XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Adibidez, ikasle-talde batek europatar Trust edo Sindikato Industrial politikaren jurisprudenziari ekiten badio, arazo ori alderdi guzietatik arakatu bearko du, sozial, ekonomia, politika, ius, e.a. alderditik, alegia.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Erizpideok * ordenamendu juridikoan, baina bereziki * Zuzenbidearen printzipio orokorretan (eta * jurisprudentzian, eta inoiz, doktrinan) oinarritu behar dira.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Zorionez lege aldatzeari hitzaurre bat ipini diote, Gorteetan lehen diktaminaturik zegoela bertako Boletin Oficialean agertzen ez zena eta horrek, letrauak bide zabaletara bultzaeraziz legea interpretatzeko momentuan, aurreko jurisprudentzia apurtzen du, juezak lehen momentutik ohitura txarrak hartzen hasten ez baldin badira bide hestuagoetara abiaturik, zabaletara makurtu gabe.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Bizkaiko eta Nafarroako foruak dira emakumeari buruzko jurisprudentzia aberatsena dutenak eta zertxobait agertu agertzen da.

5. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hori bereziki deigarria egiten zaigu konparatzen direnean honako bi zer hauek: batetik, soziologoak munduari entzuteko duen kezka, eta hori berehalaxe hasi gabe bere ustez zer den ongi eta zer gaizki oihuka, eta bestetik, diziplina normatiboen prozedurak, hala nola teologia edo jurisprudentzia, zeinetan etengabean aurkitzen garen behartuak errealitatea sartzera norberaren balore-iritzien marko estuan.

6. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 37. Tributu arauen interpretazioa Espainiako jurisprudentzian

7. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Espainiako jurisprudentzia ez da norabide bakarrekoa izan gai honen inguruan.

8. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Labur-zurrean, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari begiratuta, hurrengo ondorioak atera daitezke:

9. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Horregatik, legeak eta jurisprudentziak garrantzi handia eman diote jakinarazpenaren betekizunak artez betetzeari.

10. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Batzordeak beharrezko ikerketak egin ditzake lehiaketaren arau komunitarioak urratu diren ala ez jakiteko eta ikertze ihardunbide horren inguruan Justizia Auzitegiak bere funtsezko eskubideen jurisprudentziaren zati garrantzitsua garatu du.

11. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Auzitegiak hor zeregina badu, eta orain arte nahiko jurisprudentzia interesgarria eman du, kasuz kasu.

12. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Horregatik aitor daiteke, ezen eskubide honi, beste edozeini baino areago, Auzitegi Konstituzionalak bere erabakietan horretaz konfiguratu duen jurisprudentziak eman dizkiola bere profilak eta edukina.

13. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Kasu honetan, beste edozeinetan baino areago seguraski, eskubide-edukinaren estudioak bereziki behartzen gaitu Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziazko produkzio ugarira jotzera, bera baita eskubide honen edukina eta mugak definituz joan dena.

14. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Jurisprudentzia horren arabera, tutoretza judizial efektiborako eskubidea defini daiteke esanez, dela, pertsona guztiek daukaten eskubide bat, sistema judizialera jotzeko eta, prozesuaren barnean, beren ahalmen guztiak egikaritzeko, horrela organo judizialek beren uziak aztertu ondoren erabaki motibatu eta zuzenbidearen araberako bat eman dezaten, eta uzia onartuz edo ezetsiz egia ofiziala ezar dezaten.

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Alor honetan Auzitegi Konstituzionaletik jariatu den jurisprudentziaren gauzarik gogoangarriena da, benetako faktore aldarria izan dela Espainian tradizionala zen praktika judiziala eraldatzeko.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Ederki batean esan liteke, Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziak, zuztar handiko jokabide judizial horien kontrako bidea egin duela erabat.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Izan ere, lehenengo eta behin, joera antiformalista da Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzian ageri den ezaugarri nabariena: nahiz eta Auzitegiak garbi esaten duen, prozesuko ukanbeharren betepena ez dagoela uzterik alderdien iritzira, asko dira haren epaiak, indarreango legalitatearen interpretazio formalista bategatik beren tutoretza judizial efektiborako eskubidea zapaldurik ikusi dutenei anparoa ematen dietenak.

18. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Azkenik, jurisprudentzia horren azterketari heltzerako komeni zaigu Auzitegiaren praktikari begiradatxo bat botatzea, kontestualizazio gisa.

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Nahiz eta bizi laburra eta oso istilutsua izan, eduki zuen denbora lan dexentea egiteko (76) Berme Konstituzionaleko Auzitegiaren Jurisprudentzia kontsultatzeko ikus: BASSOLS COMA, M., La Jurisprudencia...., op. cit., 90 eta h.; RUIZ LAPEÑA, R.M.k epai garrantzitsuenen bilduma bat prestatzen du berriz, El Tribunal..., op. cit., 345 eta h.: konstituzionalitate kontrolaren bidezko 14 epai (77) 14 epai horiek bederatzi asuntuetan sailkatu daitezkeelarik: zazpi inkonstituzionalitate helegitearean eta bi legegintza eskuduntzako arazoetan (bat, Kataluniako Ley de contratos de cultivo delakoaren aurka 1934 ekainaren 8an emandakoa [Auzitegiak emandako lehenengo epaia], eta bigarrera, Kataluniako Estatutua esekituta utzi zuen 1935ko urriaren leheneko Errepublikako legearen aurka 1935ko otsailaren 20ean emandakoa)., babespen helegite kasuetan 39, eta erantzukizun kriminal arazo batean (78) 1934aren urriko Barcelonako gertakizunak medio, Generalitatearen Presidente eta Kontseilarien aurka jarraitutakoa 1935ko ekainaren 6.ean emandakoa. beste epai bat.

20. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Baina kontua da, Auzitegiak ez zuela asmatu jurisprudentzia, errespetatu edo errespetagarri bat sortzen, batez ere, garaiko abiadura politiko eta gertakizun historiko larriek bultzatuta (...)

21. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Hala nola, gai erakargarrien azterketa doktrinaletik hasi, hizkuntz zuzenbideari buruzko azterketa, jurisprudentziaren komentarioa, eguneko gertakari eta berri juridikoen kronika, elkarrizketak, euskara juridikoaren gaineko lanak eta berriak.

21 emaitza

Datu-estatistikoak: