XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Seska-ganean zabalduta, seska guziak nabarbentzen ziran, eta txerri argal argalaren bizkar-ezurra irudien.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Gizon letazkatu auen solasketa ta idazkaiak beren argitasun, beartasun eta zeaztasunarren nabarmentzen dira.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ez da errez izango Aitona eta Billoba egokiago ateratzen; ezin liteke iñor nabarmendu danak bakoitza berian txit ondo, maixu zar batzuek bezela; (...)? bat azaldu zan, lenengo aldiz eta biar aundia izan-arren txit egoki egon zana, Pantxike; gure antzezkiari goralpen aundiak emateko inguratu deguna neskatxa gazte ori, ¡jarraitu bildur gabe Maitxo!.

4. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bigarren, irugarren eta laugarren saria iru bertso papeli ematea, baiña irurak gradu berdiñean gelditzen dirala bata bestea baiño geiago nabarmendu gabe.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Mikolas'ek artu ote-zuan etxeko nagusitza ta Martin bere gauza-eza nabarmendu zanetik, etxeko nagusitzatik atzeratua gelditu ote-zitzaigun bakarrik.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Gau oskarbi batean izar-disdiratsuak Zeruko zapaian beren aunditasun eta edertasuna nabarmendu izan oi-duten antzera, San Jose'k ere bere aunditasun aintzagarria nabarmentzen digu beste santu guzien gaindik.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Ala ere min pixka bat eman digu Olabidetarrori, iritzi ortan on baiño gaizto dana nabarbentzenago dalako.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Olerkari banaka batzu ez ditu bear bezela nabarmendu ematen dizkigun aien olerkietan, oraingo Euskalerriko egokera latzak besterik etziolako laketzen.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Argatik esan zuen Paul Bidali gurenak: Erio, non duk ire garaipena? ilkor geranon iresle danaren gaiñean Kristok iritxi zuen garaipena nabarmentzeko.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Anibal.- Anibal'ek euskaldunai eskeñitako sari ta ordañagatik, asko juan ziran aren gudulari bezela Italia'raño.Canas'ko gudaketan bereziki nabarmendu ziran.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nun nabarmendu ziran euskaldunak?

12. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0099 Ondoren eskua lurrin gainean jarri, eskua erretiratzean nabarmenduko dozuz gelditu jatzuzan ur tantak.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Mahaiaren ostetik, bere antioju borobilak nabarmentzen dira.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 b) Ezbearra izan dauanaren berebilla bear denez nabarmendu (señalizatu).

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ona lan onetan ikako jokabidearen inguruan nabarmentzen diran ainbat jakingarri edo arazo, barrura jo barik, gain-gaiñetik azalduta, irakurlearentzat ikasgai edo aztergai izan leitekezanak.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken baten, The Iron Heal (Burdiñezko orpo-azurra) eta Revolution, eta aipamen labur an biribiltzeko, The Valley of the Moon (Illargiaren arana), landako ta uriaren arteko diferentziak nabarmentzen dituna.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Horretan, Legebiltzarraren nagusitasuna nabarmentzen da, Autonomia-Elkartean Lege-mailako manuak onartzeko gaitasunaren jabe den Erakundegoren bakarra denaren aitorpena egiten zaionean, nagusitasun hori nahitaezko lege-mailaren eta manuen maila finkatzearen arauerako oinarri-irizpideak jartzerakoan garbi adierazita gelditzen dela.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Dokumentu bilduman, hauek argitaratu dira: Tolosa k bere kulturagileei omenaldia, beren kultur ekintzagatik nabarmendu diren tolosarrei egindako omenaldian oinarritutako lana; Historia y guía de Tolosa, Iñaki Linazasorok Eskolapioen Fundazio-mendeurrena zela eta egina; Ferrerias en Legazpia, Mirandaolako Gurutzearen gertakari mirakulutsuaren laugarren mendeurrena zela eta legazpiar talde batek egina, eta Martin Ugalderen El problema vasco y su profunda raíz político cultural.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Mintzaira eta errealitatea berezteak erraza dirudi teorian; ikusi dugunez ordea, praktikan zaila gertatzen da maiz, funtzio lexiko eta lexemek izendaturiko errealitatearen hurbiltasunagatik. Erne egon beharra dago beraz erlazio linguistikoak eta errealitatekoak berezteko. Arazoak hainbat barrutitan nabarmentzen dira.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Baina balearen arrantzoan nabarmendu ziren, batez ere.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0189 Arte figuratiboetan, Rhin eta Mosa ibaien ingurutako eskolak inoiz ez bezala nabarmentzen dira metal-lanetan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Ekintza hauen ondoan, Kode Zibilaren 1902 artikuluko ekintza orokorra nabarmen daiteke, kaltea gertatzen denetik hasita urtebeteko epea duena, eta edozein pertsonak erabil dezakeena, kulpaz edo axolagabekeriaz kaltea egiten duenaren aurka.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Eragozpen hau Oria eta Urumea ibaien arroetan nabarmentzen da gehien bat; papergintza nagusiki aurkitzen den areetan alegia.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Geroxeago Euskaldunak balea eta makailu arrantzan nabarmendu ziren.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Beraz, laburpenaren laburpen bat eginez honetara bil dezakegu: Euskararen jatorria azaltzeko munduko beste hiru hizkuntzekiko kidetasunak nabarmendu dituzte jakintsuek, horrela hiru teoria nagusi moldatu dituztelarik.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Pastoraletan arte, literatur eta kultur balioak nabarmendu ohi dituzte ikerlariek: batetik darabiltzan teknikak eta baliakizunak eta, bestetik, osagaiak kontutan izanik, Greziako jatorrizko teatroarekin nolabait kidetzen dutenak.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Deskribapenaz gainera narrazioaz ere balia zaitezke, baina tokia bera baino bertako giroa behar duzu nabarmendu, batez ere.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Hiriburuan, zera nabarmentzen da: funtzio finantzarioak eta aseguroetakoak, zerbitzu pertsonal, merkatal eta garraiotakoak, karakter eskualdetiar eta probintzialeko ekipamendu-maila altuarekin; portuko industriako aktibitateak eta merkatal-sektore txikiak ordea, inguraldeko hauzoetan eta gertuko hiri-nukleoetan kokatzen dira.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Hildo honetatik eguneroko bizitzan zera nabarmentzen da: Pedagogiaz hitz egiteko (edo zernahi esateko) edonork uste izan ohi du eskubiderik ba zuela.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Bestalde, arbaso honen pseudometamerismoa nabarmendu eta irmatu egin zen anelidoen lerro ebolutiboan zehar eumetamerizazioa lortu arte; moluskuetan, ostera, ezabatuz joan da pseudometamerismo hori.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Nola aurkeztuko ditugu geure animaliak, beraien edertasuna ongi ikus eta nabarmen dadin?.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Baina oso hari mehea delarik, beharbada, gutiegi nabarmenduko lirateke.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Hitzak azpimarratu edo era nabarmenduan inprimatu.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ondo bukatzeak irakurlearen oneritzia eta atsegina lortu ezezik, lanaren goi maila ere nabarmentzen du, lanaren eite landua.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Haseratik nabarmendu zen buruzagi bezala.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 Zer nabarmenduko zenuke trenean?.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0163 Guk hasieran egoera likidoa aztertuko dugu, eta abiapuntu gisa, oso erraz egiazta daitezkeen likidoaren zenbait ezaugarri nabarmenduko ditugu: a) Likidoa osatzen dituzten zatikiek edo molekulek batabestearen gain irristatu egin daitezke, eta ondorioz: 1.- Likidoak, solidoak ez bezala, ez du berezko formarik.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 XIX. mendean ordea, Wallace C. Sabine, izan zen akustika eta arkitekturaren arteko loturak aztertzen nabarmendu zena.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0031 Hauen artean ondorengoak nabarmenduko ditugu: - Mitokondriak: Baba baten itxura dute eta zelulak bere funtzioak betetzeko behar duen energia eskaintzen dute.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ba al dago nabarmentzen den estatu edo kontinenterik?.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0045 Hauen artean hona hemen nabarmentzekoak: Banco San Sebastián (1862), Aurrezki Kutxa Munizipala (1878), Aurrezki Kutxa Probintziala (1895) eta Banco Guipuzcoano (1899).

43. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Gertaera hau, batik bat, ingurune urbano eta industrialduetan nabarmendu da.

44. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Erdaldunek euskara irakaskuntzan mintzaira bezala sartzearen premiaz duten kontzientzia nabarmendu behar da hemen.

45. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Aurka, berriz, argi eta garbi nabarmentzen da Ingurunea, Urak eta Saneamendu saila, egoera hau %23,3 mantentzen bait du.

46. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Merino Urrutia-k Errioxa Garaiko ibar zenbaiten euskal lexiko eta toponimi hondarrak nabarmendu ditu.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Justina konformatzen zitzaiola nabarmendu zuenean, Madamek: - Hildako bat ikusteak ez nau sekula pozten, Justina, ez pentsa....

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0039 - Egia da, maite dute elkar, nabarmentzen zaie, baina bakoitza berea egitera ohituta dago.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Berarengana ezin zen inor ailega eta berak ezin izaten zuen bere burua besteen aurrean nabarmendu, hain zegoen zanpatua denbora-mendi baten pean.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Bastian taldera hurbildu, baina lehenago Haur Enperatrizaren kutuna bere alkondarapean gorde zuen, jende hura ezagutu gura bait zuen, bere burua ezagutzera eman eta nabarmendu gabe.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Astoari erantsi zion begiradan argi nabarmentzen zitzaion egunetan deus jan gabe zebilela.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gorputz handi hura, gora igo orduko nabarmendu zen eta George-k tirokatu zuen.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Baina, horiek dira susmagarrienak, Joxe!- Mikaelaren begiradan, indarra eta distira nabarmentzen ziren -.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Itsasoaren zabalak baretu egin dit urduritasuna, zeru urdin distiratsu eta muga gabeak gure grinen higuina nabarmentzen didalarik.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0007 Zenbait sahatsondo ere, Loira sorleku izanik, arinki handituak nabarmentzen dira, inguruko hesiaren tankerara, etxe bizitza ikusmiratik erdizka babesten dutelarik.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Soldaduen baioneten ñirñirrak han-hemenka, ohizko tokietan nabarmendu zituen komandanteak; ordea, ixiltasun goitiarra zen ausnartzen eta espainiarrak festaren hordia dira emanak zirenik inondik inora ez zen han igartzen.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 Adibidez, garbi asko nabarmentzen zen hala zelako arrazoia, Madrilen , jelosiak eragindako manifestuaren ondoren Pujol jaunak zioena ikusita: .

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Dena den, hor bai nabarmentzen zela gerra, jai sozialen urritzean, eta horren arrazoia hainbat familiak beren semeak gerran zituztelako zen.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Duintasunetik lotsa nabarmentzeraino, malkoak xukatzen hasi zen Pilar.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Bildu ziren albroka batetan eta tratu bat zigilatu zuten erretzen duen suaren ondoan: eguerdiko eguzkipean, gizonak biluzik jarri eta haien artekoetan dirdai itsugarri eta ikusgarrienaz nabarmentzen zena, izango zuela deabruak soineko eta etxebizitza.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Eta zuhaitzak jadanik loretan zeudela eta udaberriaren lehen berotasunak nabarmentzen hasi zirenean, nahiz gauez oraindik hozkirri egin, bidaiaren aurretikako lehen prestaketei ekin zieten.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Jaizkibel neukan aurrean; eta aurrekaldean alimaleko eliza horiaren figura nabarmentzen zen, bertako zaindari eskerga.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 Horrela ateratzen da iluntze alferra elizdorretik, herri gainera zabaltzen da ezarian, pauso bakoitza nabarmentzeko moduan, eta hori da Belandiako biztanleok tabernetara ateratzen garen orena, (...).

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Lehenengo elkarrizketan bere maitasuna kanpoko zeinuekin nabarmentzen duen emakumea lortu erreza gertatzen da.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Isurkia arraia zuzenean ateratzen zen, baina laugarren makinaren pareraino iristen zenean desagertu egiten zen, eta haizkorakada bat bezain garbi nabarmentzen zen txorroaren etena.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Klaseen arteko haserrea nabarmendu ez den lekutan, txikiak izan ditezke, bainan hauek hazitzen diran neurrian, haiek ere hazi egiten dira.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estadua eta iraultza izeneko liburu bat idatzi zuen, batez ere marxismoaren interpretazio okerrak nabarmentzeko asmoz.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Guztiok dakigu nola jaun hau nabarbendu zen kazetaritzan.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 GURE GAURKO EGOERA Telebistako hizkuntzari bagagozkio, hiru maila desberdin nabarmen ditzakegu: - Kanpoan erosi eta euskarara itzulitako filmeak edota bertan egindako aldez aurretikako produkzioak.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Bateko, Txepetxen tesi soziolinguistiko nagusiak nabarmentzen dira.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Iberaiko idazketan berehala nabarmendu zen Cortesko kazetari argienetako bat bezala.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Lan balioaren teoriari dagokionez lehen pauso batetan, Benettik, kontrajartzen ditu marxist eta Rikardoren teoriak, lehenak bigarrenarekiko duen berezitasunak nabarmenduz.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Taldeak asmatu behar du zer gertatu den une horren aurretik, eta zer gertatuko ondoren; eta, bide batez, argazkian agertzen diren detailerik xehenak nabarmendu.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Batzuk arazo neurologikoak edo fisikoak dituztelako eta bestetsuk ikasten ari zireneko ingurugiroko akatsak zirela eta, beren inguruko gizartearen aginduek araututako munduan lan egiteko gauza ez direla nabarmendu duten umeekin jardutea da kuestioa.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Modu honetan gure haunditxo bakarrak beharbada hobeto nabarmentzen ditugu, baina gure historiatxo pobreak lehen den baino ere monokultibisten baratza pobreagoa dirudi.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Manterolaren beste alderdi bat, gure artean ez hain ezaguna, hizlari polemistarena da; bereziki foruen eta euskararen alde nabarmendu zen Donostiako Ateneoan.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0036 Hala ere, haien artean, Huglin et al.-ek (39) emandakoa nabarmentzen da, zeintzuk ondoko espresiora heldu bait ziren.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0011 Orain artean, gure inguruan behintzat, ez da beste metodologiarik argitaratu, eta ESKOLAURREKO MUSIKA HEZKUNTZARI dagokionez, bidezkoa iruditu zaigu XIXUPIKA delakoari eskaintzea gure saioen gidaritza, zeren eta, liburuak argitaratu ez ezik, handik eta hemendik ibiliak garenez ikastaroak moldatuz eta ikastaroak emanaz, ESKOLAURRE inguruan nabarmendu zaizkigun eskakizunei nolabaiteko erantzun bat emateko une honetan bakar bakarrik XIXUPIKA liburu eta disketan aurkitu ahal izan ditugu beharrezkoak genituen baliabideak eta esperientziak.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Eskakizun hau betez bakarrik nabarmenduko dira helburu guztien arteko loturak, eta ikusi ahal izango da helburuak maila berdinean dauden ala ez.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Horrekin batera, artikulu gehienetan gehiago nabarmentzen da norberaren pentsaera, eta ez Eliz hierarkiaren oihartzuna.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Honela, ideologien mundua zabaldu egiten da Jakin-en, eta hau konkretuki zenbait artikulutan nabarmentzen da.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Ideologiaren isuri etengabeak alde batera utzirik, orduen okupazioari begiratuz bakarrik, emisora lokalak marginatzeko joera nabarmendu da.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Balbin abadea, hortara, nabarmendu egin zan 1680-ean, alemaneraz egin beharrean txekeraz idatziaz.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Irakurleak, nonnahiko irakurleak, ez bait ditu bertsoak komunzki ritmoa (indar azentua duten hizkuntzetan beretan ere) gehiegi nabarmenduz eta mailuz ingudean joaz bezala hitzak irakurtzen, hitz laua bailitza baizik.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0071 Zuzendariari buruz, autoritatea eta klasea baduela esan daiteke eta berdin halako finezia bat, musika intuizio berezia nabarmentzen duena .

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Bidea gero eta gehiago nabarmentzen zen lurrean.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Egunero hasten delakok euskal-nobelak orduraino erabili zuen narradore orojakilearen krisia nabarmentzen du.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Bi aurpegietan ukitu laua duten bost gezi-punta, hostokarak eta txorten eta hegaldunak, nabarmentzen dira.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0744 Sarrera eta bao txikiak, berriz, moldura laun nabarmenduaz azpatuak doaz, hain ukondutu errepikatuez alegia.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0244 TXIBIA. TXIPIRON (Logilo sp. sp.) Txibia izena ezberdin diren zenbait zefalopodoei ematen zaie, horien artean bi nabarmentzen direlarik, bai bere harrapaketak bai flota artesauan daukaten tradizioagatik.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Gisa honetan esan dezakegu, arte seinale edo ezagugarria, imajina eta ikurraren arteko batasuna dela, imajinaren baitan, ordea, ikurra nabarmentzen delarik; imajina ez da irudi soila, funtsezko elementua bait du bere ikurra edo sinbolua.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Faktore bi hauen gaizki erabiltzea nabarmentzen da artelan txar eta poto eginikoetan, baina artista onen obra heldu, borobil edo ongi eraikietan (gorengoak ez izan arren) ez dira kasik agertzen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Ekuatoretik urruntzen garen neurrian, termoklina gutxiago nabarmentzen da, azaletik hurbilago aurkitzen da eta azkenean desagertu edo sasoi batzuetan bakarrik agertzen da.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Euskararen munduan nabarmentzea errazagoa da ingelesaren munduan baino.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 Lan hauek aurrera eramateko bi ekintza nagusi nabarmentzen dira, honako hauek:
a) OHARPEN eta ESPERIMENTAZIOA,
b) DIBUJOA eta ESKU-EKINTZAK.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Bi ekintza nagusi nabarmentzen dira denen gainetik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 Baina maiz aski beren artean ezberdintasun handirik nabarmentzen ez badugu ere, herriek egiten duen bereizkuntzak funtsik baduela pentsatzea bidezkoa da.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Loreak berde zurbilak izaten dira eta oso gutxi nabarmenduak.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Lan honek, osorik eman nahiz laburtuta, ohizko bideetatik at dabilelarik, egileen didaktikaritasuna argi aski nabarmentzen du eta era askotan azaltzen:
- pedagogo dira, ekintza hezitzailean ikaslearen eta irakaslearen artean sortzen den harremanari lehentasuna aitortzeaz arduratuak; harreman hau oinarri-oinarrizkoa da, proiektuaren lorpena eta hezkuntzaren arrakasta edo porrota berak markatzen bait ditu.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Baina bada alderdi nagusi bat hemen nabarmentzen dena: Aitaren erabakia: Bera da mutilaren bidera ateratzen dena; eta pozez betetzen da eta jai egiten du, semea damuturik eta aldatu nahian ikusten duenean.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0094 Paristik hartu eta ingurueta daramazte lantegi eta fabrikak, langileak ere urrun bizi daitezen, burgesekin ez dira nahastuko aurrerantzean, diferentziak gehiago nabarmenduko dira.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0087 1580.eko gurutzea gordetzen du eta bere horniketan gertaerari buruzko Soler Blaskoren zenbait pintura nabarmentzen dira.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 (...); ongi nabarmentzen ez dan abere baten burua; eta horrelako beste batzuk.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Textu honetan eguzki-ezaren, argi-ezaren samindura negubera nabarmendu nahi da.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0043 Bere anbizioak ez ziren militar zereginetara mugatzen eta konstante hau beranduago, Egiptoko kanpainan, nabarmenduko da.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0023 Euskal gizarte era: Komertzioaren indartzea, harma-olak, inportazio-esportazio, etabar, Gaztelako feudal eraren guztiz ezberdina zela nabarmentzekoa da.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0157 Protagonismoa indartze honetan nabarmentzea merezi duen gauza oso garrantzitsu bat dago: Arazoaren kontzientzia hartu eta GUK GEUK konpondu ahal izateko medio guztiak ipintzea baino metodo egokiagorik ez dagoela.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0126 Literaturako gaucho zaletasunaren joera moduek, mende hontako lehen hamarka urteetarainoko Argentinaren bilakaeraren errealitate gune desberdinak nabarmentzen dizkigute.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Faktore hauen artean klimarena nabarmentzen da (hezetasuna, tenperatura, haizeak...).

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Bigarren talde horretako leinuburuak eta jauntxoak iadanik nabarmentzen hasiak izango ziren, bi mende geroago lehertuko ziren liskar eta istiluen hazia ereinaz.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Baserrietako populakuntzaren bilakaera posible batez A. Lizarraldek burutu zuen lan bat nabarmentzen da.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0161 Leihoan zintzilik ikusten diren liliak edo begietan nabarmentzen den malkoen orlegia izanen dira apunte lasai horiek.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Presio osmotiko kontzeptua exenplu bidez esplikatu, disolbaturiko partikula-kopuruak jokatzen duen papera nabarmenduz (Ir).

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0065 Oxidazioa airean dauden harriak estaltzen dituen azaleko geruza gorri-horixkak nabarmentzen du.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Erdarazko prentsak, euskarak lekurik ez Aurreko urteetako usadio berean mantendu dira erdal komunikabide idatziak euskarari dagokiola: astekarietan leku txikitxikia baino ez, zabalkunde haundieneko egunkarietan fitsik ere ez (el Correo Español El Diario Vasco Sud Ouest), eta bakarrik pentsamolde abertzaledun egunkarietan (Egin eta Deia) nabarmentzen da apur bat gehiago presentzia hori, halere aurrerabiderik erakutsi gabe.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Baltzuan jarri, kontzeptuak nabarmenduz eta exenpluak jarriz (IR-IK).

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Euskal literaturan erromantzeen presentzia gehiago nabarmentzen ez den arte ikerkuntzan eta kreakuntzan nabarmendu ere, hankamotz edo besamotz dateke gure hitzezko artegintza, bai herri mailan, bai literatura idatziaren mailan.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Euskal Herritik hurbileko lurraldeetan ematen den Acheul-aldiko errotzeaz eta testuinguru honetan argitzen dira egokiro gure datu urriak Landas-etan eta Girondan ezagutzen diren aztarnategiak nabarmendu behar dira: Goi Acheul-aldiko aipamen zehatzekoa.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Honela euskararen enigma nabarmendu egiten da, ezein familia ezagunetan lekutzeko posibilitatea laburtu egin baita.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Merkatalgoaren hazkundearekin gizatalde desberdinak harremanetan jarri zirenean, unitate berezi hauen desegokitasuna nabarmendu zen.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Mitxelena biek nabarmendu digute Orixeren eta Unamunoren antza beren Jainko-zaletasun arras diferenteetan.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Hala ere, azken hiru ikasturteetako 8. mailako porrotaren datuak alderatuz, tasa honen jaitsiera nabarmentzen da, 3 puntu baino haundiagokoa, hain zuzen: 83/84eko %31,11tik 85/86ko %28ra pasaz.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Curriculum-eko arlo desberdinetako porrotarekin jarraituz, nabarmendu beharreko beste alderdia, zera da: batetik, arlo bat edo bi eta, bestetik, 3 edo gehiago gainditu gabe uzten dituzten ikasleen portzentaia.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Azalduriko datu estatistikoekin, eskola-porrotari lotutako problemaren garrantzizko hedadura nabarmendu nahi izan da soilik.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Ezaugarri hauek, UEUren jatorriaren Kultur Asteekiko lotura estua are gehiago nabarmentzen zuten.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Diferentziak maila konstituzional formalean baino errealitate sozio-ekonomikoarekin zerikusia duten elementuei dagokienean nabarmenduko da: Estatuaren eskuhartzea ekonomian, klase sozial desberdinak sistema batetan eta bestean, garapen ekonomiko guztiz diferentea...; guzti honek, noski dinamika politiko bereziak sortaraziko ditu eta konstituzio material deitu dugun horretan sistema bien arteko aldeak inportanteak izango dira oraindik.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Hirugarren Munduko nazioetako errealitate sozio-ekonomiko bereziek sistema politiko-konstituzional propioak sortuko dituzte (sortuak dira dagoeneko baina oso guti estudiatu dira kapitalismoa / sozialismoa tentsioak ezkutatu egin dituelako), eredu demokratiko-liberalarekiko (ez dezagun ahantz berau Estatu aberatsetan, Lehen Munduan, dagoela indarrean) diferentziak zeharo nabarmenduko direlarik.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Izan ere, teoria berriaren eskuliburuan, Chomskyren (1981) Lectures on Government and Binding, italiera eta ingelesaren arteko alderaketatik nabarmendu ziren parametroak dira nagusi: pro-drop parametroa batez ere, azpikotasun teoriaren (bounding theory) parametroak ahaztu gabe.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Komentuan, beste guztien artean, Joan nabarmentzen zen otoitz eta penitentzia egiten.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0018 Luis Villasante dugu lehia honetan gehien nabarmendu denetariko bat.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Bistan da, Unibertsitate eskea gurean nabarmendu zenez gero (eta ni jaio orduko entzuten zen oihu hori), ez gabiltzala guztiok gauza bat-beraren bila: are gehiago, bat-bederak ere ez duela beti gauza berbera eskatzen.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Hauen artean, 1891-94 urteen artean Juan Jose Munitak egindakoa nabarmentzen dugu.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0010 Iparraldeko euskalkien eta idazleen ezagupidea ere nabarmentzen zaio garbi asko.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Testuen bisualizazioa (ikus 7. eranskina): Testua berridazten da, errakuntzak nabarmenduz.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Baliabide hau errakuntz hauek nabarmentzeko erabili dugu batipat: etaren errepikapena testuan zehar / pertsona edo gaiaren izena testuan zehar gehiegi errepikatu duela nabarmentzeko.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Frantses armadaren kontra nabarmendu ziren Independentzi gerratearen ondoren hasiko dira Diputazioetan boterea eskuratzen, are gehiago Hirurtekoan, Fernando VII.ak mesedeturik, oligarkiak azaldutako apaltasuna ikusita.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0060 Hauetan, disoluzioan aurkitzen diren substantzia desberdinak zurgatzeko gaitasuna nabarmentzen da batez ere.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Hanketan polen-pilota horiak nabarmentzen dira eta atakan barna dagoen sartu-irteera handia da.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Gipuzkoako hilobi-lauden artean, ganboarren bandoko Gabiria familiarena nabarmentzen da, gurutze latindar ainguratuarekin eta, motibo geometriko ezberdinekin dekoratua superfizie osoan.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Nekazaritza, zituari emana da bereiziki, garia eta garagarraren laborea nabarmenduz.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Arga ibaiaren eskuin ertzean kokatua dago eta bere lurzatirik haundiena Perdon mendizerraren iparmendebaldeko hegalez dago konstituitua, Iruñeko Arroaren hondoa eratzen duten tuparri gris-urdinkaren gainetik nabarmentzen diren irlatxo menditsuetako bat delarik.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Obra alabastroz egina dago eta bertan eskultura singularki nabarmentzen da, bai erregeena, aurpegi oso errealista eta apaingarri dotoreekin, nola ploranteena, hauetariko anitzek, karakterizazio zehatzez pertsonaia garaikideak erretratatzen dituztelarik.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Aspaldiko kontua izan da AEK erakunde - AEK koordinakunde eztabaida zahar bezain zakar hau, azken Mintegian nabarmendu zen argiro kontraesanak ia konpartezinak zirela.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0075 Iduri luke mende batean, eskas, ahulezia nabarmentzen asia zela.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Agerian lau lekuko daude, 0,60 m.ko altuerako bat nabarmentzen delarik.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Agerian 8 lekuko daude, 0,25 m.ko altuerako 1 nabarmentzen delarik.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Agerian 35 lekuko ditu, 0,90 eta 0,20 m. tarteko altuerako 17 nabarmentzen direlarik.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 36 lekuko ditu agerian, 1,20 eta 0,20 m. tarteko altuerako 16 nabarmentzen direlarik.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Agerian 4 lekuko ditu, 0`20 m. altuerako bi nabarmentzen direlarik.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Agerian 7 lekuko ditu, HEko arkuko 3, 0,60 eta 0,15 m. tarteko altuerakoak, nabarmentzen direlarik.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Errege-etxeko bizitzan trebetsu, ez zuen ezer nabarmendu beneziarren kasket-buruntza bere jaunaren etxean ikusi zuenean.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Horrelako arazoak, komunikazioan nabarmendu egiten badira ere, ez dira linguistiko hutsak eta ezin daitezke termino eztabaidagarrien definizioak erabakiz bakarrik ebatzi.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0183 Lur jotzea eta konfiantza Gure herrian indar bereziz nabarmentzen da, gizon-emakumeen historian beti umatzen den esperientzia.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Vicente Mutinez-en Cartujo zezena (abuztuaren 22an jokatua) hamazazpi pikaldi jasan eta bost zaldi hil zituelako nabarmendu zen.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Europako zenbait gobernuren dominak ere jaso omen zituen zaldiketan nabarmendu zelako.

156. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Bere gisako buru goreagatik errez nabarmentzen da.

157. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Berealaxe nabarmendu zan, ordea, zorroztasunaren eztena.

158. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0083 Idazle bezela, asko nabarmendua.

159. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Aizearen garbiak bertaratzen zituan begientzat katalejoaren antzera muño ta mendi, zakon ta gallur, baso ta zelaidiak, nabarmendurik batzuek besteengandik eta bereziturik beroien muga lerroak.

160. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Baiña, ori bai, Lekuonak billatzaille-lana aurrera eramango du, baiña aztertzaille -lanetan nabarmenduko da geiago, Biltzailleen lanari gaillurra jarriko dio, gure erri-literaturaren barrunbeetan sartuaz.

161. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Txaalentzako esneautsez egindako tratamendua ikusita gaude; ez zuen gaitza zearo sendatu, baiña landarea berriro azi egin zan eta gaitzaren ondorio txarrik ez zan nabarmendu.

162. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Prantzesak aldegin bazuten ere, gero eta naaspilla gogorragoak, guda-antza geiago ari zan nabarmentzen Espaiñi aldean.

163. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Aldi artatik, gure eliza-nagusiaren eraikitza itzalgarrian, egutera aldeko eliz-orma nabarmentzen da.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Egutera aldeko eliz-orma onetan, berdinki nabarmentzen dira, pizkunde-giroko ate nagusia, ate-buruan, Zerukunde`ko Andre Maria`ren taillu-irudia dualarik; eta, eliz-atariko arkudia.

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0231 Gizaldi berean, aldi bat geroztik, margolari azkoitiarren artean, leku on bana berenganatuz, Alberdi aita-semeak nabarmentzen dira (38) Azkoitiar bi margolari oen berriak, aoz-ao, Uria`tar Juan Iñazio`rengandik jaso nituan.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Frantses gerra-gizonek 1521 eta 1523-an Ondarribia eraso zutenean Errenteriko Matxin biziki nabarmendu zen, bai hiri hori defendatzen eta bai Iger-eko gazteluari laguntza ematen.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Auek onela, jende arruntaren gaiñetik arra-bat nabarmentzen dan gizaseme tantai bat ateratzen da ostatutik.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Nork-bere almenak aalik-eta gutxien nabarmendurik irabazi bear du jokua arrijasotzailleak ere.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Arruizdar jokolari argia alegintzen, ala ere, bere egiazko almenak ez nabarmentzen.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 1938 urtean bi gertakizun garrantzitsu nabarmentzen dira nere osabaren bizitzan Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore Francian berpiztu zuela, Franciako museoen laguntzakin eta Copenhague-ko Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas-en laguntzakin: biltzarre ortan izlari bezela sartu zan.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Urte batzuk geroago Beltzuntze bizkondea, bere izeneko gudari talde batekin, Hannover (1763) deritzan burrukaldietan osoz nabarmendu zitzaigun, Hastenbeck, Sonderhausen, Bergen, Corbach eta Rhinberg`eko erasoetan batez ere: gudaririk geienak euskaldunak zituen.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Frantzitar QUATRE-FAGES DE BREAU jauna izan zan, arlo ontan geientsuenik nabarmendua (1810-1892).

173. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Aien oiñak egite guztiei duintasuna gutxitu oi dien lasterketa utzi zutenean, nire gogoa, bere len-begiztaldian murgildua egoana, jakin-gura bizitan barriro bizkorturik, begiak itzuli nituen itxasotik zerurantza geiago nabarmentzen dan muiñora.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Programaren garapen teknika, bide kritikoak eta burutzapen erraztasunak nabarmentzea, bai eta obren kontrol eskalonatuarentzako epe partzial adierazgarrienak konkretatzea ere ahalbide ditzan modukoa izango da.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Mezu sibilinoa berau, eta honelako esanahia duena: alternatiba legalen (Barandiaran, Barbera) diskurtsu ofiziala, berbera funtsean, kolokan jar ez dadin, eta bi aukera ezberdin gisa (ez izan arren) ager daitezen, zirikatzailea ezabatu beharra dago: berorren egote soilaz beste bien mezuen hutsaltasuna eta identitate berdina agerian ipintzen bait da, guzti-guztien eritziz nabarmendu izan denez, Beloki eta lagunen eritziz ezik.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Jendetza neurtzeko erabili dugu datu zehatzena sarreretako kontrola izan da eta gure lehen kalkuloen arabera, 60.000 pertsona etorri dela esan dezakegu, iaz baino dezentez gehiago, seinalatu zuten Seaskakoek eta ez zegoen bazterretara begiratu besterik, iazko edizioan hutsuneak nabarmentzen ziren lekuetan, hiru area nagusietan, aurten jendea bete-betean baitzen.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gazterik ez da nabarmentzen, zorigaitzez, eta ontatik txapeldun jarraitzeko arrixkua.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta hau da, hain zuzen, Legearen izakera, gero unean-unean eta demokrazia-bidez egindako aukeretatik abiatuz Legeak berak haietara joarazten duen horretzazko egitamu, egitarau eta egiteratze-manuen bidez osatu beharko den esparru nagusi izate hori nabarmentzen deneko tokia.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Eta gezur ta txorakeriaz nabarmentzea ez du gizalegeak agintzan.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bakoitzaren jatorria, biziera, lanbidea, ingurua eta abar nabarmentzen dira bakoitzaren bertsoetan.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Arlo honetan, euskara eta hiritarren segurtasunaren arteko erlazio zertan den aztertu duen txostena aurkeztu zen, euskal gizartearen hizkuntz-eskakizunei erantzun ahal izateko polizia elebiduna izatea zein premiazko den nabarmenduz.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Eta egunero euskal entzule edo irakurleari esparru honetatik iristen zaion hizkuntz eredua gaingiroki bederen aztertzeari ekin diona, berehala ohartu da zer eratako akats, zalantza eta ahuleziak nabarmentzen diren bertan.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ez zuen lotsarik izan neska gazteak telebistan agertzeko eta ongi baliatu zen parada honetaz, tribunaleen mantsokeria salatu eta bortxapenak zigortzeko legeren ahultasuna nabarmentzeko.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Era horretan, gidaririk gabe ere zortzi indartsuek lortu zutena lortzea benetan nabarmendu beharrekoa da.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Bestalde, beste alorretan bezalaxe, hemen ere matxismoa edo delako hori nabarmentzen da, ia guztiak gizasemeak baitira.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herri hau, Uharte Arakil alegia, Nafarroako mailan mota honetako txapelketei eman dion laguntza eta bultzadagatik bereziki nabarmendu da.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0001 Beren programan Europako Ekonomi Elkarteak inponitu nahi dituen berregituraketa eta pribatizazioen aurka herri mugimenduaren sendotzearen ahalegina nabarmentzen da.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0002 Hasieran kasik nabarmentzen ez diren azpikeria ttikiak egiten ditu birusak, berau detektatzea ia ezinezkoa delarik.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Kepa Bereziartuaren ustetan erabaki honen isladapen praktikoak nabarmentzen ari dira.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Bigarren irakurle-mota, Euskal Herriko vasco ez-euskalduna izan behar luke, herri honen muina non eta zertan dagoen argi eta garbi jakin dezan eta xalokeriak, kontsumokeriak nahiz bizi ez dituen sentimendu arrazakoiak (kanpora irtetzean eta...) nabarmentzeari uko egin eta benetako sustraiei behingoz hel diezaien liburua irakurri egin behar luke.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Eta besteak beste, emenditxek ikus aal izango dugu, ederki askorik, zeintzuk diran Euskaltzaindiaz arreta galtzen geienbat nabarmendu diranak.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0002 Elburu bera lortzeko estrategi edo bide diferenteak eraman bear dituzte itxuren diferentzi oiek geiago nabarmentzeko: arek, bere español bideari ekingo dio, eta onek abertzale forma eman bear dio bere klase borrokari, burgesi anti-euskaldunen kontra borrokatzeaz batera Euskalerria Madrid`en Erreboluzioa egitera bultzatu nai ba`du.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Oraindik denbora asko ez dala, irukote bat nabarmentzen zan eskatze kontu ontan: monja, praile eta ijitoak.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gaur ordea, irukote oiek aaztu gabe, paroan daudenak nabarmentzen ari dira, esku-luzatze gorabeeran.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Langileen bandera gorriak airean nabarmentzen ziren.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Beren lantokietan dagokien asignatura euskaraz irakasteko lagin ikasten dute eta batzu Euskal Herriko beste mirari bat euskara-irakasle ere bihurtzen dira, baina gero euskal mundu barruan gehiegi nabarmendu gabe.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Egia esan, badirudi beste zenbait alorretan bezala, artaldean jokatzeko aroa pasatzen ari dela eta ez dagoela atzera-joerez gehiegi hitzegiterik: jokabide pertsonalizatuak ari omen dira nabarmentzen, zenbaiten iritziz.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Etorkizun beltzaren susmoak? Gainerakoan, Gorbatxoven militar-garbiketa, tamilek hil dituzten 32 fraile budisten sarraskia, Aita Santuaren Poloniarako bidaia eta HIESaren aurka ikerketan ari diren zientzigizonek Washingtonen izandako bileraren oihartzun ilunskak nabarmentzen dira albisteen artean.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Trikuarriak nabarmentzen dau zer lekuetan bizi zan bertan eortzitako artzaiña.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Kazkazurik, hain zuzen, garai hartako (eta beste garai guztietako) jende gehienaren amets eta helburu diren osagarri eta doaiak ostikoz jotzen ditu: edertasuna, ezkontzaren bidez nabarmentzen den maitasuna, fama ona, aberastasuna, eta gaiñerako guztiak.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ireki beharra, ireki nahia eta aldi berean ezin irekia nabarmentzen da gure inguruan.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Gasteizko dultzaineroek jo zutenean nabarmendu zen jendearen espazio beharra, zeren musika, dantza egiteko aproposa zen.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 Gaztetan medikuntza eta historia naturala ikasi zituen eta harez gero anatomia eta geologiarako joera nabarmendu zitzaizkion.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 IDAZLANAK Orixeren idazlanetan zenbait berez nabarmentzen zaizkigu.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Eta au nai ta ez, nabarmendu bearra zan modu bereizian, gurea dan bezelako erakunde batean: geienbat gazteek osotua, beti zaillak izan diran eta gaur erabat arazo eginik agertzen zaizkigun gauza-baliotsuen aukeramena egin bear duten gazteek osotua dan erakunde batean.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Obeto iruditu zaio, ta eramantasunez ola erabaki du, au egitea: jarrai eta iraun bide ematen zaion artean, leenegi alde batera nabarmendu gabe; ta, esan degun bezela, bere egitekoaren eskakizun berriekin leiala izanaz.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0002 Beste bizikera eta bizibide bat euken, merkatu erriak ziran, eskulangintzan, salerosketan eta dirutan nabarmentzen ziran.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Nik halere, zera nabarmenduko nuke: idealaren eta errealitatearen arteko kontraesan hori; bait da, izan ere, herri honen gaitzik errotuena.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Baina, zorionez eta justiziz, Ormaetxearen irakaskuntzen onura nabarmendu zen berriz ere.

210. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Modu honetan, Goikolexean honako honeek nabarmendu ziran: Zarandonako Domingo (zortzi bider), Landaidako Martim (bost bider), Ugaldeko Cristobal (lau bider), Loroñoko Juan (lautan), Zarandonako Juan Antonio (lau bider), Ugaldeko Gabriel (hirutan).

211. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Zentzu horretan, inguruneak izan beharreko ezaugarriak nabarmendu behar dira: ahalik eta normalizatuena izan behar du inguruneak, gizarteko estimulu aberasgarriak eskaini behar ditu eta elkarreraginak ahalbidetu.

212. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Kide ziren estatuetan berrespen-prozesu larria izan ondoren, 1993ko azaroaren 1ean, EBI (Maastrichteko Ituna izenarekin ezagunagoa) indarrean jarri zenean, mugarri garrantzitsua ezarri zen erkidegoko historian: Europako Erkidegoko Ituneko 160 artikulu aldatu ziren (EEEk ekonomiari zegokion E galdu zuen eta Europako Erkidegoa, EE, izen berria hartu zuen) eta nabarmentzekoa da erakundeen sistema demokratizatu egin zela, elkarrekin erabakitzeko prozedura berria sartu baitzen, horrela.

213. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kanalean oinarrituta, komunikazioa ezarri, mantendu, erraztu ala etetea du helburu, eta baita komunikazioaren eraginkortasuna zihurtatzea ere. Formula estereotipatu, esaldi labur eta berriz esateen erabilera ugaria ditu ezaugarri. Agurretan topatzen dugu maiz (egun on, kusi arte), telefono elkarrizketetan kanalak irekia jarraitzen duela adierazteko (bai... bai: mm... mm; hara... hara), testuetan zerbait nabarmentzeko erabiltzen den letra mota desberdinetan etab. Haurrek jabetzen duten lehen funtzioa izaten da, haurrengan komunikatzeko joera lehenago agertzen baita informaziozko edukina duten mezuak ekoiztu eta ulertzekoa baino.

214. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Ideologia progresista iraultzailea zuen erbesteratutako intelektualez osatutako talde batek, gehienak alemaniarrak, Erbesteratuen Liga (1834) sortu zuen Parisen. Frantziako eta Belgikako antzeko beste elkarte batzuekin harremanetan jarri ziren eta guztiak elkartu eta Komunisten Liga sortu zuten; bertan ondorengoak nabarmendu ziren: Karl Marx eta Friedrich Engels. Ligak Alderdi Komunistaren Manifestua idazteko agindu zien bi hauei 1848ko iraultzaren hasieran. Manifestuaren azkeneko esaldia (Herrialde guztietako langileak, elkar zaitezte!) Ligaren eta langileen borrokaren nazioarteko izpirituaren lelo bihurtu zen.

215. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 Frankismoaren aurka Euskal Herrian indartu zen oposizioan hiru fronte nabarmendu ziren, hirurak elkarren osagarriak:

216. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Espainian, eskultura berria lantzen saiatu ziren lehenengo eskultoreen artean Pablo Gargallo (1881-1934) nabarmendu behar da, hainbat joera artistikotan parte hartu baitzuen. Bolumen imajinarioak lantzen saiatu zen eta horretarako soslai muxarratuak eta hutsuneetan sortutako itzalen plano handiak erabili zituen.

217. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00028 Adarzabal arrek ere marru edo orroe ozenak egiten dituzte emeak erakartzeko. Adarzabalek adaje handia dute. Araldian, adaje handiena duten arrak euren burua nabarmentzen aritzen dira beste arrak beldurtzeko. Horren ondorioz, arrik ahulenak ez dira borrokatzen eta soilik arrik indartsuenak borrokatzen dira emeak lortzeko.

218. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Pinturak oro har freskoak ziren eta, hauek babesteko, koloreen bizitasuna nabarmentzen zuen argizarizko geruza fin bat erabiltzen zuten. Ondorengoak dira lau estilo ponpeiarren ezaugarriak:

219. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Artista aipagarrien artean K. MALEVITX (1878-1935) eta EL LISSITZKY (1890-1956) nabarmendu ziren, kasuak kasu.

220. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Europan, J.C. FOREST eta honek egindako Barbarella, G. CREPAX eta bere Valentina, H. PRATT eta bere Maltako Motza eta beste hainbat egile nabarmendu dira, adibidez, G. PEELAERT, M. MANARA, R. CORBEN, MOEBIUS eta S. LEE.

221. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 90eko hamarkadan komiki japoniarrak izan du arrakasta handia Manga izeneko liburuekin; KATSUHIRO OTOMOren estilo gogorra eta honek sortutako Akira pertsonaia nabarmendu dira.

222. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Gaur egungo komiki espainolak arestian aipaturiko hiru estilo horietara eboluzionatu du. Joera fantastiko eta abangoardistari dagokionean, Rambla aldizkaria nabarmendu zen eta, komiki subertsibo iparramerikarraren bide berean, El Vibora.

223. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Grezian. - Gazte greziarren heziketa oratoriaren arte zailean nabarmentzeko bideratzen zen, horixe baitzen bizitza publikoan postu hoberenak lortzeko biderik eraginkorrena.

224. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 - Hizlari famatuenen artean Marko Tulio Zizeron (K.a. I. mendea) nabarmentzen da.

225. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Jesusen jainkozko izaera nabarmentzen da.

226. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Irudia gizatiarrago bihurtzen da, errealista izan nahi gabe. Jesus heriotzaren gainean garaile nabarmentzen da.

227. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Lauaxetaren sasoian galtzaile atera zen postura nabarmentzen da, berriz ere beste herrietako literaturari arreta gehiago jartzen zaio.

228. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Albiste honetan lehen bi ardatzak erraz nabarmentzekoak dira.

229. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Argi dezagun: antzezteko direnak dramatikan kokatzen dira; epikan edo narratiban gertaeren kontaketa direnak; lirikan sentimenduzko joera nabarmentzen dutenak.

230. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Estatikotasuna nabarmentzen da deskribapenean.

231. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Beharbada arlo honetan, norberaren dimentsioaren garrantzia, jatorrizkotasuna, sormena, eta abarrengatik nabarmentzen den arlo bat izanik, zailtasun handiagoak egongo dira irizpide onargarriak eta objetibotasunezkoak ezartzeko garaian.

232. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Kanpotik gutxi nabarmentzen zaizkie

233. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 Errezetei izen erakargarria jartzen saiatu gara gu ere, horretarako plateraren ezaugarri bat nabarmenduko dugu.

234. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0051 Menu Nagusian, aukera bat besteak baino nabariago dagoela ikusten da eta kurtsoreak erabilita nabarmendutako aukeraz aldatu egiten da; [Intro] tekla sakatzen denean, momentu horretan nabarmenduta dagoen aukera hartzen du ordenadoreak agindu gisa, eta aukera horri dagozkion ekintzak egingo ditu.

235. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 1.1. Kurtsoreak erabiliz nabarmendu behar den testuaren hasieran ipiniko gara.

236. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 [F5] ... Testua nabarmentzeko

237. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 Horrela adieraziko dugu testua nabarmentzeko interesatzen zaigun zatia zen den.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 Menu horretan egoten dira nabarmentzeko posibilitateak (beltxez ipini, azpimarratu, ...) eta nabarmentze-prozesuak desegitekoak (testua normal bihurtzeko).

239. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 Titulua nabarmendu eta azpimarratu nahi zuenez, menuan Negrita aukeratu eta [Intro] sakatu zuen, ondoren Azpimarratu eta [Intro].

240. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0062 Honela, titulua azpimarratuta eta nabarmenduta gelditu zen (...)

241. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Federiko Krutwig, Jon Mirande, Gabriel Aresti eta beste zenbait nabarmentzen dira.

242. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Auzo jendetsu batean bizi denak kaleko animazioa nabarmenduko luke, beharbada.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Alderdi zaharrean bizi denak berriz, etxe zaharrak, zahar-berrituak, pintadak, nonahi etzaten diren eskaleak... edo horrelako zerbait nabarmenduko luke.

244. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0261 Presta ezazu inkestatxo bat goiko jardueran aipatutako aldaketa edo ezaugarriak nabarmentzen diren ala ez ikusteko.

245. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0073 Xakeko zaldunaren mugimenduez baliatuz eta nabarmendu egin dugun silabatik abiaturik, osatu esaera zahar jator hau.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0143 Xakeko zaldunaren mugimenduez baliatuz eta nabarmendu egin dugun silabatik abiaturik, osatu esaera zahar jator hau.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201
- Leku bakoitzera noiz helduko eta handik noiz aterako zareten esanda dago?
- Bisitatuko dituzuen lekuak azalduta daude?
- Espazioa ondo adierazita dago?
- Leku bakoitzak duen interesgarriena azaldu duzue?
- Leku bakoitzean egingo duzuena argi dago?
- Egingo duzuena esaten duten aditzak geroaldian daude?
- Hitzen ordena ondo dago?
- Letra mota diferentea erabili duzue inportanteena nabarmentzeko?
- Ortografi hutsunerik ba al dago?

248. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Gisa horretako beste eremu batzuen gainetik, Euskal Herrian nabarmentzekoa da Urdaibai ibaiaren estuarioa, Biosferako Erreserba aldarrikatu baitzen 1984an.

249. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Oro har, hala ere, potentzial-langa indartzen denez, korronte eza nabarmentzen da, elikadurako alderantzizko tentsioaren balioak diodoak jasaten duen balio maximoa gainditu bitartean. Balio hau gaindituz gero, diodoa hondatu egingo da.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Konparazio bat eginez, base-emisore diodoaren polarizazioak, elektroiek zeharkatzen duten atea gehiago edo gutxiago zabaltzen duela esan genezake; atea ahalegin txiki batekin (baseko korronte ahula) irekitzea lortzen da, eta potentzial indartsuari eskerrak, kolektorerantz doan elektroi-kopuru handia nabarmentzen da.

251. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 EAJ eta Comunión Tradicionalista nabarmendu ziren bereziki prozesu hartan; indar haiek beren guztizko hegemonia politikoa saiatu ziren bermatzen eta, horretarako, demokraziatik kanpo zeuden bitarteko batzuk hauteskunde-molde tradizionala eta inmigranteak botorako eskubiderik gabe uztea esate baterako aplikatu nahi izan zituzten.

252. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Proiektu hartan nabarmendu beharreko lehen ezaugarria izan zen, hain zuzen ere, Konstituzioak aurreikusitako prozedura errespetatzen zuela: Batzordeek proiektua prestatu, udalek onartu, herriak botoen bidez berretsi eta, azkenik, Gorteek onartu.

253. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Baina nik ezin nuen jendeengan itxaropena nabarmendu, ezin nuen haur baten irrifarra ikusi, nik ez bainuen itxaropenik, ezta gazte baten irrifarrik ere.

254. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Han askoz ere aukera gehiago izango zituen nabarmendu gabe bizitzeko eta norbaitek data jakinean ezarria zion patuari aurre egiteko.(...)

255. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Hala ere inoiz ez ziguten esan ikastetxea non kokatzen zen eta Manuelek hura Europan zegoela nabarmentzen zuen.

256. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Eta ilargia, zilar eta gazta, beltzaren artean zuri nabarmendu zenean, bera izan zen zakuaren agurearen irteeraren lekuko bakar, bera eta kaioletan sarturiko hontza eta bestelako gautxoriak, zooko gaueko zaindariak batzuk lotan eta besteak loa uxatu nahian aldizkari pornoak ikusmiratzen ari bait ziren, ingurukoaz ohartzeko lanpetuegi.

257. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0007 Zuzenak izateko, esan dezagun ez zela klaseko azkena, baina nabarmendu ere ez zen ezertan nabarmentzen.

258. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00174 Ama maitea zotinka nago
dardarka daukat gorputza
erabat neri sartu didazu
kopetaraino zalantza
nabarmentzen dut bular ondoan
taupadaka den bihotza
ez dut esango ezetza
ez eta ere baietza
aztertuko dut arazoa eta
egingo dizut aitortza
agian hemen pasatuko dut
hurrengo urteko maiatza.

259. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00020 Kaleko lortu ezinetan bildutako
kirats garaileak gelan utzi ditu,
kezkatzeko berri bat,
deus gutxirako guztia,
maizegi nabarmentzen ari zaion nekeaz.

260. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 laugarren semea, azkenik, Jainkoaren eta Eliza Ama Santaren zerbitzari fina bera ere, oso nabarmendu zen 1566 urte inguru haietan, (...)

261. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00017 Zatoz hona, mutil ederrori: hara, ninfek liliak dakartzate zuretzat otarre beteka; naiade zuriak bioleta zurpailak eta lo-belar garaiak biltzen ditu, lilipa eta usain oneko miluaren lorea zuretzat gehitzen ditu; orduan, izpiliku eta beste belar gozo batzuekin ehunez, aingeru-lore oriaz nabarmentzen ditu basaran biguinak.

262. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 - Tira, etzan zaitez erabat biluztua, gorputz perfektu hartan tatuaje labainkor bat nabarmentzen zen, suge txiki bat bizkarrean behera.

263. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 - Egun on, Zuazo. Zer berri? ahotsaren tono lokartuaz itaunaren arrunta nabarmendu guran.

264. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00082 Ez da kristal artetik kilika geratzen naizen lehenengo aldia, ikusten nago nola mugitzen duen gorputza erritmoari jarraituz, nola nabarmentzen zaizkion giharreak ahaleginarekin, nola dizdiz egiten dion larruak izerdiarekin...

265. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00102 Telefono atzean hasperenak goraka zihoazen, eta ahotsak ez zuen ezer esaten, nik ez nuen haren kontakizunen beharrik: hots, arnasestu eta hasperenetatik irudikatzen nuen zakila gogor-gogorra zuela, bere zainak lehertzeko moduan nabarmenduko zirela, bere mutur distiratsua adurra dariola zegoela, korritzeko zorian, erremediorik gabe...

266. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0141 Ordu arte ez bezala nabarmendu zitzaion txuleatzaile planta ikuskatzaileari:

267. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0056 KONKISTATZAILEAREN IHARDUERA BASATI ETA ZAKARRA BEREHALA NABARMENDU ZEN...

268. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0074 Eta zergatiak asko izan badaitezke ere, nire ezjakintasuna nabarmenduko nuke nik, apalki, oroz gain.

269. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Inoiz ez omen da gehiago bere izaeratik urruntzen, Napolin idatzi artikuluetako batean hala dio, xarma koloristiko bidez eragikor izan nahi duenean baino; eta nolanahi ere koloreak ahalik gutxiena nabarmentzea omen da beti hoberena, oin-oharrak gaineratzen duenez.

270. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0017 Hiru botoi besterik ez zitzaizkion geratzen eta bere tripaundiko txitxa nabarmentzen zitzaion eta jantziaren azpitik dardarkatzen

271. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Aretoko argi itsukorraren pean, musikariek beren tresnak zuhurki afinatzen zituzten bitartean, zehazki nabarmentzen ziren siluetak, lerrokada batetik bestera pasatzen ziren, xarmaz makurtzen.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 Egungo gizartean bi joera nabarmentzen dira, eta kontrajarriak, itxura batean. Alde batetik, gero eta indartsuagoa da nazioarteko harmonizazioa lortu beharra, ekonomian, politikan eta kultura eta gizarte gaietan etenik gabe sortzen ari diren loturak eta elkarren arteko trukaketak eraginda; eta bestetik, aniztasuna onartu beharra, eta, ondorioz, norbanakoen izaeraren berrespena, giza bizitzako arlo guztietan agertzen ari den moduan.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 Xedeen artean, ondorengo hauek nabarmenduko ditugu:

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Nerbio ziatikoan kitzikapen elektrikoa ezarriz gero, orno-muinaren elektronegatibotasun mailan zenbait aldaketa nabarmentzen dira denboran zehar. Ezaguna denez, nerbio ziatikoa lodiera eta egitura ezberdineko zenbait zuntz motek osatzen dute, alegia A eta C izena daukaten zuntzek. A zuntzak mielinaz estalirik daude eta kinada sinaptikoa abiada handiz eramateko gai dira. Badago egon ere azpisailkapen bat talde honen baitan, bideraturiko kinada sinaptikoen abiaduraren arabera egin izan dena.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Espainiako Euskal Herriko literatura foruzalea landu zutenak, hau da, euskal tradizioaren baina ez historiaren sortzaileak, aipatu aurretik, bi Karlistaden arteko aldi honetan (1840-1870) ezinbestekoa dugu Agustin Chaho nabarmentzea, tradizio horren aitzindari eta abiarazlea, Iparraldeko euskalduna, hain zuzen ere, baina Euskal Herriaz ikuspegi orokorra duena eta Hegoaldeko arazo politikoetan sartzen dena.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Horren ostean hasitako tiroketak hiru ordu iraun zuen gutxi gorabehera. Eguerdiko ordu biak aldera txartoen zeudenei erretiratzeko agindu zien Chek, berak gainontzeko lagunekin ranger-ei aurre egiten zien bitartean. Dozena bat inguru gerrillari ziren ehun ranger-en kontra. Ez da zaila zer gertatu zen asmatzea. Guri dagokigunean, tiroketan Che zauritu egin zutela nabarmendu behar. Hortik aurrera bere atxiloketaren inguruko bertsio ilun eta lausoak datoz.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00011 Piarres hartu du protagonistatzat eta beronengan euskalduntasun eredugarriaren ezaugarri eta balio guztiak ezin gehiagoz nabarmendu ditu. Piarres eredu hutsa da, berez onak diren inguruko euskaldun guztien artetik ere nabarmendu egiten dena: akatsik gabea da. Barbieren euskalduntasun ideia Piarresengan islatzen da. Piarresengan eta honen ingurukoengan.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Aita Probintzial Felipe Gomezen bisita izan zuten eta, bera gehiegi ez ibili eta nabarmentzearren, besteak ibilarazi zituen eta bilarazi, hala nola reunión de varios en Zumárraga. Donostiara ere joan nahiko zukeen, baina ez zen ausartu; iruditu zitzaion Loiolara joaten errazago zela eta hala egin zuen a la casa grande (Loiola izendatzeko modua).

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00128 Gil Vicenteren antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna (portuguesa eta gaztelera) maiz ikus liteke. Egile honen antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna gizarte maila nabarmentzeko izaten zen, adibidez, zenbait pertsonaia portuguesez mintzatzen baziren, artzainak eta laborariak gazteleraz mintzatuko ziren eta denok dakigu antzerkian pertsonaia hauek ezjakintasunaren adierazgarri zirela.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Esandakoaren erakusle modura hona hemen adibide bat. Beste egunkarietan Fernando Barrio ETAm-eko ustezko kidea bezala agertu zuten. Aldiz, Abc egunkariak zera nabarmendu zuen, hildakoa ETA militarreko kide liberatua zela.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilboko hirigintzaren bi alderdi hauek, Bakearen Portua eta Plaza Berria hain zuzen, Hiriaren hiri-garapenaren kualitaterik altuenak nabarmentzen dituzten mugarriak ditugu; bi hauek 800.ekoen lehen erdialdean eman ziren, eta nolabait txanpon beraren aurkia eta ifrentzua ematen dizkigute zeren eta batek Bilbo urbanoaren itsasadarreranzko irekitzea aipatzen duelarik besteak eraikitako irla baten baitako barne-plaza baten sistematizazioa baitakarkigu, espainiar plaza nagusiak ezaugarritzat zuen hiri-okupaziorako moldearen bidetik eraikin publiko berriek beharrezkoak zituzten orubeak sortzeko modutzat.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Hiria ibaiaz bestaldetik hartuz, Gizakundearen Komentu eta plazatxotik hain zuzen, oso komenigarria da garrantzitsua izaki gaur egun erabat utzia dagoen Cañosen ibiltokia azpimarratzea. Hirirako urak ekartzeko sistema berria nabarmentzeko eraiki zuten hiritarren gozamenerako hiri-egitura bikain hau, errealitate indartsu eta bizitasunez beteriko baten hiri-aurrerapenaren adierazle gisa aurkeztua izan zen.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Garrantzitsua da, nabarmentzea eta aipatzea, gasteiztar eskema urbanistiko honen aberastasuna, non zenbait eraikuntza gorputz, lurraldean sortzen ari den arkitekturaren elementuak bezala erlazionatzen diren, eta berauen ikuspegi eta urrutikako behapenak eite unitarioa dakarkiguten.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00014 Beraz, iharduera protoindustrialen aztarnak azterlan honetatik at gelditu dira; horien artean Legazpin burdinolak nabarmentzen dira, bertan iharduera garrantzitsua izan baitzuten eta, gaur egun, oraindik ere beraien aztarna ugari ikus daiteke.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 Aurrez aipatu dugunez, enpresak ez zituen ahaztu gizarte-izaerako eraikinak ere. 1937an Santa Kruz Egoitza eraiki zuen. Gerora, 40ko hamarkadan Buen Pastor mutilentzako ikastetxea, gaurko Haztegi Ikastola, eraiki zuen. Estilo desberdinen nahasketa nagusitzen da bertan eta izaera eklektiko honetan bere kaperako portada neorromanikoa nabarmentzen da.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00050 Hala ere, hitz honek nabarmendu nahi lukeena ez da barne-hutsa, esanahi guztiz baikor eta positibo bat duen zerbait baizik. Baikortasun horren bizipena, halere, sentimen-mailakoa da.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Hezkuntza eremuan irakasleei buruz egindako balorazioan, motibazio eta bitartekorik ez egotea nabarmentzen da, salbuespenak salbuespen, Ingurugiro Heziketari loturiko jarduerak egiteari dagokionez.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 - C Taldea. Kudeaketa eta Administrazioa: Lurralde Ekintzako Egitamuen ezarketa, jarraipena eta ebaluazioa; Hirigintza planeamenduen integrazioa, Biosfera Erreserbaren kudeaketan; Gizarte dinamizazioa (ingurugiro hezkuntza nabarmenduko da); Ingurugiroari buruzko gizarte gatazken konponketa.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Azitraia berez mendi hegietan eta eskualde idor eta harritsuetan sortzen da, gehienetan eguraldi epeletan. Oso belar aromatikoa da, udan eta udazkenean loratzen dena. Bere loreak eta hostoak erabiltzen dira, itzaleko tokietan, aire zabalean, lehortuta. Bere bereiztasun askoren artean sabel laxoaren kontrako eraginkortasuna nabarmentzen da, oso astringentea delako.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00120 ZANGOZAko dantzariek, Rocamador taldekoek, haien eskualdeko folklore ikusgarria opatu ziguten, Jota Vieja tradizionala eta El Cantarico deituriko dantza-moldaketa nabarmendu zirelarik.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 a) Nekazaritzako lurzorua izaera horrekin iraunaraztera eta lurzoru horrek dituen ekoizpen helburuei eustera bideratuta dauden arauak. Horien artean, Lurzoruaren Eraentza eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen 9.etik 12.era arteko artikuluak nabarmendu behar ditugu.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 Zortasunak ezin dira eurak bakarrik hipotekatu; eskubide errealak izan arren, zortasunak ezin dira lur nagusitik edo zortasunpeko lurretik bereiztu (KZren 534. art.). Hori dela eta, HLren 108.1. art.ak dioenaren harira, lur nagusiarekin batera hipotekatu behar dira. Nabarmentzekoa da manu horrek aipatzen dituen zortasunen artean ez daudela zortasun pertsonalak; horiek hipotekatzeko modukoak dira, HLren 107.5. art.aren arabera.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00275 Esperantzari leiho bat irekitzen dio, bai, izenburuan bertan zera nabarmentzen duenean: Hezkuntza-sistemaren euskal dimentsioa (nortasuna), legegintzaldi honen erronka.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Elkarrizketatuak euskal literaturan nabarmendu diren erlijiosoak izan ziren.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00173 Felipe Arrese-Beitiaren olerkigintzan aurreneko begiratuan nabarmentzen zaigun bereizketa orainaren eta lehenaren artekoa da.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Bi alderdiek kontratu bat sinatu zuten eta handik auzi honekin zerikusia duten honako estipulazio hauek komeni da nabarmentzea:

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Horren guztiaren ondorioz lanek ezaugarri hauek zituzten:
a. Xehetasunak alde batera utzi eta hazpegiak nabarmentzen zituen errealismo sintetikorako joera.
b. Konposizioaren deszentratzea, irudiak koadroaren ertzetara eramanez.
c. Konposizioetako atmosfera eza. Hori lortzeko difuminatuaren efektuak baztertu eta irudikatutakoaren koloreak faltsutu egiten zituen.
d. Konposizioaren atzealdean erlieberik eza.

298. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00057 Batzorde honek gauzatutako lanaren eragina 1908an Elgoibarko Batzarrean nabarmenduko da.

299. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Egunero milaka umek, Euskal Herrian, kilometro batzuk egin behar zituzten eskoletara iritsi ahal izateko, honek ekartzen zuen asistentzi falta nabarmenduz.

300. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00068 Landetak azaldutakoa aztertu ondoren, eta erabat ados zeudela baieztatuz, Eleizaldek gai honetan oinarrizko bi puntu nabarmenduko ditu:

301. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Irtenbide asko dituen egoera baten aurrean jartzen badugu subjektua, berehala nabarmenduko da erreflexiboa ala inpultsiboa den.

302. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Astekariak, gai orokorretan eta emakumeei zuzendutako gaietan gailentzen dira. Gai orokorreko astekari guztien artean, bi gehigarrik guztien %68 egiten dute. Hilabetekariak emakumeei eta zientziei buruzko gaietan nabarmentzen dira.

303. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 5. Prentsa idatziaren zabalkunde eta audientzia datuekin irakurzaletasuna ondorioztatuz esan dezakegu gipuzkoarren eta nafartarren irakurzaletasuna nabarmentzen dela egunkariei buruz.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00014 Harrezkero, Gasteizek Erkidegoko erakunde politiko garrantzitsuenen egoitzak jaso ditu; besteak beste, Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Ajuria Enea eta Lehendakariaren bizilekua nabarmenduko ditugu.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00014 Gasteizen egungo garapena, jardueren aniztasunean ez ezik, jendearen joan-etorrian ere nabarmentzen da.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 Esku artean duzun lan honek orain arte euskal hiztegigintzak bete gabe zuen hutsuneetako bat nabarmentzen du.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00020 Artikulu berean, enda bat mugatzeko hizkuntzak duen axola handia nabarmentzen du, arrazarena baino gorago jarriz honen garrantzia izaera ezartzerakoan eta ikur moduan, alderdiaren dotrinan arraza kontserbatzeak eta sendotzeak aurreragoko tokia zuenean:

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 Frantses erromanikoan Orcivalgo eta Beaulieu-koak nabarmentzen dira; espainiar erromanikoan, Astorgakoa eta Toledoko biak (Altxorrekoa eta Sagrariokoa).

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00174 Kritikak edo une kritikoaren baiztapena baino gehiago, irtenbidea iruditu zaigu nabarmendu beharrekoa, eta halaxe egin dugu gure titulu nagusietan, beste egunkarietan interesgunea beste nonbaitera joango zela sumatu arren.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Egoera berri honetan nabarmentzen dugun ondorengo aldaketa, mendean hartzen gaituzten bi Estatuek askatasunaren bidean oztopo gisa inposatutako egitura instituzional zatikatzaileen porrota da.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00079 Lehen hilabeteetan, gatazka lehertu ondoren, langabezia nabarmendu zen.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 Horregatik, emakumezko irudi asko aurkitu izan da sexu-ezaugarriak oso nabarmenduta dituztela.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00065 Nik ez dut orain aztertuko ea nobleen eta herri xehearen arteko herentziazko bereizketa hori egokia den ala ez gobernu batean, edo beharrezkoa den monarkian; ezta egia denentz nobleziak erdiko botere bat osatzen duela, bi muturren gehiegikeriak mugatzen dituena; edota, litekeenagoa, bere buruaren eta besteren esklabo den gizatalde bat osatzen duela, konfiantza eta itxaropen isuri guztia esparru txiki batean gordetzen duena, Arabiako basamortu hareatsu ikaragarrietan nabarmentzen diren islatxo alai eta oparo horien antzera

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00300 Ez da erraza alor honetako kexak kategorien arabera sailkatzea, ezta eraginik handiena eduki dutenak nabarmentzea ere, besteak beste kexa gutxi direlako, oro har, erakundearen jarduera kontuan hartuta eta, edukien aldetik, oso hetereogeneoak direlako.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 1803an Euskal Herriko Adiskideen Elkarteak jasotako dieta guztietan ogiaren edo taloaren garrantzi handia nabarmenduko da eta baserriko uztatik kanpoko produktuen eskasia ere bai: jaten zen haragia zezina zen, urdaia etxeko txerriarena etab.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Tributuen egiaztapenari begira, erregelamenduak Ikuskatzailetzaren protagonismoa nabarmentzen du, bai eta ikuskatze jarduerak betidanik izan duen ikerketa izaera ere.

317. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Bere ekintzak Hondarribia eta Irundik hasita zenbait hiritako artxiboak katalogatu eta historia aztertzaile nabarmendu zelarik, Diputazioak bertako artxibategia antolatzeko deia egin zion.

318. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Lanen bat aipatzekotan, De onomastica aquitana (1954) nabarmenduko nuke [ikus orain LH-n.

319. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Desoreka hori euskaraz ikasi duten gaztetxoen artean nabarmendu egiten da eta horrek kezka bizia sortzen du.

320. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Liburu honetan ere nabarmentzen den ikuspuntu historiko honek badu muntarik gure iraganaren ulerpenerako, historilariak etengabe bilatu behar dituen segidatasun/etendura historikoen jokoa ulertzeko alegia.

321. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Udaleko agiriei dagokienez, kontsultatutako dokumentazioaren artean Andoaingo Anima-Kofradiaren Liburua nabarmendu eta azpimarratzeak merezi du (6)Ik. Andoaingo Udal Artxiboa (A.U.A.), LH/122 espedientea: Libro de asiento de los cofrades de Cofradía de Animas establecida en esta villa de Andoain el año de 1726, vajo (sic) las constituciones que a continuación se copiarán.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 Eta horrek euskal lexikogintzaren lagungarri garrantzitsua izango litzatekeen produktu baten hutsunea nabarmentzen du, hizkuntza honetan atzizkiek eta elkarketa-bideek duten emankortasun handia kontuan izanik: hitz-bukaeratik abiatuta ordenatutako euskal hiztegiarena, hain zuzen ere.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 Hutsunea eta hutsunea betetzeko premia aspaldi nabarmendu ziren, egia esan: gogoratu besterik ez dugu R.M. Azkueren Morfología Vasca-ko pasarte hau, hainbat eta hainbat kontutan aitzindari izan genuen maisuaren kezken eta itxaropenen (beti beren helburua jotzera iritsi ez ziren itxaropenen) lekuko.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0053 XVI. eta XVII. mendeetan hartzen da aldaketa honen kontzientzia, eta kontzientzia honen arabera saiatuko da antzerki-estetika berri bat, zeinaren arrastoa antzerki-testuaren eraldaketan nabarmentzen baita.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Absidean, Ekialdera, eguzkia irteten den lekura begira, bi leihate fin eta arrosatxo bat nabarmentzen dira.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0129 Ebaki arrunt baten bitartez, eskubiko aristan ustegabeko plano bat sartzen du, lau prismen altueren artean garatzen den jokua nabarmentzeko, eskulturaren inguruan bira bat ematera gonbidatzen gaituena.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0115 Bi arazo nabarmentzen dira beraz joera zabal baten adibide gisan jarri dudan esaldi honetan: - Batetik hori horrela erabiltzen duen kazetariaren hizkuntz konpetentzia murritza, ez baitaki -(e)larik ez daitekeela horrela erabil (eta ez baitaki ze kasutan erabil daitekeen).

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Alde zaharrean hareharrizko eraikuntzak nabarmentzen dira kale estu eta bihurgunetsuak, San Nikolasi eskainitako parroki elizak Kale Nagusiaren gainean duen pasagune bitxiarekin eta atalburuetako askotan ikusi ahal diren grabatuak.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Gogoan hartzekoak direlakoan, neronek nabarmendu ditut, kolore gorriari suaren bitartez ematen zaion bizitasun sinbolo hori, eta baita idi zuria haragitako gizentzeko on izate, baina, laneko alfer izate hori ere.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Kantak jasotzen Salaberri, Bordes eta Barbier nabarmendu ziren eta oroz gainetik Azkue eta Aita Donostia (ikus 26).

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Eskolako arlo xarmangarriak nabarmendu umeak motibatzeko.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0059 Ahozkotasunaren baliapide ororen oinarrian errekurrentziarako joera nabarmentzen da (eta ez da batere harritzekoa, errekurrentzia baita gorde beharraren itzulbidea).

333. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Bai, geu ere joku hortan sartzen gara: askotan geure nortasuna nabarmendu beharrez, batzutan ez jakinean: hala, bereiziak ez diren ohitura, bizi molde, gogo-bideak goraipatuz geuk benetan ekarri duguna ikusi gabe gure benetako baloreez konturatu barik.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Festa hauen folkloreratzeak ez ditu eduki gure herrialdean Europako iparrean nabarmentzen diren konnotazioak.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0043 Artean, gipuzkoar hauen mailaraino iristen ez ziren arren Bizkaiko Isidro Hernando Cebolla bilbotarra nabarmendu zen Nerbioi aldean.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Ez zen izan dialektologia sakontasun handienaz landu zuen alorra, baina baditu honetan ere nabarmendu beharreko ekarpenak.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Euskalaritzari zuzen-zuzenean lotzen bagatzaizkio, ostera, gertaera bi dira nahitaez nabarmendu beharreko.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Nabarmendu direnetan, sona handiko dirutza pilatu dutela esan nahi baita beti edo gehienean, zenbait euskaldun ditugu kontsolagarri.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Ikerlari on eta jakintsuak besterik ez ditugu, B. Kapanaga eta E. Imaz, adibidez, baina ez dira orijinaltasunagatik nabarmentzen.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0285 Halaber nabarmentzen da ezen, caduveo pinturen konposizioak ardatz bikoitzaren inguruan, bertikala eta horizontala, desdoblamendu prozedura, nolabait esateko, birbikoiztu baten arabera analizatzen duela aurpegia:

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0333 Liburuaren hainbat tokitan nabarmenduta utzi dugu testuinguruak zer-nolako garrantzia izan duen garapen kurrikularrean, esperientziaren aberastasunean eta azkenean ikasleek lortzen dituzten ikasketetan.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 Hala, eskubide subjektibo gutxi-asko puruaren aldamenean, ondare-Zuzenbidean ahazturik dagoen kontzpetu bat nabarmentzen da famili Zuzenbidean: potestate kontzeptua, hau baita menpetasuneko edozein harreman familiar edo kuasi-familiarren alderdi aktiboa.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Gehienen ustetan gizonaren gaitasuna ez da denentzat nabarmentzen harik eta emakumeren bat gatzatzen ez duen arte.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Amaitzeko, badago, morfologiaren aldetik, lege hizkeran nabarmentzen den alorra bere erabilera traketsagatik eta hori da aditzaren aldiaren erabilera.

345. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00319 Joan Coromines berehala nabarmendu zen Unibertsitateko ikasle gisa.

346. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Erreferentzia jakin batzuen ardatzaren jiran, giza komunitate bat, beraz: izan ziren, une honetan diren eta bihar ere izango diren mestizaien eta nahasketen eta tex-mex guztien atzean beti nabarmentzen dira oinarrizko ezaugarri komun batzuk.

347. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Ur desberdinen bilgune zurrunbilotsura begiratuko bagenu, ibaiadar baten arrastoa sumatuko luke urliak, beste batena nabarmenduko berendiak, baina zenbat eta erdirago eta sakonago begiratu, orduan eta ur bakarragoa ikusiko dugu.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Bere konposizioetan izaera dramatiko eta dinamikoa nabarmentzen da, argi-kontraste handi, kolore-bizitasun eta garaiko ikuspen barrokotik urrundurik zegoen xehetasuneerako grinarekin.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Orobat nabarmendu zen akuafortean eta erretratu psikologikoa maisutasun handiz iandu zuen; askotan bera agertzen da familiakoekin edota lagunekin: Autorretratua Saskiarekin.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0045 Bestela esan, baliteke Lucyk bere garunean hazkunde koantitatibo eta koalitatibo horren lehen sintomak edukitzea; gero habilisen nabarmendu eta erectusarekin eztanda egingo zuena, alegia.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0072 Gainera, hizkuntzalaritzan egindako ikerketek ere euskararen berezitasunak nabarmendu egiten dituzte.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Gauzen hain praktika hedatua zeukana izaki eta, gainera, filosofia zabal eta aldi berean zuhur eta berritasun guztien jakingura batek argitua, ezinbestekoa zen haren hitzek itzala izatea eta bere inguruan zeukan ohore morala eta kausa handi guztietan eman zuen laguntzen oroitzapena oraindik gehiago nabarmentzea, Buisson jaunak kausa horien alde bere bizitza osoa eskaini baitzuen.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Indurainen adin berekoak bere aurretik zebiltzan: Breukink betiko promesa handia zen; Gianni Bugnok Giro bat eta Munduko Txapelketa irabazi zituen, besteak beste; Raul Alcala ere nabarmendu zen PDMrekin Tour batean; Chiappucci ere burua erakusten hasia zen.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Indurain nabarmentzen hasi zenean, aurreko belaunaldiko batzuek, Lemond edo Fignonek, kritikatu egin zuten, eurak goi mailatik bazterturik gelditzen ziren eta.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 Industri Kimikari dagokion atalak ere ikasitako substantziaren ekonomia, industria edo gizarteko alderdi garrantzitsuenak nabarmentzeko bide emango du.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Gainera, ipin iezaiozue honi bere bertute guztien batasun harmoniatsua adierazten duen urrezko idunekoa; gero, harri bitxiz beteriko koroa, dituen bertute heroiko horien guztiengatik gainerakoengandik nabarmentzea komeni dela ohartarazteko.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0064 1954ean Lehen Mailako Buruz Buruko Txapelketan txapeldun izan zen Barberitori finalean irabazi ondoren, eta lau t'erdian asko nabarmendu zen pilotaria zen Soroa II.a.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Azkar nabarmendu zen amateurretan, batipat buruz buruko txapelketetan.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0154 Urra, Arrasaten sortua 1961eko ekainaren 22an, oso gazterik nabarmendu zen.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Aitzin aroa, aro postklasikoa eta E. Levy nabarmendu izan den zuzenbide arronta ere, berarizkotutako ikerketa arlo garrantzitsuak ditugu.

361. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Saiatuko naiz laburra izaten eta nabarmentzen Bukowskiren edozein itzultzailek izan ditzakeen arazorik gatxenak nondik datozen.

362. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Ildo honetan, argitu behar dugu praktika hau eragiten zuen zenbait faktore zegoela eta hauen artean pilotaren iharduera bera kultur eta gizarte-mailan indarrean zegoela nabarmendu behar da.

363. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00298 Ezin esan nezake nik askoz geiago,
ortan nabarmendua nere ustez nago;
oraindik gaztea ta gaiean banego,
biurtuko nitzake maitasunerago.

364. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Keriz, udare, arantzabeltz eta iñun diran guztiak oraintxe daude lora bete-betean, eta ostoa nola oraindik atzera samar dagon, iñoiz baiño obeto nabarmentzen dira lorak. Badago begientzat atsegingarririk asko.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Nazionalismo espainolik ez balitz bezala agertu nahi duen zenbaiten aingerukeria eta askoren maltzurkeria nabarmendu besterik ez dugu egiten horrekin.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Emakumearen ikuspegia nabarmendu eta sakondu dugu, gu emakumeak garelako, hurbil sentitu dugulako euren egoera, identifikazioz eta konplizidadeaz

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00004 Prentsaurrekoan nabarmendu zutenez, ekintzen garaia da

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Nabarmentzekoa da, bereziki, herri-aginteek kirol-praktika bermatu beharra dutela laguntza pribatua sustatuz.

369. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Titulu horretan nabarmentzekoa da kirolarien segurtasunaren eta osasunaren babes orokorra, edozein jarduera burutzen dutela ere.

370. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 XIV.- Azkenik, esparru-lege baten aurrean gaudela nabarmendu behar da.

371. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Eskolarteko Bertsolari Txapelketak hastear daude, Ikastetxeetan bertsolaritzaren inguruan egiten den lanaren emaitzak agertzen dira txapelketa horietan. Ahozkotasunaren presentzia gero eta handiagoa da Ikastetxeetako ikasmaterialean. Orokorrean bertsogintzan nabarmentzen diren gazteak beste alor batzuetan ere nabarmentzen dira.

372. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Aldaketarik nabaritu du Mikel Mendizabalek parte hartzaileen kopuruari eta parte hartzaileen mailari dagokionez. Gero eta kualifikatuagoa da. Parte hartzaileak masiboki ez bidaltzeko eskatzen zaie eskoletako arduradunei. Hor izan dira oso bertsolari sorta onak, duela 15 urte inguru Sarasua anaiak, Euzkitze, Aristorena, gero Bizkaian Elortza eta Iturriaga... Besteengandik nabarmentzen ziren elementu solteak ziren. orain kalitatea orokorrean igo da.

373. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Jon Lopategik galdetu gabe plazaratzen du gai hori. Gazteak zeregin guztiei aurre egin ezinda aukeratu beharrean egoten direla dio. Sarritan gure etsairik handienak gazteen beste zaletasunak izaten dira, futbola, musika, pilota... Normalean bertsolaritzan nabarmentzen diren gazteak beste ekintzetan ere nabarmendu egiten dira

374. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Suitzaren neutraltasuna. Nolanahi ere, UBSk zein Credit Suissek ukatu egin dute lokartutako kontuen auzian fede txarrez jokatu zutela. Kudeaketa txarra egin zutela onartu dute, baina nabarmendu dute beren asmoa ez zela izan juduen dirua eskuratzea.

375. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 SUITZAKO bankuekin akordioa lortu arren, Holokaustoaren biktimen hondasunen auzia ez dela amaitu nabarmendu zuten atzo haien abokatuek.

376. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Sapirrek oso pozik zegoela esan zuen, baina konponbide hori askoz ere lehenago lortu behar zela nabarmendu zuen.

377. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Lluis Claret txelo jole garrantzitsuak Bachen garaikidetasuna nabarmendu du

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Ildo horretatik, musika jaialdiek areto musikari eta interprete gazteei leku gehiago eman beharko lieketela nabarmendu zuen. Horrexegatik, Hamabostaldiak hartu duen bidea egokia iruditzen zait.

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Oparotasunean zuaitz bat nabarmentzen baldin bada gure basoetan orixen da pagoa; Euskal lurretan naiko bakandu badute ere arbol mota au, oraindik oian zabal bikaiñak gordetzen ditugu nola egoaldean ala iparraldean.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Noski, aniztasuna nabarmendu den gizartean Elizak ezin dezake azken itza eman, baiña gizarte onek badu eskubide kristauari erratea dagokiona entzuteko.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 20 urtean Estatutuari esker lortutakoa asko dela eta Eusko Jaurlaritza bera Estatutuaren fruitua dela nabarmendu dute.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Itun horretarako alde bakoitzak subiranotasun osoa eduki behar duela nabarmendu du EAJko bozeramaileak, ez orain dela bi hamarkada gertatu zen bezala.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Euskal Herriak bere etorkizuna zehaztu eta erabakitzeko ordua iritsi dela nabarmendu dute alderdi abertzaleek, oraingoan osotasunean, eta ez zatiketaren menpe, EAEko Estatutuarekin gertatukoaren kontra.

384. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Prekaritatearen kontrako eta langile gazteen aldeko defentsaren adibidea izan da greba, nabarmendu zuen.

385. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Sinatze ekitaldiaren ondoren, Daewooren Giza Baliabideetako Gasteizko zuzendari Eduardo Sanchezek hiru hilabeteko grebaldian izandako ondorioak nabarmendu zituen, eta galdutako ekoizpena eta bezeroak berreskuratu beharra azpimarratu zuen.

386. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Beraz geure gaitzespen osoa dauka eta beraien kontraesanak nabarmentzen direla iruditzen zaigu, agian interes ezkutu eta alderdikeria batzuen alde.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Noiznahi ere atsegin ematen du larre soileko elorriondo xarmagarri bati begira egoteak, eta zer esanik ez, negu gorrian zuhaixka xarpail horren edertasun zaildua nabarmentzeko elur zuriak inguru guzia estaltzen dizunean.

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Monasheko Unibertsitatean ikasi eta bide profesionala iragarki agentzia batentzat lanean hasi bazuen ere, berehala nabarmendu zen literaturan.

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Karmelo Landa bozeramaileak esan zuen Jaurlaritzaren asmoak Euskal Herriaren garapena oztopatuko duela, eta 1997. urterako aurrekontuak aurtengoak baino okerragoak izango direla nabarmendu zuen.

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Agiriak nabarmentzen duenez, ondorioz, Jandarmeriako Brigadei aholkatzen diegu familiak bertatik ebakua ditzaten eta beren patruila ganorabakoak bertan behera utz ditzaten.

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Barnera begira, eginbehar nagusia da delinkuentziaren, mafiaren eta terrorismoaren aurkako borroka areagotzea, Kohlek eta Chiracek esan zutenez; eta horretarako Europako Gune Judiziala osatu beharra dagoela nabarmendu zuten, polizia eta epaileen kolaborazioa bultzatuta.

392. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Hauek dira berak gehien nabarmentzen dituen itzulpenak.

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Joan den larunbatean Jon Enbeitarekin egin zuen saioan ere ederki nabarmendu zen.

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Atzo, ponentziako buru izatea zegokion Rafael Ribo Iniciativa per Catalunyako (IC) presidenteak ere nabarmendu zuen talde guztiek, aho batez, lanean jarraitzeko asmoa adierazi dutela.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Gonzalezek azpimarratu zuen Gobernua prest dagoela satelite bidezko telebista digitalaren seinalea dekodetzeko aparailuaren sistema inposatzeko eta hori egitea boterearen gehiegikeria iruditzen zitzaiola nabarmendu zuen.

396. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0022 Madariagak proiektua indarra hartzen ari dela nabarmendu nahi izan zuen: Badirudi argia ikusten ari garela.

397. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0022 Cortefiel Saria nabarmendu behar da arratsaldean Donostiako Hipodromoan izango diren lasterketetan

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Dimititu hauen jarrerari jarraituz, Aldasorok esan zuen ondoren eskutitz bat igorri zutela eskaera zenbait eginez, eta eskaera hauen barruan hiru puntu nabarmentzen zituztela: sindikatu profesional bat, batez ere nekazaritzatik bizi direnen artean osatua; Asambladarako eta aurrez prozesu asambleario baten bitartez Coordinación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) eta CPEko koordinadoretatik ateratzea: eta beste Asamblada berri bat egitea eta Junta berritzea.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Baina orokorrez, bizitza arruntean zintzoagoak bagina beste sektore txupopteroaz, harrapaxaz nabarmentzea baliteke.

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 - Europako gizartean, edo mendebaldeko kulturan nabarmentzen ari diren materialismoa eta halamoduzko atseginkeria esan nahi du.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Azken legealdiaren balantzea egiterakoan, PSNk erakutsi duen irmotasuna nabarmendu zuten sozialistek.

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Dena dela, kanpainaren hasiera gertu izanik, egunkari batzuk hasi dira prestatzen eta zintilo bereizgarriak erabiltzen dituzte, hauteskundeei dagokiena nabarmentzeko.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Alberto Suriok Lakuan dagoen armonia nabarmendu zuen, orain arteko istilugaiei garrantzia kenduz.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Deklarazio honetan nabarmentzen da beraiek aldarrikatu duten status-a kontutan hartu gabe errepublika guztieri proposatuko zaiela hitzarmen ekonomiko bat sinatzea marko ekonomiko amankomuna eta askea eratzeko, herri honen funtzionamendua, bizi baldintzaren hobetzea eta erreforma ekonomiko erradikalak martxan jartzea bermatzeko.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Gernikako Estatutuaren paktu izaera nabarmendu du Ardanzak Mexicon

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jose Antonio Ardanzak Gernikako Autonomi Estatutuaren paktu izaera nabarmendu zuen atzo Matias Romero Diplomazia Eskolan Euskal Autonomiaren berezitasunak titulupean eman zuen hitzaldian.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Euskal Autonomi Elkartearen Estatutuaren berezitasunen berri ematean bere paktu izaera nabarmendu zuen Ardanza lehendakariak ikuspegi politiko, edo hobeto, politiko-juridiko batetik Estatutuak euskal herritarren arteko akordioa du bere baitan, Euskadiren autogobernuaren edukinari buruzkoa, adierazi zuen Jose Antonio Ardanzak.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Balantzea egitean, Mexicoko agintarien harrera harrigarria eta zoragarria nabarmendu zuen.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Eskaeraren datu estadistikoak arakatu ondoren igoera bat nabarmentzen zela adierazi zuten.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Euskara jendaurreko komunikabideetara (euskarazko irrati-telebistak, megafoniazko azalpenak, ...) zabaltzen ari den honetan, bestalde, aski nabarmen agertzen ari da euskal belaunaldi berrien boz gorako irakurmena asko hobetu daitekeela.

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Nahikoa ez balitz 1992. urtean Euskadin industriaren alorreko 20.000 lanpostuetan eragina izan duen langabeziaz dugun ezagutza, aski genuke Administrazio Publikoa Estatukoa eta Autonomi Elkarteetakoak kudeaketaren alde esportazioa, ikerketa, sustapenerako azterketak, eta abar zerga mailako neurrien bidez egiten ari den ahaleginen berri izatea eta, horretan, Eusko Jaurlaritza nabarmendu egin da 80 milioi inbertitu eta 10 urtetan mantendu beharreko 10 lanpostu sortzen dituzten enpresei Sozietateen gaineko Zerga kentzeaz gain finantza eta azpiegitura mailako beste neurri batzuk ere hartu baititu: teknologi parkeak, industrialdeak eta lur sailak.

412. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 JOAN den asteazkenean, Joseba Aginagaldek, Arabako Ikastolen Elkarteko idazkariak, Errioxako ikastolek egindako lan miresgarria nabarmendu zuen.

413. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Mundu osoko kritikariek Veneziako Zinemaldiaren aurtengo ekitaldiko filmeen kalitate kaskarra nabarmendu dute, sail ofizialean lehiaketaren barnean parte hartutakoena bereziki.

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Halaber, Superbat programa nabarmendu zuen udazkenean berrikuntza handiak izanen baititu, besteak beste Helene telesaila, Europa mailan ezaguna dena.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Beste hazkunde ziklo batzuen oinarria kontsumoa izan zela nabarmendu dute finantza erakundeko iturriek.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Gerediagako lehendakari den Anton Mari Aldekoa-Otalorak ere horrela nabarmendu digu.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Liburu eta disko salmentaren zifren dantzan ezin sartuko gara, baina salduenak edo bederen nabarmendu direnak aipa daitezke.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Musikan ere, Andoni Egañak osatu duen bertso musikatuen diskoa nabarmendu da.

419. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Nire aitona ere hemengoa zen eta honen eragina beti nabarmendu izan da nire etxean.

420. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Xedapen Gehigarrien artean Lehena nabarmentzen da, Fundazioen Erregistroa, izaera publikokoa, sortzen baitu; Foru Lege honetako 1. artikuluak aipatzen dituen entitateek Erregistro horretan eman beharko dute izena.

421. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 Nabarmentzen zaio atzetik dagoen izugarrizko lana.

422. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Nabarmendu gabe pasa nahiko nuke

423. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horrela gehiago nabarmentzen da ureztalur bihurtzeko edo horiek hobetzeko obren finantzaketa, horiek interes orokorrekotzat jotzen baitira eta, berez, eremuaren baldintzei on egiten dieten eta ustiategietatik kanpo azpiegitura lanak osatzen dituzten obrak baitira, nekazaritza interes pribatukoenekiko aldea.

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Dena den, hauetarik bat azpimarratu edo nabarmenduko nuke hemen: Elkartearen egitura berria, ene ustetan erlazainon elkartearen etorkizunean berebiziko garrantzia izan dezakeen faktore eragilea, ongi burutzen jakinez gero.

425. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0014 Unibertsitateko arduradunek erakutsitako ixiltasunak argi eta garbi erakusten digu pertsonaia hauen talantea ikasleen arteko ezberdintasunak behin eta berriro nabarmenduz adierazi zuten asanblada honetako kideek.

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Urtarrilaren lehena, urteberriarena, berez, egutegia aldatzeko eta berritzeko gelditu da soilik: han ez da gure eguneroko martxaren eta bizibidearen koxka ttikienik ere nabarmentzen.

427. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Tratuan, berriz, Gipuzkoan eta Euskalerrian oro har, ezin gara kexa; Espainiako Federazioaren aldetik bai, han bada alderik, han bi sexuen arteko desberdintasuna nabarmentzen da.

428. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0017 Preolinpikotan nabarmendu zen zuten maila altua zela, oso.

428 emaitza

Datu-estatistikoak: