XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Adízkide maitia: Nik agindutako abeslaria ezinliteke juan gaur;... zergatik bigar goizian degu Eliz-jaya... (Buruari eragiñaz) bañan itz ematen dizut orreratuko dala zuben meza nagusiyaren garairako.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Lide: Ibon... Nere aitak beste bati itza eman dio.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 (...) jarri naiz zeruco bidean; andic aldendu nintzan pecatuben bitartez: gorrotatzen ditut biyotz guziz nere pecatubac eta itz ematen dizut eztedala berriz pecaturic eguingo.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 Orduan pekatu bat egin dezu, ziñez itz emanda; baño orrela agindutakoa ez dezu bete bear, bestela bigarren pekatua egingo dezu.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Bere gain artu du Israel bere mirabea, ta gogoan du beti-betiko (gure asabei itzeman zienez).

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Zuk nai bezela erantzungo dizudala itz ematen dizut, esan zion anai Leonek.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Gizon onek itz eman zion, ala egingo zuala, etorri zan Españiara ta eldu zan Sebilla'ra.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta gero, hitz dautzuet karbarien lana etzela lan gochoa, Arratseko hamekak irian hasten baitziren, erhauts ederrik behar zuten nahi-t-ez iretsi goizalderaino.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Juramenturekin hitcemana egin behar da?.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 2n Juramenturik, arnegurik, bourhauik, maraditzionerik egin edo besteri eragin duzunez; gezurrian juratu duzunez; juramentuz hitzeman duzunez; hitza etcheki ala hautse duzun; botorik egin duzunez eta komplitu dutuzunez.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gerochago, 1882an Les Basques et le pays Basque delako liburuchkan, laugarren kapituluak argi berri zerbeit hitzemaiten derauku, hastapeneko bilduman:

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Donostia-n Loiola izeneko soldadu etchea errenditu zenean, hango buruzagi Carrasco deituari ta hunen aitzindari lagunei, itza eman zitzaien, etziotela kastigurik (punitzerik) emanen, Consejo de Guerra delakoak yuyatu gabe.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Turkiako emperadoreak hitzeman ditu oro; eta berehala, minixtroen manuz, gure gerlako untziek utzi dute Mytilène delako leihorra, eta bidean dire Frantziarat buruz, joan-jin labur bat eginik.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gibelerat emaite hori ez zaitzue naski laket; beraz hitzeman dirua ez ukha.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Lau urteak behar dituzte bethe, hitzeman bezala.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hitz dautzuet Blum delakoa ez dela Poincaré jaunaren adichkidea; lurra baino beherago ezarri du, baitzakien Poincaré apalduz, Herriot goresten zuela.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lauetarik hiruak, beiratzea hitzemana zaukuten gure zuzen heien alde agertuko gare ezin azkarkiago.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gartxot, itz-ematen al didak zuzen-zuzen ire errira joango aizela?.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Burruka bide onetik eramango dula, itz ematen dio osabari.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 5. Bil nereak bil,
odolaz dute
itzemana
Nerekin aiek
batasuna.

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Kalkas!, ik Tzeu'ri otoi ba'dagiok, osterantzeko gertakizun izkutuak Gerketar'ei igarteko, nik, gero, itzemoten daustat, Tzeuseme dan Apolon'en izenian, ez-dauskala iri Danaoter batek be ontzi sakonetan esku aztunik gañian ipiñiko, neuk bizi ta egun argia dakuskedan bitartian.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bere burua galurren yarri, ta, Kasar'ari erri aren eskabidea aurkeztea itz eman zun.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Orain, Jauna, zuk itz-eman bezela, pakean uzten dezu zure morroi au esan zuan zerura begiak jasoaz, ikusi baidute nere begiok zure osasuna, zuk erri guztien aurrean atondu dezuna.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ontan, dijoanak itzeman eta dio:
- Zai?.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 PARISTARRA - Barkatuko duzu, bainan lagun bati hitzemana diot harekin bazkaritea ostatuan....

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Ez... Hitzemana dugu, ez nauzula abandonatuko.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 EGIAPHAL.- Hitz-eman dautazu....

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Hitz dauzut bazterrak harro nitzazkela.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Iakes.- Itza emana dautazu, aspaldi.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jesusek hitzemaiten dauku berriz etorriko dela gu berekin hartzeko.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Sankristian; eta hitz dautzut hozdura guziak joanen zaizkizula debruetan barna!.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Ene Jainkoa, esperantza dut, sineste fermu batekin, emanen dautazula, Jesu-Kristoren merezimenduen bertutez, mundu huntan zure grazia, eta zure manamendueri jarraikitzen banaiz, bertzean zure loria, zeren hitzeman baituzu eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Aingeruaren hitzak ez dituelakotz sinhesten; ordean Aingeruari galde hori egiten dio jakiteko gauza hori nola gertha ditakeen bada, bethi birjina egoitea hitzemana duenaz geroz.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Galdegin guziak hitzemaiten zituen.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Zeruak lurrari, Jainkoak gizoneri hitzeman eta emaiten duen ontasun ezin garbiagoa.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Haatik ez da akordiorik ezagun askok esperantza zuten bezala. Amerikanoek ez dute deus ere hitz-eman izkirioz. Halere iduri du egun batez akordio bat atherako dela joan den asteko solasetarik.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar kechu dugu baizik eta izan dela aurthengo pleka partidetan sobera azpi joko eta jukutria. Baditake nunbait zerbait baden eta Herria-ren eginbidea da erraitea nolakoa den garbia eta nun den ustela. Hitzemaiten daut zut haatik.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orduan, gizonak batzu besteentzat bildots eta mundu guzia beren azpiko, orduan izanen da lurreko parabisua. Parabisu segura, ez eta erlisioneak hitzemaiten duen beste nunbeiko zerua. Guk ez dugu ikhusiko lurreko zorion hori, ez baigira bidean baizik; banian oruan bizi direnek gozatuko dute.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai ala ez? Beren balentrian lurreko parabisua erakutsirik eta hitzemanik, komuniztak ez dira ohartzen ere eskain eta eskua gibelarat egiten daukutela. Alde batetik gizonek bethi mendiari gora doazi, kaskorik ez duen mendi bati gora, sekulan ez delakotz bururatuko goiti iragaitea. Bestaldetik: jo aitzina, diote, kaskora hel-eta bethiko phausua ukhanen duzue.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Eta ohorezik hil bazen, hitz dautzut ederki bizi izan zela.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta, hitz dautzuet ihardeste horiek, batak ala besteak, hats-bahi utzia nautela! Zer? gure eskuara maitea hortan baitugu! Zer? gure eskuarañoak bere goiti-beheitia x delako signe conventionnel, ez deus hortan baitauka!

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ministro moltseroak hitzeman du tatsa bat kenduko diotela, eskualdunen boneta salbatu nahi baitu atsolotuki!

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Mozkuko akordioak behar dituzte obratu Txekozlobakiako buruzagiek, eta Rusoak hor dituzte, hurbil, ikusteko ea hitzemanak atxikitzen dituztenez.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herriaren giderrak eskutan hartu zituztelarik, lege-nausi berri bat xutik ezarriko zutela hitzeman zuten armadako aintzindariek, Lega-nausi hori bozkeri esker onar zezan gero populuak.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eta horien karietara, hitzeman bezala, gobernuak libratu ditu politika gizon zonbait, preso zaudenak, hala nola Georges Papandreou famatua, bozka horier buruz mintza diten libroki.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Oek jarraitu dezatela euren loturakin, orretarako eman baizuten itza.

53. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 FLORINDO - Ez, ez! Aldez aurretik hitza emana zenuenez gero, bertan behera uzten dut neure eskaria eta zeure eskuko zara.

54. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Inoiz ez dut onartuko nire nahiak zureari hobesterik! Gainera, egia esateko, ez dut hitzik eman. Eutsi zeure eskariari.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 San Isidorok dio, eraso honen ondotik, baskoinek beren mugak segurtatzera jo zuten eta godoen hiri Oligito (Olite) hornitzera, hauen inperio, agintea onartu eta hauek manatua kunplituko zutela hitzemanez.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Gartzelara berriro ez itzultzeko hitza eman zuen, baina atera zenean karterak lapurtu besterik egiten ez zekiela konturatu zen.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Hitzematen dizut nere esker ona izango duzula.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Aberastasunen truke semea bidali zuten Talaiko jauregira, hitzeman bezala.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Kedarek Tim egunero paseiatzera aterako zutela hitzeman *hitzeman:agindu (prometer) zion Gorkaneri eta honek agindutakoa betetzeko gogorarazten zion.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Nire ama asko beldurtu zen ni desagertu nintzenean, eta, bizirik itzultzen banintzen behintzat, hau saldu eta Castawaytik aldegingo genuela hitzeman zion nire aitak.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Benetan esaten al didazu? - Bai, nire hitza ematen dizut. Mutiko on bat bilakatu ondoren, nire aitaren kontsolagarri izan nahi dut... Non ote da nire aita orain? - Ez dakit.

62. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 Eskariak (Arratsean) Senide maiteok, otoitz dagiogun Kristori, herio-ilunpean zeudenei Profetek hitzemandako Argi haundiari, eta esan dezaiogun: Zatoz, Jesus Jauna.

63. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0111 Horrela hitza eman bait-zien
Aurreko gurasoeri;
hala esana Abraan eta
honen ondorengoeri.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Bi poltsa eman nizkion, berrehun sprug-ekin bakoitza eta, Ingalaterrara iritsi ondoren, behi bat eta ernaldutako ardi bat oparituko nizkiola ere hitz eman nion.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Baina frantseseri fellagarekin ez ibiltzea hitzeman diegu eta haiek armaturik gure Aduaretara itzuli gara: gauetegun guardia edukiz, iraultzaileak baztertzeko eginbidea daukagu.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0137 Halazkoan, ikusiko duzue Jainkoa, denek dute ikusiko, Jainkoak berak hitzeman bait du.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Gurasoek Jesus eraman zutenean, Legeak agindua Harekin betetzera, hartu zuen Simeonek haurra besoetan eta Jaungoikoa bedeinkatu zuen, esanez: - Orain utz dezakezu, Jauna, morroi hau bakean joaten, Zeuk hitzeman bezala.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Zuei hitzemandako graziaz mintzatu ziren profetak; salbamen hau aritu ziren ikertzen eta aztertzen.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Sakristauak hitzeman zion baina momentua iritsi zenean barruak ez zion lagundu.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Hitzemana zeukanari eutsiz, erregeak ezkontzarako prestakuntzak antolatzeko agindu zuen.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Elkarri hitza eman genionean, zu besterik zinen.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Badakizu zer hitzeman nizun.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 (...); biok zintzo eta zehazki betea bait dukegu elkarri eman genion hitza.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 - Otsailaren 20an etxe horretara gonbidatua izan nintzen dantzara; berez otsailaren 21ean ospatu behar zen, Emakunde egunez, baina aurreratua izan zen, Emakunde egunerako lan eginkizun batzuk hitzemanda zeuzkalako.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Il urren, berriz itz eman zien ikasleei, egiaren Espiritua bidaliko ziela Aitagandik, Kristoren aitorra egiten lagun zezaien. Jn. 14,16; 15,26.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Hitz dautzuet ez dutela Jainkoaren izenean libratuko!.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Israeldarrak itz emana zuten beren anai hebertarrak morrontzatik aterako zituztela, eta aske utzi.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Pasmo belarra, pasmoa eragozteko eta orma belarra alboa gozatutzeko jarriakin, egun gutxi barru senda eta indartua arkituko zen itza eman zion; ala gertatu ere astean bertan.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Baina, hona. Hitzematen dizugu, ez dugula etsiko azterketa eta ikertzapen lanean, gure garaiko eta herriko artearen estetika prolemei buruz.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Historian zehar, ordea, mugimenduak eta batez ere herri kutsuak zeramaten eskolak, ez ziren bapatean derrepente sortu; eskola taldekoek ez zuten elkarri hitz emanaz, era batera edo bestera pintatzeko erabakirik hartu.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Gipuzkoar eta Nafartarrek beste bilkura bat izan zuten Kanbon eta hitzartu ziren; Nafartarrek hitz eman zieten harmak emanen zizkietela beren hiria zaintzeko Nafartarrak sartu arte.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Horregatik, dio Ortiz Zaratek, Gaztelako erreinura Araba borondatez bildu zenean, ituna bide, hitzeman zuten ez ziotela ez Alfonso XInak, ez geroko erregeek herri honi (Arabari) zergarik ezarriko, ez gauzetan, ez pertsonetan, ez ageriko, ez isileko.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honetaz aparte zorren kargak leporatzeko hitza ere ematen du Jaurlaritzak.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Xede horri ere aurrez aurre erantzuten ahalegintzeko hitza eman nahi dizuet guztioi.

85. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Itz legunak asmatzen
azkarrak zerate,
Itz emana ordea
ezin zuek bete.

86. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Ez du eriotzak ezeztatuko Zuk itzemana; ez du eriotzak desegingo Zuk egiña, ezta suntsituko ere Zuk gugan zure Espirituaren bitartez asi duzuna.

87. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Eba, gizonari agindutako neskatx ura, etsaiak lilluratua izan zan bezela, Marik, gizon bati itz emanda zegon neskatxak, Aingeruaren esana siñixtuz Ebaren okerra zuzendu zun.

88. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Au bait-dio Mateo-k: Abraham-en belauneko Dabid-en seme dan Jesukristoren etorri-idaztia; ta orrela jarraitzen du giza etorkiaren lerroa Jesus-en amari itz emanda zegon Jose-raño.

89. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 - Juan bildur gabe, Joxe Antonio, itza eman dizut, eta itz bat besterik ez det.

90. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0190 Guri ere, bere antzera, itxaropen bereziz kemendurik, eta emengoetatik jareginda ez zearo atzenduta baño!, Jainkoak itzemandako ondasunez oroi, eta gogo-biotzak Zerura jasorik ditugula bizitzea dagokigu.

91. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Eta, maitasunezko aurrera-naietan, maitearen biotza bere alde daukanak egiñ oi du erraxen-erraxena bere egitekoa, eta, ara or, beraz, elkarri itz-emanik bereala Leandra ta Bixente; eta, bere amuruztu ugariek iñork ere igerri baiño leenago, betea zuan bere asmoa; soldaduarekin alde-egin bait-zuan erritik, bere aita maite-maitearen etxea utzirik, amarik ez du-ta; ekintza ontan bai atera zala garaille soldadua, berak aipatzen zituan ainbestetan baiño areago.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Esango al dugu, bada, berekin bizi zela urrutiko lurraldera joan zen seme ura eta an, jasotako ondorea jandakoan, ango bizilagun batekin itzemanik txerri zai jarri zena eta txerrien janariaz irrika zegoena, bera gosez iltzen aurkitzen zelako?.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Aldi artan, errien artean arrera ona euki naiez, nuklear laterriak gogo onez itz-eman zuten saiatuko zirala atomozko izkilluak gutxitzen.

94. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0043 Alegia, bere burua lotzea, bere gain zerbait artzea, itza ematea... bañan, Itzarekin batean, bere burua ere lotuaz, beteko duala adierazteko.

95. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Eskeintza onartu ere bai, baiño Gazteizko buruzagiei itzemana bait zegoen, ezezkoa eman zien: Oraindik Bayonan nengoela, Manilako Santo Tomas Unibersidadean Irakasletza eskeñi zidaten.

96. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Biek esaten digute birjiña batek (Maria zeritzaionak eta Joseri itz emana zegoenak), Espiritu Santuaren egitez, Jesus aurra sortu zuela, eta aur hori Belenen mundura eman zuela; gero, berriz, Nazareten bizi izandu zirela.

97. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 Hitz dauiat luze atxeman dugula hunateko bidea.

98. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Gaetan - Garbiki erranen dauat Kaskobeltz, memento honetan besterik ba dudala buruan; baina hi haizenez gero, zerbaitxka eginen diat bai.
Kaskobeltz - Milesker!
Gaetan - Hi, herritarrekin hanitz gurutzatzen baihaiz, hire ustez, hire adinekoei eta gazteei plazer egiteko, zer hitzeman behar genuke ote?.

99. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 Maider - Ez ote nautzun hitzemana? (Eta berritz besarkatzen dira).

100. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Duvoisin Kapitainak Bonaparte Printzeari hitzemana zion: bortz urteren buruan bururatua izanen zuela eskuarazko Biblea.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmenaren salaketa jazotzearen suposamenduan, gehienez 1990eko Abenduaren 1ean hurrengoaren deliberazioei ekiteko hitza ematen dute alderdiek, ahal den heinean hitzarmen honen mugaeguna baino lehen bukatzeko asmoz.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Alderdiek, Batzorde Mistoan aipatu kartilaren luzatzea, beraren baldintzak eta, bidezko balitz, organismo ofizial eskudunaren bitarteko bere homologazioa aztertzeko hitza emango dute.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Alde batetik, arlo akademikoan zenbait huts egite izan dira eta hitzaldi eta mintegi batzu ezin izan dira aurrera eraman, horretarako hitza emandako pertsonak ez direlako agertu, batzutan beharrezko huts egiteak izan badira ere.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Eskaintza eredua... Andre/ Jaunak......-ren izenean......-ko auzokide, eta...-n egoitza duenak, León, Landeta eta La Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzako den lurrazpiko aparkaleku bat eraiki eta ustiatzeko lehiaketarako Baldintzen Pleguaz jabetuta, oso osoan onartzen du, Pleguan eskatutako agiri eta proiektuak aurkezten ditu eta bertan ihardute ezaugarriak zehazten ditu, emakida bere kargu hartzeko hitza ematen duela honako baldintza hauetan:

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Kazetalariak galdetu zion gero Estadoak hitza jan ote duen: Ez nuen hitzik eman.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Alta Tower jaunak hitzeman du, telebixtan delarik mintzatu, ez duela hemendik goiti alcola xorta bat ere edanen.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Orai denen lana baita, hain segur hitzeman bezala erakuts diezagutela beren ahalak eta egin lan denen onetan.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Komenio horren arabera, ordea, ez zen Eskolaren aitzinkontua betetzen (hamar milioi) nahiz eta Hezkuntzako eta Hizkuntza Politikarako Idazkaritzako kargudunek behin baino gehiagotan hitz emana zuten, Eskolaren premia objetiboa aitortuz, berorren aurrekontuak osatu eta onarpen edo balioztapen modu ofizial bat eskuratzeko bideak jarriko zirela.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Aita Sainduak hitzeman diote sinoda bi urtetarik bilduko dela eta idazkaritza bat izanen dela Erroman apezpikuen abisuak hartuko dituena.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Hiru mila ikusliar bildu dira gutienik gertakaria ikusteko eta hitz dautzuet ez garela enoatu.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Oraingo pauso hau emateko inorekin ez du kontatu aita Maurok: ez Juntarekin, ez gurasoekin, ez eta orain zenbait urte beren gain hartzeko hitza eman zuten beste fraileekin ere, esaten diote gurasoek.

113. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0017 A. OIHENART

Hitz-emaiten dereiziet
Ahala eginen dûdala
Hori beita ene lana
ûsaiñtxaren arabera.

114. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 1. Bizien arteko egintzen bidez, bazkideen artean eta hiru hilabeteko epean bazkide egiteko hitza eman dutenen artean, estatutuetan erabakitako moduan.

115. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitz emandako lurraz.

116. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Pedro guztien defentsan atera zen eta hitz eman zuen bere alde bizia emango zuela guztiek uzten bazioten ere.

117. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Gaur hitza eman, bihar haizeak eraman.

118. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 - Hitz emana daukat eta bihar joango natzaizu.

119. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Joan Dekos oso triste jarri zen baina hitza eman zuenez, prest zegoen haurra erdibitzeko.

120. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00017 Koronelak eta biok elkarri hitz eman genion, zin eginez, geure neskalagunak erreskatatuko genituela asteazkenean binaka paseatzera irteten zirenean.

121. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0149 Guk ere emango dizugu, noski, sari bat! hitz eman zion Tobik.

122. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00020 Bere gain hartu du Israel, bere morroia,
errukia gogora zaiola;
gure gurasoei hala zien hitzemana,
Abrahami eta ondorengoei betiko esana.

123. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 4 Hitzeman zauzkigun ontasun baliosenak eman dauzkigu, gutizia tzarrengatik munduan den ustelkeriatik ihes eginez, Jainkotasunean parte har dezagun.

124. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Elkarri hitz emanda geundena ahazturik, aharitxoak ginen, topeka hasteko prest.

125. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Izen horrek neure suhar guztia itzuli zidan; argi ikusi nuen isilmandatuka hastera zihoala: zure kontseilu zuhurrak gogoan hartu eta neure buruari hitz eman nion... abentura hartan segiko nuela; ziur bainintzen berritsukeria hura sendatuko niola.

126. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00150 Hitza eman eta jan egin duk, ume ernegatuko zitzaidan Frai Kandido bera ere.

127. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0127 Telefonoak hartu dizkiogu elkarri, noizbait guinness festa ederra egingo dugula hitz emanda.

128. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Istorio hau ere atsegina izan zitzaion efritari eta entzun zituen kontakizun haien eraginez hunkituta eta pozik, merkatariak zorretan zuen odolaren azken herena hirugarren jekeari eskaini zion hitz eman zuen bezala eta merkatari gaixo hura libre geratu zen.

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Aita errespetuz tratatu behar zuen, gaixotasunean zaindu eta hileta ere ordaindu egin behar zion hiltzean. Era berean Ignaciok hiru anai zituen, eta lehenengo kontratuan horiek zaintzeko hitza eman zuen ohea eta beste gauza batzuk ere ordaindu behar zizkielarik ezkontzen ziren neurrian.

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 6. Indarkeriaren erasoen aurka egin beharrekoa den Legezko Erresumaren aldezpena legeei eta orohar giza-eskubideei begirunerik hertsiena izanezkoa izan dadineko ardura izateko hitza ematen dugu, era guztietako indarkeria gaitzesten dugun sendotasun beraz, sortarau horiek zapaldu daitezkeeneko jazoerak ere salatzeko eskubidearen jabetzat bait dauzkagu gure buruak.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00117 Urdailarekin zituen arazoak areagotu egiten zitzaizkion horrelakoetan eta ikastaroak bai baina gertuago eskainiko zituela hitzeman zion bere buruari.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00075 Erreserbara itzuliko zirela hitza eman zuten apatxeek baina, artean sakabanatuta zeuden lagunak bildu beharra zegoela eta, haien zain gelditzeko baimena eman zien Crook-ek Geronimo, Naiche eta beste buruzagi batzuei.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 Zenbait pertsonak, enpresari zela esanez, zeregin hura gauzatuko zuela hitz eman zuen, bai eta trukean ihitoki haiek berrogei urtez erabiltzeko eskatu ere, nahiz eta epe hori, gero, berrogeita hamabost urtera luzatu zen.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00300 Nolabait, sinetsi egin dit, eta aske utziko nauela esan dit, baldin eta epaitegi horretara aurkeztuko naizela hitza ematen badiot.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Barkamena eskatu eta hurrengo batean hobeki ariko direla hitzeman.

136. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0240 Jesus berpiztuak beretarrei itzeman die, aiekin geldituko dela munduaren bukaera arte.

137. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00157 Koblariak hitz eman zuen baina ohartarazi ere ez zuela kontrolatzen ahal kontrarioak zer ateratuko zion eta behar zuela defendiatu.

138. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Alabaina, ezohiko hitzordua hitzeman dute Laurent Laffargue eszena zuzendariak eta Phillipe Beran Bordeleko taldearen zuzendariak.

139. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Puntua eta oina emanda neurtu zituzten ondoren beren abildadeak eta Loidisaletxeren doinua izan zen saioko nota komentagarriena eta, berriro ere, Mendiluzek puntuari erantzuten erakutsi zuen abiada eta dotoretasuna, eta hitza emanda erabili zuen 10eko txikiko doinu ederra.

140. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Izan ere, Taiwani indar armatuak gordetzeko aukera eman zioten eta hitz eman zioten Txinak ez zuela Armada hara bidaliko bateratzea gertatu eta gero ere.

141. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0017 Thomson TMMko langileek ere ez zuten begi onez ikusten Daewooren menpe geratzea, nahiz eta korearrek hitzeman zuten bost miliar libera (125.000 milioi pezeta) inbertituko zituztela bost urteko epean eta horren ondorioz 5.000 lanpostu sortuko zirela.

142. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Eta zuri aldiz, alabatxo maitea, txikiena izateagatik, ez dizut batere zigorrik jarriko hitz ematen badidazu ez duzula berriro ere okerrik egingo, konforme?

143. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Nafarroako Gobernuak jada eman du hitza.

144. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 Bere izenean (edo aren ordezkotza egiten dueneko Enpresa/Baterakunde Baltzuaren izenean), aipatutako baldintzei eta ezagutzen duela deklaratzen dueneko Baldintza Pleguari erabat atxikiz ustiaketa egingo lukeenaren hitza ematen du eta ondoren zehazten diren aldeen eskaintza egiten du aipatutako Pleguan espreski finkatzen diren mugen barruan:

145. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0018 Lekunberri'ra joateko itza emana nago eta ez det izango Tolosa'koa ikusteko aukera aundirik.

146. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 IRA-ko gudariek hautatu dute beren gizona hitzeman desarmamenduaren obratzeko.

147. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Aipatutako diru-kopuruak, burututa dauden lanez arduratu den kontratistak igorritako ziurtagiria jasotakoan emango dira baina, horrez gainera, Donostiako Udalak, bi Erakundeen izenean edo, eurei lotuta inoiz eraikinaren titularra izan litekeen hirugarren Erakunde baten izenean, hitz ematen du honako hauek igorriko dituela urte bakoitzeko zazpigarren hilean:

148. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Erakunde sustatzaileek hitz ematen dute Merkataritza Elkartearen gobernu erakundeak Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Elkarteko Administrazio Batzordearen deialdi eta gai-zerrenden kopia bidaliko diola Eusko Jaurlaritzari, gutxienez, bilera egin baino bi egun lehenago, bilera horiek Proiektuan eragin zuzena edo eragin nabarmena izango duen edozein gai eztabaidatzeko edo agiri honetara bildutako Erakundeen partaidetza aldatzeko badira, era horretara, egoki iritziz gero, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat joan dadin bilerara edo bileran aztertutako gai jakinen bat eztabaidatzera.

149. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Zenaturren biltokian delarik mintzatu, Netanyahuk goraki hitzeman du ez dela sekulan bi partetan ezarriko Jerusaleme hiria.

150. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Berriz idekitzeko baimena ukan dute, obra zenbait presaka eginik eta hitzemanez gaineratikoak laster eginen dituztela...

151. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 8.1 artikuluak, gainera, ondorengo betebeharra jartzen du: Estatu kideek beren hitza
ematen dute errespetatu egingo dutela haurrak
bere nortasuna gordetzeko duen eskubidea,
nazionalitatea, izena eta familiako harremanak
barne
.

152. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0004 Gurasoak Jesus eraman zutenean, hartu zuen Simoenek haurra besoetan eta Jaungoikoa bedeinkatu zuen esanez: Orain utz dezakezu Jauna, morroi hau bakean joaten, Zeuk hitzeman bezala (Lk 2, 21-32).

153. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0110 Berextean, hitzeman genuen elgar maizago ikusi behar genuela.

153 emaitza

Datu-estatistikoak: