XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gogo-bearrizanetan, gexo aldiko akatz, utsegite, illeta, arrtegatasun, garrazi ta ayeneak ixillik eroanaz; eria gotasetu (atsegindu), Jaungoikoa'ren naitara etzun, ta besterik ezin danean, barriketalditxo bat, al dala, Jaungoikoa'gazkoa ta gazi samarra, gexoakin eukiaz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Illeta aitatu dodan ezkero, Jainkoak barka begit orduan gizatasunaren aurka egon izana, iñoz ez ta.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Tolosa ILLETA.- Laguntasun asko bildurik egin diote gaur azken-obiratzeko jarraikuntza Laskibar-Lasa'tar Erramon zan jaun ospatsuari. Goyan bego.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Literatura ta erti batei illetako kanpaia jotzeko ordua laister datorkiola esan genezake, sortu zan onarri ekonomiku eta sozialak aldatu diranean, oñarri berrietan gizarte aktibitateak jarraitzen asi diranean.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Aren illetan agertu dan atsegabetik ezautu da zeiñen maitea zan erriarentzat.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Illetak, il baño ere lenago kanta zizkion, esango luke Arrue jaunak.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Donostia'n Orfeon donostiarra ta Orkesta Sinfonioak bi musikaldi eder eman dituzte Bach, Faure'ren Requiem eta eskaldun musikalari gorengoa dan Eskudero'ren ILLETA jo ta abesturik.

8. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Guk, gurea, ia illeta zorian degu.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Illeta entzun orduko, olako edo alokoaren il berria aoz ao zabaltzen zan biztanleen artean, eta bere gogoaren alde Aita Gureak esaten ziran.

10. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0054 ... Eta, basoak illetaz
jazten diran bitartean,
berein baserritar doaz
guzur-amesen bidean
.

11. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0045 ISABEL
Ta ni
illetako ezer gabe.
Gau illun da-ta, atean
eske egingo dogu lur
emoteko. Zapiagaz
estaldu
.

12. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Bein, alkate bateri, anda eroatzalleak illeta guztietarako izentatzea gogoratu yakon, iñoiz etxekoak eta senideak iñor ezin billatuta ibilten zirala ortarako-ta.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Honeen aitaren hiletara Txomin joan egin zan, bapere bildur barik joan be.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Illeta ta sista, txandaka darabiltz.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Estropada ordua zala pentsatu ebenean, eleizatik iñok zirkiñik egin barik, etenbako errezu luzeak egiten asi ziran, oituraz illeta eta beste gertaeretan errezatzaille ekiten eutsen batzuk be ba egozolako bertan.

16. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - Alkatiak esan dau ondo zigortuteko. Naiko zeregin daukala berak erriko atso-agurei illetak entzun eta negarrak arintzen, umiei zurtzillo pandangoak garbitzen asi barik.

17. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 - Eta zuek zer? Ez zarete ba Devandel koronelaren mutilak izango? Zerak, Hiletaren zintzurrean egon ohi diren horietakoak, bai ala? Egia al da? - Bai, egia da.

18. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 - Lau hiletan ordaintzeko, hil bakoitzean hogei duro.

19. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Baina Errosario zenaren hiletara bildu zen jendetza ez zen emakumearen oroimen hutsez etorri.

20. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Ametsezko hileta triste batean dagoela ere ahaztu egin zaio Mattin gaisoari.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Ondo gogoratzen naiz Luisen hiletetan, elizan geundela, Lucianoren nigar isilez, hala baitzeritzon Sestaokoari, bai eta beraren aurpegi zurbilaz ordu bi lehenago gure etxera etorri zenean.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Goiz hartan antolatu zuten guztia ehorztetxekoek, aurreko eguneko goizeko lauretan hil eta gero, hiletak arratseko seietan izateko baitziren.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Denok geunden txundituta, baina baita belarriak tente, zeren guztiz isil eta apal portatzen ari baitzen; agian, esaten genion elkarri, hileten egunean bertan goizean Don Emilianogaz gertatutakoagatik.

24. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Zure hiletetan partaide izan nahi zuten.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Zer deritzozue hiletetako kanpai eta zuziei buruz?.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Arratsaldean bertan izan zen hileta.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Belarriak itxi zituen Colinek, baina ezin zuen ezer egin, pobreen hileta egiteko tratua egin zuen, eta mugitu ere ez zen egin harrika eman ziotenean.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Zaila zen benetan erbestetuarentzat mugaz honutz etortzeko baimena lortzea eta Aita Donostiak ezin izan zuen baimen hori lortu hurrengo egunerarte; baina ama bizirik ez bazuen ikusi ere, hiletetarako heldu zitzaion semea.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 EUSKAL LEXIKO ETNOGRAFIKOA-n hildakoaren familiaren bizimaila ekonomiko-sozialaren arabera aldakorrak diren ofrenda desberdinak aipatzen direnean, gogoan ditut lehen-lehen mailako, lehen mailako, bigarren eta hirugarren mailako hiletak, zeinak gure herri eta hirietan ospatzen ziren, bakoitzari zegozkion ordu jakinetan.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Ildo beretik zihoan, jakin dudanez, gorpua eramateko Tolosan jarraitze ibilpidea ere, zeina aldatu egiten bait zen hileta batzuetatik besteetara, kategoriaren arabera.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Karlek, fisiko eta moralki ahuldu eta indargabeturik, ez zuen hiletetara joaterik izan, ezta Jennychenek ere.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Hiletak martxoaren 17an ospatu ziren.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Otsailaren 1ean, aita, Gabino, galtzen du, eta Gabrieli min ematen dio hain eskritore gutxi ikusteak haren hiletetan.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Baina Errosario zenaren hiletara bildu zen jendetza ez zen emakumearen oroimen hutsez etorri.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 K. a.-ko 2800 urtearen inguruko garaietan antzinako hileta erritualen ordez ehorzketa kolektiboak erabiltzen hasten dira, bai haitzuloetan bai trikuharrietan.

36. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Adiñekoen illetetan bitartekotasun-otoitza erabiltzen da, batez ere.

37. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Adiñekoen illetak (1. era)

38. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Orra zergatik kristau bakoitzaren illetetan Kristoren Pazkoa ospatzen degun: Kristoren eriotzea, piztuera eta Aitaganatzea.

39. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Etzegon dolumiñ bixitarik, ez illetarik eta ez onrrarik.

40. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Beleak eramaten badute, ez ospatu illetarik,ez otoitzik ere egin, lur onetsian ez eortzi nere gorputza.

41. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Eortzi gorputz au lur onetsian. Egin illetak.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 Tolouse-Lautrec il zanean, margolarien munduak urte luzetako lutua, illeta izan zuen.

43. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Au ere aitortu bear, guraso askoren illeta da-ta: neke ta izerdi guztiak emateko gertu daude bizkaitar gurasoak, seme-alabak eskolaz ta kulturaz jabetu ditezen; gazteen aldetik, ordea, zentzunik ezpada arrisku ikaragarria dago gurasoak lan neketsu ta jarraikoz irabazitako txanponak alperrik txautu ta aien bizkar par-egiteko.

44. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0204 Gualberta Artetxe`k eskeñitako Illeta Donea ere, zabal xamarrean luzatuta ageri da.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Kristau euskaldunak ere beste orrenbeste sinistu izan oi dute: ildakoak argia bear dutela, illetetan eskeintzen diran janariak sustantzia galtzen dutela eta abar.

46. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Leenago, baraugaitik, Mezak eta Illetak goizetik egiten ziran; baiña, orain guztia, edo geienak beintzat bai, arratsaldetik egiten dira, erosoago dalakoz.

47. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Orain millaka urte sinismen-arrazoiak zeuden tartean illeta-bazkariak egiteko: etxea bait zan illerri eta illetak etxean egiten ziran sutegiaren inguruan, eta illeta eguneko bazkaria sakratua zan eta illetaren zati bereizia izan ere....

48. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Gerora, oiturak jarraitzen zuan, zergaitik garbi jakin gabe, oitura-beraren indarrez eta illetak, goizetik egiten zirala, bazkaria oso egoki zetorren illeteen eleizkizuna bukatzeko.

49. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Illetak arratsaldera pasa diranean, bazkariak bere giroa galdu du.

50. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Asierako arrazoi zaarrak aspaldi galdu ziran etxetik eleizeetara illetak eraman ziranean; baiña, alaz ere, eta artan iaioak gaituk euskaldunok, oiturari eutsi genion, barneko mamia galduta bazeukan ere.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Bikario Nagusi, euskaltzain oso, idazle eta kazetari zenez. Jesus Hiriart-Urrutyri hileta amoltsuak atzo Baionako katedralean

52. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Hileta handiak, amoltsuak eta hunkigarriak egin zitzaizkion Hiriart-Urrutyri atzo Baionan, hiru apezpikuk, Moleres eta Vicent, Baionako oraingo eta lehengo gotzaiak eta Akizeko gotzaiak eta 200en bat apaizek emandako mezetan.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Gure sendikoak alkar ikusteko ta besarkatzeko, illeta bat gertatzea izan da biderik egokiena askotan.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Illeta oietan geiena loratzen zaigun izketa au izaten da: - Onelako naigabe-aldietan bakarrik alkar ikusten degu.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Ori bada illeta batean biltzea aiñakoa.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Aren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etorri zaiteztela GAUR OSTEGUNA arratsaldeko SEITERDIETAN, erri ontako PEDRO DEUNA APOSTOLUAREN eliz nagusian, gorputz aurrez dala, egingo diran iletara.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Aren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etorri zaiteztela GAUR OSTEGUNA arratsaldeko SEITERDIETAN, erri ontako JUAN BATAIAZALEA DEUNAREN eliz nagusian, gorputz aurrez dala, egingo diran iletara.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Illetak Lotazil onen bostgarrenean ospatu ziran erriko ertxadon nagusian, bere sendikide, Mendigoizale Bazbatza`ko, mendi-zale bazkunetako ordeskari, mendizale ta adizkidez txadon guztia beterik egola.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gizon estimatua zela, bere hiletan ikusi ahal izan genduen.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak ugaztunak dira: Bost sentimen dituztelako. Amaren sabeletik jaiotzen direlako eta amaren esneaz elikatzen direlako bizitzaren lehen hiletan. Uretan bizi ez direlako.

61. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0042 Oraindik orain egona naiz barruan, Rufinoren hiletetan.

62. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0042 Betetzen da hiletetan.

63. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Hileta baino lehenagoko egunetan gure etxeko telefonoa ez zen istant batean isildu.

64. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0178 Hileta zazpietan.

65. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0023 Galdera asko, dolumin ugari, hileta, zientoka lore eta telegrama, galderak, azalpenak, hipotesiak...

66. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 Hori uste zuen Rudolfo Kellingek, eta zeu ere joan zinen duela hilabete haren hiletara.

67. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0049 Kapitanak berak, ordea, ez zuela izango bere illetetan ez gurdirik, ez zerraldorik.

68. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0169 Agian horrek eman dezake azalpena okela lurpean sartzeak eta hiletetara joateak nola ona DIRUDIEN ulertzeko.

69. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Edozein gauza duk on, norberaren hileten lekuko izan baino lehenago, Pillardit...

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Pertsonaia erakargarri eta enigmatiko hau ikerketa askoren gaia izan da eta hala izaten jarraituko du, zeren eta bere alderdi anitzek haren pentsamenduaren eta obraren interpretazio askotarako bide ematen baitute. Chaho, besteak beste, masoi, akrata, errepublikano, abenturazale, gogargitu, eta argikusletzat hartua izan da. Vinsonek bere Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque (Paris 1891) dioenez, hileta elizkizunik gabe ehortzitako lehen euskalduna izan zen, hau da, harena euskaldun baten lehen hileta zibila izan zela.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Aita errespetuz tratatu behar zuen, gaixotasunean zaindu eta hileta ere ordaindu egin behar zion hiltzean. Era berean Ignaciok hiru anai zituen, eta lehenengo kontratuan horiek zaintzeko hitza eman zuen ohea eta beste gauza batzuk ere ordaindu behar zizkielarik ezkontzen ziren neurrian.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00077 03.20 Jesús María Leizaola Lehendakari Zaharraren hileta egin zen Donostian.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Rivers-ek xeheki aztertu zituen erritozko hiletak Melanesian zenbait herritan. Batzuk pertsona biziak ziren baina meit edo hiltzat hartzen zituzten gizartean haiengandik espero zen zeregina bete ezin zutenean. Hiltzat jotako zaharrek ere zeregin haiek bete nahi izaten zituzten beren buruak gizartean egoki txertatuta ikustearren.

74. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Ordeinu eta ordeinatzaileen kopuruak eta honelako agirien barne-egitura erakutsi ondoren, herioak sortzen zituen izpirituzko arazoak eta beren adierazpenak azaldu nahi izan ditugu: ehorzketak, hiletak eta anima-kofradiak, hain zuzen.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0185 Hiru lehen auzoek parte hartzen duteneko bostgarren eta azken iragan-erritoa hileta da.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Oinez egun bateko distantzia baino txikiagora bizi zirenak hiletara etortzen zirela diote.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Hildakoaren etxenkuak adineko pertsonak baziren, lehen auzoek hileta ondorengo asteetan (edo hilabeteetan) laguntzen diete.

78. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Bigarren egunean,
aurten apirillen,
illeta baten bildu
giñan Errezillen.

79. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0037 Zapuztuta, erderara jo zuen buru-belarri, Euskerari illetak presta ondoren.

80. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Presoen egoerari, poliziaren erantzun gogor eta hileta bakoitzari saiatzen da bere mozkina kentzen.

81. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. markuleta 0005 Milesker (umore beltza, zilegi bekit, osasungarri da zenbaitetan), hurrengo hileta osterainoko tartea uztearren euskal literatura garaikidearen egitekoei ondoen erantzun dion laukoteko xaharrenari rel-euskaldunoi gozagaiak oparitzen jarraitzeko.

81 emaitza

Datu-estatistikoak: