XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 9. Urgazleak Euskaltzaindiari arrunteko naiz bereziko oarr, txosten ta ikerrlanak bidali bearr dizkiote; ta, buruzagiaren bayetzaz, batzarretan esku arrtu dezakete, iritzia azaltzen autarkirik gabe.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Larrañaga jaunak beste artikulu batera garamatzi, Aita Salbatore Barandiaran euskaltzale gartsuak Arbor-en aurtengo Martxoan azaldu duenera, eta Aita Barandiaran'enak, berriz, Lahovary jaunaren iker-lanetara: , Larrañaga jaunaren esana itzez-itz aldatzeko.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Iker-lan orien ondorea, dirudienez, auxe da, edo onelako zerbait behintzat: gure izkuntzak baduela aidetasun berezi bat egoaldeko India'n (brahui delakoa izan ezik) eta Ceilan'en zati batean bizi diren izkuntza dravidikoekin.

4. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Heiek biltzen omen dituzte batzuen ala bertzeen aburuak, eta hazaroan emanen dute Debré jaunaren eskuetarat beren iker-laneen bilduma.

5. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Urrengo fitxan aurkituko dituzute zuen iker-lana erreztuko dizuten bide batzuk.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Gizarte-Zerbitzuen plangintzarako proposamen-formulazioa.
- Proposamen-argibide eta -laborazioa, gizarte-zerbitzuei dagozkien aurrekontuak egiterakoan hartu beharreko erizpideei buruz.
- Gizarte-Ongunderako LurraIde-Kontseiluen eginbeharren aholkumendu eta koordinaketa.
- Txosten, ikerlan eta diktamenak egitea.
- Jaurlaritzari aholkuak ematea, honek haren kontsideraziora jarriko dizkion gaietan.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Ikerlan mugatuagoen ondoan, Historia Unibertsalari liburu eder bat eskaini dio (XVI-XVII. mend.): sintesi irakurgarri eta bizia.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Pevsner eta Gabo (elkarren senideak) laster atera ziren Errusiatik: Parisen eta New York-en jarraituko zituzten beren ikerlan estetikoak.

10. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Ez dago esan beharrik ere gaiaren konplexutasunaren aurrean metodo edo ikerlan modu ezberdinak har daitezkeenik, hizkuntzalarien artean azterketa era nahiko ezberdinak eta batzutan kontrajarriak aurkitzen baitira.

11. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Hemen laburki baizik emango ez dudan azalpen honetan, sail hauetan topatu ditut lekukoak eta frogabideak: 1. N. Holmer eta J. Basterretxea jaunen iker-lanetan oso bereziki; nahiz, ageriko denez, Azkue eta Altube ere kontutan izan.

12. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0342 Badaukagu azpi-euskalki honi buruz deskribapen fidagarri bat: Donostia-ko Julio de Urquijo Mintegiak 1964-an argitara zuen ikerlana, El idioma vasco hablado, Nils Holmer-ena.

13. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 Horregatik poztu nintzen hainbeste, halako batean ere, aspaldiko nire erreguei amore emanaz, Kristandadeko Enperadore Txit Agurgarriak Jainkoak demaiola bizitza luzea gure gaztelu-komentu honetara bere Gorte Goreneko aholkularirik ospatsuena, frai Arthur Huxleyville-koa, bidaltzea erabaki zuenean, hemen gertatzen diren anabasen ikerlanen ardura beronen gain utzirik.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 ARAUDIA Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongreso hau honako arauez ihardungo da: GAIAK: Kongreso honen xedea 1700-1876 arteko urtetan barnesartzen diren Euskal Herriarekin erlazionatutako ikerlanak izango dira.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Teoriaz eta aurreiritziz gidatua dago edozein ikerlan, eta ez dago metodo majikorik jendearen pentsakera eta sentikera deskubritzeko.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hemen sartzen dugu gure ikerlanean famili hizkuntzaren aldagaia.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0080 Odon Apraizen ikerlanek erakusten dutenez, Gebarako juduak ere euskaraz mintzatzen ziren XV. mendean.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Marearteko animalien tenperatura altuekiko eta baxuekiko erresistentziari buruz burutu diren ikerlanak, ugariak izan dira.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Komenigarri da, ba, beraz, antropologoak bezala beste pertsona zientzietako azterlariak beren bizitzagatik ezagunena zaien hartatik ikerlanean hastea.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Bilduma haundi honen jarraipenean, ikerlan gehiago gaineratzen nihoakion moduan, arazo hau eta beste hainbat zuzen zuzenean askatzen ahaleginduko naiz.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Aurreko etnografiazko egunkariak ederki azaltzen digun elementutariko bat hauxe da: ikerlariek beren ikerlanez barne barnean pentsatzen dutena, profesiozko harremanetatik at aurkitzen direnean.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Ikerlan honetan nire pentsabidearen froga ugari agertzen da, hain zuzen.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Trukean, ikerlan hau eta bere antzera egindako edozein irakurtzen duenak ere etikak hutsik egiten ez diola irakurtzera behartua dagoela gogoratzen diot.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Eta koska honetantxe izan daiteke, orain arteko ikerlanen kale egitea.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Guzti hau, euskerari buruz hemen agertzen dugun ikerlan honen ondoren (eta agertu daiteken beste batedobaten ondoren) munduko hizkuntza zaharren ikertzeak argitu eta erabakiko du.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0105 Beraz, lehenago ere aipatu dugun or hori (izor, ilor, azkor, az-ke-or, aserrekor e.a.) ur fonemaren aldaki bat besterik ez dugula azaltzea, ikerlan honen ardatzki dugun eretxia gotortzea dugu.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0206 Ahoskien ikerlanean ondo ikusi dugu, izen honek duen indarra.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0083 Nire ikerlanerako materiale egokia lehen urteko bigarren semestreko haurren azterketak ematen zidan, baina zaila zen hain adin laburreko haurren materialea biltzea.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Honetan legoke ikerlan berri baten premia, bai literatur sorkuntzarako, bai itzulpenetarako hizkuntza bizia eta giartsua finkatu nahi badugu.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 Gure alderdi hauetako lurrak, zenbateraino diren ordeka ala aldapa, jakiteko, beste iturri batzuetatik jasotako zenbait dato eman ditzagun orain: a)Consejo Económico Sindical Provinctal delakoak 1972. urtean argitaratutako Estructura y perspectivas del desarrollo de la Provincia de Gui púzcoa ikerlanak hau dio: Lur eremuaren % zenbatek / Zenbaterainoko aldapa /3-tik behera /% 3-tik % 10 bitarte /% 10-tik % 20 bitarte /%20-tik %30 bitarte /%30-tik % 50 bitarte /%50 baino gehiago} b) Beste zenbaitek uste duenez: (...).

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Guzti hau kontutan harturik Azurmendi jaunaren ikerlana behar-beharrezkoa genuen eta euskal etnografian hutsune bat betetzera dator.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Egin dudan ikerlan batez da txosten hau.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0418 Lan hau egin dut denbora berean okzitanisita ta erromanistentzat eta horregatik Mitxelenak erakutsi bidetik Fonetikarekin ta Hiztegiarekin horien hizkuntza, batean, frantsesez dago ikerlana.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Tolosako Artxiboak izan zuen, eta ez gutxi, bere ikerlanen berri, iraganean sakonduz gure arbasoen historia bizitasun eta interesez betearen ikertzaleei zerbitzatzeko.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Bere ikerlan eskerga horren seinaleetako bat Historia del Archivo General de Guipúzcoa lana dugu, Diputazio txit Garaiak 1953ko urtean argitaratua.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Alde batetik SIADECOk aukera ematen dit nire ikerlanak aurrera eramateko.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Hala ere, ahozko literaturari buruzko ikerlanak aurrera doazen neurrian, hau ukaezinezko erreferentzi puntua bihurtzen ari da literatura nazional modernoari ekiteko orduan.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Beste hiru lurraldetan ere, hots, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ETNIKER Taldeak antolatu ziren, eta hoiek dagozkien herritan ikerlanean ari dira nafarren ihardutze-arauak eta itaun zerrendak heurak erabiliz.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horretzaz gainera, eta hoietako kide askok eskatutakoari erantzunez, taldeen arteko harremanak sendotzeko, bere itaunketetan, ikerlanetan eta bere lanak argitaratzerakoan sortzen zaizkien arazoen berri elkarri emateko etabar urteoro taldearteko bilkura bat egitea egoki litzatekela pentsatu zen.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Talde hau, folk eta rock musikak bizi duen fenomenoaren barruan bizi da, bi estiloak uztartzeko ahaleginetan eta ikerlanetan.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Soinu herrikoiak bilduz herriz herri aurtengo ihardunaldian ikerlana sakontzen ahalegindu dira Udako Euskal Unibertsitatean Musika saileko partaideak.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Alde batetik pedagogia arloa izango genuke eta bestetik ikerlana.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Piskanaka beste elementu eta ekimen berriak erantsi zaizkio, orrela jolas eta kanpaleku eremuak eraiki, Arrera Etxea egin, ikerlanerako abel eta baso ustiategiak jarri dira.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 1980 urterarte azterketak edo legeari gehiegi atxikiak ziren, edo oso zuhurrak euren ikerlanetan edota ez zuten zehaztasun haundirik eskaintzen.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Doktore-titulua erdiesteko, Lizentziatu, Arkitekto edo Ingeniari-tituluaren jabe izanik, horren arauerako Doktorego-Programako ikastaro eta mintegiak egin eta gainditu, eta Doktore-tesia aurkeztu eta onartu beharko da, berau, Doktorego-Programari dagokion zientzi, teknika edo arte-arloko gai bati buruz, ikerlan originala delarik.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Hala nola COMETT deitu sailean, Europatik diru laguntza bat ardietsi duten Baionako SEI, AMAIA eta Komertzio Ganbarako IDLS (1) Orain arte lanean ari izanak ziren inginadoreak etortzen ziren IDLS hortara beren formakuntza hobetzera. Orai, maitrisa duten istudianteak etortzen dira. Beren egonaldiak Arrasaten egiten dituzte IKERLAN-en eskolak, hegoaldeko Ikerlan eta Eskola politeknikoa Arrasaten eta Donostiako CEIT (Centro de estudios y investigaciones Tecnicos) elgarrekin aritzeko.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Esperientzia eta ezagutza meta handia dugu dagoeneko, zenbait herrialdetan ikerlanak egun zein egoeratan dauden isladatzen duten bibliografietatik hasi eta monumentu, aditu, enpresa eta materialen zerrendetara iritsi arte.

48. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Psikologi eta hezkuntza-alorreko zenbait adituk egindako ikerlanek erakusten digutenez, haurren garapena ez dago heltze-prozesuaren eta giroaren menpe soilik, hein handi batean subjektuak ingurune sozial eta kulturalarekin duen elkarreraginaren menpe ere badago.

49. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00014 Izan ere, PKr-ren erabilkortasunaren eta indarra ekoizteko ahalmenaren artean erlazio estuak daudela frogatu dute zenbait ikerlanek (Bogdanis eta lank. 1995; Bogdanis eta lank. 1996; Katz eta lank. 1986; Sahlin 1986).

50. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 1.9. IKERLAN BIBLIOGRAFIKOAREN LABURPENA

51. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Laburbilduz, orain arte egin diren ikerlanek aztertu eta frogatutakoaren arabera, egunero 20 g Kr inguru ahoz hartzeak, 5-6 egunetan zehar, atsedenaldiko gihar-Kr-ren kontzentrazio osoa nabarmenki igoaraz dezake lagun geldikorrengan edo arinki entrenatuta dauden lagunengan.

52. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Zenbait ikerlanek adierazten dutenez, igoera honen heren bat gutxi gorabehera PKr moduan metatuko litzateke.

53. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Zenbait ikerlanek, gehienetan entrenatuta ez dauden lagunekin eta laborategiko kondizioetan burutuak, ahozko Kr-ren gehigarriak sprint motako ariketetan errendimendua hobetu dezakeela frogatu dute, intentsitate altuko ariketak errepikatzerakoan gihar-nekearen hasiera atzeratuz.

54. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00055 II. Ikerlanean, gorputz-masaren igoera bat ikusi zen KREATINA taldean gehigarria hartu eta gero (71,7+10,1 kg-tik 72,4+9,8 kg-ra, Pamplt;0,05).

55. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00055 III. Ikerlanean ere KREATINA taldeak bere gorputz-masa esanguratsuki igo egin zuen gehigarria irentsi zuen egunetan zehar, 73,8+5,7 kg-tik 74,4+6,0 kg-ra (Pamplt;0,05).

56. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Orain arte egin diren ikerlanen artetik, ordea, III. Ikerlan hau oso entrenatuta dauden kirolariek 2,5 s azpiko iraupena duten sprint-korrikaldi errepikatuak egiten dituztenean Kr-ren balio ergogenikoa erakusten duen lehena da.

57. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00073 Ikerlan honetan eta beste zenbait ikerlanetan (Birch eta lank. 1994; Earnest eta lank. 1998; Greenhaff eta lank. 1993; Myburgh eta lank. 1996; Peyrebrune eta lank. 1998) Kr-ren irensketaren ondoren aurkitutako ariketa-ondoko odol-amoniakoaren kontzentrazio murriztuek ADPtik ATPren formazio maila areagotu bat iradoki egiten dute, adeninako nukleotidoen degradazio txikiago bat ahalbidetuz.

58. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00073 Dena dela, aurkikuntza hau aintzakotzat hartu baino lehen, II. Ikerlan honetako 50 m-ko lasterketan plazeboa irentsi zuen taldean ariketa-ondoko odol-amoniakoaren kontzentrazio gutxituta aurkitu zela ere aipatu beharra dago.

59. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00073 III. Ikeranean burututako SETren ondoren neurtu ziren odol-amoniakoaren kontzentrazioaren balioak 21. Irudian agertzen dira.

60. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Izan ere, oraintsuko ikerlan batean lagun bakar baten giltzurrun-funtzioaren narriadura Kr-ren gehigarriaren ondorio zela baieztatu da (Pritchard eta Kalra 1998).

61. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Dena dela, txosten honetako ondorioak, beste ikertzaile batzuen kritika zuzenak jasotzeaz gain (Greenhaff 1998; Poortmans eta Francaux 1998), Kr-ren gehigarriak lagun osasuntsuengan giltzurrun-estresa igoarazten ez duela aditzera ematen duten zenbait ikerlanen ondorioekin ez datoz bat (Engelhardt eta lank. 1998; Kreider 1998; Kreider eta lank. 1998; Poortmans eta lank. 1997; Vandenberghe eta lank. 1997).

62. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Izan ere, Kr-ren gehigarria irensten zuten lagunek aldi berean intentsitate altuko entrenamendurik jarraitzen ez zuten ikerlanetan ez dira honelako entzima-maila altuak aurkitu (Engelhardt eta lank. 1998; Kreider 1998; Sipilampauml; eta lank. 1981).

63. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00089 Tesi hau osatzen duten ikerlanak ondoren aipatzen diren erakundeetan egin dira, 1995. urteko martxoaren eta 1998. urteko urriaren artean: Laboratoire de Physiologie - GIP Exercice, Faculté de Médecine Jacques Lisfranc, Université Jean Monnet, Saint-Étienne; Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea, Gasteiz; Centro de Investigación y Medicina del Deporte, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutoa, Iruñea.

64. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 Eta askatasun osoz joka nezala, nere literatur ezagupen eta, batez ere, moral-zuzentasunean irmo sinisten zutela-eta, bai ene idazki, saio, iker-lan nola eguneroko bizimoduan argi eta maiz erakutsi bezela.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00096 200 urtearen inguru eginiko ikerlan luzea, Mishna deritzo. Orok onarturiko lana da. Geroagokoa da Talmud deitu azterlan-bilduma.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Aurreko printzipio orokorretik abiatuta, haurrak babesik gabe dauden egoerak lehen unean antzemateko premia sustatu behar da. Izan ere, horrelako egoera batean dagoen haur batek jasaten dituen kalteak eta sufrimenduak besterik gabe justifikatzen dute printzipio hau. Baina horretaz gain, pronostikoa eta birgaitzeko prozesuaren eraginkortasuna zeharo hobetuko dira haurren babes faltaren antzemate hori lehen unean bertan ematen denean. Horixe diote, hain zuzen ere, eginiko ikerlanik gaurkotuenek.

67. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00029 Bull-ek (1976), adibidez, hauxe dio gai honi dagokionez: Ez da sexuen arteko ezberdintasun garbirik aurkitu irizpide moralari buruzko ikerlanetan. Mutilek baino lehenago garatzen dutela neskek adieraziko luketen ezaugarriak eskaini izan dira, baina joera batzuk baino ez dira, eta inolaz ere ez erabateko frogak

68. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00012 Honek guztiak ikusarazi digu aurrerago egingo ditugun ikerlanetan nitrogeno organikoaren zein mineralizatuaren analisia eta bai hostoetan dagoen nitrogeno-zatikiaren analisia ere egitea komeni dela.

69. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Ezezagutzearen sustraiak bibliografiarik ugariena batipat ingelesez erabili behar izatean, gure inguruan burubide pragmatikoaren araberako ikerlan urrian, sarrera gisako eskuliburu eskazian (ia ezean) eta abarretan bilatu beharko lirateke.

70. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Ikerketak: Garrantzi handiko ikerlanen azalpena.

71. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Izan ere, Idazlan guztiak honen ezaugarrietako bat horixe baita: autore bilduaren lanak dakartza, baina horiekin batera baita idazle hari eta beraren idazlanei buruz burutu diren ikerlan eta azterlanak ere.

72. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Bosgarrenarekin, Orixe eta bere garaia, beste molde bateko ikerlan batera heltzen gara.

73. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Batzorde honetan, Bizkaitiko Jose Luis Lizundia, Kepa Enbeita eta Xabier Kintana zeuden. Bizkaiko Alfabetatze Kanpainen sorreran hiru batzordeko euskaltzain laguntzaile hauek gorpuzten dute Alfabetatzea. Jose Luis Lizundia Bulegoan, Kepa Enbeita herrietan eta Xabier Kintana ikerlanetan eta irakasleak prestatzen (7) Elgezabal, Patxi. Aurre, Jon. Goikoetxea, Juan Luis. Alfabetatzea barrutik, Anaitasuna aldizkaria, 311. zenbakia, 1976, 8. orri.

74. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0037 Eta bilatuz gero, beste batzu ere sortzen dira, egokitasunari arreta gehiegirik jarri gabe: OZTIN 55 UMANDI: Op. cit., 33 or. (URDIN gris adierazteko uzten du); LOPEZ-MENDIZABAL I.: Op. cit.; bestalde Manuel de la Sotaren antzerkilan baten izenburua zen ere: Decoración para OZTIN (azul), una pieza que canta la nostalgia de los pastores que de las montañas han bajado a las fábricas, del verde al azul del mono, en la ahora industrializada Vizcaya, BARAÑANO, C.: Pintura de José María Ucelay. Caja de Ahorros Vizcaina, Bilbao, 1981, 51 or., MORA 56 Benafarran (Saraitzun) kokatua, zalantzazko bezala: Mora, azul, bleu. Moraiska, azulado beuampacirc;tre, bleuté. AZKUE, R. M.: Op. cit., AZULA 57 Ikerlan honetan aukera izango dugu hau egiaztatzeko. Bestela, badago hau aipatzen duenik ere: MUJIKA URDANGARIN, L. M.: Op. cit., 2,19 or., edota azken kasu hau bezala, erdarazko egokipen fonologikoak diren BLUIA 58 LARZABAL, P.: Op. cit., 402 or. edo BL\ 59 LARRESORO: Op. cit., 35 or. .

75. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Gipuzkoako Artxibo Orrokorrean, Tolosan, 1805-1845 aldiko 93 ordeinu aurkitu dugu geure ikerlanerako, (ik. honako artikulu honen 3.4 puntua).

76. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Azken finean, herioa da gure ikerlanaren helburua.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Mendeurreneko erakusketaren argitalpen napolitar, madrildar eta newyorketarreko Katalogoek eta oso bereziki madrildarrekoak, osoago eta xehekatuagoa baita bilduma kronologikoa, bibliografia zabala eta saiakera-sorta handia biltzen dituzte, luzaroan, inondik ere, artista honi buruzko edozein ikerlanetarako abiapuntu gisa iraungo dutenak.

78. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Nere ikerlanean ez dut astirik galduko horien jorratzen baina aitortu behar dut, gure gisakotasuna (orijinaltasuna) hobeki kokatzen, zehazten eta finkatzen, ustegabean lagundu nautela.

79. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Nere ikerlanen esnaurketek eroan naute, gure historia gure etnologia, eta gure hizkuntzari buruzko mitoen kritikatzera.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Nire ikerlanetarako behar nuen nik informazio hau, eta horretarakoxe bildu nuen.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Ez behintzat, ezta hurrik eman ere, euskalari ikasien goimailako ikerlanak.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 Horrela, ikerlana hasterakoan, nire ikuspuntu teorikoaren arabera, gramatikaren jabekuntzaren bidean haurrek honako aroak beteko dituztela pentsatzen nuen:

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 Guzti horrexegatik, haur euskaldunek euren hizkuntzaren jabekuntza-garapenean, gramatikarenean hain zuzen, egiten dituzten aro ezberdinak bereztea izan dut ikerlan honetako helburua.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0216 Sail honetan azterlan eta ikerlanak aurki ditzakegu, maila teorikoan edo enpirikoan alderdi zehatzak edo orokorrak aztertzen dituztenak.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 J. Azurmendirentzat, aldiz, liburu horixe bera zein generotan koka daitekeen erabakitzea: iker-lanean, saiakeran, literaturan, edo beste nonbait.

86. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00027 Beraz, eredua hautatuta, etnografia egiterakoan hiru gai bereiztu behar ditugu; objektua, lekuan lekuko ikerlana eta etnografia-idazkera.

87. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Lekuan lekuko ikerlana

88. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Lekuan lekuko ikerlana ikertzailearen tokilana izango da. Tokilana ez da bakarrik izango leku fisiko bat, hau da, etxe bat, gela bat, artxibo bat, sail bat eta abar; baizik baita ere toki horietan objektuarekin sortzen diren hartu-emanak.

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00322 Corominesen ekarpenean gogorarazi behar ditugu halaber pertsona- eta leku-izenez burutu dituen ikerlanak.

90. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00027 Irekia da poema askok are gehiago, bertso askok irakurketa ezberdinak eta inoiz kontrajarriak izan ditzaketelako G. Markuletak. Han izanik hona naiz liburuari buruzko erreseinan, Sarrionandia anbiguetatean maisu dugula zioen (1993: 2). eta, halaber, poema oso batek askok irakurketa literalaren ondoan eta berarekin batera irakurketa metaforikoa ere ametitzen duelako Horregatik, hots, lan honetan zehar interpretazio bat aurkeztearekin batera poemok irekita utzi nahi zutena ixten ari naizelako, beharrezkoa zait aurkeztuko dudana poemak agortzen ez dituen irakurketa posible bat besterik ez dela azpimarratzea. Bidenabar, irekitasunaren eta komunikazio bikoitzaren (komunikazio literala eta, aldi berean, metaforikoaren) alderdi hauek Metafora literatur kritikarako lanabes gisa: B. Atxaga. J. Sarrionandia izeneko ikerlan zabalagoan aztertuko ditut, bestelako hainbat alderdirekin batera. (ikus, adibidez, Ezagutzen duzu negua?, Zaurituarekin lubakian, Solas meteorologikoa, Untzigintza, Gereziak jateko sasoia iritsi da eta Iluntasuna nehurtzen).

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 Baina azken hogei urteotako ikerlanak aztertzen baditugu, gero eta gehiago dira elebiduntasuna azal dezaketen eredu teorikoak.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0224 Historialaria da John Bieter eta burutua du ikerlana, Mark bere anaiarekin, Idahoko euskaldunen historiari buruz.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0085 Aztarnategiak benetan aztarnarik duten ala ez ikusteko, arkeologoek aurretik ikerlan bat egiten dute.

94. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0076 Testuko zuhurtzia, jakintza-zorroztasuna, konfidantza- eta segurtasun-eza, ikerlanean motz, hotz, kokil jokatzea, egiazta daitekeena bakarrik onartzea eta kontrara, sentimenduak uxatzea, poesi senaren askatasuna eta izpirituaren hegaldatzea estekatzea... dira, nonbait, euskara hizkuntza bat besterik ez dela uste duten Mitxelenari eta Urkixotar latinzale amorratuei datxezkien ezaugarriak.

95. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0071 Grabatzeaz gain, HEGEHJ taldea saio hauen transkribaketez ere arduratu da, eta gu materiale transkribatu honetaz baliatuko gara ikerlan honetan.

96. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00115 Tesi lan gisa prestatzen ari naizen ikerlanak, Maurice Harriet (1814-1904) haltsuarrak bere eskuz landu zuen euskara-frantsesa hiztegi argitaratugabea du aztergai.

97. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Baina iduritzen zait bestalde laguntza handia emanen diotela ere Xan Irigaray-i, bere tesiaren bermatzeko, Jean Delumeau historialari zorrotzak egin ikerlanek eta idazkiek (ikus: Le Péché et la Peur: la Culpabilisation en Occident: XIII-XVIII síecles, J. Delumeau, 1984).

98. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Ignacio Borrasek azaldu zuenez, hantxe bildutako anbar guztia Arabako Natur Zientzien Museoan dago, eta leku horretan jarraituko du egiten ari diren ikerlanak amaitu arte.

99. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Barandiaran Fundazioak gogoratu duenez, Jose Miguel de Barandiaran jaunari 1979an Oñatin eskaini zitzaion omenaldia zela eta, ekitaldi hau ikerlanaren jarraipen batean gauzatu zedin, urteroko ikerketa-beka bat sortzea erabaki zuen Eusko Ikaskuntzak.

100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Ikerlanerako bere herriko idazle bat hartu nahiak eraman zuen Nemesio aukeratzera.

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Baina, esan bezala harira joanaz, ikerlan honen Euskalerriratze prozedura azaltzea nahi izango nuke besterik.

102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Edonork aurkez dezake Goierrirekin zerikusia duen gai bati buruzko ikerlana.

103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Ikerlanak emateko epea martxoaren 31n amaituko da.

104. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal Musika eskolen finantziazioari buruzko galdera

105. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal musika eskolen finantziazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

106. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Mª Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak idatziz erantzuteko galdera egin du musika-irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta Udal Musika Eskolen finantziazioari buruz.

107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 HASI berria dugun urtean argia ikusiko dute Lur etxeak prestatutako Lur hiztegi entziklopedikoa - hilero bana kaleratuko dute - eta Elhuyarren Euskal Hiztegi entziklopedikoa - abendurako - izeneko ikerlanek.

108. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Hori horrela, era horretako ikerlanak ezagutzera ematearen beharra ikusi zuen Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP); hortaz Doktoradutza-tesiak izeneko bilduman, eta Hezkuntzaren eraginkortasuna eta irakaskuntza elebiduna Euskal Herrian izenburupean, euskararen normalkuntzarako baliogarri izan daitezkeen bost ikerlan bildu ditu.

109. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Jose F. Lukas-ek irakaskuntza elebiduneko eredu zehatzetan haurrek matematikan lortzen dituzten emaitzak ditu ikerlan.

110. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Amaitzeko, horrelako ikerlanetan erabilitako metodologia azpimarratzen dute editoreek.

110 emaitza

Datu-estatistikoak: