XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Au da chinatarren artian, urte barriyetako jazoerarik ikuskarriyena.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Ta deadar, garraxi ta txillioak egiten, ¡orretantxe ziran ba eurak mutillak... edo emakumeak! Utza bear izatebien aserratzeko, ta aserre egozanean, entzutekoak izaten ziran euren destañazko esanak... edo ez entzutekoak, ikusgarria euren gorputz, buru ta eskuen eragiñ aukerazkoa.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'k bere lagunari uriko gauza ikuskarrijak, bere etxeko aberaskijak, eta, batez-be, berak eukazan gustittariko jostallubak edesten eutsazan.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Egi au ikuskarrija da, edonok dakijala: ez dau zertan inddartu siñeskintzeaz: egunoro ikusi oi dan egija da.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Erramu eguneko Jesusen sarreraren oroipenaz, atsaldeko bostetan eliz-jira ikusgarria ateratzen zan Olibeteko mendian egindako elizatik.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Berez toki ikusgarria ta arrigarria da.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Berez ikusgarria baldin bada tokia, oraindik askoz ikusgarriago egin du euskaldunaren zintzotasunak.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ta iraun beza ludian, gizonaren izaerak bai ertierak bear-batasuna autsi-gabetanik, ludia (mundua) ikusgarri, ludia ezin-aspergarri dagian ezberditasun ioriak.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ezkio zorioneko ortan ez det ikusi Ama Birjiñaren irudia, baña gauza ikusgarririk eta arrigarririk asko bai.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutarrak urregorrizko edontzi eder ikusgarri baten edan eban ardaoa.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jaioa zan 1767'an Potsdam'en Prusia'ko erri ikusgarrian eta ez Tegel'en nere liburuan zoritxarrez agertu nuan bezela.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Jarraitu zuten andik Ondarru'raño eta sartu ziren gero Markina'ra bertako Munibe jauregi ikusgarrian lo eginik Orrillako iruan eta lauan: Murga eta J. A. Moguel'en laguna egin zan.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Batez ere gizonen arrtean lotsa, maiz jaunartzeko, kendu du, ta ikusgarriak dira irugarrengo igandeetan egiten diran jaunarrtze orokarrak edo jeneralak.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Uste izan genezake bere azken-idazki au eiñ bat aurreratua zala, berak aspaldiz geroz aitatzen zigun-eta, biok Zumaya'tik Getaria'raiñoko bide ikusgarrian izketan bagenenbiltzalarik.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Naikoa da gure lurr mamintsuagana uzkurrtzea arrtatik diran uzta ikusgarrienak biltzeko, Nola'tarr Paulin doneak zionaz: Operare et ercole hanc regionem terra tuoe frater ut germinet ti bi frugen ferfilem plenam adipe frumenfi.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Loyolako ikusgarri omen handikoez begiak aserik.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Izpegi, Baigorri herriko ikusgarrietan orhoitgarriena.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Eta baitiote, gure laborariek behako bat ere sekulan emaiten ez diotela holako ikusgarrieri Piarres ikus ziteken han, michteriozko gauza heieri beha, luzaz egoki....

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Zure zerbitzariak zer duke egiteko, bere bekatuez eta ezdeustasunaz orhoituz zure aitzinean are gehiago aphaltzeaz bertzerik? Alabainan zeru-lurreko ikusgarri guzietan zure idurikorik ez da.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Odria, Txopitea, Garate, Amutxastegi, Laka, Azpiazu, Duralde, Trotiaga, Urteaga, ta Altzaga neskatillak abestu eben ikusgarrijan Euzkel-Agur ederra.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ikusgarri ixango litzake.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bere idazkayak, bere idantzeskijak, eta bere apaingijak, ikusgarrijak dira benetan.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 180 (eunda larogei) ezpatadantzarien saio ikusgarria.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arratsaldian 4'tan: Zezen enparantzan jai-jolas ikusgarria.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Kanposatua ere lorez eta argiz ikusgarri zegoen.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bi hitz erran ditugu azken aldian hemen iragan astezkenean zortzi eguerditik biak eta erdi artean izan dugun ikhusgarriaz: iguzkia ilhargiaren gibelean gordea, kasik dena.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Erran dugu, ikhusgarri hori gerthatu behar zela ez zakitenek izialdura bat ona ukhan duketela.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eguraldi ona ta estropa eguna zalarik naiko jende erriratu zizaigun, egonik ondartza ikusgarriya eguardi aldian.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Urrengo egunean, elizkizun ederren ondoren, umien jai ikusgarria: umeok euskeraz irakurten, abestuten, kristiñau ikasbideaz aztertuten.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Hala hala, ikusgarri da hiri barneko haren parrokia, hango fededun guzien urhats giris'tino erratekorik gabea, orobat elizan eta elizatik kampo: horra zerk itzul-arazten duen jendea gureganat.

35. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Hauxe dizugu anderia ikhus' garri ederra;
Pariseko zenampucirc; haundia, jauntsiric gaampiuml;ñ behera,
Sargiaz hersitto dûkezû, zure gaurko khambera
.

36. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Behin gazte bat ethorri zan Palma'ra goiz goizean Barzelonatik itsas-huntzian, egun bi ugartean igaro ta atzera joateko Mallorca'ko gauzetatik ikusgarrienak ikusi ostean.

37. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0162 Ikusgarria! Arrantzaleak, baserritarrak, aberatsak, txiroak, gizonezkoak, emakumezkoak, umeak, guztitarikoak, gurari bakarra daroela: miraria ikusi.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Bertatik ikusten dira Amboto, Aitzgorri, Intxorta ta beste euskal erriko mendi eder asko; ainbat eta ainbat zugazti, solo zelai ta baserri benetan ikusgarriak.

39. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Mañaria ta Otxandiano-bitartian eta 737 neurkin itsas-gora eleiz-onduan, Urkiola'k gauza bi daukoz ikusgarriak: bere Andoni Deun bien Txadon ospetsua ta bertatik agertzen diran ikuskizun zoragarriak.

40. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Nok goratu ditu, alan be, onein trebetasuna ta pelota-joku ikusgarriak?.

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Begira, andre agurgarri orrek! Gaurko eguneko jolas, atseginaldi, festa, ikusgarri, emozio zirrada, zineko mintza latzak, dirala; kontribuzio-petxak ordaintzea dala, telefonoa, radioa, televista, pick-up...... ots...
ANDREA - Zer? Zer? Pikoa?

42. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

43. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ez esan,
garitza bat
benetan begiko,
benetan ikusgarri ta, ederra,
eder-ederra eztanik!

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Auxe santu martiri ikusgarria!

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Maitexa ikusgarri polita zegon bere begi urdin zabal aiekin, pitiñen bat erorik lo gutxi eginda zegolako: orrek berak politago egiten zun.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 An ari ziran kistar berriak ere yardunean: guziak ikusgarritzat zuten aien elkar-maitakuntza ta yainkozaletasuna: goizeko bederatzietan, eta arratseko iruretan lanaldia eten eta berriro yauretxera yoten zuten.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Bai ote-da Gipuzkoa guzian irudi au bezin ikusgarria danik?

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Beste gertari ikusgarriak ere kausitzen ziran noizik beiñ alanola ekarketak, ikugaiketak, e.a. eta, batzuetan, maiak esaten zituen inguruko iñork ere ez zekizkinak, beryakintzaz ala beryakintza-petikoaz.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Jocista ala marxista tankera izan, publiko-jendeak, erriak beretzako din dan teatro-ikusgarri bat behar duala.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Iru Elizak bateko ikusgarria egiten dute, azpikaldetik kanpatorre puntara 95 metro bai luze.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Ikusgarriak dira 14 egonaldiak batezere bi metro luzeko irudiak ze bizitasun eta biotzak ikutzeko indar ematen dien gertakariei.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0013 Ikusgarriz begien begiko gauza auxe Loyola'n.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aurrerantzean, begi-betegarri diran gauzen ikusgarrien irakasle au, ikus-ezinen zale itoa izango da, ta aren itz, iduripen, ta ikutu zuri, gorri, kikirrikien oparotasunaren eta ioritasunaren artean, maitale gori au ikus-ezinaren maitale biurtuko da, ta ikus eztaitekeana ikusten bailuen bezala adieraziko du berak.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogoaren osin sakonak inork bezain sakon so egin zituen, eta itz borobilez, lilura arin, uste uts eta bururakizun ikusgarriak erein zituen irraidaka.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aren ari zear eta zuta ikusgarriak urrenez urren eta kirian kirian iarraitzea, kurtxoin tapiza osoaren irudi ederrak ikusi ta ulertu arte, ona emen, Platon`en elkar-izketak irakurten ditunaren barneko atsegina.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogorakizun eta gogoaren ioan-etorriak eta asmakizunak oro gailen eta iaun bezala izendatzen ditu; gauzarik soilenak eta izkutuenak bizitan leudeken bezala, ta begiz-begi ikusgarri bailiran aurkezten dizkigu.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Artarako jende-pillo ikusgarria igo zan Arantzazura, Birjiñari erbeste-bidean laguntzera.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu berriaren iparraldean txoko ikusgarria duzu; txori ta liliz beterik ageri dira bazterrak; senar-emaztegaiak illunabarrean bertan dute batzarre, baratzen ederrak erakarrita, ta ixillean txutxumutxuka ari dira maitari berriok.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Ikusgarriak bai ezin obe jasoko ditu mundu guziaren aurrean, baña ain ongi ez daudena itz erdika poliki eztali? Ez orixe!....

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Gertaerak batabestearen atzean ondo ezarrita, gauzak leun eta zuzen daramazkian Dostoiewski'ren arkitektura ikusgarria nai luke Baroja'k.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Bainan zori bat Azkonchilon behinere ikusi ez zutena... ikusgarria... miresgarria... pherdez, gorriz, horiz jauntzia... mosko makola gothor batekilan.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskuarazko ikusgarria.- Larunbat aratsean, bederatziak eta erdietan eman da, pilotako plazan, gauazko ikusgarri eder bat, Oldarra deitu batasuneko dantzariekin eta Alegera-ko kantariekin.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskual-Herriko choko guzietako dantzarik ederrenak ikusi ditugu eta kanturik ederrenak aditu. Mundua bildu da, ikusgarri hortarat, plaza guzia bethetzen zelarik. Gure dantzari eta kantariek errekestarik haundiena izan dute; eginak izan zaizkoten laudorioeri juntatzen ditugu gureak ere.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aratsaldean, laur orenetan, itsasoan, barko kursak. Bederatzietan, ikusgarri bat, André Dassarv artista aiphatuarekin, eta Oldarra-ko dantzariekilan. Ondotik bazterren argitze eta feu d'artifice delakoa.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 ESKUARAZKO IKUSGARRIA

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekosteko igande huntan emaiten daukute Begiralek, Gure-Etchean, beren 25 garren urthe-buruaren okasioneko ikusgarria.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Pensatzeko da, gure eskualdun guziek ikusi nahiko dutela ikusgarri hau, denbora berean, Begiraler beren adichkidetasuna erakusterat emanez

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lehenik gustatu zaiku gain-gainetik ikusgarria bera.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta herri batean bada denetarik, jende zuzen eta aldrebes, memento latz eta oren jostagarri: ikusgarri hortan ere ba.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 IKUSGARRI

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beren fama ona atchiki nahiz, aurten ere emanen dute, beren berrian, ikusgarri bat ez nola nahikoa... Bordachuri Larzabal jaun aphezaren obretarik.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Entseguak han eginik, eta balio balinbadu, jin ditela gero Donibanerat, ikusgarri beraren emaiterat... Kantonamendu guzia hor izanen dute...

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ikusgarri bat ditaken ederrenetarik.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Duela 54 urte Baionan eman zuten Meusclagne deitu ikusgarri bat; arrakesta gaitza ukan zuen.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Arratsaldeko pestan, pilotan edo bertze ikusgarrietan jende guti edo gutixko; haatik arratsean, gaztez mukurru soinuan.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Egiaren erraiteko, behar litazke egin afixak: arratsaldeko ikusgarria, hitz ttipitan eta grand bal hitz larritan.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Beraz datorren urtean, aurtengo zarren arteko jokaldi au onen ikusgarri jarri ba-zaigu; datorren urtean zar oiekin, Bergara naparra bere gaztetasunekin sartuko da tartean.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ikusgarri be ikusgarri jarri bear eben.

79. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Urrengo egun orretan, Praixko'k, Argi-soiñu'n dendan erosi dau radixo ikusgarrixe.

80. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Eta ura ere joan zan ibillaldi arretara, eta benetan ederra gertatu zala: ikuskarri ederra gertatu zitzaien.

81. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Berbarako, etxeko bazterretan eta ganbaran hainbat koloretako eta modu ezbardineko txoriak, txintak eta kantak sarri aldatuten ebezan txori ikusgarriak.

82. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Itxas ertzeko erri ikusgarri, langillea.

83. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Oial orreik ikusgarriak izan bear dabe, esan eban bere baitan.

84. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Bereala agindu bear dot, oil ikusgarri orregaz soiñeko arrigarri bat egin daistela.

85. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Apur bat geroago, bere ogean ogeratuta, luzaro gogoratzen egon zan, zein ikusgarria izango litzaken gaztelura joan eta loratxuen dantza bakana ta lilluragarria begiz-ikustea....

86. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Loratxuak poliki-poliki krutzeratuta, dantza ikusgarriak egiten ebezan, euren biraka ugarietan, batak besteari euren orritxutatik oraturik....

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Baiña Arkudantziaren pasarterik ikusgarrixena amaierako salamaliak dakar.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Eta uren gana 800 metroraino goratuko balitz, lehorra ehuneko hiru murritz izango, eta orduan atxik goitienak soilik ikusgarri, zuhaizti apurrak eta tontorreko basetxeren bat edo beste.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Ikusgarria zan, agian, eguzkiaren dirdaietara, jendetza ugari haren ibilia! Baserritarren jantzi ilunen ondoan, begien ziztagarri ziran neskatxen soineko zuri-gorriak.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Eztanda entzun zuanakin batean... ikusgarri izan zan, agian, mutilaren lehenengo indarkaldia.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Eta horien urtzetik sortzen den urak urjauzi ikusgarriak egiten ditu.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Beheko aldean, landaredi joria eta ur hotz eta gardenetako hibaia, bere bidean urjauzi ikusgarriak dituela.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Aldapa bizia, paraje ikusgarriak.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 - Kolorea: hauxe da ezaugarririk ikusgarriena, normalean horizonteek kolore desberdinak izaten baitituzte.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Oraindik ikus ditzakegu artisautza lan trebe eta distiragarriak, farfailak, saskiak, burdin landuak eta keramika; Granadan dagoen eskolaren lanak ikusgarriak dira.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Ikusgarria geratzen ari da.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0052 - Korola, parterik ikusgarriena da, petalo izeneko hosto koloretsuz osatua.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 2. Botere erakusketa ikusgarria.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Hurrengo goizean, pentsa dezakezuen bezala, aintzira bazterrean aldra (1) aldra talde, multzo ikusgarri bat bildu zen.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Eta, jantoki ikusgarrira heltzean, harriturik ikusi zuen hogei edo hogeitamar besaulkiz inguratuta zegoen bertako mahai luze hura, berarentzat bereziki prestatua zegoela.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Koipe dena lurrean zabaltzen da, eta bai jarraitzaileak, zilipurdika segapoto-dantzari ikusgarrienari ekiten diote.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 Arabeli Biltzarre Areto ikusgarri haien irudia etorri zitzaion burura, horma gorri haiek eta zintzilik zeuden mahats mordo urrekarak eta bertan, jende guztia dantzan ganorarik gabe bere jantzirik onenarekin.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Ikusgarria zegoen dena bere osoan, koloretan berri eta txukun.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Benetan ikusgarria zen hura! Uhinetan gora eta behera, arraun eta haize zarata artean zihoazen txalupak; patroiak, arraunlariei kemen eman nahirik, ez ziren isiltzen.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Harkaitzean zer zegoen ikusgarria galdetu nionean, berari jarraitzeko eta ikusiko nuela erantzun zidan.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta belarriei egokitu eta gero, abots bat entzuten zen, oso xelebrea, beste mundukoa bailitz, eta harrez geroz ez zen aspergorik gure etxean, eta hauzuneko asko hurbiltzen zitzaigun erradioa ikustera, eta aitak miraria zela esaten zuen, ikuskarria zela.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Bide leun eta ikusgarri hartatik, etxaditik irtenda, ibilgailu bat iragan zen abiada nabariz.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Ikusgarria, benetan! Hain zuzen ere, magnetofono batek hitzaldi bat hartzen duen bezala, XIMIST-ek hartu ta idatzi egiten du, gainera, hitzaldia.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Atarian emakume lirain, arrotz, garai bat zegoen zutik, ikusgarri jantzita.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Bildu ziren albroka batetan eta tratu bat zigilatu zuten erretzen duen suaren ondoan: eguerdiko eguzkipean, gizonak biluzik jarri eta haien artekoetan dirdai itsugarri eta ikusgarrienaz nabarmentzen zena, izango zuela deabruak soineko eta etxebizitza.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Baina ikusgarriena zera omen zen: beirazko bitrinetan zituen miniaturazko itsasuntzien gela.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Inular gorrien antzekoak ziren, ikusgarriak, lekutuak, baina pairatzen ziren bertan baleude bezala.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Estibalitz ikusgarri da. Zuberoa ere. Liluragarria.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Hauek gerta daitezke, bai, kanpoko ekintza ikusgarri nahiz deigarri bat.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0027 Serora hek Iñazio nahi zuten ikusi, ez kanbiatu beharrez, bainan ikusgarri bat zelakotz.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Baina zerbitzu horiek, beharrezkoak izateaz gain ikusgarriak dira, itxurosoak, irudia ematen dutenak.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Gauza ikusgarriak gertatu zaizkio bere ikasleekin.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Kontura gaitezen ezen, (24) eta (25) emaitzak adierazten dutenez, kargaren eta dipoloaren arteko elkarrekintzan, akzio-erreakzioaren bortxapen ikusgarria gertatzen dela.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Lehen imajinatu egin behar genuena orain ikusi egiten dugu, bere alderdirik ikusgarrienean: fisikoan.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Aktibidade guztietan ikusgarriena eta publikoa gehien erakartzen duena, aldizka egiten diren espozizio handiak dira, oso ondo muntatuak.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 Hesi ikusgarri batez inguratu zuen etxea.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 2. Giroari dagokionez ikusgarria eta komentagarria litzateke; euskal giroa denek arkitzen dute: %50ak eman du baiezkoa eta beste %50ak batzutan bakarrik.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Erraz moldatzen diren aktuazioak, ikusgarriak edota komertzialki interesgarrienak aldebat utzirik, euskal ohituren garbiena dariona eratu zen; herriarenak direlako, sortu zituen arrazaren espiritu eta jatortasuna kontserbatu dituztenak.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Goian, eskuinetara, murgilaria itsasora jauzia egiteko zorian. Ezkerretara, jendea ikusgarriari begira.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Mexikoar itsasertzean ere ez dago sartuirten handirik atlantiko zonakoarekin gonbara daitezkeenik, ez da, halarik ere, oztopo Tehuantepek golkoa, Amerika Septentrionaleko muturtzat hartu denak, hala nola mundu guztian ezaguna den itsasportu eta opor leku bilakatu den Akapulko eta beste kontaezinahal toki paisaje paradisu denik eta ikusgarrienak izan daitezen kostalde hontan.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Tenploek ez dituzte jadanik hiru edo bost zutoitarte edo kolunarterik; egitura handizua dute eta kolunarte bat bakarra dute, hori bai oso handia, alboetan kapelak dituztenak eta elkarrekin lotuak daudenak; aurrekaldeek ez dute aurrekoen lerdentasunik, baizik eta apainduraz beterik dauden harri gainean burutu den bordadu lan ikusgarri bihurtu dira.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Horrez gainera, ornogabe asko ditu eta formazio hauetan bakarrik bizi diren arrain ikusgarriak ere bai.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Karboniferoaren amaieran eta Permikoan zehar, erreptilioak oso erradiazio ikusgarria jasan zuten, zeinak Lurraren domeinua eman bait zien.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Euskaldunentzat ere Larrason edo antzeko jainkoak eziren zerugoien baten, Olimpon bezala, zeuden pertsonaia ikusgarri batzu, bertan larra edo beste horrelako bat suspertzen zeuden jainkozko indar batzu baizik.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Eta bereiziki, goratu egiten dugu (goratzea, hau esatea bezala da: ikusgarria zara Jesus, harrigarri zara).

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Algeriara eurrez joan ohi diren turistek asko istimatzen dituzte eskulan hauek, eta noski, baita bertako itsasondartza kutsadura gabeak eta aintzinako zenbait zibilizazioren hondakin ikusgarriak ere.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Ez guk kapritxoz aukeratzen ditugulako, beren balio ikusgarriak hala agintzen duelako baizik.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Fenomeno ikusgarri honetaz eta hor airean barna hegazti multzo bikainak doazela oharturik ere, ez da erraza zenbait hegazti eta zenbat mota ezeztatzen ari diren zehazki ematea.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Ikusgarria ez bada gero hau, zeren-eta tresnaren batzuk erabili beharra eskatzen bait du lan honek.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0048 Badu nozio honek genetika-lanerako ondorio ikusgarririk; hauen artean, edozein bizitza-motatan eginiko azterketetan lorturiko informazioa, beste guztietarako probetxagarria gertatzea edo bizidun-mota batzuk sintetizatzen dituzten gaiak, gainontzekoentzako baliagarriak izatea, garrantzi handikoak izan daitezke oraingo honetan.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Hau honela izatearen arrazoiak, xinpleak dira, ingurune egoki batean jarriz gero, bizitzeko eta ugaltzeko duten ahalmen ikusgarria eta beren kromosoma bakarrean lanean aritzeko ematen dituzten erraztasunak beste batzuren artean; bestalde, lehen aipaturiko moduan edozein gene berenganatu eta adierazi dezakete.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Ikus dezakegunez, eremu interesgarri eta zabalak ditugu aurrean, baina era berean esan behar da, egundainoko lorpenak ez direla hain ikusgarriak izan.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Atzerritik ordea, galde hau egiten da maizenik: Perestroikaren aukera, zer dugu finean: sistemaren krisisaren ezagupena, non eta aterabide bakarra atzera jotzea bait litzateke, hau da, eta 1917tik zenbait autorek presagiatzen duten bezala, kapitalismorantza bideratu beharra, edo sistema konbergentzia baterantza behintzat, ala Moskuk baieztatu bezala sobietar gizartearen oinarri espezifikoki sozialistekiko aurrerapausu ikusgarri baterako kondizio-jartze bat dugu?.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Honelatan, Nafarroan LEITZAKO INGURUTXUA dugu ikusgarriena, San Tiburtzio jaien barruan.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zangaluzeek ikaragarrizko altuera ematen diete pertsonaiei ikuskizun ikusgarria sorteraziz goma-espumaz eta telaz egindako arabiar itxurazko gameluak eta oinez dabilen maskaraduna dira gure pertsonaiak, eta elkarren artean parodia barregarria bilakatzen da.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Praiskuk, umore ederreko agureak, pipa hortzean duela, Kontxesi erroskilera atera du dantzara eta ikusgarria da hirurogei urtetik gorako haien poza, gaztaroko kontuak eta, agian, amorioak gogoratzean, hankak soseguz dantzatzen dituzten bitartean.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ikusgarria da nola edozein aldetatik erromes guztiek, San Martzial inguratuz eta nolabait babestuz dagoen gaztainadira jotzen duten, ez da gutxiagorako nola elkartzen diren gizonak, emakumeak eta umeak familiaka edo lagunarteka belar berdearen gainean korroan eserita, gero etxekoandreek kontu osoz prestatu eta saskietan sartu dituzten janari gozoak jateko.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Aurreneko gauzaketetan, edonolako gorabeherak direla medio, ezaugarri hori ikusgarria bazen ere, arrunt nabarmenago bilakatuko da zazpi urteetako gerrate zibilean.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Xibarta emeki dabilen balea dugu eta ikusgarria da benetan, bere gorputz gris iluna behatzea itsasotik irtetzen denean, hegats zuri beltzeei eraginez.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Zergatik egiten dituzte hain jauzi ikusgarriak?.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Beste muturrean fanerogamoak aurkitzen ditugu, hor landare ikusgarria (zuhaitza, belarra, zuhaixka) gametofitoa izanez, polen eta obuluak esporofitoa direlarik.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Birikadun arrainak dira aparteko ekosistema honen eredurik ikusgarrienetako batzuk.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Defentsarako baliokoa duen ezpata ikusgarri bat azaltzen duenez, nahastezina da.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Ikusgarria, baina urriagoa den beste espezie bat Ranzania laevis da, gorputz luzeagoa eta kolore nabarmena duena.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 3. Azkenik, hegaz egiteak, aukera ikusgarriak eman die intsektuei habitat berriak aurkitzeko orduan.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Kopula modu ikusgarri eta konplexuan egiten da.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Mihuraren abarrak, ikusgarriak fruituz estaltzen direnean, etxe askotan gabonetako apaingarri bezala erabiltzen dira.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Zenbait espezie apaingarri bezala kultibatzen dira, lore eta hostoen itxura bitxiarengatik, askotan ikusgarriak diren narrioz (bariegatuak).

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Zenbait lekutan hondatuta dagoen ur eroapenetik jarraituz, extraplomatutako paretetik jalgitzen den 15 metrotako urjauzi baten azpitik pasako gara urbegia dagoen lekura iritsi baino lehen, guztiz ikusgarria berau udaberrian.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Aldiz, Herri sistima baten subirania defentsa beharretan aurkiturik mugimendu sozial batetan gauzatzen delarik bere inguruko ideia emaitza ikusgarria gertatu ohi da.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak handiak eta ikusgarriak, diametroz 4-6 cm bitartekoak, pedizelo luzekoak, bakarka edo zimatan adasken puntan; kalizak 5 sepalo, aobatu eta akuminatuak, ia-berdinak eta feldrodunak; korolak 5 petalo, kolorez arrosa-purpurak, sepaloak baino 2-3 aldiz luzeagoak, erorkorrak; estanbre ugari eta estilo bakarra, luzanga.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0183 Aldaketa sakonak eta hobekuntza haundiak hotsegiten dira, askatasun ikusgarriak itxaro dira.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0311 Erabateko galdera bat ari da haundiagotzen, egungo gizonak eskuratutako ahalmen ikusgarri horren barrendik.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Eguzkia altu dagoenean modu honetan barreitatutako argi-kantitatea ez da nahikoa argiaren koloreari modu ikusgarrian eragiteko.

160. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Bein ori egin ondoren, gorrian dagon marra okerretik ebaki eta 4 irudian igartzen diran ebakiak egin (5 irudian ikusgarria aundiagotuta agertzen da).

161. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Ikusgarria orduko bale-ontzia! Ontzi-oialak zabaldu-ta, Terranoba-alderuntz zijoan, ekaizteari gogor-egiñaz.

162. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Kautxoaren kondairari ain mesede aundia egindako gizon aren oroigarri, Frantzia-ko Kleber-Kolombes alkarteak Fresneau-ren izena eman dio, Decize-ko bere fabrika aundiaren inguruan dagon deporte-soro ikusgarriari.

163. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Lurbiraren beste alderdietan, ba dira, bereiziki ikuskarriak dituzten muskarrak; kamaleoia, kolorez aldatu oi da; Australia'ko moloka , daukan neurriarentzat egundokoak diran arantzez estalia dago; eren suge egalari txikia, margo ederrez jantzia (...).

164. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Abelkitxo talde ikusgarriz egiñak daude.

165. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Atoloiak, koral-eraztunez eiotako ugarte ikusgarri batzuek dira; ertzean, apaingarri, koral-ondar dizdiratsua dute.

166. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Onek bai bultzatzen gaituala danok lau aizetara, onek bai udaldi-ametsean murgiltzen, baiñan ez epe luze baterako ez, oporraldi motz baterako baizik, bidaiak berak bait-dakar azken muga bezela, ez beiñere ikusgabeko zer ori, ez urrutiko aidekai edo-ta ondartza exotiku ori, baizik-eta gauzak eta gauzak ikusgarrienak eta miñenak biotz-zokoan jaso ondoren, andik-ona ola-alako atsedenaren billa ibilli ondoren, etxera gogoa.

167. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Bere ikusmena ere aldatu egiñ zan edo... beintzat gauza danak len baño ikusgarriagoak epaitzen zitun.

168. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Uraxe zala eize ikusgarria eta ea salduko zien, imi bat bete urrearen alde.

169. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Oartu da emen gizakume bat gauza ikusgarriak egiten ari zala, Mister Todhounter`ek karta batek leioko leiarra jo dualako agian, edo edontziak apurtzean atera duan zaratagaitik, bear ba`da.

170. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 - Ba omen zan erri artan nekazari on bat: etxealdi eder ta azienda ikusgarriaren jabe zona.

171. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Kristabak bestetan baño geyago ta apañago, batez ere emakumeak beren zapel ikusgarriekin.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0046 Ondoren, zortzi eguneko jai ikusgarriak antolatu.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Ez du, gauz eder eta ikusgarriak ematen duten pozik.

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0269 1884-ko Karnabalak ikusgarriak, oi ezbezelakoak, marka-urratzalleak izan zirela esan da.

175. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Esan zagun baitere Musika Bandak jaialdi ontan erakutsi zuela bestetan ez bezelako eguzkialdeko jazkera ikusgarria soñean.

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Heiek ez dira naski hain ikusgarriak!.

177. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0002 Orhiko mendia elurrez jauntzia Beloketik neguan zoin ikusgarria....

178. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0002 Mendia ikusgarri, beti zeru alderat ari.

179. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0173 Holako ikusgarri bat bakan gertatzen zitzaikun, bainan eskola bidean ez nuen abusagai eskasik: eskola ondoan Elixabehereko aroztegia, eta hango hiru aita-semeak ari behi ferratzen edo errota ferratu bati ur botaka.

180. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Herriko etxea, aspaldiko etxe ikusgarri bat.

181. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Eguberritako eta amen pesta egunetako antzerki eta ikusgarri ttipiak...

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Edesti-aurreko ikerketan jardun eben Arantzadi-Barandiaran-Eguren irukoteari esker, Euskal Erriko edesti-aurre arloan ardatzik nagusien eta garrantzitsuena izan dogulako, ainbat azterketa eta ikerketa ikusgarrien ondorioak Santimamiñe, Lumentxa Urtiaga eta beste toki askotako artzuloetan ikusi geinkez, eta baita Aralar, Aizkorri, Urbasa, Urbasa... eta ainbat tokitako jentillarrietan.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 ZORIONAK bada On Joxe Miel, zuk ospatutako larogei eta amazortzi urteokaitik eta... ESKERRIK ASKO ainbat urtetan zear egindako ikerketei esker, etnografi zaleori zeure eredu eta jarraibideagaz, geure Erriaren alde lanean jarduteko zabaldu dauskuzuzan ainbat ikerbide zabaltzearren eta batez bere Euskalerri guztiari eta zeuk sortutako ETNIKER TALDEEI zeure lanaren bitartez itxi dauskuzun lan arrigarri eta ikusgarriagaitik.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ostiralean ospatuko diren futbol partiduak, ezkongabeak ezkonduen aurka ahuntz batekin eta Añorgako neskak Goizuetako nesken aurka, izan daitezke ikusgarri ere.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Bide horretan diren baserrien artetik Ubaoko Makinetxea izan daiteke ikusgarriena.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Arraiñak ere badira. Ikusgarria benetan.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Nahita ez, izen bat aitatu behar; Biribiri joko ikusgarri atera zuen ondarroar guztien gustorako.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Mario Vargasek herrialde horretan politika mailako atxikimenduez gainera badu interes berezirik, irakurle andana ikusgarriak baititu.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Queen rock superbandak Madrilgo Rayo Vallecano-n igande gauez eman zuen kontzertuan 30.000 lagun bildu ziren, talde horrek eskaini zuen argi musika eta argien show ikusgarria ikustera, azken LPa eman baitzuten ezagutzera, aurreko beste pieza arrakasta haundikoekin batean.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Aurten kirolzaleek badute, bai, pozteko aukerarik, makina bat ekitaldi ikusgarri izango bait da kirol munduan olinpiadak direla eta.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Lautada ikusgarri horietan oso jende gutxi bizi da, 250.000 guztitara.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Gaur aktualitate ikusgarria hartu duen gaia aipatzen diot, kokarena.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bi puntu azpimarkatu behar dira: ikerketa ondorio ikusgarriok argitara eman diren aldizkaria Nature da, Britainia Haundiko zientzi aldizkaririk serioena, ikerketa mailan munduan sakontasuna eta seriotasuna aitortzen zaizkion aldizkaria alegia.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. iribar 0001 Bertan jenero ugari nahastuz filme ikusgarria lortzen du.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Duela bost urte, Monzon saria eskuraturik bere lehen obrarekin, primadera guziz ikusgarri berri bat eskaini dauku Guillaume Irigoyen Aniztar antzerki idazle gazteak.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Jende kapablea bada idazteko eta beti jende berekin egoitea ez zaut iduri hain bat aberasgarri den antzerki edo gisa hortako ikusgarriendako.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Gauza ikusgarria da askoz neska gehiago direla mutilak baino.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Adinaren kontua oso ikusgarria da, zeren garai batetan badirudi gehiago egoten zela zain hemezortzi urteen (edo hogeitabat duela urte batzu) ingurura iritsi arte pauso hori ematera ausartzeko.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Peri ikusgarriak, ganadu bikaiñak, ikullu egokiak, lurgintzako makiña berriak eta onelako amaika gauza erakutsi zizkiguten Santander-alde ortan.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Alduden eguberriz eman zuten, eta jendalde ederra jin zitzaioten beren ikusgarriaren, ikus eta entzutera.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ikusliarren eskuzarta edo txaloek erakusten zuten bihotzetan barna sartzen zela ikusgarriaren mezua: Batasun haundi eta lankidetsu horrena.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ikusgarriaren idekitzea arras guztagarria iduritu zauku ikurriña gure euskal lurraren muinetarik ateratzen balitz bezala: sortze bero eta erran nahitsua.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Batzuk ziotena beharbada egia ere: sobera gauza agertzen zela ikusgarri bakar baterako.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Halere, eta dezagun erran gostuan, hor ziren hiru mila ikusliarrek senditua zuten Orai Bat-en ikusgarri berezi hortan ez zirela epelduko bainan aitzina joaiteko indarberrituko.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Ikusgarririk onenak, iruditu-eziñekoak, jakintzarik gorena... norgeiagoka bizi dan uri baten aurrera egiteko jokera sendoa ta kemena bear-bearrekoak dira.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Beraz, berriketa eta erakusketa mahaiak, kirol joko ikusgarriak, musika taldeak, txarangak, gaiteroak, trikitilariak, rokeroak... dena elkarturik egun honetan.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Berriro ere saio honeetan ikusgarri eta entzungarriko doinua izango dogu ba.

208. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00177 Ikusgarria bein merkatura
joan zanean jazoa:
bere lagunak an ikustean
egin eban erasoa.
Gogoratu zan egun au zala
jaia ta egun gozoa,
naita au izan uzabarentzat
guztiz arrabiosoa.

209. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Eremu badaezpadako baina ikusgarri (eta begiz beteriko) haretara jasten nintzenean, ikusmina eta bildurra eskutik zebizen nigan, geltokietan, kaleak zeharkatzen, batzutan maleta handia bizkarrean, dendetan huskeriak erosiz eta danari irrikaz eta errezeloz begiratuz.

210. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Gelako betiko fluoreszenteen ordez ikasleen buru parean kokatutako fokua erabiltzen bada, esperientzia hau ikusgarriagoa gerta daiteke. Gela iluntzea komeniko litzateke.

211. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 Gauez guztiz argiztaturik dauden gure hirietako kaleei begira egotea ikusgarria izan daiteke.

212. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 Era honetan, pausoz pauso, elektrizitatearen garapenaren historia aurrerantz joan da gure egunotara arte, hain modu ikusgarrian ezen elektrizitatea gizateriaren aurrerapenaren motorea dela esan baitezakegu.

213. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 logela / irensgailua / egongela / sukaldea / pisua / hozkailua / sutegia / lapikoa / dorrea / eskultura / konketa / jatorra / ederra / ikusgarria / dotorea / zikin / garbi / esnatu / gelditu / barruan / kanpoan / gainean / azpian / ondoan

214. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 kalabaza / baratxuria / meloia / dilistak / tipula / aza / piper berdeak / lekak / azalorea / marrubiak / gereziak / mandatua / erosketak / gozoa / merkea / garestia / harrigarria / aparta / ikusgarria / kontuak egin / dastatu / kiloa / litroa / dozena / zenbakiak / (batuketak)

215. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Pixka batean egon zen Pablo begira, baina berehala konturatu zen guztiz gauza sinple eta arruntak egiten zituela tximino hark, batere ikusgarriak ez zirenak.

216. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Ez da oso tximino ikusgarria, pentsatu zuen Pablok, baina bere lanean aurrera segitzeko modua eman genion behintzat agure gaixoari....

217. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 - Nafarroako erregeen jauregi eder eta ikusgarria dago.

218. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Turistek, ordea, museoak, etxe eder ikusgarriak, teatroak eta horrelakoak izango lituzkete gustuko.

219. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Gauza ikusgarri bat ikusiko baituzu orain.

220. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Gure aurrean egongo balitz bezala gogora dezaket nire amaren itxura, bere gorputz sendo eta behar den eran gizendutakoarekin: planta ikusgarrikoa zen hura, lehiaketa ugaritan saritutakoa, esne sortzailerik onena esnetarako behien artean.

221. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Beti garbi eta irudi zainduarekin, Inglaterra osoko zezenen ametsa zelarik; azala ikusgarria zuen, brontzezko lapiku eta tresnen kolore berekoa, leuna, neguetako gau hotz eta euritsuetan babes eta bero paregabea ematen zuena, haren ukimen berezia nire gorputzean somatzean, egundoko segurtasun eta sosegua nabari nezakeelarik.

222. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00025 Den-dena zitzaidan liluragarri, miresgarri, ikusgarri, hunkigarri...

223. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Hona hemen praka beltzez eta alkondara zuriz jantzitako langile pajaritadunen parada ikusgarria:

224. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 - Bartzelonan, Filipinetako Tabakoen Konpainia Nagusia eliza baten ondoan dago, elizaren luzapena da... Rambletan berton daukazue, ikusgarria da.

225. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Adlerrek dio Saint-Lazare espetxe-eritetxean langile-falta nabarmena denean prostituta intsumituen atxiloketa modu ikusgarrian handitzen zela.

226. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00186 Benetan giro berezia sortzen omen zen Salonaren inguruan: azken unean obra ematera joaten ziren margolari presatuak, ikusle eta begiluzeen ikusmina, mesede eta entxufatuen zerrenda diskretuki errepasatzen aritzen ziren epaimahaikideak:.. Ikusgarri aparta bide zen.

227. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0015 Ezkerreko horman Bobby Sands heroiaren hormiduri ikusgarria daukan etxean zintzilik dago Irlandako bandera berde-zuri-laranja.

228. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Charlesen zaldia astunagoa zen, arrazakoa izan ez arren, ikusgarria; Charlesek gainera ongi gobernatzen zuen.

229. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Eskuinetara izai baso ikusgarri baten erdian nere begiek Latemar mendi majestuosoa ikusiko lukete Carezza lakuan ispilatua, ezertarako ikusminik balute.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Makina bat euri egin zuen egun haietan!... Munduan lurrikararik ikusgarrienarekin ikaratzen ziren bitartean (San Frantzisko-koa) eta Napoles hiria Vesubio sumendi beldurgarriaren oinetan izutzen zen bi tartean. Bilbon itomena zen nagusi abuztu hartan... 148 zentimetro kubiko euri egin zuen eta zirimiriak berak ere izan zuen Athletic taldearengan eraginik, Lamiakoko zelaia hondatuz. Athletic taldeak oraindik berdeak zeuden Lamiakoko zelaietan Barcelona talde oilartua golez josi eta lau hilabetera gertatu ziren uholdeak.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00140 Bere erabakiak asko eztabaidatu eta kritikatu baziren ere, teknikari honek une hartan Espainian jokatzen zen futbolaren lehen mailara eraman zuen Athletic taldea. Hasiera hobezina izan zuen: Athletic taldeak Sevillaren aurka Kopa irabazi zuen, areatik kanpo Uribek egindako jaurtiketa ikusgarri bati esker. Bestalde, zaletuek, hainbeste urtez 10 zenbakia eraman zuen Panizo handia ez zuten ahaztu nahi. Zetazko barneko jokalaria 1954. urteko abenduaren 8an omendu zuten San Mamesen.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Garraio sinaptikoarekiko zuntz ezberdinen artean dauden ezberdintasunen arabera, lehendabizi A zuntz bizkorrek bideraturiko kinada sinaptikoa iritsi ohi da orno-muinera eta honek elektronegatibotasuna areagotu egiten du kitzikapena ezarri eta oso epe laburrera. Ordea, gertaera hau orno-muineko geruza sakonetan ohi da ikusgarri eta ez horrenbeste azaleko geruzetan, hau da, A zuntzen kitzikapenak ez du sarritan eremu potentzialik sortarazten azaleko geruzetan. Berehala ondoren A zuntz motelek (A zuntzek) bideraturiko kinadaren txanda da, hau ere, kitzikapen elektrikoa ezarri ordutik 90ms igaro baino lehen.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00059 Bertan, veneziarrek euren jantzi ikusgarri eta garestiak eta mozorro artistikoak erakusten dituzte.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00120 ZANGOZAko dantzariek, Rocamador taldekoek, haien eskualdeko folklore ikusgarria opatu ziguten, Jota Vieja tradizionala eta El Cantarico deituriko dantza-moldaketa nabarmendu zirelarik.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00126 Hasera ikusgarri baten ondoren, Billabonak 11 joku eta 2ko abantaila zuen.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00012 Ederki aski jakin izan dute tradizioak gordetzen, tenore magiko eta misteriotsuetara itzularazteko gai diren adierazpen aunitzetan: festa koloretsuak, iñauteri ikusgarriak, sorginen oroitzapena zenbait tokitan, gastronomia benetan naturala...

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Garaia 1726. urtea da, eta arrunt ikusgarriak dira.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00035 Hasiera guztietan ohi den bezala, ez zen batere ikusgarria izan.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Higanautek irri zegiten ikusgarri haren aitzinean, eta usuenik XXXIX. eta L. psalmoak kantatuz ibiltzen ziren hiria baitan errolda luzeetan;

240. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Emaitza edo produktu ikusgarrietara jotzea baino nahiago izan dugu ezari-ezarian hasi eta norabide egokian pausoak ematea.

241. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0059 1960-gn. urte inguruan azaltzen da euskal arazoetara belaun berri bat. Urte hori ezkeroztik, behar bada pixka bat lehentxoagotik euskal adimena ta euskal sentipena berritu egiten da, bere baitan zartada bat sentitzen du ta ordu ezkeroztik gertaera hau, belaun berri baten esnatzea, kontuan artu gabe ez dago aztertzerik ez euskal kultura, ez euskal politika, ezta ere euskaldunen artean dabiltzan ideialogiak. Hau da azken hamar urteetako gertaerarik bortitzena. Gure histori gertuenaren azalpenik ikusgarriena. Honekin ez dut juizio bat egin nahi, frogatua dagoen gertaera bat aitatu baizik" (1). Arregi, Rikardo. Sozialismoa modan dago. Jakin, 24. zenbakia. Arantzazun. 1967, 37. orri.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0010 (...) irudi horiek ikusgarri diren gauzen gorputza salatzen duen itzala bezala ageri dira, kontzientziaren desarrazoiak sortzen dituen inkontziente naturalaren fantasmak balira bezala.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Hemen ederrago, han ikusgarriago, badira non-nahi zer ateraldi eta ikustaldi aberatsak!

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0034 Itsasoko eta kostaldeko panoramika ikusgarriak dira leku honetatik, baserri horiek benetazko talaiak izanik.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0034 Zenbait ataletan galtzada zahar baten hondakinak ikusten dira: zoruko harriek egitura latz eta malkarra damaiote galtzadari, baina aldi berean baita itxura nabar eta ikusgarria ere.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Bideune guzti honetan biziki aipatzekoa da baso-ustiapena, (...) pinua eta Lawson altzifrearen ale ikusgarriak ugari direlarik.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 b) Erlaitz gaineko zeharkaldi ikusgarri bat Harpeako arroilaren gaikaldetik, erraza baina kontu handiz ibili beharrekoa, bideska estu hau oso arriskutsua bait da (derrigorrez jaitsi beharko dugu zela).

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0134 Eskualdeko punturik gorena den Aizkorriko Mendizerrako murrua antzemango dugu bereziki, hala nola Arrasate eta Durangoko mendimultzo ikusgarriak (Udalaitz eta Anboto batipat).

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0553 magnificent adj. ikusgarri, munduko.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Izan ere amerikarren propaganda-sistemaren arrakasta ikusgarrienetako batzuk, zalantzarik gabe intelligentsia arduradunaren ustezko ezadostasunaren metodoari esker lortu dira.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0039 Zeltiberiar garaian eta La Hoya-ko A3 mailan batez ere txerrien kopuruaren handitzea izango litzateke nabarmenena, idizkoek ehuneneko berdinetan mantentzen direlarik, ardi-ahuntzen beherakada ikusgarria suertatzen delarik.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0045 Bertan armez osaturiko ostilamendu ikusgarriak topatu dira, Miraveche-Monte Bernorio munduarekin loturik daudenak.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Edozein modutan ere, toki ikusgarri batzuk egon arren, Manaus hiria ez zen lar atsegina.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Galerek ikusgarri egin dute gora eta ia ez dago irabazirik.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 (...) berdin azaltzen dira, soinu eta irudi sinfonia ikusgarriekin.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0017 Abangoardiaren ekarpena guztiz garrantzitsua izan zen artearen bilakaeran, errealitate ikusgarriaren, eta objektu ezagunaren edo izendatuaren erabateko galera ekarri baitzuen.

257. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Ospe handitan estrenatu ere da hemen iragan uda aitzinttoan euskal pilotaz ikusgarri bat.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 1744n Siris publikatuko du, arrakasta ikusgarria izango duen eta zenbait hizkuntzatara itzuliko den obra berau.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Gure artisten artean plagioaz hainbeste entzuten dugun honetan, inon frogarik ikusten ez dugula, badirudi euskal letretan, hobeto esanda, beketan, ni naizela plagioa egin duen bakarra: agian ikusgarriena egin nuen, baina nerea baino lehenago plagio asko izan da, eta demostratuko dut.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0084 Zestoako zaletuek hartu zuten iniziatiba Astelenako harmailetan; baina Atano XII.aren bolea ikusgarri batek ahozabalik utzi zituen, markagailuan 21-21.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0124 Jesus Mari Anduezak domeinatu zuen lehia une oroz eta Larrañaga ikusgarri aritu zen, era guztietako erremateak burutuz, zein baino zein zoragarriago, kontrako taldean ere egikera politik ikusi zelarik.

262. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Baiña Urkiolak bere ikusgarririk onenak basoak ditu.

263. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Opariak amaitzerakoan dantzaria agertu zitzaion eta idazlearen naia betetzearren erriaren aurrean egin zuen Aurresku bikotea, jauzi egoki ta ikusgarriekin, txistulariak doñuakin laguntzen ziola.

264. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Hemen sobran dauzkagunak, han lujo ikusgarria dira.

265. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Baina gero, eguneroko bizitzaren ahaleginean, gauzak edukitzea eta zoriona gauza bera balira bezala jokatzen dugu, gauzak pilatzen izerdi eta pats. Gure bizieraren antolaketa, absurdo ikusgarria da!

266. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Aurkezpena: koloreak argazkiak, marrazkiak ikusgarriak dira benetan, alaitasuna sortzen dituenak irakurtzerakoan.

267. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00031 Balmaren kontra ez zuten ikusgarri jokatu baionesek, baina jokoa sortzeko aukerak izan zituzten, gero gauzatu ez bazituzten ere.

268. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Varsoviako operaren bi ikusgarriren ondotik otsail hasieran, Bordeleko operak antzeztuko du gaur Il Barbiere di Siviglia Rossiniren obra arrakastatsua.

269. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Miarritze Kultura taldearekin egindako akordioaren ondorioz, opera taldeak dozena erdi bat ikusgarri eskainiko ditu eskualdean, Bordelen aurkeztu baino lehen.

270. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Miarritzeko ikusgarriaren ondotik, hitzordu bat finkatuko du Donostian ere.

271. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Itoitzekin Elkartasuna taldeko kideek ekintza ikusgarria egin dute Londresen

272. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Polita eta ikuskarria.

273. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Txikien (17 urte bitartekoen) saioan kartzelako gaia izan zen beharbada ikusgarriena.

274. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Leireren bukaera bat ikusgarria izan zen: Butaneroarekin egin omen dut tratua
baina utzi dezagun nire bekatua
sukaldea baitugu leku sakratua
gose denak asetzen ditugun lekua
.

275. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 KARRANTZAKO haran ikusgarriari begira dagoen La finca de Carpín edo La finca del barbero izeneko etxe izugarri handia itxita egon zen urteetan.

276. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Hortxe, ingurune ikusgarri batean, badago alde batetik bisitatu ezin den Birgaikuntza zentrua.

277. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Hala ere, ikusgarriena animaliak dira.

278. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Euskaldunez mintzatzen zen Sitio distinto errepublikatik burutu zuten saio ikusgarri horretan.

279. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Lehenbizikoa, Ur lasterrak dugu, Pirinioko ibaiek eragindako kainoi eta amildegi ikusgarrietan bi gaztek ibilgu beretik jarraitzen dute.

280. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Aldakuntzak egin direla, bai dudarik gabe baina ospakizunetan berdintsu, pilota partidak, kirolak eta zenbait ikusgarri berdintsu eta bai plazako soñua batez ere Elizondon.

281. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Ez da ikusgarria baina Londres eta Jugoslavia ohiaren lur garratza lotzen dituen indarkeria krudelak berpizten du irudiaren ahalmen erabatekoa.

282. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0031 Musika eder batek girotuko duen drama ikusgarria da.

283. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Etxe dotore eta ikusgarriak, bai, baina hotzak.

284. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Egitarau ikusgarria prestatu du Getxoko Kultur Etxeak ekainaren 12tik 14ra arte burutuko den Nazioarteko Blues Jaialdiaren X. edizioa ospatzeko.

285. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Ortzirale aratsean 8-ak eta erdietan, Arbonan, Arantzola biltokian Makilargi ikusgarria, Koldo Amestoy-ekin.

286. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Izanen da ere ikusgarri berezi bat, Baigorrin estreinatuko dena preseski, apirilaren 25-ean, Nafarroaren Eguna muntatzen duten igandearekin.

287. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Arratsaldeak leku desberdinetan mugitzen ikusiko ditu: Iruneako dantzari eta kantariak beren ikusgarri berriarekin herriko etxeko plazan.

288. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ondoko larunbatean, apirilak 17, Bertsuzaleek ez dute huts egin nahiko Xabier AMURIZA Urepeletik bi urratsetan, Aldudeko zinegelan emanen duena Xalbadorren bertsuetan finkatu ikusgarria.

289. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Bestalde, oraino mugimendu gehiago izan dadien, bi ikusgarri eskainiko dira, biak Vauban zinegelan: larunbat aratsean, Itsasoa abesbatzarekin, eta igande aratsean Jojo eta Ramuntxo-rekin.

290. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 9.30etan meza, 11 orenetan estrenatze ofiziala, 12 orenetan hurrupaldia eskainia izanen da, aratsaldean 3 orenetarik 8ak arte, elkarteek erakutsiko dituzte beren kirol ala kultur lanari doazin ikusgarri labur batzu.

291. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Eguberriko ikusgarria, antzerki baten itzulian muntatu zuten, ttiki eta haundiek parte hartzen zutelarik.

292. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Kultur eta kirol arlotan, Hazparneko Ikastolak joan den urtean lau ekintza nagusi antolatu ditu: Txominen Lagunak kantaldia urte hastapenean, Beherearta antzerkia abendoan, Kaskoz Kasko maratoi erdia ekainean Baionako ikastolarekin eta Joko moko burrasoen arteko antzerki taldeak, bere laugarren ikusgarria agertu du ekainean eta lehen aldikotz auzo herri batean.

293. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Helduden ortzirale 17an, 3 orenetan, bihotz onez gonbidatzen dituzte herritarrak beren gela goxoan, ikusgarri alai baterat.

294. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Eta halaxe pentsatu genuen, alegia, etxeetako horma zuriak eta karrikak edertzeko hainbertze diru eman eta gero, denetan merkeena erreka bazterrak, adibidez txukun eta ikusgarri gordetzeko ahaleginik ere ez!

295. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0010 Karl Muller mezenas alemaniar baten proiektu ikusgarria.

296. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Ehun bat dantzarik, gazte eta adineko, denak taldearen kide, parte hartuko dute ikusgarri hortan aldi bat gehiago, bere 37. urte betetzearentzat, erakutsiz Garaztarrak taldearen bizitasuna bai eta ere kantonamendua eta Donibane Garaziren alaitzeko borondatea.

297. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Nola ez aipa haatik, Maulen igande aratsean, 800 lagunek prezatu dugun Muskildiarren Ikusgarri xarmanta, horko pertsu eta kantuak, Bertzaiz anaiek ontuak, dantzari gazteen itzul-inguruak, soinulari ta argilarien talendua, hots obra guzia, laster Donostiarrek ikusten ahalko dutena eta beste batzuek ere, hala nola Lapurtar zenbaitek, entzun ta ikusi behar luketena, Muskildiko artzainen axuriak sortzen hasi baino lehen.

298. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Aipatzeko da hemen Muskildikoek eskainitako Oihenarten ikusgarria.

299. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 S.A.: Irlandan, Eskozian... eta Galesen dagoen bezala, hemen Euskal Herriko selekzioa egin nahi izan da Euskarians errugbi taldearekin. Aurtengo lehenengo partidua Rusiaren kontra jokatu genuen. Gero, ekainaren hasieran Anoetan jokatu genuen 2. partidua Irlandaren kontra. Oso ikusgarri eta arrakastatsuak izan dira gainera.

300. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Ez da beraz Mzetamze taldearen etortzea ikusgarri batzuetan baizik mugatzen, iragankorregia litzateke, bainan bai egiazko ezagutza eta trukaketan oinharritzen.

301. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 Epe laburragoan eta zertxobait eginda ere ikusgarria dela.

302. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Arrio lorretea lorreta = batetik besterako eroaketea. ikusgarria izaten zan.

303. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Ikusgarria omen zen, mila inguru salteriojole, bakoitza bere salterioa eskuetan zuela, han, Jerusalengo jautetxe ederrean soinu gozoak jaulkitzen hasten zireneko hura.

304. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Uztaro arte atelierrak bi gertakarien biltzea proposatu zuen, ikastolaren obren alde ABADIAREN IZARRAK izeneko ikusgarria plantatuz.

305. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Ikusgarri osoa zen eta da, Donibane Garazin eskainiko baita oraino maiatzean Abadiaren Izarrak deitu hura: dantza, kantua, antzerkia, bideoa, olerki erraitea etab. denak berriak dira, eta askorengan harridura ez beti baiezkorra, ulertzeza eta ere xoramena ekarri dutenak.

306. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Hemen publikatzen diren textoak, ikusgarriko olerki eta kantuak dira, sorkuntzak eta itzulpenak, Glenmor, Manuel Maria eta Miquel Marti i Poli omenez, Tehenta taldeak eta ikastolako burasoen koroak abestuak, egiaz 1990ko Ikastolako Pastoraleko zenbait kantari.

306 emaitza

Datu-estatistikoak: