XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Nik esan neutson neure aizkidiari: - Zuek be Idazkariena entzun ezkero, kapa andi batzuk eskatuko zenduezan euzkirik-euzki ibilteko.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Aizkidiak erantzuztan ezetz; eurek uste ebela idazkari arek zuzen esan ebala, baña alan be, oiturarik-ezak edo ezeutsela itxi kapiaz ibilten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Bere yauregian laguntzalle bat bakarrik eukon, eta beronek idazkari etxeko nagosi, banakari lanak egiten eutsozan.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKEL IZENAZ Emengo abertzale guztiyek ernai egon epai-etxien dagon idazkari edo sekretayuekin, gorroto aundi bat diyolako euskel izenai; beraz orrelako gauzen bat dezutenien bear diran neurriyak artu, ta ez utzi ainbeste neken ondoren irabazitako eskubiaei.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 IDAZKARIA.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Iturbe idazkariak irakurri zitun urteko agiriak ta txindi gora berak.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondoren batzorde berria aukeratu zan. Lendakari: Izagirre'tar Mikel. Idazkaria: Iturbe'tar Errupa. Diruzai: Olano'tar Josu. Batzarkide: Iturbe'tar Joseba Iñaki ta Garmendia ta Sabin.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oso batzar alaya izandu omentzan, idazkariak irakurri ondoren urteko agiriak, oso txalotua izandu omentzan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aita Santuaren idazkaritako batek emandako paper agiriak zer dion: bere zatitxo bat dijoakizute: Izan diteken gauzik gaitz eta zallenetakoa da, gaur egunez alderdi edo leku askotan nabaitzen dan jokerarekiñ pakerik izatea.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 IDAZKARI IBILKORRA

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta zorpetik atera geran ezkero ta Alkartasunaren etorkizuna alai ikusten degun ezkero, egoki izango litzake noski gure Idazkaritzatik irtera txiki bat egiñez Gipuzkoa'n egiten diran azoketara iritxea Azoketan biltzen zeraten baserritarrok an Idazkaria ikusirik ez dezute asko-askotan Donosti'ra etorri bearrik batere izango.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Euzko-Jaurlaritzaren Burukide, Idazkari edo Zuzendari nagusi dan iñor, ezin Erki jestore izango da.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Laterriko Legetxean Aldun dana edo gaur edo biar Euzkadi'ko Batzar Lege-emalearen Aldun izango dana, Burukide, Idazkari edo Zuzendari Nagusi izan diteke.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ziñegotzi izateak alako garrantzia dun ezkero ezin Jaurlaritz-Burukide, Idazkari eta Zuzendari nagusi danak Ziñegotzitza betirako galdu.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Burukide, Idazkari eta Zuzendari nagusiak ezin Laterri, Euzkadi, Udal eta Erkietako lanari-malletan jarraituko dute lanean.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Bilbao 1911 Jorralla 1.- Euzko-Antzerrti-Bazkuna'ren ordez.- Lendakarija, Urrutia tarr Edorta.- Idazkarija, Leniz tarr Erramun.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ni enaz arroputza, edo, beintzat, eneuke ixan gura; baña egizalia nazanezkero, nire idazkayari Zaitegi'k eta Ormatxea'k ezarri dautsaezan uarrak atsegin-ixan yatazala erakusteko enaz edozetarikoren bildurr.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ain nekagarri izan zitzaion Medina'ko fundazioan, idazkari zuan Igarategi'tar Maria Amak onela esaten zion: ama, goazen emendik! Gauza onik emen ez diteke egin-da.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ibillaldietako egunkarian Idazkariak auxe idatzi digu: Ain Ama ona eman digulako, Jaunari eskerrak ematen ez gera aspertzen.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Gure Xabier aruntza eldu zanean, etzegoen bertan Don Juan, eta aren ordez, beraren Idazkariarekin alkartu ta oni galderak egin zizkion.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Inor baino zadorlari edo idazkari kargua hartzeko hain egoki, nire ustez.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 1941.ean Zadorlari edo Idazkari egin eben.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Orokorrak gelan zenbat euli ete egoan kontatzen eban eta liburu handi bat idazten eguneroko balantzea.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari teknikoak, barriz, gosaria, kafea, hamarretakoa, hamaiketakoa, aperitiboa, kafe konpletoa, ogitartekoa eta zerbeza eskatzen eutsozan egunean zehar Anselmori.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Teknikoak Idazkari Orokor izan nahi eban, Idazkari Orokorrak Zuzendari Tekniko izan gura eban, Zuzendari Teknikoak Zuzendari Orokor izan gura eban eta Zuzendari Orokorrak, jakina, ez eban Anselmo izan gura Zuzendari Orokor izaten jarraitu baino.

27. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0034 Nolanahi ere, Euskal Herriko Herri-Arduralaritzei dagokien laurdeneko berenezko kide izango den Osasun-Sailburuordea izango du Lehendakari, Lehendakariordea eta Idazkaria Batzordeak bertako kideen artetik hautatzen dituela.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 ERABAKIA, Jaurlaritzako Lehendakaritzako Idazkaritzaren 1988.eko Urriaren 31koa, Idazkari Tekniko Nagusiari funtzioak delegatzen dizkiona.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Hau lortzeko lan talde desberdinak osa daitezke irakasle, idazkari, zuzendariarengana joan daitezen informazio bila.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Jeiki Idazkaria, baina Sarjentoak gogorki jezar erazi.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Ostalierra eta Bidaiaria Idazkariarengana hurbiltzen dira eta harekin mintzo ahopeka.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Hauek antolatu zuten Batzordeko buru Prieto zen eta Jose Antonio Agirre idazkari.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 Idazkaria: Zu Sabina Lizarra zara? Neska: Ez, ni ez naiz Sabina Lizarra. Idazkaria: A! barkatu, Elena Santxez zara, ezta? Neska: Ez, ni ez naiz Elena Santxez.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 Idazkaria: Nor zara? Neska: Ni Mari Allende naiz. Idazkaria: Esan! kontxo!.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0022 IDAZKARIA: Egunon. Neska: Egunon. Idazkaria: Zer, matrikula?. Neska: Bai.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0022 Idazkaria: Nor zara zu? Neska: Mari Allende. Idazkaria: Non bizi zara? Neska: Donostian bizi naiz. San Martin kalean.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0022 Idazkaria: Zein da zure telefonoa? Neska: 412844.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 Euskal Herrian, herri txikietan batez ere, behe mailako klase sozialak (emigrante-soldatapekoak) eta indar politikoak edo errepresiboak (Guardia Civil, idazkariak, etabar kanpokoak eta erdaldunak ziren).

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Barne Ministeritzako hirugarren gizona, Ekialdeko Alemaniako Alderdi Sozialista Batuaren Idazkaria, Herriaren Babespenerako Batzorde Koordinatzailearen buru.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Bost Sail Idazkari aukeratzera gonbidatu gaituzte eskuzabalki, esperientzia egokia izan eta kale mailan masa ekintza suspertzeko espediente on baten jabe direnak.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Freda Lûman, Neuenhagengo Saileko idazkaria, harrera handi bat ari da prestatzen.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Isiltasuna egin zen, eta gero, lendakaria idazkariarekin eta mahainean zegóen beste jaun batekin mintzatu ondoren, euzkeltzain urgazle izendatu ninduten, guti gora behera oraingo euskaltzain laguntzailearen gradoa bera zena.

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Ez duzue horren suerte txarra izan - amaitu zuen idazkari zahar gorbata eta espartindunak inpreso guztiak bildu zituenean.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Jakina, jakina - erantzun zuen idazkariak paper guztiak karpeta beltz zikin batean sartzen zituen bitartean.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Orduan - agurtu zituen idazkariak boltsa beltza besapean hartuz -, hildakorik ez da izan, ezta? Kubano hori...

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Hemendik aurrera neuk, Cesare Fillini idazkariak, eramango dut, neuk eta ez bestek, historia honetako ahots abeslaria, edo zuek zuen hizkuntza traketsean esango zenuketen bezala, boz kantantea.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Eta bi ko-zuzendariak zuzendaritza-despatxoan entzerraturik eta ilunbetan daudela, anbienteko altabozetatik Cesare Fillini idazkari arduratsuaren boza aditzen da, boz solemne eta oratorioa: SEGA kapitulua, bi partetan partitua...

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Egunero jan gelan gosariko txokolate edo kafesnea hartzen ari garelarik, berak esaten dio entzun nahi duenari Napoleonen idazkaria izan zela Italia eta Errusiako kanpainetan eta etorriko dela berari deituko dion eguna, aspaldian bezalatsu Europaren alde biok lanean hasteko.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 Ordu laurden bat egon behar izan genuen paper famatu haien zain; edo artxiboak handiak ziren eta erabat nahasirik zeuden, edo eta idazkaria lelo samarra zen.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Ostiralean Katharinaren bigarren itaunketan egon ziren guztiek berriro Moeding, Pletzer, Dr. Korten eta Hach fiskalak, Anna Loekster idazkaria, Katharinak hitzegiteko zuen jarrera erretxin bezala eta itxura hutsezko deitu zuena, guztiek ohartu zutena Beizmennerekin umore aparta izan zen.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Zortzi haurride izan zituen Odonek: zaharrena Angel (1885-1956), Unibertsitate-katedraduna eta Eusko Ikaskuntzaren idazkaria, eta gazteena Emilio (1906-1975), arkitektoa.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0177 Partehartze epea 1983ko Ekainaren 30ean ahituko da, epea hau bukatuz gero Kongresoaren Idazkariak ez duela beste izen ematerik onartuko adieraziz.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Gauzak era hontan bideratuak aurkitu nituen nik, 1970ean Euskal Elizbarruti-arteko Liturgi-Batzordearen idazkari izendatu nindutenean.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 Txostenak Euskaltzaindiak dituen eginkizunen sailkapenaz mintzatu da J.M. Satrustegi idazkaria.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 Euskaltzainburua Fr. Luis Villasante / Idazkaria Jose Mª Satrustegi.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0600 Batzordeen berri ematea Dialektologia Dialektologiako bilketa lana Atlaserako ere baliagarri izateko eran egin nahi bada, langile liberatuak beharko direla esan du idazkariak.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0600 Euskaltzainburua Fr. Luis Villasante / Idazkaria Jose Mª Satrustegi.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Euskaltzainburua Fr. Luis Villasante/ Idazkaria Jose M. Satrustegi.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0488 Entzuleen aulkietan zegoen X. Aizarna, Batzarre Nagusietako Buruari utzi dio une horretan bere aulkia idazkariak.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Antolatzaile batzordea izendatu dute: 1. San Martin buru, A. Aranburu idazkari, J. M. Iriondo, J. M. Aranalde eta J. A. Arana Martija aholkulari. J. J. Zearreta diruzain.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Azken ordukoak Zuzendaritza P. Lafitte euskaltzainkidea ikusten izan zela Urtarrilaren hiruan, jakinerazi du idazkariak.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Ehun urte hauetako gertakizunen Iekuko bizia genuen Nafarroan aita Damaso eta euskararen batasunari buruz azken aldian izan zituen kezkak aipatuz, amaitu zuen txostena idazkariak.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0289 Zarauzko Frantziskotarren komentua, jakina denez, Juan de Manzisidor zenak eraiki erazi zuen 1610. urtean; Flandesetako erreinuetan Felipe III.aren Idazkaria zen bera.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Eta Garaudy-rentzat babes eta gerizpe izan dela ere aitortu behar; M. Thorez, Frantziko Alderdi Komunistaren idazkari izan bait da urte luzetan.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Hori horrela, eta dato hau jakingarritzat harturik, gehitu dezagun, Antonio Oreitia, Turin-en espainiar enbaxadako Idazkari izanik, testamentua egin beharrean gertatu zen 1772-ko Apirilaren 2an, beste zenbait erabakiren artean, aditzera emanaz bere ondasunetarik multzo handi bat enplega zedila bere ahaide arteko neskatxa behartsuentzat.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 6. Demagun zure herriko Kultur Elkarte batetako idazkaria zarela.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 Lehen taldetatik mogitzen ez den pertsona bakarra idazkaria da.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 6. Bateratzea: idazkariek taldeetan esandakoaren laburpena egingo dute.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Era horretan, ikasle bakoitzaren profil bat egin zen; adibidez, hauetako bat abokatua zen eta Udaleko idazkari.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hurrengoa hirigintzako sailean idazkari zen, etab., etab.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Goizeko bilkuraren berri. J. M. Satrustegi idazkariak, ematen du goizeko bilkuraren kontu, punturik garrantzitsuenak zehaztuz.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Goizeko bilkuraren berri. J. M. Satrustegi Idazkariak ematen du goizeko bilkuraren kontu, xehetasun nagusiak azpimarratuz.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Onomastika batzordeko idazkariak hurrengo jardunaldiak 1990ean Lizarran egiteko asmoa agertu du.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Fr. Luis Villasante Euskaltzainburua / J. M. Satrustegi Idazkaria.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 XVIII. mende honetan gogoratu behar dugu beste andoaindar prestu bat ere: Juan Martin Legarra-Etxebeste eta Eguzkiza, Felipe Varen Erret Haziendako Sala de Milloneseko Idazkaria eta patronatu bat fundatu zuena Andoain eta Amasa-Billabonako umezurtz eta pobreentzat.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Sorabillak Azelain etxeko Larretatar prestuez gainera, gogoratu behar dugu XIX. mendeko lehen hamarkada hauetan Juan Bautista Erro mea-injineru andoaindarra ere, Haziendako ministrari-idazkari eta Estatuko Kontseilari izana eta Gipuzkoako Diputazioak bere orduko Villafranca de Ordizia-ko bileran (1823an) Bere euskarari buruzko lan hilezkorrengatik, Gipuzkoako seme duina aldarrikatu zuena.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Talai hori hartzerakoan ez zen idazkari moduan hurbildu Balzac-ek zioenez, bera bere garaiko gizarte frantsesaren idazkari zen, baizik eta inspektore legez; aurrezarririk zeuden arauak betetzen ote ziren ikustera zetorren, inspektore eta epaile zorrotz.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Hizkuntz Politikarako Idazkari legez hauxe esan nahi dizuet, beraz: Euskara Biltzarrean esan eta idarokitakoak oso aintzakotzat hartzen ditudala, nere ardurapean dagoen alorrean ezartzeko.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Togliati, Italiako alderdi komunistako idazkari orokorraren heriotza (Abuztuan).

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Breznev PCUSeko idazkari orokor (Martxoan).

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina horien edukina azkartasunez zentsuratzeko zailtasunak eta Gaceta de Madrid berbera bigarren mailara baztertzeko aukerak Estatuko Idazkaria (inprimategien Epailearen aholkularitzapean) proiektuari uko egitera eraman zuten.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0231 Euskaltzaindiaren idazkari.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0241 Idazkari arduradun Elizbarrutiko Haurren Katekesigintzan (Donostia) eta idazkari Elizbarrutiko Teologi eta Pastoral Ikastetxean (Martutene).

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Istilu honetan protagonismo itzela hartu zuen Merkatal Batzordetik, Jose Manuel Colladok, Joaquin Vicente Echaguek eta Claudio Anton de Luzuriagak (honek, idazkari gisa) izenpetu zuten idazkia.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 IDAZKARITZA Ander, idazkaria, ez da oso pertsona fidagarria.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Idazkariek mahai gainea paperez beteta daukate.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Idazkari Orokorraren buru bezala pasa dudan denborari errepasoa egiterakoan esan behar dut pozak izan ditudala nekeak baino gehiago, baita ezaugarri hauetako proiektu batek lanean sortzen dituen presio-egoera ugariak kontutan hartuta ere.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Jose Antonio Ardanza lehendakariari, neri Biltzarraren zuzendaritza ematearekin erakutsi zidan konfidantzagatik, honek, jakina, berriro inoiz izango ez dudan aukera eman bait dit nire ibilbide profesional nahiz gizatarrean; nire eskerrona luzatzen diot, berebat, Jon Imanol Azua Gobernuko Lehendakaritzaren Idazkariari, honek ere bere konfidantza berreman eta Biltzarraren antolaketaren azken fasean ordainezineko laguntza eskaini didalako.

89. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0101 Epai-mai onetako edo jurado onetako idazkari, Antton Aranburu izan da.

90. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0101 Euskaltzaindiko idazkari dan Jose Mari Satrustegi`k jarriko dio.

91. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0103 Baña aurretik, eta Euskaltzaindiaren izenez, Jose Mari Satrustegi`k, Euskaltzaindiko idazkariak, bukatuko du saioa.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0173 Silvain Pouvreau`k, Saint-Cyran`en idazkari ospetsuak, egiña zuen lan berdiña, esan dugunez; baiña etzan oraindik irarkolara iritxi.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Diputaduek, Korrekidoreak eta Probintzia`ko Idazkariak osatzen zuten Guda-Diputazioa.

94. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Ala, errementariaren semea bere idazkaritzat artu zuan eta beren lantoki berrian ezagutu zitun garai artako idazlerik ospetsuenak.

95. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Erroibarreko idazkariak eginikeko saltsak azkenean nik garbituak dire, naigabe aundiak pasatu onduan...

96. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0015 Han, aurresku eta eskual-dantzen ondotik, mintzaldiak izan ditugu: lehenik Eskualzaindiko Buruzagiaren agurrak eta Idazkariaren berri-emaiteak.

97. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Nik egiten nuen neure baiteik, Mezkiritz ez ote da Ezkiri? Eta gogoratzen nue idazkari zenbaitek eman zekola m eta z.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Donostia, 1990eko martxoak 6.- Idazkari Teknikoa.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Donostia, 1990eko Apirilak 12.- Idazkari Teknikoak.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkaria, ROBERTO OTXANDI0 IZAGIRRE Batzar Nagusietako Lendakariak, AURRE ETA ELORRIETAtar ANTONek.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Letratu-Idazkaria.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Elkarteen kasuan, Elkarte bakoitzeko lehendakari, lehendakariorde edo Idazkariak du, bata zein bestea delarik eta Ikastetxe kontzertatuetako titularrak eta Euskaltegiak direnean, hauek legalki ordezkatuko dituen pertsonak.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Nafarroako Jauregian burutu zen sinatze ekitaldian Roman Felones Hezkuntza eta Kultura Sailburuak eta Valerio Zoko Erronkariko alkateak parte hartu zuten, Julian Gaiarreren loba eta Agustin Anaut, Erronkariko Udaleko idazkaria aurrean zirelarik.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Jendartean, berriz, Mari Karmen Garmendia Hizkuntz Politikarako Idazkaria, Eusko Jaurlaritzaren izenean Juan San Martin, Ararteko euskaltzaina, Jesus Lete eta Jose Luis Telleria, Gipuzkoako diputatuak, Haritschelhar euskaltzain-burua, euskaltzainez inguratua.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Epaimaia bertan egoan; alde batetik Jose Alberto Pradera diputatu nagusia, Antton Aurre, Kultura arloko arduraduna dan Tomas Uribeetxebarria, Juan Mari Atutxa, nekazaritza eta arrantzu saileko burua eta Roberto Otxandio idazkaria.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiako idazkari den Jose Maria Satrustegik aurkezpena eta goizeko bileraren berri eman ondoren, Oiartzungo alkateak, Jon Iñarrak, hartu zuen hitza Juan Mari Lekuonaren Euskaltzaindiratze horrekin bai udalak bai Oiartzun herriak hartu duen poza adieraziz, Juan Mari Lekuona omentzea esan zuen alkateak neurri batean Oiartzun osoa omentzea bait da.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzainburu berriaz aparte, euskaltzainburuorde, diruzain eta idazkari berriak ere hautatuko dira gaurko bilera honetan, aldez aurretik ezarritako bi urtetako epea bukatu baitzaie Haritchelar, Jose Mari Satrustegi eta Juan San Martini.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ondarruko idazkaria izateko aukera erdaldun bati eskeini zaio, eta, honen aurrean, ateak itxi dizkio alkateak, arazoa eta zergatia argi eta garbi azaldu ondoren, baina tinko bere jarreran, Ondarru herri euskalduna tinko defendatuz, Herri Batasunak oharrean dioenez.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazkari horri udal postua ukatzean ilegalitatearen bideetan sartu da alkatea, eta, hein berean, udal osoa ere, beste alderdi politiko guztiek ere, AP bera barne, bere adostasuna eskeini bait zioten alkateari, Herri Batasunak ezagutzera emandako agirian esaten denez.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gipuzkoako Sagardoegileen Elkarteko zuzendari eta idazkari diren José María Irizar eta Miguel Angel Saez, Kultur eta Turismo Ekintzetxe eta Gipuzkoako Kutxako ordezkia atzoko prentsaurrekoan.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Bi fase izan ditu, Jorge Balerdi Lehendakaritza Saileko idazkariak adierazi zuenez, paper birziklatua kontsumitzen hasteko politika martxan jarri eta birziklatua izateko papera biltzen hasteko prozedura finkatu.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 George Marchais PCF-ko (Frantziako Alderdi Komunista) idazkari nagusi den George Marchais bihotzekoak jota eraman zuten atzo ospitalera.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Marchais abenduaren 22an aukeratu zuten PCFko idazkari nagusi eta 1972 urtea ezkeroztik dago alderdiaren zuzendaritzan.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Ez nuke nik idazkaritzat aukeratuko, pentsatu nuen, agian sekula idazkaririk izan ez dudalako, baina ahaztu eta guzti egin zitzaidan nirekin zegoen kuadrila.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 - Idazkari bat, hizpidedun eta hautespiderik gabe, Industria eta Merkataritza-Saileko herri-lanari izango dena.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Donostia, 1989.eko apirilak 6. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 - Proiektuaren teknika-gaiei buruzko aleak eta espedientea bera ere Gorporazioko Idazkariak izapidetuko ditu behar-bezala.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Donostia, 1989ko maiatzak 10. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoa beteaz, eta bertan ohartemandako ondorioetarako, zera ematen da jakitera, Askatasuna Lortzeko Ertzain Alkartasuna delakoaren Idazkariaren ziurtagiria aurkeztu zela Lan Zuzendaritza honetan 1989.eko azaroaren 21ean; 1989.eko azaroaren 20an egindako asanbladaren ondorengoa da hori, bertan Estatutuak eta, zehazki, euskal izena aldatzea erabaki baitzen, Ertzain Sindikatu Aurrezkoa Nazionala izango delarik aurrerantzean; Lan Zuzendaritza honi dagokio hori gordekizun hartzea, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoaren arabera.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 - Idazkaria: Langilegoaren Kudeaketarako Zuzendaritzako Teknikari bat.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 Idazkariak ez du botorik izango.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Batzar Nagusian parte hartu ahal izateko, Batzar Nagusiaren eguna baino 5 egun lehenago Zuzentza Batzordeko Idazkariaren aurrean bere bazkidetasuna eta delegatu dioten bazkideak emandako ordezkotza egiaztatzea beharrezko izango da, dagokion bazkide-partaidearen txartela, ordezkatzen duen botu-kopuruarekin batera, eman dakion, kuota ordainketak egunean badauzkate.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Donostia-San Sebastián, 1990eko azaroak 8. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990.eko azaroak 9. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Adierazi den epean GHI-206/90-P08 espedientea, aztertu ahal izateko, jendaurrean egongo da Foru Diputazio honetako Arkitektura, Hirigintza eta Ingurune Departamentuko Idazkari Teknikoako bulegoetan.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990eko azaroak 22. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990eko azaroak 30. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990eko abenduak 4. Idazkari Teknikoa, MARIA MUNT DURAN.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990eko azaroak 15. Idazkaria, NEREA REZOLA.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Donostia-San Sebastián, 1990eko azaroak 15. Idazkaria, NEREA REZOLA.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Hizkuntz Politikarako Idazkari den M. Karmen Garmendia lagun zutela, irakasle biak luze-zabal mintzatu ziren Lehendakariarekin, euskararen normalkuntzaren nondik norakoa miatuz eta beste herri elebidunetako esperientzia laburbilduz.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Gaur egun Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkari da.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Horrez gainera, Hizkuntz Politikarako Idazkari den M. Karmen Garmendiaren eritziz, garbi geratu behar du hainbat ideia nagusi: Bat, euskaldunok ez dugula euskararik errekuperatu beharrik, ez bait dugu euskaldun garen aldetik sekula galdu.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zabaltze-ekitaldi ofizialean, Hizkuntz-Politikarako idazkari nagusia den Mari Karmen Garmendia bertaratu zen, baita Bizkaiko Aldundiko Kultur diputatua Tomas Uribeetxebarria eta Gobernuko Kultur sailburuordea, Iñaki Zarraoa.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eguerdian dantzarien ekitaldi eder baten ondoren, batzordeko idazkariak, batzordeko ordezkariak alboan zituela, kofradien historiaren berri eman zuen.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Altxorreko idazkari Michael Blumenthalek deklaratu zuenez, atzerritar merkatuetan dolarra, duen errakuntzazko egoera ez da Estatu Batuen kulpaz gertatu.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Francois Mitterrand, frantses alderdi sozialistaren idazkari nagusiaren esanak hobetsiz, talde sozialista bakoitzak ikusi beharko du eurokomunistekin paktorik egin edo beroiekin nolako estrategiaz joka.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bettino Craxi, italiar alderdi sozialistaren idazkari nagusiak aditzera eman zuenez, Europa Hegoaldeko alderdi komunistak bitara ari dira: frantsesa eta portugesa sovietarren aldekoak edo dira; italiarrak eta espainolak, Moskutik urrutixeago bizi dira aski autonomo izanik.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Vietnameko Partidu Komunistako idazkari birrautatu Le Duan.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Partiduko idazkari, Le Duan izango da aurrera ere.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Berriro ere idazkari bezala segituko du Le Duan jaunak.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Aldiz, hortxe segituko dute barruan, Vietnam-eko jaunik famatuenek, halanola, Le Duan, idazkari nagusiak, Truong Chin, Estatuko Kontseiluko presidenteak, Fan Van Dong, lehen ministroak eta Nguyen Co Thach, Kanpo Arazoetako ministroak.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Le Duan, idazkari nagusia, 74 urtekoa, hasieratik izan da Partiduko militantea; Frantziaren kontra lehenik eta Estatu Batuen gero, beti guduka aritu izana da.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 1957. urteaz geroztik Politburoko kide izan da; 1960. urtean, PKVeko idazkari hautatu zuten.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Irrati Hanoik aditzera eman duenez, Batzarrera bildu ziren 1.033 ordezkarik aho batez onartu zituzten idazkari nagusiak aurkeztu zituen mozio guztiak.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Leonidas Breznev, sovietar presidenteak, atzo, telegrama igorri zuen, non zorionik beroenak ematen zaizkion idazkariari, behin eta berriro Partiduko idazkari izendatua izan delako.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Lehen bezala orain, Vietnamen adiskide min eta fin izango dela, diotsa sovietarrak vietnandar idazkariari; gainera, PKVren fruituak oparoak izango direla espero duela esaten dio, bai deseatzen ere.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Idazkariaren arazoa aipatzerakoan, Larrabetzuko HB-k Madrilek duela pare bat urte aukeratu zuena, udalbatzak ahobatez ukatu egin zuela dio; Udal autonomia gordetzearren euskal udaletxeen eskubide ukaezin bat gordetzearren, hain zuzen.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bai Rafael Taveras Bloke Sozialistaren buruzagiak, bai Narciso Isa Conde Dominikar Partidu Komunistaren idazkari orokorrak bakoitzak bere aldetik adierazi dutenez, salaketa horiek Estatu Batuen asmakeriak besterik ez dira.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Marxismo-leninismoan oinarritzen den Partidu Komunistaren idazkari orokorrak, gogorki salatu du bere ustez historian zehar inoiz egon den estaturik terroristena.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Interesatuak, Urriaren 18-rarte, Udal honen Idazkaritzara, zuzen daitezke eskaerak egitera.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bertan ibili zen Jaurlaritzako lehendakaria, Carlos Garaikoetxea jauna, Joseba Arregi, Kulturako Sailburua, eta Pako Garmendia, Euskararen zerbitzuko idazkariaren laguntzarekin.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 - Idazkaria, Julio Benito del Valle Ibarguen Jauna.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 2. Biltzar Nagusiari dagokio Arduratze-Batzordekideen zenbatekoa erabakitzea, hoiek noiznahi izendatzea edo kentzea, eta bai Batzordeko kargudunak, Lehendakaria, Lehendakariordea eta Idazkaria alegia izendatzea eta aldatzea ere.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Idazkaria Arduratze-Batzordekide ez den bat izan daiteke; horrela bada, Batzordeak aztertu ditzan arazoetan ez du botorik izango.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Batzordeko Idazkariak bere gain izango du deiei bere bideak eginaraztea eta bilkurak gertatzea, bilkuretan gertatutakoei buruzko agiria idatzi eta Lehendakariaren oniritziarekin izenpetuko du, hartutako erabakiekiko egiaztagiriak ere horrela eginaz.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 CARMELO ARCELUS MUJIKA Jaunak, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru-Diputazioaren arteko Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordeko Idazkari denez, honako hau
EGIAZTATZEN DU:
1981.eko Otsailaren 27ean egindako Batzordearen Osoko Bilkuran, Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari nekazaritza-zerbitzuak eskuratzea erabaki zela, ondoren aipatzen den modu honetan:
A) Nekazaritza-alorreango Bizkaiko Kondaira-Lurraldearen agintepideak.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Idazkaria, BELEN GREAVES.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 AKURAPEN-BATZORDE NAGUSIKO IDAZKARIA.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 AKURAPEN-BATZORDE NAGUSIKO IDAZKARIA.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Idazkaria: Jose M. Etxebeste Intxauspe Jauna.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 K.B.N.-ko Idazkaria, PILAR MARTINEZ.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Koordinatzaile Orokorra: Iñaki Aramendi Idazkaria: Mikel Aranburu Diru Zaindaria: Manolo Mugerza Delegatuak: Antton Elorza, Tomas Martija, Ibon Alzelai eta Borja Abasolo.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Federazioetako idazkariek Hezkuntza Sailarekin duten gatazkaren sintesia, horretaz eman diren zenbait deklarazio eta jarreren balorazioa eta hemendik aurrera emango diren pausoak eta burutuko diren ekintzak azaldu zituzten publikoki atzo Donostian emandako prentsaurreko batetan.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mari Karmen Garmendia, Gasteizko Sozio Linguistika sailaren Idazkari Nagusia eta Deba Garaiko eta Deba Beheko Udaletxe guztietako ordezkari eta zenbait alkatek parte hartu zuten kanpainaren aurkezpen ofizial honetan, Udaletxe guztien artean antolatu eta aurrera aterako bait da ekintza hau.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pierre-k laborantxan lan egiten du eta Maité herriko idazkari da.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Ezaguna da Euskaltzaindiko idazkariak, Gaztañaga jaunagaz GOIZ ARGI asterokoan izan daben eztabaidea.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Gaztañaga`k euskera geiago ta landuago eukitea ez ei da arritzeko, bera idazkaria Eibar`en jaioa dalako.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Fantomas holaxe esaten dio Marchais jaunak izendatu partiduko Idazkari Orokorra, oraingoaren ordez.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Blake, protestanteen artzai eta Konsejo Ekumeniko deritzaion elkarteko idazkaria, sarritan itzultzen da Taizé`ra aren erakutsi sakon eta ederrak artzera.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Instituzio horretan honako pertsona hauek egongo dira: lehendakaria (Hezkuntza eta Kultura Sailburua edo beronek izendatutako pertsona), Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaria, Komunitate Autonomoko hiru Diputazioetatik ordezkari bana, Hezkuntza eta Kultura Saileko bi ordezkari, Euskaltzaindiko ordezkari bat, Herri Arduralaritzaren Euskal Ikaskuntza-Institutoko ordezkari bat, euskaltegi publikoetako hiru ordezkari eta HABEren Zuzendari Nagusia.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 MARTIN ORBE Udako Euskal Unibertsitatearen idazkaria da.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Argazkian, Baleren Bakaikoa, UEUren Idazkari Nagusia.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Elkarteko lendakari Illarramendi jaunak itzaurrea egin ondoren, bertako idazkari, diruzai eta beste sailletako arduradunak zeaztasun osoarekin azaldu zituzten igaro zen urteko gorabeera guziak.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ekainaren 3an, hain zuzen, San Luis ikastetxean Batzar Orokor Bereizia ospatu zen eta bai bertan honoko junta berria aukeratu ere:
Lehendakaria: Koldo Aulestia Urrutia
Lehendakari Ordekoa: Josu Mujika Iturbe
Idazkaria: Ignazio Bosch Zuazu
Idazkari Ordekoa: Sabino Lasa Labaka
Diru-zaina: Juan M. Garin Kasares.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 1875eko Maiatzean, Senatuko idazkari egin zuten Chomin eta ikerketa saila izendatu zioten.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Senatuaren Egunkaria aztertuz, orain jakin dugu Konstituzioaren erredakzio bulegoa antolatu zenerako ere idazkari izendatua zutela.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Ber-beraren idaz-gelan idazkari bat dauko jesarrita, idazteko tresnea aurre`an dauala.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Idazkari ori azurtza utsa da eta jakitunak bere gurarien erara erabilten dau test egiteko eta azurren naiz giarren eragiñak egoera ezbardiñetan aztertzeko.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Haren idazkariak, gizabide handiz, otoi eskatu zigun biharamunean bihurtzeko, katholikosek egun hartan astirik ez zuelako.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Dena dela, ba da Idazkari bat, ba dira batzorde batzu, eta ba dira Sailetako zuzendariak ere.

182. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 (Alkatea agertzen da bere idazkariagaz)

183. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Une batean alkateak idazkariari kopiatzeko dinotso.

184. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Idazkaria: (Irakurriz) Proiektu honetan gazte, nagusi, neska eta mutilak parte hartu dabe.

185. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0052 Benetan dinotsut; ez da propaganda hutsa eta hori, neuk, bere idazkari, laguntzaile eta lagun min nazan honek baino hobeto inork ez daki.

186. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Nozbait Madrilgo auzitegiko andereño idazkari batek aurkitu bide eban paperen bat, epailearen agindu jatorrizkoa, antza, non agertzen zen nigazko bila eta atxilo delakoa preskribaturik zegoela.

187. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Jaurle bik, finantzez arduratu eta edozertarako Uribilduaren jaurle ordezkari zan sindiko diruzainak, buruzagiak, gartzelazainak eta normalean notariaren eginbeharrak betetzen ebazan idazkariak laguntzen eutsien.

188. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Eta Cartagena de Indiastik, Colombian, 1751ean Inkizizinoko Idazkaria zan Gabriel de Mendiolak erretaularen eraikuntzan eta hilobien lauzatzean eta mehargunean lagunduko dau.

189. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Edo 1765ean Erregearen Idazkaria zanaren Agustin de Gastearena.

190. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 5. Zuzenbidearen araberako interesen baten titulartasuna egiaztatzen dutenek kide anitzeko organoaren idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko.

191. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Kide anitzeko organoaren bilkura guztietako akta egingo du idazkariak.

192. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 a) Unibertsateko Eraentza-Batzordearen izeneko hamabi lagun, Batzordeak bertako kideen artetik hautatuta, eta Erretorea, Idazkari Nagusia eta Arduraduna nahitaez horien artean daudela.

193. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0180 Bilera-agiria buruak eta idazkariak izenpetu eta eztabaiden laburpenaz, erabakien testuez eta bozketen emaitzez egongo da osatuta.

194. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00020 Kontseilua Berdineangoa izango da, eta ihardun dezaten sindikaritza-erakundeen izeneko zazpi kidek, erakunde hoien ordezkotza-indarraren arauera, eta ugazaba-bazkunen izeneko beste horrenbestek osatuko dute, boto-eskubiderik gabeko Lehendakari eta Idazkariarekin batean.

195. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Idazkariak esan du berak ez duela boto eskubiderik (elkarteko lehendakariaz edo idazkariaz)

196. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 Alkateak eta idazkariak sinatu dute akordioa

197. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 Alkate eta idazkariak sinatu dute akordioa

198. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 Alkate eta idazkariek sinatu dute akordioa

199. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 - Lehen juntagaiak ondarki osoarekin edo bat ere ondarkirik gabe agertu behar du; ez dago beste aukerarik (*Idazkaria eta alkateak sinatu dute akordioa).

200. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0022 Bestela, pentsa idazkari gixajoak banan-banan ikasle guztien helbideak eskuz idatzi beharko lituzkeela.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Zuzendaria, idazkaria eta ikasketaburua dira.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Koldo zen, nire idazkaria.

203. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Bestalde, jakin badakigu jadanik XIV. mendean lanean ari zela Beasainen, Oria ibaiaren ondoan, Igartzako burdinola ospetsua, oraindik zutik dirauen eta burdinolako jabearen, olajaunaren, egoitza zen izen bereko jauregiaren aldamenean kokatua; beste errege batzuen artean, Felipe III.ak bisitatu zuen Igartzako burdinola Frantziara zihoala, haren idazkari zelarik Antonio Navarro Larreategi j., herriko semea

204. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00025 Arrazoi zuen andre hark. Egun osoa lanean eta soldata baten bila pasatzen duen izaki edo elementuak deskantsua nahi izaten du. Idazkarioi ere gauza bera gertatzen zaigu askotan.

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00191 - Narraski-Saski andrea -esan zuen idazkariak. Bakarrik-Egiten-Den-Ohearengatik

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00191 Idazkariak urrezko txanponez betetako poltsa astun bat eman zion.

207. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00191 Ez zien sari bat eman, sari guztiak baizik. Narraski-Saski andreak irribarre egin zion idazkariari.

208. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00191 - Bihar iluntzean erantzun zion idazkariak alkateak berak Sari Misteriotsu Handia emango dizu udaletxean, arratsaldeko seietan, puntu-puntuan.

209. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0043 Kontua da, dena delakoagatik, andereñoak Eneko aukeratu zuela idazkariari giltza itzultzeko.

210. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0088 Denek aldegin zutenean, jauregia itxi, orria puskatu eta lehen bere idazkariek lanegiten zuten gelara joan zen Alperrontzi erregea.

211. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00219 - Hitz egizu idazkariarekin.

212. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00219 Bigarren zatia hasteko ordua arte itxaron zuen, idazkariak hurbilduko zitzaizkion itxaropenez.

213. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0079 Badu Fidel zaharrak haserre egoteko arrazoirik, oraindik orain lau idazkari probintzial kendu behar izan dizkizu kargutik, informe puztuak eta faltsuak igortzen zizkiotelako.

214. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0203 Paperak zirriborratu edozein idazkariren modura, etxeko leihoaren bestaldean unean-unean desegiten ari zen biziari muzin eginez.

215. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Haren idazkariak irribarre itxaropentsu batez hartu zuen.

216. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Orduan alderdi baten idazkariarengan inoiz ikusi ez dena ikusi zen: aldeko botuak baliogabetzen zituen.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Ongi gabiltzak Koldo Tapia eta biok Bertsozale Elkarteko idazkari jauna eta ni, iristea kostatu zaiguk baina. Festival de la Décima Hispanoamericana delakora etorri gaituk. Gogoan al duk nire izaera largeak zenbat paper arazo sortu zizkidan hona etortzeko?

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Aurreneko Zuzendaritza-Batzordearen osaeran Jesus Fernandez izan zen lehendakari, Julio Olaizola lehendakariorde eta Silvio Segura idazkari. Peñaren ikurra Klubaren ezkutuak, eta Donostiako eta Errenteriako armarriek osatzen dute.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00011 Juduen artean idazkari, fariseo, saduzeo eta ikasienak ziruditenak erabaki zuten preso hartu behar zela gizon hori Jesus, alegia baina isilean eta jendeak jakin gabe jende hori bere alde jar ez zedin.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00164 (Idazkariaren Sinadura)

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00164 Nik, idazkaria naizen honek, idatzi dut eginbidea jasoarazteko data honekin ...herriaren izena eta ko edo go... Probintzi Auzitegira igortzen direla autoak, ...zehaztu... folio baliagarriz eta dagokien ofizioaz osaturik daudenak, dagokion liburuan gelditzen da oharra.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00164 (Idazkariaren sinadura)

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 1964.ean euskaltzain osoa egiten dute eta hamaika urtez idazkari izan da Euskaltzaindian.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 b) Idazkaria: Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko idazkaria.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Anaia Valentin Riescok (San Juan de Dios Ordena Ospitalarioko Idazkari Nagusia) eta Sor Sagrario Iñiguezek (Aita Menni Ospitaleko Nagusia) Arrasateko alkatetza zein herria eskertu zituzten, osasun zentruen ehun urte hauetan eskainitako tratuarengatik.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00112 Bere nagusiaren keinu batera, deabrutto idazkaria zen aldetik, Txarrafer irakurtzen hasi zen:

227. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Pedro Ignazio de Barrutia y Basagoitia (1682-1759) Zalgo auzoan jaio zen aramaioarra Mondragoen Udaleko idazkari zela, Gabonetako ikuskizuna edo Acto para la Noche Buena zeritzan antzerkia agertu zuen.

228. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Irakasleen anonimatoa gorde nahian zozketa eta galdetegien banateka ikastetxeko idazkariek egin dute.

229. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0257 1992an laugarren epeari hasiera eman zitzaion, oraingoan Luis Mari Mujika zuzendari lanetan: eta Gillermo Etxeberria idazkari egonik.

230. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808
1. Hiztegi Batuko idazkari den Jose Antonio Adurizek, jentileziaz, helerazitako hitz zerrenda A-B-C-D-E letrei dagokiena.
2. Azkueren hiztegia.
3. Lino Akesolok eta buruturiko Diccionario Retana de Autoridades del Euskera.
4. Pierre Lhande-ren Dictionnaire Basque-Francais.
5. Orotariko Euskal Hiztegia.
6. Euskal Entziklopedia.
7. Europa Hiztegia.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0007 Aita herriko idazkari eta maisu zenez, etxean berean bildu zukeen liburuetarako zaletasuna.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Alabaina, hasierako ezintasun ikaragarri hura gizon-emakume haien adore eta lanerako gogoari esker gaindituak izan ziren eta, Lehendakari eta bere Idazkari Nagusiari esker batez ere.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Ez zen ordea, garrantzi gutxiagokoa izan Agustin Zumalaberen presentzia Idazkari Nagusi lanetan, hasierako garai haietan bere patrikeratik dirua ere jarria zuen sortzen ziren gastuei aurre egin ahal izateko.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Hala, Edorta Kortadik bete zuen Idazkari Nagusiaren aulkia; 1982ko urtarrilean Batzorde Nagusiak izendatu eta ordurarte Arte Plastikoen Saileko Lehendakari izandakoa, hain zuzen ere.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 Nik, Miren Ortega Callejak, herriko idazkariak, EGIAZTATUA:

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Instituto de Reforma Agraria-ko idazkari nagusiaren hitzak aipatzen ditu, komunista batenak alegia: ametitu egiten zuen etxalde kolektiboak desegiteko hartu ziren neurriak hutsegite larria izan zirela, eta nahasmendu izugarria ekarri zuten landan, zeren eta etxalde kolektiboekin pozik ez zeuden pertsonek... indarrez hartu zituzten, uztak eta lanabesak eraman eta banatuz, eta ez zituzten errespetatu bortxarik edo presiorik gabe sortutako etxalde kolektiboak, martxa ona izan eta antolaketa-eredu zirenak...

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Ama idazkaria da, eta bizkaieraz mintzatzen da, euskara estandarra ere ezagutzen duelarik.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0016 Lan gehiena, zalantzarik gabe, Aldundiaren aginduz egilearenaren ordez Prólogo-a idatzi zuen Guereca idazkariak egingo zuen.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0180 PROBIDENTZI PROPOSAMENA ... IDAZKARI J/A.ak EGINA

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0180 IDAZKARIAK

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0245 Gazteak ziren nagusi eta Burukoa hautatu zuten idazkari nagusi bezela, hautsi mautsiak egiteko gai zela iduriturik.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Napoliko erregeordea zen Lemosko kondearen idazkari izan zen eta, bere anaia Bartolomek esaten duenez, erre egin zituen bere poemak hiri hartan.

244. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Auzitegi edo epaitegi batean, batetik epailea edo magistratua dago (edo daude); bestetik, idazkari judiziala, funtzionarioak, mediku forentsea...

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0054 1968.ean, Alderdi Komunistako Idazkariak erreforma liberal batzuk sartu zituen: zentsurari amaiera eman, ekonomia deszentralizatu, etab.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Horrelako egoerek orduan Indiako Energia Saileko idazkaria zen S. Rajgopal, indarra ez da hemendik aurrera arazo ekonomiko hutsa.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0122 PROBIDENTZI PROPOSAMENA ... IDAZKARI J/A.ak EGINA

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0122 IDAZKARIAK

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0366 IDAZKARIA

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0366 PROBIDENTZI PROPOSAMENA ...IDAZKARI J/A.ak EGINA

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0366 IDAZKARIA

252. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0183 ...haren argitaraletxean prest ziren burdin goria esku hutsez hartuz zin egitera Janakpur T. Karnali tibetar lama maisu zela Altamira S.A.ko idazkariarekin hitzegitea lortu nuen...

253. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Epaille, lege gizon, oien idazkari, gizon armadun eta abarren erdiak ez luteke lanik izango. Eta zenbat luzatu ote liteke gai au, ariari tira egiten asi ezkero? Ea, penizilina arkitzeko pulmonia bezela, lapurrak ere bearrekoak diran batzuek ogia jan dezaten? Polita izango litzake...

254. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 Pentsatzeko da Heletako idazkariak zoko batetan metatzen zituela paper balios horiek denak.

255. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0164 Delako gutuna, deneri irakurtu die idazkariak.

256. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0006 Hor dauzkagu alabaina oraino Hazparneko bikariaren, Zokoako apezaren eta Anaiarteko idazkariaren Oroitzapenak, ahal bezain xuxen argitaratu nahi eta behar genituzkeenak.

257. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18509 Nik, Pilar Arenales Barriosek, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkaria nazenez, ondorengoa

258. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 Euskal Idazleen Elkarteko idazkari 1969-70 eta Anaitasunako zuzendari izan da 1974-77

259. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00017 Indar militar eta paramilitarren erretirada mugatua dela adierazi du NBEko idazkari nagusiak

260. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00017 Hitzok atzo arratsaldean esan zituen Bulatovicek, Kofi Annan NBEko idazkari nagusiak Kosovori buruzko txostena aurkeztu baino ordu batzuk lehenago.

261. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00017 Ikusi den bezala, ordea, NBEko idazkari nagusia ez da hori egitera ausartu.

262. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 Nik, Igancio Saralegui Prietok, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salako idazkariak, ediktu honen bitartez,

263. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 Bilbao, 1998ko martxoaren 29a. IDAZKARIA.

264. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. aranguren 00017 Honetan guztian ez digute inolako informaziorik eman. Azken aspaldion etengabeko lanpostu galera dago, dio Javier Esparzak, Enpresa Batzordeko idazkariak.

265. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Ildo horretatik, Huang Jianhongek, Txinako Alderdi Komunistak eskualde horretan duen idazkariak, honako hau adierazi zuen aste honetan: Dikea dinamitatzen badugu baldin eta Yangtze ibaiko urek gainezka egiteko arriskuan jarraitzen badute behintzat, 520.000 pertsona ingururen etxebizitzak eta ondasunak suntsituko dira, baina Wuhan, Hubeiko hiriburua bezalako hiriak salbu gera daitezke. Kontuan izan behar da horrelako hiriak milioika biztanle dituztela.

266. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Donostia, 1998ko urtarrilak 23.-Javier Capdevila Mayoral, Idazkari Teknikoak. (449)(724) ERANSKINA I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK

267. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 Donostia, 1998ko martxoak 10. -Javier Capdevila Mayoral, Idazkari Teknikoak.

268. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 b) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo xerokopia edo Sozietatearen eskriturarena, Udaleko Idazkariak eginbidetua.

269. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 Donostia, 1999ko azaroaren 2a. M.ª Isabel Inza, Idazkari Teknikoa.

270. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Donostia, 1999ko abenduaren 2a. Javier Capdevila Mayoral, Idazkari Teknikoa.

271. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0003 Idazkaria: Ogasun eta Finantza Foru Sailari atxikitako goi-mailako teknikaria.

272. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Solana NATOko idazkari nagusi izateko ustegabeko izendapenaren ondoren, zeina, ondorioz, edozein abentura elektoraletik kanpo geratzen den, duda bat zabaldu da, hots, hura bidetik apartatuz González hautagai bakarra izateko felipistek zuzendutako maniobra izan den ala, bestela, Javier Solana, NATOko idazkaritzatik pasatu eta horrek emango liokeen prestigioaz jantzirik, epe erdira begiratuta ordezko gisa errekamaran gorde nahi duten.

273. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Jonan Fernandez hiri honetan izan zen atzo Angel Colom Esquerra Republicana de Catalunyako (ERC) idazkari nagusiarekin berba egiteko.

274. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Donostia, 1996ko otsailak 29.-M.ª Isabel Inza, Idazkari Teknikoak.

275. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1401 Donostia, 1996ko azaroak 7.-Iñigo Oliveros, Idazkari Teknikoak.

276. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 Donostia, 1996ko azaroak 11.-Jorge Balerdi Gil de Gómez, Idazkari Teknikoak.

277. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Donostia, 1996ko azaroak 4.-Antonio Majó, (b.o.) Idazkari Teknikoak.

278. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Convergencia Democrática de Catalunyako idazkari nagusia den Pere Esteve oso kexu azaldu zen atzo, Senatuan Autonomiaren Estatuaz egin berria den eztabaidan Pujolek Katalunia Estatuan sartzeko egin dituen planteamenduak ulertu ez direlako.

279. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Momentu honetan egin behar dena proposamenak egitea da, elkarrizketan ihardutea, eta inolaz ere ez inmobilismoan eta setakerian finkatzea, azpimarratu zuen Pujolen partiduko idazkari nagusiak.

280. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Iaztik, idazkaria jubilatu eta berria etorri zen ezkeroztik, udal batzorde eta osoko bilkurak euskaraz dira.

281. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 PSOEko idazkari nagusia

282. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Eta erantzukizun hori ez da egun bakar batekoa, esan zuen atzo Erroman Felipe Gonzalez PSOEko idazkari nagusiak.

283. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 FELIPE GONZALEZ PSOEko idazkari nagusiak oso gogor ekin zuen atzo Jose Maria Aznarren Gobernu liberal-komunistaren aurka eta telebista digitalaren legedia boterearen gehiegikeria zela ziurtatu zuen.

284. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Auzitegi hau ez bada, Europako justizi auzitegi batek telebista digitalaren legea bertan behera utziko duela ziurtzat jo zuen PSOEko idazkariak.

285. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2442 Zuzendar. idazkaria 158.571 2.219.994 5.993

286. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 Idazkaria: Korporaziokoa edo berak delagatzen duen funtzionari administratiboa.

287. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

288. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 Bergara, 1992ko urtarrilak 2. - Behin-behineko idazkariak.

289. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Bergara, 1992ko urtarrilak 2. - Behin-behineko idazkariak.

291. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

292. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Bergara, 1992ko urtarrilak 2. - Behin-behineko idazkariak.

293. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Shangai, ta Kanton urietan esaterako, etxe onak saltzen dituzte, baiña milloi-erdi inguruan dabiltza salneurrietan; beraz, Alderdiko goreneko idazkariak, enpresari edo baltzu-nagusi pribatuek eta atzerriarekin salerosketan diarduten erakundekoak dituzu oiek erosi ditzaketen bakarrenetakoak.

294. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 31koa, Segurantza Sailburuordearena, 1991ko abenduaren 13ko Erabakia zati batetan indargabetu eta Ertzaintzaren bederatzigarren txandako praktika-aldiaren Balorapen Batzordeko idazkariaren izendapena aldatzen duena.

295. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 Alde batetik, 1991ko abenduaren 13ko Erabakia zati batetan indargabetzea eta, bestetik, Ertzaintzaren bederatzigarren txandako praktika-aldiaren Balorapen Batzordeko idazkari lez, Koro Abásolo Galdiz andrearen ordez, Iñigo López Uribarri jauna izendatzea edo honek esku eman diezaiona.

296. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1326 Idazkari Teknikoa, JORGE BALERDI.

297. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6367 Ordezkariak ere izango ditu Epaimahaiak, hau da, Epaimahaiko Idazkaria eta Bokalak ordezkatuko dituztenak hain zuzen.

298. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Epaimahaiko kide guztiek izango dute hizpidea eta botoa emateko eskubidea, idazkariak izan ezik, honek ezin izango bait du botorik eman.

299. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Gabriel Urralburu, PSNko idazkari nagusia, ildo beretik aritu zen eta eskuinak sozialistok lortu dugun aurrerabidea ez dutela eten behar adierazi zuen.

300. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Hala ere, bi arrisku aipatu zituen: batetik EAk eta EEk idazkari nagusia eta kontseilari kargua pertsona bakarrak gauzatzeak ekar dezakeena eta, bestetik, hauteskunde emaitzetatik etor daitekeena.

301. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 URUGUAYko Alderdi Komunista demokrazia eta progresuaren alde zegoela azaldu zuen Jaime Perez alderdiko idazkari nagusiak La Hora Popular astekarian.

302. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Era berean Armada salvadortarrak eragindako hilketen erantzukizuna ikertzeko eta erakunde hori demokratizatzeko zenbait neurri indarrean jartzea erabaki zuten FMLN eta Gobernuko ordezkariek, Javier Perez de Cuellar Nazio Batuetako idazkari nagusiaren bitarteko izan dutela.

303. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 EAJ eta EE alderdiek EAEko Gobernurako PSE-PSOErekin izenpetu duten programa berriak planteamendu sozialisten eduki inportantea duela uste du Ramon Jauregi, sozialisten idazkari nagusiak.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Euzko Alderdi Jeltzalearekin EAEn lortu den akordio politikoak dudik gabe, Espainiako politikan, hitzarmen autonomikoan eta bi alderdien arteko harremanetan izango du eraginik dio PSE-PSOEko idazkari nagusiak.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Ramon Jauregi sozialisten idazkari nagusiak zerrenda bat aurkeztuko du berak proposatzen dituen izenekin, gero exekutibak emango du azken hitza.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jaime Serra Puche Mexicoko Merkataritza eta Industria idazkari edo ministroaren hasierako hitzen ondotik, Jose Antonio Ardanzak hitza hartu zuen eta Mexico zein Euskal Autonomi Elkarteak merkatu hedakuntzara begira egin duten apostuak konparatu zituen.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Elkarrizketa honi bezperan, Fernando Solana Morales Kanpo Arazoetarako idazkari edo ministroarekin izandakoa gehitu behar zaio.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Inazio Oliveri Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak, aldiz, uste du EAJren jarrera ez datorrela bat Ajuria Eneako Itunarekin.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Jauregi PSE-PSOEko idazkari nagusiak atzo Bilbon esan zuenez, garrantzi gehiegi ematen ari zaie EAJ eta HBren arteko kontaktuei.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Elkarrizketa eta hurbilketa saioak Ajuria Eneako Itunaren diskurtsoa testuingurura moldatzera behartzen du PSE-PSOEko idazkariaren iritziz.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Era berean, Madrileko Gobernuak terrorismoaren aurkako estrategia aldatu ez duela adierazi zuen EAEko sozialisten idazkariak, alderdien arteko batasuna eta Ajuria Eneako Itunaren batasun estrategikoa oinarritzat dituela gaineratuz.

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Euskararen inguruan Fernando Buesa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu sozialistak eta Maria Karmen Garmendia Hizkuntz Politikarako idazkari nagusi jeltzaleak Gasteizko Legebiltzarrean atzo zuten eztabaidari buruz, PSE-PSOEk eta EAJk gai honetan sentsibilitate ezberdina dutela adierazi zuen Jauregik.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 Donostia, 1993ko maiatzak 10.- Jorge Balerdi, Lehendakaritza eta Araugintza Departamentuko idazkari teknikoak.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4774 Behin Mahaia eratuz gero, Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 139.2 artikuluan eta Ogasun eta Finantza Departamentuko azpiegitura organikoa eta funtzionalari buruzko martxoaren 17ko 27/1992 Foru Dekretuak agindu bezala eratuta geratuko dena, ekitaldia hasteko idazkariak ondasunen zerrenda eta enkantea arautu behar duten baldintzak irakurriko ditu, iragarki honen arabera, eta gordailuak onartu ondoren, norgehiagokaldiari emango zaio hasiera, sorta eskaintzaile onenari esleituz, eta guzti horren akta egin beharko da.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4778 Behin Mahaia eratuz gero, Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 139.2 artikuluan eta Ogasun eta Finantza Departamentuko azpiegitura organikoa eta funtzionalari buruzko martxoren 17ko 27/1992 Foru Dekretuak agindu bezala eratuta geratuko dena, ekitaldia hasteko idazkariak ondasunen zerrenda eta enkantea arautu behar duten baldintzak irakurriko ditu, iragarki honen arabera, eta gordailuak onartu ondoren, norgehiagokaldia hasiko da, sorta bakoitza eskaintzaile onenari esleituz, eta guzti horren akta egin beharko da.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 Goian aipatutako agiriak jatorrizkoen bidez edota Gazteri eta Kirol Departamentuko idazkari teknikoak legeztatutako kopien bidez aurkeztu behar dira.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Donostia, 1993ko maiatzak 13.- Ramón Martiarena Bergaretxe, Gazteria eta Kirol Departamentuko Idazkari Teknikoak.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Goian aipatutako agiriak jatorrizkoen bidez edota Gazteri eta Kirol Departamentuko idazkari teknikoak legeztatutako kopien bidez aurkez daitezke.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Donostia, 1993ko maitzak 13.- Ramón Martiarena Bergaretxe, Gazteria eta Kirol Departamentuko Idazkari Teknikoak.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Donostia, 1993ko maiatzak 6.- Juan Goñi, idazkari teknikoak.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 Idazkaria:

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7767 - Euskaltzaindia
- EITB (Euskal Irrati-Telebista)
- OHOko hiru euskara-irakasle (irakasteredu bakoitzeko bana)
- Euskal deklamazio alorrean berariazko itzala duen jakitun bat.
- Euskara Zerbitzuko bi kide, hizpidez baina boturik gabe (hauetariko bat, epaimahaiaren idazkari)

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Irtenbide judizialaren alternatiba gisa aurkezten den soluzio politikoak, urtebetean 89 pertsona, politiko eta enpresarien artean, kartzelara eraman, zazpi buru hilketa eragin eta alderdi politikoetako bi idazkari nagusiren (Bettino Craxi sozialista eta Giogio La Malfa errepublikarra) dimisioa ekarri duen arazoa konpondu nahi du.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Jose Luis Marcos Merino PSE-PSOEko idazkariordea eta Nicolas Redondo Terreros Bizkaiko sozialisten idazkaria Sestaoko alderdikideekin bildu ziren atzo eskualdeari bizi duen egoerarengatik gure elkartasuna adierazteko eta berrindustrializazio plana aztertzeko.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Ezker Batuak, berriz, CCOO sindikatua bere hauteskunde interesetarako erabiltzen duela adierazi zuen Bizkaiko sozialisten idazkariak.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 UGTko Metal federakundeko idazkaria den Manuel Fernandez Litok esan zuenez, AHV eta Ensidesa biltzen dituen CSI korporazioak Madrileko Gobernuaren baimena dauka inbertsio egitaraua martxan jartzeko.

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0015 Manifestaldi buruan Jose Elorrieta eta Santi Bengoa bi sindikatuetako idazkari nagusiak zihoazen, Berrindustrializazioa eta enplegua aldarrikatzen zuen pankartaren atzean.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0001 3. Idazkaria:

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 JOAN den asteazkenean, Joseba Aginagaldek, Arabako Ikastolen Elkarteko idazkariak, Errioxako ikastolek egindako lan miresgarria nabarmendu zuen.

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3427 Idazkariak gordeko ditu pleguak itxita eta errematea egin dadineko ekintzan agertaraziko dira, hau da, eskaintzak argitara jartzean.

331. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3428 IDAZKARIA.

332. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 IDAZKARI OROKORRA.

333. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Euskal Herritarrokek Jose Mª Aierdirekin (EAko Idazkari Nagusia) eduki dituen bilkuretan zuzendaritza adostu eta joera demokratiko eta aurrerakoi garbi baten alde apostu egin du, eta Cederna gobernatzeko programa-guttieneko batzuk izanen lituzkeen oinarrizko akordio bat bultzatu, beraz, oraindik ez dugu ulertzen akordio hori gauzatzeko ezezkoaren arrazoia.

334. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4247 Mahaiko bigarren idazkaria, Julián Orella Barrios.

335. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 M.ª TERESA RODRIGUEZ BARAHONA EUSKO
LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARIAK

336. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 Mahaiko lehen idazkaria, M.ª Teresa Rodríguez Barahona.

337. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 M.ª TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARIAK

338. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Mahaiko lehen idazkaria, M.ª Teresa Rodríguez Barahona. Oniritzia, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Joseba Andoni Leizaola Azpiazu.

339. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0006 Beatriz lehendakaria eta neu Uribe Kostako delegadu eta idazkaria garela esateagaz dana dozu esanda, ez?

340. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Idazkaria: Primitivo Rincon.

340 emaitza

Datu-estatistikoak: