XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Erabat argitzen dira
zelai, erpin, areztia;
t'Auñamendi-magaleko
basauntz arin, bildurtia,
biziro laster jauzika urbil zait
¡Nigaz bere pozaldia!
.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 10 Ta esan zidan: Ez itxi zildaipean idazti ontan aurresanak; garaya urrbil baitago.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta erhauts hari nolako egarria etzerraikon! Orai duela hiru mende hurbil, Oihenart eskualdun idazleak eginikako eressi batek dio:.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bataila batean ere, aintzindari lehena soldadoetaric hurbil egoiten da, bainan berech, ahalaz batailaren goiti beheiti guzien ikhusteco tokian, soldadoeri araberaco manuen emaitea-gatic.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Liztor itsusi batzu, maltzur maltzurra heldu ziren, etche-mahatsari hurbil, hegazpe zoko batean beren kafeohantzeak egin beharrez: urrian gero, mahatsez zer aseak, zer horditzeak ez zituzten bada eginen!.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik bezala egin zuen Aita Dok, lurrak oraino nereak baino ibil errechago baitzituen, eta hainitz hurbilago.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 248.- Horak bere egina bezala [BNarn], (Gauzak erabili ondoan, bere tokietarat helarazten ez dituztenez, erraten den hitz bat. Nork ez dakigu, bere egiteko hartan, zembat den, hora (zakhurra) baino gurbilago gathua).

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Autarrki gurenez geure Abendearen antziñako Laterrijaren jatorrizko agintarijak Bizkai'ko Zaindaritzat aukeratu eben Loyola'tarr Iñaki deunaren jayegun urbilean, Arana-Goiri'tarr Sabin'ak sakonkiro berrpiztu leban gogo zarrari dagokijon zintzotasuna erakusteko abagune egokijena beti ixan da.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile-katolikuen elgarkuntzak, aberatsek begi onez goratzen eta laguntzen dituzte; bainan, geienetan, ez katolikuak direlakotz, aberatsendako gorriak baino leguncheago, guricheago direlakotz baizik; eta ortche dute elgarkuntza hoik beren galbidea: katolikuen artean, aberatsak; aberatsen artean edo urbil, langileak, bainan aberatseri nolabaiteko esker-lokarriez atchikiak.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Beraz lan guzia hurbil deputatuen eskuetan emana da.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Duela zonbait egun, hameka urtheko nekattoño bat, adichkide batzuen etchean jarri da, suari hurbil, ezantza untzi bat esku batean, eta bestean aldiz bere anaia ttipia, zortzi hilabetheko muttiko bat zaukala.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bainan aste huntan, bederatzi orenak hurbil izan ditu Cambon, zortziak eta erditarik laster Bayonan behar litzateken treinak.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Heldu baita hurbil hiruetan hogoi-ta hamazazpi miliun eta erdi.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortakotz, edo zoin herritan bere buruari zu erraiteko zuzena duketen lehenetarik dela daukat herriko errienta, karguaren bethe gizon delarik, edo hurbil.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gero jinen dire laguntzak jaun merarentzat eta haren ahaide hurbilentzat.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Diru guzia partitu bere ahaide hurbilen artean bati 60 libera, bertzeari 80, 70, 50 eta hola.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ahamenik hoberena... auzorik burbilenari, zuzen bezala, jaun merari: 100 libera.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Harriak ere funditu du herri frango Frantzia barnean, eta gure ganik aski hurbil diren eskualde batzuetan.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Toulon-eko leihorretik hurbil, gerlako untzi ttipi bat, uraren barnez dabiltzan hetarik, bertze handiago batek kaskaturik, hondatu da berehala.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Jai onen sestasunak aurrera eramateko, oraindik astia badago eta urbil Jaun lagun, jarraituko degu, bitartean ekingo diogu lanari.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

28. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Berriro urbillago: Kati - Emen ni!!!

29. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Berriro urbillago:
Emen ni!...
Ta agertu intzanan.

30. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti ta ain urbil!

31. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta ain urbil
Au izan den gure gurpil.

32. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta urbil!
Ogei urte onen ixil!

33. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta ain urbil!
Orrek din gure biotza il!

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Jainkoagandik urbil.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Egunak joan eta egunak etorri, bere biotza estuago ta larriago, urbillago ikusten baizuan bere zoritxarra.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Maltzaga baiño len, Saturixo'tik urbil, bada Lau-Pago esaten dioten leku bat.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabierrek etzuen iñundik ere pentsatu bere eriotza ain urbil zanik.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Erasotokitzat Garagartza'ko auzotik urbil egiten zen meargune (5) Toki estua bat begiz jo zuten.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Bereziak dira, noski, baiña nahiko hurbillak, halere.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Eta tontorrean, ermitatik urbil, iru gurutze aundi dizkizu; erdikoak zortzi metro altura dizu eta Gurutziltzatuaren irudi aundi bat zintzilik.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Nere konbentutik urbil, pagadi kerizpeak dei gozoa egin dit.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 - Maialen! diot oyu egiten, zato urbilago... urbilago!.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Eta iguzkiak berari ahal bezain urbil atchiki nahi?.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Non dire fededunak? Non dire justuak?
Azken eguna hurbil othe du munduak.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Ethorri bezala urrundu zen handik zalu!
Etsaia athean dukenean edo hurbil,
Batto baino hobe ditut eiki bi makil,
Batto hausten balitzaik ere eskuetan,
Bertzea baliatzeko hire onetan,
Etsaiak eginen dauk ohore edo leku
Balin baduk hogoi ta hameka eta esku.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Jaun merak, oixtian erran dautzie nik orai baino hobeki, hurbilago danik ikusia dielakotz eta bere gostuz jasana gerla tokietako bizitze ikaragarria, errana dautzie Chabagnok nolakoak eta nun izan ziren gure herritar hilen urrats eta obrak.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baruk'en inguruan hutsa egin zen, huts osoa Hiritik lekutu-eta, Ouderkerk'en doi-doia iraganik, Rijnsburg'erat jo zuen, Descartes bizi izan zen Endegeest herriari hurbil.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Egarri edo gose zirenek hatcheman zezaketen eskas zutena. Kermeza delako horrentzat bildu gauzek gaitzeko arrakasta izana zuten bezperan. Alainan hiritik hoin hurbil eta gauzak jendek erosteko prezio moldekoan!

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 PILOTAZ.- Igandean jokatu da partida ederra, trinketean. Garmendia-Aguer eta Vivier-Dongaitz-en artean. Partida ederra, oraino 45 eta 47 etan, elgarri urbil zaudelarik. Azkenean, lehenbizikoek idabazi, bortz tantoz: 50 eta 45. Garmendiak bereziki, joko gaitza egin du.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ordu berean Suffren itsasuntziak handik hurbil bere 800 gizonak husten ditu, Haiphong-etik 23-garren errechimenduak bere indar eta tresna guziekin gaitzeko pusakoa egiten ari delarik Aérodrome-ari buruz.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Dezagun beraz hurbildik iker zer duen golkoan onhartzerat ala baztertzerat emaiten daukuten lege-gaiak.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bichtan da Bachenabarretik zernahi izanen dela... hoin hurbil izanki eta.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Beren izena ezagutarazi eta, Afrikara joan nahi dutenek 6 egunez egonaldi labur bat eginen dute Parise ondoan, edo berdin hurbilago, armadarat joaitean bezala osagarriz edo jitez Afrika barnean bizitzeko on direnetz jakin dezaten jaun batzuek: ez da hor ere izitzekorik deus, holako bat baitute ikusirik soldado egonak direnek!

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Prezioak hurbilago danik kontrolatuko dituzte, urriaren lehenetik aintzina.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Mozkuko akordioak behar dituzte obratu Txekozlobakiako buruzagiek, eta Rusoak hor dituzte, hurbil, ikusteko ea hitzemanak atxikitzen dituztenez.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bide-nabar, beren pilotaz, lagunarena hurbil zezaketen aurkitu behar zuen xilorat, edo partidarena urrunt.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Bainan balio du urbillagotik so egin diezaiegun jainkoizuna eraiki ta jaurespidea antolatu duten sorgiñei, esan nai dut sozialismu beregosi hori erriari aurkeztu ta onar erazi dioten politika-gizon barriei.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 MTX.: Ni atzera begira nagoela... XIIItik gora... egia, bai, XIII aldera an urbilago zeudalako batasunetik... gu orain baino (Tableroan).

63. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Galtzoria ikusirik, izuz menperatutako Malgu'k iges egin nai izan zuan, baiñan marrazoa gero ta urbillago zetorkion.

64. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0011 LEHENENGO ESKENA (Eskentegian, FLYWHEELen bulegoa ikusten da fondoan, eta ikuslegoarengandik hurbilago, kalea.)

65. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0031 Gaztanbide.
Hurbiltxeagotik ikusteko
joan gaitezen aurrera;
Zeren gaurkoa bezalako egun batez
badiagu nahiko denbora.

66. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

67. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 MUSDE - (Heriotza uste baiño hurbillago ikusirik, izutua eta hizketa doiñu apalean). Jauna, erruki zakizkit; gogoan izan apeza naizena.

68. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Donostiatik hurbil den Zubietan sortua da duela 41 urte eta gaur Herrera-ko presondegian aurkitzen da.

69. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 4. Aurreko Atalean aipatutako toki berezi horiek eraikintzarako iriste-bidetik hurbil jarriko dira; iriste-bide horiek, kurpil-alkidun ezinduak horietzaz baliatzeko modukoak izan beharko dute, etxebizitzaren gainontzeko alderako bidea oztoporik gabe eginaz.

70. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 2.- Zuhaitz-landaketa eta zutikako gaiak ezartzea, hoiek edo zuhaitzen adar edo enbor okerrek bide eta zidorren gaina 2,10 metro baino hurbilago hartu ez dezaten moduan egingo dira.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 Tronu jarraipena primutasun eta ordezkaritza lehentasuna jarraituko du, lehenago izanik beti gerokoak baino aurretikako oinordekoak; eta berberean, hurbilengoak urrunengoak baino; maila berdinean, gizonezkoa emakumezkoa baino, eta sexu berdinean pertsona adintsua gazteak baino.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Horregatik, zenbat eta argi-iturria tenperatura horren hurbilago egon, argi gehiago lortzen da.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00052 Dena dela, zera onartuko dugu: bi angelu hurbilen (10' baino diferentzia txikiagoa dutenen) arteko kendurak haien arrazoi goniometrikoen arteko kenduren proportzionalak direla, kasu honetan egiten den errorea oso txikia baita.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Bi serie estatistikoen korrelazioa, handiagoa edo txikiagoa izan ala dispertsio-diagramako puntuak (puntu-multzoa) doikuntza-lerrotik (gure kasuan erregresio-zuzenetik) hurbilago edo urrutiago egongo dira.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Puntuak, bi erregresio-zuzenetatik hurbil egongo dira, eta zuzen hauek ia bateratu egingo dira.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Euskal Herriko itsas bazterra labartsua eta haitzez betea da normalean, mendiak itsasotik oso hurbil baitaude.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Modu honetan lorturiko segida 1;1,4;1,41;1,414;1,4142... gero eta hurbilago dago bilatzen ari garen emaitzatik.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Habia sasi artean egin ohi dute, lurretik hurbil, belar lehor eta goroldioz kanpotik, eta artilez barrutik.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Hala ere, funtsezkoa da errealitatetik hurbilago dauden beste ereduak ikastea.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0081 Hau horrela da, zeren oso hurbil dauden bi puntuen arteko potentzial diferentzia - bait da, bi puntuen arteko bitartea izanik eta aztertu dugunaren bidez, ez da ikusia izan bereizte azalean eremua infinitoa izateko arrazoirik.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Distantzia motzetako larre-aldaketa Nafarroa Beherean, Zuberoan, Erronkariko mendebaldean zehar hedatzen diren Pirineotako haranetan (Salazar, Aezkoa, etab.) eta barne eskualdetako mendi garaietatik hurbil kokatzen diren Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herrietan egiten da.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Fabrikak baserritik hurbil egonez gero, gizonezkoa bertara joan ohi da lanera.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Itsas-portutik hurbil egiten den arrantzari baxurakoa deitzen zaio: antxoa udaberrian, atuna udaran, eta urteko azken eta hasierako hilabeteetan, berriz, itsasaldeko atuna, txitxarroa, sardina eta beste arrainak harrapatzen dira.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 - Los Husos-ko taldea: hegoaldeko aurkipen anthropologikoak, ordea, Ebrotik nahiko hurbil dagoen Paciña-ko trikuharriaren garezur bilduma bikainak bezala, ordukoz egina zegoela erakusten dute mediterranear elementuen sarketa.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Dukegoa edo dukearen kargua franko nahiz bisigodoek erromatarren gandik jaso herentzia zen, zeren dukea beti ere muga hurbilean ziren lurraldeetako agintari izaten bait zen.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 - Itsasoa hurbil izatea.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Eta areago bilduz, euskararen jatorriari buruzko teoria nagusiak azaltzen direla esango genuke eta, honela, oso hurbil egongo ginateke izenburutik.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0007 Euskal Herriko gizonaren hurbilenetako bat Maurentropus deiturikoa zen (Heidelberg-tik hurbil aurkitua).

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Eguraldi eta giroen berdineza iragartzeko, eskualde bakoitza Poloetatik hurbil ala Ekuador aldean ote dagoen ikusi behar da.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Berau, preanelidoetatik hurbil zegokeen; agian, platelminte turbelariomorfoen antzekoa zen Nemertinea phylum suntsituan.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Beste batzutan, txalupa txiki batetan itsasoratzen dira, lehorretik hurbil arrantzatzeko.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Geroxeago beste hots bat hurbilago.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bi ardatz paraleloren artean higidura transmititzeko normalean uhel sistema erabiltzen da (31.1 Irudia), baina bi ardatzak hurbil baleude marruskadur gurpilak beharko lukete haien ordez (31.2 Irudia).

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoiak gasolinadun airea konprimatzen du eta goiko itopuntutik hurbil bujiak txinparta jauzierazten du.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Goiko itopuntutik hurbil, airea konprimatua eta beroa dagoenean, injektorea gasolio-lainoa sartzen hasten da eta hau giro horretan berez isiotzen da pizgailuaren beharrik gabe.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 - Ekintzetatik hurbil edo urrun mantendu.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Hurbilak eta amoltsuak izan gaitezen, haurra onartua senti dadin.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0097 Hautematen duzun irudia, objektua, pertsona... nahiz eta zeuregandik urruti egon, oso hurbil duzu, zeure garunean daukazu.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Bestaldetik, satelitearen abiadura handiena eta txikiena, Lurraren zentruarekiko hurbilen eta urrunen dauden puntuei dagokie errespektiboki, orbita eliptikoaren erpinei halegia; eta erpinetan, hain zuzen ere, abiadura eta posizio-bektorea elkarren perpendikularrak direnez, beren arteko biderkadura bektorialaren balore edo modulua, beraien moduluen arteko biderkadura besterik ez da.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Gutxitze hori da PRESIO-GRADIENTEA deitzen duguna, eta ikurren bidez seinalatzen da, ikurrok isobaren perpendikularrak izanik - isobarak elkarren hurbil daudenean: gradiente altua / - isobarak elkarren urrun daudenean: gradiente baxua.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 - Ze garraio-mota erabiltzen duzue oporraldietan? - Ze komunikazio era erabiltzen duzu hurbil eta urruneko lagunekin harremanak izateko?.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 3. TONALITATE HURBIL EDO GERTUKO ERLATIBOAK Tonalitate baten eskalako V. eta IV. graduei dagozkien tonu maior eta erlatibo minorrei tonalitate horren tonu hurbil edo erlatibo deritze.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 Adibidez, Do tonalitatearen tonu hurbilak ondorengo hauek dira: V Sol M / Mi m / Do M / Do m / IV Fa M / La m / Re m

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 Izen bereko tonalitatea ere tonu hurbiltzat har daiteke.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 Goiko adibidean jarri dugun bezala Do m tonua Do M-arekiko hurbila da.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 La m tonalitatearen tonu hurbilak azalduko ditugu orain V Mi m / Sol M / La m / La M / IV Re m / Do M / Fa M.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 Idatz itzazu ondorengo tonalitate hauen tonu hurbilak: Sol M / Re M / Fa M / Si b m.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0044 TONU JAKIN BATETIK BERE TONU HURBIL EDO ERLATIBOETARAKO BAPATEKO MODULAZIOA.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0044 Do M tonalitatearen La m-erako, hau da, bere hurbileneko erlatiborako modulazioa egiteko dominanteari goranzko aldakaria erantsiko diogu La m tonalitateko sentsible bihurtzeko.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Epe luzerako zorrak epe laburrerako bilakatu dira, seguraski bere epemuga hurbilago dagoelako.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 8. Zuek hurbil zekizkidakete eta, era berean, haiek ere hurbil...... (Niri).

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 2. Egin ezazu ibilbide bat trenez zure biziterritik beste biziterri hurbil batetaraino.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Hauta ezazu zure bizilekutik hurbil dagoen ibai bat eta eman lehen aipatutako urratsak.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0009 Beraien ustez, meatoki hauen oxidazioan igorritako beroak hurbil zegokeen harrikatzategi bati sua piztu ziokeen, era honetan harri igneo eta sumendiak ematen.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Oinarrizko basaltiko harri eta sedimentoen adina teoriarekin ados dago, dorsal ozeanikotik urruntzen diren neurrian basalto hauek gero eta zaharragoak dira beste berriengatik desplazatuak izan direlako; Ondorioz, ez da arraroa gainean dauden sedimentoek eredu bera jarraitzea zeren dorsaletik urrun daudenak hurbilagoak baino laister metatu bait ziren.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0079 Failaren bi aldeak altuera desberdinera iristen dira altuena beti dorsal ozeanikotik alde hurbilenean dago.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0079 Luzera haundia lor dezakete (1000 km. baino gehiago) (26. irud.) eta beraien zenbakia oso altua da, azken honengatik dorsal ozeanikoan oso hurbilak izan daitezke.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Horretarako egokiena hiltegi hurbilenera joatea izango da eta han eskatzea.

119. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Eta ez dirudi, gainera, galdu beharreko juntagailua eta denik beti: askotan hurbilago sentitzen da, oinarriko perpaus-eskeman, edo (agian ala) juntagailua.

120. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Nolanahi ere, eta gaian barrena abiatzekotan, garbi dirudi erronkariera, azentuaren alderditik, hurbilago dagoela Hegonafarrera garaitik, zubereratik baino. (N.5.31).

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0012 Hurbil gaitezen orain ixilka-ixilka lo dagoen artean harrapatzeko ".

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Oso leku egokia iruditu zitzaion, kaminoa bertan, iturria ere hurbil zeukan, zabalgune polita bere etxetxoa egiteko, toki lasaia....

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Rudolf eskolan ere eguberriak sentitzen ziren, egunetik egunera piskat hurbilago.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Hostoen farfararik ez zen entzuten, Karramarro Erraldoiaren txilio eta orru gaitzak izan ezik, gero eta hurbilago.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Eta gurutzatu hatz horiek, erraldoi guzti horien aurretik pasa behar dugu eta! Ikusten al duzu erraldoi irakagarri hura, gugandik hurbilen dagoena?.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Honela zioen neskarengandik hurbilen zegoen ontziaren etiketak: BENTOSADUN BOTA PARE MIRAGARRI BAT EGIN DUD ETA HAIEK JARRITAKOAN ZUKALDEKO PARETETAN ZEAR IBIL NAITEKE ETA ZAPAIAN ZEAR ERE BAI, ETA ARREBA NAGUZIA DATORKIDANEAN, SERA EZANGO DIOD: (...).

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Leun emango ditu bere urratsak, poliki-poliki, ehizarengandik gero eta hurbilago, eta azkenean, dena gertu dagoenean... zart!... haren gainera eroriko da!.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 (...), ertzetik hurbil hazten ziren, Lainoko Itsasoaren azalerapean, ihi antzeko batez egiten zen eta oraintxe esandakoagatik aise uler daitekeenez bakarrik moztu bait zitezkeen, arrisku hilgarriaz.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Bai, bai, derrigor, zenbat eta gurdia hurbilago eta usaina ere nabarmenago hartzen zioat eta.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Hirugarren taldea ere isiltasun osoan ibili zen, baina laster konturatu ziren, handik hurbil, soldadu talde batzu patruilatzen zebiltzala.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0274 Gisborne berak baino hurbilago zegoen eta, berarengana joateko, soldaduen aurretik pasatu beharra zegoen.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Ordu horretantsu, Vania indartsua zaldiz, zihoan, tsaren hiritik egun bete t`erdi baino hurbilagoko eskualde batetan zehar.

133. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 - Geure buruak baino urbilago zaitugun Horrek: Sendo ezagu gure bihotzetan, betiko salbamenaren itxaropena.

134. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Jaunartze-ondorengo otoitza
Betiereko erospenaren agiria harturik,
eskatzen dizugu, Jainko ahalguztiduna:
zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia,
hainbat eta gartsuago presta gaitezela
zure Semearen jaioteguna ospatzeko.
Jesukristo.

135. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0034 Goiztiria hurbil den
tenore honetan
loaren
eneganatu ezinak
leihoratu nau.

136. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 Kondu brodatuek dirdir egiten dute haren bizkar gainean
liburu baten azkata ñimiñoek ere dirdir egiten diten
hire eskuetan:
Arrotz egin behar du inondik
hura bizindar huts denik pentsatzeak
eta hark nirnir egiten du
sumatzen dun aldameneko koartoan nola dagoen pilpiraz
hire gelditasunak paretak marrazten dituen bitartean
paretak
eta orain bere pisu guzia lurrera botatzen du kanpoan
oraindik entzun egiten duzu bere giltza
soinua zuregandik hain hurbil
itsatsita geratua
bere zelatan egotea hain da penagarri,
non lurrera baino lehen bere ile kilmin batzuk jaso ditudan.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Ez zuten asko itxaron behar izan, zeren bidexidor hura oso hurbil baitzegoen ehiztari baten etxolatik.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Ama Birjinaren haragia gero eta urrunago, baina haren izpiritua gero eta hurbilago zuen San Jose bezalako santu bat izatea....

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Esther, guraso nagusi batzuen alaba bakarra, Alemanian bizi izan zen bere herritik hurbil zegoen beste herritxo batetan.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Eta begirada sorgin hau atsegin zaidalako, harengandik hurbilago senti erazten nauelako, adierazten zail egiten zaidan plazerra ematen didalako, elkarrekin topo egiteko aukera bilatzen ari naiz, untzian maiz agertzen ez dudan lan nahia erakutsiz eta joan etorriak ugaltzen ditudalarik.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Ekar ezazu hurbilago. Nahikoa, nahikoa.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 KANPOSANTUKO AZAK Herritik hurbil zegoen etxea, bide ertzean, ezkerraldetik; bizitza bakarreko etxe zahar handi bat.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Beren atzean, etxola hurbilenetako ziloetatik, haur-emazte aurpegi geldi batzu; sorotxaz bestaldean, gu bezala zelatan Guiscart eta soldadoen buruak, bai eta beren fusilak ere, ikusten nituen.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Nabajoen azkena ere hurbil zen.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Eta behar-bada berek ez uste izanik ere, sinesterik ez dutela erranik ere, egiazko Jainkoari hurbilago dira, beren burua fededun daukaten beste zonbait baino.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Gaur, nire amarengandik inoiz baino hurbilago sentitzen naiz, atzo igarotako esperientziak sentzazio hori zer den erakutsi didalako eta beraren kontra gure indarrak eta asmo hoberenak zein gutxi balio duten.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Sinetsi dugunean baino hurbilago dugu orai salbamendua.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Amaiera honen hurbil badut ere, ez du zertan bertan beherakoa izan beharrik; oraindik, biharamunera bizirik iritsiko naizen esperantzatan oheratzen naiz gauero.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0120 Gaitz-erdi, hurbil xamar tokatu zitzaion Frantzia'ri morroi egin beharra, Bordele Burdeos. Antziñako Burdegala. Euskal-era jatorrean: Burdigara izan baitzen berari suertatutako zerbitzu-hiria.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Alde horretatik, bere burua hiltzen duen edozein zoro sakonengatik esan liteke beste norbait hiltzea nahi zuela, baina bere burua hurbilen duelarik, handixek hasten da, lehenbizi bestearena egin behar duela ohartu gabe.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Inguruan, gugandik hurbil, itsaso guzia zuri zegoen; urrutira, berriz kontrastez nonbait, zeharo beltza zirudien.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0029 - Bai, oso neska ederra duk. Aspaldian ez diat gainera horren hurbil bat ere ikusi!....

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Zuk ferekatu zenuen ezkerreko eskuz eta zuregandik nahiko urruti mantendu bitartean, larrukia gordetzen zuen zure eskuineko eskua belaunen artean zintzilik suaren oso hurbil geratzen zen.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Ulertu nuenez, bala bat edo pisuzko zera bat, ezkerreko begi zulotik bota behar zen eta erle-marra, edo marra zuzena beste hitzetan, tinkatu behar zen enborreko puntu hurbilenetik balan zehar, hau da, bala erori zen lekua zeharkatuz, eta berrogeitamar oin kanpokaldera luzatuz, puntu zehatza aurki zenezan; han behean gutxienez posible zen gordailu baliotsu bat aurkitzea.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Artzaina hurbil dagoenean, Frankoer, bere zakuan, aieneka hasten da.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Han, hegoaldean, Argentina eta Uruguay-tik hurbil, aspalditik ezagunak ziren kolonia famatu haietan.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta han urrutira, jende multzo ikaragarri hura agortzen hasiko balitz bezala, hurbilegi antzeko jende lokatz ugari hura desegiten hasia zen, eta noizbait entzundako mirari sinisgaitza, gizon olatuen gainean, inguma edo fantasma luze bat ikusten zen, eta orduantxe bertan ataka ireki izan balute bezela jendea barra-barra hasi zen itsaso zabaleruntz eta legun-legun, legor-legor, tutik ere busti gabe beren bidean jarraitzen zuten....

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Nire poza!... Non zeuden, galdetu diot, eta gizonak begikotasun hunkigarriz lagundu dit, hurbil... hementxe daude oraindik agerian markak!....

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 Txirrina jo nuen behin eta berriz, atetik hurbil emakume baten ahotsa entzun arte: - Banoa! Banoa!.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Hiritik oso hurbil zeuden.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Horregatik bilatu dizugu beste bizitoki bat, untziolatik hurbil, Olabeaga-n.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Nahiko hurbil geundenean norabidea aldatu genuen.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Eta horrela luzaro jarraitu zuten musukatzeaz, besarkatzeaz, elkarbatzeaz eta beste antzeko gauzez arituz egunsentia hurbil egon zen arte.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Kelementek, berriz, burutapenak igerri balizkio bezala, zera esan zion beste kontu batzuren artean: alegia, atsegingarri zitzaiola Murcia-ko erreinutik joatea, Cartagena-tik hurbil zegoelako; (...).

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Leku horrek etxe batetik hurbil egon behar du, beharrezkoa bada, gizon zauritua hara eraman ahal izateko.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0020 - Entzun, Amalia - baina hurbilagotik mintzatu nahi zion: - Ez al zara eseritzen?.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Txalupa gero eta hurbilago zuten.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Hiru belaunalditan zehar nere familia Mendebalde Hurbileko hiri honetako ahaldun eta aberatsetakoa izan da.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Mendebalde Hurbila, munduaren erdi-pare epelaren ordez unibertsoaren ertz zirtzildua iruditu zitzaidan... eta hala, Ekialdera joatea erabaki nuen bonoen negozioaren gorabeherak ikastera.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Hain zuzen ere -ok artikulu plural urbila dugu, gradu gabeko artikuluaren oposizioan dagoen artikulu plurala, lehen gradukoa edo bigarrenekoa izan daitekeena.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Ene ustez -ek ez da artikulu plural zaharra besterik eta jatorria hek gradu urruneko demostratibo pluralean du, -ok beste artikulu pluralak, urbilak alegia, beste graduko demostratiboan duen bezala bezalaxe, forma berbera dutela ergatibo nahiz nominatibo kasurako.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 Eusko Ikaskuntzak beronen estatutu helburuak betez, Gaurko Euskal Gizartearen sorburu hurbilak. 1700-1876", idazpurupean Bilbaon 1983ko Urriaren 24tik 29ra ospatuko den Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongresora deitzen du.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Toki hau artzainen bi txaboladun saroia da, eta beregandik oso hurbil, hegoaldera, hemen aipatzen dugun dolmena.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 1975etik edo hasita euskal liburugintzak duen datu berri berezienetakoa hau da: irakaskuntzarako, haur eta gaztetxoen irakurketarako, euskara ikasteko pentsaturiko liburuak direla denetan nagusi; liburu funtzionalak, beraz, kultur premiei hurbilagotik atxekiak.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ikus dezagun hurbilagotik aldi bakoitza: 1- Lehen aldian (5-6 urte) 124 idazle ditugu.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Alde batetik, badu ehun bat urte hurbil Ebro aldean Banu Qasi horiek ez dutela uzten Cordobako Nausia lo gozo baten egiterat.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Dena den, egintzazko kuantoari darion zehaztueziñaren abialegearen eta 0ampdeg;K-etik hurbil gertatzen direnen garrantzia egungo fisikan ezin esanalako ditugu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Nola, teknika haroan murgildurik dagoen gizonari, erakus dezaiokegu Jainkoa munduko gorabehera guzien esplikazio eta egile hurbil bezala?, teknika hori, sarri asko, Jainko horren kontra, Prometeoren borrokarekin jaioa, delarik?.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 Oinaze zapalkorra, oso larria, heriotz hurbil baten zentzazioarekin batera etortzen da.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Monastegi hau Urt hirixkako lurretan dago kokatua, Baionatik 25 kilometrotara, Bearn eskualdearen mugatik hurbil.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Hirixkarik hurbilena Nafarroa Behereko Bastida da, hiru bat kilometrotara.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Kondizio horietan, Mugimendu horren nondik norakoa, indarra, gorputza, zabaleroa, jendearekiko intzidentzia hurbildik ezagutzea ikaragarri nekeza gertatzen zaigu.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Gobernuak, eskolen eta herriko kontseiluen hurbildik kontrolatzeko, muntatuak zituen elkarte edo komiteek berdin pentsatzen zuten.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Irakurgai eta Ebangelioaren irakurtzearen egoera eta textu-inguru urbila, Meza da, noski, Eukaristi-ospaketa, erritoan eragiten eta bizi den gertakizun salbatzailea.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Horrek esan nahi du kazetaritzako lengoaiak ahozko mintzairatik hurbil samar ibili behar duela.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Liburu hauetatik eta euskararen gaurko egoeratik ondorio hau atera liteke, nire ustez: euskal komunikabideetako euskarak euskara mintzatutik nahiko hurbil ibili behar lukeela, eta are gehiago irrati eta telebistakoak, zeren komunikabide horietako euskara entzuteko bait da printzipioz.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Behar bada, batzuk proposatu izan dutenez, pausoak eman aurretik, gaurko euskalkien bilketa osoa eginik jokatu beharko zen, honela euskara biziaren berezitasunak hurbilagotik ezaguturik ekiteko.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Eta hori hurbilagotik eta sakonkiago aztertzeko Imanol Berriatua eta Xabier Kintana bidali zituen hango hizkuntzaren egoera ezagutu, ebraiera irakasteko erabiltzen dituzten metodoak ikusi eta gero honako antzerako plangintza egiteko asmotan.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Azken batean, erabaki pertsonala izaten da une batean planto egitea; eta hurbilegia dateke historia, teoriarik azaltzera ausartzeko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Euskal Herritik gero eta hurbilago zegoen Aita Donostia Landetako hiriburu honetan eta hemen beteko zuen urte betean sarriago etorriko zen Iparraldeko bere herrirantz.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Erbestetik etorrita, lan eder bat burutzea iruditu zitzaion, eta bere biziaren amaiera hurbil zegoelako edo, Missa pro Defunctis lau ahots eta organurako bukatu zuen 1945ean.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Egia esan, Cádizen Konstituzioaren garaian ideiaz elkarregandik hurbilago zebiltzan.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Europako lurzoru emankorren biomasaren 20-50a osatzen duen talde hau oso heterogeneoa da eta horregatik beste hiru sailetan banatu ohi dira: origohumikoak, materia organiko gutxi duten lurrez elikatzen direnak eta ohizko lurzoruaren geruza sakonenetan egoten direnak; mesohumikoak, lur halaholako aberatsetan eta azaleko estratuetatik hurbil bizi direnak; polihumikoak, txikiak eta hari-formakoak, gainazaletik gertu eta sustraien inguruan oparoak izaten diren partikula organikoak irensten dituztenak.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 2. URRATS BERRIAK HURBILAGOTIK Sugestioaren baliakizuna lortzeko poesia berria teknika berezi zenbait mamitzen ahaleginduko da olde onirikoak, bereziki, zapuztu gabe.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Egin dezakegun bakarra da jende xehearen interes hurbilen zaintzea (defensiba hutsa da: egin behar dugu, bainan ez zaut aski) eta geroari buruz apailatzea.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Eta ez nago batere bat J.L. Lizundia adixkideak idazten duenarekin: euskal departamenduaren suprefetura Donibane-Garazin behar litekela, Iruñari hurbil dagoelakoan!.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Duela 50 urte oraino, suprefetura bat Maulen bazen: ez dute ahantzia adin bateko Ziberotarrek eta besteek ere badakite, plazatik hurbil han baitago beti suprefetura deitzen dugun etxe hura.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ondorio lazgarria da, askoren ustez, kapitalismoa eta sozialismoa ez direla erakunde sozial posible bakarrak; teknofaxismo zentralizatu bat, non Estatuak hurbildik kontrolatzen bait du gizartea, hirugarren posibilitate bat bezala agertzen zaigu.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0127 Olerki-Jaien arrakastak edo (30ean Lauaxeta irabazle, 31n Lizardi), Lekuonak erakusten zuen el genio popular horren presentzia hurbila deskubritzeak edo, zerbaitek behintzat pentsarazi bide zuen poema nazional handia edukitzeko, ez zegoela geroari (jeinuaren etorrerari) itxaron beharrik, orduantxe eta berton posible zela.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Izan ere, bertsolaritzaren deskubrimenduaren edo prestigioaren arazo horrek, hurbildik begiratzen zaionean, ez dirudi hain sinplea: Lekuonak hitz egin zuen eta argia egin zen!...

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Pedro Jimenez de Gozalaz gotzaiak Baranaindik hurbil zegoen santa Maria de Acella komentuko serorek orain hutsik zegoen Ribako San Pedrora joateko agindu zien.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 Joera eta bertso-era desberdinak antzeman daitezke batean eta bestean egin duten bertsolari-aukeraketa hurbildik segituz: a) Adibidez, Gipuzkoa eta Nafarroan lehen hiru izenak eredu nagusikoak dira, hots, Uztapide - Lasarte - Basarri (Ik. 1.17.).

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Inoiz egin gabeko zerbait delako, gure itzulpenaren nondik norakoa eta kopurua ikusteko, eta etorkizun hurbilean ikasgaiak prestatzeko funtsezkoa izango delako, lan honi ekitea derriorrezko iruditu zait.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Halere, dinamismo handiegirik ez badu ere, bada batez ere Bizkaian, gerraurre eta gerraondo hurbileko erizpide purista eta aski subjektiboen bidetik, euskalkizko textugintza bat bultzatu nahi lukeen sektore bat.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gaurreguneko eta etorkizun hurbileko itzulpen positiboki baldintzatuko duten fenomeno nagusiei bagagozkie, alde batetik irakaskuntza formalaren barnean eta inguruan burutzen ari den ekintza aipatu behar da: UZEIren hiztegigintza (neurri zabal batetan itzulpen lan bezala hartu behar dena) aski erabakitzailea dateke terminologia zientifikoa finkatzerakoan ezezik, oinarrizko euskararenean ere, eta itzultze joera jakin baten baldintzak ezartzean.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 IV. Korrika oraino hurbilaren arrakasta oldar bilaka bekigun, iragan bezainbat bide eta gehiago oraino gelditzen baitzaigu egiteko, hutsuneak betez eta okerrak xuxenduz, epe laburrean hiztun berri askori komunika diezaiogun gure ele sintetiko nahiz perifrastikoa!.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Gasteiz ondoko Gometxan, Mendizorrotzeko Iparraldeko maldan Pagaduia dago, pagoz eratutako arbola multzo bat, Gasteiz-Miranda erregebidetik hurbil, erraz ikusten dela.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Gelditzen bada, heriotza hurbil da.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Irudimen-fantasiaren munduaren ordez munduaren ikuspegi hurbilagoa hartzen du umeak eta gai izango da ideia ezberdinak kidetzeko eta kategoriak formulatzeko.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Orduan hurbildik ezagutu ahal izan zuen Agoteen kasua: nola arraza madarikatu bat zen, beste guztiotarik aparte bizi behar zuena, beti besteen menpean, beti zapaldua, etab.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Beste elkarte entsegu bat ezezagunagoa, baina guretzako hurbilagoa sueziar ekintza da.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Bera pantailan, baina guretzat presentzia hurbila.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Hurbilago gaude. Argia. Liburua irekirik. Eta hitz hauek guretzat idatzirik.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Beraz, Jaunaren hitzean Kristo berbera dago, bizi-bizirik, hurbil.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0045 Zenbat eta tarte handiagoa egon kurba eta diagonalaren artean, orduan eta banaketa kontzentratuagoa izango da, (edota zenbat eta kurba diagonaletik hurbilago egon, orduan eta banaketa uniformeagoa).

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Trumoiak gero eta hurbilago entzuten ziren, dunbots haundiagoz, tarte txikiagoz.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Hori egiteko bide ugarien artean estadistikari hurbil lekiokeen guziz sinple bat bakarrik seinalatuko diot irakurleari: urtez urte erabilitako gaien kontua ateratzea eta alderatzea.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Aipaturiko Isastik, erlijioso zela aditzera ematen du Segurako seme hau, bere garaian adituenetariko gizona zela esanaz,San Bernardoren monje, Pontevedra-tik hurbil den Armentera monastegian Abata, eta Salamankako Ikastegian buruzagi gero, Ruiseco (Medina Pomar-en) monastegiko Abata.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Ixilpean hainbertze maite zuena han urbil bere aintzinean.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0115 Lasagandik hurbilago hasi zen, agian.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Eskolarteko kidekuntza honek, batzutan, koroatzat haurren beren trukea izan dezake: ikastaldeak elkargandik hurbil direnean, baina gizaro desberdinetakoak direlarik (kaleko eskola bat eta mendiko bat, eman dezagun) idazkitzaz sortutako bihotz-katea sendotu egiten da, eta emankor egiten.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Alencon-go dukearen heriotzaz gero, 1584ean gertatu zen, katoliko eta protestanteen arteko borroka gaiztotu egin zen, erregeak ez bait zuen Nafarroako Enrike hori baino ahaide hurbilagorik; oroit dezagun errege hau kalbinisten alderdiko buruzagi zela.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Negua hurbil egoteak batetik eta beren aberritik oso urrun ibiltzeak bestetik tropa alemandarrak behar zutenaz hornitzea oso zaila bihurtzen zuen.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Toki guzti hauek elkarren artean oso ongi loturik daude komunikabidez, ez bakarrik hurbil daudelako, baizik eta garraio zerbitzuak oso bikainak direlako.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Bata, adinekoa, atearen kontra ia ia; bestea, heldua, sarrera nagusiaren eskubi aldeko atetik hurbil.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Kapilaren ebanjelio aldetik bederatzi lagun, sei emakumezko eta hiru gizonezko, zutik denak, kanpoko jantzi normalakin, buruan mantalinarik inork ez darama, eskuetan inork errosariorik ez daramala iruditzen zait, nahi dudan era osoan behaketa egiterik ez baitaukat, behatuen begiak iadanik nireganaino iritxiak bait dira eta; epistola aldetik zortzi lagun, sei emakumezko eta bi gizonezko, emakumezko bat eserita sila indibidualean, burnizko atetik hurbil, kanpoko jantzi normalaz, emakumezkoek ez daramate mantalinarik, eta beste ezaugarririk inori ez diot ikusten.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Lehenik arkupekoa oso osorik begiratu dut, eta gero Fernando tabernatik hurbil, 3. arkupearen haseran, gelditu naiz, bakarrik, behatutakoa idazteko.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Honela, azaletiko ikuspuntutik harturik, margolari bat ontzigile eta dekoratzaile batengandik hurbilago ikusten zuten musiko eta poetarengandik baino; aldi berean poeta mintzatzaile batengandik hurbilago margolariarengandik baino.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0094 Dena, gaur egun kirtsch izendatzen den girotik aski hurbil dabilena.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0029 Espainiako mugatik hurbil diren herriak: Sara, Azkaine, Ainhoa, Itsasu, Ezpeleta eta Zuraide herri laidogarriak (infames) izan ziren deklaratuak.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Eskualde batzuetan bi termoklina edo gehiago egon daitezke eta, kasu hauetan, azaletik hurbilen dagoenari deritzo termoklina.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Ekuatoretik urruntzen garen neurrian, termoklina gutxiago nabarmentzen da, azaletik hurbilago aurkitzen da eta azkenean desagertu edo sasoi batzuetan bakarrik agertzen da.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0028 f) Gradu gabeko zein gradu hurbileko artikulua eraman dezake: GoizeAn, goizeOn; bertAn, bertOn, etc.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Eduardo Haro Ibars-ek ere honela zioen urriaren 30ean Madrilgo Liberación egunkarian: Euskadiko adibidea daukagu gugandik hurbilen.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 b) Mediterraneo hurbileko herrialdeen arteko merkatua apurtu egin zuen hasieratik.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 d) ezberdintasun nabariak sortu zituen Mediterraneo hurbileko herrialdeen arteko merkatuan.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Baina, 1962ko urriaren azkenetan, Aranzadi, Migliaccio eta Vicuña, hirurok Arantzadi Zientzi Elkarte-kideak, Oriotik hurbil dagoen haitzulo batetan sartu ziren, bertan hasiak zituzten topografi lanak jarraitzeko.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Goxoago eta maitagarriagoa hurbila delako.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Urte honetan, Basurtuko etxea saltzen dute eta Alcázar de Toledon, Iralabarriko frantsizkanoen frailetegitik hurbil, hartzen dute beste bat, urte askoren buruan pagatzeko.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Hurbilagoko mugetan, historia oraindik, nahastuagoa da: Espaiñiako erreinu zaharra nekaturik dago eta bakarrik sentitzen da.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Ikusi zen berezko garapen leku bat zela Baskonia superindustrializatuan, itsasoa hurbil zegoelako, indar haundieneko industri guneak oso hurbil zeudelako, lur-hedadura zuelako... eta ondorioak airean sortu ziren, sarrastadaren eta arazoen ibai ankerraren antzera.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Phytoseiulus persimilis akaroa, bere ahaide hurbila den armiarma gorriaren harrapakaria.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Alde onak
Bidaiak bizkorragoak eta seguruagoak dira, geldiunerik gabe zirkulatzen bait da.
Herri eta hirien erdiguneak ez dira trafikopean blokeaturik gelditzen eta lasai eta arriskurik gabe agertzen dira.
Errazagoa gertatzen da hiri batetik bestera bidaiak egitea
.
Alde txarrak
Istripurik gertatzen bada, autoa asko erasaten du.
Autopistetatik hurbil bizi den jendeak ibilgailuen keak eta zarata jasan behar izaten ditu.
Batzutan eraikuntzak bota behar izaten dira lurrera autopista egiteko
.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Oinez joatera, ordu erdi baino gehiago behar dugu; hiru ordulaurden hurbil.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 1814-ko martxoaren 29an, Josefinak, errusoek Parisetik hurbil zeudela ikusirik, ihes egitea erabaki zuen, baina gero, egoera zerbait baretu zenean, berriro Malmaison-era itzuli zen.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Erantzun erraz batetik hurbil zaudete.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Azkena hurbil zetorrela usteak ez du errealitate hau itzaltzen, aitzitik, finkatu egiten du.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 1974 / Txomin /Azpilen historia / Txomin eta Nekane / Gaur eta ni / Gaur / Lehenaldi hurbila / L. urruna / Lehenaldi hurbila / Gaur.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Arrantzoa, erremolkez egiten denaz gainera, amu handitan beita ugari ipiniz egiten da, sasoi jakinean, kostatik hurbil.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Honetan, Lope de Aguirregandik hurbil zegoen, berau, haserre gorritan jartzen baitzuen, sasiletradu batzuk izen-hutsekin beste gaberik Indiak gobernatzera zihoazkeela jakiteak.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Berarentzat gobernamodurik onena oligarkiatik hurbil legoken demokrazia bat edo, alderantzian, demokraziatik gertu legoken oligarkia bat izango litzake.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Zenbat eta hurbilago egon klasearen eginkizun nagusiarengandik ordun eta gorago dago klasea hierarkiaren barnean.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Lehendabiziko ontzia sumatu orduko jauzi bat egingo du soegileak, eskailera hurbilean behera azkar abiatuko, eta han dagoen gonga joko du berria emateko.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Gazteluetatik hurbil ez zeuden hiriek ez zuten gutxiago izan nahi, eta horrela 1875 inguruan hasi zen hirietako lorategintza.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Hurbil zen jaguar emearentzat umeak egiteko garaia; horregatik orain ez zen bere gordelekutik urrutira joaten.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Zelan beregana lezake atomo honek gas noblearen egiturarik hurbilena? Suposa ezazu orain Cl-zko atomo bat.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Zelan beregana lezake atomo honek hurbileneko gas noblearen egitura? Eman dezagun atomook bata bestearen alboan daudela.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Satrustegik berak erakutsi du euskarazko aldaerak baino frantsesak etorkizko xehetasunetarik hurbilago zeudela; hauek gordetzen zituzten batzu euskarazkoetan galduaz joan direla.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 EKAIN Ekaingo harpean, Zestuatik hurbil baina Debako lurretan, 1969an arkitu ziren Harri-aroko Madalen-aldiko pinturak.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 2) Katea mintzatuan hurbil dauden bi hitzen arteko elkargoa, elkargo sintagmatikoa deitzen da.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Eta beronen ahaide hurbila den ginoskein (= ezagutu), 56 aldiz.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Heraklito filosofoak J.K.a. 500. urtean hau esan zuen: Mundu hau su bola bat da eta izango da beti eta geofisiko askok gori gori dagoen nukleoz mintzo zaizkigu; goritasun hori azaletik hurbilago eta hotzago bilakatuko litzateke.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Perseo izarraren hauzo lagunak direlako, urteoro abustuko 9tik 14 bitartera ikus daitezke eta orduko 46 meteoro erakusten dituzte; Leonidak, Lehoi-tik hurbil direnak azaroko 14tik 18ra bitartean agertzen direnak eta 19 meteoro dituztenak orduko: Oprionidak, Oriondik gertu direnak urrilako 16tik 22ra ikus daitezkeenak, 21 meteoro erakusten dizkigute orduko, eta horrelaxe.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Bada ordea oraino zer egin eta aipatzeko bakarrik nere solasa utzi aintzin, hurbilagotik ikusten ditudan zenbait puntu, bizpalau hauek ditut azpimarratuko: Iparraldeko literaturaren sailean hitzegin da batzutan Larresoroko eskolaz eta Piarres Lafittek berak, Gure Herria-n bereziki argitaratu ditu artikulu zenbait, zehazteko adibidez, bi Duhalde, bi Duvoisin, bi Larreguy, bi Elissanburu, bi Adéma, bizpalau Etchepare bederen aurkitzen ditugula euskal literaturan, bainan 1733an, Daguerre apezak, Larresoron, bere ikastetxe berria sortu zuen egunetik, mende honen hasiera arte, han ikasle edo/eta irakasle bezala iragan diren euskal idazle guzien azterketa zehatza egin gai dago oraino.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Eta Manuel Lekuonarengandik hain hurbil dagoen leku honetan, gogora dezagun bereberki Rikardo Arregi Aranburu zena gaurko Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismoko Sailburu Josebaren anaia, andoaindarrak bi-biak, Aspectos de la vida e historia de Andoain derrigorrezko kontsulta-monografiaren egilea.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Aukera hori ez da kapritxozkoa; izan ere, Euskal literaturaren IV. aste hau azken literaturaz edo literaturaren egungo egoeraz arduratzen da batipat, eta, hortaz, literaturaren historiari dagokionez, ez du besarkatu ohi guregandik hurbilen dagoen azken literatura, perspektiba-faltaz edo; eta kritikari dagokionez, idazlearekiko dialektika den aldetik, aztergai dugun epe honetan argitaratutako liburuen kritikak bakarrik aztertu ditugu.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0287 Artista abstrakto-lirikoek beti aitortu dutenez, beren artea izpiritual, erlijioso, mistiko eta traszendente den horretatik hurbil aurkitzen da.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Etorkizun hurbil batean,lehengaietan egonen da transformazio garrantzitsu bat, eta teknologia ` altu`ko sektoreak primatuko dira: informatika, eraikuntza mekanikoak, bioteknologiak, materiale berriak...".

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Nahiz bata nahiz bestea iraganaren oihartzunak ditugu, baina Pizkunde garaia lehenaldi hurbilak ordezkatuko du eta hari buruzko analisi-lana honi buruzko sintesi-lanak, honako gure honetan.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Lehenaldi hurbil honetan lekutuz, eleberriak bere sorreran hartzen duen itxuratze-moduaz eta berarekin ezartzen diren harreman-moduez argitasunen bat eskaini nahian gatoz, gure historiaren ehotze-moldeak hobetoxeago ezagut ditzagun.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Baina goi-mailako klaseek eta erdi mailakoek beraiek ere utzia dute neurri handi batean euskal irakurlegoa, euskararen eta euskal literaturaren berpizkundeari lotu zaizkion horiek izan ezik; beraz, monolitismotik hurbilago egon daiteke estratifikazio handi batetik baino.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Beste ohar-erizpideak ezertxotan gutxietsi gabe ere, auziaren benetako dimentsioa txostengileak inon baino hurbilagotik hor atzeman duelakoan nago.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Euskarak baduelakoan gaude, bere txikitasunean ere, guztioi zer erakutsi: @- Hizkuntzalariontzat baliagarri gertatu ohi da bera, jatorriz eta egituraz aski berezi eta desberdina den adibide hurbil eta geroz eta dokumentatuago bat irispidean jartzen dizuelako.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Pepe Berruezoren lagunek, bere osasunari buruzko kezka eta zalantzetara ohituak zeudenak norbaitek beste hura gogorarazten zion Le malade imaginaire, ez zuten sekula pentsatu Atso Zaharra hain hurbil zebilkionik.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Baina, nola EUSTAT hala Industria eta Merkataritza Saila, ordea, merkataritzaren eboluzioari hurbilagotik segitzeko moduko adierazle malguago batzuk edukitzeaz interesatuak daude.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Baditu, ordea, Orixek bere obretarik zenbait, erdibide alegiazko horretarik saihesturik, delako herri ez ikasiagana begira idatziak, hala nola Santa Cruz apaiza, Ebanjelioen itzulpena edo, trataturiko gaien aldetik hemen argitaratzen dugun testuaren ahaide hurbil den Jainkoaren billa liburua.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Espainiako gerla (1936-1939) ondoren, herriko hizkeratik hurbilago egon nahi duen joera berria nagusitzen da, batzutan beste muturrera ere joaz.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0403 Gehienetan establezimendu batek lokal bat okupatzen du eta salbuespenak ondoko kasu hauei dagozkie: - Establezimendu batek lokal bat baino gehiago okupa dezake bata bestearengangik hurbil daudenean eta horietako batean edo batzuetan establezimendu nagusi baten iharduera lagungarriak bakarrik egiten direnean.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Galharbeko-potxa-ko koban bizi zen Basandereak Irati-tik urbil dago leku hori zeukan, dirudienez, Basajaun-ek arrapatutako argi-mutil hori.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Gazteak ordurako Salbatore-tik urbil hots aundiz hala zion: Jondoni Salbatore, zuretzat nuen, othoi urrikal zakizkit!

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Nik ezagutzen ditudanak kontatuko dizkizut ondorengo orrialdeetan; hala ere zure etxetik hurbilen duzun Informazio Zentruan (Ikus AGENDA) guzti horien eta beste zenbaiten berri emango dizute.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Baina entzuten duena bere hizkera hurbiletik urruntzen den neurrian, hau da, beste euskalkietako hizkera entzutean edo hizketa gaiak euskara landuagoa eta aberatsagoa eskatzen duenean, ulertzeko zailtasunak sortzen zaizkio.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Zaurituak eta hildakoak istripu-lekutik hurbilen zegoen etxera eraman zituzten, Rosendo Etxera alegia, eta Mendaro Etxera eta beste lekuetara ere bai.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Enterozelia bidez denean, blastoporotik hurbil dauden endodermoko zona simetriko bi inbaginatzen dira blastozele obliteratuan, mesodermoa sortuz.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0157 Txokoa. Angelua eratzen duten bi pareten barneko aldean geratzen den espazioa ertzetik hurbil.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 1. Kokatu mapan bizi zaren lekutik hurbilen dagoen mendia.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Hirugarren arloko zerbitzuak Iruñean hornitzen dira, Itza Nafarroako hiriburutik oso hurbil bait dago.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Arabako Lautadan (eta neurri txikiagoan Iruñerrian), klima askoz ere kontinentalago da, beherenak askoz ere baxuago eta, gorenak kostaldekoak baino altuagoak izanik, neguan izan ezik, garai honetan ematen den inbertsio termikoak oso tenperatura baxuak eragiten bait ditu (gorenak eta beherenak), mendietan ematen direnetik oso hurbil.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Artelatza, silizikola, gure zonaldean bakan agertzen da, kostaldean eta Ebrotik hurbil dagoen sakan batetan, artea laguntzen.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 Gonadak obal edo lerroantzekoak, hurbilago marjenetik urdailetik baino.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 BIRIBILKETA ETA TORTSIOA Egungo gasteropodoen konplexitatea, Anelido eta Astropodo bezalako talde hurbilen simetriarekin kontrastatzen duen asimetria berezi baten ondorioa da, eta elkarri kateaturiko hiru fenomenok sortzen dutena, hau da, hazkuntzaren bigarren mailako ardatzaren agerpena, lehendabizikoa longitudinala den bezala berau makurra delarik, konplexu palio-biszeralak nozitzen duen 180 gradutako tortsioa eta bai masa-biszerala bai maskorraren biribilketa.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Tortsioa dela eta, tutuak kirten bat eratu du, gorputzadarrak, ahoa eta uzkia, bata bestearengandik nahikoa hurbil aurkitzen direlarik.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Marea gora hasten denean, indibiduoak uraren lerro mugatik hurbil eta harean doi-doi hondoratuak aurkitzen dira.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Azken honetan, egunez 200-400 metro banatzen dituzten espezieak, gauez, urgainetik hurbil, 500 metrotako sakoneraino hel daitezke.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Gainetik hurbil, 50 metro edo gutxiagotara, oktopodoen arteko beste espezie ez migratzaileak aurkitzen ditugu, hala nola, edo . espeziea, ur gainean egoten da konstanteki.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Espezie pelagikoez ari baldin bagara ere, hauetariko kopuru haundiak beren eguneko denboraldi bat, ozeanoren hondotik hurbil ematen dutela esan behar da, bai sakonera gutxitako uretan nahiz tarteko sakonerakoetan.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Irizpide logiko batetik badirudi zenbait kasutan bederen euskalki hauek ere aintzakotzat hartu behar direla, mundu juridiko-administratiboaren zenbait kasutan (bulego profesional edo publikoetan, jendetik hurbilen diren lehiatiletan ahozko erabileran eta abar, ahaztu gabe, gai honetako Udalen problematika aparta, Administrazioaren lehen maila den aldetik) onargarri izango bait litzateke euskalkien erabilera hori, gutxienezko standarizazio baten barne, banaketarako baino, geroko batuketarako aurrepausu bezalaxe.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Guk ondo ezaguturiko indarra, Lurrak bere gainazalerantz erakarriz inguru hurbilean dauden gorputz guztien gainean eginiko erakarpena da.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Honela, bada, oreka egonkorrari dagokion egoera defini dezakegu, zeinean grabitate-zentrotik doan bertikala oinarritik ere pasatuko den, biak hurbil daudelarik.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Euskal gizakiarengandik hurbilen daukagun arbasoa Cro-Magnon gizakia da, zientzi aldetik sinisgarriena den teoriaren arabera.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Elizatxotik hurbil dagoen areto bat egoki erazi du.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0059 Kilometro batzutara, itsasotik urbil badute oraindik gaztelu bat Ostatalariek: Margat.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Toki ederretan kokaturik daude eta burduntzi, mahai eta iturriez horniturik: Garbea (Balmaseda gainean), Santxosolo (Guenesen), Breña (Sollanotik hurbil, Zallan) eta Gordoxolako Berbikezekoa, izen bereko elizaren ondoan.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Bidenabar, donostiar hauen bizimoduak eta probintziako jendearenak askoz ere hurbilago zeuden elkarretik, Donostiako merkatarienetatik baino.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0097 Azpimarratuak agertzen diren zenbakiek denbora gaur egunetik hasi eta atzeraka kontatzen dute, iragan hurbileko fenomenoak zehaztasun handiagoz kokatzeko.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Erik-en eraginez, Brattahlid azkar gehitzen da, gaur egun ezagunak ditugun familia-buru batzuek ekialdeko leku berean baserriak eraikitzen dituzten bitartean, Farewell muturraren iparraldean eta gaurko Juliane-haab herritik hurbil.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0014 Gunnbiorn harkaitzetik harutzago, Beroki Urdinaren glaziararen hurbilera heldu zen.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 1. Hostoak ia-eseriak, edukiz lehen foliolo-parea zurtoinetik oso hurbil; folioloen ertza hialinoa, transluzidoa... .

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Schalom Ben-Chorin judutarraren baieztapenak daukan egia aitortu beharra daukagu: Passah-eko otorduan kaliza altxa eta otila zatitzen dudanean, Jesusek egin zuena egiten dut, eta kristau askok baino hurbilago sentitzen naiz Harengandik, haiek Eukaristiako misterioa Beronen jatorri judutarretatik erabat ahaztuta ospatzen bait dute Komeni da, beraz, judutarren bazko afarira hurbilduz has gaitezen.

313. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Baina oraingoan ere berandu egin zaion, mendi-egalak utzi orduko itzal beltzak inguru guztiak maindirape zituzten; etzan bidean ezer ikusten eta aurreko ilun-abar bietan bezala, han urbil xamar zeukan ostatuan gaua ematea buruak eman zion.

314. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 Miel-M.- Ez duk berdin... (Urbil samar automobil otsa entzun bedi).

315. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0046 Jainkozalentzat / salbamendua / zein, urbil den,/ Aren ospea / gutaratzen.

316. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Zure erritik urbil dire, bada, gurean lapurturiko abere oiek.

317. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Andik aurrera, Dardar eskaxenaren urbil xamar ibilliko zan, ea ezer ikasten zuen.

318. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Irakurtzen ari zen, aoa erdi zabalik eta begiak liburutik urbillegi, aur gazteek oi dutenaz.

319. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 (...): Elizaren kondaira eta bizitzan, Jesukristoren Amak ezartzen duan ama-maitasunaren berebiziko ezaugarri bizi, garai ta nabaria, bakantasunezko adierazpen berdingabe ontantxe noski: geure, geuron, eta gure gorabera guztietan, gugandik gertu, urbil, izatean.

320. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Eriotza urbil zuala oarturik, tiroketako egun artan, uriko pakea lortzearren, Nagusia nor zan esan nai omen zion Miss Bonny Von Moltke'ri.

321. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Baiñan, interpretazino hau lenengo ahapaldiaren kontra dijoa, hemen esaten baitu Urdiñarbe`n nahigabea hurbil izan zutela, baiñan ez izan zutela, eta maitari zaharra ia berearekin atera zela, baiñan ez atera zela.

322. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 Maskaradak, antzezlarien bizilekutatik urbill da egun jakiñetan egin oi dira, beren errietan azkena ematen zaiolarik.

323. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Eskolatzeagatik ark somatzen zuen kezka ta ardura ere, gugandik urbillagoko aldietakoak zirala dirudi.

324. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 ESO bera, Aragoi'en iparraldean, Naparroa'ko mugatik urbil, mendi baten izena da.

325. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Mikolas, hurbildik Guriari behatu ondoan - Zuri bizarra egin?.

326. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Guria - Ez ote? Ea, hurbil hunat...

327. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Hurbil zaite, hunat! (Guria hurbildu eta).

328. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Hamalau urtetarat heldu zelarik hamalaueko gerla piztu zen, eta gudu-tokieri hurbil bizi zen Rodhain familia.

329. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 Hemendik lehenik erakhutsiko derautzut Vlamingenstraa ta, asko ibiltzeke, Theatrora hurbil Genuarren Konsulata zegoen, ezen hauiek Burgiarekin hartu-eman pollyaxioak bait zituzten.

330. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0125 Didagma hamaituaz geroz, bethi Ulari hurbil zitzaizkion, eta haren ondoan korruan zegozen.

331. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Herritik hurbil nintzalakotz. Etxetik ere bai. Eta libertate osoan!.

332. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Hurbilazue, hurbilago nitarik, zion oraino gizon arropa gorridunak.

333. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Bidarteko ondoraino zakurrik ez antzararik ikusi gabe goxoki ibili eta bat-batean, Mehaberriko parrean, Bardotx hor ene aintzinean! Erregebideak arroilari hurbilenik ukan zezakeen hegian, harriturik gelditu nintzen, aintzinerat ez gibelerat ezin eginez, lastozko xapelaren pean nituen bilo ondo guziak xixtaka ari zitzaizkitala.

334. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 SATOR BILTZAILE AHETZEKO Betidanik, Ahetze, Lapurdiko herri polit hori, kostaldeari hain hurbil, laborari, baserri giroan bizi izan da.

335. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Denak, bide bazterrean, bata bestearen ondoan, manera hortan, zerbitzu guziak eraikiko zen geltokiari egin ahala hurbil izaiteko.

336. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Inglesez ari ziren; handik hurbil den Nigeria-tik etorri lapur batzu zitezken...

337. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Iduritu zait memento hartan, dio berak, hiltzeko orena hurbil nuela.

338. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Herri hurbilenetako elizetan esker-onezko Mezak eman-arazi dituzte, osorik atera baitzen fraidea.

339. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Pausalditik pausaldirat, Eufrata deitu ibaiaren hegitik, hirieri hurbil ezarriz beti etxolak xutik.

340. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0035 Gosetetik begiratzeko, hurbil duen Ejiptorat doa; handik etorri zen berritz Kanaango lurretarat eta han, alderat, etxolak xutik ezarri.

341. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Animatzaile gazte zonbeitekin ari ziren kiroletan, gehienik... Mendia hurbil baita Garazin, maite gintuen bortuko ibil-aldiak (jeux de piste eta holako); eta, atsaldearen bururatzeko komuzki zinema...

342. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

343. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Gure eguneroko unibertsoan, egunero ikusten ditugun gauzak, erran nahi da, askotan ez ikusten, begiak usatzen bait dira eta gureganik sobera hurbil dauden pertsonak bezala, ez bait ditu gero, gehiago ikusten.

344. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Oroit gaitezen, etsenplu famatu bezain arbitrario batzu hartuz, Vermeer-en margoetan dauden eguneroko gauza xumeen presentzi hartaz, tapiza, pitzar, baso, petenta, oihal eta beste, oroit gaitezen ere Van Gogh-ek pintatuzko kadera hain hunkigarri hartaz, eta gureganik hurbilago, ba margolari, ba zizelkariek nola gure eguneroko errealitatean kokatzen diren kontserba boata, garbitzeko errauts paket, ala auto hilikiei (ikus adibidez Arman zizelkari frantsesaren akumulazioak) erregetza ematen dien.

345. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Zokoan berean, Ziburun eta Donibane Lohitzunen kazkarotak hurbil zituen Piarres-ek.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 1.- Ubide naturaletara egiten diren isurketen jatorrizko arazketa garantizatu beharko da, ibaian behera edo isurketa burutzen deneko lekutik hurbil kokaturiko ubidearen probetxamenduei, edo arrain, abel, nekazal edo basa aberastasunari kalterik egin diezaieketen elementu kaltegarrien presentzia ezabatuz edo neutralizatuz, indarrean dauden Lege eta Arautegietan ezarritakoaren arabera.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Hilabete bat hurbil Afrikan naizela, behar diot ba azkenean Herria-ri hitz bat igorri.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Bestalde, ikuslegoa hurbilagoa daukaten antzerki motak agertu dira azken urteetako ihardunaldietan, kale-antzerkia eta kafe-teatroa bezala eta honek jendearen interesa haundiagotu du.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Askozaz hurbilago dago ideia eraginkor eta biziarekin, gaztelaniaz idea fuerza esaten dutenarekin.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Ah!, eta Quincoces aldean Burgoseko odolosterik onenak ditugu, arkumea ez da makala eta patatak... ah!, zer esan daiteke Losa haraneko patatei buruz? Hobeto isiltzea jende larregi hurbil ez dadin.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Udaldiko oporrak hurbil dauzkagun honetan, ELKAR argitaletxeak haurrei zuzentzen dien eskaintza liburu berezi eta erabilgarriz zabaldu du.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Beraz, amak etxean geratu beharra izan zuen eta bere inguru hurbilaz arduratu zen.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Posiblea eta ezina zenbait eta hurbilago hainbat eta dramatikoago baita sortzen den situazioa.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bainan, zin diogu, urrengoan gure protesta hurbilago izango dezutela.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zerk lotzen zituen distantziaz elkarrengandik hain urrun baina beren esperientzia sinbolikoetan elkarrengandik hain hurbil aurkitzen diren herri hauek? Guzti horrek, ezagutzen aurreratu ahal izateko denboran atzera jo behar dugula pentsatzera gonbidatzen gaitu, aintzinako Maiatarren, Egyptiarren, Azteken, Greziarren, Hinduen eta beste askoren jakituriak edanez eta kontzientzia bakarrik dela gauza gizakiaren baitan ezkutuan dirauen egia zuzenean antzemateko.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 5. Lan-egiterapenaren ondorio guztietarako, lanak ematen zaizkion Erakundeak, Erabaki honen jakinerazpen-egunetik hasi eta hamabost eguneko epearen barruan, bere egoitza edo bere ordezkariarena Administrazioari ezagutaraziko dio, egoitza horrek lan-tokian bertan edo horretatik hurbil egon behar duelarik.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Europa eta Ameriketako jaun errespetagarri eta diruz ongi hornituek bertara jotzen dute bereiziki antolaturiko hegaldi charterretan hurbilago egingo ez lituzketenak edo askozaz arrisku handiagoarekin egingo lituzketenak burutzera.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 Itzulpenaren historian zehar, eta Euskal Herriko iragan hurbilari begiratzean, literatura eta beste testu batzuk itzultzean bi joera nagusi izan dira: joera dinamikoa eta joera formalista.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Guztiarekin ere, inguruko hizkuntza garatuetako itzulpengintza helburutzat hartzen badugu gaur egun askoz hurbilago gaudela aitortu behar da.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Prehistoria hurbilari buruzko azterketa da.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Lan honek prehistoria hurbileko bizileku eta bizimoduei buruz azterketa kulturala eskaintzen digu (neolitikotik antzinatearen amaiera arteraino).

362. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Indusketa horien emaitzak (megalitoak Entzian eta tailer aztarnategi batzu Urbasan) argitaratu ziren herrialde bakoitzeko aldizkari berezietan (Estudios de Arqueologia Alavesa eta Trabajos de Arqueologia Navarra) Jose Migel de Barandiaran Arkeologia bekak bi taldeen ahaleginak bateratzeko aukera eskaini zuen, lurralde horretako xehetasunak hobeki ezagutzeko, beste espezialista batzuren parte hartzea eskatuz, aztarnategiak (lurpekoak eta bizilekuak) osotasunean ikertuz eta Prehistoria hurbileko denbora tarte zabal batean - Neolitikotik (Kristo aurreko 4000 urte lehenago) Aintzinatearen amaiera arteraino (Kristo ondoko IV. mendea) lurralde hark ezaguturiko baldintza eta baliabideen zernolakoa eta bilakaera aztertuz.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Frantses iraultza aipatzen delarik gogoan daukate hanitzek nola beren etxetarik kasatu zituzten Lapurtar asko, bereziki mugatik hurbil bizi zirenak, Itsasuarrak, Ainhoarrak, Azkaindarrak, Saratarrak eta bertze, nola ereman zituzten Landesetarat, frantses iraultzaren kontra zirelakotz, 1793-1794 urteetan.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aaaa!! Dirdiran, hurbil hurbilak, bat batean, bi argi.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Gure artean oso irakurria izan da, komentatua, azken finean bera da gaur egun gu gandik hurbilen dabilena, bai literatur hautapenetan, bai literaturan geure buruak kokatzean.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Egia aitortu nahi ez eta bertatik hurbil zen baserritarrari.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aito-ren Barcelona potentea frentean ukan arren, Julve-ren gizontxoak arintasun eta efikaziaz estali dute heuren megalomania antsia, hainbat partidu desberdinetan gaindituz Ciudad Condaleko etsai hurbilak.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Egon toki berrirat heldu eta du bakarrik jakin munduak nun zen de Gaulle jenerala, Irlandako xoko hortan, itxasoari hurbil nahi zuela egon Frantziako bozkak iragan artio.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Paleztinatar komando horiek Libaneko mugetan daude, mugari hurbil eta handik sartzen dira Izraelek hartu lurretan bere ukaldien egiteko.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Alpetako mendietan, Italiako mugatik arras hurbil, maikueria agertu da artalde batean.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Bi gaixtagin atrebitu, ohointza frangoren egileak arrastatuak izan dira Colombey les deux Eglises herritik hiru kilometretan, de Gaulle jenerala bizi den etxetik arras hurbil.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Lille hiritik hurbil, harrobi batzuen hegitik aintzina joan eta, bada lurpez zernahi bide, arteka eta leize.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Pausutik hurbil, auto bat errebidetik zeiharka joan da eta arbola bati kontra xehatu.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Euskal-Herritik urrun ez direnek, departamendu berean direnak bainan mendi-aldean ez itsas aldean, Biarnoan, ez Euskal-Herrian nahi izan zuten hek ere elkarretaratu eta duela hamasei urte batasun bat egin zuten, eman baitzioten izena: Lagunt eta maita, Pauen eta Pauetik hurbil bizi diren euskaldunak biltzen dituela.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Segur naiz, apez ainitz egon direla frangotan loriatuak, ohartuz jende apal eta ezjakin batzu Jainkoari zoin hurbil ziren, eta orduan orroitu direla Jesusen hitzaz: zeruko Aitak bere segeretuak jakintsuneri gordetzen diozkatela, eta haur ttipieri agertzen.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 1886 eko urriaren 19an, Nafarroa eta Gipuzkoa-ko mugari hurbil dagon Betelu aldeko Intza herriñoan sortua, bi urte zituelarik Madotz herrira aldatu zen Damaso tipia eta han handitu.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baxenabarrakoak jende xeheari hurbilago zauden; hogoi'ta sei ziren orotarat: hiru Amikuzetik, bat bedera Iholditik, Arnaitzetik eta Irissarritik, bira Garazitik, Baigorritik, Ortzaizetik, Arberutik eta Oztibarretik; berdin biga bakotxetik: Donibane-Garazitik, Donapauletik, Garruzetik, Bastida-Klairantzatik eta Larzabaletik.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Beti lurretik hurbilago.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Gu Catalunyatik mila bider hurbilago gaude, eta hango problemak hemengoekin zerrikusi haundiagoa dute ez beste zenbait tokitakok baiño; nahiz eta sarritan guk horrela nabaitu ez.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Giscard d'Estaing badirudi, oraingo aldian bederik, haserreak utzi eta amerikatarrei hurbil zatzaiola.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Makinatxo batek, bere adiskideengandik hasita, egundainoko txaskoa hartu du, segurutik, proposamendu horren berri jakitearekin batera, guk geuk, momentutxo batez geure donostiar hori hurbilago sentitu dugun arren.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bainan, hurbilagotik azterturik hemen bi desabantail dugu: lehenik euskaratasun edo euskal kontzientzia duten jendea oraino minoridade tipi bat da; bigarrenik Baionan ez dugu fakultate edo unibertsitate oso bat.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 Giboiak kilikatzen zuen gehiena Dubois paleontologoa, Ernst Haeckel-ek zioenez gizakiarengandik hurbilen zegoen tximinoa bera zelako.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Hegalada baten zarata entzun zuen museoan, gero eta hurbilago.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Ondorio gisa Euskal poesiaren mintegi honek posible egin du zenbait olerkarirekin eta beroien poesia munduarekin elkarrizketa hurbilagoaren abiatzea.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Ez gera, beraz, arritzen zuen artean ere, bokazio bera dezutenez, urbillago ba-zaituztegu ere, Seminarioa gaur nola dan edo nola azaltzen dan ikustean, era askotako jarrerak egotea: konprensioa, errukia, eragiña, naasmena, ajolarik-eza, asarrea, gaitzestea ta abar.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Hurbil jarraitu beharko diogu, heldu den urtean, nazioarteko hazkundeari eta ekonomiaren abiadurari.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Neure aldetik, nahiko hurbil ibili izan naiz, Udako Euskal Unibertsitatea hasi zenetik.

389. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Ba, lehenengo eta behin, itxuraz bertso-moldeetatik hurbilago daudelako, eta bestetik, askotan eta askotan antzeko lekukotasunen bat idatziz ere ezagutzen dugulako.

390. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Honelakorik ez bada gertatzen eta jokoak jarraitzen badu, amak bost atzamar erakutsiko dizkio hurbilen, lehenen dagoen zaldunari, honek, atzamar bati ikutuz, bat aukeratzeko.

391. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Ori izango leiteke eguneroko ogi sariduna Euskalerrian bizi-garanentzat, eta ez JAINKOAgandik urbil, eskuaren luzetara egotea bakarrik.

392. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Adibidez Elorrion edaten zan ura, Patxierrege, Gazeta edo Garratzgo deposito barriak eraiki arte, aintzinako hilobietatik igaroz, Neverako iturburutik bideratzeko, harriak eta Santa Cruzko baselizaren, Santa Marinakotik hurbil, hilobi osoak erabiltzen ebazalarik.

393. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00111 Gerbasioren hurbil ez nagoenean, ederto pasatzen dut.

394. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 (Urrutian hasieran, gero eta hurbilago segidan.)

395. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0058 Bortizkeria sorgin gurpil honi geldi aldi baten emateko, oraiko elgarrizketa saiatze honen egitea deliberatu dugu, gutarik batzuek, hurbil zein urrunetik afera honen baretzeari lotuak direnak bisitatuz.

396. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 (Urrutian hasieran, gero eta hurbilago segidan)

397. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 -Garapen hurbileko zona ikaskuntzak planteatu beharreko zona da; maila errealaren eta maila potentzialaren arteko distantzia, hau da, haurrek beren kabuz egin dezaketenaren eta laguntza egokia izanez gero ikas dezaketenaren arteko distantzia.

398. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Bakarrik jolastea ere beharrezkoa da; are, haurrak duen kontzentrazio-gaitasunaren eta irudimenaren berri ematen digute bakarkako jolasek, ingurune hurbileko objektuak arakatzen eta aurkitzen ari delako seinale dira.

399. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Hazkuntza hidroponikoan geratzen direnak argi-iturri batetik hurbil egon behar dute. Sobera dauden landareak aste betez zaindu, hazkuntzan jarritakoren bat ordezkatu behar baldin bada.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Eskultura abstraktutik hurbil ibili zen beste eskultore bat, eskultura abstraktua bera landu ez zuen arren, Constantin Brancusi (1876-1957) errumaniarra izan zen; kubismoaren eragina arte primitiboarekin eta abstrakzioarekin nahastu zuen eta bere lanean helburu nagusia edertasuna izango da.

401. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00045 Bi kurba elkarrengandik oso hurbil daudenean, lurra oso inklinaturik dago; bi kurba banandurik daudenean, lurrak ez du ia inklinaziorik.

402. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 Harrigarriena zen algara hura hurbilagotzen sentitzen zuela botikariak, gero eta hurbilago, harik eta hain gertu entzutean begiak zabaldu zituen arte eta, hura bai ezustekoa: laguntaldea etxe barruan bertan zebilela ikusi zuen.

403. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00111 Humanistek denboran oso urrun ikusten zuten Antzinatea (antzinako edozer zen erakargarri beraientzat), baina pentsaerari zegokionez oso hurbil; Erdi Aroan, aldiz, kronologikoki gertuagokoa bazuten ere, haien pentsamoldetik urrunago geratzen zen [...]. Italiako Erdi Aroko eruditoek eta Italiako artistek hurrengo belaunaldiek baino hurbilago bizi izan zuten, noski, garai klasikoa [...]. Hori bai, humanistek, Antzinateko berezitasunaren eta esanguraren sentimendua berriro aurkitu zutenean, modan jarri zituzten XVI. mendean indusketak eta eraikuntza erromatarrekiko interes zientifikoa.

404. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Orduan zergatik ez dago oxigeno atmosferikoa, soilik lurrazaletik hurbilago eta nitrogenotik bananduta?

405. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Elikaduraren %80 nekazari produktuek osatzen dute, yanoatik hurbil duten baratzatik jasoak.

406. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Eguna argitu aurretik esnatzen naiz. Arropak jantzi eta ur bila abiatzen naiz mendira, gure herrixkatik hurbilen dagoen errekastoa mendian baitago. Egunean zehar zazpi aldiz egiten dut bide berbera. Oso nekeza da bidea estaltzen duen sasitzaren artean ibiltzea. Gaixotasun asko eta asko uraren bidez kutsatzen direla ikasi dugu eskolan eta horrexegatik, sarritan galdetzen diot neure buruari, nire sendiari eramaten diodan ura edangarria ote den.

407. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00060 Jarduera hauen bidez, informazioa bilatzera eta aztertzera bultzatu nahi dira ikasleak; baita lortutako emaitzak inguru hurbilean aplikatzera ere, ikasleen jardulekuan alegia.

408. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Zein dira diru aldetik dituzun helburuak? Zenbat irabazi nahi duzu orain eta etorkizun hurbilean?

409. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Banakako lan bat burutzea, norbere kulturatik hurbilago zein urrunago den kultura batez.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Beste hainbat arazo ere badaude eta irakasleak hurbilagokoak edo garrantzitsuagoak direla ikusiko balu, gehi ditzake.

411. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Helburu nagusi hori lortzeko, zenbait jarduera horretarako pentsatuta daude eta, bereziki, azken helburua, bertan datuak jasotzeaz gain beren inguru hurbileko egoeretan inplikazioa eskatzen baitzaie ikasleei.

412. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Bukatzeko, bosgarren helburuan gure egoerarik hurbilena aztertzen jarriko ditugu ikasleak.

413. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00166 11. Altzairuzko bi xafla mehe hari banatatik esekita daude, bata bestetik oso hurbil. Imana xafla horiei hurbiltzean, aldaratu eta banatu egiten direla ikusiko duzu. Nola azalduko duzu gertaera hori?

414. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00010 Batuketak; Hurbil, urrun; Goia, behea, ezkerra, eskuina; Batuketak

415. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 Zenbat? / (gradu) / Zer-nolako eguraldia? / -tik hurbil / -tik urrun / ari du / euria ari du / elurra ari du / haizea ari du / hotz naiz/da / bero naiz/da

416. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0040 Herri honetatik hurbil Cidacos izeneko ibaia igarotzen da.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 Handi, hanka, hurbil, hilabete, herri, harrituta, ihes, mahai, mahats, nahi, leiho, lehen.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 8. Irakasleak ikaslearengandik hurbil egon behar du.

419. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0109 Alde horretatik, baina juntagailuaren baliokide hurbila da:

420. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0007 bira
bira
hitz
hitz
gero
bero
inor
inon
hartu
hartu
hegaz
hegan
mehea
mihia
behin
behin
heldu
galdu
zelai
zelai
samar
samar
ikusi
ikasi
noski
noski
lurra
larru
garaia
garia
ekarri
egarri
hurbil
hurbil
itzuli
itzali
aparta
aparta
zintzoa
zintzoa
noizean
goizean
galdetu
goldatu
berehala
berehala
etxeratu
atzeratu
begiratu
begiratu
izugarri
inurriari
zergatik
zergatik
erantzun
erantzun
trebezia
berezia
bitartean
bitartean

421. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0063 d) Jarri goilara hotz eta lehor bat irakiten dagoen uraren gainean, lurrunaren ondorioak nabaritzeko hurbil ipini.

422. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0172 Kostaldetik hurbil dauden uretan egiten da eta itsasontzi txikiak erabiltzen dira.

423. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0083 Horregatik biltzen dira lantegiak ibaien ibarretan eta itsasotik hurbil.

424. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0131 - Argazkian, gugandik hurbilen, Igeldo mendiaren alde bat eta Kontxa deritzogun badia.

425. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Euskal Herrian bost aireportu ditugu, denak ere hiri nagusietatik hurbil; munduko beste alde batzuekin komunikatzen gaituzte.

426. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Ibaitik hurbil egon behar nuen, errotako presako uraren murmurioa nigana iristen bait zen.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 Nafarroako mugatik hurbil dago.

428. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 Itsasotik hurbil dago.

429. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Lege honetan azaltzen denez, gorputz pisutsu bat indar txikiago batez manten daiteke airean, orekan, indar hori euskarritik gorputz pisuduna baino hurbilago badago.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0073
1) Zein ibaik zeharkatzen du Paris?
2) Non dago Isuntza plaza?
3) Nongo ihauterietakoa da Miel Otxin erraldoia?
4) Donostiako zein zinetokitan ospatzen da Nazioarteko Zinema Jaialdia?
5) Zein planeta dago hurbilen eguzkitik?
6) Non entzuten ditugu atseginez Txotx oihuak?
7) Nor izan zen munduari bira ematen lehena?
8) Zein euskal musikatresna dago kainabera, zur eta behi-adarrez egina?
9) Non jaio zen Balentziaga jostuna?
10) Zenbat gizonek osatzen dute trainerua?

431. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0142
1. Bizitza.
2. Maindirea.
Mila.
3. Laiak egiten dituen pertsona.
4. Noka, du.
Iparraldean, izu.
5. Behizain.
Kanpo, landa.
6. Lurretik hurbilen dagoen planeta.
7. Antzezlea.

432. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0077 Beldurra ematen dioten bakarrak itsasertzetik hurbil dabiltzan marrazoak dira.

433. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Balore hauek eta beste ezinbesteko batzuk ereiten baditugu lortuko dugu geroaldi hurbil batean jaioko diren fruitu samurrek Oihanean oreka baketsua berrezartzea.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0007 Balio hau, magnitudearen egiazko balioa ez bada ere, zenbat eta neurketa gehiago egin, bi balio horiek (egiazkoa eta batezbestekoa) hainbat eta elkarretik hurbilago egongo direla argiro ikus daiteke,(...)

435. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00041 Zein tren dago 3 tren-geltokitik hurbilen?

436. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Azkenik, Ikaslearen liburuan eskatzen diren proiektuak osatzeko material erreala eta hurbila aurkituko du. Uste dugu ikasleak horrelako testuak ezagutu behar dituela.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Ohiturari jarraituz, ingurunearen alderdi fisiko-naturalak aztertzerakoan natur zientzietatik hurbil dauden planteamenduak erabili izan dira, gizarte-zientzien ekarpenak ia aintzat hartu gabe.

438. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00246 Demagun U itxurako imana daukagula biradera bati atxikirik. Iman horren poloen azpian, ahalik eta hurbilen, material eroalez egindako diskoa dago.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Eremu magnetiko horrek bere bi poloak errotazio-ardatzetik hurbil ditu, halako moldez, non ipar hemisferioko puntu batetik polo geografikorantz trazatutako irudizko lerro zuzen batek polo magnetikorantz trazatutako beste batekin angelu txiki bat eratzen duen. Angelu horri deklinazio magnetikoa deritzo.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Lurraren orbitaren eszentrikotasuna 0,016koa da, alegia, elipseko fokuen arteko distantzia Eguzkiaren eta Lurraren arteko batezbesteko distantziaren %3koa da. Soilik Artizarraren (0,0068) eta Neptunoren (0,0086) orbitak dira orbita zirkularretik hurbilago daudenak.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0075 (Hauxe da 16tik pasa gabe hurbilen dagoen zenbakia).

442. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Gaur egun, bataioak igandetan egiten direnez, joan nahi duten senitarteko guztiak gonbidatu ohi dituzte bataiora, eta, oro har, bazkaria egin ohi da jatetxeren batean, bazkari honetara gurasoen ahaide hurbilak joaten direlarik.

443. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Txondar-zulorik ez bazegoen, hurbilen zeuden txondar-zuloetara joan behar izaten zen, zoruko ikatz txikiak, irurie, 15 edo 20 zentimetroko geruza osatuz txondar-zulo berrien gainean zabaltzeko.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00021 Errekatik hurbil, leku ezkutu batean, aspaldi abandonaturiko karobizulo bat zegoen.

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00035 Gure etxea basotik hurbilenekoa zen, eta era guztietako txorien bisita izaten genuen egunero.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Orduak ematen nituen bertan, amaigabeko ezinezko ametsetan murgilduta. New York zen dudarik gabe nire neurrira egindako hiria. Hain hurbil eta hain urrun aldi berean...

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00140 Larrosegiak ziren orduan gauzak. Onartu nahi ez banuen ere, banekien amaiera hurbil zegoela... Eta ez nuen huts egin.

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00125 Ke beltzari begira geratu ginen: airean barreiatzen zen eta gero eta hurbilago genuen.

449. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 Oilategiaren bazter batean bazegoen txoko ezkutu bat, Krokok bere ezkutalekua zeukan zulotik nahiko hurbil, eta arrautzak han egitea pentsatu nuen nik.

450. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 Oraindik gogoan dauzkat Scott kapitain bihoztun hark bere egunkarian idatzitako azken hitzak: Ekaitza ez da baretzen. Bihar azkenengo ahalegina. Ez daukagu batere erregairik, eta janaria ere behin edo bi alditarako bakarrik. Azkena hurbil dago...

451. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00050 Atso lodi eta dotore bat irten zen kotxetik eta honek ez zien lapurrei jaramonik egin eurengandik hurbil-hurbil bazegoen ere.

452. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00010 Eula gure etxetik oso hurbil zegoen, Ugaldetxoko auzoan, Oiartzunen.

453. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 Ideia bikaina, mundiala! Eta hurrengo egunean amari dirua eskatu eta etxetik hurbil dagoen liburu-dendara joan nintzen bat erostera.

454. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00040 Ezin hurbilago zegoela, gizontxoa esnatu egin zen.

455. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oi, Itsaso, Itsaso, horrenbeste bizitzaren borrero, horrenbeste saminen pizgarri eta une pozgarriren zaindari, ez nigarrik egin; hurbil bait dago hainbat maite duzun lurrarekin elkartuko zaren eguna.

456. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 - Oso hurbil egongo gara honezkero * honezkero: ya esan zion Salahadini.

457. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 Orain hasita zeuden A-33-Z Galaxiako bizi-erak ikertzen, beren galaxiatik hurbilen zegoena baitzen.

458. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0093 Gero eta hurbilago daude, gero eta hurbilago, hain hurbil non besoa luzatuz gero ikutzeko moduan legokeela sentitzen baitu.

459. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0093 Bat-batean ohartu da besteak ez dituela jada ondoan, bakarrik doala helmugarantz, gero eta hurbilago duen helmugarantz.

460. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Gogoeta hauetan sartua nengoen, bizitza eta heriotza elkarrengandik hain urruti eta era berean hain hurbil nola dauden pentsatzen, haize bolada fresko batek apur bat esnarazi ninduenean.

461. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Neska-mutil guztiak oso gustura zeuden Pippi urki adar batean eserita beraiengandik hain hurbil ikustean.

462. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0088 Denek ihes egin zuten, han txoko batean tigrearengandik oso hurbil zegoen neskatila bat izan ezik.

463. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0101 - Nik badakit non dagoen bat, hemendik nahiko hurbil esan zuen Tommyk.

464. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0125 Irriño bat egin nuen bere lehen urteetako irudiak ikustean, nini bat zenekoak, bere lehen pausoak mutiko arduratsuaren aurpegia zuen Toniren eskutik helduta, lehen jaunartzeko argazkietako aingeru-antzeko jarrera, eskolako txangoetako irudi sinpatikoak, nerabe ameslariaren plano hurbilak...

465. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0125 Baina, hala eta guztiz ere, atea itxi eta irten nintzenean, berarengandik hurbilago nengoelako sentsazioak kontsolatu egin ninduen.

466. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Hurbil egon zirenean burua jaitsi zuen, eta adar mehe zorrotza zaldi pikarta handiaren muinetaraino sartu zuen, eta guda-zaldiaren hankak airean joan ziren jauzi handi ikaratuan; eta haren buruaren gainetik atera zen Sir Basil Basatia, altzairuzko hirurogeita hamar lapikok lauzaturiko zoruan erortzean egindako zarataren parekoarekin lurreratu zelarik.

467. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0012 - Kaioak itsasoan bizitzen dira, harkaitzetan, portu eta itsasuntzietatik hurbil.

468. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0029 Harresiak zaintzen zeuden soldaduek entzun zuten danborraren hotsa, eta ordurako hiritik hurbil zeuden hiru gizon aberats eta jakintsuek ere bai.

469. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Hire bihotzarekin sinkronia osoz, gero eta hurbilago sentitzen huen ikazkin begigorriaren presentzia.

470. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0011 Hanni kometa berria probatzera joan zen berehala, etxetik hurbil samar zegoen zelai zabal batera.

471. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0021 Berehala aldegin zuen karnabak hurbilen zuen haritzera.

472. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Aitak bazekien Pribilof uharteak oso iparraldera aurkitzen direla, Bering zintzurrean, Alaskatik hurbil dagoen tokiren batean.

473. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Zintaren mutur bat lotu zuen taketetik hurbilen zegoen zuhaitz enbor ertzean, askatu zuen zinta taketa zegoen lekuraino, eta askatuz jarraitu zuen bi puntu hauek markatzen zuten norabidean berrogeitamar oineko (...)

474. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 - Handik argiurte bateraino, hurbilen jota.

475. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Oso hurbil neukan etzanda eta bere ile ederren usain gozoa hartu ahal izan diot.

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Atseden etxea Goiaingeruren lorategitik oso hurbil eraikita zegoen.

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Lehendakariarengandik hurbilen zegoena lehendakariordea zen, kokotsean ileak zituen larogeitabederatziko atsotzarra berau.

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0081 Dagoeneko hurbilago zeuden eta Knidoak ikus zitzaketen, Espazioko Hotelaren atzekaldetik ateratzen eta erlabioak balira bezala Kapsula Ordeztatzailearen inguruan biltzen ari zirelarik.

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0098 Atsegin handiz ahoskatzen dut zure izena; halakoetan hurbilago bezala sentitzen zaitut.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Mendiak gero eta hurbilago zeuden gugandik, eta bideak gora eta gora jarraitzen zuen.

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0061 Zenbat eta hurbilago egon Drakulagandik...

482. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Berari begira eskerrak emango dizkiogu Jainkoari, gugandik hain hurbil agertu nahi izan duelako; eta eredu honen aurrean jarriko ditugu geure familiak, argibide eta laguntza izan dezaten.

483. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 Maximiliano Maria Kolbe Lodz-etik hurbil jaio zen Polonian 1894eko urtarrilaren 8an.

484. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00090 Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotz zabala. Hurbil da Jauna.

485. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 Hurbil da Jauna! 6 Ez griña deusetaz, baizik gorabehera guzietan, ager Jainkoari zuen eskariak, otoitzez eta galdez eta eskerrak emanez.

486. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0115 Hurbil da Jauna.

487. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00169 Egoera ez zen inolaz ere
gaur eguneko berdina
lana soberan jendeak zuen
bazen nun sartu agina
etxetik hurbil orduak sartuz
bazegoen nun egina
harrobi edo eta mina
baztertuz neke eta mina
ulertzen dut nik neke pranko
eta egindako alegina
bainan oraindik ez dut ikusten
merezitako dolmina.

488. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00090 Bero hartan hotzikara sortu zidan harritzar hura hain hurbil edukitzeak.

489. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Sorbaldako labezomorro tatuatuari so egin zion, eta aurreko egunean baino lepotik hurbilago zegoela iruditu zitzaion.

490. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Baina laster, beheko hortzez tinkatu dut goiko ezpaina: largabistaren bidez Naimari hurbilagotik begiratzen ahal diot.

491. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00066 Baina orain hemen ez dago beldurra uxatuko didan inor: gurasoak urrun dira eta hurbil dauden Said edo Naima auskalo etxe honetako zein bazterretan dauden...

492. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Poemaren giltza irakurriez gero argi dago Jon Mirande epikureismo materialistatik baino druidengandik, neoplatonismotik eta filosofia erromantikotik hurbilago dagoela.

493. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Hurbilago ikusten dira gauzak, hurbilago pertsonak, sakonago sentimenduak.

494. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Ezin dugu zundatu geure zentzumen ahulekin, ezin dugu geure begiekin ikusi, ez baitira gauza hautemateko handiegia zein txikiegia, ezta hurbilegi edo urrutiegi dagoena ere, ez izar bateko bizilagunak, ez ur-tanta batekoak... ezin dugu geure belarriekin entzun ere

495. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00029 Sentitzen nauzu zure atzean, oso hurbil, maitea?

496. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00060 Jatetxetik atera zirenean Markosek, zoriontasunetik hurbil sentitzen hasia, ezin zituen hankak nahi bezain ongi menderatu eta zuzendu.

497. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00014 Euriaren hotsa hurbil entzuten denean irakurri behar den horietakoa. Gauean ahal bada.

498. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00054 Orduantxe entzun dira urratsak: nabarmen, hurbil, argi.

499. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 - Laztana, oso dantzari ona zara - urruma egin zuen neskak gero eta hurbilago.

500. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 - Hirian hurbilagoko lagunak izango zituen seguraski.

501. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0008 Zerraila erraldoien mugimenduaren oihartzuna entzun daiteke, gero eta hurbilago, nire ziegarena zarata siku eta bortitzez ireki duten arte.

502. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Mugitzen hasi zen, parean topatzen zituen mahaitxoak konturik egin gabe baztertuz, eta kalera irten zen, zerbitzariaren aldamenera iritsi arte; gero, ezpata zorrotik atera eta, une batez eskuan geldi eduki ondoren, bi eskuen artean heldu eta kaleko farola hurbil baten metalezko habearen kontra joka, bitan apurtu zuen.

503. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Tristetuko zen bai, Marthe, berarengandik hain hurbil dagoen geltokiari begirada bat bota izan balio, baina ez da horrelakorik gertatu, zeren Christian agurtu ondoren eta ardoak eragin dion epeltasunez, ia zoriontsu, ohiko paseoa eman baitu, Carmenengandik nola beste inorengandik aski urrun.

504. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0042 Erretzaileak izan gabe beheko alde hartan egon beharra zeukaten, eta gainera bideoaren pantaila hurbilegi geratzen zitzaien, begietatik metro t'erdira edo.

505. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Gero eta hurbilago zituen bandera gorria zeraman taldea eta soldadu grisezko katea trinkoa, argi eta garbi zekusan hauen aurpegia, kalea alderik alde hartua zuen zerrenda mehar hori eta zikin batean modu okaztagarrian zapaldurik.

506. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0011 Ene denboraren azkenetara ailegaturik, bila datorkidan Herioren hatsa aditzen dut, hotz eta hurbil, idazteko hartu dudan pergamu hau berau ere dardarazten.

507. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0085 Gurutzea, nonbait, ez zen handik hurbil zeuden bi etxeetatik ikusten.

508. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0047 Baina hain hasperen ikaragarri txikia zen, ez bait zukeen batere entzungo belarritik hain hurbildik etorri ez balitzaio.

509. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0093 - Jakina baietz esan zuen Dukesak, Alicek esaten zuen guztia onartzeko prest zirudiena ; mustarda meatze oso handi bat dago hemendik hurbil.

510. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0112 Mapan ikusten dudanez Asiago-tik hurbil nago.

511. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0111 Azken hilabeetan egon garen hurbilen geundela pentsatu nuen.

512. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0230 Livesey doktorea, ordurako egurresia zeharkatuta, sukaldariagandik hurbil samar zegoen; eta ahotsa aldatu egin zitzaiola antzeman nuen, harako hura galdetzerakoan:

513. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0213 Zuen andereak zuen alorrak dira, dio halaber Profetak, hurbil zatzaizkie, egizue on zuen arimengatik, eta egunen baten aurkituko duzue 93 Alkorana, II, 223..

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Eta emaitza irakurlea ere berehalaxe ohartuko den bezala Donostiako Orfeoia ezagutzeko hurbilpen-nahasketa aberats bat da. Ez da ausartegia izango esatea Orfeoiarengandik hurbilen daudenentzat, liburu honek ezagutzen ez zuten alderdiren bat, txokotxoren bat, pasadizoren bat erakutsiko diela. Hitz batean esateko, liburu txiki bat daukagula eskuartean, handia asmoetan, pertsona frankok idatzia, eta irakurle-abaniko zabal-zabal bati interesatuko zaiona.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak neurozientziak 00011 Alde batetik nahikoa da jardunaldiko hitzaldiei eta lanei erreparatzea konturatzeko honelako ekimenek euskalgintzan garrantzia handia dutela, eguneroko harremanez gain eta hizkuntzazko aldarrikapen eta erreibindikazioez gain, lan sendoa ere premiazkoa duelako euskararen finkapenak. Lan sendoa eta, nolabait esateko, kalitatezkoa, goi mailakoa. Ikerketa euskaraz egitea eta euskaraz jendaurrean aurkeztea eredugarria gerta daiteke, are gehiago edozein hiritarrek hain hurbil senti dezakeen osasungintzaren esparruan.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Alirón! hamaika urte beranduago... Gainzak teknikari lanak utzi zituen, eta Rafa Iriondok, mailaz jaisteko arriskutik hurbil ibili zen talde baten zortea aldatu zuen, Elche taldearen aurkako partiduan. Athleticek erabaki bat hartu beharra zuen, ez zuen Kopa galdu baina ez zuen Liga irabazi eta 1969an Kopa irabazi bazuen ere Uharteetara begira jarri beharra zuen... Eta Ronnie Allen iritsi zen.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Gorago aipatu den bezala, zuzenbideko hitz tekniko gehienak ez dira bereziak formaren aldetik, adierazlearen aldetik, baizik eta hizkuntza orokorrean erabiltzen diren hitzen espezializaziotik sortuak, eta hortaz, horietatik bereizteko zailak. Horrela, badirudi hizkuntza guztietan 2 Frantsesari buruz Cornu-k ( 1990:63) egindako azterketaren arabera, ez leudeke 400 hitz baino gehiago zuzenbidean bakarrik erabiltzen direnak. Ziurrenik antzeko azterketa eginez gero gaztelania juridikoa oso hurbil ibiliko litzateke. gertatzen dela hizkera juridikoko termino bakun (hitz bakarreko) esklusiboak oso urriak izatea, eta oso ugariak esanahi juridikoaz gainera beste esanahia dutenak. Testuingurua, beraz, askotan izango da beharrezkoa termino juridiko baten aurrean gauden ala ez erabakitzeko.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00057 Laburbilduz, sustraituriko elkarteak izateak ondorio bi hauek ditu, batez ere: a) Herri honen gizarte eta ekonomia sendotzeko tresna modura kooperatibek duten garrantzia; b) Zerga-bilketaren aldetik kooperatibek duten garrantzia, beren bazkideek kooperatibaren zerga-helbidetik hurbil dagoen lurraldean ordaintzen baitituzte zergak.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Egun, meatzeak itxi dira, baina gure zorionerako pottokak han daude, mea-arroan. Zuhaiztiko eta Galdamesko mendietan, aitamak bizi izan eta nekatuta, isilean eta otzan hil ziren lekutik hurbil.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Gazte bat esparrura sartzen zen, pottokak lepotik soka batez lotuta zituela eta pottokak elkarrengandik metro eta erdi eta metro bi bitartera zeudela. Behorrik zaharrena, ibilbide laburragoa egin behar zuena, hurbilenekoa zen; eta gazteena, urrunekoa eta gehien ibili behar zuena.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00011 Datu objektiboen bila, baina, gure helburua iritzi hori, zuzen edo zeharka, zabaldu edo zabalarazi duten lekukoak aurkitzea izango da: horretarako, disziplina desberdin zenbait kontuan izango ditugu. Alderdi soziologikoa, historia hurbila, oro har, eta, noski, hizkuntzaren beraren historia.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00019 San Pedron, aldiz, euskaldunen kopurua izugarri jaisten da eta erdaldunena, berriz, izugarri hazi. Honen zergatia azaltzen zailagoa da, orain urte batzuk San Pedro Donibane bezain euskalduna zelako baina Donostiatik hurbilago egote horrek badirudi kalte egin diola eta jaso duen etorkinen kopurua ondoko barrutikoa baino handiagoa izan dela pentsa daiteke.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00070 6. Bertantxe aldatu zuen antolaketa: hiru lerro eratu zituen gudalordeekin etsaiarengandik hurbilen zegoen eskuineko alboan, manipuloetatik banatu zituen habailariak eta gezilariak, hegaletan ipini zuen zaldieria guztia, eta bere soldaduei uneak eskatzen zuenez labur hitz egin ondoren, lautadara jaitsi zituen gudalerroak eratu zituen moduan, lehen lerrokoak zeharka zihoazelarik ampsup207; Lehen lerrokoak ezkerreko hegal bezala eratu zituela esan nahi du zeharka (transvorsis principiis) zihoazela esatean..

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00024 Garai hartakoa da baita ere Gasteizko Legebiltzarrak, 1985ko martxoaren 14ean, PNV, PSOE, CP eta EEko botoekin onartu zuen Indarkeria eta Terrorismoaren aurkako aldarrikapena. Izen ofiziala hala izan arren, foro guztietan ETAren aurkako dekalogo bezala bataiatua izan zen, aldarrikapenak hamar puntu baitzituen. Berau izan zen AEIren aurrekorik hurbilena eta, ezbairik gabe, sostengurik sendoena.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Baionak ibai-inguruarekin duen harremana ulertu eta ikusteko, badugu Baionako udal Artxibategian mapa bat, 1590ko data du, Errobi eta Bidouze, Pabeko Luy eta Oloroeko Gave ibaiekin batera Aturri ibaia artikulatzen duen lurralde egituraren azalpen argia; testuinguru geografiko honetan, nagiak izan arren, Atlantikora iritsi nahi duten ur ugari dago, baina naturak aurkezten dien eragozpenekin topo egiten dute, padurak ibai-itsasoratze zehatz, segur eta hurbila, definitzea eragozten dielako; bokale (aoa, mounth, ménde, boucau) bakar eta sakona, Baionako Hiribilduaren nagusitza bere ibai eta itsasoen gain erabat eraginkorra izateko modukoa (5-a, 5-b Irud.) eta inguruko hiri-pilaketetan hegemonia markatu eta boterea hedatuko duena.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Eraikuntza publikoak, tenpluak batez ere, monastegiak, eta lau dorretako gaztelu bereziak, gailurrean jasotako buruhormadun eraikuntzak, estalkian koroapen bezala tximini gotiko oparoz berotutako areto dotoreak eta, kupuletan arkitektura berak gordetzen duen boterearen tasunek koroatzen dituzten dorreak Akize eta Aquae Tarbelli zaharra eta Lapurdum zaharreko Baiona osatzen duten lurralde zabal batetan naharo banaturik daude, aintzinako Aturri ibaia mugarriztatuz, zeinak ez duen erabaki garbirik hartzen bere urak Baiona inguruan itsaroratu ala iparraldera garraiatzeko, Capbretonetik hurbil.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Hara, 13, 14 eta 15 irudietan mapa honen hiru alderdi partzial erakutsi nahi ditugu, hau da, Aturriren itsasoratze berritik hurbil dauden hiriguneen forma desberdinei dagozkienak.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Hara, 1250 aurretik sortutako San Bartolome Monastegiaz ari gara hain zuzen ere, haren kokalekua gutxi-gora-behera gaur egungoarekin bat datorrelarik. Mendi-bizkarrean kokatu zen, Hiribilduaren Hegoaldean, bertatik hurbilena, eta lehen kota aldapatsuetan, ur biziko itsasgoretatik babesturik.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00013 Bizi-bizirik dago animismoa. Lehenengo eta behin Afrikako zati handi batean tinko dagoen erlijioa delako eta 100 milioi kide baino gehiago dituelako. Baina ez da soilki Afrikara mugatzen. Pentsamolde animistaren jarraitzaileak 30 milioi dira Asian. Eta animismotik aski hurbil dauden gurtzak nonahi aukituko ditugu Hego Amerikan ere.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00083 Bukatzeko, elektroiak orbital hauetan sartzen dira desparekatuta mantenduz, eta orbital guztiak erdibeteta daudenean, eta orduan bakarrik, hasten dira parekatzen. Elektroien parekatze-prozedura honek, elektroiak espazioan elkarren hurbil egotea suposatzen du (zehazkiago, distribuzio elektronikoko funtzioak), eta horrek sistemaren energiaren gehikuntza bat darakar, elektroien elkarruxatze elektrostatikoa dela eta.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Aspaldanik ezagutzen dira itsas bainuen ondorio osasungarriak. Joan den mendeko burgesiak bere denbora librearen zati handia itsasotik hurbil pasatzen zuen eta gaur eguneko udaldietan hondartzak jendez gainezka agertzen dira.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Deskonposaketa batek daukan arriskua desidratazioa da. Haurrak isurkin gehiegi galdu duen ala ez jakiteko, larru zimiko bat hartzen zaio esku bakoitzarekin, beraien artetik hurbil dauden bi puntutan, eta norabide kontrarioan mugitzen dira.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00123 Ikus dezagun orain eskuineko dorrea. Goian dagoenaren eta behean dagoenaren arteko tentsioa bere gorengo puntura iristen da. Marrazkia erdibitzen duen lerrotik pixka bat gorexeago, leiho bat ikusten dugu dorrean, eta hurbil-hurbilean, aipaturiko lerro horren azpian bertan, leiho berak 180 graduko biraketa jasan duela ohartzen gara.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00147 Alabak euskaraganako hainbesteko erraztasuna zeukala eta, ama berotu egin omen zen ikasteko. Aieteko kaperan, jauregitik hurbil, igandero meza ematen zuen Gaspar Oregi hartu omen zuen irakasle. Maisu ona aholkatu edo aukeratu zioten benetan, Oregi honek esperientzia zeukan Diputazioak antolaturiko klaseak ematen, eta lantxo batzuk ere argitaratuak zeuzkan hizkuntzaz.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Hogeitabat urte nituen eta inoiz ez zen berandu norbere gizarte hurbilenaren aurrean bertako seme jatorraren jarrera hartzeko. Geroztik, arretaz, etengabe jarraitu diot, besteak ukatu gabe, norbere jatorrizkoari lehentasuna emanaz.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Antzinako hiri eta leinuetan arrazak lehen mailako garrantzia zeukan. Antzinako hiri eta leinu hauek familiaren luzapena baino ez ziren azken finean. Esparta edo Atenasen hiritar guztiak senide hurbilak ziren nolabait. Berdin gertatzen zen Beni-Israel-darren artean; horrela da gaur egun ere leinu arabiarretan.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00026 Hurrengo lanetan ingurukoak erretratatuko ditu Alicia Galant eta Ruth Quintanilla lagunak, Adriana ahizpa eta Miguel N. Lira eskolakidea. Fridaren lana oso hurbil dago Europako XIX. mendeko erretratugintzatik.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Giharrak astun dituk eta giltzadurak zurrunduta dauzkak, zentimetro bakoitza korritzea ikaragarri neketsu egiten zaiala; hik, ordea, ospa egin gura duk. Bularretik hurbil saihetsean duan balak min egiten dik, eta Senosiain soldadua bragetan pixa egin duala ohartzen baduk galdua haizake, izua hatzen eta betazalen dardarizoan ezezik ezpainen urduritasunean antzemanen baitik.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00126 Zoritxarrez gerra zitalak inguratzen gintuen, eta itxaropena geroz eta gaitzagoa zen bihotzetan ernetzea... Heriok hertsatzen gintuen geroz eta hurbilago, eta hark inoiz ez zuen esplikazio erosorik izaten giza bizian.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00323 Dena den, modu honetan lortutako postuak ez dira nahikoa eta, batzuetan, benetako deseskolaratzea ere suertatzen da. Guztiek aukera berdinak izatea aldarrikatzen duen LOGSE legearen izpiritutik eta benetako beharretatik hurbilago dauden konponbideak lortu beharko lirateke.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean oinarrituz, normalkuntza eta gizarteratze printzipioek komunitateari bere arreta eskaini behar dioten estamentu eta erakunde guztien konpromisoa (herri jarduera ematen den arlo guztietan ia-ia) galdatzen dute. Eta maila zehatzean, kontua zera da, haur batentzat normaltzat har daitekeen egoeratik ahalik eta hurbileneko erantzunak ematea, irtenbide estigmatizatzaileak eta etiketatzaileak baztertuz.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Bitarteko balioak: Kontzentrazioa handiagoa (txikiagoa) da zenbat eta indizea 1etik hurbilagoa (urrunagoa) izan.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00173 Primitibismo eta ziklismo (errekurrentzia eternalaren teoria) greziar eta erromatarrarekin kontrajarria, paradigma biblikoak egite-sorta bakun eta zorrotz definituriko batez azaltzen du lurraren historia: hasiera bat (kreazioa), katastrote bat (gizakiaren hondamendia), krisialdi bat (Kristoren Gorpuzte eta Berpiztea), eta amaiera hurbila (Kristoren Bigarren Etorrera Errege gisa, eta horren ondoren mundu zaharra ordezkatuko duen zeru eta lur berriak), zeinak giza historiaren trajedia komedia kosmiko bihurtuko duen. (Abrams, 1984: 237)

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Hau, haurtzarotik hasita eskuratzen da, eta kanpoko balioetatik baino gehiago dependitzen du, ingurune afektibo hurbiletik, hots, familiatik.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00086 1887an Voig-ek konstante gehieneko ereduak errealitatetik hurbilago daudela frogatu zuen eta materialen egiturari buruzko teoria modernoenak ere honen alde daude.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Hogeiko hamarkadaren erditik aurrera, Zuloagaren pintura intimoagoa bihurtu zen: gogoko zuena eta hurbilago zegoena margotzen zuen (familia, lagunak eta bere leku kuttunetako paisaje erromantikoak).

547. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00073 Izan ere, zenbat eta hurbilagotik begiratu, orduan eta antz handiagoa dute BEAren elementuek (B, E eta A) APPren elementuekin (A, P eta P); horiek ordenatzeko modua bakarrik da desberdina.

548. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Alde batetik, gure lan estrategikoa moldatu behar dugu Euskal Herria bere buruaren jabe izateko, helburu hurbilenak ahaztu gabe, hala nola Amninistiaren aldeko kanpainak, AHT aurkakoak edo Euskararen aldekoak.

549. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00100 Subjektuaren arrazonamendu-estruktura orokorra zalantzan jartzen da, eta arrazoitzeko modu konkretuagoak kontuan hartzen dira; aktuazio konkretutik hurbil egonik, problema-multzo konkretuago bati aplikatzen zaizkion eskema operatorioak kontuan hartzen dira.

550. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00014 Gure iritzian, Nafarroako hizkerak neurri batean bederen banatzen dituzten ezaugarri batzuk Iruñetik biziki hurbil iragaten dira:

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00002 Handik hurbil eraikiko zen urte gutxiren buruan Lizardiri eskainitako monumentua, poetari dagokionez Dama-Iturri izeneko errekaren inguruetan.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00006 Jose Antonio Agirrek hurbildik ezagutzen zuen, adiskideak ziren umetatik gainera.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00015 Santu bat haragiz eta hezurrez eginiko gizaki bat dugu, ukitzeko modukoa eta hurbila.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00042 Gauza hauek guztiak Audie Bockek kontatzen ditu Kurosawaren autobiografian, izan ere japoniarrak 1950an Rashomon zuzendu zuen momentua arteko gertakizunak bakarrik jaso baitzituen liburuan, beharbada iragan hurbileko pertsonaiak eta gertaerak aipatu nahi ez zituelako.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00073 Unibertso propio bat aurkitzeko Narusek Ozurengandik aldendu behar izan zuela dio Yoshidak, baina Ozuk beti sentitu omen zuen hurbil.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Euskal Herriaren aldeko apostu erabatekoa egina dugunok, gure aldetik, prest gaude iragan hurbil hori gainditu eta ilusioz beterik proiektu berri batetan elkarrekin aurrera egiteko.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 Sufien sexu-sinbolismoa beren garaikide ziren kristauen ezkontza-alegoriak zituen mistizismotik hurbilago dago (ikus 138-140. orr.) taoismoko edo tantrako sakramentu-sexutik baino (ikus 224-232. orr., 233-250. orr.).

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00029 Hiriak, gehienetan, gune gotortuaren inguru hurbilean merkatari eta artisauak kokatzearen ondorioz sortu ziren.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Hirietatik hurbil zeuden herrixketako ama gazte nekazariek betetzen zuten beste lanetako bat, hiritar familien seme-alaben hazkuntza izaten zen.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Industri iraultzaren hasieran, enpresaburuek aukera ematen zieten langileei beren laguntzaileak kontratatzeko eta langileek normalean beste ezer baino nahiago izaten zuten horretarako beren senideak eta ahaide hurbilak kontratatzea.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Proiektu guzti hauen abiarazi hurbilak San Juan de Dios Ospitalea baimenduko du gaur eguneko premia eta desafio berriei aurre egiteko, Psikiatria nahiz Psikogeriatria aldetik.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00300 baserri batzuetatik hurbil ehiza-jarduera bat izateak eragiten dituen gogaipenak, identitatea egiaztatzeak eragiten dituen arazoak jubilazio-pentsio bat jasotzerakoan, Francoren garaian ezkutuan lanean aritu ziren andereñoek egindako zerbitzuen aitorpenaren eskaera edo zehapenak ezarri izana zaborrak kalean uzteko ordutegia ez betetzeagatik, zabor poltsen barrenean aurkitu baitira haren izena agertzen duten agiriak eta gutunak.

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Laser argiaren purutasunak eta intentsitateak iraultza eragin du, eta egun infragorritik ultramore hurbileraino erabiltzen dira.

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Azkenik sinkotroi erradiazioa aipatu behar da; ultramore hurbiletik X izpi gogorretaraino ematen bait du paregabeko intentsitatea.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Emaitza hauek Di Vesta, Schultz eta Dangel-en (1973) ekarpenetatik hurbil daude, ezaugarri berdineko testuekin aritzen direnean, baina ez datoz bat Perlmutter eta Rogerek (1973) lorturikoekin, zeintzuk subjektuak materiala berreskurapen aldian berrantolatzeko prestatu zituzten.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Gainera Alemaniak egitura federala du eta beraz subiranotasun konpartituaren doktrinatik hurbil dago eta honen ondorioz posible zaio egin berri duen proposamena egitea, bere federalismoa Elkartera eramanez.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0041 - Intzestua. Senide hurbilen arteko harreman sexuala edo beraien arteko ezkontza.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Ez, etzen bere nahitan gelditu guk uste dugun bezain garaztarrari hurbil!

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Ikusiko da orduan, hemen ikertzen den gai zuzenerat itzuliz, zein den jende xoilari hurbilago, Garaziko bikario jenerala, ala Donapeleuko abokata...

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Etzen gauza arrotza XVII-garren mendean (nahi ezpada igan Aro Zaharreko Sapho ala bertzetara...): aitzineko mendeko poetesek (Lyoneko Louise Labbé...), hurbilago Molíeres-en komediek goraipatzen zuten neskato gazteak, emazteak maitasunerateko duen dretxoa.

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Pentsamendu Formalaren egitura orokorrak subjetuaren gaitasunaren edo konpetentziaren berri ematen bazuen, estruktura espezifikoago hauek subjetuaren performance edo aktuazio konkretutik hurbilago daude.

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Historia bere testuetan aztertuz irakatsi nahia guztiz nagusitu da Irakaskuntzan; erdaretako argitalpenetan garbi ageri zaigu joera hau, eta adibide hurbilik ez da falta (47). Ik. honetaz bizkaitar historilari ertarozaleak hitzaurrean esandakoa eta liburu osoan burututako bilduma, adibide bezala: GARCIA DE CORTAZAR, J.A. (1975): Nueva Historia de España en sus textos. Edad Media. Santiago de Compostela: Editorial Pico Sacro.

573. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Gero Industri Iraultza dator, eta gainerakoak, baina Euskal Herriaren ohizko ondare sozio-instituzionalaren erroak lehen erro hurbilak han zeuden, Lehen Ertaroan.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 Bizkaieraz, artikulu hurbil singularrekoak ditugu askotan -au, -ori, e.a.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Andene Halabeharrak Stefan Zweig idazle austriarrari patu hobea eta mundualdi luzeagoa eskaini izan balio, eta ez balio ezin itzurizko zita jarri Petropolisen, Rio de Janeirotik hurbil, gerraren herrak zoratutako Europatik ihesi; emango ziokeen, beharbada, Bizkaiko golkoaren urertzean dagoen hiri txiki honi eta bere historiari buruzko ezagutza egiteko aukerarik; eta balizko errotari eragiten hasita, akaso emango ziokeen Zweig-i harako giza historianen distira une (Sternstunden der menschheit) haiei jarraipena emateko adorea eta aldartea.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Horiek biak izan dira, Donostiaren historia hurbila gar sendoz argitu duten bi zuzi irazekiak; bietan ere, gerraren ikur diren sarraskiari eta ausiabartzari, edo hartaz babesteko jarria zen harresi bitartekoari, arkitekturaren eta eraikuntza zibilaren bake ekintza gaineratzen baitzaie.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Han lotuta dauden balandroen mugimenduak artalde gero eta hurbilago baten antzeko azantza metalikoa sortzen du, edozein momentutan ondotik pasako den artalde batena.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Alegiazko gurpilak atzera eta aurrera erraz egiten baitu, haur haiek ikusten ditut gero, mutil gazte, hamasei hamazazpi urte, 1936ko iraila hartan, errepublikazaleek Loioiako kuartelak hutsik utzi eta, gazte haiek txulomiatzaile ageri dira nire irudimenean patio desolatu haietan, eta bat-batean, Ametzagainatik soldadu hots gero eta hurbilagoak.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Etxebizitza batean falta ziren gainerako datuak informazio zuzena zuen etxebizitza hurbilenetik inputatzen zen, ondokoetan izan ezik: hozketa beti ez du inputatu zen, etxebizitza hutsetako telefonoa hau ere ez dute taldera eta etxe hutsetako berokuntza beste etxebizitza hutsetik bakarrik inputatzen zena.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Alta, onar dezagun behin-behinean Antzerkia Antzokian burutzen den ebentoa dela (Antzokian burutzen den festa esanez gero hobetogo esango genuke, literaturatik baino hurbilago bailegoke, eszenifikazioa da funtsean eta, Zirkoa edo Zezenketa bezalako ospakizunetatik).

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 5 Komeniko litzateke, euskal tradizio urriarengatik dezakeguna bait da, ahalik eta lasterren izatea iparralderako ere 1745 arteko testuen tesaurusa. Hegoalderako badira, argitaratzeko zerbait gaurkotu beharko diren, Sarasola 1980 eta Lakarra 1984 eta baita XVIII. mendeko beste zenbait testu laburrenak ere (Peñaflorida, Olaetxea eta Larramendi bera); iparralderako Altunaren Lexicón Dechepariano dugu eginkizun horretatik hurbilenik. M.ª J. Soto Michelenaren El lexicón de RS de 1596, ASJU, XIII-XIII, 1978-79, ezin da adibidetzat jar, har dezagun alderditik har dezagula: hitzak agertzen diren errefrau zenbakien proba zuzenketa gabezia aski ez balitz bere balioa gal zezan, hain dira ugari ulerpen txarrak (jaya daude egonpean esateko) eta batez ere hain irizpide bereziak ditu hitzak sailkatzeko (da, etorri da-koa, etorri-n adibidez) non ez duen betetzen are era honetako hiztegi baten behin-behineko funtzioa, hots, berehalakoan eta erabateko segurantzaz ohartzea delako hitz bat agertzen den edo ez testu batean

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Horregatik, XIXaren hasieratik bukaerara jauzia egon zela egia bada ere (eta uste horretan sendotzen gaitu Sarasolak (1976) erakutsi kopuruetatik atera daitekeen ondorioak), bakoitza bere lekuan jartzeko urruntasun nahikoa lor dezakegu jada hainbat gauzatan oraino hurbil ditugun arren, mende horretan zehar gertatutakoa (epeka gertatu arren ere) lotzen joateko, alegia, zeren eta inon, ez eta berton ere, ez bait da ezer ezerezetik jaiotzen.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0009 UNIBERTSO HURBILA, BAINA EZEZAGUNA

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Bere traza, Amezketatik hurbil dagoen Ugarteko Andra Maria elizakoaren antzekoa da, Gipuzkoako arte erromanikoaren testigantzarik zaharrena delarik.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Oso estilo gotiko zaharreko Elkanoko San Pedro parrokia horrek, Askizuko San Martin eliza eta hurbilago dagoen Urtetako San Sebastian ermita dakarzkigu gogora.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0088 Arrunta, uda-udazkenean azaltzen da belardietan, pinadietatik hurbil.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Itzulinguru txiki hau burutu ondoren, pista ugari agertuko zaizkigu; balizatua jarraitu mendi-katearen gailurrera helduko gara, Berrosasi eta Elordi baserri ondotik, jadanik desagertua dagoen Ikasmendi ikastolak hartzen zuen lekutik hurbil.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Elgeako lepoa (850) hurbil dago eta ia goibeherarik gabe.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Geroago Euskal Herri osoan merezitako ospea izango zuen bertsolari handia, 1860ko abuztuaren 14ean jaio zen goizaldeko hiruretan, Hernani inguruetan, Nafarroa aldera, herritik zortzi kilometrora eta Uxako Errekatik hurbil dagoen Latze edo Latze-zar baserrian.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Seme-alaba guzti horiek jaio ziren baserritik elizarik hurbilenera zortzi kilometroko distantzia izan arren guztiak bataiatu zituzten; goizez jaiotakoak zazpi anai-arrebetatik bost arratsaldez bataiatu zituzten, eta arratsaldez jaiotakoak, gainerako biak, biharamunean, garaiko ohiturari jarraiki.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Horregatik hasiera batean olagizonak ikazkinak ere ziren eta olak basoetatik hurbil zeuden.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0192 Behatoki hartatik hurbil 1294.ean moneta-papera argitaratu zen eta argitarapen hartan letra txinatar eta arabiarrak erabili zituzten.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Hurbil-urrun.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Oporrak hurbil daudenez, Patxik, irakasleak, umeei non pasatuko dituzten oporrak galdetu die.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Guk jaso dugun [n] sudurkaria hurbilago gelditzen da NAVARRO TOMAS-ek jaso zuenetik (1925,628):

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 Arras guti ageri zen hurbil-hurbila dagoen Argibele menditik lerratutako harrieria guk geuk garbitu aitzin.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 Hortik hurbil hurbila iturriño bat bada.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0152 Beste biak beti ikus daitezke, hamabost metro hegoalderago, Nafarroako lurretan, 205. mugarritik hurbil.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Ibar-Nabako harantxotik Altzûrûkû aldera doan lehengo artzain-bidearen trazaketa hurbildik jarraitzen duen bidea har dezagun.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 Euskarari gero eta hurbilago zegoen.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Ederki dago, hala ere, Xalbadorren pentsamendua, hala dena edo hala beharko lukeena aldarrikatuz eta bertsoari oinarri zabal-zabal bat emanez, gero gainean pentsamendu mugatuagoak eta hurbilagokoak ezartzen dituela, azkenean punta-puntan bukatzeko, zugatz bat bezala.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Ofizialitatearen uniformeak, batik bat zenbait armamentu berezietakoena, zalduneriarena adibidez, dira historiakoekin hurbilenak.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0083 Test espezifikoak berriz, bai erabiltzen ditugun energi iturriengatik, bai urruntzen ditugun mugimendu estrukturengatik, txapelketako aktibitateetatik oso hurbil daudenak dira.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 Argitasuna interesatzen da eta gaurko terminologiatik nahiko hurbil dago gauza askotan: frutadun arbola, bordeles-salda, tomate, alpalpa, papataren pasmoa, mantxa, milimetro.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0154 (...) honek aurrikusten duenez, etorkizun hurbileko gatazka-iturri nagusia ez da funtsean ideologikoa edo ekonomikoa izango, kulturala baizik.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Kumatu ere, sarri, bata bestearengan nahiko hurbil egiten dute, beti zuhaitz edo zuhaisketan.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Eta hori gutxi balitz bezala eta nahiko hedatua dagoen gizarte-arau baten arabera, helbide-eskaintzako txartel batzuk inprimarazi zituen senarrak, gero matrimonioak bere adiskide hurbilenekoei igorri zizkienak.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0248 Denboran Oteizarengandik hurbilago dauden beste korronte batzuk ere badira.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Hiru arkuetan, oinarritik 1,50 metrora abiatzen dira lehen dobelak eta honek guregandik hurbil dagoen kronologia bat salatzen digu.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0166 zentroa, eta horren zirkuluetariko bat hurbil dago hura bere barnean hartzen duela, aldiz bestea, hartatik urrundurik dago.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Ez al da harrigarria ikustea, antropologia benetako zientzia bilakatzeko inoiz baino hurbilago sentitzen den momentu berean, lurzorua falta dela finkaturik zegoela usten zen hartan bertan?

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 (...) berak duen arrazionaltasunaren arabera seguraski, teknologia modernoa bere azken estadioan (iraultza zientifiko-teknikoan) eskatzen ari denetik hurbil, oso hurbil, dagoena.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Adibide hurbila jartzen digu Jean-Pierrek.

614. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Oso aproposak, BAT honetantxe ere, eta Fishmanen iritzaik gogoraziz, etxeari eta inguru hurbilari gaur hizkuntzaren erabilpenean ematen zaien garrantzia. Koadrilen mintza-hizkerak pisu handia du geroari buruz. Eskolaren baitan dena uztea, erokeria litzateke.

615. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00323 Euskal leku-izenak hurbildik ezagutu nahian, Nafarroara etorri zen Erronkarira, 1971ko abuztuan, Mitxelenarekin batera bospasei egunetan elkarrekin ibiltzeko asmoz, Salamancako bi euskal ikasle lagun zituztela, Iñaki Usabiaga eta Isabel Mujika; hurbil zebilen, gainera, herriko medikuaren semea, Pello Etxenike gaztexkoa.

616. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Hamar urte hurbil beraz jadanik Baionako Euskal Museo egiazkoa hetsia dela, oi! ez egia da harramantza zerbait gabe, kazeta edo egunkari horien orriak nolazpait betetzeko bezala.

617. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00152 J. Martin Hiribarren Saratik hurbil dagoen Azkaingoa zen. Hiribarrenek -kidin formako aditz adjetiboak edozein aditzekin sortzeko ahalmena zuen, hau da, sufijo productivo delakoa edo atzizki emankor bat zen harentzat.

618. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 00040 Han, uraz bestaldean, hurbil eta zabal ikusten dira Gipuzkoako lurrak Jaizkibel mendiaren bizkar luzeak menderatuta; moilatik itsasoa, muga eta denbora berean pasabide guztien sinboloa, harresiz inguratutako Hondarribiatik bereizten gaituena.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Goratasun horietan protohistoriako hondakin ugari aurkitzen da eta erran dezagun ehortz-oroitarriak bizilekuak baino gorago tokituak direla; hauek nahitara ur-guneei eta larreei hurbil, baso bazterretan eraikiak direlarik.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Itsas sakonerarik handienak, Ozeano Barean dauden hobietan aurkitu dira eta gehienak lehorretik oso hurbil daude gainera.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0010 Gorila eta txinpantzeen ahaide hurbil izango ziren, eta gerta zitekeen gure antzinako arbasoak Afrikako kontinentean beste inon baino gehiago bizi izatea.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Testuinguru horretan, fosilen aldetik ia 100.000 urteko isilunea izan ondoren, Neanderthaletik gero eta hurbilagoak dauden formak azaltzen hasi ziren.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Hau ez da gehienetan gertatzen dena zeren eta hurbilagoko edo urrutiagokoa baina gehienetan behintzat aurki daiteke pareko erantzuna.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Astoen korta izeneko mendiaren ebakidura, bertan Baigorriko galdategitik hurbil kobre-meatzeak daudelarik (San Luis galeria).

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0011 Gelako bakardadean berarengandik hurbilena ibiltzen direnek inoiz ez dute bere kexarik, ez entzun ez eta ikusi ere.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0223 Antarktikatik oso hurbil dagoen herri batean Yamana deritzon tribua bizi da.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Iragazpaper baten muturretik hurbil, isur ezazu tintazko tanta txiki bat.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0656 Lupak sorterazitako alegiazko irudia begiaren puntu hurbilean balego, ikusmenerako handipen maximoa lortuko genuke (28.37. irudia).

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Bere pilotari bizitza bi arlotan banatzen da, alde batetik pilotari eta bestetik tekniko, beti ere afizionatuetatik hurbil.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 1929an arkeologo siriar eta frantsesek idazkera eta hizkuntza babilonieraz idatziriko testu ugari aurkitu zuten herexetan eta askoz gehiago kuneiformez idatzitako alfabetoz; dezifratu ondoren Ugariteko hizkuntza, kananeratik oso hurbil zegoela ikusi ahal izan zen.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 Izan ere, kultura kanandarra bitarteko gertatu baitzen gugandik hurbilago dauden kulturekiko.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0082 - Aipa dezagun, azkenik -ak formarekin batera -ok ere badugula mendebaleko euskaran mugatzaile hurbila deitzen duguna, entzulearen hurbiltasuna markatzeko erabilia.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0221 - Baina juntagailuaren baliokide hurbila, ordea edo ordean (lapurteraz) lokailuak bi perpausen arteko aurkaritza aditzera ematen du, biak elkarren kontrakotzat aurkeztuz.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0243 - Adlatiboa (-tzera) eta inesibo mugagabea (-tzen) oso hurbil daude.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0011 Baina ius gentium horrek zuzenean Lege naturaleko prima praecepta-en gainean oinarriturik egotearen premia, eta abrogatzea ia ezinezko egiten zuen kontsentsu unibertsal baten gainean bermaturik egoteak gainera (nork imajina lezake munduko herri guztien biltzar legegilerik?) esan nahi zuen argi eta garbi askoz hurbilago zegoela lege naturaletik agintari banakoen promulgazioak baino.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Calcutan 1991ean indar mozketa baten ondoren, hiritarrek zerbitzu publikoetako langileak erasotu zituzten eta Bombay gatazkatik oso hurbil egon da azken hiru urtean mozketa horien ondorioz.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Herri hartako ezkontzak honetan dabiltza mainguka: haien azturak hain lege zakarra eta azpikaria ematen die emakumei non arrotzarekiko elkartzerik urrunduena baitzaie hurbilena bezain larria.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 Karratuaren bi alde plano bertikalarekiko paralelo dira eta hurbilen dagoena 1 cm-ko distantziara dago.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Ingelesezko genero kategoriak hizkuntzaz kanpo dugun izaera eta sexua nabaritzeko ahalmenetik hurbil daude, baina hemen ere, zenbait animaliak (the bull zezena ...he edo it) eta beste gauzakik ere (the good ship itsasontzi ona ...she edo it), tratamendu bitxiak jasaten dituzte.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Epe laburrerako tituluen errubrikak (F.40), beren mugaeguna hurbil, normalean 12 hilabete eta gehienez 2 urtera, duten zirkulatzera destinatutako tituluz ordezkatutako finantz aktiboak jasotzen ditu.

641. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 a) Gomendatzen dute lehenik tokiko euskaratik ahal bezain hurbil artzea, familian eta inguruko jendearekin laster euskaraz egiteko.

642. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 Adibidez G. Lantzirik itzulpenetan gipuzkera hartzen du oinarritzat, beste batzuk aldiz behe-nafarreratik oso hurbil egoiten dira Euskaltzaindiaren arauak bete ondoren.

643. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 zein dira Batutik hurbilenak, azken horiek ala, Etcharren bezala, nafar aditza eta erakusleak atxikiz, oso hiztegi zabala dutenak?

644. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Modernitate europarretik, eta non-nahitarretik, formak eta korronteak, ideiak eta sentikortasunak, aspaldi geureganatuak ditugula, eta Kavafis edo Pessoa edo Elliot, esate baterako, Oihenart baino inportanteago direla guretzat, hurbilago ditugula?

645. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Orretarako, asi Julimasene baserri paretik eta Ategorrieta'raiño egin zuten lubakia egiteko kendutako lurrez baliatuko ziran, ziur aski, eta, ain zuzen, egintza onek argitzen digu, Peruenezaar baserria, ipar aldetik, eta, bestaldetik, Txingurri sagardotegiaren atzeko aldean zegoan, aspaldi lurreratutako, Errota-zaar izeneko errota zergatik zeuden aipatutako bete-lanetik ain urbil.

646. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0818 Zoin ontsa naizen hemen, zeruari hurbil eta ene gutizia bakarra da Jesusen esposagai onartua izaitea.

647. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Tegian biribilkatu ziren. Elurra aski hurbil zen. Hara joan ziren, aitatxi, anaia gaztearekin eta elurrean sekulan ez ikusi herexak atzeman.

648. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hargatik hurbilagotik behatuz horri, xikanatu du hor ere puxka bat, ez da gaizki: zortzietarik bat.

649. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0013 Badira bestalde autore batzu, Gil Bera nafarra edo Durangoko Berrizbeitia olerkaria gure euskalkietarik hurbil dabiltzanak.

650. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Hurbilagotik, aroak zimurtu gabeko larrua, denborak argaldu gabeko ile-gaztaina eta oroldia bezalako bizar-ilauna ageri.

651. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0011 Iruin harri hortarik hurbil lehenagoko artzainen etxola aztarna edo herrestoak: denboran, Garaziko mendietan bezela, Heletako artzainek urtearen parte bat mendian pasatzen zuketen.

652. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Eta horren egiteko, Jacques Maritain zenarenganik ikasi baikenuen behar zela Distinguer pour unir, hots, behar zirela gauzak bateratu aitzin, behin ongi bereizi iduritzen zait guhaurk kristau fedean iraun nahi dugunok eta gure ondokoei fedearen argi izpia helarazi nahi diegun herritarrok behar genukeela sustraietara itzuli eta gure sinesmenaren barne historiari hurbilagotik behatu; ez batere gaurkoari itzuri beharrez; gaurkoa eta biharkoa hobeki argitu nahiz baizik.

653. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Horko partetik Agiñakoa
erdi haserretan dabil,
gure bertsoa ez dala joan
oso zuzen ta biribil;
Zarautz aldean galdetu dugu
non kristo dagon Usurbil,
eta guztiek esaten zuten:
Agiñatik oso hurbil

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Tarifa hori da, hain zuzen, aldaketa honen bidez etorri den berrikuntzarik garrantzitsuenetakoa, bere tarteek eta tasa marjinalek gehiengo eta gutxiengoek izango duten murrizketa mamitsuak gure inguru hurbileko herrialdeetan indarrean dauden sistemetara hurbiltzen baikaituzte.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Urte beteko jarraipenaren ondorioa da Berton hilekaria: Arrasate Press, Bizarra Lepoan eta Iparraldeko Ttipi-Ttapa aldizkarien antzeko zerbait egin nahi dugu, jendeak duen informazio hurbil hori euskaraz eskainiz edo emanez.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Emakumearen ikuspegia nabarmendu eta sakondu dugu, gu emakumeak garelako, hurbil sentitu dugulako euren egoera, identifikazioz eta konplizidadeaz

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Leintz-Gatzagako hiribildua Deba ibaiaren goi-ibarrean dago kokatua, ibai hori jaiotzen den lekutik oso hurbil eta ibarra ixten duten mendien ekialdeko hegala leuntzen den leku batean.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Arlaban mendatetik oso hurbil dago eta, horregatik, hauxe da Gipuzkoan Erdi Aroan fundatutako hiribilduetatik altuena (600 m). Leku oso aproposa da, gainera, Deba bailara Arabako lautadarekin eta Gaztelako mesetarekin komunikatzeko

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Donepaleuko eskolan laborantza ikasi, eta handik hurbil dagoen Arberatze herrian bizi da.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00024 Beatriz Otaegi zinegotziak adierazi duenez, euskararen nooaren ikuspegitik enpresa mundua etorkizun hurbileko erronka bihurtu da, baina era berean, enpresek bezeroekiko harremanetan prestigioa eta kalitatea eskaini nahi badute, hizkuntzen erabilera egokia erabaki estrategikoa da, eta pertsonalaren hizkuntz gaitasuna ziurtatzea komeni da.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Banda honekin birrasmatuko dugu kantu bakoitza. Ez da diskoan entzuten den bezala izango, baizik bandak ulertua duen bezala. Hurbil izango da hala ere, eta banda baten indarra ageriko da, nik uste.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren e. 00002 Igarle-jende hori zenbaterainoko iruzurgilea den frogatua ikus dezakegu pasadizo horretan; sinesmen handia duen batek, berriz, esan lezake Maritxuk antzeman ziola gaitzari, baina heriotzaren hurbila sumatuta ez ziola atsekaberik eman nahi izan Ixiar gaixoari.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Gabriel Urralbururen ustezko aberaste ilegalaren inguruko lehenengo susmoak sortu bezain laster, ikerketa-batzorde bat osatu zen, Lan Publikoko teknikariek irregulartasunak agertzen ari zirela ikusi arren, hauteskundeak oso hurbil zeudela argudiatuz, bertan behera utzi zuten ikerketa UPN-PP eta PSN-PSOEk, aurrerago ezagutu ahal izan zen ezkutuko akordio baten bidez.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1.6. 954/93 Foru Aginduko 1.7. puntuaren arabera, bertako mugetatik hurbil kokatutako eremuko lurren sailkapena eta titulartasuna eta, baita, aurrikusitako bidetasunaren titulartasuna ere argituko dira.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 baliteke IUk gora egitea baina igotzeko joera hori eten egin da; CDNri dagokionez, azkenik, baliteke bigarren alderdi politikoa izatea, UPNtik oso hurbil.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 BONIFAZIU hiritik (Korsika Garaia) hurbil diren Speroneko golf instalazioen zaindaritza etxea erabat suntsitu zuen atzo goizean komando batek eginiko atentatuak.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Lapurretatik hurbilago ikusten ditut soldata horiek lansarietatik baino

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 FRANTZIAKO Polizia zientifikoaren egoitza berriak estreinatu ziren atzo Lyonetik hurbil kokatua den Ecully herrian.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Kokaleku-planoa, 1:2.000 gutxieneko eskalan egina, obraren kokagunearen inguru hurbileko topografiko orokor eguneratuaren gainean adierazia, kokagunea eta indarrean dagoen planeamenduaren xehetasun grafikoak adieraziz.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Partzelaren egungo egoeraren plano topografikoa, 1:500 gutxieneko eskalan egina, sestra-kurbak metroz metro jarririk, partzela osoa eta honen eta hurbileneko bide publikoen artean dauden espazioak bilduz, eta beren azalera adieraziz.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Eta lurra eta hiztunak galtzen ari zen euskal herri xumeagana begiak bihurtzearen ondorioz, Lizardi eta Orixeren literatur jarrerakiko mirespena eta atxikimendua ibituxe zituela, herri xumeagana iristeko honen mintzairatik hurbilagoko literatur eredua idoro nahiz.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Zuzeneko saioa denez ikusleak pantailan gertatzen dena hurbilago sentitzen du eta bapatekotasunaz disfrutatu ahal izango du aipatzen du Jose Mari Callejak.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Hauteskunde kanpaina hurbil egoteak ez du ekarri aldaketa handiegirik egunkarien antolaketan.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Mazedoniarrak herri eslaviarra dira, beren hizkuntza bulgarieratik oso hurbil dago.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Egia da faroa utzi beharko dutela eta ez dakitela farozainek zein lan izango duten etorkizun hurbilean.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Neure inguru hurbilera etorriz eta ikastolako guraso naizen aldetik, zera pentsatzen dut: nik ez dut ikusten zer aldaketa gerta daitekeen, txarrik behintzat, publikora pausu ematen badugu.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Mamua ez zegon Angolan, Somalian, Sudanen, Kanbodian edo Armenian esaterako, askoz hurbilago baizik.

678. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Huna zer gatik dutan ene haur ttipia ohakoan ezarri: haurtzaindegitik hurbil bizi gira. Gisa hortako hezkuntza gustatzen zait. Gure haurrak, bizi den tokiko mintzaira ikasiko du, zorigaitzez guk ez baitiogu erakasten ahalko. Elebidun izaiteak bertze hizkuntzen ikasteko errextasun bat emanen dio. Nihaurek hizkuntza batzu badazkit eta iduri zaut Euskarak baitezpada behar duela bizi, turisten ausagailu axalezko bat ez bilakatzeko. Zuzen da Euskaldunek beren erroak zain ditzaten: ez ditzagun akusa, erranez beren gisako errabiatu batzu baizik ez direla

679. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ez zen ohore gose zion zure lankide hurbila izan-den batek, igandean, Saran egin den zure omenaldi-kantaldia hastean, gizon argia eta xuxena zen.

680. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Eguberriak eta iñauteak sorterria igaro ondotik, otsailaren 16an itzuli zen lanera. Jaime Gastearenak, berriz, egunero egiten du joan-etorria eta asteburua, normalean, Ezkurran ematen du, hurbil xamarrean izaki.

681. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Beartzundik oraindik joaten diren bi lagun ezagutzen ditu Martin aniztarrak, baina hemen hurbil xamar aritzen dira Eratsunen ere bada bakarren bat joaten dena.

682. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0005 Eta gizarte eredu hierarkiko honetan, goierpinetik zenbat eta hurbilago zauden, orduan eta errespeto itxuraz jantziriko beldurra da inguruarekiko sortzen duzun harremanetako oinarri nabarmenena.

683. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Enpleguaren etengabeko suntsidurak, belaunaldi berriek lan munduan sartzeko dituzten eragozpenak, lanbide eta bizi perspektibarik eza, gure ingurugiro hurbilenaren zati handi batek jasaten duen narriadura, txirotasun eta baztertze hazkorrak, e.a., guztion saiamen eta esfortzurik handiena eskatzen duten arazoak dira.

684. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.6.- Euskal Herriaren lurralde-integrazioaren arazo zail eta konplexua indar nazionalistek betiere aurrrean ukan behar duten helburua behar du izan, ahal diren pausu guztiak emanez joan behar dutelarik integrazio hura errazago eta hurbilago dadin.

685. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Ikasleen erdiek, hurbil segurik, zigarreta parrasta bat erretzen dute egun guziz, eta atrebituenak, balentriaz bezala, hamahiru eta hamalau urtekoak izaiten dira...

686. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Errealitatetik hurbil doa filma, bereziki erakusten duelarik polizien arteko guduka eta ere nola aitorarazten zaion norbaiti behar dena.

687. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 - Urdazubiko herriak, Nafarroan, Dantxariaenetik hurbil, baditu bide berritze eta karrika apaintzeko lanak egiteko: ehun eta lau miliun pezetarena.

688. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Eztia nola atera, galdetzen duzue? Ez zenukete burutik pasa ere egingo. Erlauntzatik abaraskak askatu, sagar zaku garbi batean sartu, eta gero, trailu bidez zakua estutzeko modua egin behar izaten zen, behin eta berriro bihurritu, estutu behiak jeizten diren bezala eta era horretan moldatzen ginen. Soberakinak erletegira erleen gozamenerako eta kitto. Hondakinok erlauntzetatik oso hurbil ez zaizkie jarri behar, bestela itsutu egiten dira eta erabat nahastu erleak.

689. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Baina ez dira idazleak, beti ere fikziotik inor baino hurbilago imajinatzen ditugun izakiak, EDADEAREN ITURRIA emakume gazteengan aurkitu uste izan duten bakarrak.

690. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0043 Baina idazlea umetatik ametsetara ohitzen den arraza da eta, bizitza osoa horretan, etsi gabe, eman ondoren, bere egoera normala ametsetan ihardutea dela iruditzen zaigu, eta jakina da ametsetan edozer gauza gerta daitekeela, zeori baino hogeitamar urte gazteagoa den emakume bat zutaz maitemintzea, adibidez; eta hori da EDADEAREN ITURRItik hurbilen dagoen sirripa, besteengan maitasuna, desioa pizten dugula jakiteak mantentzen bait gaitu bizirik.

691. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Joan den Urtarrilan, esan bezala, Mauletik hurbil dagoen Urdiñarben egin zuten.

692. 1991> sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskerazaintza 1998 00050 Saturio Deuna ikusi zuen, asko ibili ondoren, bere lezearen ondoan otoi-egiten ibai baten urbil; toki artara eltzeko, ibaia igaro bear zan, eta zubirik ez ori egiteko; orduan Prudentzi Deuna urtara sartu zan eta ur gañetik ibiltzen, laister Saturio Deun'arekin egon zan.

693. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Gabi, Jean-Noampeuml;l, Eneko eta beste euskal preso guziak Euskal Herrian edo Euskal Herritik ahal bezain hurbil elkartuak izan gaiten, denek elkarrekin lan egin dezagun, sustengu talde guziek koordinaketan parte hartuz eta euskal preso guziek elkarrekin kolektibo bat onartuz.

694. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0108 Nahiz ez den hor deus harritzekorik, olerkia eta antzerkia hain dira elgarri hurbil...

694 emaitza

Datu-estatistikoak: