XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Jon Mikel errkabeak besterik eztiñotso.
Bere itxak eskaratzan nausikiro ots-dagije.
Illobea, buruba makurrtuta, ixil dago,
baña aitonaren itxak goguan, beti legez,
sendo irarri dirala, arrpegijak diragarr.
Gero janzki-zorrua arrtu, ta basetxia
begirakun itunaz begiz-jo, ta bat-batez,
bertotik Jon gaxua arrapaladan diges
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Lenenguetan Andoni ittun ixillik eguan, sarrittan negarrez, baña gerotxu ibittu ta alattu zan.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Sukarrieta'ko txadon-jualiak, astiro ta ittun, joten dabe: il-eresija da.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¿Zer dau, baña, agura deunak? Ittun eta gogattuta dagola dirudi....

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Eta 1851 urtean egin zuan Españako Gobernuarekin Ittun edo Concordato bat.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Ittun orren bidez, Españako Gobernuak agintzen zion Elizari bizi-bidea.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Biotza itun naukan.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batek, ostera, egun berberian, beste naigabezko itzoik oguzten dauz: - Gaurrko egun au baño ittun eta zoritxarrekuagorik, iñoz eztot ezagutu ixan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta lenenguarentzat ederra ta alaya ixan dan eguna, ta bigarrenarentzat ittuna ta zoritxarrekua, egun bat ixan da, eguzki bakarr batek argittu ta berotu ixan daben uda-egun eguzkitsu bat.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta alan be, batak alai eretxi dautsanari, bestiak itxusi tta ittun eretxi dautsa.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gogaro illun eta ittunekuak, ostera, gogaro-begi ittunen argijaz: ittun eta illun.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Au egunaren ittuna! esaten eben, eta negarr egin.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zerua goibel, odeiak geldi, txoriak ixil, euzko izadi osoa itun, eta beste zenbait garaitan, aberri edertasun abeslari nabai izan ditugun gure mendi mendiak, asaben irrintziak alaitutako mendiak, negar dagite.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gaurko gorabera itun ta larriatzazko iritzia alegia: ta eskari bidez lortu du gogo ori betetzea.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Amaika illabete auetan 1.400 ingurun arpegiak ikusi ditugu, eta 520 arazo inguru rurenduak izan dira itzez eta itunez.

16. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Irurak itun egozan.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Osin-ondoan aurkitu ebazan itun besarkaturik.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Beste irugaren itun bat be egin eban Jaungoikoak Moisesgaz Sinai Mendian legea emon eutsanean.

19. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Moisek erriari irakurri eutsan ituna idaztia eskuetan ebala ta erriak erantzun eban: Jaunak, agindu dauskuzan gauza guztiak egingo doguz eta esanekoak izango gara.

20. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Ama Birjiñak be bere itunak egin dauz gizonakaz.

21. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Itzok esan eutsazan Jaungoikoak Noeri 601 urtedun zala urolde ikaragarriaren ondoren: Ituna egingo dot zugaz eta zure ondoren zure sendiaz eta kutxatik bizitzaz urten daben guztiekaz.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati - Ala dek, Igon!... Baiña oraindik ez diat nere beazun guzia ustu (Soiñua geldiro ta itun berriz...).

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Ez da, ba, izango? Amida, Jaka, Gizon eta Kanon Urtzi altsuak egunero argi dirdiratsuz ludi zabala jazten dutenak itun daudelarik, ni ayen Morroi-lena, pozik egongo al naiz?

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Alai bezin laiste, itun!

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Auzoa dugu larri, itunik ta samin,
betartera dakarte orok barrumin.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gudu-ondoko urteak ziran, illun, itun eta astunak; gosea garai, malkoa non-nai, beldurra berriz, biotz guztietan ernai, salatariak ari baitziran espetxeak errugabez eta illobiak illotzez betetzen.

27. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 3. Moises. Jainkoaren ituna herriarekin.

28. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Orduan Jainkoak eta bere herriak alkargoa egin eben, hau da, alkarren arteko zintzotasunezko ituna: herriak aginduak betetzeko hitza emoten eban, eta Jainkoak, salbatuko ebala agintzen eutsan.

29. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Abots bako ikuspegia
da, itun ta ameslari,
bere kezko lertxunakaz,
ibar lanbrotsu ta guzti
.

30. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udagoien ituna! Lore bako gogaldi,
aldez besteko uda-barri, euzki aul, amets-
lilluragarri, zertan maitasunok irauli?
Udabarriz il ziran, urrezko egun batez!
.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Villemessant'ek au esan eban: Ziurtatu egin dauste, ituna ospatzeko, danen artean opari bat eskiñi eutsela.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 LIZARDI.- Dena aldatzen baita. (Errezitatuz)
Oi zein dan ituna
garaion patua
Len ain ugari zana
gaur da bukatua.

33. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Berak badaki zergatik natorren, eta nik, agure honek, ni baino zaharragoa den beste batekin ezarri dudan ituna: abarragei heldu eta oreinkume larruak jantzi eta burua huntzosto adaxkaz koroatzea.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 3. OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren eraentzapeko zerbitzuak eta Udalenak edo udalez gaindikakoenak elkarri behar bezala egokitzeko, horretarakoxe ituneak edo bazkunak egingo dira, zerbitzu hoiek guztiek osoko erapidetza gisa ihardungo dutela bermatzeko bide.

35. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 7ko 158/1988 DEKRETUA, Gizarte-Hirigintzazko azterlanak eta Birregokitze-Egitamu Bereziak egiteko, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Sailaren eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Udalen arteko ituneak izenpetzeko oinarri-arauak finkatuz.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1681 03 zerbitzuko 700 zertakoko 1 diru-ataleko izena aldatu eta: Autonomi Elkarteko 1/25.000 mailako mapa egiteko Ituneak.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1681 03 zerbitzuko 741 zertakoko 1 diru-ataleko izena kendu eta Autonomi Elkarteko mapagintzarako azpiegitura egiteko Ituneak.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Horretarako, 1981.garreneko urtarrilaren lehenengoaz gero Erresuma-Arduralaritzak egin eta Itunea 1981.garreneko urtarrilaren lehenengoan indarrean egon balitz Euskal Herriko Erakunde gaitasundunei egokituko zitzaizkieken diru-eskuraketak, Erakunde hoien izenean egindakotzat joko dira.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 1. Enpresen Trafikoari buruzko Zerga Orokorra eta Luxuaren gaineko Zergari buruzko ezargarriak diren Itunaren arauak baliogabetzea, kasu bakoitzeko Administrazioek, lehendik indarrean zeudeneko lotura-guneen arabera, aurretiaz leporatutako zorrak eskatzeko duten eskubidearen kaltetan gabe ulertuko da.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Dinamarkako errege Christian IV.arekin balea harrapatzeko itunak egiteraino heldu ziren euskaldunak.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Herensugearekin itun bat egin behar dugu.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 (ERROMAKO ITUNA, 1957).

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 1842an bukatu zen gudu hori Nankingo ituna izenpetzean: eki-egoaldeko bost portu irekirik gelditzen ziren europarren komertziorako Shangai zen horietarik bat eta Hong-Kong ingelesen eskuetan geratzen zen.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Hiztegia: Agerpena, Ituna, askatasuna, leiala, Santua, Egilea, Jaun Aita arduratsua, Epaile zuzena.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 1.793-95ean Espainak, beste potentzi europearrekin batera, elkarte bat egiten du Frantziaren aurka (konbentzioko guda); galtzaile atera ondoren 1.796an elkar laguntzako ituna izenpetzen du Frantziarekin (San Ildefonsoko Ituna) honen bidez Espainiako armadak Frantziako gudarostea apoiatuko zuen itsasoan, Ingalaterra eta Portugalen aurkako gudetan.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Itun honek Napoleon kontsul eta gero enperadorearekin jarraitzen du, baina 1.805ean Trafalgar lurmuturraren ondoan sufritutako hondamenak, Espainia armadarik gabe utziko du eta Napoleonek ez du interes handirik izango Espainia lagun bezala tratatzen jarraitzeko.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Hala ere, 1.807an Fontainebleauko ituna izenpetzen dute.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0912 Pakea 1.529. urtean etorri zen, Cambraiko Itunean Espainiak Frantziari Borgoñako dukerria eman zion.

49. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Homiliarako argibideak - Lehenengo irakurgaian esan zaigu, Nor eta zer den Abrahanekin ituna egin duen Jainkoa: Naizena naiz... hau da: Zuen artean nagoen eta diharduen Jainko askatzailea naiz, nire itunari tinko eusten diodana, gizakien negar eta garraxiak entzuten ditudana....

50. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0009 Zure semea
zure irrikaz bait dabil, itun.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Israel-era itzuli zenean, Itunaren mezu berritua herriari aldarrikatzea hartu zuen bere eginkizun nagusitzat.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Gure artean itun isil bat zegoen, kutsuari tokirik ez emateko.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Ezker berria bere multibersidadean batu duena, ta ukazioaren xistima bihurtzetik oraingoz libratu duena, itun edo aliantzen estrategia izan da.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Beraz, gizakiaren jokabideak santutu dezake Jainkoaren izena, Jainkoa goratuz, Aren esana eginaz, Ari gurtza emanaz, Ituna beteaz.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Irakasleen artean honako izen hauek irakurtzen ditugu, besteak beste: Aita Francisco Miranda, lehen kataderan; Aita Miguel Sagardoy, nafarra, bigarrenean; Aita Fernando Vazquez, hirugarrenean, eta Aita Luis Losada Itun Deunaren irakasle.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Monopolioen kontrako borroka gogor eta egikorra eskatzen du Erromako Itunak; baina, erresuma desberdinen artean harremanak herstuagotuala, monopolioak gero eta sendoago ageri dira, baita trust eta cartel elkargoak ere.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Agerian dago, Erromako Itun honen egitasun falta.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 1763ko Parisko Itunarekin amaitu zen frantsesen mendeketa Ifar Amerikan.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Halaz eta guztiz, alemandarrek egindako itunari ez zioten ukatu eta Italiaren aliatu izaten jarraitu zuten.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0072 Ituna Uztailaren 7 an 1840 garrenean izenpetzen dute.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0046 Jatorrizko burujabetzak euskaldunei Nazioarteko Itunak izenpetzeko eskubidea ematen zien.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0046 Bizkaia eta Ingalaterrak Westminster Nazioarteko Ituna elkar hartu zuten 1467.ean, eta Gipuzkoak 1482.ean.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Horregatik, dio Ortiz Zaratek, Gaztelako erreinura Araba borondatez bildu zenean, ituna bide, hitzeman zuten ez ziotela ez Alfonso XInak, ez geroko erregeek herri honi (Arabari) zergarik ezarriko, ez gauzetan, ez pertsonetan, ez ageriko, ez isileko.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 - Lehen aipaturiko hondamendia eta eragozpenak gutxi bailiran, 1713an Utrech-ko ituna sinatuz amaitu zen Espainiako errege Carlos II. aren ondokorik gabeko heriotza zela eta, sortu zen gerratea, Espainia eta Frantzia alde batetik eta Ingalaterra, Portugal, Holanda eta Alemania bestetik.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Itunaren ondorioz, besteak beste, Ingalaterra-ren menpean gelditu ziren Ternua-ko kostaldeak, baina, Itunaren XV. kapituluan ikus dezakegunez, eskuratu ahal izan ziren arrantza-eskubideak: .

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 1721ean Espainia, Frantzia eta Ingalaterra-k izenpetu zuten Madrilgo Itunean ere honako hau azaltzen da: .

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Gogora dezagun itun hau Eusko Kontseilu Nagusia eta Hezkuntz Ministraritzaren artean sinatu zutela.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Kontzertuen filosofia ikastoletan irakaskuntza dohainik eskeini ahal izatea bada ere (Administraritzarekin itune plenoa izenpetu dezaten ikastegiek itunearen gai diren irakaskuntzak dohan eman beharko dituzte 24. artik.), ikastolei euskaraz irakasten ari diren ikastetxe pribatuei besteko laguntza ekonomiko ematea arautzen duen itun honek ez du ikastolen kosto errealei aurre egiteko heineko laguntza ematen.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 1987.eko abenduko akordio politikoaren bitartez Ikastolak eta Eskola Publikoak biltzeko legea deiturikoa onetsi zuen Legebiltzarrak, zeinaren bitartez Ikastolak Euskal Herri-Eskolan benetan elkartzeko aintzin-urrats gisa, horietako bakoitzarekin, Hezkuntz, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren bidez, ituneak izenpetzeko gaitasuna ematen zaio Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko Arduralaritza (1. atala).

70. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Baiñan iturri garbi ori zikindu ezkero, otza ta ituna besterik ez.

71. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Itun zaude, amatxo; min al dezu? Neregatik zerbait?.

72. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Ituna da erri baten eriotza!.

73. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0023 ITUN TA BAKARRIK

74. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0023 Bakarrik nago, oso bakarrik;
gau itun da illun ontan,
badirudi izarrak ere
gelditu dirala lotan!.

75. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Orretxegatik Luter`en teologia ituna da tristea ta punttu askotan antzua.

76. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Alai eta itun (triste).

77. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Itun... andregai-billa joanda, andregairik gabe eta katuz betea itzultzen zalako.

78. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Jainkoaren ituna gorde ez zuten, Aren legean ibiltzeari uko egin zioten.

79. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0041 Beste kritikalari batzuk konturatuko dira bigarren itunak ez duala gogoan artzen, ibilli luzeko Minuteman gure misilak teorian beintzat errezago jo ta bota litezkela lurrera.

80. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0041 Baiña, nere iritziz, kritika onek ez du benetako logikarik eta ez da oartzen izkillu kontrolerako itunak nolakoak eta zertarako diran.

81. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0041 Eta ituna bere izatez gure onerako ez ba`da, ez degu iñola ere onartu bear, naiz-eta Sobiet Batasunak nazioen aurrean ditekenik ondoen jokatu.

82. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Asmoa auxe da: nazio askoren artean, nuklear bonben leertze-saioak debekatuko dituan itun bat burutzea.

83. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ori dala-ta, Sobiet Batasunarekin beste itun batzuk eztabaidatzen jardun degu, kimika-izkilluak egitea ta gordetzea eta radiologi izkilluak asmatzea ta zabaltzea debekatuko duten itunak.

84. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Izkillu zainketaren saillean, eziñezkoa da epeak jartzea eta une berean, egindako itunak guretzat ongarri izan ditezela iristea.

85. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Eta Herriaren erantzuna beti berdina: ugaritasunean gezurrezko jainkoetara jo, jan arren obeto jan nahi, eta ituna bete beharrean aitzakiak beti nagusi.

86. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Gerra ostean, erria zotinka, ardiak artzain gabe, egoera itun negargarria.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen hau sinatzeak, ez du bere baldintza ekonomikoak osotasunean gaindituko lituzken itun global bati uko egitea suposatzen, probintzi edo probintzi arteko mailako Hitzarmen Kolektibo edo beste edozein mailako bestelako arau delarik; eta honako Hitzarmenak ukituriko zenbaitzuk, akzidentalki edo behin-betikoz, goza ditzaketen baldintza onuragarrienak errespetatuko dira.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 PNV-k Euskal Herriaren historian zehar erakutsi duen maltzurkeriaz jokatu du oraingoan ere alderdi erregionalista honek eta AEK-k berarekin sinatutako Itunaren puntu bat ere ez du bete.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Horretarako, beharrezkoak dira herrien eta erresumen arteko akordioak, langile, ugazaba eta gobernuen arteko itunak, geroago eta gehiago bazter guztietako gizonak eta jendaldeak elkarri josiak baitira, eta elkarrekin behar baidute mundu zuzenago bat eraiki.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 a) Unibertsitateak eta unibertsitate-mailako ikastegiak sortarazteko saloak eta norbanako-jabetzapeko unibertsitateak eta horien unibertsitate-ikastegiak ontzat ematekoak aztertu eta horiei buruzko iritzia ematea; unibertsitatearen araudiaren eta ikastegi eta erakunde bereziak unibertsitateari eratxikitzeko ituneen legezkotasunari buruzko iritzia ematea; unibertsitate-alorreko ikaste-sari eta laguntza-jokabidea egiteratu eta horren eraentza egitea; unibertsitateko lanari-erroldea sortarazi eta unean-unean horri eustea; unibertsitatearentzako urteko diru-laguntza, bere diruegitamuak eta norbanako-jabetzapeko goi-mailako ikastegientzako laguntza-zehaztapidetzak aztertu eta balio-neurtzea; unibertsitate-alorreko gaikuntza eta aholkatze-egitarauak gertatu eta egiteratzea; unibertsitateko nahiz unibertsitate-ingurualdeko azpiegitura sortzeko ekintzak aurrera eramatea.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 e) Erabil daitekeen gehieneko korritu-saria Dekretu honetako 3. ataleko 1-b) idatz zatian esandako Itunean ezarriko da.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 b) Atal honetako 1-B) idatz zatian adierazitako hobari-sariak puntu bat gehituko dira, beti ere dagokion Itunean ezarritako baldintzak betez gero.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 e) Erabili daitekeen gehieneko taula-saria Dekretu honen 3. ataleko 1-b) idatz zatian esandako Itunean ezarriko da.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 17. atala.- Eusko Jaurlaritza eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Aldundien artean izenpetutako Itunean ezarritakoaren arabera 1988ko otsailaren 18an Jaurtze-Batzordearen Erabakiz onartuta, Diru-Ezarketarako Laguntza-Egitarauaren Batzorde Eragileak honako ezaugarriak izango ditu:

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Bigarrena.- II. atalburuko I. saileko 10-1 atalean ohartemandako laguntzak, Itun berri bat izenpetzen ez den bitartean, Industria eta Merkataritza Saila eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailak hainbat Dirubide-Erakunderekin 1987ko azaroaren 4ean Ekoizpenerako Diru-Ezarketen Dirubideetarako Itunean araututakoaz araupetuko dira.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 ERABAKI GEHIGARRIA II. atalburuko I. saileko 10-2 atalean ezarritako laguntzak ez dira indarrean jarriko harik eta Dekretu honen 3. ataleko 1-B) idazatian ohartemandako Itunea izenpetzen ez den arte.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari atxikitako Hezkuntza Bereziko langilegoaren II. Itune Kolektiboaren barruan sartzen diren langileen ordezkari bat.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Arabako Foru Aldundiari transferitutako Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetako lanitunepeko langilegoaren lan-baldintzak arautzen dituen eta gaurregun indarrean dagoen Ituneak hartzen dituen langileen ordezkari bat.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Mila bederatzirehun hirurogeita hamazazpiko urrian sinatu zen Moncloako Ituna eta honen arabera Plan berezi bat onartu zen Eskolak eraikitzeko.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Ez dute inolako paktorik eta itunik egingo alderdi komunistekin.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 2.- Halaber, aurreko atalean adierazitako lanak geroago egiteko beharrezko mapak (1/500 edo 1/250 neurri-ehinean) egitea izan ahal izango dira itunearen gai.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 3.- Atal honen aurreko idazatietan adierazitako lanak egiteratzeko dirulaguntzen hartzekodun izan diren Udalek, Dekreto honetan ahaldutako zenbatekoen eta Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren Urtarrilaren 25eko 4/1984 Aginduaren babespean emandako dirulaguntzen arteko aldarotik atera ahal daitezen diruizendapenak osatzeko itune bat egitea eskatu ahal izango dute.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Itune hori ere, ondorengo atalean adierazitako oinarri-arauei atxikiko zaie.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1.- Itunea honako oinarri-arau hauei jarraituz egingo da: a) Udalak, horretarako beharrezko eritzitako eta ahalmena duten taldeekin batera, itunearen gai diren lanen akurapena egingo du; hori egiteko Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren adostasuna jaso behar izango duela.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, itunearen gai diren lanak egiteratzeko diruen gostearen % 90kotik gora gabeko eta % 30kotik behera gabeko zenbatekoa eman ahal izango du eta zenbateko horiek, erizpide berberei jarraituz aterako dira Udal guztientzat.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 d) Itunean finkatu beharreko lanak egiteratzeko epeak, ezin izango dira Dekreto honen seigarren atalean adierazitakoak baino luzeagoak.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren diru-ekarketa, gehienez % 15koraino egin ahal izango da, Udal guztientzat erizpide berberei jarraituz, itunea izenpetu dadinetik eta hilabete batetik gora gabeko epearen barruan, eta gainontzekoa, Artezkariek izenpetuta, egindako lanen egiaztapen-agiriak jaso ondoren.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eta ez berak lan egin bakarrik, beste batzuri laguntasuna eskatu ta lan eragin be bai; beste asko, bizitzako goraberak dirala ta, itun aurkitu ditunean, bere eskuaz jaso eta bere aolkuakaz indartu.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Behin behineko ezetza bota izan balu ere, berdin omen zitzaion, itunak bere indar guztia izango omen zuen.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Soldaduskako exceso de cupo-aren antzeko hori nora makurtzen den jakitea ez da, berez, garrantzitsuena, izenpetu den ituna zuzen eta inorako eskoramenturik gabe onartua izan den jakitea baizik.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Buru-Jabetza lortu ezkero, España laterriari lotuta gagozen artean, gure aberriari, itun ondo aztertua bide dala, zerga bat ezarriko leuskioe, ortik kanporako erri irabazi guztiak geure esku dirala.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 RUSIAZ ETA POLONIAZ ITUNAK

113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Rusiaz eta Poloniaz egindako itunak dira egoera hau sortu dutenak.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Joan zen urtean Rusiaz eta Poloniaz bi itun egin zituen.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Itun horietan iru pundu berezi ikusi dezazkegu: 1.- Alemania federalak aitortu eta ezagutzen ditu Europako Estaduen gaur eguneko mugak.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Alemania elkartu behar zen lehenik eta gero egingo ziren egin behar ziren itun guziak.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Brandtek itun horiek izenpetuko ditu.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Barzel jaunaren ustez, ez da momentu egokia orain itun horiek izenpetzen asteko.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Itun horiek izenpetzea, Rusoei eta besteei amore ematea litzake.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Strauss jaunaren ustez, berriz, itun horiek izenpetzea komunismoari ateak irekitzea litzake.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Rusia indartzeko, Rusiaren itzala Europan zehar aunditzeko biderik egokiena itun horiek izenpetzea da.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Itun horiek izenpetu eta ondoren Rusiak aurrera eramango du Seguridadeko Europaren elkartea osatzeko asmoa.

123. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 B.- Herri-zerbitzuen eraentzarako ituneak, akuratze erabakia nolanahikoa dela, doakion agintaritzak ontzat eman ondoren.

124. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00011 1.1.1 Zientziaren aldetik interesgarriak direlako, meatxupeko-tan zermugatuta daudelako 5 KAEk 196/1996, azaroaren 28koa inkonstituzionala eta indargabetua., galtzeko arriskuan, bertakotze-aldian daudelako edo nazioarteko ituneen ondorioz, babespeko diren pizti-moetak harrapatzea.

125. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 5. Estatu espainiarrak izenpetuta eta berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe geratuko dira, eta gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren bati atxikitzen bazaio.

126. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Horrela, bada, Europako estatu guztiek dute erkidegoan sartzeko aukera, gutxieneko baldintza batzuk betetzen baldin badituzte: erregimen demokratikoa edukitzea, oinarrizko eskubideak ziurtatzea eta itunetatik eratorritako ekonomia-betebeharrei aurre egin ahal izateko ekonomiaren garapen-maila izatea.

127. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Bestalde, barruko jardunari dagokionez, bateratzearen hobetze-prozesuak pixkanaka-pixkanaka zabaldu egin du Europako erkidegoei emandako eskumenen kopurua, dagoeneko asko diren berrikuntzako hamabi itunen bitartez, eta erakundeen sarea behar berrietara, eraginkortasun eta demokrazia handiagora egokituz (MANGAS MARTÍN, A.: La dinámica de las revisiones de los Tratados y los déficits estructurales de la UE: reflexiones generales críticas, A.A., Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Ed. Tecnos, Madril 1993, 1055-1066. or.).

128. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Kide ziren estatuetan berrespen-prozesu larria izan ondoren, 1993ko azaroaren 1ean, EBI (Maastrichteko Ituna izenarekin ezagunagoa) indarrean jarri zenean, mugarri garrantzitsua ezarri zen erkidegoko historian: Europako Erkidegoko Ituneko 160 artikulu aldatu ziren (EEEk ekonomiari zegokion E galdu zuen eta Europako Erkidegoa, EE, izen berria hartu zuen) eta nabarmentzekoa da erakundeen sistema demokratizatu egin zela, elkarrekin erabakitzeko prozedura berria sartu baitzen, horrela.

129. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Batasunaren helburuak itun honetako xedapenen arabera lortuko dira, ezarritako baldintzen eta egutegiaren arabera, eta, Europako Erkidegoa eratzeko Ituneko 5. artikuluan zehaztutako moduan, subsidiariotasun-printzipioari men eginez.

130. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Europako Parlamentuak, Kontseiluak, Batzordeak, Justizia Auzitegiak eta Kontuen Auzitegiak dauzkaten eskumenak, Europako Erkidegoak eratzeko itunetako eta itunok aldatu edo osatu dituzten ondorengo itun eta egintzetako xedapenetan eta itun honetako gainerako xedapenetan aurreikusitako baldintzetan eta helburuetarako erabiliko dituzte.

131. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Batasuneko edozein estatutako gobernuak, edo Batzordeak, Batasunak oinarri dituen itunak aztertzeko egitasmoak aurkez diezazkioke Kontseiluari.

132. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Kontseiluko lehendakariak egingo du deia, itun horietan sartu beharreko aldaketak guztien akordioz onar daitezen.

133. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Batasunaren oinarri diren itunei dagokienez onarpen horrek dakartzan onarpen-baldintzak eta egokitzapenak Batasuneko estatuen eta eskaera egin duen estatuaren arteko akordio batez zehaztuko dira.

134. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 1.- Europako Erkidegoen Kontseilu bakarra eta Batzorde bakarra eratzeko, 1965eko apirilaren 8an Bruselan egindako Ituneko 2. artikulutik 7. artikulura artekoak eta 10. artikulutik 19. artikulura artekoak indargabetuta uzten dira.

135. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 Itun hau epe-muga jakinik gabe egin da.

136. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 2.- Itun honetako 297. artikuluan xedatutakoaren kontra jarri gabe, eta harik eta Kontseiluak 1. idatz-zatiaren araberako neurriak hartu arte, Erkidegoko estatu batek, arrazoi politiko larriengatik eta presazko arrazoiak medio, beste herrialde baten aurkako neurriak har ditzake bere aldetik, kapitalen mugimenduei eta ordainketei dagokienez. Batzordeari eta Erkidegoko gainerako estatuei, beranduenez, esandako neurriok indarrean jartzen diren egunean eman beharko zaie neurrion berri.

137. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 a) Amsterdamgo Ituna indarrean sartzen denetik bost urteko epean, 14. artikuluaren arabera pertsonen joan-etorri askea bermatzeko neurriak hartuko ditu, kanpoko mugen kontrolari, asiloari eta inmigrazioari dagokienean joan-etorri askearekin zuzenean lotuta dauden neurri laguntzaileekin batera, itun honetako 62. artikuluko 2 eta 3. puntuetan eta 63. artikuluko I. puntuko a) puntuan eta 2. puntuko a) puntuan xedatutakoarekin bat etorriz, baita delitugintzari aurrea hartu eta bere kontra borrokatzeko neurriak ere, Europako Batasuna eratzeko Ituneko 31. artikuluko e) puntuan xedatutakoarekin bat etorriz;

138. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 - itun honetako 207. artikuluan xedatutakoaren kontra jarri gabe, 59 eta 60. artikuluetan, 99. artikuluko 2, 3, 4 eta 5. idatz-zatietan, 100, 102, 103 eta 104. artikuluetan.

139. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 3.- Erkidegoak, itun honetako beste xedapen batzuen indarrez burututako politiken eta jardueren bidez, 1. idatz-zatian ezarritako helburuak lortzen lagunduko du. Kontseiluak, aho batez, Batzordearen proposamenez, eta Europako Parlamentuari eta Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari aholkua eskatu ondoren, neurri bereziak har ditzake, 1. idatz-zatian aipatutako helburuak gauzatzeko Erkidegoko estatuek burututako ekintzei laguntza emateko.

140. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordearen ustez Erkidegoko estaturen batek itun honen indarrez dagokion betebeharren bat bete gabe utzi badu, irizpen arrazoitua egingo du Batzordeak gai horren gainean, aipatutako estatuari bere oharpenak aurkezteko aukera eman ondoren.

141. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Erkidegoko edozein estatuk jo dezake Justizia Auzitegira, baldin eta Erkidegoko beste estaturen batek itun honen indarrez dagokion betebeharren bat bete gabe utzi duela uste badu.

142. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Erkidegoko estaturen baten ustez, itun honen indarrez Erkidegoko beste estatu bati dagokion betebeharren bat bete gabe utzi badu azken horrek, Batzordeari aurkeztu behar dio auzia, Erkidegoko beste estatu horren aurka errekurtsoa jarri aurretik.

143. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 1.- Baldin eta Erkidegoko estaturen batek itun honen indarrez dagozkion betebeharretakoren bat bete gabe utzi duela aldarrikatzen badu Justizia Auzitegiak, Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak hartu beharko ditu estatu horrek.

144. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 1.- Itun hau Belgikako Erresumari, Danimarkako Erresumari, Alemaniako Errepublika Federalari, Heleniar Errepublikari, Espainiako Erresumari, Frantziako Errepublikari, Irlandari, Italiako Errepublikari, Luxemburgeko Dukerri Gorenari, Herbehereetako Erresumari, Austriako Errepublikari, Portugalgo Errepublikari, Finlandiako Errepublikari, Suediako Erresumari eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuari aplikatuko zaie.

145. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 2- Itun honetako xedapenak Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduei, Azore uharteei, Madeirari eta Kanaria uharteei aplikatuko zaizkie.

146. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Hala ere, Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduetako, Azore uharteetako, Madeirako eta Kanaria uharteetako ekonomiaren eta gizartearen egituraren egoera kontuan hartuta, hau da, oso urruti daudela, uharteak, azalera txikikoak, eta erliebe eta egurats gogorrekoak direla, produktu kopuru txiki baten menpe daukatela beren ekonomia, eta, alderdi horiek iraunkorrak eta denak batera agertzen direlako, kalte larria eragiten diotela beren garapenari, horiek guztiok kontuan hartuta, bada, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordearen proposamenez eta Europako Parlamentuari aholkua eskatu ondoren, itun hau eskualde horietan aplikatzeko baldintzak finkatzeko bereziki bideratutako berariazko neurriak hartuko ditu, politika bateratuak barne direla.

147. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 3.- Itsasoz haraindiko herrialdeak eta lurraldeak itun honetako II. eranskinean dator horien zerrenda, itun honetako laugarren zatian elkarterako zehaztutako araubide bereziaren menpe egongo dira.

148. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Itun hau ez zaie aplikatuko lehen esandako zerrendan aipatu ez diren, eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuarekin harreman bereziak dauzkaten itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeei.

149. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 4.- Erkidegoko estaturen batek Europako zenbait lurralderen kanpo harremanak bereganatuta badauzka, itun honetako xedapenak aplikatuko zaizkie lurralde horiei ere.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 Errusiako eta Estatu Batuetako gerrauntziak iritsi zirenean, Japoniak britainiarrek, frantsesek, errusiarrek, nederlandarrek eta estatubatuarrek merkataritza-koloniak ezartzeko eskubidea onartu zuen. 1858an itun bat sinatu zuen eta itun horrek Japonia Mendebaldearekin merkataritza-harremanetara eta, era berean, kulturaletara eta politikoetara irekitzea behartu zuen.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Baldintza horietan aliantzetan, itun sekretuetan, espioitzan eta beste hainbat elementutan oinarritutako politika nagusitu zen, hala, aldekoak norberaren taldean sarrarazi eta etorkizunean etsai izan zitzaketenak ahultzeko asmoz.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 8.4. Maastricht-eko Ituna

153. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 1992ko otsailean Maastricht-eko Ituna sinatu zen, Elkartea Europako Batasun bihurtu eta Batasuneko Hiritartasuna sortu zuena.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 2. Batasuneko hiritarrak Itun honetan aurrez ikusitako eskubideen titular eta betebeharren subjektu izango dira.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Itun honetan eta bere aplikaziorako ezarritako xedapenetan aurreikusten diren mugak eta baldintzak kontuan hartuta.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Itun honetan aurkakorik xedatu ezean, Batzordeak proposatu eta, Europako Legebiltzarrak aldeko irizpena eman ondoren, aho batez erabakiko du.

157. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0260 18. Lekutioko gazteluan, Otxoak, Arexola eta Baraxuengo jaunek eta Jaun Peru Abendanok elkar laguntzarako itun bat lortu zuten.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Mendearen hasieran, Utrechteko Itunaren (1713) ondoren, Frantziak Europan eta munduan zuen nagusigoaren parte handi bat utzi beharra du, bere kolonietako zati bat Ingalaterrari emanez.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00049 1813ko abenduan ValenÁayko herrian izenpeturiko itunari jarraiki, Napoleonek onartu zuen Fernando VII.a Frantziako erbestetik itzultzea.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Eta, orain arte, itunarekin zintzo izan ginen biok.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Erabaki dugu hobeki antolatu beharra daukagula. Nik, normalean, bete egiten ditut egindako itunak, baina orain jo eta pasa egiten ditut.

162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Azkenik Aita Santuak itun bat sinarazi zituen Tordesillas'en 1494. urtean; honen arabera, Ameriketako lurralde berriak erdibanatu beharko zituzten.

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Pasadizoak, nolabaiteko garrantzia zuten gertakariak, hiriak, estatuak, itunak, gerrak...

164. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00128 Bere hitza entzutea eman zion,
eta hodei ilunera sarrarazi zuen;
bizitzako aginduak eman zizkion,
bizitza eta jakinduriaren legea,
erakuts ziezaion Jakobi bere ituna,
Israeli, bere legea eta aginduak.

165. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 - Itunak egingo ditugu alderdi guztiekin...

166. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0035 Ahalguztidunari Noerekiko itunaz gogoratzea ahantzi zitzaionekoa

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Dantzarako, atabala eta txistua arruntak izan ditugu gure artean. Behin baino gehiagotan eman dugu ezagutzera atabalariaren eta haren ikaslearen artean izenpetutako ituna. Maisuak, zapatagilea aldi berean, Hondarribian zituen bizilekua eta ogibidea. Ituna 1799. urtekoa da.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Gure paperetan, badugu Andoainen bizi zen txistulariak Anoetako herriarekin egindako ituna. 1734. urtekoa, zehatz-mehatz agertzen ditu txistulariaren betebeharrak.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00027 Brasilen pakea sendotzen zihoan, alde batetik tamoioekin egindako ituna ondo zihoan eta bestetik frantsesen presentzia ezerezean gelditu zen. Egoera horretan oinarrituz jesuitek Brasil probintzia erlijiosoa antolatzeari ekin zioten. Horretarako esan behar da gerora Rio de Janeiro izango zenaren lehen urratsak finkatu zirela. Garai horretarako M. Nóbrega oso zahartua zegoen eta aldaketa eskatu zuen.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00024 Juan Tomas de Sala, Grupo 16 taldeko presidenteak oso positibotzat baloratu zuen mintegi honetan lortutako hitzarmena. Berau izan zen gainera, neurri haundi batean, urtebete beranduago 87an adostuko zen Madrilgo Itun Antiterroristaren Iturburua.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Itunaren ostean, kazetarien lan propioa nabariagoa izan da.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Ituna sinatu aurretik kazeta honek ETAren aurrean zuen kontrako jarrera nahikoa bistakoa bazen ere, informazioetan nagusitzen zen joera aseptiko xamarra zen. Urteak aurrera joan ahala, terrorista adjetiboaren erabilera izugarri areagotu da.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00144 Emilio Alfaroren ustez, euskal gizarteak oso ongi hartu du testu hau. Ituna sinatu zenean, euskal gizartea etsiturik, nahigabeturik zegoen fenomeno honen aurrean. AEIk berriz, nolabaiteko lasaitasuna eskaini zion jendeari, hau da, helduleku sendo bati eusteko aukera paregabea. Paktua jendeak zituen nahikundeen ondorioa izan zen. Testu hau, gainera, oso baliagarria izan da gizarteak izan litzakeen presio eta beldurrak astintzeko.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00022 a) Alde batetik, nahiz eta legezko doktrinak oso zentzu zabalean erabili, zuzenbidetik kanpo hitz honek duen esanahia askoz estuago da eta, askotan, enpresen artean sorturiko loturak benetan sakonak direnean baino ez da onartzen. Beraz, batasun hitza baino hobeto, batzuen ustez, elkarketa edo agrupazio hitza egokiago izango litzateke, lotura sendoak adierazten ez dituzten enpresen arteko itun iraunkorrak adierazteko.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00044 Legezko doktrinak behin baino gehiagotan azpimarratu duenez, enpresa-taldeen aurrean Lehiakortasunaren Zuzenbidearen jarrera kontraesan nabarietan jausten da 135. Adibidez, Alemanian, talde bat sortzea, printzipioz, bategiteak kontrolatzeko Lehiaketarako Legeak ezarritako arauen arabera arautu behar da. Bertan sartzen dira sozietateak elkartzeko kontratuak ere (etekinak eskualdatzeko itunak, jardueren leasing-itunak eta jarduerak eskualdatzeko itunak) (IMMENGA). Beste motatako egoerak ere hartu behar dira kontuan. Horrela, %25eko gutxiengoko partehartze bat eskuratzea ere bategite gisa hartzen da. Oro har, hemen erabiltzen den menpekotasunaren kontzeptua Akziokako Sozietateen Legean erabiltzen dena baino zabalagoa da.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00044 Argi eta garbi gelditzen dira kontraesan horiek, alde batetik hitzarturiko praktikak direlakoak daude eta, bestetik, anti-trust legeak 136. Ik. enpresen-konzentrazioa arautzeko asmoz Europa osoan zabaldu diren araupenak. aztertzen badira edo, nahiago bada, Europar Batasuneko Itunaren 85. eta 86. artikuluak. 138. Batez ere, Europar Batasunaren Ituneko 85. eta 86. artikuluen arteko aipaturiko kontraesanen inguruan, ik. .

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Kristautasunak norabide berean ekiten du, eta oraindik modu eragingarriagoan, bere izaera unibertsal eta erabatekoa dela eta. Erromatar inperioarekin itun hertsia uztartzen du Kristautasunak; paregabeko bi batasungile hauen eraginez, mendeetan zehar baztertua geratu da arrazoi etnografikoa giza arazoen gobernurako.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00110 Benetan, zerbitzu-truke jakin batean, hainbat betebehar burutzeko hartzekodun parte bat baino ez baita formalki. Menperaketa-harreman baten kontzeptuak ez du, ordea, berez formalki librea izan den kontratu baten bidez sortu izan daitekeela ukatzen; horrela gertatzen da nagusiaren langilearekiko menperaketan, bere lanerako argibide eta aginduetan gauzatzen den bezala; edo itun feudala kontratu libre gisara egin duen menpekoarekiko jaunaren menperaketan.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 Eta merkataritza-kontratuen egikaritza eta konplimenduan nahitanahiez gorde beharrekoa izaten den fede ona, hori izanik demandatuak urratu duen alderdia, esklusiban banatzeko itunari buruzko konpromisoei huts eginez eta konpetentzia desleialean hasiz.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 c) Kontratua suntsiaraztea eta esklusiban banatzeko itunaren bortxaketa.

181. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00037 Itun honen arabera errusiarrek Suediari Finlandiaren jabetza aitortu zioten eta muga bat ezarri zuten Oulu-ko hiriaren HM-tik Kuopio-n zehar Ladoga aintziraren mendebalderaino.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00023 Espainiak ez bezala, ez du izenpetu Hizkuntza Gutxiengotuen aldeko Europako Ituna.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 Zehaztasunak finkaturik, itun bat sinatu behar zutela eta gerlari bukaera eman.

184. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Orain bizi garen etxe honetara etorri zenean -duela bi urte- ituna egin genuen, alegia, etxe honetan ezin izango genuela erdaraz hitz egin.

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 3.2.11.1.- AEKk eta EAJk 1988an sinatutako ituna:

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0797 Euskadi Irrati zein Telebistakoen jokabide heterodoxo hori, euskaldunok euskara batua onartzean sinatutako itun eta akordioa haustera dator, eta herri honetan ez da agintea duenik ilegalitate hau konpon dadin arduratzen denik.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0078 1992. urtean Maliko gobernuak itun bat sinatu zuen iparraldeko lurraldeei estatutu berezia emanez.

188. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00037 Estatuari ematen diote dagokion finantzaketa. Beraz, diru-sarrerak biltzeko prozesua eta gastuarena banatzen dira. Itun Ekonomikoaren Sisteman kudeatutako diru-sarrera propioak EAEko gastua finantzatzeko ez ezik Estatuarena ere finantziatuko du.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0263 Adibidez: 'Ajuria Eneko Ituna', 'Martxeli Enetik bota dituzte eskuaterrak'.

190. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Gogoeta itun oyek atzaparretan arrapatu ez zezaten, alde batera utzi eta YMCA'ko kafetegira jetxi zan gosaltzera.

191. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Notarian, beste sehiak oro heien jakile, nausi mutilek delako Pettikalenearen esku-aldaren ituna izenpekatu-eta, nausiak erran zuen: Ez nian uste alta, ez eta sekulan usteko, uraren hartzeko erabil zaitekeela hola bahola hemen!

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Eztabaida dialektiko horren gainetik, eztabaida mamitsuago bat azaldu da batzuen eta besteen adierazpenen artean: 20 urte geroago beste itun politiko baten beharra.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Itun horretarako alde bakoitzak subiranotasun osoa eduki behar duela nabarmendu du EAJko bozeramaileak, ez orain dela bi hamarkada gertatu zen bezala.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1995 0013 Eskolan Europako mapa vulgaris-a ikasi nuen: EK eta Comecon, NATO eta Varsoviako Ituna.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0039 Auzitegi komunitarioak diktaminatu duenez, jokalarien traspasoak eta partidu bakoitzeko zenbat jokalari atzerritarrek joka dezaketen erabakitzen duen araua Erromako Itunaren kontrakoak dira.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0039 Epaian zehatz esaten da, Erromako Ituneko 48. artikulua elkarte deportibioek diktatu dituzten zenbait arauen aplikazioaren kontrakoa da.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Baionako Ituna, Jarrairen martxa, duela hiru urteko Hondarribi eta Hendaiako Aberri Eguna, aurtengo Maulekoa.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 Behin urtea amaitu ondoren, eta eszedentzialdia amaitu arte, aurkako itun kolektibo edo indibidualik ezean, borondatezko eszedentzia erregulatzen duten arauak izango dira aplikatzekoak.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1574 b) Beste ordainsari osagarriek, batera hartuta, ez dute aldaketarik izango 1992ko urtealdiari dagokionez; baina berritu egin ahal izango dira egitarau bakoitzari izendatutako lagunen kopurua aldatzen bada, horretarako finkatutako helburuak zelako mailan lortu diren ikusita eta hori ezartzean bakoitzak lortutako emaitzen arabera, langileen ordezkariekin lor daitezen akordio edo ituneen ondoren.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Itunei dagokionez, hauteskundeen ostean ikusiko dugu eta edonola ere, hauteskundeen ostean herri bakoitzeko taldeak erabakitzea nahi dugu, ea herri horretan eta udaletxe horretan zer nolako akordioa den egokiena.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Ajuria Eneako itunaren bilera berri bat egiteko denbora gehiago utzi behar dela pasatzen uzten du.

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Estatu Batuekin eta Canadarekin hitzartu behar duen itun honek izan ditzakeen ondorioak kezkagarriak izanik, egoera berriari aurre egin ahal izateko Mexico ahalik eta babestuen abiatu nahi du bidaia horretara, hau da, ahalik eta gehien indartu nahi du ekonomia porrotik izan ez dadin.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Ildo horretatik alderdi honek EAJ PSOEri lotzen dizkioten lokarriak askatu eta abertzaleen aurkako itunean egoteak eragiten dion sokak askatzeko aholkua eman zion, egunerokotasunean Euskal Herri subiranoa eraikitzea ahalbideratuko duen benetako bakearen alde lan eginez.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Elkarrizketa prozesu hau ez da itunaren berrirakurketa bat.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Inazio Oliveri Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak, aldiz, uste du EAJren jarrera ez datorrela bat Ajuria Eneako Itunarekin.

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Itunaren hurrengo bileretara joango denenetz ez du oraindik erabaki EAko buruzagiak.

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Ituneko sinatzaile modura gauza bat esan behar dut -erantsi zuen Oliverik- joateko libre sentitzen naizela, har litzaketen erabakiak betetzeko bezala.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Egibarren esanetan, EAJk ez du Ajuria Eneako Itunaren izenean hitzegingo koalizio abertzalearekin.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 EAJren subiranotasun politikoa errespetatzen duela eta alderdi jeltzaleak Ajuria Eneako Itunari begirunea diola gaineratu zuen.

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Idigorasek ziurtatu zuen Ajuria Eneako Ituneko zenbait alderdik HBrekin hitzegiteko adierazi duten prestutasunak arrazoi bakarra daukala: Alderdi hau baztertzeko itunen taktikak huts egin duela ikusi dutela, atzo igorritako ohar batean adierazi zuenez.

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 ITUNA MOLDATU BEHARRA

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Elkarrizketa eta hurbilketa saioak Ajuria Eneako Itunaren diskurtsoa testuingurura moldatzera behartzen du PSE-PSOEko idazkariaren iritziz.

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Dena den, jeltzaleen eta HBren arteko elkarrizketek Ajuria Eneako Itunaren papera ez dutela aldatuko zihurtatu zuen Jauregik, hau bait da bake prozesurako oinarrizko tresna.

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Aurrerago gaineratu zuenez, EAJk Itunaren filosofiaren aurka joango litzatekeen ezer ez duela egingo adierazi die.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Era berean, Madrileko Gobernuak terrorismoaren aurkako estrategia aldatu ez duela adierazi zuen EAEko sozialisten idazkariak, alderdien arteko batasuna eta Ajuria Eneako Itunaren batasun estrategikoa oinarritzat dituela gaineratuz.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Bi alderdi hauen arteko harreman hauek ezarrita dauden itunetan ez daude bazterturik, eta komunikabideek ziotenez, beste instantzia batzuk ere alde daude gaineratu zuen.

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Irakaskuntzarako itun politikoa sinatu duten alderdiek beraien interes politikoak ipini dituzte beste ezeren aurretik eta aipagarria da benetako arazo eta konfliktoei irtenbideak topatzeko duten ezintasuna.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Azkenaldian obsesio bihurtu zaio Hezkuntza Sailari eta, Avila jaunari bereziki, gehiengo zabal bat lege eta itunarekin ados dagoela aldarrikatzea eta gutxi batzu bakarrik aurka.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Giza eta herri eskubideek, egiak, justiziak, askatasunak eta herrien etorkizunak baldintzatu beharko dituzte itunak eta behin betiko bakea.

220. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde jaun txit gorenaren agerraldia, Eusko Jaurlaritzak Amsterdamgo Itunaz egiten duen balorazioaz informatzeko. (05/10.06.02.0126)

221. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde jaun txit gorenaren AGERRALDI ESKEA, Eusko Jaurlaritzak Amsterdamgo Itunaz egiten duen balorazioaz informatzeko egina, eta agindu du Kanpo Ekintzarako Legebiltzar Batzordeari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

222. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunak, bere aldetik, 24. artikuluan honako hau jasotzen du: Haur guztiak jaio eta berehala inskribatuko dira eta izen bat eduki beharko dute.

223. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Joan den irailean, Oslon, Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Itunari buruzko Konferentzia Diplomatikoa egin zen.

224. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Hori gertatzera, salbuespenak izateko bide emango zuen mina horien erabilerari dagokionez edota ituna egiaz indarrean hastea gibelaraziko zuen.

225. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Kanpaina bultzatu duten GKEtakoek, bai era bateko eta besteko erakunde bakezale, ekologista eta alternatiboetakoek ere, poztasunez hartu dute Estatuko Gobernuak erabaki izana ituna sinatzea hurrengo abenduan Ottawan.

226. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Taldeak azpimarratu egin nahi du beharrezkoa dela Espainiako Estatuak ituna berehala berrestea, hori egiteak argi eta garbi adieraziko bailuke nazioarteko erkidegoaren aurrean gure herriak pertsonen aurkako minak berehala guztiz kentzearekin duen konpromisua eta, halaber, dudak oro barreiatuko bailituzke konpromisu horren irmotasunari buruz, Espainiako diplomaziak Osloko negoziazioetan hartutako jokabideak eragin zuen jarrera harrigarriaren ondoren bereziki.

227. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Inondik ere, ez dago ez oztopo teknikorik eta ez ekonomikorik, ez itunak aurreikusitako denbora agortzera behartzen duenik, ezta itun hori indarrean hasi bitartean itxarotera behartzen duenik ere, are gehiago herritarren eskari sendoa dagoela, besteak beste Euskadiko zenbait GKE eta talde bakezalerena, Espainiako Gobernua oraintxe has dadin stock horiek suntsitzen.

228. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 1.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio ezen, Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Nazioarteko Itunari dagokionez, luzamendu gehiagorik gabe minak debekatzeko legea aurkez dezala Diputatuen Kongresuan, otsailaren 25ean Parlamentuak hartutako erabakia betez, erabaki horretan aipatzen diren pertsonaren aurkako ondoriodun arma-klase guztiak barne.

229. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 2.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio sina dezala Ottawan Oslon erabakitako testua eta berehalakoan berretsi dezala Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Nazioarteko Ituna.

230. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 3.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio pertsonen aurkako mina guztiak, arrazakeriazko bonbak eta antzeko ondorioak dituzten armak gehienez ere urtebeteko epean deusezta ditzala, itunean zehaztutako lau urteko epea agortu gabe eta itun hori indarrean jarri arte itxaron gabe.

231. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Salbuespen bezala, lurzati kontzentrazioaren prozedura landa ondasunen komunitateak banatzeko erabiltzen ahalko da, gerora, Erregistroaren eta errealitatearen artean alderik gertatuz gero, kontzentrazioa egiteko, partaide gehienek horren kontra jotzen ez badute, zatiketa galarazten duen itunik ez bada eta haren bidez lursailen probetxamendua hobea bada.

232. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Hona, esate baterako Europako Komunitatea sortu zuen Erromako Itunaren 38.1 artikuluan gaztelaniaz esaten dena: Se entiende por productos agrícolas los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca.

232 emaitza

Datu-estatistikoak: