XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zein biotz ederra Eladitxorena! Ez ebazan ikusten mutiko aren erropa zarrak, ezpada, mutikoa bera baiño!.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Aita-amak, ikusirik mutikoaren burubide sendoa itxasketarako, erabagi eben joan eiteala gura baeban, zegaitik zalako gizon ona ontzi atako agintaria.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxo pozik egoan ereti onegaz itxasketara joateko, ta urrengo egunean asi zirean gurasoak abiamenak egiten, mutikoaren soiñeko ta enparauakaz.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 -¿Patxitxu daukazu or, Kontze? ¿Ta seña?- itandu deutsa berak orduan, uste izanik berbara urten dautsana Patxitxu dala: señaren aurreko mutiko papugorri, iru urtekoa....

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Esanen esanaz zuritu eben da ateraiño eldu zan; baiña Kose Satikari eutsan lotseak antxe lotu eban gure mutilkoa.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Egunian-egunian, edurr-egunetan be, artaldia zaintzen eban, mendirik-mendi, oyanik-oyan, bein baño geyagotan otso uzuben arrtian; baña ezeban mutikuak bilddurrik, eta gaba elduta txabolara bigurrtzen zan, mendi-abestiren bat abestuten.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Mutiko bijok adin batexe euken.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 EMAKUMEAK, MUTIKOAK ETA GEROAGO TXILI.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 (Mutikoak bi lerrotan, burutsik, ager bitez).

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 MARI ANDRESEK - (4 A) Or dira mutikoak.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 IRUGARRENEKO AGERLAGUNAK; MUTIKOAK EZ GEROXEAGORARTE.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 NESKATXAK, - Atsegin andi degu ezkonberrien lagun izanez eta murko-loretxoz inguratuz kale lorerik ederren au (Mutikoak banan betoz).

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Bederatzi edo amar urteko mutiko bat gidaritzat artu zuan ichu batek, eta bidean zijuazela mutikua arriturik geldittu zan zezen iduriko arri bat ikustean, eta esan zion ichuari ikusten zuana.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Orduzkero mutikuak al zuan lekurik makurrenaz eramaten zuan: loyik bazan, putzurik bazan... andik ichua.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Mutikoa, koskortu-ala, gallendu egin zaigu.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zuen ustez, izkuntza baten bidez, zuzendu liteke: orain piano, orain crescendo, orain... xalto bat gorago, mutikoak, irakurle guziok mail ortara iritxi gaituk-eta.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 Urte baten buruan agertu zan egun batian ardantegiko atian mutiko aietako bat eta ezaguturik ardantegiaren jabeak, esan zion: - Pontxo,¿noiz ordaindu bear didazu, juan da urtian emen egin zenduten merienda?.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¡Mutiko gaisoak! ¡Aren ikarea ta izue ta estualdie!.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Edazue ba, mutikuak.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Altcha-adi ba fite, mutikua.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Bainan nun dut nik nere bederatzigarren astoa? Iso! Bat, biga, hiru...... zazpi, zortzi! Eta bederatzigarrena? Jesus!...... Izpiritua argitzen balimbadu, begiak lambrotzen othe ditu arnoak?...... Bat, biga...... zazpi zortzi! Hauche duk ichtorioa! Gibelean utzi othe dut nere beharri luzea?...... Bichtak ereman ahala, fritsik ez duk bizkitartean ageri! Errak, hi, puttikoa, zembat asto ditut nere aintzinean? Bederatzi ala zortzi?.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Michelec bizi zuen bere amacho, emazteki on eta Jaincotiarra, muthico gaztea hainitz maite zuena; Michelec ere maite zuen eta erraiten ziozkan gogoan zituen guziac.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Bainan, muthiko tiesoa zen egiaki, eta zinez Jainkotiarra.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 bertze asko muthiko zozok bezala, mando-aho alimale bat hirriz kirrikan idekitzeko orde, Piarres jazartzen zitzaion berehala; ez oilar-chalaparta bat bezala, bainan mendi-pareta bat bezen hazkarreko hartza bezala.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 253. - Ez duk gure muthikoa, zazpi etxetako herrian galduko!, [(BNC)], (Aldi batzuz trufaz, bertze aldi batzuz lausenguz erraten den hitza).

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Mutiko, neskatoak; goizik; ezkontzen dire, haur danik hautaturik; elgar, beren baitharikako bat bertzearen alderat zaukaten su hartan.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Eguben deunez urtero lez euki dogu eleizkizun ederra, ibildeuna edo prozeziñua egin gendule Kurutze Santu'tik, bitxabaletik, Ortu-Santu ostetik, eta gero egin euskun txonitz eder bat Kanpos'tar Gotzon jauparijak, Bariku deunez eleizkixunak lenengo ta gero Kurutziak, zeuk mutikotan, Kirikiño, egiten zenduzan lez.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta Lete'tar Iñakitxo'gatik zer esango degu? Mutiko auxe bai benetan begiko izan zitzaigula.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldeko lau ta erdietatik seita erdiak arte mutikoen sariketa ikastoletan zazpiretan Karmeleko Amaren bederatziurrena; zortziretan, Alberdi'tar J., Mireni laguntzeko, eusko-antzerki jaia.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Zarrak eta mutikoak, pelotari dirala.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Erri dana, gizon eta emakume, Jaunartzen izen zan goizean goiz; zortziretako mezetan, abesti ta abar, eleikizun polita egin zan umetxoen lenengo jaunartzea zan-eta; gure ikastolako mutiko txiki batzuek ere ikusi nituan Erriyo leio ta sapailloak apainduta egon ziron kolgaduraz.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Emendik aurrera, bufandak eta abriguak gertu mutikoak.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Duela zonbait egun, hameka urtheko nekattoño bat, adichkide batzuen etchean jarri da, suari hurbil, ezantza untzi bat esku batean, eta bestean aldiz bere anaia ttipia, zortzi hilabetheko muttiko bat zaukala.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Han bildu dira 4,000 muthiko gazte 2,400 azoziamenduk igorriak.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Elgarrekin ichtudiatzeko lehen egunean nola behar dien formatu gazteria katolikoari buruz hamabortz urthez peko muthikoak.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bizkitartean, Chubero aldean, uharrak ereman du zubi bat, bi neskatcha gazte eta muthiko gazte bat handik iragaiten zirelarik, eta hiruak itho dire.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hori ez balitz, non ginintazke egungo eguneko putikoekin?.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 BI MUTHIKO TZAR

42. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Saint-Quentin-eko hirian bi muthiko gazte, hamalau eta hemezortzi urthekoak, kolpeka lothu dire.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mendi-aldera daramazkite bi mutikok; bada gabez giro ederra egingo du beiak bazkatzeko, Bei-eramalle, bi mutiko: Joxe Mari eta Martxel.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Joxe Mari eta Martxel, a zer mutiko politak.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Maitetasun aundiz agur egin diate bi mutiko onak.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Urrengo egunian, jausialian zan edurra, ta leittuta eguan errekondo baten aurrkittu zan, otzez gorputza ikara erabillen mutiko bategaz, ta onek esan eutsan:

47. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Aldamenean zutik eskekoari begira-begira amar urteko mutiko bat agiri da.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Berrogei bat orkarte edo pausu aruntzago mutikoa beste eskeko baten aurrean geratzen da.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Neure prakentzat da, -erantzun eutson mutikoak oso-osoan, berari begiratuten eutsola.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Mutikoak itzok bene-benetan ezan ebazan ta entzun ebazana etzan barre egiten be asartu.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Ta mutikoar eskutik oratuta esa eutson: -Zuzen ago ene seme: Jainkoak zeren bearrizanian agoan bai-yakik, ta neu bialdu nayok euri praka barriak erosteko.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eroan eban denda batera ta burutik oñera soñeko barriak erosi eutsozan, Mutikoa, alantxe izan bear ebala ta, ez zan arritzen: ta soñeko barria jantzi ebanean bere ongilleari eskua estutu ta bere begi ederrakaz begira-begira jarri esan eutson ¡Jainko ona, eskarrik, asko!

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Augustiñ'ek mutikoaren zindotasunaz autortu eutsozan bere gaiztokeriak, eta damuz emon eutson ordurartian erabilli zituan bide galduen barri.

54. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 PETTAN - Ehaila hola daldara, mutikoa, ohartuko tuk gero!(...).

55. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 PETTAN - Begoite bere gisa, muthikoa, eta jin hunat: segi eni.

56. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 9. Eta Eutiko izeneko mutiko bat, leio-gaiñean jezarri zan; eta Paulo'k itzaldia luzatzen eban artean, mutilla lo-zorroak artu eban; eta loak eraginda, irugarren etxe-oiñetik beera jausi zan, eta illotzik jaso eben.

57. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 12. Mutikoa, barriz, bizirik-eroan eben, eta pozez bete ziran.

58. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 - Mustur erre oskila -deadar egin eutsan bertatik, erre erre, txikizaharrak mutikoari-.

59. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Ba etozan mutikoak banan banan euren ikastelekurantz.

60. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Orduan... nahi baldin badozu, ta bada ezpadan, mutiko honek lagundu leizu, jesarlekutik oratuaz.

61. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Urten eban olabe haretatik Garbiñek, mutikoa atzetik ebala.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Esan dozu berrogei bidar Siñisten dot, berbizkunde egunetik gaur arteko berrogei egunen gorantziz? Eta mutiko bakotxak bere amari zeatz zeatz arratsalde aretako jazoera dan danak esan eutsiezan, baita ama onak erantzun be: Seme, bigun, oneko izan beti, ez gizonari ta ez abereari ez kalterik egin iñoiz be.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Osagillea, Pellotsu mutikoa arakatuten dabil, olagarroaren antzeko erpeak belarriko zuloetan sartuta.

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 Mutikua eleizatik urten zanian, onela asi zan eliz-ataian: - Mekaguen... tal...... eta aitxiaren egin; mekaguen... kual...... eta berriz be aitxiaren egin.

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA - (Maisuari lo gelara darraikiola). Nik ere zerbait esan bear dizut.

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Zer esan nai duk?
MUTIKOA - Ba... nik ere zurekin mendietara joan nai dutala.

67. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA @- Nere ama eri dagolako joan nai dut bada, eta beragatik joan ere.

68. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 Gaxorik al zaude? Ez du erantzuten. Maisuari galdegingo diogu. (Maisuari) Arestian galdegin genizunean, mutikoaz, malda gora igotzeak eman nekea besterik ez zuala esan zenigun, baiñan orain arpegia zurbildu zaio. Eseri egin da.

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Aleginduko gaituzu. (Teknika: Iru ikasleok leiatzen dira mutikoa Bizkar-mearrera eramaten. Bizkar-mehar au antzeslariok eskallera, koska, alki ta olaz eraikiko dute. Iru ikasleak banaka igo al izateko eran baiñan ez mutikoa berekin daramatenean).

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - (Mutiko'rengana I Gelara joanez) Entzun zak ongi!. Gaxo ago ta aurrera ezin joan intekenez, emen utziko augu. Baiñan, alare, zuzena duk gaxo dagonari galdegitea ea beragatik guziok atzera itzuli bear dugun ala ez. Eta oituren arabera gaxo dagonak erantzun bear omen dik: Ez zaitezte itzuli.

71. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Aditzen dut.

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - Eskatzen al diguk iregatik atzera itzul gaitezen?
MUTIKOA - Ez zerate itzuli bear!

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Gogoan artu nai dut (Une batean gogoeta egiñen). Bai, elkar-aditu dugu.

74. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Zer edo zer esan nai dizuet. Nere eskea da, arren eta arren ez nazazutela utzi emen, baizik menditik gain bera jaurti nazazutela. Emen bakarrik il bearra beldur bait naiz.

75. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Bai! ori eskatzen dizuet.

76. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 (Maisua I'go gelan, Ama ta Mutikoa II'n gelan).

77. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

78. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - Ezin joan nintekelako. Nere ama gaixo bait dago.

79. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (IIgarren gelara otsegiñez) Ama! Maisu jauna da emen.

80. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - Arren sar zaite! (Biok II gelara sartuaz).

81. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - Zuk esan bezela da guzia, baiñan orrek ez nere asmotik atzera araziko .

82. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA, AMA, MAISUA - Ibillaldi arriskatua egingo dut (Egingo du). Zure eritasuna dala-ta mendiz aruntzko irira, erremedio ta sendagaillu billa.

83. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 AMA - Aren itzak entzun ditut. Ez dut ezpairik, mutikoak esandakoaz, alegia, txango galgarri orretara, gogoz zurekin joan nai duala. Ator!, ator barrura, ene seme! (Mutikoa IIgarren Gelara sartuaz).

84. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

85. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 MUTIKOA - Ez! Zuek zutik zaudete, ni ere bai zutik nago. Gaxorik ba'nengo ez al nintzake ba eseriko? (Isilunea).

86. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 (Mutiko eseri bedi).

87. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - Maisuari esango diogu: Jauna, Mutikoaz galdegin ginduzunean, nekea besterik ez zuala erantzun zeniguzun. Baiñan orain baezpako itxura du. Eseri egin da. Aitatzeak ere izutzen gaitu, baiñan aspaldidanik oitura galgarri bat da emen nagusi.

88. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Ezetz esan du! (Mutikoari) Zergatik ez duk erantzun oiturak agintzen duan arabera? A esan duanak B ere esan zezakean.

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 MUTIKOA - Nik eman nuen erantzupena palsoa zan baiñan zuen galdera areago. A esaten duanak, ez du B esan bear. A palsoa zala aitor dezake. Nik nere amarentzat sendagaillu billa joan nai izan nuen, baiñan orain gaxotu naiz eta ez dezaket txango ori egin.

90. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - (Maisua'ri) Zer egin bear dugu? Mutikoak esandakoa bidezko, arrazoizkoa da, ez ba da altxagarriena.

91. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 MAISUA - Mutikoarekin zer egin zuen esku uzten dut. Baiñan etxera itzultzen ba'zerate par eta isekaz artuko zaituela esan bear dizuet.

92. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 (Mutikoa `ri) Jarri zazu (zak) burua gure beso gainean.

93. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 Abots zoli batek, tantotik tantora, onela adierazten joango da: Sakiak bat, errestuak bat ez, jaunak! Au da: sakia jotzalleak zenbat tanto dituan eta errestuak zenbat dauzkazen esaten joan bear du, pelota-jokoa benetan ikusten balu bezela. Era berean, goxotegian abesti ikasketan bost xei mutiko.

94. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO I. - Kukurrukoaz eztaukagu guk emen ezer; goxoak bear ditugu orain.

95. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 2. - Bai, goxoak.

96. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 3. - Gezurrik ez gero?
EZTI - Ez, mutil, ez. Oraiñartekorik goxoenak egingo dizkitzuet. Nere kontu.

97. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 2. - Baguaz orduan.

98. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 3. - Emen gera aurki (Joaten dira).

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Lau urteko mutiko musu gorriak bere bapotasuna gustatu naiean, ispillura begiratu zuan.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Mutiko abilla zala
zeukan pantaziya.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1893'an altxa zan lengo komentu zarraren zati bat, mutikoen ikastetxe'rako.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Beñola, Epeldek egindako komentu berritik beste antziña-lekuko ontara aldatu ziran pralleak, ua mutiko ikasleentzat utzi ta paraturik (1909).

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Fisika ere ba'zedukan euskeraz egiña, berak mutikoeri irakatsi zien gaia.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Zer mutikoak oiek!.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Bitartean mutilkoak zagi zarrai su eman eta, makilla baten muturrean zintzillik dituztela, ibiltzen dire oyuka esanez: erre pui erre, quémale el culo a año viejo.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Mutiko bati zenbat urte zituan galdetu nion.

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 PIERRA.- Muthikoa! Bainan, Dendarieneko horiek hori egin baditek, hire onean egin ditek.

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ENGRAZI.- Ago ichilik, muthikoa... Amets egin duk!....

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iñaki de Irigoien
Mutiko pijua
Bernaje adoretsu
Batetik sortua
Euskal jantza bikañen
Maitale sutsua
Abertzale zintzoa
Euskaldun prestua.

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Bilbo onetako euskalduntasun
Zikotxaren señalea
Zeuek zarie arrokartean
Agertu dan arbolea
Eu baño beste mutiko batek
Etxok zapaldu kalea
Nondik dabillan sorterrirantza
Gaurko tabernazalea.

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 BI MUTIKO (1) Bi, ilhobañoak ikusirik

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko txiki txiki
dena begi, dena irri...

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko so egoiki
etxekoen xoragarri...

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko txiki txiki
matel xabal, matel xuri...

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko, amultsuki
potka eta tinka ari.

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0007 Bi mutiko txiki txiki
dena begi, dena irri...
biziari so egoiki
zeru-lurren xoragarri.

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Herriko pilota-plazan:
Hola Manech! Jo ederki!...
Bestatik landa, borrokan,
Kaiet lehen makilari!...
Joanes, irakoitzetan,
Zer muthiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganich dugu aintzindari!...
Beraz, gure herrietan,
Manech anitz, ahul guti!...

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Zer bilakatu zizte, orai anderiak?
Muthiko hun batekin agian ezkondu.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Luzaz eta luzaz pentsaketa arizanik, deliberatzen du gaixo nexkatoak, hobe duela hirirat joaitea; eta goizegi ezkonduko dela, aski bizipiderik ez duen mutikoarekin.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Ur errekan xipaka aritzen ziren neskak eta muthikoak, gaztain pherdez xirula egiten, xori hiltzen harrika neguan, udako bero handietan suge mandil kalitzen harrusuetan eta holako.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Muthikoek etzuten zurezko zaldirik.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Muthikoek aita.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bestenaz fite luzkek galduak, hainbeste mutiko tzarren erdian.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bainan ez dutela muthikoeri sobera behatu behar hion oixtian....

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Muthiko gazteak etzuen ihardetsi.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Mixel hori hiruretan ezkondu baitzen, bigarren emazteak eman zion aiphu dugun muttikoa.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Artha berezienak ukan zituzten hargatik bai, etxekoek bai eraikitzailek, haren gogoa gain-gainetik argitu beharrez: iduri-eta muttiko hartarik norbait jalgi nahi zutela ondoko urtheri buruz, beren odolaren omenetan.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Jaun kalonjea, auzapeza, mutiko gazte lerdenak, pantalon churitan eta gerriko urjina.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 8. Oilo-ezur bat, bularrekoa, neskato ta mutiko batek yostetan eskuetan hartzen dute, bakotxak bere aldetik; eta beti indarrez tiratuz zatirik handiena baratzen (gelditzen) zaiona, hura lehenik ezkontuko da.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Hala-hala hogoi urtheko muthiko bat gakatu du: Claude Dufour. Trahitu omen du hainitz presuna Alemanen denboran.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KOMEDIA BAT.- Joan den igandean, bezperak ondoan, gure muthiko gazteek egin daukute jostagailu bat arras ederra eskolako salan. Jende hainitz bildu da komedia hortarat. Nihori ez zaio dolutu jinik eta bi orenez irriz urratu gira ikaslearekin lehenik frantsesez eta gero eskuaraz zoin ontsa jokatu diren gure komediant gazteak.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arthean ikusi ditugu ere gure muthiko ttipien eskualdun dantza pulitak. Norbeit harizan da ontsachko lanean, gazte horien moldatzen. Eta loteria hura? Segur gira nehor ez dela enoatu barne hartan. Etcherat joan gira denak kontent gochoki iraganik arratsaldea.

134. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hiltze.- Pena handia dugu zeren Robert Etchechoury 12 urthetan hil den meninjita batek joanik. Muthiko charmanta zen, berettera. Ahaiden dola minean parte hartzen dugu.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantzariekin.- Begiraleak deitu batasuneko buruzagiek jakinarazten dute, dantza eskualdunetako enseioak asiko direla, 15-etik goiti. Huna zoin izanen diren egun eta tenoreak: Muttiko ttikientzat: asteazkenetan, aratsaldeko seietarik eta zazpiak artean; mutiko gaztentzat: astelehenetan, zazpietarik zortziak artean; nechka ttikientzat, igande goizetan, meza nagusi ondoan, eguerdi eterdiak artean nechkatcha gaztentzat aldiz, astelehenetan, zazpietarik eta zortziak artean.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Milk-Bar delako ostatuan comptoir-ari kontra utzia zuten zakua, alegia deus ez, salaren erdian bezala. Bonbak zart egin duelarik, emazte bat erori da zango bat errotik egina; mutiko bati zangarra bi zathi egin zaio belhaunetik beherachago, mirail guziak altchatuak izan dira zartaren haizeak eremanik eta jendeen gainerat erori; andere bati sorbalda ideki zaio; muthil bati bi esku-muthurrak moztu.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Orotarat 60 kolpatu kondatu dituzte, hetan 25 arras gaizki; muttiko bat eta bi emazte galdutzat zauzkaten igande aratsean.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nahiz ez zuen halako kara eztia, gelditu naiz, eta jarri zaitalarik ondoan ene putikoa, hasi gira españolez.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eta hunek: Nihaurek, Jauna! Ihardetsi nik aldiz, ez zezan holakorik othoi nihun aipa, bertzenaz amak sakatuko ziola: To, mutikoa, hoin trebea hizanaz geroz, hemendik goiti hihaurrek eginen duk boketa! Eta berriz ere irri, trufa eta josteta...

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Kontsolatu dut muthiko gaztea, gochatu, eztitu, niolarik, baginituela ikusiak Frantzian ez dakit zonbat diru-apaltze, ez baiginen halere azken peko errekan edo ezin bizi gorrian...

141. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ene ondoko mutikoak zerautan, haren arabera, behar luzkeela Espainiak mundu guzitik gomitatu lantegietako nagusiak, zerbaiten moldatzerat Espainian.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salbatorez 22 mutikok egin dute bataioko agintzen berritzea.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zoin aise derabilkaten mutikoek eta neskatxek berdin beren mintzaira aberats bezain arina.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zeremonia ederra hau ere.Haur bakhotchak bazuen, muthikoek beren aitatchia eta neskek beren amatchia; heldu baita anhitz jende bazela haurren inguruan.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez omen dute bererik egiten azken denbora hotan: jendeak ez du lehen bezenbat bonet erabiltzen: gazteak hasteko, mutiko ala neska, buruhas dabiltza.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gazteak odol baduela... Gaztea ez dela lotsa lur arrotzetan ibiltzeko... Ikusiko dugu orai nun diren Eskual Herrian trenpu hortako mutikoak!

147. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Joanden astean, Mugaz bertzaldeko Eskual Herritik ukaiten dutan Zeruko Argia kaseta eskualdunean ere irakurtu dut 15 bat mutiko eta neskato joan direla gisa bereko lanerat Nabarra, Gipuzkoa eta Bizkaiako probintzietarik.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lehenik, Martchoaren 14-ean, muthiko propi bat (bigarren haurra) sorthu da Beltzuntzeko-Eyheran: Harreguy-Louis, jaun anderen familia gaztean. Jean-Pierre eman diote izena.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Muthiko bat seriosa, zaila, xarmanta, sinplea.

150. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Sainte-Marie-de-Gosse herrian (Landesetan) haur batzuek grenada bat atxeman dute kanpoan eta ganbaralat bildu. Zartatu da. Bi mutiko izan dira kolpatuak, bati behar ukan diote zango bat kendu.

151. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba, ementxe, ia mutiku oneik dotore bialtzen doguzan.

152. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Barikua danez barriz, ekatxagaz batean bestaldeko mutikoak or-orrenbaten urduri ibilliko dira ta...

153. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Zer ete jagok bertan? Egingo neukek... bestaldeko mutikoak dagozala bertan... Onako demoniñoik...!

154. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Arrigorrietarrak ethorten ziranean, bestetan baño lan gehiago egiten omen zuten helado-egileek Bilbo'n; Hogei ta hamar muttiko ginoan fraile batekin.

155. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Gero, bilbotar muttiko hanitzekin, ijito batzuen atzetik ibili giñean.

156. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Gure muttikoek zekiten bezela, bostetako gutxi gora behera iraganen ziran txirrindulariak X'etik.

157. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Sultan ibilketa hartan ez ekartea erabagi zutenean, erdi negarrez gelditu zan zakurra, ta ia damututa hasi ziran muttikoak X'eruntz.

158. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Beste muttikoen abotsak entzun, eta kaiolatik ihes egin ezinik, Patxik lehioa zabaldu zuan.

159. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Antzeslariak:
Agirre jauna; Joantxu Agirre (mutikoa. Agirre jaunaren semea); Morroi bat; Peru ta Manu, lapur bi; Uriarte jauna, gizon aberatsa ta lodia.

160. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Baserriko mutiko aurpegi gorri bat kaleko eskolara hasi zan.

161. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 - Ene! Mutiko barria dator eskolara, baserrikoa - esan eban.

162. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Horraitino, eskolara barriro sartu baino lehen, mutikoetariko hiru-lau, lagun barri egin jakozan, eta Txominen eta Simonen besoak sorbalda ganean ebazala joan zan bere ikaste-lekura.

163. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 Biharamonean, jolasunea heldu zanean, mutiko lagunak: - Zuk, Andres, Arpeko Mari aitatuten dozu sarri.

164. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Maiatzeko domeka hatan eguzkia min-min etorren eta mutikoei goiz sargoritsua luze egin jaken, batean herriko erlojuari begira, hurrengoan hodei txikiei ta gero hodei moltzoei begira.

165. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 Urrategiko basetxe bateko atartera busti busti eginda heldu ziran mutikoak, etxekandre maratzak sukaldera eroan ebazan.

166. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Atseden unadetan, eguraldi onez, bost sei mutiko, auzunekoak, etxaurretik hurrean egoan arta zabalaren adar lodien ganera igon eta han jesarrita edo gora ta behera ezkurrak hartzen ibilten ziran; bien bitartean neskatoak mutikoei begira batzuetan, potxingo ertzean uragaz jolasean hurrengoan.

167. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Mutiko hau ezta ona!, esan eban, eta abotsa garratz garratza atara eban.

168. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Oroipen zarretan murgil ta, birbiziz aurtzaroa
nire baserritar sorleku maitearen magalpean,
ni izan nintzan mutikoaren ibillietara noa,
ainbat bizi-eskeintz, amets gozo aurkituz bidean
.

169. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Idazmania ezeze, euskaltasuna be gorde egingo dautset, begien bistan azaletik be euskaldun eztiren mutiko honeei.

170. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Jaun arek bere esatekoa amaitu ebanean, izenak irakurten asi ziran, eta, izena irakurten ebenean, mutiko bat edo neskato bat aurreratzen zan.

171. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Baiña laster baretu zan: mutikoak guztiak beljikarrak naikoa adikorrak ziran eta ikaskizunak ez ziran ain gogor-gogorrrak, gabean be Fleury'n ikasten jarraitu bear ebanarren.

172. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Orregaitik, Claude, Helene ta Santi ez ziran arrezkero beste mutikoen orduan ogeratuko, ordubete geroago baiño.

173. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Mutikoa atzetik joan jakon baina ez eban eskuratu.

174. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Gaur ehun urte, Zapatariko etxean, goizeko bederatziretan jaio zan mutiko bat, Juan Bitor izena jarri eutsen.

175. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Beste egoerea be, hor dago: mutiko ta neskato euskaldunek be ikastoladun edo ikastolabako kalean behintzat, gaztelaniaz errezago edo ugariago egiten dabela, askorengandik entzuten dogu.

176. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Ezkontza pobrerik ez da, heriotza aberatsik ere ez
- Ezkondu aintzin, aldapa guziak zelai
- Orai gazteenek ere asko dakite
- Gure mutikoa axola gutikoa
- Nexkatorik onena etxeko andrea
.

177. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- (Laztanka hasten zaio) Nere muttiko gaixoa. Ta zer izan duk bada?.

178. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - (Arro dator, mutiko baten jantziak eskuan dakarzala. Mutillei begira, jantziak erakutsiz). Arratsaldeon. Alako baten be jausi da. Emen, maixu jauna, Txomin Kolaxo'ren jantziak.

179. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Zer Harritzen hu? Mutiko eder batek sendatuko daun hire bihotz-mina edozein medikuk baino hobeki...

180. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Gaixoa... Ez ditun hik, mutikoak baizik gogoan... Funtsean beharba arrazoina dun... Askotan nahiago niken hi bezala izan...

181. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Zer haiz, hi, besteak ez bezalakoa? Ez dun mutikoeri pentsatzen? Ha! nere bardakoa ukan bahu... Oraino ere sentitzen dinat haren hats beroa... Eta haren papo iletsua ikusi bahu!... Holakoak ditinat nik maite, zinez arrak!

182. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 BETTIRI - Zer gertatzen da? Nun naiz hemen? Nor da mutiko hori?

183. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 MAITE - Balean nindunan... Hiruzpalau gomita errefusatuak. Azkenean bat jin zaidan. Itxuraz ez hain gaizki. Egia errateko mutiko ederra. Baina dantzan hasi orduko ezpainetan ausikika hasi zaidan...

184. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 MIRENTXU - Mutiko horiek gure sendimenduez ontsa futitzen ditun... Beren plazera baizik ez dine txerkatzen.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0024 LABORANTZA ESKOLAK Gero, laborantzako ikastegi soilak: maila llaburrekoak, Institution d`Arthez neskatilentzako, Garikoitzenia mutikoentzako; eta maila luzekoa, Institution Secondaire Joanes Errekart.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 Marrazkian jertse marraduna daukan mutikoak huts egin du.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0040 Baina guk, ikusten dugunez, IKUSMENA badugula esan dezakegu: Gizonak......... ez du, mutikoak, berriz, badu.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D Karpeta D-13: Margotu urdinez mutikoak etxera joateko egin behar duen bidea. Gorriz amak umearengana joateko jarraitu behar duen bidea, eta berdez trenarena geltokira joateko.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0013 Ikastola horretan, ikus daitekeenez, bada neskatorik eta bada mutikorik ere.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0013 Berez ditzagun mutikoak: Jakes, Jon, Mikel, Andoni eta Markox.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0013 Mutikoek, beraz, multzo bat osatzen dutela esan dezakegu; M multzoa, esate baterako: M = {Jakes, Jon, Mikel, Andoni, Markox}.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0036 4.8- Gaur eguraldi ona dago, eta amak Xabier eta Luken muttikoak hondartzara eramatea erabaki du, eta han mainatzera.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0091 Sokatik tira egin nahi nion
nahi nuelako libratu.
Jendeak zion: eskailera bat behar genuke bilatu.
Mutiko batek isil-isilik
harri koskor bat tiratu
erdi-erdian jo zuen eta
nire globoa PUM! le(he)rtu.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Mutiko zelarik artzantzan ikasi zuen Erronkariko mendietan.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.6.- Hiru mutikok tiraka ari zaizkio asto bati lepotik lotuta daukan soka batetik, egiten dituzten indarrak 20 kp, 27 kp eta 36 kp dira.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Eguzki, ur eta aireak duten garrantziaz jabetzeko eta aldi berean hizkuntza sortzaile baten desarroiloa lortzeko era honetako idazketak egin ditzakegu:
Urik ezagutzen ez zuen herria.
Gauez bakarrik irtetzen zen eguzkia.
Aire guztia iresten zuen erraldoia.
Ilargira bizitzera joan zen mutikoa.
e.a.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Batzuek esaten dute, ume edo mutiko gaizto aurpegia daukatela, eta gorriz jantzita daudela.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Laster asko agertu zen Txispin, hamabi urtetako mutiko bat, soka luze bat eskutan zuela.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Handik hamar bat egunetara, bi mutiko eta neskato bat joan ziren alkatearengana, hauxe esanez: - Alkate jauna! Enparantzako iturriarekin zer gertatzen den, ba dakigu.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Harkaitz izeneko mutiko bat mendian zebilen bakar bakarrik.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Egun batez, basotik etortzean mutikoa, hil egin zuen amak, eta pertzean puskaka egosi.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Egunetik egunera itxura hartzen joan zen mutikoa, eta goiz batez, argi sentian, teilatura igo aurretik, entzun zuen abesti bat etxe gainetik etortzen.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Mutiko barrabasagorik barrabas: bihurri ez dago herrian....

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Eta mutikoa aizkoretara zihoan bitartean, isiltasuna oraindik areagotu egin zen tribuan.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Pertsona nagusiek neskatoengan rol expresiboak indartzen dituzte (pertsonen arteko harremanetarantz zuzenduak), eta mutikoengan rol instrumentalak ezartzen dituzte (independentzia, autoaskitza, gogortasuna...).

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Bi lurrun-ehundegik, 15 urtetako mutiko batek begiratuta, hiru t`erdi pieza ehotzen zituen, langile abil batek anezka bolantearekin bat ehotzeko behar zuen denbora berean.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 - Hi, Mieliño, hik nola bilatu huen andregaia?- galdetzen zion batzuetan ijito koloreko mutiko umoretsuak.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Mutikoak baietz esaten dio buruaz.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 Rikkie lehen ikastaldeko mutiko kaxkar eta temati bat zen.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Eta herriko mutiko bihurrien gogorkeriaz oroitzen nintzen edo nire lagunak eraman zituzten gizon haietaz edo eta bide ertzean utzi ninduen odoltxarreko hartaz.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Oinak behingoz geldierazi eta mutikoari begiratu zion: aztoratu samarturik zegoen hau, zer esan jakingo ez balu bezala edo.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Geldi hemen, mutiko.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 - Zerbait falta zaio: doinua edo, bizitasuna edo, keinuak edo... - esan zion Pantxok don Giovanniri, mutikoa horren goiz ateratzea astakeria hutsa zela komentzitu nahiz.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0073 - Zure iritziz, zer da guzti hau?- galdetu zion mutikoari, eskuaz keinu zabal bat eginez.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Ez zaigu, ez, aurpegi goxorik geratzen horrelakoetan, arraioa! Hori da kuxidadea mutikoarena....

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Beraz, arintzea ez da beharrezkoa, mutiko.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 Ba, bere aldamenekoak begi gorridun mutikoaren berri eman zionean, segituan gogoratu zitzaion aspaldi hartan gertatutakoa eta Xiker ikustera joan zen: - Xiker! Ezagutzen al nauzu? Badakit asko zahartu naizela baina... ni naiz zure aitari ikatza erosten niona!- oihukatu zion Xikerri.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 Euskal telebistakoak ere han izan ziren guztia hartzen gero telebistan botatzeko: Gabon, ikusle eta entzule. Duela urte mordoska bat Sorozarretako basoan galdu zen mutiko begi-gorri hura, XIKER, gaur bere etxera itzuli da eta festa galanta antolatu dute.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Hauk kontuak eta komeriak! Nor ote da zuriz jantzitako horren aldamenean belaunikatu den mutikoa.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Mezalaguntzaileak ez dira nonbait mendian gerezi lapurretan edo txori-harrapaketan ibiltzen diren mutiko bizkor horietarikoak.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Amonari denek amona deitzen zioten: auzokoek, kale ertzeko okinak eta jolastokiko mutikoek.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Ez da egia izango! Mutikoari oheratzeko garaia heldu zitzaion eta oraindik lehortu gabe zegoen egunez jantzitako gabardina zaharra.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Martintxo! Zerbait nahi al duzu? - Mutikoari hitzegiteko gogo guztiak hotzarekin batera joan zitzaizkion. Halako ahots eztitsua.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Gure Martin zuen antzekoa balitz bai, hori eta gehiago eskatuko luke baina ez, gabardina bustia jantzirik oheratutako mutikoa beste kasta batetakoa zen eta hitzegiten hasi eta hara zer esan zion Urtzi jainko zaharrak bidalitako Mari Onari.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Eta mutikoak poltsikotik haizto txiki bat atera zuen eta riski-ta-rask, riski-ta-rask, zuhaitzaren azalean bihotz bat marraztu zuen; bihotz haundi bat, eta hara zer idatzi zuen bihotzaren erdikaldean.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Urteak igaro ziren eta mutikoa gaztetxo bizkor bat egin zen.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Ez zuen neska lagunik batere, baina horren ordez, 6 edo 7 mutiko lagun zituen beti inguruan, trenbideaz bestaldeko taldea ez bait zen inoiz ere Dori gabe azaltzen futbol saioetara.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Mutikoetako batzuk hori gezurra besterik ez dela diote, inork ez bait zuen kalean zehar izugarri azkar ibiltzen zen Malmiercaren deskapotable zuria ikusi.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Autografoz aspertuta, mutikoak Doriri Kikeren kamiseta eske hasi zitzaizkion.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Mutikoak gauza bera egin zuen gainerako baserrietan eta denetan bost ogerlekoak ordaindu zizkioten.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 EGUZKI: Sokorro! SORGINA: Ixo! (mutikoari) Besoa! Uuuuyyyy! Bai beso mehea oraindik... Berdin da! Gaur jango zaitut! (labana probatu eta apalean uzten du).

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Mutikoaren amak ezin zuen lorik hartu.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gaztearen ziurtasunak zalantzan utzi zituen jarraitzaileak, baina Marks-ek, bapatean iheslariengatik hilik nahiz bizirik emango zioten saria gogoratuz, bere pistola atera eta esan zien lagunei: - Goazen mutikok; berdin da bizirik ala hilik atzematea, harrapatzea da kontua - eta George-ri bota zion tiroa.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai!- garraisi egin zuen mutikoak behatzak luzatuz; orduantxe Txipik jauzi handi bat egin eta esku handi haietatik ihes egin zuen.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Mutikoek atzetik jarraitzen zuten baina Txipik kolpeak ongi alderatuz, korrika eta garraisika jarraitzen zuen.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Eta... nexkatoak eta mutikoak, hastera doa ikuskizuna!.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Berak ez zekien zergaitik deitzen zioten horrela; baina arratsaldero, animaliak ikustera sartzen ziren mutikoek, neskatoek eta gradu gabeko militarrek, zera esaten zioten: Kaixo Bongo!, arratsaldeon Bongo!.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Lehoia oso mutiko jatorra zen...; eta, nahiz laranja azalak bota eta tximinu bati bezala keinu arraroak egin, inoiz ez zen haserretzen.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Badoaz ohera eta mutikoaren oheko egur zaharrek hotsen bat atera zuten etzatean.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Agur!- deiadar egin zuen, beste mutikoek besoa altxatzen zutelarik -.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 Ia bihotza gelditu zitzaion mutikoari.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Zaratahots honekin irten ziren berrogeitamar urteko gizon bat, bere emaztea eta mutiko batzu.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 O`Moore-ren emaztea lady Elena eta Mariaz arduratu zen eta mutikoek berriz armak eta motxilak kentzen lagundu zieten bidaiariei.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0142 Leihoa txikia izanik ere, mutikoak lortu zuen kanpoan gertatzen zena ikustea.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 - Begira! - Eta mutikoak, pozik, kaxakada sagarra eta zorrokada bikua erakusten zizkion.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Bi mutikoak etxera heltzean, amak, besarkadaka hartu zituen.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 Izan ere, orduantxe, etsipenez oroitzen zen mutikoaz, zeren berarekin bizitzera ohituta bait zegoen eta honek eskola ezezagun batetara joan beharra bait zeukan.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Beste asko bezala mutiko on bat izan banintz, lan egiteko eta ikasteko gogoak izan banitu, nire aitarekin etxean geratu izan banintz, orain ez nintzatekeen baserritar honen etxean zakurrarena egiten egongo.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Ez al naiz zintzoa, ba? - Ezta pentsatu ere! Mutiko onak esanekoak dira eta zu, berriz... - Nik inoiz ez dut obeditzen.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Mutiko zintzoak lana eta ikasketak maitatzen dituzte, eta zuk... - Nik alferkerian botatzen dut urte guztia.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Mutiko leialek egia esaten dute beti.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Mutiko zintzoak oso gustora joaten dira eskolara... - Eta ni eskolak gaixotu egiten nau.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Benetan esaten al didazu? - Bai, nire hitza ematen dizut. Mutiko on bat bilakatu ondoren, nire aitaren kontsolagarri izan nahi dut... Non ote da nire aita orain? - Ez dakit.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Ez zuen ikusi zurezko panpinaren ohizko irudi hura, mutiko eder, argi eta erne batena baizik, gaztaina koloreko ileekin, begi urdinekin eta alaitasunez gainezka.

255. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Ttikitandik entzun nion,
mojen ikastetxetik gurasoen etxera
bazkaltzen nindoala,
agur esaten zidala
zazpi urtetako beste mutiko ikaskide bati
.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Johnny semea, osabarengatik deitua horrela, bigarren mailako eskolan zebilen, eta mutiko argia zen.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Izanez ere, osabak ez zuen begiratzen urte asko bizi eta jada nekatuta dagoen gizon batek bezala, baizik eta ilusioz, pikardiaz, jostaketako gogoz: halanola begiratuko lukeen festara lehenengo aldiz dihoan mutiko batek.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Ametsaren eta errealitatearen artean ez du gehiago diferentzia handirik egiten mutikoak; egunaz segitutako karrika hertsi eta jendetsu ber berak juntatzen ditu gaueko dibagazio pausagarrietan; Anaren etxe hotzean lokartzen delarik ere, horietan dabila.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 - Bai? Ta zer dakarkizu hor?, galdetu zuen mutikoak.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Errotabideko ataka baino lehenxeago, mutikoak oharkabean gainetik pasa zuen puntuan, luma zuri batzuk eta odol tantek frogatu zioten beldur zena gertatu zela.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Gau beltza etxera orduko, negar zotinak izkutatu nahirik semea (bietatik zaharrena eta mutikoa bait zen), biharamunean egunak argituko zuela eta ondo aski astinduko zituztela bazterrak esanaz elkar animatzen zuten sukalde zokoan.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Mutikoak, hain fresku eta gustora bere ametsean murgildurik zegoelarik, izualdi bat sentitzen du.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Txomin ez da mutiko traketsa, ez eta gaiztoa ere, baina bai buru gabea.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Ostegun hartako ibilketa eta jostaketa nekeak lagun dituelarik, gogo onez sartzen da ohe barnera gure mutikoa.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Amandreak kupiturik begiratu zion mutikoari; baina ez zuen deus ere esan.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Belaunikatu zen mutikoaren ondoan, estali zion larruaz oina eta korapilorik gabeko hariaz joste itxurak egiten hasi zen, ahapeka sorginek entzun ez zezaten honela esanez: Zaintiratu / zain urratu,/ zaina bere tokian sartu!.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Halako batetan, ordea, luzaro isilik egoniko mutiko hura mintzatzen hasi zen: - Amona! - egin zuen dei, kezkaturik bezala.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Nor zarete zuek? - mutikoak larriturik.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Hartu zuen, orduan, buruzagiak mutikoa zakarki eta egunargitara atera zuen.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Pozkarioz ziren neska guztiak mutikoa leizera itzultzen ikustean.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Ederra egin ziguk mutiko tentel mukizu horrek!.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 - Zer egin digun? Garia ohostu! Garia ohostu, ergelok alahenok! Ea! Har itzazue aizkorak eta harrapa ezazue mutiko hori, gure menditik alde egin dezan baino lehen.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Azkar asko abiatu ziren mutikoaren ondoren.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Tartalo, zoraturik eta itsu, mutikoaren bila hasi zen, leizeko ertz guztiak joz.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Mutikoaren ordez, ardiak eta bildotsak harrapatzen zituen, lurrera jaurtiki eta leherreraziz.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Konturatu zen erraldoi hura, ez zuela mutikoa harrapatu ahal izango leizea aberez betea zen artean.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Zangoak zabalik, jarri zen Tartalo leize ahoan eta, bi eskuez hartuz, ardi eta arkumeak leizetik kanpora jaurtikitzen hasi zen, horrela leizea husturik, mutikoa aisego aurkitze arren.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Beltzez jantziriko agure batek, deabruarekin itsasoratzen bahaiz berarekin egin beharko duk bidaia esan zion grumeteari, kaian, baina mutikoak ez zion errefrauari garrantzirik eman.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Usteldu orduko haizatzen ari ziren belarra mutiko eta andere batzu, sardetan altzatu eta aidean erortzen utziaz.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Lehen mutila lurrean eseritzen da, eta bestea mintzo, bazegoen tinta berezi bat, idatzitakoa ezereztu eta lerro berberen gainean idazten zen, bere atzean mutiko bat ohetik jalgitzen den artean; errubioak zigarroa izekitzen du, mehategiko sarreraren aurrean; beltzarana mintzo da berriro, gogoetan ari nintzen beti, eta idatzi egiten nuen, amets erdian esnatzen nintzenean ere, errubioak fumatu eta entzuten duen artean, errepikazio bereziak, gertaerak, posibilitateak, lehen planoan mintzo da beltzarana, bizi egiten nituen gauzok, eta idatzi ere, zirkuluan idazten nuen halegia; errubioak adatsetan imintzen ditu bere adatsak.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Alto, mutiko! Geldi hortxe! Bestela hi ere tiroz joko haut - eta aidera disparatu ondoren mutikoa izutzeko, hurbildu zen Pellorengana, beldurrik ez edukitzeko esanaz, ihes egiten ez bazuen ez zuela hilko-eta.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Ez, ez, ez diot inori esango - erantzun zion dardara batean mutiko gizajoa -, ez horren beldur izan.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 Mutikoak dardaraz pasatua: - Bai, Joxe-Martin, egon zaitez lasai.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Kanpoan geroago eta nekezago igitzen, ibiltzen naizelakotz herriko mutiko txarrek, oro ondotik, harri ukaldika lasterkatzen, ohiltzen naute.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 - Zein mutiko ederra! - aldarrikatu zuen Arkadii Ivanovitchek - Vasia, izakietan zoriontsuena zara!.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 - Joango al naiz, ama? - eskatzen du mutikoak.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Mutikoak esaten du: - Hauxe eta hauxe egin didate eta ihes egin dut.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Mutikoa pozik eta lasai geratzen da.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Anaia mutiko larriak esango zuen ezer ez baitzen gogoratuko, gerizarik zegoen edo ez ere hain gutxi, baina esparru maitagarri hura sekulako gelditzen zen nabari, orduan ikusia ikusirik bezala gero eta gero ere sarritan amets egiteko.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Aitari entzundakoa zuen, ostera, urrutian Europari ifar-aldetik hasera ematen zioten irla haietan bezainbeste makailaurik ez zela beste inon harrapatzen, eta Islandiako arroka guztiek kaio zirinez beteta egon behar zutela iruditzen zitzaion dagoeneko gizondutako mutiko kaskagorriari.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Gosalondoan, inoiz ez bezala, musu bat eman zion aitak eta besarkatu ere egin zuen, bere ezpaleko mutikoa bedeinkatu nahi balu bezala.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Agi denean, hamasei urte zituela hasi zen Nafarroako mutiko gazte eta hain gazte ez ziren batzurekin ibiltzen, eta harrezkero etxean geroago eta okerrago, bi bide bazituen eta hautatu beharrik: etxekoa, anitz sufrimentu baita laborari etxe batean, eta haatik badakizu ez zarela gosez hilen aziendarekin eta, pentsa gabeko ondikorik gertatu ezik; eta zein zen ene aitak zuen bigarren bidea? Kontrabandoarena!

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Arrisku gehiago, baina pasa eta gero urte gutitan aberats bilakatzeko ahala; ez da hautabide erraza, hein batean zenbat gizon ikusi dut gero!, orotaz ezin oroitu... ene aita mutiko odol-beroa baitzen, ez zuen bere burua Ataungo txokoan zerraturik ikusten, eta kontrabandoa hartu zuen bizimoldea.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Eta mutikoak ere postaldi bakoitzeko idatzi beharko omen zion neskatoari seguru, eta gainera, egunero oheratu aurretik bere orazioak esan beharko omen zituen.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Mutikoa berriz, muturrez entzuten ari zitzaion arrebari, eta ez zion batere erantzuten.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Hala ere, ez zen hori bakarrik mutikoa goibel eta ilun jartzen zuena.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Gentleman bat omen zen hura ere, eta horrexegatik gorrotatzen zuen mutikoak, agian bera ere ondo konturatzen ez zen arraza-zentzu berezi batek bultzatuta gorrotatu ere, eta horrexegatik gero eta nagusiago ageri zen mutikoaren barrenean sena hori.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Bere amaren izaeraren axalkeria eta handikeria ere, ondo asko ezagutzen zituen mutikoak, eta horretantxe ikusten zuen Sibylentzako eta Sibylen zorionerako peril infinito hura.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Bere ama! Mutikoak, isiltasunezko hilabete askotan barrena, bere baitan hausnartzen eta mamitzen ibili zuen bere buruan, bere amari galdetzeko zuen zeredozer.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 - Orain ez da berriro sekula berpiztuko - esan zuen mutikoak hortz artean, aurpegia eskuetan izkutatuz.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Jesusek gogor hitzegin zion deabruari, eta atera zitzaion; ordu berean sendaturik gelditu zen mutikoa.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Kenobeba-k bere haurtalde guztia ahaide bati leporatu zion; Kaxilda-k, bere mutikoa, hots, inoizko antropologaria, etxean utzi zuen, eta gero, Kenobeba Agapito-rekin, Kaxilda, Mary eta ni Uhin-urrategira joan ginen azken pasealdi bat egitera.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Entzun zuten: Bihar, muttiko ttiki bat ukanen duzue.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Zer loria! Ez zakien nola Jokineri eskerrak itzul, eta ikusi zuten denek zoin mutiko ernea zen.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Harritu ziren bi gizonak, ikusiz zer adimendu eta zuhurtzi handikoa zen mutiko gazte hori, eta hiruak joan ziren afari on baten egitera(...)

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Eta mutiko gazte pottoloak ez zuen konprenitzen, benetan, astoa zen ala?, orduan, ahurra biloetan pasatuz inginadorea, esplikazio zehatzagoen emateari lotu zen: - Begira... Lur hauetako bizidunak, izigarri trebe dira lasterketan....

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ekartzak hori mutiko! - Madari...!.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0037 Ondoren gizon batek turuta hartu du eta mutiko gazte batek danborra.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Horregatik Eguzki Seme deitu zuten mutikoa.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0151 - Hementxe dago - oihukatu zuen. Irten hortik, mutiko!.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Mutikoa ere, bere ondora jauzi eginaz, gelditu egin zen.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Musu eman zion, grina harrigarri antzeko batekin, eta mutikoak, laztan hura edota itxuraz bera aurkitzen zen putzuaren barreneko hitzak entzun balitu bezala, begi zuri eta gorri batzuk iriki, eta bere ezpain zartatuak mugituz, zera xuxurlatu zuen: - Aterako nauzu honetatik, ezta, Alba?.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Baina ez zegoen adierazpen hoberik mutikoaren aurpegia eta gaixotu zenean arduratzen zituzten gauzengatik galdezka hastea baino.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Argazkiek, eguerdian, eta eguzkia non aurkitzen zen kontutan harturik eginda, aurpegikera erabakiorreko neskatxa alai bat erakusten zuten, shorts batzuekin soilik jantzia, titiak estaltzeko brusa bat jaztea ez bait zitzaion bururatu, eta izu antzeko aurpegia jartzen zuen mutiko nerabe begi handi eta azpegi zehatz-zehatzeko bat.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Mutikoak ez zion ulertu, agian sekula agiririk izan ez zuelako; gazteegia zen oraindik eginerazten zituzten agintariak zeudenean.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Baina mutikoak ez zekien erregistroa zer zen ere eta azaldu beharra izan zion.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Eta mutikoak lehorreratzen ziren inguruko herriak ikusteko baliatzen zituen irteera horiek, baldin baten bat bazegoen, herriak ia elkar joka zeuden itsas bazter hartan gehienetan gertatzen zen bezala.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Mutiko baten bila gabiltza, bere osaba hil duela uste dugu eta- erantzun zion poliziak.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Eta beharbada, Bristoletik irten eta auto-stop eginez mutikoa iparraldera joango dela pentsatzen dugu - jarraitu zuen poliziak.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 - Begira niri, mutikoa!- oihu egin zion poliziak.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0039 Txirrina jo nuen eta berehala mutiko bat etorri zitzaidan atea irekitzera.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Mementu hartan, afaria prestatzen ari ziren batzu; eta, ustekabean, zartagin handi bat eskuan, mantala jantzirik zeraman gizon sendo bat pasa da nire aurretik; eta bere ahots ozenaz goratik agurtu: - Gabon, hi! Zer? Gosetzen hasia ala? Ba... egon egin beharko duk apur batez. Izorra hadi, mutiko!!.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 - Mutiko bat nintzen - esan zuen urduri.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Mutiko hau Ezjakintasuna da.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Biekin eta berauen odolekoekin kontuz ibil zaitez, baina batez ere mutikoarengandik gorde ezazu zeure burua, zeren kondenazio hitza ikusten bait diot bekokian idatzirik, (...).

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Zer egunetan gaude?- oihu egin zuen Scroogek, jaietako jantziz eta agian nagikerian handik begiluzeka kalean zehar zebilen mutiko bati.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Zer diozu?- erantzun zion mutikoak, adieraz zezakeen harrimen guztiaz.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Gaur?- esan zion mutikoak. Gabon-eguna!.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Kaixo!- erantzun zion mutikoak.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Mutiko argia benetan! Ba al dakik han zintzilik zeukaten indioilar hura saldu duten? Txikiena ez, handiena baizik.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Mutiko zoragarria benetan!- esan zuen Scroogek.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Zaude isilik, jauntxo erantzun zion Zoramenek, egin otoitz Jainkoari, dena ongi irtengo da eta; begira, nik ez dakit diodana egia den ala ez: isildu gabe jarduten naiz esamesaka, eta ez da harritzekoa izango zertan edo hartan asmatzea; nik, ordea, aldegin ez ezazun, zuri argudioak ekartzen asmatu nahi nuke, bihotza baretu eta gurasoekin, hauei zahartzaroa gozatzen, gera zaitezen; ez nago, egon ere, batere ados Flandes-ako joan-etorri horiekin, batez ere zu bezain adin gazteko mutikoek egin behar dituztenean.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Jarri gaitezen lasai... Motiko endemoniaruak zaudete zuek, gero!, neri, zipotzetik tirata sagardoa parrastadan bezala, kontu zaharrak ateratzeko. Bejondeizuela.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Orduak iragan ziren horrela, bahitu biak lurrean loturik eserita, eta aurrean mutiko mukizu haietako bi zaintzaile zituztela, metrailetak eskuetan disparatzeko gertu.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Mutiko mukizuak besterik ez dira.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Mutikoa bueltatu zen eta bere begi distiratsu haiek irrikitzen zeuden, Wendy ikaratzeko modukoak ziren, baina hau ez batere izutu.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Condorcet-ek, gobernuak galdegina baitzion, muntatu zuen ikertze bat guztiz aberatsa, nun ere moldakuntza edo formazione oso eta jarraiki baten ideiak zabaltzen baitzituen: eskola orotara hedatzea; neska mutikoentzat irakaskintza bera emaitea; eskola urrik; ez bortxaka; Irakaslentzat moldategi berriak irekitzea.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Mutiko bat neskatoekin olgetan ikusi badute, gaitzetsia eta neskazaletzat hartua izango da mari chica eta antzeko destainak entzun behar izanez, eta itzulitara, neskato batek mutikoekin jolasean badihardu, behingoan hartuko dute mari-mutiltzat.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Nolanahi ere mutikoen jokoetan indarra eta mogimentua nagusi izaten dira: jauziak, arineketak, elkarri segikak, jaurtiketak, burrukak...

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Gehienez ere, mutiko eta neskatoen talde edo aldrak erabili zezaketen era batera leku berdina baina inoiz ere ez sexu berdineko taldeek.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Formula hauek, euskaraz zein erdaraz, ordena logiko gabeko hitz eta esaldiak dira gehienetan, eta denen erdian jartzen zen mutiko edo neskato batek esaten zituen.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Hitz edo silaba bakoitzeko atzamarraz mutiko edo neskato bat seinalatzen zuen, ordena jarraituz.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Eta formularen azkenengo hitza tokatzen zitzaion mutiko edo neskatoa jokorako izendatu edo baztertu egiten zen.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Ume-jolasetan ere beste horrenbeste egiten da mutiko eta neskatoekin ere.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Egungo pertsona arruntaren hiztegian aurkitzen dugu zero azpitiko sei gradu adierazpena eta inor ez da horrekin harritzen; 12 urteko mutiko batek erraz kontatzen du atzeraka: 1,2,3,...

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Golf Caddie. Makilak garraiatuz, golfeko ibilbidean zehar jokalaria laguntzen duen mutikoa.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Josek galdetzen dio gaztenari: - Haurtxo hori mutikoa ala neskatikoa al da?.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxok ez du hori bere gogoan, mutiko ezkibela da nahiz ta bere ezpañetan irriño bat agertzen badu ere, beti tristura bat dauka bere bihotzean, sortzen zaizkion burutapenak urrunera doaz, nondik eldu naiz nere gurasoak nor dira eta beti bere buruari holako galderak eginez.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Mutikoak denak gogoan dauzka eta hortik datorkio barneko atsekabe hori.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 San Juan bezperean goiz aldera argi-hastean, oñaze ta neke haundiekin sortu da haurra eta mutiko ederra gainera.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Bapatean mutiko bat hurbildu da eta kartoiak esan dio:
- Nik kometa izan nahi dut.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Mutikoak poz-pozik esan du:
- Horixe behar dut jolasteko! Munduko kometarik politena izango zara!.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Mutiko hura Fermin da.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0234 2. IRAKURGAIA
PERRETXIKOAK (ulermena lantzeko)
Mattin mutiko alai eta bizia da.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 Eta monopatinean dabiltzan mutiko hori eta neskato hori igoko balira asfaltu ezarri berrira, monopatinaren gurpilek zapalduko al lukete? (Ez. Erroilo askoz handiagoak behar dira).

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Orixe ia ez da mutiko jesuita sartu berria, amonagandiko sinesmen sinple eta errazekoa, bere meditazioan Uitziarrekin Pange lingua eta Lauda Sion kantari ibil zitekeena.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Haien artean, baita ere, aurpegi beltzaran eta xaloko mutikoak, gerrontze gorriz eta harizko fraka zuriak jantzita, oinetan abarkak daramatzatela.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Mutikoooo! Lehenengo oihuak bidetik etozan, gero erreka bazterretik ere baetozala iruditu jatan.

361. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0051 Mutikua juaten
bazan jolasera,
txakurra beti lagun
zijuan klasera;
iñoiz etortzen bazan
lenago etxera,
berriz juan izan zan
ura ekartzera.

362. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0051 Mutikuak e zion
maitasun sakona,
aundigua txakurrak
berari ziona;
umea goizean lo
egiten zan ona,
txakurra amaika aldiz
jaiki-zai egona.

363. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 13. Laranja batzuk aurkitu dituzte bi mutikok.

364. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0099 Irakasleak 12 birla banatzen ditu 4 mutikoren artean.

365. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0099 Irakasleak mutiko bakoitzari bana emateko, 4 birla bear ditu.

366. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0099 Mutiko bakoitzak 3 birla artu ditu.

367. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0099 Irakasleak 12 birla oien zatiketa (banaketa) egin du 4 mutikoen artean.

368. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Txotxu = Grumete: Itsasontzietako mutiko laguntzaillea.

369. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Ara etortzen zan artzai antzean mutiko bat txilibitua joaz, neri jatekoa ekartzera.

370. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 - Mutiko - erantzun zion Mixka`k patxada ederrean -.

371. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 - Bai, mutiko, bai; janik eta lanik izangu duk emen!!!.

372. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 Ogi-zati aundia eman zion mutikoari, urdai-azpikoz betea eta gazta-laurden bat, gaiñera.

373. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Zugaitzartean ezkutatu ziren Emma eta Roger, Bizkoren gaiñean eta mutikoak etzuen an egin zutenik ikusi...

374. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Beste mutiko baten galdera: - Bertsolari batzuk euskera batuan kantatzen dute, ta besteak lengo era zarrean.

375. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Mitxelena`k ere bota zitun bere iritzi batzuk da oso pozik erten ziran mutikoak; eta gu ere bai.

376. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Alaz ta guzti ere, mutiko trebe-gabe ura uri aundiko bizibidean polliki ta astiro sartzea, benetan atsegin izango zitzaidan...

377. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Inguruan begiratu nuan; amak mutikoen gelara zuzendu nindun eta aruntz joan zan... Ni aren atzetik....

378. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Gaur, mutiko, jarraitu zuan esanez, nere alabaren senarraren illeta-egunaren ondorean ederki ulertzen dut zure gurasoen erailketakoan izan zenuan samintasun garratza.

379. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Muttiko gazte, lau-bost gau lurrean egiten du lo, arrillua buruko, pentsamentu lizun batek lan eman diola-ta.

380. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Beste aldetik frantzizkotarren legeak kantauri probintzian espezializazioa esigitzen zien abeslariei: artarako bakarrik mutikoak biltzen zituzten, ta azitakoan meza emanda ere, auek musikarako bakarrik ari bear izaten zuten beste zer egiñik gabe: .

381. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Mutiko auetako bat izan zan Francisco BELDARRAIN emezortzigarren gizaldiko asieran, gero El ceremonial seràfico de Cantabria liburu famatua idatziko zuana; onen itzaurrean onela dio: .

382. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Mutiko auetakoak, Julian PASTOR kondairagilleak digunez, 1634 urtean amar ziran.

383. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Valladolid`ko kapitulora 1740 urtean zortzi mutiko eraman zituzten koruan.

384. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Eraberean, Emakundez, mutikoek izango ziren galderagille.

385. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Iruña`ko alkarte askori erakatsi die dantzatzen, batez ere Errikoetxean, Oberena, Mutiko Alaiak, Sección Fememinan eta abar.

386. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Etorri zan D. Luis eta etorri zan poza gure mutikoarentzat: ez zegoen aserre orduantxe.

387. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 Otaegi musikari emana zebilkigun mutikotik, eta amalau urteko zala, Zegama`ko organu-jotzailletzakoa bere izerdiz antzea ta jakituria neurtuta, irabazi zuen.

388. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0097 Noiz egin ote zan euskaltzale? Amaika-amabi urteko mutikoa zala, 1913`garren urtean, Euzkadi egunkaria sortu-berri zalarik.

389. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Mutiko kuzkuzkariren batek, nabaitu bide zituan irotutako zuaitz ipurdi zuloan dindilizka aberaska xuriak.

390. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0013 Hau mutiko garbi ederra!.

391. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0240 Orhoit niz aita amen etxen nintzalarik mutikoak alhorretan lasterka ari ziren eta nik nahi nituen atzeman.

392. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Haurra, hamabi urteko mutiko ernea, trabako dute aitamek.

393. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Aita emazte begi-zuri batekin ibilki ikusiz, ama auzoko gizon arrotzarekin amodio-solasetan adituz, ez daki mutikoak zer pentsa eta zeri lot.

394. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Huna gizona: Jesu-Kristo beharrondokoka erabilia, aitatxi bazterrerat utzia, mutiko nihork ez maitatua.

395. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Eta erran ziola amatxik: - Orai berean sortu da aurra! - Zer da, nexkakoa edo mutikoa. - Nexkakoa. - Ba, zaku bat agotz.

396. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Etziztea elgarren aditzekore hun mutikoak?.

397. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Tirrit salda uxu zilo huntan, urtats xarmantak dabiametzexuu seur! norat juanak dira mutiko kuia hek?.

398. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Horiek oro bazazkien: mutikoak zoroak ziren, ez-ikasiak ziren.

399. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Mutikoak badohatzi Ameriketarat, Nexkatoak Pariserat geihago: Hots Eskual-familien gaiak bi aldetarat, erran dezagun gordin-gordina: arrak alde baterat, urrixak besterat!.

400. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Ostatu aintzineko egongietan mutiko bilo-luze zikin batzu, begiak berinak bezain idor eta zorrotz, hitz bat etzutela ateratzen: filper-jokoan ari ziren kopetak beltzurian, eta soñu-untzi batetarik karrankaz ari Yé-yé bat.

401. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 - Eta eskualdun horrekin? - Muttiko ttipi bat badu horren ganik.

402. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Pekoitzbordako Domingo bat, eztea mutiko plantakua?.

403. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0028 Koino! Ez diat ezagutzen ahal zer den bidez bestaldean: ea, okindegia? Ez, hori beherago duk mutikoa, zer ari haiz; hor seguraz ere CREDIT AGRICOLEren agentzia dukek; egun, dena nahasten zaidak buruan!.

404. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0063 Negu erditan, orai naski aise bentzutzen dutena, bainan orduan dorpe zaukaten izurrite bat mutikoen eskolan sartu zen: meninjita.

405. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0063 Eritasun debru harek bi mutiko betan jo zituen.

406. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0063 Bederatzi urteko mutikoari oinaze izigarria oinetarik zango sagarretarat, zango sagarretarik belaunetarat, gero bizkar hezurrerat, eta azkenean bururat igan zitzaion.

407. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Handik zonbait hilabeteren buruan, bezperen ondotik kukulauka hasi ginen eta mutiko bat, ongi baino hobeki gordetzea gatik, Serorategiko aterbe batean sartu zen, eta berehala lasterka handik atera zuriturik, erranez: - Orgen azpian, lurrean zabal zabala etzanik, Makila Motz hila ikusi dutala!.

408. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Arras mutiko gisakoa omen zen, aitaren arabera saindua.

409. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Uztaritzen, konparazione, euskaraz, adin bereko mutikoek ez dute elgarri to erraiten, ez badira kartier edo hauzo berekoak.

410. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Familia horren ikusten izanik, laster ohartu ginen bi mutikori toka mintzatzen zirela, neska bati noka, eta bertze haurreri zuka.

411. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Azkenean, mutiko gazte batek galerietarik, gora-gora: Aski hola! Bota Kredo!.

412. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0007 Auzo-herrietako neskatx eta mutiko batzu bildu dire 18 arratsean, beren arteko fededun batasun bat munta zezaketenez ikusteko.

413. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Ordu hetako bikario gehientsuak ari ginen zinema egiten: herri ttipienetan ibiltzen ginen, bostpasei mutiko gazte lagun, untsa pagaturik gure sosekin erosi apareil-a batzu eta gure otoa bera heien eskutan utziz... Baizik-eta kanpanetan ere behar zela zinemaz jenden kultura lantu...

414. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Han baginen neskato tipi eta mutiko tipi multxo ederra artzeko eleketa, mokoka, kaskaka.

415. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Bortz urteak gabe, pizten da mutikoan Edipen koropiloa, nexkatoan Elektren koropiloa.

416. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Mutikoak ama oso-osoa beretzat nahi, eta mutikoak ikusten, tenor berean, ama osoki aitari buruz dagola.

417. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Hargatik mutikoak aita ezin ikus, koropilo hori desegin arte.

418. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Mutiko tipia ez ditake baztert aitaren zangoetarik.

419. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Emazte gazte bat, bere intimitatean, bere mutikoarekin, ganbararen aterbean, radioa ondoan duela, kleenex mokanesak gaueko mahainttoaren gainean, manta gorri batek dena berotzen duelarik (Andres eta Ni] 1987, oliozko margoa); eguneroko familiako eszenak, inportanteak direnak margolaria emaztea delarik... ere.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Beste hamabi neskatxa eta zazpi urteko mutiko bat ere biolatuak izan ziren.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Nik ezer galdetu gabe, berak esan zidan: eskerrik asko etorri zarelako mutiko, eskerrik asko salda hau ekarri duzulako, zerbait beroa hartu nahi dut hemendik joan baino lehen....

422. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Etxera joateko gogoa be badaukagu, baina hemen be gustora ibili gara zinoskuen Durangoko mutiko batzuk.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak azurm 0001 Eta biharamunean mutikoak bezala ikusten dituzu elkarri harrika....

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Oraindik Olez-Olez ibili adierazpena erabiltzen da Bizkaiako herri batzuetan mutikoen diru eskariak adierazteko.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Hilero 10-12 mila peseta inguru ematen dira (hilean bi pertsonak jatetxean bazkaltzen edo afaltzen gastatzen dutena) eta bi hilabetez behin babespean hartu duten neskato edo mutikoaren osasun-egoeraren eskola-emaitzen eta denbora emateko erabiltzen dituen moduen berri jakinerazten zaizkie aita-amabitxiei.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Oraindik gogoan ditugu Iran-Irak gerrate luze eta odoltsuan zenbat mutiko gazte agertzen ziren armaturik edo basamortuan zehar hilik.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Kontrabandisten herri bateko mutiko John Trenchard gazteak Elzevir Block, kontrabandisten buruzagia ezagutuko du eta, harrez gero, kontrabandistak ia galdu zuen semearen tokia hartuko du John-ek....

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Kiel-eko Neuropediatria Saileko medikua den Ublfgang Baier-ek Neuropediatrics aldizkarien aditzera ematen duenez, burukominaren lehen erasoaldia zortzi bat urterekin gertatzen ei da normalean, bai mutiko eta bai neskengan.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Bost urtetik hamabi urtera bitarteko mutikoek bataz beste Batekoz beste 172`5 mg kolesterol dute, eta nexkek 174`8 mg.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 ROLAND eta BOTXÛA Zaharrek ixtoria hau kûntatzen die: Potiko bat bazen Roland deitzen zena.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1974 0001 - Erraxa duk, mutiko! Tira ezak buztanetik, eta laster jakinen duk non dituen hortzak.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Negarrak jota iritsi da mutikoa etxera.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Zenbait eta zenbait mutikok or aurkituko dituzte ezpairik gabe, beren ikastoletako jarraipen bat jolasbidez eta batez ere eziketa bidez.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Atearen beko aldea margotzen ari zelarik, or agertu dira mutiko batzuk, oraingo mutiko modernoak, milla kiloko eskubide osoak bizkar gaiñean daramaten orietakoak, gizarteak ulertzen ez ditun mutiko akonplejatuak, gurasoeri mis viejos deitzea gustatzen zaien oietakoak alegia.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Baiñan gorabera etzan or bukatu, mutiko akonplejatuak, gizarte ain gaizki tratatzen ditun aingerutxoak, poliziengana urbiltzen dira, tipo aundi eta lodi batek kokotz azpia igurtzi ziola salatzea.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bi urteko muttiko bat berehala hil da erreduren ondorioz, haren bertze bi haurridek beren azken hatsa eman dute ospitalerat heldu eta zonbeit orenen buruko...

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Aisne eskualdean, gaixtagin atrebitu bat, 24 urteko mutiko gazte bat, motaz Alemana, balentria tzar frangoren egilea, jandarma batek tiroz hil du oihanpe batean gorde beharrez ibilki zelarik.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Angouleme hiritik ez hain urrun, mutiko gazte batek bi urtxintxa ume bazituen bide hegian atxemanak, arbola baten azpian.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Sei mutiko gazte, hor gaindi ausartatuak zirenak, arrunt galduak ibili dira.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Mutiko bat paseatzen omen zen berrikitan Bidasoaz bertze aldean galtza-atorra xuritan, bonet gorri bat buruan, gerri ferde bat soinean.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bertzea, 22 urteko mutiko gazte bat, preso ezarri dute; aitortu du denetarat bazutela dotzena bat miliunen hein hori ebatsia, diru xahar.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Lan tzar horri plantatuak zirelarik, etxezaina hurbildu naski, eta gure puttikoak gisa guziz iheska partitu!

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Ikaragarria FR 3 gateak egin duen inkesta xekatuz nola pasatu zen Bordeaux Vintimille-ko hiltzea, lau mutiko gazteek bagonetik bota zutela araba bat.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ondotik Herriaren agurra bezala, haur, ttipi, adineko arteko, mutiko ala neskato denek eskuz bezala egiten dutela dena kolore eta dena inguru agur luze bat.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Ez dira zoritxarrez horretan geldituko mutikoaren eta herritarren eneguak.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Eta honez gero gregorianoa rock-a baino mila aldiz hobea dela esaten ariko da gure mutiko hori.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Pildorak aldiz aurreko urtean baino %10 gehiago saldu dira (18 milioi kaxa). Mutikoen %40ak eta nesken %30ak adin-nagusitasunera iritsi baino lehen egin du maitasuna lehendabiziko aldiz.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Intza'tar Damaso Aba kaputxino naparrarri, EAJ'ren NBB'eko kultura sailak omenaldia: Intza'n 1886 an jaioa, kaputxino mutikotan sartu ta euskera galdurikoa.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gure ikastolako mutiko batek, bere umetasunean, eliza bete-betea ikusi-ta, horrela zion: Eliza hau oso txikia da, haundiagoa egin behar luteke.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Rexu Aikorreta, Inaxo Laboaren emazteak, mutiko sendo bat izan du.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Orduan usaia zen Hazparnen, azkenik arribatu bikarioa behar zela okupatu mutikoez.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Larzabalek aldiz, erran zaukun haste-hastetik: Beha zazue mutikoak! Nik badiat jadanik aski lan igandeko pedeikuaren egiten, berriz astezkenetan beste pedeiku baten egiteko. Orduan, ni mintzatzeko orde, zuek bakotxak zuen aldean mintzatuko zirezte.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta egun batez, laneko harat-hunatez mintzo ginelarik elgarrekin, erran zaukun: Bainan, errazue mutikoak, ene gostuko, zuek, lantegietan, arrunt errautsiak atxikitzen zaituztete! Partikulazki gazte horiek! Bainan, zuek zirezte, hemen, gazten ordainak! Badituk lege berriak, langilen alde! Paterra bezala behar dituzue ikasi lege horiek. Eta zuen lagunak behar dituzue debekatu. Ez dituzue utzi behar lehertzera. Eta gero, egun batez, dudarik gabe gizonduko baizireste poxi bat, behar duzue Zindikatetan sartu, eta Zindikataren buruzagi...

454. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Arentzako mutikoa eskolan dabil.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Joan dan baten Abadea dotriñarako eskolara joan zan ta mutiko orri itaundu eutson: -¿Bizitzeko nai-ta-naiezkoa da jatea?

456. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 - Bai, Jauna, erantzun eutson mutikoak.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ta mutiko batek esan eban: Ni ez dakit etorriko nazan be.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ta mutikoak nasai-nasai erantzun: Iguel bera be ez da etorriko-eta.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ILLEKO GORA BERAK: Unamunzagan mutikoa jaio da ta Juan Antonio izenaz bateatu zan.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Erri bakotxeko mutiko ta neskatilla bateri, dotriña ikasten zintzoenak izan diranai, Obispoak medalla eder bana ipiñi eutsen.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Samuelek Dabid mutikoaren gain ixuri euan olioa eta errege izendatu euan bertan.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Orduan, Jaunak agindu bezela, erregegai zintzoago bat aukeratu euan Dabid motikoagan.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Altura eta pixua beti kontuan: Neskatoak: 93-106 zm. 14,9-17 kilo. Mutikoak: 91-108 zm. 15,1-18 kilo.

464. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0081 Segûr Pette Basabûrû
gû bezalako bat zen;
gure arthian sorthûrik
Ziberuko potiko zen.

465. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0105 Pette
Eztezazûla uste ûkhen
gazteria hola dela,
Sanorik ere badûzû
potiko ta neskatila.

466. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 -Ori de, sorgine orrek tauke ba ori mutikori gaxorik eta labapasmeruas djo beadot eta!

467. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0080 Charlot-ek egindako filmeen artean doguz Mutikoa eta Urrearen ameskeria.

468. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Mutiko honi (honeei) hortza/k falta jako/jakez.

469. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0086 81 Poz-txilinak Belenen
bihotz gaiso ordez
barria hartu dauen
Oihanaren alde.
Jo txilinak Belenen
sidatu Israel
baztertua izan den
mutikoaren alde.
Poz-txilinak Belenen
banaka beharrez
txortan jaio diren
anaitxoen alde.
Jo txilinak Belenen
begiramen gabe
abortatu izan den
umearen alde.

470. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Joanik mutiko ori, ta deitu atea, jorik tan-tan, barrutik erantzun:

471. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Pasaurik mutikoa barrura, eta ikusi kuadroa, ikaratu zan guztiz, ta karra amagana etxera, esaten: Ama, erdu arin Pepagana.

472. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 - Ez, Pepa. Nigandik ez da iñor enterauko, eta mutikoak ez daki ori zer dan.

473. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00031 A ze higuina! Eta, antza zanez, bertan bizi zan mutikoa.

474. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00031 Zorionez, ez neban areriorik aurkitu; bai, ostera, bazter baten mutikoa ikusi.

475. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Hainbat euskaltzale ospetsurekin izan zuen harremana. Haren seme Joseba Imanolek esan digunez, bera mutikoa zela, Aita Martin Uriarte sermolari ospetsu eta euskal idazlearekin solasaldi gozo eta luzeak izaten zituen Begoñako Karmelon.

476. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Bien bitartean mutikoari baratzean zehar ibili eta sagarrak jateko baimena ematen zion Aita Martinek... Haren poza!. Gauza bera Lekeition ere R.M. Azkuerekin...

477. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Baina badagoz gauza aitagarriak: lehenengoa, mutiko eta neskatoen kopuruen arteko alde handia, neskatoena mutikoenaren erdira bakarrik heltzen da.

478. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Bederatzi eta hemeretzi urte bitartean behera egiten dau mutikoen kopuruak, gauza normala haurtzaroan halantxerik dalako beti.

479. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Beraz, oso oinarri zabala piramide honetan ere, mutikoak neskatoak baino gehiago dirala, egoera normala eme baino ar gehiago jaioten dala egiaztaturik dago eta.

480. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Arriskuan, bizinahiak eraginda, han-hor-hemen sakabanaturik egozan abertzale-euskaltzaleen indarrak batu eta kultur mugimendua jator bati ekin eutson: KILI-KILI mutiko euskaldun maitagarria da ekintza guzti hori gauzatu dauan sinboloa.

481. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Urian abegi ona izatekotan, janzkera hori aldaturik, mutiko dotore eta finaren antza agertu behar ei eban.

482. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0006 -Bai...? mutikoak Eta orain zenbat balio dau...?

483. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00236 IXABEL.- (Guztiz lotsatuta eta mutikoa besoa astinduz bere aulkian eseritzen da.) Hemen nauzu.

484. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00087 TANIA: Ametsetan ere hitzontzi amorratua zara, mutiko.

485. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 Honek ez dizu kosk egingo, mutiko.

486. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 ALDO: Herriko erretorea On Paskuino zeritzan, baina motikook geuron artean On Pinguino genion gaitzizen bezala, hitzen antzagatik ere bazen, baina batez ere ibiltzeko zeukan eragatik...

487. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 ANNE-SOPHIE: Egun dena gaizki! unibertsitatetik pasatzen naun alabaren mintzatzeko, eta non ikusten dut? zkuter baten gainean bandil itxurako mutiko dena (...)

488. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0020 Mutikoak heldu ditun dantzaldira atorra urdin argi batekin eta edateari lotzen ditun han nexkeri kasu eman gabe.

489. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0021 MARIE-ROSE: Zer mutiko pollita.

490. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0048 ANNE-SOPHIE: A! ikusten dut, mutikoekin harremanetan sartzeko, adin batean ez da errex, ez zara ausartatzen...

491. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0048 CARINE: Ez gara mutikoen beldur ez!

492. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0048 OIHANA: Beti mutiko berak dira zure inguruan...

493. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0049 ikustea, mutikoak baitira, normal da e, gure adinean.

494. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0049 CARINE: Bon gero botetan edo baldin bagara elgarren ondoan gara, beti beti, eta sekulan jiten bada mutiko bat, dantzan aritzeko edo beti beti haren gana joaten da lehenik, bon iduritzen zaie ni baino pollitago dela, beti, beti pantalonetan baita; bainan nik ikusi dut e, etxen xortetan zangoak poxi bat makur ditu.

495. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0049 Eta orduan mutikoak gomitatzen baldin badu, sekulan ez bada terriblia, lunetak baldin baditu edo ez ene kopinarekin naiz erraten dio.

496. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0049 Gero oaixteko lunetadun hura ikusiz nihaur naizela, kasu e gero habilak dira e mutikoak itsusiak direlarik, heldu zait, eta nola nihaur bainaiz, nil egiten baitu bakarrik egoitea, bortxatua naiz harekin joatea.

497. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0049 CARINE: Nahi nuke mutiko eder batekin agertu ibiakoitzean, ene kopinari gustatzen zaion mutiko bat.

498. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 - Bertze mutikoak, ikusten zutenean xori-ohatze bat arbolarik den gorenean, berehala nere bila heldu zituan.

499. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 - Aizu, eta gogoratzen al zara gure gelan ibiltzen zen mutiko kaskarin harekin?

500. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0043 Kanika hauek hiru mutikoren artean banatu nahi ditut.

501. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Lehenengo autobusean 21 mutiko eta 39 neskato doaz.

502. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Bigarren autobusean 36 neskato eta 24 mutiko.

503. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Zenbat mutiko eta neskato doaz lehenengo autobusean?

504. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 ... mutiko eta neskato doaz.

505. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Zenbat mutiko eta neskato doaz bigarren autobusean?

506. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 ... mutiko eta neskato doaz.

507. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Zenbat mutiko eta neskato daude ikastetxe horretan?

508. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 ... mutiko eta neskato daude.

509. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Ikasle horietatik, zenbat dira mutikoak?

510. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 ... dira mutikoak.

511. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Mutikoak ala neskatoak daude gehiago? ... daude gehiago.

512. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 b. 1 Izozkia erosi eta jateko - 2 Izozkiak saltzen zituen zerbitzariarengana - 3 Berrehun pezeta - 4 Bai - 5 Mutikoak aurrekoaz gain beste txanpon bat gehiago ulertu beharrean, haren ordez beste bat ulertu zuelako.

513. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095 Baina beste posibilitate zenbait ere asma daitezke, alegia, erleak alde egin eta mutikoa ziztatu ez, edota emakumea farolarekin konturatzea, gizonak atea ixtea...

514. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0007 2. Garaiena ez da mutikoa.

515. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0067 Elkartu ziren eta iluntzean mutiko bat Txominen etxera bidali zuten honako hau esanda:

516. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0067 Laster azaldu zen mutikoa kazuelarekin, barrez-barrez, Txominen andreak pezeta bat propina eman ziola eta.

517. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Ta pasadizo hoietako bat, lehendabiziko pasadizoa da, Txirrita mutiko zala bere osaban etxera itaulera bidali zutenekoa.

518. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Eta lan hori jarri zion osabak Txirritari, mutikoak egiteko moduko lana zalako.

519. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Eta gure Txirrita, mutiko motza, han jartzen da luze-luze lurrean etzanda.

520. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0024 - Momentu bat mutiko esan zuen gidak.

521. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
- Zer ikusten duzu argazkian?
Azal ezazu era orokor batez.
- Hitz egin ezazue hor dauden pertsonez:
Nolakoak dira?
Non daude?
Nola?
- Zer gehiago dago?
Nolakoa da animalia?
Badakizue zein animalia den?
- Marmota eta umeak plano berean daude ala plano ezberdinetan?
- Nora begira dago mutikoa?
Eta marmota?
- Zer ikusten da argazkiaren atzeko aldean?

522. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
- Mutikoa eta marmota hizketan ari direla.
- Umea ez dela konturatu animalia hor dagoela; bestela ikaratu egingo zen.
- Umea ez dela konturatu marmota hor dagoela, bestela harrapatu egingo zuen.
- Animalia eta umea zerbaiten zain daudela.
- Animalia eta umea oso lagunak direla.
- Mutikoa eta marmota pentsatzen ari direla.

523. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0121
- Adieraz ezazue zer ikusten den irudian: zer lehen planoan, zer bigarrenean.
- Zer ageri da neskatoaren eta mutiko nagusiaren artean?
Zergatik ageri da horrela?
- Gozotegi hori non dago?
Zer dela-eta dakizu hori?
- Zer kolore ditu argazkiak?
Zein da deigarriena?
Zein planotan dago?

524. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00135 Mutikoa halako harrera berezietara ez dago ohitua eta, begirada lurrera zuzenduz, ttua irenstera behartuta ikusten du bere burua bere eginbeharrarekin behar bezala segitu ahal izateko.

525. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00034 Mutikoaren erantzuna arestian baino gehiago luzatu zen.

526. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Bitartean, mutiko gizarajoa etsipenez beteta, desesperazioak jota, patroiaren oinetan bihurrikatzen zen, lehorrean utz zezatela behin eta berriro erregutuz.

527. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 Orduan, Basandrek hiru hortz handi eraman zituen etxera eta neskatoari, mutikoen oinak garbitzeko ur berotan hortzak jartzeko agindu zion, bakoitzarentzat bana.

528. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00082 Mutiko bat, zortzi-bederatzi urteko pekatsu bat, Ebelioren zaldi gainera igo eta takoiekin kolpeka hasi zitzaion.

529. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Egunero ito zorian ikusten dut erretzeagatik, eta berak egiten duena egitera behartu nau. Bizarra utzirik eta pipa harturik gangster-ez jantzitako mutikoa dirudi.

530. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00008 Protagonista mutiko inozo samarra da, helduen itxurakeriaz eta berekoikeriaz inguraturik bizi dena.

531. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00015 - Tira mutiko esan zuen erraldoiak, eser zaitez eta ea ematen duzun delaware baten irudiari dagokion neurria, antza denez tribu horretan hezia zara eta.

532. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00024 Andrea eta mutikoa zutitu ziren.

533. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Patxadaz hartzen duk hik kontua. Mutikoen tenplea aztertu nahi duk. Hire ikasleak ezagutzen hasi nahi duk.

534. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 - Beno, datorren astean beraz! -esan zuen mutikoak etsituta.

535. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0007 Andre batzuek artotan zihardutela, bi mutiko heldu ziren korrika.

536. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Herrialde guztietan zehar milaka mutikoren atzetik ibili, eta milaka horien artetik Sergio izatea aukeratua!

537. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0030 mutiko lotsati eta hitz gutxikoa zen, bai, baina ahoa ireki orduko gero eta mintzaira ulerkaitzagoa zerion, tartean ingelesezko hitz ugari erabiltzen zituela: openak, driveak, era askotako shootak, breakak, aceak, managerak etabar.

538. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Sukalde bazterrean zeuden ama-semeak, biak bakarrik, mutikoa orduantxe etorrita, eskolatik.

539. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Jaxinto, Imanolen aita, soldadu zen, soldadu profesionala, eta beti zebilen batetik bestera gerra egiten eta horregatik hari buruz zekiena lanbroetan gordeta bezala agertzen zitzaion mutikoari, inoiz inon zehaztu gabe.

540. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Aitarik gabe hazi eta aitarik gabe egin zen mutiko, esan daiteke.

541. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Imanolek ez zuen ulertzen zergatik pizten ziren gerrak, zergatik joaten ziren mutiko lumagabeak beste mutiko lumagabeen kontra borroka egitera inoiz egon ez ziren paraje eta leku urrunetara.

542. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 Iluntzean, neka-nekatuta zeudenean, koartelera itzultzen ziren, eta mutikoa bere zaldiarengana joaten zen agudo eta kapitaina tabernara, cognac frantsesa edatera, oso zalea izan-eta.

543. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0125 Irriño bat egin nuen bere lehen urteetako irudiak ikustean, nini bat zenekoak, bere lehen pausoak mutiko arduratsuaren aurpegia zuen Toniren eskutik helduta, lehen jaunartzeko argazkietako aingeru-antzeko jarrera, eskolako txangoetako irudi sinpatikoak, nerabe ameslariaren plano hurbilak...

544. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 Zuzendariak alde guztietara begiratu eta, azkenean, lau mutiko aukeratu zituen.

545. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 Eta zergatik dabiltza erromatarrak zure atzetik, mutiko?

546. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0006 Baina Koldoren aldamenean zegoen mutikoa ohartu zen honen urduritasunaz.

547. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0006 BA, MUTIKO HAU GIZONTZEN.

548. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Patinete gainean ezagutu nuen mutiko deabru hura berriz ere aurrekaldean, baina oraingoan aurrez-aurre eta patxadan.

549. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Mutiko gizarajoak azkeneko gereziak hezur eta guzti irentsi zituela ez dago esan beharrik ere.

550. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 - Non daukak medizina, mutiko? -egongelatik iritsi zitzaion ahotsa.

551. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0060 - Tira, mutiko!

552. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0095 - Ez duk arazorik izango, mutiko!

553. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0105 Pentsatu, mutiko, pentsatu!

554. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0166 Zigortua izan den eta gero bere lekura itzuli nahi ez duen mutiko egoskorra bailitzan.

555. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Zuhaitzen artetik mutiko bat azaldu zen.

556. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Jauregira bisitan etorri ohi ziren kontetxo eta printzetxoen aldean, guztiz bestelako itxura zeukan mutikoak.

557. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Pinpiren gorteko damak ondoeza izango zuketen mutikoa ikusi izan balute.

558. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Azkar, mutiko!

559. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0182 Hartan, buru gainean betaurrekoak jantzita zeuzkan mutiko batek pasabidea itxi egin zien.

560. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0182 - Tira, mutiko, utzi pasatzen.

561. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Hementxe nago egun osoan
denez gaur egitekoa
etxeko lanak beti direnez
amarentzat lehenengoa
egunak darrau bere leloan
da aurrekon antzekoa
ez diruri betikoa
agertu den mutikoa
aurpegi ilun begiak goibel
zatoz pinta txarrekoa
zer duzu seme une honetan
hain gauz derrigorrezkoa.

562. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Auzoko mutikoek Gotzonek eta gernua burutik behera ezezik harrika ere egiten zioten puntuan behin, on beharrez esango zion Gotzonek poliziari, ze amak berak ere ondo merezia zuela esaten baitzion alabari behin eta berriro, ea behingoz espabilatzen zuen, lela arraio horrek!

563. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Eta horrela zokoratuta egotearen puruz belztu zitzaion eskuin belarria ateko sitsek hartuta zabaldu zuten auzoko mutikoek baietz txiskeroa hurbilduz gero, mantzardaren narruak txarri errearenak baino kirats jasangaitzagoa jario apustu egin ondoren.

564. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Ezagutzen duzu Leonor San Martin? Inspektoreak mutikoari.

565. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Auzoko sei mutiko ere han zebiltzan, capoeirako borroka pausoak jira eta buelta entseatzen.

566. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Gogoa nahasturik sentitu zuen bat-bateko burutazio ulergaitz haiengatik~ eta are gehiago nahastu zen patio handi eta huts hartan bizkar aldetik mutiko baten irudi lausotua ikusi uste izan zuenean, laugarren atarirantz abiatzen.

567. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Arestiko irudikapenetan ikusitako kopetile luzeko mutiko ilehoria zen.

568. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Zalantzarik gabe sasoian zegoen gizon hau, arina, 18 urteko mutiko bat bezala.

569. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00103 Hasi zirenean, mutiko batek esan zuen:

570. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00103 Eta besteak ere bat etorri ziren mutikoarekin; gelako inork ez zuen nahi berari hain zoragarria iruditzen zitzaion joko hartan jolasterik...

571. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00092 Zazpi bat urteko mutikoak ilargiaren itzalak margoturik zeuzkan aurpegi eta belaunetan.

572. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 - Jesus ene, nirekin akabatuko du mutiko honek!

573. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0122
Charlie inoiz baino hobeto ari da jotzen
mutikoa ezkutatu da billar mahaiaren azpian
(mutikoak badaki zer egin, badaki zer egin)
eta Smithers andereak ezin du lorik egin
o, ez, Smithers andereak ezin du begirik bota
kontrabaxuak behin eta berriro dio:
zenbat tren leihoan insomnio guztiak dastatzeko ere

574. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0024 - Bai! lau mutikoek batera.

575. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0065 Aspaldian ez zuen mutikoa hain pozik ikusten.

576. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Mutiko honek ez daki bakarrik ibiltzen esan du, eta begira geratu zaio irribarretsu.

577. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0171 - Neroni ere segituan desagertuko nintzateke hamabi handi edukiko banitu, batez ere bi mutiko eskola handian edukita.

578. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0069 Ni mutiko nekazari petoa nintzen.

579. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0061 - Ahaztu baino lehen, mutiko hau Finn dun, nire aspaldiko ikaslea.

580. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0098 Ametsetan ikusi nuen berbera duzu ongi zainduko zuela eta oso-osorik atzera emango zidala esanez, mutikoa ene besoetatik jaso zuen berbera, esan nahi dut.

581. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Ez ditut mutikoak ezagutzen baina beraiek bai ni.

582. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Eta gero, mutikoaren historiak hori dena erraustu zuen.

583. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Nik banuen behar adina maltzurkeria deus ez errateko, baina mutikoak ez.

584. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Apika arrazoia izan zezakeen, baina, hala ere, ni mutikoaz oroitzen nintzen.

585. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0136 Hola, etorri nintzenean, gurasoen etxea saldua zegoen, nere anaia Tom New Yorken eta mutikoa sei oin lurren azpian, orduan, lana bilatu nuen eta liburu saltzailea izatea Tomen lagun bati esker erdietsi nuen; hau egia zen.

586. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0161 Azkenean, ideia guzi haiek saihestu egin nituen eta nere baitan erran nuen ez zela deus ere pentsatu bezala gertatuko, eta mutikoaz oroitu nintzen.

587. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0009 Hauxe dok txitak hazten jardun, mirua etorri eta begi aurretik eruatia, zioen negar malko batekin mutikoaren seminarioko ohe gainean eserita.

588. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 Ba toki ederrean zaude, mutiko!

589. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0312 Gauzek gainezka egiten dioten mutikoaren gisan, ezin niezaiokeen errealitateari aurre egin; ezin berezi benetakoa eta fikzioa... zeintzuk ziren gezurrak eta zein zen egia... hain zegoen dena nahastuta Krassyren eta neronen bizitzan non jarraitu nuen atzeratzen erabaki bat hartzeko unea.

590. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0043 Eta oraindik mutiko zorrizu bat besterik ez dela!

591. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Gogoan zeukanat oraindik, paketu ondoren Klaudionera joanda, nola aritu zitzaigun esaten: Hamalau hamabost urteko neskak, haragi grinaz sutan ikusten dizkinat, eta beren adineko mutikoak berriz, umeak bezala pilotan.

592. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Neska mutikoen artean izugarrizko aldea zegon sexu kontuan.

593. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Neskan sexu grina adin bereko mutikoena baino askoz aurreratuagoa izaten delako dun hori dena.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Irailean eskolak hasten dituzte eta 17an Bergaran azterketak egin behar 7 mutikok (Horretarako jakin behar da aita Domingok lortua zuela epaimahai ofizial mixto baten izendapena, Donostiako, Zarauzko eta Guichongo, iparraldeko, ikastokietako ikasleak aztertzeko).

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 d) Amak mutikoari kalean kontuz ibiltzeko agindu dio eta honek ez kezkatzeko erantzun dio.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Behin batean mutiko bat izan zen. Baserriko giroan jaio eta baserritako sukalde eta ataritan ikusten genuen. Eta Goiz Argi zuen izena. Aldizkari bat zen; aldizkari apala.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00022 Hain pobrea izaki gure mutikoa! Inprimaketako okerrak ez ziren gutxi izaten. Orduko euskara ere baturatu egin dugula esan beharrik ez dago.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Lehenbiziko urrats haietan latza aurkitu nuen F. Mujikak igorri zidan Zabala-Aranaren gramatika hura. Liburuak irakurtzea atseginagoa zitzaidan, zeren irakurketa mutikotatik nuen maite mundu zabalagoaren ikuspegia irekitzen zidan heinean.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00031 Bazen, ordea, mutiko bat. Mutiko honek berekin zeuzkan bost ogi eta bi arrain. Jendea eseri zedila agindu zuen Jesusek.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 17 urterekin euskara ikasten hasitako mutiko haren kezka nagusietako bat izan zen euskararen irakaskuntza.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00015 Mutiko nintzen garaian inoiz ez nuen misiolari bat ez apaiz bat ikusi.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00015 Bakean bizi arren, gerrarako gogor prestatu behar izan zuen Goyahklak, tribuko beste mutiko guztiek bezala, neskatoek emazte eta ama izateko behar zituztenak ikasten zituzten bitartean.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00061 Inguruak miatu zituen Joxemigelek eta artzain zebilen 15 urteko mutiko bati galdetu zion ikusi berri zuen harriaz.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00061 Argarbi zuela izena esan zion mutikoak eta leku hari Martxabaleta deitzen ziotela.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00073 Ginea Berriko beste tribu batzuetan (Trans-Fly ibaiaren deltako kerakientzat, esaterako) mutikoen intseminazioa sodomiaz lortzen da.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00019 Nobleziaren seme ziren mutikoak ere komentuetara eramaten zituzten lehenengo ikasketak egitera eta neskatoen alboan egiten zituzten ikasketak.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Bazen harat bildurik Eskual Herriko bazter orotarik etorria zen mutiko eli handia, ospe ongi irabazia baitzuten jesuit fraideek haurren hezi eta gobernatzeko duten esku trebe eta adretaren ariaz.

608. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0110 Pozarren, ia negar egin nuen
berriro ere nire inguruan
Atenaseko xuxurla goxoa entzun nuenean.
Mutiko hura eskutik helduta
bertako kaleak zeharkatu nituen,
hala nola maiteminduak begiez edo ezpainez
zeharkatu ohi duen maite duenaren gorputza.

609. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Gero, Seminarioan denok ezagutu dugu, barruko bere intelektuala nahikoa berandu esnatzen zitzaion mutik euskalduna.

610. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Ez du hartu Dallas erakargarria edota mutiko helduago bat, nahiago izan du greaserren ikuspuntua landu, baina benetako greaser izateko arrazoirik aurkitzen ez duen baten begitik eman digu istorioa.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Laster igarri zioten mutiko azkarra zela nonbait, etxekolanekin batera, ikasten jarriko dute, gramatika ikasketetan batez ere.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Aditu batzuek adierazten dute amarenganako tratu txarrek esanahi ezberdina izan dezaketela mutiko batentzat eta neskato batentzat.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Biak, mutikoa zein neskatoa, gizonaren eta emakumearen eginkizuna onartzera behartuak daude, eta eginkizun horretan gizonezkoaren basakeria da nagusi.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0032 Bestalde, mutikoak ikasgelako muin dira, eta bihurragoak direla pentsatzen bada ere, interesanteagotzat hartzen dituzte eta azkarragoak adimenaren aldetik.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0139 Jose Inazio mutiko bizkor bihurri eta ekimen handikoa zetorren.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0039 Denbora guztia kanpoko teilatupean jezarrita ematen zuen eta berba asko egiten zidan, futbolean ziharduten mutikoei begira geunden bitartean, baina bere ahotsak ez zeukan indarrik eta ezin nion ezertxo ere ulertu.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0195 Suedian eta Europako beste herrialde aurreratu batzuetan, mutikoak eta neskatoak eskolan bananduta hezitzeko saioak berreskuratu egin behar direlakoan daude pedagogo edo hezitzaile batzuk.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Bost neska, eta mutiko bat.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0191 Bazkari ederra egin eta gero, kax-kax jo du amonak mutikoaren buru gainean.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Mutikoarentzat zorionez, Lady Portsmouth lan eta pentsamoldearen alor askotan aitzindari zen eta, era berean, aire zabal eta eguratsaren zale porrokatua.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Aurpegi zurbileko mutiko hura, North Devon-go bere lehengusu-tropelarekin batera, ehizan eta eguratseko beste ihardueretan pare bat hilabete eman ondoren, kirolzale sendo bilakatua zen.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Gero sail berari lotu ziren Etxegoien apeza, Gotañen neskekin eta Errekart Donapaleun mutikoekin.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 Bertan hasi zen mutikoa marrazketarako zuen joeratxoa agertzen.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Legeek ere asper-aspertu egiten bide zuten mutikoa eta, harengandik jurista gotor bat itxaroten zen artean, bera pasionatuki Zizeron eta Virgilio estudiatzen ari zen ezkutuka.

625. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Eta mutikoak erantzun:

626. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Ijito mutiko ura etorri zan eta zaldiari sokatik eldu zion.

627. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 Albotiko (suaren enporra), mutiko, urrutiko, gaiñeatiko (gaiñeratiko)

628. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Lenbiziko lau alaba izandu zittun; gero iru mutiko; ta undarreko bi neska.

629. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gure atta zenak, paperez estali zittun oltzak; solairu zulok berriz, arto zokortakin ttikik bazian, ta eskolako mutikun pizarrakin (txapazkuak baitzian) zuloik aundinak.

630. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 An itten giñun iru mutikuk lo.

631. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Arrezkero uzten ziun muñoa, erriko beste mutiku guziri bezela.

632. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0047 Bazoan beraz eiherazaina, behin,
ferietara bcre semearekin.
Hunek hamabortz urte, mutiko azkarra;
aita, adin batean, ez arras zaharra.

633. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Mutiko hortaz ba diat estimu haundia, bainan demokrazia zerri askara botatzeaz mehatxakatzen duelarik ximiko zahar bat bihotzean pizten zaitak.

634. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Florian bederatzi urteko mutiko txiki bat da eta pasione berezia dauka.

635. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 - Alo! Elhaka ere untsa badakik puttikoa hik!

636. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Aldi huntan garbituko dinat, mutiko horren azerikeriez aserik nagon

637. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Mutiko tzar hura ehortzi behar dinat bai jendeak harrotu gabe, ez dezaten nehork ikus.

638. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Etzen ageri mutikoari lotuko zitzakonik, karraskan lurra ikaratuz baitzoan eta bi zaldi ukanki, bat akitzearekin bertzerat igaiteko.

639. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 - Egia: zer ez dute gure mutikoek pairatzen hemengo lanetan?

640. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 Haur bakarra zen hau. Alarguna zuen aita. Horrek eraiki zuen mutiko bat bezala, kulturaren eta iniziatibaren ateak idekiz alabari, ordu haietan ohi ez zelarik.

641. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00214 Beste lau aldiz gutxienean
nik berdina baitut entzun,
ez dakit gauzak ondo egiten
behintzat mutiko dakizun!
Gauzak aldrebes egindakoan
morboa izan dezazun,
arropak boltsa batean dauzkat (bis)
zerorrek jantzi nazazun.

642. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Urtebeteko ixiltasuna
urtebeteko bere hutsuna
berriro ere iritsi zaigu
eskolarteko eguna (bir)
Oiartzunen du helmuga
ta sexu artego guda
aurten zerbait aldatu da,
bost neska eta hiru mutikok
egingo dugu jarduna
neskon ahotsak gaindituko du
Oiartzungo oihartzuna (bir).

643. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0032 Aspaldidanik esan zenidan
zuk ni maita ninduzuna
bertso batean eman nahi dizut
mutikoa erantzuna
entzun zaidazu hemendik ozen
eingo dedan oihartzuna
beste mutil bat maite det eta
harentzat det maitasuna.

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 - Zuk Uztapide mutikotan ezagutu zenuen.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hala ere, begira, ni mutikoa nintzenean, 6 edo 7 urterekin, Montrealen, 60ko hamarkadaren hasieran, taxia hartzean, zerbitzu publikoak erabiltzean edo dendara joatean oso ezinezkoa zen zerbitzua frantsesez jasotzea.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Askotan aupa mutiko! esaten digute.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Ikastolako haurrek ere, bi mutiko eta bi neskatiko, bertso bana eskeñi zidaten, berek eginiko bertsoak eta aski ongi emanak.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 ETBtik Telenortera eta hortik Espainiako Telebistara heltzeko egin duen karrera mutiko azkarren esku besterik ez dago.

649. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 - Bigarren sortze bat ere izan dugu herrian abendo hunen lehenean. Hau muttiko bat da Christian Aguerre eta Maialen Etchemendiren lehen haurra eta Ellande deitu dutena.

650. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Ikastolan aldiz, muttikoak nagusi. 2 eta 6 urte artekoak dire: 15. Euskara beren andereño erneari esker dute menperatzen polliki.

651. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Miarritzen, Pariseko alde hortarik etorri mutiko gazte batek bazterrak airean ezarri ditu, zernahi sos xahutuz, berak pilik ez zuelarik, dena ele eder erabiliz, baizik eta loto delakoan dirualde ikaragarria bazuela irabazia !

652. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ikerketa batzu segidan akulaturik, kaxketadunek bi mutiko gazte arrastatu dituzte eta preso ezarri, heiek zutela joa eta hila delako gizona.

653. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. erauskin 0024 - Eh??... Eta hi, mutiko, hik ere ez?

654. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0021 Gainera, Gorka, gelako mutikorik bihurriena, zernahi egiteko gai da izutua naizela ohartzen bada.

655. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 1597ko urteberri egunean espetxeratu zituzten Miyakon bost fraideak eta gainerako hamar japoniar, hauen artean hiru mutiko (bost predikari japoniar kartzelaratuak zeuden iadanik), eta hara ekarri zuten Martin ere gaueko hamarretan zaldiz bere zerbitzariekin.

656. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Nun da nerea, galdetzen omen zuan Luis mutikoak.

657. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Eta juezak gora! esan-hala, jaso zituzten 26 gurutzeak: erdian aita Pedro Bautista, bere eskubitara aita Martin, ezkerretara Antonio mutikoa, eta alde banatara gainetikoak, haien artean hiru jesuita, japoniarrak hirurak.

658. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Gora ezazue danok Jauna abesten zuan Martinek, Goratu Jauna haurrok Antonio mutikoak...

659. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Horretan zebiltzan mutiko batzuei stik-a eman zien eta hockey talde bat jarri zen martxan.

659 emaitza

Datu-estatistikoak: