XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 @- Helburu soziala: Erakunde honen helburua da aurrezki eta aurrikuspenaren sustaketa eta garapena, bere maila eta ñabardura guztietan, pertsona naturalek eta juridikoek uzten dizkioten ekonomiak eta gordailuak hartuz eta produktiboak eginez, kreditua mota guztien pean eta legeak galerazi gabeko bermeekin emanez, eta bereziki emanez, helburu sozialekin, merkatal, industri, nekazal eta arrantz enpresa txiki eta ertainekoei, profesionariei eta aurreratzaileei, etxebizitzaren eta balore higigarrien artesau- eta nekazal jabetza lor dezaten; edozein motatako truke-dokumentuen negoziaketa, atzerri-merkataritzari dagozkion eragiketen burutzea; moneta-salerosketari eta atzerri-dibisei buruzko eragiketak; edozein motatako gordailuen, zerbitzu ekonomiko, finantzario eta informatiboen ezarpena, bere bezeriaren faboretan.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Sarrera Liburu hau argitaratzeko arrazoi nagusia da, egun, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren inguruan indarrean dagoen foru araudi zabal eta sakabanatua biltzea eta eguneratzea, lege marko orokor eta koordinatu bat eskaini ahal izateko, hain zuzen ere.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 I. kapituluan, xedapen aplikagarri nagusiena izanik, abenduaren 30eko 18/87 Foru Araua, Ondaren Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga arautzen duena jasotzen da.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Kontzertu Ekonomikoko 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, Ondare Transmisio eta Ekitaldi Juridiko Dokumentatuen gaineko zergak arautegi autonomoko zerga kontzertatu izaera du, eragiketa sozietario, aldaketa letra eta hauek ordezkatzen dituzten dokumentuak edo giro funtsa betetzen dutenak salbu, hauek arautegi amankomunetik ibiliko bait dira.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Nola Ondorengotze eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 5/1987 Foru Arauak hala Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Arauak erabakitzen dutenez, transmititzen den ondasun edo eskubidearen egiazko balioak zehaztuko du kasuko oinarri zergagarria, Zergekiko Foru-Arau Orokorrean zehaztu bitartekoei jarraiki Administrazioari dagokiolarik adierazi balioa egiaztatzea.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Aurreko kasuetan ondasun higiezinen kostuzko eskualdaketei dagokien tipoa ondasun horien balioari aplikatuko zaio, balio hori indarrean dagoen Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko arautegian dauden arauen arabera kalkulaturik.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 Xedapen Iragankorra. Foru Agindu honetako 3. artikuluan ikusitako jakinerazpen eredua aurkezteko epea baino lehen Uztailaren 14eko 6/1988ko Foru Arauko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera hobaria duten ekintza eta kontratuak direla eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zergagatiko autolikidazioak aurkeztu dituzten Pertsona edo Entitateek, soberakinez sartutako kuoten itzulketa eskatuko dute, aipatutako jakinerazpena aurkezten den datatik kontaturiko gehienezko hilabeteko epean.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gainekoa

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Iruineako Erresumaren tradizio juridikoaren arauera, seme guztietarik, bakarrik lehensemeak zuen eskubidea tronura eta beste ukantza guztietara, hau da, aita hiltzerakoan geratzen zen denetara.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Beste alderdi bat, salbuezpenezko probintzien status juridikoa ukitzen zuena, jenderik gehiena nobletzak kontsideratua izatean zegoen; kaparetasun kontzeptua hain funtsezko gauza bilakatzen zen euskaldunentzat, non askatasun pertsonalarekin identifikatzen eta nahastekatzen zen..., euskaldun ororen kaparetasuna defendatzen zen, praktikan gero, hiritargo osoa zutenen hesparrura mugatzen bazen ere.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Puntu hau urratzen hasten bagara, ez juridiko mailan ez-eta mitikoan, soziologiko ikuspegitik baizik, zera ageri zaigu, elementu estamentalak ez-baina, klasistak ematen digula zehazkien ezagutzera benetako egoera.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bi puntu nagusitan labur genezake arazo osoa: a) Oinarri ekonomikoa: jaurgoa, eta b) Honen gainean, eraikitzen den edifizio juridikoa.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Baieztapen honetatik doktrinak lehenengo galdera hau plazaratzen du: gauza batek inolaz ere gaitasun juridikorik edukitzeko aukerarik ez badu (gaitasuna pertsonoi dagokigu) nola izan daiteke erlazio juridiko baten partaide? Zailtasun honek erlazio juridikoen eskema arrunta apurtuko luke.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Zuzenbideak erlazio hau kontutan hartzen du eta, erlazio juridiko guztietako elementu arrazoidunari jaramonik egin gabe, aipatzen ari garen erlazio hau erlazio juridiko bihurtzen du.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Teoria honen alde erlazio juridiko askotan, obligazio fiskaletan adibidez, borondatearen garrantzia guztiz baliogabetua azaltzen dela argudiatzen da, eta hau honela izanda, edukin juridikorik gabeko erlazioak direla ez dago esaterik.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Beraz, teoria honen funtsa hau da: eskubide errealek bi subjektu juridikoren arteko erlazioa suposatzen dute: subjektu aktiboa (titularra) eta subjektu pasiboa (gainontzeko guztiok, bai gizarte bezala eta baita gutako bakoitza ere, gizarte horretako partaide bezala).

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Ondare-kontzeptua arlo juridikoan oinarritzen da.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 c) Kolektiboak: zenbait izaki natural edo juridiko biltzen dituzten kontu pertsonalak dira.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Zuzenbide subjektiboaren objektua, aginte juridikoak ukitzen dituen gauzak dira; adibidez, etxeak, basoak, autoak,... Objektu hau ez da beti gauza izaten; jokabide bat ere izan daiteke.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Geroago izendapen formala, oinarrizko * ordenamendu juridikoa menestea eta, izendapenaren jakinerazpenetik hilabeteko epean, postuaz jabetzea galdatzen da.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Interesgarri da seinalatzea, gaur-gaurkoz, funtzionari-izaerak eraentza edo erregimen juridiko desberdina suposatzen duela, lan-kontratuaz edonork inoren konturako langileak duenarekin konparatuz: adib., lansariak berdintasun-xedezko eskala bati menperaturik daude, beren eskubide eta eginbehar batzuk desberdinak dira eta, noski, haiekiko jurisdikzio eskuduna ere bai (kontentzioso-administratiboa funtzionarientzat eta laborala beste langile guztientzat).

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Egintza juridiko bat edo batzuk egiteko ahalmena (legeak, auktoritate eskudunak) pertsona bati ematea.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaia estudiatu baino lehen, zatiketa handi bat egin behar da, geroxeago ikusiko dena: gaitasun juridikoa eta iharduteko gaitasuna, zentzu ezberdina bait daukate Zuzenbidean.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaitasun juridikoa da * eskubide eta * obligazioen titular izateko gauza izatea.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 * Pertsona guztik du, pertsona izateagatik, gaitasun juridikoa; beraz, pertsonari lotua dagoen gauza da.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Erizpideok * ordenamendu juridikoan, baina bereziki * Zuzenbidearen printzipio orokorretan (eta * jurisprudentzian, eta inoiz, doktrinan) oinarritu behar dira.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 2. Estatuaren boterearekin loturarik ez duen edozein eratako erlazio edo egoera juridiko (kontratu pribatuak).

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Eztabaida luzeak zortarazi dituen galdera honi erantzuteko, bi feudalismo kontzeptual kontuan hartu behar ditugu:Jauna eta menpekoan arteko erlazio juridikoa alde batetik, (...).

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 - Lan Ministeritzarekin, itzultzaile eta interpretarien status juridikoa normalduko duen egitasmoa burutu.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Informazio irabazi eta galerak testu juridiko baten itzulpenean. Usurbill-ko erriyaren ordenanzak (1888)

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Testu juridikoetan ageri ohi diren esamolde teknikoen itzulgaiztasuna gainditzen zaila da euskaraz era horretako testuak gutxi direnean, hizkera hori finkatu gabe dagoenean.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Euskaltegiaren erregimen juridikoa eta finantzaketa araupetzen duen dekretuak, edozein euskaltegik (gau-eskola, euskal-eskola) gutxieneko batzu beteaz diru-laguntza jasoko duela, garantizatzen du.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Historiaren esperientziak irakasten digunez, ordea, sozialismoa ez da ekoizpen mozkinen jabego juridiko estatal batez definitzen, jabego kolektibo eta sozial batez baizik, hots, langileek ekoizpen mozkinak beren esku benetan eta efektibuki edukitzeko ahalmenean, hain zuzen.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Hizkuntza ofiziala zabaltze prozesuan, 1539ko Villers-Cotterets-eko Araudia determinatzailea izan zen, agiri juridiko eta pribatu guztietan erabilitako hizkuntza biarnesa izan zen.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Orduan boterea ahalmen juridiko: eskumen edo aginpide (aginte), bihurtzen da.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0072 Baina gainegiturako askotariko momentoak: klaseen arteko burrukaren politika-moldeak, eta bere atarramenduak; burruka bat irabazi ondoren klase garaileak ezarritako gobernakerak, tab.; molde juridikuak, eta baita ere burruka konkretu guzi hauek, beroietan parte hartzen dutenengan, dituzten erreflejuak (politika, deretxo, filosofiazko teoriak, erlijioazko ideiak, eta, bere desarroiloan, hartzen duten dogmazko sistema-kerak), guziok ere eragiten dute kondairaren burrukaldietan, eta askotan, beste momentu guzien gain, bere forma determinatu ere bai.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Berea ez da mekanismo juridiko-formalik, eztare ekonomi-marketing-ezkorik.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 Uste dugu, aurreko gogaketaok aski izango direla orain arteko kapituluez balio juridikoa agertzeko, eta ez dela izango analisi xeheagoren beharrik; honek premiarik gabeko errepikatzeetara eramango bait gintuzke, idazlan hau gehiegi luzaraziz.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Horregatik biltzarrean oso ikuspegi juridikoa zeukaten ponentzia bukaezinak nagusitu ziren, legislazio desberdinak eta konpetentzietan gertatzen diren istiluak errepasatuz, jendearengandik urruti gelditzen zen hizkuntza juridikoa erabiliz.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Kontzepzio liberal honi jarraiki, esan genezake Konstituzioa zera dela, arau juridiko funtsezko eta inportanteenen multzoa, zeintzuek gizarte estataleko erakundeak antolatzen dituzten, gobernarien ahalmenak ongi zehaztuz eta diskrezionalitateari eta arbitrarietateari mugak ezarriz eta herritarren eskubideak onetsi eta garantizatzen dituzten gizartearen helburuak eta iharduera-printzipioak zeintzu diren esanez.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hein honetan, Konstituzioa lege inportanteena izango da, ordenamendu juridikoaren gailurra.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Konstituzio formala eta materialaren artean egindako bereizketa izan behar dugu gogoan, herri sozialistetan, hain zuzen Konstituzio materialak sekulako garrantzia izango du eta, beronen agente politiko-juridiko inportanteena alderdi komunista izango delarik.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Iparraldean ikastolen normalizazio juridiko legeztatze momentuan aurkitzen da, oraintxe lehenengo diru laguntzak bideratzen hasten direlarik; Nafarroako egoera ere ez da askoz hobea, Espainako Konstituzioa eta Foruen Amejoramenduaz arauturik euskal irakaskuntza zonas de predominio lingûístico vasco delakoetara mugatzen da, gainontzeko ikastola guztiak edozein eskola pribatu bezalaxe hartzen direlarik; Autonomi Estatutoak arautzen dituen Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastoletan marko politikoa aldatzetik espero zitezkeen fruituak eman ez diren arren instituzionalizatze prozesu honetan aurreratuen dagoen egoera dugu.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 EGUNGO MARKO JURIDIKOA; KONSTITUZIOA, ESTATUTOA, ETA LODE.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Hala ere 1980. urtea aurretik, ikastolek nortasun nahikoa hartzen zuten neurrian, administraritzak emaniko lehenengo subentzioak lortu zituzten, nolabaiteko legeztatze juridikoaz hornitzen zirelarik.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Beraz, alde batetik ikastolek estatuto juridiko publiko bat hartzen zuten Eusko Kontseilu Nagusiaren titulartasunpean eta, bestalde, Administraritzak neurri bateko segurtasun ekonomikoa eta juridikoa eskeintzen zien.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Teoria politiko garaikidetarretan orain, Estatuaren moral-arazoak lekua Dretxoari utzi dio, Zuzenbidea eta legitimazio juridikoa izaten dira kontua edozein auzitan (Zuzenbide positiboa).

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Dudarik gabe, hori sendotzen eta indartzen den neurrian, dauden legeen birplanteiamentu batera iritsi beharko dik memento batean, egitura juridiko-legal horren aldaketa esijitzeraino, eta, bestalde, egitura-aldaketaren zain egon gabe, egitura hori gainditu eraziko duen indar soziala benetan bultzatu eta indartu, eta eragin sozial hori sortu eta bultzatu egin behar du.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Edukitza-erregimena Nekazaria nekazal ustiategian aritzen den forma juridikoa da.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Gobernuari aurkeztutako testua, aurretik egindako aurreproiektuen, Foru berberaren eta Bizkaiko eta Arabako zuzenbide bereziaren inguruan sorturiko doktrina juridiko eta jurisprudentzialaren miaketa zehatz eta xehetuaren ondorioa da.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Lan honen helbururik nagusiena, tradizio juridikoaren bilduma ordenatu eta sistematiko baten bidez zein zuzenbide hispaniarren ezaguera, zehaztapen eta komunikazioaren bitartez, Kode Zibil orokor baten azterketa eta idazkuntzara heltzea da, bertan bilduko direlarik herri espainiarrean eta bertako eskualde desberdinetan bizirik dirauten erakunde bizi eta indarrekoak, erro nazionala duten errealitate natural, sozial eta juridikoen erakusleak eta berebiziko interes moral zein materialei dagozkienak.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Areago oraindik, Bizkaitar Foru Zuzenbidea, benetako baserri estatutua dena, espainiar baserriaren antolamendu juridikorako joera berrien aurrerapen gertatzen da, familia eta ondaren kontzentrazioaren bitartez eta kezka bakar horren zerbitzuan, Bizkaiko zuzenbide berezia, bere erakundeen oreka armonikoan, hain bikaintasun tekniko handiko tresna izanik, egungo legegilearentzat, aintzinako kutsuaz bada ere, eredu izan daitekeelarik.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Irizpide logiko batetik badirudi zenbait kasutan bederen euskalki hauek ere aintzakotzat hartu behar direla, mundu juridiko-administratiboaren zenbait kasutan (bulego profesional edo publikoetan, jendetik hurbilen diren lehiatiletan ahozko erabileran eta abar, ahaztu gabe, gai honetako Udalen problematika aparta, Administrazioaren lehen maila den aldetik) onargarri izango bait litzateke euskalkien erabilera hori, gutxienezko standarizazio baten barne, banaketarako baino, geroko batuketarako aurrepausu bezalaxe.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Honetan ere, oreka bat lortu beharra dago Zuazo-k (1988) berrikitan gogoratu digunez, zeregin juridiko hauen xedea ahaztu nahi ez badugu behintzat.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Odriozola-k (1984) azaldua duena egia osoa egiten da euskara juridiko-administratiboan, hots, ez dugula inolako kontzeptualizazio juridikorik euskaraz ezagutzen eta sortzen ditugun testuak herrenak sortzen zaizkigula, zio hori dela eta.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Eta inon zehaztu egin behar bada euskara, hizkera moeta hauetan da, berba batetik zein bestetik ondorio juridiko garrantzitsuak etor bait daitezke eta testu baten interpretazioan oinarri bait daiteke nor berearen eskubidea defentsarako arrazoia edo argumentua.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Nikolas Rosario Zapiain Nikolas Lasarte, Arana, Donostiako Alkate agurgarriak, Leku Erregimeneko 70 artikuluak eta Leku Gorporazioetako Antolakuntza, Funtzionamentu eta erregimen juridikoko 25etik 28ra arteko artikuluek ematen zizkioten ahalmenez baliatuz, 1962ko Martxoaren 27an eman zuen dekretoz, Nikolas Rosario Zapiain Agirregabiria Astigarragako auzo alkate izendatzea erabaki zuen.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Ordenamendu juridikoaren arabera jarraitu behar diren Iharduerei buruzko espedienteen kaltetan izan gabe, eraikin eta instalazioen lehen erabilpen edo okupaziorako lizentzia eskabideari honako dokumentu hauek gaineratu beharko zaizkio: - Obraren amaiera ziurtagiria, bertako Zuzendariak baimendua.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lizitatzaileak 1.- Lizitaziora, nahi duten enpresa guztiek, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, eta horretarako sortuko diren enpresa elkarteek aurkeztu ahal izango dute, beti ere batzuek bezala besteek Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako lege baldintza orokorrak eta ondoren adierazten direnak badituzte.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Bigarren.- Enpresak obrak burutzeko ahalmen juridikoa eta behar hainbat baliabide baduela eta eskatutako baldintza espezifikoak biltzen dituela eta indarrean dagoen legerian adierazitako debeku kasuetan sarturik ez dagoela bere ardurapean deklaratzen duela.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 BIGARREN. - Aipatutako Hitzarmen proiektua Arabako Biltzar Nagusiei bidaltzea berretsia izan dadin, bidezko izatekotan, Arabako Lurralde Historikoaren Antolaketa Instituzionalari buruzko Foru Arauaren 6.2. b) 3 artikuluan eta Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa eta Erregimen Juridikoari buruzko uztailaren 29ko 11/1985 Foru Arauaren 6.2 artikuluan ezarritakoaren babesean, Biltzar Nagusien Funtzionamendu Araudiaren 127.3 artikuluan (martxoaren 14eko 20/1989 Foru Arauaz aldatua) araututako presazko prozeduraz.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hemen dago euskararen kontrako eraso guztien iturburua: Estatu españolaren hizkuntz egituraketa legala, edo bestela erranda, zorioneko marko juridiko politiko hori.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Benetako arazoa ez da euskara ofiziala izatea Nafarroa osoan, Baskongadetan ematen den sasiofizialtasuna diglosiko berberarekin, arazoa da Euskal Herriak lortzea hizkuntza nazionala izateko eskubidea, euskarak bizitzeko atal guztiak betetzen hasteko baliabide juridiko-politikoak eskuratzean hizkuntz borrokan euskera nagusitzen hastea... elebakartasuna, azken finean.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azkenaldi honetan euskararen aldeko mogimenduak (ikastolak, AEK, UEU, ARGIA...) jasaten duen ofentsiba erdalzale eta españolista hortik dator: PSOE, PNV, UPN partiduek eta bere sateliteak diren EE, EA-k sortu duten egoera juridiko-politikoak euskararen heriotza dakar, alderdi horren kolaborazionismoarekin, agerikoa ala ezkuturik.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hau da hizkuntz ordezkapen prozesuaren logika hotza, eta berak uzten digun alternatiba bakarra: euskarak ez baditu eskuratzen ezinbeztekoak dituen tresna legal eta juridikoak, elebakartasunerazko prozesua zabaltzeko, Herri Mogimenduaren indar guztiak beti eginen dute topo marko legalak eta bere defendatzaileek ezarritako muga, traba eta erasoekin.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 - Gartzela barruko bizi baldintzen hobekuntza (eskubide bait da eta ez pribilejio): senitarteko eta lagunen asteroko bixiten gehiketa; benetazko osasun baldintza eskubideak; lan eta ikasketa eskubidea; zut eta formazioan eginiko zenbaketek eta katxeo bakoitzeko biluztu behar izateak suposatzen duen umilazio eta irainaren ezabaketa; ikasketa eta eskulanetarako gelen egokipena; intimitate eskubidea, eta komunikazio eta gutunetako interbentzioen ezabaketa; elikadura eskubidea eta jakiak murrizketarik gabe eskuratu ahal izatekoa; euskaraz, gure hizkuntza nazionalaz komunikatu ahal izateko eskubidea; defentsa juridiko eta asistentzia penitentziario eskubidea; gutunak mugagabe igorri eta jasotzeko eskubidea; senide eta lagunekin vis-a-vis moduan komunikatu ahal izateko eskubidea; liburu eta ikasketa osagaien mugarik gabeko irakurketa eskubidea.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 7) Uren bide, errepide eta bideen babeseko zoru ez hiriztagarrian, hala nola 100 metrotako hiri lurreko babes franjan dauden eraikuntzei aplikagarri zaien errejimen juridikoa.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Kontratisten Errejistroan inskribatuta egon daitezen lehiatzaileek, juridiko eta zerga arloko agiriak Errejistro horrek emandako ziurtagiriz ordezkatu ahal izango dituzte.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hezkuntzaren munduan ikastetxe baten titularitatea esaten dugunean, ikastetxe baten sustatzaile den eta horregatik berorren arduradun eta jeneralean jabe den pertsona fisiko, juridiko edo instituzionala adierazi nahi dugu, erlazio horren berarekin daramatzan eskubide eta obligazioekin, argitzen du Titularitateaz arduratzen den kapituloak.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hau dela eta konfigurazio horrek juridikoki aitortu behar du zentruen autonomia, beren burua autogobernatzeko eskubide bezala.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Txostenarekin batera, proposamen juridiko serioa ere prestatu du, zehaztasun guztiak lantzen eta argitzen direlarik.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ildo honetan, Euskararen Normalkuntzarako Legeaz Konstituzio Tribunalak hartutako erabakiak aztertu ziren, beti ere azpimarratuz legegileek hainbat disziplina desberdin izan beharko luketela kontutan hizkuntz arazoa aztertzerakoan eta ez ordea, ikuspegi juridiko hutsa soil-soilik.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Beraz, Eskola Nazionala eta KAS alternatiba edo marko juridikoaren aldaketa guztiz uztarturik eta loturik aurkitzen ditugu.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Hitz batean, Ikastolen ordezkariak eta Hezkuntza Sailako ordezkariak, mahai batean bildu, negoziatu aspekto juridiko guztiak eta akordio ekonomiko-finantzieroa testualki, dagoen bezala, inongo aldaketarik gabe, jasotzea.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Euskal Itzultzaileen Elkartearen xedeak, berorren Estatutuen II. tituluan aitortzen denez, ondoko hauek dira: a) Euskal itzultzaileen babes juridikoa lortzea eta berauen lan baldintzak hobetzea.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 EIE-ak bere egiten ditu 1.976ko azaroan UNESCO-ren biltzarre nagusiak itzultzaileen babes juridikorako egindako gomendioak.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Garbi dago beraz pertsonalitate hauen iritziz, erreformak estatu mailan eman duen zabaltasuna ez dela nahikoa izan hizkuntza mailan ere, eta gaurko egoera honetan eta marko juridiko honetan gure herrietako hizkuntzek ez dutela inongo etorkizunik; eta ez hainbestetan entzuten den, inoiz baino hobe gaude esaldi horiek adierazten diguna.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Nortasun pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek sortutakoak izango dira pribatuak.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Funtsean, Katalunia nazionalitate bezala egituratzen duen marku politiko-juridikoa eskuratu dute.

82. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Alkatearen aginte juridikoa arautu egin zan eta udal batza agertu, Antzinako Erregimenean eratuta egongo zan moduan:

83. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00019 Landa-kanpinen erregimen juridikoa dekretu honetan jasotzen da.

84. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00019 Hala ere, landa-kanpinei Euskal Autonomia Erkidegoko Kanpinen Antolamenduari buruzko martxoaren 16ko 41/1981 Dekretuaren X. kapituluan kanpinean daudenentzat jarritako eskubide eta betebeharren erregimen juridikoa ezar dakieke.

85. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 1.- Merkataritza-iharduerak indarrean dagoen legediaren arabera beharrezko gaitasun juridikoa dutenek gauzatuko dituzte.

86. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00175 f) Ordenamendu juridikoaren aurkako egintza adieraziak nahiz presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak eskuratzeko bide ematen badiete, horretarako funtsezko betekizunak ez dituztenei.

87. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 1. Herri-administrazioek, erabakiak betearazteko, ez dute herritarren eskubideak murrizten dituen ekintzarik hasiko, ekintza horren oinarri juridikoa den ebazpena eman gabe aldez aurretik.

88. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 1. Herri-administrazioek edozein unetan erreboka ditzakete kargak ezartzen dituzten edo inoren kalterako diren beren egintzak, beti ere, errebokazio hori ez bada legeek onartzen ez duten jaregite edo salbuespena, edo berdintasun-printzipioaren, interes publikoaren edo ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez bada.

89. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 Lege honen ondorioetarako, osasun-koperatibatzat joko dira, baita ere, pertsona fisiko eta juridikoez osatu eta bazkideei, berauen senideei eta bertako langileei, hala balegokie, osasun-sorospena emateko eta, horri begira, ospitale, klinika eta antzerakoak sustatu, tresneriaz hornitu, administratu, jagon eta kudeatzeko direnak.

90. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 a) Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zerga.

91. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 7. Artikulua.-Ondare-Transmisioen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren salbuespena

92. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 Foru-Arau honetan aipatzen diren Borondatezko Prebisio Sozialeko Entitateak Ondare-Transmisioen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik salbuetsita egongo dira bai abenduaren 30eko 18/1987 Foru Araueko II Tituluko II. Kapituluan agertzen diren sozietate-eragiketei eta bai arau bereko III Tituluko II. Kapituluan agertzen diren dokumentuei dagokienez.

93. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 3.- Azpiatal honetako a) puntuan aurrikusitakoaren arabera ezarritako geografi eremuekin bat etorriz, suhiltzaileen zerbitzuaren edo etxearen iharduera-eremuak udalerri bat baino gehiago hartzen dituenean, zerbitzua antolamendu juridikoak lankidetzarako onartzen duen edozein modutara eskaintzeko era beren artean hitzartu ahal izango dute zerbitzua eskaintzera behartuta dauden udalerriek eta, hala egokituz gero, dagokion foru-aldundiak.

94. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 1.- Euskal herri-administrazioek landutako babes zibilerako planen, egitarauen eta ekintzen garapenean parte hartzen duten boluntarioen erakundeetarako ezargarria izango da atalburu honetan aurrikusitako araubide juridikoa.

95. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 i) Pertsona naturalek edo erakunde juridikoek, publikoak izan nahiz pribatuak izan, egindako ekarpenak edo ekarpen konpromisu irmoak eskuratzearen ondorio direnak, amaierako izaera dutelarik.

96. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 56. artikulua.- Lotura juridiko bereziak

97. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Euskal Herriko originaltasuna mantentzeko nahiak ikerketa politiko, juridiko, historiko eta kultural asko eragin zituen eta, horrek guztiak, Euskal Herriko kulturaren berpiztea ekarri zuen. 1878an Donostian Revista Euskara Navarra aldizkaria agertu zen Iruñean eta Revista de las Provincias Euskaras aldizkaria Gasteizen; 1880an Donostian Euskal Erria aldizkaria agertu zen. Vasco edo euskal adjektiboa Euskal Herri osora hedatu zen eta, beranduago, euskaro adjektiboa erabili zen mugako bi aldeetako euskaldunak izendatzeko. Berpizkunde kultural honen irudi nagusiak, besteak beste, Iturralde, Kanpion, Oloriz, Sagarminaga, Manterola eta Delmas izan ziren.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 - Gizarte-esparruan erregimen feudala kendu zen eta berdintasun juridikoa ezarri zen.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Gorago aipatu den bezala, zuzenbideko hitz tekniko gehienak ez dira bereziak formaren aldetik, adierazlearen aldetik, baizik eta hizkuntza orokorrean erabiltzen diren hitzen espezializaziotik sortuak, eta hortaz, horietatik bereizteko zailak. Horrela, badirudi hizkuntza guztietan 2 Frantsesari buruz Cornu-k ( 1990:63) egindako azterketaren arabera, ez leudeke 400 hitz baino gehiago zuzenbidean bakarrik erabiltzen direnak. Ziurrenik antzeko azterketa eginez gero gaztelania juridikoa oso hurbil ibiliko litzateke. gertatzen dela hizkera juridikoko termino bakun (hitz bakarreko) esklusiboak oso urriak izatea, eta oso ugariak esanahi juridikoaz gainera beste esanahia dutenak. Testuingurua, beraz, askotan izango da beharrezkoa termino juridiko baten aurrean gauden ala ez erabakitzeko.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Beste ezaugarria da zuzenbideko lexikoaren aukerak eta esanahiak estatu bakoitzeko sistema juridikoaren baitako izatea; hortaz, figura juridiko nagusi batzuei dagokienez kontzeptu (unibertsal) juridikoen izendapenaz hitz egin badaiteke ere, bigarren mailako errealitateetan, eta erakunde, kargu eta arauen izenetan, oso kontzeptu partikularrez aritzen gara, sistema juridiko jakin bati lotutakoak, alegia.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Gauza ezaguna da testu juridikoetan, edertasunaren mesedetan, errepikapenak baztertzearren, oso maiz erabiltzen direla sinonimoak. 4 Hernandez Gil-ek (1989: VI, 376 et hurr.) dioen bezala, Espainiako Kode zibilaren garrantzia duen testuan, toki desberdinetan inmueble, finca predio, finca o heredad, heredades eta fundo hitzak erabiltzen dira, erreferentetzat errealitate juridiko berbera dutelarik, eta gauza bera, condueños, partícipes, copropietarios, interesados en la cosa común, interesados.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00140 Nahiz eta gure legerian debeku argirik ez egon, zalantza larriak egon dira horrelako taldeen bideragarritasun juridikoaz.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 Azken buruan, traditioa egintza juridikoen kategorian sar daiteke; horrez gain, zor den egintza da edo ordaintzeko egintza, emateko betebeharra gauzatzea ahalbideratzen duelako (DÍEZ-PICAZO), kontratuaren adostasunera biltzen den akordio soila dagoenean izan ezik. Kasu horretan, eta aipatu berri dugun autore garrantzitsuaren iritziari berriro helduz, kariaren araberako arauketa aplikatu beharko litzateke.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 Adin txikikoen Auzitegi bakoitzak, noski, eskuduntza osoak dauzka ezarritako marko juridikoaren barruan epaitutako kasuei egokienak iruditzen zaizkion neurriak ezartzeko.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Enpresek edo langileen legezko ordezkariek, arrazoi ekonomiko, teknologiko edo ezinbestekoengatik, edota kontratatzailearen nortasun juridikoa iraungitzeagatik, laneko harremanen etendura edo iraungipena edo lanegunak murriztea eskatzeko aurkeztuak izan eta laneko agintaritza eskudunak ebatzitako haiek dira.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Komunikabidea, azkenik, hitz horren bi esanahietan hartuta, kodea eta kanala, ez da garrantzirik gabekoa. Bi pertsonak kode bera erabiltzen ez badute, handia da komunikazioa eteteko arriskua. Ezagunak dira goi-burgeseriatik ateratako politikoek entzule langileei ezer adierazteko dituzten zailtasunak, eta jakina da testu juridikoak jeneralean oso ulerkaitzak izaten direla gai horretan trebatu gabeentzat.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Horrenbestez, Goi Erdi Aroan ikusiko dugu lehenengoz Merkataritzako zuzenbidea autonomiadun antolamendu juridiko gisa, hots, Zuzenbide erkidetik bereizia.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Ondorenez, antzinako usadioek euren horretan irauteaz gain, usadio berriak ere sortu, merkataritzako erakunde juridikoak bilakatu eta hobetu egin ziren.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 737. Kontratu horien inguruko ideia orokorrak. -Aurrerago aipatu bezala, Merkataritzako zuzenbidea enpresarioen jarduera antolatzen duen arlo juridiko gisa eratu da.

110. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 120. artikuluak pertsona natural edo juridikoen erantzukizun zibil subsidiarioa edo ordezkoa arautzen du, azken hauen denda nahiz enpresatan, polizia erreglamenduak urratu direnean, edo beren titulartasuneko aldizkari, telebista edo gainontzeko komunikabideak delitu edo hoben bat egiteko erabiltzen direnean.

111. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Hala da, artikulu honetan irakurri daitekeenez erantzule zibilak izango dira ere, kriminalki erantzule direnen ordez: (...)4. Edozein motatako industrian edo merkataritzan diharduten pertsona naturalak edo juridikoak, beren menpekoek nahiz langileek, ordezkariek edo gestoreek dagozkien zerbitzuak betetzerakoan egindako delituengatik edo hobenengatik.

112. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Egoera kontuan hartuz, ez da harrigarria izango operatzaile juridikoen iritzia impeachmentari buruz (behintzat orain artekoa), hau da, erlikia historiko bat, prozedura astun eta, zentzu guzietan, neketsuegia dela 27. Vid., LABOVITZ, J.R., Presidential Impeachment, op. cit. Baita, vid., =mCc=ONNELL M. Reflections on the Senate's Role in the Judicial Impeachment Process and Proposals for Change, op. cit., 19 or. Azkenez, zenbait Senadoreren iritzia adieraziz, S. J. Res. 113, 100th Cong., 1st Sess. (1987)..

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00012 Hemendik aurrera zentsurak prozedura arrunta jarraituko du 48. Aipatutako posibilitatearen oinarri juridikoa Independent Counsel Act-ek, 28 U.S.C. 591-599 (1988) ematen digu.

114. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00012 Senatuak zentsurari buruz egindako balorazioa ez da irizpide juridikoetan oinarrituko, Goi Kamera, itxuraz aparte, benetako organu jurisdikzional bat ez delako.

115. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Zuzenbidea sentibera agertzen ari da gizarte-eskabide berri honen aurrean eta arian-arian erantzun juridikoak ematen dizkie ingurugiro alorreko galdekizunei.

116. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Gure ikuspegitik, onartu ohi den minimo komuna, eskubide horiek, behar bezala juridikotuak izanik, edozein sistema juridikoren oinarri bilakatzen diren printzipio etiko-politikoen zerrenda bat osatzen dutelakoa da.

117. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Aitzatespen juridikoa, lehen naturalki gozatzen genuen zerbait bapatean arriskuan jarri delako dator, bere babesa premiazkoa gertatuz.

118. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Izan daiteke, bi eskubideen arteko gertatzen den nahasketa, ingurugiro eskubidea goi mailako babes juridiko batera ezin ematearen arrazoia izatea.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00019 Senarra hiltzean, ordea, hark ezkontza-bizitzan erosiak zituzkeen lursailen zati batzuen etekinak goza zitzakeen bizi zen artean. Eskubide hori emakumeak berriz ezkonduta ere gorde egiten zuen. Egoera hori ez zen salbuespenezkoa eta Europa feudal osoa hartzen zuen. XV. mendearen bukaera arte, emakumeak bazuen halako ahalmen juridiko bat, baina hurrengo mendean galdu egin zuen.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Emakumearen estatusa gizartean zein den estatu-politikek erabakitzen dute neurri handi batean, emakumeak bere bizitzarengan duen kontrol-maila zehazten duten neurri ekonomiko, politiko eta juridikoak hartzerakoan.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 56. Tasaren eraentza juridikoa

122. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0058 Baserritarrak, beraz, mendetan eskura izan dituen mekanismo juridikoak ere baditu, hobetu eta egokituak.

123. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0058 Baina ez dezagun ahaztu lursailbilketa eta abarrekoak ezagutzen dituzten lurretan ere, Bizkaiko Foru Zuzenbideak dituen lanabes juridiko zenbaitzu (eta ez garrantzi gutxiena dutenak, hala fede) ezarri direla, on eta profitagarri iruditu zitzaiolako lur horietako botere legegileari.

124. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Gaurko Europar Elkartean botereen banaketa lau adarreko eredua dago: Justizi Auzitegiak zuzenbidea ezarri eta interpretatzen du eta gatazka juridikoak konpontzen ditu, Parlamentuak ia ez du legegintza botererik eta bere kontrol boterea murritza da, Batzordea, estatugaineko organu komunitario jatorra, exekutiboa ...

125. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Europako Ekonomi Elkartearen Tratatuaren 5. zatiaren 1. kapituluaren 5. sekzioak eta Auzitegiaren zeregina eta jurisdikzioa arautzen dute, akzioak ekartzeko eskubidea Estatu Partaidei, Elkarteko instituzioei Batzordeari eta Ministrarien Kontseiluari eta, kasu jakin batzutan, pertsona juridiko edo naturalei ezagutzen zaielarik.

126. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Lehenbiziko aukera problemaz josirik dago: Europako Justizi Auzitegia instituzio juridiko bat da eta ez instituzio politikorik.

127. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Prozedura honek oso konplikatua dirudi baina, Alemaniak esan duen bezala, borondate politikoa egonez gero zailtasun juridiko hori ez da gaindituezina.

128. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0120 - Erabilera pribatuak dauzkan traba juridikoak baztertu.

129. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Pirineotar Sistema Juridikoa aipatu zuen lehenik, zeinak familia, ezkontza eta oinordetza ukitzen bait ditu bereziki, eta Euskal Zuzenbidea bertan sartzen zela esan zuen.

130. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Bertan Zuzenbide Pribatuko Euskal-Nafartar Sistema juridikoa egun izan zuten gai mahaikideak, zeinak Adrián Celaya Ibarra, Jacinto Gil Rodríguez (Katedraduna eta UPV/EHUko Zuzenbide Zibileko Sailburua), José Javier Hualde Sanchez (UPV/ EHUn Zuzenbide Zibileko Katedraduna) eta Enrique Rubio Tonano (Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbide Zibileko Katedraduna) izan ziren.

131. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Formula juridikoak zein izan behar zuen galderari erantzunaz, berriz, askatasun zibilaren printzipioa iritzi zuen egokien.

132. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Ordeinuetan agertzen ziren hitz juridikoak euskaraz adierazteko ia beti U.Z.E.Ik argitaratutako hiztegietara jo dugu.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Baita Euskal Herriko Ikaskuntza juridikoak bultzatu eta, hileta-errituei eta auzotasun loturei buruz B. Etxegarai ikerlariak egindako lanekin maila on bat lortu ere.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Horren lekuko Eusko Ikaskuntza S.A. argitaldariaren sorkuntza; teorian enpresa pribatu bat besterik ez zen, Elkartearen iharduera kulturalei kobertura juridikoa emateko.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 Sersalek karrera juridikoari ekin eta hurrengo urtean Capuako Epaile eta Aholkulari izatera helduko da.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0054 Hain zuzen, XI. mendeko merkataritzaren eta artisautzaren berpizkundeak, nekazal eta jaunen mundukoak ez ziren pertsonen ekonomi arrakasta bultzatu zuenak, beren ekonomi indarra pribilegio sozial eta juridiko bilakaraztera bultzatu zituen.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0086 Nire aburuz, hauxe: nekazal girokoak ez ziren gizarte-taldeak burgesak deituko ditugu aurrera egitean, Euskal Herriko nekazal noblezia zaharra eskura zituen bi tresnez baliatzen dela: juridikoaz Foruen kapitulu larregi idatziz eta militarraz armen indarraz.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Korografi lan hau, tratatu juridiko, politiko, etnografiko, geografiko, historiko eta beste zenbait gaiei buruzkoa (...).

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0108 Larramendiren erreakzioan, berehalako helburua toponimiaren akatsok bere onera ekartzea izan zen, baina horretan geratu gabe, Gipuzkoaren deskribapen zehatz-mehatza egitera jo zuen: zertan zen Gipuzkoa fisikoki eta zertan ziren bertako gizakien usario eta biziera; eta horri, gainera, tratatu moral, juridiko eta politiko bat erantsi zion.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Erantzukizun juridikoak eskatzen du egindako kaltea ordaintzea.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Urratu den betekizun edo arau horrek ongi juridiko bat babesten zuen, eta urrapenak ongi juridiko horren galera ekarri du.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Ordainerazi ahal izateko indarra behar da, eta zigorraren atzetik beti aurkituko dugu nagusitasuna, subirania edo inperium ideia, ordenamendu juridikoaren autoritatea eta hertsakortasuna, zuzenbidearen indarrezko alderdia.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Oinarri juridiko horrek gizartearen izenean zigortzeko aukera ematen du.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Baina normalean Estatu kideetako arduralaritzei dagokie arau juridikoaren urrapena ikertu eta frogatzea (adibidez garraio arloan, nekazal arloan edo arrantza politikan Estatuko edo lurraldeetako erakundei).

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Iruzurraren aurkako borroka auzitegiei ez dagokie, baizik eta maila guztietako herri-arduralaritzei, neurri juridiko eta praktikoen bidez.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Segurtasun juridikoaren atxakiatan, hainbat eta hainbat hitz zaharkitu eta hutsal sartu digute nahitaezkoak bailiran: ez gara konturatu hitz dotore askoren atzean adiera sinple, eguneroko eta ezaguna izkutatzen dela.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050
Lege-araubidea
Ordenamendu juridikoa
Araubidea
Legebidea
Zuzenbidezko ordenamendua
Antolamendu juridikoa
Zuzenbidezko antolamendua

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0046 Arrainen taldea izango da, babes juridikoari dagokionez, arretarik gutxien jaso izan duen ornodun-multzoa.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Bestalde, behin-behingo izaera hori dela eta, hasierako asmoa aldatuz joan da, eta soilik Euskadirako eta erakundeak zein elkarteak biltzeko zerrenda izan behar zuena, Estatu osorako erabil daitekeen gidaliburu bihurtu da eta, elkarteekin batera, baliabide juridikoak eta dokumentalak ere biltzen dira bertan.

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 b) Alderdi kontrarioak ahaztu egiten du senarra dela, pertsona fisiko eta juridikoen arteko bereizketa antzetsuak aparte utziz, etxebizitza horren benetako jabea.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 c) Ikuspegi juridikotik begiratuta, gauza jakina da emakume ezkonduen, hau da, beren senarrengandik legez apartatuak ez daudenen bizilekua, senarrek dutena izango dela (Judiziamendu zibilaren legeko 64. art.), eta horixe izan da hemen ere emaztea demandatua eta Epaile eskudunaren aurrera agertzera zitatua ere izan zenekoa bera, legezko bizilekua eta azken ohizko egoitza (Kode Zibileko 40. art.aren arabera).

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0370 ARRAZONAMENDU JURIDIKOAK

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Ondorioz, ez dirudi kontuan izatekoa denik, bananketa-kausa ipintzeko, ezkontideen bizileku juridikoaren kontzeptua, Kz.eko 70 artikuluan begiesten dena.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 39. Euskararen erabilpena gai juridikoetan

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 Euskara juridikoaren normalizazio prozesuan eragin gehien izan duen gertaera euskararen ofizialtasuna izan da dudarik gabe.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 Jakin aldizkariak urtero argitaratzen duen euskal bibliografiazko azterlanari begiratuz gero, honakoa ageri zaigu: 1977an lau liburu juridiko argitaratu ziren, 1978an bi, 1979 eta 1980an batere ez, 1981ean bat, 1982an bi, 1983an bost, 1984an lau... eta produkzioa ugalduz joan da.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 Baina euskara juridikoa, oraindik orain, urrun dago benetako normalizaziotik.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0142 Gaur egun, euskara juridikoz argitaratzen den gehiena, edo ia gehiena, itzulpenaren bidetik datorkigu.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Halere, ohikoena izan ez arren, izentzapenak egintza juridikoak era sintetiko batean adierazteko aukera ematen digu batzuetan; eta, horrelakoetan errespetatuko ditugu.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0021 Baina berdintasun juridikoa dena ez denaren kontzientzia du beti; gogora dezagun I liburuko IX kapituluari egiten dion bere ohar bat, non dioen:

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Praktika juridikoa gaztelaniaz egiten da ia erabat.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0121 Antropologiaren erakarpenik garrantzitsuenetakoa bere ikerketa-metodoak dira (batez ere behaketa partehartzailea, zeinaren bitartez saiatzen garen fenomeno sozialek agente sozialentzat, partehartzaileentzat duten esanahia ulertzen) eta zuzenbideari dagokionez disziplina honek gatazka sozialen konponbideei ematen dien garrantzia eta zuzenbidea edo instituzio juridikoak kulturaren sarean lotuta bezala ikustea.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Beste eremutan hutsuneak gertatzen dira zeren egoera batek kutsu juridikoa izan dezake erantzun juridiko berezirik izan gabe: badirudi printzipioz zuzenbideak egoera horri buruz zerbait esan beharko lukeela, egoera juridikoki errelebante edo adierazgarria da, baina erantzun juridikoaren bila abiatuz gero konturatzen gara hutsune bat dagoela zuzenbideak (xedapenek) erantzunik ematen ez duelako.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Gauza bat da sistema juridikoa a priori agertzen den bezala (xedapenen multzoaren ezaugarria dei genezakeena) eta beste gauza bat sistema juridikoa a posteriori eraikitzen den bezala (arau juridikoak sistema batean ordenatuak).

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Orduan hutsune bat dago, baina gero epaileak edo juristak egoera horri erantzun bat ematen dio, a posteriori, arau juridiko bat aurkitu edo asmatzen du egoera horretarako.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Bigarren kasuan ez dago hutsunerik sistema juridikoan epaileak edo juristak erantzun bat aurkitzen duelako.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Bat da espazio juridikoaren teoria (vacío jurídico) 2. Santi Romano eta Karl Bergbohm dira ideia honen teorigilerik ezagunenak, tertium non datur delakoaren teoria da hau.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Arau batek existitzen badu orduan espazio juridiko bat betetzen du.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Lotespen juridiko honen asmoa berebat ageri da testuan sartu den klausula derogatorio batean ere, aurreneko aldia baita horrelakorik gure historia konstituzionalean; nahiko zabala da klausula hori eta begiztatzen du, ez bakarrik erakundeen oinarrizko erregulazioa, honen lekuan erregulazio konstituzional berria sartu baita zuzenean, baizik eta, orokorki, Konstituzio honen kontra doazen xedapen guztiak ere bai.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Konstituzioa, beraz, bere indar propioz sartzen da ordenamendu juridikoan, eta ez dago egon beharrik harik eta legegileak haren manamenduak garatu arte.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 1978ko abenduaren 27ko Konstituzioa eboluzio-prozesu edo erreforma politiko baten ondorio bezala sortzen da, zeinak bide eman baitzuen sistema autoritario batetik beste sistema konstituzional batera bakean igarotzeko, eta, ikuspegi juridiko batetik begiratuz, ordenamenduaren baliozkotasunean jarraipen-hausturarik eta etenik egin gabe.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Botere-hartze orokor hau, erregimenaren azkeneraino aldatu gabe konfirmatu zen, Franco Generalak emandako bi Legeren bidez, zeintzuk eskuratzen baitzioten izaera orokorreko arau juridikoak emateko ahalmen gorena, eta eman ere delako Lege edo Dekretuak (1938ko urtarrilaren 30eko Legea), aurretiaz Ministrari-Kontseiluaren deliberamendu-beharrik gabe (1939ko abuztuaren 8ko Legea).

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Arau hauek (diktadurako sistema juridikoaren benetako bizkarrezurra zirenak) indarrean egon ziren Franco Generalaren heriotzako ordurarte.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Esanahi zabal eta teknikoki hain zehatza ez den batean, ondasun juridiko jakin bati lerruna ematen dioten Lehen Tituluko arau material guztiak sar daitezke oinarrizko eskubideak deituraren azpian; ikuspuntu honetatik, Lehen Tituluko aurren hiru atalburuek oinarrizko eskubideak aitortzen dituzte.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

176. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Baina, lehenengo eraikidura aztertzeak, begirada zabal batetik, Estatu Integral terminoari zer edukina eman nahi izan zitzaion aztertzen lagunduko lukeen heinean, eraikidura juridikoaren analisiak, ia bide zehatzagotik, konkretuki eman zitzaion edukinaren arrastoak jarraitzen lagunduko luke.

177. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Bigarrenerako, aldiz, kalifikazio juridikoaren irizpidea litzateke egokiena, ez efektibitatearena edo legitimitatearena.

178. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Guk, ezaguna den eraikidura politikotik abiatuz, eraikidura juridikoaren gaia ikutu nahi genuke.

179. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Hots, Estatu Integral delakoak jasan zuen eraikidura juridikoari heltzea, baina honek erakusten duen ikuspuntu propio eta berezi batetik bakarrik: eraikidura horren berme edo garanti mota aztertuz.

180. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Horretarako, eraikidura juridikoa aztertzean Jarraitu nahi dugun azterketa metodoa ez da gurea. Lurralde-botere banaketa eredu baten azterketa juridikoa, suertatzen diren eraikidura (Konstituzional, konstituziondoko eta jurisprudentzial) desberdinen analisi bereizitzaile batez bideratzea ez da guk asmatutako erabidea, CRUZ VILLALON, P.'k sortutakoa baizik: La construcción jurisprudencial del Estado de las Autonomías, Revista Vasca de Administración Pública, 31 zbk., 1991, 249-260 o. Guk egindako bakarra, hark somatutakoa, II. Errepublikako eredu bereziarentzat egokitu nahiean, zerbait ikutu edo aldatzea izan da. bi atal bereiziko ditugu: eraikidura araukorrarena eta Berme Konstituzionaleko Auzitegiak egin zuen eraikidura jurisprudentzialarena Ezaguna da, eraikidura araukor batetaz gain (Konstituziogileak eta legegileak eginikoa) eraikidura jurisprudentzial baten lana ere egin zela, nahiz eta, kasu honetan, II. Errepublikako Berme Konstituzionaleko Auzitegiaren lana oso hasierako neurri batetan gelditu (joera mailan). Baina, zalantzarik gabe, esan daiteke, Auzitegi honen epaiek Estatu Integral delakoaren esanahia tinkatzerakoan lagungarri zorta daitezkeela..

181. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0324 Jakina denez II. Errepublikako ordenamendu juridikoan, lurralde-botere banaketa ereduaren eraikuntza araukorraren esparrua, Konstituziotik hasten da.

182. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0332 Argi dago, Estatu eta erregio autonomoen arteko konpetentzi banaketaren antolamendua, ereduaren zernolakotasuna erabakitzeko garrantzia izugarriko osagaia zenez, hainbat ahalegin politiko eta eragin juridikoen jokupean aurkituko zela, batez ere eredu federalen joera gero eta eskuduntza gehiago Estatuko organuetan pilatzea zen sasoi hartan (Estatu kideentzako suposatzen zuen murrizketarekin).

183. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Ez da alferrik esaten, bestela, herri baten berezitasuna frogatzen duten ezaugarriak bere hizkuntza eta bere erakunde juridikoak direla.

184. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Horrez gain, bai barne-herrietan, bai eta itsas herrietan, zenbait erakunde juridikoren bidez herriko biztanleen artean sortu den elkartasuna ere aipatu behar da: auzolana (batik bat bideak konpontzeko), suaraua (suteen kalteak estaltzeko), kofradiak (elkar laguntzeko)...

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Bitarte horretan, konderria denez, eraentza juridiko propio eta bereziaz eraentzen da.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0143 Dirudienez adostasuna dago alde batetik ikerketa juridikoak egin behar direla, testu legalak, notarioen protokoloak, artxiboak eta epaitegiek eman dituzten erabaki eta epaiak aztertuaz.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Toki Entitateen Antolakuntzari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko legea ala Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko Legea?

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00004 Gogoratu zuenez, presoen sakabanaketari ekin zionean Madrilek kolektiboa desantolatu eta Konstituzioa eta egungo marko juridikoa mantentzeko sasi negoziazioa derrigortzea zuen helburu.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11697 Hala ere, kirolaren ezaugarriak dinamismoa eta etengabeko aldaketak izan dira betidanik. Kirol-mundua aldakorra da bere ezaugarrietan eta ezin ditu eduki betirako printzipioak eta inoiz indarra galtzen ez duten arauak, ordenamendu juridikoaren beste zenbait sektoretan gertatzen den modura.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11697 Proposatu diren aldaketak teknika juridikoari eta edukiari buruzkoak dira. Teknika juridikoaren aldaketei dagokienez, ahalik eta gehien sinplifikatu da herri-agintarien jardueraren printzipio gidariak biltzen dituen apartatua.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 1.- Autonomia Erkidegoko erakunde komunek kirol arloan Euskal Autonomia Erkidegoari Autonomi Estatutuaren indarrez dagozkion eskumen guztiak erabiliko dituzte, salbu eta lege honetan edo gainontzeko antolamendu juridikoan lurralde historikoetako foru-organoei, udalei edo gainontzeko toki-erakundeei ematen zaizkienak.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa duten pertsona naturalak zein juridikoak, Administrazio Publikoen Kontratu Legeko 20. artikuluak ezarritako debekuetatik at baldin badaude bederen

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 a) Ahalmen juridiko osoaren zinpeko aitorpena.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05603 PYMEtzat hartuko da nortasun fisiko nahiz juridikoa duen unitatea ekonomikoa, beti ere, ondoko baldintzak betetzen badituzte:

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 4. Behin enpresa sortzeko proiektuak garatutakoan, enpresa berria 12 hilabeteko epean eratu eta martxan jarri beharko da, delako enpresak nortasun juridikodun Sozietatearen era juridikoa izanik, hurrengo beharkizunok bete beharko dituelarik:

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 - Enpresa sortu berriok nortasun juridikodun merkataritza-sozietatearen edo kooperatibaren era juridikoa izan beharko dute.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 Hortaz, honako Dekretu honen ondoreetarako, ez dira Merakataritza Kodeko sozietate era ez duten banakako enpresak, ondasun erkidegoak zein sozietate zibilak onartuko, berorien era juridikoa edozein izanik ere.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 - Enpresa sortu berriok nortasun juridikodun merkataritza-sozietatearen edo kooperatibaren era juridikoa izan beharko dute.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 Hortaz, honako Dekretu honen ondoreetarako, ez dira Merakataritza Kodeko sozietate era ez duten banakako enpresak, ondasun erkidegoak zein sozietate zibilak onartuko, berorien era juridikoa edozein izanik ere.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Administrazioa, gainera, ez dago eskaera honi buruzko berariazko ebazpenik ematera behartuta, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 1992/30. Legeko 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Enpresak dioenez, lanetarako baimenarekin inplizituki jaso zuen jarduteko baimena ere, baina iturri juridikoen arabera, jardutekoa ere bereiz jaso beharra du.

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Taldearen asmoa da sei hilabetetan zehar Itoizko arazoa agertu jendaurrean, urtegiaren egoera juridikoa salatu eta dagoeneko 14 urte luze daraman borrokarekiko nazioarteko atxikimenduak eskuratu.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Erregimen Juridiko eta Ihardunbide Administratibo Arruntaren 30/1992 Legeko, 59.4 eta 61 artikuluetan xedatuaren arabera, Agintaritza zehatzaileak ondoren aipatzen diren pertsona edota erakundeei ezartzea erabakitako zehapenak argitaratzen dira, izan ere, azken helbide ezagunean jakinarazpena egiten saiatu ondoren, ez baita jakinarazterik lortu.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 2. Garatzeko eta gauzatzeko Erregimen Juridikoa.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 5. Hirigintzan jarduteko eta burutzapenerako baldintza juridikoak.

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0008 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0009 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0010 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0011 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0039 Jean Marc Bosman jokalariak, bestalde, futbol europarraren oinarri juridikoaren kontra bost urteko auzia irabazi duenak, Europar Batasuneko Justizi Auzitegiak ilegal jo dituen arau deportiboen kontra bat egiteko eskatu die jokalariei.

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Era berean, sortzen diren eragin juridikoak ere zehazten ditu, bai parte hartu eta gainditzen ez badituzte, bai eta parte hartzen ez badute ere.

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Herenegun Luis Morenoren eta Raquel Garciaren estradizioa bertan behera geratzeko eskatu zuen Estatu Kontseiluko auditoreak, ez duelako uste Justizia ministroak hartutako erabakiak oinarri juridikorik duenik.

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Jendaurreko erakusketa amaitu eta gero, udal aholkulariak irizpen juridikoa eman zuen.

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Seihilabetekari honen zioa zuzenbidea euskaraz bizi duen juristari zerbitzu bat eskaintzea da, orain arteko aldizkari juridikoek euskararekiko zuten hutsunea betez.

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Inoiz ez da aldizkari juridikorik euskaraz izan eta, hori dela kausa eta ikerketa juridikoa euskaraz bideratzeko aukera ahalbidetzen duen neurrian, aitzinapauso handitzat du argitalpen hau Eusko Ikaskuntzak, hain zuzen ere, sortzaile izan duen elkarteak.

227. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Euskal juristak bertan aurkitzen ahal ditu denetariko sailak, aldizkari juridikoetan ohikoak direnak eta beste.

228. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Hala nola, gai erakargarrien azterketa doktrinaletik hasi, hizkuntz zuzenbideari buruzko azterketa, jurisprudentziaren komentarioa, eguneko gertakari eta berri juridikoen kronika, elkarrizketak, euskara juridikoaren gaineko lanak eta berriak.

229. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Arazo propiotzat hartuko dira odolkidetasun edo kidetasuneko laugarren gradurainoko senideen ezkontzak, bataioak eta izaera familiar intimoko gertakizunak bezalako izaera familiardun ardurak betetzea, langilea ukitzen duten izaera judizial pribatu, administratibo edo laboraleko ekintzetara joatea, bisita eta azterketa medikoak, edo kontsultategi juridiko edo kongresu sindikaletara joatea inplikatzen duten arazoak.

230. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 Ordenamendu juridikoaren arauera jarraitu beharreko iharduerei buruzko espedienteen kaltetan izan gabe, eraikin eta instalazioak lehen aldiz erabili eta okupatzeko lizentzia eskatzerakoan honako dokumentu hauek erantsi beharko dira:

231. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Giza osasuna babestu, ingurugiroa defendatu eta baliabide naturalak zaintzeko beharrezko oinarrizko erregimen juridikoa, aipatutako legearen testuan bildutakoa da.

232. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 12.- Esleipendun izan daitezkeen enpresa-baterakundeek hartu behar duten forma juridikoa.

233. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 Autobusen Vitoria-Gasteizko Geltokiaren eraikiketa eta ustiaketaren esleipena egiteko Lehiaketarako deialdia egiten dela bertan eta onarpenaren gai izan den Juridiko, Ekonomi eta Administrazio mailako Baldintzen Plegua eta eskatzen diren gainontzeko betekizunak ere ematen direla bertan.

234. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 2.- Kontratu hau arautuko duten proiektua, memoria, oinarri-arau teknikoen plegua, juridiko, ekonomi eta administrazio mailako baldintzen plegua eta gainontzeko agiriak ezagutzen ditudala, espreski niregenatzen ditudala eta oso-osoan men egiten diedala.

235. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Zuzenbidearen arabera iharduteko ahalmena duten pertsona fisiko zein juridiko guztiek hartu ahal izango dute parte enkantean, beren eskaintzarekin konpromisua hartzeko inolako legezko eragozpenik izan gabe.

236. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Foru Diputazioko Ogasun eta Finantza Departamentuko Aholkularitza Juridikoak Erregelamendu Hipotekarioko 26. artikuluari buruzko txostena egin ondoren, bidezkoa da esleitutako higiezinen salmenta eskriturak ematea, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 141. artikuluan xedatutakoaren arabera.

237. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Zuzenbidearen arabera iharduteko ahalmena duten pertsona fisiko zein juridiko guztiek hartu ahal izango dute parte enkantean, beren eskaintzarekin konpromisua hartzeko inolako legezko eragozpenik izan gabe.

238. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Urtarrilaren 11ko 10/1993 FORU AGINDUA, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergen kudeaketan aplikagarriak izango diren salmentako batez besteko prezioak onesten dituena.

239. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Otsailaren 23ko 289/1987 Foru Aginduak, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zergan nahiz Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan egiaztatzeko erabilgarriak izango ziren salmentako batez besteko prezioak onetsi zituen.

240. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 Zuzenbidezko titulartasun itxuraren baten onuraduna edo edukitza duena ere titularraren egoera juridikoarekin parekatu ahal izango dira espediente administratiboak tramitatzerakoan.

241. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Urtebete naturalez iraungo du izendatutako moduluak; ondorioz, etxebizitza arloan laguntzaren gai izan daitezkeen ekintzen sistemak modulu eta ponderazio horri atxikiko zaizkio eta bai erregimen juridikoa ere, aplika daitezkeen arauetan kasu bakoitzerako ezarrita dagoen eta laguntza publiko horrek ezartzen den unea kontutan hartu beharko dela horretarako.

242. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 1.- Tasak ezarriko zaizkien zerbitzuez edo lanez baliatzen diren edo horiek erasaten dieten pertsona fisikoak nahiz juridikoak dira tasen subjektu pasiboak.

243. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 2.- Ondorengoak ere tasen subjektu pasibotzat joko lirateke: jaraunspen banatugabeak, ondasunen elkarteak eta nortasun juridikorik ez badute ere tasak ezar dakizkion unitate ekonomiko bat edo ondare bereizi bat osatzen duten gainontzeko entitateak.

244. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 Zergari buruzko Foru Arau Orokorrak zerga zorren erantzukizunari eta bermetasunari buruz ezarritakoa galerazi gabe, Foru Arau honetan aipatutako tasen erantzule solidario tasak ezarri behar zaizkien zerbitzuak edo lanak eskatzen dituzten pertsona fisikoak nahiz juridikoak dira.

245. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Salhaketak betiko bideari jarraituko diola adierazi zuen, bestalde, Celia Olabe elkarteko bozeramaileak, hau da, presoen eta beren senideen aholkatze juridiko eta legalaz arduratuko dira, bergizarteratzearen alde egingo dute eta kartzeletan gertatzen diren hainbat gauza jendaurrean salatzen segitu dute.

246. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Paroten abokatuak defentsa juridikoa egitea errefusatu zuen, akusatuak horrela eskatu zion eta.

247. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Frantziako legediaren arabera, elkarte honen izaera juridikoa GAEC bezala ezagutua da, erran nahi baita (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun).

248. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00019 Hori guztia dela-eta, ez dirudi egokia denik, segurtasun juridiko eta administratiboko arrazoiak direla medio, alderdi horiek argitu arte adierazita-ko proiektua aurkeztea.

249. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Hondakin berezien kudeaketari buruzko irailaren 20ko 13/1994 Foru Legearen 12. artikuluak ezartzen du, aplikagarria den legerian aurreikusitako moten bitartez, Nafarroako Gobernuak bere esku izanen duela kapital publikoko edo kapital gehiena publikoa duen enpresa bat, hondakin bereziak kudeatzeko izaera juridikoa izan eta hondakin berezien kudeaketa publikoa eginen duena.

250. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Ez dute elkartekide edo kiderik eta behin eratu ondoren, pertsona horien modura duten izatea eta konfigurazioa ez dago beste pertsona fisiko edo juridiko baten borondatearen menpe, fundatzaileak esleitu zien helburuaren iraupenaren menpe baizik.

251. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 2. Sekzioan Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan aplikagarri diren onurak ezartzen dira eta, orobat, zehazten fundazioak egindako eskurapenak salbuetsita egonen direla, beti ere ondasunak edo eskubideak fundazioaren berariazko helburua osatzen duten iharduerei etengabe afektaturik gertatzen badira.

252. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Autonomi Elkarteek arlo juridiko horri buruzko legegintza handitu dute, legezko testuetan egoera berriak ekarritako erronkei aurre egiteko beharrezkoak diren neurriak sartzeko asmoz.

253. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 kideen autonomia hatsapenari men egitea, sozietate kooperatiboen estatutu juridikoa merkataritzari buruzko legeriari hurbiltzea, sozietate kooperatiboen kudeaketa-organoak bultzatzea, baita beren tresna finantzieroak hobetzea ere, eta are, azkenik, Nafarroako Kooperatiben Erregistroaren eginkizun eta eskumenak zabaltzea, administratuaren zerbitzurako izan dadin.

254. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Nortasun juridikoa.

255. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Sozietate kooperatiboa eratua geldituko da eta nortasun juridikoa bereganatuko du, berau eratzeko eskritura publikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Kooperatiben Erregistroan idatzia gelditzen den unean berean.

256. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Kooperatibek eragiketak izan ditzakete bazkide ez diren pertsonekin ere, pertsona horiek fisikoak nahiz juridikoak izan, horrela agertzen bada estatutuetan, baina eragiketa horien emaitzen ehuneko 50 Derrigorrezko Erreserba Fondoan sartu beharko dute eta gainerako ehuneko 50 Borondatezko Erreserba Fondoan.

257. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 2.- Eusko Legebiltzarra diskriminazio guztien kontra agertzen da, eta etorkinen integrazio soziala, ekonomikoa, politikoa, juridikoa eta kulturala bultzatzeko beharrezko neurriak garatzearen alde, beti ere atzerriko hiritartasuna duten pertsonen berezko baloreak behar bezala errespetatuz.

258. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Guk hor burutu dugun lana euskara juridikoaren inguruan izan da.

259. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Ikasleentzako eskuliburua egin dugu, hiru lehenengo kurtsoetan euskara juridiko hori mamitu izan dugunaz, Deustuan bertan, Zuzenbide Fakultatean, eta irakasgai jarri.

260. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Horko edukiak dira, hain zuzen ere, euskara juridikoa, euskara juridikoaren historia, itzulpen juridikoa, terminologia, legen hizkera, administrazioarena, auzitegietakoa; gero euskarazko testu juridikoen antologia bat ere agertzen da; eta bibliografia.

261. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Euskadiko Podologoen Elkargoa sortzen da, zuzenbide publikoko korporazio gisa, bere nortasun juridikoa duela, bai eta berezkoak dituen helburuak eta eginkizunak betetzeko gaitasun osoa ere.

262. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Gero, 6. artikuluan, esaten du: Gizaki guztiek eskubidea dute beren nortasun juridikoa ezagutu dakien.

263. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 3.4.1.- Ez du justifikazio juridiko ez politikorik autodeterminazio-eskubidea 60ko hamarkadako deskoloniakuntza-prozesuetan sartuta dauden Europatik kanpoko nazioetara mugatzeak gure inguruko herrietako estaturik gabeko nazioak baztertuz.

264. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Bere izaera berezia eta autonomia arautuko dituen organo juridiko bat eskatzen dute, alkate ordetzaren modukoa.

265. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Beharrezkoa ikusten dute Donostiako eta Usurbilgo arautegiek organo juridiko hori kontuan hartzea.

266. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Nekazaritzaren egungo egoeraz botere publikoek duten kezka, eta batez ere, nekazaritzako ustiategien konkurrentzia eta bideragarritasunaz dutena, Presazko Neurri eta Aparteko Pizgarrien Plan batean gauzatu zen lurzatien kontzentrazioari dagokionez eta, horren barrenean, nekazaritzako egiturak berritzeko balioko lukeen tresna juridiko bat eskuratu beharra planteatu zen.

267. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 3. Lurzati kontzentrazioa egin behar dela erabakirik, nahitaezko izanen da ukitutako lursailen jabe guztientzat eta haien gaineko eskubide erreal eta egoera juridikoen titularrentzat.

268. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Indarreko legeriaren arabera, kontratuak sailkapenik gabeko pertsona fisiko zein juridikoekin egiteak, kontratuen baliorik eza ekar dezake.

269. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Batzutan arlo juridikoa ez da beharrezkoa; ze intsumitu taldeek badaukate euren abokatua.

270. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Hizkera juridikoa berezia denik ez du inork ukatzen, baina, nere aburuz, euskara juridikoa moldatzen saiatzen ari garenoi gertatzen zaiguna, zuzenbide-hizkeraren berezitasuna behar bezala ez ulertzetik dator, besteak beste.

271. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Edozein maila ekonomiko-sozialetako gizon edo emakumeren hizketa-gai izaten dira arazo juridikoak, ez bertatik jaten duten abokatu eta epaile jendearena soilik.

272. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Zuzenbidean, hizkuntzaren bidez, eta gainerako baldintzak betetzen direlarik, bai esateagatik, edo Urlia halakoa jasatera kondenatzen dut idazteagatik eskubideak eta betebeharrak sortzen dira: errealitatea (juridikoa) aldatzen da.

273. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Hizkuntzaren funtzio horren ondorioak dira alde batetik zehaztasunik zorrotzena bilatzea, eta bestetik halako sakralizazioa gertatzea lege-hitzaren eta esamoldearen inguruan: hitzei atxikiz babestu nahi izaten da segurtasun juridikoa.

274. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Sistema juridiko nagusien barruan amankomuneko kontzeptu eta hitz asko egon arren, Hiztegi juridiko eleaniztunetan sarritan irakurtzen ditugu honelako oharrak: halako zuzenbidean honako termino honi halako esanahia ematen zaio;.

275. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Horrela, sistema juridiko bakoitzak, hura sortu duen Estatuaren historiari eta hizkuntza (ofizial)ari loturiko bilakabidea izan ohi du.

276. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Esan beharrik ez dago, gure ofizialtasunik gabeko historiak euskarazko hizkera juridiko propioa garatzea galerazi digula.

277. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Hizkuntza orokorreko hitz bat noiz den teknikoa jakitea da hizkera juridikoaren katramilarik endredagarriena.

278. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Adibideak erakusten duenez, zuzenbideko eta administrazioko kargu, erakunde, erlazio juridiko, etab. gehienak izen bati lotuak sortu ohi dira.

279. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Horiek bereizten dituen, eta erreferentzia unibokoa ematen duen izen hori, maiz, izen-adjektibo arruntez osatutako izendapena da: kauxiliar, ayudante, asociado, departamento, sección, negociado... tradizio juridikoan (espainolean) zerbaiti lotua, baina benetan definigaitza.

280. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Udal hauen eginkizuna, hortaz, Euskararen legearen 8.3 artikuluaren izpiritua jaso eta Udal Arautegiaren araberako forma juridikoa emanez, praktikara eramateko erabaki sendoa hartzea izan da.

281. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Antolakuntzari begira, azken urteotan asko aurreratu dela uste dute UEMAkoek; horren ondorioz, Udalerri Euskaldunen iniziatiba horri gorputza eta izaera juridikoa emango zion Mankomunitatea osatu zen 1992an.

281 emaitza

Datu-estatistikoak: