XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 ¡Ezta ixango etxietan ondamendi makala ainbeste andragaz!.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Ainbat kalte ta ondamendiren ixpillu dan guda anker bidegabeko au sortu ziguten egun santu batez.

3. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Ori ausnartzen niarduan nik,
baiña oso gaitz egiten yatan:
sartu nintzan noizbait Jainkoaren ezkutuan,
eta orduantxe ulertu neban arein ondorena
Egia da: labanarrian jarten dozuz,
ondamendira jaurtiten dozuz:
zarrara itzela emoten dabe beingoan,
eta bildur-ikaraz itzungi ziran.

4. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orrelako animak ez du izadigañetiko gauzetan zer-ikusirik, ez du esker donetzalleak ematen duan indar zerutarrik, eta betiko ondamendia merezi du.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Obe ba'litzok, orratiño, neuk, beintzet, ostera biurtu gura yuat, erriaren ondamendia baño iraupena gurago yuat-eta.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ta Akile'ri eusten ote dion sayatzen da, onek bere lanari utzi dezayon, eta Troar'ak ondamenditik gaizkatzen ote ditun.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Gaitza geroago ta zabalagoa da; asi ezkero, ariñik, ondamendira doala.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta agurea berengana biurtu zan; begiak drist-egin zioten eta abotsa larritu, eta Mariari begira-begira gelditu zan: Mariaren begi garden aiei begira: Ona, esan zuan Aurraganazuaz, au askoren ondamendi eta osasunerako jarrita dago, eta aurkakeri sortuko duan ezaugarritzarako.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Sasimarxista batzuk turuta soiñuz aspaldi iragarri zuten Mendebalaldeko xistimaren ondamendia.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Ogeigarren sigloko euskaldunok eztégula, dirauskue, geure aurrai erentzi eder ori ukatzeko eskubiderik; ori egitea' ondamendi izugarrizko bat litzatekeala, ez euskaldunontzako bakarrik, baita sortzaldeko Europa guziaren kulturarentzako ere.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Jolas edo dantza loyak, erdel abestiak, ikuskai lotsagarriak, udazalien maltzurkerizko oitura nabarmenak eta abar, gure seme-alabaen ondamendia da.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Euskeraren galera etzion ark itz-berri-zaleei egozten, gure arteko askotxok egin daroen lez; ez, gure aberri-izkuntzaren galera osoa euskerazko ikastolarik ezari egozten zion; ortik etorkion aren ustez ondamendia eta ortik datorkio oraindik ere, gure ustez.

13. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Betozkoagaz alde egin dau nigandik, ondamendia ba'lerioe lez aren begiak: olan begiratuten dau leoi asarreak bera asarratu dauen eiztari azarria: eta gero ezerezturik izten dau.

14. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Baña, ai ene! sarritan nekez irabazitako gorapenen ondamendi ta oztopo dan txibizkeri mamuak bizia kendu gura dautso Marine'ri aizto azpikeritsuz.

15. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Gero eleiza berbera tatarrez eroango ebela euren ondamendiaren naastean esan eta sinistuten ebenak.

16. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 - Hau da gure hondamendia! egin eutsan garrasi Zukutuko zintukedaz! Zure aita etorri eta konponduko zaitu!.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Astelenez, merkatu-egunez, izan ba, Gernika'ren kixkaltze negargarria, alik-eta ondamendi aundiagoa ta ikaragarriagoa izan eiten: alik geien il eta ondatu eta enpairuak bilurrikareaz ondatzeko.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Orra adizkion triskantza, orra ondamendia.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Ikusle batzuk adore-berbak zuzentzen dautsez, baiña beste askok mutillen zorakeriak eta Irlanda'ri erakarriko eutsoen ondamendia arpegira botatzen deutse.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Lau Ordezkari errukarriak akiturik eta Irlanda ondamendi osotik gaizkatzeko, kuku egin eben.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lehenengotan errege nafarraren oboan errotua, zeinek Bizkaian bere baitarik ebazan errege-ondasunen banakari lez 36 urtean lagun izan ondoren, Iñigo Lopez-ek egundoko gaitasunez saihestu eban nafar hondamendia, harako 1076 garren urtean errege Santxo IV Gartzes bere anaiek Peñalenen hil ebenean.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Independentziaren gerreak Bizkaiko herrietara ekarri eban hondamendian aurkitu behar dira zergaitiak.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Ondamendirik asko orrelako arrantza sasoian gertatu izan ziran.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 San Paulok hauxe irakasten digu: Jesus Jauna, zeruetatik su eta gar, agertuko denean, Jaungoikoa ezagutu ez, eta Jesukristo gure Jaunaren Ebanjelioari entzungor egin diotenak zigortzeko, hauek betiko hondamendirako zigortuak izango dira Jaunaren aurpegitik eta honen indarraren aintzatik urruti (2 Tes. 1,7-9).

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Kimika papelerak ibaia hondar industrialen: kolektore bihurtu du; kutsaduraren hondamendiaren eredurik argiena.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Gu besteen hondamendiaz aberasten ginen, baina horrela zen bizia, bakoitzak tokatzen zitzaiona egin behar zuen.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Urte batzu lehenago haien zerbitzuan nintzen eta orain, hondamendira eramateko prest.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Egoera horretan aurkitzen zelarik bere ministro Sase-rengana (edo Sisa) jo zuen Esan iezadazu - esan zion hain jakintsua zen gizonari- nola libra naiteke gauza guztiek nahigabea besterik sortzen ez didaten hagoadura eta hondamendi honetatik?.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Gaizkileek gizonen hondamendirako zikindutako urak osasuntzeko, sendatzeko.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Honek hondamendia ekar zezakeen.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Baina XII. mendeerdialdean Ebro bailaran izandako hondamendiaren ondoren almorabideen inperioa apurtu egin zen.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Hasiera batean almohadeek kristauak egiten ari ziren aurrerapenak gelditu zituzten, baina, kristau errege guztiak elkartu eta gero, Navas de Tolosako hondamendia jasan zuten eta almohadeen agintea desagertu egin zen.

33. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0111 Nola sobietar gobernuak ez duen sekula gertaera honen berri eman, Estatu Batuek ere apenas ezagutzen duten isileko ehiztariaren hondamendia eta horrexegatik, ofizialki behintzat, ez dute inoiz aztertu nola demontre amerikar batzuk Zar handiaren meneko batzuri burla egin zieten.

34. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 - Ofiziale, hondamendira naramazu!.

35. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Espainiarrek filibustarieri, hobeki esan, Morgani leporatu zioten errua; hauek, berriz beraiei bota zieten hondamendiaren errua sakailketa gera arazi eta ketan itoarazteko asmoz.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Hondamendia zirimolaka nire gainean kokatzen ari duk.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Lo gutxi eta arina eginik zen, arropak bere horretantxe erantzi gabe, eta buruko minez eta ahosapaian kobrezko estriboaren sedimentu lirdinga zuela esnatu zen, eta gauerdia jo eta gero arte luzatu zen ezteiondoko parrandaren hondamendi natural bezala interpretau zituen.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Nire hondamendia zela eta ez zela, hamaika mila zurrumurru ergel hasia zen bazterretan barreiatzen; nirearen segizioko beste ontzietan beretan ere, kondaira itzel pilo bat zebilen ahoz aho, nire lotsagarri; utzi nien nahi zutena esaten, nire egia ez bait zen oihuka aldarrika daitezkeen horietakoa.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Nola hondamendia? Ni ez nauk haitzulotik irtengo.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Gu kanpotik ginen bitartean, adierazi ere ezin litezkeen hondamendiak gertatu dira Markan.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 Etxean gelditu ziren anaiei ihizarako eskopeta eta perdigoi gehitxo aurkitzetik zetorkien oinazea eta hondamendia.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Nere ustez, boluntarismo politikoak eskeintzen digu irtenbide bakarra: hondamendira garamatzan egoera ez da soilki egoera linguistiko hutsa... politika orokor baten atal bat da.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Erlijio-arazo hau ezagugarri, aurrerazaletasuna, txekotar abertzaletasuna eta Erreforma batetik; eta atzerakeria Biena-ko Inperialismoa eta katolikutasuna bestetik, Hogei-Ta-Hamar Urteetako Gerlak desegin egin zuen Bohemia-Morabia; eta hunen hondamendia orduan hasi zan.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0079 Bigarren mundugudatea ere beharrezkoa izango da burges-idealistaren benetako hondamendia neurtzeko eta bere barruan sortutako joera kontradiktorioen azaltzeko.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0080 Tillichek berriz beste biak baino gehiago bizi izan du kondairaren, kulturaren eta gizonaren hondamendia.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0100 1848ez geroztik kontinente osoan hain ondamendi haundia egiten ari den eria, parlamenduko inozokeria alegia, behar zuen jasan, klase gatazkan Parlamendu boterearen kondizio guztiak bere eskuez suntsitu eta desegitera behartuak zirenek oraino beren Parlamenduko garaitiak garaitiatzat hartzeko eta ministroak jotzean Presidenta jotzen zuela uzteko.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Bibliako lehen orrialdeetako kontakizun handiak giza bizitza osoaren sinbolu dira: desobedientzia (Adan) anai-hiltzailea (Kain), hondamendian onik ateratzea (Noe), egintza handietan sakabanaketa (Babelgo dorrea).

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Baina, gogoratu beharra dago elikagaiak eskasak direnean (gerrateak, gosealdiak, hondamendiak, etab.), eritasunaren intzidentzia asko jaisten dela.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 - Lehen aipaturiko hondamendia eta eragozpenak gutxi bailiran, 1713an Utrech-ko ituna sinatuz amaitu zen Espainiako errege Carlos II. aren ondokorik gabeko heriotza zela eta, sortu zen gerratea, Espainia eta Frantzia alde batetik eta Ingalaterra, Portugal, Holanda eta Alemania bestetik.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Lau dira, gure iduriko, hondamendi horretan zerikusia izan lezaketen arrazoi nagusiak: a) laguntzarik eta babes ofizialik eza, b) hizkuntz eredu hau behar bezain zehatz arautua ez egona, c) literatur tradizioa behar zen neurrian aintzakotzat hartu ez izana eta d) (zenbait) idazle giputzen jarrera txokozalea.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta dira: Donostiaren sute, arpilaketa eta hondamendia (1813)- Bere murrailen eraisketa (1863)- Miramarko Errege-Etxearen eraikuntza (1888)- Artzai Onaren eta Antiguoko San Sebastian elizen lehen harriak jartzea, Errege-Erreginen lehendakaritzapean (1888)- José Matía Calvo Fundazioa (1888)- Telefonoa ipintzea Donostian (1888)- Loiolako Basilikaren bukaera (1888)- Donostiako San Martin kaleko Mariaren Mirabeen elizaren eta Urbieta-San Martzialgo Jesusen Bihotzaren eliza desagertuaren inaugurazioa (1888)- Bartzelonako Erakusketa Internazionala, gipuzkoarren partaidetza handiarekin (1888)- Lizartzako Insalus bainuetxearen irekiera (1888)- Tolosako San Jose-Jesusen Alaben ikastetxearen fundazioa, zeinari Iñaki Linazasorok monografia bat eskaini berri bait dio (1888)

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta nazioarteko gertakizun handiei dagokionez, berriz: Armada Garaitezinaren hondamendia, bertako euskal partaidetzaz J. Ignazio Telletxea Idigorasek oraintxe argitaratu berria bait du ikerketa bikain bat gure Dr. Camino Taldean (1588)- Gurutze Gorriaren fundazioa Genevan (1863).

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Hondamendia, bonbaketak.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Desagertu ziren gure planeta egonkorra ez bait da, eta ziklikoki hondamendi ikaragarriak ematen direlako.

55. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0024 Itzegin bear nien guztian, oiu au egin bear nuen: Zigorra! Ondamendia!.

56. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Bañan, zoritxarrez, ortxen arkitzen du askotan bere ondamendia.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Beretarren bihotzetan lasaitasuna sortu nahiean bezala, hala esan zien: - Zoritxarreko bide madarikatu horrek egingo duen ondamendiaren ondoren, ikulluan ditugun lautatik hiru ganadu kendu beharrean izango naiz.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Ondamendi aundiak egiten dizkitek artaldeetan.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Baiña esan dizudan guzi au, zure asmo ortatik zu aldaerazteko naikoa ez balitz, beste bitartekoren bat billa zenezake, zure zoritxarreko ondamendi ortarako; ni ez naiz iñolaz-ere izango, orrengatik zure adiskidetasuna galdu bearko banu-ere, eta, auxe litzake nik asma nezaken gauzarik penagarriena.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Eta Irlanda`ri dagokionez, zuek ainbeste maite duzutela diozuten Irlanda, ta maite dituzuten Irlanda`ko gauza on jatorrizkoak, ondamendira eramatea besterik ez duzute lortuko indarkeriaren bidez.

61. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Ondamendi au eragotzi edo ebitatzeko, Arana-Goiri sendo ta gogotsu jarri zan, eta guda edo eginketa gogorrean ibili zan, amaika urtetan, bere osasuna ta diruak galduaz.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Teatroak joera asko izan ditzake, Joerak ordea, nire uste apalez goruntzakoak eta ez beeruntzakoak, amildegira eramango dutenak, ondamendi ta zentzugabekeriara ez beintzat.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Ondamendia areagotzeko, bi gaitz gogor: gaztaiñaren tinta ta aritzaren zuria, ain urri genituan landareak zearo galdu-erazten ari dira.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Efe agentziak zabaldu duenez, Panamak ere laster ezagutu eta onartuko du Kanpucheako Errepublika, zeina eraikiko baita Pol Pot-ek utzi duen hondamendiaren gainean.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0002 Eta lorpenaren ondoren, dirurik ez, etorkizunik ez, hondamendirako nahia. Purifikazioa.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Zergatik eta nundik baserriaren ondamendi au datorren jakin eta pentsatu egin bear genduke.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Urolde ondorengo ondamendiak dirala-ta, errukiturik, gelditu egingo zirala beren ekintzetan, uste bai-zuan jendeak.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Olako ondamendira-bide batzuk Euskalerria galtzeko arerioak asmaturikoak dirala be esaten dabe batzuk.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hala ere, itxuraz objektiboa bada ere, ezin utz ditzake goraipatu gabe Perikleren estadista gaitasunak, mingostasunik handienaz atenarren era hondamendia ekarri zuten demagogoen erokeria gaitzetsiz, bidenabar bere pertsonaren eta bere aberriaren etorkizunari buruzko komentarioak gure esku jartzen dituelarik.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Hondamendi edukatibo honen aurrean ba daude, hala ere, soluzio eginkorrak.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Indiari, petrolioa garestizeak ondamendia ekarri dio.

72. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 Ator, ondamendi!

73. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Sistema hori egokia izango da babes zibileko larrialdietarako, hala nola hondamendietarako edo lazerietarako, eta baita larrialdi txikietarako ere, gizartea aztoratu ez arren eta oinarrizko zerbitzuek gainezka egin ez arren, pertsonen bizitza edo osotasuna arriskuan dagoelako arreta koordinatua eta eraginkorra behar duten larrialdietarako alegia.

74. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Arauei dagokienez berritzailea da planteamendu hori, baina, bestalde, gure autonomi elkarteak historian zehar izan duen esperientzia sendotzen du, hondamendi-egoerak izanez gero eguneroko taldeko lanean trebatuak dauden zerbitzuek bat egiten laguntzen du eta hondamendien jatorriari berari erantzuten dio (istripu-egoera moztuz gero hondamendia ekidin daiteke):

75. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 i) Hondamendiko larrialdi-egoeraren aitorpena proposatzea Lehendakariari.

76. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055
a) Babes Zibilerako Euskadiko Plana edo plan bereziren bat ezartzeko aukera izanez gero.
b) Lege honen araberako hondamendiko larrialdi-egoera aitortzen denean.
c) Elkarteaz gaindiko interesa aitortu ondoren, zuzendaritza eta koordinazioa Autonomi Elkarteko organoetara eskuordetzen denean.

77. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Dagokion agintariaren menpe garatuko da babes zibileko boluntarioen lana, istripuak, hondamendiak edo lazeria publikoak izanez gero.

78. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Behealdean, hainbat puntutatik datozen ibaiak elkartzen diren kasuetan, hondamendia izugarria izan daiteke ibaiak urez gainezka datozenean.

79. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00035 Ikastolan ura sartu zen eta hondamendi handiak egin zituen egun bateko uholde txiki hark.

80. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0081 Oraindik ere, gogoratzen zaidanean, ez dakit nola konpondu ahal izan zen kontua hain ondo, hondamendia izango zela ematen zuen eta.

81. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0023 Hondamendiaren aroak

82. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0023 Juduen hondamendi planifikatuaren lehen aroan, 1933tik 1938ra, Alemaniako juduei beren eskubide guztiak ukatu zitzaizkien.

83. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00122 Zintzoen arimak Jainkoaren eskuetan daude,
eta ez zaie inongo oinazerik hurbilduko.
Zoroen begietan hilak zirela ziruditen,
haien azkena zoritxartzat zeukaten.
Hondamenditzat zeukaten, haiek guregandik joatea;
bakean daude haiek, ordea.
Gizon-emakumeen usteetan haiek zigortuak izan arren,
hilezkor izateko itxaropenez beterik zeuden.

84. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Hondamendi nabarmenak diruditen arren, gerta daitezke, ezta?

85. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0066 HONDAMENDI ZIREN NAGUSI ORAINDIK GUDU AMAIGABEA ETA EZJAKINTASUNA

86. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Zuek, animaliak tristurazko nigar intziriak bota dezatela nahi zenuketen horiek, gaisoak etsi dezaten, zenduak gaizki lo egin, saia zaitezte ene hondamendia eta ene lozorroa kontatzera.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00126 Eliza ortodoxoaren antolakuntzak eragin sakonak jasan behar izan ditu bere esparruan izan diren gertaera politikoen arabera: gerra, ezegonkortasuna, inperioen hondamendia (Otomandarra eta Austria-Hungariarra), independentzia nazionalak...

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00058 Euskal gizarte tradizionala Arkadia zoriontsua da; herri modernoak, berriz, obszenoak eta doilorrak. Kanpotik datorren mehatxua modernitateari bizkarra emateko aitzakitzat erabiltzen da: aurrerapen teknikoek Euskalerriaren hondamendia besterik ez dakarte.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00054 Polbora-usaina itzela zen Easo Plazan; itsasotik eta Urumea ibaian zehar lehorrera sarturiko kresalak ez zuen lortzen erre-kerua itotzen; nik, nola ez, hiri-paisaian geologia gozoagoak atzeman gura nituzkeen jarrera animoko hobeak sortzeko, ze Donostiaren ohiko xarma, tamalez, hondamendizko apoteosi maskalera iraultzera zihoan.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Segur aski, Gerra Zibilarekin gainbehera etorri zen Espainiaren hondamendian aztarka dabil Espainia berriaren aldarria ahotan duela; izan ere, Espainia berri horren haziak edo sustraiak artean gainbehera etorritakoaren errautsetan baitzeuden.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00173 Primitibismo eta ziklismo (errekurrentzia eternalaren teoria) greziar eta erromatarrarekin kontrajarria, paradigma biblikoak egite-sorta bakun eta zorrotz definituriko batez azaltzen du lurraren historia: hasiera bat (kreazioa), katastrote bat (gizakiaren hondamendia), krisialdi bat (Kristoren Gorpuzte eta Berpiztea), eta amaiera hurbila (Kristoren Bigarren Etorrera Errege gisa, eta horren ondoren mundu zaharra ordezkatuko duen zeru eta lur berriak), zeinak giza historiaren trajedia komedia kosmiko bihurtuko duen. (Abrams, 1984: 237)

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Halatan bada, Cavite-n espainolek jasan zuten hondamendia ingelesen babespeko itsasontzitik ikusi zuen.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00050 Bestalde, hainbat sekuentzia hondamendia pasatu eta sei aste geroago zuzenduko zuen Haykyo no naka (Hondarretan) filmean erabili zituen.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00050 Hondamendiak aldaketak ekarri zituen eta Mizoguchi Kiotoko estudioetara eraman zuten, han enkarguzko lan ugari egin behar izan zuelarik.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 urte bereko apirilean, galerna bortitz batek hamarnaka hil zituen euskal marinelak, eta historiografia lokalaren arabera, Mercader hori, orduan Gipuzkoako Itsas Salbamenduen Elkartearen presidente baitzen, hondamendiaren neurriaz hunkiturik, bapore hori arrantzaleen zerbitzuan jarri zuen.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0030 Ageri denez ingurunearen hondamendia ia kaotiko izateraino iritsi da.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0152 - Aitak irabazten duena gastatu, golferian ibili eta lanean kolperik ere jo ez etxerako hondamendia da.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Goganbehar ezkutu batek adierazten dio hondamendira doala.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Alabaina, hain urruneko hondamendien ideiarekin ikaratzen den filosofoak bere burua kontsola dezake pentsatuz beldur goibel horiek, Lurra eta Eguzkia bezala, gogoak hutsetik sorrarazitako mundu gorpuzgabekoaren parte besterik ez direla, eta azti zoli horrek gaur deitu dituen fantasmak ezabatu egin daitezkeela bihar.

100. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00053 Halaber, Gulliver-en ugazaba eta lagun den zaldiak ezin du ulertu legearen helburua gizon guztiak babestea izanik (...), nola gerta zitekeen inoren hondamendi izatea (264-265. or.).

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Bizkaian behintzat, olak 1850ean beren itzulerarik gabeko azken hondamendian sarturik, gainbehera hasi ziren.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Horrela hondamendia saihestu ahal izango da eta Gizateriak bere mundu natural eta artifizial berrietan bizirik iraun ahal izango du.

103. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0171 Zuregan sortu ziran aientzat
izango ziñan berezi,
etxe ondoan bai omen ziran
udare, intxaur, gerezi
lau errotarri, lur-sailla nunai,
ez dakit zenbat erentzi;
ondorengoen zabarkeriz zu
ondamendiak irentsi,
Elordi maite, erantzun ori
zuk etzenduan merezi.

104. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Erropa-garbitzen ere trebea bear du izan, senarraren baldarkeriak eta umeen ondamendiak nolabait estaliko badira.

105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Unio de Pagesos sindikatuaren arabera, txerri guztiak hil beharra izaten bada, hondamendia izango da Lleidako nekazarientzat.

106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0048 Kontzientziarik gabeko gizartea eta mundua amildegi zulora joan daiteke, hots, arimaren hondamendia eta zibilizazioaren desgizontzea ere bai.

107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 15 urteren ondotik ehiztariak ohartzen hasiak dira hondamendi honetaz, baina Frantzia hegomendebaldeko ehiztariek (udazkenero 1.000.000 txori hiltzen dituztenak) ez dute euren jarrera aldatu nahi, bertze herrialdetan mugarik jartzen ez den bitartean.

108. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Oso ezaguna da, esate baterako, enpresagizon bilbotar batekin gertatu zitzaiona: bilbotarrak eskatu zion joka zezala partidu bat Mainguari batere komeni ez zitzaizkion baldintzetan; Iartzak ezezkoa, baina enpresagizona negar itoan hasi zitzaionean, Villabonakoak ere ezin eutsi izan zion negarrari eta, azkenerako hunkittuta, pilota jaialdi hura hitzartu zuten eta bilbotarra hondamenditik salbatu omen zuen.

109. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Txosten horrek, fama handikoa hirurogeita hamargarren urteetan, ondoriotzen zuen porrota mundu osokoa eta saihestezina izango zela, gauzak errotik zuzentzen ez baziren, berez baitzekarten hondamendia gure erlazio sozioekonomikoen egiturek eta ingurugiroarekiko jarrerek.

109 emaitza

Datu-estatistikoak: