XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Bestalde, faktoreak zehaztea eta prezio honen kalkulurako formula onartzea positiboa da, zergapeko guztien jakinekoa delako eta zergen jestioa errazten duelako.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Ikusmen barru gauedela, zenbait faktore agertzen zaizkigu gauzak bereizteko, forma, argiak eta itzalak, eta, zer esanik ez, kolorea.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Esan bezala, testuek ez dute edukin linguistiko soilen bitartez bakarrik funtzionatzen; jakintza unibertsal inplizitu batek ere jokatzen du testuen ulerpenean, hau da, gauzen ezagupen orokorrak, eta baita ere berbaldi-ekintza bakoitza inguratzen duen hizkuntzaz kanpoko egoera orok. Horrela, amak jantzita dagoen haurrari hondartzan ez joan uretara dioenean, badakigu urak busti egiten du jakintzat ematen dela (agian, eta haurra oso txikia bada, ez du hori jakingo, eta ez du ulertuko amaren debekua, nahiz eta hitzak ulertu). Hau da, jakintza hori eta beste hainbat faktore berbaldi-ekintza guztietan ematen da eta erabakiorra da mezuaren ulerpen osorako.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Makina GUZTIZ PERFEKTUA izango balitz, eta zenbait faktore kontutan hartu gabe, hala nola, marraskadura, honako ekuazioa beteko litzateke: .

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Baina kontutan hartu behar da makina perfekturik ez dagoela eta aurreko ekuazioak ez direla behin ere betetzen praktikan (ariketak egiterakoan konturatu bide zara akaso), beste zenbait faktore ere sartzen bait dira tartean, bereziki marruskadurak.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Erreakzio honetan etilen glikolak bi sodio ioiekin erreakzionatzen du beraz 2 faktorea erabiliko dugu.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zolu moeta desberdin asko dago, zeren zoluak formatzeko faktore askok parte hartzen baitute: haitzen konposizioak, klimak, urak, landareek.......

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0020 Orduan, Ekonomiak ez leukake zer esanik, eta problemak alderdi teknikoa bakarrik izango luke; hau da, ekuazio-sistema askatu ondoren X produktua erdiesteko faktore bakoitzetik erabili behar den kopurua jakingo genuke.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 K. E. Boulding-ek dioenez, edozein produkzio-faktoreren eskari erakarriaren magnitudea hiru proposamenen bidez baldintzatua dago: 1-. Faktore baten eskaria handiagoa izango da produkzio-prozesuan faktore horren garrantzia handiagoa izan ahala: Hau da, produktu bukatuaren kostu totalean faktorearen eragipena proportzio handiagokoa izango den neurrian.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Ohar gaitezen produktuaren (kloroaren) eskari aurrikusiak faktorearen (gatzaren) eskaria inplikatzen duela.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Era honetan, enpresariak aurrikusten duenean epe mugatu batetan produktuaren eskariak handiago izan behar duela, faktorearen eskaria berehalaxe hasiko da haunditzen eskariari erantzun ahal izateko.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Enpresariak zuzen edo oker egon daitezke, baina uste honek faktorearen eskaria determinatzen du, eta ez uste horren zehaztapena.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 3-. Faktore bateko eskariaren magnitudea handiagoa izango da haren ordezkagarritasuna txikiagotzen den neurrian.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Honen korolario bat hau da: faktore bat beste faktorez ordezkagarriagoa bihurtzen bada, hots, ez hain funtsezkoa, faktore horretako eskaria jaitsi egingo da.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Merkatuan prezio on batetan faktore baten ordezkoak agertzen baldin badira, hauek erosiak izango dira eta lehengo faktoreko erosketak jaitsi egingo dira.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Eta horretarako bazituen zenbait elementu: burdin meategiak (Arrasate, Legazpi, eta Somorrostron bereziki); itsasoko portuen hurbiltasuna; baso-oihanetako zura; laborantza sektorearen aldakuntzak eta garraioaren (itsasoz nahiz lehorrez) desarroiloa, gerla ugariak faktore eragile izanik, eta merkatuen azkartzea nahiz hedakuntza.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bi faktore aztertuko dira: kloroaren eragina eta ur sakon hotzen azaleratze jarraiak sor ditzakeen arazo ekologiko lokalak.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0007 Kokamendu hau, faktore fisikoengatik, mugatua dago: erliebearen konfigurazioa, zoruaren ezaugarriak, ur-errekurtsuak, etab.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Eta hontan datza arrazoia: nobleziaren faktoreak ez, ondasunen diferentziak batipat, moldatzen bait zuen, XVIII. mendean, euskaldunen bizimaila, eta are, horren baitan zegoen administral edo politiko karguetara heltzea ere.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Dena den, Liberalismoa, Industria Iraultza eta Nazionalismoa izango dira gizarte berriaren hiru faktore nagusienak, eta ororen gainetik, klase berri bat heltzen da agintera: burgesia.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Faktore hauek, alde batetik, klase burrukaren arazoa zorrozten du, baina baita ere errazagotzen, kapitalisten kopurua txikitzearren.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0298 Ondoko faktoreek baldintzatzen dute: Talde funtzionala.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 Proteina legez hau zenbat den jakiteko, nahikoa da 6,25 faktoreaz biderkatzea; honela eginez gero, emaitza honelakoa izango litzateke: 62,5 - 93,7 grm. proteina egunean.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 (6,5 faktoreaz biderkatuz proteinen beharrizana lortuko dugu).

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Kaltzio eta fosforoaren metabolismoa elkarrekin hertsiki loturik daude; fosforo eta kaltzioaren absorbaketan parte hartzen duten faktoreak berberak dira.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Gainera, odoleko faktoreok ez dira espezifikoak izaten, zeren espezie argi eta ilunen arteko odol-transfusioek kolore-aldaketak sortzen bait dituzte.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Adierazi zein faktorek eragiten dituzten Euskal Herriko eskualde klimatiko ezberdinak.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Adieraz itzazu ahalik eta zehatzen, klima hori baldintzatzen duten eragileek edo faktoreek.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 2. ARRANTZA MUGATZEN DUTEN FAKTOREAK.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Populazio-dentsitatea 4 faktorek egikaritzen duten ekintzaren ondorioa da, populazio-dentsitatearen mugatzaileak deituak, hain zuzen ere.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Faktoreok hauek dira: Jaiotz indizea: denbora mugatu batean jaiotzen diren lagunen kopurua da.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 2. Eskema ikusirik, esan itzazu ondoko faktoreei dagozkien zenbakiak: a) Faktore biotikoak, zenbaki bakoitzak zer adierazten duen zehaztuz.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Faktore hau garrantzitsua bilakatzen da landu beharreko programak luzeak direnean.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Esan bezala, aipatutako faktore guztiak konbinatzen ahaleginduz, ariketa-mota desberdinak prestatzen ditugu: testuen irakurketak, diktaketa grafikoak, irakurketa baten ondoren osatu beharreko diagramak, entzuteko grabazioak, loturarik gabeko testu-zatietan oinarritutako idazketak, debateak, simulazioak, arbelean egin beharreko azalpenak, burutze-frogak, ariketa analitikoak, bideo mutuen gidoiak egiteko ariketak, etab.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Ondorioz, lehian ari diren espezie diferenteen populazioak oreka zailean bizi dira eta edozein faktoreen aldaketa txiki batek oreka hori apur dezake.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 7. Zein eratako faktoreek izan dezakete eragina komunitate batean? Zein da eragin horren ondorioa?.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Komunitate bateko landare eta animaliek eta inguruneko faktore fisikoek, batera hartuta, sortzen duten osotasun konplexua unitate bakartzat har daiteke eta horixe da ekosistema deitzen duguna.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 Eta hau kontutan izateko A-ren espresioan P faktorea sartzen da.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 Faktore honek orientazio egokia duen kolisio-multzoa adierazten du eta bere balioa bat baino txikiagoa izaten da normalean.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 P faktoreak kontsideratzen duena hauxe da: erreakzioa gerta dadin beharrezkoa da talka egiten duten molekulek orientazio egoki bat edukitzea, hau da, talka egiten duten molekulek aktibatze-energia batez gainera orientazio egoki bat behar dute.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 Faktore esterikoak oztopo esterikoak ere kontutan hartzen ditu.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 Azkenik komenigarria da aritu garen kolisio-teoria honen akatsak aipatzea: 1.- Oztopo teoriko asko daude molekulen geometriatik P faktorearen balioa aurkitzeko eta ondorioz A esperimentala / A teorikoa erlazioa esperimentalki kalkulatu behar da.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 2.- Kolisio-teorikoak ez du esplikaziorik ematen oso azkarrak diren erreakzioentzat zeren hauetan faktore esterikoak bat baino handiagoa izan behar bailuke.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0173 Orain arte faktorea bakarrik aztertu dugu.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0173 Zer dio faktoreak?.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Batzutan batezbesteko aritmetikoa kalkulatzean beste faktore berri bat kontutan hartu behar dugu.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Faktore horren garrantziaz jabetzeko, adibide bat aztertzeko dugu, eta gero definizioa emango da.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Izan ere, psikoanalisiarentzat, kontzientzian gertatzen denaren faktore determinatzaileak, kontzientziatik at, inkontziente mailan alegia, bilatu behar ditugu.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 b) lurtzoruen eraketan parte hartzen duten faktoreak.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Aitzitik, gorabeherak ohi daude, hainbeste faktore desberdin tartean direlarik (batzu neurgailuari dagozkionak, beste batzu behatzailearen kausaz,...).

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0056 Hainbat faktore izan behar da kontutan: Menditiko hurbiltasuna, euri-jasak, ibaietako ur-hustirapena, osin eta ubideak, itsasotiko hurbiltasuna eta klima.......

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Zoruaren eraketa Zoruaren eraketan faktore hauek parte hartzen dute: Urak, arrailduren barruan izozten denean, ziri batek bezala jokatzen du, harriak apurtuz.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Ariketak 1. Aipa itzazu zoruaren moldaketan eragina duten faktore garrantzitsuenak.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 3.4. Harriaren hautapena Aukera bakoitzean espezifikazio konkretodun harri bat hautatzeko erizpideak finkatzerakoan, faktore hauek hartzen dira kontutan: Landu behar den materiala Eragiketa-mota Ukipen-gainazala Akabera eta doitasuna Ebaketa-abiadura, aitzinapena eta iraganaldi-sakonera.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Ebaketa-abiaduraren balioa tauletan aurkitzen da, bertara adierazitako faktoreen bidez sartzen delarik.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Aerosorgailu batek probetxatzen duen energia, bi faktore nagusien araberakoa da: haizearen abiadura eta indarra jasaten duen azalerarena.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Uhin-higiduran hedatutako perturbazioa ahulduz doa bi faktoreren kausaz: alde batetik, ingurune hedatzailearen partikulen arteko marruskaduragatik, eta bestetik, perturbazioaren energia gero eta handiagoa den partikula-kopuruan banatzen delako.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Denbora geologian funtzeko faktore bat da, honela, momentu batetan guztiz solidoak diren materialeek epe luzetan likido portaera izan dezakete.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Azken Gerrate Karlistaren ondotik gertatu zen industrializazio azkarrak nortasun krisia sortu zuen euskal gizartean, mila faktorek eraginik: - Nekazal eta artzain gizartetik industrializatutako gizartera igarotzea.

60. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Inkestatuek (30 urte batez beste) aipatzen dituzten faktore bultzatzaileak, duten garrantziaren arabera, ondoko hauek dira: 1) Euskal herriaren parte izateaz jabeturik egotea; 2) Euskal kulturaren izatea eta, oinarrizko elementu bateragile bezala, hizkuntzak duen garrantzia.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 81 honetan, aldatu egin dira faktore asko.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Irakaslea, irakaskintza prozeduran faktore garrantzizkoa da.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Nahiz eta eritasun hauetako batzuren etiologia oraindik osoki argitu gabe egon, haiekin erlazioturik dauden hainbat faktore ezagutzen ditugu jadanik.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0006 Eta hori, orain arteko osasun politikaren ondorioz, hots: laneko garbitasun eta seguritate faltarekiko axolagabekeriaz, hirigintzaren eta zerbitzu sozialen faltaz, bizitzaren erritmo larriaz, gure hirietako gune berdeen faltaz, kutsadurazko ingurugiro batez, etab.: gaitzen iturriak, inondik ere, faktore horiek guztiak.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0006 Eta horrekin, kondizio sozioekonomikoek, faktore politikoek, kulturalek, etab., gizonen harremanetan, bizikeran, ekologi sisteman intziditzen dutela esan nahi da, guzti horiek aldatuz eta bide batez gaitzen sorrera prozesuan eragiten dutelarik.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Gaitzen sorreran faktore sozialek duten inportantzia hori onartzea, errealitatetik arras urrun aurkitzen dela oraindik esan behar.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Urratsik franko eman beharko da oraindik ere zera bere ondorio guztiekin froga dadinerako: alegia, katea epidemiologiko klasikoen inguruan aurkitzen diren faktore ekonomiko, sozial eta politikoek osatzen dutela egiaz haren benetako euskarria.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 - faktore sozialetan ihardunez, hirigintza, etxagintza, politika sozio-ekonomiko, ingurugiro etabarri buruzko kontrol eta erabakietara zuzenduriko ekintzei eraginez.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Baina badago beste faktore bat Udaletxe askotako pasibitatean eragin handia duena eta da, esaldia erabiltzerik baldin badago, zerbitzu sozialek ez dutela ondo saltzen.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Jakina, ezin ditu marko honetan pertsonaiak eta arazoak sakondu, baina gatazkaren aurkezpen, eta bereziki pertsona mailako arazo, gatazka bat gune eta faktore antolatzaile izateari berebiziko garrantzia aitortzen diogu giza banakoa / gizartea gatazka nobela modernoaren oinarrian baitago.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Garrantzi handiko informazioa baldin bada galtzen dena, galera hori eragin duten faktoreak modu askotakoak izan litezke, despiste hutsetik hasi eta apropos egiterainokoak.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Aldagai asko ditu gaitasunak, bigarren hizkuntzen irakaskuntzan garrantzizkoena den faktore honek: generalizazioa, imitazioa, analogia, oroimena...

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Jarrera honek sakondu egiten du lehenengo atalean aztertu dudan faktorea.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Prozesu horren esperientzian eragina duen beste faktore bat bigarren hizkuntza duen komunitatearen kulturari buruzko jarrera da.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Alor hau zehatz ematea oso luze egingo litzaigukenez, prozesu horretan eskuartu duten faktorerik garrantzitsuenak aipatuko ditut hemen:.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 B) Tolerantzi mugen barneko oreka fisiologikoa aldarazten duten faktoreei erantzutekoak.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Faktore hauei, LEWIS-ek (1964) emertsio-faktoreak deritze.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Ikertzaile honek, hiru faktore ematen ditu nagusitzat, tenperatura, argia (bere eragin termikoari dagokion heinean), eta lehorpena.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Beste bi faktore, gazitasuna eta oxigeno-gertutasunaren fluktuazioak, alegia, oso baldintza berezietan soilik izan daitezke letalak.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 Eguzkiaren erradiazio termikoen eraginak faktore nagusitzat hartu behar dira, berauetatik babestu gabe dauden animalien tenperatura, ingurunekoa baino gradu batzu altuagoa izan daitekeelarik; esate baterako, Patella vulgata-ren kasuan, desberdintasun hau, 1-18ampdeg;C izan daiteke (DAVIES, 1970), Actinia equina-ren kasuan, 11,2ampdeg;C (GRFFITHS, 1977), Anthopleura elegantissima-ren kasuan, desberdintasuna 13ampdeg;C-takoa izanik (DAYTON, 1971).

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Maskorrik edo exoeskeletorik gabeko animalietan faktore mugatzailea gertatzen da (DAYTON, 1971; OTTAWAY, 1973); alabaina, hobeto babestua dauden beste animalia batzuk, hala nola, zirripedoek, hiltze-tasa altuak erakusten dituzte lehorpenaren kausaz (FOSTER, 1971 b).

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Ur-galpena erregulatzeko ahalmena, faktore bik baldintzatzen du: - Batetik, gorputz-tenperaturaren maila onargarrian mantendu behar izatea.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Gorago aipatu denez, lehorpenarekiko erresistentziaren batezbesteko hiltze-denbora, honako bi faktoreen funtzioa da: ehunen ura galtzeko gaitasuna eta animaliaren uraren lurrinketa-tasa.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Izan ere, lehorpenarekiko erresistentzia handitzeko moldapenak, hoietako faktore batekin edo biekin erlaziona daitezke.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Eta, utziko balio ere (Estatua, biolentzia historikoa, dexente inplantaturik dago hemen berton buru-bihotzetan), eginkizun luze eta nekagarri honetan, ez al litzateke faktore dinamizatzaile izango borroka harmatua?...

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 b) Bertsolaria bertsolaritzara bultzatzen duten faktoreak nola kokatzen dira eskualdeetan? (Ik. 3.2.).

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Badakigu, bai, 25 urtez azpikoen plazaratze-adina esplikagarri dela, aipatu ditugun faktore horien eragin bezala.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 c) Eskolak ere, beste faktore eragileen ondoan (etxea, lagunartea, zaletasuna...), eredu desberdina dakar (Ik. 3.17.).

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Zifrak aparte, bistan da batek baino gehiagok oharterazten duenez faktore asko eduki behar dela kontutan: adina, giroa, herria...

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Itzultzaileek, aldiz, beti izan dituzte kontutan gutxiasko honelako faktoreak: esanahi logikoaz gainera ñabardurak, kolorazioak, tonalitateak etab. ere gogoan eduki ohi zituzten.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Lehen puntuan aipatutako faktore zuzentzaileak aipatzea nahiago nuke.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Faktore bi baizik ez dira hemen aipatuko, diogunaren azalpenerako aski direlakoan, desberdintasun-iturri gisa.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Hain preziatua eta bakana izanik, haren biotopoa hain txikia denez eta hondatu egin dezaketen zenbait faktore kontutan hartuz, zaindu beharrezkoa gertatzen da oso.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Baina ezer gutxi lortuko dugu espezie bat zainduz, haren biotopoa bereziki zaintzen ez badugu: bere transformazio eta hondamena eragin lezaketen faktoreak aldentzen saiatu behar da.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0072 Faktore askok du eragina irakurgarritasunean:
a) Pasarteko perpausek duten batezbesteko luzerak
b) Pasarteak duen hitz berrien kopuruak
c) Erabilitako hizkeraren konplexutasun gramatikalak.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 1b.- Osasunaren oharteraztea edo prebentzioa: Ingurunearen arriskuak, elkar bizitzaren ondorioak eta eritasunaren gauza ezagunak kentzen saiatzean da:
- garbidura edo inguruneko faktoreen kontrola
- ura-iraitzearen kontrola
- intseptu, marraski eta animalien kontrola
- zaramaren kontrola.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Baina zerbitzu hauen eraginkortazuna faktore hauen menpean zegoen: 1.- Polizak, populazio osoak ordaintzeko modukoak izan behar dira, hots, merkeak.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Faktore ekonomikoaren garrantzia ageri da hemen: aberastasuna arteen desarroilorako oinarri denik eta bikainena bilakatzen bait da.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Banaketak eta lehiakidetasunak hedatu dira zenbait herrialdetan, arrazoin etnikoak, erligiosoak edo hizkuntzarenak direla medio; eta faktore hauek ondorioz kolpe militarrak eta gobernamendu autokratikoak erakarri dituzte.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 Koerlazio estatistikoki esanguratsuetatik aurrera, aspektu bakoitzaren: soziokulturala, sozialkuntza eta pertsonaltasuna, alegia, faktoreren arteko erlaziozko sareak sortzen dira.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Faktore bi hauen gaizki erabiltzea nabarmentzen da artelan txar eta poto eginikoetan, baina artista onen obra heldu, borobil edo ongi eraikietan (gorengoak ez izan arren) ez dira kasik agertzen.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Artea, gure kulturaren agerpen argia da, eta kultura, nazionalitate eraikikuntzaren medio dinamikoa da, etniko, politiko, ekonomiazko, erlijiozko... faktoretan finkatzen den nazionalitatearena.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Lotka-Volterra-ren eredutik ondorioztatzen den beste konklusio bat hauxe da: bai harrapakinaren populazioa eta baita harrapakariarena ere suntsitzen duen edozein faktoreren ekintzak harrapakin-kopuruaren gehikuntza eta harrapakari-kopuruaren gutxitzea sortzen du.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Azkenik beste hau ere esan behar dugu: hemen proposatzen diren gaiak, edukiak, errekurtsoak...... orientatiboak direla eta, egoki eta baliagarriak zeintzu diren eta baztergarriak zeintzu diren, irakasleak berak bereizi beharko dituela, zenbait faktore (umeen egoera, kopurua, gaitasuna, etab.) kontutan izanik.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Beti ere, komunikabideen eta hesitutako hurien faktorea ongarria zen merkatokiak sortzeko.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Garrantzitsua da gogoan izatea (3. kapituluan adierazi dudan bezala), komunikazio funtzionalaren eta elkarrekintza sozialeko ihardueren arteko bereizketa ez dela guztiz zorrotza, enfasi desberdinaren kontua baizik: ikasleek iharduera batean faktore sozialei ematen dieten garrantzi zehatza, ikasle indibidual bakoitzak determinatzen du.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Azkenik, faktore psikologiko batzuk ikasgelan ikasleei trebetasun komunikatiboaz jabetzerakoan nola lagundu edo traba egin liezaiekeen kontsideratuko du.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Alabaina, hizketan ikasteko prozesu hau egokiro burutu ahal izateko, faktore pertsonal multzo baten garapen bateratua exijitzen da asebeteko heldutasun-mailara iritsi nahi bada behintzat.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Hizketan ikasteak, beraz, faktore organiko, mental eta afektiboen eskuharmena galdatzen du.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Zenbait faktorek erakusten dutenez, hau ezin daiteke besterik gabe horrela baieztatu.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Orduan, Alexander Salomon Kiener izen deiturazko bere ikaslearekin jarraitu zuen plasmen fenomenu horiek xeheki ikertzen eta Macacus Rhesus bezala ezagutzen den tximio mota baten odolari esker lortu zuen gero Rh deituko zen faktorea deskubritzera eta honen bidez odolaldaketen arazoa gainditu.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Adibidez sarri esana da Marxek egin duen gizonaren eta klaseen erredukzio funtzionala faktore ekonomiko soiltara, konplementatu beharra dago gizonaren eta klaseen aldian aldiko eta lekuan lekuko baldintzapenen teoria konkretuagoekin.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Nazio arazo aldetik, eboluzio hau eragin duen lau faktore aipa genezake.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Ba dira biziguaren kokapen eta lekugunean eragina izan duten beste faktore batzuk, hala baserri giroan, nola hiribarruan.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Faktore hauen artean klimarena nabarmentzen da (hezetasuna, tenperatura, haizeak...).

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Ekintza ekonomikoa ere beste faktore garrantzitsu bat dugu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0136 Bestetik, ba zirela bere analisian baztertutako faktoreak (nekazaritza esate baterako).

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Emeak egin lezake lan hori baina baldin-eta inguru-giroak laguntzen badio soilki, eta hori faktore askoren baitan dagoenez, aurrez esan liteke noiz izanen diren kondizioak faboregarri, beroaldeko oihanetan bederen.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0093 B) NUKLEOA - Zelulen ihardunaren aspektu asko gidatzen du, eta organismoaren ezaugarriak determinatzen dituzten geneak edo faktore heredagarriak daduzka.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0093 Nukleoa osatzen duen substantzia koloidalean, kromosomak aurkitzen dira, azido desoxirribonukleikoz (DNAz) eta proteinaz konposatuak, eta beren barnean geneak eta faktore heredagarriak gordetzen dituztenak.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 BITAMINAK BITAMINAK / zer diren / Bitamina hidrosolugarriak / Bitamina liposolugarriak / Bitaminak PROFILAXI bezala / Bitaminak TONIKO bezala / Bitaminak: non, zertarako....../A bitamina /D bitamina /E bitamina /K bitamina /B bitaminaren multzoa /B1 bitamina (tiamina)/B2 bitamina (erriboflabina)/ 6 bitamina (piridoxina)/B12 bitamina (kobalamina)/ Niazina, PP faktorea /C bitamina}.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Jatorrizko faktoreak eta egoera eragileak, nahiz eskolakoak nahiz girokoak, nahiz instituzionalak nahiz pertsonalak, erasotze hutsez ez da beti gauzatu ahal izango irtenbidea.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Hala ere, faktore eta eragileok sorturiko ondorioak orekatzen saiatuko diren neurriak plazaratu beharra dago: izan ere, heziketa-maila oinarrizko eta orokorrean ikaslegoaren %28ak porrot egiten dion gizartea beharturik dago premiazko zuzentze-neurriak lehenbailehen hartzera. O. I.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Faktore guztiek, baina, eragin bera ote dute, ala badira faktore batzuk, besteek baino eragin handiagoa dutenak, eta, horietan oinarrituz, eskola-porrota konpontzeko eratu al daiteke estrategia jakin bat?.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Ikerketa-mota desberdinak egin dira faktoreen ponderazioa jakiteko asmoz, baina ikertzaileak ez dira ondorio beretara iritsi.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Coleman txostena ere antzeko ondorioetara iristen da, eskolaz kanpoko faktoreen eragina azpimarratuz.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Hauen arrantza-boterea makaldu eta ahuldu zuten faktoreen artean, honako hauek aipatuko genituzke: - 1588an Espaniako errege zen Felipe II.ak ingelesen aurka antolatu zuen itsas untziteriak, Guda-untzitalde Garaitezina deituak, jaso zuen hondamenaren ondorioak, flota hau itsasuntzi euskaldunez josita bait zegoen.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Beraz, argi dago segidan zehar fitoplankton-izakien neurri erlatiboa alda dezaketen faktore guztiak birkontsideratu egin behar ditugula.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Ikusten denez, une batean izan dezakegun fitoplankton-organismoen tamainu-banaketa, faktore hauen menpean egongo da: - Zelula-neurria eta elikagai-absortzioaren arteko erlazioa.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Azken faktore politiko-historiko bat bada Konstituzioen sorrera azaltzeko.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Nahiz eta prozesuaren intentsitatea edota ugal zikloa osatzen duten faseen sekuentziazioaren erregulazioan partaide diren mekanismoak modu egokian ezagutu ez, jeneralki prozesu horiek ondoren azalduko diren izaera anbientala duten zenbait faktoreren arteko elkarrekintzek baldintzatzen dituztela onartzen da (BAYNE, 1975; SEED, 1976; SASTRY, 1979; LUBET, 1980-81.a).

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Ugal zikloan eragina duten faktoreak A- Tenperatura Zalantzarik gabe, ugal aktibitatean eragina izan dezaketen faktore guztietan historikoki interes handiena piztu duena ingurune-tenperatura izan da.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Alde batetik, efektu termikoari dagozkion erreferentzia asko landa-ikerketetan jasoriko behaketetan oinarritzen direnez, ikerketa guztietan tenperaturarekin batera aldatzen diren eta efektu garrantzitsua sorteraz dezaketen beste zenbait ingurune-faktore aipatzen ez direlako; eta beste aldetik, ugal zikloaren fase desberdinetan faktore termikoak duen eragin desberdina konsideratzea beharrezkoa suertatuko delako.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0111 Errai-gongoiletan ekoitziriko faktoreen askapenak, aktibitate gametogenikoaren hasiera sorteraziko luke, eta, honekin batera, gametogenesiaren eskari energetikoak asetzeko, aldez aurretik pilatutako karbohidrato-erreserben katabolismoa ere bai.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Azkenik, hainbat faktore ekonomiko garrantzitsuk mugatzen dute Andoaingo bizitza aldi horretan, hala hola: Irun-Madrideko trena pasatzeak, alde batetik (1864), eta, burdinola zaharren ihardueraren ondoren, emango zen industrializazioak, bestetik, La Algodonera Guipuzcoanaren ezarpenarekin, lehenengo (1957-8an), eta Papelera Porturekin geroago, horrela tradiziozko nekazaritza, abelazkuntza eta merkataritzako iharduerei garapen industrial modernoa inkorporatuz.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Baina, normalean, bi faktoreren harira erabaki beharko dira: Itema nolakoa den.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Eta gertaera literario hau inguratu ez-ezik bere taxutze-moduan ere eragin zezaketen faktoreak ekarriko ditugu bertara.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Gure ustez, hementxe dago euskal nobelaren sorrera argitzen eta ulertzen lagun dezakeen faktoretariko bat; eta baita sorrera honi bere karakterizazio-modu propioa ematen diona ere.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Metodologia kanpotiarrek (esternalistak) porrot egiten dute faktore psikologikoetan oinarritzen bait dira arazo garrantzitsuak baztertuz.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Poztekoa dela deritzot ondorioz, eta onuragarria, txostengileek horrela jokatu izana; eta hurrengo baterako faktore hori kontuanago hartu beharrekoa luketela gogorarazi nahi nieke, onginahiezko gomendio xotilez esanik, ekitaldion antolatzaileei.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Hirurogeiko hamarkadako esperientzia sindikal italiarrak laneko faktore kaltegarriak lau taldetan biltzen ditu: 1. Neur daitezkeenak. Giro fisikoa, mikroklima.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Antzeko zerbait, baina faktore desberdinengatik, gertatzen duk Bortzirietan eta kasua nahiko berezia duk.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 b) Ikasleak irakurri aurretik duen informazioa oso faktore erabakiorra da ulermenerako.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 2.2 Dokumentuen soportea eta formatoa Osotasunetik zatitara iraganaz, sekzio eta serien eraketa erabakitzen ez duten zenbait kanpoko izaeraz arituko gara, ez bait dira dokumental faktore determinanteak, akzidentalak baizik.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Aurreko bost mendetan guztiak erabili direla egia da eta aldika eskala tenperatu edo tenperamentu desberdinen alde nahiz kontra pizten diren eztabaidak faktore askori zor zaizkio.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Faktore hauek fisikoak, psikologikoak, buruzkoak eta metafisikoak ere izan daitezke.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Baina behin fenomeno guzti hauek protoplasmaren konposizioa, ezaugarriak eta egitura aurrean daudela, aldi berean, protoplasman gertatzen diren erreakzioen abiadura, norabidea eta kateamendua, eta, beraz protoplasmaren konposizioa eta egitura horri jatorri eman zion ordena erregularra mugatzen duten faktore gisa funtzionatzen hasten dira.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Ernera Hazien ernera kanpoko zenbait faktoreren eraginpeko ihardupidea da (argia, hezetasuna, tenperatura) eta barnekoena ere bai (heldutasun fisiologikoa, bizitasuna), bizitze estariko egoeratik beste batera pasatuz, hor, enbrioia garatu eta landaretxo berria sortzen delarik.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ekosistema hau apurkor bihurtzen duen faktoreetako bat, zoruen labilitateaz gain, oihan oso zaharra izatea da, gaur egungo baldintzak ez bezalakoetan sortua eta, horiek gaur dugun kliman gertatzen ez direnez gero, ez da posible beren birsorkuntza.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 5. Hirietako trafiko pilaketa da hiri atmosferaren kutsaduran eraginik handienetakoa duen faktorea.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 XII.6.2. Adibidea Hamazortzi Hego eta Ertamerikako estatuei buruz egindako Osagai Nagusien Analisiaren azterketan (3.4 atala) hiru lehen faktoreak kontutan harturik, hau da, hauen gain estatuek dituzten koordenatuen arabera sailkapen automatikoa egiteaz ikasketa osotu nahi dugu.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Faktore guzti horiek nahiko ongi azaltzen dute Gipuzkoako gotikoko artearen egitura eta ezaugarriak.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 HIRIETAKO JAUR-ETXEEK, Gipuzkoan, bi mota erakusten dituzte, lehen esan den moduan: DORREA eta JAUREGIA, bakoitza bere esangurarekin, eta ezaugarri amankomun batekin: inguruko klimaren eta materialen menpe egon arren, ez dute erakusten nekazalgiroko etxeek edo hirietako arkitektura herrikoiak erakusten duen menpekotasuna faktore horiekin.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Desagertu ziren bai, baina biologiaz kanpoko faktore batek eraginda (faktore astronomiko batek eraginda hain zuzen ere).

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Haritz-ametzaren presentzia gogorki determinatzen duen faktorea, bere basifugo ezaugarria da: lur hareatsuak edo karetsu deskaltzifikatuak behar ditu, erraz perkolagarriak.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Faktore hau oso garrantzitsua da knidario espezie batek indibiduo desberdinetan eragiten dituen efektu ezberdinak azaltzeko orduan.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0009 Giza taldea eta ekosistemen arteko harremanak hiru ezaugarrik baldintatzen eta determinatzen dituzte: a) Ekosistema-motak. Euriteak, tenperaturak, landarediak, lurzoruaren izaerak, ekosistemen faktore determinatzaile bezala har ditzakegu, eta hauek ekosistema-motak determinatzen dituzte.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Merkataritza eta defentsa: bi faktore horiek mugatuko zuten hiriaren bilakaera aro garaikidera arte.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Elkartrukaketa haien oinarrian bazen faktore zenbait.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Geroaldiko Donostiaren hazkundea eta beste edozein herrirena berdin izan ez zitezen, faktore ugari nahasten, elkartzen zen.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Honetan hiru faktorek dute eragina: a) Frantziako kartografiak kopuru eta teknika aldetik duen garrantzia; b) Borboien iritsiera Espainiara; eta d) Muga-iskanbilen hasiera Piriniotan.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Interes estrategiko eta komertzialaz gain, badirudi beste faktore batek ere parte hartzen duela, hau da, Erret bide eta igarobide ezezagunetatik at dauden barrukaldeko lurralde haundien ezezagupena.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Eta jarri ditugun adibide hauek bezala, hainbat faktorek mugatzen dute idazketa eta irakurketaren denboren arteko aldea, modek, literatur gustuek, argitalpen politikek eta abar luze batek beren esanahi-zatiak erasten dizkiotelarik.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Zu, hizkuntz ikaslea, hizkuntzaren ikaste prozesuan faktorerik garrantzitsuena zara.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Aldiz, faktore indibidual ugari hizkuntza bat ikasteko.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Jendeak faktore baten eza beste faktore batekin konpentsa dezake, bere indarrak azpimarratuz ahulezia konpentsatzeko.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Ez dago behean deskribatutako faktoreetako bat beste bat baino garrantzitsuagoa dela esaterik, hizkuntz ikaskuntz aldi luzeetan bereziki.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen murrizte horretan eragina duten faktore garrantzitsuenen artean daude alde batetik, ekonomiaren eskakizun burugabea eta beste alde batetatik, eta kezkagarriena dena, suteak.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horietaz gain, kristautasuna landan barneratzeko faktore izango dira otoiztegiak, jada kristau diren bertako aziendadun aberatsek V. mendeaz gero beren villa edo jauretxeetan eraikitzen dituztenak (914).

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0262 Zioak asko izan daitezke, dela edertasunaren indarra, harmoniarena, xehetasun matematikoarena, orokortasunarena, konsistentziarena, edo bai eta datu enpiriko berrien indarrarena ere, nola ez, baina azken hau ebazpuntu izan ezik, beste faktore soil bat bihurturik.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Halaber, azken urteotan proposaturiko gidalerro edo arauen nolabaiteko dogmatizazioa baztertu, populazioaren erikortasun/hilkortasunean, hazkunde eta garapenean jan-neurria parametroak eduki dezakeen zerikusia sakonkiago ikertu, eta baita beste zenbait parametrokin (faktore genetikoak, etab.) elkarrekintzan edota konparazioan, jan-neurriak duen pisua aztertu: horra hor gaur egungo hainbat eginkizun.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Gainera, Koperniken kasuan ezik (zeinetan zientziaren kanpoko zenbait faktorek garrantzi handia izan bait zuen) porrot hori eta bere sintoma den teorien ugalketa ez zen teoria berriaren azalpena baino hamarkada bat edo bi lehenago gertatu.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Biriken berezitasun elastikoa, faktore hauexek baldintzatzen dute: albeoloak estaltzen dituen likidoaren gainazal-tentsioaren neurriak, eta birika-ehun guztian barrena dauden zuntz elastikoen erresistentziak.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Koagulazioaren I faktorea deritzo.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Kultur eta kirol elkarteei dagokionez, alde batetik, kultura eta kirol arloan eskatzailea den elkarteak jarraipen eta egonkortasun frogatua izan beharko du; bestalde, aurkezten den urteko egitaraua, garatuko den alorraren lagungarri izatea eta azkenik, proposatzen den egitarauarekin ongarri suertatuko den pertsona kopurua eta ekintza eta bazkide kopurua zehaztu beharko da; honekin batera, ondorengo faktoreak izango dira kontutan: biztanleari orokorki aurkezten zaion egitarauaren zabalpena, taldearen jarraipena bermatuko duten arduradunen osaketa, udalak ezartzen dituen erizpideen arauera, ekintzaren garapenean euskararen erabilpena eta azkenik, Zarauzko udalaren egitarauarekiko elkarte eskatzailearen lankidetza.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bi faktore hauen eraginez, haize kutsatuen zirkulazio bertikala galerazten da, honek gutxiegizko berrikuntza suposatzen duelarik.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Talde bizitza eratzeko, zenbait faktore kontuan ukañ behar dugu.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Hain zuzen ere, gurasoak dira familiako ekonomia eskutik helduta daukatenak eta badakite dirua dela aldegitea edo geratzea erabakitzen duen faktorea.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Zein? Hor dago gakoa eta baita ikuslegoaren arreta erakartzen duen faktorea ere.

181. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00059 Hona hemen errefortzuak finkatuko dituzgunentz erabakitzeko kontuan hartu beharreko zenbait faktoreren berri :

182. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00059 -Kultur estimulurik izan ez duten edo arreta egokiak izan ez dituzten haurren gizarte eta famili arloko giroarekin zerikusia duten faktoreak, hizkuntza motelago ikastea eragiten dutenak.

183. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00059 -Faktore intelektualak. Gaitasun mugatuak dituzten haurrek berariazko errefortzuak behar dituzte komunikazio-trebetasunak garatzeko.

184. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Zalantzarik gabe, biztanle kopurua udalen gastu eta dirusarreren aldagai esanguratsuena da; horregatik, aldagai hori kontuan hartzen ez badugu, aterako zaizkigun emaitzek emango digute udalek garatutako ekonomi, finantza- eta zerga-ihardueraren beste faktore endogeno batzuen berri;

185. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

186. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Espainian erregimen demokratikoa ezarri zenean 1868 eta 1874 artean karlismoa berrindartu zen Euskal Herrian. Bigarren Karlistadak (1872-1876) Penintsulako hainbat tokitan izan zituen ondorioak eta foruzaletasun tradizionala eta faktore erlijiosoa osagai garrantzitsuak izan ziren iraultza demokratikoaren aurrean.

187. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 Frankismoaren aurkako oposizioaren antolamenduan hiru faktore horiek ezinbesteko garrantzia izan zuten. Bakoitza bere esparruan diktadura frankistaren aurka borrokatu zen eta, oro har, horrek Euskal Herriari zekarkion nortasun-galtzearen eta eskubideak urratzearen aurrean, gogor egin zuten.

188. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Nola ikasten da hizkuntza? Hiru oinarrizko faktoreengatik ikasten da hizkuntza bat: 1) Sanchez Carrión, J.M. Txepetx: Un futuro para nuestro pasado. Autorearen argitalpena, 1991.

189. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Bi oztopo ditugu hau honela gerta dadin: batetik, langai dugun hizkuntzaren, euskararen, egoera diglosikoa, gizarte mailan erabilera urria eta mugatua duelarik; bestetik, gure lorpen ingurua: eskola. Eskolaren komunikazio ingurua ere mugatua gertatzen da ulermen-produkzio aukera murritzak eskaintzen dituelarik. Baldintza hauetan, haurrari eskainitako erabilera aukerak ez lirateke nahikoa bere hizkuntzaren eraiketa ziurtatzeko. Gure lanaren planteamenduan, hiru faktoreengan eragina izango duen programazioa egin beharra dugu.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Hiru faktore hauek oinarritzat harturik, honako edukin blokeak definitu ditugu, jakin badakigularik banaketa guztiz arbitrarioa dela, faktoreak konplementarioak eta elkarren menpekoak baitira.

191. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Baina neoklasizismoak arrakasta lortzeko eta Ilustrazioaren eta iraultzaileen arte adierazgarri izatera ailegatzeko, honako lau faktore hauek ere garrantzitsuak izan ziren:

192. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00077 Askotan denboraren igarotzearekin eta esperientzia eskuratzearekin soilik irits daiteke zenbait faktore zehaztasunez ezagutzera.

193. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Horixe da hain zuzen 1983ko abuztuan isurialde kantauriarrak ezagutu zuen uholdean gertatu zena. Ondorio latzenak Bilbo Handiak jasan zituen; egun haietako eurijasa amaigabeaz gain, beste izaera bateko faktoreek ere izan zuten zerikusirik gertaera honetan:

194. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Faktore fisikoen eta biologikoen araudiari dagokionez, ibaiertzeko berezko landarediarekin erlazioa gordetzen duten legeetan sakondu egin beharko litzatekeela deritzogu.

195. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Ondo egia da, bai pertsonen garraioan eta bai merkantzienean abiadura faktore garrantzitsua dela oso, batez ere eraman beharrekoak leku oso urrunetakoak direnean.

196. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Beste faktore askoren artean, petrolioa erauzteko egin behar den indarra petrolioaren liskatasunarekin estu-estu lotuta dago.

197. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0072 Klimaz aparte beste faktore batzuk ere badute eragina etxe-motan.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 Baina batzuetan beste faktore batzuek ere eragiten dute, hala nola, inguruneak.

199. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Bere egituran, jatorrizko harkaitzen izaeraz gain, hainbat faktorek eragiten du, hala nola klimak, erliebeak eta beren baitan garatzen den jarduera biologikoak.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Lurraren topografia eta harri-mota desberdinak kontuan izan beharreko faktoreak dira higadura, infiltrazioa, lurrinketa eta gisa horretako parametroak baloratzerakoan, bai eta lurpeko urak zenbakitan jartzerakoan ere.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Bi faktorek hartu dute parte prozesu horretan: alde batetik, harrien izaera eta ezaugarri fisiko-kimiko desberdinak, Ogoñoko lurmuturrean, Gaztelugatxe eta Aketz uharteetan, edo Santa Katalina uhartean gertatu den bezala, eta, bestetik, egitura eta tektonika mailako faktore batzuek, hala nola itsasbazterreko harriek itsasoaren erasoaren aurrean duten egokiera, Izaroko uhartean, Getarian eta Jaizkibeleko kostaldean gertatzen den bezala.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Era askotako faktoreek, baina batez ere higadura diferentzialak, eragindako prozesuen ondorio dira uharte horiek.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Horren ondorioz, hemofiliko askok gaixotasuna bide horretatik harrapatu zuten. Azken urteetan transfusioetan erabiltzen den odola arreta bereziz analizatzen da eta emaileak hautatzeko unean faktore hau kontuan hartzen da.

204. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0117 Klimaren faktoreak

205. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Euskal etnia bereizten eta batasun batean biltzen duten faktore hauen azterketaren ondoren, Krutwig lehenago aipatu ondoriora iristen da: euskal herriak etnia bat osatzen du, objektiboki; bere buruaz ohartun den neurrian, eta bere etorkizunaren jabe izan nahi duen neurrian, estatu bat izateko eskubidea du, hots, nazio gisa hartua izateko eskubidea.

206. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Faktore hauen, eta beste batzuen ondorioz, estatu-nazioa legitimatuko duen nazio kultura, hein handi batean, masa kultura deiturikoa izango da.

207. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Nahasketa hau erraztu duten faktoreen artean, besteak beste, bertsolariak zein rock taldeak entzulegoarekiko bilatzen duten komunikazioa parekoa izatea, edota bertsolaritzak belaunaldi gazteen artean jaso duen harrera ona aipa genitzake.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00001 Objektu arrunt asko egin izan da zurez, eta oraindik ere halaxe egiten dira. Artisauek ondo dakite sortzen dituzten produktu guztiak ez direla berdinak eta esperientziak erakutsi dienari eutsiz, bakoitzerako egokiena den zur-mota erabiltzen dute. Erabiliko den zur-mota hautatzean, zenbait faktorek izaten du eragina, hala nola: inguruan halako edo bestelako zura ugaria izatea, materialaren gogortasuna, kolorea, eragile atmosferikoen erasoa jasateko ahalmena, flexioaren ondoriozko hausturari nola eusten dion, landu ondoren zerroek hartzen duten itxura, leuntzeko eta ebaketa-erremintekin lantzeko erraztasuna, edota zuraren prezio bera.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Lehenik eta behin etxeko kontrolarekin topo egiten dugu, neska gazteek izaten dituzten hezkuntza ezberdina eta kontrola, haien mugikortasuna mugatzen duten faktoreak dira. Neskak etxeratzeko ordutegia mutilena ez bezalakoa izatea, neska norekin eta nora doan azaldu beharrean aurkitzea, haren sexualitateak gurasoengan kezka gehiago sortaraztea, e.a., hori guztia guraso askoren kontrol zorrotzagoaren justifikagarria da.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Arazo honen arrazoia gizonaren edo emakumearen trastornoetan bilatu izan ohi da, gizonaren estresaren nahiz alkoholaren ondoriozko bortizkeria emazteak jasaten du, ez halako edo holako ezagun batek, edo adiskide, familiar edo laneko nagusiak. Ordena sozialak baimena ematen du edo errazten bederen, arlo publikotik pribatura desbideratzeko frustrazioak sortarazitako agresibitatea. Honetaz bada pentsatzen duenik horrek jende frustratua sistema sozialaren ordena eta funtzionamendua asaldatzen ez duen esparrura bideratzen duela. Baina ez da kontrol sozialerako faktore bat huts-hutsik.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Euskal Herria gizarte mugimendu ugariren jatorria izan da, batik bat azken hiru hamarkadotan. Askotxo izan dira, garai ilun eta zailetan faktore gehienak bere kontra izan arren, euskal gizartean presentzia nabarmena lortu duten herri ekimenak. 1960ko hamarkadan, adibidez, mamitzen hasi zen ikastolen mugimendua.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Errendimendu nozioa askotan erabiltzen da produkzio-faktore baten (lanaren, kapitalaren lurren) produktibitate fisikoa neurtu eta adierazteko. Faktore horretako unitate bakoitzeko lortu den produkzioa da.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Produkzio-faktoreak (lurra, lana, kapitala) konbinatzen dituen edozein produkzio-eragiketari aplikatuta lege honek dioena hau da: gainerako faktoreak berdin mantenduta horietako bat (lana, adibidez) igotzen bada, faktore aldagarri horren igoerari dagokion produkzio gehigarria gero eta txikiagoa da.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Errendimendu beherakorren legea faktore aldagarriaren produktibitate marjinalaren jaitsierari dagokio.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 C- Lanaren antolaketa, ekonomiaren funtsezko faktorea

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Bestetik, produkzioaren terziarizazioaren aldeko joerak eraginda, lanpostu asko eskaini zaie. Pentsamoldea aldatzea ere faktore garrantzitsua izan da. 60ko hamarkadaren erdialdeaz gero, emakumeak gizartean duen lekua aldatzen hasi zenean, ia herri industrializatu guztietan emakumeen enpleguak gora egin du.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00143 Soldatek behera egiten badute, enpresentzat lan-faktorearen kostua murrizten da eta horrek faktore hori gehiago eskatzera bultzatzen ditu (lan-eskeari normalean enplegu-eskaintza deitzen zaio).

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00108 Hizkuntz heriotzan parte hartzen duten faktoreak ezberdinak dira. Hauek dira eragina egiten duten batzuk.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00108 - Faktore politikoak

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00108 - Faktore soziologiko eta sozio-sikologikoak

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Aurrean esan bezala, egoera honetara heltzeko, faktore ezberdinei egin diegu erreferentzia: faktore demografikoei, ekonomikoei eta politikoei, eta zoritxarrez, denak, gehiago ala gutxiago, gertatu dira eremu honetan.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Hezkuntza erreforma ez da ondo errotu irakasleen baitan, eta oraindik ez dakigu zelako eragingarritasuna izan dezakeen. Agerian dago Ingurugiroaren Esperimentazio eta Ikerketa Didaktikorako Zentrorik ez egotea (Biosfera Erreserbaren eremuari laguntzeko) faktore erabakigarria izan dela horretan.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 Gai orokor horien garapena faktore ugariren menpe dago; horien artean, aurrekontuei buruzko xedapenak ezezik, ondokoak ere sartzen dira: Biosfera Erreserba kudeatu beharra, ikerketen emaitzak, alderdi interesatuen koordinazio nahiz elkar ulertzearen emaitzak, nazioarteko joerak, etab.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00065 Oztopo horien artean, nabariena, zalantzarik ez, bazkideen erantzukizunarena da. Hartzekodunen aurrean, EIEEaren bazkideen erantzukizuna mugagabea eta solidarioa da derrigorrez. Eta faktore hau garrantzitsua izan ohi da enpresen errealitatean. Horra hor zergatik, askotan, askoz komenigarriagoa zaien parte-hartzaile diren enpresei kapital-sozietate bat sortzea, EIEE bat sortu ordez.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00051 Ekarpena: Boterearen aipamena falta da definizio honetan. Hau da, unibertsoa unibertso izateko, txosten horretan azaltzen diren osagaiez gainera, osagai horien gainean eragina duten faktoreen edukitzaileek azaldu beharko lukete, erkidego edo komunitate oso izango bada.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00110 Normalean beste faktore bat gehitzen zaie: legitimitatearen sinesmena, hain zuzen.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 Edonola ere, esan behar da biderapen arrazoiei dagokienez batzuetan sailkapena ez dela oso adierazgarria. Kasu askotan, aldi berean arrazoi ezberdinak gertatzen dira -babesik gabeko egoeretan ohikoa den bezala- eta espedienteen kalifikazioak ez dio eskuhartzearen faktorerik erabakigarrienari erantzuten.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Kohlbergek uste du, halaber, jokabide morala ondoko faktore hauetako bati lotuta dagoela: a) arau bat betetzeari, b) ekintzako protagonistaren asmoari, edo c) ongizaterako ondorioei (pertzeptzioak, interesak edo sentimenduek determinatutako ondorioei).

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lege-antolamenduak herri administrazioei ezartzen dizkien babes eginkizunak betetzeko, 1/96 Lege organikoak arrisku egoerak eta babesik gabeko egoerak bereizten ditu. Lehenbiziko kasuan, eskumena duten herri administrazioek egoera pertsonal eta sozialean eragiten duten gizarte arrisku eta zailtasuneko faktoreak murrizten ahalegindu behar dutela ezartzen du legeak, adingabea eta bere familia babesteko faktoreak sustatzeaz gain betiere.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00144 Hala, hizkuntzalaritza, gramatikalariek landuriko kontzeptuez baliatzen da etengabe, kontzeptu horiek benetan hizkuntza sistema osatzeko balio duten faktoreak diren ala ez jakin gabe. Baina, nola jakin? Eta mamuak baldin badira, zein errealitate jarri behar zaie buruz buru?

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Gehienetan, hizkera ez du aukerarazten hizkuntzaz kanpoko egoerak, hau da, espazio-denborazko faktoreek. Badira eztabaida erabat ofizialak tupiaren mugimendua aztertzeko, eta hitz egin daiteke erlatibitatearen teoriari buruz hondartzan, edo politikaz mintzatu udal-kiroldegiko kantinan. Ez dut uste aingeruen sexuaz hitz egiteko egoera egokienik dagoenik.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Labur esateko, zenbait kasu gutxi eta jakin batzuez kanpo hiztuna eta solaskideak dira komunikazio-egoerako faktore nagusiak. Askotan, horien historia komunak, ordura arte bizi izan dituzten gorabeherek eragin handiagoa izango dute elkarreraginean uneko egoerak baino.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Laburtuz, faktore horien guztien elkarreraginak markatuko du hizkuntz baliabide egokien aukera.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Aginduaren objektua diru kopuru zehatz edo jakina izan behar da; beste hitz batzuetan esateko, diru kopuru hori ezin da inola ere zehazgabea izan, titulutik kanpoko faktoreen bidez zehazteko modukoa izan arren.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Espainiako Zuzenbideak ez du langile horien inguruko arauketa berezirik jaso eta, ondorioz, faktore eta dependenteei buruzko arauak aplikatu behar dira.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasunaren aldakuntzok muga batzuen barnean egiten dira: faktore biologikoek, ikaskuntzak eta zirkunstantzi soziokulturalek ezarritako mugen barnean.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00123 Azkeneko faktoreari dagokionez, XVIII. mendean izandako lehenengo iraultza industrialean eta XIX.ean izandakoan desberdintasuna nabaria da.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00230 Magia sinpatikoak, beste zenbait faktorerekin nahastuta (hilekiko beldurrarekin, adibidez), gizakien gaineko jainkoen edo deabruen ideia sortarazten du eta, horrela, naturako erritoek, sarbidekoek eta komuniokoek, beste esanahi berri batzuez hornituta jarraitzen dute.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00266 Faktore berri batzuk aurkitu zituzten.

240. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00046 Goi-tenperaturetan aldiz, deformazioak eragiten du haustura eta aldagai hori kontrolatzen duten faktoreak tenperatura eta denbora dira.

241. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gaitasun soziokulturala esatean hauxe adierazi gura dugu: komunikazioaren testuinguru sozial eta kultural orokorraren barruan, hiztunari mezuak egokiro adierazteko modua ematen dioten ezagutzak, hizkuntzaren erabilera desberdinei lotutako faktore pragmatikoen arabera.

242. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Faktoreok konplexuak dira eta elkarren arteko harremanetan daude, hizkuntza ez delako komunikazioa kodetzeko sistema bat beste barik; aitzitik, gizabanakoaren nortasunaren parte bat ere bada, bai eta antolamendu sozialaren kanalik garrantzisuena ere, berori erabiltzen duen komunitatearen kulturan txertaturik dagoena.

243. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Aldakien lehen sorta, faktore soziokontestualak, interakzioaren partaideei eta komunikazioa gertatzen den egoerari dagozkio.

244. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 .4 taulan ageri den bigarren taldea egokitasun estilistikoaren faktoreak izenekoa dugu.

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Estilo Kognitiboetan eragiten duten faktoreak aipatzen hasita, bat baino gehiago azpimarra litezke.

246. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Alde batetik. faktore biologikoak daude.

247. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00100 Horregatik, Pentsamendu Logikoaren Garapenaren eta Natur Arloko errendimenduaren artean korrelazio nabaria bada ere, beste faktore batzuk ere kontuan eduki behar dira: Pentsamendu Logikoaren Garapenaren nahiz Natur Arloko errendimenduaren oinarrian dauden Prekontzepzioak.

248. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00100 Pentsamendu Logikoaren Garapena faktore garrantzitsua da Natur Arloko kontzeptuen ulerkuntzarako, baina Estilo Kognitiboa ere garrantzi handikoa gertatzen da: Eremuarekiko Independenteek problemak ebazteko garrantzitsuak diren eskemez bakarrik okupatua edukiko dute beren espazio mentala, Eremuarekiko Dependenteek alderdi iruzurti gehiago dituzten bitartean; eta horrek beren espazio mentalari probetxu guztia ateratzea eragozten die.

249. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 Espainiako trantsizio prozesua konplexua izan zen, hainbat faktorek baldintzatzen baitzuten: lehen aipatu ditugun sozio-ekonomiko arloaren aldaketak, alde batetik; eta gizarte mugimendu ugarien eta oposizioko alderdi politikoen ekintzek, bestetik.

250. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00010 Larrea erabiltzen duten abereak, hauen banaketa eta kopurua, baita larratze-garaia ere, landaredian eragiten duten faktoreak dira: herbiboro espezieek elikatze-lehentasunak eta larratze-jarrera ezberdinak dituzte, euren beharrizan metabolikoen eta elikadura-murriztapenaren araberakoak.

251. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 1.2. Gaiari buruz ezagutza hobea emango diguten faktoreak bilatu eta analizatu.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 MINAREN ESPERIENTZIA ALDATZEN DUTEN FAKTOREAK

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Faktore etnikoak badu zerikusirik baita heziketa praktikoan, minaren aurrean gurasoek duten joerak ere.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Faktore biren hipotesia dago: umearen sortzetiko hipertoniak lagungarri organiko bezala jokatuko luke, eta honen gainean, amaren gainbabespenak egingo luke bere ekintza kolikoa sortuz.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Seguruenik, berezko eta kanpoko faktoreak daude.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Faktore estinsekoen artean: maneiu desegokia gurasoen aldetik.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00052 ONDORIOAK: Mina fenomeno konplexu bat da, eta gizakiak azaltzen duen minaren kantitatean faktore psikosozialek ehun-minaren beste hartzen dute parte.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00052 Prozedura bakoitzari minaren kantitate egoki bat baimentzea da egungo medikuntzaren huts edo porrot nagusia, sentipen berdina hartzen dugu gure gain gizaki guztietan eta ez ditugu kontuan hartzen faktore psikosozialak minaren sorreran.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00052 Analgesiaren eskasia honetan garrantzi handienetarikoa izan duen faktorea izan da pentsamentu hau: umeak ezin zuela mina sentitu berari zegokion intentsitatean.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00035 nazionalismoaren nagusigoa, oraintsu arte izan duen fidagarritasun etikoa, besteak beste, frankismoaren aurkako borrokan irabazia; frankismoaren eta espainoltasunaren arteko harremanaren itzala, indarkeriak eragindako beldurra ere bai, beste askoren artean faktore horiengatik sentimendu asko, espainolismoarena barne, lozorroan bezala mantendu dira gordeak,

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00111 Horretan hainbat faktorek izan zuten eragina.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Sexuen arteko desberdintasunaren adierazle den hau al da aldatu nahi ditugun faktoreetako bat?

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Nahiz eta adierazle guztiek erakusten diguten, lehen aipaturiko arazo teknikoak eta guzti, emakumeen egoera nola aldatzen ari den, berez ez digute azaltzen, ea aldaketa horiek, politiken eraginez eman diren ala beste faktoreen eraginez.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Eraginaren ebaluaketak eskatzen duen metodologiak bereizi beharko lituzkete politikaren eragina eta bestelako faktoreen eragina.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Denetariko faktoreak dira, elkarren artean zer ikustekoa dutenak: gizarte mailakoak, kulturalak, ekonomikoak, hirigintzari dagozkionak...

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Kontrolbide hauen benetako eragina, bada, zenbait faktoreren menean dago: ekintzek eragindako pertsonek ekintzak salatu ahal izatea; ekintzak ezagutu daitezela;

267. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0209 Sarrera gisa, Pergnier traduktologo ezagunak itzulpen-zientziaren inguruko gogoeta sakon bat eskaintzen du eta bertan bi multzo nagusitan biltzen ditu itzulpenari buruzko auzi teorikoak: a) hizkuntzen egiturek berek sortzen dituzten zailtasunekin zerikusia dutenak, b) hizkuntzaz kanpoko datuekin zerikusia dutenak (faktore soziologiko, psikologiko, kultural eta testualekikoak).

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0007 Hemen aipatu den ozonoa desagertzeko mekanismoa baieztaturik dago funtsean, nahiz eta datozen urteetan faktore osagarriak agertu.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 Hemen esanguratsua agertu zen argibide-faktorea , antolakuntza-argibideko taldearen errendimendua besteekiko hobeagoa izan zela, baina erlazio eta garrantzi-maila faktoreak ez ziren esanguratsuak izatera heldu.

270. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Faktore horiek areagotu egiten dira sentsibilizazio arloari dagokionean.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Nafarroaren kasuan garai batean mugaz bi aldetako udalen artean ziren harremanak berreskuratu behar dira, horretan hainbat faktore historiko izan dira, udal horietan PSOE edota eskuina sartzean kontzientzia hori galduz joan da.

272. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 Azterketaren arabera faktore sozioestrukturalak (norberaren hizkuntza harremanen sarea eta zona soziolinguistikoa) eta norberaren hizkuntza gaitasuna, are gehiago, euskaraz hitz egiteko erraztasuna dira euskararen erabileran gehien eragiten duten arrazoiak.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Kasu posible guztien konbinatoria lortzeko, faktoreak banandu egin behar dira, aldiko faktore bat aldatzen dela, besteak iraunkor (aldakaitz) mantenduz.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0134 Itaun32-ri dagokionez, Prekontzepzioen artetik, PK2 faktorea eta LANDAREAK gai-multzoa dira, Natur-eko errendimenduarekin esanguratsuki koerlazionaturik agertzen direnak.

275. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0134 Bestalde, goian esan dugun bezala, Natur-eko errendimenduarekin zerikusi garbia dute PK2-k, eta faktore hori saturatzen duen LANDAREAK aldagaiak.

276. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 Era berean, analisi faktoriala egin eta gero, koerlazio positiboa agertu da Eremutik Independentziaren eta Itaun32ko PKI eta PK2 faktoreen artean (.014 eta .031 esanahikortasun-mailak).

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak birusak 0045 Herpesviridae ADN-dun birusen familia, dudarik gabe kantzerrari lotuta dago eta animalia askoren linfoma eta kartzinomen faktore etiologikoak dira.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0255 Hauek dira minbiziaren aurkako borroka hobetzen duten faktoreak:

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0270 Bere sorreran argi dago faktore genetikoek oso partehartze garrantzitsua dutela, baina ez da faktore etiologiko berezi bat ezagutzen.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Zerebro-zurtoinaren aintzineko zati honek, beste hainbat funtzio begetatibo kontrolatzeaz gain, hala nola, loa eta gosea, hipofisiko hormonen askapenerako faktoreak ere ekoizten ditu.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Lasaitasuna eta segurtasuna bait dira hartz piriniarraren presentzia baldintzatzen duten faktore nagusiak.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0045 Ametsak ahaztean faktore batek baino gehiagok hartzen du parte.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0209 Liburu honetan zehar faktore sozioekonomiko, psikologiko eta ideologikoen artean dagoen elkarrerlazioaz ari izan gara, Erreforma-garaia eta Gure Aroa bezalako aldiak aztertuz.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0209 Nahiz eta karaktere-egitura arras diferenteko desbideratuak beti ere ikusi ahal izango diren, taldekide gehienena gune beraren inguruko zenbait aldaketek osatuko dute, aldaketok jaiotzako eta bizitzako esperientziak bezalako faktore akzidentalen eraginean dutelarik esplikazioa, gizabanako batetik bestera ezberdinak diren neurrian.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Horrekin azaldu nahi da erakuskari sanitarioek erakusten dizkigun gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun askorengan eragina dutela faktore biologikoek, zeinak, gizarte, ingurugiro eta statusaren baldintzapenetik bereiztea zaila baldin bada ere, ezin bait daitezke bereizketa diagnostiko gisan erabili, enplegu eta hezkuntza arloetako hainbat erakuskarik erakusten digun era berean.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Alde horretatik, dirudienez ikerketa feministak planteiatzen duen erronka bat da faktore biologikoak eta sozialak bereiztea, garbi zehaztuz nola jokatzen duten eta nolako harremanak izaten dituzten beren artean gizonen eta emakumeen osasun prozesuetan.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Informazioaren eskasia honen sorburua osasun hitzaren definizioan berean datza, baina gainera beste arrazoi bat da anitz faktoreen menpe dagoen aldagai bat dela.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Faktore garrantzizkoenak biologikoak edo endogenoak dira, gizarte eta inguruneari datxezkienak, bizimoldeari loturik eta osasun sistemarekin zerikusia duten faktoreak.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Erakuskarien aurreneko multzoa espreski osasunarena da, eta bertan biltzen dira heriotzaren, gaisotasunaren eta arrisku bideen faktoreak.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Beste faktore bat ere bada, biziki erabakiorra, hizkuntzaren normaltzearena, alegia.

291. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Eta beste gertaera sozialetan pisu handia duten zenbait faktore ere kontuan hartu behar ditugula jendearen arrazoiez eta motiboez hitz egiterakoan: lagunak eta ezagunak aurkitzea eta agurtzea, denborapasa atsegina izatea, herrian antolatzen diren ekintzak jarraitzea, e.a.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0048 Anorexiaren eta bulimiaren kasuan dudan jartzen dut publizitatea dela sortzailea (oraingoz dietak alde batera utziko ditut aurrerago berreskuratzeko), baina edozein modutan, zeharka bederen, badu zerikusirik baloreen transmisioan neskatilen eta neska gazteen garapen aroan, eta nire ustez horrek eragin arriskutsua dauka (jakina, beste faktore batzuekin batera) hainbat gazte anorexiara daramatzan prozesuan.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0072 Egoera horretara eraman duten lau faktore egon daitezke elkar eraginean:

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0051 Inork ez du zalantzarik faktore horiek garrantzi handikoak direla enpresari etekinik onenak ateratzeko.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0051 Baina horren atzean ez dago analisirik; azken finean, faktore subjektibo asko baitago hor.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0105 Faktore asko daude hor elkarreraginean.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0049 Bakoitzak jasotzen duen okela-puska zenbait faktoreren araberakoa da.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 Ohiko dinamikan, bi faktore berriok sartu nahi izan ditugu: atzeratuta daudenek edo hutsuneak dituztenek euren maila hobetzeko aukera autonomoa izatea, alde batetik; trebatze- eta sakontze-prozesua indartzeko bideberria eskaintzea, bestetik.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Bestalde, errekuperazio fasean, sintetizatuko dugun glukogeno kantitatea, eta horretarako erabiliko dugun denbora, bi faktorek baldintzatuko dute: alde batetik dietak, eta bestetik, burutu dugun ariketaren iraupen eta intentsitateak.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Faktore hau aintzakotzat hartzeak autore bakoitzaren sorkuntza-lana bere garaian kokatzea lehenestera eta argitalpen-data bigarren mailara pasatzera eraman gaitu.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Ausubel-ek (1968) dioenez, ikaskuntzan eragina duen faktore indibidual garrantzitsuena, ikasten duenak jadanik badakiena da (vi or.).

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Esan dezakegu faktore hau guztiongan eragina duten arazo globalekiko kezka adierazten duten itemek osatua zegoela.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Gosea eta injustiziari buruzko itemak ekarpen positiboa zuen bigarren eta hirugarren faktoreetan.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Faktore hau bakearen alde positiboa justizia soziala eta negatiboa biolentzia zuzen eza zituen bere baitan, nahiz eta minoriek biolentzia erabiltzearen aurkako jarrera hemen ez aurkitu.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Hori dela eta, bake maximalista iraultzaileari buruzko faktore bezala izendatu genuen.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Bigarren faktoreak, berriz, item hauek osatzen zuten: izadia defendatzeko borroka, minoriek biolentziarik ez erabiltzea eta bakezaletasunean hezitzea.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Minorien biolentzia desagertzearen beharra, baina biolentzia honen arrazoiak maila handi batetan aurkitzen diren egituran inongo aldaketaren beharrik adierazten ez duten jarrerak isladatzen ditu faktore honek.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Hori dela eta, faktore hau bake minimalistari buruzko faktorea izendatu genuen.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Aipatu beharra dago, nahiz eta progresuaren murrizketa izan izadia defendatu behar dela dioen itemean ekarpen negatiboa zuela, lehenengo faktorean, berriz, positiboa zuelarik.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0214 Hirugarren faktorea, sexu berdintasunerako aldaketa legala (...)

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Kultura egoera berri bat ere aipa liteke faktore eragiletzat.

312. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00043 Bada beste faktore garrantzitsu bat oso kontutan hartzekoa, proiektu hau ziurtasun osoz gauzatu litekeela pentsatzera naramana: Oreretako hari instrumentisten zentsoa da gogoan hartzekoa ezbairik gabe (ez dezagun ahaztu hari instrumentuak Orkestra Sinfoniko baten bizkarrezurra direla), egun hor nonbait sakabanatuta dauden arren.

313. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 ENERGI BALANTZEA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK

314. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 Logikoa denez, lehen aurkezturiko ekuazioen terminoen aldaketa sortaraz dezaketen faktoreek eragina izan behar dute SFG delakoan.

315. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 Lan honen helburuetatik kanpo dago animalien energi balantzean eraginak ukan ditzaketen faktore guztien analisi zehatza eta, beraz, garrantzi handia duten ikuspegiak aztertuko ditut soilik.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Dena den, gogoan izan, faktore guzti horiek manipulagarriak direla murgiltze ereduak behar duen plangintza egiterakoan.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0040 4.- Kontuan hartu beharreko beste faktore bat egokiera falta izan zen.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0036 Orain arte gainpopulazioan eragina duten faktore nagusiak aztertu ditugu.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0036 Laburbilduz, garapena eta emakumearen egoera dira, batez ere, arakatutako faktoreak.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0036 Beraz, gainpopulazioa arazo izan ez dadin edota ahalik eta razionalena izan dadin aipatu bi faktoreen inguruan zenbait gomendio eman da.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Oztopo bakarrak faktore politikoak, ekonomikoak eta psikologikoak dira.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0045 Proportzio honek bere baitan hiru faktore izango ditu:

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0050 Gas perfektuen legeak, substantzia-kopurua faktoretzat duelarik, substantzia desberdinen masa atomiko eta molekularrak aurkitzeko, zenbakizko ariketak egitea ahalbidetzen du.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 a) intentsitatearen faktore bat: tenperatura;

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 b) ahalmenaren faktore bat: gorputzen bero-ahalmena.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0187 Hodiaren erresistentzia, zein faktoreren menpe dago?

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0065 Baloreari loturik dagoen karga afektibo honek egiten du faktore indartsua izatea, pertsonen arteko ekintzak burutzearen orientabidean.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0003 Ba da beste faktore bat irekiduraren menpe: anpliazio total baliagarria.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Batetik, Aitzolen hasierako planteamendu soziolinguistikoa da okerra, ez bait da gauza frogatua gizarte-eragileen artean faktore kulturala dela garrantzitsuena eta, horren barruan, literatura.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 b) Bestetik, mekanizazio industriala izan zen erabateko faktorea.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Tabakismoa da gaur egun heriotza goiztiarren faktoreetan prebeni daitekeen garrantzitsuena, mendebaldeko herrietan.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Paepcke eta Heidelbergeko Eskolakoentzat itzulpengintza-konpetentziak itzultze prozesuaren funtsezko faktore gisa ulertzea eta xede-hizkuntzaren arabera taiutzea hartzen ditu bere baitan, horretan itzultzaileak munduarekiko bere esperientzia eta aurrejakitea jokoan jartzen dituelarik.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0166 -Inpresio Orokorraren edo G Faktorearen Ikuskera

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0306 Autore hauek, Hil- eta Jaiotzetiko-Instintuak errefusatu egin zituzten, hala ere, Fokapen Freudiarrean oinarrituz (baina ez fokapen teoriko honetan bakarrik [ikus Allport 1969; Valencia 1985], enpiria eta operazionalizazioaren bilakuntza-nahiaren ondorioa izanik ere, hauen eredua honela adieraz daiteke (Mummenday 1988): agresiboki jokatzeko, pertsona bat, ez dago jaiotzetiko faktoretaz motibaturik, Frustrazioaz induzituriko bulkada batetaz baizik.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 6. Ekonomi hazkundea baldintzatzen duten faktoreak azaltzea eta ekonomi hazkundearen arazoak eta garapenarekiko desberdintasunak baloratzea, herrialde garatuen eta azpigaratuen arteko desberdintasunak aztertuz.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Ekonomi hazkundean eragiten duten faktore eta aldagaiez gain, garapenarekiko desberdintasunak ikasleek ezagutzen ote dituzten ebaluatzea da irizpide honen helburua.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0046 Esperientzia honen ebaluazioak ikasgeletako emaitzetarako bereziko esanguratsuak diren hiru faktore daudela erakutsi du:

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Faktore sozial eta kulturalak

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Faktore demografiko, ekonomiko, teknologiko eta ekologikoekin batera, badago gizarte bakoitzarentzat bereziak diren beste faktore soziokultural batzuen multzo bat.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Bi faktore hauek lehen mailako irakaskuntzan 12 urte edo gehiagoko ikasle-proportzioa konparatiboki baxua izatea ere argitzen dute, nahiz eta 12-17 urte bitarteko multzoaren eskolaratze-tasa bigarren mailako irakaskuntzarako kalkulatutako eskolaratze-tasa gordina baino altuxeagoa izan.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Alor honetan Auzitegi Konstituzionaletik jariatu den jurisprudentziaren gauzarik gogoangarriena da, benetako faktore aldarria izan dela Espainian tradizionala zen praktika judiziala eraldatzeko.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 2. Faktore jakin batzuen arabera, arrazoiaren bidez zerbait neurtu edo zehaztu.

343. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Hainbat faktore ekonomiko, sozial eta politikoren eraginez, 70eko hamarkadan debate zabala izan zen hezkuntzari buruz eta herriaren garapen ekonomikoan hezkuntzak zuen eraginari buruz.

344. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Ildo honetan, argitu behar dugu praktika hau eragiten zuen zenbait faktore zegoela eta hauen artean pilotaren iharduera bera kultur eta gizarte-mailan indarrean zegoela nabarmendu behar da.

345. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Euskal ostatuak ezarri ziren lekuetan oro, interakzioa gertatu zen eta Herri Zaharreko eta Mundu Berriko faktoreak nahasi ziren.

346. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0024 1970eko hamarkadaren erdialdera, ordea, hainbat faktore batera gertatu ziren eta euskal artzainaren inmigrazioa EEBBetara zeharo eten zen.

347. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Eraikidura politikoa aztertzekotan irizpide historikoa, deskriptiboa, erabili beharko genuke bereiziki, hots, efektibitate edo eraginkortasunarena (zein indar, faktore, etab, izan diren gertakari edo faktuetan bilakatu direnak), eta, zenbaitetan, legitimitatearen irizpidea (irizpide kritikoa, balorazioarena).

348. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Prozesu honetan, gizonezkoenak soilik ziren arloetan emakumeen sarrera oso faktore garrantzitsua izan omen da, etxetik kanpo enplegu bat dutenena, esate baterako.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Goi-mailako kirolak leku berezia dauka legean, funtsezko faktorea baita Autonomia Erkidegoko kirolaren garapenerako; eta funtsezko faktorea da bizigarria delako oinarriko kirolarentzat eta ordezkaritza-funtzioa betetzen duelako Estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetan.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Arrasatekoek bazituzten beren faktore edo ordezkariak Frantziako zenbait hiri garrantzitsutan, adibidez La Rochelle, Rouan eta Nantesen.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Aita Arrasaten bizi da eta seme bat dauka Toledon, bere faktore edo ordezkari.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hau horrela izanik eta subentzioa ikasleko eta orduko jasotzen denez, hauetariko faktore batean igoera ematen bada, automatikoki kenketa datorkigu eta berez eskasak diren 76 pezetatik 35 bakarrik jasoko ditugu zioten AEK eta IKAko euskaltegietako ikasle kopurua gehitu egiten delako.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Gobernabilitatearen hitzarmena betetzen ari da eta bide beretik segituko du, esan zuen Estevek, eta PNV eta CiUren arteko harremanei buruz zera adierazi zuen, momentu honetan harreman horiek onak ez badira ere faktore honek ez duela CiUren eta PPren arteko hitzarmena ukitzen.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Jokabideak aldatzeko faktoreak.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Zentzu horretan, Heziketa eta Enplegurako Euskal Institutoaren sorrera garrantzizko faktorea izango da, Instituto honek eztabaida zentzu bat izateaz gain, kordinatu eta zehaztuko bait ditu, etorkizunera begira, betebeharreko ekintzak.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Hala ere, zalantzarik ez dago, oraindik leherketaldian dagoen ondoeza horretan, eragina izan duen faktoreetako bat askatasun estatalistaren arazoa izan dela, edo argiago esateko, SESB zabala zenaren barruan zeuden Errepublika edo lurraldeen independentzia eta askatasun nahia.

357. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Mendian gertatzen diren ezbeharren kasuan, % 80a mendizalearen faktoreek eragindakoa da, gainontzekoa kanpo faktoreak (eguraldiak, mendiaren egoerak...).

358. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Dena den, hauetarik bat azpimarratu edo nabarmenduko nuke hemen: Elkartearen egitura berria, ene ustetan erlazainon elkartearen etorkizunean berebiziko garrantzia izan dezakeen faktore eragilea, ongi burutzen jakinez gero.

359. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Oinarri teoriko honetatik abiatzen da autorea, jolasa hezkuntzarako faktore espontaneo bat dela eta bere erabilpen didaktikoa posible dela egiaztatuz.

360. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0005 Honen ondorioz, faktore ezberdinetako garrantzia azpimarratu egin da: haurraren bizitzaren lehenengo urteak, testuinguru estimulatzaile, ama eta haurraren arteko harremana, etab.; baina, bestalde, inkietude edo angustiaren bat sortu da zenbait familiarengan, galdetuz ea haurrarekiko urruntasuna edo amak lana egiten duelako, edo haurra haurtzaindegira eramaten delako geroko garapenerako kaltegarria izan daitekeen.

361. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0005 Azkenez, zera esan daiteke: haurrari eragin diezaioketen faktore negatiboak hauek dira: atxekimendu-jokabidearen interferentzia eta inguru ezezagun eta bildurgarri baten ondorioak;

362. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Teoriaz, kontrola daiteke gehiegizko ustiapena politika eta erabaki egokien bitartez, baina egiatan oso da zaila, ze presio demografikoa ez baita hor tartean dagoen faktore bakarra.

363. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Bizimailaren hobekuntza eta tekniken bilakaera ere kontuan hartzeko faktoreak dira, baina ez da neurterraza egoera jakin bakoitzean horietako bakoitzak duen eragina.

363 emaitza

Datu-estatistikoak: