XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Argitaratzen dira baita laginketako erroreak ere, biztanle-kolektiboen aukera bariatu baterako, guzti horrek informazioaren kalitatea ebaluatzeko eta aldi berean konparazio azkarregi batzuk ñabartzeko bide ematen duelarik.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Inkestarako, probabilitatezko eta bi etapatako laginketadiseinu bat erabili da:
1. Sekzioen hautaketa, tamainen proportzioko laginketa bidez. Aldez aurretik tipologien estudio bat egin zen zentsu-sekzioei buruz, 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuko informazioarekin eta sekzioak tipo homogenotan taldekatzeko xedearekin.
2. Etxebizitzen hautaketa, laginketa sistematiko bidez.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Inkestarik ezin egin izan zaien laginketako etxebizitzak, sekzio berean eta diseinu berarekin ausazko eran hautetsitako beste batzuekin ordeztu dira.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 BIAn, laginketako erroreak kalkulatzeko, etxebizitzen erdi-mostrekiko sasierrepiken metodoa aplikatzen da, izan ere honek X estimatzaile baten errore erlatiboa %95eko konfidantzarekin kalkulatzeko bidea ematen bait du honako formula honen bidez .

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0016 160: erabilitako sasierrepiken kopurua.
X: lagin osoan lortutako hedapenezko estimatzailea.
X: j sasierrepikari dagokion laginean lortutako hedapenezko estimatzailea.
r (X): laginketako errore erlatiboaren gehienezko marjina, % 95eko konfidantzarekin.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0016 Baldin eta, esate baterako, Komunitate Autonomoko langabe guztien estimazioa hiruhileko jakin batean 185.000koa bada, eta % 95eko konfidantzarekin estimatutako laginketako errore erlatiboa % 7koa, ziurta daiteke lagin-zozketa ez bada arrunt tamalgarria izan behintzat, eta 20tik 19tan ez da horrela gertatzen langabeen benetako guztizkoa 172.050 eta 197.950 arteko baloreetakoren bat dela.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Laginketako irakasle izan da Venezuelako Unibertsitate Zentralean eta Estatistika Matematikoko eta Probabilitate-Kalkuluko Osoko Katedradun Santiago de Compostelako Unibertsitatean eta Madrilgo Autonomoan.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Instituto Nacional de Estadística-ko Lehendakari izan zen 1977tik 82ra, hau da, Laginketako Ikastaro Trinkoak hasi zirenean hain zuzen, Etxebizitz Inkestetarako Aplikazioekin, eta Iberamerikara zuzendurik, eta bertan burutu ziren baita zenbait iharduera metodologiko eta zientifiko ere Institutu horretako Zuzendaritza-Kontseiluan.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Latin Amerikarako Ekonomi Batzordean (CEPALen) izan da: Laginketako Aholkari Erregional, Projekzio Ekonomikoen Zentruko Zuzendari eta Estatistikako Sailaren Zuzendari.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0013 TEORIAREN ETA APLIKAPENEN ALDERDIAK LAGINKETAN

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0013 Gero, laginketaren garapen historikoari ekiten zaio eta aleatorizazioari eta superpopulazio edo ereduei buruzko eztabaidari.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Ondoren, elur-pilotazko laginketa definitzen da eta bere helburu eta aplikazio batzuk, dagozkien adierazpen algebraikoekin batera.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Eraskinetan, elur-pilotazko laginketako zenbatespenari eta proportzioen zenbatespenari aplikatzeko moduko formula batzuk ematen dira eta zenbatesle sintetikoez ere tratatzen da laburki.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Jarraian, zenbait forma eta konfigurazio eta berauen laginketa espazialeko zenbatespena aztertzen dira, geometria estokastikoarekin duten harremana aipatuaz.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Eraskinetan osagarriak ematen dira laginketa espazialaz, banaketen zenbatespenaz eta agregatuen banaketari aplikatzeko ereduez.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Laginketaren aplikazio espezifikoei, biologikoei adibidez, bandakako laginketa, harrapaketa-markaketa-berrarrapaketa, etab., eta hauek laginketa espazialarekin eta barruti baten mosaikotako edo teselatuetako zatiketarekin duten harremana aipatzen dira.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Laginketaren aplikazio sozio-ekonomikoei buruz, aurrekontu familiarrak aipatzen dira, Etxe-Inkesten eta ikerketa demografiko, ekonomiko eta sozialetan erabiltzen diren metodo desberdinen garrantzia azpimarratuz.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 LAGIN errepresentagarri hau erauzi egiten duen prozesuari zorizko laginketa deritzo.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 3. INKESTAREN MUGAK Atzera-begirako behaketako metodoa da egokiena indize demografikoak lortzeko, baina hori, kasu gehienetan, laginketa bidezko inkesten bitartez bakarrik egin daiteke, eta hauek kasu batzuetan bai baina bestetan kontrola ezin daitezkeen mugak ezartzen dituzte.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0005 LAGIN errepresentagarri hau erauzi egiten duen prozesuari zorizko laginketa deritzo.

21. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Hona egindako laginketatik ateratzen diren ondorioak:

21 emaitza

Datu-estatistikoak: