XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Astigarragako praikak ez dira asi lanean oraindik, sagarren petxa zintzilik baitago, alare baserri tolare batzuek asi dira kantari, bai ta gu ere asi mama gozua edaten.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Zelaya'ren saku olafabrikako langilleak, egun gutxi onuztik astean dituan sei egunetan lau egiten zeuden, orain oztera berriz iru egunean lan egiten dute.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Oporra ezta besterik ola (fabrike) bateko langilleak edo-ta ogibide bateko guztiak lanik ez egitea baño.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Geroago, Oyartzun'go Egurrola baserrira aldatu zan, morroi noski, ta oraindik gaztea zala, Errenderi'ra etorri ta Fabrika Aundia esaten zioten Eun-Ola aundian, (beste bat baibazan txikiagoa), langille jarri zan.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 An' gaur ere naikoa ezagun dan fabrika bikain bat' orain berrogeiren-bat urte sortu zuten.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Aren sortzailleak' euskaltzale jatorrak ziran; beraz, fabrika berri ortako makiña, erremintta, langintza ta beste zer guziak' euskera garbiz izendatu nai izan zituzten.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Emen' fabrika ta lantegi asko dira, baiña guziak euskaldun járraitu dute eundaka urtetan.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Izen ori, fabriketara bear egitera joaten zirealako emon eutseen.

10. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina oraintxe bertan gure lagunak (gure fabrikakoak eta ez munduko beste puntakoak), hestualdi haundi batean dagoz.

11. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 - Gaur goizean esan deutsudan legez hasi zan Rikardo, zuk lan egiten duzun fabrika hortako uzaba nire aita da, eta zuretzat leku eta egoera on bat erraz lortu neike.

12. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Itziar-ek pentsatu zuen: fabrikan sartu nahi duen baten ama izango da.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 - Zure semea, andra, ez zan ondo portatu fabrikako zuzendaritza euki zuenean.

14. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Bizkai, Gipuzkoa ta Araban bera zan fabrikearen ordezkaria.

15. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Bide batez bere biajeetan gehiegizko denporea geratzen jakonean, beste fabrika bateko jostailuak eta txantxetako gauzatxuak eskeintzen ebazan dendetan.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Beste bide obeago bat, gaur errian indar artuz doana, aur-zaingoak guarderiak enpresa barruan eukitea da; eskolak be oneitan fabrika ta lantegi barruan dagoz ipiñita.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Oleari, pabrikari be ez eutsen ikuturik egin izan, Mola gudal-buruak au esan ebanarren: ... beingoan makurtu ezpa'dadi, Bizkai guztia ondatuko dot, bee-beeraiño, gerrako oleak pabrikak asita.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Naiz bertokoentzat naiz kanpotik ikustaldiz edo-ta bizi-pozez bertora etorrientzat, baditu Gernikak monumentu ta oroigaillu miresgarriak, eleizak, jauregiak, torretxeak, lekaide-lekaimetxeak, lantolak, fabrikak, aizerrotak, garateak, baserriak, ezkutuak, armarriak....

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Bonba su-emoille areik aleman fabrika =rHs=-koak ziran eta 1936-an noizkoak ziran ipiñiak, euren ikurrak iñoanez.

20. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 Iñaki eta Maite ezkondu egin behar dira, eta Iñakik fabrikan jarraitu beharko du.

21. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 BALENDIN - Fabrikan problemak, etxean problemak. Hau ez da bizitzea!.

22. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 ERROSA - (Balendini). Azken batean, zuk nahi izanez gero, Iñakik fabrikan postu on bat har lezake eta horrela, gure soziedadean, maila egoki bat lortuko luke.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0019 c) Egiozu bisita fabrika bati eta han ikusten dituzun makinei arretaz begiratu ondoren, galdetu zertarako erabiltzen dituzten.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 RAKRAK SAGUAREN ETXE BERRIA Rakrak sagua oso etxe berezi batean bizi zen, fabrika batean.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Bai, fabrika batean.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Eta fabrika batean bizi bazen, nola moldatzen zen han ondo bizitzeko? Non jaten zuen?

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Rakrak pozik bizi zen, fabrika hartan nahiko toki zuen eta beretzat bakarrik, eta jatekorik ere ez zitzaion han falta.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Baserritarrek behiei jetzitako esnea ekartzen zuten fabrika hartara eta han, esne horrekin, gaztak, yogurtak, gurinak eta horrelakoak egiten zituzten.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Eta halaxe egin zuen, eta handik aurrera ia fabrikan bezain ongi bizi zen Rakrak.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zein herritara joan behar duzu ondoko lanak egin nahi badituzu? Tresneria erosteko (fabrika batetarako, hotel edo eskoletako sukalde handietarako...).

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zoazte zuen herriko Udaletxera eta egin itzazue honako galdera hauek: Herriak bide berria edo autoestrata behar duenean, Udaletxeak erabaki al dezake, bere kabuz, horren eraikuntza? Herriak ibaiaren ura fabriketarako edota arregaketarako erabili nahi badu, edo ibaibidea aldatu nahi badu, Udaletxeak har al dezake erabaki hori ibaia pasatzen den beste udaletxeei ezer esan gabe? Batzutan monumentuak bota edota berreraiki egin behar izaten dira.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Berau bulego, lantegi, fabrika, eskola, institutu eta antzeko lantokietarako egokia da, esangura orokor eta zabala duelako.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Zer egin daiteke satsuduraren aurka? Fabrikek ez dute horrenbeste zikinkeria bota behar eguratsera; eta horretarako ba dute konponbiderik.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0071 1) Goizean goizik jeiki eta fabrikara edo sorora doa zuen aita.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 1) Makina, edo hobekiago esan, lurrunezko makina sortu edo asmatu zenean, sortu zen egiazko industria eta fabrika izeneko lantegi handiak.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 2) Fabrika edo industria handietako lana erreboluzio gaitza izan dela esan ohi da.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0097 1) Bisita ezazu zure herrian den fabrika edo lantegi bat eta esplikatu gero ikusi duzuna: non, zer, nola eta zertan ari ziren langileak...

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 7. BASERRITIK FABRIKETARA

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 BIZITZA FABRIKETAN

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Ez du oso erosoa izan behar bizitzak fabriketan.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Dena den bata besteetatik bereizi egin beharko genuke, baina Euskal Herrian ugarien diren fabriketan, Siderurgikoak, metalurgikoak, kimikoak, etxegintzako lana... abarrotsa, zikinkeria, arriskua, gaueko lana eta desplazamenduak, ezaugarri arruntak dira.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Horrek fabriketako egoera ez dela atsegingarria izango pentsatzera bultzatzen gaitu.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Langileek soldata baten truke egiten dute lan fabriketan; langile batzuk fabrika bertan produktuak alde batetik bestera garraiatzen aritzen dira, besteak makinetan, eta beste batzuk bulegoetan.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Leku hori, bailara zikintzen duten fabrikez betea dagoela ikusi ahal izan dugu.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Fabrikak baserritik hurbil egonez gero, gizonezkoa bertara joan ohi da lanera.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Edurneren ama, goizero, lanera joaten da fabrika batetara.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 1989ko Txapelketa Nagusian, Laudioko saioan, I. Lazkano eta J. L. Eizmendi Loidisaletxe II-nak honako bertso hauek kantatu zituzten gai hau jarri ondoren: Baserriko kea eta fabrikako kea, hor goian egin duzue topo: Doinua: Mutil koxkor bat.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Herrietan, ibilgailu urritasuna, eta fabrika eta eraikin handietako berogailuen gabezia direla eta, oso kutsadura gutxi dago.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Ba, arduradun hura, fabrikara heldu nintzen lehenengo egunetik, gizon gaiztotzat jo nuen: zakur bat fida ahal izateko aurpegia ez zuen.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0156 Fabrikak, ehizak, txerri-hiltzeak....

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Bere aitak fabrika batetako bulegoan lan egiten zuen.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Hasteko, ez noa koltxoiak egitera, fabrikako bulegoak garbitzera baizik.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Parte hartzera, hauetxek etorri dira: trenetako eta fabriketako Kea; zaldien eta idien Hatsa; gizonen hasperenak; zakurren Zaunka; haizerik gabeko arratsaldeetan eskapatzen diren globoei eginikako Soak.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Fabrikan gogor egiten zuen, denentzako jana atera beharrez.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Hartan, esaten dutenez, Muskildaren ama fabrikaren nagusi zaharrari mediku bat ekar zezala jo eta jo ibili bazitzaion ere, hark ukatu egin omen zion laguntza guztia.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Eta kontuz ibili, fabrika hori militarizatuta dagoelako.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Beti bezala eta betiko modura, gataska guziak, fabriketan ohizkoak diren hitzarmen zahartuak berritu eta gaurkotzeko asmoz izan dira eramanak.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Langilegoak gelditurik ezarri dituen fabrika guzien zerrenda ematea mugagabea gerta bailekiguke, ez gatzaizkizue hemengo kontakizun guzia lantegiz lantegi azaltzen hasiko.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zenbait etsenplu: Argal, Mina eta El Pamplonica, fabrikak

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Berriz ere, zerbait erdiestekotan, diren gauzarik tikienak ere, burrukatu behar dela argi eta garbi frogatu digute direlako fabriketako langileek.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zuzendaritzako gizonek azaldu jarrera ikusirik, langileak, beren fabriketan gelditzera eta zenbait egunez hola, haien barnean, egotera deliberatu ziren.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Geroxeago, aipatu fabriketako langileek erakutsi jokabideari jarraituz, Iruineko beste fabrika batzu gelditu ziren: Urtarrilaren 28an, Villanueva eta Ciganda; 29an, Camelsa eta Imausa, Comansa eta Super-tex.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Bainan lehen Pakistarren eskuetan ziren fabrikak nazionalizatze neurriarekin, Estaduaren Kapitalisma sortu da, eta erregimen moderatu honek, sozialista dela errateko aukera ematen dio.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Bigarrena, euskalduntze afektibo baten arerioa da eta haur problematikoen fabrika emankorra, euskararekiko ukoaren eta etsipenaren sortzailea.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Adibide gisa, han jarri zen 1802. urtean suzko armen fabrika Plaentzia-Soraluze eta gure inguru horietako armaginez hornitua.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Kontesto honen barruan errazki konpreni daiteke, PC-koak, militante maoistak arrestatzen ibiltzea; iraultzaren defentsako komiteen kontra joatea; SUV-eko zelulak errepresentatibitaterik ez dutela erranez boikotatzea; fabrikako, han zoko ta herriko komiteak ez onartzea... zeren-eta, hauek guztiak, ezin kontrola ditzazkete, eta beren estatuko-sozialisman aginte bakarra ukaiteko, traba egiten die.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0601 Beraren fabrika harlanduzkoa da.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0736 Eta bere fabrika ere hain da tolestura onekoa, non jatorrizko obrari dagokion guztiak patina ezinobe bat gordetzen duen.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Alde batetik lagunik ez, eta gibela murtxikatzen duen usain bizia aski ez dela, bideberria eta fabrikak.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 Fabrika bakoitzaren barneko erakunde soziala eta egintza osoaren anarkia sozialaren arteko kontraesana.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0051 JEZ honen nagusia Errazti zen, garai haretan euskarak ezagutzen zuen puristarik sutsuen eta dirutsuenetarikoa, Belokeko meza euskara garbijara itzuli zuena, bere fabrikan duen elizan beste mordoilokeriarik Jainkoaren borondateak eta gizonen belarriek entzun ez zezaten.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0051 Fabrika honetan lan egiten zuen, eta egiten du, Trifón Etxebarria euskaltzale borrokalari eta Minotauroren editorearen anaiak.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Fabriketako langileentzat, txandaka ari direnak salbu, lan astea askotan bost egunetakoa da, astelehenetik ostiralera arte, egunero zortzirak aldera hasten direlarik, atsedenaldi bat edo beste izanik eta eguerdi aldean bazkaltzeko etenaldi luzeago bat dutelarik.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 17. koadroko ariketa lehenengo irakurketa baten ondoren egin liteke, pasartearen ideia orokor bat edukitzeko, baina ulerkuntz lan intentsiboago baten aurretik. Ondorengo ulerkuntz lana Britainia Handiaren produktibitate eskasaren arrazoin zerrenda bat moldatuz eta fabriketako, banketxeetako eta dendetako langileen asteroko ordutegia osatuz egin liteke.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0094 Paristik hartu eta ingurueta daramazte lantegi eta fabrikak, langileak ere urrun bizi daitezen, burgesekin ez dira nahastuko aurrerantzean, diferentziak gehiago nabarmenduko dira.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Ezti ikus Erlea / Eztainu ikus Indotxina / Fabrika ikus Iraultza industriala / Ezten ikus Erlea; Luhartza.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ikastetxeak, irakaskintzarako fabrikak balira bezala agertzen dira.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Fabrikaren helburua, ahal den gehiena produzitzea duzu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Fabrikan bezalaxe.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ondorenez, bere tokian lan egin nahi ez dutenak, ahalik gehien produzitzea nahi ez dutenak, kanpora jaurtikiak izanen dira, nola fabrikan, hala eskolan.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Fabrikatik karga automatikorako egokituak datoz ordenadoreak, h.d. sistema eragilearen diskoa automatikoki kargatzen dute disket batetik.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Konputagailuak fabrikan muntatzen direnean, piztekoan DOS sistema eragilea automatikoki karga dezaten prestatzen dira.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 Ordenadoreak fabrikatik etortzen denean dakarren unitatea A unitatea da eta honela konfiguratuta dago.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Beasaingo Fabrika Handiak, 1.519 langile ditu egun eta bere lanak egiteko, 460.000 m2.ko azalera, horietatik 175.000 m2. edifizio estaliekin beteta dauzkalarik.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Langileen eta fabriketatik kanpoko oposizio politikoaren arteko harreman organikoa oso zen zalantzazkoa.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Aldi berean, fabriketako batzordeak (shurak) sendotuz zihoazen.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Bayat: Errusiako 1917ko iraultzako lantegi-batzordeak ez bezala, fabrikaz kanpoko joera ezkertiarrek ez zuten shuren gainean halako eraginik izan, eta ez ziren behikulo bat izan aldaketa sozialerako.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Fabriketatik landa, beren eragina minimoa izan zen, eta ez ziren gauza izan etorkizunerako proiektu bat burutu eta noski, are gutxiago mamitzeko.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Dioenarentzat, adibide bat ipintzen du Nitek:" Engoitik, zapata enpresa bat, kasu, berarentzako makina-utilak egiten dituen fabrikarekin esijenteagoa izango da, zeren eta sosak kontsumitzaileen diruaz poltsaratu beharko bait ditu ".

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Jakin badakigu zuraren erabilera guztiz arrunta izan dela azugen fabrikan, horra hor azugen goialdeko ezpondaren estaltzea, ponportetako ateak, presa ganeko perlangak.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Imitorioan landu ditugun azugen artean, harlanduzko fabrikaren (harlanduxkoak barne) nagusitza nabarmena da, %75era hurbilduz.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Azugen fabrikan, harlanduaren betekizuna, ibaitik behealdera dagoen horma nagusiaren estaltzea da, (...).

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Zumarraga-ko populazioak beraldiko gorakada jasan du XX mendean, bainan, bereziki, 1.950 urtea ezkeroztik, Orbegozo fabrikaren inguruneak sorturiko mugimendu industrialaz.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Hiri-populazio horrek fabrika eta zerbitzuetan egiten du lan, batez ere.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 ... Probintzia osoa abiaturik zihoan ildo fabriketatik, Gipuzkoa industrigintzaren hatzaparretan harturik zegoen, hiri eta herriak oro.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 1842. urtetik 1862.era bitartean lantegi berri franko altxatu zen Donostiako udal barrutian; kare hidraulikoa (porlana), txokolatea, poxpoloak, argizaiak, garagardoa, haltzariak, sokak, eskabetxea, litografiak... tankera honetako gauzatan besteak beste iharduten zuten fabrikek.

97. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Kautxoaren kondairari ain mesede aundia egindako gizon aren oroigarri, Frantzia-ko Kleber-Kolombes alkarteak Fresneau-ren izena eman dio, Decize-ko bere fabrika aundiaren inguruan dagon deporte-soro ikusgarriari.

98. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Amabi bat mutil: fabrikako barrungo atarian.

99. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0060 Ta arritzekoa da benetan, orduan erabillitako tresnak, gaurko fabriketan irauten dutela oraindio: torneatzeko ta borobiltzeko arriak oraingo galtzairuzkoen antza daukate (diferentzi bakar bat daukate, ta au da: orduan eskuz egiten zan lana, gaur makinaz egiten dala...).

100. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 Jente edo arratoi
portu naiz fabrika
penagarri litzake
pentsatzen jarrita
zikinak jan beharra
hain herri polita.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 10. Artikulua - Kontratazioa Eraikuntza eta Obra Publikoetako enpresek, fabrika eta tailerrak salbu, ezingo dituzte denbora ziurreko kontratuak itundu ondoren aipatzen den obrako pertsonalarekin: 1. eta 2. mailako ofizialak, igeltseroak eta moldeztatzaileak, peoiak eta laguntzaileak.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Lan-jarduna, tailerretan edo fabriketan izan ezik, eta kontrako pakturik ez badago, ondoren adierazten den moduan banatuko da: 1) Otartekoa hartu nahi dutenentzat: - Asteko 41 ordu eta 15 minutuko presentzia, era honetan banatuta: * Astelehenetik ostiralera, biak barne: 8 ordu eta 15 minutu.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Fabrika eta tailerretarako, lan-jarduna honako hau izango da urteko konputuan: - Lan-jardun zatitua: 1.804 ordu eraginkor 1989an, eta 1.788 ordu eraginkor 1990ean.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jaialdia Mendizabal fabrikako langileen alde zen.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Fabrika honek ateak itxi nahi ditu eta langileak ahoa bete hezurrez utzi.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Fabrikakoek, noski, euririk ez izatea naiago.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ez dau oraindik lantegi ta fabrika geiegirik be; ez da, beraz, oraindik diñot barriro be, beste erri askotan ain aspergarri yakun ke, gas ta atsezko kutsadura bildurrik.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Adibidez: guraso pobreen semeak, eskolatik urtenda, amalau edo amasei urtegaz lanean asten dira (edo denda baten errekaduak egiteko, edo hotel bateko botones, edo fabrika baten aprendiz nahiz pintxe moduan).

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Andre bat ezagutzen dut, fabrika batean lan egiten duena.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Pabrika berri bat jasotzera dijoaz; eta tokirik politenean gañera; Jauregi baserri ondoan alegia.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Pabrika ori or egiteko ontzat ematean, ez gatoz batera erriko agintariekin.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Orain pabrika ori Berastegin ikustearekin ez degu ezertxo irabazi.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Gogoratu goizeko seiretan sartzen diran erreleboak eta zenbait fabriketan egin bear izaten diran lan askoren zikiña, usaia eta aspergarritasuna.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Adarra joaz irekitzen dira fabrikako ateak, lanera joateko.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Naiz-ta jaubea baserritarra izan ez, tributu ori ordaindu egin bear, naiz ta fabrikan bierra egin ta kale-ertzean ortu pusketa bat euki.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ez da bardiñ iñoren fabrikan ogia irabazi ala antxiñako zaarrak landutako lurretan norberak be lana egin.

117. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0045 Au champ. Jelkhi: Errumako fabrika. Etxahun eskeleretan gora. ETXAHUN (Aita Saintiari).

118. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Bai Uskortako bat bixi da emen, Iberduerok etzie tekosan moduen Torreurisan or deko Iberduerok ba, etzie, Iberduerok fabrikie deko or, ortxe bixi da orko Iberdueroko etzietan bixi da Uskortako bat Oyarzabal, ori da, orre pe, orrek estaki euskera ondo berbas baye ori be euskeldune da ori ixen san neure aman, Jose Mari, nire aman lenkosu karnala, orre tire Uskortakoak, Uskortan bixi sien, Uskortan bixi sien beste bibienda bat daus oin Arrigorriagan ta ortik bixi dire semealabak baye lengo aitxe ta amak il sien, baye ai tanak jakin gixien euskera, erdera baño geixau

119. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Ilebete inguru egin eskola orreitan, eta gero bagoietan sartu eta Mirandara, Azucarera fabrika batera.

120. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Salazartarrek, barriz, lanak berari ordainduarazo baino lehen elizearen fabrikearen errenta eta dirutzak erabili eitezala nahi eban.

121. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 PIPPO: Horrako fabrika horretako zuzendaritzarekin?

122. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00107 Zuk agindu duzuna izango da, fabrikako ahalmena baino bolumen handiagoa eskatu ez baduzu edo lehengai-kopuru gutxiegi ez badago behintzat.

123. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Bilbon, horixe gertatu zen. Herri eta hiri inguruetan, arrunta da ibaia kale, etxe, fabrika eta eustormen artean itota egotea eta ibaiertzeko landarediarik ez izatea. Horren ondorioz, arriskua are eta larriagoa da.

124. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 D- Fabrika batean, lantegian lan egiten ez duen pertsona; bulegoan dagoena.

125. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Berak esan duenez, fabrika handiak badira gaur egun Oiartzunen eta Loiolan, baina horiek gaseosa, tonika, bitter, ur minerala eta gauza gehiago egiten dituzte era industrialean.

126. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00026 Eraikinik handienetan, hala nola katedralean, antzoki handian, hospital militarrean, eskolan edo fabrika, banku, biltegi eta ron-distilategi askotan, goi-hagak burdinazkoak ziren.

127. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 1861ean, garai hartan Iurreko eta Igartzako burdinolen jabeak ziren Domingo Goitia j.ak eta Martin Usabiaga j.ak elkarturik, Frantzisko Arana j.arekin batera, lehen fabrika modernoa sortu zuten Beasainen, batez ere hirugarren bazkidearen jabetzako Burugorriñea baserriko lursailetan, egur-ikatza eta zegokion manufaktura erabiliz, labe garaietako burdingintzan jarduteko; Fábrica de Hierro San Martín izena hartu zuen fabrikak eta gaur egun C.A.F. enpresa dagoen lekuan kokaturik zegoen.

128. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Bi gauza horiek, komunikazioek eta fabrikak, eragin zuzena izan zuten azken ehun urteetan sumatu den hirigunearen hazkunde bizkorrean.

129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Gora begiratuz, kebide eta fabriketako kea besterik ez duzu ikusiko.

130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00054 Oso arraroa da hori gertatzea, zeren fabrikatik kaxatan sarturik bidaltzen dizkigute, ezkerrekoa eta eskuinekoa.

131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00054 - Dependientak bitxikeria hori komentatu didanean jarraitu zuen fabrikako akatsen bat izan zitekeela pentsatzen hasi naiz.

132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00047 Gero estaziora eraman eta han pisatu. Bere lur da guzti izaten zen, eta erremolatxa-jabeak garbiena botatzen zuen, eta fabrikak, berriz, zikinena.

133. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0040 Nire gurasoak lan egitera behartu zituzten emakumeentzako barruko arropak egiten ziren fabrika batean, (...)

134. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00037 Asko maite ditudanen heriotz irudiak
ederki agertzen dizkit.
Izadiarekin elkartzeko epeak.
Etxeak, fabrikak, haize errotak eta sagastiak.
Ez dira ordea hasperenka eta eztulka doanarentzat.
Baina ez naiz nire umezurtzengatik beldurtzen.
Egunaren eskua eta zigorra. Gauaren hitzaldia.

135. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00047 Errutina hori haustearren, Nekanek bost ibilbide ezberdin asmatu ditu, fabrika mutur batetik besteraino gurutzatzeko dena garbitzen.

136. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00330 gezia badoa, gezia badator, eta, etengabeko erabilerak sortzen duen depreziazioarengatik ez balitz, hau bezalako gatazka bat agian ez litzateke sekula bukatuko, are etengabe lanean ari diren Braço de Pratako fabrikak ere kontuan hartu gabe, eta muturreko egoerara irits gintezke, zeinean bizirik iraungo lukeen bakarra armategi oso baten jabe geldituko baitzen, hainbeste arma eta erahiltzeko inor ez.

137. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0015 - Eta jakin al daiteke nolako izena jarriko diozun fabrika berri horri?

138. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Kotxea arrankatu eta gora hartu zuen, Gobernu Militarra dagoen aldera, hor bada fabrika zahar itxi bat, bai noski, hor aurkitu duzue gizona.

139. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 - Gogora etortzen zaizu fabrikan geroago eta gehiago direla; txitean-pitean harrapatzen dituzte, baina haiek, errekako zarboen antzera, ez dira agortzen, ez!

140. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Aitaren ordez fabrikaren zuzendaritzara joan behar izan zuenean, Tomek ere alde egitea erabaki zuen.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Erretaula hau eta Arrosarioko Andre Mariarena era berean kontratatu ziren Elizako Maiordomoarekin. Fabrika biak nahikoa aurreraturik geratu ziren Miguel hil zenean, baina artean bazen egitekeko lan ugari, eta horregatik erabaki zuen bere ondasunen kontura amaitzea, lehenbailehen, liturgi altzari honengatik 9.000 E.K. kobratuz Arrosarioko Kofradiako Maiordomoari.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Iruñeko Eliz Auzitegiak erabaki zuen auzia, eta Ceberiori eman zion arrazoia, parrokoa eta kofradeak zorra ordaintzera behartuz gainera. Hala ere, hauek errekurtsoa jarri zuten kapituluetako batean zortziren bateko beherapena jasotzen zela argudiatuz, eta dagoeneko ordainduak zituztela 7.272 E. eta 9 mr., zorra kitatuz; halaber, Ceberiok eskatuta fabrikan lanean ari ziren ofizial bat eta peritu bat ere beren kontura ordaindu zituztela esaten zuten, hauen bien mantenurako gastuak bezalaxe. Bestalde, esaten zutenaren arabera, Ceberiok ez zituen eskatutako erremateak zein obraren hobekuntza-lanak egin.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Hauen artean, morfologia ezagutzeko interes handieneko erreferentzietako bat fabrika txiki hauek zutabe salomondarren ordena zeukatela jakitea da, ze alderdi hau ez dator egungo erretaulen egiturarekin bat, euskarri ildaskatuzkoak baitira. Honek zalantza bat zabaltzen du gaur egun eliza apaintzen duten altzarien kronologiaren inguruan, gorputz bakar batez osatuta baitaude hauek, ahurtasunez kurbatutako kaleak dauzkatela, basamentuaren gainean eta frontoi-zati batek errematatzen duen atikoaz.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Adibidez, Mutrikun, jakin badakigu XIX. mendearen erdialdera bazegoela eskabetxe fabrikaren bat edo beste, garai hartan kofradiak jada zituen bi fabrikez gain. Eta badakigu jakin, 1895ean sei-zortzi bat lantegi zeudela. Hondarribian, 1818 eta 1847 urteetako datuek eskabetxe fabrika bat aipatzen dute, baina industriari buruzko 1862. urteko estatistikan bost eskabetxe fabrika aipatzen dira.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Lehen urratsetan, fabrika horietako gehienen ezaugarriak honakoak ziren: eraikin txikiak eta espezializaziorik gabekoak. Hala, fabrika horietan ohiz arrainarekin batera beste elikagai batzuk ere kontserbatzen ziren, eta sardina, atuna eta oliotako beste arrain edota saltsekin batera, haragi eta barazki kontserbak ere egiten ziren itsas armadarako, itsas ontzi partikularretarako edota kolonietako merkatu babestuetarako.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Karezko silarriskaz egindako hormatxo batez itxita dago fabrika, eta hormatxo horren gainean zuresi bat dago.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Orion, Geltokiko auzoan hasi zen Eugenio Azkue Arruti antxoaren gaziketan, han zeukan etxearen azpian, harik eta, sektorea sendotzen zihoan eran, Playaundin kokatu zen arte. Kontserbagintzan beste kontserbari batzuen bide berari jarraitu zion, hala nola, Jose Atutxarenari eta Francisco Denticirenari. Denen artean jaso zuten fabrika 50 eta 60ko urteetan.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Eraikuntza lanak 1951n Marcelo Guiberten esku utzi zituzten, eta hori arduratu zen hura handitzeaz ere 1964an. 1960. urtean beste handitze bat egina zuen Vicente Saralegik. Fabrika beraren beste zati batzuk, Francisco Dentici eta José Atutxaren ustez, Felix Llanos arkitektoak egin zituen 1956an.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 1948an, Saturnino Bustok, sektoreak etorkizun ona zeukala ikusita, terreno batzuk erosi zizkion Agapito Yurrita Mauleoni San Agustin kalean, fabrika berria egiteko. Fabrika hura Ramón Martiarena arkitektoaren planoei jarraiki eraiki zen.

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Arkitekto horrek berak eraiki zuen Conservas Ortiz enpresak Zumaian duen fabrika. Halaber, etxe bikoitz bat eraiki zen gazitegirako pabilioiaren gainean, etxebizitza izateko asmotan, Gipuzkoako industri ondarearen ikuspegian hainbeste errepikatzen den ideia horri jarraituz, hau da, lan munduaren eta egoitza munduaren artean halako sinbiosi bat eginda. Fabrika horretako behealdeak antxoa ondu bitartean hura biltegiratzeko balio zuen.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Fabrikak 60 langile zituen 40ko urteen amaierako garai hartan, eta haietatik bospasei bakarrik ziren gizonezkoak. Fabrika hartan zoritxarreko sute bat izan zen eta guztiz galdu zen. Gaur egun, berriz, planta moderno bat dauka Conservas Busto enpresak Itxaspe auzoan: bi hormarte eta pabilioi osagarriak, luzetarako ardatza nagusi dutela.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Geroago, 1960an, Itziarko lantegi berria eraiki zuten. 1961ean Malagaraino heldu ziren, fabrika bat alokatu baitzuten Esteponan sardinak oliotan prestatzeko, eta jarduera horri 1968ra arte eutsi zioten. 1988an Itziarko lantegia bakarrik gelditu zen jardunean, eta haren jabe Gipuzkoako eta Bizkaiko kofradiak egin ziren, % 52an eta % 48an, hurrenez hurren.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Zehatzago esanda, produkzio-harremanak produkzio-bideen (makina, fabrika eta abarren) jabegoari dagozkionak dira; produkzio-bide horiek jabegoarekiko duten lekuaren arabera gizarte-klaseen definizioa emateko aukera eskaintzen dute.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Emakume langileek beren familiak aurrera ateratzeko fabrikara joan beharra denek gaitzesten zuten eta gizarteko zorigaiztotzat hartzen zen. Langileen emazteek etxean geratzea nahiago zuten gizonak behar adinako saria ekartzen bazuen.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Erabaki hau, Erregeak, Francisco Antonio de Oquendo jauna eta Juan Fermin de Guilisasti maisua, fabrikako ikuskari izendatuz osatzen da.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Urte bereko azaroan hasi ziren fabrika berria eraikitzeko lanak egiten, eta urtebeteren buruan, neurri guztietako aingura-eskariak betetzen zituzten, bere esportaziorako Urumean barna Donostiako kaiaraino garraiatuz. Produktuen kalitatea eta instalakuntzen perfekzioa, mirespen-arrazoi izan zen Europako hainbat jakitunentzat.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Madrilek, emaniko materialaren hein handi bat zor bazuen ere, isilik jarraitzen zuen, eta 1754an fabrikak bere iharduera bertan behera utzi zuen. Okendok Ensenada ministroarengana jo zuen eta ordainketak desblokeatzea lortu gainera.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Azaroan arazorik gabe pasa zuen 24 aingura handi eta 100 txikiren ikuskapena, baina zorrak areagotzen eta fabrikaren izen ona erabat galtzen zihoan. Hurrengo urtean Okendo zendu zen, bai, eta zorigaitza ia erabatekoa izan zen.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00076 Fabrikaren instalazioak

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00076 Fabriken eremu zabal horretan irtenbidea eman beharreko arazo larri eta zail bat espazioaren artikulazioa zen, artikulazio hori gauzatzeko, askotan, behar-beharrezkoa baitzen benetako urbanizazio-plangintza bategitea. Pabilioiak fatxadak aurrez aurre zituztela antolatu ziren kaleak osatuz.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 1951n etxe bat ere egin zuten fabrikak izan zitzakeen bisitarientzako. Santa Kruz kalean kokatzen da, forma angeluzuzena du, iparraldetik hegoaldera zuzentzen da eta 20,50 metroko luzera eta 11,50eko zabalera du muturretan.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Has gaitezen 1968an. Espainian oraindik Franco zen nagusia. Langileen borrokak hedatzen ari ziren fabriketan; gerla galdu zuten euskaldunak beren burua jasotzen ari ziren; errepresioaren kontra denek bat egiten zuten eta kontzientzia iraultzailea areagotzen ari zen.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Gure protagonisten artean, oinarrizko motibazioak argiak dira. Anitzek fabrikan izango ditu lehen esperientzia organizatiboak, lehen borrokak, lehen amorruak; asko euskaltzale da, eta, konstante gisa, Autonomoen artean euskaltzale amorratu asko kausituko dugu. ETAn eta inguruko mugimenduetan hasi ziren beste batzuk. Bakar batzuk datoz anarkismo klasikotik.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Enplazamendu geografiko berean kokaturiko produkzio-unitate oro (fabrika, tailer, meategi, harrobi, faktoria, etab.), bere jarduera nagusia IESNko 1etik 4rako dibisioetakoa delarik.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Beraz, fabrikek nekazaritzako familia askok etxean egiten zuten lanaren amaiera ekarri zuten.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 1834 aldera, artean 30.000 langile zeuden gisa horretakoak, fabrikek kalitate txarragoko haria egiten baitzuten.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00079 Fabrika eta tailer askok itxi zuten eskulanik ezean, gizonak gerra-tokietara mobilizatuak izan zirenean.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00079 Alabaina, 1915ean, gerra luzatzean, beharrezkotzat jo zuten fabrika batzuk irekitzea eta gerra-beharrei erantzuteko ekoizpena handitu beharra zenetan lan gehiago egitea.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 Hala gertatu zitzaien Durango-ko Magdalenako fabrikako etxe nagusiko maizterrei, izan ere, onuradunek azienda larri eta xeheko hemezortzi buru admeterian emanda zituzten eta hori dirutan 53% dukat ziren 1737an eta 152% 1774an.

170. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0241 Beraz, ez da guztiz heroia, ezta ere nazi tipiko bat; gerra bere interesetarako erabiltzen duen enpresaria da gehienbat era guzti hau filmean argi zehaztua geratzen da; ongia fabrikako kontablea den Itzhak Sternek (Ben Kingsley) sinbolizatzen du.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Fabrikarekiko ere bi zati bereiz daitezke: barnealdea adreilu erregogorrez egina eta kanpoaldea berriz, barrena harlangaitzez, eskantzuak harlanduz azalduz dituelarik (zatirik zaharrena), eta goialdea adreiluz eraikia dago.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Oihala maiz erabili izan du, aldez aurretik bat ere prestatu gabe, non eta berau fabrikatik prestaturik ez zetorren; garbi dago Bienabek nahiago zuela oihalaren ehundura beste edozein euskarriren gainazala baino.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 Fabrika ondoko barrakoietan bizi ziren langileak, fabriketako dendetan eroserazita zeuden, umeek ere lan egiten zuten, urte askotan zehar.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Biltegi eta fabrika guztia hondatuko zela zirudien.

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Berritzapen nagusien artean, kanpotik etorri zitzaizkigun bi fabrika Wood-Mylne ospetsua, beti zerratu nahian dabilana eta beste bat nekazaritzari oldar eman diona Les Chaumes gaztagintza.

176. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Sirenak egiten dituzten langilleak lanik gabe lirake, eta tresna oiek kotxeei ezartzen dietenak zer esanik ez. Orrelakoak saltzen dituzten dendariak ere ez luteke mesede aundirik izango. Orain bearrekoak diran ate asko eta asko ere alperrik izango lirake, eta makiñabat arotz eta burnizko ate eta itxiturak egiten aritzen diran langille asko zer egiñik gabe geratuko lirake. Sarrailla eta orrelakoak egiten diran fabrikak ere izango luteke jipoi ederra.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00024 Fabrika eroriak, sasiak jaten hasitako zelaiak, etxe zartatuak, kale txikituak.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Aita mekanikoa zen, Lasarteko fabrika batean, baina gerraondoan Burgosko penalera eraman zuten Mitxelena eta beste askorekin batean eta han ikasi zuen ingles piska bat eta matematikak.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Celulosas del Nervion enpresako buruek Jose Ramon Badia fabrika honetako zuzendariari leporatu dizkiote 1989 eta 1990. urteak bitartean Iurretako ur arazkailua martxan jarri aurretik enpresa honek Ibaizabal ibaiko uretara bota zituen isuriteez, adierazi zuen atzo Carlos Alonso Ekiko kidea eta talde ekologistako abokatuak.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Fabrika aurkitu eta gero itxi egin zuten, eta orain arte Le Vertek ez du miaketa egiteko agindua eman.

181. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Panttaleonek ere somatu zuen aldaketa hau. Hasieran txabolatan bizitzen baginen ere, hondarko bortz urteetan fabrikak egindako txalet batean egon ginen. Argia, ur beroa, dutxa eta dena genuen orduan, baina bitartean ahal zen bezala moldatzen ginen

182. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Fabrikara doian errepidetik ikusten ditut orain partiduak, baina zelaiaren buelta guzian pinuak sartu dituzte eta hemendik bizpahiru urtera ez dut deus ikusiko.

183. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Era berean, hondakin arriskutsuen kudeatzaile gisa ezarritako baldintzak ez ditu bete, besteak beste fidantza- eta aseguru-prestazioen inguruan; eta hondakinak, fabrikako barrualdean eta kanpoko patioan, baimendutakoa baino denbora gehiagoz gorde direlako, horrek ingurugiroan eragin ditzakeen arriskuekin.

184. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Ez dago ekonomiarik, ez fabrikarik, ez industriarik; haroztegi bakanen bat badago, baina garatu gabea, oso oinarrizkoa, hala ere zura ederki lantzen dute.

185. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Laneko pausoak, motelantxean hasitakoak, dagoeneko sendotuxeak dira tailer, fabrika, lantoki eta bulego gehienetan.

185 emaitza

Datu-estatistikoak: