XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ta au, barruko gogoa agertzeko egoki izango diran gurkizun, edo ikur ta ezaugarri ageriz.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Aberrija matte dabenaren ikurr ezaugarrijena elia ondo jakittia da.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Abots bakarr bat adierazteko, ikurr bikoitz batzuk darabilguz: ts tz.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Itzaren bigarren atala s- naiz z- rekin asi ba-dadi, -d ta -g, lenengoaren azken igidin oneik, aurrerago aitatu ta azaldu dodan aldakuntza berbera egiten dabe: biak -t izatera itzultzen dira, ta aurrez-aurr daukezan beste orreikin alkarrturik, abots bakarra adierazten dauan ikurr bikoitz ori egin daroe.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Zetan esan bez, ikurra baño abotsa lenago da; baña ikurren bidez abotsen alkarr jote ori argiroago ager dadin, arau ori atzekoz-aurre ipiñi dot.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 R- naiz aldatu naiz ez aldatu, abots bateko ikurr bikoitza egiteko eran beste igidiñez ezin alkarrtu ta batu daiteke: baña ori ta guzti be, len aitatu dodan aldakuntza berbera dagi: bigarren atala gediñez naiz igediñez asi, aldakuntza bardiña egiten dauala esan nai dot.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0597 Bigarren atalaren lenengo igidiñaz, abots bateko ikurr bikoitza egiteko eran ezin batu ta alkarrtu ba-dira, -d ta -g uldurik, bigarren ataleko igidin ori berari dagokion gogorrera aldatu oi da.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Ta Elu abixenan dakusgun aurreko e ori bere ikurran, ¿zer-ete da?.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Eguren (egi-guren) abixenak dakusgun E, erderatiko loma edo ladera ikurragaz.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Idoro biar da ba alegiñez ikurr-egizkua, ondo tokijari ta gauzai begiratuta ta gero toki bakotxan albo ixenak itanduta, illuna argittu dagidantzat.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Nai ta nai ez, izan bear gure Anai Garate ere aren seme kutunai; nai ta nai ez, azaldu bear bere bizitzan eraspen gozo onen ikurr eta ezagugarriak.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Erderazko itz oyek nik dakitaneraño onela euzkeratu leizke: 1.ª LIGAZON.. Bigarren ikurr au adirazi nai bada Apeotza esan leike.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Lenbiziko ikurra esan nai ba'da easkina itza da guziz egokia eta euzkeldunak erabiltzen dutena.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uso tortolen aldaketa ari dala ta, eiztariyak gogor dabiltza ayek arrapatu nayian goizeko intzak biltzen, onen ikurrak eskier ta ugariyago etxeratuko dituzten bezela, tamalez eiza ori gutxi omen dabillelako.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Itz onen ikurra argi ez dager; batzuk lagija dikurrala desae, beste batzuk ezaguntza edo jakiturija dikurrala.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Gerra-pistiaren ikur.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oboak, suastikak, kardu-lilia eta beste ikur batzu.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskalerriko arri-lanetan maiz agertzen dira eguzkia irudi diruditen ikur zenbait, eguzkiaren kultutik sortuak agian; ikur oriek obo bakarrak, erdibaten inguruko obo askoak, lerro zuzen eta kakotuzko gurpilla, bosertzeko edo pentalfa, suastikak, arrautz-iduriko ikurrak, larrosandiak e.a. dituzute.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Naizta edesti-garaian aipatu ikurrak apaingarritzat, soilki, erabili izan, noiztanka eguzkiaren iruditzako ere erabili ditute gaur egunean ere.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Guk eskualdunek badugu gure mintzaian ikur (3) ikur significationbereko hitz bat; hitz hori da: aberria, erran nahi baita arbasoen lurra.

21. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Donostiarr, gogorr , samurr, arrtega, arrtean, harrgin t.a. erraitean, euskaldunak r gogorraz ebakitzen ditu hitz horiek, garra, zorro, lurra erraitean darabilgun r berberarekin; beraz, idatzi ere r gogorra adierazteko hautatu ikurraz (hau da, makiladun r edo bi rr kin) egin beharr lizatekela dirudi.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 4. Idazkera inguruko gauza batzuk aldatu (esate baterako geldiuneak adierazteko, ikurrak transliterasino ereduak).

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Esaterako, zergaitik Tx, Tz ta ts idazteko abots batentzat ikur bi?.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Lenengotan, sei ikur onartu ziran bokal edo abots bakartiak (a, e, i, o, u,û) eta 25, konsonanteak edo abots lagundunak idazteko.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Errege Katolikuak, azkenez, Ibarguen'darren etxea izan eban ostatu: atarian oindiño oiñarri be aurkitzen dira euren burdiñezko oboakaz, erregeen egoitza ikur dabela.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Bonba su-emoille areik aleman fabrika =rHs=-koak ziran eta 1936-an noizkoak ziran ipiñiak, euren ikurrak iñoanez.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ba-dakigu Uri txiki bat gareana munduko besteen artean; berau, alan be, ospetsu egin izan dabe, naiko ospetsu, askatasun sozio-politikuek ikurra dan Zugatzak lenengo eta gero, aipamen triste ta negargarriz, gaur gogoratzen dogun bonbaketa anker-basatiak; ainbat gizon eta emakume errubakok euren aragian ixil-gordean eroandako bonbaketa gaiztoa, artean be oraindik bizi diranen bakeoiu lez illezkor egiña.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 3. Herbailtasunik gabeko auto-eramaleek kokatze-toki bereziez berekasa baliatu ez daitezen, kokatze-tokiko zolan Eusko Jaurlaritzak onartutako nazioarteko ikurra pintatu beharko da, auto-eramale herbailak hitzak esandako ikur horren azpian euskeraz eta erderaz idatzita.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 AB eta CD bi bektoreren arteko ekipolentzia hori berdin ikurraz adieraziko dugu: AB = CD.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00323 Hitz bakoitzean bost ikur onartzen dira.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 1.2.- Ikur kimikoa Irakur eta ikas: Elementu kimiko guztiek izen bat dute eta kasu askotan aintzinetik datorkie (ezagutzen direnetik), baina elementu kimikoa aurkitu berria bada, bere aurkitzailearen izena hartzen du edota bere propietate, ezaugarri edo beste edozein arrazoin dela eta, aurkitzaileak jarri nahi izan diona.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Elementu hauek osorik izendatzeak suposatzen duen arazoa kontuan izanik, batez ere parte hartzen duten konbinaziotan, aintzinetik egin dira ahaleginak elementu kimikoak ikurrez identifikatzeko.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Grekoek ere haseran ezagutzen zituzten lau elementuei (besterik ez zegoela uste bait zuten) ikur bana jarri zioten:
SUA
URA
AIREA
LURRA

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Geroago, elementu berriak aurkituz zihoazen neurrian ikurrak atxekitzen zitzaizkien.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Ikur hauek, edo antzekoak, elementu berriak aurkitzen ziren neurrian gehituz joan ziren, Lavoisierren garaia arte erabili zirelarik.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 Behean elementu batzuk beren ikurrez dituzu eta horiek ezagutzea eta gogoan hartzea beharrezkoa zaizu.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 Ikurra
Latinezko izena
Gaztelerazko izena
Euskal izena
Ingles izena
Ag
Fe
Cu
S
Au
Pb
.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 b) Azal ezazu, zure ustez, zergatik elementu askori latinezko inizialak jarri dizkioten ikurtzat, eta beste batzuri berriz, ez.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 d) Elementuak izendatzeko, zergatik ote dago nazioarteko ikur batzuren beharra? Arrazoinak eman.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 e) Saia zaitez gogoratzen zein elementuri dagozkien ondoko ikurrak.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Hori lortu ahal izateko, bidegurutzeetan aurkitzen diren ikurren esanahia errespetatu beharko dute.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Bi bide daude, gutxienez, lan hau aurrera eramateko: a) Elementu bat aukeratu eta hasieratik abiatuz, eta ikurren esanahia errespetatuz, bere aparkalekua bilatuko du; b) Bide bat segitu, bertan definitzen diren ezaugarriak kontutan hartuz, aparkaleku bat topatu arte; ondoren, horreraino ailegatzeko jasotako ezaugarriek esango digute toki horretan zein ipini.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 ez lotura: ikur ukatu batean.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 eta lotura: ikur baten ondotik beste bat datorrenean.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Hitz idatzi bat sartu dugu, ezinbestean, izan ere ez bait dugu oraingoz ikurra + jarri nahi.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Hobeto dela iruditu zaigu maisuak eta hitza irakurtzea ikurra sartzea baino.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0006 Ohar zaitez ikurrak multzokoa dela eta ikurrak multzoakoa ez dela adierazten dutela.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0006 Esate baterako, P multzoaz esan dezakegu alegia: P = Krabelina, mokobelarra, tulipaia krabelina P / katua P Ikus arretaz honoko diagrama hau eta behar danean ala ikurrak jarriz osa ezazu.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0006 Aurreko multzoak gogoan izanik, ala ikurrez taula osa ezazu.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0055 Hamar kopurua adierazteko ikur bat behar dugu eta hamaika adierazteko beste bat.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0055 Guk, hamar ikurrez eta hamaika ikurrez adieraziko ditugu.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 Matematikaz esaldi hauetako bakoitzari dagokion edo ikurra aukera eta jar ezazu.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 14. ERAGIKETA KONPOSATUAK: bi zenbaki eta ikur bat baino gehiago dituen eragiketa.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 A aztertzen ari garen multzoaren adierazlea da, eta eta ikurrak erabiltzen ditugun eragiketenak.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0023 Bi multzoren arteko kenketa adierazteko, beraz, \ ikurra erabiliko dugu.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0031 Multzo hutsa adierazteko 0 ikurra erabiliko dugu.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0157 Aski dugu horretarako biak ELKARREN PAREAN paratzea, eta bien zabalerak begiratzea: Aldera itzazu angulu hauek, eta =, >, < ikurrak erabiliz idatz itzazu berei buruzko berdintzak edo desberdintzak:(...).

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 1) desberdintzen alderantzizkoa egin dugunean ikurra aldatu egin dugu, hau da Zergatik? Taulan ikus daitekeenez, zerora hurbiltzen denean zatiduraren balioa 1era hurbiltzen da.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Noiz paratzen ditugu bi puntu hauek? Bi puntuek, gainerako ikurrek egiten dutenaren antzera, etena markatzen digute, baina besteetan gertatzen ez den bezala, esan daiteke bi puntuak seinalatzen ditugun lekuak adierazi nahi duela pentsamendua ez dela oraingoz geratu.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 Lerroa itxia bada, ikur berezi batez adierazten da .

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 10. HERRI BAT ERREPRESENTATZEN DUTE: INSTITUZIOAK ETA IKURRAK

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0173 Molekula bakoitza zenbakizko erlazio aldaezinean dauden atomo batzuz osaturik dago, horregatik formula bat idazterakoan, molekula osatzen duten atomoen ikurrak, mota bakoitzeko zenbat atomo dauden azaltzen duten azpiindizeez idazten dira.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Honela, etxe guztietan ikur berdina ikustean, berrogei lapurrek berriro oihanera nahi zutena lortu gabe itzuli behar izan zuten.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Perkusio tresnak erabiliz eta ikur konbentzionalen bidez albisteak igortzen ziren leku batetik bestera.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Bestetik, ikur berri asko sartu zituen Logikan, azken batez, ikur hauen kalkulu hutsaren mailan utzi nahi bait zuen Logika.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Hona hemen Leibniz-en hitzak: Abantail paregabeko hau bakar-bakarrik ikur aritmetiko eta algebraikoek erakusten dute; beraientzako dedukzio osoa ikur hauen erabilera hutsean gelditzen da, eta akatsen bat azaltzen bada, ikur horien erabilera txarrean bilatu behar da...

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0014 Honela idatziko dugu: ikurrek beren ohiturazko esangura dute ( direlakoak batezbesteko abiadurak dira, baina hauek ez gaituzte kezkatzen, ondoren ikusiko dugunez).

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Gutxitze hori da PRESIO-GRADIENTEA deitzen duguna, eta ikurren bidez seinalatzen da, ikurrok isobaren perpendikularrak izanik - isobarak elkarren hurbil daudenean: gradiente altua / - isobarak elkarren urrun daudenean: gradiente baxua.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 4.2.- IKUR ETA FORMULAK.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 XIX. menderarte, orduan ezagutzen ziren elementu eta substantzia desberdinak irudikatzeko zenbait ikur erabiltzen zen.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Substantzia eta elementu bakoitzak bere ikur propioa zuen; besteez desberdintzen zuen ikurra.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Gauza nabaria da, ezagutzen ziren substantzia eta elementuen kopurua handituz joan ahala, hauetako bakoitzari ikur propio eta berezko bat ematea ez zela oso erabilgarria.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Ikurrak asko ugalduko liratekeenez, denbora laburrean txinatarren alfabetoaren moduko bat izango genuke.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 - Nola asmatuko ditugu, konposatuak adierazteko ikur edo formula egokiak?.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 I.U.P.A.C. erakundea Kimikaren historian zehar hiruzpalau bider antolatu izan dira elementu eta konposatu kimikoen izenak eta ikurrak adierazteko moduak.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Asmatu, beheko honetan ematen diren pistak segituz, kasu bakoitzean ezkutatzen den zenbakia. ikurrak hildakoa adierazten du. ikurrak zauritua adierazten du.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Urratzaileak naturalak edo artifizialak izan daitezke: Urratzailea / Mohs gogortasuna / Ikurra / Diamantea / Urratzaile naturalak / Korindoi naturala / Esmerila / Kuartzoa / Urratzaile artifizialak / Boro-karburoa / Silize-karburoa / Korindoi artifiziala.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Guzti hau dela eta, hauxe idatz dezakegu: non C delakoa karga-unitatea adierazteko darabilgun ikurra den.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 S ikurrak C zirkuituak eratutako edozein gainazal adierazten duelarik.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Itsasoan barrena, argi bat ikus zitekeen eta zirudienez ikurrak egiten ari zen.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Zodiakoaren ikurrak eta Hartz Nagusia gonbidaturik daude.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Uniformeak ez zirela Goardia Zibilarenak konturatu nintzen, koloreagatik eta ikur ezberdinak zeuzkatelako.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0040 Etzaite loakartu gizon! Entzun gongoa, oraintxe ari da lehen kandela * Ikur hau jartzen duen toki guztietan Kandela hitza agertzen da ematen!....

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Zigarroa piztu eta aldizka nire ezpainetan jartzen zuen, biok elkarbanatzen genuen sakonagoko zerbaiten (etsipenaren?) ikurra bailitzan.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0194 a,b,c,d, eta e letren bidez buelta laurdeneko biraketak adierazten dira eta irudian dauden geziek adierazten duten norantzan egin behar dira (ikurrak, biraketa beste aldera dela adierazten du).

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Irudia ta bere adierazia berdiñak diranez ezin arkitu orrelako ikurrik izkera baterako.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Hildo beretik: (44'en orr.) Ikur berean jarraituaz: (46'en orr.).

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Azken ikur honetan, hizkuntza osoki muga liteke bere etniazko konteniduan inzidentzia izan duten klaseen baitara.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Izatezko hau izan zen praile ibiltari honen lema edo ikurra, Euskaltzaindiarena hain zuzen: Ekin eta jarrai.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Beraz, OZ ardatzarekiko inertzi-momentua Iz ikurraz izendatzen badugu, prozesuaren amaieran, diskoaren abiadura angeluarra izango da eta beraren energia zinetikoa: .

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Meatzetako ura airera ateratzeko tresna bat izatetik (1700) iraultza industrialaren ikur izatera pasatu zen.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Gramatika-sail honetan, tajuz hautatuko laburpen batzuek, bai eta ikur edo marka berezi batzuek, lana askoz errazten digute.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 iz. 19 ikurraz adierazten den zenbakia, zenbaki arrunten segidan 18-ari jarraitzen zaio.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Gisa honetan esan dezakegu, arte seinale edo ezagugarria, imajina eta ikurraren arteko batasuna dela, imajinaren baitan, ordea, ikurra nabarmentzen delarik; imajina ez da irudi soila, funtsezko elementua bait du bere ikurra edo sinbolua.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Jakina, arte bakoitzaren izatea kontuan behar dugu hartu, zeren eta batzuk zenbait aldita eta berariz gehiago baliatzen dira ikurrez, eta besteak kondairazko berriemanez.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Jabekuntza honetan, ondoko pausu hauek aurkituko ditugu:
- nagusiei idurikatuz, grafismo-bihia (besteak beste, azpimarratutako sinatura izan zen hori Baliren kasoan; baina beste kasoetan, beste eredu bat izan daiteke lehen hozia);
- lerro-ilarak, eskailera gisakoak edo kurubilka, baina ezelako bereztasunik gabeak;
- lehendabiziko sinu berezien agertzapena, ondokoen zurkaitz gisa erabiliak: ikurrik xinpleenak izaki (t,o,e,I,i), alegia eskuak azkarrenik mendera ditzakeanak.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Ikur edo sinu horien ager-ilara, inguruko gorabeherek eta ustekabezko arrakastek alda dezakete; baina eragile nagusia beti berbera dago: oinarrizko bi keinuen bidez (alegia, marra zuzena eta borobila) idatz ahal izatea.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0230 - E Barnekotasunari, eta C partekotasunari dagokien ikurren erabilpena menderatzea.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0230 - Ukazioa adierazteko, ikurraren erabilpena menderatzea.(5).

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 1.2. LINGUISTIKA OROKORRA ETA LINGUISTIKA APLIKATUA
Lengoaia gizarte-harremanen ondorio bezala gizartearen beraren baitan sorturiko ikur (1) IKURRA: Gizakien arteko komunikaziorako gai den sinboloa sistema da.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Kasu honetan, ikurrak hotsez edo hots-multzoz osatzen dira.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Ikurren esanahiaz ere hitz erdi bat.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 IRABAZIAK / LANSARIA / AINTZINATASUNA / LAN-MAILA / BERARIZKO ORDAINKETAK / ARAUPEKO HOBARIA / LANTOKI-OSAGARRIA / BEREZKO GEHIGARRIA / LANBIDE BAKARRA / NORBERAREN OSAGARRIA / NORBERAREN ALDIBATERAKO OSAGARRIA / FAMILIA-OSAGARRIA / SARI BEREZIA / BERARIZKO ZERBITZUEGATIKAKO SARIA / HOBARI BEREZIA / NEKE-HOBARIA / LANALDIA LUZATZEAGATIKAKO HOBARIA / AINTZINATASUN GEHIGARRIA / LANSARI OSAGARRIA / LANSARI ATZERAPENAK / OINARRIZKO ALDEA / BARNE-ZERBITZUEN AITORMENA / ARRANTZA GEHIGARRIA / EGOITZAGATIKAKO GEHIGARRIA / ARRISKUGARRITASUN OSAGARRIA / HILEKO OSAGARRIA / ARDURA-OSAGARRIA / IHARDUN BEREZIAGATIKAKO OSAGARRIA / IKASTURTE-ARDURADUNEN OSAGARRIA / TEKNIKAZKO GAITASUN BEREZIA / IRAKASKUNTZA-IHARDUNAREN (ALF. X) SARI BEREZIA / TXANDAGATIKAKO GEHIGARRIA / LANORDU BEREZIAK / BEHIN-BEHINGO ERIA / JOANETORRIAK / ALDIBATERAKO LAN-GAIEZTASUNA / ZERBITZU-LUZAPENA / PRESTAZIO ZAHARRAKATIK / PRESTAZIO BERRIAKATIK / FAMILIA-LAGUNTZA OSAGARRIA / GOZAMEN-SARIDUNAK / ETENGABEKO ZERBITZU OSAGARRIA / TALDE-JANTZI OSAGARRIA / ZERBITZU BEREZIA / IKURRAK / IHARDUN BEREZIA

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Ikur hauek: multzoak edo kantitateak erakusteko balio zaizkigu.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Ikurrak / batekoak / hamarrekoak

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0013 Ikurra / ehunekoak

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 Margotu marroiz mendirik garrantzitsuenak eta zehaztu A ikurraz gailurrik garaienak.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0043 Asimetri koefizientea g1 ikurraz adieraziko dugu sinbolikoki, non: izanik, maiztasunen balioak x balioarekiko simetrikoki kokatuta badaude, izango da; baina maiztasunen balioak eskuinaldean handiagoak badira, hau da, denean, orduan izango da, eta, alderantziz, ezkerraldean handiagoak badira, hau da, denean, orduan .

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Tradizioak dioenez, ordenaren ikur den zortzi muturreko gurutze, bertan egiten diren zortzi hizkuntzen seinale ordezkari da.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Dorre nagusiaren muturrean Koran-eko txatal batzu dituen ikurra jartzea agindu du sultanak. Irabazi egin du.

111. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Nik ikurra aldatu banu, amakin zorion osoan biziko nitzan beretzat osabide guziak iritxiaz; ta nik, gizon bezela, zuzen ta sendo detalako, egi bidean jarraitu nai detalako, garbia izan nai detalako: lapur egin naute, aurpegia zikindu didate.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ikur ori dute, beintzat - esan zuen Luis`ek.

113. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Bi Zeroko ikurra dute abelgorri oroek, baiñan... zerbait nabarmena ba-dute askok eta askok - esan zuen Roger`ek.

114. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Eta egin-berriak direla dirudite abere askoren ikurriak.

115. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Leen CC ikurra zuteneri, CC aiek itxi eta 00 biurtu dituztela, esango nuke, ezpairik gabe.

116. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Asarre beltzaren ikurra? Poz alaiarena? Nork jakin!.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Aldien ikurra omen da.

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0159 Ain zuzen, izan ere gaurko izkuntzalarien pentsaera auxe duzu: Abots bakoitzarentzat ikur bereizi bat (letra bat), eta abotsik gabeko ikurrik (letrarik) ez.

119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Lagundi edo bizibide bakoitzak bazuen, bere gurdia, bere ikur eta guzti; esne-zaleek, beiak, lan-tresnak, langilleak zeramazkiten... berdiñ burgiñek, ardo-saltzailleek, okiñek Vienako ogiak, zerbezalariek zerbeza-upel aundia ta Gambrinus erregea bere gurdiaren nagusi.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Izkuntza degu, anai-arrebok, Euskalerriaren ikur, orrela izanda urtetan zear, baiña auldurik dago gaur.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, hartu dituen argipideen arauera, ondoren zehazten den Ikastegiak bere irakaste-lana utz dezaneko baimena ematea erabaki du:
Udala: Santurtzi Zaharra.
Herria: Santurtzi.
Egoitza: General Mola, 5.
Izena: Amor Misericordioso.
Ikurra:48007429.
Baimenduna: Esclavas del Amor Misericordioso.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Bere ikurra berriz, mendiko hauntza.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 IKURRA-HAUNTZA: originalitatearen distorsioa da.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 No sex in the eighties oihu egiten omen zuten punkiek, HIESaren aurretik, kastitatea ikurtzat erabiliz.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Gure baileran, baditugu kultur izena edo ikurra daramaten zenbait elkarte eta zinki uste dugu gauza on asko egin dezaketela; penaz badiogu ere, egiten duten baino askoz gehiago noski! Hor dugu Azkoitiko Intxausti aitonetxea; Zalduntxuen esku dago, gaurregun.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 EDURRA
Mendi ta ibarretan
zuritasun gardenpean edurra
ikusiz burututa,
ikusiz gallurtuta
zuriz soiñekotuta
ain edertasun otzaren ikurra...
.

127. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Ikur hau agertzen denean, ariketa horretan datuak biltzea, elkarrikuskak egitea, informazioa eskuratzea, galdeketak egitea, liburuak kontsultatzea edo antzeko zerbait proposatuko da.

128. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Ikur hau agertzen den bakoitzean, ariketa hori taldean egitekoa dela adierazi nahi dugu. Normalean ahoz egiteko ariketak izango dira eta taldetxo txikitan bildurik. Elkarren artean iritziak trukatu, hitz egin, elkarrizketak antolatu eta eztabaida bidez lantzekoak izango dira.

129. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Ikur hau ikusten duzunean, badakizu idazte lanak proposatzen direla. Kasu honetan lanak bakarka egitekoak izango dira eta lan-koadernoa ala inguruaren ezagutzarako izendatutako koadernoa erabili beharko da. Hala ere, zenbait kasutan, eta hala komeni dela ikusiz gero, idatzi aurretik talde txikian egin daitezke elkarrizketa edo eztabaida lanak.

130. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Lehengo ikur horietatik aparte beste honako hau ere ikus dezakezu zenbaitetan. Ikur hau berezia da, loturako ikurra. Izan ere, ikur horretan agertzen den pertsonaia Kirikitxo iratxoa da eta ikaslearen liburua eta lan-koadernoen arteko lotura adierazteko erabiltzen da.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Kontu izan baita ere, unitate didaktiko bakoitzaren zehaztasunak agertzeko egindako tauletan (133tik 168ra bitarteko orrialdeak) liburutik lan-koadernora egiten diren saltoak ikur honekin (#) adierazten direla.

132. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Gai bakoitzeko atal bereziak aztertzeko txoko honetan liburu barruko, eta lan-koaderno barruko, ikurrak aipatu ditugu, eta baita lan-koadernoak berak eta euren funtzioa ere. Bestalde, ikasketarekin zuzenean loturik dagoen material honetatik aparte, inguruaren ezaguerarekin lotura handia izango duen beste materiala ere aipatu nahi genuke: kontsulta liburua.

133. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00020 Hala ere, hidronio ioia adierazteko H+ ikurra erabiltzea, laburragoa delako, onartuta dago.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 Amak Dafne ereinotz bihurtzea erabaki zuen. Apolo Dafnerengara heldu zenean, Dafne itxuraz aldatzen hasita zegoen: gorputza azal gogor batez estali zitzaion, hankak lurrean hondoratzen ziren sustraiak bihurtu zitzaizkion eta ilea hostoz bete. Apolok negarrari eman zion, zuhaitzari besarka. Eta esan zuen: Ene emaztea ezin izan zaitezkeenez, ene zuhaitz kutuna izango zara eta zure hostoak, betiere berde, garaipenaren ikur izango dira eta garaileen burua jantziko.Ovidio, Metamorfosiak (egokitua).

135. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00127 Edizioa menua ireki eta Kopiatu hautatu behar da, tresna-barrako kopiatzeko ikurra erabili edo laster-menuko Kopiatu aukeratu.

136. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00127 Kopiatu nahi den gelaxkara joan ondoren, Edizioa menua ireki eta Itsatsi hautatzen da, tresna-barrako Itsatsi ikurra edo laster-menuko Itsatsi ere erabil daitezke.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00135 2. Txertatu menuko Funtzioa... aukera hautatu edo tresna-barrako fx ikurra duen botoia sakatu edo formula-barrako fx ikurra duen botoitxoa sakatu.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0054 12 Idatzi falta diren ikurrak.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0108 Kristau erlijioaren ikurra gurutzea da.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0034 Musika Hizkuntza arloko ezaupideak: errepikarako ikur berriak.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Parametro hau ikurrez adieraziko dugu eta, zehazkiago definitzeko, zenbait autoreri jarraituz (2), erabil dezakegu.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Ikur hauek elkarteak adierazten dituzte.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Azkenik, elkarte horren ikurra marraztuko duzue.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0004 Ikur dinamikoaren esanahia ere ezagutzen dugu.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0046 - Entonazio desberdinak ikurren bidez adierazten dira.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0081 Bi karga elektrikoen artean elkarreraginak sortzen dira beti; kasu batzuetan, ikur desberdineko kargak badira, erakarpena izango da eragin hori, eta besteetan, kargak ikur berdinekoak badira, aldarapena, hor beheko irudiek adierazten duten bezala.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201
- Zuen herritik harako aldea eta iraupena ondo kalkulaturik daude?
- Azalpenean bidaiaren gorabehera interesgarrienak bilduta daude?
- Ikurrek ondo azaltzen dute zer egin daitekeen leku bakoitzean?

148. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Konposatuak badira, -(e)n edo -(e)nentz erlazio hizkia daramate, eta ikurrik ez (baina galdera izaten jarraitzen dute).

149. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0035 Eragiketa hau polimetro batez egingo dugu, diodoak egiaztatzeko eran ipinita (diodoaren ikurra izaten du posizio horretan).

150. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0060 Ikurrean erraz identifikatzen dira: Erdikoa BASEA, geziduna eta korrontearen norantza konbentzionala adierazten duena EMISOREA, eta bestea KOLEKTOREA.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0202 11.17. irudian erakusten da bere ikur logikoa.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0202 11.17. irudia. 7485 konparadorearen ikur logikoa.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Zifra ikur bat da, zenbakiak idazteko balio duen sinboloa.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0012 Klasea; Milioikoak; Milakoak; Unitateak; Ikurrak; Zifrak

155. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0012 Idazkera; Milioikoak; Milakoak; Unitateak; Klasea; Ikurrak; Zifrak

156. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0195 Erlazionatu erradioarekiko, zentrutik A, B eta C puntuetara dauden distantziak ikur egokiak (amplt;, ampgt;, =) ipiniz:

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 - Eta horretarako, geureak egin behar ditugu zuhaitz lumaduna eta kangurua, geureak egin eta exhibitu, boterearen ikur eta apaingarri gerta daitezen azkenean.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0048 Nire aldetik berehala somatu nuen marrazki hura sinadura ieroglifiko edo ikur baten antzekoa zela.

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Ugarien agertzen den ikurra 8 denez, jo dezagun hau dela alfabetoko e letra.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Har dezagun bada 8 ikurra e letra dela.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Gogora, ordea, ingeleserazko hitzetatik arruntena the dela; beraz, beha dezagun ea ez ote dauden hirunakako ikur multzoak, hirukotearen bukaeran 8 ikurra izanik.

162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Nahiko da larrukiko ikurrak begiratzea gutxienik zazpi aldiz delako hirukotea agertzen dela ikusteko: ikurrak dira.

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Horrela izanik, pentsa genezake ; ikurrak t letra adierazi nahi duela, 4-ak h-a eta 8-ak e-a, azken letra honetaz genuen susmoa baieztatuz.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Orain, oso azkarra ez den gizon batek horrelako asmoa burutzerakoan, normala baino gehiago elkartzeko joera izango du, hau da, idazketak puntu edo bereizkuntzaren bat eskatzen duen gunera iristen denean, ikurrak oraindik gehiago elkartzera joko du.

165. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Bakearen ikurra irudikatu zuen paretetako batean.

166. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 Ez dakit dolarraren ikurra ote daramagun; kanpotarroi laranjei bezala zukua atera nahi digute.

167. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Baina hizkuntzak iraun zuen irmokien, azkenean ahanzturaren ukenduz nolabait ikurtzat zuhaitz debekatu batean bakarrik baitzirauen beldurrak.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00090 Etsaien babestalde batek eragozten zien ikurrak eta ezkutuak ziren hiriko babeslekurako bidea eta aurrez hertsiriko ateek ihesa.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Aurreneko Zuzendaritza-Batzordearen osaeran Jesus Fernandez izan zen lehendakari, Julio Olaizola lehendakariorde eta Silvio Segura idazkari. Peñaren ikurra Klubaren ezkutuak, eta Donostiako eta Errenteriako armarriek osatzen dute.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00155 Eta ez da harritzekoa izango Jainkoak, ni sortzean, ideia hori niregan ezar zezan, langileak bere lanean inprimatzen duen bere ikurra bailitzan. Eta ikur honek ez du izan behar lan horretaz ezberdina. Baina Jainkoak sortu nauenez, sinesgarria da berak bere irudira edo antzera sortu nauela nola edo hala, eta sinestekoa da, halaber, nik antz hori (Jainkoaren ideia biltzen duena) burura dezadan nia bururatzen dudan ahalmen berdinaz.

171. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00069 Denboraren araberako ordenak baditu bere konbentzioak; horrela, jarraipen kronologikoak eta denboraren jauziek badute zerikusirik gaiarekin edota hiztun/idazlearen afektibotasunarekin; era berean, ordena kronologiko naturala hausten denean hori normalean ikur adberbial berezien bitartez adierazi ohi da, edota aditz-denbora markatuen bidez, hala nola ingelesezko iraganaldia.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00020 Bananduak bizi gara euzkotarrok Frantze ta España'ren menpean, baña nok ukatu ama baten umiak gareana. Bananduak England ta Ipar Amerikatarrak eta enda batekuak dira. Bananduak España ta Ego Amerikatarrak eta senide dira. Izkuntza da ba endaen izakera ta ikurra, egi au ezin giñaike ukatu.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00098 Horrela, ernaltzaile eta bizi-emaile gisa, jainkoren ikur bihurtzen da.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 AMA-JAINKOSA UGALKORTASUNAREN IKURRA DEN ADARRAREKIN

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Berau ausarki ikusiko da ikur palatalak irudikatzerakoan.

176. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 Hortarako, har dezagun ikurtzat: euskaldunari euskaraz.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Horiek biak izan dira, Donostiaren historia hurbila gar sendoz argitu duten bi zuzi irazekiak; bietan ere, gerraren ikur diren sarraskiari eta ausiabartzari, edo hartaz babesteko jarria zen harresi bitartekoari, arkitekturaren eta eraikuntza zibilaren bake ekintza gaineratzen baitzaie.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0009 Izurritea da eta gauza askoren ikur ere bai.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Batuketa adierazteko + ikurra erabiltzen da.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 2. (1968). Hizkl. Hizkuntza ikurraren edukia edo mamia.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Errenazimenduan, munduaren sekularizazio prozesua hasi zenean, arte lanarentzat profanaziokoa izango zena, ez da harritzekoa estetika mota batek arte lanaren iragankortasuna eta ordezkagarritasuna ikurtzat hartzea.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 231. Galdera eta harridura ikurren ondoren ez dago punturik idazterik, baina bai koma edo puntu eta koma.

183. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 esango nuke Tityrok galdu eta berreskuratzen dituen lurretan Miangolarrak eusko aberriaren isla bat ikusarazi nahi izan duela, eta lurrok lapurtzeko zorian egon den impius miles hartan, barbarus hartan, aberria itotzen duten indar kanpotarren ikur bat.

184. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Ardi-narruzko jantzi ordez, beso-motzeko soineko bat ekarriko dute auek, eta bere eskualdeko ikurra, norberak, bere soiñekoan.

185. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0040 Asko bait dira gure artean, ZAZPIRAK-BAT ikurra, paparrean eta berebilletan erabiltzen dutenak, baiñan gutxi dira, zoritxarrez, ikur orrek, zer adierazi nai duan, dakitenak... ZAZPIRAK-BAT.

186. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 eta Kabriana'n Burgos eta Araba'ren mugan, Autrigoitarren lurrean, beraz, abraxa izeneko gostizaleen ikurra duan eraztun bat aurkitu-berria da (A. Azkarate: Arq. Crist. 487 or. 983 oar.).

187. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Iparraldeko itxierako piboteetan, debekatutako norabidea adierazten duen ikurra jarri da, baina eskolorduetarako bakarrik.

187 emaitza

Datu-estatistikoak: