XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Abe batzutik lotuta xirrika batzuen bidez erori.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Apeoa bai-dakizu zer dan, columna sosten eta baserritarrak apeoa esaten diote etxeko abe aundiari.

5. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Agari ta abeak zocalos y columnas, Mañaria'ko kararriaz edo aitz-arriaz egiñak dira, baña beko alde guztian ura darioe noizian-noz; beste arri landua barriz, Oka, Orobio ta Iurretakua ebillen Asuntzeko kantera ugaria aurkitu arte,eleizatik iru aneurkin edo kilometrora.

6. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 1- Ixil organua
ixil dut ezkila,
aldarean daukat
gure Yaun umila,
abean eseki
guregatik ila.
Aitaren ITZA da,
bañan itz ixila;
ixilik ari naiz
ixil orren billa.

7. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Alabañan, hementxe bertan diñostat, Heriotze ta Abe beltza nihunek dakarkikeadala; ta neure astakillo azpian meneratuta, eni gorabidea, Aide, zaldi ospetsuari, ostera, atsa emanen digukala.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yuduek, alako arreraz larrituta, abetik zintzillik zintzur egiñez, beren biziei amaya ezarriko zien beldur ziran.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn sekzioko momentu makurtzailea eta indar ebakitzailea positiboak direla suposatuz, habearen ezkerraldeko zatiak elementuarengan duen eragina V indarrak eta M momentuak irudikaturik dago, 57(a). irudian adierazten den bezala.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Era berean, sekzioan ere, momentu makurtzailea eta indar ebakitzailea positiboak direla joz, elementuarekiko habearen eskuinaldeko zatiaren eragina aipatu indar-bikotearen momentuak eta indarrak errepresentaturik dago.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn eta sekzioen artean habearengan inongo indarrek ez badihardu -57(a). irudia - bi sekzioetako indar ebakitzaileak berdinak dira Azterketa honetan mespretxatu egiten da habe-elementuaren pisu propioa.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Beraz, karga arteko habearen zatietarako, indar ebakitzailea, momentu makurtzailearen x-ekiko deribatua da.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 4.9.- TENTSIOAK HABE KONPOSATUETAN. Injinerutza praktikatzerakoan, sarritan erabiltzen dira habean zehar elkarri lotutako edo soldatutako zenbait formatako profilez osatutako habeak, eta multzo oso horrek oso forma desberdinak hartzen ditu materialen eta aplikazioen arabera.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Kalkuluak egiteko prozedura, honako hau izan ohi da: a) habearen proiektua, solido bakartzat harturik eta b) habearen zati desberdinak lotzen dituzten elementuen proiektua eta berezketa.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Lehena egiteko, pieza bakarreko habeentzat ezarri diren formulak erabiltzen dira, baina sekzioari, errematxe, torlojo, berno eta abarrek behar dituzten zuloen hutsuneak deskontatuz.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Bedi lehenik zurezko habe bat; 4.17(b). irudiak adierazten duen bezala konposaturikoa.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Era honetan: Pieza bakoitzaren gainean diharduen S indar ebakitzailea kalkulatzeko, indar hau pieza bakarreko habean eb azal neutroaren azalera gainean banatutako indar ebakitzailearen berdina dela jotzen da, b habearen zabalera eta e bi pieza jarraien erdiko puntuen arteko distantzia izanik (ikus 4.17. irudia).

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 (84) ekuazioa erabiliz eta kasu honetan habearen altuera 2h dela kontutan harturik, honako hau lortzen da: Piezen dimentsioak eta beraien arteko e distantzia, habearen pieza eta hozkadurek jasaten dituzten tentsioei eusteko modukoak aukeratu beharko dira.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0465 Lehenik gehienbat altzairuzko habeentzat ezarriak izan dira materialik erabiliena delako, baina gero beste batzuetara ere hedatu dira.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Horregatik hain zuzen ere, mesprezatu ohi da berori habe lerdenetan; denetan.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Habe soilki bermatuetan eta erdian karga bakarra dutenetan ere, piezaren erdialdeko ebakidura ez da kopatzen simetri arrazoiak direla bide.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Kasu honetan, (d) ekuazioak, habearen erdi bakoitzari aplikatuta, (d`) ekuazioa erabilita baino gezi-balio zehatzagoa ematen du.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Bestalde, zenbait karga jasaten dituen habe baten deformazio-energia ezin daiteke zehaztu, karga bakoitzak independenteki egiturari aplikatuta duen eraginen batura soil legez.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Jarraian beraz, zenbait karga dituen habearen kasua aztertuko dugu eta kargen nahiz deformazio edo gezien baitan adierazten saiatuko gara.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Demagun AB habe elastikoa dugula; P1 eta P2 karga bilduen eraginpean dagoena.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Habearen deformazio-energia, P1 eta P2 indarrek egindako lanaren berdina da, habeari C1 eta C2 puntuetan hurrenez hurren astiro-astiro aplikatuak bait liren (10.19. irudia).

27. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Ihesi berri da egunargia,
karnaba kanta lotara doa,
habeen egur zaharra eta
sasiaren txorten oraildua.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Behin baino gehiagotan haizearen eta euriaren soinuaren doinura hartzen zuten senar-emazteak loa, habeen gainean zegoen teilatua eta elkarren arteko epeltasuna zeru haserretuaren aurkako babesleku bakarra.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Holakotan ari ziren bitartean, eiako habe baten gainetik kafe paketeak gurdiratzen ziharduten.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Ondoren, beharrezko jotzen dugu Eskola horren habeak izango diren bizpahiru lankide lanera sarreraztea eta aipaturiko bigarren saioari ekitea Eskolak ekinean hasteko beharrezko duen Projektu eta Aitzinkontu zehatza egiteko eta ikasturtearen haserarako burutu behar den programa zehatza eta materiala prestatzeko.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Kostruzioak arkitekturaren helburuari batere jaramonik erakutsi gabe elementu estrainu hartzen ditu: ezertxoren eustkai ez diren koluna bihurrituak agertzen dira, uhin tankera hartzen duten abeak, frontoi konkaboak.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 Erreka baten alde batetik bestera ipinitako ohola da abezko zubirik xinpleena.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0011 Haritza eta gaztaina, eraikintzarako habeak eta egiturak taiutzeko.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barramakurra. Hormigoi armatuzko habeen armaduretan muturrak 45ampdeg;tara okertuta dauzkan barra metaliko luzetarakoa.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Forma horri esker momentu positiboek eta negatiboek eragindako ebakidura-esfortzuak eta trakziokoak zurgatzeko gai izaten da habea.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 3. Habe, arku, sabai, etab. baten deformazio maximoko puntuaren eta puntu horren deformazio aurreko posizio teorikoaren arteko distantzia.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0157 Txarrantxatu. Sin.: Riostratu. Txarrantxa bidez indartu edo eskoratu, hau da, trakziora lan eginez teilatuko tijera eta habez osatutako armaduretako piezak lotzeko eta deformatzen ez uzteko elementuak jarri.

39. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 Besterik gabe katua salto batez goiko abera igo zan.

40. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ordubete baiño lenago lanean giñan, aizkora eta burni-agen bitartez etxolako abe ta zutabeak botatzen.

41. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Laister jaurti genituan, Semka`ren agindu-oiuen neurrira etxolako abe guztiak.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Lanabesaren atzeko muturretik zazpi zentimetrotara, abe batetik bestera eskuleku makotua dijoa, are-kirtena, alegia.

43. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Jakiña, arpana asmatu aurretik, aizkoraz tajutzen zituzten ol eta abeak.

44. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Barrenean dauden abe erromanikoak sendoak dira; garai berdinekoa, epistolako abside borobilla.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 5.- Indarrean dagoen Kontratazio Arautegiaren 115 artikuluaren arabera, lehiaketan parte hartzen duten lizitatzaileek habeen mota eta kopuruari buruzko aldaketak ere sartu ahal izango dituzte beren proposamenetan, beti ere taularen inertzia Proiektukoen berdina edo goragokoa baldin bada eta, justifikaziorik ezean, honen guztizko ertza mantenduz edo murriztuz.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zeure begiko habeaz hitz egingo dugu, nahi baduzu.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Urrujulegik diñoan galanda ezarteko edo abe berriak ipintzeko ordua eldua dugu.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Baina Aljerko gobernu berriak Islamismoa hartu zuen erresuma berriaren habe nagusitzat; eta, honekin, eta ehun urtez kutsatutako frantses keriekin batera, elizkeria eta arabikeria sortu ziren.

49. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Inausitako haretxak adar nagusia hazten izten jakenak ziran, modu horretan, enborra eraikuntzarako habe legez erabili eitekealarik.

50. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Erret Itsas Armadak, kostaldetik hur egozan basoen zati bat, habeak ontzigintzara zuzenduko ziran mota honetako zugatzez osotuta egotea eskatzen eban.

51. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Beste ondorioa, baserrien eraikuntzarako habe handien desagertzea izan zan, euren ordez harrizkoak jarriz; holan, XVIII. gizaldian, zutabeak desagertu, eta egurrezko ataburudun atarteen ordez, arkuz eginak nagusituz joan ziran.

52. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Zutabeen egitekoa, arku edo atartearen zeharreko habearen euskarri nagusi izatea da.

53. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Gastelutxu baserriaren atarteko zeharreko habea eusteko, zutabe bana jarri zan aldamen bakotxera.

54. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 (...) estekatuko ditugu Pannecau zubiaren habeetan mareak, goiti jitean ito ditzan...

55. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0035 2.6. 2 mm-ko diametroa duen AB altzairuzko hagatxoaren 0,4 m-ko luzera, cd habe zurrunaren d muturra m etengailutik 2 mm-ko distantziara gera dadin doituta dago.

56. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Momentuek habea beherantz makurtzera eragiten dutenean (gure 7.2. irudian gertatzen den bezala), positibotzat hartzen dira eta gorantz makurtzera eragiten dutenean negatibotzat.

57. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Adibide gisa indar berdinak muturretik distantzia berdinetara kokaturik dituen habearena aipa daiteke.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Kontsidera dezagun 7.4. irudian erakusten den AB habea eta lehenik kalkula ditzagun bermapuntuetan sorturiko RA eta RB, orekarako baldintzak ezarriz.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Ebaki dezagun habea ardatzarekiko elkartzut den x-x planoaz.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Habearen ezkerreko muturretik x distantzia neurtuz eta P2 kargaren ezkerreko zatia kontutan hartuz (O amplt; x amplt; a), honako hau lortzen da: V=-P1 eta M=-P1.x.

61. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagramaren azalera totala ez da hutsala edo nulua kasu honetan eta - P1 l - P2 b balioa du, hau da, M makurdura-momentuak habearen B muturrean balio duena.

62. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Makurdura-momentu maximoa, zenbakizko balioari dagokionez, habearen B mutur landatuan gertatzen da.

63. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 langa: futbol-zelaiko atearen goiko habea da. (71. or.)

64. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Teilatuaren egitura trebetasun handirik gabe landutako zurezkoa izaten da, erdiko zutabe eta habe nagusitarako enbor handiak erabiltzen direlarik.

65. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Etxola hauek gaur egun denda kanadar esan ohi zaien kanpadenden tankerakoak izaten ziren, zeinak adar baten gainean, hau da, erdiko habearena egin eta bere bi muturretako euskarrietan sustengatzen zenaren gainean, beste adar batzuk inklinaturik ezarriz eraikitzen baitzituzten.

66. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Gaur egun hormigoi armatua erabiltzen da, haritz-enbor handien ordez, zutabe eta habeetan.

67. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Suak dena irentsi zuen, eta belztutako habe batzuk bakarrik zeuden bere tokian.

68. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Lohizko txaboletako lastozko sabaia zikinkeriaz betea zegoen inurriek beraien habiak kokatu zituzten lekuetan, eta sabaiko habeak eutsiriko egurrezko taketak alde batetara okertuak zeuden, zeren inurriek oinarritik bipitu baitzituzten.

69. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Mugitzen hasi zen, parean topatzen zituen mahaitxoak konturik egin gabe baztertuz, eta kalera irten zen, zerbitzariaren aldamenera iritsi arte; gero, ezpata zorrotik atera eta, une batez eskuan geldi eduki ondoren, bi eskuen artean heldu eta kaleko farola hurbil baten metalezko habearen kontra joka, bitan apurtu zuen.

70. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Posta bulegora doa, geltokira, Alvarado Streeteko apustu lekuetara, habeen artean ur beltza kexuka dabilen kaira.

71. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0019 Sutan zirudien, ezen keezko habe malgu bat zihoan zeruan gorantz.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00086 1855ean bihurdura aztertu zuen eta hurrengo urtean habeen makurdura.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0125 Barrenean ordea, egitura osoa sostengatzen duten burdinazko habe zeihar eta horizontalez osatutako armazoia ikusten da.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0061 Sabaia bera estalki gisa soilik eraikitzen zen zurezko habe edo harri-bloke handien bidez.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0050 Alderantziz, baina, Demarekin egin saioaz aparte, HABE Erakundearen babesean (AEKren lana trabatzeaz gain) hiru aldizkari jarri baitzituen kalean: Habe deritzana, 1981-XI-26an 0 zenbakia, lehenik; Habeko Mik eta Zutabe, gero.

76. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0038 Zu zera bertsoaren
oiñarri ta abe,
naiz bitartean pasa
amaika naigabe.

77. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Goilautada alde honetako lurra-teilatua bitarteko altuera askea, estalia izatearen kasuan, 2,40 m.-koa izango da gutxienez ere eta habearen azpiko punturik beheratuenak 2,10 metrokoak izango dira.

78. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Etzan zituzten danak batera gurutzeetan eta bost girgiluz (argoilaz) josi zituzten habe santuan lepo, esku eta oin.

78 emaitza

Datu-estatistikoak: