XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - Bai laister utzi ta ustuko det; goserik bai-nago (maiera eramanaz).

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - E...! Orain, zorroa ustu bear degu!.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Zikirio lasto luze-luze batez oso poliki ustutzen zion pichara ardoa.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Gau guzia, bai, txoko artan kukilduta, ezpaitzan konturatu, eliza noiz uztu-zan eta noiz itxi zuten ere....

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Nik nere aldetik ustu nituen eztakit zenbat katillu, baiña filosofo-gisa jaten nuen.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 KATTALIN,- Are, Piarres, orai pinta hustua duzue.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Higitu zirela, bai higitu orduantche, mahain gainean baitzagozin zabal-zabala, gathuak, eta, Mariluzen gainetik jauzi eginik, tokiak hustu zituztela! Harritu zen Mariluz eta garrasiaka hasi: Jesu, Maria eta Josepe, galdua naiz, galdua naiz! Pantzuna, othoi ez nezazula bakarrik utz etche huntan! Har zazu zaku bat eta berehala lauak lauak gero! itho zatzu Errobian! Lauak, hein!.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Goizean prest ezartzen dira ttuttu guziak batean ur eta esnez bethez bere sukrearekin; kautchuzko estalgi batekin hesten dira eta denak ezartzen bain-marie delakoan hazi gaichtoz husteko.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geientzuk oituta geunden soroan edo basoan lan egin, al zanean txiki-erdiren bat ustu, jan eta lo egiten bakarrik, ukulluko gizentzen dagon abere baten erara gizonak beste zer egiñik ez balu bezela.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jakiña, sendagillea etxeratu da, eta laister bere billa zoazte berriz, ikusi dezute ta aurtxo gaixoa odol ustutzen ari dala bere zilleko zauritik.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erresuma hortako moltsa hustuchea omen da, hainbertzetaraino non, egun hautan, emperadorearen kuzinerek utzi baitute beren lana, ez zetzaketelakotz aspaldian beren soldatak izan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hustu Piarres!.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lenbiziko arri ipintzerako kristau talde aundia bildu zen: Buin, Hospital, Linderos, Aculeo, Huelcan eta beste inguruetako erriak ustu ziren; Santiago uritik berriz sugurdi berezi bat bete-betea joan zen.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ondo ostutzian mai gañera uztu, ta eskuz, nai diran irudiak egin; (zakurr, aingira, arrai eta abar).

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ostiz jantzitako zurezko kajara ustu, ta zanpatua euki ordu batzuetan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gañezka dagon biotz betea mingañaren bidez ustutzen baldiñ ba'da, ¡ ia orr ttirriki-ttarraka datorren auzoko amonatxoak eta biek nolako alkarr-izketa egiten duten !

19. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Izan zaitez, bai, arria bidetik alboratzen dauana; bardin, biotzetatik gorrotoa ustu, edo auziaren eragozpenak lautu bear ba'dira be.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 1937'ko maiatzaren erdiruntz, emen ziran inguruko mendietan aurkako gudaroste biak, eta berton egozanak, jauregia ustutean, su emon eutsoen.

21. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - (Sarturik) Milla demonio! Diabru zikiña! Au al da barrua ustutzeko xixtema! Ia barru guztia lertu zitzaidan. Ai! Perretxiko madarikatuak! (Eserlekuan jarririk).

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati - Ala dek, Igon!... Baiña oraindik ez diat nere beazun guzia ustu (Soiñua geldiro ta itun berriz...).

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Ustu lenbailen barruko illuna, ta eman leku argiari...
Kati - Zer ederragorik, al ba-nu?...

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Irratentzuleok, KATI, gure izlari yayoak...
Kati - Bere naigabea ustuko dizue, Amillaitz-n ILLUNABARRA esanaz.

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

26. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Biotzak dezaken maitasun guzia,
igan ustu niñan.
Ik, nere biotza
esku-artean arturik,
irri ta parre, biurritu idanan.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Ara or, gure baserriak ustutzeko zerdalakoa.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Dijoan bezela, bere erru bizian, Bilbo'n barna sartzeko, ez axalean gero, barru-barruko erraietaraño baizik; guk saloian daramagun euskerea antxen ustutzeko.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Olerkitan ustu zun arima guztia.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Chechili.- Ez!
Koche.- Ez!
Mariun.- Zeren beha hago hor, Chechili madarikatua!
Chechili.- Johan niz (untzia hartzen du, lurrean itzultzen, eta husten, ondarkinen ikertzeko).

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 Ene fedea ez dutala ezagutzen (mahiaren gainean den basoa hartzen du eta klik! husten).

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Urhats bat ala hasño bat nunbeitik entzun orduko
Ene bihotz hustuari pilpil gaitzak pizten zaizko:
Ager ba, elgarri mintzo, gauden behakoz behako.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea teknikak, gizona bere gogo bihotzetan, eztuenez ote emeki-emeki hustuko bere gizontasunaz eta gizona hazten duen Jainkozko biziaz?.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Segidan ama eta alaba hasi ziren ganberako hermairien eta sukaldeko mublen husten eta Pattin-en arrebak erraiten zuen amari: Zer xantza! azkenean harat joanen gira!.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Beharrik, Holandako legen arabera, ez ziren haizu sinagogatik hustuen hiltzea ez eta joitea.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Harek zituen plantation delako jende-aldatzeak asmatu eta obratu: Irlandarrak ohildu zituen beren sorlekhuetarik eta heien ordean Engelandarrak edo Eskoziarrak azarri, horrela hustu zuen bertako jendeez izaroko Iphar-sorthaldeko eskualdea, Irlandako mytho zaharretan bethi lehen zen Uladh (Ulster) hospetsua.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Neskatoak husten du brau zare guzia chalantaren barnerat.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Europa-mendebalean horra nun ari dituzten orai Frantzia, Belgika eta Holanda husten, doi-doia itsasbazterretan han hemenka zonbait mila soldado erainik.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ordu berean Suffren itsasuntziak handik hurbil bere 800 gizonak husten ditu, Haiphong-etik 23-garren errechimenduak bere indar eta tresna guziekin gaitzeko pusakoa egiten ari delarik Aérodrome-ari buruz.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Duela lau ilabete partitu gira Eskual herritik, aski pena baiginuen etchekoen uztia. Algerian barna ibilirik, orai gaudé Marokan, etchalde haundi baten zain. Leku calmian gira, bainan iguzkia dugu partidarik handiena eta chahakoa usten zauku frango usu. Fordin André, Uhart-tarrak, arduna du eskietan eta tinka aldi unak emaiten dazko.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 ... Hori dea pesta? Konduak eginik, neure tacha churia husturik, etcherat joan niz, k... zela denentzat. Atchik hor!

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Dan-danak lan ori amaitu ebenean, morroiak eruan eutson irakasleari katillua, ta onek patxadaz esku biekin oratu ta ezpainetara eruanaz, danga-danga utsitu eban.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Geroko utzi gabe, barnea hustu behar zuan, eta etzan ausartzen ikas gelan bertan zama handia uzten.

45. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uria hustutea izan zanean hain zuzen aita hil, eta alde egin eban.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Etorkizun ikaragarria iragarten euskun gertari negargarria zan au, bein España'ko Gotzainburu Goma Yanzkordunari, geure gogape kistarren aztun kezkatsua eskutitzez alkarri ustu geuntsanean, argiro oartu eragin neutsanez.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Puzlak urten badabe, barriz, ez dira zaztatu ta ustu bear, ezta pomadarik emon ere.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 B) Hiruko ontzia betetzen dugu eta bostekoan hustu.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Adibidez, astelehenean hamabietan, eurineurgailuak 15 litro markatzen zituen; zifra hau koadroan ezartzen dugu eta ondoren hustu egiten da.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Baserri asko hustutzen ari da.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Matematikak gaizki erabilirik eta zoritxarrez horrela gertatzen da askotan bilaka daitezke sustantzia ekonomikoaz hustutako zorroztasun-pretentsio bat, ke-kortina bezala erabiltzen direlarik arazo konplexuei eta gardentasun formalez tratatu ezin diren edota inplikazio ideologiko edo politiko desatseginak dituztenei aurre ez emateko.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Izozteak zirela eta, mila metrotatik gorako mendi gailurrak jelaz estali zirenean, itsasoa hala hustuta; jaitsi egiten zen, baina gero jela urtzean, hala beteta, altxatu egiten zen.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Pipi gajoak enperadore bihurtu bazen ere, bazeukan jangura bat gosearen biki-bikia izan zitekeena; baina ezin baretu ahal izan zituen bere urdailaren urrumarrak (1) urrumarrak zarata, izan ere gozoki mota guztiz beterik ekartzen zizkioten bandeja guztiak, mahairatu bezain azkar, inguruan zeuzkan bazkaldiarrek hustu eta irensten bait zizkioten.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 Estropaju distiratsua bat hartu eta urez hustu berria dagoen BAINERAKO URZULOA taponatu du.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Nik hustutako botilatxoa eltzetzar baten atzean utzi eta atzeraka ekin nion, goiko apaletik.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Bestalde, ura sartzen zaio bere zirrikuetatik eta ordu biez behin hibai ertzera jo behar dute eta urez hustu.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Horregatik zihoan, korrika eta presaka, globoak hustu eta jasotzera.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Inularrean irten ginen Oakland-etik eta orain Alameda Creek-en bokaletik kanpora geunden, kresalezko estuario zabala, San Leandro badia hustu eta bete egiten duena.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Poliki-poliki hustutzen ari da.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Etxeak hondatuak, hustuak, bipilduak zeuden; gizon-emakume haiek ez zuten bizitzeko adina ere; baina pozez gainezka zeuden berriz ere etxean zirelako.

61. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Sabela hustutzen denean
eta
burua betetzen denean
besoak zabaldurik
haurrak lurrera erortzen zaizkio.
panpin
marama
kopin
haur guztiak
esnetan lehertzen zaizkio.

62. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emakumearen burua bete
eta
sabela hustutzen denean.

63. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Odola ixuririk
goaz.
Iadanik odolik gabe geratu zen
gorputza husturik.

64. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Poetak epaileari:
JAUNA!
Bihotzak lehertzen dituzun
epaile Jauna!
Egiaren balioa desagerterazi duzu Justiziarengandik,
gatza hustu nahi zenion itsasoari,
eta egin, esan ez dudana
kulpatzat didazu eman.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Biziaren pantaila balitz bezala, agertzen eta desagertzen ziren milaka irudik betetzen zuten, bete eta hustu, orriaren laukia.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0015 Ba dakik ahalik eta oxigeno gehiena berritu behar duala, eta birikak karbonikoaz hustutzeko eta oxigenoz ahalik eta gehiena betetzeko ari haizen bezala, arnasa hestutzea ez dela biderik egokiena.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Irabaztekoa zuen, Primo hori bloof bat baizik ez baitzen, baina borrokaldiaren bezperan hiru emakume bota zizkioten ohera, eta jakina, han hustu zen, han galdu zituen indarrak, ez zion igertzen tranpa baldarrenari ere.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Etsipenak olagarro ikaragarri baten antzera itxaropenaren odol guztia husten zidak.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Ez zeukeat, ordea, inor neure herra hustutzeko.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Zangoak zabalik, jarri zen Tartalo leize ahoan eta, bi eskuez hartuz, ardi eta arkumeak leizetik kanpora jaurtikitzen hasi zen, horrela leizea husturik, mutikoa aisego aurkitze arren.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Ehunka, agian milaka arrain izanen dira, buruz behera flotatzen dagoelarik bere begiak hustutzera hurreratuko direnak.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Baina ez dute inor bere barrua ustutzeko.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Berba ihardunaren ondoren ez zen inortxo ere, subteniente bakar bat ere, kopak hustutzera ausartu.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Guayaquil, Medellíngo eguzki laurdenaren eguzki laurden simetrikoa, non nerabe haiek beren laguna makiladaz astindu bait zuten, nork daki zergatik, nork daki tripa hustu batetan zer gerta daitekeen, eta inpotentzia, eta nazka eta ezina eta inpotentzia, eta nazka eta ezina berriro.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Joño! Oraintxe gure ganbaran belar idorrarena baino Brasileñaren usai handiagoa zegok... Badik hustu premia ederra!.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Erabat hustu; moilatik hartutako oholekin, pilaka bait zeuden, apalak egin; mahai zabal bat, bi aulki, kinkea eta estufa bat jarri, eta negu amaiera hartan ikasgela gisa erabili zuten.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Hala guk lasai hustuko genituen gure barrenak behar zen tokian.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ez ditek gaur bottia errota onduan hustuko.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Bilbon egunero zinzinero erraldoi bat hustutzen dute hiriaren gainera, eta haizea, kristalak, espaloiak eta egurrezko bankoak izpi ikustezinez jazten dira, eta izpi horiek birikak, muinak, zainak eta nerbioak oratzen dizkiote semaforoak aldatu zai dagoen jendeari.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Autobusa jendez eta animaliez hustu zen.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Autopsia-k ere dio tiro bakar bat zuela zangoan eta ez dela odolez husturik hila.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Hain arazo estrainoa da, euskaldunentzat, Praga urrutikoan, poliziaren bijilantziak, Estatuaren guziahalmenak, beldurrak, mixeriak, bakardadeak, lan piska bat erregutzen leihatilaz leihatila eskale ibili beharrak, humilatu eta hautsi eta barrutik hustu duen gizonaren kasua, idealik gabe eta adiskide gabe, normaltasun anonimoenaren espazio txiki batetan errefuxiatu dena bere emaztearekin, bizi egin nahita?.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Elizak hustutzen ari zaizkigu, gazte jendea beste bide batzutatik dabil, kristau oinarri eta irizpide asko zalantzan jartzen ditugu...

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Euskal Herria, biziaz husten ari zaigu.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Botatzen dugun ideia hau da: Euskal Herriaren min haundiena, zinez haundiena da, bizi ekonomiaren hilikiarena; abertzaleok ez baldin badiegu problema ekonomikoeri erantzun bat ematen eta lan hori ez baldin badugu geure arranguren lehen mailean ezartzen lehen bai lehen eta ahal bezain laster, geure Borroka (eta honen izenean egiten diren ekintza guziak) zentzuz husten dira.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Baina Israel-go errege-aulkia, atzerriratzearekin erabat ustu zanean, Jainkoak azken aldietarako ekarriko zuen erregetza zuten berriro amets israeldarrak.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Oportunistek ordea, klase burruka bere zeraz hustutzen dute, eta indar iraultzailea eta proletargoaren diktadura baztertzen; agintera heldu eta, sozialismaren etapan klase burrukarik ez dela diote, ala zapaltzaile kasta berri bat sortzen dutela.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Joan Alvarez Mendizabalen legeak komentua ustu zuen 1838 urtean.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Jorrai Dantza... Herriko jaiak amaitzean dantzatzen da, zahagi puztu eta haitzur eta guzti, behin husturik eta irri eta farra utzirik, betiko lanari heldu behar zaiola adieraziaz... (Gipuzkoako Dantza Gogorangarriak liburutik, 227 orrialdean).

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Ondoren berriro portura, gurgilak hustu, beita zaharra uretara bota, pantxo eta lapentzat janari, eta berriro prestatu itsaso astindua eta ahal bada ilargigabea, gertatzen den gauerako.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0070 Herria ustutzen zijoan.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 2 Izango ote du konketak beste hodirik? (Bai, urak husteko beste bat).

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Jainkoaren presentziaren kontzientzia hustu egingo litzaiguke eta, tentaldian, haren nahiaz ahantzirik ginateke, eta gutxietsi egingo genuke.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Kalea hustuz doa eta ixiltzen, ez da zakurren zaunka edo txorien kanta baino entzuten, leihoetako txirtxilen soinua tartekatuaz.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Honi, dirudienez, hustuko dio lehen aldiz Sorazuk bere barrenalde guztia eta ondorioz laguntza handia jasoko du beronengandik.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Gero berriro hustu eta hormigoi-tontorra zenbat jaisten den neurtzen da, gehiago edo gutxiago jaisten bait da bere kontsistentziaren arabera.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Han bere hestea hustutzen dute, negu osoko partez, eta bi zentimetrorainoko kaka-haria uzten dute.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0117 Erle normalak, lehen erlauntza zegoen tokira itzultzen dira, baina langile erruleek ez dute hegan egiten eta erlauntza hustu den toki berean geratu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Zerroa husten ari den neurrian, eutsi egin behar da sabaia, amil ez dadin.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0048 Zenbait denbora modu librean igeri egin ondoren, leku egokia aukeratzen du, aurrekaldetik substratuarekin bat egin, eta bestekaldea hustu egiten da, berehala tentakuluz inguratzen den ahoa eratuz.

101. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 Ta Jose Etxeberria orren osaba batek, Amezketa'ko Domingoene edo Letraduene'ko Jose Inazio Etxeberria'k, onela esan digu: Orduan gerrarik ez eta Santa Barbara'ko fuerte ori ustuta zegoan; soldadu-pare bat-edo kontu egiteko; besterik ez.

102. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0127 Ustu gero intxaur azala, dakizun bezala, erantsi zotza argizariz intxaur-azalaren barnean eta zotzean paper edo ingi zatia ipiñi, edo euna marrazkian agiri dan bezala.

103. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

104. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Diru-kopuru galanta bertan utziarren bein da berriz erakarriko ginduan azoka aundi arek, bein da berriz bideratu ginduzuten amets-lillura darion merkatu artara gure zisku ta sakelak zearo ustu arte.

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Oraindik milla ta bat gauak, kalifa, sultan eta diralakoen jauregi eta andrategi bakarti eta ustuetan biziki erraiñutzen dira, igarotako edestiari gaia emanaz.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Etxea saguz beteta egon, eta bear zutela ustu.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0126 Gure patrikak ustutzeko ez degu laguntzaille oien bearrik.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Hustu itzazue ardo-ontziak eta goazen berehala.

109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Hustu zituzten baso-ardoak.

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Bai kantinplorak ustu ere.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Iritxi giñanean, kamioia ustutzen utzi ta ofizinara joan nintzan Letxuga brigadarengana.

112. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0002 Diruzalen sukarrak husten ari ditu
Maitasun eta bakez gizonen begiak.

113. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Hameka orenetan jan-tokitik iragaitean, zer ikusten du aita Gariadorrek: Fr. Luis bere arno-boitolañoa husten ari.

114. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 - Zer arno huna duzuen!- erranez, hiru kolpez basoa husten zuen.

115. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0140 Egia baita, harat eta honat dabiltzala ibai hortako urak, itsasoari hain lotuak izanik, marea behera doalarik, Bidasoa kasik husten da eta itsasoko marea gora, ibaia urez hantzen.

116. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 1836-an fraideez hustua izan zen eta 1954-an Siloskoek berriz piztua.

117. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Jarraitzaile, sinestedun, berehala hustu zuen eskualdea, Terah bere aita xaharrarekin.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Botilla bat ardo ustu genuen lau lagunen artean eta barrena berotu zitzaigun arekin.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Sabela ustu ezkero, bromak bukatzen dira.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zenbait eskualde jendez hustu egin beharko da, ondoko zortzi hilabeteotan janari berririk eskuratzeko ahalik ez baitute izango nekazari behartsuok, esan du gotzaiak.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Dagoeneko berrogei mila pertsona, bazterrak hustu eta lekuz aldatu dira, beste norabait bizitzera joanez, hiri haundietara bereziki.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Zezenei buruz, zezenketa hutsei baino, aintzinatean hasita eta gaurdaino sortu den dokumentazio hustu gura izan du gizon adoretsu honek.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Eta tarteka, hautsontziak hustutakoan, bikarbonatoa berritu.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Niri gertatu izan zait hirugarren pazientearekin jarraitu ezin eta gainontzeko zita guztiak beste egun baterako utzi behar izatea aurreko pazienteak zeharo Erabat, arras hustu nauelako.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Dantzatu direnean, arbaso zaharrak
Kanporat ilki dira, husturik sakelak;
Plazan arribatzean, bisaiak gorririk,
Mundu guzia zagon irriz zabaldurik.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Kantabria izeneko mendikatearen ondoan dago, eta hutsituaz doan herri bat da.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Hiru herri pollit hok, urte guziz beren gaztetaz pirka pirka bezala husten ari dira... bainan halere hogoi ta bizpahiru urte artinoko gazteria, pollita da.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Egun hotan, gure herriak husten zauzku: haur ttipi zonbait gelditzen dira herri ttipietako eskola ttipietan, bertze guztiak, 10-12 urtetarik goiti, burrustan doazila kantonamenduko herri-bururat edo hiri horietarat, beti handitzen ari diren eskola batzuetarat; geroago eta gehiago ere urrunagoko uniberzitatetarat.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gure alderdi hau ez ote da Zone verte klasatua gobernioaz? Beraz, ez harri, husten ari badira zonbait xoko laborariez; ez harri ez bada aski biderik...

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Alere orrekin ez da iñor arritzen, ikusten bait genuen bakoitzak bere txokoan baserriak itxi eta ustutzen ari zirela.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Baztango Oronotzen berrogeitaka urtetan maristen ikastetxe (internatu eta guzti) izan den etxetzarra hustu egin da.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Aparteko trinkotasuna dutelako batetik, jenero ezberdinak markatzen dituztelako bestetik, bai eta Orixek bere pentsamendua eta barne psikearen izana horietan hustu duelako.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Patxoren besoak batera eta bestera, mugimendu biziz mugitzen ziran, aizeak arboletako adar okertuak mugitzen ebazan antzera, bere eskuak atzamarrak zabalik, ura galdu daben ontzi hustuak zirudien.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Zein gozoro nenbilan ordu horretan argi xuri ximelapean! Ordurartekoa hustu eta beste bizimodu bat susmatzen zan.

135. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0081 Herria maite beitzian,
behar zian heben bizi;
Herritarretarik hûsten
etzian nahi ikhusi.

136. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0063 Olhaberri
Lûpetûko gira oro
haur, gizun ta emaztiak,
Etxe, etxalte ta bordak
izan ditian hûstiak.

137. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0042 OIER
Beretter, berriz badûgû
Aldi huntan bitoria
Angles-ek oraikun die
ûsoki hûstû hiria.

138. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00057 Espaiñatarrak gutzako dira
engaiñosoak gaur arte,
ta engaiñuok izanak doguz
beti geure erri kalte.
Geure erriko kaxak utsitu
ta Madrillekoak bete,
gauz onik iñoz ez dagoan lez
tranposoarekin naste,
orrelakorik ez dogu bear
geure errepresentante.

139. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 ... Burdixa ustuas bota bertara eta primeran kolokatze zan, e? Bueno, bueno, guria au, guriau, egogi-egogi eunkan guk, e? One(k) beste one(k) baiño egogixau.

140. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 Nork hustuko dizu limosnen kutxatila?

141. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 Eta gainetik etxe hau ustu beharra.

142. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 WILMA: Hiriz hiri ibiltzen da, bere kantuaz tabernak husten.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Itsas horietan hustutzen ziren ibaiak, kontinentetik ekarritako hondar eta buztinaz bertako hondakinak estaliz.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0089 Lau Haizeen ama, katilua hustu zuenerako, loak hartuta zegoen.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Birikiak husteari arnasa botatzea esaten zaio.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00026 Komite batek sumendiak eragin zezakeen arriskua baloratzeko ardura hartu zuen, eta bere erabakia ondoko hau izan zen: Peléeren aktibitatean ez dago Saint Pierre hustea aholkatzen duen ezer.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Eremu mugatuaren alde bat erabat hustu arte ezin da alde hartarantz pasatzen hasi.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 Eskubiko besoa uretatik atera eta aireko zatian doan bitartean arnasa hartuz joan eta uretako zatian doan bitartean birikiak hustu.

149. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Banuen gainezka egiteko zorian zegoen edalontzia hustu beharra.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00048 Keniako Tximeletak parapentearen kolore edota kalitateari buruz hitzegiten zuen bitartean, saltzaileak zabaldua eduki zezan, neskatxek patata poltsa SURF egiteko jantzi baten barrura hustu zuten.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Arbola bultzatu eta lurreratu egin zuen. Orduko hartan ez zen inor hurbildu, basoa hustu egin zuten eta.

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0060 Melankoniak bihotza hustutzen dizun udazken arratsalde horietako bat zen.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Berak ez zuen hartu ardoa besterik, eta hainbeste edan genuen non betazalik gabeko gizona askotan irten zen etxetik pitxar hustua betetzera.

154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Kanalako agureak txakolina hustu digu, hiruroi edalontzi bete bana.

155. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0065 Bazkalorduan gurasoekin egon nauk, norbaitekin hustu beharra nian barrena.

156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Askorik apuratu gabe, balde-ura hustu omen zion palastaka-palastaka muturrera jaurtiz.

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Kortxoa kendu eta harraskan hustu zuen.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0081 Alferrontzi enbor baten gainean eseri zen; behia estu eta larri zebilen batera eta bestera, buztanaz belarrietan jo zuen, esne-ontzia hankaz jo zuen eta erroak azkenik hustu zizkionean isildu zituen bere marruak.

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0074 Bada, Julieta eta Romeoren artekoa garbi samar zegoen: urduri zeuden eta horregatik jaten zuten atsedenaldirik gabe, horregatik hustu zuten kafe guztia, horregatik irentsi zuten tarta osoa, oraindik beraien arteko zeraren zera oso garbi ez dagoelako, ulertzen?

160. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik ez bada nire egoitzetan
zein kaletara
zein aberritan eraman hezurrak
zorion zahagi zuriak hortik zehar hustuz
larrutuz jainkorik aingeru-ezpata sutuekin
bekatu sailean
zeinetan bilduko nituzkeen
jibaro kaskezur harroak
semaforo itsasoaz maiteminduak
kafesne katilu pozoiz beteekin

161. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0017 HARRIBIZIAREN azken uhinarekin baino
ez daiteke leka,
solasaren akaboan, gure isil-gordearen nekea,
nola ez dagoen hustutzerik buztin-ontzirik
apurtu gabe,
nola ez den ihalgi ahal denbora
minaren ezpal birrinduak, banan-bana,
are-erloju infinitoan lerratu arte.
Eta aroen basamendua gure hilkortasunean sostengatuz
bere hitzez guretzako gezurrak asmatuz
hilobi dirau jainkoen zintzurrak.

162. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

163. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0051 Nun eta haragia ustelago, uli beltz dirdiratsuak eta
beren haur sortu berriak laketago. Hala iduritu zitzaitan
bederen eni, hango harat-hunat eroak ikusi eta gero.
Dakuskit oraino kabalaren belarri ziloetan metatuak,
haren begi hil urdinduen barnean tirahala jaten.
Erditik idekia, hemeetaz hustua, kosteleta alimaleak
ahoa zabalka. Itsasuntzi baten krosko uzkailia iduri. Uli
berdasta okaztagarrien arroltze mukurretarik, ehunka,
milaka, milioinka, miliarka sortzen, hazten, haunditzen,
gizentzen, loditzen, asetzen ari ziren aztikotetaz, bai,
orhoitzen naiz arras ongi.
Urte andana batzuren buruan, Don Juan Tenoriok
bertze mundutik egin zion keinu bat segitzeagatik, sartu
zen Sevillako Hospital de la Santa Caridadean, eta han,
bat batean, Valdés Lealen Finis Glorie Mundiren izkin
gorde batean zagon lano beltzaren burrunba
apokaliptikoa berriz entzun zen.

164. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Zuloa erabat hustu ondoren, belauniko eta lur apurrak hatz puntetan dituela, baietz egin du buruaz inspektoreak; gorriuneak badirela odol arrastoak, eta bortizkeriarenak hipotesi huts izateari utzi diola honenbestez.

165. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Arianak whisky godaleta banpez hustu zuen.

166. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Eta erlauntzek berek, dela zuhaitz-azal hustuekin eginda daudela, dela zume malguez ehoak direla, sarbide estuak izan ditzatela; ezen neguak uzkurtu egiten du eztia bere hotzarekin eta beroak urtuta lagatzen du.

167. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Edalontziak hustu genituenean atera ginen kalera.

168. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00150 Komentuko baratzezainarekin banuen konfiantza apurren bat eta hari hustu nizkion nire zalantzak eta jakinminak.

169. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00018 Nik husten nion beti paketea tabako-ontzi beltzera, beraren eskuek dardara handiegia baitzuten eginkizun hori tabako-hautsaren erdia lurrera isuri gabe egiteko.

170. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Kartak! Kartak! Mahaia hustu zuten.

171. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00080 - Aupa, Oskar, barruak husten jarraitzen duzu?

172. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00014 Husten hasi dira, pegarrak bailiran. Ahotik husten.

173. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00014 Betetzeko eta husteko eginak baitira pegarrak, adiskideen harremanak bezala.

174. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0060 Asetu ondoren, zakilak zeukan guztia nire alutxoan hustu denean esne parrastada ederrak irristatzen zaizkit iztarretan behera, baina ez diet lurrera iristeko betarik ematen: gizona ohe gainera bultza, bota nire gorputza haren gainera eta berriro larrutan hastea gustatzen zait!

175. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0056 Azkenean ordea, whisky edalontzietakoa izan zen hango izotz guztia, eta botila pare bat husterako Bobek emakumeen beharra onartzea lortu zuten, (...)

176. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0038 Eta inoiz marinel treberik ikusi bada hangoak bait trebeak, ezen zuhaitz enbor hustuetan sartuta nabigatzen ziren, labeetako gatzemaileek erabiltzen duten pararen antzekoez eginez arraunena.

177. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Borrokan ari zen oraindik, garrasika, eta pastilla ontzitxoa hartuz, ahoan hustu zuen...

178. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0186 Orduan nere mahuka hustua ikusi zuen.

179. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0027 Yvettek oharkabean bezala beste gaileta bat hartu zuen, orain ia husturik zegoen plateretik.

180. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Zalantza horrekin utziko ditut pentsatuta, oin azpiak hozten hasita eta begiak zeru gainean bakarrik geratu den behiaren sabelalde orain hustuagoan, bata eskozes iluna lotu du.

181. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 Hartu eta trago batean hustu zuen.

182. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Sutsu mintzatu nintzaion, baina nire hitzek, arrenkura bainoago, barrua hustu beharraren ondoeza zuten sorburu.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00020 Aldi berean, gure artean elizak gaztez hustutzen eta espetxeak euskal militantez betetzen ari ziren. Urte haietan eta bat-bateko ziztuan gure gazteen pentsakerak eta jokaerak jira eta iraulketa bizi-bizian aldatzen ikusi genituen.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00162 - Neska, zeu ere geldi, bestela kartutxera honetako balak burura hustuko dizkizugu! -Aurpegira so egin nien zehatz, eta, hain zuzen, soldaduak guk bezala izuz beteta zeudela ohartu nintzen.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hiztegia lantzeko prozedura ohikoa izan da, UZEIren gainerako hiztegien antzekoa, berezitasun bakarra izanik lehendik egindako lan batean oinarritua izatea. Laburbilduz, hauek izan dira urrats nagusiak: hasteko, lehengo hiztegiko materiala eta dokumentazio bibliografikoa bildu, horiek oinarri hartuta hiztegiaren gorputza mugatzeko, ekonomiako terminologiari dagokion eremu-zuhaitza zehaztu, behin-behineko sarrera-zerrenda prestatu eskuratutako materiala hustuz, zerrendako terminoak banan-banan sailkatu, hiztegiaren edukia erabaki, fitxa terminologikoak osatu, hainbat terminoren definizioak landu, kritika-zerrendak banatu eta erantzunak jaso eta azken erabakiak hartu.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00042 Indultuz indultu kartzelak hustuz joan zirenez, 1977ko ekaineko hauteskundeak burutzear zirelarik oraindik 42 presok Espainiako ziegetan zirauten.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Bakardade suntsitzaile honek bakardadea ondokoen heriotzarengatik, afektuen hausturarengatik, besteengandik ezberdin izateagatik, herria hustutzeagatik zabaldu, eta kutsatu egiten du dena; pertsonaiak eta herriko bizitza.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Almazena nondik eta nola betetzen hasi ez dakienak, hemen badu zer hustu eta zer ahaztu non miatu eta zeri begiratu.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0260 Denborarekin, hezur-muineko blastoak zelula normalen ordez kokatzen dira, eta aitzindari mieloidez, eritroidez eta megakariozitikoz husten dute muina.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Kaleak hustuz joaten dira, jende presatiaren mugimendua somatzen da, eta berehala ezer ez, soilik, ekaitzaren usain berezi hori kaleetan, sorgin-haizeak harroturiko hosto erorien zurrunbiloak iragarria.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Santa Isabelen hanka batean adabegi handi bat nabari da, hustua izan bait zen tentsioak ebitatzeko eta prestakinez betea.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Labe hauek gaineko ahotik betetzen ziren, gaur egun zaborraz gainezka badaude ere, eta barrenean dituzten lau deskarga ahoetatik husten ziren.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Bienaberen gizonak beronen paisaia bezalakoak dira, jaioak diren eta bertara itzultzekoak diren lurra bezalakoxeak, ez dira ageri ez husturik ez haragigabeturik, baizik eta humanizaturik, espiritualizaturik, poetizaturik.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Material bigunak (igeltsuak, buztinak edo tuparriak) azaleratzen diren tokietan, higalanak, modu ez osoan gutxienez, hustu egin ditu gune hauek, kubeta luzeska txikiak tailatuz, konglomeratuzko, kararrizko eta hareharrizko maldek inguratuak eta menderatuak, Lizarrako diapiroan ikusten den bezala.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0037 Peña Goñik kontatzen duenez, Iparragirreren arima pil-pilean jarri omen zen entzulegoarekiko elkartasunezko hurbiltasunak eraginik, eta ingelesek, euskaldun bihurturik, olerkariaren txapelean hustu zituzten beren fratikak.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0079 Erdian, hiru harlauza ttipik mugatzen dute harrikutxa, hau ere, aspalditik husturik dagoena.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0095 Aitzinekotik 100 bat metrotan, airez, E-HEra eta artzain-bidearen Era, 11 m diametroko tumulu harritsu bat ikus daiteke, E-IEra orientatua den hilgela bat erdian, osoki hustua izana eta oraino zutik dauden hiru harlauzaz mugatua.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 1988an, salbapen azterketa bat egin zen tumulu harritsu horretan eta harri-meta nahasi bat agerian eman (158. argazkia), erdian harrikutxa hustu batekin (159. argazkia).

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Bere edukinaz osoki hustua izana da.

200. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Nekazaritzak berriz ez du hainbeste eskuren beharrik, dena mekanizatu baita, eta makinekin aldapatsuegi ziren lurrak eta etxaldeak hustu eta utzi baitira, emigraketa bideak hartuz.

201. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Horiez kanpo herri askotan, baserri hustu batzu gobernuaren laguntzarekin berritu egin dira, gite rural edo baserri egoitzak alkilatzeko turistei, urte guztian, holakoetan maiz ikusten dira Bi ta SS matrikulak asteburuetan.

202. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Ekonomia horrek, eta langabeziak etxeak hustu egiten ditu, eta neurri batean, jubilatuek, erretiratuek erosten dituzte, jendetza geroago eta ohi baino gehiago zahartuz.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0032 deskargal. Kamioak hustutzen hasi nintzenetik hamabost kilo, hi.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0080 Zenbaiti ez zaio ondo iruditzen galtzailearen gainera maskuria hustu behar hori.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 NOR eta NORK izenordeak hutsunez ordezkatuta eta alboan, horiek betetzeko aukerazko hitzen poltsa: hutsune guztiak bete eta poltsa husterakoan amaitzen da.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Datu base horri, UZEIn lehendik hustuta zeuden material batzuk gehitu zitzaizkion.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 UZEIko Biologia 1 Izendegia hiztegirako aldez aurretik landu zirenez, testuetatik ez ziren berriro hustu, gehienetan behintzat.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0247 Harremanak etxeak lotzen zituenez, eta etxeak jendea hil eta kanpora lanera joaten direlako gero eta gehiago husten direnez, lehen auzoen erakundea kinka larrian da.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0247 Berez erakundeak etxe berriak egin edo etxeak hustu egin direnean malgutasuna izan du, (...)

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Aldi berean, garai batekoak eta berriagoak hustutzeko ahalegina egin da, eta berriagoen artean ere, sentiberatasun edo filosofia desberdina izan dezaketen itzulpen-motak bildu nahi izan dira.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Hauek dira hustu diren dokumentuak 11.000 fitxatako adibidetegia osatzeko:

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0012 * Erraizabal Txiki mende hasieran hustu zenean, berari zegozkion lurrak Erraizabal Garakoak erosi zituen, horrela Telleriarte auzoko lur gehien zuen baserria bihurtu zelarik.

213. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0176 Ta bestela berriz, eiten da, kupela oan ustutzen tzu, martxun edo ola, ta udatzenarte ongi eoten da, ta kupela ittenda leortu, ta itten da eskatu.

214. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Beste talde bat badago emen
guztiak maite duguna,
sufrimentuak barnean gordez
inorentzat ustu dena.

215. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Memorian oroitzarik uzten ez duen begitarte eta burua ametsez husturik dabiltzan gizaki hetarik.

216. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0474 Kezka haundi batean uzten gaituzte halere holako gogoetek: norat buruz doanetz ote gure gaurko euskal gizona, lehen ez bezalako giro eta hazkurriz delarik hazia; gogo-izpiritu-ametsetako hazkurri mota batzuez gabeturik ez ote den ote berea zuen hartarik husten ari gure gizona.

217. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0013 Zaila da irakurtzea, baina husten du gaia, kuraia behar baita gaurko egunean, gogoan denaren idazteko.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 San Martin eguneko behar zuten etxea ustu eta zauzkaten guziak harturik zokoak ongi garbitu arte. Sasoin hau batzuentzat pozgarri baina bertzeeentzat negargarri.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Emen, Orion ikusi ditut nik amaiketakoan arraia xaltxan jarria kazuelan, edo bestela tripakiak jan lenengo, ta gero gaiñetik gazta zaarra, egarria ematen duen oietakoa; eta bi lagunen artean lau botilla txakoliñez beteak ustutzen.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Galeako faroa utzi eta bere etxea hustutzeko agindua eman dio gobernari zibilak Gorka Uriarteri.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Guztiek jaso dute faroa utzi eta urtetan zehar etxebizitza izan dutena hustutzeko agindua.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Azken hamalau urteetan Galeako farozaina izan den gizon honek Bizkaiko gobernari zibilak igorritako telegrama jaso zuen joan den asteartean: Bilboko Portuko Aginteak hala eskaturik, eta dagoeneko itsas seinaleen trasferentzia gauzatu delarik, orain arte izan duzun postuagatik okupatu izan duzun etxebizitza hustu beharra dago.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Ez dira dagoeneko farozain eta, ondorioz, etxebizitza hustutzeko zortzi eguneko epea eman zitzaien.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. gimenez 0018 Barne arazotzat jo zuten Estatu Batuetako agintari gehienek Txilekoa, eta mendebaleko beste zenbait lurraldetatik protestak iritsi baziren ere, ez zituzten Txileko enbaxadetako atezainek hustu behar izan, harreman diplomatikoak eten izanaren kausaz, jabez aldatutako egoitzak.

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Akoz auzoan dagoen Gaztetxea hurrengo asterako hustu behar zutela agindu zien bertako kideei Herriko Etxeak agorrilaren 11n bidalitako gutunean, abarrotsa gehiegi egiten baitzuten antolatutako kontzertuek gutunak zioenez.

226. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Beha baserriei eta bazterrei, jendez beti eta beti husten ari, eta gainera neurririk gabeko ustiaketaz lurrak eta urak kutsatuak; behi eroaren eritasuna, eta abar.

227. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0023 - Nitxoak hustutzean, jendeak eroan egiten ditu hezurrak?

228. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0011 Gehienek posta-kutxatilak dauzkate irekita postetxean, 2.000 PTA ordaintzen dute urtean, eta pertsonalki jaitsi behar dute herrira, kutxatila hustera.

229. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00016 Orain, aleak sorotik etxera gurdi berezi batzuetan eramaten dira eta zuzenean biltegian uzten dira edo zakuetara hustutzen.

230. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Horien konbinazio posible asko aurki litezke garraioen estatistikak aztertzen dituen testu batean (laranjen trenbide-garraioa, laranjen itsas garraioa, petrolioaren itsas garraioa...), baina horrek ez du esan nahi konbinazio gurutzatu guztiak garraioetako terminoak direnik eta beren osotasunean hustu behar direnik.

230 emaitza

Datu-estatistikoak: