XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Arana eta Goiri'tarr Sabiñ'ek esan eban, ta egi-egijaz uste dot, eztala asko errdera-ren baten ta geure Euzkerean itz idia ixatia errderatik etorri yakula esateko: asterrtu biarra dogu lenengoz itxorrkuna.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna erazua ixanda bere errderaz itz idiak ezpa-dauko itxorrkuna, Euzkerearena da bera; geyago be, bai-daukola errderaz, ta ez, nasaya beintzat, Euzkeraz, baña, gauza ikurrija geure erri- jaldekua dala, beste ixenik ezpa-daukogu, itxa Euzkerearena da; errderatikua, barriz, Euzkeraz beste itxa ba-da. (Ikusi EUZKADI, ser. 2, n. 1, p. 15-16.)

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Euzkeraz daukoguz aserria, gorrotua, guduba, burrukea, agirakea ta beste asko; bat-ez-batek eztau ikurrten gauza-ustia; baña bake-ustia, aserre-ustia, burruka-ustia, gudu-ustia, orok dira uste idiak edo mubeta idekuak.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Azkenengo bare'n dago bake'ren lenengo itz-atala ikurrkixun idiaz.

4 emaitza

Datu-estatistikoak: