XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Bo! Galerna madarikatu bat atera dik, eta legorrian gelditu gaituk.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Euskelduna euskera gabe, iñoiz igali edo frruturik emango ez duan enborr madarikatua da.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 ¡Zein izugarriak izan bear duan zure kastiguak! Ainbeste anima garbi zure itz eta egibide madarikatuz pekaturatu dituzu; Goi Jaunaren maitetasunetik aldendu, ta zerorrekin bat ondatuak beti izateko zoriyan ipiñi dituzu.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Orduan ikusiko dezu zure kaltez bada ere, zenbat anima ondatu zituzten, zure ordikerizko egibide txar, izketa itxusi, birau madarikatu, zendiko biziera lotsagarri ta beste ezin zenbatu ala gaiztakeriak.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Sugeari lenbizi esan zion: Ori egin dezulako, beti madarikatua izango zera, arrastaka ibilliko zera, zu ta emakumea asarrebidean ipiñiko zaituet, eta azkenean onek burua zapalduko dizu.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Oilarrak ordu berean kantatu zue ta eilalamiak, aserre gorritan suturik, erran zue: Madarikatuko altzaio oilar orri mia, orrengatik galdu bampauml;itut estudiante bilagorria.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Irakurgai hortan, Bernoville-k, madarikatzen ditu, garrazki, gerla huntan gorriek egin tzarkeriak; eta eskual-maitatzailea ere, damu-minak, barren arrak, joko duela beti (erraiten du), lagun tzar hoiekin bat egin duelakotz.ampquot;

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gaizkilearen madarikatzea, ontsa da, Bernoville.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan? zergaitik ez dituzu madarikatzen, indar berdinez, Franco-tarrek egin tzarkeriak? batez ere eskual-maitatzaileeri egin odol-ichurtze izigarri ta lotsagarriak? Franco-tarren fusil eta balak, benedikatuta baitagozi ?

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Arrantier ñimiño, doidoi beren errebenioetarik bizi ziren batzuk, heiek dituzte gehienik madarikatuko zerga berriak: lanari beharko zeielakotz lothu, eskasaren biltzeko.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - ¿Eta komunista madarikatu oietatik ba'dira?.

15. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 Iruzurra igarri ta onelan egin
eutson: Ez daizula onik izan, txori
madarikatua, oiñak lotu-azo
bai dautsozuz arin etorren bateri!.

16. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 - Egun madarikatua!.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Hau da egun madarikatua!.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Egun madarikatua.

19. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Baiña zuk ez dakizu ondiño noraiñoko egun madarikatua.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Orregaitik Iranetarrak Alesander ori dongetsija edo madarikatuba ixentatuten dabe.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 3. Esandakoon ikasbidea auxe da: Bedeinkatu egizuez madarikatzen zaituenak, eta erregutu egizue zuen arerioen alde; barau be egizue aurrean zarabillezen alde.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - (Sarturik) Milla demonio! Diabru zikiña! Au al da barrua ustutzeko xixtema! Ia barru guztia lertu zitzaidan. Ai! Perretxiko madarikatuak! (Eserlekuan jarririk).

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERTXAL - Gauaren beltzak galdu dizkin gizonok. Gaiñerakoan, zerbait ikusiko ba'litz... Gaua madarikatua! Ordubeteren buruan, ziarozko itxumustuan, amazazpi gizon atera genizkiñan bizirik, baiñan, gañerako irurak ezin idoro iñolaz ere. Nunbait, itxasoak aparte xamar eraman zizkiñan eta beren ojurik ezin entzun.

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Bai, ua aguro. Ni bitartean, lanak utzita gorputzak ikustera joango naun. Itxaso madarikatua! Ogi puxkabaten truk zenbat mixeri eta zenbat oñaze dakarkiguk gure etxetara! (Erten bedi illotzak gozen alderdira).

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Andre-Muskin begietatik su ta gar zeiola jarri zan, eta arrokiro aurtxoari begira-begira esan zion: Madarikatua izango al den ire biotzak lenengoz maitatzen duan mutilla!.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Obeditu egiten du Terezak, baina orain ez bakarrik bihotza, gibela, urdaila, biriak, hesteak eta hestesobrea botatzen ditu kanpora, irainen eta gaizki-esanen indarrez:
- Maitatu zaitut orain artean, Josepe. Baina orain ez zaitut maitatzen, higuindu egiten zaitut. Zu higuintzen zaitut, eta zure aurpegia, eta zure izena, eta zure oroitzapen madarikatua. Eta zure etxea higuintzen dut, eta zure emaztea, eta andre horrekin eduki dituzun haurrak.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Esku merkeak behar zirela industriarako!. Zuen zelaiak, zuen soloak, zuen herriak, abandonatu zenituzten, Gaztelako lur noble eta benedikatua bakartadean utzi zenduten, eta hona hemen galerazko lur maradikatu honek trukean zer eskeintzen dizuen: miseria eta premia!

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Madarikatua dek benetan.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 - Guda madarikatu au bukatzean, neronekin eramango zaitut.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Amets utsak txal ta irabaziak, eta okerrena zana, ezin iñolaz ere gizendu betroi madarikatua.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Aberastasuna, berriz, Jainkoaren doai bat zan I.Z.'ean; bañan, Berrian, lurkoia dalako gaiztetsia ta madarikatua izan zan.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Entzun, bai, entzun oi-dute, ta siñetsi ere siñesten bezela dute bear bada... bañan beti ere or gelditzen zaie biotz-biotzean, elorria bezela loturik, mataza madarikatu ori, ezin-kendurikako mataza ori, complejo ori: ez dala gauza, ez dala gai.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Chechili.- Ez!
Koche.- Ez!
Mariun.- Zeren beha hago hor, Chechili madarikatua!
Chechili.- Johan niz (untzia hartzen du, lurrean itzultzen, eta husten, ondarkinen ikertzeko).

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN (Bera).- Ha, hi, Etchahun, nongo zorte madarikatuaz joa bizi haiz ba munduan?.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Beraz, jakizue nik erranik: Jainkoaren Izpiritua baitan min-TZO DENAK ez du erraiten: Madarikatu-A JESUS ; eta nehork ez dezake erran: Jauna DA JESUS, Izpiritu Saindua bai-TAN BAIZIK.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Madarikatua!.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Aldiz, baduztelakotz erthohil, indar eta diru, soldado eta erakasle, nahi balituzte kaliturik ezarri, barazuz harriaren gisa, zure ohidura maiteak: Orhoit zite Eskualdun gaztea, gure landetan, erautsi madarikatuak baino kopeta eta iraupen gehiago ukhan duela laborariak.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Lehenik gerla madarikatu hunek egin dituen zauriak sendo arazi: ez bakarrik gure etchetako edo lurretako zauriak, bainan ere gure arimetakoak. Berriz frantses guzieri eman beren erresumaren baithan konfiantcha.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Ba-ekien gizonak madarikatuta bizi zirala lur gaiñean; eta ezin eben Jaungoikoa gogora ekarri be egin, izuikaratu barik.Aren inguru, laiño ta ekatxa; Aren aurrean, inguruko arerio guztiak erre ta kiskaltzen dabezan su bizia; Arek beera begiratzen ba'dau, lurrak dardar dagi.

41. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 - Burua makur, erdi negarti, brixak urtenda... eskutatu zan Madalen nai ta lenengotan sututa madarikatzen asiko ete zan itxura erakutsi.

42. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 PEDRO.- Taxista madarikatu horren kulpagatik....

43. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0036 JOXE - (Larrian zutituko da Malen eta Ana-ri heldurik). Ez, ez! Aker beltza ez! (Bidaltzen ditu beraren ondotik Malen eta Ana). Utzi zaidazute bakean! Seme madarikatua! (Alde egiten du kanporako atetik).

44. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 IHOANE - Luis Biamonte'ren ardurapean. Gure etsairik zitalena. Nafarroaren buru-jabetasuna gaztelarrei saldu dien urde madarikatua. Nafarroako ondamenaren eta zorigaitzaren errudunik haundiena.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Elizaren hiztegia: parrokia, eliza, gurutze, paradisu, zeru, infernu, aingeru, kristau, saindu (sanctu) , mirakulu, izpiritu, bekatu, bake, dohain, bertute, bizio, arnegatu, predikatu, bedeinkatu, madarikatu, barkatu....

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 Argituko du gure heroiak Hilarri madarikatuaren misterioa? Segi euskara ikasten eta aurkituko duzu erantzuna!!.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0008 Orduan gizonak, are haserretuago, oihu egin zion: - Nola poztuko nintzatekeen lukainka madarikatu hau sudurrari erantsiko balitzaizu!.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0008 - Jakina, andrea, neuk ere nahi nuke lukainka madarikatu hori agertu den bezalaxe desagertzea; eta ea ez digun gehiago adarrik jotzen!.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Eta hura bai izugarria eta madarikatua!.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Hortaz, hau al da aintzira madarikatua? Ondo ederra da ba!.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Zer da edabe madarikatu hau, Maiatzaste?.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Gu laurok, berriz, deabruzko etxe madarikatu hura eta Zelinaren sorginkeriak atzera utziak genituela eta ez gindoazen haserre.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0143 - Ikusten al duzu zein eitetan utzi duen axiante madarikatuak nire emazte gaisoa?.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 Bi bide daude: estufa barruan ezkutatu ala madarikatu horien hatzaparretan erori.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Amek eta txolarre guztiek desesperaturik garraisika zioten: - Hiltzaile madarikatua! Lotsagabe nazkagarria! Irten hadi eta ikusiko duk!.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Ez ote zuten, bada, indiar madarikatu hura harrapatu eta lotuko? Harrapatzen ez bazuten, beregana etorriko zen eta desegingo zuen.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Abere madarikatu hori harrapatu eta hil arte ez diat etsiko.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 - Ba nekien! Zer egin behar dugu konte madarikatu horren eskuetatik bigarrenez ateratzeko? Zenbat maite zaitugun eta zer egiteko gauza garen ere ba dakizu.

59. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0040 ahantzi dituzkeen tren madarikatuen ardatzen
azantz metalikoak
eta minutu laburxko batez uros senditu haiz
baina zer dakin hik zorionaz?
irlandako lore ubela eskuan.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Bazen fakir bat Taksaliko Ateetan dohain horixe zeukana: dirua ateratzen zuen hartatik, batez ere emakume ergelak madarikatzen zituenean.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Yankling sahibarekin nengoke orain bigar(lan) madarikatu honengatik izan ez balitz.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Minik ez baina izututa, hegoak mila lekutan urratuta, garrasika hasi zitzaion: - Harrapatzen bazaitut, eskribau madarikatu hori!.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 ... Eta zerak, artzainak, zera erantzun zion: - Bai, oraintxe bertan ikusi dut hizketan egiten duen asto madarikatu hori!.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Estelric, mailorkar idazleak honela esan du: Nere belaunaldiko askorentzat, hil aurretik eta ezagutu gabe ere, ipuin zaharretako gizaki bat zen...... jakitez eta tristuraz betetako gizona...... jatorri madarikatu baten azken kimua.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 - Abstur madarikatu hori ez da agertzen komentatu zuen Alanek, eta beharrezkoa dugu, hortik zehar galdera susmagarriak egiten ibili ez gaitezen.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Neskak ahotik hitzik atera gabe madarikatu zuen gorta zaintzailea.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Geroztik ez dut zapaldu gure bazterretxe madarikatua.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 - Baina zergatik etorri behar zinen gerra madarikatu honetara!- esan zion Fidelek negarra ezin ezkutaturik.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Don Emiliano, berak gero kondatu zigunez, guztiz aztoraturik eta haserretuta utzi zuen zera esan zionean: - Zer, zu ere horien alde ezta? Saindua bailiran madarikatuak.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Logroñoko suz piztu ziren, gura zutelako Zakurripurdin sort zedin Xaxi berriren bat heien aisitan jostatzeko, jostatzen haiek zekiten eran, hau da, eginkizunak banatu, berak onuragarriena aukeratu eta kuika bailitzan zuziak irazeki besteen errainuak argitzeko eta aurkitu zoriz bere gorputzak erretzeko, eta otoiztu zeruak estal dezan inorenganako ifernu madarikatuak.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 - Madarikatua! - zoruari ostikoka.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Ez daukazue deretxorik... Madarikatuak zarete, bosgarren belaunaldiraino....

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ekartzak hori mutiko! - Madari...!.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Txepel, arraio madarikatuak...!.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Madarikatua izan dadila hire tentelkeria! Ba al dakik bereizten hire esku ezkerra eskuinekotik?.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Polizi madarikatu haiek Old harrapatzeko zuen aukera hura pikutara bidaliko zuten.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Tiroa zergatik, galdetuko ziguten; Dupont madarikatu hura burutik egina zegoelako seko, erantzungo genien.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 - Horretan ere torturatu nahi gaituzte basa pizti madarikatu halakoek.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Bere etxebizitzara heldu eta, hara sartzean Katharina Beirtersi eta W. andreari egiaz itsatsi zitzaien: telefonoak jo zuen; baina oraingoan W. andrea azkarrago mugitu zen, joan, telefonoa hartu, eta bere aurpegian nazka itxura azaldu zen zurbiltzeraino; gero entzun zitzaion apo madarikatu, apo madarikatu lotsagaldua marmarikatzen, eta zuhurki telefonoa utzi zuen, eskegi gabe ordea.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0021 Distraituta zihoan manifestari madarikatu haietan pentsatzen.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Asuntua da azkar ibiltzea, koronel madarikatu horrek harrapatu ez gaitzan.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Kikilik eta Kokolok madarikatu egin zuten bere zoritxarra: - Aberatsak bagina... - Baina ez gara.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Egin behar izan zuen dena, berriro gizon bat izateko: lanbide batekin, kolega batzuekin, horario batekin etxetik lanera eta gabean etxera ibiltzeko, madarikatu izu bat izan gabe, zuloan desesperatuta.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Euskaldunon foruak gogoan harturik inoiz madarikatu dugun Cádizko Konstituzioa, lehen erregeren pertsonarekin zegoen konpromisoa korteen esku uzten zuena, garai beretik ikusia ez dirudi hemen ere gehiengoarentzat hain txarra zenik.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Asierako bertsoekin ezer ikustekorik ez zuten urrengoetan, gau madarikatu batean gerta zitzaizkion zoritxarrak bota zituen onela esanaz: etxeruntz erdi moskor zijoan gau artan erori eta nola mankauta, bizkar ezurra auzirik gelditu zen.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Orduan hurbildik ezagutu ahal izan zuen Agoteen kasua: nola arraza madarikatu bat zen, beste guztiotarik aparte bizi behar zuena, beti besteen menpean, beti zapaldua, etab.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Euskal Herria eta euskaldunak, horra herri Agota, arraza madarikatua, zapaldua, menderatua, hiltzera kondenatua...

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0011 Halaz guztiz, ekintza berri askoren hastapenak bilatu nahi badira, mende madarikatu horretara jo beste erremediorik ez dugu.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 Lehenbiziko harridura pasturik erraten du kolera gorrian: - Urde madarikatua! Hau Beltzarroren umea duk! -Eta atera da gelatik oihuka.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Eta Arguedas erreboluziolariak erantzun: Ez ahal haiz, bada, hi heu, hacienda horietako gizajo horien buruzagitza hartu duena? Gure herrian zapalduenak, astoak eta zakurrak berak baino jipoituagoak, karkasarik higuingarrienez tatxatuok, ez ahal dituk herorrek bizkortu, haien arimak gogortuz? Bai! Eta heuk iraindu eta madarikatu dituk ketxueraz gamonalak, heuk behartu dituk zulotan ezkutatzera, xagutxoak bait liran.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 - Ikusiko du katu madarikatu horrek! - bota zuen baserritarrak.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0041 Orduan amak honela madarikatu zuen: Behi gorria ekarten ezpadazu, deabruak eraman zaitza.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Badakigu nola Erdiaroan Elizbatzarrek ere uztai egunetan egiten ziren orgiak madarikatzen zituzten, adibidez, Auxerre-ko elizbatzarrak 590garren urtean.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Marxek materialismo mekanikoa madarikatzen du () eta bere materialismoari humanismoa deitzen dio.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Hau diotsuet Nik entzuleoi: Maita itzazue zuen etsaiak; egin on, gorroto dizuetenei; bedeinka, madarikatzen zaituztenak; egin otoitz, gaizki-esaka ari zaizkizuenentzat (Lk 6,27; Mt 5,43-48).

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 Garai bateko izen madarikatuetako asko ikus ditzakegu orain itzulirik: Camus, Bertrand Russell, Kafka, Huxley, Marx, Engels, Hikmet, Dobb, Freinet, Tinieh, Kolakowski, Voltaire.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Tratuan azaltzen den montura, batzuetan gizajo eta bestetan madarikatu izaten da; ondorio logikorik ez zaigu eskeiniko, baina bai ordea imajin utilitario asko.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Hemen ere, Mari-ren erreinua eta etxea dauzkagu bi biak muturka; biraoak etxetik urrunarazten ditu etxeko semealaba madarikatuak eta basorako bihurtzen ditu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Aharia artaldetik lapurtu eta mendiratua izaten den bezalaxe gerta lekio madarikatutako edonori: denen zeinua kobazuloa da, eta etxea utzi beharra.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Trakets zabaldu diat segituan: bizarra moztuko duk; hazkurea eragiten dik udaberriko sargori madarikatu horrek; kozka hasi omen dituk eltxoak....

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Gure mundu madarikatua konpontzeko, arrazoiaren indarra indar eskasa dela esango dizu edonork, badakit.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Honek hala esan zuen oiu aundiz: kanpai madarikatu horrek lagundu dik; baino baraurik; arrapatzen auten egunean, ik ordainduko didak.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Orduan amak madarikatu egin zuen, esanez: ez baden ekartzen, deabruak eramango al au, ba.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Amak madarikatu egin zuen, esanez: milla deabruk eramango al aute!. Alaba bat-batean ezkutatu zen.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Geroago ezur-uts azaldu zitzaion Aizkorriko leizearen ondoan zegoen artzai bati eta esan zion, katigu arkitzen zela bere amak madarikatu zuelako.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Hori zen, horrelakoak ziren, Erromako II. Batikano Batzar Nagusiak argi eta garbi madarikatu zuena, gure gaurko mundu honetan: (79) Gizakiak behera jotzen duen egoera hau begibistan izanik, Kontzilioak jendeen eskubide naturalaren eta bere hastapen orokorren indar iraunkorra gogoratu nahi digu batez ere.

107. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Txiroaren eriotz miñak pareragiten dion txerrenkume madarikatua diru jabe?.

108. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 (Axari sartzen da jaunaka) Zer dek? AXARI. Madarikatu alenak! Infernuak eramango al ditu aurretik fraile guztiak bizi-bizirik! Gudariak azkar...! Zaldiak prantatu bear dira...!.

109. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0074 - Zergatik esaten die Jesusek besteei: Zoazte, madarikatuok betiko sutara...

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Auntz madarikatua! Nork jasan lezake orren ater-gabeko negarra?.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Beretarren bihotzetan lasaitasuna sortu nahiean bezala, hala esan zien: - Zoritxarreko bide madarikatu horrek egingo duen ondamendiaren ondoren, ikulluan ditugun lautatik hiru ganadu kendu beharrean izango naiz.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Mararikatu, oraitxe larri negoan.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Goiz aretan, ene ametsarekiñ bakardadean, ene munduan, ene mundutik gizonak oro, aar-emeak oro, kenduta, botata, madarikatuta, Moersko parke aundi ederrean, maitasuna askatasunez egiten naturaren indarrez, usoak ikus nai nituan zuaitzetan, atak ikus nai nituan uretan, putzu ertzean, iturripean.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0005 Erri onetan, Krup lantegi izugarrian egiñak omen ziran Gernika puskatu ziguten areoplano madarikatuak.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Gaixotasunak sortu, eriotza erakarri, uztak madarikatu, ekaitzak sortu eta abar.

116. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Soldadoek haurra pusatu zuten. Eta juje haundiak, besoetan hartuz panpiña bat bezala, zalapartaka ari izana gatik, zaia altxatuak belaun biluziak agertzen zituela, galde egin zion: Akelarrean izan zara, haurra, Jainkoaren arnegatzera biltzar madarikatu hortara ereman zaituenaren izena deplauki erran diezadazun gomendatzen zaitut.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Eta etorkizuneko seme desanparatuak madarikatuko.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Baina... betiko baina madarikatua.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Eta batasun ideia bat aurretik botaaz, erraz dute iñor baldin bada aurkako madarikatzen.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Sartzeko orduan, erloju aurreratuari galdetzen dio ordua gure boss madarikatuak.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Eta beti tik-tak madarikatu hori.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Boss madarikatuaren etxera hots egin dute gerotxoago giltzak ekartzeko edo.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 - Harrapatu egin zaitut, madarikatu hori - esan nion, belarriari eusten utzi barik - Zeuk galaraztu izan didazu esnea, ezta?

124. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Laster konturatu naiz esnea besterik ez duzula galazten eta gainera marka madarikatu horretakoa ezik, beste guztiak.

125. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0086 Jana d'Albret
Xiberutar maradikatia
hûillant hadi gure gana,
Holaz ezagûtûren dûk
nur den d'Albret Jana.

126. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0025 Sigant araza oro diagu galerazi
kirixti maradikatiak junen zidie haieki.

127. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Bueltan pozik etxeratu nintzen, egun madarikatu batetik libratu izanaren deskargaz.

128. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 Baltzak moltsoka etorten jakezan poliziei esanez: Sartu gaizuez gu ere espetxean; espetxeak gainezka, hartu ezinean, jarten dozuezanean, orduantxe konturatuko da mundua gugaz egiten dozuenaz, eta madarikatu egingo zaitue.

129. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00085 Danborraren zarata madarikatu hori!

130. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00085 Ezta dozena bat aspirinekin ez dut lortuko zarata madarikatu horrek sortu didan burukomina kentzea.

131. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 JOHN: Eman papera, madarikatua!

132. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0081
bere ezkaten azpitik,
bizia du zurrupatzen,
berak sortutako ordenatik.
Ustel eta gogabe,
dauzka oraindik biziak,
Angramainek nahi hutsez
mugitzen dira hariak.
dantza madarikatua,
anezka baten antzera,
hor dabil ziztu bizian,
alde batetik bestera,
hilator eskerga hori
bizkor prestatzera.
Ordena zehatza, ihesbide gabea,
dena pentsatu eta neurtua
sarea etenezina da,
beldurrak bilbatua.
Beldurra eta zuhurtzia
Angramainen patua.

133. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0121 LANCRE Nahiz eta zenbait euskaldunek esker onez ez ordaindu, nik garbituko dut lur madarikatu hau.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak zuek, Gizonaren Semea dela-eta, jendeak gorrotatu, kanpora bota eta madarikatuko zaituztenean eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun horretan eta egin pozez jauzi, handia izango baita zuen saria zeruan; gauza bera egin zieten profetei jende horren gurasoek."

135. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 G. Jateko patatarik ere ez dago ia-ia, eta zuri zer eta txupete madarikatu bat ekartzea otu!

136. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0047 Madarikatuak!

137. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Guda zibil madarikatuak -pentsatu zuen euskal tradizioaren izenean.

138. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00069 - Hortaz, Bikila, untzi bana bidaliko dugu suziri madarikatu hura zaintzera.

139. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Gau madarikatu hartan ez zen entzun hontza galduen ulurik, eguzkiaren lagun zen ilargiak eta honen lankide ziren izarrek, ez zuten argirik egin, dena ilun geratu zen bi lagunek bizia galdu zuten gau hartan.

140. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Hiriko beste puntan dagoen supermerkatuan eman dut arratsalde osoa, izozkailuak greba aldarrikatu eta jatekorik gabe laga nau eta madarikatuak.

141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0050 Liburu madarikatu horrek zoritxarren bat ekarriko zigun azkenean.

142. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0028 Eta berri honek ere parrandarako gogoa zuen, edo hobeto esanda, hitz egiteko gogoa, madarikatu halakoak.

143. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Telefonoa asmakuntza sorgindu eta madarikatutzat jotzen duk.

144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 (Aparailu madarikatua!)

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Jateko patatarik ere ez dago ia-ia, eta zuri zer eta txupete madarikatu bat ekartzea otu!

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0044 - Lanpetuta, badakik, ikasketa madarikatuak.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 Ladriloa goitik behera atariraino, eta atzetik nire hagin zahar madarikatua.

148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 Madarikatua halakorik egingo banu!

149. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Hor dabil berriz erle madarikatu hori goian jiraka, igandeetan ere ez dute jendea bakean uzten mendi-zerri horiek.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Ahulekin gaiztotu egiten da, madarikatzen eta mespretxatzen ditu.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0016 - Bai, bai, joe, oso ondo! baina noiz demontre kontatu behar diguzu sekretu madarikatu hori? - Iñaki Marmar zen haserre bizian mintzatzen zena -.

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0022 Mikel Lanpernaren familia bezala barre egitera joana zela, eta gainera bero izugarria sumatzen zuen masailetan, gorri-gorri zegoela adierazten zion berotasun madarikatu eta ezagun hura hain zuzen ere.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Atsegina izaten saiatu zen hain maitakor etorri zitzaizkion lagunekin, baina barruko amorru madarikatu hark ez zion uzten bere nahia gauzatzen.

154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0163 - Sasikume horiek, sasikume madarikatu horiek!

155. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Orduan honela esango die ezkerrekoei: Alde niregandik, madarikatuok, deabruarentzat eta haren aingeruentzat prestaturik dagoen betiko sutara.

156. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00152 Burusoil madarikatua.

157. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 - Ba mihiaren erdi bat elizarako bada, beste erdia Prebostearentzat izango duk, eta kittu erantzun zion Maiordomoak, Elizalde jaun ordurako madarikatuak.

158. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 - Eborak Arostegi jauna ikusi zian gau hartan, Ezkerti, Bittoriano, Mitxel eta beste Muskuilu biak han zenbat itzal eta norenak ziren, argiturik nuen, azkenean ere!- bakarrik geratu zirenean haien artera etortzen bera. Oker ez banago, zelatan izan genian madarikatua, gure artean generabilen guztiari adi.

159. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Hantxe iharduten zuten nire aurrean, frontetik zetozen albisteak astintzen, gorrien basakeriekin ernegatzen, haiek egiten ei zituzten sakrilejio eta bekatu beltzak errepikatzen, Europako demokraziak madarikatzen.

160. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 Haserrearen haserrez, bere anai-arrebak madarikatzen jarraitu zuen, polizia, legegizon eta epaileak oro.

161. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00022 Zeren eta nire amaren heriotza haren nahia izan bada, gorroto dut eta betierean madarikatuko dut.

162. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 Eta orduan bera ere bueltaka eta bilin-balanka hasi zen tunel madarikatu hartan.

163. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Beharbada, horrela baieztatu egiten zutelako behin eta betiko antzinako bizimodu madarikatu harekiko etena.

164. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 - Jainkoaren borondatea izan balitz, bera hil eta madarikatu egingo nuke neure bihotzean! oihukatu zion, elizgizona zurbil-zurbil jarriz.

165. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 Handik lasterrera bere buruaz beste egin zuan borrero madarikatuak.

166. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Dena apaiz madarikatu horrengatik duk.

167. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0100 -Ez zenuten aski estazio madarikatu honekin, eta ia-ia elizan bertan sartu duzue infernua!

168. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Irrikitan zegoen aitaren heriotzaren eguna iristeko berak, Johnek, aita herio-ohean zegoela madarikatzeko.

169. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 Nazario, indiano zaharrak, Eltzuko Ibero ostatuko kafetinean, gerratea hasi zen arrats madarikatuan Beñat Mandazen tratalari eta kontrabandistari kondatu zizkion berriro, lehen ere hainbestetan esandako guztiak.

170. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 - Goizuetan, 1876ko urte madarikatu hartako otsailaren 16an oraindik epaiketako galdeketak egiten ari ziren.

171. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0077 Bere burua madarikatzen hasi zen.

172. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Geltokirako bidean botikadenda madarikatua begiztatu eta begiak leihotik aldendu guran igaro da, gizagorputzaren barrualdeak erakusten dituen manikia ez ikustearren.

173. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Azkenengo balada, hormaratuak zubia madarikatzen eta betiere guztian dardaran egotera kondenatzen zuen hura entzun nuenez gero, benetan dardaran jarria zela iruditzen zitzaidan.

174. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Garraiozaleak, bidea eta gainerako guztia madarikatuz, eta haiengatik asma ahalak esanez eramaten zituen txalupazaleak bestaldera.

175. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Turkiarren gerrako legeek eskatzen zuten gudarosteko gaitzesleak ezinbestean madarikatu behar zuela erasoa ematera zihoazena, gaztelu gotortu bat, harresi bat edo zanga soil bat izan eraikuntza hura.

176. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Esku-ahurrak zabaldu behar zituen madarikatzaileak, haiek aurrerantz luzatu behar zituen gero madarikazio zitalari hegan eragiteko bezala, eta, madarikatzeko zuen gauzari bizkarra eman baino lehen, hiru bider errepikatu behar zuen keinu bera.

177. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Agertzen da otomar kronika horietan, hiribilduak, patxa-herri matxinatuak eta Estatuak berak ere, erasoa eman baino lehen nola madarikatu, baina kontinente oso baten madarikazio konturik ez da aipatzen.

178. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Igo zen madarikatzailea minarete koxkor burdinzurizko gezidunaren goreneraino, eta bertan egon zen une batez begiak gure aldean urrunera begira zituela, haien ustez Europa madarikatua hasten zen aldera, hain zuzen.

179. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Ahultasunetan maitagarrien hartatik, mundua ederregi ikustetik, gu gaur-egundarrok salbu gara, eskerrak ilusiogabeko gatazka gogorrak orainaldian harekin une berean bedeinkatzen eta madarikatzen gaituen eskola mingotsari; salbu gara orobat, errealitatearen ezagutzan zientzia modernoari eta lotezinezko garapen sozialari zor diogun irabazi neurrigabekoari eskerrak ere.

180. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0011 - Betetzen denean, bai gizabidetsua bihurtzen dela madarikatua -esan zuen neskak altzairu herdoilezinezko ahotsez.

181. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0032 Madarikatuak bitez jende hura eta haien haur itsusia, esan ohi du Franek, itxuraz arrazoirik gabe, gauean telebista ikusten ari garenean.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00040 - Zorionekoak zuek, madarikatzen zaituztenean, eta persegituak zaretenean.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 Oi Peruski madarikatua, traditu egin nauk!.

184. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Ameriketara joaiteak irabazi handiak ekarri dizkion laguna mila bider madarikatu du.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0031 Arte-diskurtsuaren parte handi bat, batzuetan magikoa, beste batzutan madarikatua baina beti maitatua izan den leku honek baldintzaturik dago.

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0028 Zuhankorra edo zumalakarra madarikatuak dira, eta R.M. Azkuek dioenez, Jesukristo jo zuten egur-mota da.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Hegoaldeko eslaviar nekazariak sinesten du sorginak txingor-laino beltzetan ibiltzen direla eta, beraz, tiro egiten die lainoei haiek botatzeko, honela madarikaten dituelarik: Madarikatua, madarikatua Herodias; zure ama fedegabea zen, Jainkoak kondenatua eta Salbatzailearen odolak kateatua.

188. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 LAGUNA: Itz eder asko bai, ete ezerez gero... eta ez dute pakerik ere izango liberal madarikatu oiek Euskal Erri osoa beren mende artuko ez duten arteraño: Euskal Herriari bere Fueroak kenduko dizkioten arteraño...

189. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Usmatzen al duzu nolakoa izango zan, iru mendeko txarkerien ondorean, euskaldun aien gorrotoa, txarkeri, zikinkeri ta ondamen eta ainbeste odolkeri ta eriotzen errudun zan gudaroztea, milla bider madarikatu zuten gudaroztea, txunditurik lur-jota ikusi zuten unean?

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Telebisioak deituko zaitu, Espainiako egunkari guztiek eta Euskal Herriko batzuek zure izena goratu ez ezik, noiznahi zure artikuluak argitaratuko dituzte (ongi ordainduz), elkarrizketak egingo dizkizute eta zure izena abertzaletasunaren ustela madarikatzeko erabiliko dute.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Golpe sekoa emateko gauza izan balitz, Garaikoetxea, distiradun eta distiratsu ibil zitekeen Europan eta Ameriketan barrena Euskadi aldarrikatzen eta Espainiako larderia madarikatzen, Jose Antonio Agirre berpiztua bailitzan.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Muga kulturalek ez baitira behin ere muga administratiboekin egokitzen eta pseudoposmodernoak moskeatzeko arma galanta izaten da hizkuntza madarikatua.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Militar oiek beren artean borrokan asten badira, ez ote dira, borroka galdu aurretik, alkarri bonba madarikatu oiek botatzen asiko?

194. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Eta ez du balio gaur gehiagokorik eskatzea gure Estatu mutu, jakobino, erdirakoi. madarikatu honetan.

194 emaitza

Datu-estatistikoak: