XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Jarri nintzan mutur batetik eta a bestetik, eta oge baltza egin gendun.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 pañubelotxua
txuri txukun aterarikan,
ezti-ezti eman
muturrian muñ egiñikan...
non, non?
ikusi den, Gergori,
orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

3. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 ZAKURRAREN MUTURRA

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Orduan, Pernando'k zakurra uxiatu zuen esanaz: - Ua emendik, nagusiyaren mutur orrekin.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Ijitoak txakurrari igurtzi batzuek eman ondoren, azi zitzaion guraizakin, berak zion bezela, izetzian larrosa bat egin, belarrietan bide xiorrak idiki, musturrian bibotia moztu, ta ule beltzezko klabeliñaz apaintzen.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Bainan, Futcho, astoentzat ere bero zen, eta nun nahi baratuak ziren, muthurra sasian, toki fresko bat atzeman nahiz: Arri astoak, arri!.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Eta zenbatetan gaztaña bat edo intxaur bat dala-ta, surretatik odola dariola eta musturrak alkarri astinduta urten ete dogu!.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Itzarrtu beikez ene asabaen eskubide ta odolaren dearr anaikorrak Patagonia`ko errtzetik Alaska muturr bitarrtian diranak, Mikronesia, Polinesia ta Polipiñazko ugarrtietan bizi diranak.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Ergobiko andre gazte batek Donostiko La Verdad denda auditik erosteko zeukan oyala dendariari muturrera botata iges omen du, abertzalientzat txakurrenak esaten eraso ziolako; ¡dendari egokia parrokianuak ugaritzeko!.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrik da: zankoak eta muturrak zimaur tartian sartuta bizi dira euskaldun asko.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aya'ri muturrera?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erniyo muturrera, gure Euzkadi maitearen zelai ta edertasuna ikusiaz gure begiak asetzera.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Mendi goizaleak Erniyo muturrera belar, lore ta garo usai gozodun aizez gure birikak betetzera, Abertzaleak Erniyo mendira; mendiak euskaldunantzat egiñak dirala erakustera.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure kuzinarien bekundea, muthurra eta mihia, zenbeit aste hautan! Beren sukaldeko lanentzat gaza eskas edo chuhur dutela, zer-nahi baderasate gazako nausientzat.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Prakan atseraldetik akondoran mutturra agerian ba'daramak ere, biotzean euzko-gogoa eramantzak, eta zenbait kaballero baño zaldun aundiago izango aiz.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Sahets batek ahoa badu, hatsaren kampotik hartzeko, eta muthurrean moko biribil bat badu hatsaren zorrozki sutegiari botatzeko.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Arpegia, alai, maitagarri; zuri-zuri soñekoa; gerrian girgil edo zinta urdiña; mutur biak, belaunetaraño dingilizka.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Urrezko egala zortzi otso-buru baltzez, ebagiak, odola dariola ta mustur gorriakaz.

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Egal gorria zortzi izpiko amairu izarrez (bost aurrean, lau muturrean eta bi aldamenetan).

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 (Oiala jasotzerakoan, neska-mutillak, alde banetatik sartzen dira. Nexka, eskui-aldetik, eta mutilla ezker-aldetik. Aurrekaldean, pixka bat albora, mikrosoiñu bat dago zutikako baten muturrean. Beste aldean, zerbait atzeratxoago, mai txiki bat, paperez eta beste lanerako gauzez betea. Emen ere, mai-gañean mikrosoiñu bat).

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (D. Gabino'ri) Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper bidajea gerta ez dakidan, konsulta egin nai diot bada...

25. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

26. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Enbor-gerri-mutur, buru-pillota,
lur-gose-ordez, egurats-billa,
(amets ta burutapen-maratilla)
ire azi-gordallu ta errota.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbaitekin kopet-illun ta mutur nago itzik eman gabe?

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Errenteri-ko Papelera-n egiten zuan lana, eta egun batez andamiotik bera erori zan, eta bean tabloi bat zegoan eztenga aundi ba muturrez gora zuala, eta uraxen sartu zuan iztarretik ezurra jotzeraño.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Emen ere bi mutur: gaiari begira batzuk eta euskerari begira besteak.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Izutu zan emakumea ta yoan burbei ta muturr.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Iñor ez aztutzeagatik, aita ditzadan, bukatzeko, Bizkai'ko muturretik Zuberoraño diarduten mota guzizko euskal teatrolariak.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 AITA ONAINDIA.
Euskera idatziaren batasuna premiñazkoa degu, ez ordea il edo bizikoa: ori barik ere, beste mutur batzuk lotuazi ezkero, nire ustez, biziko da gure izkuntza zaarra.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Etzaizkio partiduari aurkez-aurke muturrean jarriko, kalkan asiko bixtan baitago ori kirtenkeri aparta litzakela, baiña ez daude ezpaiñak josita egotekotan ere.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Bitartean mutilkoak zagi zarrai su eman eta, makilla baten muturrean zintzillik dituztela, ibiltzen dire oyuka esanez: erre pui erre, quémale el culo a año viejo.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Loriatua zagon, muthurrari thorraka,
Haskaritako merkerik zukela pittika.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Haren mutur biribil, irriak lau alderdietarat hanpatuak, gordetzen zituen zimurdikeria asko.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zer jauzia! Ta, oraino deus ez zitakeen, ez balaut galtza muturra erre! Beharrik ez bainuen, etchera-ta, erasien beldurrik!

40. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0069 Txurik bere musturretan Furiren buztana oartu daueneko, oska egin dautso eta Furik marrao ikaragarria atera dau.

41. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Andresek musturrak estutu eta ingurukoei begiratu eutsen.

42. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Maitasunaren-maitasunez, abere biok musturrak seiñaren burusigaiñean jarri ebezan, otz izan ez zeiten, dardarrez asten zan-eta.

43. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Atx musturretan olatuak birrintzen ziran artean, ordu gozogarratzak!.

44. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Onen ortzek atzituteko zorian zala baiñan, tximista alakoa izurdea oldartu zitzaion, musturraz erailleari saiets batean zartada itzela ematen ziola.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Gure lurra Pireneko igaropide urrietarik bat da, mendilerro hori iragangarri errez, mutur bietan baino ez dalako.

46. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Lertsoinak (lertxunak) lerro lerro doatza.
- Erlea bahintz kofoina bahuke
- Izokinaren hartzeko, har lehenik xipa
- Mihi gabeko joarea erdoilak jan
- Sugeak hil eta sugekumeak bizi
- Xinaurria ez ttirritarentzat ari lanean
- Muturrez maite, errapez gaitzets
- Zamarrari (karamarra, crabe) ez erran: hoa xuxen!
- Erle ebatsiak ez eztirik ez umerik egiten
- Ai zer parea, karakola ta barea
- Arri, arri mandoko, bihar Iruñarako; handik zer ekarriko? Mando bete kukuso? Eta norendako? Gure X... ttikiarendako.

47. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Momentu horretan LAU, eskilaratxo kaxkar batekin sartzeko asmotan dator baina muturra azaldu bezain laister megafonoa erortzen zaio buru gainera.

48. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Glosematika teoriaren sustrai nagusiak oinarri bikoitza du: Saussureren teoria alde batetik hobeto esan, teoriaren zati bat, formalena hain zuzen: Heeschenek Saussure depsikologizatua dela dio; teoria hau muturreraino eraman zuen, inoiz ezagutu ez den bezalako sakontasun eta zehaztasunez; eta bestalde, eta bereziki metodologiari dagokionean eta metodologia arazoak lehen mailan jartzen ditu Glosematikak Vienako taldearen neopositibismoa.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuen arteko lehenengoari jatorria esango diogu, eta bigarrenari muturra.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuek definitzen duten zuzena bektorearen norabidea da, eta, jatorritik muturrera doana norantza.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Gerta daiteke, azkenik, bektoreen jatorria eta muturra puntu berdina izatea.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 b) Muturra. AC arkuaren muturra C da (a angeluaren bukaerako aldea OC zuzenerdia da).

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 c) Norantza. A jatorritik C muturrera korritzerakoan, lasterketa hori, erloju orratzen norantza alderantzizkoa bada, norantza positibokoa da.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Zakurraren muturra

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Orduan, Pernandok zakurra uxatu zuen esanaz: - Hoa hemendik, nagusiaren mutur horrekin.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Hau da, pasa ezazu hari bat polean zehar; jarri gorputza hariaren mutur batean eta dinamometroa bestean.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Muskizko itsasadarra
Bilboko itsasadarra
Galeako muturra
Plentziako itsasadarra
Billano lurmuturra
Matxitxako lurmuturra
Gernikako itsasadarra
Izaroko irla
Ogoño lurmuturra
Eako muturra
Saturrarango muturra
Debako itsasadarra
Izarri muturra
Orioko itsasadarra
Santa Klarako irla
Iger lurmuturra.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Horien gain, karratuaren aldeak izan behar duen neurria hartu eta segmentu hauen mutur libreetatik x eta y ardatzekin paralelo diren beste bi lerro marratzen ditugu, karratua bukatuz.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Ateratako parabola ekuazioa daukanarenetik lortu da translazio-bektore baten bidez; translazio-bektorea jatorritzat (0, 0) puntua eta muturtzat (-2-4) puntua daukan geziaren bidez adieraz daiteke.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 Muturraren bi aldeetan funtzioaren balioa txikiagoa da; beraz puntua MAXampdeg; erlatiboa da, eta aldiberean absolutua.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Musturra, satitsuarenaren modukoa da, luzea, sudurtziloak ertzean, ondoan bizar batzu dituela.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Esan dugunez, muturreko kasuak dira orain arte ikasitako bi ereduak: hots, monopolioa eta lehiaketa perfektua.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Eroalearen bi muturretan tentsioa ezarrita, intentsitatea handia izango da eroalearen erresistentzia txikia bada, eta alderantziz.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0276 Eroale baten bi muturren artean Volt bateko tentsioa ezartzean sortzen den intentsitatea Ampere batekoa bada, eroale horren erresistentzia Ohm batekoa () izango da.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0154 Egoera honetan A,B muturretako bi puntuen artean potentzial-diferentzia bat jartzen badugu, kondentsadore bakoitzaren gainean Vsub1, Vsub2, Vampsub3;... potentzial-diferentzia agertuko da, baina, izango dugu.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0253 Zirkuitu honetan A eta D puntuen arteko tentsioa, hiru erresistentzien (R, Rc, RL) muturretan dauden tentsioen batura bektoriala izango da.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Jarraiko irudian, pila bat bere zeinu eta guzti (marra bertikal bi, bata bestea baino haundiagoa) ezarri izan da, erresistentziaren mutur bien arteko potentzia diferentzia iraunerazteko.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Pila honek, neurri berdinean iraunerazten ditu elektrika garaidurak, hau da, gorputz eroalearen mutur diren A eta B puntuen potentziak.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0087 Kondentsadore bati 500 V tentsio bat ezarten badiogu, esate baterako, bere muturren artean ere tentsio horixe izango da, kargatua izan ondoren.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Erresistentzien mutur, kondentsadore, edozein osagarri edo baita soldatu behar ditugun kable muturrak ere, airetan izan direlarik, ugertuak izango dira, batez ere estaltzeke diren zatietan.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Soldadura on bat egiteko erarik onena, honela da: soldagaiak ondo garbitu aurretik, eta gero, eztainua urtzeko besteko beromaila hartu dezaten arte, ondo berotu soldagailuaren muturraz.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Honela eta agindua nuen bezala, azken muturreraino iritsi nintzen.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Hala ere, merezi du muturreraino heltzea.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Denbora hau oso aldakorra da; buruak bilatzen ari diren helbidearen (pistaren) gainean badaude ez dute higitu beharrik, baina bilatzen ari diren helbidea (pista) diskoaren beste muturrean baldin badago kokadur denbora maximoa izango da.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0226 A muturra (3,2) izanik aurki itzazu B muturraren koordenatuak.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Mantuak ia osorik inguratzen du animalia, eta ahoa eta uzkia izan ezik, ez dago besterik mutur bien artean.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Alde bateko mutur guztiak zeuek egindako kortxozko tapatxo batzurekin estaliko dituzue, horretarako neurrira ebakirik.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Fase-eroalea (marroia edo beltza) PKEren kaxan ebakiko dugu, 10 edo 15 cmko muturrak utziz eta mutur hauen ertzetan presiozko terminal biribilak ipiniko ditugu.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Bigarrenik, soinuak 70 db baino gehiagokoak badira, gure muskuluek guk gidatzen ez ditugun mugimenduak egingo dituzte, odol gutxiago bidaliz gorputzaren muturretako partetara (hatzak, zein esku, zein oinetakoak, belarriak) eta bihotzaren erritmoan eta arnasketan aldaketak eraginez.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Bidearen beste muturrean gela zabal bat ikusten zen.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 Ardatzen iturburua ezkerreko mutur ez-perturbatuan har bedi.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 aldiunean ezkerreko muturra iturburuan dago beherantz higituz.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 d) Zein da sokaren ezkerreko muturreko puntuaren higiduraren ekuazioa?.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 e) Zein da ezkerreko muturretik 150 cm-tara dagoen puntu baten higiduraren ekuazioa?.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Hodiaren bigarren muturrean beste poto bat konektatzen baduzue, hoditik doakion urez beteko da.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Gutariko batek, mutur batetik harturik, gora-beherantz bizkor eraginez, kolpe antzeko bat egingo du, hau da perturbazio edo seinale bat sortuko du.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Taldeko besteek behatu egingo dute sokan gertatzen dena: - Zer gertatzen da perturbazioarekin? Mutur batetik bestera pasatzen da, ez da?.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Zein seinale heltzen lehenik beste muturrera?.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Bi mutur hauen artean, bata bestearen atzetik funtzionatzen duten operatzaileen kate bat dago.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Beraz, intentsitatea neurtu nahi denean eroalea ebaki egiten da eta bi muturrei neurgailuaren borneak konektatzen zaizkie.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Baina beste gauza bat ere kontutan hartu behar da: eroalea ebaki aurretik, bi muturren arteko tentsio edo potentzial-diferentzia zero zen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gaztelugatxe-ko Donibane baseliza / Aketx irla / Matxitxako muturra / Kantauri itsasoa / San Pelaio baseliza / Burgoa / Bakio / Bermeo / Sollube gana / Mungia.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0147 Modu autentikoetan tonika edo finalis-a eskalaren muturretan dago.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0147 Modu hauetan idatziriko melodiak mutur horietarantz jotzen dute tonikaren indarrak erakarrita.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0147 Modu plagaletan aldiz, tonika edo finalis-a ez dago eskalaren muturrean baizik eta erdian eta beraz, ez da errepikatzen.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Euskaldunok maiz mutur batetik bestera ibiltzeko joera izaten dugu, nonbait arinegi edaniko ardoak zabuka baginderabiltza bezala.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Saia zaitezte egunkaria jasotzen erregelaren muturra kolpatuz.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilarearen mutur bat zabaldu egingo dugu apur bat.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Hoditik airea atera eta beste muturretik itxi egingo dugu.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Horrelakoetan solidoaren mutur bati A konektatzen zaio eta beste muturrari B.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Gizonak oholaren muturra F indarra dagoen lekuan 0,5 metro jaitsi baldin badu, zenbat energia eman dio gizonak oholari?.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0107 Deskribatu dugun biraketa egin lezakeen polo bat Pirineoen mendebaldeko muturrean kokatua izan zatekeela pentsatzea zuzena da, alegia, Euskalherriko Pirineotan.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 1.3.- TENTSIO EBAKITZAILE HUTSA 1.2. irudia berraipatuz, har dezagun orain AB trakzio-barraren goiko mutur eta sapaiaren arteko lotura.

105. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Katearen bi muturrak behar ditugu.

106. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 C eta g fonemek latinean bustidura progresibo bat jasan zuten e/i bokaleen muturrean, h, berriz, mutua mantendu zen gehienetan, eta bost deklinabideen soiltzeak, besteen artean, bukaerako m/n fonemen galketa ekarri zuen area askotan.

107. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 Korrespondentzi berdina beste kontsonante baten muturrean ipinitako txistukarietan: baZko AN., BN., L., R., S. lat. paScham gaZtelu c. (castillo) lat. caStellum, gaZtaina c. (castaña) lat. caStaneam. eZkabi AN., B., G., L. (sarna) lat. Scabiem, iZpiritu (Lhande) lat. spiritum. eZpata c. (espada) lat. Spatham, gaZtigatu AN., BN., G., Sal. S. (advertir) lat. castigare. arraZtelu BN., L. (rastrillo) lat. raStellum](bainan arraStelu BN., R.).

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 - Bai, ijito mutur zikin horrek nahastu dio nonbait burua.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Bi hankak honela uzkurturik zeuzkanan, eta muturra odoletan.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Chrisen tronpetari begira zegoen adi-adi, aztertu nahian; lehendabizi bere mokoa sartu zuen zulo bakoitzean; gero, burua sartu zuen tronpetaren mutur zabalean;.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Beraien aurrean gelditu ginen, muturrez mutur.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 - Sistra nahi duzu, e? - Sistra? Ikusiko zenuke lotsagabe hau! Ze eskakizun dira hauek? Nahi al duk muturra trenaren gurpil azpian txikle bat bezala nola uzten diadan ikustea?.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Kandelak hazi egin ziren sabairaino, muturrean suziriak zituzten ihiak ziruditela.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 Batzuetan muturra berotuta zegoelako, eta bestetan egarriak zegoelako, noiznahi izugarriak botatzen zituen.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Beldur nintzen arren, ez genuen bide luze guztian inolako ezbeharrik izandu; ez bada, jakina, lagun batzuen zorabio narratsa, ez bakarrik autobusaren dringili-drangulu eroengatik, bai zera!, zenbaitek muturra ederki berotua bait zekarren zerbezaz eta ardoz.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Gero, lurrean ifintzen dute azal hau, eta kanoa forman tolestaturik lotu egiten dute bejukoz muturretan (bejukoa ihiaren antzekoa da, bainan askoz gogorragoa).

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Eta, egia esan, ez zen lurra, hondarra baizik eta ez zuen agerian, muturren aurrean baizik.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0010 Leihora salto egin zuen eta muturra pertzean sartuz, jaten hasi zen.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 Gero: - Egina dago - esan zion Druini muturrak garbituaz.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 Ile edo lumak harro harro eginda hatzamarrak bistaratu zituzten batzuek, muturrak zimurtuta hagin zuriak erakutsiaz besteak, ez zen izan eite borrokaria hartu ez zuen animaliarik.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Konintxik, muturrak luze luze jarri eta ez zituela lentejak probatuko.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Wamba zen. Atera zuen jantziaren azpitik jaialdian jateko zekarren urdaiazpiko bat, eta Isaaken mutur aurrean ezarri orduko, judutarrak, bere arrazak hain gorrotozkoa duen zerrikia ikusiz, korrika batean alde egin zuen beste toki batera.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0048 Postari erdi bertsolariak ezin izan zuen bere esaera bukatu, Ringo Gorringoren muturra ikusi bait zuen bere txapela baino hamar metro gorago.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Bere muturra gora begira jartzen omen du, eta aspaldi aspaldiko kantu ulua botatzen omen du: talde guztiaren abesti zahar, triste eta misteriotsua.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Batek hozka hemendik, besteak handik, hirurok muturra hurreratu eta elkarri hozka egiten ez diogun bitartean poliki.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Bai, baina badakizu katu kutiziosoari muturra erre ohi zaiola, eta beldur naiz ez ote dugun iadanik aski ikusi.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Baina nola? Nahastu berriro ere? Itzalaren muturrean seinalea ondo egin dugu eta...

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Barto, poliki-poliki, kontu handiz, bere oreka zainduz, soka gainean, mutur batetik bestera pasa zen.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ogi puska bat bota zion muturrera emaztearen esanaz oroiturik, eta harek gogotik jan.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Eta hitz horien esanahiaren berri galdetzen dioanean ez duk dena azken muturreraino jakin arte geldituko, ikusiko duk! Oso tipo muturluzea duk.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Ni itsasora marinel bezala joaten naiz beti, masta guzien muturrera igoteko eta belazurrunBelazurrun: mastetan zeharka dauden hagak (ikus untziaren marrazkia) batetik bestera, zelaietako matxinsaltoen antzera, ibiltzeko prest.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Izu hartan Queequeg belaunikatu zen eta kuxkurtuta trebetasunez ezpeleta azpiraino ziriki-zaraka heldu zen, soka mutur bat amulartean lotu zuen eta, bere buru gainetik pasa zen batetan, beste muturra ezpeleta gainera bota zuen eta kateatzea lortu zuen.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Sheriffak huts egin zuen eta muturrez aurrera erori zen.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Idiak ia muturrez aurrera erori ziren lokatz artetik orga atera zen abiadurak eraginda.

135. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Basurde bihurtu dira,
euri, ostadar ta hilargiz
asperturik, muturrak behera
begira.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 Beren porra muturretaraino gustatuko litzaieke hori - esku bati jira egin zion, ahurra goraka jarriz.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Morroia zurrungaka ari zen, hango ohean, arnasa nekez hartuz, sudurra eta muturra berriro ere maztrakatuta bait zeuzkan, eta besteak portxean zirela entzun nuen.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Bakanago! Hariaren beste muturretik erantzuna heldu zen: - Belle? Kaixo - esan zuen Horacek.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Besoen mugimendua ere era airos leunenean, eskuak muturretan lo bailiren zintzilikatzen.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oraingo honetan are lasaiago joango da, enplegatu beharreko indarrak hobeki neurtuko ditu, dosifikazioa bere azken gradora eramango, besoak hilik, muturrean eskuak aireari forma ematen ariko balira bezala, edo eta melodia banal baten konpasean kulunkatzen.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Garbine nigandik beste aldeko muturrean zegoen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Ikusi zuen burduntzia sutondoan, ipini zuen burduntziaren mutur bat sutan harik eta goritu zen arte eta hurbildu zen, kontuz eta isilik, Tartalo zetzan ohatzeraino.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Han mutur batzuk lotu behar ditut egia osoa jakiteko.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Liluratuta balego bezala, zorabioak emana, sakelatik Star pistola bat atera eta haren muturra Bidartengana zuzendu zuen.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Amets txar bat? Ja, ja ja...!, ortots bat zirudien abotsez muturretara bota zidan ene aintzinean zegoen gizaki haundi batek.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Eta Jumbo erraldoia lur gris tristea batere penarik gabe utzirik abiada laster eta zaratatsuz zeru goietarantz harro abiatu zenean, muturra tente, Carlosen gogo bero eroa ere gorantz hegatu zen ordurarteko bizimodu narratsari adio laster aringarria egin nahirik.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Muturrak hausteraino, ero bat bezala, odola zeriola, ez zuen etsiko lagunek heldu eta elkarrengandik bereizi arte.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Paul beste muturrean dago.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Garbitu muturra, orain esango didazu zer behar dudan garbitu, orain ez beti esan izan dizut, ederra ikusi nahi zaitu eta gainera kexu gizonok, zuek muturra eta muturra ez dena zikintzen dituzue mila eta bat pastarekin eta, ez duzu neregatik esango, orain legatz saltsaren kontra, ez haserretu horrela bai jartzen zaik zikina.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Mutikoa berriz, muturrez entzuten ari zitzaion arrebari, eta ez zion batere erantzuten.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Ttikienak, Marikarmenek, baleki zertan jarduki zuten, ez zukeen muttur goxoa jarriko, baina ez zuen ezer ulertu.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Ertzeko harea artean aitaginarrebak kate baten muturra ikusi zuen.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Guztien artean harea alboratu zuten, eta azkenean katearen beste muturrean astoaren burua agertu zen, harea kentzen segitu zuten eta animaliaren gorputz osoa atera zuten, urrez eta zilarrez betetako sakuekin, piastra bat ere falta ez zela.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Honelaxe egingo dugu: nik lepoan lotuko dizut sokaren mutur bat, bestean behiaren lepoa lotuko dut eta gero tira egizu, ados? - O, bai!. Ez arduratu, tiratuko dut.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Erbiak sokaren beste muturra hartu eta elefantearengana joan zen.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Gizonek mutur sendo bat lotu zioten sokari eta Gossiri bota zioten esanez: Lotu ezazu soka zeure gorputzean eta jasoko zaitugu.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Raimundo logika azken muturreraino eramaten saiatu da bizitza osoan, hemezortzi urte bete eta apaizgai sartu zutenetik.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Eta Kale Nagusiko kantoian zegoen janaridenda batean jan zuten, kontserba lataz eta potez beterik zeuden apalen artean eta urdaiazpikoz eta era askotako hestebetez gainezka zegoen makila luze baten azpian; mutur bat euskailutik kanpo zeukan honek eta baskularen gainean zintzilik zegoen.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Estropozo egin dut, eta erori egin naiz muturrez aurrera.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Gure ametsen aurkako muturra.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Gudari-hitza ematen dizuet: muturrean jo eta neure oinetara botatzeko irrikitan nago.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Eta, hori esanik, ez bat eta ez bi, eskua jaso eta egundalako muturrekoa erantsi zion, bete kokilduratik esnarazten zuela; eta, Andres Caballero ez baina, don Joan zalduna zela ohartarazi zion horrek.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Bere ezkerrean eseri eraziko du eta, ondoren, iletatik hartuz eta bere soinekoaren muturra eta kiribiztoa ukituz, leunki besarkatuko du eskuineko besoarekin.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 Eta baleak ez zuen, hautsagatik, ia ezer ikusten bere begi lehor eta ximur haietatik, baina bapatean, agoni kanpai ezberdin hura gelditu zenean, eta soinu irregularrak isiltasun sendo eta prefekto hari lekua utzi zionean, harana gordetzen zuten mendi artea zeharkatuz Belandiatik kostara zeraman kaminoa desagertzen ikusi zuen bere begien aurrean, bere muturretik metro batera, eta laino mehe bat gelditu zen kaminoa zegoen lekuan, eta itsu gelditu zela pentsatu zuen.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Zalaparta batetan ekarri genuen herriko zekorra, inguratu ahal izan genuen sokarik luzeena eta gogorrena ekarri, eta mutur bat abereari lotu genion lepotik.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Beste muturra murru gainetik zehar bota genuen.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Muturrik zabalena estuenaren azpian pasatu zuen, lazotik itzul arazi zuen, eskuinetara buelta bat, azpitik pasa arazi berriro eta, zoritxarrez, une honetan, bere begiek egiten ari zenari begiratu zioten eta gorbata gotor itxi zen hatz erakuslea zanpatuz.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Poliki poliki bere ezpainetara hurbildu zuen tubo lurringailuaren muturra eta berriro hurbildu zen zaratarik gabe.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Beraz, bi mutur eta erdigune bat begi bistakoak dira.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Bi muturrak: - Nahiz eta hogeita lau orduak telebista aurrean egon, teleikusleak ez du aurpegiratzen zaion dena delako hizkuntza sekula santan ikasiko.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0419 Mutur bietatik, Iso-tik zein Usun-etik, sartu gara arroila barrura, bertako bide zidorrei jarraituz barneratu garelarik.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0042 Prestakuntza askotara begira dezakezu zuzenki estalkirik gabe; baina kasu hauetan kontuz ibili behar da, objektiboaren mutturak ez dezala ur-tanta ukitu, handitze handiak erabili behar ditugunean batez ere.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Tesi hauk, Rosak gogor gonbatituko ditu, ia beste muturrean situaturik.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Bata bestearen kontrako muturretik hasiaz, azkenean, gertaerak medio, ia elkar aurkitzen bukatzen dute.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Eta batez ere komunikabideetan ari denak hariaren bi muturrei tinko eutsi behar die.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Eta hori bi muturretatik gerta daiteke: batuaren izenean euskalkiak zapalduz eta euskararen sena bortxatuz, edota euskalkien aitzakiaz euskara baturako pausua ez emanez.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Gardner eta Lambert-ek osatu zuten motibazio-prozesua adierazteko lehen eredua; eredu hau lineala da eta continuum baten mutur banatan jartzen dituzte batean motibazio integrazionala eta bestean instrumentala; bi mutur horien artean kokatuko da norbanako bakoitzaren motibazioa.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Bestalde, indar elektromagnetikoek akzio-erreakzioaren printzipioa betetzen ez dutenez gero, eremu elektromagnetiko estatikoari momentu lineala eta angeluarra egokitu ezik, muturreko bi paradoxa-mota ager daitezke.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Bi muturron artean agian ez dago kontraesanik.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Senaren eta eskolaren, berezkoaren eta ikasiaren dialektika: joera bakoitza muturreraino eraman, eta irteera gabeko kale batean sartzen gara horrela.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Sarri, berak aitortu digunez, kristau sujetibidadearen balioak eta marxismoaren eraginkortasuna batzea, katearen bi muturrei eutsi nahi hori da Garaudy-ren pentsamendu osoa zirikatzen duen buruhauste bat.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Animalia zabaldu ondoren, liseri hodia ahalik eta arinen ebakitzen da, aho eta uzki alboko muturretatik, eta beste paper esterilizatu eta busti baten gainean ipintzen da.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0012 bektoreen muturrak, jatorrian zentratuta dagoen elipsoide batetan aurkitzen dira, non elipsoide honen p- ardatzak, aldagaien desbidazio standarrari proportzionalak dira, eta ez dute zergatik ortogonalak beren artean izan behar.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0053 Lehenik, suharrizko igeki asko: batzuk gainetik koska luzez landuak Solutre aldiko orrien tankeran; besteak mutur zorrotzdunak, bai eta ertz edo bizkar malkortua duten igeki eta ziritxoak ere; marruxka konkortuak, biribilak, igeki burukoak eta zokonak; buru buruko zulakaitzak eta buru bazterrekoak.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Lehengo lanabes motak oraindik jarrai: mutur eta igeki bizkar malkartuak, Gravette-musturtxoak, orri koskadunak, garrangak, marruxkak eta haiztoak.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Berriak ordea ota harrizko haizkur eta mailu leunduak, harmokoak, zorrotzarriak, orrikideko mutur xorrotxak eta mutur xabal isterlaukiak (ikus 50. irudia).

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Dragoiaren Aho lorea dragoi baten muturraren antza badu.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Hostak (ezkerrean, muturrean) Japoitik datoz.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Canbridgeko Eskarlata dugu eredu bat (ezkerrean, muturrean) eta badira beste batzu arrosa koloreko loredunak.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Mexikoar itsasertzean ere ez dago sartuirten handirik atlantiko zonakoarekin gonbara daitezkeenik, ez da, halarik ere, oztopo Tehuantepek golkoa, Amerika Septentrionaleko muturtzat hartu denak, hala nola mundu guztian ezaguna den itsasportu eta opor leku bilakatu den Akapulko eta beste kontaezinahal toki paisaje paradisu denik eta ikusgarrienak izan daitezen kostalde hontan.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Behean: Zotzak erabiltzeko bat erpuruaren basearekin heldu behar da, bigarren zotza erpuruaren muturrarekin eta eri erakuslearekin helduz eta horrela saiatu.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Non ote dago Mutrikuko arrantzaleek txalupa txikitatik urperatutako gurgila trauskil haiekin Alcolea muturrean bertan 3 kiloko otarrainak jasotzen zituzten garaia?.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Haren hegal luzeak lau metro ukan ditzakete muturretik muturrera.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ondoko laukietan, rekord handienekin batera txikienak aurkezten dizkizugu, mailadi bat beraren bi mutur arteko mailak emanez: mailadi horretan, animalia espezie eta talde bakoitzak bere mailatxoa betetzen du, bakoitza bere kualitatez, berezitasunez eta ezagugarriz horniturik, eta gaineratiko izaki bizietatik desberdin.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Hilabete horretan argitaratu zenez, termoazidofiloen taldeko Sulfolobus solfataricus deritzon arkeobakterioaren Serinari eta Leuzinari dagozkien tRNA-ek intronak omen dauzkate (3. Irudia) eta, halaber, 3' muturreko CCA hirukote aminoazido-hartzailea ez da kodeturik agertzen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 Beste haur bat, baloia botatuz, ikasgelaren beste muturreraino iritsi behar du biderik laburrenetik eta baloia inork kendu gabe.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0015 Larruzko uhal luzea zuen; uhala bi muturretan lotuta bizkarretik zintzilik eramaten zuten ontzia.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Bada, asko luzatu gabe, ez baitu merezi, euskal herri-gogoak eta euskal mitologiaren jainkoen irudirapenak indoeuropar gogo eta jainko-irudirapenekin zer ikusirik ez dutela, zeinbere muturrean kokatzen direla, bi mundu ezberdin eta kontrajarriak isladatzen dituztela.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Mutur batean, telebista arras propioa dago, sortzeko dagoen katea.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Beste muturrean, TVEren oraingo sarea, non hutsarte batzuez baliatzerik izango den.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 XVIII mendera arte, bere erdigunearen gain bira arazten zitzaion ardatzari, baina sistema berrian bolantearen bira mugimenduak ezker edo eskuin aldera lekualdarazten du ardatza, ardatzaren muturrean biratzen duten gurpilen direkzioa aldatuz.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Erdiko fuselaia
Muturreko lurreratzeko trena
Korrikalaria
Irratia
Hegalaldiko injiniadorea
Lehen ofiziala
Muturreko fuselaia
Posizio erorian dagoen muturra
Oxigeno gordailua
Aurreko fuselaia
Kapitaina
Presio babeskia
Arradarra
.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Bison batek adibidez, 1,70 metro neurtzen ditu muturretik isatsera; eta auntz batek, 1,25 neurtzen du.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Proletargoaren eskaera sozialeei ertz iraultzailea moztu eta jiro demokrata bat eman zieten; burjes tipien galderei politika tankera kendu eta mutur sozialista zorroztu.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Lastoaz ura zurrupatzen dute, estaltzen dute lastoaren muturra mihiaz eta beste basora aldatzen dute ura.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Abiada hori, bere egitura fusiformeari ez ezen, mutur eta isatsaren jarrera bereziari zor omen, zalu mugitzen duelarik, hala nola atzekaldeko muturrean duen hezur konkorrari.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Torloju hauen gerrian diodotik, harilkotik eta kondentsagailuetatik datozen harien mutur bana lotzen da.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Batetik, kristal lodigokoak direlako, eta bestetik, muturra konoan dutelako, goi-goiko aldea hestuagoa delarik.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Beste laurdeneko botilek ardoaren koartillokoek, muturreko konoa aldrebeskoa dute, edo gehienez zilindro formakoa, eta hauek, sagardoarentzat, ez dira besteak bezain ondo tajutzen.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Etzan dira, muturrak eta kopetak haizeari buruz-buru.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0030 Pisoinaren muturrean zabalgune bat dago, eta hazkiak helduta daudenean itsaskor bihurtzen da.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Fantasiako jolas batean animaliak saltoka eta harreman higikorretan ariko balira bezala ari zaizkio baserritarrari higitzen imajin sinbolikoak bere barnean dantzan: muturrez-mutur, ostu-ostuka, ez mezean, zehar-meharka.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Bi muturren artean, jatortasuna jar daiteke (casticismo, casticisme, ondoko erdaretan; maileguei atea itxi gabe ere, bertako mintzaira-sustraitik abiatu nahi dutenen joera, alegia.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 - beste muturrean gauza aski arraroa lehen sozial mailako direnen konportamoldea dator: %16k edo, ez du ematen gordekizun bere diru-aurreratua.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Eta nola izaten diren gauzak! Ia denbora beretsuan baziren Frantzian beste jaun batzuk beste muturretik zebiltzanak.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Azpimarratzekoa da nola, ia denbora berean, mutur bateko eta besteko aburu okerrak baztertu zituen Eliz Irakasgoak: gehiegizko razionalismoa alde batetik, eta arrazoiaren desbaloratzea, bestetik.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0025 Drydenek berak parafrasea proposatzen zuen itzulpen egokitzat, beste biak itzuri beharreko mutur gisa ikusten zituelarik.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Oraingo honetan, continuum didaktikoaren mutur batetik, kontrola ezaugarri duenetik, besterako bidea zabalduko duten pausoak mugatu eta antolatzea da gure helburua.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Bi mutur horien artean neurrizko eta arrazoizko erdibidea zuen maiteenik: (Urte guziko Meza Bezperak, x).

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Espainiako gerla (1936-1939) ondoren, herriko hizkeratik hurbilago egon nahi duen joera berria nagusitzen da, batzutan beste muturrera ere joaz.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Ez ote nintzen sokaren azken muturrera iritsiko?.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 3.- MARRAZKETA - NOTAZIORAKO OHIZKO KODEAK Lurlerroak lerro bete eta finez marraztuko ditugu, eta muturrean bi marra dituztela.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0133 Guztiz beste muturrean, parke publikoak sortu dira.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 (Arn.) Bizkarrezurrak, bere muturreraino helduz, simetrikoki erdibitzen duen isats-hegatsa.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 (Arn.) Bizkarrezurraren muturra goiko gingilean barrena luzatuta duen hegats-mota; hegats honetan goiko gingila behekoa baino handiagoa izaten da.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Animalia hauen aurreko muturrari zefalotorax edo prosoma deritzo eta gainerantzeko alde eraztundunari abdomen edo opistosoma.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Abdomena bederatzi segmentuz osaturik dago eta atzeko muturraren egitura sexuaren araberakoa da: emeen kanpoko genitalia terminalia bat da eta, arrena edeago sinple edo bilobulatu batez eta klasper-pare batez edo parameroz osaturik dago, hau dena espezieen taxonomiarako oso garrantzitsua izanik.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Beste muturrean fanerogamoak aurkitzen ditugu, hor landare ikusgarria (zuhaitza, belarra, zuhaixka) gametofitoa izanez, polen eta obuluak esporofitoa direlarik.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barramakurra. Hormigoi armatuzko habeen armaduretan muturrak 45ampdeg;tara okertuta dauzkan barra metaliko luzetarakoa.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barrena. Zuloak egiteko erreminta, altzairuzkoa, barra luze modukoa eta mutur bat daukana ebakitzeko prestatua, mekanikoki eragiten dena eta harkaitzak zulatzeko, eta lurzoruak sondeatzeko, etab.etarako balio duena.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Entregatu. Pieza baten edo elementu baten muturra jarri edo sartu finkatuta joan behar duen tokian.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Nolatan? Erleek beren abdomenaren muturrean Nasanoff-en organoa deitzen zaion guruina dute.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Iktiosauruen gorputzarra bi metrotako buru erraldoian bukatzen zen, honen muturra moko erara moldatuz.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 1876arte, jauntxo eta merkatarien arteko elkarketa edo hurbilpenetik urrun, hauek karlista / liberal dikotomiaren muturretan egoten ziren, baina denboraren poderioz, moderantismoak, euskal agintaritza osoa Alfonso XII. Errestaurazioaren barruan sartzeko besteko bateratasun-puntu anbiguo eta zabala eskaini zuen.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Zenbait elasmobrankioetan, esate baterako Squalus acanthias-etan, atzeko muturrera zuzentzen diren papila ugari agertzen dira eta hauek hestegorria eta urdailaren lehenengo aldea tapizatzen dute.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Bere atzeko muturrean zertxobait zabaltzen da, ondestea eratzeko, uzkian bukatzen delarik.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Arga ibaiak lurraldearen iparmendebal muturra zeharkatzen du, erreka honetara Perdon mendizerratik jaisten diren aldiarteko sakan askok beren urak isurtzen dituztelarik lokaztegi fenomenuak sortaraziz (Prado Sakana, Soto-koa, Regadio-koa, Ollamondo, etabar).

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Udal-dermioaren hegoaldeak paisaje zabal eta laua erakusten du, bere lurzoru tuparritsuaz Iruñeko arroaren alde baxuak integratuz, Atarrabiaren iparraldea gorabeheratsuago eta garaiago azaltzen den bitartean, udalerria aurkitzen den Zokogunea edo arroaren gainetik agertzen den San Cristóbal mendiaren (abantxu 600 metro) hegoekialdeko muturrari egokituz.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0054 - Zerko oso desberdinak; alboko organo subkoxalak muturretan leundutako aurreko guruin-zetadun lerro batekin; arrean guruin-hobi esternalik gabe: Dipljapyx.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0054 Azkazal oso desberdinak, aurrekoa atzekoa baino 2/3 luzeagoa eta biak gandorrekin alboetan, atzeko muturraren inguruan: Oncinocampa.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Beste kasu batzutan ez da sistima hau agertzen eta orduan narrasean joaten dira lokatzetik edo igeri egiten dute muturreko zerkoak mugituz.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Tenperaturak Tenperaturari dagokionez, gozaketa ozeanikoak, ondorio gisa, kostaldean eta urtean zehar, tenperatura gorabeherak txikiak izan daitezen eragiten du: beheren altuenak Bizkaiaren mendebaldeari dagozkio, zeinean, izozte egunak, urtean hamarrera heltzen ez diren, kostalde gipuzkoarren ekialde muturrean 10etik 15era izanik.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Lehen, kafea su gainetik ateratzean, oitura zenez, ilinti baten muturra sartzen zen kafe-ontzian (Meñaka, Lekeitio, Ataun).

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Etxea babesteko, ate berean, erramuzko gurutze bat, urritz adarrak eta kardabera lore bat jarri oi dira, eta muinoan, sega bat edo igitai bat garometaren gainean edo makil baten muturrean.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 Lehendabiziko gasteropodoek, maskor konikoak zituzten baina hauen muturra erortzen eta biribilkatzen hasi zen.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Janaria urrutitik harrapa dezakeen tronpa bat desarroila dezakete, hala gertatuz, mota desberdinak bereiziaz: Aho sinplea (Omalogyra), mutur uzkurgarria (Littorina, Rissoa), tronpa inbaginagarria bere azken zatian (Strombus, Eulima), tronpa oinarritik inbaginagarria (Cassidaria, Murex), edo tolesdura tegumentario libre edo inbaginagarriaz inguraturiko tronpa (Terebra).

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Igeriketarako mugimendua, berriz, ez da oinaren bitartez egiten, mantuaren eraginez baizik (Solen), uraren irteerak, barrunbe brankialeko uzki-zulotik konbinatuz, edo kuskuen klaketeoren eraginaz, ura txangaren muturretatik egotziaz (Lima).

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 - Maskor hauskorra eta fina, oso luzanga, muturren mozketengatik laukizkoa, abantxu ikusten ez diren mokoak. Solenidae Familia 151- Maskor subinekibalboa. Haziera zimurdura desberdinetako azala.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Bi muturretatik idekia.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Haziera-zimurdurak dituen azala, baita bi marra irten ere, batzutan arantzadunak eta mokoetatik atzeko muturrera doazenak.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 152- Maskor luzanga, aurreko muturra borobila, atzekoa, berriz, zertxobait moztua.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 - Maskorra oso luzanga, muturrak moztuak eta kuskuak errektangularrak.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Genero batzutan, gainera, berezgarria da, beso bakoitzaren muturrean organo argidun baten ezarrera.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Orrien aldean antzu elementu edo zistidio direlakoak azaltzen dira, luzatuak eta muturra zabala dutela, zko diametrokoak.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Orrien ertza ile antzuez estalirik, muturrean zabalduak, rainokoak.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Mikroskopioa Espora oso luzeak, mutur borobilekoak, orma leun eta zkoak.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Arestiren ekinak ere garrantzia eduki zuen, ohi zen bezala beste muturrera joan bait zen puristei kontradizioak sortzeko asmoz, euskara mordoiloa erabilirik eta PNVren mamu bihurturik.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Solenoidea, zilindro baten gainean harilkaturiko harian datza, iman modura jokatzen duena, mutur bietan ipar eta hego polo bat erakutsirik.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0164 Basateko bizkarrean, bere hegoaldeko muturrean. Oianleku N.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Poligonoaren HEko muturrak egun ereinda dauden eta erreserba osatzeko beharrezkoak izango liratekeen lurren ordez trukatzeko balioko luke.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Tradizioak dioenez, ordenaren ikur den zortzi muturreko gurutze, bertan egiten diren zortzi hizkuntzen seinale ordezkari da.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Dorre nagusiaren muturrean Koran-eko txatal batzu dituen ikurra jartzea agindu du sultanak. Irabazi egin du.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Adibidez ezinezkoa da origami bat nola egiten den azaltzea tolestu hitza aipatu gabe, baina diagonalean erabili beharrean mutur batetik bestera esan dezakegu.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Ordenadoreen kasuan, beren erabilerak bultzatu du sinbolo egoki batzuren sorrera,kutxa beltzak (hau da, sarrera zehatz bati zein irteera dagokion dakiguneko elementua, irteera hori nola sortzen den ez dakigularik) zeinetan, eragiketa gainean, ezkerreko muturrean sarrerak (gehienetan A, B, D, eta abar letren bidez) eta eskuinekoan irteerak (S) adierazten direlarik.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Hango (S. Martin auzoan) etxeak pattal-pattalak dira, gehientsuak txabola zikin eta lohitsuak, bertako jendearen axolagabekeria eta zikinzaletasunarengatik; (auzoko) mutur batean gangeri ospitalea, bestean zibila, erdialdean hilerria eta larru-lantegia dutela erantsi beharra dago; horrez gain, gangeriak jota dauden barrualdeko herrietatik datozen gurdizaleak bertan gelditzen dira.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Cassini-tik aurrera jadanik kartografia geodesikoa da, kontinenteen muturrak eta espazioaren proportzioak nahiko zehatzak dira jadanik, triangeluketaren bidez eginiko neurketa sisteman oinarrituak: 1733-44 Frantziaren triangeluketa orokorra.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Erik-en eraginez, Brattahlid azkar gehitzen da, gaur egun ezagunak ditugun familia-buru batzuek ekialdeko leku berean baserriak eraikitzen dituzten bitartean, Farewell muturraren iparraldean eta gaurko Juliane-haab herritik hurbil.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Euskarri-puntu moduan saihetsen muturrak erabiltzen dituzte, eta aurrera egiteko bulkada gisa gorputzaren uhindura jarraiak.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Eta muturreraino edo gailur bateraino heldu naizelako dakit, hain zuzen, nere meto-doa.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Bestea subsp. lotoides (Koch) Nyman da, dauzka adarrak tenteak edo gorakariak, folioloak 5-10(15) mm-koak eta glomeruluetan (8)12-15 lore, 8-10 mm-koak; Nafarroa eta Arabako hegoaldeko muturrean dago mugatua, bertako leku aridoenetako sastrakadietan.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ahoaren atzeko muturra ahutzen istmoak osatzen du, aho-barrunbea faringearekin lotzen duen pasagune aurkitzen dira.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Zangoaren beheko muturrean dauden hezurrezko irtenuneetako bakoitza, kanpokoa eta barnekoa.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Lehena, kanpoko maleoloa, peronearen beheko muturrak osatzen du; bigarrena, barneko maleoloa, tibiaren irtenunea da.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Beraz, egunez zerua urdina da espektroaren uhin-luzera motzeko muturra barreiatzen delako.

278. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0184 Alboek mutur bera dute binaka, izenez erpiña.

279. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0187 Gogora ekarri eliztorre mutur-zorrotzak, autotxoketako txabolaren gaiña, laztabin baten muturra, e.a..

280. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Kokodriloak mutur mearragoa du ta matrail-ezurretik betagiña ikusten zaio.

281. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Ganges ibaian bizi dan mutur zorrotzeko gabial narraztia, arrai-jalea da.

282. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Gorputza urperatu-arren, arnas-artu dezake, mutur gorenari esker.

283. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Bañan eman al-dizu astirik, mutur arroa ote-zuen ikusteko? Katuaren antzeko begi-niniak ote-zituan, edo burua ezkataz estalia ote-zuan, jabetzeko?.

284. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Meliton.- Ni bildurtia? Jotzen ba zaitut muturrean...
Julian.- Tira, pakean egon...
Meliton.- Neri bildurti deitzen didatenak, muturrean jo ta aizea egostera bidaltzen ditut....

285. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Lukas, berriz, beste aldetik (muturretik) asita gizadiaren iturrira jotzen du lenengo Adan eta bigarren izaki batekoak dirala erakusteko.

286. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Egia da aldi aietan kristau danen jauparitza edo apaiztasun orokorra, aztuegia zegoala, eta Eliza`ko agintariek beren agintaritza geikeri itxusietaraño maiz eramaten zutela, baña Luter, ontan ere, mutur batetik besteraño joan zan, eta berak diona Eliza`ren zain ber-berak apurtzea da.

287. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Poliki-poliki, geldi-geldi, oiñen mutturrean ibilliaz, abiatu zan ateruntz Mr. Freddie Widgeon Gaztea.

288. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Zer egin, ordea? Andik jeisterik ez zeukan, atzeko-aldea zakur baten muturrari ematea ere ez bait da zaldun batentzat gauza egokiegia.

289. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Bi besoetatik hartu eta amaren muturrera eraman zuen zekorra.

290. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Ganaduari janariak muturrez emateko eran antolatuko da estalpe berri hori.

291. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Ark muturreraño nai ardua ta etxekoandreak beetxo uzten....

292. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Ta Nikaxio, muturra beltzituta, algaraka, (...).

293. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Suizatarren buru arroa umildu naian, Gessler'ek toki agiri batean, aga baten muturrean txano bat ipiñi zuen eta aren aurrean danek burua makurtzeko agindua eman.

294. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Bazuan auzitegi bat bertako epaillearentzat; bazuan udaletxea; bazituan iru banku-etxe; eta bazuan, baitare, kalearen azkeneko muturrean, aurrez-aurre, ala-olako preacher edo sermoilari baptista batek zaintzen zuan elizatxo bat ere.

295. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0096 Oar bi zati txiki ontan: Euskeraren alde lanean lerteko ere gertu zegola Dn. Ramon, Ta, biotzean zeramana irteten zitzaiola lumaren muturretik: itxasoa, arrantzaleak, kaya, kabuxak, lupiyak....

296. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Beranduko muetatan, bear bada komeniko da bi adar eman eraztea; orduan, leenbiziko lore-xortaren azpiko bi kimu uzten zaizkio eta muturra moztu, lore-xorta orren gaiñeko ostoaren gaiñetik.

297. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Aldatzerakoan, landareari erroaren muturra, ez baitu doblatuta gelditu bear, moztu egiten zaio, eta ostoen puntak ere bai, irutatik bat edo.

298. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Eta erdi aldean dijoazen zazpiren ertzak, uretan beratu ondoren, txisteraren muturrean biltzen ditu.

299. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Txisteraren josketa muturretik asten du eskulangilleak.

300. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Txisteraren muturra, errex ausi ez dedin, kalamu lokarri piketuaz indartzen du.

301. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0148 Bilkoa jarri ondoren, gañetik gelditu diran saskaien eta ondagaien muturrak saskiaren barru aldera biltzen ditu, eta joskera tartean sartzen.

302. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0038 Azkenik, sega-kirtena bear bezala azkenburuturik uzteko, beko muturrean zearkako ebaketa damakio aizkoraz.

303. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Lanabesaren atzeko muturretik zazpi zentimetrotara, abe batetik bestera eskuleku makotua dijoa, are-kirtena, alegia.

304. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Lan-tresnaren aurreko muturrak burni baten bidez lotzen dira eta uztai bat daduka aberearen lorretarako katea erantsi al dezakion.

305. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Muturra bear bezela zorroztuta, bein berriro surtan berotzen du gereiz margo bizia artzeraiño; gutxi beroturik ordea, ta bereala urtegian sartzen du bear duen aogozoa izan dezan, tresnaren egokitasunari dagokionez.

306. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Iñoiz ba-daki altzairuzko muturra moldatzean ogei edo ogeitamar zentimetro bidean gaiñontzeko burnizko zatiarekin sugaldatzen ere.

307. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Gure Don Jose Maria Goienak, egitazko gizon baten itxura du ta apaiz benetakoa...... bainan beste gauza zail bat egin du; Ulzama'ko egoaldean, mutur ontan, inguruetako errietan era bat galdu dan euskarari eustea.

308. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Inguruan euskararen aurka onelako erasoa izan dala azkeneko mutur ontan oraindik irauteak eta eusteak, mirari bat dirudi.

309. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Onela, adibidez, Euskalerriko muturrik ego-aldekoena dan Kantabria mendiaren ipar-aldea, benetan Kantauri itsas-aldeko landarez jantzia da.

310. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Ondoren kakorratzaz edo xotx egoki baten muturraz, iru xulotik bat osorik utzita, biek, eltxar da guzti, txikitu bear dira, elkarren ondoegi kuxkuak ez iasotzeko.

311. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Goiz hontan erloju alu zikin horrek
Iratzarri nau erranez:
To, beha zok hire mutturrari
Eskas zaiok kopeta, nun duka?.

312. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Ardiak saletxetik banan-banan, biñan, irunan irten oi diran bezela, besteak izukor begiak eta muturra beera jetxitzen dituztelarik, eta aurrenak dagiana enparauak ere egiñik, ari itsatsiz nare ta sotil, ura gelditzean, naiz-ta zergatik ez jakin, beurak ere geldituaz; olaxe ikusi nuen guregana urreratzen, aurpegi lotsakor eta ibilli eratsu, talde bildurti ta zoriontsu artako lenengo arima.

313. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Beraz, aitari plazer egiteko, demendreneko beldurrik gabe, muturra sabelari kontra finkatuz, harmaren garbitzen hasi zen.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Valdepeñas utzita beste muturrean dagoen Australiako kanguruen aldeko oihu bat ere, Balearesetako Els Gnomos talde anarkoaren berri ematen da, Arrasateko Kolektibo bolingasekin txapurreatzen eta Sta. Koloma de Gramaneteko mogidak kontatzen dituzte.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dorronsorok zaletasunari buruz duen eritzia lehen baino gutxiago dagoela da, nahiz eta txapelketetarako aretoak muturreraino bete.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bizpahiru urtetako mutil eta neska koskorrak, gogotik joango zaizkio boteilari muturretik heltzera.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Une honetara heldurik errealitate batekin muturrez mutur jotzen dugu: Programaketa batua ezinezkoa da.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Lehenen hegaldia nik zuzenduko dudalakoan dago, baina, ez ezazu mandoa, eta tira! goazen!, esaten diot, eta, ia ia berak ere sinetsi ezin duela, hor darama abiada bizian pistan zehar gure egazkina, eta berehala muturra jaso, eta zeruruntz.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Alde guztietatik jasotzen dituzuen gomendioa, erreprotxeak, muturluzeak, mehatxuak eta bestelakoak, ezer gutxi dira (ez nahiko edozelan ere) zuen eguneroko eta etengabeko inposaketa errepresibo horren aurrean.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 Lehenaren bidetik muturrera joanda G. Mouninek Les belles indidéles izeneko literatur itzulpen birmoldatuak sortu izan dira eta bigarrenaren bidetik, berriz, hitzez hitzezko itzulpen zurrunak (Bibliaren zenbait itzulpen edo Schleiermacher alemaniarra gogora ekarri beharko genituzke).

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 - E.: Zuk zein bidetatik jo duzu? - X.M.: Nire ustez bi muturrei ihes egin behar zaie, baina autoreak bere jatorrizko bora mamitzeko erabili dituen edukinak eta formak batasun hutsezina eratzen dute eta bere horretan eusten ahalegindu beharra dago.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Orduan atera ta eman omen zion Pañuelo baten muturrean Punta, ertza korapillo eginda, an omen zeuzkan Billabonan irabaziak eta etxetik eraman zituanak.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Eta beste baten muturra baina hura ez dut oso garbi ikusten.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Horren arabera, egin dutena izan da, dialektika marxista edo materialista erabiliz, kontradizioaren bi muturrak bilatzea.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Horrelako egoerek mutur batetara jotzen dutenean hartzen da normalean gurasoak pikutara bidali eta etxetik ihesegiteko erabakia.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Egingo genuen itzulia ere prest zegoen: Matalascañas (Doñanako hego eta ezkerreko muturra), El Rocío (romeria famatu hori), Villafranco, Guadalquivir pasa, Sanlúcar de Barrameda berriz pasa ibaia eta hondartzatik (30 km.) berriz Matalascañas.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Meza ondoan elkarri agur egin genion eta ondo ohartu nintzen asko estimatu zuela Euskal Herriko beste egaletik Pirineo mendi altu haietaraino joanik ni han ikustea, hain zuzen ere ondo zekielako, noski, berari behin baino gehiagotan zenbat kostatu izan zitzaion beretzat mugarik ez zuen Euskal Herriko beste muturrera joatea.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Europa osoa pasa nuen, Turkia ere mutur batetik bestera, Iran atzean gelditu zuen... baina tipo haiek nire itzala bihurturik nituen.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Irakats zaiguzue, arren, ez duela zuengatik muturrak hausterik merezi.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Besteak muturretakoen berdinkera, zentzuzko itzen sorteraztea eta jatortuen onartzea, seneko euskaltzaleen baietza badute.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Hauxe berbera da, bi muturretako hoek lekarkiguketen ondorena ere.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Eta ikasi nahi ez baldin badu, muturretakoa emateko ere?

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Herrialdearen ekialdeko muturra bisitatu eta ikusi nuen nola ez zuten han ulertzen Moskun edo Leningradon gertatzen dena.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Urduritasuna sentitzen dut, ene gorputzaren azken muturra daldarka ari bailitzan.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 Ori dalata, muturrak eta lukainkak eta odolosteak ikusi ditugu.

336. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0042 1. Bete lehenengo botilea muturreraino.

337. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 Egin lokarriaren muturrean korapiloa.

338. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 Lokarriaren beste muturretik tiratu, eta halan korapiloa pote barruan geldituko da.

339. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0007 Nik muturra ipini orduko, amatxok telebistea izetzen dau, horregaz poztuko naualakoan.

340. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Ez, hemen egon naz, eta Juanitok, mutur okerraz hemendik pasatu danean, inora joateko gogoak kendu deustaz.

341. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Eta beragandik hur egon arren, txakurraren inbidiz beteriko begirakuneak ezin izan eutsazan musturreko ule zuri luzeak erre.

342. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Han, horma ondotik joan etorritxo bat egin orduko bere etsaiaren lorratza aurkitu eban; eta musturra lurretik jaso barik, ixilean erpeekin lurra ikutzeko baino bildurrago, pozez dardar, hasi zan lurrean usain eginaz, laster bere hatzaparretan jauziko zan arerioaren bila.

343. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Begira iezaiozu bere ama haserrarazi duen umetxoari, ama suminduz edo honen esana ez eginez: bazter batean babestu eta musturrak jarriz, zigortua izateko beldurrez oihu egiten badu, ziur aski amak ez dio barkatuko bere hutsegitea; baina bere besotxoak luzatzen badizkio, irribarre batekin zera esanez: emaidazu musua, ez dut berriro egingo, ez al du amak samurtasunez bere bihotzaren kontra estutuko egin duen guztia ahaztuz?...

344. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 Goiko gorputzean, behekoa baino handiagoa bera, muturrean zutabe salomonikoak eukazan, eta honeen bitartean Errosarioaren Amaren irudia egoan horma-konkea; badirudi, antzinatasuna eta tankereari kasu egin ezkero, irudia Jaungoikoaren Amarena dala, nahiz eta 1930.ean Pedro San Martinek oso ondo doratu eta apainduta egon.

345. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Espainia muturreko egoeretara iritsi zen bere inperio kolonialeko azken lurrei eutsi nahian, koloniarik gabeko herrialde batek ez baitzuen lekurik potentzia handi haien artean. Gainera, muga-arazoek edota potentzien arteko eremu eztabaidagarriek ere gatazka eta tentsio-une asko sortarazi zuten.

346. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Material eroalea hartu eta mutur batean karga negatiboak sartzen baditugu, aldi berean beste muturretik ateraz, eroalearen barruan korronte elektrikoa sortzen da.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Sorgailua edo generadorea zirkuituei eransten zaien elementu bat da eroale baten elektroiei behar hainbat energia emateko hauek zirkuituaren mutur batetik bestera lekualda daitezen.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Baserrira jaitsi eta handik denbora gutxira, nire ardiak hilik agertzen hasi ziren. Otsoak zirela pentsatu nuen, eta horrela, goiz batean, nire gelako leihotik ikusi nuen bat. Muturra odolez zikinduta artaldetik alde egin zuen otso hark arkume beltzaren antz handia zuen.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00120 Bonbilaren, erresistentziaren edo kableen muturren artean konektatuztakoan ez du ezer adieraziko, eta sorgailuaren muturren artean bai.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00120 Kablean, aldiz, ez. Zirkuituan dagoen kable baten bi muturren artean Voltimetroa kokatuz gero, ez du ezer adieraziko.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00126 Hagatxo metaliko batek zeharkaturik dauka kortxozko tapoia eta barruko muturrean urrezko edo aluminiozko bi orri fin dauzka.

352. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00126 Hagatxoaren kanpoko muturrean esfera metalikoa dago (5. ird.).

353. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00166 Anulatu gabe geratzen diren poloak, imanaren mutur bateko ipar poloak eta beste muturreko hego poloak dira.

354. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00166 Imanen botere magnetikoa muturretan kontzentraturik dago, imanaren poloak izenekoetan hain zuzen ere.

355. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 1. BF ardatzaren muturrak ondoz ondoko EG eta AC aurkako ertzekin lotzen dira.

356. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 2. P1, P2, P3 eta P4 erdipuntuak aurkitzen dira eta BF ardatzaren muturrak ondoz ondoko puntu horiekin lotzen dira.

357. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 3. Lotura-lerro hauen ebaketak, elipseari dagozkion 1, 2, 3 eta 4 puntuak dira, zeinak BF eta HD ardatzen lau muturrekin elipsearen zortzi puntuak osatzen bait dituzte.

358. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0035 2.6. 2 mm-ko diametroa duen AB altzairuzko hagatxoaren 0,4 m-ko luzera, cd habe zurrunaren d muturra m etengailutik 2 mm-ko distantziara gera dadin doituta dago.

359. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0035 Elastikotasun modulua E = 200 GPa-ekoa izanik, kalkulatu d mutur horretatik 25 kg-ko bloke bat zein distantziatara kokatu beharko den, etengailua uki dezan.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Adibide gisa indar berdinak muturretik distantzia berdinetara kokaturik dituen habearena aipa daiteke.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Habearen ezkerreko muturretik x distantzia neurtuz eta P2 kargaren ezkerreko zatia kontutan hartuz (O amplt; x amplt; a), honako hau lortzen da: V=-P1 eta M=-P1.x.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagramaren azalera totala ez da hutsala edo nulua kasu honetan eta - P1 l - P2 b balioa du, hau da, M makurdura-momentuak habearen B muturrean balio duena.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Makurdura-momentu maximoa, zenbakizko balioari dagokionez, habearen B mutur landatuan gertatzen da.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Mentsula edo hegalkin batek karga berdinbanatua jasaten badu (7.22. irudia), ezkerreko muturretik x distantziara dituen indar ebakitzailea eta makurdura-momentua honako hauek dira: V=-qx eta M=-qx. x/2 =-q x2/2.

365. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0083 6 - Tapan zulotxo bat egin eta bonbilatik datorren muturra zulotxo horretatik sartu.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Beste muturrera joanez, eta ... bidez, goazen ilargira.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0109 Perpausaren azken muturrean ere joan ohi da inoiz:

368. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0023 Lepoan bere lapur-zakua zeramala lasterka joan zen ostadarra hasten zen tokirantz, eta ostadarraren hango muturra sartu zuen bere zakura.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0023 Gero beste muturreraino joan zen eta gauza bera egin zuen.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0023 Gero beste muturreraino abiatu zen eta gauza berdina egin zuen.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0052 Lurraren bi muturrak Hego Poloa eta Ipar Poloa deitzen dira.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0053 Metalezko barra baten mutur bat berotuz gero eta beste muturra ukitzen baduzu, nabarituko duzu bero dagoela.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Untxiak muturraren puntan sudurra dauka.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Ugaztun intsektujaleek, satorrak adibidez, mustur luzea dute eta hortz zorrotz asko dituzte intsektu batzuen azala apurtzeko.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 Hariaren beste muturra makilaren puntan lotu, erreten zirkularra egin diogun leku berean, jira-biraka libreki mugi dadin, kirtenean zehar korapila ez dadin.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0082 ADN zuntzaren bi muturrak leku berdinetik irteten dira, leku honetan bakoitza 10 nukleotido-pareen bidez, bostgarren histona-motarekin elkartzen delarik (H1).

377. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0053 Mutur batetik eskailerari, kortxoak lotzeko lekuari, etabar. itsatsitako soka baten bi aldeetan ipini haurrak.

378. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Botila bereziak erabiltzen dira seltza banatzeko, beira lodia eta muturrean hoditxoa duten sifoi-botilak, hain zuzen.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0128
Sarri egiten degu guk ere ...
gure bizimodua hain da ....
Gainezkatua dago malkoaren ...
pazientziak ere jo du azken ...
Estu eta ...
hau justizi ...
jarri da ...
otso mutur ...
Gaur konforme bizitzen ez da ...

380. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0007 Eremu magnetiko baten barnean eroale bat higiaraziz, eroale horren muturren artean potentzial-diferentzia sortzen da.

381. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0007 Eroale baten muturren arteko potentzial-diferentzia eta bere barnean igarotzen den korrontearen intentsitatea zuzenki proportzionalak dira.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0250 Horretarako, txintxeta metalikoez lagundurik konexiorako kableen muturrak elektrodoetan eutsiko dituzue.

383. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0250 Konexio-kablearen muturrak eta elektrodoak kontaktu elektriko ona egiten dutela ziurtatu.

384. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0250 Konexio kableen beste muturrak (bananak) tentsio-iturrira (DC) lotuko dira.

385. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Filon Bizantziokoak (K.a. III. mendearen bukaera) termoskopio bat eraikitzean eguzki-energiak duen botere termikoa erabili zuen; termoskopioa termometroaren aitzindari bat dugu: airez beteriko tutua da, goialdea zigilatua du eta beheko muturra urez beteriko ontzi batean sartzen da.

386. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0006 1.- Ez da beharrezkoa tarteko a eta b muturretan funtzioaren balioa zero izatea.

387. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0006 Nahikoa da muturretan funtzioaren balioa berdina izatea ().

388. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Etxola hauek gaur egun denda kanadar esan ohi zaien kanpadenden tankerakoak izaten ziren, zeinak adar baten gainean, hau da, erdiko habearena egin eta bere bi muturretako euskarrietan sustengatzen zenaren gainean, beste adar batzuk inklinaturik ezarriz eraikitzen baitzituzten.

389. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00146 Kroko eta erbinudea oso lagunak egin ziren gero. Munduko beste muturra bilatzera elkarrekin joan zirenean, baina hori beste istorio bat da... beste liburu bateko kontua...

390. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00113 Poltsikoak kurrin egin zuen. Narraski-Saski andreak eskua sartu eta txerrikumearen muturra laztandu zuen.

391. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00009 Laster heldu ziren abiapuntura eta hantxe gelditu zen Estratojeta, pista artez luzeari muturra erakutsiz.

392. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00099 - Hauek, mutur batetik, gure jantziek bizkarrean daramaten eraztunetik lotu behar ditugu. Eman buelta erdia.

393. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00099 - Beste muturra non lotu, kanpoko atea zabaltzen den bezain laster ikusiko dugu.

394. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00038 Liburuak irakurtzea gustatzen zaidala niri esaten diet, eta mutur tximurtuarekin begiratzen didate.

395. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00030 Oin punttetan hormara hurbildu eta zulo haietako batetik gizontxo bat ikusi zuen, katu bat baino altuago ez, bi hankaren gainean zutik, mutur zorrotzeko sudur luze baten jabe.

396. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00050 Zedrozko xaflatxo luxe bat hartu eta su eman zion; segidan, zigarroa mutur batetik bestera berotu zuen zuraren garretan eta azkenik irazeki egin zuen.

397. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Elhuyar anaiekin? Burutik zeharo egidan zegoen. Muturra okertu nuen.

398. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Izan ere, ondorio posibleak sokaren mutur banakoak direnean edonor beldurtzen da.

399. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Erdibideko zerbait lortzea zuen amets, edo aukeran jarriko baliote mutur egokia hautatuko luke.

400. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0038 Eta berehala hegalei eragiten hasi eta flop-flop-flop eginez, nire muturretik gertu-gertu pasa, eta gero pagadian barrena galdu zen.

401. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Gelaren mutur batean kantina txiki bat, sendi haietako buruek goiz garratzak eztitzearren harrapatutako hordialdien erruz itxita.(...)

402. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0113 Untziaren azpian brankatik txoparaino atzeko muturreraino luzatzen den pieza da, zurezko itsasuntzietan zurezkoa eta burdinazkoetan burdinazkoa.

403. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Silvi aitzurrarekin ari zen muturreko lau ileak ebakitzen eta Laura, berriz, loxintze-lanetan.

404. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0015 Bibotearen muturrek ere gora egiten zutela zirudien, izpirituarekin batera.

405. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Aretoaren mutur batean horma guztia hartzen zuen ispilua zegoen.

406. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0039 Hogei eta boskarren urratsa ematen dutenean Hitzen Jaunarenganantz abiatzen dira antxintxiketan, urrutian egunaren lehenengo argien musturra agertu denez oso denbora gutxi gelditzen delako.

407. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Azkenean iritsi nintzen Zubiaren mutur batera, eta han Zubia airean mantentzen zela ikusi nuen, eta oso urrutiraino igotzen zela.

408. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0027 Lepoan bere lapur-zakua zeramala lasterka joan zen ostadarra hasten zen tokirantz, eta ostadarraren hango muturra sartu zuen bere zakura.

409. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0027 Gero beste muturreraino joan zen eta gauza bera egin zuen.

410. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Basoa handiago eta trinkoagoa zen urtez urte, eta azkenean ia ez zen ikusten jauregia; bakarrik dorre luzeen mutur dotorea.

411. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0016 Etxeak, lehoiaren oinatzak zeuden lekuraino bertaraino ailegatu ziren; pentokaren muturreraino.

412. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Lau ile tenteka, atzerantz orraztuak eta sudurra berriz hasi eta bukatzen ez den horietakoa; sagar biltzeko kizkitarako*kizkia: sagarrak lurretik biltzeko erreminta edo tresna. Iltze bat, makila baten muturrean josita ere balioko lukeena.

413. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Askorik apuratu gabe, balde-ura hustu omen zion palastaka-palastaka muturrera jaurtiz.

414. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 Ezkerreko zapataren muturra alde batetik bestera mugitzen zuen eta takoiaz zuloa egiten ari zen lurrean.

415. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Erregutu diodanez, atea itxi zidak muturren aurrera, eta iharduten segitu dudalako xaxatu egin zidak duen zakurtzarra -Fernandok begiak zituen eraitsi eta burua mugitu zalantzakor, berak ere bere hitzetan sinestuko ez balu bezala-.

416. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 (...) egurrezko eraikuntza ziztrinak; baina uharte osoa, mendebaldeko muturra eta itsasertzeko hondartza zuriaren ibi-marra ezik, Britania Handiko lorazainek hainbat estimatzen duten mitre usaintsuez osatutako txaradi hertsi batez estalia dago.

417. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Txaradi horren sakontasun ezkutuenean, uharteko lekurik aldenduena den ekialdeko muturretik ez oso urrun, Legrandek etxola bat eraiki zuen, eta han bizi zelarik, ia ezustean egin genuen ezagutza, laster adiskidetasun mina bihurtuko zen ezagutza, atzerriratu haren izateko erak interesa eta estima erakartzen bait zuen.

418. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 - Pasa ezazu bertatik kakalardoa eta uztazu behera jaisten hariak ematen duen luzera guztian... baina kontu izan hari muturra ez askatzeko.

419. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Zintaren mutur bat lotu zuen taketetik hurbilen zegoen zuhaitz enbor ertzean, askatu zuen zinta taketa zegoen lekuraino, eta askatuz jarraitu zuen bi puntu hauek markatzen zuten norabidean berrogeitamar oineko (...)

420. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Jupiter berriz abiatu zenean hari muturra lotzeko asmotan, animaliak su eta gar egin zion aurre eta, zulora salto eginez, haserre bizian atzaparrez lurra aztarrikatzen hasi zen.

421. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Eta lurra ere muturrez joko zukeen azken batean, jauzigailuaren hodiak azkenetako adar batean trabatu ez balira.

422. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 Bapatean, pertika zekarten ehiztariek oharrik eman gabe askatu zuten, eta, egun berean bigarren aldiz, Shangaik lurra jo zuen muturrez.

423. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Izan ere, minak erotuta, bere etsaia ahaztu eta hormako haga zorroztuen aurka jo zuen, itsuturik, muturra odol jario bat eginda.

424. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0013 - Gako zerutiar hauek - esan zuen amona Josephinek - untziaren mutur bietatik gakotuta izango dira, ezta?

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0013 - Eta non gakotzen dira beste mutur biak? - esan zuen amona Josephinek.

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0065 PAPERAK eta liburuak baztertuz, Julieta eta Romeo irribarretsu eseri ziren sukaldeko mahaiaren mutur banatan.

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0022 Besteek, ez zuten batere ondo hartu klubaren saioa horrela eteten, baina beste erremediorik ez zegoela ikusita, muturra okertzearekin konformatu ziren.

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0075 Denek zituzten arazoak, batzuenak besteenak baino handiagoak, edo handiagoak ez beharbada, baina sarriagotan beren muturrak azaltzen zituztenak.

429. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0032 INTIMITATEAREN azken muturrean,
aharrausi errea geratzen da
bakarrik:
hezur-muin, haragiz gabetuaren aurrean
beldur estrinagabekoentzat.
Zurrunbilo asezinak behartzen du
arima
egunez-egun
zola-gabeko infernuetara,
gure mintza unibertsoaren zainetan
kristaltzera,
hauskortasuna ezdeusaren isipiluan
apurtzera.
Zurrunbiloaren zarata ez entzutearren
ari gara geure gisara
dena heriotza baino ez bailitzan,
azkenetan.
Intimitatearen hondarretan
desagertzen da nitasuna
eta aharrausia azaltzen
branka gabe
EDO
Brankarik onenarekin ere
intimitatearen hondarretan
aharrausia bakarrik
denaz desjabetu aurreko instantean.

430. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Auzo txiro batean bizi ziren auzo txiro baten azken muturrean, hobe esan, eta zuhaitz bati lotuta zuten, duela sei hilabete, karabana.

431. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00017 Pixerreka elizako eskaileretan amaitu nuen, izututa, aitona alkandoraren mahukak gora bildu eta apaizari muturrekotarako erronka luzatuz ikustean, zorionez, ordea, elizmutil eta koruko elizkumeek eragotzi zuten, apaizak sotana jasoz erantzun baitzion erronkari.

432. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00095 Azkenean, lizeotik kanporatzea erabaki zuten, baina orduan, goiz batean, Baquedano erregimentuaren aurrean, zakur zaindarietako bat lepamoztuta agertu zen muturrean ohar bat zuela: Nazkagarriak, ez al zarete konturatzen inguraturik zaudetela?

433. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Hiru sokek muturrean loturik txarpin edo ainguratxo bana zuten, alegia, txalupatik lehorrera nahiz alderantzizkoa egiteko erabiltzen diren horietariko bana.

434. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00012 Oihuak atzerantz zetozen, gero eta ozenago, gu gindoazen azken muturreraino pixkanaka iristen zirelarik.

435. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00094 Bi mutur horien artean zubirik ez balego, mundua desorekatua geneukake, baina bien arteko muga ez da batere garbia, zeren denok bizi izango zenuten gazte bat zaharra iruditzen zaizuelako esperientzia edota zahar batez mintzatzerakoan bihotz gaztea duela iriztearena, eta batetik bestera, gaztetik zaharrera dagoen inoren eremu zabal eta zehazgabe horretan agertzen da, mugitzen da, bizi da, figura berri bat: pertsona helduarena.

436. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00047 Errutina hori haustearren, Nekanek bost ibilbide ezberdin asmatu ditu, fabrika mutur batetik besteraino gurutzatzeko dena garbitzen.

437. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00119 Lurreko konfederazioak Unibertsoaren lekutako muturretik etorritako inperio baten erasoa jasoko du.

438. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Guztiz zutitu zen Patxi eta argi-oilarra joan zen aurkako lekura begiratu zuen: Guadalupera, Jaizkibelgo muturrera, Hondarribira.

439. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00102 Telefono atzean hasperenak goraka zihoazen, eta ahotsak ez zuen ezer esaten, nik ez nuen haren kontakizunen beharrik: hots, arnasestu eta hasperenetatik irudikatzen nuen zakila gogor-gogorra zuela, bere zainak lehertzeko moduan nabarmenduko zirela, bere mutur distiratsua adurra dariola zegoela, korritzeko zorian, erremediorik gabe...

440. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00330 gezia badoa, gezia badator, eta, etengabeko erabilerak sortzen duen depreziazioarengatik ez balitz, hau bezalako gatazka bat agian ez litzateke sekula bukatuko, are etengabe lanean ari diren Braço de Pratako fabrikak ere kontuan hartu gabe, eta muturreko egoerara irits gintezke, zeinean bizirik iraungo lukeen bakarra armategi oso baten jabe geldituko baitzen, hainbeste arma eta erahiltzeko inor ez.

441. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Eta mutur aurrean zuten ostatuan sartu ziren.

442. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0014 Aurrena sokaren mutur bat zubian lotzen hasi zen.

443. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0014 Gero guri eman zigun mutur bat.

444. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0048 Burutazioak barregura eragin zion, eta lankide guztien muturren aurrean algara batean jarri zen.

445. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0035 Bistan da egunkaritik ezin dela korapiloaren azken muturra nola askatu den besterik jakin, baina Baltyren ibilerei eta ibilera horien kokalekuari buruz dabiltzan zurrumurruetan oinarriturik, handik-honerako nolabaiteko interpretazio batez osatu dut denok jakin dugun istorioa, denok dakigun zer hori,(...)

446. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Gauetan, ilargirik gabeko izarratua zegoenean, itsaso txarretan olatuek bortizki jotzen zutelako, konpontzea alferrikako eginez, beti argirik gabe egoten zen uhinurrategi muturrera joaten ginen.

447. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0045 Lepoa luzatu zuen atzerako ispiluan bere burua disimuluz ikusteko: ez, ez zuen ageri halako muturrik.

448. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0121 Honezkero, bidaia-ajentzia gehienetan ezagutuko dute, azken orduan munduko mutur batetik besterako txartela aldatzen duen emakumea dela esanda.

449. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Zain dago neba nagusia, neba gaztea noiz ausartuko hitzen bat esatera, hitz bakar bat, prest dauzka ukabilak, itxita eta mahai gainean jarriak, hari muturra hausteko.

450. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Udako egun argi batean, beti gordeko zuen argi oroimenean, dendara sartu zen bakarrik, soinean bere uda-soineko zuri onena zeramala eta ile lisatu berri eta muturretan kiribildua xingola eskarlata batez helduta.

451. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0250 Pistola gabardinaren barruko poltsiko batean muturrez behera sartu eta alboko bideari heldu nion.

452. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0079 Mutur batetik bestera ari ziren irteeraren bila, guztiari heltzen zioten beren esku indartsu baina itsuez, dena iraultzen zuten, leku batetik bestera aldegiten zuten, gauzak lurrera erortzen utzi eta gero oin azpian zapaltzen zituzten.

453. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Zerrendan, nahas-mahas barreiaturik ageri ziren kolore ezberdinetako begiak, eta haren aurrean krudelki distiratzen zuten baioneten mutur zorrotzek.

454. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 Begiak etengabe kliskatuz, sudurra garbitzen zuen musuzapiaren muturraz.

455. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0038 Baina erratz haietako bakoitza baioneta balitz legez zerabilten bere harridurarako, eta erratzak kargatu ondoren tiro egiteko posturan jarri ziren, erratzaren mutur zabalena baionetaren ipurtondoa balitz bezala sorbaldaratuta.

456. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Basurdea, muturrekoaz suspertu, eta izaki txiki haren atzetik abiatu zen mendeku bila.

457. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Jackson eta Imabelle gela txar batean bizi ziren, pasiloaren muturrean.

458. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Bapateko ideia bat etorri zitzaion, eta lapitzaren atzeko muturra hartu, haren sorbaldatik dexente gailentzen zena, eta haren ordez idazten hasi zen.

459. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 - Bai, baina neu artezko erritmoan hazten naiz esan zuen Muxarrak; ez era irrigarri horretan eta umore txarrez jarri eta aretoaren beste muturrera joan zen.

460. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Nondik zatoz, nora zoaz, non pasatu duzu gaua, zertara zatoz Suizara; dena oso mutur serioz.

461. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0141 Muturra galtzetan gora dakusat.

462. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Eta galgek irristaka geldiarazi dute arratsaldeko lehen tren hura, muturrak nasa hasierarekin bat egin duen arte.

463. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Hartara biltzen zen gaua, mutur biko hizkuntza baten berbetara.

464. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Horregatik ematen zuen agian urduri samar Sulullak, abenduaren 16ko ilunabarrean inperioaren muturrera iritsitako Turkiar Estatuko Gaitzesle Nagusiak, lekukoek esan zutenez.

465. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0073 Gizon hura, Silverrek Morgan izena eman ziona ile urdin eta aurpegi kaoba koloreko itsasgizon zahar bat bildotsa bezalaxe hurbildu zen, txikitzeko tabako mutur bat biribilduz.

466. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0249 Aita Heribertok muturra okertu zuen, baina hain zegoen pozik, non berehala ahaztuko baitzuen Gadeak ahoskatutako esaldia, hitz haiei esanahi sinboliko bat emanez, gerrarekin zerikusirik ez zutenak.

467. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Sofaren muturretik burua jasotzen ikusi zion.

468. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0147 (...) arratsalde batez hiriko beste muturrera joan zen lagun bat ikustera.

469. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Batek tranpolinetik salto egiten du eta beste muturreraino doa urazpitik.

470. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Beste mutila, bezperan belaunak tolesten aritutakoa, ahuspez etzanda dago eskuoihal baten gainean igerilekuko beste muturrean.

471. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Baina lehen mutilak igerilekuko mutur batetik bestera etengabe igerika jarraitzen du, horma ukitu eta oin-bulkadatxo batez itzulian abiatuz.

472. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0255 Teilatuaren bi muturretan orratzak marraztu nituen.

473. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0255 Paper osoaren gainetik mugitu zituen atzamarren muturrak, marraztu nuenaren gainetik, eta burua baiezka mugitu zuen.

474. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Lore batzuek argia zuten barruan eta sabaiak ahuspez jarritako aterki bat zirudien, zintzilikarioen muturrak erdialdean baino gorago baitzeuden loturik.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Chek, berriz, arroilaren muturreraino eraman zituen gainontzeko borrokalariak, bertan gauari itxaroteko. Iluntasuna lagun, haitzetan gora igo eta handik ihes egiteko modua izan zezaketela uste zuen. Ez zen horrela izan. Goizeko hamaikak eta erdiak aldera soldadu batek guardia egiten zegoen Aniceto gerrillaria begiztatu eta hil egin zuen.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00017 Etxeko zaldiaren sorlekuak Euroasiako estepa handiak dira, duda-izpirik gabe. Bertan hezi zuten herri ibiltari batzuek zaldia Kristo aurreko 5000. urtean, gutxi gorabehera, eta ziur aski beraien bizkarren gainean zabaldu ziren, lehenik Mesopotamiarantz eta gero Europako erdialderantz eta mendebalderantz, kontinentearen mendebaldeko muturretara Kristo aurreko 2000. urtean heldu arte (trazioak eta zeltak).

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Portuaren ondoan Plaza dago eta bertan Kasinoa. Beste muturrean, Lonjaren eta Arrantzale-Kofradiaren atzean aurkitzen da Bermeoko tenplurik zaharrena, SANTA EUFEMIAREN ELIZA hain zuzen, XIII. mendean eraikia, hasierako estilo gotikoan. Eliza hau zin-eliza ere bazen, hau da Bizkaiko Jaunak lurraldeko foruak gordeko zituela aginduz zin egiten zueneko elizetako bat. Barrualdetik nahiko sinplea da, baina dotorea aldi berean.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Hedabideek har ditzaketen jokamoldeak aztertzerakoan, ia beti hautatzen dira arazoaren bi muturretan edo poloetan dauden jokamolde, enpresa eta kazetariak. Informazio hutsaz gaindi dagoena izaten da kritikagai eta arreta-erakargai. Hortaz, hedabide proterroristak eta antiterroristak bereiztu dira bakoitzaren jokamoldea aztertuz.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 1951n etxe bat ere egin zuten fabrikak izan zitzakeen bisitarientzako. Santa Kruz kalean kokatzen da, forma angeluzuzena du, iparraldetik hegoaldera zuzentzen da eta 20,50 metroko luzera eta 11,50eko zabalera du muturretan.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Lasai ederrean arituko nauk ni behinik, ez baitut jakingo, gainera, hire lehen gutuna heldu arte, munduaren haranzko muturreko zokorik zokoenera nire hauek iritsi diren ere.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00123 Marrazkiaren erdialdean, beste aurkikuntza batzuk ere egin ditzakegu, eta aski interesgarriak gainera. Saia zaitez eskaileretan behera dorreko atera jaisten. Atalasea zeharkatuz gero, dorrearen muturrean zaude. Aurkikuntza honen ondotik, edonor, dudarik gabe, itzuli eta eskaileretan behera abiatuko litzateke.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00228 Zinta hauek Augustus Ferdinand Moebio (1790-1868) matematikariari zor diote izena. Honek interes handiko gaitasun topologikoak frogatzeko erabili zituen. Oso erraza da Moebioren zinta bat eraikitzea (223. irud.). Lehenik paperezko zerrenda edo zinta bat ebaki eta bi muturrak elkarrekin josiko ditugu, zilindro bat osatzeko. AB dira zinta elkar josteko puntuak.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00052 Hildakoengatik lehia zuten, Elizak bere marka ezarri nahi zuelako. XI. mendearen hamaieraz gero eta batez ere XII. eta XIII. mendeetan zehar, zistertar eta beste ordena erlijiosoen eraginez hildakoentzako argiak eraiki ziren. Dorre luze eta meheak ziren, muturrean sua zutela.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Doktrinamenduaren arriskua ikasketa-plan askotan antzeman daiteke. Muturreko kasu bat aipatzeko, Hego Koreako hezkuntza moralaren helburuen artean komunismoaren aurkako bizitza izenburukoa aurkitu dugu.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Erabateko askatasuna eta arau zorrotzak, bi mutur horien artean egoerak eraman dezake hiztuna behin hizkera berezi batera eta hurrengoan beste batera: seguraski posta-bulegoan maizago aitatuko dira seiluak harategian baino, eta kafetegian kirolak eta eguraldiak gehiagotan ematen dute hizpide musika barrokoaren ñabardurek baino.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Inoiz, paralelismo lexiko-semantiko hauek azken muturreraino eramaten dira eta ia errepikapen huts bilakatzen.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Hor sortu eta sendotu da, pixkana-pixkana, praktika eta hezkuntza-jarduera lehenetsi duen ikuspegi praktikoa, oreka berriro ere apurtzeraino, baina oraingoan beste muturrera eramanez alderakarga.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Hautsaren eragina sudurretan hain da, ordea, nabarmena, geu baikara alfonbraren muturra altxatzen dugunak.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Juan Garziak ere bera dela esango nuke alfonbraren muturra altxatzen du euskal idazleen itzulpen intrakraneala argitan uzteko;

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00065 Nik ez dut orain aztertuko ea nobleen eta herri xehearen arteko herentziazko bereizketa hori egokia den ala ez gobernu batean, edo beharrezkoa den monarkian; ezta egia denentz nobleziak erdiko botere bat osatzen duela, bi muturren gehiegikeriak mugatzen dituena; edota, litekeenagoa, bere buruaren eta besteren esklabo den gizatalde bat osatzen duela, konfiantza eta itxaropen isuri guztia esparru txiki batean gordetzen duena, Arabiako basamortu hareatsu ikaragarrietan nabarmentzen diren islatxo alai eta oparo horien antzera

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00132 lurrean zetzalarik Monein-ek burua moztu zion, eta haga baten muturrari eratxekirik, Jainkoaren izenean elkar erhaiten ari ziren haien gainetik erakutsi zuen.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 hiriko mutur batetik bestera eskutik eskura joaiten zen kirio bat pizturik, eta gaua heldu bezain fite, haren aitzinean irakurtzen zen Liburu Saindua etxe guztietan.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00247 Gauza existente partikularrean ez-perfektuki eta modifikazioaren bitartez ahuldurik dagoena, genioaren kontsideratzeko erak horren ideia perfekziora jasotzen du: horregatik edonon muturrak ikusten ditu, eta horrexegatik hain zuzen bere egintza ere muturretara eramaten du: ez daki neurri zuzena bilatzen, neurrizkotasuna falta zaio eta emaitza esandako hori da.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Gainera, ez da batere gozoa ustez herkideak dituzun horiengandik, salbuespenak salbuespen, mutur txarrak ikustea.

496. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Beste muturrean jasotzaile edo detektatzailea dugu eta oso kontutan hartu behar dugu honen bitartez ematen direla zentzazioak.

497. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0031 Non sartuko litzateke bada (muturreko kasua izanda ere) Agustín García Calvok itsuentzat planteiatzen duen koloreen errealitatea?:

498. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0773 Gutxienak dira, ordea, mutur banatako aldezle horiek.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Distira ttikiak dira, eta bizitzaren azken muturrera iristeko suertea duenak atzera begiratu, eta haien bero zurbilarekin berotu ohi ditu azken orduak.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0409 Lehenbizikoa, gainera, aski zabaldua dago E-tik kanpo ere, bereziki zenbait esakunetan (oroz gain, esaterako) eta, esanahia zertxobait aldaturik, -z gain(era) egituran 117 Cf. beste muturrean, espero behar zenez, Bet gauza guztiez ganeti, VJ gaucegusties ganean, baina gauce gustien ganean..

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 danok ez dadukagu
anima garbiya,
infernu goriya
guretzat da iya
an dago guardiya
deadru aundiya,
ark ere ez du eukiko
mutur argiya.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 IMko hegiaren bi herenak gogorki ezpalkatuak dauzka, IE, muturra zorrozteko xedez.

503. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Horretarako, neke-pitzaduraren muturrean dagoen tentsio-banaketa kontutan hartu behar da.

504. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Haustura hauskorra baino lehen, pitzaduraren hedapen egonkorra gertatzen bada, orduan, pitzaduraren muturrean diharduten tentsio- eta deformazio-egoerak aldatu egiten dira.

505. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 - prozesuan zehar pitzaduraren muturrean dauden tentsio- eta deformazio-egoerak ez aldatzea (hau da, constraina aldatu gabe mantentzea),

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Termoerregulazioa kontrolatzen duten aurreko eta atzeko eremu hipotalamikoa nahasten denean muturreko tenperaturetarako egokitzapena txarra izan ohi da, beraz beti hotza sentitzen da hala eskuetan nola oinetan.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0088 tiborta: Eskuen heldu-lekua arraunaren muturrean.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0088 txumazera (m): Euskailuaren kanpokaldeko muturrean arraunari eusten dion plastikozko pieza.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0048 Mihi hori U luze forma duen zurezko euskarri bateko barrukaldean helduta dago itxitako muturrean.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Guzti hau egin eta gero, bi behatzekin muturretatik hartu eta beheko ezpainen kontra jarririk, haizea indarrez, zuloaren ertzaren kontra bota eta txistu ozen eta agudoa lortzen da.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Borobilean okertu dugun zati horren muturrak, tartea utzirik, kanalaren parean egon behar du.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0101 Gure bizimodua erabat aldatu da, muturreko baldintza ekologikoak dituzten ingurune natural gutxi batzuetan izan ezik (oihan tropikalean edo tundra arktiarrean izan ezik, adibidez).

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Lorerik ez duen adar mardul bat aukeratu (ikus 12. orrialdean goiko irudia), 15 cm inguruko muturra ebaki, behealdeko hostoen erdiak kendu eta lur harro hezean sartu eta estutu.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0154 Oreka zaileko jokoa da zortzi mutur hauen artekoa, eta hortaz, Mendebaldeak, bere indar militar eta ekonomikoa gorde behar du, besteei aurre egiteko.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0167 Hizkuntzaren eta pentsamenduaren arteko loturarena Benjamin Whorf hizkuntzalariak eraman zuen azken muturreraino: mundua ikusteko, sentitzeko eta ulertzeko era, norberaren hizkuntzaren kategoriek baldintzatzen dute.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Eskopeta sofistikatuena bezain hilgarria den moko beltzaren muturrean kakalardo koloretsu eta goxo bat ageri da.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Edozelan ere, bietan oso nabaria da izena ematen dien eta buztanzuri espezie guztietan azaltzen den buztan zuribeltz deigarria; gehiena zuria da eta muturrean T beltza dauka marraztuta.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Ordea, beste muturrera joanik, ezin da inoiz pertsona jakin baten telefono partikularrik eman albiste batean.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Hodeiek eta ilun beteak ezkutatzen dute beste muturra.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00018 Ekimen ideologiko bakar batez bi mutur (baserria eta kalea) uztartu zituen Elizak euskaldun zintzoaren aldarean.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Mutur zorrotza du, belarri zorrotz tenteak eta itsats zuzen aski garatua.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Hasieran boleaz jokatzen zuten nagusiki eta baita-erremontez ere, hots pilota xisteraren oinaldean jaso eta bertan gelditu gabe mugimendu lasterrez muturretik ateraraziz.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Bizitzako azken urteetan, Rembrandten obrak geroz eta bisionarioagoak dira, eta teknika librea eta argilun dramatikoa azken muturreraino eraman zituen.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Mutur batean Eguzkira nahikoa hurbiltzen zen eta bestean ezagutzen ziren planeta urrunenak baino urrutirago igarotzen zen.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Iragazpaper baten muturretik hurbil, isur ezazu tintazko tanta txiki bat.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Sar ezazu iragazpaperaren mutur hau azetona eta alkoholezko disoluzio batean (gehitu amoniako tanta batzuk).

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Bitartean, gidari batek hagaren muturrean suzia ipinita une batez txunditutako hegaztia ikusten zuten, baina gertutik aztertzearren ilunpean armaz tiro egin behar izan zuten, zaratarik handienaren jatorria apuntatuz.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Kanal deferenteak asko kiribiltzen dira, eta aurreko muturrean bi besikula seminal edo epididimoak eratzen dituzte; gero erdiko leriora joaten dira (konduktu ejakulatzailea) eta zakilean bukatu.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Holoturoideoetan ugal aparatua hodi genitalen sorta batez edo biz osatua da; kanporako irekiunea, alde dortsaleko erdiko lerro interadialean oso aurreraino doan konduktu baten muturrean dago.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0204 Beraz, neurketaren emaitzak esangura zuzena izan dezan, sistema horretako aldiune berean, t' delakoan, neurtu beharko ditugu mutur bien koordenatuak, x'1 eta x'2; horien arteko kendura izango da luzera:

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0430 Indar kontraelektroeragilea erabiliz, hauxe hargailuaren muturren arteko potentzial-diferentziaren adierazpena beste magnitudeen bidez:

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 Zehazkiago esanda, bere jaiotza l909an izan zela erabat garbi dagoela kontutan izanik, eztabaida beste muturrean sortzen da, futurismoaren heriotzaren dataren inguruan, italiar eta nazioarteko kulturan bere izaera berritzailea edo bere eraginkortasuna zein unetan galdu zen aurkitzeko orduan.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0082 Erakusleen lekua, izen sintagmaren barnean, azken muturra da, artikuluarena bera alegia:

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 Erregistro batean datuak posizioz posizio zirkularki lekualdatzea, erregistroaren mutur batetik irteten diren bitak beste muturretik sartuz informaziorik galdu gabe.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Muturreko kasu batean, aldaera batek ez du besteen antzik batere.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 Muturreko puntu bat ezaguna eta bestea infinituan duen zuzena da.

537. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 30 metro atzerago, sokaren beste muturrean, arnasa lasaiago hartzen saiatu naiz Albertoren erritmoari eutsi beharrik izan ez dudanean.

538. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Pasaiako badian, garai ezberdinetan bada ere, port hitza hiru toponimoetan aurki dezakegu: Port de Plat, Port de Laborda (gaur egun Bordalaborda itxurarekin gorde dena), eta Port de Lazon; hau da, port hitza duten toponimoak, badiaren bi muturretan aurkitzen dira.

539. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Ekialdeko muturretik etorriko zaigu lehen notizia.

540. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Gure ustez, Pasaiako badian, aurreneko bizileku iraunkorrak badiaren bi muturretan kokatu ziren, Lezon eta Herreran, han egin zitezkeen eta itsasontzientzako babeslekurik seguruenak.

541. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Berak usu aipatzen zuen gauza bat da egiaren kontu hori, zintzotasun poetikoarekin nahastuko duena, eta uste baino garrantzitsuagoa da, egia esatearena azken muturretara eramango baitu, bere bizitza literatura bihurtu arte,(...)

542. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Hori horrela betetzen ez baldin bada eta fase batean hedapena geldiarazten baldin bada, mikropitzaduraren muturra kamustu egiten da berehala.

543. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0100 Hala ere, landu ditugun diskurtsoek (muturrekoenak, analisiak hala behartuta, eta horixe delako ere hizkuntzaren mundutik sortzen ari diren errealitate berriak agerian uzteko modu bakarra) gaingiroki definitzen dituzte AEKko irakaslegoaren profila eta barnetegietako euskararen ikaskuntzarekiko irakaslegoak dituen eraginak eraikitzeko ardatzak.

544. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0100 Baina egungo euskalduntzean diharduten joerek hastapen hauen berregokitzea gomendatzen dute, AEKko barnetegiek mintza-ildozko jarreren ikaskuntz igurikapenak bete ahal izateko, azken hauek muturrekoak izan arren (ikus III. Taula) jadanik presente daudelako.

545. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0149 Muturra zabaldurik
bere ortz eta au,
txakurrak eiztariai
egin zion: Au! Aul!.

546. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 Muturra osto tartean sartuaz, ezkur billa asi omen ziran.

547. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Andik urte batzutara, 1864'garrenean, Norte'ko trena ibiltzen asi zanerako, arrizko zubi eder bat eta bere bi muturretatik burni-bideari lotzen duten bi bete-lanak egin bear izan ziran.

548. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0207 GANIX MUTURREKO: herra

549. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 SOBI: Ba eta Ganix Muturreko ere.

550. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0009 Ez ditugu ordea erakusle eta aditzak batuaz eman, ezen baturako formak onetsi bagenitu, euskalkiaren berezitasunak oro deuseztatuko genituen lerro muturretako errimak arriskutan emanez.

551. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0099 Hartz hau hortarik ote da ari?
Eta futxo, hala iduri du!
Delarik alabainan hurbildu,
gizona geldi-geldia ikustearekin,
duda-mudarik gabe hila dela du egin.
Halarik ere, hobeki ikusi nahiz,
muturraz itzultzen du aldi bat, bi aldiz;
gero, haren sudurrari zimikoka,
gero, berriz aho-zilorat usnaka.

552. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 0, ba, trufa horien herrak ez duela bali handirik aitortzen diat eta gogoan diat Esteribarreko erran zahar hau, norata ezkurra, harata txerrien muturra... horrekin erraitera mentura bainintaikek xerrietan ba ginuela etsenplu hartzeko!

553. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Nausiak zapela buruan ingura-erazten du, zaldiari ezkerreko eskuaz hetsburua kokotzpean tinkatuz. Zaldiak fruustmusmus... Sudur mizpirak dardarikarazten ditu, muturra goiti-beheitikatuz bizpahiru aldiz, eta gelditzen da beharri bat ezkaratzerat so ta bestea samatserat beha, begi beltz handiak.

554. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00052 Zakurrak berekin jarraikarazten zituen beti, eta ostatu zokoan beren lekua bazeukaten, leihoaren ondoan, kanpoko alboaren itzalean, tripa lauzen freskuran, Radjah erdian, seme alabak poxiño bat gibelean, muturra aitzineko paten artean.

555. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Ezkibelek aitzinean ikusi zuen etsaia, izigarri, eskuan bedera soka piruen muturrean zaduzkala makana-zurezko pilotak.

556. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0165
Nere ustetan zuzen zuzena
daramakit nik bidia,
lapurtu gabe esketik nola
lortzen duten nik ogia,
zu bezain garbi bizi naiz hemen
esaten dizut egia,
muturra daukat zikina bainan
kontzientzia garbia.

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Hiru tenoreenaren aldean beste muturrean daude nirea bezalako kontzertuak

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Hiru tenoreengandik urrun. Interpretatuko zuen programa ongi orekatua zela uste izan arren, Clareten arabera denok dakigu biolontxelo bakarraren kontzertua printzipioz ez dela multzo handiak erakartzeko modukoa. Hiru tenoreen saioen aldean beste muturrean daude nirea bezalako kontzertuak. Areto musikaren mamia halakoxea da, askoz ere barnekoagoa eta soilagoa

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Gañera batera duten izkuntza, au da frantsesarekin gure ludiko lau muturretara zabaldu dute iraultzaren giroa.

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hala ere, oraingoz, kristau euskaldunei eta kristau abertzaleei eman zaie muturrekoa berriro.

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0016 Ez dakit ertzainek zenbat beldurtzen dituen, muturraren aurrean ez zaizkie lotsagabekerian eta beeka isiltzen eta.

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Allacuidaus, beste hark bezala diot neuk ere, bakoitzak eros eta irakur dezala nahi duena, merkatu librearen abantailak handiak baitira, manipulazioaren gainetik daudenak, baina muturretik lija-papera bezain egia latzak pasatzea merezi dute.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Emen ere izen bait ditu, bai ezker-aldetik eta bai eskubi-aldetik, mutur zakarra erakutsi dioten jende-sail bat edo beste.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Esan bezela, irudimenak apirilaren inguruan ehundu didan sare zahar hau urratzen hasi naizenean, harako T.S. Eliot-en poema hartara eraman nau hari mutur batek.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 ERABAKIAK AZKEN MUTURRERAINO

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Hau horrela izanik, gai honetan euskal instituzioek hartutako erabakiak errespetaraziko dituela esan zuen Garaikoetxeak, botere zentralak errespetatuko ez balitu beharrezko den gizalegearen eta bakearen muturreraino eramango ditugu instituzioen erabakiak.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Hala nola, Masoparri muturrekoa, baina inguru honetan itsasoaren sakonerak kostoa izugarri igotzen zuelako baztertu zuten.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Tripatxoa duenak ez dauka hondartzako mutur batetik bestera pasiran ibili beharrik, urteko gimnasio orduak erakusteko eta aho zabalik gelditzen direnengan konpensazioa aurkitzeko.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Ura gizonan sarrera
ta ondorengo karrera
nai ordurako etzan iritxi
komun bazterrera
pixa erdia lurrera
edo anka muturrera
belaunak ere bustiko ditu
emendik aurrera.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Sarriaren gorputzaren luzera, muturraren estremotik isatsaren ezarpeneraino, 105 eta 110 zentimetro bitartekoa da, eta soingurutzeraino 69 zm.-ko altuera du.

571. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Edozela ere, EKB erreta ikusten dudala esan beharrik ez daukadan arren honez gero, bai esan gura dut sinistu egiten dudala sigla horien izenean lanean dihardutenengan, eta baita, orobat, beste muturrean orain artean, HPINren eta instituzioen izenean lanean ari direnengan ere.

572. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Adar hauek hezurrezkoak izaten dira, mutur askoz hornituak, eta euren tamainak eta mutur-kopuruak animaliaren sasoia erakusten du eta ez adina, askok horrela uste badu ere.

573. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Normalean, lehen urteko oreinek mutur bakarreko adarrak izaten dituzte; bigarren urtekoek, berriz, hiruna muturreko bi adar izango dituzte: eta, azkenik, orein heldu bikainenak guztira 24 mutur izatera ere irits daitezke.

574. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Butroia? Burdinezko uztaidun arrantzarako sare estuaz eginiko zorro mutur luze bat zen butroia. Zuhaitz adarra astindu, erlesemea bota sare barrura, aldi berean zaku batean sartu hau, zakua itxi, hartu galtzarbean eta etxera. Horrelaxe ibiltzen ginen.

575. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 1953. urtetik aurrera autobusek muturra motza izan zuten eta kamioi itxura galdu egin zuten.

576. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 Muturra DINANena bezalakoa zen, baina erditik atzera altuagoa zen, beraz jendea bigarren pisuan bezala joaten zen.

577. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0007 1. Molda itzazu pertsonaiak arkatzaren muturrean berean.

578. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Bere kolore gorraila eman zeion,
behar zen bezain bat
gorotz barnean ehortzirik ûztez.
Lûzentarzûn osoan, adar hanpûlotsez beterik da.
Zolako mûtûrrak
egiten deio bûrû bat bezala.
Gainekotik, eskûak,
bi adarxkoren artean doi gahatzen dû.
Hots, makila ejerra eta haûtûa, baldegabekoa.

578 emaitza

Datu-estatistikoak: