XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 3.2.5. Euskararen jabariaren aldekoak

2. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zergabilketa eta Kontabilitateari buruzko Agintza Orokorreko 55-2. Erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialan sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinerazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela oharteraziz, espediente hau, garaia denean, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari bidaltzeko, enkantea aipatu Araudiko 133. art.aren arabera baimentzeko; zordunari higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den Erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

3. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 NEKAZARITZA ETA ARRANTZU SAILA Nekazaritza eta Arrantzu Sailburu Jn.T. Gorenaren 1988ko otsailaren 23ko ERABAKIA, Arrainola, S.A. elkarteari Administral Baimena ematen duena, itsas-hazkuntzen ezartegi bat jartzeko eta hustiratzeko, jabari publikoaren itsaslurrezko eremu batean, 20.000 m2 zabalerakoa, eta laguntzaile gisa, araztaile flotagarri batez hornitua, Barrika udalerrian dagoen Oka ibaiko bokalean kokatua, Bizkaiko Itsas-Barrutian.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Ezartegia Oka ibaiko bokalean kokatuko da, Zubi Berri delakoaren eta Azua-Gaminiz errepidearen aldamenean, Bizkaiko Itsas-Barrutian, Barrika udalerrian dagoen jabari publikoaren 20.000 m2ko eremu batean.

5. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Kzren irizpide liberal horren arabera, ondasunak gozatu eta xedatzeko eskubidea da jabaria edo jabetza, eta kasutan bakarrik murriztu edo mugatu daiteke, titularraren nahierarako interesa gailentzen baita.

6. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 ROCA SASTREren esanetan, HLren 2 eta HAren 9. artikuluen aginduz, Erregistroan eskualdaketak inskriba daitezen osoak izan behar dira, hau da, eskualdaketa horiek titulu eta modua izan behar dute. Jabaria eskualdatzeko betebeharra ezin da inskribatu. Hortaz, traditioak bere eginkizunari eusten dio.

7. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 Ildo horretatik, HLren 38. art.aren arabera, legezko ondore guztietarako uste da Erregistroan inskribatutako eskubide errealak badirela izan eta euren titularrei dagozkiela Erregistroko idazpenek adierazten dutenaren arabera. Era berean, ondasun higiezinen gaineko jabaria edota eskubide errealak inskribatu duenak horren edukitza ere baduela uste da.

8. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 -Industri lur eraikiezina: Erabilera eta jabari pribatua.

9. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eraikinetako lerrokadurek Orri Grafikoan (5 zk.dun planoa) jasota dagoen gehieneko lerroa errespetatuko dute. Hau da, gutxienez 5 m-ko distantzia, ibaiertzean ezarrita dagoen herri erabilera eta jabariko zerrendaren kanpoaldetik hasita; 10 m-ko distantzia, Iurreko zerbitzubideko bazterbidearen lerro zuritik; eta, 18 m-koa, Idiazabalgo saihesbidearen iparraldeko lotunearen guneko bazterbidearen lerro zuritik hasita

10. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lurzatia hartzeak irtenbide egokia emango die sarbide, aparkamendu, maniobra, erakusketa eta aire zabaleko biltegiratzearen beharrei. Okupazio hori, dena den, lurzati pribatuaren azalera garbiaren %50a izango da gehienez ere (herri erabilera eta jabarirako eremuak salbuetsita geratzen direlarik)

11. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Antolaketa berriak herri erabilera eta jabarirako aurreikusten dituen lursailak, dagokion Orri Grafikoan jasota daudenak hain zuzen, dohain laga beharrekoak izango dira.

12. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 bigarrenik, beharrezko dela C lurzatiaren mugaketari buruzko 3.4 eta 3.6 planoetan seinalatutakoaren arteko kontraesana zuzendu behar dela, eta era berean 3.3 eta 3.4 planoen artekoa ere, hor azaldu beharko baitu A lurzatiko ataripea jabari pribatua dela, baina herri onurako zortasuna duena lurgainean.

13. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Planeamendu dokumentu honetan jabari publikora destinaturiko lurrak laga egingo dira.

14. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Mugak: iparraldean, herri jabariko lurrak eta a eta f partzelak; hegoaldean, b eta c partzelak; ekialdean, herri jabariko lurrak eta a eta g partzelak eta mendebaldean, d partzela, horiek guztiak Berpartzelaketa Proiektuko XXX etxesailekoak.

15. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Zerga-bilketa eta Kontabilitateari buruzko Jarraipide Orokorreko 55-2. erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialean sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinarazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela ohartaraziz, espediente hau, garaia denean, Zerga-biltzailetza Zerbitzuetara bidaltzeko xedeaz, enkantea baimentzeko, aipatu araudiko 131. art.arekin bat etorriz; zordunari espedienteko higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

16. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Azaroaren 25eko 27/83 Legeak, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Herrialde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, 7a)7 eta 7a)9 artikuluetan emandako eskumenaren indarrez, Gipuzkoako herrialde historikoak eskumen osoa du honako gai hauetan: mendien artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan.

17. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Mendiak duten jabetzaren, erabileraren eta afekzioaren arabera sailkatzen dira eta herri jabariko mendiak eta mendi babesgarriak herri onurakotzat jotzen dira.

18. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Eta plan teknikoak, berriz, leku jakin batean basogintza kudeatzeko jarraipideen agiriak dira; derrigorrezkoak dira herri jabariko mendietarako, baina partikularren mendietara zabaltzeko asmoa adierazten da.

19. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 1.- Foru arau honek Gipuzkoako Baso Administrazioari egozten dio bere xedapenak betetzeko eginkizuna ondorengo gaietan: mendien, artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan

19 emaitza

Datu-estatistikoak: