XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Lagina Komunitate Autonomoko 3.744 etxebizitzatara hedatzen da hiruhilero.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Horrela laginak panel bat eratzen du, hamabostaldi osoka berritzen dena, hiruhileko bakoitzean bateko proportzioan.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0016 160: erabilitako sasierrepiken kopurua.
X: lagin osoan lortutako hedapenezko estimatzailea.
X: j sasierrepikari dagokion laginean lortutako hedapenezko estimatzailea.
r (X): laginketako errore erlatiboaren gehienezko marjina, % 95eko konfidantzarekin.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0013 Markoak, eta populazioaren despiezaketa, laginaren diseinuaren aurreko eragiketa gisa kontsideratzen dira, geruzak eta mordoak eta laginketa-unitateak etapatan eta fasetan mugatzeari dagokionez.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 2. taulan lagin bakoitzean egindako gainerako determinazioak agertzen dira: osatzaile sekundarioak, behe-mailako osatzaileak, trazak eta bai Código Alimentario Español delakoan (1.967, cf, CUSTODIO eta LLAMAS 1.676) kontsumorako arauetan agertutako beste parametro batzu ere.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Elementu hauei dagokienez, 10. laginean aurkitutako Ag elementuzko eduki eznormala aipatu beharra dago, berau, Arratia eskualdeko prezipitazioaren urarena baino 100 aldiz handiago baita.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Beste lagin batzuk ere (wealdientsekoak edo urgoniarreko baseko sekuentziakoak) eduki altua aurkezten dute elementu honetan (Ag) , baina horri buruzko hipotesirik ez dago oraindik landuta.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Era berean, Lemoa inguruko ibilguetan hartutako laginetan, eduki altuak irteten zaizkigu, bai Cu zein Pb elementuetan.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Antzeko anormalia agertzen da, Pb elementuan, hareharri urgoniarreko 22. laginean, baina oraingo honetan, industriaren ondorioak ez dira hemen sentitzen.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Bestetik, aztertutako laginetariko batzuk, Fe elementuaren eduki altua aurkezten dute, 1. lagina, batez ere.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Lagin honen Fe-edukia 8,43 mg/l da eta wealdientseko materialeetan agertzen da, bertan, lehenago aipatu dugunez, pirita-multzoak ugari direlarik.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Bestetik, lagin hauk dira Mn elementuzko eduki altuenak aurkezten dituztenak.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 26 laginen azterketa hidrokimikoa burutu dugu (20 iturburu eta 6 lurgaineko ur).

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Lagin guztiek gatz-eduki baxua aurkezten dute (400 mg/ l baino txikiago), kaltzio bikarbonatodun urak nagusituz, hauen artean, kareharri-multzoekin lotuta daudenak.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Funtsezko osatzaileei begira lagin guztiak dira edangarriak, burdintsuak salbu, berauek Código Alimentario Español (C.A.E.) delakoak jarritako -rako muga superatzen baitute.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Hori kontutan hartuz, ondorengo erizpidea eman dezakegu: Lagin batekin lan egiten dugunean, datuak taldekatzearen unean, zenbat eta klase gehiago aukeratu, hainbat eta datu zehatzagoak izango ditugu.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Adierazpide grafiko honek (intuitiboki) laginari buruzko informazio apur bat ematen digu.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Aurreko puntuetan aipatu zen bezala, lagin baten sakabanatze-diagrama, erregresio-zuzenaren bidez ordezkatzen badugu, lagina matematizatua gertatzen da, matematizatze horrek dituen abantail eta desabantail guztiekin.

19. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Atorraren lepahegalak jaso zituen asturuki, toxa atera, ireki, tabako hautsa eskeini egin zidan eta nere ezetzaren aurrean, lagin sobera sudurreratu zuen.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 Beraz, disolbatzaile ez-ideialetan eta pisu desberdineko laginentzako, biskositate-datuen zero pisu molekularreko estrapolazioak, 0 baldintzetako biskositateari buruz informazioa emango digu.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0032 Lagin hauekin, metanolaren konposizio desberdinetan, biskositatearen neurketak burutu izan dira; (4.1). irudia.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Bakteriak landatzeko, hodi bakoitzetik lagin bat ateratzen da eta ezargailu batetan zabaldu eta beroz finkatu ondoren, tindatu egiten dira.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 2.1. POPULAZIOA ETA LAGINA.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 LAGINA: Lagina azpipopulazio errepresentagarri bat besterik ez da; populazio batetaz konklusio fidagarriak atera nahi baditugu, ahal dugun azpipopulazio errepresentagarriena aukeratu beharko dugu lagintzat.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 LAGIN errepresentagarri hau erauzi egiten duen prozesuari zorizko laginketa deritzo.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 Lagina erauztean populazio elementu guztiei posibilitate berdina ematen badiegu, zorizko lagin sinplea deritzogu honela aukeratutako laginari.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 Lagina erauzteko beste era eta jokabide asko daude, geruzatuz, mordoketaz,... baina hau LAGINKETA-TEORIAri dagokio.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Ekinaldi honetako erradiokarbonoko laginak New Jerseyko laborategietara bidaliak izan dira datatzeko eta une egokian ingurunearen ikerketarako laginak hartzea aurrikusten da.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 LABORATEGIKO DETERMINAZIOAK Lagin guztien aldean egindako determinazioen guztizkoa.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0005 1.2. OROKORTASUNAK 1.2.1. Populazioa eta lagina Ikerketa estatistiko bakoitzean objektu nagusi diren pertsona, ondasun, saioaren emaitza (adibidez: datuaren aurpegia) probintzia baten herri, hauteskundearen alderdi politiko, edota fabrikazio-unitateek osatzen duten multzoari POPULAZIO edo UNIBERTSO deritzogu.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0005 LAGINA: Lagina azpipopulazio errepresentagarri bat besterik ez da; populazio batez konklusio fidagarriak atera nahi baditugu, ahal dugun azpipopulazio errepresentagarriena aukeratu beharko dugu lagintzat.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0005 LAGIN errepresentagarri hau erauzi egiten duen prozesuari zorizko laginketa deritzo.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0005 Lagina erauztean populazioaren elementu guztiei posibilitate berdina ematen badiegu, zorizko lagin sinplea deritzogu honela aukeratutako laginari.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0083 Orain aipatuko ditugun ikerketetan, lagineko indibiduo bakoitzari bi neurketa egiten dizkiogu, bakoitza ezaugarri estatistiko bati dagokiona.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0083 IV.2. MAIZTASU-BANAKETA BIKOITZAK IV.2.1. Maiztasun-banaketak bikoitzak eta bazter-maiztasunak Suposa dezagun N indibiduoz osatutako lagin bat, non X ezaugarri batek balio desberdinak hartzen dituen.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0083 Suposa dezagun, halaber, beste Y ezaugarri bakun batek lagin berdineko indibiduoetan balio desberdinak hartzen dituela.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0083 Orduan,(X, Y) ezaugarri bikoitzak, lagineko indibiduo bakoitzean balio-bikote bat hartzen du. Hots .

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Aktibitate hau ez da, beraz, gainetikako irakurketa, emandako laginak oso mantso irakur daitezkeenez.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Hemen, asmoa, ikasleei zera adieraztea besterik ez da, gainetikako irakurketatik har ditzaketen laginak informatiboak izan daitezkeela, alegia.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 3.- Edozein kasutan, efluentearen konposizio kimikoak ez ditu honako kontzentrazio muga hauek gainditu beharko: - Solidoak, 500 mg/l. baino... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 - D.B.O5, 325 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - D.O.O.,2 X D.B.O. mg/l. baino beheragoko esekiduran... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - NH3, 200 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - NO3, 200 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Guztizko N, 200 mg/l. baino... Bikoitza baino aldiuneko balio maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Kloruroak, 2.000 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Cr+6, 0,1 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - CN-, 0,1 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Fenolak, 80 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Guztizko metalak, 5 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Metal astun indibidualak, 2 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Kolorea, 100 mg/l. baino beheragoko esekiduran, Pt.an... Lagin diskretuan.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - 500C baino beheragoko tenperatura... Lagin diskretuan.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Olio eta koipeak, 20 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Petrolioak, 0 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Kaltzio karburoa, disolbatzailea eta mundrunak, 0 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Detergenteak, 30 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Sulfuroak, 0 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Sulfatoak, 1.200 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 B) Erakuskari edo lagin gisa, 5 foliotatik 10era bitarteko lan bat, itzuli asmo duen obraren edozein zatiren euskaralbena eginda.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 Oraingoan, kontu handiz egin dute ikerlariek beren saiakuntza eta ehun-lagin desberdinetan emaitza berberak lortu dituzte.

62. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Modu grafikoan, honek, kasuen % 95ean, batezbestekoa kalkulatzen dudanean, konfiantza tartea eraikitzen badut, benetako batezbestekoa, lagineko batezbestekoa erabiliz eraiki dudan tartean egongo da % 95eko konfiantza-mailarekin.

63. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 LAGINAREN TAMAINA HANDITU. Laginaren tamaina handitzen badut, eta lagina ongi aukeratzen dudan guztietan, hau, lagina, populazioaren adierazgarriagoa izango dut, eta honek estimazioa gehiago fintzen lagunduko dit. Ekintza hau formulara itzultzen da, errore estandarra gutxituz.

64. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Definitzeko garaian gauza asko esan daitezke. Baina lagin aleatorio sinplea burutu eta laginaren batezbestekoa kalkulatu ondoren bi definizio eman ditzaket:

65. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Lagin baten emaitzak populazio osoarekiko orokortu nahi ditugunean, errore-maila delakoaren arriskuaz jabetu behar dugu.

66. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Adibidez, lagineko subjektuen batez besteko altuera 155 cm-koa bada, ondorengo bi eratara mintza gaitezke.

67. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Ikus dezakegu lagin osoko 335 pertsonen datuak izan beharrean, 119 pertsonenak bakarrik dauzkatela (47 talde batean eta 72 bestean).

68. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Pertsona hark karbono-atomo bakoitza bereizteko segundo bat behar zuela suposaturik, eta Big Bang delakoa gertatu zenetik gure egunotara arte 15 000 milioi urte pasatu direla kontutan harturik, oraindik karbono-atomoen milioirena baino ez zukeen bereiztuko; laginean milioi bat aldiz atomo gehiago geratuko ziratekeen oraindik bereizteko.

69. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0036 Ondoan zegoen uraniozko gatza baten lagina izan ote zen horren erantzule?

70. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0462 Prozesuan zehar noizbehinka bainutik laginak ateratzen dira konposizio kimikoa ezagutzeko asmoz; C, P eta S-ren portzentaiak bereziki.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 d) Erabilienak aukeratu nahi izan ditugu, eta eraberean, zuzenbideko adar nagusietako termino errepresentatiboenak. Hau da, zuzenbideko alor guztietako termino erabilien lagina osatu nahi izan dugu.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00015 Galdesorta estadistikoki errepresentagarria den lagin edo muestra bati aplikatuz gero, unibertso osoari dagokion informazioa jaso dezakegu.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Determinazioak. Determinaziotzat hartzen da aztertutako eta azken emaitza gisa lortutako neurgailu bakoitza, nahiz eta lagin beretik etorri.

74. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Gure azterketa lehen bi azpilaginetan bakarrik oinarritu da, 2520 banakako lagina osatuaz.

75. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Zutabeetan adierazten dira hauek. Guzti horiek behaketa-kopuru jakin batekin osatzen dira, 2520 gure kasuan, inkestan kontuan harturiko laginari dagozkionak, eta errenkadetan adierazitakoak.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 Maithunarako prestatzeko ganja (cannabisa) eta datura ere har daitezke, baina erritozko eta deboziozko koito kontzentratuaren bidez baizik lor ez daitekeen estasiaren lagin tentagarria eskaintzeko besterik ez.

77. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 b) Zurgapen eta sakabanaketa inelastikoa: X izpiekin elkarrekitean laginaren atomoak kitzikatu zein ionizatu egin daitezke.

78. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Bigarrenek, berriz, lagina analizatzeko erabiltzen dira. (X izpien fluoreszentzia).

79. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Sakabanatze ez-koherentea murrizteko lagin deuteratuak erabiltzen dira.

80. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Horregaitik, %20ko lagina besterik ez dugu jaso; irakasleen artean mintegika banaturik; kurtso ezberdinetan bai ikasle bai gurasoen artean.

81. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Behin laginen kopurua matematikoki jarrita, zozketa egin dugu ikasle eta gurasoentzat zenbaki ezberdina aukeratuz, horrela, famili berean 2 inkesta bil ez zitezen.

82. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 - Herriak (eta laginak) txikiak izanik, aldaketak handiagoak izan badaitezke ere, 3 herrietan erabilpena oso modu larrian jaitsi da: 43,6tik 15,6ra, 56,3tik 14ra (...).

83. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0102 Lagin osoa hartuta emaitzen huts arriskua + %3koa dela estimatzen da, %95eko ziurtasun mailarako eta p = q = 50 proportzio aukeretarako.

84. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0012 Hori jakin ahal izateko Euskal Herrian zehar barreiaturik aurkitzen diren euskaldun guztiei galdetzea ezinezkoa denez, lagin edo mostra errepresentagarri bat diseinatu zen, eta ondoren, datu-bilketari ekin zitzaion.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0216 Salbuespenak, hala ere, badaude, ikusi bestela ondoko hauek, osatzeko hainbat lagin jaso duten inkesta hauek: C.I.S.ek 1991ko maiatzean Estatuko nazionalitate guztietarako egin zuen 1964 zkiko inkesta, Inmigración y Racismo izenekoa eta INVESCOk El Mundo del País Vasco egunkarirako 1992ko abenduan egindakoa: Sondeo sobre racismo y xenofobia en la C.A. Vasca.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Gure erruz izan ez den arren, botaniko afizionaturen gisa jokatu dugula ohartu gara, lagin heteroklitoak nolanahi bilduz, haiek gaizki tratatuz eta gure belarpotoetan gordetzeko trenkatuz.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0221 Sumenditik 135 kilometrora itsasoaren hondoa zulatuta hartutako lagin batean errauts-geruzaren lodiera 2 metrotik gorakoa zen.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Bata bestearen atzetik egindako espedizio desberdinek, itsas hondoa dragatu egin zuten, laginak jaso eta horrela habitat hori hobeto aztertu ahal izateko.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0122 Zerrendetako hitzak idatzitako ehundaka hitz guztietatik ateratako lagina baino ez da.

90. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Aristimuñok, berriz, hori onartu bazuen ere, atxiloketaren egunean Ayensa bezero batzuei laginak ematera zihoala adierazi zuen.

91. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1.2. Aldeko aprobetxamendu laginaren eta haztapen koefizienteen definizioa kendu beharko da, halakoen ordez aipatutako aprobetxamendua, sendotutako eraikinen kasuan, emaitza dela seinalatuz.

92. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Puntako emaria amplt;eguneroko BE hiru bider Tenperatura ampdeg;C 40
D.B.O. 5 mg/l DBOamplt;1.000; DQ0amplt;3(1) Lagin dekantatuan.
Solidoak suspentsioan mg/l 1000
Solido sedimentagarriak ml/l 20
Olioak eta koipeak ml/l 100
pH 5.5etik 9.5era
CN mg/l 0.1etik 0.5era
Fe mg/l 5etik 15era
Cr guztira mg/l 1etik 3ra
Cr hexabalentea mg/l 0.5etik 1era
Cu mg/l 1etik 3ra
Cd mg/l 0.2tik 0.5era
Ni mg/l 2tik 5era
Zn mg/l 2tik 10era
Pb mg/l 0.5etik 1era
Hg mg/l 0.01
Fenolak mg/l 10
SO mg/l 500etik 1.500era
S mg/l 2
Disolbatzaileak mg/l 0
Metalak guztira mg/l 10etik 20ra (2) Burdina kanpo.
Kloro gerakina mg/l 2tik 5era

93. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Kutxeta horrek barrote arteko 12 mm.ko separazioko sareto finkoak izango ditu, eta laginak hartu eta emaria neurtzeko behar bezala ekipatuta egongo da, 3239/71 Dekretuaren (1972.01.11ko Estatuko Buletin Ofiziala) jarraipideen arauera.

94. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Aztertu den laginean, 146 milioi egiten duten esleipenetan gertatzen dira gorago aipatutakoak.

94 emaitza

Datu-estatistikoak: