XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Langille auziatzaz beste idazki ederra Quadragesimo anno laster argitalduko ebala esan eutsen eta laburpen bat entzuleen artean banandu eban.

2. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Beraz, eztabaida au aurrera eruatekotan, egokijena au ixango zan: bakotxak zenbaki baten bere ustia argitaltzia, edo arrtezkarijak gura ba-dau, danak bata bestiaren ostian jarri ta azkentzeko Ormaetxea'k eta nik laburrpen bat egitia.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Nere asmoaz itz bat: Esan bezela beraz, alen neurrian, Aita Santuaren itzaldi, eskutitz... guztien berri eman nairik aurreko lau illekoen berri ematea asmo det; bañan ez noski bakoitzari bere laburpena emanez.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Bañan bakarren bat edo besteri laburpen edo azalpena ez diot emango.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Alabaiña, bear-bearrekoa zaigu auzi ontan Urkixo'k Markesa'ren ezaungarriaz egiten dun laburpena itzez-itz aldatzea, esan baiditeke lerro auetan arkitzen dugula, laburzur, bere erakuspen guziaren mamia.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Bere liburua laburpen bat da, eta laburpen bezela ezin ziteken ez obekiago eta ez geiago ere itz gutxitan esan.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Liburua laburpen bat dan ezkero, idazle askoren berriak eta xehetasunak emateko eztu tarte aundirik.

9. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Lan-Batupenean esan degunaren laburpen bat da.

10. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Aurreko guzti au gogoan duzula, beste egunetako ikastaroetan irakurri ta idatzi duzun guztia ausnarturik, laburpen bat egingo ote zenduke Jesus'ek gaur egin digun lenengo agerpenari buruz?.

11. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Amabost egun auetan aurkitu dugunaren laburpena egingo dugu.

12. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Eskolako lagunen batek olbeltzean idazkari-lana egingo du eta besteok erantzunen laburpena idatziko dugu gure ingurraztietan.

13. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Adierazbide aueri itxura ta muiña ikusirik elkarrizketa bat sortuko dugu ikas-gelan; eta elkarrizketa bakoitza bukatzean, oraindik bete gabe gelditu ziran irukoitzaren aldameneko atal biak, laburpenez beteko ditugu.

14. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Laburpena
1. Zein da Jaungoikoaren Legeko bostgarren agindua? Jainkoaren Legeko bostgarren agindua hauxe da: Inor ez dozu hilgo.

15. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Gelako guztien artean eta irakaslearen laguntzaz bisitearen laburpena egin.

16. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 (Arabietarako aldatzean antxinetik bizi dan alemaniar aberatsarekin izandako alkarriz-ketaren laburpena).

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Azkenengo laburpena, gaiaren sintesi lez aurkeztua, ez da zehatz-mehatz buruan sartzeko.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Umeak ere bere laburpena egin daike.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Barriz ere entzun, eta gidoia oinarritzat hartuta, entzundakoaren laburpen idatzia egingo dabe.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0013 LABURPENA

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Bi gorputzen problema hau sarri ageri da Fisikan, problema korapilatsuagoren baten laburpen gisa.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 5) Idatzi erakutsiak eta laguntza gisa laburpenak, ikasgaien edukiez horniturik.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 1) Irakurri ondoren 8.9 ariketa egin
2) Ipini (1) zenbakia testuko adjetibo guztiei
3) Azpimarratu testuko aditz guztiak
4) Hitz gutxitan: egin testu honen laburpena
5) Marrazkiari begiratu eta esaldi bana egin arratoien hiria deskribatuz

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 2.5.4.3. Edozein liburu edo idazkiren aipamema egin nahi dugunean baina aipamena oso luzea baldin bada osorik emateko, eten puntuak erabiltzen dira aipamenaren laburpena emateko testua aldatu gabe utziz.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0030 Azkenez, eta laburpen gisa, poliketo tubikolek elikabide asko dutela esan dezagun, eta, halaber, beraien artean eman den moldaerazko erradiazioa elikabide hauei txit lotuta doala.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Hirugarren urratsa: laburpena

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Jaso ditugun nota horiez baliatuz laburpena antolatuko dugu, kontutan izanik horietan bildutako ideia nagusiak bakarrik erabili behar ditugula.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Hauxe duzu laburpena: Teoria asko dira gure hizkuntzaren jatorria azaltzeko, baina hiru dira aipagarriak, bereziki: Larramendik eta zenbait jakintsuk defendatzen zuten euskara eta iberiarra rena; Pablo Roca-ren euskara eta kaukasiarraren kidetasuna frogatu nahi duena eta, hirugarrena, Vienako K.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Aurrerago esan bezala eta laburpen honetan ikus daitekeenez, testuaren mezurik garrantzitsuenak baino ez ditugu jaso.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Beraz, laburpenaren laburpen bat eginez honetara bil dezakegu: Euskararen jatorria azaltzeko munduko beste hiru hizkuntzekiko kidetasunak nabarmendu dituzte jakintsuek, horrela hiru teoria nagusi moldatu dituztelarik.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Laburpenean jaso ez ditugun zehaztasunak, zertzeladak, oso egokiak lirateke testuari buruzko eritzi orokor bat eman beharko bagenu.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Baina, honakoan, laburpenaz ari gara.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Bi gorputzen problema hau sarri ageri da Fisikan, problema korapilatsuagoren laburpen gisa.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0087 ADIERAZIAREN LABURPENA.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 atzizkia / gizon / hau / etxe / bizi da ampsup6; Kategori sinbolo baten azpian honelako triangelu bat jartzen dugunean, esan nahi da xehetasun handiagoetan sartu gabe, horrelako laburpen gisa ematen dela. Alegia, A kategoria areago analiza daiteke baina xehetasun horiek oraingoz interesatzen ez zaizkigunez, A sinboloa jartzen dugu.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 - Egizu ahoz irakurgai honen laburpena.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 13. Zelenteratuak filumeko izakien ezaugarri morfologiko, fisiologiko eta ekologikoen laburpena egin.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 LABURPENA AKTIBOAREN BATURA OSOA / PASIBOAREN BATURA OSOA / ONDARE GARBIA.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Eta kondatzaile beronek, zati bakoitzaren aurretik, irakurriz orain ere, zati bakoitzaren laburpena egingo du, hemen azaltzen den bezala.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Adibidez, demagun argitalpen berrien laburpenak dauzkan fitxategi batetik argitaletxe, egile eta argitalpenaren izenburuaren informazioa lortu nahi duzula.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0533 Laburpena

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Orain arte testu zientifiko edo teknikoen laburpenaren teknika landu dugu; zenbait testu aztertu dugu eta horien ideia nagusiak laburbilduz, testu horien sintesia egiten ikasi.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Laburpenaren teknika azaltzean esan genuen bezala, abstrakzio eta sintesi lan sakona eskatzen ditu teknika honek ere.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 4. ARIKETA OSAGARRIAK Eskema eta laburpena lantzen

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 b) Ondoren, molda ezazu laburpena.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Gizonaren egoera bere biologi organizazio bereziaren aldetik begiratuta nolakoa den sakondu ondoren, puntu honi buruzko edukien laburpen argi bat lortzea.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0031 4. Gertakizun nagusiaren laburpena taldean

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 1. LABURPENA EGIN

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Egin ezazu testu honen laburpena.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Laburpen gisa, hona zenbait arau, Morh-en zirkunferentzia tentsio konbinatuei aplikatzeko: (2.14. irudia).

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0457 Xalbat ere Zuberoa'n ez dela ezaguna esaten digu Txomin Peillen'ek, Xalbador baizik, eta horrela, Xalbador eta Xalba laburpena darabilzkigu Garazi'ren edo Xaxi'ren amorantearentzat.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0329 Aurkibidearen laburpena: 1- Abiadura eta Azelerazioa; 2- Dinamika; 3- Higidura harmoniko sinplea; 4- Uhin-higidura; 5- Eremu elektrikoa; 6- Kondentsadoreen kapazitatea; 7- Korronte zuzena; 8-Elektromagnetismoa; 9- Indukzio elektromagnetikoa; 10- Korronte alternoa; 11- Oinarrizko partikulak; 12- Espektro atomikoak; 13- Efektu fotoelektrikoa.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 Onartuak izan arren, beren irakurketa ezingo balitz osorik eman, 100 hitzezko laburpen baten bidez emango zaie batzarkideei.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 Laburpen honek beraz igortzen diren adierazpen guztiekin batera nahietaez joan beharko du.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 LABURPENA: Jose de Vargas y Ponze Ontzitako Ordezko Jaunak, Madrileko Historia Erret-Akademiako Zuzendari izanak 1805ean, demografia historikuaren barrutian zalantzarik gabekotzat jotzen dugun lan bat idatzi zuen: Estados de Vitalidad y Mortalidad de Guipúzcoa en el siglo XVIII liburua alegia.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Liburua zortzi kapitulutan banatuta dago, bakoitza laburpen egoki batekin bukatzen delarik.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Azken kapituluak, aldiz, guztiaren laburpena dakar.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Lehenengo eta behin, Txepetxek berak egindako lana, neurri on batean bere tesiaren laburpena, non azaltzen bait ditu bere pentsaeraren lerro nagusiak.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0328 Aurkibidearen laburpena: 1- Sarrera; 2- Oinarrizko kontzeptuak; 3-Konputagailuaren egitura; 4- Datuen adierazpidea; 5- Aginduak konputagailuan; 6- Sarrera / irteerako osagaiak; 7- Sistema eragilea.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0328 Aurkibidearen laburpena: 1- Kantitate fisikoak eta unitate fisikoetarako sinboloak; 2 Kimikako eta fisikako kantitateetarako gomendatutako izen eta sinboloak; 3- Unitateetarako sinboloak eta unitateak; 4- Zenbakiak; 5- Kantitate fisikoak, unitateak eta balio numerikoak; 6- Gomendatutako sinbolo matematikoak; 7- Elementu kimiko, nuklido eta partikuletarako sinboloak; 8- Espektroskopiorako sinboloak; 9- Potentzial elektrikoen diferentzien, indar elektroeragileen eta elektrodo-potentzialen zeinuei dagozkien hitzarmenak; 10- pH delako kantitatea; 11- Erreakzio-abiaduraren definizioa eta erlazionaturiko kantitateak; 12- Zenbait oinarrizko konstanteren balioak; 13- Erreferentziak.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0329 Aurkibidearen laburpena: 1- Metodo zientifikoa. Magnitude fisikoak. Erroreak; 2- Zinematika; 3- Dinamika; 4- Lana. Potentzia. Energia; 5- Energia termikoa; 6 Fluidoen estatika; 7- Soinua; 8- optika geometrikoa; 9- Elektrostatika; 10- Korronte elektrikoa; 11- Elektromagnetismoa.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0329 Aurkibidearen laburpena: 1- Mekanografiarako sarrera; 2- Makinaz idazteko oinarrizko arauak; 3- Teklatuaren ikasketa; 4- Makinaren dispositiboen zehaztapena; 5- Makina eta bere mekanismoak; 6- Oinarrizko ariketak; 7- Testuak; 8- Gaztelaniazko testu batzu.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Laburpen gisa

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Hau izango litzateke liburu ttipi honen (proposamenez neurririk gabekoa) laburpen posible bat.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Hara hartu ditugun erantzunen laburpen adierazgarriena: Zer eskatuko zenioke Euskaltzaindiaren Bergara-ko VIII Biltzarrari?.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Esan denaren laburpen moduan, beraz, Estatuko aparatoa herritar populuaren baitarik at egonik, eta produzio bideen jabe bera denean (berauk nazionalizatu ondoren), eta horrez gainera, Estatuko aparato hori alderdi politiko nagusiaren esanera ez baldin badago eta azken honek herritar populuari produzio bideen jabetasuna lor dezan zinez laguntzarik ematen ez badio, langileen eta produzio bideen artean sortuko den etenduraren aurrez aurre gaude.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 1. Laburpena

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 LABURPENA

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0356 Beste mila adigarri atera genitzakeen, gure aitak Euskalerriaren autonomi-eskubideaz, Araudiaz, abertzaletasunaz eta abar nola pentsatzen zuen aditzera emanaz, baina, biografia laburpen honetan ez da posible.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Lan bakoitza, Salbatoreren pentsaeraren laburpen bat dela esango nuke.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Gramatika-sail honetan, tajuz hautatuko laburpen batzuek, bai eta ikur edo marka berezi batzuek, lana askoz errazten digute.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0252 6.- Laburpena (94) laburpen: resumen: Nahiko konplikatua denez gero ikusi dugun hau, esaldi batzuk emanen ditut hemen goikoa laburtzeko.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 III,462. jakina: gauza jakina da edo horren antzeko esakune baten laburpena duzu.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 129. Laburpen onekin adieraziko dut Arraun eta Amets liburua), etzuan ahaztua izaterik nahi.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Ondoren ikasle batzuk irakurgaiaren laburpena egingo dute ahoz, oso laburra eta erreza da eta.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 BLOKEAREN LABURPENA
1. Topologiari eta espazioaren antolakuntzari dagozkien alderdiak.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0011 Baina, labur bada ere, ikus ditzagun hauzi honi buruz eman den zenbait iritzi; hortarako Mircea Eliade-k egindako Jan de Vries-en liburuaren laburpena jarraituko dugu.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 2) Ariketa eta teknikak
a) Informazioak bilatu eta jasotzeko ariketak
- Eskurakoi dauden ikusizko tresna nagusiak menderatu,
- hiztegi mota guztiekin lan egin,
- oharrak hartu hitz-giltzez baliaturik:
- testu batetik,
- ikusentzunezko mezuetatik,
- ahozko hizketaldietatik,
- ikerketarako galdesortak antolatu (hizkuntz behar eta motibazioak barne direlarik),
- eskurakoi dauden iturri dokumentalak ezagutu, fitxategiak erabili,
- dokumentu idatzi eta ikusentzunezkoetatik laburpenak egin,
- inkesta-teknikak,
- entrebistak egin,
- bildutako dokumentuak sailkatu
.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 b) Birformulazio-ariketak
- Hitz-giltza edo hartutako oharretatik ahozko hizketaldiak moldatu,
- laburpenak, planak prestatu,
- irakur-fitxak idatzi
.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 KONKLUSIOA
Konklusio hau izenburuen laburpen bat da gehienbat.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 6. Bateratzea: idazkariek taldeetan esandakoaren laburpena egingo dute.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0049 Garai honen laburpen bezala esan daiteke: - Muga batez Euskal Herriaren separatzea eta nazio zapalketa bai Ipar eta bai Hego Euskadin, KAPITALIST SISTEMAREN JAIOTZAREKIN BATERA sortzen dela.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 Laburpenak: askotan agertzen dira.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 Herriaren sorreratik 1830. urterarte laburpen bat dago.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0037 Azkenik liburuaren laburpen bat, kritika kotsiarekin.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Nota orrek, 6`garren Erabakiaren puntu garrantzitsuenari zegokien drogageiegikerien alderdi zigorgarriaz, Europako Konseillura, Austria, Txipre, Dinamarka, Grezia, Irlanda, Luxenburgo, Malta, Noruega, Portugal, Alemania`ko Federal Republika, Suezia, Suiza eta Erreinu Batuak bialdutako erantzunen laburpena zekarkin.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0005 MFM-140ren komandoen laburpena.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0155 Laburpena: Litro edo kilo bakoitzeko aldea.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Eta ahaide nagusien arteko guduen laburpen bezala gehitzen du: Hazitzearen krisia izan zen, batipat.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Hona lan honen laburpena: 1. Hitzaurrea Bederatzi orrialdetan zuberoeraren eremua mugatzen dut eta aipatzen gure probintzia horretan mintzatzen diren bi euskalkiak eta okzitanoaren gaskoin dialektoa hitzegiten duten herriak.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0418 2.ik) Erabilera (hitzegileekin kontrolatua) eta laburpenez: galdua, ez erabilia, gutxi erabilia, asko erabilia, hapax eta abar.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Hau, 1787.eko azaroako Kongresu Orokorrean onartu ziren arautegien laburpen bat litzateke.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Teoria honen laburpena eskain dezadan.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Bere argudioen laburpen eta zabalpen ederra ematen du Isa the a VP in Basque? bere artikuluak, eta interesgarria dirudi orain arte ikusi duguna kontutan harturik aztertzea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Laburpena: Bidasoako mugan gara. Mugaz aldebatean Guarda bere etxolan.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 ARABIAR KALEJIRA Laburpena: Ikuskizun hau kalean garatzen da publikoak parte aktiboa hartzen duelarik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Laburpena: Ikuskizunaren oinarria moldatutako furgoneta batez egindako makina da.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 1. Kapitulua liburuaren laburpen orokor bat da eta hezkuntz maila guztietako goimailako irakaskuntza ere barne ikasleen, pertsonal irakaslearen eta ez-irakaslearen datuak barne-hartzen ditu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0210 Erabakia / Laburpena / Fakturak guztira / Bajak, aldaketak / Ordaindugabekoak / Itzulketak / GUZTIRA / Idatzi kopurua letraz.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Lafittek honela jarraitzen du bere laburpenean: .

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0097 Gorago ere esan dugunez, 4. taulan eboluzioaren deskribapenean aipatu diren fenomenoak adierazita daude, argibide eta laburpen gisa.

102. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Gero, izenburu orren azpian, idatziko dituzue aurreko laburpeneko zazpi itzak.

103. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Talde bakoitzak gertu egoteari buruz erantzun bearko du, leen egiñiko laburpenetariko jarrera bati erantzun ere; eta oneitzaz talde bakoitzak urrengo lana burutuko du: a) Aren esan-naiari dagokion billaketa eta bereizketa.

104. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Azkenez, talde bakoitzak egindako lanaren berri emango die besteai, eta danon artean, aurkitu dugunaren laburpena egingo dugu.

105. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - GIZA-LANA LURGINTZAN - GIZA-LANA ITSASOAN, LABURPENA.

106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Tradizio zahar zaharraren laburpena dugu San Paulok dakarren fede aitorrera (1 Cor 16, 3-7)].

107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0030 Orrela, iru-illabeteren buruan ikasitakoen laburpen izango da orma-orri ori ta bestetik elizkizuna girotzeko lagungarri.

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0075 Une au oso garrantzizkoa dala uste dugu ta guztiz egokia da, gaiñera, bi gauza egiteko: batetik, gaztetxoek beren aurtzaroko urteetan katekesisean artu duten jantzia zenbatekoa dan neurtzea ta laburpena egitea; eta bestetik, aurtzaroko katekesis-aldia azkenean borobiltzeko, BATAIO-BERRITZEA eginez amaitzea.

109. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 Kantzelaritzak ere bere aldetik zuzenketa lan bat egin zuen eta Gorteek azaldu zituzten asmo politikoak salatu: (B. nat. eko 7047 eta 15519 zenbakien laburpena).

110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Aparteko orduen burutzea egunez egun erregistratuko da, astero totalduz, asteko laburpenaren kopia langileari emango zaiolarik dagokion partean.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Langileen Estatutoaren 35. Artikuluari jarraituz, astero parte bat emango zaio langile bakoitzari, aste horretan berak egindako aparteko orduen laburpen orokorrarekin.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 LABURPENA 4- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Administrazioa... Orrialdea 2381.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 51. art. Azkenez batzarraldiko akta gertutuko da, bertan mahaikide eta hartzaileek sinatu eta bozketa akta, ordezkari, eskuhartzaile eta hautesleek egindako galdapen eta protesten laburpena, honi buruzko ebazpen hartuak eta hauteskundea ukitutako edozein gorabehera agertuko delarik.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Juan Mari Lekuonak, ondoren, bere hitzaldiaren laburpen bat irakurri zuen, lan horren testo osoa aurki argitaratua izango delarik.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Pedro Mari Legarreta (Bizkaia) eta Juan Luis Larrazak (Nafarroa) egin zuten aurreko bileraren laburpen antzeko bat.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 DONOSTIA (Eferen laburpena).

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Aintzin solas eta laburpenez kanpo, entrebistak eta edozein gaitako artikuluak agertu dira euskaraz.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 LKIren Zutik, estatu mailako Combateren osagarri honetan, ohizko laburpen eta izenburuez aparte, euskaraz, berriak eta nazio arazoari buruzko artikuluak (batipat) agertu ohi dira.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Maskarada'k bere obrari buruz egiten duen laburpena hau da: Pistolaren begi zuri beltzak Dario Fo'ren lehen garaiko lanetariko bat da, bere lehen antzezpena 1960an izan zelarik.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, bere laburpena hemen ondorenean ematen denaren erabakia hartu du:
1. Ermuko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren behin-betiko onarpena geldiaraztea, bere agiripaperaz honako zuzenketa hauek jaso behar direlarik:
1.1. Araututako hirigintzarako gai den lurraren bataz besteko baliapidearen zenbatzeketari eta erabilketari buruzko zehaztapenak aldatu egin beharko dira, lurraren sailkapen-maila horretako lur-eremuaren barruan egon daitezen guztizko sistematara bideratutako lurrak Udalbatzarrak erosteko sistema hori erabili ahal izan dezan, eta hirilurretan eta hiritartzeko gai ez diren lurretan hori bera ezin erabili daitekela.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 1985.eko Urtarrilaren 11ko 8garren alean, Agindu hori sartzean huts egin dela ohartuta, hemen ondorenean dagokion zuzenketa egiten da: Nahiz laburpenean, nahiz barruko orrialdeetan: Agintariak eta Lanarigoa zatian, Norgehiagoka eta Lehiaketak zatiatalean ageri den Agindu horrek, Euskadi Osorako Erabakiak izeneko zatian agertu behar du.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Azkenik eta laburpen gisa edo... botere-mota orotan sartutako pertsonaia guztientzat bederen oso egokia da liburu hau.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ona emen beraz laburpen gisan, Arrasate`ko ekonomilarien arrazoiak.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bai, hauxe litzateke nire kurrikulumaren laburpena: botones, aszensorista, gaueko giltzazaina, geroxeago egunekoa eta azkenik, orain dudana, ate nagusiko atezaina alegia.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Historiagile bat edo beste kanpo, gaiñontzeko gehienek beste historiagileen lanetan irakurri dutenaren laburpen edo bilduma bat besterik ez digute eskeintzen.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Haren eskolan ikasterakoan irakurriko zuen, seguru asko, Monsignor Daniel-en (Munduko Historiaren laburpen kronologikoa), Murakami-k 1871an argitaratuko bait zuen horren itzulpena.

127. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Hareen laburpena jarriko dit hemen KARMELen irakurleentzat.

128. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0180 Bilera-agiria buruak eta idazkariak izenpetu eta eztabaiden laburpenaz, erabakien testuez eta bozketen emaitzez egongo da osatuta.

129. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0003 1. Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokor finkatuak 266.644.021.359 pezetara iristen dira 1995eko ekitaldirako, horri dagozkion gastuetan nola sarreretan, I Eranskin gisa bateratzen den laburpenaren arabera.

130. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 6. Ondoko testua mito baten laburpena da. Hiru pertsonaia garrantzitsu aipatzen dira: Kupido, Apolo eta Dafne.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00246 Hala ere, eta aurkezpenen gaia alde batera utziz, PowerPoint edozein informazio era antolatu eta grafikoan moldatzeko tresna bezala ere ikus daiteke: laburpenak, eskemak, azalak eta abar sortzeko egokia da, oso formatu librean uzten baitu testu, irudi eta abarren konbinazioa.

132. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 2. Egizu testuaren laburpena.

133. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 2. Egizu pusketa hautatuaren laburpena.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0007 1. Egizu irakurritako pusketaren laburpena.

135. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0007 1. Egizu testuaren laburpena.

136. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0007 1. Egizu pusketaren laburpena.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Horretarako, testuaren laburpena egiteko behar-beharrezkoak ez diren hitz guztiak ezabatu beharko dituzu.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Testu baten ulermena ziurtaturik, hots, eskema, laburpena eta izenburua finkaturik, eta kokapena egin ondoren, testuaren edukina eta formaren azterketari ekingo zaio.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honetarako, testua bera, laburpena eta izenburua aurrean izango ditugu baina, batik bat, eskema izango da gida nagusia, bertan bait dira laburbilduta testuaren ardatzak eta kontzeptu nagusiak.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Edukinaren azalpena ez da laburpenaren moldapen bat.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Laburpena testuan egileak adierazitakoaren sintesi zuzena da, egileak jaulki bezalaxe.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 4. Ikaslearen liburuko 92. orrialdeko Ikasi dut kristauok esaten dugula... izeneko laburpena irakurri eta ikasten saiatu.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Egizue entzundakoaren laburpen idatzia ideiarik garrantzitsuenak azalduz (kontutan hartu, 6. mailako ikasleek irakurriko dutela).

144. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0112 - Komikiaren laburpena egin, aurreko ordenaketaz lagunduz.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Unitatearen laburpena

146. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 Laburpena

147. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Laburpena

148. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Zati horietatik zeinek ematen du mezuaren laburpen zehatzena?

149. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Albistearen laburpen zehatza da.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0211 Laburpenak egin, hitz garrantzitsuenak azpimarratu, apunte laburrak antolatu, mapa kontzeptualak eraiki, eta abar.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0047 Jarduera honekin hasi aurretik egizu aurrekoan irakurritako testuaren laburpen bat.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0124 Lehen aipatu eta ikustea aholkatu dizugun Tasio pelikula ikusi baduzu, bertako pertsonaien bizimodua talde txikitan aztertu eta egizu ondoren bizimodu horren laburpena agertuko duen lantxo bat.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201 - Egingo duzuenaren laburpena denboraren arabera adierazita dago?

154. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 1) Aurreko jardueran datorren informazioaren laburpen bat egin behar duzu. Horretarako, kontzeptu-sare bat osa dezakezu, eta bertan, lan zientifikoaren etapa edo ezaugarri nagusiak adierazi.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Erromantzeei dagokienez, lehenengo kokatu egingo ditugu denboran eta espazioan. Bigarren atalean, zenbait poema irakurriko ditugu, eta ondoren, behin eta berriz, abestu: irakurketa aberatsagoa izan dadin, ariketa batzuk proposatuko zaizkizue. Azkenik, laburpena egiten saiatuko zarete.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 2. TESTU BATEN AHOZKO LABURPENA

157. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 EGA azterketako ahozko frogan egin beharreko ariketarik bat, emandako testua irakurri eta honen ahozko laburpena egitea izaten da.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 1. Ezabaketaren araua: gaia ulertzeko egokia ez den guztia ezabatu egin behar duzu ahozko laburpena egiterakoan.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 F) Ikaskideren batekin bildu eta elkarri ahozko laburpena azaldu.

160. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 1.9. IKERLAN BIBLIOGRAFIKOAREN LABURPENA

161. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Hasierako Aipamena, Titularrak, Bloke Nagusia eta Euskarazko Laburpena dira Telenavarrako albistegiek erakusten duten egituraketa.

162. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Titularretara zein Euskarazko Laburpenean lekua lortuko duten IUKen kopurua %31,3ko da.

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Honen bidez egizkizun desberdinak betetzen ditu: ikuslegoa agurtu, pastoraleko gaia aurkeztu, laburpena egin eta aktoreen sarrera iragarten du.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 Tematuta zirudien behinik behin bere buruaren inguruko informazio oinarrizkoa ematen, ze berehala ekin zion ia telegrafikoki azaltzeari berak gertatutakoaren laburpen ontzat jotzen zuena.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 LABURPENA / RESUMEN / RÉSUMÉ / ABSTRACT

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bertan jartzen duenez 1920ko urtarrilean idatzi zituen bertsook, ez dakigu 1926a baino lehen argitaratu zituen. Berauetan, 1914ko abuztuaren bian kanpai hotsek gerrarako deia iragarri zutenetik 1918ko San Martin egunera bitarteko gertaerak biltzen dira. Gerraren laburpen gisa ere balio dutelakoan, irakurlea aurrez koka dadin, eta nobelan zehar datozen bertsoak bere osoan irakurri ahal izan ditzan, nobelaren hasieraren aurretik jarri ditugu bertso horiek 80 Edizio hartatik liburura pasatzean Barbierek egin zituen aldaketa txikiak, berriz, oharretan eman ditugu liburuan zehar. Handiagoa den 16. bertsoko aldaketa, berriz, aurreko sailean aipatu dugu.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Alabaina, bahean pasatu eta laburpen gisako zerbait egin beharrez, hamabost urte hauetako istorio pertsonalak aztertzen saiatu naiz. Laburraren laburrez, 1983ko abuztu hartako uholde gogorrak datozkit burura, Euskal Telebistarentzat lehenengo froga serioa huraxe izan baitzen, telebista hasiberri baten teknikari nahiz garai hartako EITBko gidaritzari zegokionez.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00013 Bosgarren atalean 1984 eta 1996 urteen arteko Euskal AEko ospitaleen jardueraren laburpena eskaintzen da. Atalak bi azpiatal ditu. Lehenengoan, aldagai adierazgarrienen datu orokorrak ageri dira eta bigarrenean adierazlerik interesgarrienak. Bi kasuotan banatua ageri da lurralde historikoaren, asistentziaren izaeraren eta ospitaleen helburuaren arabera.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 LABURPENA: 1. Merkataritzako zuzenbidearen eraketa historikoa. -2. Merkataritzako zuzenbidearen kontzeptua. -3. Zuzenbide horren etorkizuna. -4. Egungo Merkataritzako zuzenbidearen ezaugarriak eta beraren joera eraberekotzailea. -5. Europako Erkidegoen Merkataritzako zuzenbiderantz. -6. Merkataritzako zuzenbidearen sistema.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Orduan Darwinek, nahiz eta teoria berak asmatua izan, Lyell eta Hooker-en esku utzi zuen bere burua eta hauek honakoa erabaki zuten: epe laburrean Wallaceren txostena eta Darwinek Asa Gray-ri 1857an igorritako eskutitz bat nahiz 1844ean egindako bere teoriaren laburpen bat aurkez zitzatela.

171. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 1. Sarrera: 1.1. Egintza ez-zilegi zibila eta penala: berdintasunak eta berezitasunak; 1.2. Araudiaren bikoiztasuna; 1 3. Zehapen zibilaren eta penalaren arteko ezberdintasunak; 1.4. Sententzia penalaren eragina ebazpen zibilarekiko; 1.5. Erantzukizun zibilaren asegurua kaltetuaren babes istrumentu. 2. Erantzukizun zibilaren araudi zehatza kode penalean: 2.1. Erantzukizun zibilaren edukia; 2.2. Erantzule aniztasuna. 3. Erantzule zibilaren ordainezintasuna: kaudimengabeziaren arazoa. 4. Erantzukizun zibilaren exekuzioa. Halaber, egilea, EHUk finantzaturiko Delitutik eratorritako erantzunkizun zibilari buruzko ikerkuntza Proiektuko partaide da. Artikulu hau Donostiako Udaletxeko KARLOS SANTAMARIA II. Ikerkuntza Sarian akzesita irabazi zuen lanaren laburpena da.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Honela, egun berean desertuan ematen den tenperaturaren kontrasteari buruzko azalpen luzea eman eta gero, irakasleak zera jasotzen du laburpen gisa:

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00023 Gure ahaleginaren asmoa boterearen bilakaera berregitean, ez da, beraz, historiarekin batere zorrik ez duen dialektika jorratzea, ezta ere, ordea, laburpen historikoa egitea; gure asmoa botere historikoaren izaera konplexua deskorapilatzen saiatzea da, kausak idealki sinplifikatuak dituzten milaka urteko ekintzak aztertuz.

174. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0189 Baina laburpen interesgarria da.

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0189 Interesgarria da esate baterako hirugarren kapitulua hizkuntzen deskribapenerako erabili diren metodoen laburpen bat eginez.

176. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0189 Eredu sintaktikoaren laburpena ere (89-97 orrialdeetan) interesgarria da.

177. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Laburpen txiki honetan, bidea argitzeko, zenbait datu historiko emango ditut, haiei dagokien bibliografia erantsiz.

178. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Ezberdintasun agerienak neurtizkintzakoak dira eta hizkuntzakoak; eta ezpada ere hemen ikertu behar den gai berezi eta mugatua, artelan bezala emaiten dira laburpenez.

179. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Hitz errepikak bereziki aditzetan (eztašala bietan, ezetare ahozko laburpena ere) ezeztatzen ditu (ezac, etzac, ezadil', ezizal', eztezala): ez da azkenean errepika bakarra bi olerkietan.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 2. Ameriketan hitz egiten den euskararen berri jakin nahian egin ditugun ahaleginen ondorioz, 1900. urtean bildutako Congreso Internacional de Estudios Vascos delakoan Aranzadik Hego Ameriketatik jasotako txosten batez egin zuen laburpena da eskuratzerik izan dugun albiste-iturririk zaharrena.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Guztiarekin ere, hauekin batera Achille Luchaire sartu beharra dago, gehienetan bigarren eskuko informazioa badarabil ere, aurrekoen lanen laburpen zehatza eta kritika zorrotza burutzen baititu.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0643 'tis "it + is" -aren laburpena.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0014 Liburua, nire ustez ikasleek egindakoaren laburpen batez, hizkuntza berri bati nik neuk nola helduko niokeen azaltzen duen zirriborro batez, eta elkarrizketa hauek niretzat, irakasle gisa, duten esanahiari buruzko adierazpen batez bukatzen da.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Bonaparte izan genuen euskarak euskal herrialde bakoitzean bizi zuen egoera zehatz-mehatz erakusten lehena (4) Erakusketa horren laburpena: Euskararen egoera Bonaparteren garaian, Jakin (1991), 66 zb., 11-43 eta haren lana osatzera etorri zen mende bat beranduago Yrizarren Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio lingûístico-demogrampacute;fico orain Contribución I, 171-237)].

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 eguneroko hizkuntz erabilerei dagozkien forma eta errejistroak jasotzen dituzten edukin osagarriak; hiztegia (hain labur ematen dira, ezinezkoa baita 300 orduko ikastaro baten parekidea den CD-ROM honen helburu guzti hauek laburpen honetan zehaztea).

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0040 Hau zeharo loluta dago aipatzera goazen bigarren xehetasunarekin: Larregiren liburua pasadizuka dago antolatua, hots, Testamentu Zaharra goitik behera kontatzeko inolako asmorik gabe, gertakaririk gailenenak bakarrik emanez, laburpen gisa, eta bakoitza bere azalpenarekin.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Atzizkien bidezko eratorrien laburpenak, ordea, buruhauste handiagoa dakar.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0047 Ikerketa honek eskatzen digun laburtu-beharrak eta mugak kontuan izanda, nahiz eta bata zein besteak aspaldi gainditu ditugun, laburpena egitera garamatza, baina dena den gainetik baino ez bada ere ordezkaririk bikainenak azaldu beharra daukagu, hau da, Angel Larroque eta Elías Salaverria.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0007 Hirugarrena, beti marrazteko problema bat da eta laugarrena irakasleak sortu behar du (Klasean landutakoaren laburpena edo etxeko lana izan beharko luke).

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0007 Laugarren problemarako hutsunean, irakasleak aurreko klase bateko laburpena, problema edo etxerako lana idatzi behar du.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0034 Geroko inplementazioetan izen horiek ez ziren egokiak, baina CAR eta CDR laburpenen erabilpena guztiz finkatuta zegoen ordurako.

192. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Irizpide berrienek indartu egiten dituzte bigarren mailako hezkuntzako irakasleen prestakuntzan jadanik aplikatzen diren planteamenduak, eta irakasleen prestakuntzarako Gobernuaren politikaren laburpen bat barneratzen dute.

193. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 LABURPENA: Iharduera ororen helburuek oso argiak izan behar dute, bai entrenatzaile-monitore zeregina betetzen duen pertsonarentzat, bai antolakuntza-egiturako zuzendarientzat.

194. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Laburpen orokor hori onarturik, nahiz eta, jakina, bertan matizazio asko egin daitezkeen, kontua da arau-sistema hartako Zuzenbide Pribatuko zenbait erregela indarrean dauzkagula gaur egungo euskal gizartean.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - DIPUTATU NAGUSIA. Diputatuen Kontseiluak 1999-10-13an hartutako erabakien laburpena

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 LABURPENA

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1999ko urriaren 13ko bileran hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1996ko urriaren 8an hartutako erabakien laburpena.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 LABURPENA

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1996ko urriaren 8an hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA), 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Eguskitza alboko bidearen espedienteari begirada bat emanez ondorengo laburpena egin dezakegu.

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Lanaren laburpen bat euskaraz argitaratzeko asmotan dabil.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 Alkateak, gaia 1994ko otsailaren 22ko Gobernu batzordean aztertuta, aipatutako hornidura lehiaketa bidez kontratatzea erabaki ondoren, baldintzen orriko laburpen hau ateratzen da jendaurrera, apirilaren 18ko 781/1986 ELDko 122. eta 123. atalek xedatutakoaren ondorioetarako.

204. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0040 Esate baterako: luzapen, agerpen, laburpen...

205. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 2 eraskinean ikus dezakegu Viveros y Repoblaciones delakoak hirugarrenei enkargatu dizkien lanen laburpena, enpresaka sailkatua.

206. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Oso interesgarria delakoan, Iñaki Petxarromanek Jakina!-n Euskaldunon Egunkariaren unibertsitateko gehigarria Batzuetan inpresioa dut Jaurlaritzak ahaztu egiten duela EHU publikoa dela izenburupean argitaratutako Pello Salabururi egindako elkarrizketaren laburpena plazaratzen dugu.

206 emaitza

Datu-estatistikoak: