XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Barrdinbe, argitara urbilddu zana, bertan erre zan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Orduan ixillik urbilddu natxako, ta uartu baño len egoetatik orratu dot.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Basati gaizto arek
lokaztu nai arren
Iraurgi-ko lorea
urbildu da pontzel
¡Omen, Omen, Omen!
.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Malen. - (Ikustera urbilduta) Au gauzaz!.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Berealaxen asi ziran euskeldunak oneraspen aundiarekin bertara urbiltzen.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Urbildu zan, Yesus ikustean aozpeztu ta agur egin zion, ta gero eskatu zion arren! yoateko aren etxera, amabi urte inguruko alaba bakar bat bazuela ta il-zorian zegola.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Aiek urbildu ta aren oñai eutsi ta gur-egin zioten.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 ¿Nola onlaco ontasunac esqueintzean egon naiteque ni, zugana guertuatu eta urbildu gabe?.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ez dik nehor, ni bertzerik, ondorat hurbiltzerat uzten.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Mundu untako berri
berak naiz jakin,
Otsoa oianetik
atera zein bein:
Erri andi baterat
urbiltzearekin,
Buruz buru egin zen
zakur gaitz batekin
.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Autematen badiat
Urbiltzen ooinik,
Eskale, makiladun,
tzarki besti denik,
Saingaz asten nauk eta
aitzatzen tiat nik.
Ez diat ori beizik
anbat bertze lanik
.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Eguberri hurbiltzen ari zen.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Lasterka hurbildurik, prediku eder bat egin zioten Jesusek haur tzarreri eta etcherat igorri zituen, urrikia bihotzean.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Bazuen eta bera aserik inguruko chori guzien asetzekoa! Haurrik etzitzaion gehiago trufatzeko etcholarat hurbildu.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Hurbildu nahiz ba arizan athekan, bainan han bethi zerbeitek gibelatu!.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Eguerdi hurbiltzen ari zen eta jada kampotik ageri ziren bazkariaren bafada gochoak!.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Mintzatu zitzaion haurrari Gorphutz Sainduaz, bainan erranez choilki zembat zen Sacramendu hori ikharagarria, Jesu Cristo zenbat zen Jainco handi eta saindua zenbat garbi izan behar zen eta zenbat artharekin preparatu Sacramendu hortara hurbiltzera menturatzeco.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Gau batez, ur hegirat hurbiltzean handik untziz joaiteko, elefant tropa batek inguratu zituen.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Tentatzailea hurbildu zitzaion, erranez: Jainkoaren Semea balinbazira, errozute harri hauieri ogi bilhaka diten.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Orduan Jesus hurbildu zen eta gaizkiak erran ziozkaten heien sinets-gaiztasunaz eta bihotz-gogortasunaz, zeren ez zuten sinetsi phiztu zela, ikhusi zutenen hitzaren gainean.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Geroztik elgarri hurbildu baigira, pilota aiphatuz, jakin dugu zonbeit chehetasun berri, iduritzen baitzauku zerbitzu eginen dutela sarrichago, Behachkaren berri jakin nahi duenari.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Hein hortan, jada ageri zen Ameriketarat hurbiltzen ari ginela.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Bizkarretik zerakarken mantaleta beltzaren gainean, baitzuen luma edo ari churi bat, Mandibouro izeneko emazte chahar bat hurbiltzen zaio, luma edo ari churi hura kendu beharrez.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urbiln aldi artio, Jainkoak ala nai duelarik.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan bertze deputatu bat ere eta hunek Syveton du izena hurbildu zaio ministroari, eta ukhamiloa sudurraren aintzinean emanez, erran dio: Bai, jauna, gezurti bat zare.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eta gure oraiko ministroak ez dire Bismarck haren achoinetaraino ere hurbiltzen.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hoik guziak zerbeit bat badire, eta bizkitartean erran dezaket ez direla oraino hurbilzen Frantziako bertze eskualde batean gerthatu den desmasia izigarritik.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Baña, jarraitu eban eskarrau eskatzen dautzut; lenengoz eretija dozunian neure gogo-aldez Jaunartzeko Berari laguntzeko urbildu jakon gudarian paristar siniste bako ta urte askotan Elexatik aldenduta zegoana izan arren jaupariaren itzakaz biotz-ikututa geratu zan.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Eta hartan zagoen aspaldidanik. Askitto gogor beharriz, eta gibel beldurti, ez zuen nahi nereganat hurbildu.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bainan hor ere, hiri guzietan bezala, Jesus onarenganat hurbiltzea herabe dutenak badire, eta ez diote hek, artzaineri ematen buru hausterik gutiena.

36. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 (Mutu gelditu dira, zer esan jakin gabe. Gizon bat hurbiltzen da).

37. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - Bai alperrik da onekin itzegitea. Apaizai baño obe det emakumezkoai jaramon egitea (Izaskun'engana joanez) Neskatxa polita ez ba da ba. (Izaskun'engana urbiltzen dalarik Gotzon ez dabil urruti ta begiz jotzen du).

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Ez ditut oraindik ezpaiñetara urbildu; gordeta dauzkat.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Argiak pinpilinpauxak bereganatzen dituen bezela, arkupetako denden argitasunera urbilduta zeuden gazte aiek, ikusi ote zuten gizontxo ura?

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Olentzero, neguko jainko txikia urbiltzen ari baitzan.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Baña etzan alere zerraldoa niganaño iristen; nere gañean zan, erortzear, bai, eta egiñaletan urbiltzen zala; baña eninduen alere ikutzen.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Lagunak ere geroago ta ugariago urbildu zaizkio.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Baiña hori gora-behera, egiunez (convencionalmente) referentzi-puntu bat guztiok daukagunean, horrek asko esan nahi du eta asko egin dezake elkarrenganatzeko eta nahi dugun batasun horretara hurbiltzeko.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Elizan zeudela, gizon agure bat urbildu zitzaien.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Igarlema edo profeta zan emakume bat ere urbildu zitzaien: Ana zuan izena eta Aser-en jatorriko Fanuel-en alaba zan.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta besteak beste, argumentu onen bidez urbildu izan zaio beti gizona Jainkoari.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Santsin.- (hurbildu eta). Etchu beraz galdua!.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 PIERRA- Bon... ontsa duk... Nik ere ardi hauk etchalde hurbildu-eta, jautsi gogo diat, ene eginbidearen bethetzerat.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 - Ez zakiat mende hura ez den hurbiltzen ari.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Haurrak ere hor, eta phazkoak ere heldu... Senharra ere aurthen elizarat hurbiltzen phazkoen egiteko....

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 MANEZ (Urbildurik begiz-begi).

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Urbil zite ikusteko.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- Urbiltzen ba naiz, ikusten ba nau, izituko da.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Borta petik pasaturik, urbildu ziren arbolari.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 - Eta hola?- Ez, ez batere!
- Oraikoan haatik?- Ez eta hurbiltzen ere!
Igel tcharra hantu zen, hampatu hainbertze
Non zartatu baitzen, sabel eta hertze.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Hor, itzuli eta mitzuli,
Ethorri andereño Uli,
Eta behar dituela zaldiak lagundu,
Dziu, dziu, burrumbaka zaiote hurbildu,
Batto ausik eta bertze bat chichta,
Badabila, ortzi eta chimichta,
Ustez-eta karro eta kabala
Oro ber-berak deramatzala.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Gure zurgina, asaldatua, urbiltzen zaiote.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Urbiltzen zaio Laminen buruzagia eta erraiten dio Zer ari haiz hor? Nun abila? Zer nahi duk?.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ganichek jakin zuelarik urbiltzen ari zirela, soldadoak, atheratzen da ostatutik.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Biharamunean, andereak erran tenora ari zelarik hurbiltzen, ezin erranezko indar batek hartu nintuen eta bidean abiarazi.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Fidantzia osoarekin behar gira Ama Birjinaren ganat hurbildu.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bi gazteak harat hurbildu ziren eta han gelditu iguzki ephelaren eztitasunean.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Paria ginezake ehun hamarren kontra, heien aditzerat hurbildu balire anderetto pinpirinak, ez zituztela athe-alhatzean utziko.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure Aphezpiku zena ere, Mgr Vansteenberghe, ez zen hurbiltzekorik, alemanen adichkide-mina. Jadanik Bulletin diocesain khendu zioten, eta baimena frango errefusatu. Bizi izan balitz, uste izaiteko da preso ere altchatuko zutela!

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aratsaldean jokatu dire berriz, pala-ko eta chistera haundiko bi partida. Lehenbizikoan, kontradioak ziren, alde batetik Alzate eta Couartou, Hendayarrak; bertzerik berriz, Etcheverry eta Carricaburu, herritarrak, Hendayarrak aintzinean jarri dire, bainan gureak urbildu 36 eta 38.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Egun hautan zioten (ez dakit egia denetz!) hurbildu zaizkola arrain-kontrolur bati, itsas-bazter hortan: Orai aski! Hauta zazu: ala gara, ala ur? - Nahiago dut gara! - Sar zite otomobilean: helduko zaitugu Baionako garalat.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan Angleterrak ez zuen orduko erakaspena galdu. Hurbildu zitzaion Frantziari.Frantziarekin ukondoz-ukondo kalitzen Alemania 14-eko gerlan. Jakin balute Alemanek 14-eko udan, Angleterrak Frantziarekin ihardokiko ziola, ez da dudarik, ez zirela menturatuko gerlaren sakatzerat.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Dulun, dulun, dulun! bidez bide, chendrez chendra, eta ez nahi baino goizago, hor hurbiltzen dira Bazterretchetik.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mahain luze bat emana ezkaatzaren erdian kozinerrak erne, etcheko auziak han daude etche sartzearen errezebitzeko prest, orgak eta ohariak korralean beratzen direlarik; hemendik antzina nahi ala ez, Bazterretcheko etcheko andere chaharra intzunen duena, agertzen da athean eta eta denak hurbiltzen dira usayako komplimenduaren entzuteko.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orduan, chingar azpidun presentzalea hurbiltzen da eta dio: Yainkoak dautzula egun hun, Bazterretcheko anderia, Etchechuriko alabaren phartez heldu naiz zuri erratera: plazer balimbaduzu errezebituko nuzun egun ene lagunekin eta hura errezebituko duzun etzi bere kompainiarekin

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 3.- Hats-hanturik atchikitzen dituzte gero buluzten direnean, elgarri hurbiltzen, so egoiten; hara azkenekotz pot min, sutsuak hara tindu dir-dirantez (alegia deusez) ezpainak iduriz umi bilakatuak, eta gorputzak erdi etzanak edo... So-egileak? Begiak hanpatuak orduan, gorputzak sutan, zainak tiran, bihotzak pilpiran. Gorenean da plazerra.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gobernuak ez omen ditu hango zonbait jeneral hunat hurbiltzen ikasi nahi, zer gertha...

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Entseatzen ziren xiloan pilotaren sartzerat edo bederen hurbiltzerat.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Spoutnik desegin zen lurrari hurbiltzearekin. Gagarine aldiz jautsi, hautatu lekuan, irriño bat ezpainetan.

78. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Bidean beera margo gaztainkarako gauzatxo bat urbiltzen zan.

79. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - A bai... oraintxe gogoratu naiz!. (Brigelagana hurbilduz) Zer zabiltza Venezia aldetik, jaun agurgarri hori?. (Brigelari, isilka) Jainko maitearren, ez nazazu agirian jar!

80. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Baina sudurretik jan beharko duzu... (Hurbildu eta aulkiaren besoei lotzen dizkio eskuak).

81. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 (Kasimiro pausu baldarrez hurbiltzen zaio).

82. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horretan ez nator bat zurekin. Dirua daukanari errespetatu egiten diote eta laguntzaileak ugari hurbiltzen zaizkio.

83. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 DICK - (Telefonorantz hurbilduz). Dei bat egin behar dut...

84. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 (Linda, bar-era hurbiltzen da kopak zerbitzeko asmotan).

85. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Behin Jesukristo irakasten zegoela, ikasle bat hurbildu zitzaion: Maisua, hor daude zure ama eta senideak. (Anaiak dio Ebanjelioak, baina denok espero dugu, sinesten dugu eta nahi dugu, hori imposible dela). Harek erantzun zion: Zuk diozu hor dagoela ene Ama, baina nik diotsut ezetz, eztagoela, hori ezpaita ene Ama; (...).

86. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 BENITO: (KRISPINengana hurbilduaz). Epa! Epa! Nik ez dut zer ikusirik gauza horretan.

87. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Autua da errealitate sozio-ekonomiko konplexu hau atzematea, gizarteak giza baliabideez egiten duen erabilerara xeheki hurbilduz, ondasun eta zerbitzuen produkzioko ihardueretan duen okupazioa graduatuz eta bere partaidetza iharduera ohiki ez-emankor bezala marjinatuetan sartuz (etxeko lanak egitera dedikatutako pertsonak, ikasketak egiten ari direnak edo soldadutza egiten dutenak).

88. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Lagin-tamaina berdinak erabiltzea erabaki zen lurralde Historiko bakoitzean, horrela hauetako bakoitzeko laginketa-erroreak hurbildu ahal izateko.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00019 Gutxiagozko sisteman behetik hurbiltzen gara zenbakira; hots, zenbakia gainditzen ez duen hamartar handienaren bila ibili gara; gehiagozko sisteman gainetik hurbiltzen gara, zenbaki horretatik behera pasa gabe hamartar txikiena lortu nahirik.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Experientzi kopurua handitzen denean, gertaera konkretu baten erlatiboa eta probabilitate teorikoa elkarrengana asko hurbiltzen dira.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Txanpon bat botatzean, aurpegi-kopurua eta gurutzeena berdinak izatea espero dugu; agian proba hori gutxitan egiten bada hori ez gertatzea posible da; baina txanpona botatzen jarraitzen badugu maiztasun erlatiboa 0,5 baliora hurbiltzen dela ikusiko dugu.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Bertako liburutegira hurbildu ziren jakitun ugari, eta hauen artean liburu sakratuak itzuli nahi zituen judu asko.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezua ezin du berresan elikadura ikusi ez duen erleak (6) Jose Mª Valverdek, liburu guztiz atsegin eta didaktiko batean, oso argi azaltzen du: Erle batek, bere dantza ezaguna dela eta, komunika lezake... baina ez die besteei halako mezurik igorriko: Sentitzen dut, neskak, baina gaur ez dago ezer eta are gutxiago Gogoratzen al zarete atzokoaz?. Valverderen ustez, mintzaira nagusiki eta naturaren ikuspuntutik luxua da, eta era berean gartzela (gizakia hizkuntzari esker dela gizaki esan eta gero). Aitortu behar dugu gu ere iritzi horri hurbiltzen gatzaizkiola. Ikus La Literatura Montesinos, Barcelona, 1982.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00244 2) dy = dx; dy = 3dx zuzenak emanik, zein da f(x) = 1/x funtzioari x=1 ingurunean gehien hurbiltzen zaiona? (egin ezazu adierazpide grafikoa).

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00244 3) dy = -dx; dy = 2dx zuzenak emanik zein da f(x) = 1n x funtzioari x=1 inguruan gehien hurbiltzen zaiona? (Egin ezazu adierazpide grafiko bat.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00244 14.5.- Kubo baten ertza 0,1 mm baino errore txikiago batez neurtu bada eta neurri bezala 7,6 cm aurkitu bada, hurbil ezazu datu honekin errore absolutua.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Esan nahi duguna zera da: bi serie estatistikoren artean dependentzia aleatorioa badago, serie bateko balio bat ezagutzeak, beste seriean berari dagokionera hurbiltzeko posibilitatea ematen digula.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Bizitza errealean, dependentzia funtzionalera hurbiltzen gara, baina lortu gabe.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 Txantxangorriarenganaino hurbildu zen ipurtargia.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0077 NORAINO- Ander ikastolaraino hurbildu zen.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Esaten dute potentzia edo indar bortitzeko ahotsa zuela; antzokian ez zela beste asko bezala publikoarengana hurbiltzen, baizik-eta operaren istorioak agintzen zuen tokitik abesten zuela; (garai hartan ez zen mikrofonorik).

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 Areago, karratuen kopurua gutxituz doa zenbaki handiagoetara hurbildu ahala.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 1) y=sin u funtzioaren deribatua lortzeko, froga dezagun lehendabizi arku baten sinuaren eta arku horren arteko zatiketaren limiteak, arkua zerora hurbiltzen denean, bat balio duela.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 1) desberdintzen alderantzizkoa egin dugunean ikurra aldatu egin dugu, hau da Zergatik? Taulan ikus daitekeenez, zerora hurbiltzen denean zatiduraren balioa 1era hurbiltzen da.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0016 zerora hurbiltzen denean, zolua erdisolido-egoerara hurbiltzen da, eta jakina, bere jarkimena handiagotu beharko luke.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0049 Zerrenda-jasoinetan eta 2.10 ekuapena, honi hurbiltzen zaio: .

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Berarengana hurbiltzen bagara, ez da gehiegirik izutuko.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Aita-amak txandaka berotzen dituzte urdin-berde koloretako arraultzeak; eta ausartzia handiz babesten dituzte, etsaiak hurbiltzean.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Entzumen fineko hegazti honek, edozein zaratagatik susmatzen du bere ehizia; eta hegada bizkor eta ixil batez hurbiltzen zaio ustegabean.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Garbi dagoenez, galerak handiagoak dira superfizie horizontaletan superfizie inklinatuetan baino, iparraldera hurbiltzen garen neurrian, Ipar-Hemisferioan, eta hegoaldera hurbiltzean Hego-Hemisferioan.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 Lerro integrala, honela definitzen da: batura hori tartetxoen kopurua infinitorantz hurbilduz, hots, .

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0126 Baina 0 jatorria zirkuitutik hurbildua jarriz, eta puntu zirkuitutik urrun samar: .

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 Erribera Lizarrara hurbiltzen da, Ega ibaia zeharkatuz, eta Tafallako ifarraldetik jarraitzen du, Usua eta Zangoza inguratuz.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Euskal Herriko ia hiru miloi bizilagunak, hogei mila Kmsub2 tako hedapenaren artean zatitzen badugu 150era hurbiltzen den zifra lortuko dugu.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 - Azkeneko gaian, lan historikoari hurbiltzeko argibide metodologiko batzuk eskaintzen ditugu.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Itsasora iritsi baino lehen, uhinak hurbilduko zaizkizu.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0099 Peilokilok, hau entzun zuenean, abots handiz: - Astora hurbiltzen den guztia hementxe berton hilko dut.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0017 Zenbat eta gai gehiago izan, zenbaki batera hurbiltzeko joera duen segida egon daiteke.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 Bere puntaren gorapen-angelua 30ampdeg;tik 45ampdeg;ra aldatzen da aztertzailea 25 m hurbiltzen denean.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 4.- Ez dakizue nondik hurbildu zaigun makilaz astindu gaituztena.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Hurbiltzen goazen bitartean, adi-adi begiratuko diogu. Espaziotik begiratuta, Lurra biribila dela konturatzen gara, ESFERA bat dela, alegia.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 6. Ebaketa higidura (Mc) enbragatu, eta hortza piezara eskuz hurbilduz, entseiu iraganaldi txiki bat eman. Lortu den dimentsioa neurtu eta bere arauera iraganaldi sakonera eman.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Aitzitik, bere jatorria dadoez jokatzen den taula errealetako karrerako joku bilakatu beharrean gudako joku bilakatzen badugu horixe da Murray-k egiten duena, gure egunetara hurbildu behar da xakearen jatorria.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 - Bueno, ba, Hurbil zaitez pixka bat.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefantea ogi zati bat baino hobeagoa zen eta ibai ertzera hurbildu zen.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Bitartean kokodriloa ere uretatik irten egin zen gehiago hurbiltzearren.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefanteak bere buru handia nahiko hurbildu zionean, honela esan zion kokodriloak: - Elefanteak ere gustatzen zaizkit eta berehala bere ahotzarra aho handia zabaldu zuen.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Leihora hurbildu zen, eta ez zituen baratzeko ilunbeetan zitroinondoak zitroinondo: limoi arbola soegin ahal.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Ostalierra eta Bidaiaria Idazkariarengana hurbiltzen dira eta harekin mintzo ahopeka.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Zibiletako bat haiei hurbildu eta isil erazi.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 (Sartu don Jenaro eta Sarjentoari hurbildu. Entzun ezin daitekeen zerbait esan eta alde egiten du arin).

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Jende gehiago hurbildu zen gero taldera eta kolektibo bat osatu zuten, Ez dok amairu izenekoa.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 - hurbil zaitezte beraiengana.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Alde batetik, Logikaren bideak Aritmetikak erabiltzen zituenei hurbiltzeko lehenengo saio bat izan zen.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Batzu, jakina, guk santuak (zintzoak) deitzen ditugunak, hurbiltzen dira bizitza honetan moralitate idealera, baina horien nahimena, kontzientzia morala ere bai, gorputz batekin elkarrekintzan dagoenez gero, ezin da izan guztiz autonomoa.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Historiak berak ere lege moral praktikora hurbilduz hartzen du zentzua.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Pandatxo hartu zuen eta Eguberriko zuhaitza zegoen gelara hurbildu zen.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Hurrengo goizean, Peio klasera heldu zenean, andereñoarengana hurbildu zen.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 3. Ni gaur hurbildu...... Kepari lehenengo aldiz.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 7. Une honetan txakur amorratu bat hurbilduko balitzaigu ere, ez ginateke ikaratuko.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Beraietara jakinminez hurbiltzen bazara eriden ditzakezu.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Artezketa, harri urratzaile batez txirbil txikiak harrotuz egiten den mekanizazioa izanik, aldez aurretik beste makina erreminta batean landu diren piezak azken neurrietara hurbiltzean datza.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Hurbildu eta Eguzkitik gertu pasatzean, milaka kilometrotako isats luzea uzten dute atzean, eguzkiaren beroak gas bihurtutako partikulek osatua.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Jesus beraiengana hurbiltzen da.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 JESUSEK, Betfage eta Betania aldetik Jerusalena hurbiltzean, Oliamendi ondoan bere ikasletako bi bidali zituen, esanez: Zoazte aurreko auzo horretara, eta han sartu orduko, astakume bat aurkituko duzue lotuta, oraindaino gainean inor jarri ez zaiona.

146. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Bigarrenak lehena kritikatzen du Larramendiri jarraikiz egiten dituen etimologiak direla eta, baina bakoitza bere garaiko emaitza da, hala nola Bouda eta Baumgartl-en lana, ezen hauek ere Kaukasoko hizkuntzen eta euskararen ahaidetasunaren aurre-iritziaz egiten dituzte gonbarazio anitz, bestela aski zaila hurbiltzen ikusten ditugunak.

147. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 Telefonoan ari direnean erabiltzen dute gehiena euskara, eta atal honetan bakarrik hurbiltzen dira zerbait bataz bestekora.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0054 Legebiltzarrera hurbilduz, hemengo lanen berri albistari eta aldizkari ofizialen bidez jakinez, prestatzen ari diren lege batek guregan izan dezakeen eraginaz ditugun kezkak legebiltzarkideei azalduz, hitz baten esanda, demokrazia biziz... zuk...bai, zuk...

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 - Zertarako nahi dut orain kriseilua, karabana hori hiriko harresietara hurbiltzean nire amodioa betirako galdua izango dut eta!.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0011 - Utzi berarenganaino hurbiltzen! Mendi-gizon hori arriskutsua da!.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Bapatean, beraiek hainbat beldur ziotena ikusi zuten hurbiltzen: zuhaitzak botatzen dituen gizonaren aizkora.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Juanek arreta handiz, esku tartean zeukana bitan banatu eta F-315aren aurrekaldera hurbildu zen.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Justinak seko haserre begiratu zion Madame Kontxexiri, senarrarengana hurbiltzen zen bitartean, urduri.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 Haur pare batzuk barre egiten dute, eta Ludwig hurbiltzen zaio Hannori eta aulki luzearen aurka bultzatzen du.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Atsedenaldian Susi Vogt hurbiltzen zaio.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Ez didate hurbiltzen utziko.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Beste apurtxo bat hurbiltzen da amonaren ohera.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Mikazko leihatilan sartu zuen burua eta haserre sutan begiratu zion Bridget erizainari bertara hurbildu zenean.

159. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 Miesje Verhaaf eta Adeleren irritxoak hurbildu egin ziren.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Eta neu gehiegi ohartu gabe, laztantsu hurbildu nintzaion.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Denbora joan ahala, gero eta gutxiago gustatzen zitzaidan gizon hura, zeren eta ni berari hurbiltzen nintzaionean, zerbait eroriko ote zen edo jatekoa, noski, beti bidali egiten ninduen eta behin baino gehiagotan jo ninduen euritakoz.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Gero poliki-poliki hurbildu zitzaion.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Jarri zituen, bada, betaurrekoak, jaiki zen ohetik, eta oin-puntten gainean leihora hurbildu zen.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 - Ai ene hezur gaixoak, ene hezur gaixoak!- purrust egin zuen Agureak Alice hurbiltzean.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Hurbiltzean, konturatu zen gizon asko arma miragarriekin zirela.

166. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Bastian taldera hurbildu, baina lehenago Haur Enperatrizaren kutuna bere alkondarapean gorde zuen, jende hura ezagutu gura bait zuen, bere burua ezagutzera eman eta nabarmendu gabe.

167. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Piskana hurbiltzen ari zitzaien; ia bere burua azaldu arte, beti izuti eta herabea izan zela oroitu gabe.

168. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Hurbiltzeko hirrika ezin menderaturik, bertago jo zuela-eta, azkenean erreparatu egin zuten.

169. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Hurbildu zitzaizkion bi bidariak.

170. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0143 - Baina Ysegrin - esan zion bere kondestableari harriturik Lehoiak hurbiltzen ikusita -, zer duk, mutil? Haserre eta samin itxura ilunak dakartzak.

171. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Boskarren gizontxoa egiten hasi denean, pekadun emakume gaztea hurbildu, Rikardok egin duena begiratu eta zera esaten dio: - Mozkorren antzera ari dira horiek dantzan.

172. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Gaueko: Goseak zaude? Jan bihotza, jan... Pastel polit batera hurbiltzen hasten da Lorea eta pasteletik sugea agertzen da.

173. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Ea! - esan zuten guztiek bere ingurura hurbilduz.

174. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Karku, ausarta, ibaian sartu eta, ixilik, ihi artean zehar igeri eginez, hurbilduz joan zen.

175. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Beltza, asko hurbildu zitzaion eta gorputz guztia urpean sartu behar izan zuen Karkuk piztiak ez ikusteko.

176. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Egun hartan handik otso-eme bat pasatu zen eta umeen negarrak entzutean hurbildu egin zen.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Bazkariaz kezkatu gabe, tanba-tanba, ziurtasunez, Joxeren mahaira hurbildu zen...

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Arratsalde hartan Ausartenak taldekoekin nengoela, Beinati hurbiltzeko eskatu nion: - Beinat, proba bat asmatu eta gainditu diat... Hik gainditzen baduk, taldeko partaide izatea lortuko duk!.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Jakin dugunez, oihaneko arrisku guztiak menperatuz, hurbildu zara guregana... - Hala da agure zuhurra, hala da...- esan zion arrotzak.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Berriro ere baiezkoa adierazi zion buruaz eta Haizegoxoren gainean jarraitu zuen, ertirekirik zegoen ate hartarantz hurbiltzen ari ziren bitartean.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Dardarka, baina duda-mudatan egon gabe, zuzenean ohe handira hurbildu zen Hegalari.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 HERRIGURENgo lurretan zihoazelarik, ZUHAIZTI zeritzan baserrira hurbiltzen ari ziren beti ere.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Izan ere, maldan behera ezkutatu zenean, KUKUTEKO HARIZTEGI baserrira hurbildu zen eta inguruan ezkutatu ere bai inork jarraitzen zion ikusteko.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Institutora hurbiltzen ari ziren. Ikusten zen jadanik.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Nik beren irudimen hutsa zela uste nuen atzoko zure deiadarra eta beren gogo itsuagatik izan ez balitz, seguraski, ez nintzen hurbilduko irla honetara - esan zuen Glenarvan-ek.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 - Trapusaltzailea hurbildu egin zitzaion.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Itzuli asko eman ondoan, jolasgura hurbildu zitzaion halako batez nagusi hori.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Haitzetan apurturik, artzaina urean zebilen besoak mugitzen ezin lehorrera hurbilduz.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 Hainbeste hurbildu ziren animaliengana, non izuaren izuz zoratu behar zutela bait zirudien.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Erabat utzi zioten argi-hormarantz hurbiltzean.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Ordura arte sekula ez zitzaion suertatu hurbiltzerik ez zegoen zakur batekin burrukatzerik.

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Weedon Scottek, hurbildu, eskua aurpegitik kendu eta ahoz gora jarri zuen.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 - Maite duzu, ezta?- galdetu zion Pierrek harengana hurbildurik.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Bapatean hurbildu eta eskutan hartu zuen.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Hara hurbildu zenean, ura eta jana eman zioten.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Rikardo errege eseri eta Robini hurbiltzeko esan zion.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Orduan Vania hurbildu eta atzetik orga bultzatu zuen, indar handirik gabe, esku batekin bakarrik.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Vania hurbiltzean behor zuriaren bila egin zuen ihes.

199. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0022 Han
betiko tokian itsasorako eskilerak,
hurbildu nintzen
eskilerak beltzak
ziren.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Aulkia hurbildu zuen piska bat.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Bigarren hilketa honek zaildu egin dizkigu gauzak - mahaiko erratilura hurbildu zen.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Ordubata zen eta Leamas goseak akabatzen zegoen; hala, Liz Gold lanean ari zen lekura hurbildu eta esan zion: - Zer gertatzen da bazkaltzeko garaian?.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 Leames zutitu egin zen, armairura hurbildu eta whisky piska bat hartu zuen.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eta sorbalda horik, ile labur horik maitatu ditu Josebak, debaldetan, atzetik, hurbildu gabe; luzaz segitu du aurpegiaren deskubritzeko, bainan egiazko maite aldietan bezala ez du ikusi; beti zerbait tresbeskan; itzalak aurpegia begiei kentzen edo ezkina batek ebasten.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Orain dator egiaren unea: oraino hamar-hamabost pausu hurrengo faroleraino, arnasa sakon hartuz, bihotza bere onera ahalik eta lehen etor dadin desiatuz; gelditu; eskuineko eskua lepora eraman, hatz bat zainaren bila (sistole eta diastoleen kontrazioek engaina zaitzakete eta hobe lepoan bularrean bertan baino), anartean ezkerra begietara hurbildu, erlojuari so eta segunduen harian taupadak kontatzen hasi: bat, bi, hiru...... bihotza eroturik, pausatuago behar luke.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Soldaduak kolkoaren kontra estutu zuen haurra, kapitaina isildu eta leiho ondora hurbiltzen zen bitartean.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Baina txistua botatzen dit lasaitzeko hurbiltzen naizen bakoitzean... Hara!, odolezko malkoak dario eta begietatik!, behar ba da buruan zerbait trastornatu diot, jo diodan kaskarrekoarekin... Hau angustia!, erotuko bazaigu gure Santiago... ez bait da ixiltzen kondenatua.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 Ba ahal dakizu? - Zer - Mutila ukalondo batetan apoiatuz hurbildu egiten zaio.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Ahoak belarrietara hurbiltzen dira.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta belarriei egokitu eta gero, abots bat entzuten zen, oso xelebrea, beste mundukoa bailitz, eta harrez geroz ez zen aspergorik gure etxean, eta hauzuneko asko hurbiltzen zitzaigun erradioa ikustera, eta aitak miraria zela esaten zuen, ikuskarria zela.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Lasai hurbildu nintzen tabernarantz, eta ez dakit zein mugimendu instintibori erantzunez, tabernako ate nagusirantz zuzendu nituen neure pausoak, badaezpada, baina ez nuen kezkatzeko inongo motiborik aurkitu.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Berehala kamisoiaren zuritasuna igarri nuen gelaren belzduran eta enegana hurbiltzen hasi zen.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 Etxera itzultzea pentsatu nuen, eta erabaki, baina badaezpada, etxe berrietara hurbiltzea komenigarriago zela okurritu zitzaidan.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Ohetik jaiki eta leihora hurbildu zen, eguraldia aztertzeko: ona.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Arreta handiz, tentsio bizian, ibilgailua hurbiltzen ikusi zuten. Astiro zetorren.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Karlisten zalditeriaren zati batek hiriko atera heltzeko aukera izan zuen eta hantxe bertan bataila gogorra eman zen, baina kristinoak indartsuak izanik, eta kainoikadek karlisten errefortzuak hurbiltzea debekatzen zutenez, erasotzaileak erretiratu egin ziren handik lasterrera.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Ikusi zuen burduntzia sutondoan, ipini zuen burduntziaren mutur bat sutan harik eta goritu zen arte eta hurbildu zen, kontuz eta isilik, Tartalo zetzan ohatzeraino.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Bere belarria hurbildu zuen belearen mokora.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Alto, mutiko! Geldi hortxe! Bestela hi ere tiroz joko haut - eta aidera disparatu ondoren mutikoa izutzeko, hurbildu zen Pellorengana, beldurrik ez edukitzeko esanaz, ihes egiten ez bazuen ez zuela hilko-eta.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Arraunen pibortak olatuen kadenzia geldoarekin gora eta behera begiztatzen ditut bakarrik, eta ez naiz atrebitzen beren planotik aldenduz begiak harengana hurbiltzen.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gaizki nago: oiñak eta eskuak lokarriz trabatuak, ezin lokartuz; nagoen oihalpera urbiltzen zerbait nabaritzen dut; norbait hor dago.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Haren eskuak, airea tinkatuz gero, emeki, berriz zurezko aldamura hurbiltzen ziren.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Bat batean, aldamenera isil isilik hurbildu zitzaien SEAT 127 baten sabeletik gizonezko bat irten eta berariengana etortzen ikusi zuten lagun biek.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Juanitok halabaina, bere ama kaperauaren laguntzaz hurbiltzen ikusi zuenean, itolarririk oihukatu zuen: -Bere magalean hazia naiz!

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Beste gizon bat dator Arkupetan dagoen gizonarengana hurbiltzen da.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Yoan ziren errekara eta hurbildu ziren leza zuloetara.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Ur-yauzia ttipitua zagon idortearekin eta hortaz errexago zuten lezetako zokora hurbiltzeko.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Gu, ostera, gurasoen isilik, arras gustora hurbiltzen gintzaizkion denbora pasa.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 Metro batetako distantziatik ez zen inoiz hurbildu.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Bere asmoak betetzeko aukera izango zuen, neskari hurbiltzeko, harekiko harremanak estuagoak egiteko eta sarriagotan elkar ikustea proposatuko zion.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Hilariok zigarro bat biztu zuen, Pilarrengana hurbilduz eta txiskeroa modu agerian astindu zion, seko nabarmen, gasa eragin asmoz baino gehiago emakumeari joku hura amaitua zutela adieraziz: - Eta ez dadila kezka: ez nuela aurpegia ematen ez dakitenen kastakoa zenik uste.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Mutila amama eta aititarengana hurbildu zen eta musu egin.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Samuel gelaren ertzean zegoen seaska txiki batera urbildu zen, eta bi eskuez kea uxatzen hasi seaskaraino irits ez zedin.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (12) Gaua badoa, eguna hurbildua Eguna hurbildua. Eguna (1Kor313) edo Jaunaren Eguna (1Kor18;55:2Kor114), Kristoren bigarren etortzearena zen. Lehen girixtinoek uste zuten denbora hura ez zela urrun (1Kor729;1P47).

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Atertu zitzaizkidan malkoak: niregana hurbiltzen ziren handikiek ez zuten haboro beren begirada nire aurpegitik apartatu beharrik, ordura arte, negar egiteari likits edo lizun bait leritzaten, egiten zuten bezala.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Berriro jende artera itzuli zirenean, gizon bat hurbildu zitzaion Jesus¡eta, belaunikaturik, esan zion: - Jauna, erruki zakizkio nire semeari; eror-mina du, eta oinaze haundiak.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Atzetik hurbildu eta soineko-ertza ukitu zion Jesusi; eta bat-batean odoljarioa gelditu egin zitzaion.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Zutitzean, zalantzak egin nituen, lehen aldia baitzen, baina ez neukan erortzerik, jendetza ondo ondoraino hurbildu baitzitzaidan, (...).

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Haseran ez, baina gero eta gehiago hurbiltzen ginen beregana.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Eta hitzak behin eta berriz esanez eskuak aurpegiraino sartuz hurbiltzen zitzaion: - Bai! Zuri On Rafaelito ez-dakit-zer! Zuri diotsut!.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Hain urrun hedatzen zen senar-emazte gazte horien omena, nun Laminak menturatu bait ziren heieri laguntza galde egitera, alta jakin zazue Laminak ez zirela hola jendetarik hurbiltzen!.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bere usaiako kuraiarekin hurbildu zen eta ikusi zituen gaixtagin batzu joka gizon gazte bati, hau bakarrik, ongi kolpatua, bi lagunak lurrean, hilak Jokinek hartu zuen bere eskualdun makila, eta gizon gaztea salbatu zuen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0047 - Itxoin urtu arte eta bitartean ez hurbildu herrira!.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Horretan, han inguruan bere artalde eta txakurrarekin zebilen artzain bat hurbildu zitzaion gazteari eta, han lotua ikustean, galdetu zion: - Baina... nork lotu zaitu zuhaitz honetan?.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zutitu eta sokarantz hurbildu zen Malcolm.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Shane barrara hurbildu zen.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Edo fisiko ospetsuren bat... Mostradorera hurbildu eta zerbait hotz eskatzen ikusi zuen.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 Hurbiltzen hasi zirenean Kurt asaldatu egin zen azken hauetako bat Rollin komisaria zela ikusi zuenean.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Michel hurbildu zitzaion, kezkati: - Zer gertatzen zaizu, Francine? Haserretu egin zara lagunarekin?.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Gero, lasaiago, mostradorera hurbildu zen.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hurbildu egin zitzaion. Presaz zetorren.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Nhamdi-ri hurbildu eta hura besotik hartuz gelatik atera zuen.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0043 Arondo hasi zen garraisika bere buruko mina areagotuz zihoala, eta garraisiak zirela ta jendea hurbildu zitzaion.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Animalia guztiak ixeka eta burlezka bazeuden ere, armiarma irmoki zuhaitzera hurbildu zen.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 Hurbildu ziren batzuk Goroba-Dikerengana eta galdetu zioten: - Nora zoaz? Zertan zabiltza?.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Emaztearen amak, alabagana hurbildu eta, beste andere hori ea nor zen galdetu zion.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Handik gutxira, kanpamendutik ehizera irtenda zebilen ehiztari batek otso saldo bat ikusi zuen, eta haien artean gizonezko bat: Hurbildu zitzaien, ea ezagutzen zuen, baina gizona zela besterik ezin ikusi ahal izan zuen.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Ez dio inork erantzun, baina somatzen du makur bezain emeki hurbiltzen ari zaiona; etor-berriak ipurdizko arraunean segitzen du geldi-geldi, eta hor iratxekitzen zaio azkenean nahi duen txis-muki kiratsa.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 (...), eta egunkaria bere eserlekuan utzita badoa agurrik egin gabe; honek esan nahi du, pentsatzen du gazteak, komunera doala; laster baitugu Gasteiz, ikusi besterik ez dago lur laua, garia ebaki berria, oraindik dena hori, baina dena huts... urrea eraman eta hondar lehor-zutimotza ustelarentzat utzi balute bezala, eta biok batera jaitsiko gara, beraz, espero dut behintzat; baina estuegi du galtza hori; mehexeagogo balego, edo jaisterakoan piska bat hurbiltzeko modurik aurkituko banu....

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Ez du bi aldiz pentsatu beharrik, eginak ditu bere buruan erreflejo honen gurpilak, hartzen du eta botatzen poltsikora eta badoa gizonaren atzetik; gehiegi hurbildu gabe, ordea...... beste bat dirudi orain!... jaisten ari da lehen klaseko wagoi dotoretik apain asko, eta hor ditu neska gazte bat eta gizon bat bere zain, eta harrera errespeto handiz egiten diote... don Anastasio, esan dio lehen eskua eman dion andereñoak, exekutiboak dirudite beste exekutibo bati ongietorri egiten!... Hara gizon inportantea....

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta Ama Lurra errukitu egin da nitaz, eta indarra eman dit, nire babesa izan zen agure beltzari, ez behin, birritan baizik hurbiltzeko.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 Hitz hauekin, bi gudariek beraien lekua hartzen dute, gudari taldeek begiak bere gain dituzte; elkarrengana hurbiltzen dira, indarrez jotzen dute elkar, amorruz beteriko kolpeak; azkenik Rodrigo jota erortzen da, bere etsai ausartak hautsa jan arazten dio eta segituan bere gainera botatzen da.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 Leihatilara hurbildu zitzaion polizia.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Te pixkat hartu ondoren, kikarak eta platertxoak garbitzen ari zen kafetegiaren jabearekin hitz egitera hurbildu zen Peter.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Ziur zaude?- galdetu zion Peterek jabearengana oso hurbilduz. Ezagutzen duzula uste dut nik.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Atzetik hurbildu eta berriro saiatu nintzaion, ez bait nuen nahi gure elkarrizketa hura zehaztasun gehiago eman gabe bukatzerik.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Kortesia handiz hurbildu zitzaizkigun gu geundeneraino.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Aitak soka hartu eta arreta haundiz hurbildu zitzaizkion.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Nardaturik, familia agurtu dut laburki; eta Xingudi kolkoa uraren ertzetik inguratuz, eta eskuin aldean nabarmenki zainduta zegoen delakoa eskuin aldean utziz, Hondar-gainera hurbildu naiz.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Belar-Hostoak hartu eta, kasualitatez?, Oi zu, sarritan eta isilean hurbiltzen natzaizun hori irakurri nizun:
Oi zu sarritan eta isilean
zurekin egoteko hurbiltzen natzaizun hori
.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Gogoeta hauetan murgildua nengoela, irribarre xumez hurbildu eta txintik esan gabe, besotik heldu zidan bere gelara bideratzeko.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Eta soldaduak hurbildu, eta haren aurrean lurrari musu eman, eta ongietorria eman zioten.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Eta azaldu zenean erregeak hurbiltzeko agindu zion, eta ohorezko janzkiak erregalatu zizkion, haren bizimoduaz eta semealabarik zuenez hari galdetuz.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Kristaleraino hurbildu zuen aurpegia.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Hauek honela, gudari adoretsu bat, alkatearen iloba bera, hurbildu zitzaion zera esanaz: - Ikusten al duzue nola geratu den ijito ustel lapur hau?.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Hurbiltzen denean, beleak Cocoren gorputzaren gainean hegaz ikusten ditu.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Etxe aurrean eserita zegoela ikusi zuen afganoa hurbiltzen.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Zeruan hodei beltz mehatxagarriak hurbiltzen ari ziren.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 Neska bat hurbildu zitzaion.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Gizonak izan behar du aurrena emakume batengana hurbildu eta elkarrizketa hasten.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Maistra hurbildu egin zitzaion.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Andreak ibiltzeari utzi zion. Kokolo lagunarengana hurbildu zen.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Restituta apezpikua etzanik zegoen ohera hurbildu zen: - Zer, min handia duzu, monsiñore? - Bai, doña Restituta.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Restauranteko zerbitzari bat hurbildu zitzaien: - Kaferik?.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Kokolok burua altxatu zuen, harro: - Zuri bururatu ez zaizuna: Angustietako Markesarengana hurbildu eta hari dantza bat eskatzea.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 Kokolok sorbaldak jaso zituen, furgonetara hurbilduz: - Pse! Sarritan itxurak engainatu egiten gaitu.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0097 Hurbildu egin zitzaion. Gizon-gose zen!.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Ondoren errementaria hurbildu zen udaletxeko atera, galtzetako sakeletik giltza astun bat atera eta ireki zuen atea.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Besteak gehiago hurbildu zitzaizkion.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Poliki poliki bere ezpainetara hurbildu zuen tubo lurringailuaren muturra eta berriro hurbildu zen zaratarik gabe.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Oraingoan, aurrekoan ailegatu ez ginen barruti zabalago batzuetara hurbildu egin gara, hantxe hau izango da abiapuntua, hurrengoetarako erreferentziagunea.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Eta txostenemaileek esango dutena ezer aurreratzeko asmorik gabe, batek, autore bat irakurtzera edo estudiatzera hurbiltzen denean, bere sinpatiak dituela erantsiko nuke.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Lehenik, haren hizkera literarioak herri-erabileren eta erabilera kultoen artean lortzen duen uztarketa aipatu beharko genuke, honela Jorge Luis Borges-ekin batera Europako tradizioari ingelesari eta frantsesari, malgré tout jaramon eginez, tradizio horren uretan murgilduz, tradizio horretara gaztelera hurbildu nahiz.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gaia aztertzera iritxiko ez bagara ere, gutxienez berarengana hurbiltzeko erabakia hartu dugu.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0043 - Hurbil ezazu arkatza mikroskopioruntz, arkatzaren punta irudiaren zati batekin elkartu arte.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 b) objektiboa, ikusi nahi dugun objektura hurbiltzen den lentea da.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Objektiboa objektura hurbiltzen da, honen neurria handituz; honela, objektuaren irudi handiago bat ematen digu.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 5.- Objektiboa ikusi nahi dugun objektura hurbiltzeko, mikroskopioak 2 eratako torlojoak ditu: a) torlojo makrometrikoak, hodia azkar mugitzekoak.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Gero ta gehiago laborarien situazioa langilearenari hurbiltzen ari delakoan, argi dago interes berak dituztela kapitalismoaren suntsitzeko.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Euskal Herriko desarroilo ekonomikoak nahiz aitzinamendu ekonomiko hori Espainiako gobernuak era guzietatik ukatu nahirik ahal egin du autopistak egitea geure artean, horregatik Bilbo-Behobiak gero Baionarekin enpalmatuaz, ahal egingo du Euskal Herriko ekonomia Europara hurbiltzea eta bide batez Kastillakoa ere bai.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Autorruta honek Euskal Herriko Hego eta Mendebal aldeak hurbilduko ditu Europarekin eta Eguzkialdetik, berriz Nafarroa aldetik, Tudela Baionarekin batua izango da beste autorruta baten bidez.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Bere Idatziek Jainkoarengana urbiltzen gaituzte, edo obeto esan, Jainkoa urbiltzen dute gizonarengana.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Ikusleak inguru ingelesean aurki ditzakeen egoeretara zertxobait gehiago hurbilduko dira eszena horiek.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Itzulpen-teknika berriak, ordea, irakurleari begiratzen dio, eta textu bat jatorrizko hizkuntzan irakurtzeko gauza ez denari hurbildu egiten dio irakurlearen hizkuntzara.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Gau hartan bat batean hil zen dantzari hori Baionako Miraflores Enean, Aita Donostiak komentutik goizaldean hurbilduta azken sakramentuak eman zizkiolarik.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Aintzinako errejimenaren legedia zaharkituegia bai zegoen orduko Europaren mailetara hurbiltzeko, Euskal Herritik begiratuta ere.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Benetako euskal gizarteari hurbiltzeko, oztopo harrigarriena hizkuntza zen, batean aberatsegi, besteetan motzegi, batu gabea, zalantzan gipuzkera ala lapurtar klasikua erabili behar zenetz.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskarara Aberriratuak euskaldunberriak, euskal altxorraren Oinordekoenganaino iristen ez badira ere, hurbildu egiten zaizkie hauei.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Halere, ohargarriak dira zenbait liturgi textuen euskara batuaz hurbiltzeko egin den ahalegina eta itzulpenaren kalitate nabarmena.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Kateak dira, badakizue, eta ezin hitz aproposagoa da katearena Euskal Herrian kokaturik egon arren Madrilen menpe dauden irratien errealitatera hurbiltzeko.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Gehiago dena, oraindik berriki kanpaina zabal bat eraman du ALKI Itsasoko kooperatibak, kapitala indartzeko, eta horren ondotik ekarle franko hurbildu dira Herrikoa elkartera.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 122. Elkarrekin bihurri-(jar-)tzea: hurbiltzea, dio Heraklitok.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Handik zehar bidez zihoan samariar bat, ordea, hurreratu egin zen eta, hala ikusita, erruki izan zuen; eta hurbildurik, zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Irakurgaietan Kristo hurbiltzen zaigu bere hitzetan.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 - Ondoren, liburura banaka hurbildu, eskua liburu gainean jarri, eta gero bihotz aldera eraman.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0143 Nahiz eta, koefiziente mugatzaileak 1 balioari hurbiltzen zitzaion balio bat hartu, ezin genuen horregatik aldagaien artean kausa-efektu erlazio bat baieztatu, hau da, korrelazioa edukitzea, kasualitatez, izan daiteke zein argigarri diren beste kausa batzurengatik.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 da ad. Hurbildu, alboratu.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0230 (...) Txakurra hurbiltzen zaionean? Etsaiaz defendatzen denean? Edo ta mehatxu egiten digunean? Gure maite-maiteak bilatzen dituenean?.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0148 Bata besteari hurbiltzen zaionean, elkarrekin konbinatuko al dira? Erantzuna bi eratakoa da: BAI, Ez.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Jokalaria pozik samar hurbildu zitzaion, eta oraingoan, bere baitan pixka batez bildu ondoren, metalezko brassie-z jo zuen.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Pilota gora igon zen eta lehenengoz ikusi zuen, zuhaitz artean, lehen zuloko banderaska; orduan, ahalegin handi bat egin zuen, airean iraun eta zulora gehiago hurbiltzeko.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxo ere hasi zaiku lagunartera urbiltzen eta hantxe denekin batean, baina beti humilki bere moduko gazteen ondoan.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Mayik ikusi gabe alde egin zuen eta lagun batzuetara urbildurik ostatuan sartu zen.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Jendea alde guztietatik hurbiltzen eta berritzultzen da.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Azkenaldea, ni behaketakoa idazten ari naizela, gizonezko bat, heldua, gauzotara hurbildu da.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0121 Hauetako batengana hurbildu naiz, 1. aldean, a eta b artean dagoen batengana hain zuzen.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Autobusa ondoraino hurbiltzen naiz, eta bertan zutik, kalean, dauden emakumezko eta gizonezko heldu heldu biei galdetzen diet ea egitarau osoa emango didaten.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Horrelaxe, bada, honengana hurbildu, zeina heldua, baju xamarra eta trajez eta gorbataz jantzia dago, eta nire asmoa agertzen diot.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0144 Etxe azpiko egunkari saltokira hurbildu naiz.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Beldurgarria zen urrundik ikusirik; hurbiltzerakoan, haurrekin jolas egin behar izaten zuen; jotzen bazuten ere, ondo hartzen zituen.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Barry, haurra ikusi bezain laster, hurbildu zitzaion, milizkatu eta ondoan jarri zitzaion berotzekotan.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Arazoari hurbiltzeko beste modu bat, sugeen arbasoen moldaera kontutan hartzea litzateke.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Honen helburua, haurrak euskararen mundura hurbiltzea eta prestatzea izango litzateke.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Bapatean mutiko bat hurbildu da eta kartoiak esan dio:
- Nik kometa izan nahi dut.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 Mari kristautasunak apaldu eta sorgin izaerara degradatuta egon da baina agerkera honen bitartez lehengo sineskintzen sustrairantz hurbildu gintezela dut uste.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Eta berak esan zion: Seme Iñigo Guerra, hurbildu zaitez niregana, nik badakit zertara zatozen eta.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Bigarren honi buruz Eguberri izenak bere jatorrizko esanahiara apurtxo bat hurbiltzen gaitu.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0154 Artikulo asto huraren bila mutil haiengana hurbildu natzaienean, ez didate eman nahi izan, nik uste egindakoaren lotsariz.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Gabrielek, semaforoetara eta hurbiltzen zenean, ez zuen enbragerik zakatzen, punto hilean kotxea lagatzeko.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Guk beste era batean nahi dugu Vitoria-Gasteizera hurbildu: gure abiapuntua gizonari estuki lotuta, giza-existentziaren zirkunstanzia intentzional eta eragile bihurtuta dagoen elementu bizidun gisa hartutako hiria da.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Entzun:
5. Berrionaren kontaera
Ilunabarrean, ikasleak hurbildu eta honela mintzatu zitzaizkion:
- Leku bazterra da hau, eta berandu da. Bidal ezazu jendea; doazela auzoetara, eta eros dezatela jatekoa.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Kolonizatu anitz, alderantziz, makinarik ttikiena edo errazena ikusteko edo hurbiltzeko, gurasoen etxetik irten beharretan gertatzen da.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Beraz, langileei, hurbildu ziren.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0043 Vienara hurbiltzean, 1797ko urriaren 17an bakea izenpetzen da Campo Formio-n, Frantziarentzat Austriak hainbat lurralde abandonatzen dituelarik.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0097 Napoleoni esploratzaileak hurbiltzen zaizkio eta ingelesak han daudela baieztatzen diote.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0097 Napoleoni Reille jenerala hurbiltzen zaio.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Baina aitarekin zelaira joaten zenean, lasterka hurbiltzen zitzaion eta oso pozten zen ikustean: ez zen ahaztu.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Gizon zaharrarengana hurbildu zen, eta haren aurrera eraman zuten.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Bigarren urratsa gurasoei hurbiltzea izango da; era berean honela herriarekin harremanetan jarriz.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Kasu honetan 7:2= 3(1 hondarra) egiteak, 3 zatidura hurbildua dela adierazten du.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Beraz, 7 eta 2-ren arteko zatidura, zenbaki osoen multzoan zenbaki hurbildu bat da eta zehatza berriz hamartarrenean.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Azter dezagun orain 21:4=5(1 hondarra) eragiketa; zatidura osoa 5 da, hurbilduz.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 5,2 zatidura oraindik ere hurbildua da.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Egin dezagun 13:3=4 (1 hondarra) eragiketa; 4 zatidura hurbildua da, 13 m-ren herena 4 m baita, metro bat hondar gordeta.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Aurki dezagun zatidura hamartarretan: 4,3 edo metro eta 3 dezimetro, 13 m-ren herena da, baina hurbildua da oraindik, 1 dm sobra baita.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Aurki dezagun zatidura milarenetan: 4,333 hau da, 4 metro 3dm, 3 cm, eta 3 mm, 13 m-ren herena da, baina hurbildua da oraindik ere, 1 mm sobra baita.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Infinitoraino jarrai genezake: zatidura, hurbildua izango litzateke beti: zifra errepikatuz.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Zatidura zehatzik ez dagoenez gero, balio hurbildu batekin gelditu behar dugu: balio bat edo bestea aukeratzea lortu nahi dugun hurbilpen-graduak esango digu.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Migrazio arraina ez bada ere, ezpata arraia urte sasoi jakinetan (ugalketa garaian, udaberrian) kostara hurbiltzen da: orduan, hain zuzen ere, ateratzen zaizkio arrantzaleak.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Horregatik untziak hurbiltzen zaizkionen garrangaz hartzeko, mastilaren gainean, begirari bat joan ohi da animalia zaitzeko.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Marinel arrunt bat bezala egin zuen bidaietako batetan, Islandia-ko itsas ertzera hurbildu zitzaigun.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Eta aldaketaruntz hurbiltzerakoan zaila gertatzen da Prehistoria, Protohistoria eta Historia munduak taula bakar batean zehazki banatzea.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Abuztu honetan ikustaldi bat egitera hurbildu gara, eta han arkitu ditugu hamalau lagun azternategian lanean jotake, Jesus Altunaren zuzendaritzapean P. Areso sedimentologian eta M. Aizpurua palinologian espezialistak bere laguntzaile dituela eta Arrasate eta Orioko ikasleekin talde eder bat osaturik.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Simaren eta nukleo zentralaren artean tarteko zona bat dago, silize gutiago duena, baina burdinean aberatsago dena; beronen dentsitatea gero eta handiago izan ohi da zentrora hurbiltzen garen neurrian.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Propaganda zaindu behar da, herria girotu, bestela jende gutxi hurbilduko da teatrora.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Esandako guztiaz gain, esperientzia berriak ere eduki behar ditugu publikoa erakartzeko, bestela jende gutxi hurbilduko zaigu beti.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Jatorrizko hizkuntzak irakurtzeko gauza ez den irakurleari hurbildu egiten dio idazkia, haren hizkuntzara itzuliz.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Munduaren iparraldean, beraz, hain urrun zeuden ereduak hurbilduz joango dira eta hamar-hamabost urte barru Estatu-formak ez dira hain desberdinak izango.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Brandten arabera, urteroko kontu militarra 450 bilioi dolar USA-tara hurbiltzen ari da, desarroilorako laguntza ofiziala- kopuru horren %5a baino gutxiagokoa delarik.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0430 Ezaugarri batzuek artropodoetara hurbiltzen dituzte, eta beste batzuek, onikoforoetara.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Euskal mundu honetara hurbiltzeko eta bere berri emateko kokagune bat behar zuen.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Talai hori hartzerakoan ez zen idazkari moduan hurbildu Balzac-ek zioenez, bera bere garaiko gizarte frantsesaren idazkari zen, baizik eta inspektore legez; aurrezarririk zeuden arauak betetzen ote ziren ikustera zetorren, inspektore eta epaile zorrotz.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Langileetako batzu gaisotasunaren ondorioak nabaritzen hasi zirenean, medikuarengana hurbildu ziren eta honek esan zien... pixa gorria egiten zutela ardo gorri asko edaten zutelako.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 - Negar egiteari uko egiten dio, mintzatzen ari den norbait hurbiltzen zaionean.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Musika plaza, frontoi, udaletxe eta ingurua arakatu eta zumardira jaitsi, hemendik, burdinezko zubia iraganez hondartzaldera pasatzeko edo, bestela, Kofradia berriaren pareraino hurbilduz gero, portuan zehar paseatzeko.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Joan den mendearen hondarretan eta XX.aren hasieran Bizkaiak ezagutu zuen meatzaritzaren beroaldi neurrigabeak erakarrita alde hauetara hurbildu ziren gizonen bizimodu eta lanaren lekukotasuna darie paisaia eta etxebizitzei.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Imitorioan landu ditugun azugen artean, harlanduzko fabrikaren (harlanduxkoak barne) nagusitza nabarmena da, %75era hurbilduz.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegikatu, hegika, hegikatzen du ad. (1931). Ipar. Ia ukitzeraino hurbildu.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Hurrengo urtean planteatuko litzateke ez ote litzatekeen hobeto izango, balio absolutura hurbiltzeko, estimazio berriak sartzea eta horrekin urteko benetako aldakuntza batzuk sortuko lituzke, edota, alderantziz, urteko gehikuntza onartu eta guztizko balioa alboratua mantentzea.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Ofizio horretan iraun zuen bitartean ahaleginak egin zituen tornura hurbiltzen ziren eskekoei laguntzen, jateko zerbait emanez etab., nahiz eta frankotan berari zegokionetik eman behar.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Betiko Erreinua hurbildu zaigu Jaunarengan.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Hala ere, hirian erabat murgildu ahala, eta aldirietara hurbildu, gogoa aldatu zen.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0144 Hurbiltzeko oinarrizko arauak hauek dira: Elektrizitatea

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Bestalde, landarediak eta batez ere ibaiko bertako faunak halako berezitasunak eta ugaritasuna dituzte, non oihaneko katea ekologikoaren beste katemaila funtsezko bat bait dira, zuhaitz animaliarik gehienak behera inoiz hurbildu ez arren.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Orduan ere beti lauki urdinera hurbilduko dira.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 2. Filme askotan ikusi duzu nola azalgorriek, zaldirik hurbiltzen den jakiteko, belarria jartzen zuten zoruan.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Argazkia, behin teknikoki finkatzen hasten denean, jende asko hasten zaio hurbiltzen beste sektore plastiko tradizionaletatik, hala nola Pintura eta Eskulturatik.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Lurraldeko zonarik garaienak alde menditarrek konstituitzen dituzte, zenbait kasutan 900 metrotara hurbilduz (San Esteban gailurra, 890 metro).

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Guzti honi esker abereak ibiltzen diren lekuetan ere ugari garatzen dira, hauek hurbildu ere ez direlako egiten.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Medusa hauek ur tropikal edo subtropikalekoak dira, eta noizean behin baino ez direnez gure inguruetara hurbiltzen, ez ditugu gehiegi aipatuko.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Bere leizera urbiltzen den neskato batetaz jabetu egiten da Mari, besterik gabe.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Gabriel Aresti gogora ekartzeko moduko pertsonaia da, askoren ustez 1959.ean Loramendi saria irabazi zuen bere Maldan Behera olerki liburua baita euskara batuz idatzitako lehendabiziko gauza, edo behintzat, 9 urte beranduago Euskaltzaindiak hartuko dituen erabakiei, aurreko lanetatik gehien hurbildu zaiona.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Batzutan izkuntza idatzia eta mintzatua ahalik eta gehien urbiltzeko urratsak ematen ari dira, ortografia eta idazkera ahalik eta gehien arinduz eta erraztuz.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Hesi bat gainditu eta ahal delarik ibaiertzera hurbiltzen den ezkerreko xendatik segi.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Bertara hurbildu asmoz baso txiki bat zeharkatu ondoren, konturatuko gara Iparraldeko Ertza ez dela oinetik ikusita pentsa zitekeen bezain delikatua eta jabetuko gara ere Mendebaldeko Korridorea, harritzaz estalita dagoena, ez dela igarobiderik egokiena eskubitik inguratzen duen karaitzezko nerbaduraren aldean.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Negozio onak zirela, ustezko erregalia foralak zirela, lehenago etsai amorratu zirenak hurbilduz joan ziren, urtez urte.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hala zuen sakon, adoretsu eta bizibete doinugin Luteroren koral honek, hala gurenki on eta laztankor, nola bait da jeikitzen sastraka itxi-zarraturik lehen oles-txinta dionisiakoa udaberria urbiltzean.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Zuei euskararen isuri oparoa hurbiltzea zen gure xedea.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Orain dena askoz hotzagoa da, sasilagun asko hurbiltzen zaio bati bere izena egunkarietan datorrenean.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 2) Espainiak duen erdiko tipoa (edo tipo arrunta) Elkartean daudenen artean apalenetako bat da; horregatik, hurbiltzerakoan, igo beharko luke.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 (...), guk onartzen ez dugun Jainkoaren irudia eta Jainkoa bera nahastuz gero, eta aldi berean Berarengana gehiago hurbiltzeko egokiera ere ematen da, akastuna dela ikusi den lehenagoko irudia beste irudi berri batekin ordezkatuz gero.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Schalom Ben-Chorin judutarraren baieztapenak daukan egia aitortu beharra daukagu: Passah-eko otorduan kaliza altxa eta otila zatitzen dudanean, Jesusek egin zuena egiten dut, eta kristau askok baino hurbilago sentitzen naiz Harengandik, haiek Eukaristiako misterioa Beronen jatorri judutarretatik erabat ahaztuta ospatzen bait dute Komeni da, beraz, judutarren bazko afarira hurbilduz has gaitezen.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Perturbazio-metodoa Atmosferako mugimenduen ekuazioentzat ebazpen hurbildu bat lortzeko, egoera geldikor bati desbiderapen (perturbazio) txiki bat gainezartzen dion metodoa.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Honek, Antares gugandik oso azkar urruntzen ari dela eta Vega oso azkar hurbiltzen ari zaigula esan nahi al du akaso?.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Hala ere, Eguzkia horizonteari hurbiltzen zaion heinean, uhin-luzera laburreko eskualdearen zatirik handiena barreiatua izaten da, argiak zeharkatu behar duen hautsezko atmosferaren zatia lodiagoa delako.

408. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Eta gero, egunetik egunera, geroago ta geiago urbiltzen gera gure Jaunagana, geroago ta Bere antzekoago egiten gera, arik-eta zeruan Berarekin aurrez-aurre betiko aurkituko geran arte.

409. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Negua urbiltzen ari da ta itxas-belarrez algaz bizkarra beterik daukat.

410. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Katolikoek, bakoitzak politikan duen bere tokitik, legezko desberdintasunen gaiñetik, bata besteagana urbiltzeko, elkarrizketatzeko eta elkarri laguntzeko lanabes izaten aalegindu bitez, eta denok familia bakar batean eta gorputz batean batzen gaituen espiritu eta eliz elkartasuna zaitzen bereiziki ardura bitez (Espaiñiako gotzai biltzarreko batzordeak, 1982ko auteskundeetarako).

411. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 - Kristauok, gure elkarrizketa eta gizartera urbiltzearekin, gizartean pakea eraikitzen ari den tokian, eragille izan gaitezen [...].

412. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 Itz bakoitzari berak bere balioa eman nai badio ¿ez al dute itz auek argi adierazten Luter`en sikologia edo gogoizakera erokeriaren atarira noiz edo bein urbiltzen zala?.

413. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0068 Eta ortan ari zirala, lagun bat urbildu zitzaion Pernando`ri: (...).

414. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Ikusinaiak eraginda, leiora urbildu da, eta leiarra-zear barrura begira asi.

415. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Eta gero, bi eskuak mutillaren bizkarean ipiñiaz, eta bere ezpaiñak aren ezpaiñetara urbilduaz, lau itz goxo jalki zituan neskatil lilluratuak.

416. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Urbildu diranean, zakurrak zaunkaka asi dira.

417. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0103 Inguru oetako baserritar gazte jendea ere, berak ziotenez etxeko seme sobranteak, onera urbildu itun.

418. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Ogeigarren eguna izango zan. Otordua. Maierakoan, zaldunki urbildu zion neskari mutillak aulkia.

419. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 - Gazte,- esan zion Claudius Mac Inter kapitanak, bere ofizialekin gure mutillarengana urbildu zanean-.

420. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Illuntzean urbildu zan Matthew P. Monroe'rengana bere ariketaren berri ematera: - Nere Kapitana. Ez dugu bi neskatil oiei-buruz zertaz kezkaturik.

421. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Nor ote zan ura? Bere zalantzatik ateratzeko beragana urbilduz, bereala ezagutu zuen aita zala.

422. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Berdintasunik ez, baiña saiaketa aundia bai, elkarrengana urbiltzeko.

423. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Krutwig, Aresti, Kintana, Haranburu-Altuna ta lagundiaren asmoetako batasun-berdintasun presazko ta ezarria alde batera utzirik, elkarrengana urbiltzea ta elkar ulertzea naiko ongi lortu dala esan bear.

424. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Eta olaxe, olerkari-begiz, maitebegiz urbildu animara eta aren barneak argitu.

425. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Orixe egin du gure oiartzuar jatorrak, olaxe urbildu da gure aozko literaturaren barne-muiñak ulertu eta adieraztera.

426. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0077 Besteak anima berritzera urbiltzen dira.

427. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Helduaro guztian eta zahartzaroan ere bai beharbada, Zuberoa`ko Basabûria`n artzaingoan zenbait aldiz; herriz-herri bertso kantari, eskean, haurrei dotriña erakutsiz, beste batzutan; eta aberats eta bihotz honeko jendeak bertso truk opa zioten oturuntzetara hurbilduz ahal zuen guzietan.

428. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Beti ere gogoan eduki behar da eztela hitzez-hitz hartu behar ezteiliarrak maian jarri zirenik, Etxahun`ek dion bezala, elizkizuna debekatu ondoren ezpaitzen iñor maiera hurbilduko.

429. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0022 Danen artean gaztetako lagun bat ikusi ta beregana urbildu nitzan: - Nora zoazte gixa orretan...?.

430. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Urbieta'ra urbiltzen gera.

431. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Etzaio iñor Iruña'tik edo Diputaziotik laguntzarekin urbildu ta apaiz onek, ala dala, ere, gaur arte iraun.

432. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Gauza santuek eta goitarrek ez dute beren misterioa agertzen, beroietara lotsaz, gogotik eta leia andiz urbiltzen direnei baizik.

433. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Martin'engana urbildu ziranean, barkatu egin zien iltzaillei ta bere anima Jaunaren esku utzi zuan.

434. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 (Gorteko gizonak Dabid-i hurbiltzen zaiote eta nahi dute xuti-arazi).

435. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Hurbil zaite, hunat! (Guria hurbildu eta).

436. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0159 Eta beldur bainiz gure aldia ere hurbiltzen ari dela!.

437. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Eta lasterka hurbiltzen zitzaion heriotza senditzen hasia zen.

438. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0045 Azeri bat gosetua, oihu hoien entzutean,
Laster hurbildu zitzaion, hortik kendu bai eta jan!!.

439. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0009 Badakizu zu gabe pixka bat luze da
Menturaz
Maite nauzu pixka bat
Badakit
Bihar heldu zara
Urrikiak
Esku pollitak dituzu
Zergatik
Enegana hurbil zaite gehiago
Argia
A zu zara
Eta ni
Zure larrua hain da goxoa
Gauz horrek hain du min egiten
Zer tenoretan zoaz
Kapriza
Gogoan zaitut
Egon zaite
Sarri
Horrek ez du irriskurik
Ongi zara
Zer pena
Noiz
Bainan ez.

440. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Erran dezakegu, orainokoan gehienek segitzen dutela katixima; nahiz badiren gutartean ere zonbait, sekulan hurbiltzen ez direnak, edo goizik uzten dutenak.

441. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0041 Baina gero pentsatu zuen, neskatxa ez ote zen izanen, berak ezagutzen eta estimatzen zuen gizon prestu baten alaba, eta hala baldin bazen, ezin kausa ziezakeon hari, neskatxa fraide guztiei erakusteko lotsarik, eta lehenbizi erabaki zuen, nor zen jakin behar zuela, gero epaituko bait zuen haren kondukta; eta honela, sekretu handitan, gelara hurbildu zen, ireki zuen, sartu zen eta atea hertsi zuen.

442. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0041 Eta gogoeta hauekin, bertara eraman zuen proposa guztiz aldaturik, neskatxari hurbildu zitzaikan, eta trebeki hasi zitzakan kontsolatzen (...).

443. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0096 Zu ere aita espiritual zara, eta sazerdote, eta zahartasunera hurbiltzen zara, eta edade horrek honest eta garbi egin behar zaitu.

444. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Erran ditake denek gogo onez ikusi dutela heriotzea hurbiltzen.

445. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0125 Hemen lesbiana hauietarik asko Ulari hurbildu zitzaizkion, eta beren aisthampecirc;si sakon-sakonak adiarazi zerauzkioten.

446. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Hurbiltzen da eta atxeman duen lehendabiziko alki berdearen gainean jartzen.

447. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Hurbilazue, hurbilago nitarik, zion oraino gizon arropa gorridunak.

448. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Arats batez, garbi gelako lavabotik hurbiltzean, mirailaren zolan zutik zen forma xuria ikusi zuen.

449. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0041 Herabe izpi batekin hurbiltzen ginen, eta ardurenik etxekandereak manatzen zuen hamarreko bat... edo biga... edo errekien andana bat.

450. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0041 Orroit naiz ikaran hurbiltzen nintzala, norbaitek oraino ez nakien otoitz zonbait galdegin beldurrez!.

451. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Dudarik gabe ez jatzarrarazteko oinen punttan ibiliz, ixil ixila, gure hilari hurbildu ginazkion.

452. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Ederragorik ez dakit erran dezakegunetz girixtinoeri buruz, Bazko hurbiltzearekin.

453. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Soazi zu! Auzoko eltzea urrez, hurbildu eta ere haurra ez baita ohartzen dela lurrez.

454. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Berdin hondarpean bilatuko dute ihesleku, etsai bat hurbiltzean eta han berean luzatuko dira berotu nahiz, uraren beroa 14ampdeg; C-taz beheiti jetsiko delarik.

455. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Arrisku bat hurbiltzen zaielarik itsasoan, izugarriko lasterrean ba doaz zuzen-zuzen.

456. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Margolari emankor bat, seguraski ere heldu diren urteetan oraindik gehiago sakonduko dena eta biluziko dena surrealismoaren influentzi urrunak arras ahantziz eta gehiago esentziari hurbilduz, gero eta gehiago sartuz, bere barneko munduaren bidexka eta xendra estrainuenetan.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Egileek diotenez, Arantzazun erabaki bazala, edozein lekutan argitara baino lehenago, Euskaltzaindiari jakin erazi zitzaizkion: Baleren Bakaikoa eta Txillardegi, hain zuzen, hurbildu ziren Arantzazura, proposamenon txostena eskuz esku Aita Villasanteri eramatera, abuztuan.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta laster, Francoren erasoari ihesi joandako gazteak hurbildu zitzaizkion.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Baina 1960 inguruko txapelketara edo Idiziabalgo Zepai Sarira hurbildu zenak ondo ezagutzen du Lexotiren tajua eta moldea.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Etxeberriatar Patxi, Garmendia-Kortaditar Jon, Materola eta Zeleta zenen goratzarreak, euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran, Goi-Yakintzaruntz urbiltzeko.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Antzerki Ihardunaldiak izan dituzten azken bi edizioetan arrakasta nabaria lortu izan da, gero eta jende gehiago hurbiltzen delarik teatroa ikustera.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Erakunde ofizialek bultzaten zuten guztia jasotzen zuten, baina noizbehinka kultura marginalera hurbiltzen ahalegintzen ziren, emaitza zoriontsurik gabe hala ere.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Eta beste musika saioak bukatu direnez, Madridera bere diskoa aurkeztera hurbiltzen diren musikoen elkarrizketak ere udarako porrusalda honetan sartzen dituzte.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Jende berri asko hurbildu da aurten UEUren Iruñeko ekitaldira

465. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Beste alde batetik, jende berri asko hurbildu da aurten UEUra gazte jende asko ikusi da eta hori garrantzitsua da, Irazabalbeitiaren ustetan.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gehiengoa gipuzkoarrek osatu dute aurten, 244 hurbildu bait dira Iruñera, bizkaitarrak 215 izan diren bitartean.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Gutxiengoak saila, Italiako albaniarrengana hurbilduko da eta beste herrien egoera ezagutzea beti interesgarria bada, orain arte ikusitakoak izan duten turismo dokumental kutsuak gogo hori gutxitzen du.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Antolatzaileak honen berri ematean, azokari hurbiltzera jende guztiari honela gonbidatzen dute kartelak ikusi badituzue mintzatzeaz aparte, irakurtzeaz eta idazteaz ere arduratu beharko genuke.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herritarrak, berriz, goizeko 10etatik aurrera kalitate ezin hobeagoko barazkiak erosteko asmoz hurbilduko dira.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Nahiz eta jai hauek nahiko berriak izan orain dela hiru urte hasi ziren antolatzen auzoko gazteen eskutik bertara hurbiltzen den jende kopurua urtetik urtera handitzen dela ziurtatu daiteke.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Durangoko bilerara (89.12.10) jende gehiago hurbildu zen: Euskal Kazetarien Elkartea (EKE) izena onartu eta kide izateko fixak banatu ziren.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Hamar egunez egongo da erakusketa zabalik eta ikastola guztiei zabaldu zien arduradunek gonbita esperientzia horren berri jakitera hurbil daitezen.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Presoen aldeko manifestazio batek ere eman zion itzuli bat zirkuitoari eta Hegoaldeko nahiz Iparraldeko agintariak ere hurbildu ziren Senperera.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hurbildu nintzaionean ez nuen ia ezagutzen: izena eta lanpostua, besterik ez.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Horregatik hurbildu nintzaion eta talde batekin bazegoen ere tartea egin zidan bere aldamenenan, bazterreko sofa gorrian.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Bitan, ezpainak nire belarrira hurbiltzerakoan bere bularra sentitu nuen besoan.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Une aproposa izan daiteke, era berean, orain arte idazle honen obrari hurbildu ez zaiona Atxagaren aurreko lanetaz ardura dadin.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Durangaldeko zenbait ikastola eta ikastetxetako ikasle eta irakasleak hurbiltzen ari dira egunotan, bestalde, erakusketaren berri jaso eta haren helburuak zertan datzaten eskuratu asmoz.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 San Andres sariko idi demak ari dira ospatzen egun hauetan herriko probalekuan, jende dexente hurbiltzen ari delarik.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Azpeitiako udalaren festa batzordeak honoko oharra bidali digu: Santo Tomas eguna hurbiltzen ari delarik, Azpeitiko festa batzordeak jakinerazi nahi du egun horretan txorizoa saltzeko postua jarri nahi duten guztiek izena eman beharko dutela udaleko bulegoetan datorren astelehenetik hasi eta abenduaren 11a bitartean.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egia esan, datorren hilabeteko hogeigarren egunerarte egongo da irekirik hala ere, eta oraindik badago nahiko astirik ikustea hainbeste merezi duen erakusketa honetara hurbiltzeko.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hala ere, erakusketa horretara hurbiltzen denarentzat lanik harrigarrienak arte kontzeptual bezala kalifika daitezkeen eskultura batzuk dira, horietan saiatu baita gehienik bere ideia propioak bilatzen.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Honen arabera, denok jabetzen gara zer nolako egun berezi ari zaizkigun hurbiltzen, eta lehenbizi Olentzeroa dela eta geroxeago Erregeak direla, etxe guztiak jostailuz beteko direla.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 UNICEF erakundea Munduko haurren arazoak aipatzen direnean eta batez ere Eguberriak hurbiltzen direnean gehienbat entzuten dugun UNICEF (United Nations International Children's Emergency Nazio Batuen programa bereizi bat da eta haurren osasuna, elikadura, hezkuntza eta ongizate orokorrari laguntzea du helburu.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gaur egun bertara hurbilduz gero, barne estruktura guztia hutsik dagoela ikusten da.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Iniziatiba honetan Bizkaiko Foru Aldundiak ere parte izan zuen, Jose Alberto Pradera Strasburgoraino hurbildu zelarik.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Maiatzaren 19an hurbildu ziren haurrak Estrasburgoraino, bertako udalaren gonbitez.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Beharbada merkea delako langile jendea hurbiltzen da leku horretara eta hor inguruan beren kabia duten Argiakoak ere urteetan bisitatu dute lekua, beren adolezente urdail asekaitzak betetzeko.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Hor ere elgarretaratze beharra senditzen dute 1992 hurbiltzearekin: orotara 1.642 bulego bazen 1986ean!.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 ERTZAINAK AIHERRAN Primaderako bestak hilabete bat et`erdi barne baldin baditugu, herriko bestak ere karraskan hurbiltzen ari zauzkigu Uztailaren 2, 3, 4 eta 5ean iraganen baitira aurten, Hazparnekoen ondotik.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Asteria hurbildua eta oraino bi zelaiko arditegi ikusi nahi, bat Arrosan Irungaraiako arditegia eta bertzea Ortzaizen, Murgiartekoa.