XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Aldagarritasun guzti hauek disolbagarritasun-kurba izenekoetan laburbiltzen dira.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Laburbilduz, zera esan genezake: - erdal giroan euskal eskolak sortu behar direla.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Lord Kelvin-en hitzok laburbiltzen dute, hein handi batean, elektrizitatea izeneko liburuxkaren asmo eta helburuak.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-n, filosofiak eta erlijioak elkarren gain eta ondoan garatu dira: hinduismoa, budismoa... Oro har, honelatsu laburbildu ohi da hango pentsamolde hain ezberdinen jitea, batez ere Mendebaldekoarekin kontrajartzen denean: etsipena eta egonarria dira gizakiaren askapenera iristeko bidea; etsipen osoa irabazteko (= nirvana) egiten dira otoitz, sakrifizio, penitentzia eta gainerako erlijio-ospakizunak.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Orain arte testu zientifiko edo teknikoen laburpenaren teknika landu dugu; zenbait testu aztertu dugu eta horien ideia nagusiak laburbilduz, testu horien sintesia egiten ikasi.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Ezin gaitezke historiaurre osoa laburbiltzen hasi, baina gogora ditzagun une eta leku batzuk.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Laburbilduz, eta hainbatetan geuk erabili dugun terminologia erabiliz berriro ere, beste era honetara ere plazara daiteke: - Hizkuntza = Eredu ideala (Sistemak adieraziko luke).

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Genio hitzak laburbiltzen du orain egokien poetaren izatea.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Laburbilduz.

10. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Labur bilduz: Eskolak, lanak, eta komunikabideen aldetiko inolako laguntzarik eza, eta hauek familiarekiko ukan duten indar-harremana, gehiegizkoa gertatu izan zaio azken honi eraso bortitz guzti hori berak bakarrik jasan ahal izateko.

11. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Beste aldetik, normalizazioa esatean zera adierazi nahi da: hizkuntza kondizio normaletan jarri nai dela aho-idatzizko bere adierazpen-maila guztietan eta heziketa-atal guztietan eskolaratua; beste era batera esanik, eta funtsezkora labur bilduz: elkarrekin bizi diren hizkuntza guztiak berdintasuneko egoeran jarri behar dira.

12. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Beraz, labur bilduz, hots-lege horri kultur eta zibilizazio-hitzen kasuan bere indar osoan eusten zaiola esan daiteke oker handirik gabe, eta ondorioz eskala, eskema, espazial, espektrometro, estatistika eta estrukturalista moduan erabiltzen, inoiz proposaturiko skala, sk(h)ema, spatial, spektrometro, statistika eta strukturalista erakoak alboratuz.

13. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Gaur egun daramagun jokabidea, labur bilduz, honako hau da: a) gaztelaniazko -ario bukaeradun hitza -ario moduan eman ohi dugu euskaraz ere, textuinguru sintagmatiko konkretu hartan adjektibo gisa funtzionatzen duenean: beraz funtzionario, finantzario, minoritario, maioritario, parlamentario, komunitario, erreakzionario, defizitario, inmobiliario, aleatorio, arantzelario, solidario, bankario eta abarrekoak aukeratu ditugu adjektibo gisa jokatu behar dutenerako, eta ez L. M. Mujika eta/edo X. Kintanak proposatzen dituzten finantzari, parlamentari (parlamendari), erreakzionari, inmobiliari, solidari, bankari eta antzekoak.

14. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 Desertuko ihiziak (basapiztiak) halatsu ibili ohi dira gizon armatuen beldurrez (1) Etxahunek hitz laburretan aditzera ematen digu Justizia engainatu nahi izan zuela. Azal dezagun nola izan zen iruzur egite hau, Pierre Lafitte euskaltzain zenak labur-bildurik Jean Haritxelhar euskaltzainaren liburutik.

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Dena den, laburbilduz, hau esan daiteke: etxean James Maccrae alarguna bizi zela bere alaba Martha eta seme Anthonyrekin.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0217 Laburbilduz beraz, orain arte zera ikusi dugu, behar izan eta nahi/gura izan (nahiago/gurago izan) aditzek bizi izan eta maite izan aditzen jokabide morfologiko bera baina jokabide sintaktiko desberdina dutela, eta bestetik ahal izan eta ezin izan aditzek behar izan eta nahi/gura izan aditzek ezbezalako jokabide morfologikoa dutela.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Laburbilduz Hogeitabost urtetan euskal kulturan lana egiteko modu bat, bide bat ireki du Jakin-ek.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0163 Laburbilduz

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Labur bilduz, euskal hitz ohizkoak hau da, gure literatur tradizioaren ondarea, eta orain arte euskal testuetan ez agertuarren ezinbestean hartu behar ditugun nazioarteko hitz orokorrak ahal den zehazkiena finkatzen ahalegindu gara batipat.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren beldurra
Bibliak, apaltasunez eta begirunez jainkoaganatzen denaren eta Haren judizioaren kontu duenaren jarrera esaten da horrela: zintzoaren erlijiozko jarrera eta jokabide osoa laburbiltzen du esakune horrek.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Lehenik, liburuak erabili dituen marko metodologiko eta kontzeptuala laburbilduko ditu.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Alderdiaren jokabidea, hauzi honetan, ondare kulturalaren bururapen leninistan labur-biltzen du Mashinskik, hau honela azalduz: .

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Baltzuan jarri, ihardueretan emaniko urratsak laburbilduz (Ir-II).

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 18. Aurreko diagramak korapilatsua balirudi ere, laburbil daiteke funtsezko urrats batzutan; honako hauetan, hain zuzen: 1. Problema arretaz irakurri: 2. Beren datuak ematen direneko magnitudeak identifikatu, eta datu guztiak S.I.era bihurtu.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 - Problema-ebazpenari buruz ikusi dena laburbildu, beharrezko deritzotenen ebazpena planteiatuz (Sartu eta posible dela ikusten bada) (Ir).

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1990 0099 Laburbilduz, hezkuntz berrikuntzak, irakaskuntz kalitatearen gorapenak, irakaslegoaren etengabeko gaurkotzeak eta ikastetxeen funtzionamendu autonomiak, Stenhouse-ren proposamena, orain eta hemen, aplikarria ezezik beharrezkoa... eta baita ezinbesteko egitate izatea ere, esijitzen dute. M. A. C./ X. E.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Eskuartean daukazun alea, hain zuzen, horixe duzu, urte hauetan Arrasaten ereindako euskal haziaren uzta laburbildu nahi duen dokumentua.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Laburbilduz: eskola-porrotak frakasatua izatearen sentimendua hezurretaraino sartzen badu, ikasketak jarraitzea eragozten badu, langabezian egoteko eta delinkuentzian sartzeko aukerak ugaritzen baditu, orduan eskola-porrota bizitzako porrotaren eragilea dela esan daiteke.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Hitz gutxitan laburbilduz esango genuke, hauek direla Itun Berri honen bereizgarririk aipagarrienak: - Itzulpen gaurkotua dugu, herriarentzat egina hau da: herri mailako euskara erabiliz eta jendaurrean irakurtzeko.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Laburbilduz esan daiteke bilakabide paradigmatikoak direla hizkuntzaren azpiko eredua sortzen (lato sensu) dutenak, berauek baldintzatzen dituzte hein batean hizkuntza bakoitzaren aukerak.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Batzuek aurkezpena, praktika-aldia eta bukaera aproposa deitu dituzte; azken honetan, saioan aurkeztu eta landu dena laburbilduko litzateke eta hurrengo saioan emango dena motz-motz iragarriko ().

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Esfortzu guzti hori laburbiltzen da, bada, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsuaren argitalpen honetan, ahaztu gabe noski analisi partikularizatuagoak ere atera behar direla oraindik (profil sektorial eta geografikoak, aldagaien korrelazioa, etab.).

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Antzezpenak bost edo zazpi ordu inguru irauten du, argumentua laburbiltzekotan esango genuke beti zintzo eta gaiztoen arteko borroka dela, baina azkenean beti zintzoak direla irabazle.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Egituraketa honen oinarrizko elementuak, pigmentu pantaila edo kromatoforoen filtro batetan, erreflektorea (kitina), nukleo fotogenoa (fotozitoak) eta zabaldura edo beste asoziatutako begi egituraketak okupatzen dituzten gainerako lentetan laburbil daitezke.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0067 Bere mezua laburbilduaz ondoko pasarte hauetan adieraziko dugu. .

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0048 Laburbilduz, une batetan zatiki guztiak elkarren gainean egon ziren, gero urruntzen hasi zirelarik.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Osaturiko lan bakoitzaren sintesia eratzeko, eguneko laburbiltzearen datuak hartzea.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Txema Auzmendik, orain arte EKEren talde eragilekoa, laburbiltzen digu Elkartearen bilakaeraren historia.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Laburbilduz esan beharko genuke material atsegin praktiko eta kolorez betea dela, ikasketak pozik eta neke handiegirik gabe uda garaian egiteko modukoak.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Hogeitaka orrialdetan gaur egun irrati-telebistako egoera zertan den Europan aztertzen eta laburbiltzen da.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Hizkuntz Politikarako Idazkari den M. Karmen Garmendia lagun zutela, irakasle biak luze-zabal mintzatu ziren Lehendakariarekin, euskararen normalkuntzaren nondik norakoa miatuz eta beste herri elebidunetako esperientzia laburbilduz.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Helburuak zehaztu zer egin nahi den jakiteko, helburu lorgarriak jarri etsipenaz ez kutsatzeko, mailaz maila aritu ez azkarregi tronpatzeko eta epez epe beharreko ebaluazioak egin ondorioak aztertzeko dira, laburbilduz, Joshua Fishman soziolinguistak euskaldunoi luzatu digun mezua, oraintsu Donostian eratu berri diren Hizkuntz Plangintzarako III. Jardunaldietan.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Hori dela eta, laburbiltzen du Baier-ek, familian burukominak izaten dituzten beste partaide batzuk egotea laguntza handia gerta daitekeela ondoren diagnostikoa burutu ahal izateko. XABIER AGIRRE.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 Solasaldi hura laburbildu nahirik Xabier Mendiguren Bereziartu, García Márquez-en obraren euskaratzailearekin mintzatu da EGUNA.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Laburbilduz beraz, abertzaleok behar ditugun datuak izan ditzagun eta bibliografiaren berri jakin dezagun, liburua irakurri beharra daukagu.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Txus Congil kontzejalak bestetik, Patronatu honen lehendakariordea berau udal erakunde honen orain arteko martxa laburbildu zuen.

48. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0058 Laburbiltzeko, zuen ekintza, diozuen bezala, korrupzio saiatze batentzat har dezaket.

49. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Hauek dira, laburbilduz, arkitektura neoklasikoaren ezaugarriak: bertikalaren ondoan lerro horizontala da nagusi; argitasun handikoak dira ingerada arkitektonikoak eta oinplanoak, erregularrak eta zentralizatuak nagusiki; eraikuntza soilak dira, ia kontrasterik eta kurbarik gabeak; fatxadak eta kanpoaldeak egiteko Greziako eta Erromako tenpluen eredua jarraitu zuten; eta, azkenik, tokian tokiko tradizioak gaindituz, estiloa nazioarteko bihurtzeko asmoa izan zuten.

50. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Ondoko koadroan irudi horiek zein diren, noizkoak diren eta dagozkien estilo artistikoak ikus ditzakezu laburbildurik.

51. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Argibideak eta orientabideak: Jarduera honek eta hurrengoak orain arte aztertutako guztia laburbiltzeko lagundu beharko liguke.

52. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00166 Egiaztatu ditugun gertaeretatik abiatuz, modu honetan laburbil ditzakegu imanen propietateak.

53. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Honako esaldi honetan laburbil daiteke agiri hartan esandakoa: Euskal hitzak dira euskara bizian sustraituak daudenak.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Orain Lurra sortu zenetik gaur arte igaro den denbora, egunak dituen 24 orduetan laburbilduko dugu.

55. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honetarako, testua bera, laburpena eta izenburua aurrean izango ditugu baina, batik bat, eskema izango da gida nagusia, bertan bait dira laburbilduta testuaren ardatzak eta kontzeptu nagusiak.

56. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Gaia esaldi batek edo hitz bakar batek soilik laburbil dezake.

57. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Liburu bat aipatzekotan, César COLL-en Psicologia y curriculum aipatuko genuke, horretan laburbiltzen baitira erreforma honen oinarrian dauden ideia trinkoenak.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0156 Laburbilduz, barneko eragileak direla medio, erliebeak aldaketak izaten ditu eta mendiak sor daitezke.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00065 Laburbilduz, harriek ez dute aldatu gabe irauten denboran zehar. Eragile meteorologikoek desegin egiten dituzte meteorizazio deritzan prozesuan.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00046 - Hitzaldiak bere atalak ditu eta errespetatzea komeni da. Hasieran, entzuleak agurtzea, eta bukaeran, esandakoa laburbiltzea dira hasteko eta bukatzeko modurik ohikoenak.

61. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00218 Erreakzioak zitoplasman gertatzen dira eta honela laburbil ditzakegu:

62. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 HUTSEGITERIK LARRIENAK LABURBILDUZ, BERAZ:

63. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 E) Testuak laburbiltzean kontuan har itzazu honako arauok:

64. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Laburbilduz, orain arte egin diren ikerlanek aztertu eta frogatutakoaren arabera, egunero 20 g Kr inguru ahoz hartzeak, 5-6 egunetan zehar, atsedenaldiko gihar-Kr-ren kontzentrazio osoa nabarmenki igoaraz dezake lagun geldikorrengan edo arinki entrenatuta dauden lagunengan.

65. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 Vilches-ek (1993) laburbiltzen duenez, hiru dira teoriko desberdinek markatu dituzten abiapuntuak:

66. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 Hama Krishnaren bizitza tarteka serio eta tarteka irribarrez laburbiltzen jarraitu du Swamik.

67. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0015 Burdinazko eta adreiluzko hesiez banatutako bi auzune hauetan laburbiltzen da modurik bortitzenean Ipar Irlandako gatazka.

68. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0031 Laburbilduz: nire lasaikeria asketismoa da, eta nire fedea fedegabezia.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00057 Laburbilduz, sustraituriko elkarteak izateak ondorio bi hauek ditu, batez ere: a) Herri honen gizarte eta ekonomia sendotzeko tresna modura kooperatibek duten garrantzia; b) Zerga-bilketaren aldetik kooperatibek duten garrantzia, beren bazkideek kooperatibaren zerga-helbidetik hurbil dagoen lurraldean ordaintzen baitituzte zergak.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Atzo goizean zela dirudi. Hala ere, hamabost urte haundi joan dira, konturatzeke, ustekabean. Eta atzera begira, laburbiltzeko oso zail den mila pasadizo datorkit burura.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00120 Laburbilduz, esan dezakegu emakumeen hizkuntza arauemaileagoa dela, alegia, araua errespetatzeko joera handiagoa dutela. Horrela, hirietan, hizkuntz-araua aldatzen bada, haiek joko dute arau berri baten bila.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Lehentasuna euskaldunen euskararen aldeko jarrera sustatu eta areagotzeari eman zioten. Ideologi sistema, argudiobide nagusiak, propaganda, eztabaidak, argitalpenak, ekintzak, eta abar, denak funtsean helburu horren inguruan eratzen zituzten, Campionek, adibidez, Euskal-Esnalearen Auzako (Ultzama) batzarreko (ikus 33. irudia) hitzaldiaren amaieran laburbildu zuenez: Baño gauza aiñ okerra [euskararen baztertzea] zuzentzeko, eta zutik jartzeko, lendanez Euskaldunak maite bear dute euskera. Gaur onara etorri geran jaunak, opa ta nai degu Euskaldunak euskalzaleak izan ditezera. (...). Gora Ulzamako ballea, eta gora euskara maitagarriya, Ulzamako ballean iñoiz, sekulan ilko ez dá! (La asamblea de Auza. Euskal-Esnalea I, 1908, 69).

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hiztegia lantzeko prozedura ohikoa izan da, UZEIren gainerako hiztegien antzekoa, berezitasun bakarra izanik lehendik egindako lan batean oinarritua izatea. Laburbilduz, hauek izan dira urrats nagusiak: hasteko, lehengo hiztegiko materiala eta dokumentazio bibliografikoa bildu, horiek oinarri hartuta hiztegiaren gorputza mugatzeko, ekonomiako terminologiari dagokion eremu-zuhaitza zehaztu, behin-behineko sarrera-zerrenda prestatu eskuratutako materiala hustuz, zerrendako terminoak banan-banan sailkatu, hiztegiaren edukia erabaki, fitxa terminologikoak osatu, hainbat terminoren definizioak landu, kritika-zerrendak banatu eta erantzunak jaso eta azken erabakiak hartu.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00205 Laburbilduz, analogia, berez, interpretazioaren fenomenoaren alderdi bat, alegia hizkuntza iharduera orokor baten agerpena, baizik ez da. Jarduera horretan, banakoak bereizten dira, gero banako horiek erabili ahal izateko. Eta hori dela eta, esan ohi dugu analogia erabat gramatikala eta sinkronikoa dela.

75. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00085 Laburbilduz, programan sartzen den ikasle batek lan egitea proposatuko baligu, bere programa pertsonalizatuari hogeita hamasei minutuko elkarrizketa zuzena eskainiko genioke.

76. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00029 Laburbilduz esan daitekeenez, gizonezko eta emakumeen arteko ezberdintasunei buruzko ikerketa-emaitzak kontuan hartuz, gizonezkoek emakumeek baino gehiago aurreratzen dute orokorrean.

77. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00350 Boskarren kapitulu horretan, konklusioetan ere labur bilduko diren ideiak sendo eta aberats irakur daitezke.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Laburbilduz, tributu arauak erabiltzen dituen terminoak horien esangura tekniko juridiko-tributarioan ulertu behar dira, kontrako jarrera zentzugabea izango bailitzateke.

79. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Hauxe izango zen, laburbilduz, Txanparen xede, jomuga eta helburu marraztu gabea, baina, sakonean, esango dudanaren azpi-azpian egongo litzatekeena: era batean edo bestean erabiliko dutenei esperantzaren leihoa ireki eta haize freskoa eskaintzea.

80. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0019 Laburbilduz, euskal literatur kanonikoaren adierazlerik lehen eta guneenaz ari gara.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0157 Laburbil ditzagun era hauek:

82. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0071 Laburbilduz, partikularen haustura ez da nahikoa izaten eta mugaren zeharkatzea eta ferrita-aleen orientazioa ere kontutan hartu behar dira.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0011 Ondorengo koadroak laburbiltzen du nola banatzen diren eskualdeen arabera barrutiak, zentsu-sekzioak eta biztanleri entitate singularrak.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0165 Laugarren aroko ondorioak laburbilduz, aro honen hasieran badirudi haurrek KONP funtzio-kategoria erabiltzen hasten direla, KONP funtzio-kategoriaren gramatika-ezaugarrien zein egituraren erabilera argi ikus baitezakegu une honetan.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0018 Laburbilduz, hainbat eratako arrazoiengatik, euskal ordaina erabakitzerakoan zalantzak sortzen zituzten kontzeptuak hartu ziren aztergai (cultivo, monocultivo/policultivo, -cida formadun terminoak, makina batzuen izenak, orain arte arrotzak ziren produktuen izenak,...).

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0040 ARTURO URBIETA ARTOLA jn, Auzitegietako Prokuradore honek, EMILIO URIA ARANZAMENDIren izenean eta ordezkaritzan, zeina kreditatua baitaukat marjinan laburbilduta dagoen bananketako judizioan, bere emaztearen kontra segitu zen hartan, Epaitegiaren aurrean agertu eta Zuzenbidean bidezko denez, ESATEN DUT:

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0166 Saia gaitezen, haiei jarraiki, horiek laburbiltzen.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 guztia lerro kizkolatsuzko mintzaira plastiko oso loratsu batean laburbildu zuen, hortik Aubrey Beardsleyren sotiltasun grafiko gaixotia etorri zen eta Walter Cranek erabiltzeko objektuen oinarri berrien gainean egin zuen azterketa.

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Ikerkuntza lan hori nekez labur bil liteke lerro gutxitara, bere funtsezko aberastasuna murriztu gabe.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Laburbilduz, murgiltze eredua zenbat eta goiztiarrago, iraunkorrago, trinkoago eta iharduera trinkoagoaz izan, orduan eta eraginkorragoa dela berresten dugu.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Laburbilduz, 1844ean Bizkaian jadanik industrigintza berriaren bultzada nahikoa finkaturik...

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0036 Laburbilduz, garapena eta emakumearen egoera dira, batez ere, arakatutako faktoreak.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Lau etapak laburbilduz:

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0088 Pentsamenduaren berreraikuntza-funtzio hori ez da lortzen lehenaldiko tesi handiak eta eskuliburuetan laburbildutako filosofi kontzeptu eta teoriak errepikatzen, baizik eta testuan agertzen diren arazo eta gaietatik abiatuta prozesua berreraikitzen, berau ahalbidetzen duten egilearen pentsamolde eta ideiarekin, sinesmen eta baldintza historikoen sistemarekin erlazioan arazo eta gai horiek arian-arian ulertzen, eta mundua eta oraingo kultura bizi duen ikaslearen beraren esperientziarekin alderatzen.

95. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 Beraz, laburbilduz, orain arte ondoko pausoak jarraitu ditugu:

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 H.d., izaki biziduna, izateko formagatik baino gehiago errepresentatzen duen oldarragatik eta ihardueragatik berezten da, haren iraganeko, oraingo eta baita geroko uneak ere hor laburbiltzen dira-eta.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 Laburbiltzeko asmoaz, aztertu ditugun gramatika-ezaugarrien eta sintaxi-arauen erabileraren hasiera 4. taulan datatuko dugu haurrez haur.

98. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00115 Iduritzen zait azala eta mamia bi hitz hauek laburbiltzen dutela haltsuarraren hiztegia.

99. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Ez da aspergarria, protestalari bat bait da laburbiltzen du Pako Sudupek.

100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0012 Hona hemen laburbildurik hirukote horren esanak:

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 Laburbilduz, ganbara-musika ezinbestekoa da prestakuntza instrumentalean (instrumentu-ikastaldian ikasitakoa praktikan jartzeko era eskaintzen bait du) eta gainera, iharduerak duen izaera ludikoari esker, praktika musikala berezkotasun- eta distentsio-baldintzetan izatea lortzen du.

102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Europak, Batasun Ekonomikoaren prozesuan izan ditun zailtasunak eta eman dituen pausuak laburbildu ondoren, aldaketa horiek botere politikoaren banaketan izan duten eragina azaltzen saiatu zen eta bide batez EAEren kasua ere bai.

103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Etorkizuneko Europari buruzko planteamenduak honela laburbildu zion entzulego mexicarrari: Europa federala demokratikoa eta bere nazionaliteek legimitatuta.

104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4779 Lehiaketaren alderdi nagusiak, Baldintza Ekonomiko-administratibo Berezien Orritik laburbilduta, ondoren azalduko dira:

105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Lehiaketaren alderdi nagusiak, Baldintza Ekonomiko-administratibo Berezien Orritik laburbilduta, ondoren azalduko dira:

106. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Laburbilduz, 98an Bizkaiko Foru Aldundiak guztira gure hondartzen ekipamenduetarako, garbiketarako edo bijilantziarako 379 miloi pezeta zuzenduko ditu.

107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Andres Olaizola goizuetarrak, honela laburbiltzen du eguneko plana. Eguna hasitze ordu jeiki, gosari txikia egin eta mendira. Zortzietan gosaria, hameketako pixko bat, ordubatean bazkaria, berendua bostak aldean eta arrunt ilundu arte lana egin

108. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 1. Sozietate kooperatibo guztien izenetan agertuko da nahitaez sozietate kooperatiboa edota laburbilduz, S. Koop..

109. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Laburbilduz, liburua asko gustatu zait umorez eta abenturaz beteta dagoelako.

110. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Gurata azpimarratu dudan esaldi horretan laburbildu dukegu flneur dabilen huriko poetaren zeregina.

110 emaitza

Datu-estatistikoak: