XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Sortuko zaizkigu, jadanik sorturik ezpadaude, euskara edertu, edatu eta goratuko dutenak.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Iragan urthe-hastetsuan, (1929-an) horra nun arima on batek erraiten daukun, jadanik egunkarietan irakurtua ginuena, chazko Phazkoetan phesta handiak bazirela Erroman, eta heien ikhusteko behar ginela han aurkhitu.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Hortan, oro lotzen gira jausteko aphailuari, akhidura guziak jadanik ahantziak, oro bozkario.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Bizkitartean yaincoac yadanic adiarazia zion bere deia.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Jadanik aiphatua dugun bezala, hogoi urthetan egin zuen kanpotarrekin lehen partida handia.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Bertze frango belarkiekin saldak moldatzen dituzte eskualdunek bainan belar horiek ezagutucheak dira jadanik leku gehienetan.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Zer-nahi karramintchen artagailu gisa on dira baratchuri lehertua, tipul berotua edo esne gaina (hau bereziki mina jadanik zakartatua delarik).

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Galde orreri lardetsiz, Gipuzkoako eskual-maitatzaile arteko mutil eta gizon gehienak, presentatu ziren, fite, aurkitu ahal ukan zituzten armekin, Iri-etcheetarat; eta jadanik, atera ziren aitzindariek agindu tokietara, beren biziaz, aldeen biziak eta etcheko ontasunak defenditzen.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lehenago jadanik mintzatu izan gitzaitzue jaun hortaz, eta badakizue dela Haute-Vienne eskualdeko prefeta, gizon bat nahasia eta framazon tzarrenetarik.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jadanik frango aldiz frogatu daukute hori; eta orai arterainoko frogak aski ez balire bezala, huna bertze bat egun hautakoa.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jadanik errana dautzuet, zenaturrak ez direla oro bethan erreberritzen, bainan bai andanaka: hiru urthe guziez, hiruetarik bat.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Combes ministro-nausia, nola jadanik, gazte demboran, erdi fraide ibilia baita, beldurtu othe da Chartreux bilhakatzeko lehia egun batez jin zakion?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Presidentaren ganik ezin deusik ardietsiz, igorri dituzte harat gerlako untziak, eta jadanik kanoia ukhaldika hasiak dire.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nahiz ihardetsi dakogun jadanik laburzki aiphu dugun galdeari, eratchiki ditzazkogun zombeit chehetasun.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zerbeit liteke jadanik hori egin dezan; neguan egin lanak halako ondorioak lituzkenaz geroz.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Lau orenak joak jadanik bulta hartan, eta Haspandarrik ez ageri.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta nahiz dohakabeak urean itzaliak ziren jadanik; nahiz ura bethi samur handitan zagon, halere, hiru gizon berthuteko horiek gal-bidetik athera dituzte bai Bruno eta haren semeak, bai ere chalupa.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zonbait egun hautan jadanik, garatik hirira badabiltza zaldiekilako bi tramue handi.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez, jaunak, holakorik; emazkidatzue hunat untzi horiek: ukhanen dituzue betherik jinen ziztenean jadanik hartuaren sariarekin!.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Noiz eta ere azken boza eman izan baitute, jakiteko eia lege-gei hori, jadanik puskaka onetsia zutena, bere osoan onesten duten, izan dire hiru ehun eta berrogoi-ta-bat boz alde, eta berrehun eta hogoi-ta-hamairu kontra.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jadanik errana dugu badela tourteau mota bat baino gehiago; tourteau d'arachides zela orotako hoberena; oraiko aldian gure solasa tourteau de coprah-ren gainean.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bere lanari lotua zen jadanik noiz eta ere harria lerratu baita eta bertzetarik berechi.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Iadanik, Zizeron argiak poliki esan zun: Horae quidem cedunt et dies et menses et anni... (De Senect., XIX).

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Arbola berde bat zagon, jadanik ontsa apaindia, argiz betherik, edergailu mota guziez zuela dirdiratzen, urhe kolore iranjez, sahar gorriz eta jostagailuez choragarriki kargatia.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Etsaia jadanik zedarrietara jina ginien, Frantziako lurretarik zati ahalik handiena behar ziela hartu.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 1887-ean igorri zituen jadanik bi Beloketar Oklohomarat; eta, hogoi urthe gabe, bertze hogoi-ta hamar.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Gisa hortan, jadanik erran dugun bezala, bilkura goizeko bederatzi orenetan hasi zuten.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 (...); gero, batasun berriarentzat ere behar zen izen bat hautatu: Guilbeau'k jadanik Federation Littéraire Basque deithua balin bazuen, ezagun zen izen hori ez zela bertze gehienen gogokoa, eta erdarazko izen bat baino eskuarazko bat nahiago zutela: azkenik, batasunaren erregela edo sortarauak moldatzekoak ziren; lan hori Pierre Broussain eta Arbelbide kalonjeak beren gain hartu zuten.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Arbelbidek, aldiz, zion Eskualdunen alkhartasuna, bertze bizpahiruek nahi zuten Eskualzaleen-Biltzarra: hoitarik bat, nik uste, Zalduby bera zitaken, bi ilabethe lehenago agertu mintzaldi batean izen hori bera jadaniko erabilia baitzuen.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Dena den, phondu horiek oro: batasunaren izena, buruzagien izendatze, sortarau eta erabil-molde, ondoko urthean (1902) buruilaren hamekan Ondarrabian egin zen bilkura nausian onhartu eta finkatu zituzten eskualzalek: Anhartean, batasuna gothortu zen, lagunak ere emendatu, eta, Hendayan ziren hogoi eta hameken orde bigarren urthekotzat jadanik ehun eta hamabortz lagun lerrokatzen ahal zituen.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure Aphezpiku zena ere, Mgr Vansteenberghe, ez zen hurbiltzekorik, alemanen adichkide-mina. Jadanik Bulletin diocesain khendu zioten, eta baimena frango errefusatu. Bizi izan balitz, uste izaiteko da preso ere altchatuko zutela!

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure lehenagoko dantzak, kantuak eta jostetak nahi lituzkete berriz pizku. Hala-hala erakutsi gogo dute nun-nahi agertzeko on ditezkela eskualdun dantzak. Parisen Salle Pleyel delakoan jadanik arrakesta gaitza ukan dute Oldarratarrek. Segur gira Donaphaleutarreri ere gustatuko zaizkola.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Itsasoaren besta.- Jadanik aiphatu ginuen besta, eginen da elduden igande, buruilaren bian. Huna laburzki, nola iragan behar duen.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Jadanik pagatua dugu, zergak pagatuz.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kontent gira zutaz eta badakigu zuk ere jadanik maite gituzula eta gustatzen zirela gure artean. Segur izan zaite, Adrien, Urria eta hoien lagunek muntatzen badauzkute ardura igandean bezalako partidak, izanen duzula elizan jende eta zure Bezperak ardura ederrak izanen direla.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta oraino ahul aire bat izanik ere, Chuberok, jadanik ez bada, laster bere lekua bazuen oraiko edozoin trinketeko partidan.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Semperen-bordan gerthatu dena jadanik urrun hedatua da, erakutsiz nahi duenari jandarmen beldurra jenden trankiltasunaren frinka leku mendrea dela.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Europa-erdiko buruzagietan zen Juin marechala. Eta, jadanik erran duguna, kargu hori utzi du marechalak. Ortziralean egin ditu bere adioak. Karia hortara, bi hitz erran ditu Ely, Gale, Schuyler eta Sala aintzindari handien eta soldado multcho baten aintzinean.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Inperadorea sartu da hala-hala Bresil-etik airez-aire, eta hura harat-orduko, nahaste buruzagiek ihes egin dute. Erran behar da jadanik atzeman zutela ihardokitzale hainitz beren bidean.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Lehen aldikotz Cervin deitu mendi kaskorat nola igan ziren angles mendizale bat, bi gidari, eta jadanik mendi hortan berean hil gidari zen baten semea, horra filmaren funtsa.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan nor da xuxen jadanik aipatua dutan Afrikako egonaldiaren egitera joaiten ahalko?

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hautatuak izan dira: lehenik Jaun Mera: René Ospital jadanik 6 urte huntan kargu hori errotik betetzen zuena; lehen Achuant: Laurent Challet eta bigarren Achuant: Jean-Baptiste Dartaguiette, hok biak ere, azken 6 urthe hautan kargu bera ohorezki bethetzen zutenak.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jadanik ainitz xede baditu bereziki eskuararen gainean.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jadanik azken urte hautan egin izan den bezala, gure gazteriak moldatzen dauku helduden igandean Primaderako Besta, Auchotean.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan zer egin? Jadanik agorrileko gertakarien ondotik, etzaizkoten fama eta larderia munduan haunditu Rusoeri.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Ongi ethorri, jauna; agian luzaz egonen zira gutartean. Ezagutzen zaituztenek salhatu daukute, Hazpandarrek behar dituzten guziez dohatua zirela; hea etzitugunez jadanik begikoa.

49. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Ixillik dago lurbira.
Arako egite aundiak, nok gogoratzen ete?...
Neure goiztar adiñean, jai-zain egon oi nintzan
egarri biziz, eta gero, areik igarotean, naigabez,
itxarrik, burrukoa lardakatzen neban, eta, belu,
pizkaka illanditu ta meeturikan joian kanta
bide-zidorretan barruna entzuten zanean,
biotza jadanik gaurko antzean estutzen yatan
.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Qué estás haciendo ahí arriba jadanik hots egin dauste, estoy observando si sois hombres de palabra erantzun deutset, bartko agindua gogarazo.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Jadanik urte asko dira han bizi dala, baina atezainak azaletik baino ez dau ezagutzen.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Eta jadanik gure gureak ziran eskubideak berreskuratzeko, Madrilletiko lortzeko prest gagoz.

53. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0063 Tzarrafer.
Orduan ezar diezaiegun
gogo-bihotzen barnean
Ezin daitekeela jadanik
bizibide onik hemen.

54. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0083 Montanat.
Erregina, dizkizut nik
Lapurdi eta Nafarroa
berehala osoki ezarri
jadanik (zure) eskumenpean.

55. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Biztanleria iharduera laboralduna, langabe iharduera ez-laboraldunak eta langabe doiak besarkatzen dituen multzoaren parekoa da, jadanik definituak ditugun bezala.

56. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Eta sendo ekin beharko bide horri, baina, jadanik, dauden, planteatuko diren eta konpontzen errazak izango ez diren oztopoak daudenez jabeturik.

57. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Jadanik, ereduzko experientzia gisa, martxan dago udal batzutan eta, honela, gizarte moderno batetan dauden beharrizanei dagokien zerbitzu bat eskaintzen da.

58. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 Txosteneko atal desberdinetan aurkezten da eskatutako informazioaren zati bat, bestalde jadanik badatorrena jaulkipen-orrietan, berori osatuz eranskin honetan datorrenarekin: - Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, helbide soziala Donostian (Gipuzkoa), Garibai kaleko 13 eta 15 zk.an duena, 1985eko azaroaren 6an sortu zen Gipuzkoako Diputazio Probintzialaren akordioz.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1 - Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00116 III. orbitaleak ez du parte hartzen molekuletan, zeren atomoan jadanik bikote gisan agertzen zen.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Prozedura bat definitzerakoan jatorrizko aginduak ezezik jadanik definitutako prozedurak ere erabil daitezke:

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1.- Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 Eliza zahar bat, San Nikolasen kapera, altxaturik izan zen jadanik 984an, Haranbeltzen.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Nola lortu helburu hau? Galdera hauxe egin genuen bi hizkuntzetako gure hiztegi pilen artean guztiz garrantzitsua zen bat falta zela ohartu ginenean: jadanik irakurtzen badakien baina irakurtzea oraindik zaila gertatzen zaion haurrari zuzendua da berau.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 Baina, nola dago osatua molekula bat? Jadanik behin baino gehiagotan entzungo zenuen atomoa hitza.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0237 Horregatik, ez da harritzekoa arrakasta handiko hiru elaberri jadanik pantaila handian nahiz txikian ikus ahal izatea.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0037 Prozesu hauen abantailik handiena, jadanik eskala handiz egiten direla da.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Bestalde, amerikanoen bizimaila epe honetan handitu egin zen, zeren energia 1800.ean egurraren bidez lortzen zena, 1880 ean jadanik ikatzaren bidez lortzen zen, errendimendua gogorki handituz.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Beharrik, esan genezake, textu-liburugintzarako badugula jadanik aski egokia den hiztegi bat.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Iraupenerako biderik funtsezkoenak ABELAZKUNTZA eta EHIZIA dituela ematen du, Los Husos-ko taldean jadanik onartua zegoen baratzegintza, dokumentatu ezin bada ere.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Eneolitos aroan jadanik LABORANTZA azaltzen da.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Gainera, maila honetan aski abstraktua berau badugu jadanik perpaus horren interpretazioa egiteko behar den informazioa ere.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Bada aurreko ikasturtean zuk jadanik ikusitako zenbait ideia.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Bigarrena, berriz, jadanik existitzen den konposatu baten sintesian datza.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Tortsioak, eta beronen osteko barrunbe palealaren aurre-aldeko parakuntzak, eite berria ematen die gasteropodoei; izan ere, jadanik ez dira protogasteropodo izanen, prosobrankio baizik.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Nerbio optikoen aldarazpenak kromatoforoen kolore-aldaketak murrizten ditu, baina zeharo ezabatu gabe; hala ere, jadanik ezin dute hondoko kolorazioa lortu.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Jadanik, egiaztapen-balantzearen problematika aztertu dugu.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0046 Tira, jadanik zeuen industria antolatzen has zaitezkete.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Kontrol hauek jadanik (azken modeloetan behintzat) pantaila grafikoz baliatzen hasiak dira.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Ezkutatzen ari da jadanik eguzkia, begira ezazu, eta burruka eginen dute egunak eta gauak, eta bietarik bat baino ez da geratuko.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Jadanik zimeltzen ari ziren kuadroko loreei begira, gogoetan, une batez pentsatu zuen pintatzaileak nahi duena sor zezakeela eta, alderantziz, enperadoreek jadanik egina besterik ezin dutela gobernatu eta gobernatzen dutena ere maiz eskuartean zimeltzen zaiela eta, beraz, Ching-Fuk berak baino botere gehiago zuela eta, hori, erresumarentzat arrisku bat zela alegia.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Su-Tao atarian aurkitu zuten, jadanik egun argia bait zen, eta ezpataz hil zuten.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Momentu bat iritsiko da, errenta-maila oso altua izango dena eta kontsumitzaileari ez zaiona interesatuko harizko izara gehiago erostea, jadanik nahikoa izango bait ditu, eta hauen kontsumoa mantendu egingo da (C fasea).

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Hortik dator konbentzional den guztiaren kritika, jadanik sofistek egina zuten antzera.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Ekuadoretik hegoalderantz gure Aroaren lehen mendeetan heldu ziren, VII-VIII.etan Laku Handietako lurraldeetan aurkitzen ditugu, eta X. mendean, jadanik, gaur eguneko Zinbabeueraino heltzen dira.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Prehistorilariak ez dira heldu oraino akordio batera puntu guztietan behintzat; baina alor nausiak jadanik argiturik daudela esan daiteke.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Eskualdea mugaturik daukazue jadanik.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Izatez ez dugu asmatu beharrik, jadanik kimikariek asmatuak baitira.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Natur Arloan, eta hain zuzen Kimikazko gaietan, jadanik aztertu eta ikasi duzuena kontutan hartuz, oso erraz gertatuko zaizue formulazioa eta nomenklatura (hots, konposatuen izenak ikastea).

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuko sukaldetik atera eta horma zaharrekin hitzegiten balego bezala horrela zion: - Behar bada, itxita izan behar zuen iadanik.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Beste ebanjelioak jadanik idatzirik zeuden.

93. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Baina badirudi hiri horietan sortzen zen giro askea ez zitzaiela gehiegi laket agintari eta inkisidore jaunei, ezen 1576. urtean jadanik Boniface de Lasse Amouko lotenantak, inongo epaiketarik gabe eta parlamentak parte hartu gabe betan, Marie de Chorropique, Janetabartaeneko alaba eta berarekin beste berrogei sorgin hilarazi baitzituen.

94. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Aipaturik daude iadanik frikaketa eta gorketa printzipioak.

95. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Jadanik mendeterdi dirauen joku dorpe eta maltzurra da.

96. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Azentua azkarra da, oso (jadanik esana dugunez); eta, goranzko diptongoak gerta daitezkeenez, paroxitonia nagusi.

97. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 c) Oi diptongoa Oi oe ahozkatzen zen nahiko aintzinatik, eta gero ou-ra pasatu zen, azkenik, u bilakatuaz (hots, Xto. aurretiko II menderako, iadanik, CIL I 10).

98. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 S fonema unbrikoa iadanik galdua zen, jakina denez, eta latin arruntean kolokadura aunitz zen bere erabilpenaz.

99. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 a) irentsigabetasun-tipoen sailkapena: erizpide fonologiko-ortografikoez iharduterakoan eman dugu jadanik aukerabide posible batzuren zerrenda, eta hori ondo taxutzetik hasi beharko litzateke, agian, ezer baino lehen.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0021 Ez zuten jadanik behar eta, gainera, zeharo itsusiturik zegoen.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Nik alde egin beharra dut jadanik.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0026 Orduan norbaitek esan zuen: - Untziak motorrak piztu ditu jadanik.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 EOMak mahaia garbitu eta bide batez bere gorputzarekin neska ezkuta zezakeela pentsatu zuen, baina berandu zen jadanik.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0120 Ez naiz iadanik punkia. Asko hazi zait ilea.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Taligvak-en kanporatzeko seinalea zela pentsatu zuten, eta etxolaren sarrerako pasabidetik burua aterata pozarren ikusi zuten ehiztariak jadanik mendirako bidean gora zihoazela.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 - Jadanik ez dago denborarik! Orduk gelditu du denbora!.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Mila esker erran zuen Atreyuk baina iadanik ederto sentitzen naiz.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Iadanik lehenengo begiradan Bastianek bere buruari galdetu izan zion zein propultsio mediok mugiarazi zezakeen, belarik, ez arraunik ez helizerik ez zeukan itsasuntzi antzeko hura.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Bastianek hasieran iadanik so egin zion, (...).

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Gainera jadanik berantetsita zegoen eta etxera itzultzea pentsatu zuen.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Oso urruti entzun ziren azkeneko hitz hauek, Txikitxo txiki-txikia iadanik urrundua baitzen.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0017 Baina ez zuen harrapatu: emakumea izkutatua zen jadanik pasilutik barrena.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Bai, baina badakizu katu kutiziosoari muturra erre ohi zaiola, eta beldur naiz ez ote dugun iadanik aski ikusi.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Bere baitan sartu eta jadanik ez zuela ezer nahi esan zuen, gurari guztiak ostu zizkiotela eta.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Jadanik hasia zegoen eskola.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Institutora hurbiltzen ari ziren. Ikusten zen jadanik.

117. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Zabaldia ilunetik, ahoa dardarka.
Bularra suak zeharkaturik.
Su iadanik indarberritzea denak.

118. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 Egiazkoa bere bizitza, egiazkoa bere heriotza
jadanik idatzitako liburuan jarri ezina
oin desitxuratua jadanik egindako botan bezala
.

119. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Odola ixuririk
goaz.
Iadanik odolik gabe geratu zen
gorputza husturik.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Ohi bezala, bidaiatzeko kaxan eraman ninduten, jadanik azaldu dudan bezala, hiru metro t`erdiko zabalera zuen gelatxo eroso-erosoa zelarik.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0106 Tamalez, andrea, jadanik ez zait denbora askorik geratzen oroitzeko, esan zuen jeneralak.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Albiste on zein txarren gabezia etsigarria izaten hasi zenean, zaldizko geznari batek Montilla jeneralaren mandatu ilun bat eraman zion Santa Martatik: Gizona jadanik gurea da eta izapideak bide onetik doaz.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0325 Eta horra jadanik hire aurrean Generala....

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Ana eta Joseba, biak gazteak, libre oraino, bainan bikote zahar bat iadanik; xumekerietan hartua, itxuretan itzatua; biek hondartzan asperturik uhaina itxoiten besteari aipatu gabean.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Odol sutsu hark, su hark bere gorrian, ez duke jadanik irtenbiderik.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Jadanik guztiz nekatua aurkitzen nintzenean, iritxi ginela esan zuen Joxek.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hortan pentsatzeari utzi, arropa garbiak jantzi eta sukaldera jaitsi nintzen; atea poliki-poliki ireki eta ama jadanik mezatara joateko prestaturik zegoela ohartu nintzen bere janzkerarengatik.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Ordu bete inguru igaro zen ezer garrantzizkorik gertatu gabe eta ostatuko neska, kezkarik gabe jadanik, lasaiki ari zen bere zereginak betetzen.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Saskia hondoratuz zihoan, Ahuntzñoak betetzen zituen harriek hartaratua, eta Otsoak hots egiten zuen jadanik erdi itorik: - Hau lur-neurtzailea, arantze-ateratzailea eta mendizerrako arrantzalea izatearren gertatzen zait niri.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Han goian gizon bat dago, bele batekin; jadanik platera ipini diot.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Espainiarrak, bere maitearen bizitza salbatua nuela ikusita, ez zuen jadanik neretzako pozoinan luzaro oldoztu.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Mehmetek, hurrengo ikustaldian (funtzionariek etxekotzat hartzen zuten jadanik, hola eta qué tal, hitz bat hemendik beste bat handik, bi lagunak ailegatu ziren berria eman zion Joxemiri, eta zer-nola zeuden.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Joxe burdina libro duk - Etxe bazetorren jadanik zikiro puxka erreak ekarriz, aldameneko mahaian ezartzen zituen, inguruko lau txapeldunei aurpegiak alaitzen eta gorritzen zitzaizkien egingo zuten janaldian pentsatuz, goseak zerek nunbait esaten zuen ondoko mahaian zegoen bibote luzedun batek.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Bost urte zeukan jadanik eta oso zen maitekorra.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Segurasko hasi zuen jadanik.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Bai, ona izango zen, eta aparte izkutatuta eduki zuen gauza nazkagarri hura, ez zen jadanik gehiago berarentzat terrorea izango.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Gainera - bazirudien, jadanik, goilarakada bat puddin ahoan zuela; hura irentsi eta hitzegiten jarraiki zuen irri zuriz.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Ondoren zilarrezko sosa jarriko nuen, argi gera zedin emaitza handiagoei ere ez bakarrik ez muzinik egin, baizik eta batzu jadanik jasoak nituela.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Baina lotan zetzan Benita jadanik.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Horrenbeste hilotz jadanik, betiko egoitzarik gabe....

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 AMAL: Nagusia? non? ZAINTZAILEA: Hemen da jadanik, begira.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Berrogei urte hor nonbait kalkulatu zizkion, gizonak gaztaroa aspaldi utzi eta heldutasunaren goi mailara heltzen direneko adina, nahiz eta arintasun fisikoa jadanik gain behera joan.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Esaten omen zuen: Iadanik ez nau maite, ziudadetik beste andere bat ekarri du.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Jadanik gaua zen eta gustora erreko luke zigarro bat, baina ez zuen horrelakorik egin, ez arriskatzeagatik.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Orain hilik dago jadanik, baina haren izpirituak siuxen gorputzetan dirau.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Eta zuhaitzak jadanik loretan zeudela eta udaberriaren lehen berotasunak nabarmentzen hasi zirenean, nahiz gauez oraindik hozkirri egin, bidaiaren aurretikako lehen prestaketei ekin zieten.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 Eta barkatu nire ironia astunegi egiten bada, baina urte asko dira jadanik, ironizatzera beharturik sentitu naizela.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 Presionatzen saiatu nintzen, hura jakitea beharrezkoa zitzaidan, Lizek dirua utzi bazion, Stewart jaunak egia esan zidan eta jadanik kasino-zuzendaria ez zen susmagarria izango.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Rogelio Cedrún kapitainak hiru restaurante bisitatu zituen jadanik Somera kalean Nekane Baraibar delako emakume bati buruz galdezka, ondorio onik gabe.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0077 Bigarren Gerra Mundialaren posibilitatea ez da jadanik susmo hutsa, edozein momentutan gertatu daitekeen errealitatea baizik.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0077 Euskal Herrian ingelesen alde lanean ari den euskal espioi zerbitzuak jadanik eskaini dizkie haiei Nerbioi ibai inguruko industri gehienen planoak.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0101 Atean, gizon bat bere zain zegoen jadanik.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Jadanik lau zituen berarekin, haien artean Ellen.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jadanik batzuek ez zieten besteei entzuten, jadanik ez zen batailaren azantza besterik entzuten.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Jadanik ilargi ederraren argizpi apalagoek eguzkiarenak ordezkatuak zituztenean, gizon zuri gehienak ihutika zebiltzalarik, eta beltzak, hala dantzan, nola ipurdi zuriei barrez eta jakinguraz begira zeudelarik, (...).

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0041 Hona hemen, Mandril jakintsuak emandako aholkua jarraitu ondoren, Lehoinabar eta Etiopiarraren irudia; Lehoinabarrak jadanik bazituen bere zetakak eta Etiopiarra beltza zen jada eta horregaitik Sambo deitzen zen.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Beraz, dueluan borrokatu beharko du! Jadanik berandu da ezetz esateko.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Polikiago, baina Julian ere zahartu egin zen otarrak egiten, maitasunaren gela ezagutu gabe, eta jadanik janaria prantatzeko edo ohea egiteko ere akiturik eta ebaindurik aurkitu zenean, norbaiten eskuetan jartzea erabaki zuen.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Izua, nolabait esatekotan, nire barnean zegoen iadanik; izua nire baitara zegoela ordurako bertaratua, alegia.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Orain arte gezurrezkoa erabili dugu, jadanik gure bila ibiliko direnak engainatzeko.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Eguzkiaren energia nonbait meta dadin zai egotea ez zaigu jadanik posible; eguzkitik datorkigun energia ugaria zuzenean probetxatzen ahalegindu behar dugu.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Izatez, bada jadanik ADARRA elkartearen barne eta ADARRA gero eta gehiago aurkitzen ari da mugimendu pedagogiko honetaz egiazki axolaturik dagoen jendea.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Beraz hori kontutan harturik, lehen bailehen eta jadanik gure klase-helburuak, barnean nazional arazoa nahi ta ez dagoela jakinki, defendatzen gauza den jokabide bat martxan jarri behar dugu.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0423 Helix strigella, Draparnaud 1801 sinonimiaz aipaturik zegoen jadanik Iberiar Penintsulako zenbait tokitan (HIDALG0, 1875; NOBRE, 1941).

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Nahiz eta eritasun hauetako batzuren etiologia oraindik osoki argitu gabe egon, haiekin erlazioturik dauden hainbat faktore ezagutzen ditugu jadanik.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 2.2.3. Orain, Arantzazuko Biltzarretik hamar urtetara, auzia ez da jadanik bi idazkeraren artean hautatzea, aukera, zuzena ala okerra, orduan egin baitzen.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Eta gizon, izan, noski baino noskiago, gutxi baitira ebakitzen dutenak eta gixon, ixan idazkerak guztiz baztertutzat jo baitaitezke jadanik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Egoera normal batera heltzea guztion desira da, baina ez gara normaltasun horretara lehenago helduko jadanik egoera normal horretan bageunde bezala arituz.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0025 Baina ez dute zertan a / e / i-rik hartu aurretik, elkarketa dela eta, jadanik beste bokalen bat daramatenean: Erreforma / Kontrarreforma.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Jadanik Bangladexen, leku pribilegiatuan dira.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Hau dut erran nahi: 14 urteren lan batek abertzalarazi ditu jende asko eta hain segur uste den baino gehiago, baina abertzaletasun hori, jadanik deitua den gogobihotzezko adostasun batean dago eta Ipar aldeko abertzale guziek, salbu kulturazko taldexketan dabiltzanek, deus baino guttiago dagite borrokaren azkartzeko.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Ez dagokit pasarte horik kritikatzea, jadanik beste batzuek eginik baitute lan hori behar zen garaian.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Urrun da jadanik hamar urteren galeretarik!.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Gaurregun, Kline-ren ustez, ez dugu jadanik agindutakoa betetzen dakien jendearen beharrik.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Konpainiak abisua eman diete jadanik lotura onartuko balitz kanala zeharkatzen duten ferryen bukaera izango litzatekeela.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Baina hostoak gogorrak eta jarkikorrak izaten direnean zenbait anezikok beren galeriatan sartzen dituzte, non mikrobioen eragina jasaten bait dute eta ondoren, jadanik bigunduta, zizareek erraz irentsi eta asimila ditzakete.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Gorozkien zati bat deskonposatu egiten da CO-a galduz eta landareek jadanik birzikla ditzaketen elementu mineralak askatuz.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Ikerkuntz lan honetan, metil isobutil zetona disolbatzailetzat hartu genuen, zeren disolbatzaile honetan trantsizio konformazional bat jadanik aurkituta bait zegoen, eta susmagarri zen nahaste binarioaren baldintzak aldatzerakoan, prezipitatzaile bat ere gure kasuan metanola eransterakoan eridetea.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Urte horretarako Larramenditarrak jadanik nagusituak ziren baina oraindik larramenditasuna neurtzeko gehiegitan erabiltzen diren larramenditarkeriak ez ziren mende erdi beranduago bezain hedatuak, ez gutxiago ere.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Igaro da jadanik hamarkada luze bat Koldo Mitxelenak literatura herrikoiaren ahozkoaren ikertzaileen eta hizkuntzalarien arteko hartuemanen urria markatu zuenetik (2) Literatura popular goragoko tradición oral-i dagokio hor.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Pintura inpresionistarentzat objectum delakoa, jadanik, ez da azaltzen zehatz, mugatu, egitaratua, erdilun, erdiegin, erdimamitu gisa baino.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Jadanik aipatutako mailetan, lokarriak tinkatu behar ditugu hego aldearekin.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0127 Jadanik posibilitatea ikusten zen, ikusten zen modua ere, gure erriaren olerki garaia lortzeko, euskotar azal eta mami.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0169 Esan daiteke gauza bera kontrako zentzuan ere, hots, eritzi desberdin horiek jadanik seinalatu ditugun beste hainbat jarrerek baldintzapetuak daudela ematen duela.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Akordioa / Desakordioa
- Komunitate Autonomoan lanegiten duten funtzionari guztiek, orobat Madrilen menpean daudenek ere, euskara ikastera obligatuak egon behar lukete
- Jadanik euskal funtzionari diren guztiak euskara ikastera obligatu.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Puntu honetan eztabaidako bi problema jotzen dugu jadanik.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Hauetako asko 15 urtetarako jadanik bazebilen.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Milioika urte iragan ondoren eta ordurako jadanik gizakia lurralde hauetan bizi zelarik, klima hoztu egin zen, mendiak izotz eta elurrez estali ziren eta itsasoa gune on bat barneratu egin zen.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Mutrikuarra, bera, ikasle habila eta langilea, iadanik nirekin antropologiazko lanetan dabilena.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Beren garaian Echeita eta Domingo Agirrek Euskal Herriaren itxura bat eman daukute bainan atzerat itzulia, iragan denborakoa jadanik.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Kopuru honek besterik gabe, badu bere garrantzia, gutxiengoaren ataria jadanik iragana duela adierazten baitigu, bere presentzia Euskal Herri guztian zehar eguneroko irakaskuntz bizitzan gero eta nabarmenago somatzen dugularik.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Borondate eta korronte honen adierazpen argia izan nahi du Euskaltzaindiaren ardurapean eta Lan Kide Aurrezkiaren laguntzaz, Siadeco egiten ari den trilogia eskerga: Euskararen Liburu Zuria, jadanik argitaratua, Euskararen Sozio linguistika azterketa, jadanik burutua; eta bukatzear dagoen Hizkuntz politiko batetarako oinarriak deritzana.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Ezabaketa hau behenafartarren artean betidanikoa hots, Etxeparerengan jadanik agertzen dena da, eta XIX. mendean bederen aski zabaldua bide dago literatur lapurteran, are, Elissamburu bezala, lapurterazko lurraldeetakoak direnen artean.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Embajadore delarik, Londresko Galery National bisitatzen du sarritan, eta badu jadanik helburu zehatzik: Estadu Batuetako hiriburuari Londresko pinakotekaren pareko istituzio bat eman nahi dio.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 METODOLOGI BERRIKUNTZA Hezkuntz alorrean, jadanik planteiatua den eta nagusiki tekniko-pedagogikoa den arazoetako bat zera da, irakasleak irakasten erabili behar duen sistemaren zerbitzuko metodo eta tresnen azterketa eta ezagutzea.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0106 Poesia ez da jadanik nohizean behingo liburuetan agertzen, baizik etengabeki, liburuez bestalde, orain sortzen diren aldizkarietan.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Denok ezagutzen dugu iadanik (8) iadanik: ya zer hartzen dugun adjetibotzat, zer kontsideratzen dugun euskaraz adjetibo eta zer ez.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Izan ere, eta jadanik ohartuko zinenez, bilduma arrunt bat baizik ez duzu eskuarteko hau.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Azkeneko poesian horrelako gehiago ere somatzen da eta, iadanik, letra produzio guzia ari da trazaok hartzen.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Baina teoria aldetik ere: arrazoimena eta erlijioa (zientzia eta fedea, filosofia eta teologia, etc.) elkarri kontrajarriz, gizona baitesteko erlijioari gaitzeritzi beharra zegoela pentsatzen bazen ere, alternatiba harek jadanik ez dirudi nahitaezkoa.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Eta jadanik ez zaigu iruditzen, norberaz gora tranzendentziara jotzeak, besterik gabe, gizona menosten duenik.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Tenploek ez dituzte jadanik hiru edo bost zutoitarte edo kolunarterik; egitura handizua dute eta kolunarte bat bakarra dute, hori bai oso handia, alboetan kapelak dituztenak eta elkarrekin lotuak daudenak; aurrekaldeek ez dute aurrekoen lerdentasunik, baizik eta apainduraz beterik dauden harri gainean burutu den bordadu lan ikusgarri bihurtu dira.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Burgesiari dagokionez, berari herioa ekarriko dioten harmak egin ez eze: harma hauk erabiliko dituzten gizonak ere sortu ditu, hots, langile modernoak, proletarioak (8) 138 urte ez dira alferrik pasa Manifestua idatzi zenetik hona. Garbi asko dago jadanik ez dagoela bizpahiru sasiazalpen axal-axaleko eta dogmakoi eginez segitzerik. Marxen analisietatik abiatuz, gaurregungo klase eta estrato sozialen arteko kontrastasunak zehatz-mehatz ikertu behar dira. Kapitalismoaren gaurko fasean zernolako klase erlazio eta aldaketa ematen diren sakon aztertu duen autoreetako bat Nicos Poulantzas zena izan da. Ikus, besteak-beste, .

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Lenchen eta biak gelara sartu zirenean, jadanik loak hartua zegoen Marx, ikasmahaiaren aurrean exerita, inolako sufrimenik gabe.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0051 Objektu hau totala edo integratua da jadanik, berezko eta haurrarengatik bananduriko identitaterekin.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0056 Tabernari gizonezkoa, heldu heldua, iadanik ezaguna zaidana noizbehinka bazkaltzen egon naizelako azken aldi honetan.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Aitzitik, egun, euskal herri txiki batean (Munitibar, Santengratzia, Erro, Moreta, Ataun, Bidarrai, esatebarako, zeinetan behaketa bera iadanik egina dut) egile gutxi, egilegai gutxiago azaltzen zaio etnologoari, eta, gainera, lurrerri hauetako biztanleko espazio bizigarria hiri haundietakoaren aldean haundiagoa da.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Kapilaren ebanjelio aldetik bederatzi lagun, sei emakumezko eta hiru gizonezko, zutik denak, kanpoko jantzi normalakin, buruan mantalinarik inork ez darama, eskuetan inork errosariorik ez daramala iruditzen zait, nahi dudan era osoan behaketa egiterik ez baitaukat, behatuen begiak iadanik nireganaino iritxiak bait dira eta; epistola aldetik zortzi lagun, sei emakumezko eta bi gizonezko, emakumezko bat eserita sila indibidualean, burnizko atetik hurbil, kanpoko jantzi normalaz, emakumezkoek ez daramate mantalinarik, eta beste ezaugarririk inori ez diot ikusten.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Jaunartze aldia. Elizaren erdia, eta zertxobait gehiago ere, agian, jaunartzera joan da, aldare herriratuaren oinaldera, non meza emailea eta kanpoko jantzizko gizonezko heldu bat, iadanik epistola aldetikako aldareko eserlekuan dagoena, ari dira jauna ematen, honi gizonezko adinezko goardapolbosdunak eta hari gizonezko eskezaleak bandejatxo banaz laguntzen dietela.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Agurra aldia. Apezak, iadanik jende piska bat kaleratzen hasia zelarik, abestu egin behar dugula esan digu, eta abesti hau bota digu .

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0168 Iadanik bi kontzeptu hauetaz mintzatu ginen.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0169 Lanaren banaketarako irizpideak Iadanik puntu honetaz mintzatu ginen.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0582 Honen Iparraldeko fatxada harlanduzkoa da; goiko aldean jadanik mainela galdu duen bao erdibitu bat ikusten da.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0663 (...): alde batetik, etxe zaharrak edo aurrituak etxe eroso bihurtu dituzte ia beti eskualdeko arkitektura herritarraren kostanteak errespetatuz, eta bestetik, egoitz etxe berriak, txaletak, eraiki dituzte herri inguruko lurretan, larraineta izeneko zonan, batez ere herritik Iparraldera; hauek jadanik arkitektura industrialari ezagun zaizkion material guztiak erabiltzen dituzte.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 XV. gizalditik aurrera, jadanik erraz zirudien euskal arrantz-untziaren erroan aztertu eta bere eboluzioa ikasten.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Zenbait idazlek, iadanik, idazle pribatua izateko deretxorik ez duela, pentsatzen du (poesia guziz pertsonalik egiteko eskubiderik ez duela, adibidez).

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Arte-soziologiak, egia da, oraindik metodoaren problema zailak daduzka, baina zenbait zozokeria behin betiko uzteko lain batik-bat iadanik aurreratu du.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Teoria iadanik guziz zatika, fragmentarioki erabiltzen da: komeni den edozein eratan erabili da sistima teorikoa, tesi bakanen zintzilikario antzean, garaia ta eskaida aldatu ala, komenentzien arabera, tesi bat ala beste hartu ta atzera utzi egiten zelarik.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0079 Nire ustez honez gero euskeraz dagoeneko ba dadukagun haina azterketarekin zilegi den konklusio bat atereaz hertsiko dut orain artekoa: Alderdiek mundu ikuskera sistimatikoren bat edo filosofiaren bat profesatzea, aboatzea, ez da iadanik erlijio konfesional (Alderdi mohamedano, katoliko ala protestante, berdin da) izatea baino modernoago.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Geometriazko lorategi mota, jadanik Erroma zaharrean taiutu izan zuten; Erdi haroan ere, gaztelu askotan ikusten ziren molde honetako lorategiak.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 3. ERROMANIKOA BIZKAIAN
Gaya Nuño maisuak, tankera honetako hogei ta gehiago eredu jaso ditu Bizkaian, ia denak zatikiak; halaz ere, garrantzizkoak eta aztertzea merezi dutenak; denak XI. mendekotzat emanak; horietakoa da jadanik aipatua izan den Arrigorriagako Abrisketako San Pedroko kasua, (...).

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Absideek jadanik gotikoak izaki, herriko murruen parte egiten dute praktikan, eta beraiei erantsita dagoen dorreak, bai kanpandorretzarako eta bai defentsarako bezala eraikia dago, bere oinetan hirirako sarbidea ematen duen ate ojibal bat gordetzen duelarik.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Ikusten denez, jadanik anatomiaren joerei egokitzen hasiak daude, eta Aingeruarenean batipat.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Adurraren kontzeptu orokorra ezezik, gogora dezagun Amabirjina iadanik ikusi dugula urrundik eraginka: Arantzazukoa da hain zuzen ere, JAINKOAK ETA GIZONAK atalean azaldu dugunez, Okinako leizean hamildu arren, otoitza zuzendu diolako, artzain bat kolpe edo zauririk gabe gorde duena.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 1.1. ETBren PROGRAMAZIO-EREDUA
ETBko arduradunen burutan eta hitzetan eredu hori zer-nola ulertu behar den jadanik ikusia dugu idazlan honetan bertan, ETB eredu eta definizio bila sailean.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 Puntu honi buruz jadanik ikusia dugu zein den ETBren sortzaileen pentsaera.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0015 Baina erdaldun hoien artean sartu orduko, jadanik euskaldun kontsientziaduna zen.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Herri honen egitateen historia jadanik kontaturik dago, zuzentasun handiz, beste esfortzu miresgarri batzutan.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0131 Jadanik, ifarraldeko sajonen eta germaniarren hegemonia sentitzen da Europan.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Teknika hau hemen aztertzen ez badut, ez da bere balioa edo egokitasuna zalantzan jarri nahi ditudalako, jadanik ezaguna delako baizik.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorra izan behar duela esatea topikoa da jadanik.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Uztaileko matxinadak jadanik ordenaren alderdian batu zituen.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Bigarren, ordea, gizon konkretua dago, naturala bera ere, baina soziala, bere dohain bereziekin: gizon natural soziala, jatorrizko bere naturtasuna galdu gabe soziala, hots, barbaroa, Rousseauk esango duenez, lehen gizarteko jendea, familiadun, mintzairadun, etab. jadanik, bere sozialtasun eta kualitate moralekin.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Erdi Haroan ez zen, iadanik hiriburu baten beharrik zeren batasun gogorik ere ez bait zen.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Bigarren talde horretako leinuburuak eta jauntxoak iadanik nabarmentzen hasiak izango ziren, bi mende geroago lehertuko ziren liskar eta istiluen hazia ereinaz.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Behar bada, zugan esperantza galdua dagoelako, zure gurasoen, besteen, biharko esperantza delako hori jadanik ez zarelako, pozik sentituko zara.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatur sariak Literatur sari eta lehiaketa ugari konbokatu zen, lehendik ere ezagunak zirenak berri batzu erantsi zitzaikielarik: Eusko Jaurlaritzaren literatur sariak, Cafe Iruña, Azkue Saria, Santurtziko Antzerki Lehiaketa, Tolosako San Juan Literatur saria, Irun Hiria literatur sariak, Xalbador saria, Lizardi saria, Txomin Agirre saria, Telesforo Monzon antzerki saria, Tene Mujika euskal literatur saria, eta beste hainbeste eratu ziren urtean zehar, jadanik benetazko saturazioa somatu zelarik.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 Erdiko ziklora iritxi direnean jadanik maila bat lortua dute baina, adin honetan ere, euskara sistematikoki lantzeari etzaio utzi behar.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Zeinu idatzien interpretazio mekanikoa jadanik lortua du gaztelanian erdiko ziklora heldu den haurrak. Hizkuntza batetik besterako pasabideak errazago izango dira gradualki eta planifikazio baten arabera egiten badira.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Jadanik atera ziren espedizio guztiek azken berdina ukan zuten, eta gizon anitz hil zen haietan.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Nahiz eta, orainokoan, oso gutxi bilakatuak egon tresna haiei buruzko ikerketa esperimentalak, aditzera eman da balio askotako funtzioetan erabiliko baziren ere horietariko zenbait tipoetan formen espezializatze bat inposatzen joango zela (estandarizatze bat) jadanik erabilera monografikoetara destinatuak.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Fuente Hoz-ek aurkezten duen froga, ez zaigu iruditzen behar bezain garbia, Neolitoan jadanik taldeko errituala erabiltzen zela onartzeko.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Ororen buru, errealitate bat da jadanik gaur egun Bilbo-Baiona autobidea eta urratzen ari diren Ebro autobidea, Maltzaga-Miranda-Burgos autobidea, etab. ere.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Tesi hau iadanik hitzez-hitz jarraitzerik ez dagoena komunista guztiek, eta sozialista gehienek (ezker berrikoren batzuek aparte) ikusi dute.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 1.0.2. Tamaina nagusienak Beste atal batzuetan emandakoa bide dela, ezagunak ditugu jadanik Goiherri bailararen hesparru eta lur tamaina, osatzen duten 19 udalei gagozkielarik.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Miraria, gainera, kreazio berriaren, zeru eta lur berrien, Jesus berbiztean sartu zenekoaren, eta guk harengatik espero dugunaren aldarrikatzea da, eta hasikin bezala nolarebait jadanik burutzea.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 Definizio-une beretik, jadanik, bi funtsezko esanahi edo osagaiak azpimarratzen dira: a) Biziarekin duten zerikusia b) Aminak izatea, hau da, taldeak edukitzea egituran.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Beste horrenbeste egiten hasiko ahal dira herri mailan eta nazio mailan euskararen geroaz jadanik konprometitua dauden kolore guztietako euskaldunak.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0060 Jadanik Euskal Herrian noble batzuk ihes joanak ziren, hala nola Baionako gotzaina, Mgr. de Villevielle; Goi Nafarroara joan zen eta handik 1790eko uztailaren 12an bozkatua izan zen Elizaren Konstituzio Zibila salatu zuen, Europatik eta Erromatik Pio VI.ak eta Prusia-Alemaniako Printzeek prestatu eraso diplomatikoarekin bat eginez.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Jadanik Gipuzkoako Foru Aldundia erdibiturik dago: zenbaitzu Getarian bildu ziren eta honelako proposamena egin frantses armadari: .

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Biolentziaren kontrarioa kontrarioaz dago sinestuta: honentzat, edo gauzaturik daude jadanik bere helburuak, edo eta emanik daude behintzat bideak eta baldintzak haiek gauzatzeko.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 XVII. mendea XVII. mendeko euskal literaturari buruzko aurkiberriak ez dira menturaz hain batekoak, nahiz hor dauden, jadanik aipatu dugun A. Oihenarten Art poétique delako hura eta hor ere, Salamanka-ko artxibategian, L. Michelena-ren alaba Itziar-ek aurkitu dituen datu interesgarriak Axularen ikasketei buruz, hala nola, 1592-93 ampamp; 1594-95. ikasturtetako haren matrikulak (F.L.V., XVI, 1974).

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 68ko maiatza eta PCFren krisia Zer gertatu zen 68ko maiatzean politikarekiko? Funtsan gauza bi: masek PCFa eta CGT bere sindikatua kritikatu eta nabarmenki gainditu zituzten; eta praktikaren bitartez, PCF ez zela jadanik alderdi iraultzaile bat frogatu.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Eztabaidak eman dira maila teorikoan balioari buruz, eta euskal kasuan gutxi egin da tankera horretakoa, baina gogoratu behar da balorazioa ematea ezinbestekoa dela, eta kasurik puruenean ere, zein liburu kritikatu aukeratzearekin berarekin baloratzen ari dela jadanik.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Koiuntura honetan posizioak kokaturik daudela esan dezakegu iadanik.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Gida-printzipio hau antzematen zen jadanik, Franklin Delano Roosevelt-ek EEBBek eta beren aliatuek faxismoarekiko gatazkan eutsiko zituzten Lau Libertateak iragarri zituenean: hitz libertatea, kulto libertatea, exkaxiarik ez izateko libertatea eta beldurrik ez izateko libertatea.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Problema egon ere zinez egon, orduan, jadanik ez bait legoke abertzale eta ez-abertzaleen artean, baina eskuinaren eta ezkerraren diferentzian, Jauregui-k dioen eran.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Eta honekin batera, jadanik leku askotan saiakuntza baino gehiago diren praktika berri hauek: ordenadorearen bidez egindako itzulpena edo itzulpen automatikoa, dokumentazio-bankuak, adimen artifizialeko programak (sistema espertoak), e. a.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0127 8. Enpresak lanaren kontrol osoa eskuratzen du, lana ez dagoelako jadanik langilearen iniziatiba, trebetasun, ezagutza edo esperientziaren menpe, produktibitatearen menpe baizik.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Eske-xorta mami bat egin beharrean gara bestalde, bihotz-bihotzetik egin beharrean ere, atzerritar jakitun prestuoi eta entzule gisa Euskara Biltzarrean parte hartzera etorri zareten jakinminezko kanpotar, eta jadanik adiskide, ugarioi.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Aintzinako herria dugu Sopuerta ere, izen horrekin agertzen baitzaigu jadanik XIII. mendean; bere gunean Mercadillo auzoa eta Udaletxea aipatu behar, baina ezaguna egiten duena benetan, Abellaneda auzoan aurkitzen den eta aurreko etapan aipatu dugun Batzar Etxea da.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Taula desberdinek eskaintzen dituzten datuek, gizonezkoen eta emakumezkoen heriotza-tasak aparte aztertzeko aukera ematen dute, jadanik gorago aipatutako eremu geografikoetan.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 DON JOSE Hirurogeiko urteetako hamarkadan, Nafarroako Unibertsitateko Kazetaritzako Institutuak, jadanik prestigio sendo bat zeukan irabazia garai hartako Espainiako kazetari-eskolen artean.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Beste aldetik, eskuartean dugu jadanik Merkatal Establezimenduen 1987ko Gidazerrenda eguneratzeko Merkatal Lizentzien erabilpen-bideragarritasuna aztertu duen estudioa ere.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0021 1.921 urtean, jadanik, R. Menéndez Pidal hizkuntzalarik hau zioen: (2) .

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Esan dugu jadanik eskrupuluez edo tribulamenduz jotako mojak kontsolatzen ematen zuen astia, edota gaisorik zeudenak zaintzen, etab.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Eta jadanik urruti geratzen ari zen don Emilio Castelar hiriaren bezero finak Mirakontxako villa batetik, bere garaiko prosa nahastezinarekin eta Juan Mª Peña Ibáñez-en artikulutik transkribitzen dugu zera idazten zueneko mende-bukaera hura: Handitasunean paregabea Ozeanoa bere aparrekin, bere olatu, uhara, dirdirapen, fosforeszentzia eta bere haize-kirriarekin; deus ez handioso eta goitiarragorik, ostera, zure askatasun zahar, historiko eta santua baino, o euskaldunon lurra!.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Gure iragan denborei album hauetako irudien bitartez pixkana-pixkanako errepasa ematerakoan, jadanik oso hurbileko garai batera iristen gara liburu honekin.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0180 Nolanahi ere, beste estatu berriak ez omen zetozen bat Eliza Katolikoaren buru zenak esaten zuenarekin, eta hasieratik bertatik gogor eutsi zioten itsas libertatearen aldeko borrokari: 1519an, jadanik, sarkin atzerritar zenbait (frantsesak) hantxe zegoen Karibe itsasoan, espainolak zirikatzen, mare clausum deritzona ireki nahian.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Maila honetan, jadanik, triploblastikoa da gastrula, eta platihelminte eta nemertinoen kasuan, organogenesi-prozesuarekin segituko da, animalia triploblastiko azelomatuak bait dira, zelomarik gabekoak alegia.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0060 Hala ere antolamendu horrek koazerbatuen ezaugarri anitz mugatzen ditu jadanik.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Baina karboniferoaren amaieran jadanik lehen narrastiak agertu ziren.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Narrastiek ez zuten jadanik uretan erruten; lehorren baizik.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0009 Argiak, elementu irudi-transmititzaile bezala, jadanik aspaldiko urteetatik momenturen batean magia zirkunstantzial edo ausazko zerbait bezala irudi zitekeenari azala kenduz, aztertu beharreko fenomeno fisiko bat bezala zeinbaiti gogoetak egin erazi dizkion fenomeno-sail oso bat sortu du.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0009 Jadanik Aristotelesek berak Kristo baino lau mende lehenago isladatzen du urte asko geroago kamera iluna izenarekin ezagutu eta herri-mailaraino hedatuko dena.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Bere jatorrian iraultzaile jaio zena, polemiko eta burges jaio zena, hein batean kasualitatez jaio zena, asimilatua dago jadanik.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Errealitatea, fotografikoki, jadanik agortu eta erreportajea hil delako sentimenduak flotatzen du.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Argazkiak dituen mugak, eta hautespeneko prozesua bera ere, jadanik abiapuntu deformatu bat da, eta aldi berean errealitatetik eta egiatik apartatua beraz.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Argazkilariek diote: jadanik ezin daiteke originaltasunik eman, alegoria, parodia, subertsioa baizik jabetzapeneko kontzeptu berriaren bidez.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Eta errealitate horrek merezi dezakeen balorazio kritikoa aparte, kontua da praktika hori egitate bat dela jadanik.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Sarrerako ateak, dobelaje handiko arkuekin eta baogune gutxirekin behe solairuan, itxura mazizoa eta soila erakusten du; bao gehiago dago goiko solairuetan (ez bait dira jadanik defentsarako edifizioak), mainelekin geminaturiko leihoekin; erremateak ez dira jada adarbe pasabidedunak edo almenadunak, estalpea eusten zuen molduroiari eusten duten modiloidunak, baizik.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 40 milioi urte iraungo duen garapen ebolutibo motel honetako azken fasean, narrazti hauek jadanik igerilari trebeak izango dira eta orduan itsas zabaletara hedatuko dute beren eragina, benetako itsas munstro bihurturik.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0042 Artizki hau, nolanahi ere, iharturik gelditu da, ez baitu balio iadanik balio erazle hori aditz oinari eransteko.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Baina, gaur egun horietariko anitz bere frogak iadanik eginak dituen erreferentzia sistima batetan kokatu ohi da.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Jadanik ez zen haien neskatoa.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Mercator-ek bere izena daraman proiekzio konformea asmatzen du; kartografia honetan badago jadanik latitude eta longitudearen finkapen geodesikoa duten puntuen gutxiengo bat, gainontzeko informazioaren jatorria sakabanatu eta heterogeneoa den arren.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Cassini-tik aurrera jadanik kartografia geodesikoa da, kontinenteen muturrak eta espazioaren proportzioak nahiko zehatzak dira jadanik, triangeluketaren bidez eginiko neurketa sisteman oinarrituak: 1733-44 Frantziaren triangeluketa orokorra.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 Beti-beti sinetsi izan zuten Astigarragak bazuela bideragarritasun ekonomikoa, Astigarraga eraiki eta astigarragatar sentitu eta izateko gogoan bermatuz, eta horregatik pentsatzen zuten behin lehentasunezko helburua desanexioa lortuz gero, jadanik udalerri independente bezala eta aurrekontu propio batez zuzkituta, ekin ahal izango ziotela Astigarragak aspaldiko urtetatik arrastatu ohi zuen zerbitzu, ekipamendu, eta abarren gabezia konpontzeari.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Baina, jadanik ostarteak ikusten dira zeruan.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Jadanik ez dira hain abstraktuak.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Bi urte beranduago Cerclé des Vingt taldetik erauzten da, non Regoyos-ek inpresionismo frantsesa ezagutuko duen, Octave Maus kritikoak eta Edmond Picard-ek sortua, honen barruan James Ensor, Guillaune Vogels, Péricles Pantazis, Théo Van Rysselbergue (Regoyos-en oso laguna), jadanik zorrotza zen neoinpresionista, Frantz Charlet (lagun mina ere), Finch eta Wytmann bezalako pintoreak prestatuz.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Ez ditu itzalak disimulatzen, inpresionista galesek bezala, objektuen atzean, ikusi ezin diren lekuan ezarriz, eta hala egiten badu ere, ez dio uko egiten itzalguneak ateratzeari, argiari buruz aritutakoan jadanik aditzera eman ditugunak.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0097 Garai hau birkonbinaketa garaia deitzen da eta elektroiak nukleoiekin lotzen direnez, erradiazioak ez du, jadanik, elkarrekintza gehiago materiarekin, lehenago deskribitu dugun fotoien langa sortzen delarik.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Jadanik errementariaren mailuak soinu egiten du ingude gainean, eta zurginaren zeioak oihartzuna egiten dio garaoa irintzen duen neskame baten jogailuari.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Bihotza lau ganbaratan banatzen da jadanik.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0210 Jadanik ezin zuen ukatu, Jainkoagan eta Kristorengan sinesten zuela; baina, sinesmen honek eskatuko liokeen aurrerako pausoa eman ezinik zebilen.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Halaz guztiz ere, kultu pagano ofizialik eza ez dago ezinbestean interpretatu beharrik, ezta gutxiagorik ere, ezta bere adierazpenik gordinenean ere, jadanik esistitzen ez delakotzat, nahiz eta, V-VII. mendeetako sinodoetako erabaki batzuen letran babestuez gero (906), batek eufemismopean estal ditzakeen herri-erlijiotasunaren zenbait adierazpen, superstizioaren izen guztiz barkaberaz.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Biraketa-higidura Fisikariek unibertsoko zenbait biraketa-higidura ezagutzen zituzten jadanik, zeruan eta Lurrean maiz ikertuak izan zirelako.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0188 Einstein-en artikuluaren argitaratzetik urtebetera, Kaufmann-ek izenpetutako artikulu bat agertu zen aldizkari berean, eta beronek zioenez, beraren experimentuen emaitzak Einsteinen teoria ezeztatzen zuen: Ondoren aurkezten diren neurketen ondorio nagusia, jadanik aurreratu nahi dut: Lortutako neurketak ez dira Lorentz-en eta Einstein-en oinarrizko postulatuekin konpongarriak.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0296 Jadanik lehen garaietan sortuak ziren, zeruetarako Mariaren jasokundea azaltzen zuten zenbait kondaira apokrifo.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Horrelako talde batek paradigma-aldaketa aurrerapen bezala ikusi behar duela esana dugu jadanik.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Kopernik-en sistema astronomoen buruan sartzen hasi zen pixkanaka-pixkanaka; Unibertsoaren ikuspegi geozentrikoak akats asko zituela nabaria bait zen jadanik garai hartan.

306. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Egoaldeko erri eguzkitsu eta koloredun batera? - eta jadanik aurra bazekusan berarekin itsasoko ur epeletan igerika, edo, Aitzinateko uriak eta erriak ikuskatzen zituztelarik, musaioetan edo arri zaarren artean Theresa seriosa, oroitzapen eta antze-lanei begira, hark ematen zizkion azalpenei beha...

307. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 JANAMARI - KASKOBELTZ - GAETAN Gaetan - Boz egun hauk zerbait ba dira! denek odola kaldan eta denek beren burua jadanik nagusi ikusten....

308. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 Jadanik seme gehiena gerlan hila izanki-ta, ez zuen beste beharragorik... Zer egin? Zer egin?.

309. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Apeza - Jadanik joanak ziren!.

310. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Jadanik hola aitortuz, mintzatuz, emazteak bere hutsaren urriki bat bezala erakusten du.

311. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 - Nolaz da jadanik holako etxekanderia? galdegin zakon Begoñak.

312. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 ALEMAN - Oso ideia ona dela uste dut, zeren-eta neurk ere euskal problampecirc;matika berriro arreplanteatu behar dela uste bait dut... eta Euskal Gubernuak erraiteko handirik jadanik ez duela nire iritziz.

313. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Nolakoak diren, haatik! Zer adin dute horiek? Hamabi, hamabost ez gehiago seguraz ere; jadanik bere buruaren jabe dituk.

314. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 ; (...) tenore honetarako kanpoan egon banintz, jadanik bustia nindukek, osoki, zapatak hantuak, atorra umia, brrr....

315. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Eta geltokia? Geltokia ez zuten aipatu ere; Luhosotik pasatzerakoan, bat egin behar zuketeela gogoratu zitzaienean, jadanik Bidarraira helduak ziren.

316. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0123 Baina, deus aundirik esan dezakeguia, yadanik errepikatua eztena?.

317. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Denek min badugu Dominitxe hiltzeaz, erran dezaket, nik hasteko, bihotza besta batean bezala dudala; segur bainiz Dominitxe bizi dela, berak eta guk uste dugun baino gehiago bizi, jadanik, lur huntan, Jainkoaren biziaz bizi zelakotz.

318. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0004 Bi Afrikano badire jadanik fraidetuak, bertze batzu fraidetzea aipu dutenak.

319. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Izaitekotz ere, euskarazko katiximaz jadanik herri zonbeitetan baziren kontestak...

320. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0024 Bainan Garazi-Baigorriko zonbat ehun gaztek ez dute jadanik untsa ezagutzen eta estimatzen etxe hori!.

321. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0024 Etxe hori, bestalde, idekia da edozoin activitate moldeeri eta jadanik talde batzuek, zonbeit egunentzat berdin, lokatzen daukute...

322. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Arras eri zen jadanik, bainan zion lanjer gutiago zela harentzat ezinez eta haur horrentzat toki batetik besterat eremana izaitean; eta hola hura behar zen ereman eta ez haur hori.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. art. Kapitulu honetako atal bakoitzeko, proposatuko diren ordezkariak udalerriko ikastetxeren batean jadanik proposaturiko funtzioan diharduten personak izango dira.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Euskara jadanik bada heziketarako hizkuntza nahiz eta bide luzea egin beharrean aurkitu oraindik.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Urtetik urtera finkatu den ekimena da Abenduko Azoka hau, bere ustez jadanik herri honetako liburugintzan diren guztientzat ezinbesteko erreferentzi gune bilakatu delako.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ez nago ados zion gure euforia literario bertsolaritzan bakarrik jartzearekin... honekin ez dugu besteren aurrean ezer esatekorik, zeren eta jadanik lehendikan prejuziorik badago....

327. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kazetaritza Fakultateko estudiante euskaldunek antolaturiko ekitaldi honetan jadanik ezagunak diren eritzi kontrajarriak entzuteko aukera izan zen.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Atunetako kostera erdibidean dago jadanik

329. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Bost hilabete pasa dira jadanik eta Asanblada egiteko eguna gainean dugu.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Europako Kontseiluaren Europako Kirolarekiko Agirian, UNESCO-ren Soin-Hezkuntza eta Kirolarekiko Nazioarteko Agirian eta Konstituzio askotan, hona nola, Erresumako 1978garreneko Konstituzioaren 43. atalean, herri-agintaritzek, herritarrek iadanik inork zalantzan jartzen duen eskubide bat, hots, guztiek duten soin-kulturarako eta kirolerako eskubidea egiteratu ahal dezaten komenigarri gerta daitezen guztiak agindu behar dituztela jotzea ez da, beraz, zori hutsez gertatzen.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, bata bestearen ondorengo politika-bide eta ihardutze-egitarau berezien esparru izango den hori antolatzerakoan legea zehatza da: Kirolarentzako eta kirolzaleentzako aitorpena eta berarizko jokaera eta, hori, baterakundetan sartuta egon ez eta lehiaketetan eskuhartu ez dezanarren; haurrei, gazteei, ermaindunei eta zaharrei berarizko arreta egitea eta, bide berean, eskola-adineko soin-hezkuntzarekiko eta kirol-ihardunarekiko lehentasunezko ardura; mediku eta osasunketa-babesa eta sorozpena, kirol-ekintzek berebaitan dituzten arriskuei erantzun dakienaren eskea eta, azken batean, kirolzaleen osasunaren hobekuntza, horra hor Legeak iadanik Kirolaren Europako Agiriko gomendioei atxikiz egiten dituen manuetako batzuk.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 IV.- Legearen III Izenburuak kirolaren Euskal Herriko antolakuntza-egiturari datxezkon guztiak ditu gai, dagokionean iadanik indarrean dauden arauak onartu eta lehen esandako oinarrizko irizpideei dagozkien berri batzuk sartuz.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jadanik, jakinaren gainean izango da irakurlea, nolako ekintza daraman Euskal Herrian zehar alfabetatze-euskalduntze Koordinakundeak eta zeintzu diren bere helburuak.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jakina denez, talde berak, prestatuak ditu jadanik Euskal literaturaren historia eta Euskara mailaka liburuxka interesgarriak.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 John Hansen, jadanik John Glûckstadt, zakur deslai baten gisara heltzen da bere herrira eta beren lehen akto publikoan, mozkortzean, jipoitu egiten dute eta kale bazter batetan bota konorte gabe.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Arteniegak bere indarra erakutsi zuen
Bazterketa saioetan iadanik ikusi ahal izan zenez, Arteniega zen Laguardiako saiorako indar handienaz zebilena.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zer gertatzen da orduan? Hemengo oposizioan dagoen partidu liberalak bere aldetik ere sekulako erasoak egiten hasi zen, oraingoan ez jadanik partidu (PQ) barneko oreka botatzeko, baizik eta gobernuaren oreka botatzeko, izan ere dimisio mordoa zela eta barne arazoak zirela, gobernua oso egoera txarrean bait zegoen.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Akitaniako beste departamentu batzuri tratamendu hori eman die Gobernuak jadanik.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hala ere, Kontseilu Orokorrak aho batez zera adierazi zuen asteartean: harritu egiten dela neurriak ez direlako jadanik hartuak izan, eta Pirineo Atlantikoetako departamendua azkena izan delako Akitania eskualdean kalteak neurtzen.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ezkerreko nahiz eskubiko errejimen totalitarioak gaitzetsiz buruturiko diskurtso ideologikoa bandera bezala hartua du jadanik eta polemika gogorrenak beharbada Alemaniako zenbait ezkerreko idazlerekin izan ditu, hain zuzen.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euzko Legebiltzarrak Euskal Dirubide-Kontseiluaren Akordioa ez onartu izanak, Euskadiko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuen Lege-Egitasmoa Legebiltzarrari aurkeztea ezinezkoa egin du horrek, 1984garren ekonomia-urtea iadanik aurrera joatearekin batean, 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuak datorren Urtarrilaren lehenengoan indarrean jartzea ezinezkoa izango dela antzemateko bidea ematen duela.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 Gainera, aspaldin amaitu ziren gure independentzia nahiak eta berez, izen hori ere desagertuta eta ahaztuta egon beharko litzateke jadanik.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Jadanik 1980 urtean FAOk esana zeukan nahiz eta DDT mugaturik egon herrialde askotan, giza esnetan agertzen ziren beronen hondakin-kopuruak askotan ugariagoak zirela OMSek 1969an eguneroko dosirako onargarritzat zituenak baino.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Jadanik zazpi taldek beren azken obren berri eman dute, baina oraindik beste horrenbeste talde faltatzen dira.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaspar Book Ia hamabi urte daramatza Tarima taldeak antzerki munduan, eta jadanik hamalau obra antzeztu ditu.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Barcelonak, kasu, Jose Mari Bakero eta Txiki Begiristain fitxatu ditu jadanik, besteak beste, Goikoetxea Errealera pasatu duen heinean.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Armendaritzeko berezkoen turnada Ainitzek aipu dute jadanik.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Kinto-ko lurren berreskuratzeko asmoan errepublikazale bilakatu ziren eta jadanik 1792an hasi ziren engaiatzen euskaldun xazurretan, ez bakarrik mugaren zaintzeko bainan Kintoko ala-eremuen bereganatzeko, garrantzi haundikoak baitziren mendi-eremu horiek beren artaldeentzat.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Fernandel-en ondoan ikus zitezkeen jadanik zenduak diren jokolariak hala nola Gabriel Gabrio, Marguerite Moreno, Robert Le Vigan eta bertze....

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Jadanik emana izana da duela orai hiru urte, bainan holako telefilmak aratseko zortziak eta erdietan zabal daitezke.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bizkaiko eta Bilboko aurrezki kutxak elgarretaratze solasetan dira jadanik.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Funtsean federazio bat egiten dute jadanik.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gauza bera gertatua zen jadanik Irun sariarekin.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Funtsean ez du ohartzearen beharrik ukanen, jadanik badaki! Baionako Komertzio eta Industri ganbera ere hegoaldea baitezpadakoa dela ohartzen hasia da.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Elgarrekin ari dira jadanik lanean.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 G. I.: Uste dut hori izan zela urrats bat. Lehanago hasia ginen Irri gaua antolatzen herrian eta hortarako jadanik sketch batzu egiten arizanak ginen.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Gero taula gaineko lanean jadanik beste urtetan ere kontseiluak galdutu gintuen hala nola Roger Idiart edo Daniel Landarteri.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Egia erran, jadanik, ezin uka, Hego ta ipar aldeko artzain zonbeiten artean, koperatifa batzuen bidez, harremanak badira sustuz Gipuzkoako aldetik.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Zeren Mitxelenaren hitzetan bi gauza dira nabari: oinarrizko informazio falta lehenik, garbi bai bait dago Mitxelenak ez duela UZEI ezagutzen, ez dakiela berak egindako kritika gehienak iadanik asumituak dituela UZEIk berak barne kritika gisa (baina dirua faltan zuzendu ahal izateko); bigarrenik, arrazonamendurik eza, zeren garbi antzeman daiteke akaso zer esan nahi duen Koldok, baina problema da ez duela argudiorik ematen hori baieztatzeko.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Iadanik Fisika Politika Kimika Psikologia hiztegiak kalean ikusi ditugu eta isileko aurrelanek argitzen ez zuten neurrian argitu du euskararako lan ikaragarri honek izan dezakeen balorea.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 1936. urterako Cruz y Raya delako aldizkaria jadanik sortu izan zuen José Bergamín-ek.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Amaitzeko, ez dakit jadanik egin duen ala ez, baina Aurrezki-Kutxa Probintzialari, Euskal Herriko familia guztietan ale bat sartzen saia dadila erregutuko nioke eta Confederación Española de Cajas de Ahorro delakoaren bidez, Espainian ere milioi bat ale zabal ditzala.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Hala ere, bai eskumuturrek baita ipurdiak ere konturatu dira jadanik kolpeka ibiltzea zer den.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Kalean da jadanik Hizkuntz jolasak liburua.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Fagor-eko ziklista galoak, hamaikagarren kilometroan ekin zion jadanik ihesari, eta tarte guztietan diferentzia txiki eta murritzak mantendu arren, bakar bakarrik heldu zen Torrenteko helmugara.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Llorente, Davalillo, Llano eta Herreras jokalariak, nolabait kurtituta dirudite dagoenekoz, eta Kopicki nola Lockart-en osakin perfektoa bilakatu dira jadanik.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Bestalde, Martin Alustiza ez da jadanik sei tantu baina lortu zituen gaztetxo hura, aski ikasi baitu azken bi denboraldietako iragan luzean.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eskualde hartan bada jadanik hiru mila hektarako kanpo bat armadak bere peko duena, laborarieri kendua, bere tresnekilan trebatzeko eta pikoan ezartzeko bere jokoak.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez dute gogoan igan nahi, orai beren izerdiaz antolatzen dituzten lurrak, egun batez armadaz xehatuak izanen direla; ezen jadanik armada den lekuan oro erreak dira, hilak...

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Aipatu dugu jadanik nor eta zertaz mintzatu diren lehen astean.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Itzuli, lehenik Jesusi buruz: luzaz eta luzaz, harekin behar ditu ezagutzak egin, jadanik Elizan barne direnek laguntzen dutela, Ebanjelioak emaiten diola haren erranen eta obren berri, eta Izpiritu Sainduak barnez argitzen diola gogoa.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 33 urte ditu eta jadanik fama handia bildua dauka, ez ustegabetarik segur.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Bagaude iadanik heriotzaren lagunen klubbeldurgarrian! Altxa txanpaina kopak Monkloa-n eta Ajuria Enea-n, hemendik aurrera barneko etsaiak ongi lotuak, lotuagoak izango baitira!

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 20 baino gehiago dira iadanik zinemara eraman diren Agatha Christie-ren elaberriak.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Esan nahi dudana zera da, zer gertatuko ote da gure administrazio foralarekin? Azkenengo bolada honetan hasiak dira jadanik gure politika gizonek hori ere ukitzen.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Joan zen igandean, goizeko hamarretarako batzu jadanik menditik jaisten ari ziren.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Jadanik bukatua da euskaltegiaren egoitza, Aldapeta kaleko Goena etxean, baina martxan urrira arte ez da seguru aski hasiko.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Euskal txoko hau harremanetan ari da jadanik Altza eta Intxaurrondoko Kultur Etxeetan sortu diren antzeko txoko batzurekin.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Joxe Azurmendi euskal filosofo entseigulari ezagunak liburu bi zituen iadanik iraultza sobietikoko arazo sozio-literarioei buruzkoak.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Intxaustik biltzarkide guztiei han egiten ari zirena agertu zien; hots, hiztegien lan izugarria, aurten jadanik Natur Zientziak hiztegia kaleratua da, beste batzu irailean argitaratzeko prest daude; eta gerorako hiztegi zerrenda bat planifikaturik ere badira.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Hemendik bostez pasei urtetara euskarazko Unibertsitate bat, urtearen zehar egongo den unibertsitate bat erran nahi da, gutika muntatzea eta jadanik aintzinetik behar diren pausoak emaiten hastea.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Berriz lehengoari lotuz, oraingoz hiru arlo argiki azpimarkatuak dira: lehenik hizkuntza; gero pedagogia (hemengo andereño, gizon eta emazte; eta errientsak jadanik joango direlakoan) eta hirugarrenik laborantza: jendetzaren zati handiena, proporzionalki, laborari baitira (hegoan: 6.000 basetxe: iparrean: 5.000).

383. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Giroa jadanik bero eta alai bazegoen ere, Arratiako trikitrilariek aunitz gehiago animatu zuten jendea.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Baina jaialdia luzatuz zihoan bitartean jendeak, jadanik nekaturik San Mames uzten hasi zen.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Giro politikoa, jadanik sartzean hasi zitzaigun agertzen nahiz eta alderdiek sinaturiko pankartarik ez egon oihu franko eman zen (Independentzia, Nafarroa Euskadi da, ETA herria zurekin, Zuek faxistak...)

386. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Gai hau Herria 2.000 Elizan beste zenbaitetan jadanik erabilia eta bere oinarrizko gaia dena herritasunetik begiratzea nahi dugu oraingo honetan.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Beste ate eta sarraila mordoxka zeharkatu ondoren, barruan zegoen iadanik.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Oso ongi ezagutzen zituen jadanik gela haiek, hamar urte lehenago han aritu bait zen lanean.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Oherakoan amak ekarritako kafea hoztu da jadanik.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Irakurleak jadanik ez daki zer pentsatu.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Egunsentia da jadanik.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Sail hau 1979.ean Euskal Ikaskuntza Institutoa bilakatu zenerako, jadanik biblioteka bikaina dauka, eta bere egiazko egile izan zen Andres de Mañaricua jaunaren ardurapean jarraitzen du aro berri honetan ere.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Gero, bistan da, goizean aipatu duten Batikan hura jin delarik, gu ez gira batere asaldatu, baginuen jadanik kanbiamenduaren usaia.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Larzabalek aldiz, erran zaukun haste-hastetik: Beha zazue mutikoak! Nik badiat jadanik aski lan igandeko pedeikuaren egiten, berriz astezkenetan beste pedeiku baten egiteko. Orduan, ni mintzatzeko orde, zuek bakotxak zuen aldean mintzatuko zirezte.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Hots, herri-burruka berri honi buruz, Fraintziako ezker ofiziala (P.C.-a garbiki hitzegitekotan) BERBERETARREN AURKA agertzen da jadanik.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Jadanik 337. urtean, kristautasuna Kartliko georgiar erresumaren erlijio ofiziala bilakatu zen, eta harez gero Elizak izugarrizko eragina ukan du Georgiako politikan eta kulturan.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Bestela, beti besteren aitzakitan geure barrenak usteltzen baino ez zaizkigu joanen; jadanik sobera ustelduak ez baditugu ere.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Jadanik ez dute elkar ikusten eta trentxoak ez dakiena beste gauza bat da: kotxetxoa basatza batetan sartu dela.

399. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0072 BIRJINIA
Etxean bezala lûkezû,
ezagûtzen gûtû janik,
Ikus ziniro noiz nahi
zure ganik hain hûilanik.

400. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0062 Tzarrafer
Ordian ezar dezegûn
gogo bihotzian barnen,
Ez daitekiela jadanik
bizipide hunik heben.

401. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00106 Gure aurretik pasatu ziran, ardurea guztiz galduta, oinezkoak algara bizian, mendekua ospatzen jadanik.

402. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 30. hamarkadatik aurrera, lubarrien gaineko hamarrenen igokadeagaz, biztanlegoaren hazkuntza prozesuari eutsi jakon; lubarritzea hainbeste gehitu zan ezen etekin murritzak jadanik 60. hamarkadarako agertuak ziran.

403. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Ez da gatxa azalpena: nekazal ekoizpena goranzko bideari lotu jakola egia da baina jabegoen banaketan 1745erako jadanik, alde handiak egozan, eta ondorioz, nekazal irabazietan ere.

404. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 JOHN: (Eseriz) Berdin dio, jadanik uste dut uztailaren bosta dela.

405. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0029 Lapurdin ez da iadanik justiziarik.

406. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Jadanik martxan den Hezkuntza-erreformak etapa horren hezkuntza-izaera onartzen du eta eskolak bertara heltzen den haur bakoitzaren ezintasunak antzeman eta konpentsatzeko orduan duen eginkizuna azpimarratzen; hortaz gain hazkuntza eta garapen pertsonala indartzen dituen aukera oparoak eskaintzeko leku pribilegiatua ere bada eskola.

407. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Esku-emate hori Jaurlaritzaren Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52garren Atalean jadanik ohartemanda dago, eta Oinarri-Lege bat behar du eragite-indarra izateko; hori du helburu oraingo honek.

408. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Orain lakatu daitezkeen arielak lege-mailako arauz birrantolatzea, elkarkidekatzea eta biltzea beharrezko gertatzen da, haien nondikakoa dena dela, horiei buruzko araupidetza askotarikoa eta korapilotsua izateaz gainera batzutan jadanik zaharkituta bait dago.

409. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Jadanik hainbat aldiz aipatu dugunez, gizakiarentzat baliabide iturri oparoa dira ibaiak eta beraz, aintzinatik ustiatu izan dira. Zenbait herrialdek ura eskuragarri izateko sistema sofistikatuak garatu zituzten.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 Jadanik lau ordu daramatzazue autoz bidaiatzen eta 20 kilometro bakarrik egin dituzue. Arrazoia? ilara izugarria dagoela errepidean. Jiratu zara eta amari zera esan diozu:

411. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00358 10. Pentsatuta al daukat jadanik lanen bat egiten ari naizen lanerako prestakuntzaren arloan? Hala bada, zein da, eta zergatik?

412. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0007 Aipatu darozkiat jadanik zenbait hitz nere haurtasunaz; badakik sei urtetan abiatu nintzela eskolan eta zazpietan ez nakiela oraino gauza handirik.

413. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Flogistoan jadanik sinesten ez zuelarik, azoe (bizitzarik gabea) deitu zion gas hari.

414. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Jadanik ezin nintzaketen *nintzaketen: haiek ni (ezin ninduten) (orainaldian: nazakete) ikusi.

415. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0218 Hidrolisia zitoplasman gertatzen bada, ostera, glukosa jadanik fosforilatuta dago.

416. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0031 Aurreko atalean ikusi eta ikasi duzunarekin, seguraski bereiziko dituzu jadanik nahastura homogeneoak eta heterogeneoak.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Hamaika urterekin jadanik zahatoak josten nituen, eta orain arte. Nik dena eskuz egiten dut, zahato hauek eskuz jositakoak dira. Ez dut uste ni bezalako artisau asko geratzen denik. Orain zahato lantegietan josteko makinak eta beste erabiltzen dituzte. Horiek dira gure konpetentzia, eta oso gogorra gainera.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Edozein disketek (eta disko gogorrak ere bai, baina ordenadorea erostean jadanik formateatuta eta sistema eragilea instalatuta egoten da) baliagarria izan dadin, formateatuta egon behar du.

419. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0205 18. Arazoa jadanik konponduta dagoela esan didate, baina ...

420. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 Eliza, hilerria, eskola eta ostatua ditu, baina eskola eta ostatua jadanik ez dira erabiltzen.

421. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Bestalde, jakin badakigu jadanik XIV. mendean lanean ari zela Beasainen, Oria ibaiaren ondoan, Igartzako burdinola ospetsua, oraindik zutik dirauen eta burdinolako jabearen, olajaunaren, egoitza zen izen bereko jauregiaren aldamenean kokatua; beste errege batzuen artean, Felipe III.ak bisitatu zuen Igartzako burdinola Frantziara zihoala, haren idazkari zelarik Antonio Navarro Larreategi j., herriko semea

422. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Honela, bada, artzain txabolak zeuden Urresparatzen, Pagorriagan, Atxipiondon, Muñotxikin eta Zaraten, baina jadanik ez da ia inon aztarrenik ere gelditzen.

423. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Olioa iragazi eta jadanik ontzi-ipurdian argizaria duen pote batera botatzen da.

424. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Menperaturiko lurralde batean hizkuntza bat ezartzea, edota nazio kultura bat hedatzea, jadanik ikusi dugunez, ez da estatu-nazioaren ekarpen berria; historian zehar izan diren klase menperatzaile gehienek halaxe jokatu baitute 56 Ikus Txillardegiren lanari buruz esandakoak, lehenengo zatian..

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Bilbora heldu ziren eta jadanik partidoa Athletikek irabazita zeukan.

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Jadanik ez zen gauza bakarrik moldatzeko eta gure etxea oso txikia zenez, bertara joan nahi izan zuen.

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 Jadanik, atzean gelditzen ziren igarotako arrisku eta kalamidade oro, baita hain pena handiarekin utzi nuen oroitzapen maitagarriez beteriko borda hura, bizimodu berri bati hasiera emateko ordua heldua zelarik...

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Jadanik udazkeneko ekinozioaren bihotzean gaude, egunak moztuz doaz eta, aitzitik, gauak geroz eta luzeagoak dira.

429. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Jaialdia oso berandu amaitu zen, jadanik zaldunak lotan zeudelarik, eta goizeko argi printzak eguna argitu baino lehen lurralde ezezagun zabaletan barrena abiatu ziren.

430. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00038 Jadanik ez zion beldurrik, haren txikitasuna ikusita beharbada haren panpin itxurari erreparatuta.

431. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00093 Uste nuen jadanik ahazturik zeukala.

432. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0014 Texasetik etorri da astebete pasa lagunen etxera, baina jadanik ez dabil lagunekin, samoarrarekin baizik.

433. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 Gaztea zirudien, baina bizian egin beharrekoak jadanik eginda bailituen mintzo zen.

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Baina jadanik bukatu da zurrunbiloa, aurkitu diot bizitzari zentzua, larrosa gazte honi ez dizkiot arantzak moztuko, utzi egingo diot, utzi kolpatzen, utzi zapaltzen, utzi gainditzen.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Oso zikina nuen ilea, iadanik ez zuen lehengo dizdira.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Iadanik hildako bat baino hutsago aurkitzen nintzen.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Guk, nik behintzat, iadanik ez daukat ez izpiriturik, ezta arimarik ere.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Iadanik itsaso zabalean sartua zegoen itsasontzia eta nire gorputza, nire barneko odol itsasoan barneratua nengoen.

439. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0013 Jadanik ez dago dirua adreilu baten azpian edo koltxoiaren barruan gordetzen duenik.

440. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0031 (...) jadanik ez zuen zalantzarik izan bere bidaiaren egokitasunaz.

441. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0031 Bien bitartean bagoian ageri ziren bidaiariak ugalduz joan ziren geldiunez geldiune, eta jadanik eserleku gehienak betetzen zituzten, (...)

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Jadanik ez nauk lan honetan jarraitzeko gauza.

443. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Genoak, mundu zabalera begira zegoen ospe handiko metropoli hark, etorkizun erakargarriago eskaini ziezaiokeen jadanik itsaso eta untzi zale amorratua zen Kristobal Kolon'i.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0005 Gaur jadanik ez dakit zerk edukitzen ninduen gau osotan lorik egin gabe.

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Handik hilabetera ez da jadanik ospetsua, baina auzoek, erredaktoreak agindu bezala, ez dute ahazten.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Baina Bittorik ez zuen jadanik inori begizkoa egiteko asmorik.

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0089 Jadanik, goseteak zorroztutako usaimenagatik saguek ez zuten zulotxotik atera beharrik izaten, Julietak zein tarta mota egina zeukan jakin ahal izateko (...).

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Bi huts elkarren ondoan,
maitasunak lotu ditu:
jadanik ez dira hutsak,
baizik eta infinitu.

449. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0617 hori egia dela Kristorengan eta zuengan agertzen da, desagertzen ari baita iluna eta argi egiten du jadanik egiazko argiak.

450. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Ama laztana albixte txarra
zaila eta serioa
hitzegitea bene benetan
ona bait da usarioa
zutaz entzun dut urte askotan
kredo eta errosarioa
iadanik nago itoa
izaten beti pijoa
kalean beti arrunt bezela
dirudi dut ijitoa
hemen horrela aspertu eta
Amerikara nihoa.

451. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0027 HARTU zinuen pintzel bat, tinda bluiean trenpatu eta
kolore dirdiratsuarekin hasi zinizkion emazteari izterrak
tindatzen, sexoa, sabela, bularrak. Zure marka osoki eman
arte. Inprimatu zen haren gorputz bluia mihisean. Haragi
tindatua ongi zapatu zen tokietan, larruaren zimurrak
pakidermo batenak bezala agertu ziren izara garbian
geografi fantastiko bat sortuz. Bluibluia.
Eta ni, zure bluian sartu nintzan aspaldidanik
igurikatzen nuen kontinente ezezagun ezagun batean
bezala.
Kolore arraro hori jastatua nuen jadanik Giottoren
zeruetan, Kandinskyren zaldizko bluiean, tatamietan,
erreka bazterretako zenbait orhoit-lilietan. Bainan zurekin
bluiak kuadrotik ihes egin nahi zuen, mugak puskatu.
Haur sortu berri sartu nintzan zure itsasoan.
Belogi blui harekin, itsas-zolan ebatsi izaki borobil
bitxi harekin, pintatu nuen ene gorputza. Idetsi nuen
kolore bluia zainetan ixuri zitzaitan. Sumatzen nuen edari
lodia zariola ene barnean. Itsas-zerumugan edan zintudan.

452. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Eta ekitaldi kuttun anaikor batez nire paparretik Abnegerriaren Termo-Zuhurtziaren Domina Handia esegi dutenean, erabat ahalketurik gelditu naiz, zertarako uka, eta eskerronaren adierazgarri bizpahiru hitz totel besterik ezin izan dut ahoskatu, jadanik haien hizkuntza oso ongi menderatzen badut ere.

453. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 8:50. Leku nahiko dexentea hartu dut ikasgelan, baina onenak okupatuta zeuden jadanik.

454. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Erabat txikitua ez badago ere eta, zuloak estaltzeko adabakiak jarri arren, iadanik trapu zahar itxura hartzen duela.

455. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Ez hain zuzen hitz beretsuak erraten ez zituelako; egoerak eta aldarteak hala beharturik: baina haren behakoa, dagoeneko motelduxea, ferekatzaileagoa zen; mintza doinua eztiagoa; irribarrea ez zuen jadanik maltzurkeriazkoa, alaitasunezkoa baizik.

456. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00500 Hire mendekura makurtua nindukek jadanik: ez diat ordea neure ahalkea hiri aitortzeko kuraiarik izan.

457. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00199 Iadanik ezer sinesten ez duela dioena, orduan bai dena sinesten hasi dela....

458. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Baina hori jadanik aspaldiko kontua da, ur errea.

459. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Nik uste dut txamarra berdeko gizon hori, jadanik jubilatzear egon behar duen gizon hori, 30 urtetan, gutxienez, eseri dela leiho ondoko toki horretan.

460. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Ez naiz jadanik ezertxo ere neurez, egiten dudan guztiaren ikusle azpiratu eta ikaratu bat besterik ez naiz.

461. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00141 Gero eta adar gehiago aurkitzen ari baitzen zaharraren kontakizunean, eta jadanik ez zekien oso ondo enbor nagusitik urruntzen ari ote zen.

462. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 - Dena dakit jadanik.

463. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Sorbaldak, gorrituta zeuzkan jadanik, eta alkandora jantzita zeraman eguzki izpietatik babesteko, baina eguzkia ile artetik bere buruko azala erretzen sentitzen zuen, zorabioa eta goragalea eraginez.

464. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00096 Errezeloz dardarka zegoen artean, Dickie jadanik berarekin haserre ez egon arren.

465. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0019 Kezkatuta dago eta ez du ulertzen zergatik ez nauten jadanik 3. gradura eraman.

466. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Hamazazpi urte beranduago, jadanik gurasoak hilik zeudenean, herriko ohiturekin jarraituz, bere bizilekua kontserbatzen ziotelakoarekin aurkitu zen.

467. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Azkenik etxeko atarian sartu, eta bi solairuak mantsoki igo ondoren zerrailan giltza sartu, buelta bakarraz atea ireki, eta etxe barruan jadanik, sofan geratu da tarte batez, telebista piztuta, burua itzali samarra.

468. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0134 B.k ere ez zidak sinesten jadanik.

469. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Predikatzen hain luzaro ibili ondoren, Jainkoaren aurrean ez ziren jadanik dardarka jartzen.

470. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0008 Nikolasen esanetan, jende horrek, maizterren errentak jadanik bizitzeko adina ematen ez dutelako, mendeku hartzeko, baserrietan hobekuntza lanak egitea galarazten omen die.

471. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Poetak hil aurretik izan zuen azken ziurtasun bakarraz jantzia bera ere: jadanik ez zuela gehiago bakarrik lo egingo hoteleko gela batean.

472. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Baina, zer ari haiz pentsatzen, jadanik dauzkanan gauzak non sartu ez badakin?

473. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Tragoskadaka edan behar izan duk bizitza osoko koparik desatsegina, eta laster ulertu duk gauzak ez direla uste bezain errezak, batez ere kontutan izanik heure mogidak, nahitaez, zerikusi gutxi duela jadanik heure lagunenarekin, ardo eta pattarrik edateko gogogabekeriaz gain parrandarako ere indarrak erdi abandonaturik dauzkak eta.

474. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0006 Hamabost urte zituela eskola utzi behar izan zuen, baina iadanik idazteko zaletasuna erroturik zeukan.

475. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Apostu egingo nuke, azken momentuan gorputzak Jauna jadanik agertu dela ulertzen duela.

476. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0072 Ipuinak jadanik ez ditu sorginen eta abereen istorioak kontatzen, gizakiaren eta gizartearen arazoak eta kezkak baizik.

477. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0069 Leize zuloaren hondoan nago, eta ez dakit jadanik otoitz egiten.

478. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Ez dakit jadanik mintzatzen.

479. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0049 Ez zekien jadanik arrats hartan

480. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0073 Eta irrikatzen jadanik ez dakien ene sexua

481. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0080 Elkarrekin bizi ginenean jadanik

482. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0088 jadanik

483. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0119 Frantziska itzuli eta gutxira gutun batek asaldatu zituen Albertoren anaiak, jadanik gurasoak hilda, bakarrik batzuek eta ezkonduta besteak bizi zirenak.

484. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0099 Jadanik gizona nazkaturik daukan demokraxi edo soxialismo sixtema zaharkitu honen azkenetan, emakumea agertu dun berriro, ustez beretzako gizarte eredu berri eta egoki baten bila; baina ez, funtsean denok asperturik gauzkan demokrazi sistema zaharkitu honi eutsi besterik ez zion egin nahi feminismoak.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00302 Batzar Nagusiak erabakitzen du aztertzea, Abbadie jakinaren gainean jartzeko, zein herri den edo diren egokienak Jaiak ospatzeko 47 Ibid. 1878ko Martxoaren 10eko Batzar Nagusia. Duvoisin geraezinak, ohorezko bazkide jadanik, Asociación-era idatzi zuen Iparraldean bazkideak egiteko ideiak ekarriz 48 Ibid. 1878ko Apirilaren 8ko Batzar Nagusia. Elkarteak batzorde bat izendatu zuen, Salvador Castilla lehendakariak eta Campión eta Iñarra jaunek osatua, Abbadierekin harremanetan jartzeko eta Jaiak antolatzeko.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00043 Arazo sozialak lehenengo aldiz neurri eta hedadura handia hartzen doaz XIX. mende bukaeratik jadanik huelga hitza oso ezagun bilakatuko zaielarik langileei. Bizkaian sortuz doan sozialismoaz batera euskal abertzaletasuna sendotzen hasia da Bilbo abiapuntu duelarik.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Hiribildu honek dentsifikazio gradu handiena agertzen du, etxe, komentu, koartel eta biltegi nagusien artean, beti ondo kokatuak, ordenazio-eskema hierarkizatu batekin, baina jadanik hiri-konzentrazioaren mugan, hain zuzen ere garai barrokoan hiribilduen ezaugarri zena.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Metodo honetan oinarriturik Donostiaren eraketan orobat adierazgarri izan den beste momentu bat aztertzera pasa gaitezke, horretarako jadanik hiri honi buruzko lehen dokumentu kartografikoak baditugularik. Horregatik 1719ko (15 irud.) urteari dagokion hiriko Planoaren agerpena aztertuko dugu, hau da, beronen setio eta errendatzearen momentua Berwick-en agindupean zeuden frantziar gudalosteen erasoaren aurrean.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Momentu honetan kontuan har daiteke Donostiako lurralde-eskemak jadanik esanahi osoagoa hartzen duela hormazko multzoa osatzen duten arkitekturen arteko erlazio formal anitz eta aberats baten eskema barruan, militarki pribilegiatuak diren mendibizkarrak okupatzen dituzten komentu-kokalekuen aurrean.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00012 Munduaren ikuspegi berri bat da, logika berri bati dagokiona. Modernoa izatea, jadanik atzokoa ez den mundu berri batean bizitzea litzateke.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00157 Areago oraindik, Lutherren De servo arbitrio idazkia aztertu ondoren, nereganatuak nituen jadanik, bai numenezkotasuna ulertzeko modu benetakoa eta bai horren esperientziak razionaltasun hutsarekin duen diferentzia, hori guztia Itun Zaharreko kadox delakoaren eta erlijio-historiak erakusten duen beldur erlijiozkoaren ikuspegietan berriro aurkitu ahal izan nuen baino askoz lehenago.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00095 Azterketa zehatz baina aldi berean bakar hau ez da ordea nahikoa fenomenoaren inguruan pisuzko hipotesiak egiteko. Hau dela eta, sarrerakoan adierazi dizugunari jarraiki, atal honetan ez dugu jadanik urraturik aurkitzen diren edo urratzeke dauden ikerketa bideak aipatu besterik egingo.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Jadanik, zatitutako sinbolo eta motibo oharkabekoen kausalitatea, sasi-kontzientzia eta ideologi kritikari dagokion gogoeta-indarraren sortzailea berau, gaur ez dago kontzientzia teknokratikoaren menpean. Honek gogoeta-alde gutxiegi eskaintzen ditu, honez gero ez delako ideologia bakarrik.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Bizitza zoriontsuaren proiekziorik ez du adierazten jadanik, eta proiekzio hau ez bada errealitate txarrarekin identifikatzen ere, berarekin harreman egoki batean jar daiteke. Ez dago dudarik, hala ideologia berria nola zaharra, baliogarri direla gizarte-bizitzaren euskarri diren oinarrien tematizazioa galarazteko.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 - Hiltzea. Larrialdi zerbitzuan hildako gaixoak. Ez dira barnehartu jadanik hilotz ospitaleratuak.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00199 Planeta zahar horietan bizi diren zientzialariek garunaren sekretuak jadanik, aspaldidanik, ongi hornituak izango dituzte. Zientziak konta ezin ahala eguzki-sistematan hilezkorren arraza sortua bide du, eta exodoa jadanik abiatua da.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00010 Hori, bistan denez, (morfo-)sintaxiari dagokio batik bat; bestela, hiztegia- eta gurean hogei urtez behin gertatzen diren garbi-mordoilo iraultza-moda aldakorrak gora-behera aiseago egokituak ditugu, oro har, eta ez baita harritzekoa maila hori moldagarriagoa izatea, bere garrantzi guztiarekin ere puntualagoa baita (aipatu dugu jadanik, hala ere, lexikoak sintaxiarekin duen lotura, eta hori ere izango dugu auzi orriotan).

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Mugimendu euskaltzaleen ekimen asko aipatuta daude jadanik, eta baita koherentzia ematen zieten ideologia eta jarduera egitasmoa (8.2.1-3 atalak) ere.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00157 Zubietak bilera haren kontra egin zuen, Pilotako Euskal Federakuntza sartzera behartuz, jadanik arazo pertsonalak erakusten zituen liskarrean bitartekotza lanak egitera.

500. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00344 Segur naiz eztabaida sakonak sortuko direla biltzarkideen artean hala nola sortu diren jadanik batzordekideen artean.

501. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00057 Eleizalde bazegoen jadanik Sabinok proposatu nahian zebilen eboluzioa gauzatzeko egin beharreko egitarau berriaren sekretupean.

502. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00104 Jadanik gerra saihetsezina zela igarrita idatzi zuen nonbait, eta hain zuzen ere beste gerra edo gatazka bat darabil harian: 1389ko ekainaren 28an, Zozo zelaia deritzan lekuan serbiarrek, albaniarrek, bosniarrek eta errumaniarrek otomandarren kontra galdu zuten gatazka eguna eta ondorengoak.

503. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Oraintsuago, Nafarroako Forua Hobeagotzeko sortu zen erakundeak, garapenerako lorpenez, Euskararen Legearen 17. artikulua erantsi dio, jadanik zerbait bideratzeko asmoz egina dela esango nuke.

504. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00071 Euskaltegian hasi berri den ikasleak jasotako lehen irudia erakutsi digu jadanik lehenengo galdeketaren emaitzak. Bigarren honek, berriz, euskaltegian jarraitu eta ia ikastaro osoa egin dutenen iritzia jakiteko.

505. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Ama klinikatik etorri eta etxean zela, El Dia egunkariko Aretxabaletako korrenpontsalak argitaratu zuen ama jadanik etxean zela, eta ni harro-harro sentitzen nintzen amaren izena egunkarian ikusita.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00117 Denak finkatzen du nire abesti askoren jarraibidea eta estiloa.... -erantzun zion Cesareok, ospitaleko ohean etzanda zegoela, jadanik hil zorian.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00117 Ezin zuen jadanik horrelakorik jasan.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00053 Sortutako egoera berriaren ondorioz, 1949. urtean jadanik, Burgosko Diputaziotik lehendabiziko gaixoak heldu ziren, hirurogeiko kopurura iritsi arte.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Halarik ere, erabil daitezke beti, jadanik eginak dauden estatistikak, nahiz eta hauen erabilerak bestelako esanahia hartzen duen halakoetan.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Edozein ikusmolde metodologikotik abiatuta ere, kontitabibo nahiz koalitatibotik, eta jadanik eginak dauden estatistikak erabiliz gero, estatistika hauek gizarte adierazletako sistema bihurtuak edo bihurtu gabeak badira ere, hasi aurretik, metodologiako behar bat agertzen zaigu.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00085 Agerpenei begira besterik ez du baliotasun objektiboa, hauek jadanik gure sentsuen objektu gisa onartzen ditugun gauzak baitira; baina ez du objektiboa izaten jarraitzen gure begiespenaren sentimenaz, eta beraz, guri berezia zaigun errepresentazio-eraz abstraitzen badugu eta berbaitango gauzez hitz egiten badugu.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00309 eta horregatik, zirkulu jarraituan jiratzen gara bere inguruan, bere errepresentazioa jadanik beti erabili behar dugun heinean, beraz edozein judizio egitearren;

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00156 - Horren baieztapentzat jadanik esan da nire soinaren baitango inpresio orok berehala eta bitartegabe nire nahimena afektatzen duela, eta ikuspegi horretatik mina edo atsegina, maila txikiagoan sentsazio atsegin edo ezatsegin deitzen dela, eta baita alderantziz nahimenaren edozein higidura suharrek, beraz afektuak eta grinak gorputza kordokatzen dutela eta bere funtzioen joaira nahasten dutela ere.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00247 Horregatik, jadanik oharrarazi denez, poeta batek gizakia sakon eta barrenetik ezagut dezake, baina gizakiak oso gaizki; erraz sartzen zaio ziria eta jostailu da maltzurren eskuetan.

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta pozten naiz; bestela paper txuri baten zirriborroetan mugaturik bait zeundeke, eta jadanik ez zinateke hain bikaina izango.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Jadanik abentura erahil dugu zuregan eta galtzea, soilik luxu bat da.

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0123 Angicos-ko alfabetatugabe ohi batek, Goulart lehendakariaren aurrean, honek beti lagundu izan digu gartsu, eta beraren segizioaren aurrean, adierazi zuen, iadanik ez zela masa, herria baizik, esaldi hutsa...

518. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 XIX. mendean, erromantizismoaren ondorioak direla, hasten da kantuen bilketa, nahiz jadanik hasiak ziren XVIII. bukaeran Baionako euskal erakustokian dagoen lehen bildumarekin, 1798.koa, Patri Urkizu-k argitaratua.

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Testua euskarri duela ala euskarri horretara jo gabe nahiz eta alde hori ez den nolanahikoa, jadanik azaldu dugunez euskal hitz-neurtua historikoki bereziki entzumenera zuzendu da eta zuzentze-modu hau egilearen asmo izateak testua (euskarri hau ez duen berbaldiarekin kidetasun maila bat gordeaz) jasotzeko modu horri egokitzea ekarri du, eta horrenbestez, hartzeko modu horrek funtziona dezan beharrezko diren baldintzen barnean taxutu behar berbaldia.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzea ez da zentzu absolutuan guztiz berria euskal literaturan, jadanik azaldu dugunez.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Zehazki, alfabetakuntz mugimenduak, orotara hartuta eta antolakuntz mailan, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaian aski sendo erroturik zegoen eliz-mugimenduen azpiegiturari esker funtzionatu zuen; areago, irakasleen artean gehienak jadanik seminario eta komentuetan alfabetutakoak ziren:

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0069 Batetik, AEK agertu baino lehen, iadanik helduen euskara irakaskuntzan erakunde nagusi bi arituak ziren, Alfabetatze Batzordea Bizkaian eta Gau Eskolen Elkartea Gipuzkoan (16) Ikus. ODRIOZOLA, J.M.: Alfabetatze kanpaina Gipuzkoan. Anaitasuna aldizkaria, 311. zenbakia, 1976.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Urte bat lehenago, 1656-an, Notitia-ren bigarren argitaraldiko XIV-garren kapituluan, erakutsirik zein ziren hitz eta neurtitz emeak eta arrak euskaran (faemininos masculinos), doi doietarik ezpazuen jadanik Etxepare izendatua: Solent vulgares versificatores, ut versus masculinos, quos vocant, faciant, syllabas finales, naturampacirc; breues, producere, ut in hoc exemplo:

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Ez ote da jadanik hemen karbari gaztek (XX-VI) erakutsiko duten hogengabetasun hartaric?

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0037 Baina hariari itzuliz, gaztelerazko azul kolore motari buruz are gehiago esan dezakegu: kolore honekiko beste eraren bat ere bazegoen (erronkariera iadanik desagertuta bait dago) Resurrección Mª de Azkuek jaso zuen bezala:

526. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0320 Hots, Iharduera autonomikoa mugatu egin beharra dagoela E.K. indarrean sartu zen garaian jadanik eraendurik zeuden materietara.

527. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Rusty Jamesen abentura gehienak balentria hutsalak dira, jadanik ez bait dago zeren alde burrukatzerik: auzoa drogak janda dago eta auzoko mutilak ez dira elkartzen lehen bezala.

528. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Pertsonaia nagusiek diotenez, jadanik hau beste kontu bat da.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Testuaren bilakaeran hizkuntzalarien txanda aldatu beharra zegoen: iadanik ez zeuden prozesu honen azken atalean.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0063 Baina, batetik, etsai gehiago dugula esan nahi badu ere, bestetik, gure hizkuntzak jasotzen dituen eraginak iadanik ez datozela guztiak alde beretik adierazten du baita ere.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Ez da ahaztu behar dantzak baduela sakratuaren konnotazioa, jadanik greziar kulturan 87. Dobbs, E.R.: Los griegos y lo irracional, Alianza, Madrid, 1981, 109 or. eta Biblian bertan 88. Vaux, R.: Instituciones del Antiguo Testamento, Heder, Barcelona, 1964, 622-623 orr. aski errotua.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Hiru kasu desberdin behar dira ikusi: lehendabizikoa, jadanik piska bat aipatu duguna, azienda handiena dugu, eman dezagun ugaztun handiena, ungulatuena; bigarrenez azienda txikiak ditugu, eta hauek planteamendu desberdina dute ikusiko dugunez; eta azkenik migratorioen kasua dugu.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Printzipioa ikusia dugu jadanik: kapitala behar da zaindu, eta interesak soilik bildu.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0021 Gizateriak orain dela milaka urte jadanik somatzen zuen gure adimenak zenbait zati zituela.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Ordurako oso aurreratua zegoen Eusko Ikaskuntzaren finkatze prozesua eta, iadanik bazuen Donostian bulego nagusia.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0112 Puntu horretatik, jadanik lautada txiki baten amildegian, Santa Barbara ermitaraino igotzen da bide zabal eta harriztatua.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0158 Geroztik, susmagarrien artean sailkatu da eta ez da jadanik jaten.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 1930erako jadanik erabilia zuen.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Igoera labur baina gogor baten ondotik, asfaltu gainean jadanik, San Martin Toursekoaren ermitara iristen da bidea.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Itzulinguru txiki hau burutu ondoren, pista ugari agertuko zaizkigu; balizatua jarraitu mendi-katearen gailurrera helduko gara, Berrosasi eta Elordi baserri ondotik, jadanik desagertua dagoen Ikasmendi ikastolak hartzen zuen lekutik hurbil.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Urdilleko lepo honetatik gertu eta Nafarroako lurretan jadanik Trikutseta-ko trikuharria aurkitzen da.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Oraindik ez zegoen gizonik, eta gizonaren lehenagokoak, nolabaiteko pregizakiak, jadanik armak asmatu zituen.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Jadanik 1293 urtean Armendaritze (NB) eta Iholdiko (NB) herriek isuna ordaindu behar izan zuten baimenik gabe basoa erretzeagatik.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Beranduago Plinio geografoak, I. mendean, aipatzen ditu jadanik Euskal Herriko meatzak.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Lehenengoan, ikasleak irakasleari honek jadanik irakurri eta beste dozenaka ikasleri entzun duenaren berri ematen dio.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Jadanik Moulton aipatu dut, eta Larson eta Smalley.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 Hilerri horretan aurkitzen da beraz, arkitektura sailean antzekoak diren osagaien elkarketarentzat jadanik seinalatua duguna, beraien eraikipen dataz aparte.

548. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Aitzakia errez da, baina jadanik Basabûrûan kilometrokal hamar biztanleez beheiti jaitsirik, ez dira konturatzen, (berentzat ere, ezin bizia adelatzen ari direla, zerbitzuak joango direlako eta jendetza zaharregi izango.)

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0067 Anorexia nerbiosoaren sindromea jadanik XIX. mendean deskribatu zuen William Gullek.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0039 Taberna-etxeko biztanleak zaharrak ziren jadanik eta giro tristea nabaritzen zen bertan.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0014 Iadanik ez dira erritmo, tinbre eta linea melodiko ezberdinak ezagutzen hasteko soinuzko jostailurik egiten.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0232 Nire ustez, gainera, oso laguntza baliagarria eskainia die jadanik jakintza horiei beren arazoak konpontzeko orduan, baina orain artekoa oso laguntza txikia izan da

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Hala ere, zenbait kasutan materiala sistema zaharreko irakasmaila baterako soilik proposatzen zenean irakasmaila hori mantentzea erabaki dugu, nahiz eta jadanik indarrean egon ez.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0009 Nortzuk izan ziren gure haitzuloak jadanik desagertutako animalien marrazki misteriotsuez eta iradokitzailez apaindu zituzten artistak?

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0024 hiztegien tamaina handitu ahala nolabaiteko askatasuna, fisikoa baino ez bazen ere, lortu zuten arren, lotura hori buruan zuten, inolako ezpairik gabe, gramatika eta hiztegigileek duela ez gehiegi arte 54 Cf. honetaz, J.A. Lakarraren tesia (Gasteiz, 1994). Han zabalago ukitzen duen kontu hau, jadanik Larramendi dela eta erabili zuen Larramendiren hiztegigintzaren inguruan (ASJU 1985-1) lanean, batez ere 41-45..

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0046 Baina hau ia ezer ez da XIX. mendearen erdialderako jadanik tradizioa eta ez inondik ere berrikuntza, ez hitz berri zentzu hertsian, DT-koa izanda ere zenaren handitasunaren aldean:

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Jadanik bukatu behar dugu kumulu globularren kontuekin eta horretarako, une batez, Gure Galaxiatik kanpora atera behar dugu, beste galaxia batzutan ere kumulu globularrak aurkitu direlako.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Jadanik Hazparneko auzapez, eta kantonamenduko Kontseilari nagusi bozketan aurkeztu baitzen, hona zer erraten zien bere herritarrei Broussain-ek: Nahiko duzie jakin menturaz zer nizan, xuri ala gorri.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0296 Historia biografikoan, santuen bizitzak ditugu gehienak: Gregorio Arrueren Aita San Ignacio gloriosoaren bicitza (Tolosa, 1866), Frantzisko Lapitzeren Bi saindu hescualdunen bizia: San Inazio Loyolacoarena eta San Frantzisko Zabierecoarena (Baiona, 1867), jadanik aipatua, J.I. Aranaren San Ignacio Loyolacoaren bicitza laburtua euskaraz eta gaztelaniaz (Bilbo, 1872), Santa Genovevaren vicitza antzinaco demboretaco condairen ederrenetaco bat (Tolosa, 1868) eta Cenbait santuaren bicitzac (Donostia, 1843, 1853), azken biok egile-izenik gabe argitaratuak.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Lortu da zenbait fenomeno isolatzea, estrategiaren eta komunikazioaren teoriek ikerketa zorrotzerako jadanik bidea ematen dietenen tipo berekoak direnak.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Ausubel-ek (1968) dioenez, ikaskuntzan eragina duen faktore indibidual garrantzitsuena, ikasten duenak jadanik badakiena da (vi or.).

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253 Beraz, ez dugu uste jadanik inork planteatu dezakeenik baliabideek berez irakasleak hobetzeko izan daitezkeenik.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Alderdi positiboa jadanik aipatu dugu: denboragabetasunaren galera, hau da, obra objektutasun abstraktutik aske geratu ondoren, eta bere gertaera den denboran kokatua geratzen denez gero, indartu eta aberastu egiten da.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Lehen bai, baina gaur egun esan dezakegu euskaldunak ez direla jadanik artzainak; Euskal Herritik hona etorri ziren euskaldun haiek esan dezagun duela bi belaunaldi artzain moduan hasi, baina negozio-jende arrakastatsuak bilakatu dira gaur egun.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Diglosia hitzaren polisemiak, nahaspila galanta sortu du jadanik. Eta jatorrizko lan hau bere iturrian bertan eta euskaraz ezagutzea, mesedegarri izan daiteke.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Orokorrean aurreikusitakoak mamitzen hasteko garaia jadanik heldu da.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Hamar urte hurbil beraz jadanik Baionako Euskal Museo egiazkoa hetsia dela, oi! ez egia da harramantza zerbait gabe, kazeta edo egunkari horien orriak nolazpait betetzeko bezala.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Davant jaunaren oharrak direla eta, batzuk jadanik erabakiak dira eta besteak geroko eztabaidan ebatziko dira.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Hiru hilabetera, umeek jadanik entzun eta ikusi behar bezala egiten dutelarik, talde-bizitzarako zailduko dituzten jokoetan trebatzen hasten dira, bakoitzak bere tokia zein den ikasiko du, ehizatzen eta halaber, espeziearen ezaugarriak diren jokamolde sozialak bereganatzen.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Gaztaroko obretan jadanik ikusten zitzaion bizkortasuna eta segurtasuna pintzelarekin.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0040 Ez da aurkitzen tabula rasa edo ohol soil baten aurrean, horren gainean nahi duena eraikitzeko; aitzitik, jadanik emandako errealitateak dauzka aurrean, berak nahierara ezin sor, ezin desegin eta ezin alda ditzakeenak.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Irizpide hau izango baita nire ikastaroa gidatuko duena, jadanik beste Unibertsitate batean emandako ikastaroan halaxe izan zen bezala, iruditu zait komeni zela zuekiko lehen harreman honetaz baliatzea hura bistaratu eta zehazteko ondoko aplikazioak hobeto segi ahal ditzazuen.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 4.- Aipatutako euskal eskolakuntza horri eraginkorki eusteko elebitasuna hitzak iadanik ez du balio handirik izaten.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Laburbilduz, 1844ean Bizkaian jadanik industrigintza berriaren bultzada nahikoa finkaturik...

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 Aurreko kurtsoetan ikasi dira jadanik koalitatiboki eta erreakzio kimikoetan oinarrituz sistema baten eta kanpoaldearen arteko trukaketak.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Asian ziren jadanik eta ekainaren 15ean Jekaterinburgera (gero Sverdlovsk izandakora) heldu ziren.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Nerbio-sistematik gongoil zerebroideo edo supraesofagikoa ezagun zaigu jadanik.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Sakro sendo eta gorputzu horren eraketan, jadanik narrastietan agerturiko bi orno sakroez gain, aurre- eta atze-ornoen kopuru kontsideragarriak hartzen du parte.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 Gauza jakina da jadanik, askok askotan esana delako, Orixe hiruzkia zela.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0581 Kirikiñok eta Orixek, jadanik 1924ean, bina artikulu gurutzatu zituzten, bizkaieraren inguruan hainbat arazo harrotuz:

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0094 Samurragoa izan zen Azkoitiarentzat, joaneran jadanik 3-0 zabala lortu bait zuen.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0246 Euskadin, konkretuago Nafarroan, 1778ko auzi batean aipatzen dira, jadanik, euskara itotzen eta gaztelania zabaltzen ari diren maisuak, no sólo a los niños prohiviendoles el bascuenz si no es a todo el mundo.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0011 Horiek behartzaileak izateko Lege Naturaleko manamendu batetik edo bestetik eratorriak izan behar zuten, zeren eta jadanik gizaki guztiek kontzientzian (in foro interno) ezagutzen zutenaren kanpo-munduko promulgazio soilak baitziren (in foro externo).

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Jesusek bada ez zuen itxuraz botere tenporalik izan, jadanik erran dugunaren arabera, eta San Tomasi deritzon bezala.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Chicagon, Pullman merkantzia bagoi lantegi zahar bat irekiko da berriro, bi pisutako 173 tren bagoi produzitzeko eta Chicagoko eguneroko bidaiari trenen gestio entitatearentzat jadanik dauden 140 bagoi berregiteko.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Horrela, ikasleek jadanik Derrigorrezko Bigarren Irakaskuntzan lortutako ezagueretan oinarrituko da Matematika, eta beren beharrizanak asetu beharko dituzte bai goi mailako irakaskuntzan, bereiziki Unibertsitaterako, baita lanbide heziketako prestakuntza zikloetan jarraitzeko ere, eta gainera, jakintzagaiari buruzko kultur prestakuntzan lagunduko dute.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Errealitatean, jadanik alderdi honek behin-behineko neurriak eskatuz zuzendutako idazkian esaten zen bezala, matrimonioa ...kaleko ....zk. finkako ...pisuan bizi zenean, aldi baterako bakarrik bizi zen, zeren eta inmueble hori ... izeneko sozietate inmobiliarioarena baita; aipatu pisua, eta berdin inmuebleko gainerakoak, apartamentu independente bezala saltzera destinatuak daude.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 (...) jadanik lehen aipatu ditugunak, irakasleen etorkizun-igurikapenetan eragina dute eta prestakuntza-prozesuak nahiz erabakiak hartzearen eraginkortasuna mugatzen dute, egoera egonkorrago baten zain.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0023 Arkeologiak, jadanik idatzitako argibideak agertzen diren ondorengo aroetarako, lehenengo eta behin, herri batek bere historiaren epe jakin batean duen bizimoduaz iturriok adierazten diguten irudia epe jakin horretan herri horrengandik datozkigun hondakinekin alderaketa egitea baiestean, idatzitako iturrien benetakotasuna egiaztatzeko erizpide ziurrak ematen dizkigu.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0243 Dagoen inperio konstituzio kopuru zenbatezina, euron barreiapen eta epaiketetan izandako etengabeko erabilerek eta jadanik aro klasikoan gai bakoitzaren edukinik garrantzitsuenak, hitzez hitz berridazteari ekin barik, erapidetzen saiatu izandako hainbat legegizon (Papirus Justus II. gizaldiaren erdian, Paulo III. gizaldiaren hasieran eta beharbada beste batzuk ere) euron idazlanak idaztera bultzatu zituen.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Erromatar zuzenbidearen ikasketengan gehien ikusi izan den gaien artean XIX. gizaldiaren azkenaldean hasi eta, interesaren alboratze nabarmentsua ikusi daikegu; jadanik ez da erromatar zuzenbidea oraindino pandektistak zerabilen justiniarrek ezarritako oso-osoko eran ikasten.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0188 Aurten, jadanik lizentziatua, berriz ere dugu gure artean, kantuz eta umore onez.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0263 engoitik. Hala ere, ordea / hemendik aurrera / jadanik, dagoeneko.

594. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1995 0197 Partaideen artean, oso ezagunak egin dira gure artean zenbait, hala nola, Harkaitz Cano, iadanik zenbait sari ere eskuratu dituena.

595. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Irizpide berrienek indartu egiten dituzte bigarren mailako hezkuntzako irakasleen prestakuntzan jadanik aplikatzen diren planteamenduak, eta irakasleen prestakuntzarako Gobernuaren politikaren laburpen bat barneratzen dute.

596. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0029 Estatu mailan gertatutako aldaketa demografikoak, espazialak eta sozialak jadanik erroldan agertutakoei dagokie.

597. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Euskal historia aztertzen dutenek ere aitortu dute jadanik Zuzenbide Pribatuari ez diotela jaramon gehiegirik egin.

598. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Jadanik bigarren estrofan olerkariaren ikuskera subjetiboaren adierazle izan den penagarri ta larriak..., hemen, asperen gisan hori ere ikuskera berorren adierazle bezala dator;

599. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Hogeita hamaikagarren poema bete-betean badator ere elorriaz gainerako sinboloen ikuskera honetara sinbolizazio anitzen artean elorriarenari ere bai baitagokio, halaz ere, jadanik sail horretan aurkeztua baitugu, ez diogu hemen beste begiraturik emango.

600. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 jadanik bigarren ahapaldiaren azken lerroak ematen dio, ordea, abiabidea.

601. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 Jadanik lehen bertsoan poetak sinbolizatzailea deskribatu digu bere barne nahien adierazle fisiko gisa: neure / ainbeste naien lakoak [119,3-4]; korrespondentzia analogikoa garbiro azpimarratua dago hor.

602. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0100 Honako artikuluaren hasieran azpimarratu egin dugu eragile bi daudela, eta eragile bi hauek gai direla ikaslegoarengan eragin praktiko-sinbolikoa sortarazteko: irakaslegoa (jadanik aztertua), AEKren barnetegi eredua.

603. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0100 Baina egungo euskalduntzean diharduten joerek hastapen hauen berregokitzea gomendatzen dute, AEKko barnetegiek mintza-ildozko jarreren ikaskuntz igurikapenak bete ahal izateko, azken hauek muturrekoak izan arren (ikus III. Taula) jadanik presente daudelako.

604. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0004 Sarrera gisa 1. Artikulu hau E.H.U.ko Emakumeari buruzko Ikerketarako Mintegia-Seminario de Estudios de la Mujer de la U.P.V. delakoak (jadanik desagertua) kaleratzen zuen Txostenak bilduma barruan argitaratu zen lehen aldiz, 1993. urtean. Testua egilearen doktorego-tesian oinarritzen da. Lan enpirikoa Bilbon burutu zen Actitudes y percepciones de las mujeres respecto a su salud reproductiva y sexual titulupean eta zuzendari gisa Teresa del Valle euskal antropologoa aritu zelarik (Esteban 1993a). Emakunderen eta EHUko Emakumeari buruzko Ikerketarako Mintegiaren dirulaguntzak jaso zituen.

605. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0215 ZENTZULUZ: Jadanik?

606. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0824 Baina jadanik ene indarrak preso dauka bere Erromako egoitzan Petriren ondokoa ampsup23; Petri-ren ondoko aita saindua, preso bezala zegoen Erroman, 1870eko irailaren 20an hiri horretaz Italiako erregea jabetu zenetik eta horrek iraun zuen, 1929an Pio XI.ak Latran-go hitzarmena Italiarekin sinatu arte.

607. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Ni ere Birjina naiz ampsup27; Gogorra da erasoa. Jadanik DSA 4ko 26-31. bertsoetan, birjina izatea Jaunaren emaitza bezala prezatuagatik, neurrian neurtzen du. Beste adibide askoren artetik, ik. TO 3.!

608. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0073 Gatu hura, zer etxezaina!
Zinez bai gatu-kapitaina!
Aspaldiko egunetan
Etxe-zoko guzietan,
erraiten ahal dugu
garratoin eta sagu
dal-dal-dal ikaran zauzkala,
belatxak xitoak bezala,
hainbeste bazuen jadanik
hatxeman, hil eta janik!

609. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00067 Gorka eta Mikeli, biei, irudi bera pasatu zitzaien burutik. Nonbeit ikusia zutela jadanik.

610. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Bainan, kontuz: baziren orduan jadanik hilak !

611. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0178 Bainan zortzietarik bosten izenak jadanik deserturretan agertzea ez da suerte xoil bat. (II.90).

612. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00145 Alta Hegoaldean ere ez ditu hemen baino gehiago lagundu Euskal Herriak Erromako botereak, ezen, Espainiako erregei utzi zielarik 1482an Sixto IV.ak beren apezpikuen hautatzeko eskua, jadanik Gaztelako seme bat, Alfonso Carrillo deitua, jabetua zen Iruneako alkiaz eta hau Erroman hil zelarik 1491an, nor izentatu zuten bada Euskal Herrien hiri nagusiko apezpiku, Inozentzio VIII. aren baimenarekin?

613. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00119 Zure alabakin badaukat nahiko
maitasun ta amodio;
titiak hazi ta hilekoa
dauka likido jario;
zuk ez zendun nahi baina hegoak
jadanik hazi zaizkio
ta libre izan nahi dun txoriaz
kaiolak ez du balio.

614. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0250
Ondo dakizu zure irrifarra
zenbat estimatzen dudan,
proposamena hartu edo utzi
jadanik jarri naiz dudan,
zoaz hemendik ta nahiago det
segi lehengoko ohituran,
bertsolaritza ez det sartu nahi
amerikarren kulturan.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Izan ere, jadanik 410.000 biztanle etxebizitzarik gabe geratu dira, kolera eta disenteriako 600 kasu antzeman dira eta 2.000tik gora pertsonek galdu dute bizia.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Oso garrantzitsua da, hauei besteei baino janari gehiago ematea, arkumea jaiotzen denerako jadanik indarrak metatuak edukitzeko.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Egoera oraindik gehiago okertzeko, ikusten dugu zuzenbidearen interpretazioa eta aplikazioa egiten dutenak, epaileak, tematzen direla ezin konponduzko egoeren konpontzaile izaten famili elkarbizitza iraunarazteko, gehienetan horrelakorik ez izan arren, eta ez dutela ahaleginik egiten jadanik jo duenak berriz jotzea edo bere basakerian pixka bat aurrera egin eta azkenean hiltzea eragozteko.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Jadanik guztiz nabarmena den klima aldaketak izan du, dagoeneko, gizakien osasunean eraginik.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Madriden horretara ohituta dago jadanik.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kezka horri eutsiz, hain zuzen ere, Udako Euskal Unibertsitateak (UEU), 24 urte betetzen duen honetan, gai hau sakonki aztertuko duen kongresua antolatu du apirilaren 29an Donostian, eta jadanik 120 aditu dira parte hartzea konfirmatu dutenak.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Ekitaldi hauetan, Kevin Brooking eta Jordi Bertranek esku hartu dute jadanik.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Afari txartelak 2.000 pezetatan salgai daude jadanik honako tokiotan: Xalbador eta Auzolan liburudendetan, Donibaneko Toki Eder eta Txantreako Txorimalo tabernetan, eta Iruñeko Euskalerria Irratiaren egoitzan (Irrintzi Dorrean).

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Horrekin bi dira jadanik azken bost egunotan EEBBetan egin dituzten exekuzioak.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Australian egiten eta ingelesez idazten den gaur egungo literaturak ere bere lurrak landuta ditu jadanik.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0033 Nik baino hobeto jakingo duzue jadanik zenbat aldiz baliatu izan naizen zutabe honetaz nire familia edo herriko kontuak aireratzeko edo nire arazoak argitzeko.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 2. Lurzati-ebazpen eta gizarte eta kirol-ekipamenduetako egiterapenari gagozkiela, eraikinezko ezaugarriak jadanik araututa geratzen direnez gero ez da nahitaezkoa izango Zehaztasunezko Azterlana egitea.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Eleria legelarien euskarazko hedabideak karrikan du jadanik bere 0 zenbakia

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Nahiz eta oso gazteak diren 1976an jaioak zazpi urte daramatzate jadanik jendaurrean trikitixa jotzen.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Kantuetako batean Maiderrek maitasunezko bere amets bat kontatzen du; beste batean, berriz, pertsona bat jadanik hamaika urtez berarengandik urruti bizi delako pena azaltzen.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Ikastolako umeek prestatutako hiru hilabetekaria den Olarru Mamarru aldizkari plazaratu digute jadanik Gabonetako oporren aurretik, txukuna eta apaiña plazaratu ere.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Baina, ez da izango iadanik, eman den urratsa ezabatzerik.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Azpeitiko Berdelari Eskola Publikoak jakinarazi nahi du datorren ikasturterako matrikulaketa epea zabalik dagoela jadanik eta apirilaren 10erarte iraungo duela.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Azken bolada honetan J.L. Alvarez hori den gure Txelisi buruz atarramendu handirik gabe gehiegi hitzegiten ari denez (kirol kazetariek ere bera dela medio iritzi kritikoak zorrozki plazaratzen hasiak dira iadanik) ondorio gisa fortunatzen zaigun zenbait azalkeria salatu nahiko nuke sakon.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Bederatzi egun falta direnean San Telmotako festak hasteko jai hauetako egitaraua prestaturik dago jadanik.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Powellek adierazi zuenez, sovietarrak jadanik ez dira garai bateko etsai amorratuak eta horregatik erabaki zuen EEBBetako Gobernuak Armadari diru kopurua murriztea.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Munduko ezkerraren baitan oraindik hasi gabea zelarik dogmakeria eta monolitokeria sendatzeko terapia kolektiboa eta bortitza, Ertamerikako errepublika ñimiño hartan, gerrilariak, oinutsik edo gorbatadun, pentsakera fosilduari jadanik tiroka hasiak ziren.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Atxitarteko proiektu alternatiboa jadanik Parlamentuaren esku dago

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Gatazka honen inguruan eraiki den distantzia zinikoa puskatzea, herriek nahiz pertsonek beren kabuz erabakitzeko duten eskubidea aldarrikatzea, barne hartuz etnikoak edo erlijiosoak izanik ere gutxiengoekiko begirunea, gerrako biktimentzako laguntza humanitarioa nola instituzio eta entitateen aldetik gerraren kontrako jarrera bat bilatzea dira, besteak beste, hainbestetan elkartasuna adierazi duen Euskadi honetan jadanik has daitezkeen zenbait ekinbide.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 LOGSEk ezarritako berrikuntza formalak soilik -eskolatze adina, asignatura bat gehiago edo gutxiago, OHOren ordez lehen hezkuntza deitu...-, gauzatuko dira, legeek ez dute jadanik frogaturik eta praktikan dagoena garatuko.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Gorputz dozenteen legeak eta Eskola Publikoaren Legeak ez dute garatzen kalitatezko Eskola Publiko Euskaldun Berria, jadanik gure gizartea exijitzen ari dena eta etorkizuneko apostuei aurre egin ahal izateko: administrazioaren babesa duena baino iniziatiba eta eritzi propioak gauzatzeko aukera duena bai banaka bai talde bezala, berrikuntzetara egokitzeko malgutasuna duena; karga ez baizik motore bihurtzen den eskola, Euskal Herriaren nortasuna babestu eta garatuko duena.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 EUSKADIN orduan indarrean zeuden bulkaden jario hartan egungoa baino eramangarriagoa, duela jadanik 37 urte lehenengo kooperatibak sortu ziren eta horien arrakastaren ondorioz mende heren batean gure herriko industri enpleguaren % 6 izatera iritsi ziren, oro har talde dinamiko eta sortzaileenetako bat osatuz.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Etorkizunean, hala ere, gauzak ez dira jadanik lehen duela hogei urte bezalakoak izango, garai haietan kasik langabeziarik ez egoteaz gain munduan gaitasun handieneko enpresariak ginelako ideiarekin bizi ginen eta.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0023 Navacerradako maldetan jadanik ospetsua den salbutemola ez zen uretan nahasi.

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Epe motzerako irtenbide gisa, araketa eta metaketa aukeratu dute eta jadanik bi gordegailu eraikitzeko proiektuak martxan daude.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 XIX. mendetik gaurdaino, gizaldiz-gizaldi transmitituriko Euskal Herriaren defentsarako birusa, gure seme-alaben baitan txertatuta dago jadanik, Usune Eli Gallastegiren bilobak atxilotu izateak ezerk baino hobeto adierazten digunez.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jadanik Legebiltzarrean dagoen lege proiektuak Polizia lokalen militarizazioa eta eskubide sindikal eta sozialen murrizketa ekarriko dituela uste du LAB sindikatuak.

647. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hain zuzen, hamar haurrentzat eskatua zen ohakoak badu jadanik hamabost haurren toki-galdea eta, ondoko egunetan gehiagorena ukanen duela ez da dudarik.

648. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Eta askok diote urrunago ere joan litezkeela... Baina ohartzen ote dira zer den jadanik egunkari bat osoan hetsaraztea, ez bakarrik zuzendaria edo arduradun batzuk inkulpatzea hartaz edo honetaz, ez, enpresa guzia hestea?

649. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baionako bestetara jantzi berezitan joateko mogimendu hori badu jadanik zenbait urte sortu zela, baina iduri luke orain arras gaina hartu duela.

650. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hauteskunde autonomikoak datoz eta hiru Herrialdeen Erkidegoan abertzaleek airez aire erdietsi behar lukete gehiengoa; jadanik %65 eskuetan zituzten (Ezker Batuarekin) eta ez da beraz zorakeria asmatzea batasun giro berri honek marka guziak hautsarazten ahal liezkeela.

651. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Departamendu baten beraren eskuratzea ere ez bide da, beharbada, errextuz joanen, jadanik, Hegoaldekoen bide bera har dezagun beldur zirenak, areago uzkurtuko baitirateke.

652. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Jadanik muntatua izana da Baigorrin, Uztaritzen, Donibane Lohizunen eta Saran.

653. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Bazko zaharretik haste, Nafarroaren eguneraino lan sail markatuak dira jadanik.

654. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Pentsatzen du ez duela jadanik idekiak diren saltegi ttipiei bezerorik kenduko, uste baitu jendeak sentitzen dituen behar berriei ihardesten diela eta kultur kontsumoa duela emenda araziko.

655. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Ikusten du ere badela jadanik MATTIN denda euskal kulturan berezitua, beraz ez du sail horretan berezitzeko xederik nahiz idekia egonen den euskal kulturari ere.

656. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 3. Kooperatiba batek ez dezake hartu jadanik eratua dagoen beste baten izen berbera edota harekin nahasgarria izan daitekeena.

657. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0016 Bidea ibiltzen hasia dago jadanik eta hemendik aurrera eman beharreko pausuak emateko oinarria ezarria dago.

658. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Avenue Kleber karrika izkineko bizitegi berriak eraikixeak daude eta jadanik familia andana batek egina du bere etxe sartzea.

659. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 Esan daiteke, bada, INEM edo Gizarte Segurantzaren transferentziaren erreibindikazioa, edo lan-arloko arau-eskunduntzen delegazioarena, mugimendu abertzalearen ondare komunaren zati direla jadanik.

660. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 Erabaki honen lehenengo ondorenak ikusten ari gara jadanik.

661. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Beraz ikusten dugun bezala, gure herriko xaharrek ez dute griñarik ukaiteko holako elkarte alaitsu batekin eta segur naiz ainitzek nahi luketela jadanik erretretan sartuak izan.

662. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Bai haatik galdeak eta eskaintzak badirela jadanik herri batzuetarik.

663. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Funtsean, bakan gertaturik ere, zenbait auzitegik jadanik onartu zutela printzipio hori.

664. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Jadanik Maastrichteko buru argiek ametsak ezin eros daitezkeela jakin beharko lukete.

665. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Donostiak urteetan izan duen lehen alkate sozialista den arren, hiritarrek jadanik hori onartu dutela dio.

666. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Omenduek bereziki gogoratzen dituzte jadanik beren artean ez dauden taldekideak: Maritxu Ezkurra, Joxe Mari Etxebeste, Tolaretxipi, Antonio Alba eta beste zenbait.

667. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Kale hezitzaileek eskeini dezaketen laguntza, arazo edo kezka konkretuei aurre egitera bideratua egon daiteke; edo baita gaztetxoak aspertuta daudela eta beraiekin aktibitateak antolatzera ere, edota egoera horretarako herrian jadanik dauden baliabideak gerturatzea, azken hau izanik programako puntu garrantzitsuenetariko bat.

668. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00016 Jadanik oso jende gutxiren beharra dago lan hauetarako eta ez dute garai bateko buruhausterik sortarazten.

669. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 1597ko urteberri egunean espetxeratu zituzten Miyakon bost fraideak eta gainerako hamar japoniar, hauen artean hiru mutiko (bost predikari japoniar kartzelaratuak zeuden iadanik), eta hara ekarri zuten Martin ere gaueko hamarretan zaldiz bere zerbitzariekin.

670. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Ez dadila gerta, lehenagoko tenpora zaharrak, koarta-tenporak, gaur Elizak ez dituelako ospatzen, guk pentsatzea, iadanik ez dagoela haien ez arrastorik ez eta ezer ospatzeko arrazoin pulamentuzkorik.

671. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Hiru aldiz txapeldun izanak, han eta hemen beste zenbait txapel eta sari irabazitakoak jadanik gerri lodiko pagoak ziren bertsolaritzaren basoan, eta ño, itzal gehiegi landaretxo batentzat!

672. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Haurreskolan jolasak duen garrantzia iadanik ez da zalantzan jartzen.

673. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Uztaro arte atelierreko kideak usatuak dira gisa hortako lanen montatzen, jadanik ene texto bat zutabe, 199an Mundu Mineralak oroigarriak plantatu baitzuten.

673 emaitza

Datu-estatistikoak: