XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 Mariyac magalean
Dauca gorputz illa,
Sarritan laztandubaz
Arren arpeguiya
.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0297 Magaletic Amari
Quendutzen diyote,
Usaiz licurtaturic
Obiratzen dute
.

3. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Erabat argitzen dira
zelai, erpin, areztia;
t'Auñamendi-magaleko
basauntz arin, bildurtia,
biziro laster jauzika urbil zait
¡Nigaz bere pozaldia!
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Geure gauza oien maitasun orren indarrez mendirik-mendi ta baserririk baserri ibilli izan naizenean, ¡nik artu dittudan atsegin gozoak!,, Aitona praka nasaien pipadari begira, euren jardun guntsua entzunaz, nik igaro ditudan aldi pozgarriak!,, Urte-sagarraren antzeko amoña ximelaren kontutxoakin, nik izan dittudan biozkada xamurrak, goxoaren-goxoz adurra jarioka, zein-da magal maitekor baten dantzari darabillen titi goxoz asetako seintxoaren antzera!.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ire gonaren magala bederen utzadan, musukatzeko.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Emakume batzuek euren aurrak magalean zaramazkitela, besteak atzetik amari ezin jarraituaz, ta guziak, euren etxeko goxotasunak utzita, eskutan edo bizkarrean eraman al zituzten etxeko treznak edo arropak, erdi arrastan zaramazkitela.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi ta Arrasate'ko beste apaiz lagunek, Arin erretor jauna agurgarria buru zutela, langilleak Elizako magalean ezitzen saiati ziran, beti beargiñen alde jokatuz eta kristau langilleen alkartasunai laguntasuna emanez.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Zornotza magalean, erri osoa begipean daukan zelai eder bat dozu, erri-plazatik eleizaraiño doian antxiñako Kalbarioa aurrez aurre dauala.

10. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 ¿Zerk galerazten din
loaren magala?
¿Sukarrez burumin
dardaraz aut, ala
epai zorrotz bidez
loa uka din Jaunak,
betiko logurez
mintzeko ire egunak?

11. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Uin arroa aparrez
betetzen ondartza:
ire bular esnez
zuritu den aitza.
Magal zabalean
dantzan lau ontzixka.
¿Ote-dira agian
aurdun lau seaska?

12. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Ama ta aurtxoa
Aurtxo txikiya siaskatxuan
Negar ta negar geyago
Amets beltz batek esnatu eta.
Etsayen beldurrez dago.
Ixildu zaite, ez beldur izan
Amatxo zure zai nago
Nik magalian gordeko zaitut
Nere maitia egin lo.

13. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurtxo txikiya lotan zegoen
Amatxoren magalian
Beste ametzak esnatzen zuen
Oso tankera onian.
¡Amaren poza bere umia
Farrez-farrez ikustian!
Musuka dago, ezin aspertuz
Semetxuen masallian.

14. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Ta sorgiñak ere barnean biotza euki nunbait, eta amaren magalean parrirri gozoa ezpañetan zuela lo-zegian aingerutxo arrek, biotzean alako kilimatxo bat egin zion noski, ta aurtxoaren bekoki legunean musutxo bat emateko asmoz berenganatu zan.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bizirik dirautenak, berriz, bere urondo ederreko magalean artzen ditu, ta zoko barren zabaletan babesten ditu.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Beraz ar bitza il diranak bere magalean (goian bitez) eta erruki begiz zanpatua bañan bizirik gelditu dan Ungaro erriari begiratu.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 An zeudenak oro, arriturik auzi aren amaya zitxaroten: ta ordutik laster, giz-emakumea itzuli ziran, lengo aldian baiño elduago ta atziago: emakumeak gona yasota eta magalean zorroa ipiñia ta gizonak kentzearren liskartuz: ezin zezaken, baiña, emakumeak zaitzen zunez, oyuka zesala: Yainko ta gizadiaren zuzena!

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Negarrez jaiotzen da, ta ordu berean amak, naturaz sortzen zaion txorabioz bere magal-besoetan usu kuxkurtzen du.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Mutil koxkortu danekoxe, amaren magala sarritzetik utzi du.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Ermitak sarreran badizu, gañera, Doloretako Ama ere, bere Seme illa magalean dula.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Adiezazu gure otoitzik gartsuena;
Zure megalean ere ar gaitzazu,
Emaiguzu betiko zoriona
Zuk ere emandakoa bai degu
.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Gaurko ametsa egi biurtuko dan egun aundi ortan itxaropenaren zordun aitortuko gera bere magal gozoan babes xamurra arkitu izan dugun euskotar oro.

24. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Barriro isiltasun astun bat nagusitu zan, gure ezkutalekua eta aldameneko txabola guztiak bere magalean hartzen zituala.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Bere alderdiaren magalean eztabaidatu zan illabete batzuk zirala Europa legortua izten eban izkillu-burruka, Ludiko I Gudu izango zana.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 GALDERAK - Zer zegoen mendi tontor baten magalean?.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Aizkorri mendiaren magalean ia.

28. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Orduan atso gaizto hura, umea magalean hartu eta, itzalean patxada ederrean jarri omen zen.

29. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Utzidazu burua zure magalean jartzen, chela.

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Mugitu gabe, burua okertuta eta eskuak magalean zituela, emakumeak, zikloi baten ondoren hondakinen gainetik zutik ageri den tximiniaren gelditasun ahitua zeukan itsatsia.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Nafarroan, sorginkeriaren magalera bildu ohi ziren babes bila gizarteko maila erdeinatuak, Baztango agoteak, ijitoak, hungariar eta gainerako gizarajoak; sorginek beren ukendu eta nahasketak egiteko erabiltzen zituzten mendi zuloak, justiziaren zigorretik iheska zihoazenen eta herriak erdeinatzen zituen jendakien babes bilakatu ziren.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Juanitok halabaina, bere ama kaperauaren laguntzaz hurbiltzen ikusi zuenean, itolarririk oihukatu zuen: -Bere magalean hazia naiz!

34. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Haizearen hazia aire elkorrezko magalean ernatzen somatu zuen Benitak.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Begira andraizearen magala.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Errekorte baserria, gaur bezalaxe lehen ere, Sanmartzialeko mendien magalean aurkitzen da Biriatu aurretik dihoan Bidasoari begira, askotariko arbola ugarien kabian, pikotxean bezala jarria.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Egun batean armiarmak eta erbiak mendixka baten magalean jarri zituzten beraien arteak.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Berriro, halako isiltasun bat nagusitu zen sukaldean, oraingoan Julene haurra ere bakean zela amaren magalean.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Esaterako, Martin delako osaba baten baserrira joaten zirenean, nola gerizondo bakarraren azpian eseri eta elkarri konda-kondari ematen zuten arratsaldea, Julene zuhaitzaren enborraren kontra eutsita Joxek haren magalean burua pausatzen zuelarik.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Eta eskena jakin batetan, unain zakarraren papera egiten zuenak can can dantzako neska bat bere magalean ipini eta egundainoko jipoia ematen zion.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta uraren indarrez amildegira abiatzen naizen une honetan, Ama Lurrari gogorarazi nahi izan diot gertaeratxo hori, Itsasoak Jeremias Voorsterren txakurrarekin egin zuen bezalaxe, nitaz erruki dadila, eta bere magalean desagertu baino lehen, Lunbaren ondora heltzen utz diezadala eskatu diot.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Han haren magalera bota nuen burua.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0744 Kale Nagusi luzeari dagokionez, zenbait etxe aipagarriren magala da.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 On Jose Migel gizonek ehundaka eta milaka urtetan gauzatu eta tradiziozko gizabidetza deitu ohi zitzaion gizabide eta kultura baten magalean jaio eta hazitakoa zen.

45. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0152 Nai al dezu esatea,
magalean jarrita?.

46. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0152 Andre Mari ama onak
magalean artuta,
gozoro ukan oi zuan...
Amatxo, ekatzu pa!.

47. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Eta... Fagus Selbatikus arroaren magalean...
Neskatil ttipia.
Hippi zoragarria.
Luzez jantzia.
Gona gorria.
Ttipia.
Gorria.
Hippiz jantzia.
Zoragarria.
Euskal-Erria!!!
.

48. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Mendi onen magalak, basoz ta larrez josita daude.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hala ere, zirkuitoaren zatirik haundiena Aloña mendiaren magalean ezarri da.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Igandean, urriak ogei ta amar, egundoko ospakizunak izango dira Ernio`ren magalean kokatzen, dan erri sonatuan.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 IV. Eder osinak ur putzu itsas xokoa amultsu magalak uda sargoria du negu gaitzetsa elurtsu.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Balkoiko xirrituetatik sartzen ziren argi izpietan, hiru euli zentzugabeko hegalaldian ari ziren dantzan, begi marroi haundiak hertsirik, siestaren magalean, Caribeko errepublika bananeroetan, Indian edo Marokkon girotutako filmeetan sapaitik zintzilik biraka egiten duten helize haundizko haizegailuak gogoratu nituen.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Nork ez ditu ikusi gizon-emakumezkoak aur bat alboan edo magalean dutelarik, erdi lotan, negarrez askotan, eta itxura txarrez geienetan?.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bai, Santi, burkidea, zure odola euskal-Herriaren magal berdean gordea dagoelako, gu saiatuko gara dagokizun lekuan jartzen, herriaren historian askatasunaren alde eroritako beste burkidekin batera, eta sozialismoaren lehenengo mailaldia igotzen hasten garenean, etorkizuneko belaunaldien adibide tinkoa izango zara.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Zenbait siniskeri eta oitura zaar kristautasunaren magalean eldu dira gureraiño.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Naiz eta euria bera ere gehien bat txarra deritzaigu, batez ere eten gabe goitik behera jolasean hasten denean gure buru gainean batzutan tanta lerden eta beteaz, bestetan haizearen mendean, magalean zeharka, ezker-eskubi, saieska eta aurpegi aurrean gogor jotzen baldin dabil.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Asaldua entzuten daueneko, amaren magalpera doaz, edo alde banatu, amak eiztariaren aurrean zaurituaren antzak egiten dauz, begirada beregana erakarteko eta txitoak izkutatzearren.

58. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Han ebilen, Izar hau, Izarri hori, Izarrentzat bestea, magalotsean etxaguntza guztitik pozaren pozez arteak ere hartu ezinik.

59. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Enkarterrien bihotzean egin dot ipuinagaz topo: Gordexolako ibar mamin muskerraren magalean.

60. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00099 SILVIA.- (Haspereka eta amonaren magalean kuzkurtua.) Anai-arrebarik ez, lagunekin ezin elkartu nahi dudanean eta gurasoek ez omen dute astirik nirekin jolasteko.

61. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0159 1. POXPOLUA.- (Agur gisa, Teideren magalean zapladak emanez) Zer moduz dago Sumendia gure osaba?

62. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Eskuratutako garaipenarengatik hain zegoen kontent eta pozik Teseo non, ahaztu egin baitzitzaion itsasuntziko haize-oihal beltza kendu eta zuria jartzea. Aitak oihala ikusi zuenean, etsita, bere burua itsasora bota eta ito egin zen. Teseoren aitak Egeo zuen izena, eta ordutik, bere magalean hartu zuen itsasoak ere izen hori hartu zuen.

63. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Agureak tximinoa magalean hartu eta negar batean bere kontra estutu zuen: Ai, Kati, Kati - zioen negarren artean -, zer duzu?

64. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Urnieta herritik, Adarra mendiaren magalean den Xoxotera joan ginen autoz.

65. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00004 Beheko Aldapetakoa dei zitekeen, berdin da, mendirik altuenaren magalean kokaturik baitago eta gure mendikatez inguratua.

66. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00118 Zein ederrak diren mendiak, Aralar den bezelakoak, bere magalean mailua duela eta haren Larraitztik gorako zelai eder haiek! Txindokitik haruntz Igaratza, berriz.

67. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Aizkorri mendilerroaren magalean, Aratz, Aloña eta Aketegik, portzelana finez eginiko katilu eder bat osatzen dute, bertako uzta gozoa ardien diti bilakatzen delarik.

68. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 Gartzelaratuek euren egoeraz eztabaidatzen zihardutela mendiaren magalean zaldunak bere planaren bigarren faseari ekiteko prest zeuden.

69. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0069 Erreta hiltzeko zeukan posibilitate handiari buruzko guztia ahaztu zuen, eta sakanaren magala ahalik eta azkarren jaisten hasi zen dragoiari aurre egiteko.

70. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Eta ez ostikadaka ibiltzeko, eztiro eta emeki ferekatuz *ferekatu: laztandu bere magalaren beroan goxatzeko baizik.

71. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Gero, kemena berbilduta eta indarrak berrituta, gudaldira abiatzen da eta, buruz aurrera, ahaztuta dagoen etsaiarengana doa, olatuak, itsasoaren erdian zuritzen hasten denean, magala zabalean eta sakonetik harrotzen duen bezala, lurretara harkaitzen artean iraulita soinu handi bat egiten duen bezala eta, mendi bat baino ez txikiagoa, etzan egiten den bezala; eta azpiko urak zurrunbilotan irakiten du eta hondar beltza gorantz botatzen du.

72. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Bere magalean erantzi ditu faja eta gerritik gorako sostena.

73. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Martinek zigarro bat zuen ahoan eta orain bere magalera, orain sabaira begiratzen zuen.

74. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0043 Hura, ordea, Flora alegia, deus gertatu izan ez balitz bezala egoten zen, edo, badiot, hori iruditzen zitzaidan, nire eskua bere magalean hartu eta ferekatzeaz gain, besteetan ez bezala, mostradorera altxatzen baitzen plater eta edalontzien bila, zeren Hanbren ez baitituzte mahaira ateratzen, bezeroak joan behar izaten du jasotzera,

75. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0043 Hau esanda, belauniko jarri eta negarrez urtuz hasi zen bere burua ene magalean pausaturik.

76. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Pixka batez geratu nintzen eskuak bolantean, eta gero magalera jaitsi nituen.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Goizeko hamarrak aldera heldu zen martiri taldea Nishizaka mendixkara. Lepoan zeramatzaten errosarioak bideko kristauei eman zizkieten zenbaitzuk eta aurkitzen zituzten lagunei edota senitartekoei lasai egoteko eta pozteko eskatzen zieten. Gurutzeak mendixkaren magalean lurrean zeuden, lerroan, bata bestearen ondoan.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Ia-iako bertsoaren antzekoa duk; itsas-ertzean, badia zabala magal, kale ondrosoak, etxe txikiak... baina azken kolpea falta zaiok.

79. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Bestalde, 1993an mendiaren magalean etxeak aurkitzeko egin ziren lan guztiak alferrikakoak izan ziren.

80. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Intxurren magaleko haizean hondeatutako etxeak aurkitu genituenez, eredu honek Buruntzakoaren baliorik ote zuen jakin nahi genuen.

81. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Horretarako, 1993ko ekinaldian zundaketa mordo bat egin genuen, harresitik hasi eta ia tontorreraino, mendiaren magalean, ea etxeen aztarnarik aurkitzerik ote genuen.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Neri zer ajola,
neguan eguzki ta bero ta lora?
Nere mendi busti
lañuaz yantzita, nai nituzke ikusi!
Nik ez artzen poza
neguan, ez badet euri ta aize t'otza...
mendietan elur,
auzoraño otsoa yetxiko dan bildur,
ta bideetan loia,
baserritik kalera naguan banoia...
Zugaitzak, osto-utsik,
ez al du, bidean, aitonaren antzik?
Ene Negu maite...!
zure magalera nik igesi arte,
eguzki onen min
osatu zaidazu Lañu-oroitzakin...

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Horrez gainera, haran-hondoan edota zirkoen magaletan oihanak izatea oso ongi datorkio, bai janaria lortzeko, eta baita izkutuan bide luzeak egiteko ere.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Bardea Zurian, mendi tontorren magaletan bakarrik azaltzen dira, animaliak sartzen ez diren tokietan.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Erliebe txiki guztiak betetzen dituzte, nolabait harritsuak diren lurren gainean, eta Estroza eta Kornialto izeneko magaletatik Planoaren goikalderantz abiatzen dira.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Hemen garrantzi handikoa da Planoaren magaletako pinudiaren zabalkuntza.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Festa hau ere Nafarroan egiten da, Torralba del Ríon, codésko mendikatearen magaletako herrixka batean.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Txindokiren magalean (Tolosaldea); 284 bizt. (abaltzisketarrak).

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0008 Eta aise ohartu gara euskalduntasuna Pirineoen magalean sortutakoona ez ezik, Estatu Batuetako osagai ere badela; Estatu Batuetan euskaldun jaiotako amerikarrek Europako Euskal Herrikook bezainbeste eskubide daukatela euren buruei euskaldun deitzeko eta euskaldun asko han, hemen, non-nahi,bizitzea fortunatu zaien testuinguru eta baldintzetatik, ahalik eta ekarpenik baliosena eskaintzen saiatu izan direla elkarren lotura dugun kultura eta izateari.

90. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 Bestea, berriz, ura magalean zeukala, negar ta negar.

91. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 Amuteko kaputxinoen konbentuan dago alatsuko irudi bat: Jesus illa Amaren magalean, eta au negarrez.

92. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Attak, amak eta izebak etzuten beiñere maien yaten, suonduan baizik, malian platera artuta.

93. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Baserriak mendien magalean aurkitzen zirenez eta direnez, kableak jartzeko ez zen inongo arazorik izan. Kableak duen baldintza bakarra da bota behar den tokira iritsi behar duena baino altuago egotea. Modu horretan, erraz garraia zitezkeen nekazal produktuak, basoko egurra eta abar, dio liburuan Lourdes Altunak.

94. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0014 Egun, senarraren familiarekin bizi da Aiako Salbardin baserrian, baina M.ª Luisa eta senarra beren etxetxoa eraikitzen ari dira Ernioren magalean.

94 emaitza

Datu-estatistikoak: