XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 JAUPARI-SAIL batek buru egingo dautso GUDAL-JAUPA=rLt=ZA'ri eta SAIL ori Buruzagi Gallenak eta onen agindupekoak osotuko dabe.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Buruzagi Gallena, Jaupari izango da; ez baña, bearrez, aren agindupekoak.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 a). Buruzagi Gallenari berberari yagoko GUDAL-JAUPARIAK izentau eta aldatutzea eta baita izentatuai euren ardura kendu ta, ezarri bear izatekoan, zeatzak ezartzea be.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 b) Buruzagi Gallenak autu leiz guda-oñetarako Ikertzaleak.

5. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 JAUPARl-SAIL'eko agindupekoen eskubideak Buruzagi Gallenak zedarrituko dauz.

6. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Saildi barrutik, Buruzagi Gallenak izentauriko GUDAL-JAUPARI Gorenak beronen lagunenganako zuzendari aginpidea izango dau, mallakeraz, sailburu dala, besteak talde-buru izanik.

7. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 GUDAL-JAUPARITZAKO Buruzagi Gallenak Gudalburu malla izango dau.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Borrokarien oiuetara beingoan inguratu ziran sukaldeko emakumeak, eta gallen ikusi zuanari eman zizkon Ana Josepak, atxur kirtenaz, iru edo lau zartateko, galantak baña.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Premiñan egozan landarrai ukarra, espetxean egozan autorleai kemena emoten, galen eta bikain agertu ziran Aton ta Lenen.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Persi'ko kistarren arrtean Aton eta Senen gallen eta garbalenak ziran: guztietzaz maitatsu izanaz, ukarrak aurrez egiñaz, erritarr asko ekarri ebezan egiazko siñeskuntzara; autorleai adore ta kemena emoten be aurrenengo ebiltzan Aton eta Senen: origaitik begi txarrez ekusezan kistarr-izenaren arerioak eta lasterr salatu eutsoezan Deki'ri.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Zelan ez doguz neurtitzez ondu gaurko pelotari gaillen askoren egite arrigarriak, batez be orain-oraingo Azkarate elorriotar eta Gartzia-Ariño axpetarrenak?.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Herensuge sutan iarri zan eta itsasora egaldatu garrez inguraturik, igarobidean oianetako pagoadar gallenak isatsarekin moztuz.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Ik nun daukazkik kemenak
menderatzeko gaillenak?
Ezur igarrak autsitzen dizkik
indarra duenak .

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogorakizun eta gogoaren ioan-etorriak eta asmakizunak oro gailen eta iaun bezala izendatzen ditu; gauzarik soilenak eta izkutuenak bizitan leudeken bezala, ta begiz-begi ikusgarri bailiran aurkezten dizkigu.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Jauntxoek eta Amigos del País sozietateak duten garrantzi gailena ezin dezakegu uka noski jakintza zaharraren funtsa ziren filosofi-legeen deusezte bat direnez eta zientzi berriarekiko gure Herriaren ate-zabaltze bat.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ola jarraitzen du Etxekorena jaunak: Gizon aundien urritasuna dagola esango digute gazte jendeok. Ditekena da au egia izatea, baña ez egi osoa. Iñoiz, bear bada zar eta antziñakoak geiegi goralduak izan zitezkean. Ori baño okerrago da guzieri zaputz egin, dana ukatu ta ez iñor maixutzat artzea. Euskal lorrean gizon gallen eta goitarrak ba-dira alegin guziak egiten ari diranak. Aurrera ezpagoaz ezta gizon oien erruz ikasi nai eztutenen paltaz baizik.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Lenago aipa dugu egiak erdizka baizik ez zituala esan; eta ori gezur utsa esatea baiño okerragoa da sarritan.Unamuno'k bere aunditasun gallenean griñak ta errak antzekoak zituen.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Martin Ugalde Caracas aldean gallen zebillela entzuna genuen; erdel literaturan sariak irabaziak zituala ere bai.

19. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AKETOAK - Au yauregitar gallenetariko dogu, urrean.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Goren-maillako kulturea bildu ta edatu ta edertuteko gai izango gara, jakintsu gaillenak sortuazoteko, bizitzako arazo garrantzitsu ta beiñenai arpegia emoteko, zein gizarte-erakuntzan, zein euskal-izkuntzan.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Behingoz hamar bat urtez gaztetua bide zan Pierre: ibillera ariñagoa, arnasa sakonagoa, etorkizunari buruz baikortasuna gaillen, naturalezaren sendimena askozaz ere biziagoa.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Iragandako lehengo totalitarismoari esker, eta gaileneko neurriaren abusoz aberastu eta medraturiko sozial talde haiek berek nahi zuten atzera, eta kosta ahalak kosta, sistema hura berrirotu patria oro finca bat izan balitz modura berriz eta berriz beren gisara prestatzeko, baina lehengo eta geroko denak familia bateko menbru izan arren, iduria bederen besterik nahi zen.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Odon Apraizek, arabar ikertzaile aspergaitzak, egin dituen azterketen arabera, Arabako herri euskaldunak honako hauek ziren, joan den mendean:
Okondo (Okondojanako auzunea): euskara hilzorian.
Aiara (Luxaondo).
Laudio: hemen ongi gordetzen zen euskara; orobat bertako auzategi diren Areta, Zabale eta abarretan.
Lezama: Baranbion indarrean zegoen eta hilzorian, aldiz, Lezama, Astobiza eta Larrinben.
Zigoitia: Gehienak euskaraz mintzatzen ziren Etxaguenen eta bertako San Pedro auzategian, baita Murua, Manurga, Larrinoa, Gopegi, Ondategi, Olano, Zaitegi, Akosta, Zestape eta Eribe herrietan ere. Buruagan eta Berrikanon, aldiz, gutxiengoa mintzatzen zen euskaraz.
Ubarrundia: gehiengoak erabiltzen zuen euskara Betolaza eta Zirianon eta gutxiengoak Luko, Huribarri, Ganboa eta Landan.
Legutio: euskara zen gailen erabat.
Aramaio: berdin.
Ganboa: Marieta eta Larrintzaren gehiengoak zerabilen euskara. Zuhatzu eta Langraresen, berriz, gutxiengoak.
Barrundia: Bizirik eta ongi mantentzen zen Elgean, eta hilzorian zegoen Ozaeta, Ermua eta Larrean.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 Gipuzkoako eredua deitu den hori ateratzen da gailen eta nagusi.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Gure hizkuntza ahoz mintzatua izan da batez ere eta ez izkribuetan erabilia eta hala iraun du bizirik menderik mende, kontra zituen indar guztien artean gailen aterarik.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 XABIER LIZARDI EDO POESIA GAILEN Hamaseigarren mendean Detxeparek bere poema erotiko bikainak idatzi zituelarik (erotikoak, erlijiozko eta euskarari buruzkoen artetik hartzearren), gauza garrantzitsu bat egin zuen: era pertsonal batetan eta ikuspegi berezi batetatik, gai zail, arantzadun eta sakon bat erabili zigun.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0004 Mitxelenak, Gil Reicher-ek, Lafon-ek, Leizaolak, I. Sarasolak, e.a. oso ontzat hartzen dute; horietako zenbaitek, gainera, gailenetakotzat dauka; Leizaolak dio: .

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Garrantzi handia izan zuten ere bibliotekak eta berriro Mexikokoa egin zen denetan gailenena Unibertsitate mailan, 10000 liburu bait zituen lerroturik.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 1853: Europako bazter guztietan kontrarreboluzioa nagusi eta gailen.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bizia laguntzen dugu, hitz batez, igotzen, garaitzen eta gailen irteten.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Azkeneko iritzia atera zen aurrera gailen.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Ogimamizko eskulanetan ere gailen dira indioak.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Ikasleen artean zentzudunenak, arduradunenak, egizaleenak, gailenenak aukeratuaz gero arau kolektiboa egin errazagoa litzateke; bestela, nekezagoa eta elementu galgarria izanen litzateke.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Bi kasu horietan, superlatibo erlatiboa dugu; besteekin alderaturik agertzen bait da gailen.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Beste andoaindar gailen bi, Fernando eta Pedro Aizpurua ditugu.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Eta gauden ziur bere senide Gipuzkoako Kutxarekin batera Kutxa berriaren eraketa antolatuta ere, Gipuzkoaren eta bere komunitate osoaren (eta Andoainek bere lehenaldi eta bere orainaldiarengatik, postu gailen bat betetzen du hemen) alde lehia eta ilusiorik handienarekin lan eginez jarraituko duela.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Fedea ateratzen da beti gailen.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0033 Ezkerraren gainean, Barakaldo eta Sestaoren parean, Labe Handiak ditugu gailen, burdinazko egunen eta gauezko suen lantegiak.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 9. Ingurunea: El Rallon (edo Prallon), 150 ha, estepaz eta muino koniko guztiz bereziez osatua, inguruko mendi gailenaren oinean hedatzen direlarik.

40. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Onen sasoia, aren kemena... Nor gaillenena?.

41. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Laisterkari indartsua esatea, laisterkari gaillena esatea ainbat ez ba`zan ere, askoz gutxiago etzan esan nai izaten.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Eta ludiko korrikalari gaillen guztien alderantziz, euskaldunek ez dute maixurik eduki izan.

43. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Aldiko laisterkaririk gaillenena leizatarra zalarik, etzuan eragozpenik eduki arruizdar korrikalari gazteari eun metroren aldea eskeintzeko, lenbiziko aldiz 12 kilometroko ibillia betetzekotan jokatu zutenean.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hiruen artean honexek zuen aukerarik kaxkarrena gailen ateratzeko, eta horrexegatik burutu du oso kanpaina garestia eta irudikorra.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Nola ez, Galizia`rekin beti bat egiñik bait zegoan eta galego izkuntzaren zaindari ta buruzagi gaillenena.

46. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Zornotzatik Torrebururantz ninoala, Autzaganeko aldatsaren erdi aldetik gora, eremu magnetikotik libraturik lez nasaitzen nintzen, barriro neure altueran, eta, atzera begira Zornotza oinetan ikustean, gailen sentitzen nintzen.

47. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0099 Esate bateko, sorginen mundua bere ondarretan zebilela, emakumeak ageriko ditun azkeneko hondarren kargu; jasotzen diren sorgin kontu guzietan horrexegatik ageri ditun gailenago emakumezkoak; eta aitzitik, sorginen mundua desegin ahalean nagusitzen joanen den kristaukerian, gizonezkoak ageriko ditun aurrendari.

48. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Hurrengoan gailen ilkiko bada lehen urteetan batipat bustiduraren gauzatzea lapurtarren obretan 9 Chouriok, esate baterako, noizik edo behin zalantzak azalduagatik bustidura erakutsiko du ia beti: baiño, siñhestean, zareiño, bagiñe, Jaiñkoarekiñ, ea.

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0040 Hau zeharo loluta dago aipatzera goazen bigarren xehetasunarekin: Larregiren liburua pasadizuka dago antolatua, hots, Testamentu Zaharra goitik behera kontatzeko inolako asmorik gabe, gertakaririk gailenenak bakarrik emanez, laburpen gisa, eta bakoitza bere azalpenarekin.

50. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 Gatazka horiek maiz gizakiaren garapenaren ondorio bezala ulertu izan dira, hizkuntza bat inposatzea, besteekiko gailen izatea ezinbesteko gertakizun naturala bailitzan .

51. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 LVI. Gortegizon entzutetsuenei buruz zer esango dizuet jada?; horietariko gehiengoa baino menekoagorik, morroiagorik, txepelagorik ez doilorragorik ezer ez dagoen arren, denean agertu nahi dira gailenen.

52. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Kubako atleta gailenetako batzuek lesioak eta emaitza txarrak izan dituzte azken aldian kirol lehietan.

53. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.2.- Gainditu beharra dago sakabanatze-kultura, desberdintzapena eta aurkaketa ere dinamika gailen gisa, identitate anizkoitik abiatuz eta horri ukorik egin gabe, erreferentzia komunak eta helburu nazional konpartituak, baita dialektikoki konpartituak ere argira isladatuko dituen kultura birreraiki dezagun.

53 emaitza

Datu-estatistikoak: