XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Palta andirik ere etzidak egiten, eta dijuala eun legua bidean, bere usai eta kiratsarekin.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ordenan sartzen diran andre naiz guizonak nobiziadu edo prueban urtebete eguin ondorean, Jaungoikoaren aguinduak gordeaz, Eleiza Ama Santaren menpeko onak izango dirala, ta onetan eguiñ ditzakeen utzeguite edo falten penitentzia eguingo dutela, prometituaz, profesatu bitez.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Eta bizkitartean ez zuen oraino lehen cominionea egina: bainan ez zen haren falta.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ludi-mundu guztia nola dagoan ikusita, lanikeza edo falta, ezin erosi-saldu, dirurik ez edo ezin iritxi, ta arinketa eman bearrian beste 250 bagoi (amar milla'ko bakoitza) zillarrez zergatzen gaituzte.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Batzuk ziyoten ordaña edo erantzuna emango zutela; jarri, jarri, ta txerrimunin paltik ez dezute izango.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emen beintzat zaletasun paltaik ez dago, ta eguna gerturatzen dijoan bezela geyago uste det; ia beste gauzarik ez da entzuten, egun ori gora, ta egun ori bera; egun ori alde batera, ta egun ori bestera; nola zarretan ala gaztetan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan ene falta da! Zertako jarraik lagun galgarriei?.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Lenango bigun ibili bada
asia da gogorretik,
Bustian paltik eztegu orai,
nekatu zan legorretik.
Asperraldi bat artu bearrak
izango gera orratik,
Onetik egin duen ainbeste
egitezkero txarrenik.

11. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Etchahunek ez du faltarik afera hortan....

12. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Nekez aitortzen du gogoetak egiten ditu, gero erraiten dio Kriztiani: Aitortzen dut ene falta dela.

13. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Gertatzen zaitzu, zenbeit aldiz aitortzea zure falta dela?.

14. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Ez duzu aise onhartzen zure falta dela, Ez ditutzu aise atxemaiten eta erraiten zure bekatuak.

15. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Pilotak galerietako zureria hunkitu-eta, huna non itzultzen den xuxen-xuxena predikariari buruz; hunek airetik biltzen du erranez: - Falta pilota!.

16. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskual-Herriko burrasoek erran dezakete egun guziz kofesatzen nintzaio-an erraiten duguna: ene faltaz, ene faltaz, ene falta haundiaz, zeren anhitz eskualdun burrasoek dute ahantzi beren aginbidearen osoki bethetzea, beren haurrer eskuararen erakastia.

17. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Kofesatzen nitzaio Jainko Aita botere guzia duenari; Maria bethi Birjina dohatsuari; Mikael Arkanjelu dohatsuari: Joanes Batista dohatsuari; Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), zeren egin baitut sobera bekatu gogoz, hitzez eta obraz; ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiaz.

18. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Beraz bekatuan erortzen bagare, debruaren falta da? Ez, gure falta.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Comisaría de Abastecimientos y Transportes deritzaiona azkeneko gudak ekarri zitun arazoak konpontzeko batez ere Circuito Komerzialak ziaro puskatu ziralako, transporte falta, jateko gauzan falta ta aien razionamentua, pasatu da momentu baten ematen zun organizazio onen bearrik ez zala eta kentzea erabaki zan importantena izatea, onengatik Ministerio de Comercio deritzaionak prezio eta jateko gauzekin jokatzen du, eta era berean Ministerio de Agricultura -k estalpetu nai ditu emantza batzueri jarritako kotizazio txikienak, excedente asko erosiaz.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Kiarki ageri da, gerla batetik bestiala, ozkaz ozka, pollitarzuna lurrialat juan dela. Gerlen falta, hori? Dudarik gabe. Bena etchekuena ere bai.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Praube zonbaitek, hala da, bere falta dute, ez badute esku-gainik. Irabaz-arau oro iretsia dute: tan gagnat, tan chiflat, dio kaskoinak. Hein batean merechi dute beren ezeria. Bainan zonbat eta zonbat, merezi ez duten miseriarekin daudenak!

23. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan nola ez ohart badela bere alhaze gibelean preso egoite hortan, Espainiaren eta Español buruzagien falta handia?

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Etchart-ek berriz ere harritu ditu guziak! Horra plekari bat gutien ustean egiten dituena petto batzu ikaragarriak, pilota batzu michterio ederrak faltan ezarriz batere funtsik gabe.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Noren falta da?

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Esku-soiñua daukanak ederki jotzen du ta pandero zale abil eta abeslari trebeen paltarik ez du noski.Oien abestiak etxekoneko paretan jo ta urrutira dijoaz galtzen.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 S. M.: Baita beste faltak txukuntzeko ere... ortografiko eta morfolojikoak....

28. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 TENIENTEA.
Ezetz! Ezetz? Hori da hori! Urteko informerik inportanteena, Madridera falta barik bialdu behar dana, eta ezin dauela formazioa itxi?.

29. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - (Kartera zabaltzen du). Boligrafoak. Daudenik onenak. Berez idazten dute, berez, ortografiazko falta barik.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 - Futbolarien kromoak faltarik gabe eramango ditut.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Beste zerbitzu askoren antzera, hiriburuan zentralizatu dira hauek ere; hau dela eta, probintziako beste eskualdeak osasunerako instalazio publikoen falta pairatzen dute, zentru pribatuen ugalpenarekin nolabait zuzendu nahi izan dena.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak zerbaiten falta sentitzen duenean eta hutsune hori betetzeko nahia adierazten duenean, gizaki honengan beharra sortu dela esan dezakegu.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Hemen bai balio duela Axularrek dioena: Eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak.

34. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Baina, okerrena, nagusirik gabeko txakurraren itxura hori da, babes falta hori... Ezin dut ulertu.

35. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0038 Amaren begietan nabari zen semearen falta.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Tutti Fruttesaren falta ere sentitzen zuten, harekin egindako solasaldiena, izozki bana jaten zuten bitartean....

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 PNVri berari behin baino gehiagotan salatu zaio projektu baten eta politika deziditu baten falta, Alderdi barruan adina Jaurlaritzan.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Aurrerapenak, progresuak alegia, gauza onak eta txarrak ekarri dizkigu; azken hauen artean, satsudura, jendearen pilaketa, ariketa fisikoaren falta, alkohola, tabakoa, drogak eta jateko ohitura txarrak aipa ditzakegu.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Horretarako estruktura ekonomikoak falta: gauza ezaguna noski.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Eliz-orduak patxara eta egokitasun pixkatekin, abestuz, egitea billatzen genduenok aspalditik jotzen gendun orrelako liburu baten falta: ugaritasun aundirik ez baigendun arlo ontan.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 1960-1980 artean zerbait egin bada, eta orain ikastolak eta Unibertsitatea zerbaitetarako baldin badauzkagu, ba, berriro lehengo falta berberak ez egiteko gutxienez, balio beharko ligukete.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Gaur-gaurkoz, historiarik idazteko, problema haundia daukagu: azterketa monografikoen falta.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Besteak beste, teknika arrazoiak aipatzen ditu berak eta burdingintzari gagozkiola, errekin egoki baten falta gogoratzen du.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Nik, batez ere, umeentzat parke handi baten falta ikusten dut eta, baita ere, zinema areto baten falta.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 - adiskidetasunari buruzko arazoren bat
- neska-mutilen arteko harremanei buruz
- herriko arazoren bat:
- langabezia
- delinkuentzia
- gazteentzako lokal falta
- berdegunean falta
- makarrak ugaltzearen arazoa
- droga
- etab.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Kofesatzen ibiltzen zen ere Angeluko parropia batetan urte guziez faltarik gabe, aste Saindurako.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Azkenik, puntu beltzen artean, prentsan euskara nagusitu dadin normatiba baten falta nabariegia aipatuko genuke instituzio publikoen aldetik.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0192 Ordiziako bi baserritarrek mendian ahuntz-sail bat biltzen ari zirelarik, eta ahuntzak kobazulo batean sartu zituztela, bat falta omen zitzaien.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0235 Froga bezala aurkezturiko zenbait dokumentu egoera txarrean dago, zakartuak, josiak eta itsasiak, beste batzu beranduago sartu dira eta atera egin direlako daude bananduak; beste batzu ez dira itzuli eta folio horiek falta dira.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Beharraren barren analisi batetara igarotzen bagara, has gaitezen, zerbaiten falta sentsazio denez aipatzen.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Harrobi hauek beharrezkoak dira dudarik gabe, baina dena dela planifikazio eskasa edo planifikazio eza eta erabateko kontrol falta kritikatu behar ditugu.

52. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Iltzen badira, kaleren bati jarriko ziotek beren izena, eta beretarrak ez ditek ezeren paltik edukiko.

53. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 - Komonera zijoala esatea naiko zuan, bere faltaz iñor ez oartzeko.

54. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Joku garbiaren falta berriz ere!.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Hortaz, ondoko kasu hauetan erabili ahal izango da aleko balioa: a) Hirilurraren neurri txikiek, biztanle kopuruak, higiezin-merkatuko aktibitate urriak edo beronen faltak honela aholkatzen dutenean eta Balio Ponentzian honela bidezkotzen denean.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta ez dute arrazoiaren faltarik, beren bizimodua arrain preziatu horien mende egonik ezin ametitu Hendaiatik edo nonahitik arrain hondatua inportatzea, denon kaltetan izango bait da.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Ez zuen arrazoi faltarik.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Serio bear zanean serio, baiña umorea eta ironia faltik etzuala ere garbi adierazten dute bertso auek.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Bañan orrek ez du izango sukaldean lan faltik orrela jana jartzen duen artean.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zinegileak berriak baldin ba dira antzeslariak ere kasu berdinean daude kontuan hartzen badugu diruaren falta filmeak egiterakoan eta ondorioak maizegi txarrak dira noski.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 - EB: Zer gertatzen da frontoi famatu horrekin? HAE: Frontoiaren arazoa garajeen faltarenarekin dago loturik.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta, goizean esnatu zanean, poltsa palta.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Etor faltarik gabe. Ikus arte.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Abertzaleen falta berak dioenaz.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Haien falta dela erraiteak, huts bat egin dutela erran nahi luke.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Gauza batek harritu nau haseratik eztabaida honetan: salaketak oinarritzeko funtsezko arrazoien falta.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan alaz guztiz ere ta oraingoz, erri subdesarrollatuen iduri bizi ta ozen bat da India; analfabetoak, 70%, gero gose aztarrenak, sendagilleen falta, 56 milla sendagille daude bakarrik orrelako erri zabal batentzat.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Haatik, pertsonalen izua heuren gainean egoten da ia partidu guztietan, batipat pivotengan, errefortzuren falta zeharo nabaria baita.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Kajoi zahar bat izan da urte luzez obra honen esistentziaren lekuko bakarra eta aurkitua izan zenerarte egilea bera ere ez zen bere faltaz ohartu.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Haundituz joateko kemenik ez eta, berriak sortzeko gogoa falta.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 A: Ez dago neskak traineruan sartzeko esperantzarik ala? M: Traineru batetan? Ez, zeren ez bait dago plangintzarik neskekin traineru konpetizioa egiteko, baina ez dago gogo eta jende faltarik.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Emen oraindik ez da etxe barruetan ur faltarik izan.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Mendearen bukaeran, artista, artisau, arkitekto eta intelektual askok Egyptora emigratu zutenean, ez zuten babesle faltarik izan Europako ohitura eta ereduak berenganatzeko irrikitan ziren egypziar dirudunen artean.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Lau mendetako anakronismoa dago horretan! Zinegile baten zehaztasun historiko falta honek ikusleen izpirituan nahasketa erein dezake. Pierre Nagant Sambreville (Belgika).

75. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Abegi eta ostatu, 1990eko apirileko alean uharteetako abegi onari buruzko artikuluren baten falta somatu dut.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Hori, duela 45 urteko bi bikario heien falta da.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Eleiza inguruan euren faltea artzen da.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ta ezaun zan euren faltea.

80. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00137 Batzuk eurantzat esaten dabe
eurak ez daukela utsik,
kasu orretan gaur ez da falta
gaizto eta arroputzik.
Euran aldera izan ezkero
deabruagaz be pozik,
eta Jainkoa bera be txartzat
euran alde egin ezik.

81. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Bateatu eben eta eleizan sartu Izar kristau barria. Aitabitxi-amabitxiak egin ebezan euren promesak amaren falta baten kristaubidean heziteko bateatu barria.

82. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 IXABEL.- Pakean nago, baina sekulako beroa daukat, beroa edo haize falta.

83. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Haatik, karlisten artean tira-birak zeuden eta, horretaz gain, gerrak eragindako nekearen eta Zumalakarregi hil ondoren gidari eta estratega onen faltaren ondorioz, Bergarako hitzarmena (1839) sinatu behar izan zuten. Bake honen bitartez, armada karlistak Isabel erregina onartu zuen, baina, aldi berean, Foruak defendatzeko eta mantentzeko agindua lortu zuen Espainiako batasunari kalterik egin gabe.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Faxismoaren oinarri ideologikoen falta keinuen bidez ordeztu zen: agur erromatarra, sinboloak eta buruzagia gurtu beharra.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0030 Urte haietan matxinadak, jakien falta eta frantsesek sakonki bizi izan zituzten erlijio borrokak gertatu ziren.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 lehoia / tigrea / elefantea / dortoka / ostruka / errinozeroa / krokodiloa / tximinoa / foka / hartza / belarra / oihana / adarra / luma / afrikarra / txinatarra / bilbotarra / mexikarra / baketsua / azkar / astiro / txaloka / zaindu / falta

87. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 aita-amak
trakets
sumatu
so egin
zorion
guztiz
gogoa
falta
samin
ilundu
harrera
atzerrira
oso
atsekabe
sortu
barne
arrotz

88. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249
Neurrigabeko erabilera.
Botatzen diren espezieak ez berritzea.
Mantenu falta.

89. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00136 Errekurtso ekonomiko faltak soilik azalduko luke halako xelebrekeria.

90. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Berriz ere guk jarraitu genuen eta haren faltarik ez zegoen, eta gure bertsoari erantzunez.

91. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00046 Behin, ordea, enkargatua falta, eta ni jarri ninduten egun hartan nire saileko langileen kargu.

92. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0086 Lau handiok kafe egin berriaren usaina aditzen ari ginela, Nuriak ahots marrantatuaz (ariketa faltagatik noski) gure aurrean esan zituen lehenengo hitzak atera zituen:

93. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0052 Hezurrak zeuden lautadatxoan barna abiatu zirenean ordea, inork ez zuen txakurren pulamentu faltari buruz dudarik egiten.

94. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Behin halaxe geratu zen pinu-har bati begira eta kapulu guztia amaitu zuen arte ez zen ohartu jateaz, ez edateaz, ez eta bere aitak semearen faltagatik izan zezakeen kezkaz.

95. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Karnetak ere hala moduz, baina diruaren faltarik ez dagoenean aurkitzen zaio eguzkiari hozpela.

96. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0221 Gauzen dohaina edo dohain falta, begiramena eta bere aurkakoa, maitagarria eta ez maitagarria, hobena, bertutea, ohorea, lotsa, guztia iritzian oinarritzen da, besterik ez.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00038 San Blas egunez, gosaltzeko txokolatea bolatuarekin izaten zuten, batez ere erlikiaren ardura zuten apaizek; bazkaltzeko ere, ez zuten zerri hanka faltarik izaten ermita etxean.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 - Beti izan dira sektak edo hobekiago esanik, erlijio nagusien alboan erlijio-talde koskorrak. Eta beti ere krisialdi-garaietan ugaldu izan dira. Gauza jakina da hau egungo munduan. Sekta askok pobrezia edo segurantzarik falta, bizitzeko ezina edo ideologiaren ahulezia nagusi den lekuetan aurkitzen ditu jarraitzaileak.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Populazioa 100 biztanle ingurukoa, herri txikietan sakabanatzen da. Industriaren eta zerbitzu guneen faltak, eremu honen desegituraketa ekonomikoa ekarri du eta honek eragin zuen emigrazioa hirira. Lehenago, eremu honek lotura zuen Iruñeko eta Irurtzungo merkatuarekin, orain, ordea, Iruñean daude lanpostu gehienak.

100. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Familia batean, aitaren ausentziak oso luzeak direnean, haurraren dependentzia gehitu egiten da, aitaren faltagatik amarekiko gehiegizko menpetasuna sorrarazten baitzaio.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Trucco (atezaina) kontuz falta-jaurtiketetan, atera zuzenean jotzen saiatuko dituk beti, eta atzean erne, ez egin area ondoan behar ez den faltarik.

102. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 - Badira herrian euskara sustatzen duten hainbat entitate: irakaskuntzan, euskalduntze-alfabetatzean, udaletxean,... baina nahiz eta guzti hauek eta gehiago egon, hauek ez dira nahiko, zerbaiten falta somatzen da.

103. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Maila morfologikoan ez bezala, sintaxian horren falta nabaria sumatu dugu.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Eskema garbi baten falta nabari zaio.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0231 Iturria? itauntzen du M-k, harrigarritzat joaz (errata ez bada, jakin) batez ere GN-tzat eman ohi den ezagutu-ren eratorri honen e- hasierakoaren falta.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Axular har nezake babes, huts eta faltengatik eskuzabaltasuna eskatzeko unean: haur edireiten dut nik neure alde eta fabore, zeren enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko obrek eta entseiuek, zenbait huts eta falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizun direla.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Berdintasunaren eta agintari faltaren ondorioz, arazo larriak direnean irtenbidea taldea banatzea eta beste norabaitera joatea izaten da.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Gida didaktikoaren faltak, edukin-azalpenik ezak edota informazioa erdaraz eman izanak buruhausterik sortu du.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0035 Udalek eta Batzar Nagusiek hornidura falta ez zedin arduratzen ziren, eta gainera prezioek egokiak izan behar zuten.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0156 Barojak bere eleberrietan (Aire de lejanía poética Juan de la Encinak zioen moduan) batez ere itsasoari buruzko eta beste hainbat testu poetikoetan ezarririko agudazia eta eskeletu poetikoa falta izango zaie, nahiz eta formalki gorputz narratiboa izan.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0039 Gainera, atal honen hasieran aipatutako euri beltzak, Tunguskan aurkitutako zuhaitz erre eta biluziek eta krater faltak meteoritoaren teoria ukatzen dute, leherketa atomikoaren tesia baieztatuz.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0093 Gauza bera egiten da kordarako, hau aurrekoa baino txikiagoa delarik, eta kasu honetan arkuaren falta dagoelarik.

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Kontzientzi falta hori ez da gizartearena bakarrik.

114. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Bai; baiña gauza askoren palta.

115. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Ezeren paltarik ez daukan famelirik ez dago munduan, danik eta aberatsenak izanta ere.

116. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 ZENTZULUZ: Bai, noren falta?

117. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0064 Erran bazuen erran... Hango kriolaminak!
Entzun zituen bereak eta beltzarenak.
Jaun Otso, guti edo aski abokata,
mintzazu zen, denak ixildu-eta,
deplauki erranez holako heldeketa
zela, dena, dena bai, astoaren falta!
Abre beharri luze zakartsu zorridun
usaindu hura zela orotaz hobendun!
Auzoko belarra jatea,
zer bekatu paregabea!

118. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0178 Itxura guzien arabera 8 horietarik 5, bi urte lehenago, bostak betan, falta ekarriak zirenak dira: bat edo bestek izen bera ukaitea gerta daiteke.

119. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Azpeitian, berriz, euskaraz eskolatzeko aukera faltarik ez da.

120. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Badirudi, orain arteko intransijentzia bera agertuz, EHU/UPVko agintariek ez dutela inolako asmorik hainbeste urtetan zehar konpondu gabe dirauten arazoei irtenbidea bilatzeko, irakasle despedituen egoera, irakasle euskaldunen falta, indarkeria areagotzea...

121. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 g) Zuhurtzia falta, arduragabekeria edo etika profesional-eza, betiere horren ondorioz hirugarren pertsonek erreklamaziorik egiten ez dutenean edo kalte konponezinik eragiten ez dutenean; bestela, hutsegite oso larriatzat hartuko dira.

122. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Batikano Bigarrenak, gazteen indarkeriagana fidantziarik ezak eta guztien gainetik hauengan buruzagi zentzudunen faltak aldatu zuten.

123. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0041 Denbora faltak galerazten diguna egiteko sormena bearrezkoa da.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 Aurka dauden horiek (CONCAPA, Accion Familiar eta abarrei EAJ/PNV ere atxeki berri zaielarik) gehien erabili ohi duten argudioa rol baten faltarena izaten da: hau da, beraien ustez ume batek emozionalki orekaturik haz dadin aita eta amaren rolak behar dituenekoa.

125. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Komertsantek berek ez dutela aski indar egiten? Segur faltak badituzketela eta beharbada falta handiak.

126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Herriko hautetsiek ere hasarre, gobernuaren falta dela salatuz, gobernuak lan gehiago emaiten ahal lukeela Turboméca-ri...

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0029 Eta dirudienez bezero faltarik ez dute izango etorkizunean.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0029 Baina bezero faltarik ez dute hauek ere.

129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Ez da ideia eta nahikeria falta.

130. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Kohesio falta edo enfrentamendu hauek askotan oportunismoaren edo, esate baterako, Ordoñezen protagonismo nahiaren ondorio dira, denbora gehiago pasatzen baitu honek faxa erabiltzen eta dekarazioak egiten lan egiten baino.

131. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Hasiera batean eta gisako lanotan dugun esperientzia faltagatik edo, galdera nahikoa iluna planteatu genuen, momentuko bertsolari ezagunen artean zein zatekeen Gizon Ideala galdetuz.

132. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Kanpokaldeko espaziorik ez izateak poliki poliki falta hori konpentsatzeko modua auzoan bilatu eta aurkitzera eraman gintuen.

132 emaitza

Datu-estatistikoak: