XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Orduban, eneko antzitzu batez nasirik, birau donausle ikaragarriak abotik iges egin zion, begirakune gorrotatzua zeruruntz jasotzen zuala.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Eta irten zan nekazaria aberientzat baskari billa ta artzayak artaldea alagora atera zuan eskillen soñu pozgarria eresi abaliekin nazirik.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 23 Ta mirraz nasitako ardoa edateko zemayoten; baña Ark ez zun arrtu.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Jon doni Paulok bezala behar da orduan erran: Khen zazue gaizkia zuen erditik, nahasten zaituztenak urrun beite zuen ganik.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Cer marcatcen du olioarekin nahasia den Balsamoac?.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 260. - Errak, haurra, aita zer hari zen?. - Kartak nahasten. - Ez bide zikan irabazten [C], (Eliza atheko solas bat).

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Lehen bai lehen edanarazten diote haurrari zizari belar ura, edo berdin, baratchuri ura olioarekin nahasi-eta.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Ez ditake erran gure Herria gogorki zafratua izan dela dembora ilhun eta nahasi hortan bertze asko eta askoren pare.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Landibarren, holachet, doi bat gochoki iragan zituzten ordu nahasi hetako egunik latzenak, eta nahiz lau elizak hetsiak ziren, bat-bederak, erlisioneko gora-beheretan, errechtasunak oro bazituen, alabadereko irriskurik gabe.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritar askok, diot berriz ere, ez dakitte gure izkuntza dala oroigarri pollitt eta agurgarria, lenengo gizonen seaskaraño bere jatorriz igotzen dana, eta erri ta izkuntzak nasi dittuen urteak, ez bere izaneran, ezta bere itxuraz ere aldatu ez dutena.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Errenkuren bentzutzeko eta bakiaren gatik, Urtubi eta Senpere jauregik, 1609ko urtharrilaren 17an, Henri IV, Frantziako erregeari egorri zioten gutun bat, erranez nola sorginkeriaz nahasia zen eskualde hau eta otoi zerbeit mana zezan hemengo jendeen onetan.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lehenago jadanik mintzatu izan gitzaitzue jaun hortaz, eta badakizue dela Haute-Vienne eskualdeko prefeta, gizon bat nahasia eta framazon tzarrenetarik.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz Monteil delako prefet framazon eta nahasi hortaz izan dute solas, joanden astean, jaun zenaturrek, beren bilkuretarik batean.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hoik berek aithortzen daukutenaren arabera lana utzia dute, bazterren nahasteko bakharrik, eta ez deus bertzetako.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hola bazterrak nahasiz, nahi lituzkete zozialistak eman nausitzat Frantzian lehenbailehen.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Egia da uriarekin jinikako haize zaphako batzuek han hemenka nahasiche dutela; bainan eraikiko da hortarik.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan katholikoak ez diten bakharrik egon barkhamendu hortarik kampo, laguntzat emaiten diozkate anarchistak, bazter guziak nahasi eta itzulipurdikatu nahi lituzketen gizonak.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Beren baitharik ez litazke diren bezen bihurriak; ez nahasiak, ez nahasleak; ez eta beren buruez hartuak, ikusten dituzten bezala.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Orai bazterren nahastea bilatzen dute, ez baititeke deus hoberik Alamanentzat.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Aragia debekatzen ez dan egunetan, naiz baru izan, nasi ditezke bazkaltzekoan arraia ta aragia.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Nasten ari danean oarrazi ezkero belaxe zentzatzen dana.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Zugan bakarrik dago
zorion-eztia,
Zu zera-ta Zeruko
zorun-iturria...
Zugandik urrun berriz,
itxaso nasia...
Asetu Zuk, ¡ai! gure
Zorun-egarria
.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

33. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Zirimol dot barrena, naasi baizen erre,
Arimea bait-yata atsekabez ase:
Uin biurrizko itxas baltzenean irri,
Miñaren irrintzia dantzut aspergarri
.

34. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - (D. Martin'ekin buruz-buru) Mingarri zait apaiz bat emen ikustea. Ez zan ori gertatuko, ordea, zu errelijioa zaintzera datozenen alde jarri baziñan, eta ez gorriekin naasita ibilli, bizkaitar lotsagalduok bezela.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nai txuriek, lili-margul ta urdamutur garaiak bildurik, unanu ta mirubelar usaitsuz naasirik, edota bitxika ta nolanaiko belar biguiñez txortaturik, illeri-lili xamurrak ta ahabi orailak elkartzen ditute.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Seska batekin, neonek bilduko ditut sagar-ille leunak (irasagarrak) eta ene Amarili'k ain maite zitun gaztain ta intxaurrak; baita ezko kolorezko aranak ere bilduko zaituztet ereñotz eta urbilleko gilloria, orrela elkarturik zuen usai goxoa naasten duzutelako.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Pluralista da gaurko mundua, iñundik ere: ideia ta jokaera askoen nahasi bat.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Beste zenbaitek Atenai'ra ta Boeti'ra io zuten, ta Elade'ko beste ikasguetan nahasi ta ezabatu ziran.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Baiñan, pasibo plurala eta aktibo singularra ere gizon-ak joan dira, gizon-ak egin du esaten dugun ezkero, hoiekin ez nahasteko, hobe deritzagu aktibo plurala gizon-ek ematea.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Inpernuratzeko aaltasuna, diteken tasuna gorputz-oiñazeekin naastea, Kristo'ren itzak oker ulertzea omen da.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Baiñan, perretxikoetan gertatu oi denez, onak baiño txarrak ugariago sortu zitzaizkigun, on batzuekin nahasiak, kaltegarriak, pozoindunak ugari...

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Zingira baketsuara zotz naiz arri bat jaurtzen baldin ba'duzu, ango urak oro nasi ta ikara dagite bat-batez.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Esnea saltzen zuan
urari nasiya:
etzuan karrukakin
erreko paziya.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitza oso illun nenkusen, sujetoak nahasten bainituen.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bi lore txuri-gorri nahastean ematen dituzten ondorioak dira arrigarriak: bigarren belaun-aldian (B2) txuri-gorri margoa bakarrik eman beharrean, hiru margoak azaltzen baitira: gorria, txuria ta txurigorria, holako neurrietan: landare guzietatik laurden bat lore gorriduna, erdia lore txuri-gorriduna ta beste laurdena txuriduna.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Hauxe bera gertatzen da ere lore txuridun landareak elkarrekin nahastean.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorridun illarra lore txuridun beste illar batekin nahasten badugu, gau-loreetan ateratzen genituen ondorioak eta oraingoak ez dira berdiñak.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Hau da, ernaltzea gurasoen ozi-zelulen plasmak elkar-nahasiaz, elkar-fusionatuaz, bata besteagan urtuaz gertatzen da, theori hunen arauz.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Beraz, lehenengo belaunaldikoen ezagugarriak gurasoen ezagugarriak berak izango lirake, erdi-bana-edo partituak: ama ta aita-ezagugarriak elkar-nahasi ta fusionatuta, kuntze-ugalketan herentzi-bariazioak urtuta, barreiatuta galditzen dira; herentzi-faktore bakoitzak, Mendel'eren hirugarren arauak diokenaren aitzitik, ez du autonomiarik.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Darwin'ek galdatutako bariazio etengabeak, bata bestearen gaiñean oiñarrituta bizidun munduaren konplejidade ta bizitzeko gaitasuna osatu ta eraikiko lutekenak, nun gelditzen dira orain? Bizidun batek aldaketa positiborik baldin badu, belaunaldi gutxi barru suntsitua izango da, aldaketa positiborik ez duten beste mota-kideekin nahasten baida.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Ez ote ditu Baroja'ren gogamen eta itz naasi gaiztoak begi asko itxutu idazlea kritikatzerakoan?....

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Gaur ez du bere idoro lanean estratu zeatzik aurkitzen pentsamenak; antxiñako huri eratxietan ondarrak antzo, prolema guztien erraiak nahasi ta biurri, korapilloz josiak baiño.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Gregoria.- Zer dun, debru nahasia, hunat jiteko hire ichtoriorekin!.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Euri zikin bat, lur kolore, erreketan badakin zer ur nahasia heldu den euri ondotan?.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Eskuetan dugun liburua askotan irakurtua dugu, eta Inchauspe zenarekin aitor dugu kapituluak guti aski nahasiak direla.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 c) bihotza nahasten du eta kecharazten (XXXIV);

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Azoletako amu-arrain finak gogora ekarriz, Ibañeta kaskotik arraintzan dabillen norbaiten ari nahasia dirudi bideberriak; eta peko zolan, amu xuri bezala, bazterretxeak.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Badira haurrak, adinetakoak berdin, gauaz ohetik jalgitzen direnak zerbeit amets nahasi gogoan.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 (...) bere hizkuntza nahasten baitu erdaratik maileatuekin.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Zertako ez dauzkigute botatzen beheiti jeusten ikusten ditugun pilota hetarik? Zertako? Ez zaiote balio jende nahasi eta izitu horren chehakatzea.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure herriak ez du bazterretan halako fama handirik. Guti edo aski nahasiak girela diote. Bizkitartean gure Comité local delakoan aphez baten emaiteko lotsarik ez dute izan! Bai, l'abbé Legrand, jaun erretora bera hor dugu, konseilu on emaile!

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Jaun kazeta egilea, agorrilaren 23-an kazeta komunicht batean itsuski jazarri zaizkit, eldarra dariotela. Nahi izan naute desohoratu, eta ene aphezgoa belztu, gezur uhaldika. Igorri diotet zor zaioten arraspostua. Ager-araz zadatu othoi zure astekarian hel-arazi dioten bezala, erdaraz. Denek behar dute jakin nun nor diren egiazko nahasiak eta herri-nahasleak.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Diotenaz, paper batzu hedatu dituzte berri faltsuekin, jendeen buruen nahasteko. Eta beldurra barreatu beharrez plastikariek emendatu dute larunbat aratsean beren lan tristea hilak eta kolpatuak gainez hobengabeen artean.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Joko-berriaren ara errotik hartua du aintzin aldean jokoa ederki nahasteko.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Joan diranenganako maitasunaz nasirik bizirik diranengan dauzkagu begiak.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Paris zarretik Buenos Aires eder ortara dijoa zure zorion agurra, Tolosa'ko kalez, mendis eta auzoz nasiriko agurra; zorion-agur bero eta biotzkorra, errimiñez eta oroitzapenez oretutakoa...

68. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Egia esan, goietan zurbil ebiltzan abade langillien jokeragaz eta euren nastea besteren batek etetea gurago eben.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Baiña eziña: aundituegi egin jatzu barrua; sugar baterako gertu zagozalarik be, ez arrazoizko lanerako, bolbolka orretatik ezin zeinke atera poema gori bat, naasiegi zagoz.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Nahiz eta lanak Aldundiaren babespean egin, egileak askatasun handia izan ei eben proiektuak proposatzeko; batzuk arraroak, bitxiak ez diranean, eta hori bai, era guztietakoak, tradizino barrokoan oina hartuta edo neoklasikoari edo bestelakoei jarraituz; aukera osoa dago estilo aldetik edo estiloak nahasteko, eklektizismora, erromantizismoaren bidez, joteko.

71. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Familia: herri baten geroaren mindegia
- Amak semeari: zer ari da aita? Kartak nahasten Ez dik beraz irabazten
- Kaiola erosten duenak, xoria gogoan
- Loretik fruitua, haurretik gizona edo emaztea
- Nexka anderetu beharrez, anderea gaztetu beharrez.

72. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - (Aparte) Orain labirinto nahasiagoan nago...

73. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Besteak (Loreetara makurtuz). Gorrotoaren usain gozoa har dezagun (Hats hartuz). Bortitz, nahasi eta ustela da (Loreak aurkeztuz). Hona hemen arriskua (Zaintzaileek pistolak atera eta loreei apuntatzen diete). Ez tira! Mila burudun hidra da eta. Amorruak altxa erazitako mila buru kozkor, garrasika eztarria eteten zaizkien eta hil baino lehen beren kiratsa oihu bat bezala botatzen dutenak. Larrosa hauei pozoina darie.

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Ez dakinat. Ez dinat gehiago ideia xuxenik. Nahasia bizi nun... Bizi behar delakoan... Nere burua hutsa sentitzen dinat... Hitzak eskapatzen zaiztan eta askotan ez dine deus erran nahi... Beldur nun jendek, ez ote nauten zoro batentzat hartzen...

75. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Arrazoia duzu aita... Baina zorigaitzez mementoan arras nahasia naiz. Ez dakit gehiago zer egin... Berriz kanpañara itzultzeak izitzen nau... Arrunt galdua naiz!...

76. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

77. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Kaixo... Linda... LINDA - Zer? SUSAN - Zer bota duzu?, jazmina larrosa edo biak nahasiak.

78. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Izan ere, praktikan, produkzio-unitateek, iharduera nahasiak edo justajarriak aurkezten dituzte gehien-gehienetan.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00061 Kontuz ibil bedi ikaslea bi angeluren arteko baturaren arrazoi goniometrikoak bi arrazoi trigonometrikoren arteko baturarekin ez nahasteko.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 (Erostuna):
Legatz fresko bat eta
almejak nahasi
postretarako sagarrak
zoparekin hasi.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Ore hori egiteko, gauza asko nahasten dira: ura, gatza, amoniakoa, galirina, manganeso kloruroa, merkurio kloruroa, kaltzio kloruroa, eta beste batzu.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 - Satorrak! onak? Utikan laguntxoa! Hik ez dakik asko nolako lorrinak egiten dituzten piztitzar horiek: landareen sustraiak jan, mindegiak nahasi, belardiak lur pilaz bete... eta onak direla diozu gero?.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Erromanikoa eta gotikoa nahasiz Barcelonan ildo berari jarraitu zion Elías Rogent-ek, Ripoll-eko monastegia errestauratu zuen pastitxe neorromanikoa eginez, eta Barcelonako Unibertsitate Zentrala estilo neogotikoan.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Ordutik hona aldaketarik gabe gorde da Erdi Aroko misterioen teknika: historia edo bizitza bat kondatzen da lehen pheredikia eta azken pheredikia bitartean; ez dute lekuaren ez denboraren batasunik zaintzen; ez dago ez ekintzen ez eskenen banaketarik; tragedia eta komedia eten gabe nahasten dira.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Elkarrizketekin ere gauza bera gertatzen da, plano desberdinak nahasten ditu.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Bi planoak nahasten ditu, bati dioena eta besteari dioena tartekatuz.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Azterketa honetan Erdiko Ziklorako ikuspegi berria izan dela esan genezake nahasteko beldurrik gabe, eta hau lanaren barneko muinetan ikus daiteke.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0049 Lehen herrien lanetan maiz askotan nahasten dira konzepzio biok.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0136 Erregeak erantzun zion: - Hori nahasiegia da, eta ezin ninteke buruhauste horietan has.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0008 Pertsona nagusi eta osasuntsuen elikapeneko beharrizanak aztertu baino lehen, sarritan nahasten diren kontzeptu batzu argituko ditugu.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0142 Berauek erradulaz baliatzen dira, janarien gainazala karraskatzeko; honela, janari-kiziak eta beste zenbait zabor mucus-arekin nahasten dira aho-barrunbe eta esofagoan.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 e) Goiz batean, amets nahasi baten ondotik itzartzean, Gergor Samsak, ohean zetzala, bere burua intsektu izugarri bat bihurtuta ikusi zuen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 4.- Erakunde ofizial eta erdiofizialek osatzen zuten harpidego eta irakurlegoaren oinarri tinko bakarra, eta Gazeta eta iritzi egunkarien egitura nahasia izan arren; Udalak, erregimenduak, kabildoak eta erlijiosoak ziren batipat multzo hau osatzen zutenak.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Elikagaiak listuaz nahasten ditu, murtxikatzea erraztu eta elikadura-boloa irensten lagundu.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Errepara iezaiozu, beraz, sailkapen honi: a) Lapurtera: Garbia (Barietateak: Sara, Ainhoa, Donibane-Lohizune) / Nahasia (Arrangoitze).

96. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Lehen urteak, bada, Donibane Lohizuneko hiri pollit eta nahasi hartan iraganen zituen, bere osaba kapitainaren ardura eta babespean.

97. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Hiri nahasia esan dugu, ezen Donibane alde batetik leku garbi, txukun, jator, ekintza, ohitura eta bizitza onekoa bezala kontsideraturik bazegoen ere, portua zenaren aldetik bizi-bizia izango zen, eta bai gazteek bai arma gizonek iskanbila ugari sortzen zuten bere kaleetan gaindi eta bere kabareten barnetan, garaiko testu honek dioskunez: .

98. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 III.4.3.- Ikerketa III.4.3.1.- Welsherazko orrialdeak Welsherazko orrialde batzuek aurkitzerakoan nahasirik hiztegian galdera batzuek bururatu zitzaizkidan berehala.

99. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Horrenbestez, ba, Misterioa ta Korapiloa batberdin ez diren ezkero; ta bien artean holako alde haundia tartetzen den ezkero, Izate Filosofian ez da biko edo bitarteko hori nahasi behar.

100. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Dena den, hogei urte baino gazteago den jendearen artean, euskaraz egiten badute orainokoan, aldaki hauek guztiz nahasita eta galdu hurrenak daude, formarik sinpleenak kenduz gero.

101. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ari izaten da (suele ocuparse / il s'occupe habituellement bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), ari izan da, ari izango da nahiz ari izanen da (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

102. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 Bereter R. (sacristán) kasuan latineko s atzetonika erori egiten da (pres(by)ter), bainan erorketa berbera nabari da latinean haserako pres hori prae preposizioaz nahastean (presbyterum/praesbyterum ordez).

103. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gi/gy eta ii/i-az nahasten da batzutan frikatizapen eta igurzketa prozesuetatik igaroaz (gg), erromantze bakoitzaren araura.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Baina bere buruan Anna eta Matematika nahasten direnean, noski, ez zaizkio ateratzen.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Ez nekien ametsak nahasteko gauza zinenik.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Eta amets horiek nik nahi bezala nahasteko gauza ote zinateke? galdetu zion Sophiek, gero eta urduriago.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 Dena nahasia, hautsontziak beteta, erropa pilatuak lurrean, landare horiskatu bat....

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0019 @- Sob Sob @- Maltshus oker dago ekonomia politikarekin nahastean... eta politika futbolarekin.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Gero ikusleen artetik zetorren garrasi ikaragarri bat entzun nuen, eta haren ondotik, deihadar eta txilio nahasien habarrotsa, eta sorgin multzo handi bat ikusi nuen jauzika, oihuka, beren atza oholtzara zuzenduta: - Saguak! Saguak! Saguak! Guri erakusteko egin du! Horra hor Sorgin Handi Bakarrak sagu bihurtutako bi haur horiek!.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Azkenik, urdailera joaten da eta urdailean dituzten eho-gurinekin nahasi, hesteetara jaitsi.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0031 Abereen hotsa euriarenarekin batera nahasirik iristen zitzaidan belarrietara; oilasko eta ardi bat baino gehiago pasa ziren nire begi aurretik kaleko ibaiaren ur gainean.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 Garia, ura, legamia eta gatza nahasi eta ore bat osatzen du okinak.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Han egun batzutan egon beharko dugu Legree-k bazter guztiak nahasiko bait ditu gu aurkitu arte.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Kupel zulatuak, untzibela urratuak, eta gorpu labanatuak nahasten ziren... Azkenean, pakea egin zen.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Tonuek elkarborroka nahasian ziharduten, malenkonia eta tristezia alaitasunezko soinu indartsu bihurtu zen arte.

116. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0020 Oinazez nastauta dago.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Bogotáko Francisco de Abrisqueta gidari tematua izan da Bolívarri buruzko bibliografia nahasi eta hedatsuan.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Erdi erorian zegoen etxea, argirik gabe, bakar eta misteriotsu altxatzen zen zeruaren kontra, zedro nahasi eta pilatuen gainetik.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Tresnari eusten zion, begirada haize nahasi, asaldagarria sartzen zen atean finkaturik.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0050 Katedraleko atea
irekirik,
organoaren aire zurbilak,
urrundik letorkeen
haize-bala isil geldiak bezala,
aurpegia igurtzitzen dik,
tximeleten hegakadak
eta euri lanbro musikalak
nahasiz
.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Ahalik eta etsaiari arma gehienik hartu; komunikabideen eta garraiobideen segurtasuna nahasi, baina benetako gudu handiei ihesi egin; herri oso batez jabetzea ez saiatu; gauaz agertu egunaz desagertu.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Bere boz larriaz Prai Mathiasek oihu egin zuen tupi mintzaira eta umaua hizkuntza elkarrekin presan nahasten zituela: Arkuak lurrera! Lantzak Lurrera!.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Aitaren tristura siniestroa, sustria eta helburua nahasten dituen eritasuna.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 Jainko nirea! Hau istorioa! - jarraitu zuen ahots etenez, hainbat sentimendu nahasiz, urduri -.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Nerekin esamesean ederki jardunda, kanporakoa hartu zuen etxekoandreak, pentsakizun itzel eta nahasien mendera utzi ninduelarik, jakin grina nobelakoia, izuikara erlijiotsua, gau zarratuan elizaren ilunpetara labaintzen gareneko sentimenduaren tankerakoa, behin barruan gaudela, koro garaipeen urrunean, argi errainu mendre bat erreparatu, gona ala sotana igurtzotsa somatu... eta gorputz osoa aidanez bihurritzen zaigu.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 (...) haurrak etxeetan zeuden, eta momentu batetik bestera esna zitezkeen, zeren eguzkia Joxemiren ile nahasien punta errubiaskak kixkurtzen zituena teilatuetatik gora zebilen.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Goian, hodeiak, zuri eta zuristak, gorri eta gorristak, hori eta horistak, kolore guztiak nahasten ziren ihauteri bizi batetan.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Ezpaletan suak jotzen zituen hortzakadekin nahasten eta korapilatzen ziren Samuelen murmuruak.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Zuk bidaliak omen, sorgin arnasen esamesak jasotzeak zilegi balekit hitz barhanei etxaramon, Adur, Urdetegiko gatazka haren ondoren hango lezean gorde eta oihuketa baretutakoan zure lagunak Zakurripurdira abiatu zirenean burdinolara jaisten ikusi ei zintuztenez eta olagizonen tartera nahasten... sinestekoa dateke.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz, areta Xaxi hain ibiltaria, gainera, Adur, ezen oraindik minbera dudan ipurdia edonorengan hobeto zolitzeko, nabastarre oparoagoz, alegia, nirekiko susmoak ekiditeko aski zuketenik girtenean gurutze bat irartez, zuregandik solijitzeko ni zauritzea premiatsutuz edo giarren hazkura lagaz eskuan hartu, ni, hegarako ez baina hauspiltzeko bai (eta soilik) balio bait nezakeenarena eraginez praile eta moja (inkisidoreak ere oso ziren sumati) guztien aieruak ezabasteko, nahasi.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Baina Asiak odol garratz xamar hari, ardo soila nahasi eta usaingozatzen duen ezti-tantoarena bezalako eragina txertatua zion.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Une batean ezin eutsi izan genion uhin baten erasoari, eta ubidean sartu ginen arrokak ikutuz, apar lainotan nahasirik eta apurtuak izateko zorian.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Doilor eta aldakor da; nahasia eta asaldatua dago beti, irakinetan, dardaratan.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Neguan, Arimetako hondarreta tristea da; gandu zuriskak estaltzen du itsasoa; laino zerrendak altxatzen dira Izarra aldetik, eta aidea eta ura nahasten dira.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Pentsa, Hipolita, etxekoa bezala dugula... hilko ote dugun ere ez dakit, esaten zuen, okotzeko bizarretan eskua nahasirik.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Eta ikuiluko zerrailaren begiari nirea atxekirik, esteak nola garbitzen zituen, odolkien edukia nahasten, azkazalak kentzen eta xolomo xamurrenak ebakitzen ikusi nuen, lan guztiak amaitu eta gero ohera abiatu zen arte.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Elgarri behatu eta, hain onak ziren, nun segidan, Joana hasi zen nahasten bere basua landareak, egosaraziz bizpahiru mota, bertzeak gorderik eman gainetik.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Ardoa, berriz, ia beti uraz nahasten zuten.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 Honek animaliak nahasta zituen eta altxarazi, eta lapikoa ketan zegoen tokira lasterka joan ziren.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Sabela nahasia sentitzen zuen, goragaleka, gehiegi edan ondorengo aje erreminetan bezalaxe.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0166 - E, e, sargento Garridorekin nahasi al nauzu? - Gera zaitez hemen, Erik, sargentoarekikoak baretzen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Nahasi zuen, horretarako, kedar piska bat foka koipetan, eta bular inguru guztia igurtzi zuen, lotarakoan, ukendu harekin.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Sabela nahasi eta bihotza txiki zeukaten biek.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 Ordu laurden bat egon behar izan genuen paper famatu haien zain; edo artxiboak handiak ziren eta erabat nahasirik zeuden, edo eta idazkaria lelo samarra zen.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 - Barkatu zure mesede hori esan zion Elefantearen Semeak portaera bikainarekin ikusi al du gorentasun horrek lurralde nahasi hauetan Krokodiloa deituriko gauz bat?.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Don Antoniok ordea lehenago egin zuen ospa, obispoak garai nahasiak zetozela esan zionean gertatuko zenaz jakinean jarriz.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Gero etxean, arratsaldez, zukutu egiten genituen mazustak, ardoa eta azukrea nahasi, eta mazusta ardoa edaten genuen biok, biok bakarrik, betertzetatik elkarri irrika.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Egoera larritan egondako gizonak ziren biak, ordu latzak bizitakoak beraien bizitze luze eta nahasietan, (...).

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 Zuk gaztelaniaz erantzun, esanez espainola ikasten ari zarela eta ez dituzula hizkuntzak nahastatzerik nahi.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Medikuek batzutan gure gorputzaren beste atalak marrazten dituzte, eta mapa hori oso interesgarria irudituko zaizue agian, baina esaiezue medikuei saia daitezela haur baten gogamenaren mapa bat egiten; kostako zaie; izan ere, oso nahasia izateaz gain, jira eta bira dabil gelditzeke.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Han hemenka espanol estado guziko presondegietan barreaturik eta gaixtaginen artean nahasirik.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Gauza bat dago garbi: fedea eta erlijioa, nahiz-eta historian eta teorietan askotan nahasi, ez direla izatez eta berez bat.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Ez da esan nahi beste zerbaiterekin nahasten denik.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Ez nahasten, baina bai bere lehen eginkizunetik kanpo erabiltzen: gizartea osatzeko, biltzeko, integratzeko.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 Beste idazle guztiengan, nik uste, Leizarraga barne, deritza / deritzo bikotea nahasirik agertzen da; edo-ta, beti ere, deritza saila erabiltzen dela.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Urte hoietan euskarari buruzko egoera nahiko nahasia eta gogorra bait zen, Elizbarruti-arteko Batzordea gero eta kezkatuagoa zegoen, garrantzi haundiko arazoa bait zen euskararen etorkizunerako.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaineratekoan horrelako bizitza dorpe eta nahasiak ere bere heinean zenbat ez du lagundu horrelako gai harrigarriak berari ahorat ekarriz.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Baina, metodoen mailan, arras nahasia da idazle hori.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Euskal ezkerraren mundu nahasi horretan, aspaldi honetan, ez da bere barneko harreman berezietan kritika girorik deus ere hautematen eta bai, guztion galerarako, jauntxokeri nabarmenik non nahi ikusten.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Haren ustez, biak nahasiak eta batera aurkitzen dira klase burrukaren barne, eta edozein unetan, bata bestea bihurtzen da.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Mustran bertan, esaterako, gaiztoak (tûrkak) eta Khirixtiak (jabe gaitezen izen bereizketaz), bi giza lerrotan doaz, nahasi ezinik, ikurrin eta ikurrinlari gorri eta urdina (nork berea) buru daroatzatela; jokularien beraien koloreak ere jakina, gorri eta urdina dira.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Hortaz, ekintzaz gain ibilkera eta keinuetan ere ez zaizkigu gaizkileak eta ongileak inondik inora ere nahasiko, are nabarmenago: khirixtiek beti ate urdinean zehar eta tûrkek gorrian, sartu eta irtengo dute.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Izan ere, euskara batuaren izenean, ez dago euskararen erabilera guztiak nahasterik edo berdintzerik.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Beharbada orain arte gauzak gehiegi nahasi eta fortzatu dira, euskara batu idatziaren eredua, besterik gabe eta bere horretan, euskara mintzatuari aplikatuz eta ezarriz.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Euskara BATUAri buruz, alde edo aurka izan diren eta oraindikan diren eztabaidak, alderdikeriz, taldekeriz garraztuak izan direla, nik uste, eta saldu nahi diguten ogia ez dela irin utsazkoa, baizik alderantziz, patata eta bertze bihi txar batzuekaz nahasia.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Honek zera esan nahi du: kontutan hartzen dugula, haurraren ama-hizkuntza euskara ala erdara den; famili giro horretan, hizkuntza bat edo bestea erabiltzen den edo biak nahasten diren.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hitz gutxitan esateko: - Etxean euskaraz egiten duten haurren taldeak, hizkuntza biak nahasten dituztenenak baino puntuazio altuagoa du eta giro erdalduna dutenenarekiko, areago oraindik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Eta, gero, poetaren eta eragile kulturalaren paperak nahastekoa, biok oso bi gauza bait dira.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Gamak atera duen Mundu magikoa-ren itzulpenak ez du gauza zuzenik: s/z nahasten ditu noiznahi, bizkaiera / gipuzkera / batua nahi bezala erabiltzen ditu, etc.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Garai nahasia zen hura, 1812ko San Jose egunez onartu zenekoa.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Bigarren taldekoek, hau da, endogeoek lurzoru barnean bizi direnez ez dute pigmentu beharrik; materia organikoarekin nahasitako lurrez elikatzen dira.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Lunbrizido anezikoak zizare handi samarrak dira, galeria bertikalak industen dituzte eta zuloaren sarreratik guztiz atera gabe lurzoruko hondakinak herrestan ekartzeko ohitura dute, gero, sakoneko lurrarekin nahasirik, zulo barnean irensteko.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Bertsolari tipifikatu jakin baten irudia eta bertsolariaren kontzeptua, definizioa, nahasten ari gara.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Aldizkaria Euskal Herrira ekartzean, beldurra eta itxaropena, biak, nahasiko zaizkio Zaitegi-ri bere baitan, eta itxaropenaren arrazoinak hortxe aurkituko ditu: idazle berriak ageri dira, euskara edozertarako egokieraziz (izkera baten bizi bearrerako gai guziak bear ditugu).

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hemen, noski, surrealismoa ez dugu guztiz nahasten irrazionalismoarekin, azken hau joera estetiko orokorragoa delarik.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Gutienez diplomaziarako dohain pollitak bazituzkela frogatzen digu, denbora nahasi haietan eten gabe, toki desberdinetan jarraitu zuen karrera luze ta ederrak.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Txekoslobakia-ko herriak Erreforma hautaturik zeukan aspaldidanik (Joan Hus ez zan hereje huts bat, eta ez lehendabizikoa urte nahasi eta itxaropengarri haietan; Txekoslobakia-ko abertzaletasunaren aita baizik).

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Pinturak, adibidez, kolore zuri eta beltzezko, hori eta gorrizko izakiak nahasiz, ereduaren antzeko irudiak ateratzen ditu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Mitxelenaren pertsonalitatea zerbait nabar eta nahasi zen.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0062 Astin ezazue azkarki prezipitatu marroia ondo nahasteko eta laga, prezipitatua ongi jalki arte (3-4 min.).

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0011 Horra ekintza bat XVIII. mendekoa, baina hurrengo mendearen egoera nahasiagatik espero zitezkeen fruituak ekarri ez zituena.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Gidoia edo elkarrizketa nahasiagoak direnean, teknika honetan trebetutako irakaslea behar daJoko honek, dio Helene Gauvenet-ek Les jeux en classe de langue (27) bere artikuluan irudimena eta juxtutasuna, eskatzen ditu,... keinua eta mimika ikastera behartzen du eta, bide batez, hizkera zehatza erabiltzera.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0044 Tartasen euskara, gehienik, Zuberoa aldekoa da; baina Lapurdikoa eta Behe Nafarroakoa ere nahasten ditu.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Liburu honetan, Freuden Tótem y Tabú obran (1968, II. bol.) hestuki oinarritua, analisi kultural eta psikologikoaren mailak nahastearen joera hau nabarmena da.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Hauetan ezaugarri ahozkoak eta ez-ahozkoak nahasten dira: aditzen erabilera, entonazioa, keinuak, postura eta aurpegiaren espresioari.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Gure kostaldean, udan 12-15 metroko sakoneran termoklina nabari bat aurkitzen da eta udazkeneko ekaitzekin batera beheko eta goiko urak nahasten dira termoklina desagertuz.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Errealitatean ingurune fisikoa eta ingurune soziala elkar nahasita agertzen dira, interrelazio dinamiko batetan hain zuzen ere esate baterako, herria aztertzerakoan.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 Adibidez: esaldiak eman eta marrazkiak egin, zenbait esaldi nahasirik eman eta ordena lojikoz ipini....

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Ez da autoritatea kontzeptuarekin nahasi behar; hori, boterepekoen aldetik, botere ezagutua eta onartua da; hura, berriz, autoritaterik gabe legezkorik nahiz bidezkorik gabe gerta daiteke.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Dena dela, hizkera arruntean nahasi egiten dira sarritan hiru hitz horiek; eta egoki izan ere, ez da gehiegi bereiztea egokiena.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren edukitzarekin ez da nahasi behar; esakune hau salbatuari buruz erabiltzen du Bibliak, ikuspen dohatsua adierazteko. Ik. Mistizismoa.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 Probisionalki, telebista elebiduna proposatzen du J. J. Azurzak, baina euskara / erdarazko ordutegiak txandatuz eta ez hizkuntzak programa berean nahasiz.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Baina fonema bereiziak agertzen diren hesparrura sartzean ikuskizun nahasiagoa dugu, arloa korapilotsu eta gehiegiz aberatza aurkitzen dugu.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Zabalera handiko arazoa da, zeinetan interes estrainio asko nahasten diren, eta gure solasaren mugak gainditzen ditu.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Egiten dituen kalteak, gero aipatuko dugun Pandemis-en antzekoak dira, eta erraza da har biak ere nahastea, antz handikoak bait dira.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Janarien deseraketa
Prozesua ahoan hasten da, non hortz eta mihiaren ekinaz gure janaria ebaki, ttikitu, xehetu eta LISTUarekin nahasten bait da.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Hantxe nahasten da PEPSINA entzima AZIDO KLORHIDRIKOarekin liseri urina osatzeko.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Urin hau liseri azidoarekin nahasten da urdail hormen mugimendu uhinaireen bitartez.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 Esate baterako, oleoak harearekin edo zerrautsarekin nahasi, eta lortu den pastaz lan egin, errotulagailu erdilehorrez marraztu, e.a.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Hizkuntzari gagozkiolarik, alderdi batetik ideien multzoa dago, hizkuntza baino lehenago zinez nahasia eta azaldu-ezina; eta beste alderditik, ahozko soinuen multzoa, hizkuntzaren aurretik nahasia eta koloregabea ere.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Hizkuntza agertzean, berriz, eta hitzak eta abar asmatu ala, taxutu egiten da ideia nahasi haien mundua.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Erdararen interferentziak
Azentu eta doinuen arazo nahasi bezain ukigaitzetan sartu gabe ere (intuizioa baliatuko ahal zaigu!), maila sinpleagotan, fonema soilen ebakeran ere, izurriaren disimulo eta geldigaiztasun berberaz ari zaizkigu hedatzen erdal ereduzko fonematismoak, eta beharbada letra idatziaren erreferentzia mantentzen delako edo, ez ditugu erreparatzen edo txikikeriatzat dauzkagu.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Elizaren eskubideak defenda daitezela eskatzen du, baina defentsa hau ez dadila bestelako politika gogoekin nahas.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Nahasi egin ohi dira artista eta artistaren eredua edo ikergaia.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Horrez gain, dena dela, hona hemen gakoa: asimilazinoa ere kolonikuntzaren ukazioa da; zeren-eta kolonizatzailea eta kolonizatua nahastera baitarama, abantailak ezeztatzera; hau da, koloni-harremanak erauztera eta funditzera.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 Zer gertatzen da koloreak nahasten direnean?.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Oinandi zaharra ere saiatu zen errepidea egiten baina indar gutxi zuen eta ozta-ozta altxatzen zituen harriak edo harkaitzak, eta porlana nahasten.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Gehienetan beste gai atze asko nahasten zaio kaolinari eta horrela sortzen dira hainbat eta hainbat buztinmota desberdin, berorien kolorea, gogortasuna, egitura, konposaera eta berezitasun fisikoak nolakoak diren kontu.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0064 Praksian, ordea, gauzak ez dira horrela, konplikatuagoak eta nahasiagoak dira.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Arkitektura barrokoaren erak bertako jatorrizko ohiturekin nahastean arte koloniala sortu zen, eta hontatik asko da Quiton, Katedrala adibidez.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 5) Jolas garaian armada bereko jostariek graduak alda ditzakete etsaiaren nahasteko.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 (...), eta beste hainbeste gauza nahasirik agertzen ziren herri hartan, Julio Carok bere Los Baroja liburuan dionez bere osabak oso material gizakor ugaria topatu omen zuen nobeletako pertsonaiak itxuratzeko.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Zomorro hauek, polinizazio nahasia, nahi gabe nola egiten duten ikusi baino lehen, merezi du erleez zertxobait esateak.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0085 Itza bera nahasia dago.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bere horretan, esan dugunez, pozoin bortitza da, eta gertabide luze eta nahasi bat behar izaten du.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Beraz, irakurleak ez du harritu behar, orain etxea hankaz gora ikusten badu, eta literaturgintza nahasi honek, haren ustez, eginkizun zinez harrigarriak eta oso guti literarioak ere badarabilzki.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Kultura politizatzea baino gehiago, kultura eta politika nahastea da hori.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Gaur egun, euskara egiten den, edo duela gutxi egiten zen tokietan, maiz entzuten dira euskara usaineko perpaus pitxiak erdaraz mintzatzean ( bai eta erdarazko z euskaraz bezala ebakitzea, zenbait tokitan f ezin ondo ebakitzea, r eta d bokalartekoak ongi ez bereztea, generoa nahastea (bizkaitar komunztadura famatuak).

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Eta horixe daukagu: argiz betetako poema alai batetan kantu apokaliptiko nahasi bat.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Baina taktika politiko-militarrak agintzen duen jarrera honetan, errealitatea modu ideologiko eta konplexu batez irakurtzen da: izaera natural eta objektiboa (herriak alemanez hitz egitea) jarrera politiko eta subjektibo batekin nahasten da (alemanez hitz eginez ulertzen dute elkar Errepublikaren etsaiek).

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Gure eritziz, puntu hau da interpretatzerako orduan okerrenetarikoa, bigarren atalean dioenarekin nahasten bait da: Kale-bidetango seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira....

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Protagonista askorentzat, orain antitotalitarismora konbertiturik, eta komunikabideetan beti presente, urte haietako militantzia arazo guztiz indibidualekin nahasten da.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Esparru nahasia eta, une berean, zabala.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Etengabe leku batetik bestera bertakoen ohituretara egokituz ibili direlako, eta gizarte analfabeto eta grafiarik gabea delako da ijitoen folklorea hain ugaria eta nahasia; gainera, aintzinatik orain arte gorde duten beren kontaketa eta kantutegi sail aberatsa ahoz aho pasatakoa da.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Kondairari dagokionez, Arrasate Leintz-Aranako historiarekin nahasten da.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Ea egunkariek zenbateraino nahasten zuten egia eta leienda.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 Idazten ari garela, goiko ala beheko teklak pultsatu ahal izateko bi hatz hauek altxatu beharra daukagu, berehala lehenengo posiziora itzultzen saiatuko gara, bestela, hatzak beste edozein teklatan jarriz gero, nahasteko arriskua izango dugu eta teklatura begiratu beharko dugu behin eta berriro.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Azkenean hasieran baino nahasiago nengoen.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Dorre horien arkitektura egitura nekazal girokoarekin nahasten da, eta fundatuz zihoazen hirietan nekazal giroko nobleziak ematen duen lehen pausuetakoa da.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ( bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), nahiz (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Turisma nahasi bati lotua den 2-egoitzen omendatze horrek, erretretadunen ekartze haundia sortzen du, 2-egoitzak erran nahi baitu orduan xahartasuneko egoitza.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Hiritik José erregea pasako da iheska zebiltzanen artean nahasirik eta abantxu ezezagun gisa.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Sobron sakanako (Araba) leku aterbetuenetan, ameztiaren etapa degradatuago bat ikus daiteke, itsas pinuarekin (Pinus pinaster) nahasirik, berau aitzinako pinudi hedatu eta termofiloen lekukoa delarik.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Aipatu dugun lehendabiziko ardatzak, Anelido (zizareak) eta Artropodoen (intsektuak) lakainketa tipikoa laguntzen duen bitartean, bigarrenak, berriz, Molusku taldeari dinamismo haundi bat ezartzen dio, zeinak, barrunbe baten inguruko organoen antolaketa nahasi baten garapenera daramakien, horrela, kono itxurako konplexua osatuz (konplexu paleobiszerala) eta harrezkeroztik Zefalopodoen (txipiroiak, xibiak, olagarroak) itxuraraino nahaspilatuko denaren arte.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Beste metodoa sedimentiboroena da, zeinean, barreiaturiko materiale mixtoa (nahasia) irensten den, materiale honetan mineralez aparte, (...).

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Guztien eskubideak funtzionarienak lehenengoz errespetatu nahia euskal kulturaren aurkako politikarekin nahastea, izurra izurtzea da gutxi gora behera.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0084 Oso nahasia, bere materialak ehizako puestoen eraikuntzan izan duen erabileragatik.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Geroaldiko Donostiaren hazkundea eta beste edozein herrirena berdin izan ez zitezen, faktore ugari nahasten, elkartzen zen.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Era horretara gizarte desberdin bat joan zen eratuz, bertako protagonista eginkizuna Murgiako nagusiek (Gipuzkoako Ahaide Nagusi deitzen ziren 24 leinuetakoa) zutela; Ahaide horiek denak batera elkarturik jaurerri errejimena ezarri nahi izan zuten Ahaide Nagusien gerrakoan, XIII mendeaz gero Euskal Herriaren historia nahasi zuten gatazka eta borroka sail nahastu horretan.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Ez zen beti sentzunezkoa kristau batentzat gizatza honetan nahastea.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0519 Savaterren metodoa: Hitzak izen-ondoz mozorrotzea...... hitzak mozorroztuz gauzak nahastea; argi eta garbi diren hitz-gauzetan muxilka bere zimardika sartzea.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0150 Honetaz, elektrizitatearen azalgarri, bi fluido zeudela proposatu zuen, fluido hauek elkarrekin nahasirik zeudenez, elkarren efektuak neutralizatzen zituztelarik.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Pentsa dezagun, Eguzkian, Ilargian, Martitzen eta Lurrean Kopernik aurretik eta ondoren; erorketa askean, pendularrean eta higidura planetarioan, Galileo aurretik eta ondoren; edota gatzetan, aleaziotan eta burdin sulfuroa eta karraskautsen nahastean Dalton aurretik eta ondoren.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Hortzek janariak ebaki eta birrintzen dituzte eta mihiak listuarekin nahasten ditu.

246. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0106 Oxire. Matasa berez naasten da ariari tiratu ezkero eta gauza auzi biurtzen da.

247. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0107 Gauzak ez naasteko eskatu du mesedez ertzaiñak.

248. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Altzairuari tasun bereiziak emateko, beste meaki batzuek naasten zaizkio burni-urtuari: ferro-manganesoa, altzairu goxoa ateratzeko; manganesoarekin egindako salda bat, altzairu gogorrak ateratzeko.

249. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Beste batzuen ustez, jakintza zabal sakon artan naasita, oso-oso galdu omen zuan sinismena.

250. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Gau nahasia zan.

251. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Birikak aize-berriztu ordez, meatz-arri naasiko gesal, edo-ta lipu kiratsa baiño ez bai zuten jasotzen, eta gaitzaren iturburu au zitekeala iduriturik, aurrena odolak garbitu aal izateko karraskillu atalka batzuez egositako ura edatera jarri zituen.

252. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Belardietan, San Jose loreak bete-betian altxatzen ziran, bañan agiri ziran beste lora batzuez naasirik, pinportatuaz belar gizenaren margoa, puluntpatzen ziradenian aizearen bultzada eme goxoaz.

253. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Orleans Berri'n bertan ere, sarri joan oi zan bi mirabe beltz lagun artuta, ain borroka-leku ziran jende beltzaren auzo naasietara.

254. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Ordurarte izan zituanak baiño naasiagoa zan Sir Solomon Newfork injinieruaren arazoa.

255. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 Sherlock Holmes izan zan, aren atzetik urrutizkiña erabilli zauana: - Jenny: Ez nuke geiago zure biotzeko samintasunik naasi nai, baiña naitanaiez, ikerketa-arauek ori eskatzen dute-ta, galde bat egin bear dizut: Atzo atsaldean, zure osaba ta bere emaztea, maitatxukeri goxotan utzi zenituanez gero, non egon ziñan?.

256. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Ori duk bestea! Wiski arek esan nai diguna aditu nai ba'dugu, naitanaiez Sir Solomon Newfork injinieruak berak il zuala bere burua aitortu bearko dugu,- azaldu zuan, ari-punttatik ez zuan matatsa artan naasirik gure sendalariak.

257. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Bat besteakin nahastea bide okerra litzake.

258. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Nahiago du Jainkoa bere zeregiñetan nahastea baño, Jainkoak eman dizkion almenak erabiltzea, naiz Jainkotaz ahazteko arrixkua izan batzutan.

259. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0185 - Fedezko pentsakera batuari, irizpide ezberdiñ eta naasiak.

260. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Noizik bein kexaz dabiltz ikasleak Deustu aldekoak diñot ikassaillean koxkak jarri nairik dabiltzanen aurka: ba-dira ikastaro bitartean, gazteak politika auzian naasi gurarik dabiltzanak, Ikastetxe oietara lenengoz doaztenai buru-garbiketa galantak egiñaz sarri: mingain txarrak orrela diote.

261. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 Lasto geiegi baleuka, berriz, 20-50 kilo sulfato amoniko naasten zaizkio, (...).

262. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Tolosa-ko Bartolome-k pikeari olioa, baatzuriak, tipula eta azido zitrikoa naasten zizkion.

263. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Ur oni eskukada bat edo bi pike naasten zitzaizkion.

264. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0084 Amorru bizia biotzetik gañezka batetik; bildur apurren bat ere bai, bestetik amorruarekin nahastean....

265. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Eta gisa orretan, klasikuenaz geurea naasirik, oi ez bezelako eder-adierazte bikaiña sortu zigun gure olerki-barrutian.

266. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Eunetik 25'tik 50'ra uiezkoa edo ta txoriezkoa naasten zaioten laukietako ezkoa, uda gingatan, urtu egiten da, leena, abau oiñezkorritarako orrabera izan arren, eultzako beroaz, gesaldu egiten bai da; bigarrena, lodigoan eta urtu unean, erlezkoaren antzeko izan arren, gogorregia gerta oi da eta pitzaterreza.

267. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Nork esan du munduko politikarik naasiena Mexiko'koa izan dala?.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Itzal ilun barnetik, boz galdu hori marmarka ari
Haren baretasun tristia nahas eta nahasiz...
Nere arimaren barnean, ozena dantzut, oiharzun ezti,
Haizea heiagoraka ta bihotzak urduri.

269. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Badu ilabete bat barnea nahasia dutala.

270. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Ondoko hastean, berritz, burua doi bat nahasia duela dio: Ur-mainuen gatik, segura ere.

271. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0028 Koino! Ez diat ezagutzen ahal zer den bidez bestaldean: ea, okindegia? Ez, hori beherago duk mutikoa, zer ari haiz; hor seguraz ere CREDIT AGRICOLEren agentzia dukek; egun, dena nahasten zaidak buruan!.

272. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0173 Xamar urdin bat haizeak hantzen ziola, errota handi bat zangoaz itxulikaraziz, ura eta pindarra nahasiz, begiak lanetik baztertu gabe ari zen.

273. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 Orduan, Jatsuko jendea oldartu zen, egiazki kexatu: berri faltsuak zituzten hiru atso zahar nahasiak, sorgin batzu zirela.

274. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Gazte altxatzen ari izanik, Jeunesse izkiriatu zuen erakusteko nola iduk gaztekilakoa; Luis nobelan ikus ditake nola ama batek, nahas eta gal dezaken bere semea: Mon petit pretre nobelan aldiz nola amak salba dezaken.

275. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 Hemendik aurrera, Baxenabarreko Gorteen jarrera nahiko nahasia izan zen.

276. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Urrats hori urrats zaila izan da, kanpotiarrez hainitz nahasia den herri batean, eta urgullu dugu hori eginik = 19-ak eskualdunak!.

277. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Hoin artoski begiratuak ote dira, nun segurta baititake ez direla nahasiak?

278. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 Bakea nahasten dutela, xismatiko direla, etc.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Demokraten artean gauzak nahasixeago dira, hiru leader dituzte hautagaitzat eta.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Kultural izen horrekin denetatik nahasten zuen eta azken erakusketen ondoan antzerki estrenaldi edo kulturaren edozein arlotan mugitzen ziren jendeak aurkezten zituen.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Guzti honen artean, Rysky eta Anuska daude, Riskyri neska gustatzen zaio eta argazki makina bat lortzen duenean neska erretratatu nahi du, baina honek ez dio uzten, horregatik ijitoen abereak erretratatu nahi izanez gero bi ijitu bixkiren laguna egiten da, gero gauzak nahasten dira oso historia polita eta interesgarria suertatuz.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Gogoratzen ez bazarete Inglaterran kokatzen da 2020 urtearen inguruan eta erdi fraile, erdi gerlari diren zapaltzaile batzuk garaitu arren, herriak egingo duen borroka kontatzen digute, erdia aroa eta zientzia fikzioa nahasten dituen xelebrekeri batean.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Seme-alaben janariaz eta goseaz diozunaz erantzunik emateak ez du penarik merezi, gutxiago oraindik duintasunari buruzko aipamenarekin nahasten duzunean.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Loteriarenak harrotu egin ninduen eta sentikizun horrek ez zuen pitzadurarik, ez bazen aspaldiko uste sendoa: luzarora, ez da komeni ligea eta lana nahastea.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Azken aldian mundu aristokratiko hau buruz behera dabilela jakin izan dugu, eta bere izaera kontserbakor eta aldaezina goitik behera nahasten doana, eragite zori batez lotuta, kezkaz ernaldurik, benetan ukitua.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 2.- Kilometroak 83 antolaketaz egunkari beronetan Mikel Atxagak aipatu bezala, EHE arduradunei komenigarri zaie, beren mugimenduak sinesgarritasunik galdu ez dezan, EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ izenburupean egiten diren gauza guztiak helburu honetatik kanpo ez nahastea.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Egia esan, eta edozein gauza egiten hasi baino lehenago, onuragarria izaten da, gurekin nahasirik, zenbat txoriburu eta zenbat txoropalda ote dagoen zehazki jakitea.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Iraultza industrialaren hastapenetako garaian lekutzen da filmeko giroa, laborari giroa eta giro urbanoa nahasiak beraz, eta klase kontraesanak oso agerrekoak, izuaren gainean sostengatuak hain zuzen.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Euskaraz agertzen diren mirrinak, ortografia ez-batuan, gipuzkeraz eta euskara batuan nahasirik publikatu ohi dituzte.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Boulevardean aipaturiko manifestazio laburra sakabanatu ondoren Askatasunaren Ibilbidetik zehar Alderdi Eder aldera jo zuen bigarren kontzentrazio batek eta polizia inguratu zitzaionean, jendea nahasten hasi zen eta polizia joka ekitean manifestazioa sakabanatu egin zen.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Hori horrela, luzapen-aldi honetan Diruegitamu-Jaurpideen Lege honen IX Idazpurua erabiltzeak bi diruegitamu-jaurpide moeta ezberdini dagozkien manu batzuk elkargaintzea ekarriko du, araupide hoiek eta berezko eta besterik gabeko luzapenaren eraginez funtsezko jaurpide izaten iraungo duen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuen Legea nahasi erabiliko bait-dira, hori bihurritasun-iturri gerta daitekeela.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Abentura nobela eta gotikoa nahasiz, folletinaren elementu guztiak biltzen dituena. Casi ná!.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Kirola eta politika nahastea ez da olinpismoa.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 Zuk aipatu duzunari dagokionez, bi hizkuntza mota horien arteko nahasketa, segun eta zein den erreferentzia, are nabariago da, askotan XVI. mendeko bizkaiera zaharra gaur egungo edozein poetak erabiltzen duen hizkuntzarekin nahasirik azaltzen bait da.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arozena 0001 Zure ejenploz behar bada gaur
zerbait nezake ikasi
naiz ta negarrez zure ondotik
ez naiz joango igesi.
Geio sekulan ez beiratze
pentsatu nuan lenbizi,
bainan neretzat izan ziteken
zuretzat hainbat desgrazi,
amistaderik diruarekin
iñoiz etzazu zuk nasi (bis).
Manolo Arocena.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Identifikazio horrek arazo guztia sentimentalizatu egiten du, politika sentimenduarekin nahasten du, behar baino neurri haundiagotan; eta horrek euskal kulturaren adoleszentismoa finkatu bidé du.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Eta ortaz gaiñera, forma naasiak baztartu.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Igande batean, donostiarrak eta bilbotarrak jokatu zuten nor geiagokak, ekarri eta ixuri zuen esamez pilloa, Madril`go izparlariak futbola politikakin naasi nai zuten, euskaldunak gaiztoak gerala agertzeagaitik, eta San Mames`en ordea euskaldunak onak ez ezik super onak gerala agertu zan.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Euskal ekonomiara berriro biurtuta, egungo egoera au, ezin daitekeala naasi oiñarrizko arazoekin.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Arraultzakin ongi nahastu ondoren rollal bat gaineratu eta nahasten jarraitu.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Orai iduri du nehork ez duela gerla handirik piztu gogo, Liban hortan bazterrak nahasiz.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zonbait aste hotan bazterrak arras nahasiak dira Liban herrian.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Azurmendi apez fraileak, argitu du gaurko egoera, oraiko problema eta ideologietan, giro nahasi huntan.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gizona itsuski jo dute eta sokaz estekatu, emaztea ere gaizki ibili, bazter guziak miatu eta nahasi, horiek oro 35 mila libera xahar atxemanik iheska joaiteko...

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Beti bezain nahasiak ziren joan den astean bazterrak Hego-ko Afrikan.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta hortan jabaldu dira Hego Korean bazterrak, bi astez arras nahasiak izan ondoan.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Guziz nahasia izan da iragan astea diruarentzat, eta hori diru eta titulu tratuak egiten diren hiri guzietan.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Denak akort dira erraiteko Amerikanoen funtsgabekeriak dituela molde hortan bazterrak nahasten, ez baitute ordre poxi bat ezarri nahi beren konduetan. Betidanik Reagan ari da errepikatzen zergak behar direla ttipitu.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Filme ilun bezain nahasi hau dela eta, badute oraingoan A. Christie-ren elaberrizaleek non gozatzerik.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Antzerki-errealitate edo errealitate-antzerki hobe elkar ez nahastea.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Laino artean itxurak ikusi ditut nahas. Mamuak.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Hizkiak lausotuz doaz eta bere pentsamenduekin nahasten dira).

313. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Gezurrezko istorio hauek bait dira ahazten zaizkigunak, eta nahasten gaituztenak.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Haurra nintzanean eta berdin orai, bera hor ez dugula, arpegi horrek iratzartu ditu ni baitan gauaren mixterio nasai nahasia eta ber denboran, iguzkiaren argi distirant eta garbia.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Bai, bazen gauaren mixterio ilun nahasi bainan aberatsetik Xalbadoren baitan.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Azken urte auetan, ordu naasiak izan ba-ditugu ere, Seminarioak ez du ontzat eman izandu etena eta mozketarik egiterik lengoarekin.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 S. S. San Juan de Dios deritzan ipuiak, esate baterako, denborak nahasten ditu: baina oraina eta lehena modu agerian txandakatuz: edo antzeko markek adierazten digute datorren ekintza non kokatzen den.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Bankariak ere jokoan parte hartzekotan, bere kapitala eta bankuarena nahasi gabe erabili behar ditu.

319. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0020 Mendi gaiñien artetan da
Basabûrûn hedatia,
Xiberuko herriekilan
ez batere nahasia.

320. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Karia lurrian, lurrakin nahasteko zer erabiltzen ziñuen?

321. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00059 AZTIA.- Komenigarria da gauzak hauek argitzea, bestela errealitatea eta fikzioa, egia eta gezurra nahasten dira.

322. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00040 Errebantxa eman behar didazu. (Kartak nahasiz)

323. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0034 Joko guzia ukan diat, ez zian hosto bat, harri edo muno tontor bat izenik gabe uzten, haren pedigree konplikatuan nahasten zituan bizpahiru euskalki, eta eskolako historia liburuetan diren ofizio desagertu guziak, atzemaiten genuen harpe guzietan ipuina, edaten genuen sorgietan lamina,

324. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0030 Beren artean egoten badira atso talde horretan ez dute irriskurik, bainan neska gazte eta ederren artean nahasten badira, gostua berpiztuko zaie.

325. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Burua bero, aurpegi zurbil
eldarnioaren lorratz
jazotakoa ez da ahazten
oldozten den bezain erraz.
Noizbait ernetu ziren suharrak
lanbro artean badoaz,
nola goiza, hala arrats
sentimenak nahas-nahas,
esentziaren beharraz.
Itsumustuan maitemintzea
bihurtzen da guztiz garratz
amodioak piztu behar du
astiro urratsez-urrats.

326. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Hain zuzen, gasak erraz nahasten direlako, airera jaurtitzen ditugun partikulak aise hedatzen dira bertan.

327. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Eraikuntzan erabiltzen den beste konposatu garrantzitsu bat kaltzio sulfatoa edo igeltsua da, urarekin nahastean gogortu egiten baita.

328. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Hemendik ezinezkoa da bariantzak ezberdinak direla erabakitzea. Nahasteko probabilitatea oso handia litzateke: 0.875.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Bigarren arrazoia: batezbestekoak ezberdinak direla erabakiz gero nahasteko probabilitatea 0.200 da.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 1545ean Bordelen argitaratu zen obra honetan errealismoa da nagusi ez da ahantzi behar Trentoko Kontzilio aurreko apaiza zela egilea; poeta ez zebilen edertasun ideaiaren atzetik, baizik eta munduko plazerrak eta gizakiaren ahultasuna aintzat harturik, berak sinesten duen haraindiko bizitza goresten zuen, gai erlijiosoak eta erotikoak naturaltasunez nahasirik

331. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0063 - Guztia ongi nahas ezazu irabiagailuarekin.

332. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Adibidez, Sant'Angeloko Gazteluan (Aita Santuaren jabetza) estilo erromatar garbia ertaroko eta Berpizkundeko elementu bereziekin nahasten da.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Garai nahasi haietan, eta arrazoi politikoak zirela bide, talde batzuen boikota jasan behar izan bazuten ere, inork gutxik lortu du gure Herrian hainbeste jenderen adostasuna:

334. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 c) Zenbaki hamartar aldizkako nahasia: zati hamartarra ere bukaezina da; baina bi zati ditu: bat errepikatzen ez diren zifrez osaturikoa, ezaldizkako izenekoa; eta ondoren errepikatzen direnez, aldizkakoa izenekoa.

335. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 Zurrunbilo: itsasoan, ibaietan edo lakuetan zerbaiten eraginez sortzen den birakazko mugimendu nahasia (non + nola + zer)

336. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 - Kristalino/kristalino nahasteak: Polimero kristalino bi urtuta nahasten direnean nahaskorrak izan daitezke (PP eta PE, adb.).

337. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0089 Gai guztiak, supermakinak prozesatuko ditu eta ideia guztiak nahasiz, berea sortuko du, berezkoak desagertaraziz.

338. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0010 Urdailak hiru geruza gogor izango ditu elikagaiak nahasteko.

339. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 1. Zenbaki nahasia.

340. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 6. Zenbaki nahasiaren erabilpena, zenbaki natural eta zatikiaren arteko batuketa adierazteko.

341. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 Zenbaki nahasiaren idazketa zenbaki natural eta zatikiaren arteko batuketaren adierazpen gisa ulertu, zatikiak eta unitatea konparatzen jakin eta zenbaki hamartarrak eta zatikiak erlazionatzen dituen korrespondentzia ezartzea.

342. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Elizak bizi duen gatazka hori Europa osoak bizi du, garai haietan erlijio eta politika gaiak oso nahasirik baitzeuden.

343. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 - Gure belarriek osotasunean entzuten duten soinua gauza konplexu bat da, baina errealitatean soinu bat, elkar nahasten diren zenbait nota ezberdinez osatzen da.

344. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 - Koloreekin ematen den antzeko gauza bat da: ez dira inolaz ere bakar eta uniformeak, baizik eta nahasiak, eta bertan inpresio asko nahasten dira, kolore bakar baten inpresioa emanez...

345. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 Nahas itzazu irabiagailuan esne kondentsatua, arrautzak, esnea eta gazta.

346. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 B) Gero, nahas itzazu 100 gramo azukre, esnegaina eta arrautzak.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 Nahi baduzu, esnegaina marrubizko mermeladarekin nahas dezakezu, eta oraindik bero dagoenean gainetik bota.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0030
1- Araua nahiz erregela iraunkor eta aldagaitza.
2- Landara bat.
3- Norbait bere ohiko lanetik aske geratzen den denboraldia.
4- Edukitzearen goseak eraginik aberastasunak pilatzeari ekiten dion pertsonaz esaten dugu.
5- Zerbait ikusi edo dakielako, horren berri eman dezakeen pertsona.
6- Arineketan, lasterka.
7- Kontu edo arazo nahasi eta itsusia.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Ur-lurrina airearekin nahasten den gas ikustezina da.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Hinduismoaren jainko eta sekta ugariek, lekuan lekuko beren ehundaka jainko eta praktika esoteriko fisiko eta izpiritual ugariek, mendabaldekoei eman diezaiekete hinduismoa nahasi, politeista eta panteista ere baden susmoa.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Mareek eragin handia dute eremu horietan eta elkarrekin nahasten dira ur geza eta ur gazia. (Geologia eta biologia-mailako interes berezia dute estuarioek.

352. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 Aurreko datuekin eta ontzi berean dentsitate desberdineko materialak jartzean gertatzen dena kontuan hartuz (esaterako, olioa, ura eta burdin txirbilak nahastean), presta ezazu 12. orrialdeko taulan bildutako emaitzak azalduko dituen hipotesi bat.

353. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Honela deskribatu zuen: Hartu nuen lorontzi bat, jarri nion barruan labean lehortutako 90 kg lur, blaitu nuen lurra urez, eta sahats-kimu bat aldatu nuen, 2,26 kg-koa. Bost urte pasatu eta gero, zuhaitzak 77 kg-ko pisua zuen. Baina lorontziak euri-ura besterik ez zuen bartzen; handia zen eta lurrean sartuta zegoen; eta inguruko airearen hautsa lurrarekin nahas ez zedin, lorontziaren ertza babestu egin zen gainetik estainuz estalitako eta zulo asko zituen burdin xafla batean bilduz. Ez nuen kalkulatu lau udazkenetan eroritako hostoen pisua. Azkenik, berriro lorontziko lurra lehortu, eta lehengo 90 kg-ak eman zituen, 56 g gutxiago; beraz, 74 kg zur, azal eta sustrai uretik sortuak ziren.

354. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 - Nor-Nork erakoetan singularra eta plurala nahastea.

355. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 a) FALTA IZAN erako aditzekin, forma puntukaria eta ohiturazko markak nahastea:

356. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Horretarako baratxuriak, malba-belarrak, mermenak, pasmo belarra eta erromeroa xehatu eta nahasi behar dira.

357. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Nahasi eta lehortzen direnean, prest dago ukendua.

358. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Irungo Baldin Bada taldearen Ibilaldia, ikastolen jai honetarako eginiko kanta da, eta bertan ska erritmoak arin-arin batekin nahasten dira.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00027 ...Eta bakoitzak egiten duena ongi dagoela sinisten du, berekoitasuna ugalduz eta zuzentasunaren kontzeptua nahasiz.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00087 -Ez, hau Goiztiri, Mendebaldeko parnasoa baldin bada behinzat -erantzun zion aitak. Atsekabetuta gaude, hori bai. Baita nahasita eta harrituta ere. Baina ez galduta, Slathers jauna.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Madagaskarreko ur sakonetan dabiltzan azken zelakantoengan, eoietako nekea eta irauteko grina nahasirik igarri nituen.

362. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0061 Haize firinak aurpegia hoztu eta ene ilea nahasten zuen.

363. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Eneko izeneko azti bat, belarren eta landareen esentziak eta sustantziak mila likidotan nahasten ibiltzen zena, betikotasunerako edabea halaxe eskuratuko zuelakoan.

364. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Besteak sakabanatuta etzan ziren, gorputz pilatuen talde nahasietan, ahoz gora, ahoa zabalik eta arnasketa urdurian.

365. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0105 Orain nahasi samarra bait dago eta, oraingoz, nahiago du haiek ahantzi.

366. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0112 Eta zuek nahasten dabiltzan horiek hobe lukete beren buruak behin betiko irenduko balituzte!

367. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00099 burdinazko kaxetan ate handiak zerurat
letania ahantzien
maiteari esan gabeko hitzen
itsu
beltzak
intsektuen gisa
eta han goiko portuan itsasoa iheskorra
hodei tartean aldentzearen malko erreetan
han astroen kiribiloak nahastean
gaziaren petaloak birsortzean dager ene mina
adreilu formaz
eraztun hautsiaren hegian
eta dena
hainbeste esku igurtziren ondorioz
hainbeste amets elbarrituren orbainez
amaigabea da
ene pena azkenean
dzangada isil batez
katiluan itotzetik salbatzen dut eta
amaigabea da

368. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 sorginak
ihiak sutan
haurtzarobako belarrak nahasten apo bihotzetan
ta grina ezpalak gizakumeenetan

369. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00100 Kristauen esanetan, saguzar zopa peiotearekin nahasteak ekarri zuen geroko trajedia: Satanasekin harremanetan jartzearen ordaina.

370. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00044 Arrabotsa maite zuen Sarak, hiriarena, motorrena eta haien usaina, bustiarekin nahasten zela olioa, monoxido karbonikoa eta emazte zein gizonen gorputzeko perfumea.

371. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Txetumalen dastatu ahal izan nuen estreinaldikoz: anisa eta eztia nahasiz egindakoa izaten da, logure apur bat ematen duen arren urdailerako bikaina, (...)

372. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00096 Nik behintzat alkoholarekin Buda bat nahasteaz paso.

373. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00017 Nik neuk bilduko ditut bizar leuneko irasagar zuristak, eta gaztainak, nire Amaryllisek maite zituenak; gehi ditzadan argizarizko aranak (fruta honek ere izango du ohorea), eta zuek ere bai, erramuak, eta honen laguna zarena, mirtoa, zu ere har zaitzadan; honela jarrita usain gozoak nahasten dituzue-eta.

374. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Bitartean, ninfekin nahasia, Menaloak ibiliko ditut edo basurde zakarrak ehizatuko ditut; inongo hotzek ez didate galaraziko baso parthenioarrak zakurrekin inguratzea.

375. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Haizea ibiltzen hasten den bezain laster, edo itsasoko urak, astinduta, puzten hasten dira eta, mendi handietan, abarrots lehor bat entzuten, edo urrutira erantzuten duten itsasertzak nahasten hasten dira eta oihanen marmarra areagotzen.

376. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Latina ganoraz inoiz ikasi ez badut ere, zilipurdikariaren burua baino ezkerretarago ziren berbak edonoren garunak nahasteko gai omen ziren.

377. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Avenidan Coca-Colak erosi eta etxean ostutako botiletakoekin nahasten zituzten.

378. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00348 Zernahi dela ere, bi abentura horietarik, batari nire borondatearen kontra lotu zatzaizkio, eta ez naiz horretan nahasiko; bertzeaz den bezanbatean, adeitasun doi bat erakutsi baitidazu, neure gain hartuko dut.

379. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Eta urdaila gehiago nahastearren gin-tonic pare hark ere zerbait lagunduko zuen.

380. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00081 Ez zituen Ateneoko zibilak tamainako erabakian nahasi nahi.

381. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Biblian ere hala azaltzen omen zen: bihotz zaurituari amodio koplak kantatzea, urari ozpina nahastea da, egurrari pipia edo arropei sitsa txertatzea.

382. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 Emakume biluz batzuen gorputz arrosak inguratzen zituzten marko urreztatuen, ispiluen eta letoizko barren argi beilegia whisky edontzietan nahasita barneratzen zitzaien kolpez edanda.

383. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0056 Eta euskaldunok baleak ehizatzerakoan erakutsitako balentriaz... eta adoreaz... eta horrelako gauzez harro-harro hitzegiten entzuten dudanean, barrua nahasten zait, eta benetan pena handia sentitzen dut.

384. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Aintzinako garai kolonialean, dena nahasiagoa zen, eta honek urteetan zehar eta bi norabideetan jendearen etengabeko joan-etorria suposatu zuen.

385. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Hizkuntza zuten garai hartako bizimoduaren ondare bakarra, herriko arbasoei monastegiek kontzientzian inprimitutako latinarekin nahasia.

386. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Eta baldin hala bada, zaputz bada, lizun bada, adiskide gutxitako bada, alde egin, eta gorde hura topa dezakeen parada guztietatik: aurkeztuko zaizkion azalutsetatik, jende sanoarekin sobera nahastetik, eta bai putetxeetan eta ohoretan ere parte hartzetik.

387. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0088 Berriro sualdiak heldu ninduen, baina oraingoan zirrara beratz handi batez nahasirik.

388. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0008 Motorearen azkartzea kabinakoaren marmarrarekin nahasten da, eta garabiak beste pala-murgiltze bat egiten du, erosoen zaion gunean, erdi paretsuan, sakon-sakon oraingoan.

389. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0181 -Ondo gogoratzen naiz aurrelaria nahasteko egiten zenituen iskintxoez.

390. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 AMONA JAIKITZERAKO, hegoaldeko eguzki harroputzak, anpurutsu, bere bidearen tarte handi bat ibilia zuen jada, eta herriko plazara jotzen zuten leihoetako zirrikituetatik jostakor labaintzen ziren izpiak, estaziotik noiz iparrak noiz hegoak ekartzen ziguten metalezko melodia ezagunaz nahasirik trenek ez zuten atsedenik hartzen(...)

391. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0054 eta une haietan antzerti obrak galdu egiten zuen bere naturaleza erabateko eta bakarra, eta zerbait nahasi bihurtzen zen, ez soilik amets, baita kontzientziaren mende sortutako irudien erakusle ere.

392. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Estherrek ez du gezurra esateko ohiturarik, eta ez naiz hainbeste gizonekin ibili burua erabat nahasteko.

393. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Ilunabarrak leihoa ispilu bihurtzen du: gure irudiak goraka doan ilargiarekin nahasten dira sutondoan su argitan lanean ari garela.

394. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0061 Hildak berehala azaldu zion gazteak ttikitako andereño batekin nahasten zuela bera, eta nola joaten zitzaion egunero klase egun haiek goraipatuz eta oraikotuz.

395. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0145 Baina gertatu denaren lekukoak baditut eta bazterrak nahastea nahi baduzu, gustora nahasiko ditut.

396. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Odola malkoekin nahasia zegoen, bizkarrean, besoetan, zangoetan isuriz, eginak zituen ebaki eta zauri ttikietatik jarioz, gorputz osoa estaliz.

397. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0044 Ostalariak keinu bat egin zion gazteari bere kontuak nahas ez zitzan.

398. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0008 Presa dut bada kronika hau idazteko, zeren nahasia baitoa bizi garen garaia, eta inoiz baino ilunago ageri da etorkizuna.

399. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0176 emakume haiek albotik iragaten zitzaizkion batere kasurik egin gabe; haien golkorako, Havel nahasi egiten zen prozesio ajetsu bereko beste ur-zurrutari zurbil batzurekin.

400. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Dei bat izan duzu gaur, esan zuen emakumeak orea nahasteko katilua arraskara zeraman artean.

401. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0043 Begizan, besterik gabe, jarrera petral hori hartzeak ez garamazkin inora; emakumearen alderdi on guziak nahasi besterik ez dizkinagu egiten; gure arma guziak galduta geldituko gaitun horrela segitzen badugu, eta gizonengandik deus atera gabe.

402. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0405 Hesteak nahasixe darabiltzaala?

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vii: oroitzapenak, 5-8 00006 Zokoako eliza, berak garbian ezarria zuen 1979ko irailean, erretor kargua uztean. Bertze guziak aldiz, aski nahasiak aurkitzen dira, eta neroni jakinarazi zaitalarik, 1982ko urriaren 1ean erabakia zuela nire gain uztea oroitzapen horien ordenatzeko, osatzeko eta argitaratzeko lana, ondoko bi hilabeteetan igorri zizkidan, Hazparneko oroitzapenei eratxikitzeko, kasik egunero, orrialde bakarreko edo berdin 15 orrialdeko eskutitzak.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Batzuetan nahasiak eta korapilatsuak izaten dira kausa-ondorioen hariak. Aita frankista izatea pisu mingots eta nolabait lotsagarria zuen Gabrielek, gainerako senideen abertzaletasuna kontuan izanda. Berak aitortzen zuenez, aitaren erru hori nolabait garbitu nahiak bultzatu zuen bera euskaraz ikastera. Hasi ere, 12 urterekin hasi zen, bera bakarrik eta metodorik gabe; autodidakta gisa, beraz.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00090 Gero doluarekin haserrea nahasi zenean irainaren mendeku hartzeko lehiatu zen arreta guztiz.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Urte honetan, gobernatzen hilabete batzuk eman ondoren, Eusko Alkartasunak Eusko Jaurlaritza utzi zuen eta bere lekuan PSE-PSOE sartu zen. Lehendakaria aldaketa hau bere militanteei azaltzen saiatu zen: Aurtengo Alderdi-Egun hau, adiskideok, aldaketa momentu batean etorri zaigu. Azken egun hauetan, Gobernualdi bati amaiera eman eta beste gobernualdi berri bat hasi behar izan dugu, eta giro politiko nahasi honek gure artean izan diren gertakizunak aipatzera behartzen nau.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Beharbada hizkuntza teknikoaren zailtasuna, hizkuntza guztietan daukaguna, euskararen egoera gutxiagotuarekin nahasten da. Jendeak horrela bizi du, gabezi bezala.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Goitik behera hertsiki ezarrita dago kasta-banaketa: goi-mailako jati edo varna horietako kideak dira behekoekin nahastea errefusatzen dutenak, beti ere beren garbitasuna bitarteko, egoera pribilegiatuak aurrera jarrai dezan.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00122 Hona ikuspegi bat, primitiboen erlijioa aztertzerakoan kontutan hartu beharra dagoena, baina, horretaz landa ere, erlijiotasunari dagozkionetan oro har balio duena. Horretatik, noski, ondorio okerrak ere atera ditzakegu, eta garapen-maila behekoak goikoekin nahasteko arriskua nahiz berauen artean dagoen diferentzia behar bezala ez azpimarratzekoa, ez dira batere txikiak.

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Prentsan argitara emandako kritikek eta arazo horren inguruan sortutako giro nahasiak dimisioa aurkeztera behartu zuten Zuzendaritza-Batzordea eta arazoari irtenbide bat nola bilatu aztertzeko Aparteko Bakar Nagusirako deialdia egin zen 50-08-30eko egunean Luistarren Egoitzan. Batzarrak babes osoa eman zion Zuzendaritzari eta honek iragarritako dimisioa bertan behera uztea erabaki zuen.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Filosofia politikoko problemari emandako irtenbide klasikoaz hitz egin ahal izan dugu filosofo klasiko guztien artean adostasuna izaten baita, bai plano orokorrean, bai detaile xeheenetan ere: bizitza politikoaren helburua bertutea da eta bertutera zuzentzen duen ordenu politikoa errepublika aristokratikoa da edo, baita, gobernu-era nahasia.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00131 Baina zer izango naiz ni, behin suposatu dudanez gero badela norbait ahalguztiduna dena eta horrela esan badezaket maltzurra eta engainatzailea ere, eta bere ahalegin guztiak egiten dituena ni nahasteko? Baiezta al dezaket gorputzaren naturaren ezaugarritzat jo ditudan horietatik bakarra ere dudala?

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00147 N.-Bai eta gainera txiki-txikiak. Azken finean jende gutxi biltzen dugu eta nahasketa handia dago, mugimendu sozialetan ere, areago, mugimendu soziala mugimendu herrikoiarekin nahasten dugu, elkarteekin, dena oso nahastua dago, alegia, mugimendu sozialen funtzionamendua...

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00130 Euskara estandar-aren arazoa lexiko-mailan planteatzen da orain, eta hau da euskara batura daraman bidea. Bide nahasia nahi bada, baina Euskaltzaindiaren gidaritza ezin da ahaztu.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00109 Euskara asko daude, nahasi behar ez direnak, eta bakoitzari berea eman behar zaio. Euskara idatziari berea, adibidez.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Arriskutsua da, hala ere, bi maila horiek teorikoa eta praktikoa, dena eta izan zitekeena nahastea, erreferentziarik gabe gera baikaitezke, eta dabilenaz gainerako euskal Babel itxuragabe batean zein bere aldetik setatu. Jakina, sistema alternatiboek beren ajeei ere begiratu beharko liekete, hasteko, ea ez duten gaitza gaitzagoz erremediatu nahi.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00550 Azken batean, praxiaren ikuspuntutik ez da axola zein banderaren azpian gauzatzen den hezkuntza morala, garrantzizkoa gauzatzea bera baita: arazoak argituz eta garapena bultzatuz, dokrinamendurik eta erlatibismorik gabe. Dogmatismoa ezin daiteke inola ere justifikatu; praktikaririk onenak elementu nagusiak iturri desberdinetatik hartu eta ildo pertsonal batean elkarrekin nahasten dituztenak izan ohi dira.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Azken urteotan kazetaritza-generoen inguruan somatu den krisiak izango du ziur aski zerikusirik auzi horrekin 1. Liburu honetan behin baino gehiagotan aipatu dugun kontua da hori, generoen krisiarena, hain zuzen ere. Krisi horren iturria generoen artean somatzen den hibridazioa edo nahasmena da; hau da, uneon ez dagoela kazetaritza-genero aratzik. Une honetan ez dago albiste, kronika edo erreportaia pururik. Hartzaileak, ordea, ez du gaizki hartu mestizaje hori, ez baitu nahasmen hori anabasa modura ulertu, bizi garai nahasien ondorio legez baizik..

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Bi ikuspegiak nahasita daude Arestirengan: iruditeria arkeologiko zahar guztia darabil etorkizunaz hitz egiteko.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Pertsonak berarengan dituenez autogarapenerako mekanismoak, terapia rogerstarra aldaketa probokatzen zentratzen da, nahastearen eduki konkretuan baino areago; horregatik, diagnostikoari arreta gutxi jartzen dio, tratamenduaren aurrean.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Bertan zegoen herritarren batek txartelak egiaztatu eta txanbil edo txapelean sartzen ziren, nahasi eta haurren batek txartel bat ateratzen zuen: hura izango zen alkate hurrengo hamabi hilabeteetan.

423. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Larruazal iluneko jendea, ile horidun eta larruazal zuriko jendearekin nahasia ageri da.

424. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00087 Ez ditugu nahasi behar kolektiboa izatea eta irakaskuntza pertsonalizatua.

425. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00049 Krisi-kontestu batean egokituko gara, honenbestez, eta hobekiago ulertu ahal izango dugu giro politiko nahasiak eta gizartearen hauste prozesu hasi berriak larriagotu zuten ekonomia-egoera ahul hartan gerrak izan zuen eragina.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00080 Garai nahasi honetan, ainitz hizkuntza eta kultura desagertu edo desagertzeko heinean badaude, beste batzuk diraute edo irauteko nahikeria handia agertzen dute gizateriaren aberastasun eta aniztasunaren lekuko direla.

427. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 2. Kapitalismoa nahasita dabil multinazionalek sortarazten dituzten esplotazio kontzeptu berrien artean.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Bere izena eta mezetarena gozoki nahasiz, Sanpremines de otros tiempos idazkian, sabaiko kutxatik 1819ko agindu batzuk, zezen-plazako barne Gobernu politikorakoak berreskuratzen ditu, eta hona dakarzkit hizkeraren edertasuna dela eta; izan ere, zein bere tokian, humorez idatziriko festa-aginduak edo salmentarako iragarkiak dakarzki gogora.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Melgar, azal hadi beti, laguntzeko prest, ardatzari eutsi eta lasai bana ezak baloia, lasai, abiadura eta tarrapatakeria nahasi gabe.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00082 1961ean, Furyo shonen (Mutil gaiztoak) egin zuen dokumentalen eta fikzioaren osagaiak nahasiz.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Justizia jainkotiarra eta naturala aldaezinak eta iraunkorrak dira berez, bi objektu berberen arteko harremana beti berbera baita; baina giza justizia, politikoa alegia, ekintzen eta gizartearen egoera aldakorren harreman soila delarik, aldagarria da, ekintza hura gizarte horri beharrezkoa edo komenigarria bihur dakiokeen heinean, eta ezingo da ondo neurtu ekintza hori giza harremanen hari nahasi eta aldakorrak ikertu gabe.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00085 Baina gaur egun zergatik da hain desberdina errugabe baten irteera? Jendeak pentsatzen bide duelako justiziaren ideiari indarraren eta jauntxokeriaren ideia nagusitu zaiola oraingo sistema kriminalean; akusatuak eta konbiktuak nahasi botatzen direlako kobazulo berera.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 Baina zirrarak ezin dira, arrisku handia hartu gabe, legeen bidez gauzatu, egiari kalte egingo liokeelako, egiak, sinpleegia edo nahasiegia izan ohi denez, kanpoko itxurakeriaren beharra baitu herri ezjakinaren begientzat.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 Afrikako beren hizkuntza nahasiez landa hiru hitz besterik ez zekitelarik, pé pas, coné pas, je pas ezin dut, ez dakit, ez dut, esklabu beltzak libeté oihukatzen hasi ziren;

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 hirietan giroa zenbat eta nahasiago, landetako etxalteetatik gero eta esklabu gehiago joaten zen ihesi;

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00147 Sexuaren kontzeptuak berekin dakarren biologismoa alde batera utzi nahi izan bada ere, eta horren ordez jarri, sexuari loturiko gizarte funtzioak eta identitatea eraikitzerakoan azaltzen diren alderdi sozialei begiratuko litzaiekeen kontzeptu soziologikoa, alegia generoa, sexu eta generoaren arteko bereizketak ez du, espero zen bezala funtzionatu. Generoaren gaineko teoria eraiki beharrean, kontzeptu hau sexu kontzeptuarekin nahasiz erabili da.

437. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0158 Zer bizitz ona eta atsedena
Nai duenarentzat pakea,
Mundu nasia lajatu eta
Biotzez jarraitutzea,
Izandu diran jakintsu piskak
Igaro duten bidea!

438. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0978 Berebiziko zaletasuna erakutsi izan dugu euskaldunok zein euskaraz arduratu diren hainbat atzerritarrek etimologi korapiloak askatzearren, horretarako behar zen prestakuntza ezaren ondorioz, gauzak desbideratu eta lehen zeuden baino nahasiago jarri badira ere maiz.

439. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Inor askok aintzat hartzen ez duen
zenbait xehetasuntxo izan dut
neure jostagarri
eta lorkizun urri:
galdutako bide zahar bat,
zenbait trikuharri,
iturri goroldioz estali
ahantzi bat eta gizon-aztarna erdi
galdutakoen antsi,
ilusio edo neke basoetako isiltasunean
galduago baten dindirri
hunkigarri baten hitzerdi
erdi ulertezin eta misteriotan nahasi.
Zuhaitzek eta belarrek eta harriek eta
lurrak dakite nire begion
gutizia luze eta jakinnahi eta ikusgura
biziaren beroa
zenbateraino aritu den sumakari".

440. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Inkisizioaren gaiak duen izaera ilun nahasia pixkanaka argituz doa, ekintza hori eta horren ondorioak bere une eta historigunean kokatuz.

441. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 (Aitzin oharra. Izenburuan emaiten diren izenak eztitut, batzuetan aski ausartki egiten den bezala gaur-egun, bere molde zaharretik aldatu: Garaztarrarena berak emaiten baitauku luzaz gure eskualdetan atxiki duen moldean, eta Mauletarrarena (sortzez), Erdi-Aroan euskalde hauetan ere hainbertze erabilia zen Arnalt eta hau gaskoinduz "Arnaud" ofiziala izenaren ondorio guti aldatua, Jusef Eguiateguy-k XVIII-garren mendean: Mosde Arnalde Oihenart; emaiten badu ere urrunago Arlande, erran nahi da izenaren forma aldatzen eta nahasten hasi zela XVIII-garren mende ondarrean, ez XVII-garrenean.).

442. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Urrundu bai, osoki berexi ez: hirueko ezberdinaren neurtitz luzeak baditu hamalau silaba (bi neurtitz-erdiak berdin 7+7), bat gutiago bakarrik; hobeki, behin baino gehioagotan (IX, XI, XIV, XX, XXI, XXV) nahasi ditu, molde ezberdinetan, zortzi eta zazpiko neurtitzak, erran nahi baita Etxepareren hamabortzeko luzea erditik hautsi duela, oharturik errimaren beha bezala zagola hemiztikioa, eta ainitzetan bazirela han barneko errima edo asonanzak: molde iduriz erdi-bethegin hori, badiduri betheginerat ereman nahi izan duela.

443. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Eta ere Oihenartek baititu laueko zenbait (VI, VIII, XVI, XXVII) nahiz neurtitzetan beti ezberdinak, beti errimak aldizkatuz, eta beti zuzenak, bortzeko, seiko eta zazpikorik nahasi gabe Etxeparek bezala (kantatzeko nola egin behar zen?).

444. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Elisione 'ta sinalefa guziak eginez (Etxeparek hain ezberdinki dematzanean: hiru laurgarrenean, bertzerik baterez, aldiz dieresia ahozko moldeak sineresia hobe zuelarik: 3 ygandiac), errima aski aberatsak zuen aldatuz (Etxeparek asonanza bakarra du -i, nahiz errima iduriekin nahasia: -qui (-ki) hamarretatik zortzietan)...

445. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Aitzitik, narrazio errealistak magikoez eta mitikoez nahasten dira, irakurlea liluratuz, bere atentzioa suspendituz.

446. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0053 Hirugarren partea berriz, Marcel Showb-ek idatzitako bidai baten aipuz nahasten da.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0010 Nahasirik datoz, eta hasieran aipatu dugun garaiz kanpokotasunezko fasera itzuliko baga berriro hemen, mundua orainik nork irudikatuko zain daukala uste duen margolari sinesterraz, sinesbera samarraren entusiasmoa, eta arima bere samin guztiekin begien aurretik igaro eta pasatzen ikusi duenaren deitorea.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Quito'n arrebarekin tipifikatzea ez da hain aise, literatura soilari nahiz tratatuari dagozkion elementu nahasi dexentez horniturik bait dago.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Moila ingurura inguratzen naiz orduan, zeruaren kolore nahasi aldakorraren bistaratzeak estuasunaren antzeko zerbait pizten dit barruan, eta moila-mingainean aurrera egiten dut.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Aurrerago, Mitxelenak berak (1978: 228) Iztuetaren testu bat aipatzen du, egitura bera are nahasiago duena, posposizioa izen lagun eginik agertzen bait da, Irizar-equin maizterraren arteco aucia, eta parece una manera más bien retorcida de decir algo que se puede expresar de modo mucho más simple y directo (...).

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Erretablo nagusian, Santa Marinaren irudi gotikoa, ezkerreko eskuan liburu ireki bat duela, bestean herensuge bat heltzen duen kate bat eusten duelarik, era honetan Antiokiako Santa Marina eta Galiziako Santa Marina nahasten direneko legenda gogoraraziz.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0123 Jangarri ona da, baina kontuz ibili Entoloma lividum-ekin (149 or.) ez nahasteko.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Begiratu batean, Clavaria batekin nahas daiteke espezie hau, forma eta kolorea berdintsuak baitira, baina ezaugarri mikroskopiko desberdinak ditu.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Edo, alderantziz, koloreak zorroztu eta banakatu egiten dira baldin balio aitzitikoak kontrajartzen badira, halaxe gertatzen delarik, adibidez, bai kontrargietan okreak berdeen aurka, grisak horien aurka, oposatuz, bai eguzki-isladetan ikus Caserío, 1972 edo arrastiri-ortzeetan zeintzutan berdeak gorriekin eta (...) urdinekin nahasten bait ditu.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Bere historian zehar herriak edukitako garapenak jakin izan du bateratzen alde zaharraren xarma eta bere arrantzarako tradizioa, nekazaritzako eta industriako iharduerekin nahasiz.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Hauek, Erribera aldean zenbait mendez kokaturik, Tutera (N) hiria kultur topagune bihurtu zuten, bere kaleetan musulman, euskaldun eta juduak nahasten bait ziren.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0143 Suposatu zuen baita ere azken hau sexu-energiarekin nahas daitekeela eta orduan norberaren niaren edo kanpoko objektuen aurka jo zezakeela.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Ingurune erasokor horretan, non igarotzen baita lehen aldiko sozializazioa, dena kontraesaneko aginduz, jarrerez eta ereduz beteta dagoenez haurrak nahasi egiten dira, segurtasuna galtzen dute eta etsipenean erortzen dira.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 1988an, salbapen azterketa bat egin zen tumulu harritsu horretan eta harri-meta nahasi bat agerian eman (158. argazkia), erdian harrikutxa hustu batekin (159. argazkia).

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019 Fitxa nagusian zuzendu beharrik ez izanda ere, badira idazlez idazle aurkibidean nahasirik dauden tituluak.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Erdi aldeko eremua nahasten denean, gonadotropinen kontrola eta isuria nahasten da eta hortik amenorrea dator.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Termoerregulazioa kontrolatzen duten aurreko eta atzeko eremu hipotalamikoa nahasten denean muturreko tenperaturetarako egokitzapena txarra izan ohi da, beraz beti hotza sentitzen da hala eskuetan nola oinetan.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Eremu supraoptikoa eta bentrikularraren aldaketak egarria eta uraren kontserbazioa nahastzen du.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0070
Pisu galera.
Amenorrea.
Fase luteinikoaren eskasia.
Anobulazioa.
Hiperaktibitatea (adimen eta mugimenarena).
Jokabide aberrantea, suminkortasuna, isolamendua.
Ekintza sozialetan parte hartzeari uko egitea.
Lo nahasia.
Hiperakusia.
Hiperestesia.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Hirugarren pertsonan idazten diogu gehienetan, eta gainera, arazoa areagotzeko, nahasteko bide ematen duten izenak ematen dizkiogu: administratua, errekurtsogilea, izangaiak, lehiatzaileak, interesatuak, azterketariak...

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Festaren jatorriari buruz tradizio ezberdinak daude, betiko moduan, historia eta legenda nahasten dituztenak.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Soziedadeak dira emaitza nahasi eta eder hau bideratzen duen egitura mediatikoa.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Hiru joera hauek (hots, garbizaletasunak, jatorrizko euskarara bihurtu nahiak eta hiperbizkaierak) erabat nahasi zuten euskararen egoera eta bizkaiera suertatu zen denetan kaltetuen, Bizkaian sortu eta indartu zelako Alderdi Jeltzalea eta alderdi horren inguruan garatu zirelako, batipat, joera guzti hauek.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Nolanahi ere, gaur egun ia herri indigena guztiek jasan dute kanpoko eragina, eta sinkretismoa (ohizko sineskerak inportaturiko erlijioekin nahastea) nagusi da.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Landare-espeziearen arabera aldatu behar da nahastea.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 23 Ez bitez nahas bi erakundeok: Basque American Foundation, batetik, eta American Basque Foundation, bestetik.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0121 Mendietako kobazulo eta haitzuloak garai nahasietan (gerrate, jazarraldi eta abarretan) ere erabili izan dira ondasunak ezkutatzeko.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Oso zaila da beste Boletaceae espezie batzuekin nahastea eta zenbait Polyparus gogorarazten digun itxura du.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Ricci honen ereduak gatazka haundiak sortu zituen jesuiten artean, hango kulturarekin nahasten hasiz gero kristau legea arriskuan paratzen omen zuelakotz.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Eguraldi nahasia eta gorabera haundikoak egin omen zituen uda hartan Wuhun, eta horrez gainera, gaitz batek jo zuen Vicente:

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0151 Azpikoa puskatu gabe gainekoa kentzen arrunt zaila zegoen, elkar gainka zeharo pilatuak zeuden eta; areago, batzuetan erabat elkarrekin nahasiak zeudenez, gauza bat atera bitartean pilari eusteko halako euskailu-sorta bat egin behar izaten zen.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0098 Izan ere, mintzairaren eta kulturaren arteko erlazioen problema, izan litezkeenetarik nahasienetako bat baita.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Hala eta guztiz, Piaget-en obra ez da irakurtzen erraza, teoria, behaketa eta deskribapen logikoak nahasten baititu.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Bakean gaudenak nahastera gizatxar bat inguratu zaigu.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Espainiako bizitza politikoa nahasten ari zen unetik unera.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Jendeak dioenez, beren behiek ez dute gazta egiteko adina esnerik ematen eta sinetsita daude, oso gutxi nahasten bazaio ere, behi-esneak kalte handia egiten diola ardi-esnez egindako gaztaren azalari, egiturari (hezurdurari) eta zaporeari.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 Adibidez, pertsona jakin bat ustelkeria kasu batean nahasita ageri bada, argazki berririk izan ezean, baliteke artxiboan pertsona hori beste zenbaitekin batera azaltzea ekitaldi zaharren batean.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0063 Ordena nahasiagoen kasuan, batzuk besteen aurrean daudenean, edo zenbait pertsonaren artean bat bakarra izendatu behar denean, argi zehaztu behar da nor dagoen non.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0067 Hasieratik bestelako arazoekin, azterketa-barruti erabat ezberdinekoekin, ilundu eta nahasi izan dute hori.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Mende horietan berorietan, nazio bakoitza hainbat klasetan zatiturik egoten da, elkar gutxi ikusi eta batere nahasten ez diren klaseetan;

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Baina urrunago begiratuz ohartuko ginateke ezen, laukitxo zuri-beltzek bere horretan jarraitzen duten arren, ehunaren erdialdean, erlijioa ehunduran sakonen sartu den lekuan, gorri ilunezko ttitta bat dagoela, eta ezari-ezarian argituz doala, zenbat eta zientziaren hari zuria gehiago nahasi ehunean.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00022 Esan liteke Antropologian hiru kontzeptu nagusi eman eta ematen ari direla; askotan elkarrekin joaten dira, beste batzuetan elkar nahasten dira eta besteetan ez dira ezta bereizten ere.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00146 Pasarte horretan ikusten da, esaterako, Villasantek erizpide onez zuzendutako aparratce delakoa apartatze erara, grafikoki r eta t grafemak maiz nahasten direlako lehen edizioan.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 00040 1978an oraindik (Euskadi 1984) bi orrialde dedikatzen nizkion Hendaian haize hegoaren epelak jota, udazkenean, exiliozko sendimen nahasiak gogoratzen zituen protagonistari.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Badakigu, bada, itsasorantz trumilka doan ibaia ur ugarien bilgoa dela, baina ur bakarra ematen du, eta badakigu ur bakarra ematen duen hori beste urekin nahasiko dela itsasora heldu orduko.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0075 Zertzuk-i dagokionez, ordea, kontua nahasiagoa da.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0148 Ez nahasi jatetxe ezberdinetako janaria.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0233 Badago beste bat ere, ospearen arabera azkenengoetarikoa ez dena, baina bere ohoreagatik izenik emango ez dudana, Habakukek aipatzen dituen kanpadendetatik: Larruak Madiango lurrean nahasita dira larrutua izan zen Bartolomeren larruaren aipamena egiten duena.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0311 Ez da nahasi behar azido kontzentratua azido sendoarekin ezta azido diluitua azido ahularekin ere.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0023 Zentzu honetan, egitura sexistak pertsonalitatean bertan errotzen eta kokatzen dira, eta hasiera batetan ikasi egin dena, maizegi gero, instintuarekin nahasten da.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 Abangoardiaz aritzen garenean arte eta moral burgesaren aurkako jarrera espezifikoaz ari gara, abangoardia XX. mendeko arte multzoarekin nahasten duen ikuspegi debaluatu eta integratzaile bat sortarazten duen kontzeptzio ilun horretatik urrunduz.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0306 E.b. Hinde-k (1960;1987;1988) planteiatu izan du, Enerjia Psikologikoa (Arousal edo Aktibazioa) eta Enerjia Fisikoa, eredu hidrauliko honetan nahazten direla, lehenengoa egitura hipotetikoa izanik bigarrena erreala bait da.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Aitzitik; gorputzak eta gogoak eteten eta aldaratzen dute munduaren erabilerarako daukaten zuzenbidea, bertan jakintzaren ustea nahasiz.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Eskala gizatiarragoak aurkitu behar dira... eta hori ezinezkoa da mezularitza edizioarekin nahasten bada eta eskala bereko produkzio- eta fabrikazio-erakundea sateliteei egokitzen bazaie.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Hizkuntz harremanei buruzko uste nahasi zaharkituek bizirik iraun zuten, Europako hizkuntzak sanskritotik jaioak zirelako ustean, baina denbora laburrean usteok baztertu egin ziren, begi bistakoa zen azalpen zuzenaren alde, hots, sanskritoa, latina, grekera, eta abar, historiaurreko hizkuntza baten ondorengo aldaera gero eta bereziagoak zirela.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0169 Horrengatik bada danak
lagundu zerbaitekin
joan gaitezen txit aurrera
gure karrerakin..
Zuk ere gazte koketa
bota zazu zerbaitxo
estudiante gaztearekin
nahi badezu ezertxo.
Zerk falta eginten digun
badakizu ondotxo
nahasik orain izanikan
txit estudiantetxo.
Ama gero zeranean
ta semeak askotxo
gauza onak erakusteko
danak gera maisotxo.

502. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 a) Bertsolari munduan egoera nahasia ikusten dut euskararen aldeetik, bereziki Euskara Batuari begira.

503. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0187 ...jende honek gaitasun ikaragarria du itxura nahasteko, horrek ez du ezer esan nahi ... ez, bere lehenengo nobela hark hunkitu ninduen, apartekoa zen, berarekin hizketan aritzea bezalakoa ... bere heziketa izpirituala kontatzen zuen, era garbi, bizi batean, gure gizarteko hezkuntza okerra saltzen zuen han...

504. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Euskal ostatuak ezarri ziren lekuetan oro, interakzioa gertatu zen eta Herri Zaharreko eta Mundu Berriko faktoreak nahasi ziren.

505. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0663 batetik, hura izan delako baita greziarrak zakuan sartzen baditugu ere poeta klasikoa , bai garai klasikozaleenetan bai alde honetatik nahasiagoak izan diren sasoietan eta honen lekuko onena Eliot-ek Londreseko The Virgil Society delakoan egindako hitzaldia dateke;

506. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Jakin omen zuan Julian konteak Florindatxo bere alaba Errodrigo Erregearekin naasirik zebillela..., ta, gorrotoz sutan, Zeuta'tik Toledo'ra etorri, eta berekin eraman omen zuan neska.

507. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0215 Heiek dituzte mutilak eta neskatoak nahasten eta elgarri jazar-arazten.

508. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Frantziarat ihes egin ondoan, Labriteko Juanes handik laster itzuli zen gero, hala-holako armada nahasi, gaixtaginarekin, gerlari bainoago ohointza eta bortxatze mota guzieri lotuak ziren Gaskoin, Frantzes, Aleman edo Albanes zirtzilekin, nola ezpaitzen handi nabartarrek zorionekin ikusi zituztela Iruña azketu gabe lekuen husten, ihes Fernandoren beldurrez.

509. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroz gainetik gaurregun kristau mezuaren alderdi indibiduala eta pribatua gaindituz, mezu horren alderdi publikoari eta politikoari lotu nahi gatzaizkio, ez ordea fedea eta politika nahasi beharrez, aingerukeria eta inperialismo ezpirituala aita de Lubac-ek inperialismoetarik gaiztoena deitzen zuena behingotz ohildu nahiz baizik.

510. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 Bigarren ofizio hau, bere izena delata, ez ote dute batzuek nahasi armen tratulantzarekin? Uste horretan nago.

511. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0060
Ezpain bazterrak pitzez beteak
hazkazaletan erdoia,
denak batera nahasten dizkigu
esker, eskubi ta goia,
gizarterako ez da komeni
holako melokotoia,
pena bat daukat lehen pasa dela
zaborraren kamioia. (bis)

512. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0084 Hainbeste gauza entzuten degu
gure mundu nahasian,
arrazoirikan ez dadukate
hoiek oraingo auzian;
hainbeste gazte zoritxarrean
hor dago langabezian,
ta zaharrak lana behar al dute
bere bizitza guztian?

513. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Horiek denak elkarrekin jotzen entzuteagatik soilik merezi du rock alternatiboa, noise-a eta jazz-a nahasten dituen disko hau eskuratzea.

514. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Leonen orroak lanean albokaren soinua nagusi da, eta ezohikoa bada ere, alboka, perkusioa eta trikitixarekin, edota euskal musika tradizionala eta Portugalgoarekin nahasi dute.

515. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 b) Zakar solido edo liskatuak: estolderiako jarioan butxadurarik sortu edo hondakin uretarako sistemaren funtzionamendu egokia nahasten duten edo nahas dezaketen zakar solido edo liskatsuak.

516. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Mintzaira esparruko arrazoibide-jokabideei belaunaldi teinkaren isla zirenak nahasiko zitzaizkien, hobeki esan, barrenean isil-gordean zeuden ideologia ezberdintasunak argiratuko ziren h-ren guduari sorrera emanez.

517. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Santander'ko elizbarrutia asko naasirik zebillela-ta, ara eraman zuen, nasketa aiek konpondu zitzan.

518. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Eta, o! gauza arrigarria, Santander'tik kendu gabe, Santander baiño askoz naasiago zegoen Bilbao eman zion.

519. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Orrela batera bi elizbarruti naasien gotzai ikusi zuen On Jose Maria'k bere burua.

520. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Hilan ehorzketa
Apirila da hilik krudelena,
Lur hileko lilak hazten,
Oroimena eta desira nahasten,
Zain iharrak euriz hezatzen.
Neguak bero mantendu gintuen,
Lurra elur ahanzkorrez estaliz
Bizitz apurra ñiñiku galduak jaten.
Udak ustekabean harrapatu gintuen,
Euri zapar baten ailegeran, eta
Gero eguzkiaren argian segi genion.
(...)

521. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 C) - Debekatuta dago etxeak edo eraikuntzak jasotzea, baita instalakuntzen iharduera ona kaltetu edo nahasi dezakeen edozein obra edo ekintza mota egitea ere, zuinketa ardatzaren 10 metro baino tarte txikiagora, bai alde batetik zein bestetik.

522. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0023 Navacerradako maldetan jadanik ospetsua den salbutemola ez zen uretan nahasi.

523. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 -D.: Oraindik orain, euskararen erabilpen soziala dela-eta, UAkoak bazterrak nahastera etorri dira...

524. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 ? Ipar Irlandan aldiz bazterrak berriz nahasi dira, sasoin huntan ardura egiten diren bezala.

525. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Beti ikaran behar noiz nun zer gertatuko den holako giro nahasiarekin.

526. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Eta hemen/ hauetan ere zer pasa da, ba, azken hilabeteotan? Ezer ez eta festa: IHESa EEBBetako laborategietan sortu zela jakin da, Galindoren eskuin-eskua narkotrafikoan nahasia, zipiak poltsikuak berotzen alkoholemi-ziztadekin, telefono mugikorren eta atake estadistikoen gehiegikeria, mundu-bukaeraren anuntzioak (Nostradamus txoroaren bertso ulertezinen interpreta-penak, Rabaneroaren propaganda itzela eta txolina -gurean bi Arantxak, Urretabizkaiak eta Iturbek, eta Jasone Osorok ederto kunplitu dutena; beste zer esanik ez ote emakumezko euskal idazleok?)...

527. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Kantuz aise akordatzen ziren salmo luzeenekin ere: hitzak ez nahasteko, batzuk, luzeenak, alfabetoko hizkien zerrendari zerraioten txuxen eta banan-banan.

528. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Fotomuntaia, denak zurrunbilo nahasian bildutako puntu fokal eta plano bisualen leherketa bat izan zen hasierako bere forma hartan..., eta poesia aldibereko, estatiko eta fonetiko hutsa aurkitua zuten dadaista haiek errepresentazio grafikoan aplikatu zituzten, kontsekuentzia osoz, printzipio berdinak.

529. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Ondorioz, dinamika errepresentatu zen, elkarren artean zurrunbilo nahasian nahastuta sortzen diren fase higikor abstraktu bat baino gehiagoren simultaneitate bezala pentsatuta, linealki egituratutako, eta modu radialean ordenatutako indar-eremu bitartez sortzen diren itxura mugikorreko irradiazio espazial bezala pentsatuta.

529 emaitza

Datu-estatistikoak: