XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Tomas Basarte-kok ikusi eban Ibaigarden'go sokondo baten, uretan egozan zugatz adarretan nastaurik eguala ittota gixon bat.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 3.en Aldendu gaixuetatic: Eztaquit Jaungoicuac berac bere zelan asmau leiquian gauza oberic gure gorputz-arima gaixoti onec osatu, ta aurrerantzeco beste gaixuetatic, batezbere loiquerijacotic, gordeteco, Jesu-Cristo gure Jauna bere Gorputz-arima santutasun eta garbitasun guztijen bixi-lecua danagaz, gueure barrura etorri, ta batzacuntzaric estuenagaz nastau ta bat eguitia baño.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Odolezco errecac, basazco ibayaquin nastauric, daruaz bere ondoren loiquerijac.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 - Jauna ¿legamiña badaki zer dan? Urunari, ogixa egiteko, nastaten dotsagun orampeuml;a? Lamia be (re) auxe dala esan leike.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Erdaraz mintzo dire Alabesak, ez hargatik erdararekin nahastatu gabe zembeit euskal-hitz.

8. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Oliua ta binagria ezibilli alperrik nastatzen, eztira alkartuko.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

10. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Baña gizadi-aurrean, erkalmenaren etsaiakin nastauta, euron irakaspenak onartu eragiteko indarkeria baño eztarabillenokin bat eginda, agiri zan Eleiza ori; ta errudunago zein dan igerten eztakian Erriak, Eleizea be bere etsai ebalakotzat, al eban gogorren yo eban.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 2. Erri barruko aldaketa (izkuntza bateko biztanleak beste izkuntzadunekaz, nastatuta ipini).

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Erakunde onen gaurko jokabidea oso illuna ta nastatua da, argi-aldia itxaroten gagoz.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 7. Konortea galdu barik badago, oso ona izaten da bikarbonato ta gatz piska batekin naastatutako ura emotea.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 5. Gaizoak konortea galdu ez badau, ura artu-azo apurka; gatz pizka batekin naastaturiko ura.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Lenengo aldiko ereak zeaztasun bi oneik agertzen ebezan ondoen: Gaztetasuna ta edertasuna, baiña gaztetasun garbia, nastatubakoa, ta edertasun jainkozkoa.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Arrotzakin gaur
nastaurik,
zeurentzako
ezta odolik.
Zelan etzara il bertotik?
.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Bizkaia, bere semeak irizpide ta gogo batekoak ziran bitartean, zutunik egoan; baiña ori galdu ta bestiekaz nastau zanian, ankazgora joan zan eta iduleztara geratu.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Errien izenak, batzutan, argi agertzen dira; bestetan biurri, denporetan okertu eta nastauta.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0070 - Danubiarrarekin nahastatzen gero, eta Iparraldean nahiz Alemanian kultura bereziak sortzen dira.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Kontaktuan jartzen baditugu, biak nahastatu egingo dira.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Joera: bi disoluzioak elkartzeko eta nahastatzekoa da.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Bi disoluzioak orma batez bereizten baditugu, ez dira sekula nahastatuko.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Disoluzioek ezin dute orma gainditu: nahastatzeko joera ez da nahiko.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Erromerietan kantatzekoak zirenez gero, jendeak logika haundirik gabe kantatzen, ikasten eta nahastatzen zituen, dantzatzea bait zen nagusi.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Soin-atalketa edo anatomiagaz nastauta eta zerbait antzeratuta, idazteko aurkiak gizonaren azur-egiturarako egokitu diran antzera ulertu bear da.

26 emaitza

Datu-estatistikoak: