XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Laborari biziak
ez da dudarikan.
Badu bertze gozorik
gure baserritan
Chuhurki ta chimenki
antche bizirikan,
Bakotcha bereekin
batasun anditan.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Eta baitiote, gure laborariek behako bat ere sekulan emaiten ez diotela holako ikusgarrieri Piarres ikus ziteken han, michteriozko gauza heieri beha, luzaz egoki....

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 J.Bte Althabe, bilzar-lagun zenak, hitz ahalaz garbi horiek gure bilkhurarat hel-araziz, Euskal-mintzairari egin dioen laguntzaz bertzalde, bazituen lehenagodanik bi liburutto euskaraz argitaratuak: bata 1900 garrenean, Ciberouco botanika edo lantharen jakitatia, eta bertzea,1904 garrenean, Houn-kaillu berrien enthelegia Ciberouko laborarier.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Laborariek berek ez omen dituzte maite Libertatea eta Egalitatea.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Badu zortzi edo bederatzi urte Eskualduna saltzen dela igande guziez herri guzietan, bakarra sosa, laboraririk xumeenek eskura baitezakete eta irakur.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Lur ibilietan baizik ez da heldu landare hau eta laborariek ez dute maite, aise nausitzen dena baita.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Nola galdegin minichtroer sokhorria, kabalak hiltzen dituztenian marechalaren ordez- Laborariek kabalak hiltzen dituztenian marechalaren edo beterineran manuz, kabalek eztula dutelakotz edo tuberculose, beharko dute hiru hilabeteren barnean, galdegin minichtroari gobernamenduak emaiten duen sokhorria edo indamnitatea.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Beraz, izan erne, laborari maiteak.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobra paga ditake diruz edo lanaz Laborariek, khasik guziek, lanaz pagatzen dituzte manobrak.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 LABORARIER. Neguko uria

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 LABORARIER. Orratzetik harira

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta nola ongarria baita laborariaren lagunik beharrena eta hoberena, egia baizik ezin diteke izan huntara deraman lana hoberenetarik eta beharrenetarik dela; ez bada ere orotarik beharrena.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bizkitartean aithortu behar da iraurki eskasez duela ongarri guti egiten laborariak: guti hura ere ez baita ardura hoberenetarik.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gutiz gehienetan huntarik: laboraria, duelarik iraurkia, ez baitzako aski jarraikitzen hartarik eman dezaken ongarri guziaren egiteari; eta egiten duen ongarri hura ere ez baitu aski arthatzen; edo jakin gabez nola egin, edo dakien hura ere ez eginez.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zertara doatzi laborariak derabiltzan bertze lanak, baldin ez baditu ongarriak laguntzen?.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Dezagun beraz aipha zertan duen laborariak gehienik huts egiten bere ongarrian, ala gutiegi eginez, ala egiten duen hura eginez gaizki.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 LABORARIER. Galde berari bi hitz

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Baia ba! Laborariek errotik ereman zituzten ondarrak oro.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bereziki laborari anhitz beren alhorretan, eta mendietan artzain kazetarik irakurtzen ez dutelakotz ez zakitenak, harriturik omen zagozin goiti so.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 LABORARIER. Aro eta bazter

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Herriko laborari gaizoek milika dezatela erhi pututsa.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Laborarier. Ilhar.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egun hoitan irakurtu dut: ez lukela nahi laborariak bere arthoan sobera nahas-mahas: ilhar, khuia, beterraba, eta holako soberakinik.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Arrazoina du laborariak.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Laborarier. Ez barka lanari.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Negoziant ala industriariak baitira izanen azkarkienik joak, heiek kariotuko dituzte beren puskak; laborariak, nahi eta ez, emendatuko ditu beriak; hirietako langilek, ezin helduz, jornal gehiago galdeginen dute; emplegatu mota guziak hasiko zauzkigu, beren aldetik orroaz, paga goiti dezotegun.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Laborarier
ETCHEKO-MOLTSA.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta gobernamenduak ez badu laboraria orai baino lagutzenago urthe laburrik barnean Frantzia ogi bihirik gabe dukegu.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nombre handitan presentatu dituzte behiak gure laborariek eta izan dire primaturik 11 buru.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bai segur gerla aintzin laborariaren moltsak etzezaken holako chahubiderik jasan.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan gerlaz geroztik, bainan orai! Oraiko mozkinen prezioetan, non da chahubide hortarat hel ez ditaken laboraria?.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laborari onak, urthe batentzat ikastegirat haur baten igortzeko zer aski duzue?.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laborarier
Tourteaux.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gaicho laborariak!.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Ha, zuk ere, hautua izanki-eta, laborari bati baino, fatur bati lotu nahiago ba!.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 FATURRA - Zertaz?
DOMINIKA - Ez da zure kontra, bainan nahiagoko zuen ni laborari batekin ezkontzea, ezenetz fatur batekin.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Zendako, bada, uste duzue laborariak zangoarekin baztertzen duela suge itsua, bertzeak lehertzen dituelarik?.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Zer naiz ni laborari bat baizik?.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Mutil? Eta laborari etxe batean?.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Garratz eta luze, laborarien lana: asteak ez aski aztaparrari esker, hazia ereinik, mailez-mail, goratzen ikusteko....

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Bizkitartean, zombat aldiz, erortzen baita harri-gogor dichuria, eta hamberze aldiz aitzurrari lotzen laboraria.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Zoin urrun barreatzen baita harri erautsia, eta hain urrun chutitzen, goizean goiz, laboraria!....

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Behin ere ez agortu laborariaren oldarra, harri uhar lazgarriak.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Laborariak, harri jaustearen ondotik duen thema, ogi landa chehatuaren alderat, zuk, ez duzua othe ukhanen, zure gogo, eta zure bihotzari buruz?....

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Aldiz, baduztelakotz erthohil, indar eta diru, soldado eta erakasle, nahi balituzte kaliturik ezarri, barazuz harriaren gisa, zure ohidura maiteak: Orhoit zite Eskualdun gaztea, gure landetan, erautsi madarikatuak baino kopeta eta iraupen gehiago ukhan duela laborariak.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Orhoit zaite, Eskualdun gaztea, sorthu zirela laborari.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Eskualdun laborariak, larre uzten ditia bere lurrak?.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Urthe hetan, ez baitziren laborariak orai bezala tresnatuak, jokia eskuz chehatzen zen, otasketa deithu tokian, trebeza izena zuten tresna batzuekin....

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bainan gero Hazparne, Sempere, Azkainerat buruz laboraria aiseanago bizi da bere etchen nausi, Bazterrak arinago argiago eztiago dira hor gaindi.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Zoin cheheki, bertzalde, ez dauzkigu begien aitzinean ezartzen laborariaren lanak, ama familiakoaren harat-hunatak, bazterretako landareen bizitzea, abere batzuen bitchikeriak!.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 LABORARIAK

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Bozen demboran, deputatu-geiak bazuen begitarte laborarientzat.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Bainan gero, lau urthez, bere gisa utzia zen laboraria.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Hiritarrek ere ez zuten emaiten laborariari merezi duen estimua.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Petainek behar zuen erakutsi zer den laborantza eta goraki aithortu, laborariak merezi duela lagundua izaitea.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Paben zuen egin, Apirilean, bere mintzaldia laborarieri.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Laborariek behar dute gobernioari laguntza eman, jender helarazteko jatekoa.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Prefetek ere begia atchikiko dute, behar dena ukan dezaten denek eta laborariek trakasu sobera ez dezaten jasan.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Laborarien egimbidea

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Laborarientzat ere egina izanen da laneko arreglamendu bat.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lege berri bat egina bada laborarien laguntzeko beren etchen ontzen eta edertzen.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskual-Herria laborantzak bizi-arazten du. Hamarretarik bederatziak laborariak gira. Orduan laborari hekien ororen izenean, galdegiten dugu, deputatu geiak izan diten ez bakharrik eskualdun bainan ere laborari: ez bakharrik ohorezko laborariak, bainan egiazki eta izaitez lur-lanetan ari diren gizonak.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra zertako galdegiten dugun gure deputatuak izan diten ez bakharrik eskualdun, bainan ere laborari.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 LABORARIAK

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Anartian, gure laborari gazteak, ahal bezenbat herrian beira ditzagun. Nola hori? Ez dute lanik lurrean, bainan ez oihe da, zuen herrian berean, zonbait ofizio hoientzat on litakenik?

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 NECHKATCHENTZAT MENAJUKO ESKOLA BERRIA.- Minvelle jaun mediku ezagutua gidari eta kontseilari, ari da muntatzen Donapaleun eskola berri bat, laborari nechkatcha gazteen moldatzeko, bai menajuko, bai kanpagnako etchetako lan guzieri buruz.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horra zertako diren, hanich gunetan, gizounak hasi iseyukan. Zer egin? Hourten kountre, azkarki ari dira gudukan, Nouvelle Zelande delakoun Indes-tan aldiz, hourbide egiten, lur utsalen hourtatzeko. Behar dire, bestalde, zuhaintze lanthatu eta helgorra egin, lurraren ekhurazteko. Laborarier eta kabale hazler enthelegarazi nahiz ari dira hanko aintzindariak, lan hori aspaldian egin beharra dela.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laboraria eta Komunichgoa

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Enplegatuak kasu egiteko lukete ea laborariak ez duenetz bereaz gehiago atchikitzen, esneaz eta arroltzez bezenbatean.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laborariak bana bertze zortzi orenen lana izanen du, hiriko langileak bezala; udan gehiago, neguan gutiago.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hots! Laborariak ez du izanen beretzat ez lurrik, ez abererik, ez tresnarik. Esklabo izanen da.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 LURDEN, 60 ERRESUMETAKO laborari katoliko gazten beilak bildu ditu 25.000 beilari

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lurden, bazter guzietako laborarien izenean, hogoi-ta bortz mila gazte bildu dira Ama Birjinaren geriza-pean.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita Saindua mintzatu zaiote Erromatik radioz, eta artamendatu diote, nork bere herrian bere zazpi ahalak egin ditzan laborarien dretchoen alde.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita Sainduak goraki aipatu du laborari-seme zela, eta ez balitz apeztu, laborari biziko zela bere anaiak bezala.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mundua hobeki loake, laborantza azkarragoa balitz eta laboraria girichtinoagoa.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Laborari gazteak mogi ditezela, dena gogo, bihotz eta kar.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Errecart gure zenatorra ez dago lo zenatorren Biltzarrean, eta parada guziak on zaizko laborarien intresen alde mintzatzeko.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Harrituak gaude laborariak, nola ez diren Frantzian enplegatzen laur-hogoi edo ehun mila tona artho urthean gritz horren karietarat.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Herriz herri ibilzea hemengo laborantza molde berrien erakusten hango laborari gazte edo adinetakoeri, hemengo gure Conseillers agricoles-en moldean.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hamabortz egun du doi doia laborariek irabazi dutela beren larren gainean zuten auzia Baionan eta gauza ber bera erreberritzerat zoazi, oraiko aldian larre atheratzeko hartzen ditutzun lur batzuen gainetik.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Denborak ditu berri frangok laborarieri lur atheratzeko kondizione hoberenak eman dituztela!

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Senperen gauza horren gainean lo ginautzin... gauza hortaz zure ganik ez ginuen axola haundirik ikusten eta bizkitartean laborariekin behar duzu kondatu herrian.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Saldu ditutzu ere laborariek gozatzen zituztenak, eta hori jujek ez du onetsi.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 LABORARIEN ZINDIKATA.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Goizetik arats ikusten ditut jende frango: merkatuetan dabiltzan laborari zahar eta gazte, langile eta bertze. Igande eta besta buruetan libertimendu keta ibiltzen naiz nere iduriko lagun batzuekin, nun eta atzemanen dugun gure gostuko gizongaia...

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eta egun berean, Frantzian gaindi hiri haundienetan, molde hortako manifeztazioneak izan dira, ixtudiant, langile eta berdin laborariak elgarretaraturik.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Laborarier. - Buruzagi mota guziek galdatzen dute laborari eta jateko gauzak eskuetan dituztener, ahal bezen laster helaraz dezaten biltzalen, artho, ogi, lursagar, esne, ilhar, hots jateko gauza, saltzeko dituzten guziak, hiritarrek ez dezaten goserik ukhan. Frantses on gisa, nahiko dugu denek eginbide hertsi hori bethe.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Gerta daiteke lurraren jabea laboraria ez izatea, baita herrian ez bizitzea ere...

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0097 Izan ere, laborariak lurra landuaz, eta meatzgizonak lurraren barneak miratuaz, eta arrantzaleak itsasoan, lan bat egiten dute hirurok.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0070 - Ehiztari, arrantzale, basafruitu biltzaile, abeltzain eta laborari.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Esklabuen lana merkeago izanik, eskulangin eta laborari libreak desplazaturik gertatu ziren.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Eta behin K.o. II. mendez gero, gomendagarriago dira laborari libre eta kolonoak, bederen hiritik urrun diren lurraldeak lantzeko.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Ondorioz, eskulan merkea bait zen esklabu jendea, propietari (laborari) ttipiak lurjotzera bortxatu ziren, eta ordainez, Senatuko noblezia nahiz handiki zaldunak geroz aberatsago bilakatu ziren.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Dena den, ekonomiaren aldetik: esklabutza produzio sistema bezala hartzea, lurrandidunen eskuetara propietatea biltzea eta merkatal nahiz lukurreriazko diruaren metaketa izan ziren, krisiaren faktore kopuruaren handitzea, laborarien proletarizatze eta handiki (zaldun) dirudunen klase berriaren sortzea.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 - Propietari klaseak bi ziren: laborari handikiak (esklabuen propietari zirenak) alde batetik, Senatu eta magistratu zirela medio, Errepublikako gobernuaren kontrola politikorik gabe, baina herriaren mugimendu demokratikoaren eragile ziren, laborari pobre, eskulangin eta hiritar proletari nahiz subproletariekin batera.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Dena den, Errepublikaren azken aldera aberastasun, esklabu eta erromatar gehienen pilaketa italiak bere altzoan eginik zedukan, baina berezitasun batekin; batipat, laborari handikien esku zegoela Estatu aparatoen kontrola eta hein batetan merkatari dirudunen (zaldun handikien) esku.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0010 Emakumezkoa / Gizonezkoa / Bizkaitar laborariak, XVIII. mendeko marrazki baten arabera.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 Anaiarte hauen kapitaina Alonso de Lanzones izanik, hari lotu zizkion 70 gizon, aitonenseme eta laborari.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Orain, Gatzaren estankoa zama gehitzea zen, baina... zerga indirekto bezala, laborari, arrantzale eta eskulanginentzat batipat.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Bai, 1.718 ko matxinadak handiki eta laborarien arteko tirabirak eman zituen agertzera, eta hala berean haiek gobernu zentralarekin ukan loturak eta hauek gobernu foralarekin zuten desfidantza ere begien bistan agertu zen.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 - Zergatik laborariek erreakzionatzen dute aduana aldaketaren aurrean?.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 - Zergatik, Olaetxeak dioenez, laborarien aurkako jokabidea kapa beltzak delakoen kontra doa?.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Gizartearen aldetik, handiki jauntxoen (lurrandidunen eta merkatarien) zapalkuntza, eta laborari-eskulanginen ezin bizia.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0251 Batez ere Th. Mûnzer izan zen laborari erreboltarien predikari eta gidatzailea.

110. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 gosez ez hiltzeko segurtamena ukan genuelako
azkenean eta blues
laborari seme-alabak istripuzko euskaradunak
hutsean urtzen ginen
gauerdiko treinetan.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Beraz zer nahi duzue egin? - Inguruko etxaldetan jakin behar dugu zenbat laborari dagoen elkar lanerako prest, eta daudenekin mintzatu bildu ikusi zer egiten ahal dugun.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 LABORARIAK BORROKAN Baliteke zer erran Euskal Herriko laborariez, haien bizi molde eta ikus moldeaz.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bainan egun emanen ditugu MRJC mugimenduko laborari gazteen ihardespenak.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Egin ditugu zazpi galdera, bakoitza gai bati lotua:
- laborarien gaurko egoera
- laborantzako sindikalismoa
- koperatibismoa
- laborarien arteko diferentziak
- kapitalismoa laborantzan
- laborariak eta klase-borroka
- laborariak eta abertzalegoa

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 LEHEN GALDERA GISA, ZERTAN DIRA ZUEN USTEZ HEMENGO LABORARIAK?.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Halarik ere, hiru pundutan ager-arazten ahal dira egungo laborarien grinak: Lehenik lurra Gobernutik zerbait laguntzaren ukaiteko, legeak imposatzen du honenbeste hektarea lur (18 mendian, 26 bestela). Erran nahi baita, ez dela nahi duenak laborari izaiten ahal.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Eta gauza horri begira, laborari ttipiek bereziki laborantzan segitzeko behar dute lurra erosi.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bainan lur bat saltzeko delarik, ez da hainbat beharra duen laborari ttipiari joaiten, bainan lurrak balio duen baino bizpahirutan gehiago pagatzen ahal duen laborari haundi, amerikano aberats, edo laborantzaz kanpo den sosdunari.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bigarrenik dirua Egungo egunean, laborariak izan behar omen du entseatua, emankorra, zein gehiagoko jokoan sartzeko.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Hirrugarrenik sal-erospena Laborariak komerzioaren errotan sartu behar du eta haren arabera lurra baliatu.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Laborariak ez du deusetan deliberatzen.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 =sIn=DIKALISMOARI BURUZ ERRAN AHALKO ZENUKUTEA, NOLAKOAK DIREN LABORARIEN ZINDIKATOAK BAI FRANTZIA OSOARI BEGIRA ETA BAI IPAR EUSKAL HERRIARI BEGIRA?.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Jokabide hori laborari haundien onetan da, haiek direlako sindikatoaren nagusiak.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Errex da ikustea zein diren beti fermuki dauden prezioak: artoa, ogia, beteraba, preseski laborari haundien produzioa.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Hola sortu da CNJA minoritaire delakoa, zeinek sistema errotik kondenatzen baitu, agertaraziz nola laborari ttipia lehertua den.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Laborari ttipia oraiko sisteman ez da nagusi bat, bainan langile bat nagusiaren eneguekin (Bere laneko tresna, berak baitu erosten).

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Gure ustez laborariak pagatua izan behar du bere lanaren arabera eta ez merkatuko gora beheren arabera.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Ez dugu onartzen sindikatoak, laborari ttipiek huts egin eta, erraten dion hau Ez zira ontsa jokatu.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 DUELA ZONBAIT URTE, LABORARIEN BURUHAUSTE LARRIEN LEGUNTZEKO SOLUZIO BAT EMAN IZAN DA: KOPERATIBISMOA.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Nahi ukan ditu laborariak elgarretaratu zigaute edo trust haundien jokoaren hausteko.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Bainan konkurantziari ihardokitzeko, berari egin behartu zaio heien jokoa, eta orain bera dago sisteman erroraino sartua, laborarier begira bera zigante bilakatua.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Koperatibismoak, sindikalismoaren alabak, segitu du amaren bidea eta da hura bezala bilakatu: laborari ttipia zapaltzen duen sistemaren sostengu.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Ez ote da laborarien artean diferentziarik? 3000, 300, 100, 50, 20 edo 7 hektarea dituzten laborariek interes berdinak ba ote dituzte?.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Nahiz hemengo etxalde gehienak ttipiak diren, ez ote da halere mail-desberdinik laborarien artean?.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Guk hiru klasetan ezartzen ditugu laborariak:
- kapitalistak, guti gora-behera % 5
- sisteman sartuak direnak edo modernixtak
- sisteman oraino sartuak ez direnak edo tradizionalistak

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Orai arte laborariak ez dira biziki ohartu desberdinkeria horri, laborari guziak berdin zauzkatela.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 1950 ARTE, EUSKAL LABORANTZA AUTARZIKOA ZEN, ERRAN NAHI BAITA LABORARI GEHIENEK BEREK KONSOMATZEN ZUTELA BILTZEN ZUTENA (eta ez saltzen). GEROZTIK, GAUZAK ALDATU DIRA: HAIN ZUZEN ERE NUN, IDURI BAITU KAPITALISMOA GERO TA GEHIAGO SARTU ETA SARTZEN DELA LABORANTZAN.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Geroztik haiek berek dute manatzen laborarien produzioa.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Kontratu bat eginez geroz, laborariari bere lan moldea inposatua zaio.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Guk pensatzen dugu kapitalismoaren sisteman laborari ttipien griñek aterabiderik ez dutela, eta horregatik sistema bere osotasunean aurtiki behar dela.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 LABORARIEK BEREN PRODUZIO-BIDEAK ESKUETAN DAUZKATELAKOAN, ASPALDIDANIK AINITZEN USTEETAN LABORARIAK BURGESIAREN SOSTENGATZAILEAK DIRA; HOTS: IRAGANARI EMANAK, POLITIKOKI ETA SOZIALKI ATZERAKOIAK EDO REAKZIONARIAK LANGILERIAREN KONTRA, ETAB...

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 EUSKAL HERRIAN, LANGILEEK ETA LABORARI TTIPIEK EZ OTE DUTE DEUS EGITEKORIK ELKARREKIN BEREN EGOERAREN HOBETZEKO?.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Bai, egia da, Frantzian burgesak betidanik baliatu dira laborariez, langileriaren borrokaren zapaltzeko.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Bestalde laboraria uzkur eta herabe egon da gauza berrieri buruz (bozketan beti eskuinari lotuak eta edozoin ideia berrien kontra).

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Orai ikusi dugun bezala, kapitalismoaren sartzearekin, laborarien situazioa edo egoera materiala aldatu da.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Gero ta gehiago laborarien situazioa langilearenari hurbiltzen ari delakoan, argi dago interes berak dituztela kapitalismoaren suntsitzeko.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Horretarako gure ustez beharrezkoa da laborari ta langileen juntatzea eta batasuna.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 JAKINA DA EUSKALDUNGOA LABORARIEK ATXIKI DUTELA GEHIENBAT ORAI ARTE.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 AZKEN URTE HAUTAN IPAR ALDEAN SORTU DEN EUSKAL-ABERTZALEGOA NOLA HARTUA IZAN OTE DA LABORARIEN ARTEAN?.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 NOLA LOTUKO ZENITUZKETE (baldin lotuak direla pentsatzen baduzue) BI PROBLEMA HORIEK: ABERRIARENA ETA LABORARIENA?.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Helburutzat daukagu jendearen gizontasuna, bere alienazio guzietaz libratuz. Euskal-Herrian bizi girenaz geroz eta Euskal laborari izanki, ezin berexizkoak dira laborari IZAITEA eta euskaldun IZAITEA, gizon IZAITEAN.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Orain arte abertzaleak okupatu dira Euskaldun izaiteaz laborari edo langile izaitearekin loturarik egin gabe.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Euskaldunak zapalduak badira, laborariak, langileak eta besteak zapalduak badira, oro sistema bera dela medio da.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Laborariak berriz, zorretan leporaino sartuak dira, haien kontura bizi dira laborantzako aberats-espekuladoreak; bestalde, batez ere lur zati baten jabe ez diren horiek, jauntxo horiengandik jasotzen dute bizitzeko dirua, eta gero, hartutako diru hori hiru aldiz haunditu itzuli behar!.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Lanik gabe diren laborari horiek, lanerako adinean direnetarik % 30 egiten dute.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Askatasuna laborari pobre eta xomaxean ziren jende ainitz eta ainitzendako itxaroten zituzten ondoren onik ez du izan.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Laborariak hobeki kondutan hartu ditu Mao-Tse-Tung batek, eta nekazaritza lehenik emendatzen du.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Pertsonaiak ostera, era guztietakoak dira, hots, jendeak bizi modu arruntean pairatu edo inguruan soma ditzakeenak: jaun handiak, morroiak, erregea, ohoina, laboraria, hiltzailea, aitasaindu, artzaina...; hauetariko batzu Zuberoatik urrunekoak izan arren, ez dira giro gortesau edo hiritarrean antzemanak izaten, beste mundu-proiekzio batetan baino.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Horrela mende batez irautea irabazi zuten laborari ttipiek, bereziki aberri menperatuetan: Bretaña, Okzitania, Euskal Herri, Kataluña, Korsa, Alsazia, Flandrian.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Zeren laborariek ongi emaiten zuten boza.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Arrotz erresumetako laborarien emaitzeri mugak hetsi zituen gobernuak.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Bainan bide beraz laborariak gibel egoitera kondenatu zituen, eskolarik eta tresna berririk gabe.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 BATU GAITEZEN - LABORARI ETA LANGILEKIN

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Orohar izan daiteke laborari haundi batzuk ezik, ezin dutela laborantza bakarretik ondo bizi.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Laborari xume horiek erregeen ezpainetan eman behar zituzten hitzak ez zitezkeen egunerokoak izan, ez egiazko errege batenak ere: Gorte euskaldunik izan baldin bada sekula, haren oroitzapena aspaldi ahantzia zatekeen.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ereiten du laborariak garia, eta ba da munduan nork ogia jan.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oiana eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik galtzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina fruitu gabea....

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 b) Autore askoren ustez laborariak izan ziren gurean erromatarren boterea bapatean apurtu zutenak.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 c) Autore frangok laborarien teknika eta euskal mendietarren jazarpenak seinalatzen dituzte kausa bezala.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0148 Laborariak ere biziki zaletu ziren.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Kastillako Alfonso XI na erregetzat hautatu zutenean arabarrek, edo honengana jo zutenean behintzat, Erdi Haroan aurreratxo beraz, hanitz laborari libre jauntxoen menpeko egin ziran, erregek hauei dohaintzat emaniko aberastasunak zirala bide.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Argitasun handiagoren mesedetan, Goiherriko familien konportamolde aurreratzailearen berezitasunik bizienak gaineratuko ditugu hemen, eta nor bere sozial mailaren arabera harturik: - sarrera mailadiaren behereneko mailatan (eskulangile, laborari eta ihardungabe) famili sail handia da, diru-aurreratua gordekizun inon ere ezartzen ez duena: famili laborarietarik %32,7tik, langile kualifikatuetarik %42,1etaraino.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Leninek esaten zuen, argitalpen merke-merkeak egin eta Tolstoiren obrak ehundaka milaka zabaldu behar zirela hiri eta herrisketan, langile eta laborari artean.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Orotara Itsasuko 211 izen-deitura agertzen dira; ofizioz dira laborari, zapatagile, dendari, hargin edo teilagile.

177. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 SATOR BILTZAILE AHETZEKO Betidanik, Ahetze, Lapurdiko herri polit hori, kostaldeari hain hurbil, laborari, baserri giroan bizi izan da.

178. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Laborari bati galdegiten baduzu, zein duen lurpeko etsairik haundiena, satorra dela erranen dizu. Segur eta fida!.

179. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Satorra, animale ttipi eta xume hori, bere larru beltz eta goxoarekin, laborarien etsaia omen da!.

180. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Laborariak ez baziren, berehala, satorren kontra jazartzen, baserriaren geroa, eta horrekin, gizonaren bizia, hirrisku handian ezart zezazketela.

181. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Aheztar laborariak, orain arte trankil eta lasaiki bizi izan baziren, satorretaz hainbat arduratu gabe, hitz horiek entzutean, beldurtu ziren.

182. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Laborari seme, laborantzaren alde hainitz egin du, bereziki laborari gazteak eskolatuz: Alemanian preso zelarik ohartua zen gure eskualdeko laborantzan ere aldaketak behar zirela, hala-nola hazki-xixtaren bidez kabala-arrazen hobetzea.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak l. etxezaharreta 0001 Itxura folkloriko bat emanez, antzara talde bat manifestalarien aurrean, ohiturazko laborarien espresbideak erabili dira, pintaketak, Prefeturaren aurrean su pizteak eta azkenean ordezkaritza baten hel araztea Prefetaren bulegora.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Oroitarazi behar da aurten arto uzta, Iparraldean garrantzi handikoa, batipat Donapaleu eskualdean arrisku bizian dagoela, iazkoaren erdia edo bakarrik bilduko bait dute laborariek.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ez dirudi Hegoafrikako beltzei, Peruko aymara eta quechuei, Indonesiako laborariei eta abar euskara sobera interesatzen zaienik.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Laborari zintzoa, lagunarekin 11 haurren aita, bere aita-amak bezala, eta pilota beti zerbitzatu duena, gaztean jokatuz bezala geroan Emak-Hor elkartearen buruzagietan. 74 urtetan zendu da.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Laborari haundi eta ttipien arteko harremanak aipatuak dira.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Laborarieri jakin-arazia da arnoak behar direla deklaratu Herriko-etxean aurten ere, bertze urtetan bezala.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Haatik ikusi behar zer ondorio izanen duen markaren baliostatze horrek Europako laborarientzat! Hainitz ekonomixta ez daude beldurrik gabe.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Ez du segurki ebatsia, bere denbora luzea laborari gazteriaren erakasle ta gidari ereman ondoan, holako adinean beti ta saminkiago sail eder hori deraman apez xaharrak.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Oraiko laborari edo nekazariak aintzurra eskutan bakanago badu ere, ixtudio-beharra ez du gutiago.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eskualde hartan bada jadanik hiru mila hektarako kanpo bat armadak bere peko duena, laborarieri kendua, bere tresnekilan trebatzeko eta pikoan ezartzeko bere jokoak.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Duela hiru urte, gobernioak erran du garbiki telebixtan, beste hamalau mila hektara, armadak behar dituela hartu hango laborarieri, eta hori beti bere lanaren egiteko, erran nahi baita: jenden hiltzeko tresnen pikoan ezartzea.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hori, hango laborariek (103 etxalde hunkiak dira lur jabetze horietaz), ez dute onhartzen ez eta ere egin gogo.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Uzten badituzte lurrak armadari, hango laborariek erran daukute, heldu den jenerazioneak, heldu diren gaztek, ez dutela barkatzen ahalko ahulezia hori.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Diote hango laborariek, ez dela gerla preparatuz, bakea ezarriko; lurra ez dela hiltzeko tresnen pikoan ezartzeko, bainan biziaren emaiteko eta hedatzeko.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Armak salduz, dirua irabaziko dute zenbaitek, bainan hortako laborariak behar ote dira bota, trebeska diren puska tzar batzu bezala?

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Telebixtak ez du aipatu Larzac-eko afera, erraiteko baizik, leku pobre bat zela, ez dela jende xaharrik baizik... Gure begiz ikusi duguna, Larzac-eko kaskoan, geientsuak laborari gazteak dira, laborantzako molde berrietan arras jarriak.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Beraz 103 laborariek ez dute handik joan nahi bainan errana dute behar dutela laguntza; horier gertatzen dena, guri ere gertatzen ahal egun batez.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gobernu ta armadaren egitate horri ez amor emaiteko, laborariek oihu egina dute, kasatzeko mementoan, milaka jendeak jazar diten horien sustengatzeko: - Ez dute nahi laborariari tresna baitezpadakoa, lurra, kendua izan dakion.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Ez dute onhesten ahal, laborarien geroa, bakar batzuen eskuetan izan dadin.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Ez dute onhartzen, beren zuzena eskatzen dutelarik, langileria eta laboraria zapatua izan dadin.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Laborari horien gudua, gurea delakoan, hortako gira bildu Larzac-en, duela hamabortz egun; baginden 80 mila bederen; biltzarre hori muntatu dutenek zioten: Elgarri parte eman dugu gure borrokaz, libroki, goxoan.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gure alderdi hau ez ote da Zone verte klasatua gobernioaz? Beraz, ez harri, husten ari badira zonbait xoko laborariez; ez harri ez bada aski biderik...

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Lau ehun miga gazte, xuri eta beltx pintto horietarik, Xinarat igortzen dituzte, hango laborariek galdaturik, iduritzen baitzaiote Frantziako arraza hori arras egokia dela hango ere...

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Autoan ginoazin hogoi urteko laborari hura eta biak, Euskaldun gazteriaren bilkura batetarat.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Huna hemen arratsaldeko gaiak: - Golfa bat egin nahi duena eta horren egiteko lerraren jabe den laboraria.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Laboraria arras kexu

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Laborarien sindikata da hegoaldean EHNE.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Beren seigarren biltzarra zuten Zornotzan igandean Bizkaiko laborariek.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Urrats dorpeak gure herrikoak, zorigaitzez, ainitzen bederen: laborari eta langileen nekeziak, euskara aldiz eta euskaldungoa zapalduak, orok dazkiten injustiziak eta beste...

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Beti bezala, laborien emazteak dira gehienik lanean ari, lantegietako kadreenak gutienik.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Biak harat jin dira xede fermua harturik bururaino zainduko zituztela frantses laborarien intresak.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Denek, Frantzian bederen, nahiz ez diren laborariak osoki satisfos.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Alamanian aldiz laborariak aserre gorrian sartu dira, ez baititu fagoratzen Bruxelles-eko akordioak.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Laborarier Europa hori beti dilindan

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez da batere berri ona laboriendako, berriz ere elgar ezin aditu baitute europatiar buruzagiek Copenhagako biltzarrean.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Nahiz bihiak eta oliokiak zituzten hor laborariek beren gataskabideak (eta ez esne ta haragikiak, euskaldunak gehiago interesatzen dituztenak) halere laborentza guzia da oraino maingu gelditzen: prezioak ezin finkatuak geldituko dira alabaina urteko lehen ilabete horietan.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Berriz lehengoari lotuz, oraingoz hiru arlo argiki azpimarkatuak dira: lehenik hizkuntza; gero pedagogia (hemengo andereño, gizon eta emazte; eta errientsak jadanik joango direlakoan) eta hirugarrenik laborantza: jendetzaren zati handiena, proporzionalki, laborari baitira (hegoan: 6.000 basetxe: iparrean: 5.000).

220. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Aldiz, Larzabalek, nahiz ttirripitti-ttarrapattaka bazabilan, nor nahirekin gelditzen zen, karrikan eleketa; bardin laborariekin, bardin langilekin.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0002 Orra ba, iru auzo eta gizatalde bikotza, bizibide eta kultura ezbardiñak: batzuk euskaldun eta laborari, besteak frankotar eta merketari.

222. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 Adio ene seme maitiak!
Adio adixkidiak!
Adio laborariak!
Adio ere artzaiñak!

223. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0086 3 gerren jelkhaldia: Jelkhi Gaztanbide, Etxeberri eta Bidarte, Alkhat aita eta Alkhat semia laborariak.

224. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Esan dezagun, azkenik, langile erakundeei nagusiki hirietako langileek eutsi bazieten ere, kontuan hartzeko garrantzia izan zutela haietan jardun zuten laborariek.

225. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Hauen adibide argia ditugu Errepublika baino lehen laborari nafarrek beren udalerrietako herri-lurren alde egin zituzten mobilizazioak.

226. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Pertsonaia talde bakoitzak janzketa berezia du, kristauek (pertsonaia nagusia, laborariak, gudulariak, eliz-gizonak...) soineko urdinak janzten dituzte, turkuek (ingelesak, espainiarrak, fedegabeak...) gorriak eta aingeruek zuriak.

227. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00170 esaidak
bizirik izateko
zorneak jandako lurrok
maite behar ditudala garatxo
txira har eta guzti
bertan lurpetua izatea
hautatuko dudala jakin
gurutzearen ordez
laborariak gainean
altxorrik topatzeko esperantza gabe
esaidak ikusten nauala
burua ametsen kontra etzana
jokoan
hamar urteko loa
haurrondo adarretan oroitzak kimatzen
xederaz zerua ehizatu nahi nikek
esaidak
esaidak
esaidak
esaidak itsasoa noiz den

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00128 Gil Vicenteren antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna (portuguesa eta gaztelera) maiz ikus liteke. Egile honen antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna gizarte maila nabarmentzeko izaten zen, adibidez, zenbait pertsonaia portuguesez mintzatzen baziren, artzainak eta laborariak gazteleraz mintzatuko ziren eta denok dakigu antzerkian pertsonaia hauek ezjakintasunaren adierazgarri zirela.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Laboraria izan ninan aita, laboraria senarra eta laboraria dinat semea; zergatik ez Ramonica laboraria?

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Zeregin hauek guztiak, hala ere, emakume laborariek egin behar zutenaren zati bat baino ez ziren.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Aldaketa hori ez zen erraza izan eta familia laborariak gogor egin zuen baserria utzi eta hirira bizitzera joatearen aurka.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 XIX. mendearen hasieran, Delikan, lur-jabea zen laborari batek eta bere emazteak, nahiko ekonomi maila ona zutenak eta eroso bizi zirenak, gosaltzeko olio edo gantzarekin egindako baratxuri-zopa jaten zuten; bazkaltzeko lakari-laurden egoskariko eltze bat hartzen zuten eta osagaiak honakoak izan ohi ziren: haba, alubia, pito, garbanzos y otras berzas y nabo con media libra de tocino y algunas veces chorizo y lomo salado.

233. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Orain, bereiziki menditar laboraria, subentzioz bizi da.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Raforttoeneko anaidiak Donapaleuko kantonamenduko bizitza ekonomikoa partekatzen zuen: Xalbat laborarien laguntza-lanetan ari zen; Santos Beloki Oztibarreko apezei eskukaldi emaiten eta Manex, psikologo gisa, Etxarriko AFMR eskolan irakasle.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015
Arren, poesia ez da zu eta ni
bezalakoetarik kanpo gertatzen.
Gurekin sortzen da. Gugan bizi
da. Bulta hontan ohartua naiz
laborariak, langileak, ofizialeak
beren eskuez materia hunkitzen,
erabiltzen eta moldatzen dutenak,
poetak direla.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Etcheverryren Laborarien gidaria (1922): Aipamen batzuk: arbola fruitudun, garaño, arraza, buztanaren mozte, lotegi (oiloena).

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Ordu arte aitaren ganik ikasten zuten ofizioa, laborari gaztek.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Jakina zen laborari izateko ez zela eskolan ibiltzearen beharrik.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Orduan hasi ziren laborarien formatzen.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0227 40. Gerla ongi egin badaiteke laboraririk eta beste hobengaberik hunki gabe, ez dirudi haizu dela haiei ebastea.

241. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 LABORARI AITA-SEMEAK

242. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 Jo lanean, erna, berma, neka,
Bat da lana, lan-moldeak hameka!
Etxeko-jaun laborari batek, beihala,
ezaguturik laster hiltzera zoala,
bainan oraino bere zentzu guziaren jabe,
bildu zituen bere haurrak, lekukorik gabe,
eta erran zioten, mintzoa apal:

243. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Aste egunez ez baitute aizinarik laborari horiek ostatura joateko.

244. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Laborarien sindikatuak bere festa ospatu zuen igandean Donibane-Garazin

245. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 - Zein arazo ditu laborarien sindikatuak?

246. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Laborari bat ez da gehiago bere mozkinak salduz bizitzen ahal, saltze prezioak gero eta apalagoak baitira, eta, zorigaitzez, diru laguntzak beharrezkoak ditugu.

247. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Euskal Langileen Batasunak betidanik salatzen du diru laguntza horiek gaizki banatuak direla, laborari gutik sari gehienak eskuratzen dituztelakoan.

248. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Laborariak gero eta gutiago gara.

249. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Badakigu aspaldian kukurruka hasi nahian dabiltzan bizpahiru oilasko, asko urtez Biarnesekin ari izan ondoan, euskaldun laborarien jorratzen orai Hegoaldeko buruzagi ofizialista batzuen kokorokak atsegin zauzkatela.

250. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Laguntza horien kentzerik ez dute aditu ere nahi europano laborariek.

251. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Baziren Seattlen ainitz laborari harat bilduak molde horien laidostatzeko, manifestaldiak muntatu dituztenak salerospenetan ari diren multinazional elkarteen kontra, hek dituztela bazterrak makurtzen eta jendeeri jateko tzarra sakatzen.

252. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Andereseroraeneko aintzinean iraganen da, laborari gazteen batasunak apailaturik.

253. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 LABORARIEN XOKOA

254. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Laborari mailean, nahi baditugu lur batzu arbola landatu, behar dugu lehenik galdatu zer laguntza molderen barnean sartzen giren.

255. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 3 laborari gazte preso ezarri dituzte joan den larunbatean Parisen.

256. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Laboraria da, etxaldea derama; ixila eta langile porrokatua da auzo eta adixkideen arabera.

257. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Larunbatean berrehun presunaz goiti bildu da Donapaleun EMA eta Erreprezioaren kontrako batzordearekin hiru laborari gazteei sustenguaren ekartzeko.

258. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Ustiategiak elkartu edo haien neurriak handituta, kontzentrazioan sartutako eremu bateko laborariek haien egitura nabarmen hobetu dezaketenean edo eremu horretako ureztapena hobetzea eskatzen denean, ureztapen sistemaren aldaketa ere hobekuntza bezala hartuko da, irizpide tekniko, ekonomiko eta sozialetan oinarritutako arrazoiengatik.

259. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Bi meza-formula prestatu dizkigu Meza-Liburuak, 733-4. orrialdeotan, uztarekin bezalaxe, ereite-lanekin ere, bai laborariek eta baita kaletarrek ere, ohartu behar dute Jaunaren laguntza hortxe iristen zaigula, disimuloan ia beti, eguraldi jiroen konpasean, eta horrelaxe mantentzen gaituela, ez mantenuz soilik, baizik baita elkarren laguntza beharrean eta eguraldi eta denboren (tenporen) mendean ere.

259 emaitza

Datu-estatistikoak: