XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Naparrtarr aundikijen seme, ta batzuren ustez Nabarra'ko bakaldunen senittarrteko, Leire'n ixan zan benedittarren lekaipuru ta aba agurrgarri.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Naparrtarr deun guren onetzazko izparrik gitxi baño eztogu.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Orrela izan zan alboerriyetaco guizon guziyac izuturic utzi zituan oben icaragarri au; orrela izan zan Goñico zaldunaren ibilbideac oquertu zituan guertaera; ori izan zan, san Miguel Goiainguerubaren bitartez Euscalerriyari laguntasuna emateco Jaunaren erruquiyac billatu zuan asiera ta zimenduba, bada Goiaingueru orrentzat zuten naparrac, eta batez ere Teodosioc, deboziyo edo beguirune ta maitetasun andiya.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Batez ere gipuzkoarrak eta naparrak alkarr etsaitzat arturik, batak besteari al zuan okerra ta kaltea egiten zion.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Orra or napartarr, Nolasko berria! Baiña Jainkoak Anai Kaputxino gorputzez txiki baiña animaz andi orren eskaintza utsa askietsi zuen.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bijoatz bada Oñati aldera euskeraz ederki dakien naparr euskaldun A. Otxoa eta Borja'tar A. Franzisko.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Kataluña ta Balenzi'ko menditarrak arrtuta Naparra ta bere Uri-nausi Iruña'tik gure Euskalerri'ra sarrtzen da.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Ai zer gochoa, orai! Zinez, Manuel, Nafar arnoa Nafar astoak ez bezalakoa duk! Bertze ttintta bat, oraino, patarraren leguntzeko.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Heientzat ez othe da bada nafar arnorik? Ellande ostatuan, eta hek kichkaili dira bide bazterrean, lephorainoko errautsean.......

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Napartar zenbeit, Larrekorekin.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Nafartar onak atzarri ziren: bainan ez ote berriz lokartu?.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Euskeraren adiskide naparrai zuzendutako lana.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Animen zeruratzeko bere garra, Iruña'ko goterrki edo diozesa guzira edatu zuen, bere itzaldiak euskeraz egiñez, bai Iruña'n, bai Nafarr mendietako errietan, baita Iruña'ko Gotzayaren mende ziran bertze erri euskaldun anitzetan ere.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zaurittu egin leben Eneko, eta iztarr-azurra autsi leutsaen; eta lastorretxe arretxiaz eta urijaz aubetu ziran naparrtarr zintzuak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Badute napar euskaldun anaiak ere beren eguneroko txoko maitea.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 NAPAR BATEK

20. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 TALDEA:
Menditarrak, agur!
ta agur, Nafarrak.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Neskatxaren aita euskal Laburditarra zan, eta ama, Naparra.

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Napar kutsua ezagun du bertso jator onek.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Naparbati, Garmendia'tar Leopoldo aetzari entzun nionez' Oroz-Betelu`n eta Aezkoa`ko beste errietan eskribitu ordez izkiratzi esaten zan.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Beraren aita yatorriz naparra zenun: euzkotarra zan ezkero, etxe oneko semea zan: lanerako mutilla baitzan, gezu baten aberats okitua zan, ta non-nai goretsia ta onartua.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Zergatik gipuzkera, ta ez bizkaiera, lapurdiera ala naparra?.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Bi illabethe lehenago, Uztailaren 16-ean Hendayan beharrak ziren jai edo phesta batzuez, Adema kalonje zaharrak (Zaldubi olerkaria), eta Martin Guilbeau Donibaneko mirikuak, hemengoen izenean, Arturo Campion Nafartarrak eta Sabin Arana Goiri Bizkaitarrak, mendiz bertzaldekoentzat, biltzerat deithu zituzten ordu hetan Eskuarari gehienik begia atchikitzen ziotenak;(...).

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Hamazazpi baziren Baxenabartarrak eta bertze hainbertze Gipuzkoarrak; hamar Lapurtarrak, bortz Nafartarrak, bat Xuberotarra.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Ez gitezen larri, geroztik, nabartarrek osoki berea balin badaukate Axular.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Nabartarrekin ez samurtzeko, onetsiko daiegu bakarrik Eskual-herriaren bihotz-bihotzean zituela Axularrek iragan bere biziko lehen urtheak.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethiereko eskerrak, geroztik, Sarako erretor izan zen nabartar umeari! Ospe haren izenari, gora haren orhoitzapena, eskualdun egonen gireno eta fededun!.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Odolez, jatorkiz nabartarra zela aithortzen dugu Axular, bainan mihiz eta lumaz lapurtar gelditzen delarik.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Orduan erremedioa artuz ardo naparra edaten dezula pentsatu zazu.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Ez litzeke obe izango ardo naparra edan eta bitartean erremedioa dala pentsatu?

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Txori motak beren doi ñutik lez ezagutzen ditu euskaldunak beren euskalkitik, naparra, euskal-frantsesa, kiputxa edo nungoa dan jakitzeko.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Beraz datorren urtean, aurtengo zarren arteko jokaldi au onen ikusgarri jarri ba-zaigu; datorren urtean zar oiekin, Bergara naparra bere gaztetasunekin sartuko da tartean.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Goraka datorren bestea, Retegi naparra da.

39. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Pirmin napartarra, berrogeitsu urteko gizon garai ta argala, begikera benazkoa zan, zelan edo alan Auñamendi'ko artzain bizkorra emoten ebana.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lehenengotan errege nafarraren oboan errotua, zeinek Bizkaian bere baitarik ebazan errege-ondasunen banakari lez 36 urtean lagun izan ondoren, Iñigo Lopez-ek egundoko gaitasunez saihestu eban nafar hondamendia, harako 1076 garren urtean errege Santxo IV Gartzes bere anaiek Peñalenen hil ebenean.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi oldar hori atzeratu egin behar zala uste izan eben, antza, eta zergabideko onura handiagoak lortu ahal izatea be bai, eta hurrengo aldaketak gertuteko, euskaldun jatorriko ez ziran bilakari ta eskola handikoei euskalerriaren historia aztertu egiela eskatu eta monarkiaren menpe beti iraun egian ezarpena indartuteko jardun, monarkia astur-leondarra, nafarra zein gaztelarra, bardin da.

42. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ez izan horren beldur, ama. Iatsutarren odolak diraki gure zaiñetan, eta bera bezala nafar garbiak eta agramuntes leihalak izanaz hilko gara.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 . 1789an, Frantziako Iraultza gertatu zenean hain zuzen, Ipar Euskal Herriko Lege biltzarrik ez balego bezala, euskal forurik kontutan hartu gabe, Frantziako Etats Generaux bilerara konbokatuak izan ziren lapurtar, napar eta zuberotarrak ere.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0003 Nafarra sorburuz, ibaia azken kilometroetan sartzen da Gipuzkoara.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Baita E. Herriaren hegoaldera (Arabako Lautada, Nafar Erribera, Errioxa) edo ipar-Ekialdera (Akitania Sakana) .

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Zaharrena Erramiro zen, baina garai hartako Nafar Zuzenbidearen arauera ezin zitekeen Iruinean errege izan, sasikumea baizen.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Zera izan zen Lege Pakzionatu honen ondorioa, Nafar Erresuma soilki probintzi bilakaturik gelditu zela.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Azaroaren 14ean Nafarroako Lizarran elkartu ziren ofizial karlista nafarrak eta Tomas Zumalakarregi izendatu zuten denen buruzagi.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Santiagora joan ginenean, nafar bi ikusi genituen erreka bazterrean labanak zorrozten; erreka horretan edan eta hiltzen ziren zaldiak larrutzen zituzten.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Gure zaldi bi hil ziren eta nafarrek berehala larrutu zituzten.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Eta mendi bat aipatuz:
Espainiako lurraldeetan kristautasuna hedatu aurretik mendi honetan, nafar bihotz gogorrek eta Iparraldeko baskoek, Santiagora zihoazen erromesei lapurtu, beraien gainean astoak izango balira bezala ibili eta hil egiten zituzten.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Nafarrak eta baskoak antzekoak dira jantziz eta hizkeraz....

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Nafarren etxeetan guztiek plater batetik jaten dute, eta ez goilarez, eskuekin baino, eta denek edaten dute kopa beretik.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Batzar horretan baziren legebiltzarkide napar batzuk ere.

55. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0052 Hain zuzen, egun hartan, erbi eder batekin nafar ardo apur bat izan zuten, eta Beñat bere gaztaroko menturak kontatzen hasi zen, bere semeenak entzun ondoren: Nahi duzuena kontatu, baina ez duzue sekula biziko, ni soldadu nengoenean bizitu nuena.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro de Fagoaga nafar kantari eta idazle handia 1976ko martxoaren 15an zen Donostian.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 NAFAR LANGILERIAREN BURRUKAK

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Nafar Langileriak polliki baina elkarren segidan aitzinatu dituen arrapostuak ez dira inola ere despreziagarriak izan.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Denek dakikegunez, Nafar langileriak aparteko bereztasun bat daduka bere klase-burruketan: Izugarri handia da haren elkarretaratzeko gaitasuna; motibo xumeenagatik ere.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Halarik ere Nafar langileek beren nahia erakutsi dute; hots, besteren menpean bizitzeaz aseak direla eta horrekin bukatzeko bide bat baino ez dagokeela: burruka elkartu eta azkar bat.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Bistan da, nafar herri langile guztia ez dela behar bezain osoki, bere klase interesez jabetu eta konzientziatua.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Frankotan aldarrikatzen denez, nafar langileriaren konzientziapen politikoa xume xamar bide da.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Urtean zehar elizkizun errikoi eta bizienak hauek dira: maiatza eta ekaineko 7 erromeriak, bertako festa nagusia (irailaren 8-an) eta frantzialdeko napar euskaldunen erromeria.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0226 Eta izen zahar hori, Jesu-Kristo sortu aintzin agertua zaukuten bai Estrabonek, bai Tito Libio eta Salusto erromano ixtoriatzalek: ouaskones edo bascones, horra napartarren lehen izena, hori ere, Antonio Tovar-en arabera, kanpotik jina (izena, ez diot izana!), nungo nahiko jendalderi maiz gertatu zaioten bezala, eta iduriz keltoek euskal lurretan sartzean emana.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0226 Zortzigarren mendetik hunat, Napartarrak Napartar deituko dira; zonbaiten ustez lehenik erriberatarrak, edo Ebro aldekoak, gero menditarrak ere berdin, Cortes de Nabarra-tik hasirik Oiarzun edo Ondarribiraino.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0226 Napartar Eremua.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0226 Artetik erraiteko, linguistikak edo mintzai-jakintzak erraiten baitauku Oiarzun aldeko eskuarak baduela napartar kotsu bat, ez da harritzeko, eta ez du hori oraikoa: eremu horiek guziak, Hondarrabi puntatik Doniane Pasaiaraino, ouaskonak edo napartarrak baitziren berenez.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestalde, agertuko dira napartar gizonak, aski goiz eta beldurrik gabe konprenituko dutenak holako bi etsaieri ihardokitzeko behar zutela laguntza bat kausitu, ahalaz hurbilekoa, urruneko bi su emaileen beren lurretik haizatzeko.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0038 Hitz herroak, gaztelania zaharrean, nafar erromantzean eta euskaran esan nahi berdinxka dauka eta guk baliman nafar erdarari hartua: asmar estimar por conjeturas penser par conjecture, latinezko adaestimare, hitzetik, etorria.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0038 1.7. Maxiela. Behin masiella, bestean maxiella itxurapean irakurtzen da hitz hori; hain zuzen napar eta iparraldeko euskalkien mazela, maxela, masela iduri, hona nola: .

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Ama nafar batekin hitz egiteko era izan nuen.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Oieregiko aita Buenabentura F. Ondarra euskaltzain nafarrak eman zuen aita Oieregiren biziaren eta lanen berri zehatza.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Igarle eta aitzindari nafarra deitu zuen: euskaltzalea, alaia, on hutsa, arimen alde langile nekaezina, Elizarekiko atxikimen haundikoa izan zela, aditzera eman zuen txostengileak.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Nafarra zen jatorriz eta Leirezalea izan zen beti.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Alfonso VI.k Arabako nagusitasunez jabetzen denean Fortun lau urtez erabat itzaltzen da, eta hurrengo urteetan oso gutxitan agertzen da, beti nafar giroan.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Fortun nafar semea zenez, eta Leireko lekaidea, gotzai izan zen denbora guztian saiatu zen beti bere profesako lekaidetxearen eta Nafarroako beste lekaidetxeen alde eskaintzak egiten, baina Gaztelako jabetasuna bere elizbarrutiko lurretan nagusitu zelarik are gehiago saiatu zen Araba aldeko elizak bera hil eta gero Iruinea-ko gotzaiaren menpean gelditzeko eran antolatzen.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Palacky-k, hango kondairagile nagusiak, gure Moret edo Kanpion nafarren kideak, hau ohi zion etsirik: Oso luzaz itxaropenik gabe bizi izan ginan: bi mende ezkeroztik alde batera utzitako literatura hura berriz piztuko zan itxaropenik ez genuen.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Nafarrek ere beren kutsua utzi dute Nafarrate hirian, Legutio inguruan.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Ilustratu nafarrei buruz (J. Ustariztarra, etab.), ikus J. Caro Baroja, La hora navarra del XVIII 1969.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Bada beste joskera bat, aski ezezaguna bada ere nafartar eta lapurtarren artean nahikoa erabiltzen dena: bait- aurrizki soila erlatibozko balioaz.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Ezin daiteke beste horrenbeste esan ateratu, yakindu bezalako partizipioez, aldaera erabat normalak baitira hainbat lapurtar eta nafarrentzat (5) Are gutxiago gazetasun, haurtasun-ez (gure oraingo gaztaro, haurtzaroren kide bezela), hauek baino tradizio handiagoa baitute haiek; orobat esan daiteke primadera-ri buruz.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Irakasleen artean honako izen hauek irakurtzen ditugu, besteak beste: Aita Francisco Miranda, lehen kataderan; Aita Miguel Sagardoy, nafarra, bigarrenean; Aita Fernando Vazquez, hirugarrenean, eta Aita Luis Losada Itun Deunaren irakasle.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Haro honetan bera da nafar idazle bakarra.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Beren erakundeak galtzeak herritarrengan berebiziko haserrea sortu zuen, Lapurdiko Biltzarreak erregearen aurrean protestatu zuen, Behe Nafarroako diputatuen Sindikoak agiri bat baino gehiago idatzi zuen bere konstituzioa errespetatzen ez bazitzaien nafarrek Frantzia alde batera utziko zutela mehatxu eginaz eta Zuberoako diputatuak Batzarre Nazionaletik atera egin ziren.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Usadioaren arabera senipartea ezin zen banatu: beraz, pobreenak inperioko harmadan sartu ziren (3000 gipuzkoar eta nafarrek parte hartu omen zuten Paviako Batailan), Ameriketara joan ziren, artisautza-lanetan ibili ziren Penintsula osoan zehar, (errementaritzan, hargintzan e.a.) edo eskale bihurtu ziren.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Errege nafarroa eta hugonoteak. Enrike IV egoera larrian aurkitzen zen, hugonoteak bere ondotik joan bait zitzaizkion hugonote zelako eta kalbinista gehienak ere bai, Katolizismoari askatasuna emango ziola ezagutzera eman bait zuen.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0045 Axular nafarra, eta Henri IV Frantzia eta Nafarroako errege izanik, nafarrek ez zuten inongo agiririk behar.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Testu zaharrak haintzat ez hartzearen adibide ederra dugu idazle nafar honen obra, gehiena esku-izkribuz zenbait liburu eta liburuxkatan Iruñako Mintegian gordeta.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0018 Nafar burujabetasunaren defendatzaile zintzoak izan ziren erresumaren funtsezko denboraldietan.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Gure nafarrak, ordea, zemai haiek ahuntzaren gauerdiko eztultzat hartu zituen.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Kitatzeko asmoz, Fernando erregeak, nafarrak garaitu eta gero, garratzago zigorkatu zituen, makina bat gaztelu eta gotorleku lurrera suntsituz.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Nafarrak Hondarribiako esparruan geratu ziren, eta baita Amaiurren.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Baztan ibarraren gainean, amaren jatorretxe ondoan, Xabierko semeek nafar azken lurralde askatua babespean hartu zuten, eta arreta biziz defendatzeari ekin zioten.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Negu osoan, berrehun nafar zinezko erregeri leialek, han tinko jarraitu zuten, espainiarrak zirikatuz.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Nafartarren iraultzak gogorki zapaltzeko prest zetorren.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0023 2- Nazio komunitate hau edo komunitate etniko-kultural ezberdin hau independiente bizi ahal izan bazuen, lehenik nafar erregeei eskerrak eta gero euskal burjeseri dominatzaileari eskerrak izan zen, burjeseri honen interesak eta nazio interesak batera zihoazelako.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Gipuzkoar eta Nafartarrek beste bilkura bat izan zuten Kanbon eta hitzartu ziren; Nafartarrek hitz eman zieten harmak emanen zizkietela beren hiria zaintzeko Nafartarrak sartu arte.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Balada honen bost aldaera, nafarrak denak, ezagutzen ditugu; gai hau apartekoa da, zeren eta, herri kanta ez izanez gero, zaila bait da euskalki bakar batean dagoen gai bat aurkitzea; oraingo honetan gertatzen den bezala.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Hemengo merkatariek La Rochele delako hirian bizi izanik, Nafar-etxea eraiki zuten, eta ondasun haro honek XVI en mendean aurreraino iraun zuen.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Hau dela-eta, orduan, Beran barna Baionako porturat jo zuten nafarrek Donostiarrek, gipuzkoarrekin adosean erregeri eskatu zioten ken zezala zerga hori, baina noizbait zerga kentzea lortu arren, Nafarroa ez zen lehena.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Aipatu dugunetik ageri da esportazioko euskal produktoak: burdina, landua edo zakarra, eta burdinkia, harmak nagusiki, eta nafar ardoa eta artilea zirela.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Bakar bakarrik, aintzinako nafar erreinuan zazpi lagun zirenez Diputazioa osatzen zutenak, berebat orain.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Nafar-Diputazioa eta Madrilgo gobernuarekiko tratu bat baizik ez da.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Aski da Xalbador bezalako bertsolari nafarren batek hegoaizeari kantatzea, haize honek guri eromena eta uso-pase garaia dakarzkigula burura aipatu beharrean sentitzeko: .

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Eta mendi aldeko lagun ehiza-zale nafarrik estranjerialdean izan dugunok ongi dakigu zer den harentzat urriko hegoaizetan erbestean kieto, herriratu ezinik, egon beharra.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Hau oso interesgarria da eta sakondu egin beharko zen, ea nafartarrak jartzen zareten lan horretan.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 D. JOSE BERRUEZO RAMIREZ Nafarra jaiotzez, donostiarra hiritartasunez eta gipuzkoarra profesioz, idazle polifazetikoa izan zen, kazetari fina eta Diputatu Nagusi honen lerrotxoon zioa dena Gipuzkoako Diputazio txit Garaiko Artxibaria.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Hara zer gertatu zen: bein batean, napar batek Irumugaata-ko mugarria lekuz aldatu zuen.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Bein batean beste napar batek erantzun zion: Sartu zak ateratako lekuan. Arrezkero ez zen horrelako oiurik entzun.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0231 Diario de Navarra egunkarian argitaratu zituen, 1966 ezkeroztik, Nafar Hizkuntzan Orria izeneko saila, ipuin eta herri gaiak erabiltzen.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Iparraldeko zonalde honek, Nafar hezearekin berdintsuak diren baldintza klimatikoak erakusten ditu (erauntsi-kopuru haundiagoa, belar-soro gehiago, artadiak, landaredia subatlantikoa, etabar).

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Baiona, Nafar-erresumako portu gisa aritzen zen.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Beste hiru lurraldetan ere, hots, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ETNIKER Taldeak antolatu ziren, eta hoiek dagozkien herritan ikerlanean ari dira nafarren ihardutze-arauak eta itaun zerrendak heurak erabiliz.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Errixka ugari berriz an-emen banatuak, laneko erreztasunak eta elkartasunak al eskatzen-da: araba-zelaian, napar-sakanetan, e. a.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Honela nafartarrek onartua dute Espainia eta Nafarroa osorako testamentua euskaraz egiteko eskubidea.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Beraz, notarioa euskalduna bada, edozein nafartarrek edukiko luke eskubidea bere testamentua euskara soilean egiteko.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Hortik kanpo, konpilazioaren bidez, bi hizkuntzetan idatzita, nafartarrek badute beren testamentua euskaraz egiteko ahalmen osoa.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Oso helburu zehatzak zituen Nafar Monarkiak (Gaztelakoak ere geroan), politiko-militar eta komertzialak aldi berean, Bizkai Golkoaren aldean itsasertzeko hiribilduen sorkuntzari ekiteko.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Beruete bera, Regoyos, Rianco, Morera, Monleón, Férriz, Lhardy, Entrala, Araujo... eta Ramón Latasa y Lazcano lesakarra, 1881eko Nazionalean erakusle izan zen paisajista nafarra Salís zegoen, Espainian ikuspen paisajistikoaren berritzailetako bat izateko prest.

121. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0041 Klaudio - Naparrak irabazi baietz (bijoaz).

122. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Naparrak, baña Gipuzkoa zear zebiltzanak.

123. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Auek ere naparrak, eta Naparroa`n zebiltzanak.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Auek naparrak.

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Bere urbillean dauden napar errietakoen antzeko izkera eukitzea ez da arritzekoa, ori berezkoa da, naturala Gipuzkoa`ko beste aldean ere berdintsu gertatzen da.

126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Urumea-koa alde-aldean gelditzen zaio, napar Goizueta ta Artikutza-tik datozen urak karraio.

127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 El Oasis`ek dionez, Erribera-ko naparrak onela jantzi oi ziran: Artzaiak ari lodizko alkandora jazten du, tripazko barneko motx beltza edo gorontza, artille morezko gerriko zabala, auntz-larruzko galtza gorrixkak, iztertartean gogorgarri jospolituekin; algodoi zurizko galtzazpikoak;.

128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0022 - Etxarritik naparrak datoz Gipuzkoara Lizarraustiko bidetik....

129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0043 - Ez dakit zer esan, ere; tximistak asko jotzen ba-gaituzte, naparrak geiago oraindik....

130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0043 - Ta, auzoko Kata-gorri, ere, naparra al da, ba...?.

131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0084 - Datorrela! Napar jaun bati giputxak txoroka...!? Noiztik nora?.

132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 - Aitortu du...? - Bai, naparrak semea lapurtu ziotela aitortu du Otxoak....

133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Egun artan, lazkautarrak naparrakin esku emanda, bat eginda, zijoazen anaien aurka, lagunen aurka, gipuzkoarren aurka....

134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 - Kendu dezagun ori erditik...! Zioten naparrak orduan.

135. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Segurako errian jarri zuten naparrak beren kuartel jenerala: Alsasuatik irten ta Otzaurte atetik Zegamara; andik Segurara... (Orixe berbera egin zuten 1936-gn. urtean ere Beasainera etortzeko).

136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza nafar-uria ikustatzeko Igantzi-ko Bentan uzten degu erregebidea, eta etengabeko aldapan gora zazpi kilometro zearka-mearka igaroz gero, erri-bildu ortara dijoan bidea utzi ta bestea artuko degu, lengoa beziñ biurria, eldu-asmo genduen erriko enparantzara zuzenean garamazkiña.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Bein batean, Ameriketara zijoazen nafar batzuekin topo eginda, hura txapelaz jantzia ikusita euskalduna zela antz emanik, erosketara laguntzeko eskatu zioten.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Bertako diru-arazoetan parte artu zuen, eta Pasaiako portutik artillea atera nai zuten merkatari nafarrekin egiune batzuk izenpetu zituen Hiriaren partetik.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Eta, alabearrez, azken aldiko aizkolaririk geienak naparrutar basomutillak izan dira; edo aruntza lanera joandako gipuzkutar egurkiñak.

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Orrelako napar zinezkoen odolak daukan balioak gizaldi ta gizaldi luzetan iraungo du, ondasunik ederrena dalako ta salneurririk ez dulako.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Ori txarra ba da, txarragoa oraindik naparrak bi zatitan puxkatuak ibiltzea eriotzara iritxi arte.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Bi Antxeta zeudela zioten, bat Gipuzkoarra, bestea naparra.

143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Eta irugarrenik, Napar Auñamendietako goi-lurretako landareak ditugu, batez ere Ortzanzurieta ta Anie mendien artekoak.

144. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Larraun napar baillarako erri nagusia da.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Emen eskulangilleak ta saltzalleak bizi dira, naparrak ta frantzesak alkarrekin.

146. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 1512`an, Espaiña`ko errege Fernando Katolikua, Alba`ko dukeari esker, Napar erreiñuakin jabetu zan; baita ondoren, Bearne ta Foix`ko konderrian erabat nausi zan Joanes Albret I`goa, Naparrutik eta Baxenaparrutik uxatu ere.

147. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 NAPARTARRAK JOAKIN LIZARRAGA (1748-1835)

148. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Amazortzigarren mendearen amaialdiko napar idazlaria.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Ez dira askorik luma erabilli zuten napartarretan, baiña ez ditugu arbuiagarri ere, gora aundikoak baizik.

150. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Napar erriska ontan il ere egin zan, bertoko apaiz-aita zala, 1835-1-20`an.

151. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Gizon aberatsek (ricos hombres) eta Erregeak osatzen zuten guda-arazoetako Nafar-batzordea.

152. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0039 Orain gaiñera, integrismoa mardultzen ari zan urte auetan, Navarro Villoslada naparraren itzala zebillen errege-nai aren gaiñean, eta biziro onuragarria izan zitzaion itzal ura, tajuzko gizon egokia bait zan benetan Biana'n jaiotako politikari yayo eta izlari ta idazlari ospetsu au.

153. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Bruno ECHENIQUE idazlea, lapurtarren artean sartzen du Onaindiak, bainan nafarra izan zen, Urdazubikoa, Elizondon bizitua.

154. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Nafarren artean, LIZARRAGA Elkanokoaren URTECO IGANDE GUZTIETARACO, 1846 urteko liburua aipatzen du Onaindiak, baina Lizarragaren euskaratik guti da hor, Donostiako argitarazaileak, giputz-aldaketa asko sartu dituelako.

155. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 XVI g. mendean, DECHEPARE (forma hau Etxepare baino ezagunago da, eta hala ezta deitura huntako beste bi idazleekin nahastekatzen), ETCHEGARAY, Pastural baten egile garaztarra, eta SANCHO de ELSO nafarra aipatzen ditu.

156. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Ioan de BERIAYN nafar euskal idazlearen berri geiago badira; Nuevos documentos para el estudio del Vascuence navarro-meridional Iruñeko IV gn. SYMPOSIUM delako nere artikuloan agertuak; bai eta FONTES 2 g. numeroan.

157. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Bidasoko Iparraldean Ioanes ETCHEBERRI, Pierre DURTE, CHURIO, HARANEDER... irakurtzen al ditugu I Tomo hortan; eta nafarren artean, MIKELESTORENA eta ELIZALDE, APECENDACO Dotrina christiana-ren egilea (ez ELEIZALDE).

158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Bestaldetik, gure mendeko nafar idazle bi hauen bitartez gauza bat nabari da.

159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Aitzitik, badirudi arras konsziente zirela bi nafar hauek, bai eta deus baino gehiago euskeraren iturburuetara jotzen zutela.

160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Geroxeago, Euskalzaindian egon diren nafar guztien izenak ematerakoan aipatuko ditugu beste batzuk.

161. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Bainan, aipatzeak aipatzea, ez dut nafar idazleen panoramika honetan bazter utzi nahi Nicolas Ormaetxea Orixe gipuzkoar famatua.

162. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Zergatik? Bada, nahiz sortzez nafarra ez izan, Larraungo Uhitzin azi eta ezi zelakotz, eta gainerat beraurrek zioenez, bere burua nafartzat zuelakotz.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hain zuzen ere, Bautista eta Xalbador Madariaga, bertsolari nafarren ohoretan egingo etzi igandez.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Erronkariko udala eta tenore nafarraren oinordekoekin batera. Nafarroako Gobernuak Julian Gaiarre fundazioaren iharduera bultzatzeko agiria sinatu

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Dokumentu horren arabera, Gaiarreren oinordekoek, Erronkariko Udalak eta Foru Komunitateko Gobernuak entitate bat sortzeko asmoak azaltzen dituzte, bere eginkizunen artean azpimarratzekoak izanik, tenore nafarraren oroimenezko ekintzak antolatzea; Julian Gaiarrek utzitako patrimonio kulturala eta emaitza, erosketa, berreskuraketa edota inbertsio berrien bidez patrimonio horretan sar litezkeen ondasun guztien babesa: eta sinatutako agirian agertzen diren ekintza eta egitarauak bete daitezen arduratzea.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 1984ean, Irun Saria irabazi zuen poesian: 1986an. Nafar Ateneoaren ipuin saria: urte berean, poesian.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azpimarratzekoa da, bestalde, naparren parte hartzea, aurtengoan 56 aritu bait dira Larraonako klaseetan eta sail ezberdinetan.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Sergio Sánchez nafarra, Zentronikon duela hogei urte jaioa da, eta iaz hasi zen pikadoredun nobiladatan toreatzen.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hor zeuden denak, txikiak, handiak, potoloak, argalak, zaharrak, gazteak, gasteiztarrak, bilbotarrak, gipuzkotarrak, napartarrak, zapiak, txanpaña, patxarra, sugorri, lursagarraren likido libidinoso hori.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Aitorpen legalik ez du, zona no vascofona da, inguruko jendeak ez daki, ez du ulertzen zein zoramenek eraginik ari diren, baina oso setatiak gara Erriberako Nafarrak. Eta finak.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Jose Antonio Asiain, Nafarroako Ekonomia eta Hazienda Kontseilariak Madrilgo gobernuarekin izan dituen azken negoziaketen ondoren Nafar Foru Komunitatearen osasun transferentziak gaur onartuko dira.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Hala, guztiz da normala euskaldunez hizketan ari garenean Euskal Elkarte Autonomoko hiru Lurralde historikokoetaz lasai aritzea nafarrak eta ifarraldekoak guztiz alde batera utziz.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Etzuten lan aundirik izan ordea korredoreak; lenengo sakea naparrarentzat egokitu zalarik, amasei ta bat ixtanpatean jarri bai zun bere alde partidua.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Naparra da txapeldun amargarren aldiz, Erasun`go izarrak egiten du diz-diz.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Joan den igandean, abenduak 11, Altsasu nafar herrian bildu zen Euskal Herriko euskalduntze-alfabetatze koordinakundeko arduradun jendea.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Euskara nafartarren egiazko mintzaira, erromanoak honara etorri baino lehenagokoa, erromantze, latin eta erdara guziak baino zaharragokoa, gurea, nafartarrena eta Euskal Herrikoa.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Nafartarren mintzairan erran dezagun: NAFARROA EUSKAL HERRIA DA, NAFARROA EUSKADI DA, eta bertze sei haurrideekin batean geure HERRIA osatu dezagun denak bat eginik.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Zer erranen dugu Baztan eta Urepelez, Sara eta Zugarramurdiz eta Luzaide eta Arnegiz, denak nafartarrak eta Euskal Herrikoak baitira.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Iruiñeko nafartar zintzo bat horrela mintzatu zitzaigun: Be-Nafarroa, behar luke deputatu edo ordezkari bat Nafarroako Diputazionean, hori eskatu behar da.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hirugarren txandan, nafarrak berriro bederatzi aldiz jaso zuen.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Areago esanen nuke oraindik, jakina denez Iruñeko sitioan gertatu zen zauritua San Ignacio, baina inoiz aipatzen ez dena da sitio horretan Castillako erregearen alde ari zela San Ignacio euskaldun nafarren kontra.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Inon bai eta hementxe dago bazterturik euskara, nafarren hizkuntza zaharra.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Lehiaketan parte hartuko duten nafar idazleen adina kontutan izango da, izan ere, hemezortzi urtez goiko eta behekoen artean bi maila diferente kontsideratuko baitira.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Nafarrok... zuek daukazue martxa galanta!.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Testuinguru honetan, Fermin Ezkurra Osasuna taldeko presidenteak, Goikoetxea aurrelari nafarrak talde haundi batean amaituko zuelakoaren segurantza eta konfidantza osoa zuela aitortu zuen atzo bertan, baina halaber, talde hori Barcelona portatu den era desberdinean portatuko zenaren esperantza omen zuen.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bere alokuzioarekin jarraituz, ez omen da kasu honetan jokalariak Osasunarekin duen bi urtebeteko kontratoa kontutan hartu; izan ere, presidente nafarrarentzat, hitzarmen horrek Goikoetxea eramatea nahi duen taldeari halamoduzko baldintzak ezartzen bait dizkio.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Unzue eta Bustingorri Estatuko talde onenen zerrendan beste bi jokalari nafar aurkitzen dira egun, Unzue eta Bustingorri alegia.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 45 Nafartar artzain Iratin gaindi.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ez dira guti xoratu Nafartar artzain horiek Irati mendirat heldu direlarik.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 (Ondoko astetan idatziko dugu artzain elkarte horren koperatiba nola kudeatzen den eta gero, Garaziko artzainen bizia ikusiz, Nafartarrena nola iragaiten den).

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Entoloma Lividum motakoetan be eurok gure naparrok.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Nork ez du ezagutzen ereille izan dan aspaldiko napar-euskaldun praille bizar zuri onbidetsu ta langillea?...

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Oraingo au Fueros`ko Napar-Aldundiaren bizkar atera da ta oni eskerrak euskaltzale guztiok, zar eta gazte, nun ikasi izango dugu.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Bigarrena, Paulo Gurpide nafarra.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Naparrak berriz irugarren zona`ra igotzeko eskaera egiñak omen dira.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Naparrak iru errial geiago artzea ongi dago.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Dirudinez Napartarrak ere Gipuzkoarren antzera erabat lendakariaren alde jokatzen dute, Arabarrak ta Bizkaitarrak berriz erdibituak agertzen dira.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Etzikoan, Alustizak nafarraren bide berberan jarrai diezaioke, kontrario handiegia baita Ladis berarentzat, teoriaz bederen.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Dena den, duela bi urte naparrak emandako jipoiaren errepikapena gertatzeko egon badaude hamaika arazo.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Zazpi lore-ostotan bizi-arazi diote lehengo Naparra, zazpi mende iraun duen erreinua noizetik ageri diren Napartarrak, zoin zuten eremua, zoin indarretarik sortua zen, hango gizonak, erreinuaren lehen oldarra, hango bi familia aipatuenak, Banu Qasi eta Iñigo, erreinuaren bigarren sortzea.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez zen ahanzten ahal alabainan Baxanabartarrak Nabartar sortuak zirela, beren lege eta ohidurak bazituztela, aspaldi finkatuak.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Baita ere, errekuperatu egiten du Mikel Arregi nafar poeta, Imanolen aspaldiko adiskidea.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 PSOE'ko Napar Gobernuan dagon Urralburu'ren salakuntzagaitik, Euzko Jaurlaritzak, bere armarritik Naparroa'ren kateak kendu egin bear.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Intza'tar Damaso Aba kaputxino naparrarri, EAJ'ren NBB'eko kultura sailak omenaldia: Intza'n 1886 an jaioa, kaputxino mutikotan sartu ta euskera galdurikoa.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Ederra. Erromaniko legeetara makurtzen dana eta napar erregeen jaiera aitortzen dauana.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 EAJ.an jai orretan izan genduban batzarrea edo mitiña, gure eretxiz, oso egokia, bai Klaberia napartarrak egin leuskuna ta bai Ardanza Lendakariak eta Insausti, Uzturre aberkide goralgarriek azaldu zituen itzaldiak, bada, naita gai asko ta zakonak azaldu, barrena pozoituta ez eukanak baiño bestek txartzat artu ezin leikiezanak.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Urrutia Fundazio honek 49 urtetarako dohan eskaini dio harako ikastetxea Nafar Diputazioari, irakaskintzatarako erabil dezan baldintza bakarrarekin.

208. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0009 1372: Arriaga'ko Kofradia sortu eban urte onetan errege naparrak.

209. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Izan zuen, hala ere, goi mailako hezkuntza zabal eta sakona, gizon ikasia, letra gizona genuen eta, Bordeleko Unibertsitatean Zuzenbidea ikasten ihardun ondoren, postu garrantzitsuetan kokaturik ikusten dugu: lehenengo, Zuberoako sindiko edo diputatu; geroago, nafar aberats batekin ezkondu ondoren, Nafarroa Behereko Parlamentuko abokatu.

210. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 -Bizkaitarrek eta nafarrek egin gabe dutela beraien gramatika eta gipuzkoarrek ere hala egongo zirela, Larramendi trebe eta ausartak gure hizkuntza preziatu bezain zokoratuaren alde lanik egin ez balu.

211. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 saskibaloia / eskubaloia / tenisa / ziklismoa / atezaina / eskiatzailea / txirrindularia / atleta / futbolaria / jokalaria / txilibitua / lasterketa / eserlekua / nafarra / gaiztoa / hurbildu / irabazi / galdu / pasatu / bota / ahaztu / jokatu / zikindu / gertatu / bildu / korritu / aurreratu

212. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0113 Bada, hala ere, lurralde nafar bat ozeaniko eta mediterranearraren artean dagoena.

213. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0123 Nafarren kantu herritarra: "JOTA"

214. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0123 Jotaren doinuak eta kantatzeko moduak desberdinak izan daitezke, baina nafarrek bat bereziki maite dute.

215. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Bestalde, erlijioari dagokionez ere, garrantzizko aldaketak gertatu ziren: batetik, 1545ean egin zen Trentoko Kontzilioa, gerora Elizaren jokabide zurrunagoa ekarriko zuena; bestetik, Joana Albreteko nafar erreginak erreforma protestantea Ipar Euskal Herrian hedatzeko saioa burutu zuen, honetarako liturgi liburuak euskaraz prestaraziz.

216. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Hauen adibide argia ditugu Errepublika baino lehen laborari nafarrek beren udalerrietako herri-lurren alde egin zituzten mobilizazioak.

217. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Aintzat hartu ziren lehenean lau lurraldeak baina, 1932ko ekainaren 19an Iruñean eginiko bilkuran, udal nafarren gehiengoak aurkako botoa eman ondoren, beste testu bat prestatu zuten Nafarroari eginiko aipamen guztiak bazterrean utzi eta gero.

218. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00005 Aitaren aiekatik, gure aurrekoak nafarrak ziren.

219. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 Fraileen gogoan Migel Servet nafarraren heriotza geratu zen, mamu ikaragarriaren moduan dantzan.

220. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 Ez zuten, bada, sutan erre mediku nafarra, Calvinoren agindu zorrotzak betez, Genevan?

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00026 1901ean, Basilio de Iraizotz nafarrarekin batera Euskaltzaleen Biltzarra sortu zuen Hondarribian, Abbadiak eginiko lanari jarraipena emateko, eta 1907an, bera buru zela, Euskal-Esnalea elkartea eratu zen, Gipuzkoan sortuagatik Euskara Elkartearen oinordeko zuzena izenda daitekeena. Elkarteak eragin handia izan zuen lehen urteetan Nafarroan, eta hasierako batzarreak Autzan, Elizondon eta Lekunberrin egin ziren. Hortik sortuko zen Euskal-Esnalea aldizkariak Euskarak utzitako hutsunea beteko zuen aurrerantzean.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Mutrikun aipagarria eta oso interesgarria da bi kontserbagilek izan zuten aldi bereko bilakaera, biak jatorri berekoak izanda nafarrak ziren, eta lanbide berekoak, gainera. Mauleonek zein Bustok beren lanari esker ezagutu zuten Mutriku, izan ere, Nafarroako ardoa kostaldera ekarri eta, aldi berean, arraina kostaldetik barrualdera eramaten baitzuten.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Gure eremua Nafar ipar mendebaldean kokatzen da, Iruñetik 30-35 kilometroetara, eremu hezea da, paisai menditsua duena; arizti, pagadi eta iraztordiek betetzen dute landatu gabeko lurra. Gainera, basoek, amankomunean dituzten basoek etekin handiak sortzen dituzte. Euriteak ugariak dira eta ez da lehorterik ezta udan ere.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 1877. urtean Asociación Euskara de Navarra sortu zuten. Beren helburu: Euskal izkuntza iraun-aziz zabaldu; napar erriaren literatura ta edestia, legeak eta oiturak ikasi ta ezagutu, ta onerako ta aurrerakuntzarako dan guztiari laguntasuna ta indarra eskeiñi zuten.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00062 Espainiako Konstituzioaren Titulo preliminar delakoaren 1, 2 eta 3. artikuluen aurrean ez da zuzena herkidego edo komunitate baten barnean. Bestalde, ONUren ageri hark dioena ongi uler eta zuzenbidez joka badezakegu inongo politikoek ez lukete horrelakorik egin behar. Euskaltzaindiak arrazoiz salatu zuen giza-eskubideen kontra doan nafar politikoen jokaera hori (ikus Euskera, XL, 1995, 555-562).

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00162 - Belkoain, Andatza, Aia eta Pagoeta barrena alde honetan sartu gara, baina orain ez dakigu zehatz non gauden. Villabonan errekete nafarrek eurekin nahitaez alistatu nahi izan gintuzten, baina guk gauez ospa egin genuen fusilak ostuta, euskaldunen aurkako gerrarik ez genuela egin nahi eta Gudarien bila gabiltza.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Artxanda goian eta gibelean Leioa eta Loiu aldera bonben burrunba berriro. Nafarren bosgarren eta seigarren brigadek suntsitu ditiztek Bilbo inguruko Burdinezko gerrikoaren babesleku gehienak, eta Euzkadi osoa zekor bat bezala desegiten ari duk nazi-faxisten azken aizkorapean.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00013 Militarren artean, Franco azaltzen zaigu altxamenduaren gidaritzat, baina planen arabera Sanjurjo nafarrak jarri behar zuen matxinatuen buru. Hala ere, Portugaldik Burgoserako hegazkina hartu zuenean gerra gidatzen hasteko, istripua izan eta hil egin zen.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00180 Donostiako gobernadore Artola zen, nafarra, eta, nafarretik nafarrera, Irujori iruditu zitzaion nonbait egoki hartu Lasarte eta harekin joan Gobernu Zibilera eta han esan gu Errepublikarekin. Honekin sortu zen iskanbila txiki bat.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00218 Hala ere, Nafarroa Erdialde, Mendialde eta Erriberan banatzeak kategoria isil bat du azpian: Nafarroako zentro edo erdigunea Erdialdea litzateke, Iruñea azken finean, eta bazter aldeak Mendia nahiz Erribera. Hau da, egiazko nafartzat Iruñea ingurukoak hartzen dira, Mendialdekoei gipuzkoarren eta Iparraldekoen eta Erriberakoei aragoiarren antza hartzen zaien bitartean, eta Nafarroa definituko dutenak Erdialdekoen ezaugarriak izango dira.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00218 Beste ñabardura batzuk ere kontuan hartu behar dira: Mendialdean oso desberdinak dira Nafarroa atlantiarra eta Pirinioetako ibarrak. Gauza bera gertatzen da Erdialdean, ez baitira berdinak Zangoza edo Leireko aldea, nafar erromantzearen eta Ximeno dinastiaren sorlekua eta XI. menderako erdaldundua (Salaberri 1994: 1.090), eta Lizarrakoa.

232. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Aukerak anitzak dira: espainiar estatu federal plurinazional baten baitan gera daiteke, edo errepublika euskaldun burujabe bihurtu, edo Euzkadi erdaldun subiranoa izan, edo Nafar monarkia plurikultural batean gauzatu, edo...

233. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00216 Fernando Katolikoak 1512an Nafarroa hartu zuenetik, Albret erregea destronaturik, bere alde hain leialak zituen agramondarren alde maizago jaikitzen omen ziren nafar euskaldunak eta horregatik, Karlos V. Enperadorearen denboran, ahalegintzen omen ziren apezpiku gaztelarrak jartzen.

234. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Euskaltzaindiak arrazoiz salatu zuen giza-eskubideen kontra doan nafar politikoen jokaera hori (ikus Euskera, XL, 1995, 555-562).

235. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Hortik ikus gaur egungo nafar agintariek euskarari zer opa dioten.

236. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Historian hain nabaria zen hutsune horri nolabaiteko konponketa bidea eman nahirik edo, Nafar Gobernuak, Ley Foral del Vascuence sortu zuen, Aholku Kontseilua jarriz 1986ko martxoaren 11n. 135/1996 Foru Dekretuaren bidez.

237. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Kontseilu hau eratzen duen Foru Dekretuak dio: bidezkoa ikusten da organo misto bat eratzea Administrazioaren eta gizarte nafarraren artean elkarretaratu, parte hartu eta elkarrizketatzeko foro modura, hizkuntza normalizazioaren kontzeptu berariazkoa osatzen duten alderdi batzuen gainean botere publikoei aholkua eman diezaieten.

238. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Argi ikus daiteke, gaur egungo agintariek, garai batean erresumari saldukeria egin zioten Beaumont taldearen jokabide beraren jarraitzaile direla eta ez nafar erresumari hain leial jarraitu zion Agramont taldearena.

239. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 5. Prentsa idatziaren zabalkunde eta audientzia datuekin irakurzaletasuna ondorioztatuz esan dezakegu gipuzkoarren eta nafartarren irakurzaletasuna nabarmentzen dela egunkariei buruz.

240. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Andia eta Urbasa Zunbeltzen banatzen dira 5 Nafarroa umela eta Nafarroa mediterraneoa eremu horretara biltzen dira, eta baita artzantzaren garrantziak eraginik, jendeak ere: izarbeibartarrak, Tafalla alderdikoak, estellerritarrak, ergoiendarrak, goñetritarrak, erriberanesak... Inguruko herri eta ibarrek bereganatu nahi izan dute eremu hau, baina Gorteek beti lortu dute nafar guztien ondare izaten jarrai dezan. XVI. mendean 60.000 eta 100.000 azienda buru artean zegoen bertako bazkalekuetan eta XX. mendearen hasieran, berriz, 30.000 buru zeuden..

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Bertan, muino txiki baten orografiari jarraiki sestra-kurbei egokitzen zaien kale estuz osatuta dagoen eta 1181. urtean Antso VI.a Jakituna errege nafarrak fundatu zuen Erdi Aroko antzinako hiribildua dago kokatuta.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00007 Filipinetan uharterik uharte salgai garraioan eta bidaiarien eraman-ekarrian aritzen zen itsasontzia, Gorgonio Renteriaren agindupeko ontziak ibilbidearen burua jo zuen, Manila hiriburua hain zuzen, eta zamarekin batean bidaiariak jaso zituen, hauen artean bi kaputxino nafar, Aita Noain eta Aita Zubieta.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00007 Aita Ibero aipatzen zien kapitainak, eta kaputxino nafarrek gaitzesten zuten honen hautu politikoa, nafarren artean zatiketa eta eztabaida eragin zuelakoan.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00021 Harrera oneko eta eroso den hiri honek aisialdiaz, erosketez eta otordu ederrez gozatzera ere gonbidatzen zaitu, nafar produktuek bermatzen dituzten tradizio eta kalitateaz.

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Idazle hau Perun jaioa zen, gaur egun Bolivia-rena den Chiquisaca hirian, guraso nafarregandik, eta ikasketak osatu ondorean etorri zen Europara, George Borrow-rekin harremanean Espainian Ebangelisten bigarren aldiko Erreforma bultzatzeko, eta Madriden hil zen Reformistas argitalpenaren hogeigarren zenbakia inprimategiratu ondotik.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Aitzitik, itsasoz handi ere nonbait, lehenago dago bizkaitar, gipuzkoar, nafar izatea euskaldun izatea baino.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0008 Zer pauso eman behar dira Naparroan Gipuzkoako hainbat herritatik hiru bertsolari naparren eskaria izateko?

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 0.1. Gure diputazioetako artxiboetan ia itzaldurik gordetzen diren eskuizkribu anitzetarik bat ematen dut lan honetan argitara: Nafarroako Artxibo Orokorreko Fondo Bonaparte delakoan B-118 signatura daraman Doctrina Uscaraz (aurrerantzean DU), erronkarieraz idatzitako dotrina osagabea 1. Ik. Izengabea (1913: 191), Bonaparteren nafar eskuizkribuen katalogoa, ziurrenik Arturo Campiónek prestatua; ik., halaber, González Echegaray (1984: 97). Aurrerantzean, besterik aipatzen ez badut, Nafarroako Artxiboaren Fondo Bonaparte-ko eskuizkribuez jardungo dut.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0013 Derragun ere, garai hartako euskaltzaletasuna Nafarroan, bertze lekutan ez bezala, ez zela berrikerizalea izandu; Nafar-izkiriatzaileak (Larreko, Manezaundi eta bertze...), Euzkadin, Napartarran eta non-nahi agerturikako izkribuetan erakutsi zutenaz, herri-mintzaira baitzuten eredu.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Bada garai hartako gizarte nafarrean, espainiarrean bezala, errestaurazioaren sistemaren barruko funtzionamenduari dagokionez, eraketa politikoan garrantzia duen irudi edo eredu bat, jauntxo edo caciquea.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Caro Barojaren ustez, nafartar izatearen kontzientziaz gain, aro modernoan bada nola edo halako batasun sena Hegoaldeko beste hiru herrialdeekiko:

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Horretarako, 1860. hamarkadan erresuma zaharreko Aldundiak Unibertsitate Nafar-Euskaldun bat sortzeko proiektua diseinatu zuen aurrerabiderik ez bazuen izan ere.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 Azken espazio honetan agertzen da, 920. urtearen aldera, Momo izeneko konde bat, infanta nafar batekin ezkondua.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 Antzeko kasuetatik dakigunez, bertako buruzagi bat izango zen, nafar erregeak erakarri nahiko lukeena, konde tituluaz goratuz eta bere alabetariko batekin ezkontaraziz.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Azken honetan, Iruñean nafar errege zen Gartzia I. preso hartu zuten 858-859 urteetan.

256. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Herri guzti horiek XIV. mendeko idazkietan agertzen zaizkigu, eta herri batzutan nafar kristauzaleek eraiki elizak eta elizeen oinarriak ikusten dira (Santa Grazi, Arane, Liginaga, Altzabeheti, Lexantzû eta abar).

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 19. Pamiela argitaletxeak Martin Indaburu nafarraren Haizegua olerki liburua karrikaratu zuen, Pio Caro Barojak paratutako edizioan .

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Aita, aldiz, nafarra izanik, batez ere nafarreraz mintzatzen zaio, baina euskara estandarraren eragin handia duelarik.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Artzain gehienentzat barkaezina litzateke gazta behi-esneaz edo behi-esnea nahastutako ardi-esneaz egitea, nahiz eta auzoko euskaldun eta nafarrek normalean horrela egin.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Argaia Goikoetxea, Jazinto. Erlijioso nafarra (Bera, 1903 - Valentzia, 1993).

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Bada beste bat Martin Larregain, Larresorokoa, eta Manex Iribarne, Ortzaize ondokoa eta... bada holako frango, Euskal Herriko leku guztietakoak, nafartarrak, bizkaitarrak eta dena.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0011 Austrian jokatu zen munduko txapelketan, 1987an, Villach hirian, Jabier Minguez hurbildu zitzaion nafarrari eta berrogeita hamar milioi eskaini omen zizkion, dirutza handia garai hartan.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Vuelta horretako bi protagonista horien bilakaerek, batipat nafarrarenak, aurrikuspen guztiak hankaz gora botako zituzten.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Besteentzat zaila dena beretzat erraza bihurtzen du nafarrak.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0861 Nafarrak, herrian bertan nahiz atzerrian argitaratua izan zen Sobre el nuevo bautizo del País Basko artikuluan , Euskal-Erriaren izen tradizionala adiera politiko horren ondorioz euskal hiztegitik uxatu nahi dutenen aurka arrazoituz, bereizketa argigarri hauek egiten ditu:

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Cadena y Eleta, José. Nafar elizgizona (Pitillas, 1855 - Burgos, 1918).

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0205 Mikel Bujanda kazetariak egunkari nafar baten orrialdeetatik:

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0152 Aurtengoan, gainera, omenaldia eginez urte askotan Estatu Batuetako euskal dantza eta musika mugimenduaren eragile eta suspertzaile izan diren hiru soinujoleri: Kaliforniako Pedro Juan Etchamendy baxenafartarrari, Idahoko Jim Jausoro bizkaitarrari eta Nevadako Bernardo Yanci nafartarrari.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 zein dira Batutik hurbilenak, azken horiek ala, Etcharren bezala, nafar aditza eta erakusleak atxikiz, oso hiztegi zabala dutenak?

270. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0105 - Nik etzekiat naparrak edo reketeak edo zer izango ziran.

271. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Azpiko aldetik Txingurriñeko ganaduak larrean. Kanpo futbolera zijoan bideaz gaiñetik, Gregorio Napar Txikia deitzen genion.

272. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00172 - Goazen -esanda abiatu ziran, naparrak aurretik, Jose eta Josepa atzetik.

273. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00172 Belate alderako bidera iritxi ziranean, naparrak gelditu egin ziran. Besteak ere bai.

274. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Bardena inguruko emeretzi napar-erri eta bederatzi aragoitarrek alkartasun bat sortu bearrean izan ziran, Bardena barruan ezkutatzen ziran bide-lapurrei aurre egin eta atxilotzeko.

275. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0013 Badira bestalde autore batzu, Gil Bera nafarra edo Durangoko Berrizbeitia olerkaria gure euskalkietarik hurbil dabiltzanak.

276. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Frantziarat ihes egin ondoan, Labriteko Juanes handik laster itzuli zen gero, hala-holako armada nahasi, gaixtaginarekin, gerlari bainoago ohointza eta bortxatze mota guzieri lotuak ziren Gaskoin, Frantzes, Aleman edo Albanes zirtzilekin, nola ezpaitzen handi nabartarrek zorionekin ikusi zituztela Iruña azketu gabe lekuen husten, ihes Fernandoren beldurrez.

277. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00012 Ehortzetan parte hartu zuten Atarratzeko dantzariek eta Andoaingoek, nafar gaiteroekin.

278. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00040 Baztanen ere egin zen Jaialdi bat, Nafarroako Txapelketa ospatu zen eta aritu ziren Nafartar bertsolariak bakarrik.

279. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Nafarrak oldartu dituk, eta Iruñea libratu ondotik, Noainen garaituak dituk Amaiur eta Hondarribian ere garaituak izan ondotik, gaztelarrak Baxenafarroara etorri dituk eta Mongelose ene sorterria eta Izura ere erre.

280. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00031 Baigorrik irteera bihurria du Bagneresera. Joanekoan, 10-0 nagusi nafarrak. Bokalek Saint-Gironsen jokatuko du: joanekoan 27-6 irabazi zuen.

281. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Nafar Gobernuaren erabakia zela eta euskara hutsez emititzen duen Iruñeko Euskalerria Irratiak ez zuen lizentziarik lortu, nahiz eta aurkeztu zirenen artean proiekturik sendoena izan. Ikerketa bi hilabetez luzatu daiteke.

282. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Ekitaldi hau antolatzeko Kultur eta Euskara Zerbitzuek Nafar Gobernuko Hizkuntz Politikarako Zuzendaritza Nagusiaren laguntza jaso dute.

283. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Modu publiko edo pribatuan eskeini behar deneko gaia ere antzua litzateke dagoeneko, bai Nafar Gobernuak bai Iruñeko Udalak zerbitzu hori bere gain bait dute dala urte batzu.

284. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Iruñeko aurkezpena bertako Udala eta Nafar Gobernuko Hezkuntz Departamentuari esker izan da posible.

285. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 Nafarroa dibertsoa da kulturaren ikuspegitik eta, beraz, on da Parlamentuan berezitasun horiek bereizten jakingo duena egotea, nafar guztiak barne hartuko dituen nafartasun kontzeptua sortzeko neurriak aplika ditzan.

286. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 CDNk bai Nafarroa integratu batekin identifikatuta dauden nafar guztien botoak bai Erriberan, Mendialdean edo Erdialdean dauden desberdintasun kulturalak errespetatzen dituztenenak jaso ahal eta behar ditu; horregatik, ez da harritzekoa gainontzeko alderdi politikoak kezkatuta egotea.

287. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 CDNko botoemaileak nafar toleranteak dira, integratzaileak, ilusioa dute ingurugiroa, bizi-kalitatea, ongizatea zainduko dituen eta desberdintasun kultural eta linguistikoak errespetatuko dituen Nafarroa eraikitzeko, eta nafar horiek asko dira.

288. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 Juan Cruz Allik keinuez gain nafar askorengan itxaropena eta ilusioa sortu duen politika egin du, nafarren interesak bera militatzen ari zen alderdiaren interesen aurretik jarriz, eta horrek alderdi horretako hautagai izenda ez zezaten ekarri zion.

289. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Badirudi UPNkoek ez dakitela zer esanahi duen nafarrentzat Amaiurko oroitarriak, ezta hura egin zutenean Diputazio osoa Aizpunen gurasoak barne egon zela Amaiurren, adierazi zuen.

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Bi historialarion idurikoz, garai ilun haietako mugimendu euskaltzale nafarra ikerkuntza bitartez argitzeko tenorea heldu da.

291. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0003 Zizur Nagusian geldituko da nafar txapelketaren karabana

292. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pa. zabaleta 0054 Etsaiak ez baitira hasetzen! beranduago, frankoz ere beranduago, Azpilikuetako Martin, Nafarroako Doktore ospetsuak, Erroman zerion, ixuri, bere kexua: Nongoa naizen galdetzen didatenean, ea Espainiako ala Frantziako Erregen menpekoa ote naizen jakin nahi lukete, baina nafarra izaki ordea eta....(...)

293. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Miguel Sanz lehendakari nafarrarekin bilduko dira gaur Eusko Ikaskuntzako (EI) presidentea, Juan José Goiriena de Gandarias, Mikel Aranburu, Nafarroako presidenteordea eta elkarteko kudeatzailea, José Maria Vélez de Mendizabal.

294. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Esate baterako, 9.200 nafarrek euskara ikasi dute, eta ostera, 11.600 biztanlek galdu.

295. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Bestalde, euskarara bildu diren nafar gehienak gazteak dira, %76 16 eta 35 urte bitartean dagoelarik.

296. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0026 Manomanista ona da, pilotari teknikoa da, bere kualitatei etekin ona atetzen die eta ez du ezer oparitzen, dio Elkorok nafarrari buruz.

297. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Bazkalondoan nafartar bertsolariek kantaldi ederra egin ziguten.

298. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Bertara, bi milla napar agertzekoak dira.

299. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Gregorio Monreal naparra, Eusko Ikaskuntzako lendakari izendatu dute.

300. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Urtero Madril'en ematen diran kultura gaietako urrezko domiñetan amarretik bi, naparrentzat izan dira: Alfredo Landa ta Rafael Moneo'rentzat. Zorionak!

301. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Taekwondo kirolean Europa'ko txapeldun, Gabriel Esparza naparra izan da.

302. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Ekitaldian EEk Euskal Autonomi Elkarteko hiru herrialdetako diputatu nagusirako eta nafar gobernurako hautagaiak aurkeztu zituen.

303. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Auzmendiren esanetan bere alderdiak gogor jokatuko du Maiatzaren 26an ospatuko diren hauteskundeetan, eta ezinbestekotzat jo zuen EE, Diputazio, Nafar Gobernu eta udaletxeetan gobernu egonkorra sortzeko orduan.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Herri Batasunak, datozen lau urteetan Nafarroan nork aginduko duen erabakitzeko ahalmenik izan ez dezan, hauteskunde aurreko paktua egitea proposatu zien atzo Gabriel Urralburuk, PSN-PSOEko lehendakari nafarrak, gainerako alderdi politikoei.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Nafarroako nekazaritza eta abeltzantza ondo garaturik daude, eta horregatik Europako Komunitatean sartzeak beste autonomi elkarte batzuei baino kalte txikiagoa egin die, Carmelo Sainz de Murieta, Nafar Gobernuko Abeltzantza Zuzendaritzako buruak atzo aditzera eman zuenez.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Ihardunaldi hauen hasieran Juan Cruz Alli Nafar Gobernuko burua ere izan zen.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Egun hauetan izango diren ekitaldiotan 230 aditutik gora bilduko dira nafar hiriburura.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Ardiaren arloan nafar komunitatean dauden osasun arazoei buruz ere mintzatu zen Murieta.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Nafar Gobernuko abeltzain sailean atzo esaten zenez, erosle ugari etorriko da aurten ere.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Ikusiko dugu emaitza positiboak lortzen diren, azken finean hori bait da denok nahi duguna, adierazi zuen atzo nafar Gobernuko buruak bertako beste alderdiekin Errenta Legeari buruz izandako bilera hasi baino lehen.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Mikel Arregi Perez / Euskararen teknikoa Nafar Gobernuan

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Alli Nafarroako lehendakaria da, ez nafar guztiona: UPNren ordezkaria da.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Euskarak aberasten gaitu, nafar, euskaldun egiten gaitu.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Nafar guztion eskubidea dugu eta ez dugu amore eman behar.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Nafarrek bigarren postuekin konformatu behar izan zuten.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Gure zorionik maitekorrenak ibilaldi huntan parte hartu duten mendizale guziei, Iparraldekoak, Gipuzkoakoak, Bizkaitarrak, Arabarrak, Nafartarrak, denak bat egiñik zoragarria izan da Baztango Itzuli hau.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Nafar euskalzale batentzat lana zoragarria.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Ortarako Napar Jaurlaritzak, 1988'garren urtean artu zuen erabaki nagusia, baita lanean jarri 1991'garren urtean.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Euskara Saillan amar laguntzalle dauzka, oyetik bederatzi Nafarrak.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Espainiako hainbat kartzelatara sakabanatu dituzten intsumiso nafarrak Iruñeko kartzelara itzultzeko bitartekoak jar dezan eskatu dio Nafarroako Parlamentuko Giza Eskubideen Batzordeak Espainiako Justizia Ministerioari.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Sei intsumitu nafar atxiloturik

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Sei intsumitu nafar atxilotu eta kartzelaratu zituen atzo Polizia Nazionalak Gobernu Militarraren parean.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Intsumisook adierazi zutenez hirugarren graduari uko eginen diote gero, egun horren aurkako plantea aurrera daramaten 50 intsumitu nafarrekin bat egiteko.

324. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Bastidako Gaita-Eguna eskainia izanen zaio omenaldi gisa Julian Romano Ugarte nafartar gaitero zenari.

325. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00004 Renoko Aste Nagusira joateko ideia ez zen gurea izan, NABO-k (North American Basque Organitation) Renoko aste nagusia zela eta Euskal Herritik joan ginenak Donosti Ereski korala, Koldo Iparragirre trikitilaria barne, Urruñako Kuxkuxtu txaranga (noiz hasi bai, baina noiz bukatuko duten inoiz jakiten ez den horiek) eta bertsolariak izan ginen (Bizkaitar bat eta Nafar bat, hango Euskal komunitatearen gehiengoa ordezkatuz); baina besta osatzeko Renoko, Boiseko, Chinoko, San Franciscoko dantza taldeak izan genituen lagun, Gaupasa eta Noka musikariak ahantzi gabe.

326. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Gure ustez norbaitek azaldu beharko dio nafar gizarteari zergatik izanen den UPNko txontxongilo batek gobernatua zonalde aurrerakoienetako bat.

327. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Bergarako Lagunak futbito taldeak gaur hasiko du denboraldia Gure Txokoa talde nafarraren aurka 22:15etan Labegaraieta kiroldegian.

328. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Nire aipua ez nuke hasi nahi eskaintza moduan datozen hitzok hona zeharraldatu gabe: Ostatutzarretako anonimatoan ito diren nafar bertsolarier.

329. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Rikardo Ciervide Nafarrak berriz adiarazi digu argi eta garbi bagenuela oraino zer ikus eta zer ikas argitaratu gabe dauden Oihenarten 17000 latinezko frantsesezko gaskoinezko edo euskarazko paperetan, hor baititugu ez bakarrik haren pertsu ta olerki frango, bainan dokumentu balio handikoen kopiak ere, hala nola Frantziako eta Nafarroako Luis XIII erregeak hartu zuen erabakia Donapaleuko auzitegi gorenean euskara onartzeko eta juje euskaldunak hor ezartzeko; haietarik bat Oihenart bera.

330. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Larunbatean ezkondu da gure Nafartar txirrindulari famatua.

331. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Une honetan 320 ikasle daude erresidentzian, horietatik 24 emakumezkoak, gehienak gipuzkoarrak eta ondoren arabar eta bizkaitarrak, garai batean naparren kopurua handia izan bazen ere.

332. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 Euskarians errugbi selekzioarekin jokatu zuen napar bakarra Sakanakoa da, Iharbarko Samu Arraras, Iruña Errugbi taldean jokatzen duen 24 urteko gaztea hain zuzen ere.

333. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Alberto Moraviak mozika nafar baten ondoan igaro zituen bere azken urteak.

333 emaitza

Datu-estatistikoak: