XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Behar ere, hoinbertze haurren artean.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nola ikus hau eta hura hainbertzeren artean!.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Iragaiten dugu azkenekotz Ibañetako lepoa, hainbertze mende huntan hainbertze miliun gizon, hanitzak armadetako soldado, bere arteka xabalari esker bidatu dituen lepoa badira ezkerrago bertze lepo batzu, gerlariak haukietan gaindi sartzen baitziren Nabar-Goitin; Doniane-Garazin barna Fiheralarreko mazeler goiti ziren hetara heltzen.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Gizon batentzat aski izan ez balitz bezala Semenario handi batetaco buruzagi izaitea; hainbertze beilatiar bethidanic ibili den Betharrameco caperaco zerbitzuaren egitea, egunetic egunera emendatzen hari zen misionest familia baten aintzindari izaitea, Aita Garicoitzi eman zioten oraino Igonen den serora beltchen comentu nausian cofesatzeco eta predicatzeco cargua eta carga.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bainan nola harri serora beltchac hoin khartsu eta hoinberze bertutez aberastuac izaiteaz, orrhoitzen balin bada hogoi eta hamazazpi urthez Aita Garicoitz izan dutela aintzindaritzat!.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Azken sendagailu huntan fidantza haundia duen gizon batek zautan: zonbat ausin ur edanen baituzu, hainbertze odolez arinduko zira.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Bainan gure Herri maitean zer gerthatu zen eta gure chokhoak haimbertze auhen eta oinhazeren erdian funtsez zer sofritu duen ikhertzeak iduri zauku balio lukeela.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Aita sainduek berek, hainbertze zuten entzuten gauza horietaz mintzatzen, non, batek baino gehiagok, manu bereziak egorri baitzuzten zonbait eskualdetarat, sorgineri nola behar zen ihardoki argien emaiteko.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Ez dugu cheheki bederen nolakoa den erran beharrik: guziek ezagutzen dute, haurrak zirelarik, beren eliza zaharreko dorrean ichilka eta gordeka sarturik, han hainbertze aldiz ikusi dutelakotz: ikusi, atcheman, eta hil.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta gero gatz hori suan zirtaka hasten delarik, guziak irriz: Horra, horra nun doazin gure berri tcharrak kamporat! Berri tcharrak kamporat.......... bai eta hainbertze sagu-itsu landarat, hainbertze arratoin ezin ase selhauruan bildua daukazuen arthorat, adichkideak!.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Hau ez othe daukanez hoinbertze osparen gei?.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Nahiago bainuken nik izan balitz han, gain hartan, gure arteko apezetarik bat agur egiteko, zor zitzakon bezala, apez eskualdun arrotz gu hainbertze maite gituen hari;(...).

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 martillo pilon del nacionalimo (JEL-zaleen austeko mailu aundia) deitzen zuten Pradera, hainbertzerainokoa baitzen hunek JEL-zaleei zakoten herra ta etsaigoa; karlistek berek, atera zuten Pradera deputatu, bein baino geiagotan, eta Madril-eko parlamenduratzean, aren egitekorik gogozkoena, JEL-zaleen eta hoien alderdiaren kontra, neon direnak erraiten ari izatea zen.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Pradera ere irrisku aundian arkitzen baitzen, joan zen JEL-zaleen ganat, !berak beti ainbertze herra ta gorroto agertu zienenganat, gorde-toki eske !

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Oraiko gizonen alde boz biltzen eta hoieri bethi ahalaz indar emaiten ari direnek, erranen dautzuete: zer nahi duzuen horien kontra ariz; hainbertze laguntza bardin hoitarik behar, bertze nehondik ezin ukan, eta zertako jazar, indarretan direnaz geroz?.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 - Zuen lurrak eta etchaldeak ezin gordeak direlakotz, hoik joak izanen dire segurki eta azkarki, gordeko diren hainbertze aberastasunen orde.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 -Errech da, dio Aita horrek, federat sartzeko galdearen eginaraztea, bai eta bathaiorat ere fededungaien erakhartzea: bainan errech ez dena da, hekienganik iraupenaren ardiestea, paganoen haimbertze amurruei dutelakotz ihardokitzeko.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Jainko maiteak hainbertze maitatu dunaz geroz eta hain ederra denaz geroz, guk ere maitatu behar dugu.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Behar dauzuet egun kondatu eguberriko arbola bati gertatu gauza miresgarria, duela hain bertze denbora nun ahantzia baitut noiz zen.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 - Eta hola?- Ez, ez batere!
- Oraikoan haatik?- Ez eta hurbiltzen ere!
Igel tcharra hantu zen, hampatu hainbertze
Non zartatu baitzen, sabel eta hertze.

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Ainbertze besta bada! Eta gu beti besta gose.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Hortakotz da hoinbertze itsuskeria egiten eta ikusten.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Bizkitartean, zombat aldiz, erortzen baita harri-gogor dichuria, eta hamberze aldiz aitzurrari lotzen laboraria.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Duela zonbeit denbora, eskualzale batzu ari ziren elgarren artean: Eskual-Herriak lehenago hoinbertze amodiozko kantu eder sorturik, zertako ez da hanbat kantu berririk eta berheziki aire berririk agertzen oraiko egunetan.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Zonbat irauten baitu ere muinak, eta hainbertze gogoak iraunen.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan zaizkigu: bainan, Jainkoari esker, undar mementoan, ichtorio edo gudukarik egin gabe; zonbait lekutan bezala, ez dugu bederen hiltzerik ez desmasiarik ukan. Bezperan bizikleta andana bat galdu! Jakiterat, ez ginuen hainbertze galduko. Bainan zerendako nigar egin ondotik?!

31. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bainan ez da segurtamenik. Aldiz sal-erospenez ez dute hoinbertze dada-mudarik izan. Ameriketarik ikatza, ogia, tresnak eta bertze gauza frango igorriko dituzte Frantziarat. Agorrilean 722.000 tona hel-arazi baituzte, emendatuz jinen zaizku erosgeiak, eta abendoan miliun bat tona gauza igorriko dauzkute.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer indarra! Nahiz udako lanek akituak, nahiz piaiek eta hoinbertze itzulik ere zainak hildumatzen dituzten, gure beilariek izan dute kalipu eta berthute; bozak hasteko ozen, garbi eta azkar ziren, bai mezetan, bai prosesionetan. Paristar beilariak zentzordatuak eta harrituak zauden kantu hoien uhaldeari. Eri gaichoak kontent, ararteko puchantak bazituztela, zeruaren inharrosteko.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna non munduak atsegin hartu duen jakinik denek onhartu dutela hautsi-mautsika artzea. Molotov-ek uzten du Trieste luraldea bere gain, Italianoekin baketu beharrez eta Tito behar badu ere pochi bat trichtatu; hala-hala Italiaren koloniez ez du hoinbertze pretentzione.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Oro orok baino hobeki egin nahi zituen. Hainbertzetaraino nun diosesako Aphezpikuak batere ez baitzuen gordetzen Theophane Venard baino lore ederragorrik etzuela diosesako baratze handi guzian. Eta halere ichtudiant gazteak bere chedea gordea zagokan bethi: etzion nihori eta nihori salatua indarrak urrun, han nunbeit, higatu nahi zituela jende-basen artean.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hoinbertze jende gose delarik, ez zaiku eder gure ministroa ar dadin dena espantu. Gure baithan egiten dugu: Aho handi!.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar Jauna, ez zela deusere ustelik Halsuko plazan, igandean, oro zinez eta finki ari zirela eta arratsalde bat gochoa iragan dugula. Jaun ertora ere hor zagon so loriatua. Pentsa! Hoinbertze urthe egona han nunbeit kaskoin herrian! Zaude gurekin hola hola luzaz, Jaun ertora.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek ez balute arrazoin onik, ez lukete bazterretan hoinbertze arrakasta.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ez da harritzeko bitoria ederrik ereman baitute gure soldadoek felagen kontra. Lacostek deitoratzen du. Frantziako egunkariek ez baitituzte aski aiphatu gure gizonen garaiak, hainbertze lerro emaiten dituztelarik felagen balentrien ezagutarazteko. Radioak ere behar lituzke gure soldadoen irabaziak laudatu, ez balitz ere etsaien durduzarazteko baizik.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hainbertze hiri miresgarri dauzkan herrialdeak behar luzke trumilka kanpotiarrak, touriste direlakoak bere altzerat lerrarazi, papoan brodatuak dituen edergailu eta orhoitzapen paregaberi so eta eta beha.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez da balentria ttipia hain urrun botatzea holako pilotañoa. Eta uste dugu balentria handiagoa dela oraino, radioz haren gidatzea eta hain urrundik hoinbertze xehetasun haren ganik biltzea.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Norapeit... bada hainbertze pesta han hemenka, eta gaztea gehiago pesta eta goseago.

42. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Ixilpean hainbertze maite zuena han urbil bere aintzinean.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Baina zer aldakuntza bederatzi urte hoketan! Lehenagoko neska lerden eta polit hura, hainbertze loditua eta bai itsustua.

45. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Orro - Ixilik! Mikolas, zuk ere berbal bat nahi ez baduzu, herriko mutilari behar gabe hainbertze denbora galarazirik...

46. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Etxetik hoinbertze gazte,
kanporat zorion eske
zoraturik bazoazte,
bizi-moduak behartuz edo
etxea ez aski maite?.

47. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Zutaz hainbertze entzuna,
aunitzentzat ezaguna,
o bizipide urruna!.

48. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0109 Hoinbertze gogo bihotz garbien sehaska,
hartze zinituzkena ospeak doblezka.

49. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Kristok berak zerabilan
Hainbertze min hainbertze lan
Ez daiteke alfer izan.

50. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Hainbertze min hainbertze lan
Kristorekin jasaitean
Hartan dire tanpez igan.

51. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Zendako ez dugu guretzen guk Euskaldunek, hainbertzek beretua duten mintza molde hori, ez gezurgoan trebatzeko, bainan gogobihotzetan dugunaren, deus zinkulinarik gabe ateratzeko?.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Erran zuen goraki: Aditzen dituzue Frantziaren alde guzietarik heldu diren oihu guziak? Denetan, baserrietan beren lanetik lurrak ontzen dituzten jende xehe eta bihotz onezko guziak otoizka ari dira zuzentasunaren egile diren buruzagieri, utz ditzaten bakean heien bihotzak hautatu sinestearen legeri jarraikitzerat, nahi dituzten apezen ondotik, utz ditzaten ukan dituzten hoinbertze kolpen ahanzterat eta oraino dituzten zaurien sendatzerat.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Erran dezadan ere bezperean Elkartasuna Bil-Tokian bildu zirela hainbertze lagun afaltzera.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Deputatu talde bat izendatu beharra dute, zozialixtek galdeginik, miatzeko zer den gertatu xuxen, ea gobernuak ez duenetz bere hobena hoinbertze espiun sartu balinbadira gobernuko enpleatuen arterat.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Hoinbertze urte egonez geroz artzain gisa denek ezagutzen eta maite zuten.

56. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0077 Aingeru amorosari zer gertatzen zitzaion ba, orhoitzen?
Haurra bere baitan galdua.
Paper xurian, zaldi bat urdiña, bi hegalekin, jalgitzen
ari. Haurrak dio horrela paperretik hegalda ditaikeela eta
joan menturaz Pekinera edo Borneora. Orain zuhaitzak
sortzen, luzatzen eta haurrak dio hain hainbertze
haundituko direla nun zerua hunkituko duten eta
pintatzen ari den erreka hori zabalduko dela, itsaso
bilakatuko dela eta munduko arrain bitxienak, mola
molak hain beldur egiten dautatenak (haurra xamurki
nitaz trufatzen da), arrain gabargiak, Groenlandeko
himantolofa, bi mila metro beheitietako osinetan soilik
aurki daitezkeen zintzur-handiak, eta oraino beheitiago,
lau mila, bortz mila metrotako hondalezeetan mugitzen
diren lasiognathus saccostomak eta gigantactis
macronemak, eta bertzeak ere, argiz egarri diren arrain
hegaldariak eta ere nik hain maite dituztan
itsasugaztunak, zeri oniegiak, beluga xuriak, delfin
jostakinak, han biziko direla.
Haurrak haur direlarik. Desiraren hegaletan.
Haur direno...

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 (Aitzin oharra. Izenburuan emaiten diren izenak eztitut, batzuetan aski ausartki egiten den bezala gaur-egun, bere molde zaharretik aldatu: Garaztarrarena berak emaiten baitauku luzaz gure eskualdetan atxiki duen moldean, eta Mauletarrarena (sortzez), Erdi-Aroan euskalde hauetan ere hainbertze erabilia zen Arnalt eta hau gaskoinduz "Arnaud" ofiziala izenaren ondorio guti aldatua, Jusef Eguiateguy-k XVIII-garren mendean: Mosde Arnalde Oihenart; emaiten badu ere urrunago Arlande, erran nahi da izenaren forma aldatzen eta nahasten hasi zela XVIII-garren mende ondarrean, ez XVII-garrenean.).

58. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Eta non agertu ote diren kanpora hainbertze solaski edo idazkien artean Baionako Euskal Museoa bezalako herri-museo batek zuen edo duen garrantzia?

59. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 Hainbertze eta hainbertze erran zautaten NI-tarren jauregiaz, nun atsolutuki abiatu nahi izan baitut.

60. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 Igel txarra hantu zen, hanpatu! Hainbertze
non 5 hain non .. bait konparatiboan egitura hirukoitza erabili ohi zuen zartatu bait 5 hain non .. bait konparatiboan egitura hirukoitza erabili ohi zuen zen, sabel eta hertze.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Gero bazen Zikiro yatea eta hontan ere hainbertze yende bildu zen.

62. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Aldi honetan, hoinbertze urtez Euskal-Iparraldeari nortasun bat eskuratzeko tenorean, hanbat urtez gogoeta eta projektu asko aintzinarazi ondoan, batasuna lehertaraztea ezin onartua zaigu.

63. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Beraiei ez zaie hainbertzerainoko distantzia iruditzen, Euskal Herria zein urruti dagoen kontuan hartuz gero.

64. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Eta halaxe pentsatu genuen, alegia, etxeetako horma zuriak eta karrikak edertzeko hainbertze diru eman eta gero, denetan merkeena erreka bazterrak, adibidez txukun eta ikusgarri gordetzeko ahaleginik ere ez!

64 emaitza

Datu-estatistikoak: