen dute askatasuna; laikozaleek, berriz Elizaren eskutan jaioko litzakeen askatasun-monopolioaren kontra ekiten dute (143) Lege hau 1875-eko Legeaz ari da Challemel-Lacour filosofaria egiaz eta benetan Eliza katolikoaren probetxurako emana da....

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Ferryk dioenez ez daiteke Estaduaren burujabetasunezko eskubide hori inoren eskutan laga.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Herrialde, herriska, eta hauzoetan, Estaduak (Ribot-ek idarokita) eliz-ondasunak imitoriatu egin nahi ditu.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Zenbait tokitan (eta Euskal Herrian), herri xumea suminduta asaldatzen zaie imitorioak, egitera datozen harmagizonei, bi aldeek (Elizak eta Estaduak) egiten dituzte eginahalak Legearen aplikapena gogorragotu ez dadin.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0085 Elyséeko egunkariek Changarnieri oldartu zioten; ordenaren alderdiaren egunkariek, Bonaparteri; Batzorde permanenteak batzar ezkutukoak egiten ziharduken, zeintzuetan Aberria arriskuan zegoela deklaratzeko proposizioa behin eta berriz aurkezten baitzen; gudalostea bi alor etsaietan banandua zirudien, bi estadu nagusi etsaiekin, bata Elyséen Bonaparte bizi zen tokian, eta bestea Tuileriesen, Changarnier bizi zenean.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Gizakiak bakoitzaren eskubideak zaitzeko Estadoa sortu omen du, itunben baten bidez (Rousseau-ren Contrat Social).

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Horregaitik Estadoaren eginkizuna bakoitzaren askatasun auxe gordetzea da.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Estadoari buruz idatzi zituen oldozpenak ementxe xurgatu zituen.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Hegeli jarraiturik Estadoa onhartzen zuen Lassallek.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Estadoaren eginkizuna gizadia askatasunerako ezi ta aztea omen da.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Marxentzat, ostera, estadoa klase baten boterea da, beren nahikundeak zaitzeko eraikia.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Prusiako estadoa eskuindarra zela ikusten bai zuten, gizartea eta estado hori oberagotzeko, uste zuten lehendabiziko urratsa izan behar zuela erlijioa kritikatzea eta desegitea.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Izan ere, Estadoaren jauntxokeriari aurka egiteko, babesik sendoena propriedadea zela uste osoa zuen.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0047 Formula hori Estadu Sobietikoan ezin aplika zitekeela erantzuten da; zeren, arrazoitzen denez, R.S.F.S.R. alkartea osatzen duten herriek libreki eta beren borondatez onartu bait zuten elkarte hori.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Funtsean, gainerako guztiaren gainetik sozialismarako burrukaren interesak jartzen ditugu, zeren gure herriaren independentziarako burruka bait da Espania-ko Estaduko langileriaren burrukan ere estrategiazko helburu esentzialena den oligarkiaren Estadoa erauzteko biderik gogorrena eta efikazena.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Gaur egun, Estadoen epean gauden ezkero, nazio baten jitea bilakatzeko nahi eta nahiezko gertatzen da Estado autonomo eta independientearen beharra.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Gaizkiari aurpegirik ez emateko esaerak esankizun berezia darama; izan ere Jesusek beti aurpegia eman behar zion zeloteen irizpide nagusiari, hauek Erromako Estatuari armaz gogor egin behar zitzaiola bait zioten (O. Cullmann).

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 - Lenin-ek teoria hori atera zuenean, euskal, bretoiniatar, galego, etabar nazio zapalduen kasuak ez zituen ezagutzen, pentsaturik Espainia eta Frantzia (eta ia Europa, guztia) nazioak zirela eta ez multinazional Estaduak.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Estadu mailako egoera politikoaren datuak.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Bestalde, Suarez-en politik erreforma guztiz lotsagarria dago, eta hau dena 1929-tik honera egon den kapitalist ekonomiaren krisi zikliko handienetako baten barnean eta Espainiar Estaduari askoz gehiago ikutzen diona hemengo politika ekonomikoa guztiz alderakoia, gansterra, desfalkoz eta tranpaz beteta dagoelako: Matesa, Redondela, Reace, Lockheed, etabar, etabar.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Eta honek guztiak Espainiar Estadua ekonomikoki Europako ahulenetako batetan bihurtzen du.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Kapitalist ikuspegitik begiratuaz Suarez-en erreformak ez du ekonomia bere egoeratik atera ahal izateko partxeo bat ere egiten, Europako kapitalist Estadutan daukaten fiskal erreforma bat izango zen bezala, bunker ekonomikoa zutik diraulako eta aberriaren gurasoak ez dutelako nahi inongo sakrifiziorik egin eta ezta ere lehengo txantxuloak galdu.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 Baina alderdien kontrola gaindituaz, eta bai manifestapenetako, ibilaldi, paktu sozial, etabar alderdi hauk Estaduaren boterearekin egingo dituzten konponketak beti publikoki salatuaz.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Riobambako batzarrak 1830 urtean eta gaur duen izenez Estatu independiente deklaratu zuen arte.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Azken urteetan eta gaur duen izenez Estatu independiente deklaratu zuen arte.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Estatua.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Beste hitzetan esateko, Estatuko legeek hala agintzen dutelako: berez, legeak hiritarrek erabaki eta errespetatu behar dituzten arauak dira; Estadua lurralde bederan bizi eta denentzako egoki diren aktibitateak batera eratzen dituzten pertsona multzoa da.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Bere zereginak desarroilatu eta boterea ejerzitatzeko, Estadua pertsona talde batetaz baliatzen da.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Estatuko Organoak dira hauek, eta horrela deitzen dira haren esku, begi, eta aho bait dira.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Pertsonen batzarrea bat da, eta hartan onartzen dira Estatuko legeak.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Estatua eta erakunde lokalak.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Hauetariko bakoitzak bere saila gobernatzen du Estatuaren erabakiak aplikatuz.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Zenbait estadutan erakunde bereziak arduratzen dira legeak egiteko.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 1) territorio nazionala /2) estatu federalak edo erregioak /3) probintzi edo departamenduak /4) udalak.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Beste zenbait estatu txiki ere ba zen, bost handi hauetakoren baten edo besteren inguruan babesturik.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Gobernamenduko mutil batek hori egitea, ezin onetsia zen ordu haietan, eskandalo gorria: 1905ean bozkatua izan zen eliza eta estadua berexten zituen legea, apez eta serora etxe, eliza eta denak bereizten zituela estaduak.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Aristotelerentzat aberatsak berekoiegiak dira eta behartsuak Estaduarentzat arrisku bat.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Klase honek ez du bere interesean bakarrik gobernatzen Estadu guzienarenean baizik.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Bere liburuetan Estaduak oinharri natural eta razional bat duela demostratzen saiatzen da.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Filosofatzeko libertateak, hau da, pentsatzeko askatasunak, Estaduari ez diola kalterik egiten frogatu nahi du.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Gehiago oraindik, pentsatzeko libertate hori gabe, Estaduaren bake ta zintzotasun ber-berak arriskuan jartzen direla.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Gainontzekoetan, Estaduak ez du zer ikusirik.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Zoritxarrez, diktadurazko Estaduak politikazko aurka jartzea politikazko gaiztakeritzat artzen dute, ori ongarria eta bearrezko dela aaztuaz.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Gobernuak, Antolamenak, Estaduaren Konstituzioak legezkoak ez diran erasoak jasan litzazke, terrorismoa iritxi gabe, besteen onagatik aurka daudenen aldetik.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Baina, arau eta joku-erregela oroen artean, garbiro zera agertu zaigu beti: Estadua.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Defizita duela, soberagoa duela, eta Estaduak eta bere aginteak hartzen dituzte erabakiak.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Nazioarteko araudi horri lotuak eta moldatuak izaten ote dira beti Estaduaren politikaren jokabideok?.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Baina, kontutan eduki behar da ere, Estadu guztiak ez direla indarrez berdinak, eta, beraz, diru-sistemaren arauen kontra, Estadu handiek, errazago aldezten eta babesten dituztela beren interes partikularrak, ezen ez Estadu txiki eta indar gutxikoek.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Erdi Aroko Estatuetan eta geroago ere bai, esan dezagun berriro, fede batasun hori sozietateen konstituzioari dagokion elementu edo oinarrietarik bat zen.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Orduan Estatuak, bere egitura eta izakera gordetzeko, batasun hori babestu behar zuen.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Elizak ere bere batasuna gordetzeko halako bide leun batzuk baditu; baina Estatuak, berea zaintzeko, bide latz zakar astunak enplegatu ohi ditu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Eliza eta Estatua, orduan, har-emanik estuenean ziren; eta Elizak eska ziezaiokeen Estatuari, ororen ona zaintzeagatik, honek bere eskuan dauzkan bide edo tresna horiek erabil zitzala.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Baina nola behar da interpretatu esakune hau? zein da presiski beronen sentidua? Esan nahi ote du Eliza, bere xede edo helburuak lortzeko berari Eliza denez dagozkionak, alegia, Estatuaz, tresna batez bezala, baliatzen zela? Hala balitz, Elizari berari erantsi beharko genioke odol ixurtze horien erresponsabilitatea.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Kasu horretan Estatua Elizaren tresna huts bat besterik ez litzateke izango.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bigarren era honetara hartuz, hara nola diren gauzak: Estatuari bere buruaz arduratzeko eskatzen dio Elizak.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bere ondasunik handiena, Estatuaren konstituzioaren begi ninia bezala dena, zain dezan eskatzen dio.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bigarren esplikazio honetan eta kondairaren argitan hau da esplikazio zuzena, Estatua bera da ari dena, eta bere eremuko lanbide bat burutzen du, lanbide tenporala, noski zeren orduan, esan dugunez, balio izpiritualak tenporalaren barnean sarturik zeuden.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bai. Orduko sozietatearen definizioan balio kristauak sarturik zeuden, eta Estatuak zaindu eta babestu behar zituen.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Estatuaren arazoa zen, beraz.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Eta hori hala baldin bada, ezin esan daiteke Elizaren tresna huts bat zela orduan Estatua.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Balio izpiritual bat sozietatearen balioa den aldetik babestea, eta balio hori zaintzeko, Estatuak bere esku dituen era eta bideak enplegatzea, hori arazo tenporala da, eta Estatuari dagokiona.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Estatu Jeneralak: Burgesia, 1789 urtetaraino Herriaren estrukturetan sartzen doa emeki-emeki abiatzen delarik (monarkia absolutuaren sasoinean).

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Alabaina, Frantzes Estatu Jeneralak batzarrera deitzeko erak (senekalien bidez) ilundu zuen eguraldia eta susmo gaiztoak hartu zituen.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Funtsean, frantzes Estatuak euskal estruktura bere baitan hartuaz, gure askatasun oro xahutzea zuen helburu.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 - Liburuaren problematika osoa arduraz hartzen duen gobernurik, estaturik, edo ministergorik, edo instituziorik, ez dugunez, eta, beste aldetik kultura inprimatuaren egoera larriagatik, euskal argitaletxe zenbait kultur gune, kultur etxe, bilakatzen ari dira.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Etniaren ikuspegitik behatuta, eta alderdi honi lotu nahi litzaioke batipat lan hau, ez luke inongo zentzurik izanen katalan arazoa espainiar Estatuko lau probintzia ezagunen herrialde geografikora murriztuko bagenu, eta are guttiago ofizialki onhartua izan zaion 1833ko probintzi eraketaren araura hartuko bagenu.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Jakina denez, badago Ipar Katalunia bat frantziar Estatu barruan: Rosello izenez ezaguna, nahiz eta deitura hori herrialdeko alderdi bati besterik ez dagokion.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Jakina da, bai eta, Andorrako Printzerria 452 km2 eta 19.000 bizilaguneko katalan hutsezko Estatu ttipi bat dela, eta katalana duela bere hizkuntza ofiziala.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Izan ere, arras ezaguna zaigu katalan dialektoen artean datzaten desberdintasunen jatorria, nahiz eta beren artean ez bada sekulan halako elkar ezinulerturik egon izan ere: Erdi Haroko azken aldera katalan Estatuak lur jo zuenean, zenbait lurralderen arteko giza loturak lasatu edo eten egin ziren, eta, jakina, dialektotzearen bideak ere erraztu.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Calvin-ek, bere dotrinen lehen partean, Eliza eta Estadua elkarregandik bereiztea eskatzen zuen, eta ifarraldekoak ondo gogoan zuten Errege Katolikoak Nafarroan izan zuen jokabidea, Leringo kondearekin baliaturik, eta Bidaxuneko Agarramont eta bere inguruko jaunek Juana Albret Nafarroako erreginaren inguruan bildurik, Calvinoren aldeko bidea hartu zuten.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Gaurdaino gizonak lortu duen sakontasunik handiena 6 250 metrokoa da, Wyomming (EE.BB.) estatuko petrolio putzu batean.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0472 Bere erantzuna esan aurretik, azaldu behar dut biltzar osoan bai hemengo ponenteek bai kanpokoek oso garbi utzi zigutela edozein obra, bi komunitate autonomoei baldin badagokie, Estatu zentralaren konpetentzietan sartzen dela.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Hau duk marka, kanpoan poesiari hain estima gutxi zaion bitartean Estatuak, aldiz, hainbeste beldur!.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Baina ez zen 1867 arte gertatu, Europako Estatuak Parisera elkarrekin bildu, eta onartzea handik aurrera urrea izango zela kopuru gordailatuen eta txartel-zirkulazioaren kontrako erreserba eta herrien arteko pagamendu-bidea.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eskema hain sinple hau oso sartua dago herriaren baitan, eta guztiz nabaria Estatuaren funtzionari eta zuzendariengan, batez ere politikari eta irakasleen jarreretan.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ideologia progresista batek bultzatu du, baina estatu zentralistaren interesek baliatu dute; mito askatzailea, dagoen sistemaren justifikazio bihurtu da.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Funtsean, nazio eta etnia ezfrantsesen zapalkuntza justifikatzeko, zingira berean ibili dira talastan ezkerra, estatua eta eskuin muturra.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Mito honetaz, ba, baliatu egin da Estatua; funtzionalki, erabilpen honen historia eta kritika, egin beharra dago.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Esan nahi bait da: Estatuak botere eta biolentziaren monopolioa eskuratzen du, eta, haren aurrean, gizartea indarge gelditzen da, indibiduo pribatuen multzo bezala.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Horrela, borondate nazionala abstrakzio bilakatzen da, Estatuak bakarrik gihartzen ahal duena, eta, ondorioz, Estatuak bahitzen duena.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Estatua kontrolatzeko, gizarteak hauteskunde demokratikoak erabiltzen ditu, baina kontrol honek ez du jatorrizko hobena ezabatzen.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Estatuaren egiturak komunitate edo klase batzuen esistentzia bera ukatzen duenean, ukatuak gertatzen direnentzat demokrazia zapalkuntza bilakatzen da, nahitaez.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Baina zanpatuak gertatzen ziren langileen elkarteak debekatzeko, lehen aipatutako teoria erabili zuten: Estatua eta indibiduoaren artean legitimitate propiorik duen elkarterik ez da, langileen erakunde espezifikoak naziotik bereizten dira, kontrairaultzaileak dira (24).

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Dena den, delegazio edo ordezkaritza bat aukeratua izan zen, ez Frantziako Estatu orokorretan parte hartzeko, baizik eta Parisen zegoen Erregearengana joateko.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Estatu Lauaren ordezkari emanak izan ziren Vivie Garruzeko merkataria, Frantxiztegi, Donibane-Garaziko notarioa.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Pariseko Batzar Nazionala eta Euskaldunak 1789.eko ekainaren 17tik goiti Estatu Nagusiak bihurtu ziren Asanblada edo Batzar Nazionala (Assemblée Nationale) eta uztailaren 9an Batzar Konstituziogilea, Frantziako Estatuari Legeria berri bat (Konstituzioa) eta Lurralde-antolaketa berri bat eman nahian.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Erregimen Zaharraren garaiko ezaugarritzat harturik, desegin zituzten Frantziako Estatu barruan bizirik zeuden probintzien erakunde eta instituzioak, adibidez Lapurdiko Biltzarra.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Behenafartarrak ez zeuden abuztuaren 4eko gau horretan, Frantziako Estatu Orokorretan (eta, beraz, Batzar Nazionalean) parte hartzeko gogorik (eta juridikoki eskubiderik) ez zutelako.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0060 (...); bata, Dominique, frantses monarkia konstituzionalaren aldekoa, itxuren arabera bederen, baina eraikitzen ari den Frantses Estatuko Nazio konzeptu berria dudan inondik ere ez du ematen; ildo honetatik joanez, horrelako ateraldiak ere zerbait esan nahi du: ( 1790.eko apirilaren 19an).

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Lehen egunetan, elizetan preso sartuak izan ziren eta gero Frantses Estatuko hego-mendebaldeko bost departamentutara desterratuak izan ziren, gizon, emakume, gazte, ume ala zahar: Lot, Lot-et-Garonne, Gers, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 1794eko ekainetik aurrera Gipuzkoan sartu zen frantses Estatuko armada iraultzailea, Moncey, Harispe eta Cavaignac generalak buru.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Horiek denak azaltzen dira Lapurdiko Biltzarrak egindako txostenean, 1789eko maiatzeko Estatu Orokorren prestatzeko jardunaldian: .

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Hala ere estatuan eta Euskal Herrian ez da ezagutuko mende honen erdia arte, orduko gertaerengatik.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Konstituzioa Estatuari zuzenki lotuta dago.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hain zuzen ere, Estatuaren ezaugarri nabarmenetarikoa arazo, gatazka eta errealitate politikoa orohar bideratu nahia da, eta honetarako Zuzenbidea da tresnarik aproposena, eta honen barnean, noski, Konstituzioa, hau bait da Zuzenbidearen gailurra.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Zuzenbidea, beraz, Estatuaren justifikazioa, forma eta helburua da.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Honenbestez, Estatu orok bere Konstituzioa izango du.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Are gehiago, Estatuaren gauzatzea Konstituzioaren bidez egingo da, bertan jasoko bait da erakunde-antolamendua eta gizarteak ustez dituen helburu eta printzipioak.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Estatua eta Konstituzioaren arteko identifikazioa jurista liberalei zor diegu, botere politikoa legearen menpean ezartzea izango bait da haien xede nagusia.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Zentzu estrikto batetan, beraz, Konstituzioa Estatu modernoarekin sortuko da, liberalismoaren garaipenarekin.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Konstituzioa, dena den, zentzu estriktu batetan, Estatu liberalarekin sortuko da.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Baina Estatuan, eremu politikoa askoz zabalagoa da eta partehartzea ezuzena izango da, ordezkarien bidez.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Lehen egintza, behin eta berriro aipatu dugunez, iraultza burgesak dira, Estatu monarkiko absolulistaren aurka egin zirenak.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Hala ere, Zuzenbide konstituzionalari ezer guti aportatu dio fenomeno honek, lehendik zeuden ereduak jarraitu bait dituzte kasu gehienetan (Estatu kolonizatzailearena hain zuzen).

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Hala eta guztiz, herri hauetako errealitate sozio-ekonomikoa eta politikoa erabat berezia da eta konexio eskasak dauzka ekuadorretik gorako estatu liberal zein sozialistekin.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Amerikar testu konstituzionala konpromezu zail baten fruitua da: konfederalak eta unitarioak batetik, liberalak eta esklabistak, kontserbadoreak eta progresistak... Estatu federal moduan antolatzen da, Federazioari botere orokor eta zehaztuak emanez.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Estatu sozialistetan Konstituzioak betetzen duen funtzioa liberalen parekoa da gauregun: sistema politikoa irauneraztea eta beronen printzipioak bermatzea.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Esan ohi da analisia erabat sinplifikatuz noski Estatu eta Konstituzio liberalen jabe nagusia askatasuna dela eta sozialistena berdintasuna, haiek berdintasunari muzin egin diotelarik eta hauek berriz askatasuna ukatu.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Dena dela, bigarren mundu-gerraren ostean Estatu liberalek aldaketa nabarmena izan dute ezkerreko partiduen ekintzengatik: berdintasuna bultzatu da eskubide sozialak sortuz eta Konstituziora inkorporatuz.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Estatu sozialistak, aldiz, aldaketa-prozesu sakonean daude, liberalismoaren printzipio nagusiak onartze bidean: pluralismoa batetik eta sektore pribatuaren eskuhartze gero eta sakonagoa eta inportanteagoa ekonomian.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Diferentziak maila konstituzional formalean baino errealitate sozio-ekonomikoarekin zerikusia duten elementuei dagokienean nabarmenduko da: Estatuaren eskuhartzea ekonomian, klase sozial desberdinak sistema batetan eta bestean, garapen ekonomiko guztiz diferentea...; guzti honek, noski dinamika politiko bereziak sortaraziko ditu eta konstituzio material deitu dugun horretan sistema bien arteko aldeak inportanteak izango dira oraindik.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Hirugarren Munduko nazioetako errealitate sozio-ekonomiko bereziek sistema politiko-konstituzional propioak sortuko dituzte (sortuak dira dagoeneko baina oso guti estudiatu dira kapitalismoa / sozialismoa tentsioak ezkutatu egin dituelako), eredu demokratiko-liberalarekiko (ez dezagun ahantz berau Estatu aberatsetan, Lehen Munduan, dagoela indarrean) diferentziak zeharo nabarmenduko direlarik.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Bestalde eta aldiberean, herriak gizarte inperialistaren aurkako masen erantzun baten bitartez, Estatuaren biolentziaren aurka ekiteko, erantzun bat gauzatzeko eta bere buruaz pentsatzeko gauza zela adierazi zuen.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Eta Irango ekonomiarentzat ikaragarrizko kolpea izan zen: industriaren produkzioa 1978ko bigarren erdian 42an jeitsi zen, eta estatuaren irabaziak aurreko urtekoen aldean %21ean jeitsi ziren.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Batzordearen lehen helburua: Herriaren beharrizan premiazkoenekin erlazionatutako eta estatuarentzat hil-ala-biziko diren sailetako grebak bertan behera utzi araztea.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz: zuzendaritzaren kontrolari ihes egiten ziotenak, eta estatuaren eta gestore ofizialen eskuetatik at aritzen zirenak, eta langileen momentuko interesak defenditzeaz gain, jabegoaren ideologiari ere erreparatzen diotenak (ikuspegi unibertsala).

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Izan ere islamiar shuren berezitasuna ez zen estatua edo-ta kapitalarekin kooperatzen zela, gestio kapitalistari buru egiten ziola baizik zeren eta shurek gestioaren kontrola hartu nahi bait zuten, eta islamiar doktrina berdintzailea bultzatzen zuen estatuaren aliatu ziren.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Estatu kapitalistetan gutxiengo baten eskuetan zirkulatzen da kapitala.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Eta komunistetan kapitala estatuarena da, zeinak herria hurrupatu eta trukean zerbait ordaintzen dion.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Bertako alemanek, italiarrek eta frantsesek ondoan dauzkaten herrikideengandik apartatu eta elkarrekin Estatua sortu dute, bata besteen tradizio kulturalak arras errespetatuz; Estatuan elkarrekin bildu izateak ez du esan nahi bakoitzak bere kulturari muzin egin dionik.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsona, gainera, talde askotan kokaturik bizi da: klase sozialean, nazioan eta Estatuan, sailkapen kulturaletan, ogibideko taldetan, familian, status orokorrean, etab.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Bestalde, munduko %90 Estatu plurinazionalak direnez eta esperientziak erakusten digunez, herriek euren antolaketarako burujabetza osoa eskuratzen ez badute, Estatuen zapalketapean eta etnizidio arrisku handian gelditzen bait dira, beharrezkoa da Giza Eskubideen Hitzarmenetan egindako aitorpenari lehentasuna ematea.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Areago, ez dago demokraziarik herri batentzat derrigorrezko Estatu baten mende egon behar baldin badu.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Estatu Modernoak Errenazimenduan jaio zirela konbentzionalki onartzen da.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Europan konfederakunde eta nazio elkarte berriak sortzear gauden une honetan, pentsatzekoa da Espainia bezelako Estatu Moderno zaharrak (!) zenbateraino ez ote diren hiltzera .

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Sorabillak Azelain etxeko Larretatar prestuez gainera, gogoratu behar dugu XIX. mendeko lehen hamarkada hauetan Juan Bautista Erro mea-injineru andoaindarra ere, Haziendako ministrari-idazkari eta Estatuko Kontseilari izana eta Gipuzkoako Diputazioak bere orduko Villafranca de Ordizia-ko bileran (1823an) Bere euskarari buruzko lan hilezkorrengatik, Gipuzkoako seme duina aldarrikatu zuena.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Puntu batzuk alde bat, hegoaldeko nekazal erreforma kasu, nazioarteko sistema osatzen duten estatuen barneko gizarte aldaketari ez zaio inportante erizten, eta asumitzen da ezen nazioarteko sistemaren egiturak garrantziko aldaketarik gabe iraun egingo duela, espezifikatzen ez diren berregituraketa batzuk gora-behera.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Batzordeak seinalatzen duenez, Iparraldeko estatu aberatsek, banakako salbuespenez, interes gutxi erakutsi dute transferitze horretan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 OCDEko estatuek 1978an beren Barne Produktu Brutoaren %0.35a eman dute desarroilorako laguntza ofizial gisa (horien aldean, sobietar blokekoek beren BPBaren %0.04a eman dute, eta Petrolio Esportatzailen Erakundekoek beren BPBaren %3tik gertu, Saudi Arabia, Kuwait eta Golkoko estatuek orain arteinokoan %6tik %15era eman dutelarik, eta 1978an berriz %4 edo 5a).

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Esan nahi ote dute, adibidez, estatuen egitura koerzitiboak eta lehengaien eta produkzio-bitartekoen gaineko propietate pribatua ezabatu beharko litzatekeela, jendeak bere beharrik oinarrizkoena erreusitu dezan? Ez dirudi oso probable batzordekideek horixe izatea gogoan.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Estatu sobietarraren indarra kontutan hartu behar da, bere inguruan direnak ugari dira, nahiz eta lotura ideologikoak ez izan bakarrak, ekonomikoak eta militarrak handiak direlarik: Kuba, Angola, Namibia, Mozambike, Etiopia, Ekialde Hurbila, Vietnam eta bere influentzi eremua, Ekialdeko Europa....

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Eta horrela abiatu dira enpresak eta estatuak.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Dudarik gabe, organizazioetan aurkezten da boterearen arazoa, botereak dakarren autoritarismoaren beldurrez, beti izan da iraultzaren esparruan jarrera antiautoritario bat; baina Estatuaren botere errepresiboa kontutan harturik, erakunde gogor, zentralizatu eta ongi diziplinatuen egitea izan da jarrera nagusia.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Ez dago etika bat Estatuarentzat (polis) eta beste bat pertsonentzat: pertsonen obligazio moralak Estatuan definitzen dira.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 San Paulo-ren ereduan, kristautasunean, hiria ez, baina arima salbatu behar bait da (kristautasuna salbazio-doktrina erlijioso bat da, lehentiarki ez da moral bat), Estatuari eta politikari ez zaio ezertarako jaramonik egiten, bakoitzaren kontzientziako moral partikularra elaboratzen da, gehienez ere komunitate erlijiosoa izango da, kontenplatzen dena, ez politikoa.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Moral bat Estatuari iusnaturalismoak exijitzen zion oraindik (guk Aita Vitoria-ren izena eskertu ohi dugu).

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Teoria politiko garaikidetarretan orain, Estatuaren moral-arazoak lekua Dretxoari utzi dio, Zuzenbidea eta legitimazio juridikoa izaten dira kontua edozein auzitan (Zuzenbide positiboa).

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 15. Orain asko dagoen joera da, ezkutatuz edo ukatuz soluzionatzekoa problemak: ez dago abertzaleago eta gutxiago abertzalerik (zeinek dauka abertzaletasun autentikoaren txartelak banatzeko monopolioa?), ez dago moral absoluturik (beraz, moralik ez da batere egongo Estatuak obligatzeko).

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Azkenean, ez da horrelaxe aitortu nahiko, baina ez dago Estatuaren moralik, ez dago eta Estatua baino goragoko instantzia moralik, hura epaitu ahal izateko.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0174 Biolentziaren legitimitateak uko egiten dio, nonbait, inolako moldetan printzipioz razionalizatua izateari, Estatu modernoaren markoetan.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Doktrina haietan, klaseek historian leku jakin bat zuten, egiteko ezagun determinatu bat, oinarrizkoak; nazioek beste lekutxo bat zuten, bazterkoia, galdu samarra, periodotxo labur batean iragakorra, beti ere klaseetatik egonez menpe (nazio-arazoa burgesiatik); bere lekua zuen Estatuak.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Nazioak edo nazionalismoak gainditu adina, Estatuak behar zituen birrindu sozialismoak, produkzio hondasunen jabego pribatua ezabatu, klase-diferentziak xahutu.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Baina estatuaren funtsak eta demokrazia guk ulertzen dugun gisa, hau da libertate indibiduala... ez dira batere aldatzen.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Estatu denetan daude buruzagitzan dauden partidu, taldeak, demokrazia ez bait da berez sortzen.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Estatuak asko eta dena planifikatuko du baina, guk aspaldidanik ezagutzen duguna hazkuntza salbajea besterik ez da (...) Planek ekonomiaren joera inerteen akta jaso baizik ez dute egiten ".

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Gaurregun, zenbait herrialdetan (Estatu Batuetan eta Japonian) urteko 2 milioi lan-istripu gertatzen dira, eta beste zenbait estatutan (Alemania, Frantzia eta Italia), milioi bat baino gehiago.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Estatu Espainolari dagokionez, hara datu batzu, han-hemenka jaso ahal izan ditugunak.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Istripuak eta, berauen artean, lantokietan gertatutakoak lehendabizi eta motorrezko ibilgailuekikoak bigarren, izan ziren Estatu Espainolean 70-80 hamarkadan gertatutako heriotzen zergatirik garrantzitsuenak.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Aldiz, Estatu Espainolean badakigu zenbat jendek lan egiten duen egunero horrelako hamaika produkturekin harreman estuan: bentzenoarekin, 150.000 langile; Binil kloruroarekin eta etileno oxidoarekin, 50.000 kasu bakoitzean; Artsenikoarekin eta Kromoarekin, 45.000na; Kadmioarekin, asbestoarekin eta nikelarekin 30.000na.......

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Munduko estatu eta erakunde politikoen ondoan, beraien baitan, azpian edo gainean, badago Laugarren Mundu bat, bere txikian eta zatituan ere bizirik jarraitu nahi duena.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Lehenengoa 1982ko urtean egin zen, merkatal munduko transferentziak Estatuarengandik hartu eta urtebete geroago alegia.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskal Sektore Publikoa, Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatua dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Komunitate Autonomoak, Lurralde Historikoetako bakoitzak eta Udalen antolamenduak.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegotar iz. eta izlag. (1911). Estatu Batuetan, hemeretzigarren mendean, hegoaldeko estatuen askatasunaren aldekoa zena.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 HEZKUNTZ SISTEMA ETA IRAKASKUNTZ ARLOKO TRANSFERENTZIAK 1. Hezkuntz Sistema Kapitulu honetan ematen den informazio estatistikoa, Estatuan 1986/87 ikasturtean indarrean egon den hezkuntz sistemari dagokio.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 -TXERTOAK: Bidaian abiatu baino lehen, bai Espainako Estatuan, bai herrialde urrutienetan ere behar-beharrezkoa da geure osasunari arreta berezia eskaintzea.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Bidai bati ekitean, bai Espainiako Estatuan zehar edo atzerrian, gomendagarria da beti aseguruz horniturik ibiltzea.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Espainiako Estatua C.E.E.n sartzearekin, Europa Komunitateko edozein lurraldetan, eskubidea dugu osasun-laguntzak dohainik izateko, baina, hau ez dago oraindik erabat martxan Espainian.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Hona hemen, Espainiako Estatutik kanpoko argitaletxe kartografiko nagusienak.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0116 - Gaztediaren Biltzar Europearrak sorturiko nazioarteko estatuen bitartez aurkezturiko Au-Pairren eginkizun batzuk izendatutako dizkitzuegu: - Au-pair dagoen pertsonak lagundu behar du (baita haurrak zaindu ere).

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Ondoko Estatuko prentsak ere izan zuen Gipuzkoako Lurraldean hedapen adierazkorra, Iraultzaren aldeko propagandari mugetako ateak hertsi-hertsirik irauteko agintaritza zibil eta erlijiotsuek eman zituzten prebentzio eta errepresiozko neurri guztiak zorrotzak izan arren.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina horien edukina azkartasunez zentsuratzeko zailtasunak eta Gaceta de Madrid berbera bigarren mailara baztertzeko aukerak Estatuko Idazkaria (inprimategien Epailearen aholkularitzapean) proiektuari uko egitera eraman zuten.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0180 Nolanahi ere, beste estatu berriak ez omen zetozen bat Eliza Katolikoaren buru zenak esaten zuenarekin, eta hasieratik bertatik gogor eutsi zioten itsas libertatearen aldeko borrokari: 1519an, jadanik, sarkin atzerritar zenbait (frantsesak) hantxe zegoen Karibe itsasoan, espainolak zirikatzen, mare clausum deritzona ireki nahian.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Noski, Estatukoak zer-nolako erakundeak izango dituen jakin aurretik, jakin behar da aurretiko hau.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Hau, noski, kontu handiarekin alderatu du Estatu espainolak.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 3) Estaduan bada beste herri eta kulturarik, BAINA horiek ez duten ZAILTASUN BAT aitortu behar digute.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Guk izan genituen erromatarrekin harreman batzuk, baina ez gintuzten menderatu, eta ez ziguten latina ezarri; gertatu zen, bai, hego aldetik latinbideak egin zirela, baina geldiro, oso nekez, eta gure herriaren zati haundienak euskara besterik ez zekien garai batean, administrazioa, estatuarekin genituen harremanak, latinez jarri zizkiguten ETA GAINONTZEKO HERRIAK, latinez hitzegin eta latina administrazioa.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Bere betekizun nagusiak, gure Elkartean estatuaren administrazioa zuzentzea, eta autonomi gobernuaren organoek espainiar Konstituzioa errespeta dezaten zaintzea dira.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Autobide eta autopista-tarteune ugari ditugu eta hiru hiriburuak elkarrekin eta Estatuko besteekin komunikaturik daude.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 XII.6.2. Adibidea Hamazortzi Hego eta Ertamerikako estatuei buruz egindako Osagai Nagusien Analisiaren azterketan (3.4 atala) hiru lehen faktoreak kontutan harturik, hau da, hauen gain estatuek dituzten koordenatuen arabera sailkapen automatikoa egiteaz ikasketa osotu nahi dugu.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Giza-talde honen barruan bi multzo bereiztu behar dira: estatuaren oligarkia-konplexuan parte hartzen duen burgesia eta beste burgesia, asimilatu gabea.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Hala eta guztiz, burgesia oligarkikoaren espainializazioa ez zen handik urte batzuetaraino hasi, 1906-1919, Gandarias, Zubiria, Ibarra eta abarrek inbertsio kanpaina gogorra hasi zuten arte estatuko enpresetan, edo bezalako entrepresetan.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Politika hori beti danik kultura unibertsalaren jabe dela uste izan duen estado erdiratzaile batena da.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - LANGELDIKETAREN AURKA: Estaduak lanpostu berriak sortze.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 Krisi espediente eta plantilen erregulapenaren aurka, egoera hontan dauden entrepesaz Estadua jabetzea, ukituriko langilei baldintza eta toki berdinetan lan-postuak garantizatuaz.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Estadu berak finantzaturiko Seguritate Soziala eta herri eta hauzo bakoitzean serbitzuak izanik, Euskaditik eta Euskadirako beroren plangintza.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Urliak mendetan zehar sortu diren gizarte mailako erakundeak (estatuak, elizak, politikazko alderdiak eta antzekoak) gizakien herrien arteko balantzak eta neurriak begiratzeko daudela lerrake; huraxe dela haien egitekoa.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Egiazko askatasuna nehundik etortzekotan haien aldatzetik edota arintzetik, ahultzetik edo alde bat suntsitzetik bakarrik helduko da; hots, mundua trabatzen duten estatu, muga eta gainerako egitura menperatzaileen aurka, herri mailan askatasunak berreskuratzen asten direnean.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Populazio osoaren %4 baino guttiago nahikoa zen beste %96 elikatzeko, eta are gehiago, produkzioaren %20 estatu hauen mugetatik at esportatzeko.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0042 Interesatu nagusien hitzaldi arrazoitu eta koherentea Estatuaren sorreraren oinarrian bait dago.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Foru-erakundeak suntsitu eta estatua bateratuz gero, erregimen berriari eman zitzaion hasiera: Errestaurazio zeritzonari, hain zuzen.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Konstituzio politikoak betidanik espainiar guztiei inposatu dizkien betebeharrak, hau da, armen zerbitzura joatekoa eta, beren ondasunen araberaz Estatuak dituen gastuak ordaintzekoa, alegia, hemendik aurrera Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako herritarrei ere hedatuko zaizkie, Nazioko gainontzekoei bezalaxe, konstituziozko eskubideak bait dira horiek.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XIX. mendetik aurrera Europako kartografia banandu egiten da eta erresuma edo estatu bakoitzak bere gorputz espezializatu eta instituzionalizatuak ditu, honen buruketa, grabaketa eta salmenta aurrera eramateko (Cuerpos de Ingenieros Militares, Dépot de Guerre...).

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Inguruko guztiek eta maite zaituzten guztiek, txiki-txikitatik hasita, gurasoek berak eta lagunek eta irakasleek, Estatuak eta Elizak eta irakurgai onen egileek eta modu finen gortesaniazko maisuek eta den-denek, saldoan ibiltzen eta saldotik ez irteten irakatsiko dizute.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0355
1. Art. Estatuari
2. Art. Administrazio-Organismo Autonomoei
3. Lurralde-Enteei
6. Art. Merkatal, industri edo finantz enpresei
7. Art. Lukro-xederik gabeko instituzioei
8. Art. Familiei
.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Estatuko suteen %38`44 apropos eragindakoak dira.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Gainera, horrela, nazioarteko baliabideen esleipena okerragotzen da eta gizartearen ongizate-maila jaisten da (3) Baita A herriko biztanleena ere, zeren eta lehen haien Estatuak biltzen zituen arantzelez zerbitzu publikoak finantz bait zitezkeen eta orain ez.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Aipaturiko erregelamenduaren 1. artikuluak ondoko eran azaltzen du zertan datzan langileen ibiltze askea: Estatu elkartekide baten hiritar orok, zeinnahi delarik ere haren egoitza, beste Estatu elkartekide baten lurraldean alokairuko iharduera iristeko eta egikaritu edo ejerzitzeko eskubidea du, beste Estatu elkartekide horretako langile nazionalen enplegua arautzen duten legezko, erregelamenduzko eta administraziozko xedapenen arabera.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Eskainitako enpleguei erantzuteko; lanpostua bilatzeko edo beronetaz jabetzeko asmoz beste Estatu elkartekide batera lekuzaldatzeko; enplegua egikaritu edo ejerzitu ahal izateko beste Estatu elkartekide batean egoitza edukitzeko; eta egikaritu ondoren hartan irauteko eskubidea.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Hori dela-eta, kontsumoaren gaineko zeharkako zergen presioa % 2`5 edo 2`8 igoko litzateke eta espainiar Estatuak 800.000 miloi pezeta gehiago bilduko luke.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Ihardunbidea: Batzordeak proposatutako marko orokorra Kontseiluak onartuz gero, Estatu elkartekideek, Batzordearen adostasunez, aplikazioko egitarau zehatzak aurkezten zituzten; egitarau hauek Batzordeak onestekotan haien finantzapenean eskuhartzen zuen.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Kasu honetan, ordea, Estatu elkartekideen ekimenez sortzen ziren, eta Batzordearen adostasunez eginak egotekotan, honek haien finantzapenean eskuhartzen zuen.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 1984eko erregelamenduaren arabera, EGAEFen baliabide-banaketa Estatu elkartekideen artean goiko-beheko muga-sistema bati (hots, urkilako sistema bati) jarraituz egiten zen.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Estatuen laguntzen kontrolean.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Ingurugiroaren babesean (6) Garrantzizkoa da Estatu elkartekideek babes-maila horretaz dituzten iritzi ezberdinak eta merkantzien ibiltzeko askatasuna adosten saiatzea. Hots, ingurugiroaren babes-mailaz herri elkartekideek dituzten iritzi ezberdinek ez diote merkantzien ibiltze askeari erruzko oztoporik sortu behar; eta horrela izan ez dadin, Elkarteak ingurugiroari buruzko arauteria garatu behar du eta Estatu elkartekideena begiratu.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Azpiegituran (elektrizitatearen ibiltze eta elkarganbioak errazteko, Estatu elkartekideen sare elektrikoak lotu egin behar dira; eta beste horrenbeste gasbideak).

573. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 - Bai, parte onekoa ba zera; eta, parte txarrekoa ba zera, ez zakizkida urreratu, zazpi estadu-tik onuntz.

574. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 TREBIÑO`ko biztanleak, bertako auzoen antzera, bi Estadutan banatzen dira: nobleak eta orokor edo jeneralak (banaketa au Araba`ko Anaidi batzuetan ere ba-da ta Castilla`n orokorra da).

575. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Estadu orokor edo jeneralak, berriz, Pedroza`n egiten dute beren billera.

576. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Basoak berritzen dijoaz, batez ere Estaduaren laguntzarekin.

577. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Karrera bukatu ondoan, jaioterrian gelditu zan egotez; Zuberoa`ko irugarren estatuko sindiku aukeratu zuten 1623`an, eta lenbiziko bi estatuak, ots, aitoren semeak eta eliz-gizonak, gogor egin zioten arren, kargu orretan iraun zigun urte mordoan.

578. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Lege-etsaiek (anarkistak) Estadu, Lege ta Gobernu dan guztia mundutik erabat kendu bear dala diote; eta erriari bere gixa utzi, gogo duan bidea artzen, iñoren zuzendaritzarik gabe.

579. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0096 Gainera, ni ezniagozu ezkongai, estatu horretan ongi baitago amodiotan ibiltzea, alargun baizik, eta ongi dakizu alarguntsoi zein honestitate eskatzen zaikun.

580. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 Erregearen erabateko aginte osoaren defendatzaile suharrenak agertu ziren Kantzelaritzako aholkulariak, monarki boteretsuko Estatu bat eraiki nahian.

581. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0171 Bere eskubideek eskatzen zuten gisan eratu zuen Estatua Erregeak, erret aginte politikoa zainduz eta indartuz.

582. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0171 Adibiderik argiena P. Bidartek emaiten digu: goren mailako Erret-ikustatzaile izendatua izan zen, erran nahi baita ofiziodunen lana ikustatzen zuela, Erregearen izenean, Estatu zentralizatuaren eragina eskualde guzietan zabalduz.

583. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Ikusi (behar da) zer den argi eta ezin ukatua juduen estatu guzian.

584. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 Giristinoetarik ideia faltsu hunen kentzeko, sainduen etsenplua bazterrarazten daukuna, gure estatuarekin ikustekorik ez balu bezala.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Xan.:
Bainan hau ere egiten
bere neurrian;
ta balia gaitezen
hala beharrian,
aski goiz sartuko gira
estatu txarrian.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Sailkapen horien jabe ez diren eta Europako Komunitate Ekonomikoko kide diren beste Estatuetako enpresek obren lizitazioan sartzeko aukera izango dute, baina Klausula Administratiboen Pleguko 9 Klausulan adierazten denaren arabera behar bezala kreditatu beharko dute badutela aipatu sailkapenak lortzeko enpresa sailkatuei eskatu zaien antzerako kaudimen tekniko, finantzario eta ekonomikoa.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Espainian sailkaturik ez dauden Europako Ekonomi Elkarteko beste Estatuetako kontratisten kasuan, beharrezko izango da, Maiatzaren 2ko 931/1986 Errege Dekretu Legezkoan eta Azaroaren 28ko 2528/1986 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, beren nortasuna eta kaudimen tekniko, finantzario eta ekonomikoa kredita dezaten.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Beste Estatuetako kontratistek, Europako Ekonomi Elkartekoak nahiz bestelakoak, horrez gain aitorpen solemnea aurkeztu beharko dute, Espainiako Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzioaren menpe jartzen direla adieraziz.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Honi dagokionez, gure Lurraldeak galgaketa-puntuetan defizita du, zeren eta Estatuaren sareak kopuru urria bait du gaurregungo kartografi eskariei behar bezala erantzuteko.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Arrazoi honengatik, ezinbestekoa gertatzen da Arabako galgaketa-sare osoa dauden puntuak aprobetxatuz burutzeari ekitea, Estatuaren saretik abiatuz eta, gainera, inguruko Lurraldeek ere egiterapen aldian dauzkatenekin koordinatuz.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 87-88 negu-udaberrirako lau bidaia mota prestatu dira: Garraioak, Edurra, ostatuak eta Estatuko zein atzerriko Ostatu eta Ibilbideak.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Bidaiak eta Ostatuak izeneko egitarauek bitan banaturik daude: ibilbide desberdinak Estatuan barrena batetik, eta Europa zein Ipar Ameriketako herrialde desberdinetan barrena bestetik.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Igaro den urte honetan, Estatu espainiarreko hiriburu askotan egonak dira.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Aurten Ignacio Garcia eta May-ren (Autore gazte hau) Bululu y Medio obra estrenatu dute oraintsu bukatutako ihardunaldietan eta berarekin, bai Euskadin eta estatuan zehar antzespen gehiago egitekotan daude.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Konpromisarien botuetarik hirutik bi bere alde ditu eta, beraz, inongo iskanbilarik gertatzen ez bada bere alde izango ditu abuztuan New Orleans hiriko konbentziora Estatuak bidaliko dituen ehunda hamasei ordezkariak.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hiruek zituzten, gainera, konpromisarien botuak jasotzeko posibilitate haundiak: Michael Dukakis, Massachusets estatuko gobernadorea, Jesse Jackson, apaiz beltza eta Albert Gore, Tenneesse-ko senadorea.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 New York hirian gertatzen denak oihartzun haundia du Estatu Batuetan, eta, gainera, hedadurarik haundiena duten komunikabideak ere bertakoak dira; bestalde, Kaliforniaren ondoren New York estatua da datorren uztailean Georgiako Atlanta hirian burutuko den konbentziora delegatu gehien bidaliko dituena, orotara 255.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Horixe gertatu zitzaion martxoan zenbait estatu inportanteetan behar adina botu jaso ez zituenean.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Berdin da Euskadin zein Estatu espainolean, muga guztien gainetik zabaltzen bait da gaixotasun sarkor honen sukarra.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Era berean, komunitate autonomoko sanitate zerbitzuen humanizazio planen baten beharra ikusten du elkarte honek, Estatuko gainontzeko lurraldeetan burutu denaren antzekoa.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bestalde, Euskadin paraplejikoak baino gehiago dira muskulu distrofia dutenak, eta Estatu guztian zentro bat ere ez dago gaisotasun mota hau sendatzeko.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu española eta frantsesa ez dira definitzen estatu plurilingue gisa, eta beraz, hizkuntza nazional bakarra dute: española eta frantsesa.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Elebitasuna mito bat denez, ezin bait da inon lortu hizkuntzen arteko oreka iraunkorrik, hizkuntza bat aurrera joanen da, Estatuaren babesarekin, eta bestea, minorizatua, elebakartasun printzipioa ukatuta, atzerako joanen da.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu españolaren Konstituzionean isladatzen dira euskeraren heriotzarako bideak: españolaren elebakartasuna española Estatuaren hizkuntza ofizialtzat hartzen da.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu española, beraz, ez da plurilinguea (frantsesa are guttiago), ez da hizkuntz komunitate elebakar anitzetaz osatzen, eta ondorioz, Euskal Herriari euskara hutsez bizitzeko eskubidea ukatzen zaio, española inposatuz.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hemen dago euskararen kontrako eraso guztien iturburua: Estatu españolaren hizkuntz egituraketa legala, edo bestela erranda, zorioneko marko juridiko politiko hori.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estatu espainoleko gartzela ezberdinetan atxiloturik gauden euskal preso politikoak Euskal Herriari, eta orohar eritzi publikoari, zuzentzen gatzaizkio, aditzera emateko Estatu espainolak bereziki gure aurka, eta era berean gure Herriaren gaindi, berriro indarrean ipini duen eraso errepresibo-polizialari aurre egiteko erabaki irmoz darraigula.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Berriz ere jakin arazi nahi dugu, Estatu espainolak Euskal Herriarekin daukan arazo politiko eta militarrari ez zaiola konponbiderik eman ahalko hartu dituzten neurri errepresibo-polizialak direla medio, baizik eta Estatu espainolarengandikako gure Herriaren Subirotasun Nazionalaren onarpenaz eta, halaber, erreformak bizi duen ekidin-ezinezko porrotaren onespenaz.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Azken hamabi urteotan Kolektibo hau gorpuztu dugunok borroka fronte bat gehiago sortu, elikatu eta indartu dugu Estatu espainolaren eta Euskal Herriaren arteko borroka orokorrean.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gisa honetan, guregain entseiatzen dituzten mila experimentu errepresibo eta hainbat gehiagoren gainetik, presoen Kolektibo bateratu eta egituratu baten izateak laguntzen digu gartzela ekarri gintuzten helburu eta kontzeptzio politikoekiko fidel irauten; horien artean, oinarrizkoena, gaur egungo sistema politikoak ez duela Euskal Herriaren biziraupenerako aukera errealik eskaintzen, zeina, hain zuzen, onartezina iruditzen zaion bere burua demokratikoa uste duen Estaduari, edozein helburu politiko bere baitan onesteko gai dela baieztatzen duen bitartean.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estaduak, egungo egoeraren nolakoa sustraitik kolokan jartzen duen oposizio errealen agerpenak oro deuseztatuak izan daitezen behar du, egun dauden errefus mailak oro berbideratu, eta erresistentzia erreal oro iraultzaile ezaugarririk gabeko itzalpeko kritika hutsal bihur arazi.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Arestiko azterketa honen bitartez bakarrik uler daiteke azken aldiko Estatuaren politika, preso kontsekuenteen aurkako sarraskia eta erresistitu ahal izan ez dutenen erreinsertzioa, gartzela estrategiaren oinarrizko ardatza berau.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estatu espainoleko gartzelak ezagutzen dituenari ez zaio zail gertatuko asmatzea zenbatekoa den Euskal Herriko beste gizon eta emakumeekin batera borrokatzeko daukagun gogoa.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur egungo baldintzetan, hala Euskal Herriari inposatutako Constituzioa dela alde batetik Moncloako Estatutoan eta Amejoramenduan mozorrotu eta garatua, eta hain lagunkiro eta efikazki gure Herria genozidiora kondenatzen duena, nola Subirotasun Nazional ttikiena ere eskatzeko gai ez den euskal burgesia belaunbikatua dela bestalde, ezin dezakegu ETA erakundearen eta Estatu espainolaren arteko negoziaketa politikoaren ezinbestekotasuna besterik aldarrikatu, hori bait da funtsezko marko politiko demokratikora heltzea posible bilakatu duen bitarteko bakarra, euskal nazioaren izatea errespetatuz guztion partaidetza posible egingo duen joko legeen ezarpenerako bitarteko bakarra: KAS Alternatibaren markoa.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Aljeriako Elkar Hizketak amaituz gero berrekindako ETA Erakundearen eta Estatuaren arteko enfrentamendu sasoian sartuta, PSOEren Gobernuak bere makina errepresiboa berrindartu du Euskal Nazio Askapen Mugimendua jo eta zauritzeko asmoz.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta 1989.ko uztailean, formulari aurkitu dioten soluzioa Euskal Preso Politikoei presio eginaz, errepresio makinaren bortizkeria indartuz, heuren rehenen zintzurra estutuz, Estatuko Gobernuak gure erakundeari txantaia egin nahi dion arren, erratu egin dira.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Fronte honetatik eutsi egingo diogu Estatuak luzatutako enbidoari bere kontra bilaka dadin: hori da gure betebeharra, eta horretan gaude.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Festibal askotan parte hartu ondoren, oraintxe du, agian, Hondarribiko Eskifaia abesbatzak konpromezurik haundiena eta ohorerik estimagarriena ere bide batez, abuztuaren 9tik 20ra bitarte Frankfurt hirian ospatzen ari den festibalera konbidatua izan delako, Bulgaria, Txekoslobakia, Dinamarka, Finlandia, Estatu frantsesa, Britainia Haundia, Polonia, Sudafrika, Suedia, SESB eta Alemania bertako beste abesbatza batzurekin parte hartzeko.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Zuloaga enparantzan ikus daiteken iturria lehengo aldiz ekarri da Estatura, lehen Dancind Waters International entrepresak berak antzeko saio bat aurkeztu zuen Bartzelonan, baina garai hartan ez zuten orain egiten dutena eskeintzen.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gai honi buruz estatu bakoitzak finkatzen ditu bere arauak: beraz, alde horretatik behintzat ez dugu, zorionez, inongo arazorik.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Ezagutzen ditugun estatuen alde txarrak hartuz sortu daiteke esaten duten Europa berri hori.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Badirudi Europa hori egun dauden estatuetatik abiatuta egingo dela.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Beste estatu mota bat sortu dezake, baina ezagutzen ditugun estatuen alde txarrak hartuz: estatu poliziala, kontrolatzailea, e.a.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Corcuera ministroak berak, Barcelona 92ko plangintzen egoera eta bere ustezko akatsak aipatze hutsak, segurtasun olinpikoaren eta Estatuaren arrakasta eraso terrorista posible batzuen aurrean oztopatzen duela adierazi du zenbait kasutan.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eske-idazkiak aurkezteko epea 20 lanegunetakoa izango da, Estatuko Buletin Ofizialean iragarki hau argitaratua izan dadin egunaren biharamonetik kontatzen hasita.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Irailaren 10eko 2618/66 Dekretuan (Urriaren 24eko BOE), Musikako Kontserbatorioen araudi nagusian eta Estatuak irakaskuntza alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari zerbitzuak eskuratzeari buruzko Abenduaren 30eko 3195/80 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak proposamena egin ondoren eta Jaurlaritza Batzordeak 1988.eko Maiatzaren 3an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: Artikulu bakarra.- Jesús Arambarri Musikako Udal Kontserbatorioan ematen diren Oinarrizko Graduko musika irakaskuntzei baliotasun akademiko Ofiziala ematen zaie 1987/88 ikasturtetik aurrera; Kontserbatorio horrek Bilboko Sorkunde kaleko 17an du egoitza eta Bilboko Udaleko Organismo Autónomo Local Centro de Enseñanzas Musicales de grado elemental delakoa da bere titularra.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2.- Estatuaren Ikastegietan egindako ikasketak konbalidatzeagatik, ez da ordaindu tasarik.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 9. Artikulua.- 1. Estatu osoan ofizialtasunik izan ez eta balio-indarrik gabeko tituloak edo diplomak lortzeko diren ikasketen tasa unibertsitarioak, Gizarte Kontseiluak finkatu ditu.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Kasu honetan ezinbestekoa izango da egitasmoan teknologia-aholkulari batek parte hartzea (Teknologia-Zentruak, Unibertsitateak, estatuko zein atzerriko jakitunen batek......).

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuorde Jn. T. A.-ren erabakiz, ondorengo iragarpen hau argitaratzen da: Euskal Autonomi Elkartearen 1984.erako Aurrekontu Nagusiak ezartzen dituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuen Legeko 38. atalak zera xedatzen du, kontratu-esleipena, horretarako erabili den prozedura dena dela ere, E.H.A.A.-n argitaratu behar dela, 25.000.000,- pzt.-tik beherako dirukopurua dutenak, horretatik salbuetsiak geratzen direla.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984.erako Aurrekontu Nagusiak finkatzen zituen Abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuei buruzko Legeak dio, bere 38. Atalean, kontratu esleipenak, horretarako erabilitako prozedura dena dela, E.H.A.A.-n argitaratu beharra izango duela, 25.000.000 pezetatik beherako diru kopurua dutenak, betekizun horretatik salbu gelditzen direlarik.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984.erako aurrekontu nagusiak ezartzen zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean honako hau ezartzen zen, hau da, kontratuaren esleipena, dadina dadila horretarako erabili den prozedura, EHAAn argitaratu behar dela, 25.000.000 PTAtik beherakoak izan daitezenean izan ezik.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984eko aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legearen bidez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legearen 38. atalak xedatu zuenez, EHAAn argitaratu behar dira kontratuen esleipenak, horretarako erabili den bidea dena dela ere; hala ere, 25.000.000 PTAtik beherako kontratuak betebehar horretatik kanpo gelditzen dira.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 ERABAKIA, 1990eko azaroaren 15ekoa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, zeinen bidez Unibertsitate honen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria zati batean balio gabe uzten bait da.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1989ko abenduaren 30eko Estatuaren Buletin Ofizialean argitaratutako Euskal Herriko Unibertsitatearen abenduaren 21eko Erabakiaren bidez egin zelarik aipatutako plaza horietarako deialdia.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretua eta ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretua ikusita, ondoko hau ERABAKI DUT: Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia (irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeinen bidez Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasletitularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera argitaratu bait zen, zati batean baliorik gabe uztea, zozketa publikoaren ondorioz izendaturiko kideei dagokienean, hain zuzen ere, eta lehiaketarako deialdia Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu zeneko egunean iharduneko zerbitzuko administrazio-egoeran zeuden karrerako funtzionarien artean zozketa berria egin dezala eskatzea Unibertsitateen Kontseiluari.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984rako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalak kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zuen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984.erako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean, kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ezinbestean... Obabakoak Aste honek berri pozgarria ekarri die euskal literaturzaleei: Obaba galduan gertatzen eta kontatzen direnak gortearen onespena izan dute, eta Bernardo Atxagaren liburuak hobe esanda, liburu honetan ixuri den Bernardo Atxagak, Estatu mailan ematen den Literatur Sari Nazionala merezi izan du.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Zuzenbideak eskaintzen du Estatuarenak izan gabe publikoak izateko aukerarik...... eta hauexek dira, hain zuzen ere, txostenean lantzen direnak.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Euskal sindikatu honen ustetan, arrisku hau ez dagokie estaturik gabeko nazioei bakarrik euskaldunak, katalanak, bretoiak, korsikarrak, galestarrak, etab. estatuaren jabe diren hainbati ere baizik, flamendarra eta griegoari esate baterako.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 EEE-ko estatu bazkideen interesak zeintzuk izan daitezkeen aditzera eman ondoren, 24 artikulutako proposamen zehatza egiten da, sei kapitulu nagusitan.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Kazetalariak galdetu zion gero Estadoak hitza jan ote duen: Ez nuen hitzik eman.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Estilo-liburu horrek zer atal izango lituzkeen larriki adierazten hasiz gero, dagoeneko erabakita dauden baina piskanaka zabarkeriaz errespetatzen ez diren puntuak gogorarazi beharko lirateke (ortografia, hitzen formak, deklinabidea eta aditzaren morfologia, estatu, herrien izenak, maileguak...); bestalde transkripzioa, toponimo arrotzak, sigla eta laburdurak eta oro har, lexikoari buruzko gomendioak edo erabakiak bildu beharko lirateke, orain arte sortu diren testuen azterketa eta zuzenketa sakon bat eginez kazetaritzaren eta hizkuntz ereduaren ikuspegitik.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatuaren abolizioaz mintzatu ziren Marx eta Engels, baina oso guti eta, bereziki, hasieran.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gero, aldiz, estatuaz jabetu ondoren, zentralismorik gogorrena ezarri dute marxistek.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatuaren 7 milioiko laguntza dauka.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatutik 8.500.000 espero da, umeen kuotetatik 4.000.000 inguru eta gainontzekoa herritarren sakeletik atera behar zelan edo halan.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Arana-Goiri-ren izenean Askatasunari eta Autodeterminazioari berari ez esan diozuelako: gaurko Estatuaren unidad indisoluble txalotzen zenutelarik.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Ekonomia kapitalista 1.929ko krisialdiak erasota gero, kinka larrian geratu zen eta ordu arteko doktrina liberala, hau da, Estaturik onena, ekonomian eskua guttien sartzen duena da, hankaz gora joaten hasi zen.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Garai horretan iniziatiba pribatua indarra galtzen ari zen eta beste iniziatiba berri baten beharra zegoen eta hau, bakarrik, Estatuak egin zezakeen.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Ipar Amerika eta Bretainia Handia ziren erakunde publikoek ekonomian parte guttiena hartzen zuten Estatuak.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Baina azkenean eta ikusirik krisia gogortzen ari zela hogeitamarrean, Estatuaren interbentzioa onartu zuten, Keynesen iritzi eta teoriei jarraituz batipat.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Garai hartatik gure egunak arte, Estatu guztien interbentzioa, ekonomia arazoetan, sendotuz joan da eta egun, Nazional Produkto Osoaren zati handi bat, toki askotan ehuneko 30etik gora.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Estatuaren beharrak osatzeko erabiltzen da.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Irabaziak ttipiak direlako, ekonomi arlo batetan enpresa pribatuak ez badaude interesaturik, bainan kapitalistentzat beharrezkoa bada sistemak ondo funtzionatzea, orduan Estatuak inbertitzen du arlo horretan, herriaren dirua erabiliaz noski.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Era horretara, Estatuak finantziaketa horiek egiteko diru beharrean aurkitzen da eta diru hau, normalean, zergen bidez edo fondo publikoak emitituz lortzen du.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Beste gauza bat da Estatua, egunetik egunera, behar gehiago bete beharrean aurkitzea eta horretarako zerga osoen zatia eten gabe handituz joatea, gero bere politika fiskala aplikatzeko.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Gainera, nolabaiteko erlazioa dago Estatu baten aurreramenduan eta zerga Nazional Produkto Osoaren arteko erlazioan.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Kuadro honetan ikusten den bezala, Espainian eta Euskal Herrian zergek partizipazio guttiago dute Nazional Produkto Osoan (NPO) Europako Estatu aurreratuekin konparatzen baditugu; Dinamarkak, proportzioan, Espainiako Estatuak baino bi aldiz gehiago biltzen du eta berdintsu Euskal Herriarekin konparatzen badugu....

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Estatuaren programa ekonomikoak betetzeko, zergen diru hau nahikoa ez bada, honek beste iturri batzutatik lortzen du, normalena fondo publikoak emitituz lortzen delarik.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Beraz, Espainiako Gobernuak kontu handiz ibili beharko du emisio horiek egin nahi baditu, bestela ere prezio igoketa handia baitago estatu barruan.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskola frantsesa eta ikastolaren arteko diferentziak.
Eskola frantsesa
Ikastola
Estatuak
Departamenduak
Udalek
.
Ikastolen presupostuak eta laguntzak
Seaskaren presupostuak
Laguntza
Ehuneko hainbestekoa
.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Momentu honetan, Mendebaleko zenbait estatutan nabaritzen hasia da orain dela gutti aurreratu zen ekonomiaren beherakada berria.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Ez da denbora asko ekonomiaren ezaugarriak igotzeari ekin ziotela eta estatu batzuetan oraindik birrekuperatu gabe egonik 1.974.eko mailak berriro behera joatekoak dira ezaugarri hauek.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskualde haietara doazen ondasunak eta kapitalak handik, neurri handi batetan behintzat, herrestan eramaten dute estatu askotako ekonomia.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Honek ez du esan nahi beste estatuek autonomiarik ez dutenik eta ziklo ekonomikoek beren prozeso propioa ez dutela eramaten.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hortik aparte, Mendebaleko estatu industrializatuetan siderurgia industriaren birrestrukturazioa egiten ari da langileak guttitu eta produktibitatea igo eta politika honen ondorio nagusiena langabean 18 kopurua puztea da.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, estatu mailan lege organikoak eztabaidatzen ari dira hezkuntza lege berrien bidez egituratzeko.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Estatu mailan bestalde, eskolaurreko maistra maisu asko dira titulurik gabe lanean aritu direnak, hala beharrak eraginda: Hauei ere bideren bat eskaini behar zaie.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 LKIren Zutik, estatu mailako Combateren osagarri honetan, ohizko laburpen eta izenburuez aparte, euskaraz, berriak eta nazio arazoari buruzko artikuluak (batipat) agertu ohi dira.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Espainol Estatuak beraz giza eskubideak ez ditu aintzakotzat hartzen, konkluitu zuen Castellsek.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Aldiz, hortxe segituko dute barruan, Vietnam-eko jaunik famatuenek, halanola, Le Duan, idazkari nagusiak, Truong Chin, Estatuko Kontseiluko presidenteak, Fan Van Dong, lehen ministroak eta Nguyen Co Thach, Kanpo Arazoetako ministroak.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Batzarrera bukatzeko Le Duan jaunak hauxe esan zuen, hots, Estatuko Administrazioari berari zor zaiola zenbait puntutan, arazo ekonomiko eta sozialetan, huts nabarmenak ematea; hala ere, huts horiek zuzentzen gogotik saiatuko da Administrazioa hemendik aurrera.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Baina, besteak? Ez ote dira euskararen aldekoak? Ez ote dute estaturik nahi? Dudak dauzkat, handiak gainera.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Erreformistak hasieran ez zuten zuzen Levesque-ren kontra jo, alderdien estatuko independentisten aurka baizik, eta hori aldatzea lortu zuten, alderdiko sektore kontsekuentea zatituta zegoelako, espero ez zuelako, eta Levesque kuestionatzen ez zutelako (hasieran).

680. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bizkaiko talde honekin batera, zeinak Euskadiren izen ona erakutsiko bait du, Portugal eta Estatu espainoleko zenbait Komunitate Autonomoko talde batzu arituko dira.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ordurako Alliot Marie, Hezketako frantses Estatuak duen idaskarisak alferrikako eta irresponsabletzat jo ditu Seaskaren ekintza eta salaketak oro, aste honetan igorritako idazki bat dela medio.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Seaskak aurrera egiteko aukerak Administrazioaren eskutan daude, baina antza denez ministroak Estatuaren administradore baino Estatuaren jabe bihurtu zaizkigu... eta auskalo.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Estatuko Departamenduak plazaratutako txosten batetan, hogeita hamabi herrialdeen izenak agertzen dira.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Marxismo-leninismoan oinarritzen den Partidu Komunistaren idazkari orokorrak, gogorki salatu du bere ustez historian zehar inoiz egon den estaturik terroristena.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Estatu espainoleko gizon altuena zen Antonio Martínez Pérez galiziarra, atzo hil zen Lugoko Burelako hospitalean.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gero eta produktu frantses gehiago Estatuan.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gehiagotzen ari omen da Estatu espainolean jaten diren elikadur produktuen kopurua.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Joan den irailean, Indiako Rajasthan Estatuan, Deorala deritzan herriskan alarguntsa gazte bat horrelaxe sakrifikatu zuten.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Erlijioso hindutar fundamentalisten oposizioari kasu izpirik egin gabe sati praktikaren kontrako lege zorrotza onarturik zuen Rajasthan Estatuko Gobernuak.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zenbait erreforma berriren bitartez britainiar Gobernuak debekatu egin zuen Bengala eta Madras Estatuetan.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Joan den astelehenaz geroztik elurra ari du Estatu Batuetako zenbait estatutan, hegoaldean bereziki.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Arkansas estatuan bost pertsona hil dira elurretan eta hirurogeiren bat badira zaurituta geratutakoak, hauetatik hamahiru larriki.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Missuri, Tennessee eta Mississippi estatuetan ere elurra lodi egin du.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Texas estatuko El Paso hirian hogeita lau zentimetrotako elurra egin zuen astelehenean; ez zen inoiz honelakorik ezagutu.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Josep Colom pianolaria sari garrantzitsu batzuren irabazlea izan da, bai Estatuko hirietan, baita Europako beste hirietan ere.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Kontzertulari bezala Munduko Musika zentru nagusietan izan da: Estatu Espainol, Frantzia, Holanda, Suiza, Italia, Israel eta Amerikan, Orkestra nagusietako zuzendariekin batera lan egin duelarik.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Jatorriz, lehen eszenetan zoroetxeko mediku eta enfermerak kantuko zebiltzan inkisizio eta erreakzioaren omenezko tonadan bukaera arte satira-kutsua denean Estatuaren oinarritzat (lana eta lapurketa) proposatuz.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Estatuak berak izateko duen arrazoi nagusia horixe delakoan, gure gizarteak aurrera egin dezan lapurketa baita bide bakarra.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Geroztik errezital askotan hartu du parte, bereziki Euskal Herrian; baita noizean behin estatu espainolean.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 b) Estatua, Euskal Herriko Autonomi Elkartea, Gipuzkoako Udalerri eta beste Lurralde Historiko eta Administrazioekin erakunde-harremanak izatea.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Titulu ofizialak Estatuaren unibertsitatearekiko legislazio orokorrean aurrikusiak dira, ikasketa-planetan jarritako betebeharrak gainditu ondoren erdiestekoak.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Indarrean dagoen Estatuaren Kontratutarako Legeak agindutako tramiteak bete ondoren eta Lehiaketako Baseen Pleguan ezarritakoak ere eta 1987.eko Uztailaren 9an horretarako bildutako Kontratazio Mahaiak aurkeztutako informeari jaramon eginez, zera
ERABAKITZEN DUT:
1. Erabaki honen eraskinean adierazitako eran eta bertan aipatutako loteak aipatutako lehiatzaileei esleitzea.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Irudi polita benetan estatu neutral batentzat.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0001 Rocard-en erantzuna ezezkoa izan da, borobilki, egundaino bederen: Estatuak ezin du, dio, gizartearen ezein sektore kaleratzen delako, bere erreibindikapenen aurrean amorerik eman.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Lezio ikasi gaitzak Guk gure ardurak hartu ditugu zioen FLNCk arestian, bere azken komunikatuan; Estatuak hartu beharko ditu bereak orain.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 1987an Israel-en sortutako Friday 13th birus famatua estatu espainoleko ordenagailuetara ailegatu da aurten, Tu ordenador aldizkariak birus horrek kutsaturiko floppyak banatu zituenetik.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 PASTORAL guzti hauek idazten ziren bitartean, eta PSOE gobernu buru zelarik, hortxe ikusi izan ditugu, Estatuaren atzaparrak agerian uzten zituen GAL talde hiltzailea, Bakearen bidezidorra jorratzeko porrot egin duten ahalegin baketsu frango, Konstituzio espainiar honek dituen mugen aitormenak honen 10. urteurrena ospatzen zen bezperan, Setienek Siglo XXIean botatakoak eta Madrilen hainbeste hauts harrotu zituenak, Herri honen Askatasuna eta Bakea, bata bestearekin etorriko direla adierazi ohi duten mila baieztapen... benetako injustizia krudel baten adierazle direnak.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 HAUTESKUNDE atarian gaudenean, eta Estatu espainiarreko gotzaiek hiritargoari esku hartzea soilik eskatu diotenean, Komunitate Autonomoko hiru gotzaien aholkuan ausardia baino belijerantzia handiagoa usaintzen dut.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gasa eta beronen tarifak Gas-naturalaren tarifa Estatuko Ministrari Kontseiluak jartzen ditu, Estatuko monopolioa diren beste produktuenak bezalaxe, gasolinarenak, esaterako.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Arrasateko Udalari beren alde jar dadin eskatu diote eta Eusko Jaurlaritza edota Estatuko gobernuari honen inguruko definizioa eskatu diote.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - E.: Holako eskaerak nori, Estaduari nahitez? - J.H.: Bai segur, bainan ez bakarrik Estaduari.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Estaduak, Parisetik.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Eta hori garrantzia handiko gauza da suprefetak eta estadu-mailako kargudunek zernahi gauza ere hobeki kontutan hartzen baitute hautetsi andanatxo bat alde agertuz geroz.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Berak ez dira etorri, halako uzkur aire batengatik, beldurrez elkarretaratze hortan gobernuaren jokabidea eta estaduaren okerkeriak nolazpait salatuko zirela gogor.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Berak, Euskadiko Selekzioan bertan, Athleticen eta baita Estatuko Selekzioan ere gauzak beti argi izan ditu, eta gaur egun, bera da Euskadiko Selekzioak ofizialitatea lortzea gehien poztuko lukeena.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Estatutik datorren talde hau 1982. urtean sortu zen, zortzi urte hauetan seirehun emanaldi baino gehiago egin dituztelarik.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0001 1986an eratu zen Estatu espainoleko Bureauren komitea: Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko ordezkariekin, konfederazio gisa.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Erabaki hau, Europako Komunitatean hizkuntz gutxiengotuak dituzten zortzi estatuko ordezkariek hartu zuten EKBk prestatutako txostena banatu, aurkeztu eta eztabaidatu ondoren.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Beste estatuetan gobernua arduratzen da bere idazleak kanpoan ezagutarazteaz.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Unzue eta Bustingorri Estatuko talde onenen zerrendan beste bi jokalari nafar aurkitzen dira egun, Unzue eta Bustingorri alegia.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Antxon Azkargorta irakasleak aitortzen duenez, oso kontutan hartzekoa da El Pais egunkaria Estatu mailan.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Estatuko autore gehienentzat erreferentzirako egunkari nagusia da El Pais.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Horrek esan bide nahi du El Pais dela ez bakarrik Estatuko komunikabide guztien erreferentzia, baita ere klase politikoa delakoarena, intelektualena, eta gizarte honetako zenbait talde, erakunde eta abarrena.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Euskadirekin behin eta berriro paperak galtzen ditu, kasu askotan tipoa sutan jartzen da eta hiztegian ere nabaritzen zaio nola, Estatuko egunkaririk serioena izanik ere, halako hitz eta bokabulario xelebreak erabiltzen dituen.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Balearesetako lehendakaria den Cañellasek berriz, alderdiek irletan hauteskunde kanpainan gastatu behar zuten dirua kaltetuei eskeintzea proposatu zuen atzo, eta bertan sortutako kalteak eta kaltetuak bisitatzeko bertara azaldu ziren Estatu espainoleko Sofia erregina eta Kongresoko lehendakaria den Felix Pons.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Sortzez Iholdiarrak Serora bat: Marie St-Yves Harguindeguy, Iholdin sortua, Bordelen bizi dena, izan berria da Ameriketan, Wyoming estadoan.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Estadoko etxe handi hortan bizi zen 30 urte hartan 1000ko bat xahar, eri, enbalier eta beste inguruan zituela... Kozinan laguntzen ari zen.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Mendi handiak ditu Estado horrek eta ardi leku famatua.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ikustearekin ez zuela paperik (aspaldian galduak zituzken...), ez zuela ere inglesik egiten eta nehork ez zuela konprenitzen ahal haren mintzaira, igorri zuten estadoko ospitale hartarat eta geroztik han zen.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Protestak izan ziren Gramont dukearen bitartez eta Nafarroa behereko estaduek, hori baitzen Baxenabarreko biltzar nagusia, gutun bat baino gehiago igorri zizkion Erregeri.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Yugoslaviako Demokrazia Erritarrak, hainbeste nazinotasunez egindakoa izanik, ez dauka Erresuma edo Estadu guztiarentzat balio dauan batasun-izkuntza natural bat, lau baino: serbiera, kroaziera, eslobakera ta, mazedonioa.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Eta Estaduaren egitura ustel horrexeri zor jakola hainbat ekonomiazko, politikazko ta kulturazko ezbardintasun eta injustizia.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Adibidez*, seguro sozialak eta orain, estadu askotan, guztientzako irakaskintza, estaduaren kontura.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Orain bat, Biarritzeko dantzari taldea Israelera joan da; dantzaldi batzuek egitera, Estadu haretako liberazino jaietan.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Gehienik lehenengoa erabili izan ohi da, hau da, zentralismo politiko baten bidez erresuma guztian estaduaren izkuntza ofiziala artu erazotea.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Kristau herriaren gotzainak nola izenda, Erromako Elizaren eta Espainiako Estaduaren arteko tratu batek seinalatzen du.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Gero, aukeratua izan den gotzainak, Estaduaganako zintzotasunezko ziná egiten du, konkordatuak agintzen duen arauera.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Zentralen kutsadurá radioaktiboa Estatu guztietako lege batzuen araberá kalkulatzen da.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Estatu bakoitzean zentral bakar bat balego, ez litzateke problemarik sortuko.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Introito eta Kirie eginak zituenean, eta Dies Israe ere hasia, Bohemiako estatuetatik opera baten egiteko deitua izan zen.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Estatu mailan hor ditugu ere beste hizkuntz arazoak, eta nagusienak, katalan eta gailegoena dugu.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Bertan Estatuak denen artean inposatu duen komunitate linguistiko bakarraren aurrean desberdintasunak markatu dituztela talde hauek, eta desberdintasun hauek gaurkoak ez direla adierazten da, betidanik egon bait dira.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Afirmazio hau ez da gaurkoa, eta betikoa izango litzateke atzetik antolatzen ari den GALEUSCA hau ez balego, eta beraz afirmazio hau, ez da betiko erradikalen ahotik ateratzen, baizik eta Estatu mailan hizkuntz arazoa duten hiru herrietako pertsonalitateen ahotatik.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Estatuak bere izenez eta ofizialtzat babesten eta inposatzen duen hizkuntza, bakar bat baita; bidenabar Españako gainerako Hizkuntzak zerraditu gabe eta defentsarik gabe uzten dituelarik.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Garbi dago beraz pertsonalitate hauen iritziz, erreformak estatu mailan eman duen zabaltasuna ez dela nahikoa izan hizkuntza mailan ere, eta gaurko egoera honetan eta marko juridiko honetan gure herrietako hizkuntzek ez dutela inongo etorkizunik; eta ez hainbestetan entzuten den, inoiz baino hobe gaude esaldi horiek adierazten diguna.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Ondoren eta lehengo zatiaren bostgarren puntuan, bukatzeko, politika honen ondorioak aztertzen dituzte, eta zera diote: Zentrifugazio honen ondorioak (eta sistemaren gogortasun orokor horren adibide), Estatuak berdintasunik gabe antolatu duen hizkuntz eskualdekatzea da; nagusi ez diren mintzairak beren lurraldeetan beretan ere bazterturik eta zokoraturik geratu direlako.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Estatu Espainolean 30.000tik gora.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Dana dala, estadu barruan zona ezberdiñak jartzea berexkuntzik lotsagarrienatakoa da; esneari salneurriaz gaiñera prima de calidad ematen zaio; emen sortzen dan esneak, pentsurik ezpalitz erabilliko, legeak eskatzen duan koipe neurririk ez luke izango; eta pentsuak esnearen araberan amar alako gorakoa egin du.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Madril`go Gobiernuak ala erabakita, Estadutik ere asi dira diru-laguntzak ematen.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Estaduari dagokionez, 120.000.000.000 pezta eskeiñi ditu Euskalerriko ondamena ostera konpontzeko bidean; baiña ez utsean: erraztasunak emanez, dirutza ori era egokian lantegiei aurreratzeko bai-da.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Ara emen ideologi maillako lotura PCE`koentzako Españia`ko errien askatasuna Erreboluzioak ekarriko du, burgesi zapaltzallea Estaduaren aparatoetatik botatzen duten une beretik.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Neguritarrak eta bere inguruko burges-kumeak beti anti-euskaldun jokabideak artu dituzte, Españia`ko burges Estaduaren indar guztiak orretarako erabilliz.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Baiña, tamalez, euskal burgesi anti-euskaldun orrek Madrid`ko Estaduarekin lotura aundiak ditu.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Ezin degu gure askatasunik lortu, Madrid`eko burges Estadua botatzen ez degun bitartean.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Beraz, Euskalerriak bere askatasun nazionala lortu nai ba-du lagundu egin bear du Estadu burges ori lurperatzera; lagundu egin bear degu euskaldunok Madrid`en Erreboluzioak irabazi dedin.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Bilbotarrak irabazi eta txapeldun geratu, atzerriko futbolerorik gabe, Lezama`ko arrobitik irtendako jokalariak nagusitu dira Estadu maillan.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Albistea azaltzen danean, arritasuna ez da Euzkadi`n bakarrik zabaltzen, baizik eta Estadu maillan ere oiartzun aundia edukitzen du gertaerak, eta zer esanik ez EAJ alderdikideen artean.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Noizbait irixten da ba-da ilbeltzaren 7`a eta Zarautz`en jende ugari biltzen da, abertzale, politiko eta izparlari, asko, Estadutik etorriak.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Nolanai ere, Españia`ko ekonomian gertatzen dan antzera, Euzkadi`n izan dan igoera barruko eskabideetan oiñarritzen dala, bai Euzkadi bertako eskabideetan eta baita Estadu barrutik etorritako eskabideetan.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Datu onek bere garrantzia badu, Euzkadi`n produzioak 7,6%`ko jetxiera izan duan bezela, Estaduan zear 3,6%`ko igoera izan baitu.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Estatu eta herri Kaprikornioak: Afganistan, Albania, Bulgaria, Euskadi, Krezia, India, Mexiko, New Zeland, Punjab, Bruselas, Constanza, Oxford eta Tokio.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Estatu frantsesean emandako mobilizazioengatik izan zen?, hor dago koxka.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Estatu frantsesetik zetorren olatuak islada izan zuen Euskal Herrian.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Beraiek onartzen dute estatu frantsesean gertatutakoa ispilu bat bezalakoa izan zela, baina beti gure herrian ematen den burruka eta dinamika espezifiko horren barruan.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Garai horretan nabariagoa zen alboko estatuan ematen ziren mobilizazioen eragina eta greba oso erraz atera zuten konbokatzaileek.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bitartean SENek estatu espainolean zehar egiteko konbokaturik zegoen grebara deitu zuen ere, gaur bertan bukatzeko.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Afrikari dagokion txostena 50 estatu afrikarretatik 15ek besterik ez dute Herri eta giza eskubide afrikarren gutuna berronetsi, Afrikar Batasunak (OUA) 1981ean aho batez onartua izan bazen ere.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Euskadiko ikasleek Gazteizen gaurko manifestazio batetara deitzen duten bitartean Estatuko beste tokietako Erdi Mailako ikasleak barealdi batetan sartzen direla dirudi, Madrilen Maravall Hezkuntza eta Zientzia ministrariarekin Estatuko Ikasleen Koordinakundea delakoak akordioa sinatu ondoren.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gaur indartuko da UNOren torturaren aurkako komenioa
Estatu espainiarrak ez du hitzarmena berronetsi.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Izan ere, estatu espainiarrak ez du oraindik hitzarmenaren testua berronetsi.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Espainiar estatuak txostenaren zirriborroa sinaturik badu ere, ez du oraindikan bere berronespena ez adierazi ezta gauzatu ere.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Beste berrikuntzen artean, hitzarmenak torturatzaileenganako derrigorrezko jurisdikzio unibertsala ezartzen du, hortaz, torturatzaileak komenioaren parte diren edozein Estatuan izan litezke prozesaturik, hauen jatorria eta torturak non burutu ziren inportik ezean.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Beste horrenbeste gertatu zen Estatu mailako untzigintzetan.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Estadu eta elizaren arteko arremanetan argi gehiago dedilla nahasketa gutxiago.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Zer axola zaio jendeari Estadu eta Elizaren arteko adiskidetasun edo asarre uneak?

776. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Beste modu batetara esateko, Ostpolitik, mendebal aldeko estadu sozialistez Brandtek egin duen eta egin nahi duen politika.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Itun horietan iru pundu berezi ikusi dezazkegu: 1.- Alemania federalak aitortu eta ezagutzen ditu Europako Estaduen gaur eguneko mugak.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 2.- Alemaniako lurraldeetan bi estadu direla ere aitortzen du.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Alemania elkartu baino lehen ez zegoen ezer egiterik mendebaleko estaduez.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Horrelako gauza garrantzitsuetan ez da aski Estadu batetako lehendakariak izenpetzea, gero beharrezkoa izan ohi da Parlamentuak onartzea.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Dena dela Europako estadu gehienak bere alde ditu.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Munduko estadu aurreratuenak bat datoz Brandten politikaz.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Munduko iritzia bere alde izatea gauza bat da eta estadu barruan borroka irabaztea beste gauza bat.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Estaduen gainetik izango diren erakundeak sortu behar dira.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Chevenement eta Gilles Martinet Alderdiko ezkerrarentzat, alegia, estaduen gainetik izango diren erakundeak sortu baino lehen, sozialistek indartsuagoak izan behar dute.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Estaduen gain edo erakunde internazionalak sortu behar direla, ere, esan dute eta hori dena ona deritzat.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Erriei buruz, estaduak puskatuz egitura federalistak sortzeaz oso gutti edo bat ere ez dute itz egin.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gaztelania ez da Espaiñiako Estaduan bakarrik hitzegiten.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baita Hego Amerikako zenbait Estadutan ere.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Beste pauso batzuk eman beharrezkoak dira mendebaleko estaduekin batera Europan mahaikide izateko.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Cambio 16 aldizkarian irakurri ahal izan dugunez, tekniko eta politikalariek badute iritzi desberdinik estadu barruan beharrezkoa den aldaketaz.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Europan kapitalismoa nagusi dugularik bada estaduetan halako demokrazia liberala.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Gainontzeko estaduek beste horrenbeste egiten badute Europara irtetzeko bideak estutuko zaizkigu.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Pla zahar honentzat, beraz, munduko gauzarik txarrena estaduari zergak ordaindu behar izatea da; eta oraindik askoz ere txarrago dela dio zerga hoiek hiritar eta nekazaria behar bezela zerbitu eta administratuko ez dituen estadu bati ordaindu behar izatea.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Bataz beste 19-22 urte arteko hirurogeita hamarren bat gaztek parte hartuko du, Idaho, Nevada, Oregoi eta California estaduetatik etorriak.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Errealismo sozialista, munduko guztiak dakienez, estatu sobietikoak bermaturik sortu zen mugimendu literarioa da, eta bere balioa areago da soziologikoa literarioa baino.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Estatu sozialistak literatura eta artea gidatu eta bere zerbitzuan erabiltzeko entseigua da.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Joxe Azurmendik dioenez: Prolekulturalismoa proletario iraultzagile batzuren teoria zen? Errealismo sozialista Estatuaren teoria da: literatura (artea) bere zerbitzutan ezartzen duen Estatuaren teoria (26. orr.).

799. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Literatura, gizartea eta estatua sozialismoan bat eginik konsideratzeagatik sortu zen konzepzio hau.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 3) Arte proletarioa, objetiboki, proletargoaren alde dagoena da, eta objetibotasun hau alderdiak edo estatu proletarioak markatzen du.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 D) Hain zuzen, Euskal Herriko begirada hau polemikaren ikuspegitik egiten da, eta tesis zentralea (hots, errealismo sozialista estatuak monopolizaturiko literatura dela eta kreatibitatea eragozten duela) behin eta berriz aldarrikatzen da.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Frente de la Firmeza delakoaren batzar nagusitik at, moderatutzat hartuta dauden estatuak ere prest daude beste cumbre baten inguruan biltzeko Egiptok onartutako akordioak atzera bota arazteko.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Batzarre horretan parte hartuko dutenen lotura nagusiena arabearrak izatea eta Sadaten aurka egotea izango da, Jordania, Arabia Saudi, Kuwait, Irak eta antzeko estatuen artean OLP eta Frente de la Firmezako zenbait partaide bilduko baita.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Jakina da moderatuek Mendebaleko estatuekin dituzten loturak.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Jakina da Mendebaleko estatuen interesa URSS Arabiar mundutik baztertzeko.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Frantzes estatua, esatebaterako, gatazka suspenditzen saiatu da.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 AP kontra jarririk, Kongresoak ezin zuen ukatu Estatu espainolean zenbait nazionalitate daudenik (egiak oso borobilak direnean, UCDtik ezkerrera denek onhartu dituzte).

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Eta hori guztia Estatu espainola monarkikotzat definitu ondoren.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Alde batetik Estatu espainola monarkikotzat hartzeak, konstituzio beraren zentzua apurtzen du; konstituzioak sistema politikoaren lerro jeneral batetan finkatu behar litzateke, sartu gabe sistema politikoaren forma konkretoak aztertzen (demokrazia monarkiarekin lotzea).

810. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Estatu espainolaren kasuan, konstituzioaren lehen tituluaren lehen artikuluan, datorren sistema politikoa lehengoari guztiz loturik geratzen da, frankismoaren, edo Francoren, azken nahiari: Juan Carlos eta bere monarkiaren bidez, 1936. urteko asmoak praktikan jartzea.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Kapitalismo aurreratu batean, boterean dagoen klasea beharturik aurkitzen da estruktura ekonomikoa lege berri batzuri egokitzen Estatu mailan.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Unidade ekonomiko berezi horien koordinatzailea Estatu zentrala izango litzateke.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Ekonomiko mailan hona hemen zein kontradizio sortzen den: Estatu zentrala indartsuagoa bihurtzen da, lana eta funtzioen sakabanatzeak ekonomia kapitalista errazionalagotzen du; bainan honek, bere barnean, oker bat dakar Estatu zentralarentzat: herrialde bakoitza unidade ekonomiko bat bihurtzen den neurrian, Estatu zentral horrekin hausteko kondizio objetiboak sortzen ditu.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agirian ezarria den bezala: konparazioa dugu: Fougéresen: 3,19 libera pagatua da ordua eta Hazparnen: 2,85 libera: batez ere orain Barre-k gure ekonomi ministrak (e! zer nahi duzue ia? Ekonomiaz ere arduratzen da lehen Ministra): elektrika indarra ehuneko 8; esantza edo gasolina ehuneko 13; postaren zerbitzuak ehuneko 10: publiko zerbitzuak (konpreni beharra: estatuaren indartsuen zerbitzuak ere pagatu behar ditugula: nahi ala ez nahi): ehuneko 12; eta bultziak (nork zion merkeak zirela?) ehuneko 25 emetatu dituela: langileei plazer berezi bat ematen die orain hauteskundeak pasatu eta lurpean daudela...

815. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Euskal literaturaren urrezko haroaz oroitzean, alemanerak eta ingelesak segitu duen prozesoa azaldu zuen, eta honekin batera, euskarak Estatu batekiko ukan ez zituen loturek egin izango liguketen onuraz aritu zitzaigun.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Estatu mailan, orain gabiltza kontratoak egiten eta momentuz gauza ongi doa.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Badira sei urte Bermeoko arraunlari taldean diharduela eta hain bat txapelketa eta sari irabazi du, bai estatu eta bai nazioarteko mailan.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Hortarako arrazoirik ere bada, noski, bertako euskalduna kokatzen duen Estatuak emandako destinoarekin ados sentitu izan dela.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Iparraldeko frantses Estatuaren zaindariak, Francoren garaiko hamarkadetan, pozik eta harro ikusten ziren, beren jokabidea espero zintezkeen fruituak ematen ari zela ustez beteak.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Gehiago ezin zaie eman Europak destino hori baino gehiagokorik ez ez du estatu gabeko nazioentzat.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Izan ere alarma berri honek zabaltzen duen gasak estatuak berak dantzan jarriko lituzke betebetean harrapatu ezkero.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 Estatuak, zerga biltzaile bezala, giza ekimen eza egon den tokietan hezkuntza bermatu behar du, zeren gure antzeko ikastegiak eskualde mugatuetako hamaika giza indarrez adoretuta eta enpresari eta gure herriko hamaika giza indarrengatik zabal-zabalik ezagututa proiektu garapenean.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 Estatuaren aurretik ibili bait dira eta guzti hau erizpide berdinkideekin bizkortuz.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Joan den ekainaren hasieran inauguratu da zati berria, guztira 2000 miloiko inbertsioaz, teknologia eta automatismorik modernoenez informatika, robotika eta mekanikaz hornitua, Euskadin lehenengoa eta estatu mailan ireki den bigarrena, denbora gutxiren aldearekin.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Zer gertatu ote zen bada, urtearen bukaerako Diputatuen Ganbara sortzeko planak hari gaineratzeko? Guk ez dakigu Chominek estatuaren politika aldaketa bapateko horretan eskurik sartu zuen ala ez.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Bere iritzirako, Iraultza alde batetik, Historiako gertakari gogoangarri bat zen, Askatasuna eta Berdintasunaren kausak argitan jarri zituena eta Europako estatuen egoera aldatuaz, politika lehenengo aldiz, filosofiaren printzipio garaietan oinarriturik arrakasta izan zuena.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Beste aldetik, ordea, estatu orokorrak biltzera deitzen ziren unetik, gortea eta herriaren arteko gatazka gero eta handiagoen hazia, grinak areagotu eta gehiegikerietara eramaten zuena, ikusten zuen hartan.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Historia hori azkartuz bezala ari zaigu gainera geure begien aurrean: talde, instituzio, Estatu oro bere historia idaztera beharturik aurkitzen da.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Nire aldetik, era honetan ulertuko nuke: estatu eratuek ez dute sekula jokatzen haiek osatzen dituzten taldeek betetzen dituzten agindu moralen arabera, segurtasuna, ospea eta interes ekonomikoak oinarritzat dituen norberekoikeria kolektibo mota batek bultzaturik baizik.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bikote gaztea sarritan geratzen zen gaisotasun tropikalen kontrako burrukaren aitzindari izan ziren Pelletier eta Caventou kimikoen oroimenez jarritako estatuaren aurrean.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Estatua desagertu egin da baina monumentua han dago oraindik.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Orain ez da brontzezkoa, harrizkoa baizik, eta bi jakintsuen estatuaren ordez haien medailoiak daude.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Estado zonbeitek zindikalizta gaztain-kolore edo ipurdi-milikariak sustatzen dituzten bezala Elizaren gobernuak ere baditu militante bainan bere gostukoak, erran nahi baita jende goxoak, leunak, biguñak, apezen aintzinean halako ur-benedikatu edo pittili aire bat hartzen dutenak (barkatu, bainan gogoan dutanaren erraiteko ez zait jiten hitz hoberik!) Zu, Maurice, ez zira segur mota hortarik: Jainkoari eskerrak! Bada alabainan orotarik Eliza barnean: eztiki marrakaz beti amen! dioten ardi maltsoak, bainan ere zu bezalako zakur saingariak... Ezin uka edozein artaldek baduela zakur on baten beharra!...

834. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Konstituzioan biltzen dira Estatu barneko herrien askatasunak, Autonomi mailan.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Alde negatiboa, Estatuko buruen boterean aurkitzen da, Erregearen boterea hain zuzen.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Euskaditik ikusita, ez da dudarik bat ere Kataluniaren esperientziak Espainol Estatuko beste nazionalitate eta erregio guztietan gobernu autonomoak lortzeari lagunduko diola.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Lehenbizikoa Autonomi Estatutua da, Estatu mailako irakaskintza deszentralizatuz, hemengoa kontrolatu eta planifikatuko lukeena.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Pentsa dezagun, gainera, Estatu mailan milioi bat ume eskolatu gabe daudela; eskola berriak behar direla; haurtzaindegietan maisuek eta ez edonork egon beharko luketela... eta abar luze bat.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Fraintziak Aljeriatik aldegitean (kolonialdian ukatuak izan diren herrialde guztietatik aldegitean bezalaxe), erresuma bat sortu da, estatu bat, hau bai; baina naziorik ez da sortu.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Kontribuziñoa izaten da Estaduko premiñak (bideak, eskolak ta olakoak) egiteko dirua.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Alako baten Estaduak erabagi eban, baserritarrentzako be antzerako asegurua ipiñi bear zala.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Estatuak ez dio inolako oztoporik jartzen.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Espaniako Estatuan Elizak izango duen finantzabidea erabakirik dago.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Agintariek, herriaren atzetik, zera erabaki dute: zergak ordaindu orduan, herritar bakoitzek bere konfesioa aitortu beharko du, ondoren Estatuak Elizei, bakoitzari dagokiona bana dezaion; hau da, Alemaniako ereduaren antzera.

845. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Oraingo giroan bagoaz, laster Estadu Berberak saritu egin bearko dau emezteak izorratzea.

846. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00041 3. Esan zenbat biztanle dituan gaur egun Jerusalemek eta zein estaturi dagokion.

847. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 - Juan XXIII.aren Pacem in terris (1963) enziklikak, Estadu bako hizkuntza gutxituei bizi izateko eta garatzeko eskubidea aitortzen jaken.

848. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00107 Estudio General de Medios-ek estatu mailan egiten dau ikerketa eta kate handientzat Radio Nacional, SER, COPE, Onda Cero baliogarria da.

849. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Estatu indartsu bik, Frantziak eta Espainiak, ito beharrean eukiaz gainera Euskal Herriko semeak triunfalismo batek eraginda begiak itsu daukez.

850. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 Bereziki egun hartan estatu txarrean, zainak puxka bat airean baldin baditutzu?

851. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0040 GEORGETTE: Ontsa kontserbatua, estatuan alo!

852. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 2. Estatuko administrazio orokorrean, erreklamazioaren gaiaren arabera eskumena duen saileko ministroari aurkeztuko zaio.

853. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

854. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko administrazio orokorrean, ministerioetako sailetako titularrek eta horiei lotuta edo horien mendean dauden herri-erakundeetako buru edo zuzendariek 6. artikuluan aurreikusitako hitzarmenak izenpetu ahal izango dituzte.

855. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Egoera horrek, alde batetik, Estatuko eta horren Erakunde Burujabeetako eraketa periferikoek dituzten estamentuek autonomi Administrazioak eratutako zerbitzu eta organu berriekin batera jokatu beharra ekarri du eta, bestetik, Administrazio honen eta honen zerbitzuan diharduten langileen arteko zuzentza-mailako modu askotako harreman ugari, horien errejimenak eta egoerak, ahaleginak egin baldin badira ere, modu askotakoak izaten jarraitzen dutela.

856. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0020 (...) neurri handi batean, bai Estatuan eta baita arlo horretan aginpideak dituzten autonomi elkarteetan ere, eta horrek, zalantzarik gabe, hobekuntza garrantzitsuak ekarri ditu.

857. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0020 Lege honen bidez, beraz, euskal koperatiben inguruko lege-esparruan gaur egun dauden hutsuneak bete eta, era berean, araudi berria Europako Ekonomi Elkarteko arteztarauetara hurbildu nahi da, Estatuko Zuzenbidean eta Zuzenbide Konparatuan azken urteetan garatu diren aurrerakuntza eta lege-baliabideak jasota.

858. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Datu erkaketari dagokionean, estatuko kontabilitatetik eratorritako ekonomi eta finantza-kontzeptuetan oinarrituz egin dira estatistikak, eta prezio iraunkorren eta biztanle kopuruen arabera moldatu dira.

859. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 1. 1995eko ekitaldi ekonomikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak abalak eman ahal izango ditu Herrialdeko Aurrekontuaren (Aurrekontu Orokorra ken Estatuarentzako Kupoa eta Euskal Autonomi Elkartearentzako Ekarpena) %10eko mugara bitarte, 17/1990 Foru Arauak xedatutakoaren arabera.

860. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 f) Estatuak Europako Batasuneko organoetan duen ordezkaritzan parte hartzea ordezkarien bitartez.

861. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 1. Batzorde Bilaterala Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Estatuko administrazioaren bilgune da, Euskadiri bereziki eragiten dioten gaia komunitarioak edo Euskadiren autonomia dela-eta alderdi berezia dutenak eztabaidatzeko; baita Europako Batasunari buruzko gaietan bi administrazioen arteko tirabirak aurrez ikusi eta aztertzeko ere.

862. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 4. Sailek, halaber, Estatuko Administrazioa Batzorde Bilateralera deitzeko eskatu ahalko diote Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari, bilera horretako gai zerrenda aipatuz.

863. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 VII. ATALBURUA ESTATUAK EUROPAKO BATASUNEKO ORGANOETAN DUEN ORDEZKARITZAN PARTE HARTZEA ORDEZKARIEN BITARTEZ

864. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariek Estatuak Europako Batasuneko zenbait organotan duen ordezkaritzan parte hartzeko aukera dutenez gaur egun Europako Batzordeko zenbait komisiotan, parte hartze hori koordinatzea da neurri hauen helburua; baita ere, autonomia erkidegoak ordezkatzea EAEri dagokionean, EAEk bere gain hartutako eginbeharrak beteko dituela bermatzea.

865. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 2. Estatuko zergen ezarpen-egitura orokorra kontuan izan behar da.

866. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 3. Estatuarekiko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta lankidetza eratu behar dituzte, ekonomia-itun honetako arauen arabera.

867. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 5. Estatu espainiarrak izenpetuta eta berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe geratuko dira, eta gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren bati atxikitzen bazaio.

868. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 Aipatu den murrizte proportzional horrek gastu arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren kontuan izango du, eta baita Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino burutzen diren.

869. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 1. Hasiera batean eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango diren zehazteko, Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko dira kontuan, kasuan kasuko urterako onartutako aurrekontuak.

870. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko zuzenketa guztiak egingo dira, ekonomia-itun honetako 50, 51 eta 52. ataletan aipatzen diren moduen barruan.

871. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Legegintza-sistematikak sistemak hala eskatzen duelako, lege honetan oinarrizko legeriako edo Estatuaren aginpide osoko legeriako gai batzuk ere jaso dira.

872. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Estatuaren aginpide osoko gai horiek berrikusi eta aldaketaren bat izaten bada, lege honetakoak ere automatikoki aldatutzat joko dira.

873. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Gai horri lotuta, oinarrizko legeria aldatu egiten baldin bada, indarrean jarraituko dute bateragarriak diren aginduek edo Estatuko legeriako printzipio berriak gatazkarik gabe interpretatzea ahalbidetzen dutenek, Autonomia Erkidegoko legeria berariaz egokitzen ez den artean behintzat.

874. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00080 2. Ezingo dute hildurazko edo bestelako tratu anker, giza duintasunaren aurkako edo lotsagarririk eman, eman erazi edo onartu, ez eta aitzakiatzat jarri gaineko norbaiten agindurik edo gerra sortzeko nahiz Estatuko segurtasunarentzako arriskua bezalako egoera berezirik.

875. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Prozesu irekitzat hartzen da. Kanpora irekia, bertan sartu daitezkeen estatuei dagokienez, eta barrura irekia, estatuek borondatez erkidegoen esku utz dezaketen eskumen-mailari dagokionez.

876. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Horrela, bada, Europako estatu guztiek dute erkidegoan sartzeko aukera, gutxieneko baldintza batzuk betetzen baldin badituzte: erregimen demokratikoa edukitzea, oinarrizko eskubideak ziurtatzea eta itunetatik eratorritako ekonomia-betebeharrei aurre egin ahal izateko ekonomiaren garapen-maila izatea.

877. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Kide ziren estatuetan berrespen-prozesu larria izan ondoren, 1993ko azaroaren 1ean, EBI (Maastrichteko Ituna izenarekin ezagunagoa) indarrean jarri zenean, mugarri garrantzitsua ezarri zen erkidegoko historian: Europako Erkidegoko Ituneko 160 artikulu aldatu ziren (EEEk ekonomiari zegokion E galdu zuen eta Europako Erkidegoa, EE, izen berria hartu zuen) eta nabarmentzekoa da erakundeen sistema demokratizatu egin zela, elkarrekin erabakitzeko prozedura berria sartu baitzen, horrela.

878. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Kontseilu Europarra Batasuneko estatuetako edo gobernuetako buruek eta Batzordeko lehendakariak osatuko dute.

879. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Batasuneko estatuetako Atzerri-ministroek eta Batzordeko kide batek lagunduko diete haiei.

880. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Kontseilu Europarra urtean gutxienez bi aldiz bilduko da, Kontseiluko burutzan diharduen Batasuneko estatuko edo gobernuko buruaren lehendakaritzapean.

881. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Batasuneko edozein estatutako gobernuak, edo Batzordeak, Batasunak oinarri dituen itunak aztertzeko egitasmoak aurkez diezazkioke Kontseiluari.

882. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Baldin eta Kontseilua, Europako Parlamentuari, eta, hala badagokio, Batzordeari aholkua eskatuta, Batasuneko estatuetako gobernuetako ordezkarien biltzarra batzearen aldeko irizpena ematen badu.

883. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Bakoitzak bere konstituzioko arauen arabera, Batasuneko estatu guztiek berretsi eta gero sartuko dira indarrean zuzenketak.

884. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Europako edozein estatuk eska dezake Batasuneko kide izateko sarrera, 6. artikuluko 1. idatz-zatian aipatutako printzipioak errespetatzen baditu.

885. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Batasunaren oinarri diren itunei dagokienez onarpen horrek dakartzan onarpen-baldintzak eta egokitzapenak Batasuneko estatuen eta eskaera egin duen estatuaren arteko akordio batez zehaztuko dira.

886. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Akordio hori estatu itungile guztiei aurkeztuko zaie berretsi dezaten, bakoitzak bere konstituzioko arauen arabera.

887. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 2.- Itun honetako 297. artikuluan xedatutakoaren kontra jarri gabe, eta harik eta Kontseiluak 1. idatz-zatiaren araberako neurriak hartu arte, Erkidegoko estatu batek, arrazoi politiko larriengatik eta presazko arrazoiak medio, beste herrialde baten aurkako neurriak har ditzake bere aldetik, kapitalen mugimenduei eta ordainketei dagokienez. Batzordeari eta Erkidegoko gainerako estatuei, beranduenez, esandako neurriok indarrean jartzen diren egunean eman beharko zaie neurrion berri.

888. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz eta Batzordearen proposamenez, neurri horiek aldatu edo ezeztatzera behartu dezake dena delako estatua. Kontseiluko lehendakariak Europako Parlamentuari eman behar dio Kontseiluak hartutako neurrien berri.

889. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 b) Diru-gaietan edo bankuko gaietan ospe eta lanbide-eskarmentu handia lortu duten pertsonen artean izendatuko dira Lantalde Eragileko lehendakaria, lehendakariordea eta beste kideak. Erkidegoko estatuetako gobernuen adostasunez, estatuko buruen edo gobernuko buruen erabakiz, Kontseiluaren gomendioa oinarri dela, eta Europako Parlamentuari eta EBZko Gobernu Kontseiluari aholkua eskatu ondoren.

890. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 Erkidegoko estatuetako herritarrak baino ezin dira izan Lantalde Eragileko kide.

891. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 1.- Barne-merkatuaren jardunerako beharrezkoa den neurrian Erkidegoko estatuen politiken koordinazioa sustatzeko. Diru Lantaldea sortzen da, eta aholku-emaile izango da.

892. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 - Erkidegoak eta bere estatuek daukaten diruaren eta finantza-egoeraren jarraipena egitea, baita Erkidegoko estatuen ordainketa-sistema orokorrarena ere, eta aldian-aldian horien berri Kontseiluari eta Batzordeari ematea:

893. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 2.- Erkidegoko estatuek aholkua eskatuko diote elkarri Batzordearekin lankidetzan arituz, eta, premiazkoa denean, koordinatu egingo dituzte beren ekintzak. Batzordeak edozein ekimen onar dezake aipatutako koordinazioa sustatzeko baliagarria bada.

894. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 3.- Erkidegoak, itun honetako beste xedapen batzuen indarrez burututako politiken eta jardueren bidez, 1. idatz-zatian ezarritako helburuak lortzen lagunduko du. Kontseiluak, aho batez, Batzordearen proposamenez, eta Europako Parlamentuari eta Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari aholkua eskatu ondoren, neurri bereziak har ditzake, 1. idatz-zatian aipatutako helburuak gauzatzeko Erkidegoko estatuek burututako ekintzei laguntza emateko.

895. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 Erkidegoko estatuek ekonomiari buruz bideratu eta koordinatuko duten politika, 158. artikuluan aipatutako helburuak lortzeko ere izango da.

896. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordearen ustez Erkidegoko estaturen batek itun honen indarrez dagokion betebeharren bat bete gabe utzi badu, irizpen arrazoitua egingo du Batzordeak gai horren gainean, aipatutako estatuari bere oharpenak aurkezteko aukera eman ondoren.

897. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Baldin eta estatu hori, Batzordeak zehaztutako epean, irizpen horretara lotzen ez bada, Justizia Auzitegira jo dezake Batzordeak.

898. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Erkidegoko edozein estatuk jo dezake Justizia Auzitegira, baldin eta Erkidegoko beste estaturen batek itun honen indarrez dagokion betebeharren bat bete gabe utzi duela uste badu.

899. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Erkidegoko estaturen baten ustez, itun honen indarrez Erkidegoko beste estatu bati dagokion betebeharren bat bete gabe utzi badu azken horrek, Batzordeari aurkeztu behar dio auzia, Erkidegoko beste estatu horren aurka errekurtsoa jarri aurretik.

900. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordeak irizpen arrazoitua emango du, interesa daukaten estatuek kontraesan-prozeduraz, bai idatziz eta bai hitzez, beren oharpenak egiteko aukera izan eta gero.

901. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 1.- Baldin eta Erkidegoko estaturen batek itun honen indarrez dagozkion betebeharretakoren bat bete gabe utzi duela aldarrikatzen badu Justizia Auzitegiak, Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak hartu beharko ditu estatu horrek.

902. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 2.- Baldin eta Batzordearen iritziz Erkidegoko dena delako estatu horrek neurriak hartu ez baditu, aipatutako estatuari bere oharpenak aurkezteko aukera eman ondoren, irizpen arrazoitua emango du Batzordeak. Erkidegoko estatu horrek Justizia Auzitegiaren epaia zein puntutan bete ez duen zehazteko.

903. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Baldin eta Erkidegoko estatu horrek Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko behar diren neurriak Batzordeak ezarritako epean hartu ez baditu, Justizia Auzitegiari aurkeztu ahal izango dio gaia Batzordeak.

904. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordeak zehaztuko du zein den, inguruabarren arabera Batzordeak egoki iritzi, eta Erkidegoko estatu horrek kopuru orokorrez edo diru-isunez ordaindu behar duen zenbatekoa.

905. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Baldin eta Erkidegoko estatu horrek ez duela Justizia Auzitegiaren epaia bete aldarrikatzen badu Justizia Auzitegiak, kopuru orokorrez edo diru-isunez ordaintzeko zenbateko bat ezarri ahal izango dio.

906. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 4.- Erkidegoko estaturen batek Europako zenbait lurralderen kanpo harremanak bereganatuta badauzka, itun honetako xedapenak aplikatuko zaizkie lurralde horiei ere.

907. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Aurrera baino lehen, bi uste oker salatu nahi ditugu. Hizkuntzen eta estatu politikoen eremuak sarritan bat etortzen dira, baina bat etortze hori bilakaera sozio-politikoaren ondorioz azal daiteke eta ez da inola ere ezinbestekoa, asko baitira munduan estaturik gabeko hizkuntzak (euskara, katalanera eta galiziera Espainiako Estatukoak baizik ez aipatzearren) eta asko dira, orobat, hizkuntza berezirik gabeko estatuak (Suitza, esaterako). Bada gero, dialekto terminoaren erabilera ideologizatu bat eta horren arabera ofizialtasunik gabeko mintzairak erdeinuz dialekto terminoaz izendatzen dira mintzaira horien nortasun linguistikoari erreparatu gabe: dialekto terminoaren erabilera hau onartezina da hizkuntzalaritzaren ikuspegitik.

908. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Foruzaleen korronte moderatuenak Foruak, eskualde-testuinguruaren barnean defendatzen zituen, hau da, Espainiako batasunaren barnean; baina erradikalenek jada Estatu espainiarretik irteteko planteamendua egin zuten.

909. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Parisko Komuna: 1871ko martxoaren 26an Parisko Komuna autonomo eta iraultzailea sortu zen hiriko gaiak kudeatzeko Estatura jo beharrik ez izateko. Thiers Frantziako presidenteak Mac-Mahon jeneralari Paris erasotzeko agindu zion, Maiatzaren 28an, aste odoltsu baten ondoren, esperientzia iraultzaileak porrot egin zuen.

910. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 - Bildu zerrenda batean maiz erabiltzen diren hamar edo hamabosten bat gauza edo tresna (arropak, etxetresna elektrikoak, autoak, etab.). Zein enpresak egiten duen bakoitza eta enpresa hori non dagoen ere aztertu (gerta daiteke enpresa hori espainiar estatuan egon arren, atzerriko enpresa baten filiala izatea).

911. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Industri iraultzak gizarte-harremanak sakon-sakonetik aldatzeaz gain, Estatuen arteko harremanak ere aldarazi zituen hein batean. Garatutako herrialdeen industria nazionalek produkzio-maila altuak lortu zituzten eta askotan merkatuetan erosteko gaitasunaren gainetik zeudela esan daiteke. Arazoa ez zen, beraz, produzitzea, produzitzen zuten hura saltzea baizik.

912. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Hori gertatu zenean, oposizioko diputatuek alde egin zuten Parlamentutik (Aventinoko erretiratzea izenez ezagutu izan da ekintza hau). Orduz geroztik, Parlamentuak Mussoliniri botere guztiak eman zizkion; Italian demokraziaren bidea utzi egin zen eta Estatu totalitario edo faxista bihurtu zen horrela.

913. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Mussolinik botere guztiak bere baitan hartu zituen unetik, praktikan behinik behin honako erakunde politikoak desagertu egin ziren: monarkia, kongresua eta senatua. Hauen lekua Fascioen Ganbara eta Korporazioak eta Faxismoaren Kontseilu Handiak hartu zuten. Erakunde hauek Duceak zuzentzen zituen, bere baitan batzuen botere guztia, bai eta erabakiak hartzeko ahalmena ere. Hori guztia Alderdi Nazional Faxistaren bidez gauzatzen zen. Bi ganbara horiek egituratzen zuten Estatu totalitarioa; beronek herritarrei askatasun oro ukatzen zien eta gauza guztien gune oligarkia bihurtu zuen (alderdiaren mendean zegoen).

914. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Italian izan zitekeen alderdi bakarrak, Alderdi Nazional Faxistak, izugarrizko garrantzia hartu zuen. Egitura militarren bidez zuzendu eta hierarkizatuta zegoen eta erdi-mailako klasekoek, gizarte-ordena eta bakea lortu nahi zuten gizon-emakume haiek, osatzen zuten hasieran. Estatua eta alderdia identifikatu egiten ziren eta kargu publikoak betetzeko behar-beharrezkoa zen alderdiko kide izatea. Alderdiak bi arlo hauetan izan zuen batez ere garrantzia:

915. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 - Propaganda: erregimenaren babesean eta biztanleria Estatu totalitarioekin batzeko egiten zen batez ere. Kontrol honen adibide garbienak erabili ziren argazki, eslogan eta intsigniak nahiz egin zituzten hitzaldi eta bilkura jendetsuak dira.

916. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Estatu korporatiboa eta politika ekonomikoa

917. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Faxismoaren lehenengo urteetan, Italian ekonomiaren arloan hazkunde ikaragarria izan zen, ekonomiaren zentralizazioaren ondorioz. 1926tik 1930era bitartean, hots, Estatu korporatibista izan zen urte haietan, dirigismo politikoa sustatu zen; Estatuak gauza guztiak kontrolatzen zituen: produkzioa, inbertsioak, lan-harremanak...

918. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Momentu horretan onura handienak kapitalistek lortu zituzten; aldiz, kalterik handienak jasan zituztenak langileak izan ziren, sindikatuak murriztu baitzitzaizkien eta hauek Estatuak ezartzen zizkien arau batzuek ordeztu baitzituzten.

919. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Italian ere somatu ziren 1929ko krisiaren ondorioak. Estatu faxistak mugak itxiz erantzun zuen, hau da, autarkia ekonomikoa ezarri zuen. Autarkiaren bidez ekonomia modu absolutuan kontrolatu zezaketen eta, halaber, industria garatzeko erakunde estatalak osatu ziren. Baina industrializatutako herrialdeetan sistema autarkikoa bideratzea ezinezkoa zen, Italiak atzerrian saldu eta lehengaiak lortu behar baitzituen. Horregatik, Espainiako Gerra Zibilean honen aldeko agertu zen, eta kolonizatu gabeko zenbait lurralde hartu zuen, besteak beste, Etiopia 1936an.

920. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 Frankismoak Euskal Herriari astindu ederra eman zion. Diktaduraren erregimen hark Estatu Berri bat osatu nahi izan zuen totalitarismoa oinarritzat hartuta eta, hala, Francok ezarritakoaz gain ez zegoen bestelako aukerarik: Espainia bakarra eta batua zen eta ez zuen halako zati edo pitzadurarik izan behar, eta bere ideien arabera Francok gobernatzen zuen.

921. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jaunen boterea V. mendetik aurrera indartu zen, barbaroen (herri germaniarrak) inbasioek nekazarien babeserako beharra eragin zutenean. Estatuak ez zion babesik ematen jendeari eta lurjabe handiengandik lortzen saiatzen ziren.

922. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 1992. urtean ospatutako Rio-ko Gailurrean ere, munduko estatu guztiek hezeguneak babes zitzatela proposatu zen, ekologiaren aldetik eta espezie askoren habitat gisa duten garrantzia dela-eta. EAEn, ingurune hauek babes berezia jasotzen dute.

923. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Kide den Estatu bateko nazionalitatea duten pertsona guztiak Batasuneko hiritar izango dira (2. eranskina).

924. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Batasuneko hiritarra kide den Estatu bateko nazionalitatea duen pertsona oro izango da.

925. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 I. Batasuneko hiritar orok eskubidea izango du kide diren Estatuetako lurraldean aske zirkulatzeko eta bertan bizitzeko.

926. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 I. Berea ez den Estatu kide batean bizi den Batasuneko hiritar orok eskubidea izango du bizi den Estatu kideko udal-hauteskundeetan hautesle eta hautagai izateko, Estatu horretako hiritarren baldintza berberetan.

927. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Eskubide hau Kontseiluak 1994ko abenduaren 31 baino lehen, Batzordeak proposatu eta Europako Legebiltzarrak aldeko irizpena eman ondoren, aho batez ezarri beharreko modalitateen kalterik gabe gauzatuko da; modalitate horiek salbuespenak ezarri ahal izango dituzte kide den Estatu bateko arazo zehatzek hala justifikatzen dutenean.

928. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 2. 138. artikuluaren 3. atalean eta bere aplikaziorako ezarritako arauetan xedatutakoaren kalterik gabe, berea ez den Estatu kide batean bizi den Batasuneko hiritar orok eskubidea izango du bizi den Estatu kidean Europako Legebiltzarrerako hauteskundeetan hautesle eta hautagai izateko, Estatu horretako hiritarren baldintza berberetan. Eskubide hau Kontseiluak 1993ko abenduaren 31 baino lehen, Batzordeak proposatu eta Europako Legebiltzarrak aldeko irizpena eman ondoren, aho batez ezarri beharreko modalitateen kalterik gabe gauzatuko da; modalitate horiek salbuespenak ezarri ahal izango dituzte Estatu kide baten arazo zehatzek hala justifikatzen dutenean.

929. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Batasuneko hiritar orok, bere Estatu kideak ordezkaritzarik ez duen hirugarren herrialdean, edozein Estatu kideren ordezkari diplomatiko eta kontsularren babesa jaso ahal izango du, Estatu horietako nazionalitatea dutenen baldintza berberetan.

930. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 1993ko abenduaren 31 baino lehen, Estatu kideek beren artean beharrezko arauak ezarriko dituzte, eta babes hori bermatzeko eskatzen diren nazioarteko negoziazioei ekingo diete.

931. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 -Eskaintza Estatuko Buletin Ofizialaren bitartez eta Autonomia Erkidegoetako Aldizkarien bitartez egiten da.

932. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Ikasturte honetan behin eta berriz azaltzen ari den bezala, ezin da, hala nahita ere, herrialde edo estatu bat isolaturik bizi gaur egun, munduko punta batekoak besteko egoera ekonomikoan pentsa ezinezko eragina duen momentuan.

933. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 - Estatua(k)

934. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 L'état c'est moi (estatua neu naiz) oju egin zuen.

935. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0011 Bi erakunde hauez gain, estatu bakoitzak bere arauak argitaratu ditu, gehienak lehen esandako erakundeek egindakoen oso antzekoak izanik.

936. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Hortik aurrera, bere estatuetan (Biarno, Zuberoa, Behe-Nafarroa...) erreforma sartzen saiatu zen ahalegin guztiz.

937. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Estatu Batuak, Japonia, Alemania, Frantzia, Kanada edo Suedia... estatu aberatsak dira, baina Hegoamerika, Ertamerika, Afrika eta Asiako gehienak, berriz, oso pobreak.

938. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070
Estatu Batuak
Kanada
Europa osoa
Australia
Estatu arabiarrak
Afrika
Hegoamerika
Ertamerika

939. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Gure planetako estatu guztiek ez dituzte garapenerako ahalbide berdinak.

940. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Estatu asko besteren dependentzian bizi dira.

941. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Adam Smith. Libertatea denentzako eta guztietarako, estatuak ekonomian parte hartzea alferrikakoa da, nahikoa baita eskaintza eta eskariaren artean bere joko librean sor daitekeen oreka. Laissez faire, laissez passer.

942. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Baina, ezkerrak aurka zituen neurrian, proiektu hark ez zuen etorkizunik, Gorteetan onartu behar zelako; gainera, Errepublikaren Konstituzioaren kontrako proiektua zen goitik behera, estatuaren eta Vaticanoaren arteko harremanen inguruko arazoaz gainera, baziren beste ezadostasun garrantzitsu batzuk: bideratu nahi zen hauteskunde-moldea, inmigranteen botoaren inguruko asmoa, estatuaren eta Euskal Herriaren arteko harremanei eman nahi zitzaien izaera konfederala eta, konfederazio horren arabera, bi administrazioen artean bideratu nahi zen ahal-banaketa.

943. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Foruaren Hobekuntza Espainiako Estatuko eta Nafarroako ordezkarien arteko negoziazioaren ondorioa izan zen, baina ordezkaritza horretatik kanpo utzi zituzten abertzaleen ordezkariak eta, beraz, ez zitzaion beste Autonomia Estatutuak egiteko bide berari jarraitu.

944. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Bestalde, ezker abertzaleak estatutuaren bidearen aurkako jarrerari eusten jarraitu zuen, Euskal Herriaren independentziaren aldeko gizarte-mugimenduek errepresio bortitza jasan zuten arren (8.585 lagun atxilotu zituzten 1978 eta 1984ko epean, 419 preso politiko zeuden 1984an, Franco hil baino lehen sorturiko gerra zikinari bultzada eman zioten 1983ko amaieratik aurrera GAL, Espainiako estatuaren egituretatik antolatutako erakunde terroristaz).

945. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Kreditu publikoa: Estatuari edo erakunde publikoei ematen zaiena.

946. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Estatuko kredituen gutxi gora-beherako banaketa

947. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 - Zuen herriko albisteak
- Euskal Herriko albisteak
- Estatua
- Nazioarteko albisteak
- Ekonomia
- Gizartea
- Kirolak
- Kultura

948. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Kontuan izan behar da, Estatu espainiarreko telebistagintzan paradigmatikoa den hiruetako Telediarioa (TVE) emititzen dela egunero.

949. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Ordu erdiko formatoa izaten dute eskuartean ditugun albistegiek eta bere baitan, ikerketaren helburuek hala eskatzen zutelako, Teleberriren kasuan eta berez horrela egiten delako Telenorte eta Telenavarran, nazioarte zein Estatu espainiarreko berriak baztertu egin ditugu.

950. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Euskal etnia bereizten eta batasun batean biltzen duten faktore hauen azterketaren ondoren, Krutwig lehenago aipatu ondoriora iristen da: euskal herriak etnia bat osatzen du, objektiboki; bere buruaz ohartun den neurrian, eta bere etorkizunaren jabe izan nahi duen neurrian, estatu bat izateko eskubidea du, hots, nazio gisa hartua izateko eskubidea.

951. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Eraikitzen ari zen sistema politiko ekonomikoak zenbait kultur eredu ezarri beharra zuen, estatuaren geografia osoan, gutxieneko bateratasun bat lortzeko.

952. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Botere-gunean dagoen klasearen helburua, beraz, Estatu izatetik Nazio izatera pasatzea izango da.

953. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Gure kasuan, Estatu Espainol edo Estatu Frantses izatetik, Espainia edo Frantzia izatera.

954. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Estatu modernoaren eraikuntza garaian, ordea, baldintza berriak ditugu: herri klaseen presentzia hazkorra gizartean besteak beste sistema demokratikoen sorreraren ondorioz; kapitalismoak ezartzen dituen produkzio eta kontsumo modu berriak lehenengoak populazioaren formazio maila igo beharra du; bigarrenak merkatugai bihurtzen du kultura bera; komunikazioaren teknologiaren garapena; botere kontzentrazioaren modu berriak, e.a.

955. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Horixe erakusten digu estatu espainolaren historiak berak.

956. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Estatu honek azken mendeotan izandako kultur politika aztertzen duen lan batean, E. Fernández Pradok honelako mugimendu bat seinalatzen du, historian zehar: kultur politikaren ikusmiran kultura aristokratiko eta landua izatetik, estatuak gero eta gehiago begiratuko dio herriarentzat eginiko kulturari 57 FERNANDEZ PRADO, E. (1991): La política cultural. Qué es y para qué sirve. Trea. Gijón..

957. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Baina XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, estatu espainolaren kultur politika ondasun historikoaren babesa izango du ardatz nagusitzat liburutegiak, museoak, eta akademiak sortzeari ekinez, herriarentzako kultura hedatzea bigarren maila batean geratuko delarik, eta sarritan lehenengo helburuari kontrajarrita gainera.

958. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0214 Musika arloan, aldaketa garaiak izan ziren orduko haiek, Euskal Herrian ezezik baita Estatu Espainol eta Frantsesean eta are Mendebaldeko herrialdeetan ere.

959. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Pasadizoak, nolabaiteko garrantzia zuten gertakariak, hiriak, estatuak, itunak, gerrak...

960. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0020 Eskaintza guztiak arduraz neurtu eta aztertu ondoren, eta zenbait kontseilari argiren aita ere tarteko esanei jaramon eginez, Banco Provincial Agrícola taldeak fitxatu zuen, batik-bat hantxe korritzen zutelako estatuko ziklistarik onenek, hala nola Pello Mehar eta Mariano Etxezarretak.

961. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0047 [141] 2. puntua, nola kontaezin deabruei dei egiten dien kontsideratu, eta nola batzuk hiri honetan, besteak hiri hartan, eta horrela mundu guzian zabaltzen dituen, probintzia, leku, estadu eta pertsonarik utzi gabe.

962. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Eta bizitz-estadu berri bat aukera dezake edo aukera ondo egin bazuen edo aldaezineko estaduan bizi bada, lehengoa reformatu.

963. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0193 K
alean ustekabean ikusiko duzuenok
esaiozue non bizi naizen,
datorrela ene alboan lo egitera
eta esnatzera.
Behin batean, laztandu nuelarik, haztarna
digitalak ohostu zizkidan.
Terrorista kaltegabeak taigabe oldartzen dituzuen
Estatuen seguritate indarrok,

964. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00194 Eleizak eta Estatuak? Ez dute ezertaz zeresanik izango, milaka gizon gazte elkar hiltzeko bultzatzen eta bedeinkatzen duten bitartean.

965. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00044 1948ko gerran, Israelgo Estatua sortu zen urte berean, Jordaniak Zisjordania eta Egiptok Gaza hartu zituzten, ordura arte Palestina osoan agintari izan zituzten britainiarrek alde egin ondoren.

966. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Estatuko informazioa horixe da eta ideia arriskutsuak burutik kentzeko arma, edo bestelako hitzez esanda, Damokles-en ezpata antzekoa da, gure buruen gainetik zintzilik beti.

967. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0079 -Estatuak ezin zuen onartu kubatarrok goseak egotea!

968. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 -Estatuak berrituko ditu berehala...

969. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 -Ez da erraza ez, hainbat gauza doan mantentzen segitu ahal izatea Estatuak bildu behar lukeenaren ehuneko hogeia ere biltzen ez duela!

970. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0069 Ez omen da deus ere espero behar, oihukatzen du, inoiz ere ez, ezta inorengandik ere, ez inongo Estaturengandik, ez inongo Jainkorengandik ere.

971. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 - Ezer ulertu ez eta muturra sartu behar duzue honelako auzi batean, estatuaren auzi batean!

972. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0032 INKEK ETA CUZCO-KO KETXUEK GARRANTZIA HARTU ZUTEN 1.200 URTE INGURUAN... MILAKA URTETAKO ESPERIENTZI INDIARRA LABURTUZ, KOMUNITATEAK BERDINTASUN ETA ANAITASUN SENTIMENTUPEAN ESTATU ANDEAR HANDI BATEN BARRUAN BATU ZITUZTENEAN.

973. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Ikusi duenean ni sartuagatik Suizako estatua ez dagoela arriskuan alde egin du eta ordurarte ixilik egon den polizia gaztearekin geratu naiz sakabanatutako trasteak bere lekuan ipintzen.

974. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Milango estatuaren garaian (XII-XVI) badirudi dukeek ez zutela egitura militar sendoegia (...).

975. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0112 Asiago-k autonomia politiko handia izan du historian zehar, ia estatu txiki bat izan da Veneziako errepublikaren barruan.

976. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0008 Hala ere, zubiko gertakizun ikaragarrien ondoren lasaixeago dabil jendea, eta hala doaz egunak ere, baina beste errainu ilun bat hasi da orain islatzen zeruertzean: turkiar estatuarena.

977. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Agertzen da otomar kronika horietan, hiribilduak, patxa-herri matxinatuak eta Estatuak berak ere, erasoa eman baino lehen nola madarikatu, baina kontinente oso baten madarikazio konturik ez da aipatzen.

978. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Horregatik ematen zuen agian urduri samar Sulullak, abenduaren 16ko ilunabarrean inperioaren muturrera iritsitako Turkiar Estatuko Gaitzesle Nagusiak, lekukoek esan zutenez.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Beste ezaugarria da zuzenbideko lexikoaren aukerak eta esanahiak estatu bakoitzeko sistema juridikoaren baitako izatea; hortaz, figura juridiko nagusi batzuei dagokienez kontzeptu (unibertsal) juridikoen izendapenaz hitz egin badaiteke ere, bigarren mailako errealitateetan, eta erakunde, kargu eta arauen izenetan, oso kontzeptu partikularrez aritzen gara, sistema juridiko jakin bati lotutakoak, alegia.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00052 1956 hartako azaroaren 22an zabaldu zitzaien agindua Mexikon zehar barreiatuta zeuden taldetxoei: azaroaren 24an zen hitzordua, Veracruz estatuko portutxo batean. Castrok lehendik ere ohartarazia zien agindua jaso bezain laster eskura zeukatena hartu eta beste guztia utzita abian jarri beharra zegoela, eta halaxe egin zuten guztiek. Azkenean 82 gizon untziratu ziren teorian 20 lagunentzako lekua baino ez zeukan Granma zaharrean.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 1.4. IDEOLOGIA ETA ESTATUA ARIZMENDIARRIETAREN PENTSAERAN

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Politika-arloko ideologia guztiek Estatuaren ekintzari buruzko eztabaida Administrazioa, oro har dute helburu. Ideologien jarrera horrek askatasuna ematen dio kooperatibismoari errealitatea aldatzeko funtsezkoa den ekintza-esparruan: gizartea bera. Politikagileek erabaki dezatela Estatua zelan moldatu behar den, bien bitartean guk gizartea bera aldatzen egingo dugu lan.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Egia esan, oso zaila da euskal kooperatibisten idatzien artean eta, modu berezian, Arizmendiarrietaren beraren idatzietan Estatuaren Administrazioari edo Arduralaritzari zein politika-arloko ekintzari buruzko aholkuak edo iritziak aurkitzea.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Jarrera honetan, jakina, bakoitzaren erantzukizunak besteren lepo gainean ez uzteko asmo finkoa dago gainera. Herri honen garapenaren aurrean ditugun betebeharrak herritar guztiok onartu behar ditugu. Errazegia da Estatuari gure arazo guztien konponketa eskatzea.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Gorago esan denez, Estatuak edo Administrazioak zelan jokatu behar duen erabakitzeko eztabaida horretatik kanpo gelditu da Lankidetza. Gainera, Estatuak zelako jarduerak bereganatu behar dituen eta zelakoak ez dituen bereak egin behar ideologia-arloko irizpideen arabera zehaztea ere, alde batera utzi du.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00043 Mugimendu sozial hori zela eta, Bizkaia garai hartan puntakoa bilakatuko da ez Euskal Herrian soil-soilik bai eta Estatu mailan ere. Bertan hartuko du indar handia Pablo Iglesiasen alderdi sozialistak, bertan alderdi komunistaren eragileetako bat izango zen Facundo Perezagua luzaz arituko.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Lurralde linguistikoak errespetatzen ez zituen estatu politikoak ekarritako zerbitzu militarrak eta inmigrazioak erabat aldatu zuten euskararen egoera, eta frankismoak eta azkeneko inmigrazio masiboak areagotu egin zuten egoera hau.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Lurralde linguistiko bat osatzetik estatu politiko baten barruan egotera pasatzean, estatuko hizkuntza bilakatu zen ofizial (euskaraz egitea ere zigortua egoteraino) eta etorkinak, industrializazioa zela eta lan bila etorritako estatuko hiritarrak izaki, irakasleak, medikuak e.a., bertako hizkuntza naturala asimilatu beharrean, beraienarekin kokatu ziren berton arazorik gabe: boterea erdaldunduta eta, estatuaren eraginez administrazioa eta irakaskuntza erdaldunduta, ez zen kasik euskal elebakarrik geratu, elebidun egin ziren, bertakoek kanpoko hizkuntza asimilatuz; bitartean, etorritako erdal elebakarrak, erdal elebakar jarraitzen zuten: harremanetan jartzerakoan batzuek bi hizkuntzak zekizkiten; besteek, berriz, erdara besterik ez.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00075 Kafearen edo kotoiaren merkatua esaterako, ez dago leku jakin batean. Baina edozein pertsona merkatu horietako edozeinetan sartzen da hornitzaile bati edo bezero bati telefonoz deia egiten dionean. Truke-merkatuan, Estatuko monetaren eta atzerriko moneten eskaria eta eskaintza elkartzen dira.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 Esaldi hau Europako Legebiltzarraren 1996ko xedapenetik hartua da. Dokumentu horretan sektak ugaltzen ari direla nonahi ziurtatzen da; Europar Batasuneko Estatu kideei erne ibiltzeko gomendatzen zaie, eta zorroz dezatela fenomeno honi buruzko ardura esaten.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00029 05.08 estatu guztian Udal Hauteskundeak ziren eta Euskadin Hauteskundeon jarraipena ETBk egin zuen. Hiru orduko saioa eskaini zuen eta zuzenean konektatu zuen alderdien egoitzekin eta eusko Jaurlaritzako Datu Zentroarekin. Prentsak goraipatu egin zuen emisioa, izandako kalitateagatik eta egindako ahaleginagatik.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00069 01.27 ETAk Aljeriatik Estatuko gobernuarekin negoziatzeko HB bitartekari izatea onartu zuen eta bi hilabeteko su-etena egingo zuela iragarri zuen. Zenbait hilabete geroago negoziazioak bertan behera geratu ziren.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00069 03.21 Lehendakaria EEBB bisitatzera joan zen eta Estatuko gobernuari ez zitzaion gustatu. Lehendakariak R. Reaganekin hitz egin zuen.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00077 05.04 Hemen eta Munduan asteroko albistegiak Terra Lliure taldeko buruei egindako elkarrizketa eman zuen esklusiban. Egun batzuk geroago Estatuko Fiskal Nagusiak, Javier Moscosok, elkarrizketa emateagatik erantzukizunak eskatzeko ikerketa egitea agindu zuen.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00008 Estatuko Buletin Ofiziala (E.B.O.) 1978ko...

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Etxebizitza hauek guztiak Estatuak inkautatu egin zekien Inkautazio-aktaren bidez 1938ko urtarrilaren 31n; 1982ko irailaren 26an Diputazioari berriro transferitu zitzaizkion errepideen arloan, 2769/80 erret dekretuaren bidez.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00108 Guretzat, hizkuntz minorizatuak dira, desabantail sozialak eta kulturalak erakusten dituztenak, eta, aldi berean, estatu gutxiagokoak.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00020 Horrelako istilurik sortuko ez balitz, non-nahiko estatu handi-mandi horiek zer kasu egingo lieteke nekazarien nekeei, nekazaritzak dituen bizi ala hil tamainako larriei?

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Bada gure klubaren historian barrena oso esanguratsua den bitxitasuna. Entitatearen gizarte-giroan murgildurik, estatu osoko eremu zabalean parekorik ez duena Peña berezi bat dugu gure artean.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00065 Gainera, Europako estatu gehienetan, nazio-zuzenbidezko antzekoak diren beste motatako legezko egiturak ere sortu dira, EIEEren antzekoak direnak. Hasieran, Frantziako GIE (Groupement d'Intérampecirc;t Économique), Portugaleko ACE (Agrupamento complementar de empresas), Espainiako Agrupación de Empresas. Geroxeago, adibidez, Espainian bertan sorturiko AIE (Agrupación de Interés Económico) direlakoak.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Gainera, legeria batzuetan, benetako zuzendaritza non kokatzen dan oso kontuan hartzen da legezko pertsonaren nazionalitatea zehazteko orduan, nahiz eta eskumendeko sozietatea beste estatu batean kokaturik egon. 376. Belgikako kasuaz, .

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00143 Aipagarria da urte hartan izan zen euskal musika tresnen erakusketa, euskal musika jotzen duten musikariak omendu baitziren. Ipar Ameriketako Idaho estatuko Oinkari Dancers-eko dantzariak ere izan genituen gure artean gonbidatu legez, Euskal Herrian zehar baitzebiltzan egun haietan euren dantzak erakusten.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Ulertu ezin nuena, zera zen, Europako ekialdean bazirela estatu sozialistak baina horietatik inork ez esperantorik. Errusiera denen gainetik? A!, zer nahaspilak nituen.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Ospitale-Estatistikaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleen gaurregungo egoera zein den jakitea eta Estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko erakundeek egiten dituzten informazio-eskaerak estatistika bakar batean jasotzea. Horrela denbora, baliabide eta agirisorta estatistiko gutxiago erabiltzeko bidea eskaini nahi da, osasun-zentroek galdesortak betetzerakoan lan gutxiago izan dezaten.

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 1983an Gobernu Autonomoak ere estatistika hori egiten laguntzeko datuak jasotzen hasi ziren osasun-zentroetan, eta 1984an Euskal Estatistika-Erakundeak eta Osasun, eta Kontsumo Sailak erabaki zuten Euskal Autonomia Erkidegoko lehen ospitale-estatistika egitea. Hori izan zen Estatuan egindako lehenengo esperientzia.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Osasunaren alderdi honi buruzko Estatuko serie estatistikoak ez etetearren, galdesorta berriak taiutzerakoan Administrazio Zentralaren betekizunak izan ziren abiapuntua, Euskal Autonomia Erkidegoko zegokion berariazko informazioarekin osatuz.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Azken finean, eta salbuespenak salbuespen, autonomiak bere alorra aurkitu zuen Euskadin, nazio menperatu gisa; Euskadiko langileen askatasunaren alde borrokatu du, eta askatasun hau gihartzeko prozesu bakar batean sinetsi zuen, iraultza soziala eta estaturik gabeko independentzia ekarri behar dituen prozesuan.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 Horretarako, lehen urrats bezala, estatu espainiarreko estatu kapitalista irauli behar zela zioaten VI. Asanbladakoek, eta, ondorioz, estatuko indarren batasuna eta estatu mailako antolakuntza estrategikoa planteatzen zitean. Eta horregatik, Euskal Herri mailako estrategia edo independentzia aurrehelburu bezala hartzea, planteamendu exclusivista, batasunaren aurkako eta burgeskeria zela zeritzotean Estatuko herrien arazoa, Leninek zioan bezala, sozialismoa eraikitakoan autodeterminazioaren bitartez erabaki eta konponduko lukek.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 V. Asanbladakoak, solidaritatea eta batasun internazionalari dagokienean, ados geundean oinarrizko printzipio orokorrak direnez, baina ez horrela estatu mailako estrategia osaketa eta euskal nazio arazoari irtenbidea planteatzeko moduan. Horregatik gure ikuspuntua beste hau zuan euskaldunok geuk izan behar dugu euskal iraultza prozesua bideratu behar dugunak.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 Bestalde, Euskal Herria bi estaturen menpe egonik, estatu frantziar eta espainiarraren aurka borrokatu behar geniala defendatzen genian V. Asanbladakoek. Eta noski baita ere, gure estrategia horretatik abiatuz, estatu espainiarreko eta frantziarreko beste herriekin borroka batuak ere beharrezko ikusten genizkian, irauli nahiko estatuak gureak bezala haienak ere etsaiak bazituan.

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 a) Konstituzioaren edo legearen aginduz, oinarrizko ondasun edota baliabide batzuk ezin dira norbanakoen eskumenekoak izan, Estatuari eratxikitzen zaizkiola; horretan, Estatu adierazmoldea esangurarik zabalenean ulertu behar da, ondasun edo baliabide horien kudeaketa eta ustiapena Estatu, Autonomi, Probintzi zein Toki erakundeen esku gera daitezkeelako.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 4/1992 Legeak ezartzen du Adin Txikikoen Epaileek murriztu edo indargabetu ditzaketela eman dituzten neurriak (2-5 artikulua, LTTMren 23. artikulua aldatzen duena). Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 1/1993 Instrukzioak egiten duen Lege-xedapenen interpretazioaren arabera, behar baino lehenagoko iraungitze horrek ez du arazorik sortzen: era jarraian eta etenik gabe bete behar diren neurriak, baldin eta epaileak hala erabakitzen badu, aurreikusitako eguna baino lehen amaitu daitezke, betetze eraginkorra izan dadin.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Aukera hau Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 1/1993 instrukzioan jasota dago gaur egun, neurri guztien errebisioa aztertzen duenean 55 Neurri hau txosteneko V. atalean aztertzen da zehaztasunez.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Harrera-neurri bat aplikatzen denean, gazte lege-hausleak derrigor joan behar du beste pertsona baten etxera edo berea ez den beste familia batenera bizitzera. Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 1/1993 instrukzioan, 4/92 Legearen interpretazioa egiteko orduan, aditzera ematen da harrera egiten duenak ez duela derrigor familia bat izan behar, eta, hortaz, posiblea da heziketa-talde baten barruan egitea gaztearen integrazioa.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Baina, orduan ere, gerta liteke estatuaren eskuhartzearen bidez aurrezki kolektiboa kapitalaren hazkundea eskasa izateari uzteko aukera emango lukeen mailan mantendu ahal izatea.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 UNESCOk 1979an emandako nazioarteko arauei jarraiki, argitalpen ez-aldizkako inprimatuak eta jendearen eskura jarriak, Estatuan bertan argitaratuak eta, oro har, Estatuko bibliografian barne hartuta egon behar dutenak besarkatzen ditu; kanpoan geratzen dira, beraz, publizitatezko edo izaera iragankorreko argitalpenak, nahiz eta barne hartzen diren argitalpen ofizialak, testuliburuak, doktoretza-tesiak eta antzeko bestelakoak.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Euskal Sektore Publikoa Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatuta dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Autonomi Elkarteak, lurralde historikoetako bakoitzak eta udalen antolamenduak.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Europako Parlamenturako hauteskundeetan, estatu espainolean bizi diren Europako Batasuneko hiritar nazionalak ere hartzen ditu hautesle-erroldak.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Udal-hauteskundeetan, estatu espainolean bizi diren atzerritarrak ere sartzen dira hautesle-erroldan, baldin eta hiritar horiek boto emate arloan elkarrekikotasun-akordioa duten herrialdeetakoak badira.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 - Diputatuen Kongresua: probintzia bakoitzari aulki-kopuru jakin bat dagokio probintzia horrek duen zuzenbidezko biztanleriaren eta mugape bakoitzerako ezarrita dagoen gutxienezko kopuruaren arabera, bai eta estatuko legeak Diputatuen Kongresurako ezartzen duen tamainaren arabera ere.

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00080 Hiru korronte horiei lehen aipatu dugun aztoramendu soziala gehitu behar diegu: hau da, Ongizatezko estatuaren krisialdi sakona, herri ez lerrokatuen mugimenduak nazioartean hartu zuen indarra (bertan Kuba iraultzailearen protagonismo nabaria zen), Frantziako 68ko errebolta, kontrakultura, hippien mugimendua...

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Partaide den estatu bakoitzeko gobernu, enpresari eta langileen ordezkariez osaturik dago.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Varsoviako eta NATOko estatuez gain, Europan zeuden beste estatu neutralak bildu ziren bertara (Albania izan ezik).

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Gerra hotzaren garaian protagonismo nahiko izan bazuen ere, gaur egun ezer gutxi egiten du, bertan dauden estatu askok NATOri ematen baitiote lehentasuna.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Bertan dira Afrikako estatu guztiak, eta bai Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa ere.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 1946an sortua, 154 estatu bazkide ditu.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Letraren balioa adierazteko moneta estatukoa edo atzerrikoa izan daiteke.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Hitzarmenon arabera, aireontzia gidatzen dutenek horretarako doikuntza patentea izan behar dute nahitaez; gisa berean, aireontzia zein estatutan inskribatu eta estatu horrek luzatutako lizentzia ere izan behar dute.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Halaber, Gipuzkoako eta estatuko agiritegietara nahiz partikularretara ere jo dugu Zumaiari eta zumaiarrei buruzko ahalik eta informazio gehien zuzena zein zeharkakoa biltzeko asmoz.

1030. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Orduantxe erabaki zuen Hunzak independiente izatea, eta bertakoen hitzetan, munduko inongo mapa zein liburutan agertu ez den estatu independiente bakarra izan da.

1031. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Hobsbawmek deskonektatu egiten ditu hizkuntza ofiziala eta mintzatua, hari horren existentziak ardura ez balio bezala eta honek haren izaeraz axola gabe iraun ahalko balu bezala: gehienetan hizkuntza zahar eta berriak [ama-hizkuntzak eta Estatuko ofizialak] sinbiosian bizi ziren, bakoitza bere esfera propioan. eta [ama] hizkuntza hauen estatus ofizialak ez zeukan garrantzirik, kultur edo erabilera ofizialeko hizkuntza edozein izanik ere, [ama-hizkuntza] euren eskuetan baitzegoen (Hobsbawm 1990: 114).

1032. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Zertarako nahiko dute indiarrek beren hizkuntzan alfabetatu, jakinik goi-irakaskuntzan, administrazioan eta Estatuko beste edozein arlotan sartzeko gaztelania dela balioko dien bakarra? Norbere hizkuntza gorde baina marginaturik egon, edo hizkuntza arrotza hartu baina sozialki hobetu: hor ez dago libreki aukeratzerik.

1033. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Esperientziak erakusten du hizkuntza bat normaltasunez bizitzeko egokitzen denean, lehen hari uko egin eta Estatukoa hartzen zutenek orain nahiago dutela berena.

1034. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Hobsbawm eta bere moldekoek irteerarik gabe uzten dituzte estaturik gabeko herriak.

1035. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Baina bestetik errealitatea zera da, munduan estatuei baino ez zaiela subjektu-izaera ezagutzen.

1036. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Estatu txiki batek beti edukiko du botere handiagoa menpeko eskualde autonomo handi batek baino: Andorra hogeita hamar mila biztanlerekin norbait da Nazio Batuetan; Espainiapeko Katalunia sei milioi biztanlerekin inor ere ez.

1037. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Baliteke estatua zaharkiturik egotea, baina oraingoz ez dago nazioen arteko berdintasuna bermatuko duen egitura alternatiborik.

1038. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Hobsbawm berak aitortzen du Estatuen zeregina, bere ustez, mantendu eta areagotu ere egingo dela etorkizunean.

1039. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Hortaz ondoriozta genezake Estatu propio baten errebindikazioak zentzuzkoa izaten segitzen duela eta segituko duela.

1040. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Eta hala ere nazionalismoen aldia amaierara heldu dela esaten zaigu behin eta berriro. Tesi hori baina, jarrera ideologiko bat da, printzipio-eskari bat. Nork dio estatu berririk sortu behar ez denik? Historiak? Berezko patu batek? Determinismo metafisikoak esan behar al digu zer egin behar dugun? Geure etorkizuna geure eskuetatik kendu eta interes etereoen menpe jartzen dutenek pertsonen adingabetasuna defendatzen dute.

1041. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Erlijioen inposaketak gainditu ditugunean, jainko berriak bihurtu ote dira merkatua, globalizazioa, postnazionalismoa, kapitalismoa eta beste, gure borondatearen gainetik egoteko? Pertsonok eta kulturak Estatuen zerbitzari izan behar ote dugu, ala Estatuak egon behar du pertsonen eta kulturen zerbitzuan? Bada garaia pertsonak subjektu historiko bihurtzeko eta geure geroa geronek erabakitzeko.

1042. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Aukerak anitzak dira: espainiar estatu federal plurinazional baten baitan gera daiteke, edo errepublika euskaldun burujabe bihurtu, edo Euzkadi erdaldun subiranoa izan, edo Nafar monarkia plurikultural batean gauzatu, edo...

1043. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Sententzia ugari daude Estatuaren erantzukizuna ezartzen dutenak, baina, batzutan gaizki aplikatu izan da Kode Penala (bereziki zaharra) eta zenbaitetan erantzukizun zuzen eta solidariotzat jo zuten. Dena dela, azken aldian badirudi gauzak bere onera itzuli direla (ikus AGS, 2. Sala, 1995eko martxoak 29koa).

1044. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00049 Izan ere, zera da lan honen asmoa, gure Probintzia gerragertakarien eta armada frantses eta espainiarraren menpean egon ondoren geratu zen egoera deskribatzea, uste baitugu aspektu hori ez dela behar bezala ezagutzen, gizarte tradizionala Gerra Karlisten bezperetan hautsi zenetik liberalismo ekonomikoan eta Estatu zentralizatuan oinarrituriko gizarterainoko prozesua ulertzeko gertakari garrantzitsua izan zen arren.

1045. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00122 Bestalde, beren ikasleen zerrenda bat osatu behar zuten katedradun guztiek bakoitzari buruzkoak, haien trebetasuna, aplikazioa eta Unibertsitateko edo Estatuko karreretan bete zitzaketen karguetarako erakusten zuten gaitasuna azaltzearren.

1046. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Estatuak oinarrizko heziketa bere kargu hartu zuenetik (1901an), ikasle bakoitzari 1,6 pta. dedikatzen zizkion bitartean Holandak edo Suitzak 12 eta 21 pta. eskaintzen zizkioten. Azkenik, edifizio-gabezia nabaria zen eta maisuei ordaintzen zitzaien soldata ere oso urria.

1047. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00080 Administratiboki eta juridikoki ere, gutienez ontasun bezala kontsideratuak dira (Frantses Estatuan adibidez), gehienez legedia aurrerakoi batek babesten ditu, hauen garapenaren ateak idekiz komunikazio handiko hizkuntza eta kulturen alboan (Espainol Estatuaren kasua adibidez).

1048. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Frantzia Estatuan, irratigintza librearen lege berria atera bezain laster, 1980ko hamarkadaren hasieran sortu ziren Gure Irratia (Lapurdin: Baionan), Irulegi Irratia (Baxe-Nafarroan: Donibane Garazin) eta Xiberoko Botza (Xiberoan: Maulen).

1049. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Frantses Estatu mailako botere publikoen ikusmoldea aldatzea beharrezkoa izango da helburu horren lortzeko (mementoa ez da beharbada hain txarra, baserri mundua basamortu bilaka ez dadin baserri eremuan zerbitzu publikoak mantendu behar direla aipu den garaian).

1050. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Estatu Federalak, Estatu-Nazioa handiak bezala edo-ta Europar eraikuntzan gertatzen ari den gisan. herri xehearen bizitzatik gero eta urrutiago kokatzen denez, erabakiguneak eta beren kontrola ziurtatzea gero eta zailago suertatzen da.

1051. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Estatuak zuzenean gauzatzen duen esplotazioak bere gainean ezarritako Nazioarteko Ordenu bati erantzuten dio, herri guztiak, gizaki guztiak Ordenu horrek ezartzen duen Sistemarenpean murgilduta gaudelarik.

1052. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Multinazionalek menderatzen duten Inperio berri honek Estatuek baino askoz ere botere ekonomikoa eta politiko haundiagoa dute.

1053. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Askotan Estatutik zuzenean jasaten dugun errepresioa baino askoz ere larriagoak izan daitezkeen arauak gure erraietaraino sartuz.

1054. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 1. Giza-harremanetako teknologiazko eta kontsumozko ohitura berriek gure herri-nortasunari egiten dion mehatxua Estatuak eta bere ejerzitoak egiten diona bezainbestekoa da.

1055. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Kontua da pixkanaka pixkanaka jendearengan sortaraztea joera ilegala Estatuaren aurkako desobendientzia maila areagotzeko.

1056. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Borroka proiektu honek banakako ideologia haustailea sortarazi nahi du Estatuari intsumisio kolektiboa bultzatzeko.

1057.