XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0056 4. Kondaira-Lurralde bakoitzari dagozkion eta Autonomia-Estatutoaren 41.2.d) Atalean adimugatzen den Erresumarentzako orotariko Kupoa osatzen duten Erresumarentzako Kupoak indarrean dagoen Ekonomia-Itunean jarritako arau eta bideen ariora izendatu eta hainbatu ondoren, Foru-Diputazioek dagozkien ordainketa-manuak egin eta Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak orotariko Kupo hori Erresumari ohartemandako epetan ordaintzea egingo da, Jaurlaritzaren arioz nahiz Foru-Diputaziotako batek eskatuta egin daitezen atzerapenen-eskea kaltetan gabe.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Hala ere, 1981.garreneko Kupoak urte osoa hartuko du.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 3. Estatuari ordaindu beharreko Kupoaren behin-betiko likidapenetik letozkeen zenbatekoak, 4. artikuluan aipatzen diren behin-betiko kenketei dagozkienak alegia, ihardunean dagoen ekintzarako aurrikusitako emanketen kalkuluan konputatuko dira.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00014 Ez gara, ordea, artikulu honetan bidezko kupoa kalkulatzeko erabilitako metodologia arakatzen eta azaltzen hasiko, beste gauzaren artean, orain Gernikako Estatutuarekin, kupoa kalkulatzeko modua aldatuko baita (19).

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 a) Kupo garbia.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Kupo honetaz ari nintzela, honela nioen nik, arestian idatziriko artikulu batetan: Kupoaren neurketa honoko eran egiten da: a) Zergen bilketa (bururatuena alegia) zenbateko izango den kalkulatzen da eta horri deitu ohi zaio kupo orokorra edo gordina; b) era berean, Arabako Diputazioak Estatuaren partez egiten dituen gastuak estimatzen dira (gastu hauei konpentsagarriak deitzen zaie);

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Horregatik Arabako zerga bururatuetan partzialak bateratuz kupo gordina emango dutenak Estatuaren eta Diputazioaren arteko zuzeneko negoziaketaz finkatzen dira eta beraz kupo gordina, Diputazioaren sarreren bidez finkatzen dela esan daiteke.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Eta horregatik ere, gastu konpentsagarriak Diputazioak Estatuaren partez hornitzen dituen zerbitzu publikoen konpentsazioak dira, eta kupo gordinari kenduko zaizkio.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Sarreretan oinarritutako kupo batetik gastuetan oinarritutako batera iragaten da.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 KUPOA (Gizarte-Segurantzako Zentruak) Mediku bakoitzak esleituak dauzkan Osasun-Asistentziarako eskubidearen titularren (kartilen) kopurua.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Euskal Autonomi Elkartearen Kontzertuan ere eragipen nabaria izan zuen: Eusko Jaurlaritzak BEZen negoziazioa arrakasta handi bezala azaldu bazuen ere, euskal Administrazioaren kudeatze-ahalmena eta Kupoaren mozkina gutxitu egin ziren.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bakerako hitzarmenean, kupoa, Ertzaintza, autodeterminazioa, Nafarroa eta abar hizpide eta erabakigai diren bezalaxe, Euskal Eskolaren gaia planteatu dezatela eskatzen diegu alderdi politiko abertzaleei esan zen Ikastolen III Biltzar Nagusian, manifestaldiaren helburuak zehazterakoan.

13. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Anekdotaz oroitu naiz Imanol Muruak kupoari ezezkoa eman dionean.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Kupoaren gorabeheretan ez dugu tutik ere ulertu.

15. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Oraintsurarte hauek gauzok kontatu be ezin litezkeen egin, kontetea be pekatua zen, gaur graziak ez dagoela lehengorik, orain abadeak be ez diote mirarik egiten honango kontuak konteteari, batzuk barre be majo egiten dute, orain, jakina, kontetea da gauza bat eta egitea beste bat, ze gaur be txarto dagoena txarto dago, gaur ez dakit ba lar ez ete den pasatu jentea bestera, jakina, askori kupoa denpora baino lehenago betetan zaie eta gero ez dago dibortzio eta pestekeria baino besterik.

16. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 Horren gostea aldatzea ekar dezan zenbatekoaren nahiz egitekoen aldetatikako ezein aldakuntzak, Foru-Diputazioen gain uzteko, Ekonomia eta Herriogasun-Ministeritzaren onarpena eta itundutako 87.885,74 miloe pesetako behin-behingo Kupoan ordaina izatea beharrezko izango ditu.

17. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 5.- Erresumarentzako Behin-behingo Kupoak 87.885,74 miloe pesetakoa izan, eta Ekonomia-Itunean ohartemandako Arabako Kondaira-Lurraldearentzako ordainak behin-behingorakoan 1690 miloe peseta jotzen dutela adieraztea.

18. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 1.- Aurreko 18garren Atalaren lehenengo zatiaren a) txatalaren gai diren Ekonomia-Itunearen eraentzatikako dirueskuraketak, Erresumari ordaindu beharreko kupoa kendu ondoren, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren eta Koodaira-Lurraldeetako Foru-Ogasuntzen artean banatuko dira, azken hauek lehenengoari egin beharreko ekarketak Lege honetan jarritako arauen ariora zehazten direla.

19. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 1. 1995eko ekitaldi ekonomikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak abalak eman ahal izango ditu Herrialdeko Aurrekontuaren (Aurrekontu Orokorra ken Estatuarentzako Kupoa eta Euskal Autonomi Elkartearentzako Ekarpena) %10eko mugara bitarte, 17/1990 Foru Arauak xedatutakoaren arabera.

20. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 2. Modu berean jardungo da Autonomia Erkidegoak behin-behineko kupoaren kopurua zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk ez baditu uzten. Hala gertatuko balitz, kupoa dagokion kopurua beste handituko litzateke.

21. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 1. Hasiera batean eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango diren zehazteko, Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko dira kontuan, kasuan kasuko urterako onartutako aurrekontuak.

22. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra izango diren ezberdintasunak ezberdintasun horiek gauzatu diren urtearen hurrengo urteko behin-behineko kupoan gehituko dira algebraikoki.

23. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 2. Ekonomia-datu zehatzak ezagutu ondoren, egozpen-indizeak finkatu eta kupoa nahiz egin beharrekoak diren konpentsazioak kitatzeari ekingo zaio.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Modu horretara, abuztuaren 37/1997 Legeak ezarri du kupoa kalkulatzeko metodologia, 1997-2001 epealdirako.

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Lehenengo urtean (1997an) Euskal Autonomia Erkidegoak ordaindu beharreko kupoa 113.906 milioi pezetakoa izan da, eta zenbateko hori oinarritzat hartuta, hurrengo urteetakoa urtero eguneratuko da.

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Desorekak saihesteko, Kupoaren sistema ezarri da.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Lehendabizi, kupoa ordaindu behar da, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen artean banaketa egin behar da.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Bestela esanik, kupoa ordaindu ostean lurralde historikoek bildu duten diruaren %67 Jaurlaritzari eman behar diote.

29. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18510 1997ko maiatzaren 27an bildu zen Kupoaren Batzorde Mistoak Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Ekonomi Ituna aldatzeko erabakia sinatu zuen, gero Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietan berretsi zena.

30. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 h) Espezie bakoitzeko gehienezko kupoa 20 hegazti burukoa izango da.

31. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 i) Kupoa behin betez gero, hari dagokion haizugoa Baso Zerbitzuan sartuko da, atzekaldean kanpainaren ondorioak eta gorabeherak adieraziko direlarik.

32. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1575 Ertzaintzak izango dituen lansariak Eusko Jaurlaritzak erabakiko ditu, Kupoaren Bitariko Batzordeak horretarako egin ditzan diru-izendapenak kontutan izanik.

33. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Epaimahaiak, Gizarte Kontseiluak Sail bakoitzari izendatutako kupoaren barne, Lankidetza Bekak esleitzeko proposamena egingo du 1993ko azaroaren 15a baino lehen; lortutako azken puntuaketaren hurrenkeran agertuko ditu, egon daitezken berdinketak ebatziz.

34. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Miguel Sanz lehendakariordeak atzo azaldu zuenez, benetan zaila izango da HBrekin ados jartzea, talde abertzaleak Madrili ordaindu beharreko kupoaren murrizketa proposatzen duelako.

35. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Jakina da HBk bere zuzenketan kupoaren murrizketa proposatzen duela eta ez dut uste PSOEk Madrilean baimena duenik kupoa 10.000 pezetan (500 milioi libera) gutxitzeko.

35 emaitza

Datu-estatistikoak: