XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Arritzekoa al da gañera orrenbeste tiratzalle biltzea, iskrisiorik ezertxo kostako ez bada?.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta aditu detanez, argi bakoitza 40 durotik gora kostako da.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Amerikein urhez josirik den batek, nahi du, zer nahi khostarik, mekanika horri ezar dadin emendio bat, eta, emendio haren indarrez, cherria ezpada jabiaren goustiala antolaturik jelkhi, tripot, lukhainka eta bestiak ez badira behar den gatzian, mekanikaren errota gibelialat utzul eta, kampoualat dadin bizirik sarthu zen zilotik.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 POLITO-POLITO apaindurik ibili nai eban Pantxike neskatilla lirañak kanako bost laurleko kosta yakon oyal (tela) eder bat erosi eban.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Baña aitaren agirika garratzaren bildurrez, kanea laurleko bat kosta yakola esautsen.

6. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

7. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Plaentxia-ko Sagar-errekakua, ez ordia duakua; beti izanda asko kostautakua plaentxiatarreri trukautakua.

8. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Garai artan otordu on bat lau errealean egiten zenduen. Jatena ez zan ea ezer kostatzen.

9. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Nik esan nezaizukena, auxe da: bazkaltzen ematea, kosta zitzaitan baño duro geiago etzitzaitala kostako, ta alaz ere, ez nuala egin nai izan, nere andrearekin lenbailen alde egiteko gogoa nualako, aiekin an lotuta egon gabe.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Dirua eskatu nuan gero ordaintzekotan, irixtea kosta zitzaitan, bañan azkenean, beste gauzak oi-diran bezela, ekiñaz eta aleginduaz, bear nuan lain eskuratu nuan, ea ara nola egun batean, nere laguntzaille guziei danen aurretik Apacha'ri, agur egin-ostean, nere etxera biurtzeko ibiltaldiari asiera eman nion; nere txango au zorionekoa izango zitzaidalakoan negoan, eta alaxen izango ere zan, deabruak nik ezertxo ere ez nekiela bere trastekeriak nere etxean eta nere andrearekin egin ezpazituan, ni kanpoan egon nintzan bitartean.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Asko kostatako lana, baiña lan ederra!.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Pentsatzen ondo jarri ezkero
oiek eriotz tristeak,
Nolatan eztu penik emango
bizia ola uzteak.
Oso sarritan ditu okerrak
batak ezpada besteak,
Arrantzalien txanpon bakarrak
eztira gutxi kosteak.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Zenbat kostatzen zaigun Agur Mari batek duan indarra sinistea!

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Laboratorioak eta maisuak dirupilla izugarriak kostatzen dira, Ta errialde txiro edo txikiek orrelakorik pentsa ere egiteko, naitaez beste erriekin batartu bearra daukate.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Amaika kostatako elizagintza Arantzazukoa.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Amaitu gabe ere, egindako erdi edo oñalde ua gaur egiten jarrita, 6 milloi pesetatik gora kostako litzakela zesaidan arkitetu batek.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Ordun 60.000 kosta zan.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Eta adaptazio edo egokitze oiek egiteak beti ematen du min, eta kosta egiten da.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Dirua ez omen da irabaztea zenbat kostatzen den probatu artean behar bezala estimatzen.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Asko kostako zayo pausu ori... eta ortan badu merezimentu.

21. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Zonbat gau gosta othe da holako lana?.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da behar ere etchalde ttipirik: sobera gostatzen dira; eta tresna onenik ez dute emaiten. Lur guziak behar dira elgarretarat eratchiki, eta langile andana baten gemendio ezarri, gobernuko enplegatu bat gidari. Hola tresna berriak baliatzen ahalko dira.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Politika horrek izena zuen erdaraz: politique de l'équilibre européen. Horren arabera, Europako erresumek hein bertsua atchiki behar, denen kukuluan egon zadin Angleterra. Orduan, Angleterra Frantziarekin eman-eta, denek beharko zuten heien aintzinean belhaunikatu: ez zuen Nasser batek balentria haundirik eginen, edo ongi gostako zitzaion denbora hetan.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Eta zer estazione sainduak ez ditugu kurritu! On dugu segurki Jesusen oinhazeez orhoitzea, jakiteko zer gosta zaizkon gure bekatuak, eta jakiteko ere ez gaudela elgarretarik berech, ez ongian ez gaizkian!

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Guztiz erraza, diño abadeak; bapere minik egiten eztaben osagarria, ta gañera utsik emongo eztabena; baña ori bai, diru askotxo kostako jatsu

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Arduraz beterik dago ta jakin guran, Gernika'n bizitea zenbat kostako litzakion, jenteak zer egiten daben.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Merkia da, berrehun pezta kostatu zait.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 5. Au dana zenbat kostako dan neurtu daiteke gitxi gora-bera.

30. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 Berehala gaia aldatzen du: LURDES.- Asko kosta al zaizu lekua aurkitzea?.

31. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Aipatutako bailaretako lehiaketara beren ganaduak aurkezten dituzten baserritarrak 240 izan dira; horietatik batzuk garrantzi haundiko sariak jaso dituzte dirutan, Gipuzkoako baserri horietako txokorik nabarmenena beteko duten asko kostatako trofeoak ere bai.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 Horrek esan nahi du ezen gehiago kostatzen dela gorputzak higi erazten hastea, higituz daudela higi erazten irautea baino.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 Beste era batetan esanda, soldadura hotzak apurtzea (pausagune erlatiboan egonik) geroko higidura erlatiboa mantentzea baino gehiago kostatuko zaigu.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Nahita ere kosta egiten da lagun onak ahaztea.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Dena den, ondo kostatako aurrerapena izan da arlo honetakoa, gaurko zailtasunak direla medio, hala nola: enplegua sortzea zailtzen duten kuota enpresarial handiegiak, gaixotasun, zahartzaro edo langabezia, etab.engatiko gastuen egundoko igoera.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0040 7.- Martin Zabaletak, Everest menditik itzulitakoan, han arnasa hartzea asko kostatzen zitzaiola esan zuen.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 4.2 Erromatar Errepublika a) Ez zuen inoiz 1.500 drakma baino gehiago kosta ohi zen esklaburik erosi, zeren ez bait zuen jende delikaturik nahi, baizik gizon azkarrak, lanerako gai zirenak eta itzain onak maite zituen.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Horregatik zenbat kostatu zaien etxea galdegiten die Robertok:- Diru asko eskatu al dizuete? Ferminek, gora begiratuz eta ikaratua, kostatu zaiena esaten die:- Hiru miloi eta bostehun mila pezeta.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 Zenbat kostatu zen?

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 9. Luzeran 6,36 metro eta zabaleran 4,56 metrotako egongela bat aldeko 12 zentimetro dituzten baldosaz estali nahi da, ehun baldosak 4.842 pezeta balio dutelarik eta jartzeak metro karratuko 625 pezeta, zenbat kostatuko da guztira?

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 10. Luzeran 10,85 metro, zabaleran 7,75 metro eta goieran 3,95 metro dituen egongela bat zuritu nahi da, metro karratua 650 pezeta kostatzen delarik.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 Bainan ate eta leihoen azalera, 18,50 metro karratu izanik, zenbat kostatuko da zuriketa?

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 11. Soro karratu batek inguruan 186 metro ditu eta 3.252.024 pezeta kostatu da.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0020 Aurki ezazu zenbat kostatuko den metro kubikoak 3.950 pezeta balio baditu.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 Aurki ezazu gainontzekoaren balioa, metroa 650 pezeta kostatzen delarik.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0062 6. Dendari batek mahas-pasa kopuru bat saltzerakoan, berari kostatu zitzaion baino % 22 gehiago eskatzen du bainan erdi ustelduak zeudenez gero, berak eskatzen zuena baino % 10 gutxiagotan saldu behar izan ditu, eta salmenta honetan 9.800 pezeta irabazi du.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 60. Buruz egiteko.
a) Hamar egunetan mila bederatzirehun eta berrogeitamar pezeta irabazi du, zenbat ematen diote eguneko?
b) Laranja-dozena batek 36 pzta. balio du, zenbat kostatzen du laranja bakoitzak
c) Pertsona bakoitzari lau duro eman behar badizkiozu, 120 pztarekin zenbat pertsonei emango diezaiokezu dagokiona
d) Hamabi botila dituen kaja batek 240 pzt balio badu, zenbat balio du botila bakoitzak?.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 d) Ikatzez ala elektrizitatez berotzea berdin kosta dadin, kW. haren prezioa.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0093 Horrek esan nahi du ezen gehiago kostatzen dela gorputzak higi erazten hastea, higituz daudela higi erazten irautea baino.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0157 1976. urte honetan bizitegi batetan, KW / ordua 5 pezeta kostatzea gehiegi iruditu daiteke, baina hala ere neurri berau erabiliko dugu, garbiago delako eta kasu askotan benetako ere gertatu daitekelako.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0046 Esaera honek zera esan nahi du: erraz ikusten ditugula besteren okerrak, baina asko kostatzen zaigula geureak aitortzea.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0046 Esaera honek zera esan nahi digu: denbora luzeko lan guziak, ttipienak badira ere, asko kostatzen zaizkigula egitea.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Auskalo zenbat kostatuko zitzaion mahai hura erostera joan izan balitz!.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Argitaletxearen zuzenbidea aurkitzea kosta zitzaion, inork ez bait zion haren berri eman nahi, baina aurkitu zuen.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Eta igerilarientzat, berriz, txarrak, gehiago kostatzen bait zaie ur hauetan aurrera egitea eta errekorrak lortzea.

56. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Gure bihurritasun bizia gorespen sentikor hutsal batekin konfunditzen dutenek, guztioi (epailari eta epaitu) sakrifizio asko kosta dakigukeen akatsa egiten dute.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Eta diru mordoa kostatzen duk.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Ametsei asko gostatzen zaie nahastuak izatea baieztatu zuen EOMak, oso bakarrik sentitzen baid dira beren ontzietan.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0022 Proxpero gizarajoak agudo ikasi zuen, baina ondoren zetorrena esaten ikastea ederki kosta zitzaion: .

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 19- Esna zaitez, Eneko Enekori asko kostatzen zaio ohetik jaikitzea.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Zenbat kosta izan zitzaizuen? - Ez asko! - Zenbat, esan! - Hamabost duro.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0049 Behin etzanez gero, izugarri kostatzen zitzaien zutik jartzea.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Hala da, gizon arrotza, hala da! Baina, zuk ba al dakizu gaurko zoriontasuna zenbat kostatu zaion herriska honi?.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Irrimurrika maitakor bat ezpainetan ederki kostatakoa, eta zer eta kantari jardun zitzaien amona bilobei:.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Neri asko kostatu zait.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Nik kale egiten banion, esan zidan firmaren azpian, kostako zitzaion apur bat urak onera ekartzen.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Kostatu zitzaion, baina azkenean lasaitu zituen barrenak.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 O Arkadii! Asko kostatuko zitzaidan esatea.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 AITOR GABE BARKA 7-XI-1974 Holakorik ba ote ditakenetz: zer, gu betidanik usatuak bekatu guzien xehe-xehea aitortzen kofesategian, eta zerbait gostarik, ez baita nehorentzat goxo bere hutsen gizon bati agertzea; eta horra nun Lurdeko beilan, urriaren 20-ean, jaun apezpikua bera buru, batere kofesiorik gabe, atsoluzione bat eman duten, briu-brau, han ziren guzier: hots, aitor gabe barka!

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Neure bizitzako unerik zailenak hauetxek dira, goizean jaiki beharra dagoenekoak, biziki kostatzen zait jaikitzea, baina gero dutxa hartu eta berehala konpontzen da dena.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Ene Mattin maitea, gostatu zitzaion gero... izerdi eta ahalegin, baina gosta eta guztiz... ez al gara ondo bizi izan?

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Baina Koxme ez zebilen oso prestu Axentxiori anaiak izkutatutakoak ezagutzea zenbait kostatu zitzaion kontutan hartuz.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Eta azkenean, hauxe okerrena, geure kontzientzia bueltagabea galdu, hainbeste mende kostatu eta gero.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Eta bazen zerbait aitak, zinez, niregatik egin zezakeena, gainera deus ere kostatuko ez zitzaiona.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Familia honetakoak, kaletarrak ez izanez gain, buztinezkoa dugu mihia eta kosta egiten zaigu askatzea.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Izugarrizko pelmada eman behar izan nuen; inoiz ez zitzaidan gauza bat lortzea hainbeste kostatu... baina, azkenean!.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Gau hartan, Itziar-i ezezik Juleneri ere, asko kostatu zitzaion lo hartzea eta oraindik zailago egingo zitzaion etxeko sarrerako ate haundiaren zarata entzun zuen unetik.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 - Gurea egina dago. Kosta da, baina denak du bere bukaera.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Gainera, asko kostatu zait gonbidapena lortzea.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Medikuek batzutan gure gorputzaren beste atalak marrazten dituzte, eta mapa hori oso interesgarria irudituko zaizue agian, baina esaiezue medikuei saia daitezela haur baten gogamenaren mapa bat egiten; kostako zaie; izan ere, oso nahasia izateaz gain, jira eta bira dabil gelditzeke.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0067 Orain kilowatt batetako zelula sistema bat 300.000 dollar kostatzen bada, hurrengo hamar urtetan 500 dollarretaraino merkatuko omen dira.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Gezurra dirudien arren, kostatu egiten zaie albisteak beren gurasoek ulertzeko eran erredaktatzea.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Asko kosta zitzaion konsegitzea eta orain ez zuen nahi berriro galdu, gizon normal bat izatea.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Baina, ikuspegi sozial eta prebentiboko medikuntza lortzea kostako da, kostatu!.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0113 Asko kostatzen da, behintzat, sinestea, Madrilen kontzesioak inoiz hartaraino ailegatuko liratekeenik, euskal Aginpide autonomoa halako dinamika bat desarroilatu ahal izateko egitamuz eta fakultatez hornitzeraino, non berez eta beregainki euskal arazoa berak burubida lezan.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Eta halere nahikoa kostatzen zitzaien! Urteak joan, urteak etorri, gauzak aldatzen joan zaizkigu eta jende kopuru politak bereganatu du euskara, beste askoren harriduraren aurrean.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Kosta zitzaion Stalin eta Pragako zanpaketa kondenatzea: marxistek berek egin eta gero gaitzetsi zuen berak ere.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Zerbitzua hasi zenean, Enpresak zortzi bultzi itxi zeuzkan, bakoitza 3.350 frankotan erosiak, sei ireki 2.150 frankotan eta hamabi bagoixka 340 frankotan, halaber 21 mando eta 12 zaldi, danera 21.611 pezeta kosta zitzaizkionak.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Eskolaurrean irakasleak galdera bat egiten dienean umeei, asko kostatzen zaie erantzun osoa ematea eta irakasleak lagundu behar die erantzuna sortzen: hau izango litzateke errepikatze lana.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Disoluzio saturatuena diluituz doa eta diluituena saturatuz, joera guttiagotu egingo da: disolbatzaile partikulei gehiago kostatuko zaie beste aldera joatea, presio bat gainditu behar baitute.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 (Kosta egingo zaie ikasleei aldaketa hau egitea; nahikoa izango da idatziz egiten asmatzen badute).

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Nolanahi ere, ez zaigu asko kostako hobeto, eta baita merkeago ere, egin ditzakegun bide asko aurkitzea.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 - Hobeagorik gostako zaizu....

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0261 Baina kostako zaio inori honenbeste estelekin beste bat topo egitea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Ura garbi litekeela? Bai, baina Erresuma Batuetan ur-garbiketa 25 mila miloi dolarretik gora gostatuko omen litzake, hots, Frantziako 1971-ko presupostu osoa hainbat.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Nik ez dakit San Bizente Ferrer-ek bere garaian zer predikatuko zuen Arrasaten, bost mende igaro ondorean aipagarria izateko; baina, dena dela, orduko mondragoarreri kostako zitzaien hamabosgarren mendean ezagutu ziren emakume ereslari haiek bezalakoen abots eztia eta egoki agertutako esaldiak entzutea.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 26 baserrietako kontuak aztertu eta, bataz beste jota, ematen duen ondorioa hau da: Emaitza / Zenbat kintal denera / Zenbat kosta peztatan / Kostu guztiaren % zenbat / Belarra (belazekoa)/ Sorobelar / Alpapa / Harbia / Erremolatxa / Artaberdea / Negubelarra / Barazkiak / Danera.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Beste alderdi txar bat ere badute lan-istripuek: zenbat eta zenbat diru kostatzen zaizkigun.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0045 - Asko kostako zitzaizun bada?.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 Honez gainera, kosta zitzaidan taldea neuk nahi bezala osatzen, eta infernuko etsai asko sartu omen nuen; hala aurpegiratu zidaten.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Txapela txikia du, 2,5-5 zm.zko diametrokoa, koniko, ezkila-forma edo ganbil, erdian diti nabarmengarria erakutsiz, beherantz ertzak tipikoki biratuak, hezetan, marroi-gorrixka kolorekoa eta lehortzean lasto-hori edo okre-hori kolorekoa, maiz ur-galtze eraginak erradial xingol ilunagoez horniturik edo erdia marroi-gorrixka kolorez, denbora gehiago kostatzen baitzaio ur galtzea.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Muntaketa katea klasikoek emaitza ona lortzeko ahalbidea ematen dute produktu bakar bateko kantitate handien fabrikazioari zegokionean, baina beren malgutasuna nulua edo oso mugatua da; ondorioz, kostatu egiten zaie bilakaera teknologikoarekiko egokipena.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Bestalde, gauez lo hartzea kosta egiten zaie, deseroso aurkitzen bait dira.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Zezen bakoitza 2.56O erreal kostatu zen eta toreatzaileak 34.480 erreal.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Zalduendoren zezenkoak hil zituzten, itzaletik ikustea 2 pezeta eta eguzki aldetik 1`5 pezeta kostatzen zen nobillada hartan.

106. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0273 - Beharrik, kostatuko zaizu gutxienik hogei milla duro aita patentatzea.

107. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Oien esankizunak
egiyak al dia?
nik ez diyot artutzen
gauz orri fedia;
bakoitzak beria,
esan det neria,
arako biria
nondik da ordia?
kosta bear zaiote
billatutzia!.

108. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Asko kostatu zait zakutik irtetea; oso normala da, ez baita mugitzeko gogo aundirik izaten; logalea eta nagitasuna nagusi.

109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Beste zembait gauza egoki ere, esaten dio Otaegui-ko On Claudiok Euskal-erriaren zuzendariari, baña uste det asko dala ezarri dedana, ezagutu dezan irakorleak, nola egin dan iturri ori, nondik ekarri dan, sembat kosta dan, bere bendizioan izan ziran pestakin.

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0015 - Ondo kostata ikasia det nik erdara; bai kosta, baiña bai ikasi ere, (...).

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Kostako zaien, neska, Prusi'ko mariskal guztiei, askapenik gabeko korapilloak askatzeko i bezain trebeak izatea!.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 - Kosta zait Jauna, konfiantzara ori irabaztea.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 1901`gn. urtean 65.000 pezta kosta zan.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Luzea zan, luzeegi ain zuzen, 33,33 metrokoa;13.000 kilo zan guztira ta 65.000 pezta kosta zan 1901`gn. urtean.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Zer zedukan eliz-gizon onek ainbeste kostatzen dan pardela saltzera gizonak arrapalan erakartzeko?.

116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Ez zan beintzat gutxi kosta sendikeria Elizatik ateratzea.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Baiñan egiazko eta benetako arrazoi mardul bat gabe ez zuten, mendi gogorrak-zear ainbeste lan neke ta diru kosta bear zuan biderik egiten.

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Paper zarretan, Jazinto del Rio jaunari, maestro en hacer órganos deitzen zaio (29) Azkoitia. Udaletxeko Agiritegia: Ibidem. VII'gn Paper Xorta 12'gn zenbakian. 1.100 dukat kosta zan.

119. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Urte bat osoa kosta zitzaio pixke bat sendatzea.

120. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0003 Ezkila ere kexu ginuen: inprimatzeko tresna azken hatsetan... Zer egin? Gelditu? Gosta dena gosta, tresna berri bat erosia izan da.

121. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Aitor dezagun ongi jalgi zela gostaia gosta: hamar bat urterik barne, bilatzen zituen ontasun gehientsuak batetaratuak ziren haren eskuetan, Jean-ek beretu Topetia salbu.

122. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 zenbait pundu nahi-eta-nahiezko direnak, eta denok onartzea ez litzaiguke hainbeste kostatuko.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Kostatu al zitzaizun mundu honetan sartzea? Noizbait pentsatu al zenuen uztea? Kostatu ez, baina etxetik atera behar izan naiz eta hori izan da gauzarik gogorrena.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Kostatu egiten da zeren hemen dituzu lagunak eta familia.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Bizitzea hainbeste kostatu eta hiltzea gehiago.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Biztutzea ez da gutxiago kostatuko.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Zoritxarrez, kostatuko zaio, hor, sua, kalean baino gehiago bihotzetan baitago bizturik.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Euskara duen herriari horregatik eskatzen dio bere hizkuntza bere inguruko guztiei trasmitatzeko, euskararen ekintzaile izateko, Euskal Herriak duen baliorik haundienetarikoa ezer kostatu gabe, heredentziaz, hartu duelako, milaka eta milaka egonik Euskal Herrian suerte hori eduki ez dutenak.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Arratsaldeko ordubi t-erdietan, merkatu plazan, bazkari herritarra: patatak Errioxako modura, txahal-raguta, budina eta kafe, ardo eta pattarrak, dena 650 pezeta kostatuko delarik.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Dena den, martxan jartzea hirurehun milioi dolar kostatuko omen da.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Astelehenean Jaurlaritzako antzerki laguntzak bideratzen dituenari tokatu zitzaion aurpegia emateko txanda, eta baita ondo egin ere. Zuen aurpegi gogorrarekin ez zitzaion gehiegi kostatuko.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Nekazari zahar ez-ikasien artean gauza berririk egiten hastea asko kostatzen da.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Aitortzen dut oraindik ere instituzio ofizialaren ordezkarien aurrean egonik, hartzen duten jarrera eta itxuragatik edo, kosta egiten zaidala, instituzio publikoaren kredibilitatearen islada izan behar dutenen aldetik, bere esanetan, bere jarreratan, intentzio txar eta maltzurkeriaren ezkutatze bat besterik ez ikustea.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Baina agiri agirian egoan, berari asko kostatzen jakona.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Naparruan emen baiño geiago ez da kostatzen esnea sortzea.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Beste zonetan geiago kostatzen dala? Baita koipe geiagoko esnea artu ere, eta ematen dan prima de calidad-ekin geiago berdintzen da.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Orain baiño leenago gaizki baldin ba`zeuden nekazaritza, salerosketa ta lantegiak, a zer-nolako jipoia artu duten uroldearen erasoz! Leen eziñean zebillen Euskalerriari ederki kosta bear zaio burua jasotzea.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Aurten, ihiziko permisa 60 libera (berri) gostako da eta ez da departamenduan baizik bali izanen.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eta huna nun hoinbeste egun txarren buruan, hoinbeste gostaia zitzakon ofizioaren fruitua haundizki saristatua ikusiko duen.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bertze haitada batez egiteko utziak ukan dira geroztik: Lattianeratekoa, uste baino gehiago gostatzen delakotz, eta Etxegaraitik Agerrerateko bide sartzea, hau ondoko egunetan hor gaindi ezarri behar diren urbidengatik, arrimatu orduko funditua bailitake.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Meza ondoan elkarri agur egin genion eta ondo ohartu nintzen asko estimatu zuela Euskal Herriko beste egaletik Pirineo mendi altu haietaraino joanik ni han ikustea, hain zuzen ere ondo zekielako, noski, berari behin baino gehiagotan zenbat kostatu izan zitzaion beretzat mugarik ez zuen Euskal Herriko beste muturrera joatea.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Guri asko kostatzen zaigu geure maila igotzea geu bakarrik gaudelako.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Luzeran kilometro ta erdi eskaxtxo joten deutsoe eta egitea 5.000 milloe kostauko litzakezela.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Kostau jakon Abadeai amerikanoari sinistu eragitea, dolar areik ez zirala egun bateko irabaziak, ezbada atara zituen beste Meza esan bear zirala ta egunean Meza bat baño ezin leikela esan.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ezer kosta barik gañera.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 ¿Zenbat kosta dan?

147. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Bost urtekin bere utsegiteak onartzea umeari asko kostatzen zaio.

148. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Han zergak eta legarrak
dirade oso meharrak
Garesti bankan emanak
Guti gostatzen jesanak
Zinez gora saltzapenak
Guztien mend'erospenak,
Han denetan lantegiak
Txukunak eta garbiak.

149. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0074 Egia esatea hainbeste kosta jatan pasadizu haretan, zer gertatu zan eta zelan amaitu zan kontatuko dot.

150. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Kostatu jatan apur bat baino gehiago.

151. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Agia sartu goitti beraiño ... aga luse bat egurra, da an, an gora ixotzen dau ya puntaa, bestela egurra bota ta bota ta bota da sua beien, beien, beien kosta eitten da artu eraittia baiña aga lusia sartzen bara arekin ixotzen dau gora aguro; beoi ixotzen dabenien ba, bete dana egurrakin sulo ori dana, len esan dona suetxe ori, da ondo-ondo bete da artzen, artzen, artzen a eoten da, da atzea eskatu eitten dau arek, atzea bajau eitten da, esta? bajauria, bea puntia, atzea sabaldu, da atzea sartu egurra; olaxe euki biada, e, aik eta puxkat, e, seoi suetxioi ori beeti gora eoten danoi bete arte.

152. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... eske egurrei, egurra puntutara eruatia geixau kostatze san, e, a sulua eittia sea, lautaria eittia baiño ta; da gero, lurra ero sorixa, ba, bertan basuan etara be (...).

153. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Geroz gehiago kostatzen jatan okupaturik nengoela justifikatzea eta azkenean iritsi zen etorri behar ebala benenkien kinka. Inguruka ibili barik, bertsolaritza itzi egiten nebala iragarri behar zen.

154. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Txoka batentzat lan zaila, horrela asko kosta zitzaion bere hots leuna bere musikako maisuaren hots zoliaren tonura egokitzea.

155. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0006 Askok, kostatu egiten zaielako, baztertu egiten dituzte euskerazko irakurgaiak.

156. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Komentuari ordainketak egiteari itzi jakonean, honek bere ardurapean hartu eban burdinolearen administrazinoa, eta, berau konpontzea eta mantentzea errentea baino gehiago kostatzen zan ezkero, barriztu, konpondu eta salgai jarri eben.

157. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1693.ean, burdinolea amaitzear egoanean, euriak kalte handiak eragin ebazan egitura eta urtegian, eta hori dala eta, 3.000 dukat gehiago kostatu zan ha berreregitea.

158. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00085 Kostatu zait ateratzea.

159. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 Zurekin bizitzea hainbeste kosta zitzaidala eta... eta orain zeharo aldatu behar...

160. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 Kostatu behar zaidak bapo, beste bat honen erakoa aurkitzen.

161. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0042 (Kosta egiten zaio esatea)

162. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Eskolako arau asko onartzea kostatzen zaie, euren inguruan nagusi diren arauen aldean oso desberdinak direlako: ordutegiak, egutegia, elikadura-arauak, etab.

163. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Arreta jartzea kostatzen zaio; ulermenak hobera egin duen arren, lanak burutzeko jarraipideak ulertzeko eragozpenak ditu. Giza irudia irudikatzen hasi da (zapaburua).

164. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00015 Hasieran kostako zaio baina geroago eta trebezia handiagoa lortuko du.

165. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00069 Esfortzu apur bat eginez lau ahotsak bereizi ahal izango ditugu. Hori lortzeko nahitaezkoa da irakaslearen laguntza. Hori bai, zati honetan dagoen tempo aldaketaz ohartzea oso gutxi kostako zaio ikasleari.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 ...Ezpairik gabe, Mogelen lehenbiziko lana, 1800.urtean Iruiñean argitaratu zuena da: konfesio eta komunioko Sakramentuen gañean erakasteak... Lan hau argitaratzeko baimena lortzea asko kostatu zitzaion; batez ere Nafarroako Consejo Real-ean trabak jarri zizkioten; Baina Mogelek zer egin zuen? Madrilera jo.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 11 Hainbeste kostatzen al zaizue ondo hitz egitea? - 12 Nork agindu dizue hori egiteko? - 13 Aurten Bilbon geratzea erabaki dugu - 14 Ondo lo egiteko guxti afaltzea da onena - 15 Nori bururatu zaio autoa hor uztea? - 16 Carmeni poliki ibiltzea gustatzen zaio - 17 Horrela ez dago ezer egiterik - 18 Hondartzan igeri egitea atsegin du - 19 Elurra beharrezkoa da eskiatzeko - 20 Gehiegi edatea txarra da.

168. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0169 Euskaldunak direnak beti euskaraz egiten saiatzen ez badira, ez dakitenek ez dute euskara ikasteko motibaziorik izango, eta askoz ere gehiago kostatuko zaie ikastea jaiotzatik (etxetik) ez dakitenei.

169. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00025 c) Egun osoan martxan edukitzea kostatuko zaiguna (kW.h = 16 pta)

170. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 A) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaion.

171. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 B) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaion arren.

172. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 C) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaio.

173. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 D) Lortu du gainditzea, asko kosta arren.

174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00025 Gauzak ulertzea kosta egiten zitzaiola pentsatzen zuen nonbait, eta ahalik eta modu xinpleenean hitzegin behar zitzaiola. Zergatik halako jokaera bitxia?

175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00038 Sinestea kostatzen bazaizu ere, etxea jabearekin pertsonalki hitz egin gabe erosi nuela jakin behar duzu.

176. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Kosta zitzaidan ohartzen: haien begiek distira berezia zuten eta haien aurpegiak ezagunak egiten zitzaizkidan.

177. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0065 Oraindik kosta egiten zaidak, benetan, ulertzea...

178. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 Bizi-bizi zihoan arren, niri iruditzen zitzaidan Knoxen plantxari asko kostatzen zitzaiola Xucenera iristen.

179. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0027 - Bai, horrelakoren bat kostako zaik.

180. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0098 - Asko kostatu zaiok salatari bat ez haizela onartzea, esan didanez, kolpea burutua zeukaten hi agertu hintzenean...

181. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Gehiago kosta zitzaion errinozerontea topatzea, oso zabala bait zen kaiola hura, tartean zuhaitzak, txabolak eta aintzira txikiak zirela.

182. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 Ez zitzaien gehiegi ere kosta, nahiko gertu bait zeuden ordurako.

183. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00169 Dena den seme iruditzen zait
berekoia zu zerala
alfer alferrik hitzegitea
gauz honetaz behintzat dela
ofiziorik ere ez duzu
joango zera zu epela
eskolan zinen motela
ez zendun bukatu bela
izatekotan arrazoi pixkat
uste dut nik badutela
kostako zaizu irabaztea
jateko beste okela.

184. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Erantzutea kosta egin zitzaion Horaziori, pasiloetako murmurioetatik urrun, leiarren atzeko bugainbilea more baten gainean hegaka zebilen mandeuli batean baitzeukan itsatsita arreta, udako sargorian zapaldutako txiklea zapatapean itsasten den moduan.

185. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Horaziok zerbaiti erreparatzen bazion, kosta egiten zitzaion gero arreta handik erretiratzea.

186. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Kosta zitzaien, bai polito kosta ere, behin Palosko itsasartera heltzean, kaiola kalamuzko sokabilduez jaso eta ontzira jasotzen.

187. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00053 Ez kosta gabe, baina lortu nuen bularzorroaren kaku metalikoa askatzea.

188. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00152 - Kostako zaizu ni bezalako bezero finik topatzea!

189. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00011 Halere kosta egin zitzaion saileko bihurtzen.

190. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Hasieran, kosta egin zitzaion, eta eskuen martxa galtzen zuen.

191. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00060 Markosi kosta egin zitzaion pixka bat giroan sartzea baina behin brometan parte hartzera animatu zenean, eta ardo beltzaren laguntzaz, guztiz egokitu zen afariko girora.

192. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Hainbeste kostatu eta gero, sari guztiak neuzkan nirekin: lana, dirua, osasuna, ospea, eta azkenez, bere altzoan hartzen ninduen bakoitzean, munduan diren izate guztiekin eta, batez ere, neure buru terral honekin adiskidetzen ninduen emakumea.

193. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00069 Ez zitzaidan batere kosta ipurditik ematea, horren zain zegoela zirudien, hain irekia zegoen eze; baina, hondoratu nintzenean, bere ipurditxoa itxi egin zen eta estutu egin ninduen, inoizko plazerrik handiena ematen zidalarik; bera ere bihurrika zebilen, eta bere txilioak gero eta ozenagoak ziren; hazi-txorroari jarein nionean bere barnemuinetan, zerua buru gainera erori zitzaidala uste izan nuen, mazo..

194. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 - Nik, ez kostata eta ez kosta gabe.

195. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Zenbat kostatzen ote da pentsu zaku bat?

196. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0094 Etxetik ateratzea ere kosta egiten zitzaiola, eta hasieran gutxi baziren ere, gero eta gehiago zirela atzetik zihoazkionak, eta ez zutela harrapatuko, nahiz eta ahalegin guztiak egin.

197. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0079 Morgan gauza izan zenean (dexente kostatu zitzaion barre zoroa menderatzea), mangera niregana zuzentzeko esan nion, aurre-garbiketa egingo genuela (prelavado etxeko Zanussian bezala), eta han ihardun zuen margarita erregaitzen.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00122 Eta hauxe da, hain justu, gaur (ez garai hartan!) Jainkoaren beldur den bati gerta dakiokeena, Ir 4 irakurtzeari ekiten dionean: horrelako pasarte berezi batean kosta egingo zaio, hasieran behintzat, bere erlijiotasunaren antzeko sentipenak aurkitzen edota ezin izango ditu, inolaz ere, ikusi.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00149 Egun, gauzak erabat aldatu dira, eta komunikabideen bidez, gutxi kostatzen da hurbileko herrien artean mugitzea.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Ongi gabiltzak Koldo Tapia eta biok Bertsozale Elkarteko idazkari jauna eta ni, iristea kostatu zaiguk baina. Festival de la Décima Hispanoamericana delakora etorri gaituk. Gogoan al duk nire izaera largeak zenbat paper arazo sortu zizkidan hona etortzeko?

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Haragia bere lehenengo posiziora berehala itzultzen bada, badakigu ez dela deshidrataziorik. Berriz, jatorriko erara itzultzea kostatzen bazaio, lehenbailehen isurkinak: zukua, salda, tea, arroz ura, edo sueroa emango dizkiogu eta bizkor ospital batera joko dugu.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Ziur nago kapitalaren eskaria zentzu batean zorrotz mugatuta dagoela; alegia, ez litzatekeela bere eraginkortasun marjinala oso maila txikira jaitsi arte kapital-stocka gehitzea zaila izango. Honekin ez litzateke ulertu behar kapital-tresnen erabilerak ia ezer kostako ez litzatekeenik, baizik eta bere errendimenduak higadura eta zaharkitzeagatiko ahitzea pixka batean besterik ez lukeela estali beharko, arriskua eta trebetasun nahiz adimenaren jarduna estaltzeko marjina gehituta.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00184 Ikaslerik onenek aski erraz ikasten dituzte bi motetako hitzak H2ko testuak irakurriz, baina makalenei asko kostatzen zaie bigarren motakoak ikasten. Beste ikerketa batean autore horrek berak (1990) aurkitu zuen eta ohar egiten du ikaslerik makalenek askotan informazio-iturri bakarra hartzen dutela aintzat, ezagutzen ez duten hitz baten esanahia asmatu behar dutenean.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Kosta egiten dela? hori ezin zaio inori uka, baina maila horretan gaur egun inoiz baino hobeto gaude (ikerkuntza alorrean behintzat).

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Pentsa ezazue zenbat kostatuko zitzaion aita Larramendiri 1729an euskararen lehendabizko gramatika-liburua egitea.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Liburu hau idaztea, Freud-ekiko amistatea kostatu zitzaidan, berak ez baitzuen onartu ahal izan.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Hitzaldiak antolatzen dituen jendeari eta komunikabideetako zuzendariei sinestea kosta egiten zaien zerbait da hori, huntaz eta hartaz jardutea eskatzen baitiote idazleari, eta honek, proposatzen zaion gaiari buruz ideiarik ere ez duela argudiatuz, ezezkoa ematen badu, erantzuna apaltasun itxuratitzat hartu ohi da, edo kontsiderazio txikikotzat, pentsatu ohi baita, gainera, idazlearentzat, eskatzen zaizkionpare bat folio botatzeak ez diola gin-tonic bat edateak baino lan gehiago ematen.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00035 Gure oinarrizko arazoa da, gehiegi kostatzen ari zaigula onartzea gizarte plurala garela, iritzi askotarikoa: betidanik ekin diogula letra eta musika desberdineko kantak kantatzeari.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00050 Kosta zitzaidan pixka bat apaiz egitea, baina egun horretarako argituta neuzkan zalantza guztiak.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Pitxer bat Falernoko ardo, ehun denario erromatarretan saltzen zen; barrika bat Pontoko haragi gazitu, laurehun kostatzen zen; sukaldari on bat, lau talentu; mutil gazteek ez zuten preziorik.

211. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 Gure klasikoen maisua buruz-buru aurkitu zuenean, itzalgabe uzteko arriskuan agertu omen zen eta kosta zitzaiola estutasun hartatik irtetzea, J.M. Barandiaranek bildu zuenaren arabera, deabruak itzala galerazteaz arima gabe utz zitzakeanez.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Han hasi eta hemen eten, askotan dexente kostatzen da haria galdu gabe aurrera segitzea.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0081 Liburu bat erosi dut eta daukadanaren heren bat kostatu zait.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Bigarren Paris-Niza irabaztea aurrekoa baino gehiago kosta zitzaion.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Berkeley-ek, aitzitik, bestelako hau gogorarazten du: nozio abstraktuak osatzea lan handia eta konplexua gertatzen zaio haurrari, agitz kostatzen zaiolako.

216. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00033 Kosta zitzaion itza ateratzea.

217. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00113 Berari kostatakoa ta beste milla duro geiago esan.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0062 AEKanpadaren sarrera 3.000 pezeta kostatzen da.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Chiracen arabera, aldiz, 37ko lanorduak ez du enplegurik sortuko, salbu 230.000 inguru funtzio publikoan eta hauek 50 miliar libera kostako zaizkio Estatuaren kontuei.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Ale bakoitza 750 pezeta kostatzen da, eta urtebeteko harpidetza 4.000.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Aurtengoan 4.725.000 pezeta kostako zaio Udalari

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Honela, aurtengoan 4.725.000 pezeta kostatuko zaio alkatearen liberazioa Udalari baina hurrengo urtea osoa izango denez eta igoera kontutan izanik 6.700.000 pezeta izango dira guztira Udalak ordaindu beharko dituenak.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Illeroko alokairuak (errentak) 100 pezeta inguru kosta lezaizkiekete angotarrei; aurrerantzean etxabizitza-arazoa oraindik geiago okerragotu ez dadin, neurri gogorrak artu bearko ditu Gobernuak: Langilleen aloigeratik 15% errentatan kentzea, esate baterako (orain 1'2 bakarrik txautzen dute orratik).

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Proiektu alternatiboa ofiziala baino 272 milioi pezeta (15 milioi libera inguru) gehiago kostako da, Lopez Borderias Herrilan sailburuak jakinarazi zuenez.

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Jaitsiera hauekin, super gasolinak litroko 96 pezeta balio izango du abuztuaren 4era arte, Gasolina arrunta 92 pezeta kostako zaio kontsumitzaileari eta berunik gabeko erregaiaren prezioa 94 pezetakoa izango da.

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Ez zait sosik kostatu, esan zidan irribarre lotsati batez.

227. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hondorako bidea hartua dugu, ederrak gostako baitzaizkigu hortik ateratzea eta oreka berri baten atzematea.

228. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ez da berez etorria, zerbait zerbait gostaia da.

229. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Ikastetxe konzertatuetan jantzien gastua gehitu behar da eta hauek beste 30.000 bat pezeta gehiago izan daitezke (garestienak 80.000 pezeta kosta badezeke ere).

230. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Holako kondaketa, ez idurika, ainitz gostatzen omen baita...!

231. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Parke au ez dau subenzionatuik, 2.015.989 pzta gostatu da eta hemendik millon erdiyo zorureko izendu da.

232. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Inguben zaillen jendiek abar batzuk hartu eta suba hiltzen seyetu zien, bonberuei de otsein zakiyuen beya asko gostatu zakiyuen berta eillatzia. Hala de, lur dena busti zubien, bidian bestaldia ez pasatzeko.

233. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0008 Hori da emakume askok aipatzen dutena eta kosta egiten zaie bat apartatzen.

234. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Sakrifizio handia da goizean goiz jaikitzea eta entrenatzea, baina ez zait hainbeste kostatzen.

235. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Hori kosta egiten da, baina ni ohituta nago.

235 emaitza

Datu-estatistikoak: