XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 (Arpegia aizetuaz).

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Eta, etsaiak aizaatuta, begi luzeen ondoren atzaparrak ere Elizaren ondasunetan ezartzea.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 - Ez izan orren beldurrik; biar bertan aizatuko nik Crau'tik asita Arles'ko mugaraño dabiltzen otatxoriak.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Auspo - Sua aizetutzeko tresna.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Autematen badiat
Urbiltzen ooinik,
Eskale, makiladun,
tzarki besti denik,
Saingaz asten nauk eta
aitzatzen tiat nik.
Ez diat ori beizik
anbat bertze lanik
.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Buztanaz uliak haizatuz, begiak dilindan, bazoazin terrententen.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikerizko uste zakarrez aizatu babiltz oña nun jarri ez dakitela.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Goizean goizik haurrak eta oro mintzo baitziren: agian aro ederra eginen zuela, haizeak zerutik hedoiak haizatuko zituela, eta holako.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Euskaltzaindiak, gaur teatroak euskerarentzat emon leiken bizi-garra ikusiz, teatro ardurazko sail bat bere barruan bereziki izentatu bear leuke, teatro jaiak eratu, bixkortu, ugaritu ta aizetzeko.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Eta osta aizaturik, berriro saldoan zetozkidan oldarka, begiak laiñotzera.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Gero, saioka, buru jaikiak ukalditik atzeratu, eskuak eskuz nastu ta burrukarako aizeatzen dute alkar: ura, obea oin-zirin eta gaztezaro tinkoz; au, soin-enbor eta mukuluz guntsu, baiña zarrez belaun-sor ta dardarati, arnas gaitzak soin lotura nasaiak zartatzen dizkiolarik.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Bañan ezin, ezin, onbretxaparo, txoriak aizatzeko mozorro bat, besterik enaizelako....

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Bañan ezin, ezin, onbretxaparo, txoriak aizatzeko zomorro bat, besterik ez naizelako....

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bearrik, iakite sendoaren su-txingarrak auspean zirauten, eta goriki aizatuko zitun Aristotel'ek ta geroago Akino'ko Toma gurenak.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Berezko zenbait almenez gaindi, eguzkiak badu beste bat, gauez lurgainean dabiltzan iratxo kaltegarriak bere argiz aizatzekoa.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Ayuntamentuak beste buru auste zorrotzagoak ba ditula badakit, baiñan alare egungo Donostiak, Universidade ta guzi, bere Iztunde Ikastola gaurko neurrian jarri behar du oraingo aldiari dagokion kezka, ta gaurko jendearen gora-beherak aizatu ditzan.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Tzeu! Badantzuzu nola aizatzen gaituen eta nolakoak iasaten ditugun aur-eraile gorrotagarri ta leoi-eme orrengandik!.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Bularra arnasaz sendo aizatu, ta lanean jo ta ke aritzea, dagokigu orratio, etorkizunera begiak zorrozturik.

21. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Jaunaren lagun hartzazu nere Amets gaitza,
Zeruko hatsak bethea, ilhunbeak haiza.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Alta ba, lan huntaz nahi ditut behinik behin ixiltasunaren arriskuak ere aizatu.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Ez zituztela haizatuko.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Menturaz sukarra badugu, menturaz nunbaitik min... Etzaterat joan aintzinean sobera buruz lanean hartzeak zure lo kontsolagarri hura aizatuko du.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Orduan, manua ukanik, han ziren C.R.S. jandarmak hasi dira harri meta hetarik ixtudiantak haizatu beharrez, nigar eginarazteko grenadak botaz eta eskutan zituzten matoak baliatuz.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Uxa ta aiza ditzagun itz ederrok oraingo berrizaleek darabilzkiten romanerazko itzak bezin eskubidedunak dira-ta.

27. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 IZAR.- Zegaitik? Loraen usaiñak nezkatillak aizetu ta zoratu eragiten ditue.

28. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 Zure biotz
bake baga
ona ta ara zagoz deituz
aixe barri
indartsuaz
ludia dago beterik
barriztea
nai dau dana
zu zer egin ez jakiñik
bakartaden
zugaitz gazte
dirudizu aixaturik
ekaitz ortan
iraungozu
zuzen zuzen ta zutirik?

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Toba alargun geratu zanean, lengo bideak eta ibillerak gogoratuz, Antoni Mari'gaz eukitako maitekeriak kimatzen eta txingarpetik arrotu eta aizetuten asi zan.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Ori aizetu ebenak irugarren senarraren odolkideak ziran, bear ba da Toba'rentzako euki eben oztasunarentzat aitzaki bat billatzeko asmotan.

31. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Lapurra gerrariaren ondorik joan zan urkamendiraino Gerrariak ezpata biluztu, hazatu eta begi itxi-iregi baten moztu eutsan burua.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Eta etxekoak, zigorpe itogarrian ixillik egon bear ba-eben be, atzerrietara aizatuak izan ziran jatorrak euskal lanari ekin eutsoen al giñoan.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0073 Ondoan auspo aundi bat puzka ta puzka sua aizeatzen.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Manamenduak, debekuak eta bekatuak gure existentziaren inguruan hedatzen dira euliak bezala eta haizatu behar dira askatasunean egoteko.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Usteldu orduko haizatzen ari ziren belarra mutiko eta andere batzu, sardetan altzatu eta aidean erortzen utziaz.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Aita bezala hi ere. Oihal haizetuek ezin izkutatu duten haragi heze epel eta biguinaren lotsa ta beldurraren aurrean, bide batez higuin eta liluratua.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Kanpoko argian larrua xuri nuen, ke usaina aizatu zen, odol tantarik ez.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Izan ere, negu guztian ez zituen haizeatu.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Gero ordea Hodei (hain zaio atsegingarria kuika ibiltzea) izutu asturuz uxatu itxadopena zapo bilakatu zen, zitzaion, are bortitzagoa gainera zenbat eta sarriagotu behin bere emaztea agertu zitzaion eretia, seme baldresa besotan, ez zena (hurrik ere) berau elizan emaztearen Amabirjina bizkiari altzoan falta zitzaion (Xakubi zurginak ahantzia. Behar bada semerik gabekoa gurago zukeenez, birjinago zeritzolako) Kixmi semearen antzeko, bere oinetara belaunikatzen, otoitz aitzakiaz (tenorean) ahozpetuko zen apezaren uretakoa, irudikoa (haizatu ere, nahiz ditia inudearena ukan: Urria benetan) baizi eta zeinari ezinen zion Indiano ziztro jeloskorrak, orain bai ezetz, bizia barkatzen ahal; batez ere milariak seme bort apaxtun batez egitearen ozarkeriagatik.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Geroxeago, herensugea azaldu zen eta artzainak bere zakurrari: - Zesar! Axa horri!.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Nazioarteko eremua ere begiratzen zuen Apraizek, euskaldunen arazoa haizatzeko.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestalde, agertuko dira napartar gizonak, aski goiz eta beldurrik gabe konprenituko dutenak holako bi etsaieri ihardokitzeko behar zutela laguntza bat kausitu, ahalaz hurbilekoa, urruneko bi su emaileen beren lurretik haizatzeko.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Eredu ziratekeen hizkuntza horien metrikak, ordea, ez zituen aizatu behar, eta ez zitzakeen aiza, betidaniko euskal metrikaren arrasto guztiak.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Beti bijilatuak esaten zidan, mehatxatuak, axatuak, gogait eraginak, eta edozein egunetan edozein huskeriagatik berriro zuloan.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Publikoaren aurrean haizetu zuen Jamar jaunak: .

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 124. Ulerkaitza zirudikeen honek, alegia, ortzi osoa eta bere alde bakoitza, dena tajuz eta burubidez (lógoi), dena bere molde, oldar eta itzulingurutan ezarrita egon izan bazen; bainan lehenengo hartan ez zen horrela; mundurik ederren hau iraizean aizatu-zaborreriaren antzeko zen, baizik, dio Heraklitok.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0256 Sozial paradisu baten ametsak haizatzen ditu Morok, moral, erlijioso eta sozial baliadurak harrigarrizko loturaz alkarturik.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Abuztuaren 4 an (1789 urtean) arras haizatu ziren Euskal-Herriaren autonomia esperantzak.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Beraz, bigarren aldi honetan, etxeko jaun bezala, semeak haizatu zuen aita bere egoitzatik. Gogorra da gero!.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0059 Denak hiztun, denak iraultzaile, behin baino gehiagotan iskanbila ederrak aizatzen zituzten.

51. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0101 Oi pazko argi / gaur piztua,/ mundutik aiza / pekatua.

52. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0165 Illunabar batean, apaiz aietakoak esanta ikasi genin, ltali`ko irratiak guda bukatu zala aizatu zuela.

53. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Baiñan laister kutsatu zuan ikusleen berotasunak, eta, oiuka, neskak axatzen asi zan bera ere: - Ema'ion, Dorotty, ema'ion ukabillaz sudurrean! Ema'ion gogor!!!.

54. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0039 Frantzi-arnasako ekintza zalduntxoena, gaztel-lurretik aizatua jesuitena, puntu desberdiñetik jo-muga berera begiratzen zuten biek: teknikaz, jakituriz, izkuntzaz, literaturaz eta erlijioz Euskalerria berritu, alegia.

55. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Arrunt laketua zen, eta bere babesleak jestu hasarretu handi batez, etxeko bati bezala begiratzen ari zion apo andana bat haizatu zuelarik, Janetak alaiki txalotu zuen.

56. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 Hortakotz Xiberotarrek idazten dute haur bainan aurhide (* haurkide), hortakotz ere hauzo balinbadugu auzaphez idazten zen p azpiratuak haizatzen haitzuen hastapeneko h a.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Ekitaldi hartan ere herri osoa bolkatu zen lanean eta mundu osoko kronista deportiboek Oñatikoen antolaketa paregabea haizatu zuten lau haizetara.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Berriz ere hiru iheslari arrastatuak eta jestu gutiz kanporatuak, erran nahi dut mugaraino segituak eta han utziak español guarden gomendio! Urte bat barne, hiruetan-hogoita-hamarrez goiti badira gisa berean ondo hotarik haizatuak izan direnak.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aldi bakoitzak bere itz ta iritxiak izaten ditu ta kontu ontan ere, loritoen ezergiña beteaz, danak itz berak aizetzen dabiltz.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0002 HASI`ko españolismua bere burukideek aixatzen dute entzun nai duteneri.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Nire ustez, azken hogei urteotan literatur saltsetan sartuta ibiliak garen idazle gazteok (huummm, ez dakit dagoeneko zilegi zaigun, burusoildu eta ileurdindutako gurditzarroi, adjetibo eder horrekin hornituta bazterrak haizatzen ibiltzea), bada hori: guk, gure belaunaldiko literaturgile edo literaturzale jendeak-eta, ez dut uste jasan ditugun influentzia teoriko eta praktikoak behar den neurrian egosi edo dijeritu ditugunik.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Funtsean bertze norbaitek etsenplua eman zauzun tenplotik haizatu zituelarik saltzale ohoinak.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Duela zenbait hilabete frantses gobernuak haizatu zituen Frantzian bizi ziren ruso diplomatzale eta enpleatu batzu.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Egiaz, ez dute batek bestea aztapar eta hortzez haizatzea baino asmo hoberik elgarrendako.

65. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0105 Xilhanko
Ostatûko gizatzarrak
orai aizatûrik kanpo,
Herriari arauz eztie
itzal eginen haboro.

66. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 Eta gauzak haizatzen hasten denean, ez esan gezurretan ari denik.

67. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 29 Eta, jeikirik, Jesus herritik haizatu eta herria eraikia zen mendiaren hegi baterat ereman zuten, handik beheiti aurtikitzeko. 30 Bainan Jesus heien artetik iragan eta bere bidean joan zen.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Ariketa hau praktikatzeko, airea sabelerantz zuzendu eta frogatu eskuarekin, nola haizatzen den.

69. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Erlatibozkoa dela norbaitek dudatan jarriko balu, hortxe dugu frantsesezko testua dudak haizatzeko.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Adriaan Kortlandt-ek erakutsi duen moduan, xinpantzeak ere tresnak erabiltzeko gauza dira: leopardo bat makilka haizatzeko, adibidez.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0052 Memoria idazten duenean traidore susmoa hartutakoak auziperatu eta epaitzen ari zirelarik, Gipuzkoaren Koroarekiko fidaltasunaren kontua gehiago ez haizetzeko eta gauzak beren hartan uztearen alde zeudenekin bat egiten du.

72. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Aizatzen bazen beia, geixko yan edo belar txarrik yanta, amoniako ematten zion urakin nastua.

73. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Gûk, gizonek, zainak dûtûgû idorrarazten,
mardail edo erxe sûhardûraren sendotzeko.
Botxen ondoan diren ahabetzeak kûnkûino dirade.
Dioe ahabeak begia tzorrozten dûala.
Haratago errostek
hargûnen artea metra bat gora horitzen dûe.
Haien zain karatsek zale dûe gibeleko mina aizatzen.
Bai eta ere gosea pizten;
Ailandek badaki
jataitzin edari hobenetarik baten egiten,
ardu xuriari nahastez.
Han hor, alagiak gainti, errorizak
konkortzen dûtû bere mondoil berde beltzaranak.

73 emaitza

Datu-estatistikoak: